28. 5. svátek má Vilém
https://szm.pb.cz/akce/den-deti-na-novaku/
7 z 10 obyvatel Příbrami vnímá přechody ve městě jako nebezpečné

2. prosince 2022   (14:55)
7 z 10 obyvatel Příbrami vnímá přechody ve městě jako nebezpečné
foto: Bezpečné Čechy / se souhlasem

V posledních týdnech se rapidně zvýšil počet sražených chodců v Příbrami. Jak se k těmto událostem staví občané, město Příbram a co doporučuje policie?


Sražení mladé dívky na přechodu ve Školní ulici, vážná nehoda, kdy řidič srazil starší ženu na přechodu v ulici Čs. armády, střet ženy a vozidla na přechodu ve Zdabořské ulici, sražení ženy a muže s kočárkem na přechodu na Flusárně, sražení dvou chodců řidičem v ulici Husova, sražení seniora přecházejícího mimo přechod v ulici Čs. armády nebo vážná nehoda, kdy vůz srazil na přechodu v ulici Edvarda Beneše dvě děti. To je výčet dopravních nehod v Příbrami, kdy došlo ke srážce chodce a řidiče za poslední měsíc.

Podle průzkumu serveru BezpečnéČechy.cz mezi obyvateli Příbrami více než 74 % oslovených občanů vnímá příbramské přechody jako nebezpečné, 78 % občanů si myslí, že jsou nedostatečně osvětlené.
Příbramské přechody pohledem chodců i řidičů
Nabízí se otázka, zda jsou příbramské přechody bezpečné. Stávají se nehody spíše vinou řidičů nebo chodců? Oslovili jsme Příbramáky a zeptali se jich, jak vidí situaci na přechodech z pohledu chodce i řidiče: „Pohled řidiče: je to o strach, přechody i značky málo zvýrazněné, chodci v ponurých barvách jsou téměř neviditelní a všichni by měli vždy raději počkat, až zastaví auta v obou směrech, pak teprve přecházet. Pohled chodce: řidiči často ignorují člověka, který čeká na přechodu a nezastaví, je málo dobře osvětlených přechodů. Na přechodu se necítím příliš bezpečně, přechody se světelnou signalizací mají velmi krátkou dobu, kdy svítí zelená. Méně mobilnější chodec jde již od poloviny v podstatě na červenou.”
Příbramské přechody pohledem chodců i …
foto: Bezpečné Čechy / se souhlasem
Obyvatelé Příbrami si jsou vědomi problémů na obou stranách. Jak u těch, co jdou pěšky, tak u těch, co jedou autem: „Často řeším, že se mi přechod z pohledu chodce zdá bezpečný, ale z pohledu řidiče ne. Zdá se mi často nasvícen ve špatném úhlu a často mě chodec překvapí, hlavně za tmy, případně za deště,” uvádí jeden z dotázaných obyvatel a další přidává: „Jako chodec vím, že se musím víc rozhlížet, protože řidiči chvátají a jsou nepozorní. Jako řidič vidím, že chodci se většinou nezastaví a nerozhlíží, berou přechod jako absolutní přednost.” Jiný obyvatel ještě doplňuje: „Jako chodec ani jako řidič nemám problém. Samozřejmě se jako chodec zastavím, rozhlédnu a čekám, až mě řidič zaregistruje. Jako řidič dám nohu z plynu před přechodem a dávám si pozor, kdo se okolo něho pohybuje. Ve tmě a v dešti zpomaluji i na 30 km/h. Samozřejmě se chyba může stát, nikdo nejsme 100%.”

