vývoj epidemie COVID-19
testovaní nemocní uzdravení zesnulí
celá ČR 106845 5467 301 112
Středočeský kraj 3024 663 30 11
okres Příbram ? 38 2 1
Příbram ? 18 1 1
nemocní na Příbramsku
Dobříš 1 Bohutín 1
Mokrovraty 1 Krásná Hora 4
Žežice 1 Nový Knín 2
Nalžovice 1 Lazec 1
Zastupitelé budou dnes jednat o grantech i o odpadech

ON-LINE PŘENOS
27. března 2017   (09:30)
Zastupitelé budou dnes jednat o grantech i o odpadech

Na programu je přes 30 bodůZastupitelé se dnes odpoledne sejdou na svém dalším zasedání. Na programu mají víc jak tři desítky bodů. Mezi nejzajímavější z nich patří rozdělení dotací pro letošní rok nebo návrh obecně závazné vyhlášky o odpadech.

Další body se pak týkají hlavně nejrůznějších pozemků. Více můžete sledovat v našem komentovaném online přenosu, který začíná krátce před 16 hodinou.
 
Program:
1. a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
    b) Schválení programu jednání
    c) Informace rady města
2. Změna a doplnění Statutu Fondu pozemků města Příbram zřízeného ke dni 01.07.2016
3. Žádost o schválení nabytí majetku do vlastnictví příspěvkových organizací
4. Návrh na rozdělení finanční podpory pro rok 2017 v oblasti výchovy a vzdělávání
5. Návrh na rozdělení dotací pro rok 2017 – Dobrovolní hasiči
6. Návrh na rozdělení dotací pro rok 2017 – Životní prostředí
7. Návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Příbram
8. Návrh na rozdělení dotací pro rok 2017 – oblast zdravotnictví
9. Návrh na rozdělení dotací pro rok 2017 – oblast sociální
10. Návrh na rozdělení dotací pro rok 2017 – Kulturní aktivity
11. Návrh na rozdělení dotací pro rok 2017 – Památky místního významu
12. Návrh na rozdělení dotací pro rok 2017 – Zahraniční vztahy
13. Návrh na rozdělení dotací pro rok 2017 – vrcholový a výkonnostní sport
14. Návrh na rozdělení dotací pro rok 2017 – jednorázové sportovní akce
15. Návrh na rozdělení dotací pro rok 2017 – činnost sportovních organizací
16. Hudební festival Antonína Dvořáka - informace
17. Návrh na odkoupení vodovodního řadu PE 90, dešťové kanalizace DN 250, DN 300, kanalizačního splaškového řadu DN 300 a zřízení služebnosti inženýrské sítě v k. ú. Zdaboř od zástupce investora
18. Žádost o prodej pozemků p. č. 211/1 a p. č. 213/2, oba v k. ú. Příbram
19. Návrh na výkup spoluvlastnických podílů z celku pozemků p. č. 2333/131 a p. č. 3183/16, oba v k. ú. Příbram
20. Nabídka na odkoupení pozemků p. č. 9/23, p. č. 734/26, p. č. 734/27, p. č. 736/8, p. č. 745/4, p. č. 746/3, p. č. 747/25 a p. č. 748/3, vše v k. ú. Lazec
21. Žádost o prodej pozemku p. č.. 988/6 v k. ú. Příbram
22. Výkup pozemku p č. 621/12 v k. ú. Příbram
23. Návrh na výkup částí pozemků p. č. 521/187, p č. 521/210 a p. č. 521/223, vše v k. ú. Březové Hory
24. Nabídka převodu pozemků včetně infrastruktury v k. ú. Březové Hory do majetku města Příbram
25. Žádost o prodej pozemku p. č. 183/2 v katastrálním území Březové Hory
26. Žádost o prodej pozemku p. č. st. 1816/4 v katastrálním území Březové Hory
27. Prodej části pozemku p. č. 2642/2 o výměře 23 m2 z celkové výměry 90 m2 v katastrálním území Příbram
28. Darování pozemků p. č. 2248 a p. č. 2253/1 v katastrální území Příbram, které jsou ve vlastnictví Středočeského kraje
29. Záměr prodej části pozemku p. č. 24 v k. ú. Žežice
30. Žádost o prodej pozemku p. č. 105/3, případně jeho části o vým. cca 76 m2 v katastrálním území Žežice
31. Návrh na uzavření dodatku č. 1 darovací smlouvy ze dne 25.02.2016
32. Různé
33. Diskuse, interpelace, závěr
 

Tip redakce: Pokud nechcete, aby vám unikly aktuální informace, staňte se fanoušky naší stránky na Facebooku a budete 24 hodin denně v obraze.


zdroj: text i foto: pribram.cz

autor: RC
Byli jsme přítomni a on-line

Vítejte při online přenosu ze zasedání městského zastupitelstva. Záznam připravuje zpravodajský portál pribram.cz.

