26. 10. svátek má Erik
Kodex redakce

Prvořadým úkolem redakce je poskytování včasného, nezkresleného a pravdivého zpravodajství. Ve zpravodajských materiálech eliminujeme hodnocení událostí či osobní postoje autorů, a to po stránce obsahové i jazykové. Zároveň se ovšem domníváme, že moderní pojetí zpravodajství vyžaduje určitý kontext, který čtenáři lépe umožní zařadit informace (text, fotografie, video či audio) do souvislostí a přinese mu k nim přidanou hodnotu. V zájmu objektivity zpravodajství usilujeme o zprostředkování více pohledů na danou problematiku.


Člen redakce nebo spolupracovník redakce nesmí publikovat článek o organizaci či službě, v níž je sám komerčně zainteresován. Zvláštní zřetel je v tomto ohledu kladen na spolupracovníky redakce a další autory. Informace o případné zainteresovanosti autora nebo jiného subjektu, který by měl relevantní vztah k popisovaným skutečnostem, uvádíme.


Člen redakce nebo spolupracovník nesmí své příspěvky záměrně zkreslovat nebo svévolně manipulovat s fakty mimo rámec zásad novinářské práce. Na druhou stranu si redakce zcela ponechává právo svobodně volit témata, která zpracuje. Při výběru témat se řídí snahou postihnout šíři politického, společenského, kulturního a ekonomického života ve své pestrosti, ale v případě závažných událostí se redakce prioritně zaměřuje na tyto.


Člen redakce nebo spolupracovník se nesmí dopustit plagiátorství. Zveřejněné informace musí být řádně a v adekvátní formě opatřeny zdrojem.


Ctíme zásadu otevřenosti. Proto publikujeme články zpravodajského i publicistického charakteru, které nepřipravila redakce. Pokud není uvedeno jinak, názory vždy vyjadřují stanovisko autora.


Jedná-li se o názorové příspěvky, uvádíme informaci, že text nemusí vyjadřovat stanovisko redakce. V případě těchto textů také čtenáře informujeme, pokud upravujeme titulek nebo perex. Názorové útvary označujeme výrazy, které na první pohled čtenáře informují o jejich publicistickém charakteru – například glosa, komentář, fejeton, polemika, diskuse, názor, reportáž, rozhovor apod. Za publicistický útvar považujeme také rubriku Foto dne. Na rozdíl od zpravodajství neklademe na názorové příspěvky nárok spojený se zajištěním více úhlů pohledu.


Ačkoliv máme zájem o otevřenou diskusi s maximální pestrostí názorů, redakce určuje, jaký materiál bude publikován a v jaké podobě. Obecně odmítáme texty, které porušují zákony ČR, napadají národnostní, názorové či společenské menšiny nebo neodpovídají pravidlům slušného chování či mají diskriminační charakter. Také nezveřejníme materiály, jež by mohly zneužít naše médium za prostředek manipulace.


Každá komerční informace je zřetelně odlišena od redakčního obsahu. Zároveň nezveřejňujeme skrytou reklamu. Veškerý obsah, který je uveden jako komerční, je označen výrazy typu: reklama, komerční prezentace, inzerce apod.


Informace se snažíme vždy ověřovat. V případě nepřesného nebo nepravdivého tvrzení ale zveřejněné informace neprodleně uvádíme na pravou míru. Děje se tak i v případě, že je důležité některé informace doplnit. V titulku pak uvedeme výrazy jako: aktualizováno, oprava apod.


Redakce nepoužívá nepoctivé nebo nelegální způsoby získávání informací. Nepoctivost prostředků je ale třeba posuzovat v souvislosti s veřejným zájmem, který se týká získaných informací. Redakce si v závažných případech vyhrazuje právo respektovat právo zdroje na utajení, a to i v případě, že by ji tím hrozil postih.


Zohledňujeme právo na soukromí, a proto vždy zvažujeme nutnost použití citlivých informací. Klademe ovšem vyšší nároky na veřejně činné osoby, zejména pak takové, které jsou honorovány z veřejných rozpočtů nebo zastávají veřejnou funkci (například politici, vysocí úředníci, ředitelé příspěvkových organizací nebo státních firem apod.).


Příbram, 8. dubna 2012
Kodex redakce Reklama Pro média Kontakty
Provozovatel portálu pribram.cz Rosalota, s. r. o.
Žižkova 708
261 01 Příbram II

IČ: 02289288
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 217655.


Redakce zpravodajství portálu pribram.cz
Společnost Rosalota, s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
2014 - 2021 © Rosalota, s.r.o.Všechna práva vyhrazena. webdesign | websystem | KAO.cz