Občané v Příbrami vnímají dopravní situaci různě: „Přechody jsou v pořádku. Chodci ovšem nedávají pozor na projíždějící vozidla a bez rozhlédnutí vstupují do vozovky, a to i mimo přechody.” V souvislosti s přechody a osvětlením uvádí jeden z občanů: „Některé přechody jsou nově osvětlené, tak jsou chodci vidět, ale ta stará světla jsou hrozná. Nejhorší je, když prší a je tma a chodci jsou v černém oblečení. To nevidíte vůbec nic.” K osvětlení dodává i další obyvatel svůj názor: „Celkově je Příbram špatně osvětlená a v některých případech je přechod mezi zaparkovanými auty nebo v zatáčce a řidič nemůže rychle reagovat.” Podobně to vidí i jiný respondent: „Jednoznačně malé osvětlení, jak z pohledu řidiče, tak chodce. Jinak OK.”
Někteří vidí problém v nepozornosti chodců: „Příbramští chodci si myslí, že mají absolutní přednost, nerozhlíží se a vcházejí na přechody bez rozhlédnutí, nebo přímo na ně vbíhají se sluchátky na uších, specielně v Březnické ulici směrem k Novému rybníku. Už několikrát se mi stalo, že jsem na poslední chvíli stihl zareagovat na běžícího chodce, který se ani nerozhlédl a vběhl na přechod.” Jiní zase reagují na řidiče: “Z pohledu chodce řidiči spěchají, jeden vás pustí a druhý by vás srazil.”
Panuje i názor, že za špatnou dopravní situaci, která se promítá do chování řidičů i chodců, může nedostatečně řešená dopravní obslužnost ve městě: „Jako dílčí problém vnímám již téměř dvouletou žalostnou dopravní situaci v Příbrami. Nejsem řidič, nicméně je logické, že v této stresové době (covid, inflace, energetická krize) bude tato dlouhodobá únavná, a tím frustrující a stresující dopravní situace ještě podporovat agresi lidí na silnici. Z mého pohledu je tedy v zájmu města zprůjezdnit páteřní ulice, zprovoznit páteřní zastávky MHD a již toto nedopustit.”
Které přechody vnímají občané jako nejrizikovější?
„Co se týče přirozené nepřehlednosti, napadá mě např. přechod u ZUNZu u spodní brány. Obzvláště v přítmí, nebo ve tmě, když člověk jede zespoda a oslňují ho auta jedoucí od Tesca směrem dolů k Asii, na tento přechod není skoro vidět,” uvádí jeden z občanů.
Na některých místech lidem přechody úplně chybí: „Zmizel přechod v Milínské ulici a docela mi chybí. Někdy je opravdu absurdní, kolikrát musí člověk přejít silnici, protože chodník najednou končí a pokračuje na druhé straně.”
Problém s přechody ale panuje téměř po celé Příbrami. „Za velmi nebezpečné považuji přechody Na Rynečku a u Mere, u Q klubu a u Asie. Dále nelze bezpečně přejít na Březových Horách od zahrádek přes hlavní ulici směrem na Kladenskou. Přechod nemocnice u Drkolnova (brána od Alky) - Sajgon není vzhledem k zastávce MHD, která není bezpečně zbudovaná, také ideální,” popisuje další z občanů.
Problém s přechody ale panuje téměř po celé …
foto: Bezpečné Čechy / se souhlasem
Podle některých jsou velkým nedostatkem i auta parkující v blízkosti přechodů: „Např. v ulici 28. října stojí auta pravidelně tak, že přes ně není vidět do křižovatky ani na případné chodce,” uvedl jeden z oslovených obyvatel Příbrami.

Ani z pohledu řidiče není podle dalšího osloveného Příbramáka vše v pořádku: „Jako řidič vnímám některé přechody jako rizikové, pár jich je hned za zatáčkou, třeba v Březnické ulici u viaduktu, ten je hodně špatně navržen, dále u malých kruhových objezdů jsou přechody blízko výjezdu.”