Přepis vzniká v průběhu schůze, neobsahuje tedy doslovná vyjádření zastupitelů nebo občanů, ale jen parafráze. Upozorňujeme čtenáře, že jednání není reprodukováno zcela přesně a záznam tedy může obsahovat jazykové i významové nedokonalosti.

​Příjemné sledování. RC

27. 03. 2017 (15:54:05)  

Bylo zahájeno dnešní zasedání. Chybí zastupitelé Humlová, Molnár (přijde požději).

27. 03. 2017 (16:04:02)  

Král: Navrhuje doplnit program o nový bod: Etický problém starosty města - vysvětlení.
 
Žádost o přestávku na přečíslení programu.
 
Kareš: Navrhuje bod zařadit na konec programu. Upozorňuje na to, že celorepubliková média koncem minulého týdne informace, podle kterých má starosta inkasovat peníze za dům, ve kterém je nevěstinec. Apeluje na ostatní zastupitele, aby bod schválili. Podle něj by to vrhalo špatné světlo na město.
 
Vařeka: Nechci aby jste trpěl mou pověstí.
 
Dvořák: Neumím si představit, že by jsme přijímali usnesení. Nechce řádný bod, chce projednat v bodě Různé.
 
Kareš: Jde mi o ty nesrovanlosti, starosta měl v tom domě donedávna sídlo podnikání. Ptají se mě na to občané. Máme připravené usnesení.
 
Rotter: Myslím si, že sem tento bod nepatří. Nejsme tady na cirkuse, nezabývejme se nesmysly. Raději bych něco dělal pro lidi a ne řešit, co kdo kdy kde vlastnil. Tím se má zabývat někdo jiný. Tohle sem nepatří.
 
Kyselák: Řekněte narovinu, že jde o něco jiného. Měl jste zájem shodit vedení radnice. Nesouhlasím, aby byl bod zařazen. Podle mých informací byl starosta vlastníkem, ale jde o půjčku.
 
Kareš: Je to zkreslené, nidko nikoho svrhávat nechtěl. Nejste pro mě inspirací, mluvíte nesmysly.
 
Vařeka: Ztrácíme čas.
 
Brožíková: Nechápu uzurpaci hodnotit morální profily, můžeme projednávat to, pokdu by nepracovali pro lidi. Nepatří to sem. Máme pracovat. Pokud je tam pochybení. Má to šeřit jiný orgán.

27. 03. 2017 (16:15:46)  

Hlasování o Králově návrhu: usnesení nebylo přijato. Další návrh není.

27. 03. 2017 (16:16:51)  

1. Schválení programu.

Schváleno.

27. 03. 2017 (16:17:43)  

Vařeka: Problém Lanového centra se musí zdokumentovat, čekáme na notářské oveření. Problém je počasí. Kulturní dům, havarijní stav, bouráme seskrz kanalizaci až ven, stále na tom pracujeme. Parkoviště u Hvězdičky už má kolaudační souhlas. Nízkoprahové denní centrum, tam se musí doplnit interiové vybavení. Stavba by měla být dokončená do konce května. Nový rybník opravují se břehy, obnovený by měl být během dubna, května, ostrůvek už je hotový, připravuje se dětské vodní hřiště a dobrodužná stezka na ostrov. Pracují tam lidé z úřadu práce. Udělali jsme výběrové řízení, učastnilo se 36 lidí, nakonec začal pracovat pouze jeden.
 
Pokračuje spolupráce s vězeňskou službou, mám ezatím dva pracovníky, budou další. Docházím tam denně.  V červenci začne bourání restaurace. Část koupaliště bude nyní rozkopána kvůli kanalizaci. Letos se má udělat i JUnior klub, uže podepsána smlouva na projektovou dokumentaci. V červnu se začne s pracemi na skateparku. U in-line dráhy jsou drobné problémy s majiteli pozemků. Bude se také budovat vrt na záasobení vodou. Bude i v areálu wifi.
 
Plánujeme několik parkovišť. U nemocnice se začne stavět v sedmém měsíci. U ZŠ 28. října čekáme na dotaci. Cyklotrase lesopark Litavka projde opravou a dostane nové značení.  Bezbariérový přístup do knihovny bude rozdělený na dvě etapy. Na zimním stadionu začnou v příštích dne rekonstrukce toalet a šaten. Ty šatny se odhadují na 12 miliónů. 

27. 03. 2017 (16:27:52)  

Ženišková: 12. 4. se oficiálně otevře KoDuS. Všechny srdečně zveme. Přístupný bude i veřejnosti. Před 14 dny byly do mé gestce přesunuta Sportovní zařízení města Příbram.

27. 03. 2017 (16:31:29)  

Řihák: Děkuji za informace. Do komise k aquaparku nás jako zastupitele zval místostarosta Švenda a nyní slyšíme, že SZM jsou v gestci paní místostarostky. Neměla by nás tedy zvát spíš ona?
 
Vařeka: Pořádání sportovních a kulturních akcí bude mít na starost paní místostarostka. Projekt aquaparku zůstává místostarostovi Švendovi.
 
Kareš: Také děkuji za informace. Bylo to přehledné.
 
Ženíšková: V SZM pracujeme na novém logu, připravujeme nové webové stránky, školení pro novou rolbu, zlepší se úklid.
 
Kareš: Skvělý výčet. Já jsem tam vypozorovat také mnoho věcí, to o čem mluvíte se opravdu neřešilo. Je to v pořádku.
 
Vařeka: Uzavírám bod informace. 

27. 03. 2017 (16:36:48)  

2. Změna a doplnění Statutu Fondu pozemků města Příbram zřízeného ke dni 01.07.2016
 
​Rada doporučuje schválit.
 
Bez diskuze schváleno.

27. 03. 2017 (16:38:56)  

3. Žádost o schválení nabytí majetku do vlastnictví příspěvkových organizací
 
​Rada doporučuje schválit.
 
Dvořák: Změny už jsme schvalovali, jde o vlastnické narovnání.
 
Schváleno.

27. 03. 2017 (16:40:50)  

4. Návrh na rozdělení finanční podpory pro rok 2017 v oblasti výchovy a vzdělávání
 
Král:Překvapuje mě, že byla žádost zamítnuta z důvodu malého přínosu.
 
Řihák: Mohl by někto to rozhodnutí vysvětlit?
 
​Kareš navrhuje podpořit deseti tisicíci.
 
Kareš: Ekologické centrum navštěvují hojně školy a školky. Navrhuje dále pět tisíc pro Farní charitu. Pro dětský tábor.
 
Vařeka: Mám pocit, že jsme Farní charitě přidávali.
 
Stefanidesová: Pane Dvořáku, vy jste jim to nedali proto, že nezveřejňují finanční uzávěrky? Stavební firma, která ve městě zakázky, také nezveřejňuje finanční závěrky.
 
Dvořák: To mi u firmy Staler vadilo, ale už je zveřejnili, navíc to nebylo v podmínkách výběrového řízení.
 
Šedivý: Komise v té žádosti nic nenašla, ale rada usoudila, že by to byl malý přínos, to mi na tom vadí.
 
Vařeka: Zřejmě ty další argumenty nechcete slyšet.
 
Hlasování o Karešově návrhu přidat 10 tisíc. Schváleno.
Hlasování o Karešově návrhu 5 tisíc pro Farní charitu. Schváleno.
 
Hlasování o samotném bodu: Schváleno.
 
 
 
 

27. 03. 2017 (16:57:30)  

5. Návrh na rozdělení dotací pro rok 2017 – Dobrovolní hasiči
 
​Sedm žádostí bylo podáno.
 
Schváleno.

27. 03. 2017 (16:58:58)  

6. Návrh na rozdělení dotací pro rok 2017 – Životní prostředí
 
​Podáno deset žádostí.
 
Bez diskuze schváleno.

27. 03. 2017 (17:00:20)  

7. Návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Příbram

​Bez diskuze schváleno.