Velmi diskutované jsou přechody blízko základních škol: „Ulice Školní a Seifertova - zde to chce na přechodech třeba přidat i světelný ukazatel nebo semafor,” uvádí jeden z respondentů a další přidává: „Vůbec nechápu, proč zmizely přechody pro chodce před školami. Konkrétně u ZŠ 28.října.”
Město Příbram se neobrací zády a aktuálně podniká kroky, které reagují na situaci kolem přechodů pro chodce
Samotné město Příbram vnímá situaci, kdy v posledních týdnech došlo ke zvýšenému počtu chodců na přechodech pro chodce jako vážnou a podniká potřebná opatření.
“Velice nás tato situace mrzí. Bohužel každý rok v tomto ročním období, kdy je snížená viditelnost a sychravo, dochází statisticky ke zvýšenému počtu dopravních nehod. Letošní rok je však z tohoto pohledu mimořádně nešťastný. Rozhodli jsme se proto reagovat ihned a společně s Městskou policií jsme se dohodli na okamžitých opatřeních. Strážnice MP navštíví vytipované školy s cílem informovat a diskutovat se žáky a zároveň budou rozdávat reflexní prvky,” uvádí 1. místostarosta Příbrami Vladimír Karpíšek a doplňuje “Město aktuálně připravuje články a informace k uvedené problematice. Ty budou postupně publikovány na webu města, na sociálních sítích a také ve zpravodaji města "Kahan". Budeme diskutovat s odborníky nad generelem dopravy právě v souvislosti s bezpečností a plynulostí dopravy po celém městě. Toto bude jeden z prvních úkolů právě vznikající dopravní komise.”
I do budoucna je v plánu řada opatření, která by měla vést k větší bezpečnosti na přechodech pro chodce: „Město již nyní podniká kroky ohledně bezpečného nasvícení přechodů. Postupně provádíme výměnu starého osvětlení za nové. Jako příklad bych rád uvedl ulici Edvarda Beneše, kde jsme v letošním roce nově instalovali osvětlení na všech šesti přechodech pro chodce,” vysvětluje místostarosta Karpíšek. „Budeme se snažit dělat vše pro bezpečnost dopravy a zejména chodců, ale je potřeba zároveň připomenout, že každý z nás by měl být zejména v tomto ročním období mimořádně opatrný a měli bychom všichni dávat pozor nejen na sebe, ale i kolem sebe.”
I do budoucna je v plánu řada opatření, která …
foto: Bezpečné Čechy / se souhlasem
Co bývá nejčastější příčinou střetu chodce a automobilu?
Podle statistik dochází nejčastěji ke smrti chodců po střetu s vozidlem v období listopadu, prosince a v lednu nebo v případech, kdy je snížená viditelnost.

Mezi nejčastější příčiny srážky vozidla s chodcem patří:
  • Nepředvídatelné vstoupení chodce z chodníku do vozovky a nedání přednosti vozidlům.
  • Přecházení mimo vyznačená místa (přechody pro chodce) nebo vstoupení do vozovky tzv. „za autem”.
  • Špatně odhadnutá vzdálenost a rychlost vozidla blížícího se k přechodu.
Jak se vyhnout nehodě?
Chodci i řidiči by v tomto období měli dbát zvýšené opatrnosti. Reakční doba řidiče, než začne brzdit před nečekanou překážkou, je přibližně 2 sekundy. Celková brzdná dráha při rychlosti 50 km/h je přibližně 28 m.

Na toto by měli myslet jak řidiči, kteří by zejména ve městech měli předvídat, že se znenadání může objevit osoba, která vstoupí do vozovky, tak chodci, jejichž viditelnost bývá zejména za tmy, v dešti nebo v mlze velmi špatná a řidič je může lehce přehlédnout. Velmi dobrým preventivním opatřením je nošení reflexních nebo alespoň fluorescenčních materiálů, které umožní řidičům lepší orientaci v tom, kdo a kde se pohybuje kolem silnice.

V průzkumu uvedlo 42 % dotázaných, že při pohybu po městě využívá nějaký reflexní prvek. Obyvatelé Příbrami vnímají to, že za svou bezpečnost jsou odpovědni především sami lidé: „Chodec vždy vidí auto, měl by si dávat pozor, jak vstupuje do vozovky. Řidič by měl věnovat zvýšenou pozornost u přechodu. Bohužel může být oslněn autem, sluníčkem atd.”