27. 03. 2017 (17:06:13)  

8. Návrh na rozdělení dotací pro rok 2017 – oblast zdravotnictví
 
​Mluví pí. Hovorková ze sdružení Fit senior, zdůvodňuje proč by tato organizace měla získat dotaci. Podle ní se jim příliš nedaří navázat spolupráci se Senior pointem. Čte text petice se 106 podpisy.
 
Ženíšková: S pí. Hovorkou hledáme možnost spolupráce od 2014. Víme jak která organizace pracuje, jak jsou aktivní apod. V minulosti dostávala 80 tisíc z dotace. V roce 2015 udělala pouze jednu akci v Sokolovně. Senioři chtějí cvičit, cvičí 2x týdně na Senior pointu. Nabídli jsme pí. Hovorkové jedno místo instruktorky, nelíbilo se místo tělocvičny. V tuto chvíli je ta nabídka spolupráce neuchopená. Ostatní organizace se Senior pointem spolupracují. Cvičení jsem viděla, vážím si práce pí. Hovorkové, ale atále nevíme, zda to cvičení bude pro veřejnost nebo pro uzavřenou skupinu.
 
pí. Hovorková: Naše organizace funguje, v současné době u nás cvičí 170 klientů. Byli jsme na Korzu Obora a slavnostech města... Vidím cestu přimou podporou a nikoli přes Senior point.
 
Pikrt: Fit senior měl naší podporu, viděl jsem ta cvičení, měli bychom ho podpořit částkou 20 tisíc korun.
 
Šedivý: Souhlasím s návrhem Pavla Pikrta. Nechtěl jsem aby vznikl moloch, který by sám rozhodoval, koho podpořit a koho ne a u Senior pointu k tomu dochází. Proto podporuji návrh p. Pikrta.
 
Ženíšková: Nikdo jim neubírá částku dvacet nebo třicet tisíc. Pokud otevře své služby veřejnosti a ne jen uzavřené skupině. V tuto chvíli je rezerva 70 tisíc, plánuje se ještě individuální dotace pro nemocnici.
 
pí. Hovorková: Nejsme uzavřená sekta, snažíme se zařadit každého, kdo se nám ozve. Máme dost volných míst.
 
Kyselák: Jaký máte rozpočet, když odměna lektorů je na základě 70 tisíc? Odkud jste brali peníze, když je chcete po městě?
 
pí. Hovorková: Je tam spoluúčast klientů kolem 25 korun, do roku 2015 jsme pracovali s rozpočtem, že klienti si uhradí nějakou částku a zbytek byl z rozpočtu města.
 
Kyselák: Proč musíte bejt separé?
 
pí. Hovorková: Máme jinou filozofii, v té tělocvičně Senior pointu je zima, my funguje na zimním stadionu a všichni byli proti. Chceme si udržet nějaký standard.
 
Větrovský: Chtěl bych podpořit návrh Pavla Pikrta. Měli bychom je podpořit, podle informací dobře hospodaříme.
 
Řihák: Mrzí mě ta nula v návrhu, podporujeme rozmanitost služeb, ať mají lidé na výběr. Podpořím návrh Pavla Pikrta.
 
Kareš: Přidávám se k předřečníkům. Nemůžeme všechny organizace nahnat do Senior pointu, to nemůže být hlavní podmínka. Podpořím návrh pana Pikrta.
 
Vařeka: Je pro vás rozdíl dostat peníze ze Senior pointu nebo od rady? Pro nás to rozdíl je. Od velkých firem jsem díky Senior pointu dostali 600, 700 tisíc. Tím můžeme důchodcům poskytnout větší možnosti. Takhle to bude na úkor někoho jiného.
 
Vácha: Za komisi, komise doporučovala cestu prostřednictvím Senior pointu, peníze by dostali.
 
Ženíšková: Trochu jde o nepochopení Senior pointu. Ta spolupráce funguje. Dostává víc peněz, než dostávali z města. Nikdo pí. Hovorkové nechtěl upřít peníze.Mohla vyčerpat víc. Takhle to nepůjde.
 
Hauser: Rozumím oběma stranám. Jde o 20 tisíc a odkud se vezmou. Sportovci chtějí víc něz je na celou sociální oblast. Jde především o profesionání kluby. Vadí mi ten rozdíl. Jsem po dvacet tisíc pro pí. Hovorkovou. U sportu jsem chtěl deset až dvacet procent vzali. Ty sociální organizace si samy nepomohou. Profesionální sport tolik peněz od města nepotřebuje.
 
Větrovský: Volejbal ani fotbal s tímto bodem nemá nic společného. Nebylo to k tématu.
 
Vařeka: Doktor Hauser uvedl, že se jeho příspěvek týká vícero bodů, takže to s tím souviselo.
 
Kareš: Pan doktor Hauser to mohl řešit při přípravě rozpočtu, je člen vládní koalice, mohl to změnit tedy tam.
 
Ženíšková: Díky sponzorům můžeme ze Senior pointu dát těm organizacím víc peněz.
 
Vařeka: Pokud vyjmeme několik organizací z toho systému, tak se nám ten systém rozpadne. Přináší velké peníze.
 
Šedivý: Podle mě to zní jako výhružka. Doufám, že to tak není. Proč bychom jim nemohli dát dvacet tisíc, a oni nemohli dál čerpat i ze Senior pointu.
 
Vařeka: Proč jste se vy dříve víc nestarali o dotace? Mohla dosta více, Senior point je bohatší.
 
Větrovský: Nerozumím tomu, že to vždy skončí u toho, kde ty peníze vezmeme, už to tady řešíme hodinu a půl, pojďme to odhlasovat.
 
Řihák: Problém našeho zastupitelstva je že se používají silná slova, když někdo obhajuje svou organizaci. Dostáváme se jinam. Akorát se pohádáme, pojďme to odhlasovat. Pro mě je důležitá rozmanitost těch služeb.
 
Stříbrnský: Navrhuji ukončení diskuze. Podporuji návrh Pavla Pikrta.
 
Dískuze ukončena po vstoupení dr. Šedivého.
 
Šedivý: Pane starosto, zaútočil jste na mě, vy neudržíte nervy. Potvrdil jste mi, že to byla výhružka. Tak nemůžeme postupovat. My jsme také sháněli dotace, za těžších podmínek, nevracejte se zpět. Pokud se vyhrotí zastupitelstvo, bude to vaše vina.
 
Vařeka: Myslím si pravý opak.
 
Ženišková: Přijde ta možnost duplicitní a nespravedlivé.
 
Hlasování o 20 tisících korunách pro Fit senior: Schváleno.
 
Celkové usnensení bodu 8. - Schváleno. 

27. 03. 2017 (17:49:35)  

9. Návrh na rozdělení dotací pro rok 2017 – oblast sociální
 
​Ženíšková vysvětluje čerpání dotací v této obalsti loňském roce a proč některé organizace vypadly z dotačního řízení.
 
Schváleno.

27. 03. 2017 (17:54:11)  

10. Návrh na rozdělení dotací pro rok 2017 – Kulturní aktivity
 
​Podáno 55 žádostí.
 
Cikler: Komise letos navrhuje nerozdělit všechny prostředky, v průběhu roku chodí individuální žádosti, proto chceme nechat rezervu. Loňský rok byl výjimečný oslavami města.
 
Švenda: Upozorňuji na možný střet zájmů, jsem členem jednoho spolků, které žádaj í o dotaci.
 
Říhová: Pro centrum města se toho dělá méně než by se mělo. Spolek přátel Pražské ulici navrhuje 30 tisíc korun, za to se toho moc dělat nedá. Navrhuji tomuto spolku dát 50 tisíc.
 
Kareš: Podpořit aktivity střední průmyslové školy, rada navrhuje deset tisíc, já navrhuji přidat pět tisíc korun.
 
Dvořák: Dva návrhy uberou z té rezervy, jako to vidí ing. Cikler, předseda kulturní komise?
 
Cikler: Tu rezervu to neohrozí. U té průmyslovky jsme podalli tento návrh, protože na tu akci žádají dva až tři spolky.
 
Molnár: Proč rada v bodech tři a sedm (Českoruská společnost a Ekologické centrum Orlov) navrhuje snížit návrh komise?
 
Dvořák: Nedá se říci, že by ty žádosti nesplňovaly podmínky. Jde tam o názory jednotlivých členů rady.
 
Kareš: Navrhuji jen o pár tisíc korun. Na Světelnou fontánu na Březových Horách navrhuji navýšení o pět tisíc korun.
 
Molnár: Hodnotíme tedy dotace politicky.
 
Říhák: Ing. Dvořák se jako jediný člen rady vyjadřuje, za to mu děkuji. Komise navrhla Českoruské společnosti i Orlovu nějaké peníze a rada je snížila.
 