Podle jednoho z oslovených má bezpečnost na přechodech řešení: „Doporučení ke zlepšení situace: zvýraznit přechody (obnovit zebry, osvětlit), dopravní značky opatřit reflexním rámečkem, aby řidiče lépe upozornily na přechod. Chodcům doporučit pestřejší svrchní oblečení (od podzimu se většina lidí obléká jako na pohřeb a jsou tak pro řidiče téměř neviditelní), více reflexních prvků (jeden přívěsek na tašce opravdu nestačí).”
Jak se vyhnout nehodě?
Chodci i řidiči by v …
foto: Bezpečné Čechy / se souhlasem
Policie upozorňuje, že povinnosti mají jak řidiči, tak chodci
Por. Bc. Monika Schindlová, DiS. uvádí, že jak řidiči, tak chodci mnohdy neznají své povinnosti.

„Řidiči se musí neustále plně věnovat řízení a sledovat situaci v provozu (chodníky jsou také komunikace, a proto by měli motoristé sledovat i chování chodců na chodníku). Dále řidiči musí umožnit chodci, který je na přechodu nebo ho zřejmě hodlá užít, bezpečně vozovku přejít, nijak ho nesmí ohrozit či omezit. Proto se musí přibližovat k přechodu pro chodce takovou rychlostí, aby mohli vozidlo zastavit. Sníží-li rychlost jízdy nebo zastaví-li před přechodem, tak pak musí učinit totéž nejen šoféři jedoucí stejným směrem, ale i řidiči protijedoucích aut. Na přechodech pro chodce a bezprostředně před nimi se nesmí předjíždět. Motoristé také nesmí ohrozit chodce přecházející pozemní komunikaci, na kterou odbočují. Rychlost jízdy v obci je obecnou úpravou stanovena na maximálně 50 km/hod., to však neznamená, že se všude může jezdit touto rychlostí. Řidič musí rychlost jízdy přizpůsobit svým schopnostem, vlastnostem automobilu a nákladu, stavu silnice, povětrnostním podmínkám a dalším okolnostem, které je možné předvídat. Motorista smí jet pouze takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled.

Chodci se před vstupem na vozovku musí přesvědčit, jestli ji mohou bezpečně přejít, aniž by ohrozili sebe či ostatní účastníky silničního provozu. Musí brát ohled na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel, to znamená, že musí odhadnout, zda auta stihnou bezpečně zastavit. Rozhodně nesmí vstupovat na přechod bezprostředně před blížícím se automobilem. Neexistuje absolutní přednost chodců na přechodech! Při přecházení je dobré navázat oční kontakt s řidičem, případně pohybem ruky nebo přikývnutím ověřit, jestli vás šofér registruje. Na přechodu se pak chodí vpravo. Chodci při přecházení musí sledovat provoz, všímat si i ostatních jízdních pruhů. Jeden vůz jim umožní přecházení, v protijedoucím autě si řidič ani nevšimne, že jde někdo přes silnici. Chodci dále nesmí vstupovat na přechod, přijíždějí-li vozidla s právem přednostní jízdy, a musí dávat přednost tramvaji. Je-li na komunikaci vyznačen přechod pro chodce nebo místo pro přecházení, je chodec povinen je užít, jestliže jsou od něho vzdáleny do 50 metrů.”
Ať jste řidič či chodec, dbejde, zejména v zimním období, zvýšené opatrnosti.