Vařeka: Chtěl jsem si to odpustit, ale vyjádřím se k tomu Orlovu, jsou tam náklady obrovské, že až jednou bude na radnici někdo jiný, tak tam potečou peníze. Já mám k Ekologickému centru Orlov velkou nedůvěru. Mám s ním špatnou zkušenost. Ptal jste se na to.
 
Pikrt: Osobně jsem Českoruskou společnost podporoval navrhuji zvýšit z pěti na dvacet tisíc.
 
Dvořák: Pro mě jsou názory členy komise důležité, ale nebudu slepě prezentovat jejich názor. Většinou je názor komise respektován, ty upravy jsou drobné.  V minulosti se při porcování medvěda rozdalo všechno a ve zbytku roku se přemýšlelo, kde vzít peníze. Snažím se hledět dopředu.
 
Kareš: Ten útok na ekologické centrum mi přišel drsný. Dělají pedagogickou i výchovnou činnost a dostávají peníze i od jinud.
 
Cikler: Bavíme se o dotacích do kultury, chceme podporovat aktivity, které budou mít pro město přínos. Že rada má jiný názor v některých případech, to akceptujeme.
 
Švenda: Žádám o přestávku.
 
Vyhlášena přestávka 15 minut.

27. 03. 2017 (18:15:47)  

10. Návrh na rozdělení dotací pro rok 2017 – Kulturní aktivity
 
​Schváleno

27. 03. 2017 (18:49:19)  

11. Návrh na rozdělení dotací pro rok 2017 – Památky místního významu
 
Schváleno

27. 03. 2017 (18:50:22)  

12. Návrh na rozdělení dotací pro rok 2017 – Zahraniční vztahy
 
Schváleno

 

27. 03. 2017 (18:51:25)  

13. Návrh na rozdělení dotací pro rok 2017 – vrcholový a výkonnostní sport
 
​Kareš: Přikláněl bych se k respektování návrhů komise. To snižování o stovky tisíc u některých organizací může ohrozit sportování mládeže. Předkládám návrh na opětovné zvýšení na čtyři milióny.
 
Molnár: Proč se opět rada rozchází s návrhem komise? Nechápu proč u 1. FK Příbram došlo ke snížení? Pro ně se peníze každoročně snižují.
 
Potůčková: Mluvili se mnou rodiče dvou dětí, které hrají fotbal a podle nich si musí všechno platit sami, kam tedy ty peníze jdou?
 
Větrovský: Chci ohlásit střet zájmů, protože pracuji v 1. FK Příbram, nemyslím si, že by si vše platili, tak ty rodiče nasměrujte na mě a já tím budu zabývat. Juraj Molnár nedostal odpověď na svůj dotaz. Mám ale také řadu otázek. Volejbal má asi 77% na mládež a fotbal jen 31%, proč? Mělo by to být stejné. Nevidím v tom objektivitu.
 
Dvořák: 1. FK je obětí minulosti, když v minulosti od města mělo nadstandartní příjmy, tak jde jen o nápravu. To není nepřátelství. Pokud tu chce někdo nějaké částky navrhnout, tak bych chtěl slyšet, kde ty peníze vezmeme? Volejbalu jsme o 200 tisíc snížili, u 1. FK mám ještě jeden problém, protože to je podnikatelský subjekt. Do účetnictví nikdo nevidí. Vadí mi, ostatní jsou neziskovky. Navíc od města má 1. FK Příbram za korunu dvě fotbalová hřiště.  
 
Větrovský: 1. FK Příbram dostávala 55% rozpočtu mládeže, 2x 9 milionů v minulosti dostali, ale měli bysme měřit všem stejně. Tu obchodní korporaci jsem vám už vysvětloval, co máme dělat, to nařízení fotbalové asociace. Musí být akciovka. Měl jste pravdu, že pozemek pod hřištěm číslo dvě je města. Bylo tam škvárové hřiště a klub z něj udělal travnaté hřiště. Naopak pozemek pod tribunou jsme venovali městu také za korunu, ale vysvětlení svých otázek jsem nedostal.
 
Kareš: Vadí mi, že se snižují peníze na všechny sporty. Bobcats jsou naděje už dávno a podporujeme ho dlouho. Fandím Příbramákům ve všech sportech.  Jaké nespravedlnosti chcete napravovat? Pokud byly, tak se měly řešit podle práva, jinak jsou to jen řeči. Každý klub by měl doložit, kam ty peníze jdou. Dělejte namátkové kontroly. Pokud vím, tak všude děti platí příspěvky, je to normální, možná bychom jim mohli na část přispět přimo. Ta spoluúčast rodičů musí být. Je to i v jiných městech. Jsem přesvědčený, že v těch klubech dostávají děti vše potřebné.
 
Říhová: Ne vždy souhlasím s panem Dvořákem, ale nyní s ním souhlasím. U volejbalu ti extraligoví hráči jsou u mládeže inspirací. Nesouhlasím proto s kritikou pana Větrovského. Volejbal úspěšně reprezentuje město. Mrzí mě, že volejbal nemá zastoupení ve sportovní komisi. To by se podle mě mělo změnit.
 
Vařeka: Sportovní komise už byla rozšířená o zástupce volejbalu a měl by tam být i zástupce Bobcats.
 
Půtočková: Ti rodiče mi řekli, že si musí platit cestu, oblečení apod. To jsou nemalé výdaje. A tady se uvádí, že by to měli mít zadarmo.
 
Dvořák: Nemám s nikým osobní problémy ani s vámi, pane Větrovský, ani s vaším šéfem. Před rokem jsem vám radil, abyste změnili pravidla v komisi tak, aby mohl žádat ten váš spolek. Jen chtít to změnit. U Spartaku je o jinak. Navíc je problém, že hodně spolků nečte ty smlouvy. Na úřadu zaměstnáváme jen dva lidi na dotace. Ty ženský to tam nezvládají.
 
Větrovský: Pořád jste mi, pane Dvořáku, neodpověděl. Jak mám změnit pravidla sportovní komise? Já jsem pouze člen, já tu sílu nemám. Spartak jsem do toho nechtěl tahat. Proti volejbalu nic nemám, vadí mi jen ten nepoměr.
 
Kyselák: V Příbrami se žije jen sportem za devět milionů a nic jiného, někteří se tu předvádí, jak za ty sportovce bojují. Pane Větrovský, vy děláte, jako by vám nikdo šlápl na kuři oko. Hokejisté se nerozčilují.
 
Větrovský: Jestli je pro vás milion zanedbatelná částka, tak žijeme každý jinde. Kde jste vzal to snížení o milion pro hokej? To tam nevidím. Nicméně odpověď na svůj dotaz stále nemám. Zřejmě vám vadí pan Starka, vadím vám asi i já, ale já vám to usnadním, aby k dnešnímu dni rezignuji na svou pozici ve fotbale a snad pak dostanou ty peníze.
 
Kareš: Co bylo špatně u toho fotbalu? Co vás vedlo ke snížení těch částek? Podali jste trestní oznámení? To je zářez pro všechny druhy sportu.
 
Ženíšková: Není to o tom, kdo vede 1. FK Příbram. Fotbal má 217 dětí, hokej jich má 202. Nevidím v tom rozdíl. Hokej se snaží, budou tu turnaje, byl nábor dětí, podporuje je i Svaz, proto nevidím důvod, proč je nepodpořit. Pan Větrovský má pravdu v tom přepočtu na ty jednotlivce, to nespravedlivé je. Letos nám chybí půl milionu v tom rozpočtu.
 
Dvořák: To, že vy odstoupíte z funkce v 1. FK mě nezajímá. Pokud to děláte jen kvůli tomu, tak se nic nezmění. Navrhl jste nějakou změnu pravidel v komisi? To jste neudělal. Pak si nestěžujte. Jsou různá kriteria, takže ta spravedlnost nejde nastavit.
 
Kareš: Pořád nevím, jaké se našly nedostatky. Komise nemá předkládat nová kritéria, to má dělat rada. Proč jste to sami neudělali? Chci podporovat všechny sporty spravedlivě, myslím si, že by to těžké nebylo. Kde jsou peníze z hazardu? Stačilo by dva tři miliony navíc.
 
Dvořák: Na žádné podezření z trestného činu jsem nepřišel. Ale mohou být i nesrozumitelné smlouvy. Komise je poradní orgán rady, a tak by měla přijít i s návrhem.

27. 03. 2017 (19:40:32)  

Větrovský: My jsme zkusili, ale nenašli jsme ideální rešení. Ale nemá cenu v tom pokračovat.
 