Tip redakce: Pokud nechcete, aby vám unikly aktuální informace, staňte se fanoušky naší stránky na Facebooku a budete 24 hodin denně v obraze.
zdroj: pribram.cz / Bezpečné Čechy
autor: Bezpečné Čechy
Související


Další články

U Březnice přetočil řidič auto na bok, nadýchal přes dvě promile alkoholu U Březnice přetočil řidič auto na bok, nadýchal přes dvě promile alkoholu Havárie se obešla bez zranění. Česká televize v případě nezvýšení poplatku omezí výrobu až o 45 procent Česká televize v případě nezvýšení poplatku omezí výrobu až o 45 procent K razantnímu omezení by musela přistoupit v případě, že by legislativním procesem … Jan Kholl: Pusťte světlo do tmavého večera Jan Kholl: Pusťte světlo do tmavého večera Po vloni vydané novele Tajný život domorodců vychází v nakladatelství Host druhá kniha … Středočeský zastupitel Herman se odvolal v případu žaloby hejtmanky Peckové Středočeský zastupitel Herman se odvolal v případu žaloby hejtmanky Peckové Soud 9. dubna rozhodl, že za výroky o jejím údajném zapojení do korupční kauzy … Den bezpečné Příbrami předvede práci záchranných složek Den bezpečné Příbrami předvede práci záchranných složek První pátek v červnu se areál Nového rybníka stane místem s největší koncentrací … Meteorologové již spustili mapu pravděpodobnosti růstu hub Meteorologové již spustili mapu pravděpodobnosti růstu hub Vlhko a teplé počasí je ideální kombinace pro růst hub. Těžce nemocnému Davídkovi po předčasné smrti tatínka hrozí, že přijde o domov Těžce nemocnému Davídkovi po předčasné smrti tatínka hrozí, že přijde o domov Těžko představitelná tragédie postihla rodinu Davida († 53 let), který náhle zemřel … Na župním sletu v Komárově se předvedli i příbramští sokolové Na župním sletu v Komárově se předvedli i příbramští sokolové Sletu Sokolské župy Jungmannovy se v sobotu 25. května zúčastnilo před 700 cvičenců, … Okresní soud v Příbrami se připojí ke stávce justičního personálu Okresní soud v Příbrami se připojí ke stávce justičního personálu Do budovy bude umožněn pouze vstup osobám, které vstupují do jednací síně.
Z D4 vyletělo auto a narazilo do stromu. Pro zraněné dítě letěl vrtulník, dálnici policie obousměrně uzavřela Z D4 vyletělo auto a narazilo do stromu. Pro zraněné dítě letěl vrtulník, dálnici policie obousměrně uzavřela Událost byla hlášena krátce před 17:00, auto havarovalo na 38. kilometru ve směru na …
Kodex redakce Reklama Pro média Kontakty
Provozovatel portálu pribram.cz Rosalota, s. r. o.
Mariánská 135
261 01 Příbram IV

IČ: 02289288
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 217655.


Redakce zpravodajství portálu pribram.cz
Společnost Rosalota, s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.

Autorská práva vyhrazena. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření jakýmkoli způsobem, mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez písemného souhlasu společnosti Rosalota, s.r.o. zakázáno.
2014 - 2024 © Rosalota, s.r.o.Všechna práva vyhrazena. webdesign | websystem | KAO.cz
Nastavení souborů cookies
Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?
Informace o cookies
Souhlasím Přizpůsobit
Podrobné nastavení cookies « zpět
Soubory cookie používáme k zajištění základních funkcí webu a ke zlepšení vašeho uživatelského zážitku. Souhlas pro každou kategorii můžete kdykoliv změnit.

Nezbytné cookies
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Tyto soubory zajišťují uchovávání produktů v košíku, zobrazování seznamu oblíbených výrobků, správné fungování filtrů, nebo přihlášení. Bez těchto souborů cookies nebude webová stránka správně fungovat a ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat. Tyto soubory cookies neukládají žádné osobně identifikovatelné informace.
Cookies pro marketing
Umožňují nám sledovat souhrnné informace o návštěvnosti stránek a využívání různých funkcí. To nám pomáhá naše weby zlepšovat tak, aby Vám lépe sloužily. Analytické cookies jsou nastavovány třetími stranami - Google Analytics, TOP list.

Povolit všechny kategorie cookies Povolit vybrané kategorie cookies