​Hauser: Mám rád fotbal, ale vadí mi to financování. Všechny kluby chtějí ty peníze na děti, takže dáme devět milionů a každý dítě dostane stejnou cifru, ať hraje fotbal nebo chodí jen běhat. To jediné spravedlivé. Někomu bude ta suma stačit, jinému zbyde. ale to jediná cesta.
 
Švenda: V rámci rozpočtu se do sportu investují i jinak, například stavbou hřišť, opravou povrchů, zázemí zimního stadionu, to je také podpora sportu. I to se platí s hazardu. U názoru pana doktora Hausera mi vadí, že to nezohledňuje ty jednotlivé náklady. Vždy to bude nějakým způsobem nespravedlivé.
 
Větrovský: Neřekl jsem, že nemilujete fotbal, ale to, co jste řekl, by spravedlivé bylo i když ty náklady na jednotlivé sporty se liší.
 
Hlásí se p. Králíček: Ta diskuze sklouzla na souboj volejbalu a fotbalu, ale ono je to tak, že u vrcholového sportu se jedná o propagace města a mělo by se to tak dělat. Nemůžu souhlasit, aby se peníze rozhodovaly před náklady, to je různé. Ta podpora z městského rozpočtu klesá. Proč tomu tak je? Letos zmizel možnost žádat na údržbu areálu a my teď nemáme prostředy na jeho udržování. Chtěl bych spravedlivější podporu sportu. 

27. 03. 2017 (19:51:08)  

Ženíšková: Souhlasím s paní Potůčkovou, i já mám podobné informace o té situaci u 1. FK Příbram. Neměly by si to děti hradit samy. Ta naše kontrola by měla být důslednější. Na sociálním odboru jsme zavedli kapitolu 50 tisíc na ty členské příspěvky pro ty děti ze sociálně slabších rodin, stačí si požádat. U hokeje v prvním roce poskytují pnou výbavu zdarma a po tom roce se to dítě rozhodne, zda bude pokračovat nebo ne. 
 
Větrovský: Pane Králíčku, nevím kdy se uváděli náklady klubu, ale pamatuji si, že jste pronajímal 1. FK Příbram části areálu na které jste neměl právo.
 
pí. Mrázová: Kolik dostanou Bobcati na člena a proč?
 
Ženíšková: 4 5OO kč
 
pí. Mrázová: Proč? Pan Větrovský má 17 tisíc a je ublížený. Bobcati nejsou.
 
Vařeka. To je ten úhel pohledu na spravedlnost. Je to obtížné.
 
Kareš: Myslím si, že by Bobcati měli dostat víc. Jde tam míň peněz z hazardu a tím to je. Stačilo by tam dát dva a ž tři miliony. Navyšme příspěvěk na sport a dejte komisi měsíc na změnu kritérií. Myslím si, že říkáme to samé. Tři miliony by neměl být problém.
 
Vařeka: Dobře hospodaříme proto, že nevyslyšíme každou prosbu. To bysme mohli přidat kultuře, sociální oblasti... Kde je vezmeme?
 
Kareš: Z kapitoly rezerva, nechci bourat granty.
 
Větrovský: Paní Mrázová máte pravdu, ale májí 42% z celkových nákladů.
 
pí. Mrázová: Třeba to je proto aby měli na nájem na FK.
 
Větrovský: Hráli tam dva roky zadarmo. Josef Řihák mladší vám to potvrdí, který tam hrál a sedí za vámi.
 
pí. Mrázová: Jen mě zajímalo proč mají jen 4500 na člena.
 
Větrovský: Jen jsem řekl, že tam hráli zadarmo. To nikdo jiný neudělal.
 
Vařeka: Budu muset změnit pravidla, jinak se dál nedostaneme. Od teď otázka a odpověď a dost.
 
Dvořák: Nehledejme spravedlnost, každý to vidí jinak. Nikdo tu nikdy nenavrhoval navýšení dotací o tři miliony, čekají nás důležitejší investice.
 
Řihák: Diskuzí o dotacích do sportu jsem zažil hodně, jinam rozdělíme peníze za deset minut, ale u sportu se dlouze debatuje vždy. 1. FK dostává každý rok méně, to je pravda. Proto tady ta diskuze je. Bobcati měli výsledky vždy, hrál tam můj syn, tak to vím. Neměli kde trénovat, tak jim 1. FK Příbram pomohla. Za to jim děkuji. Návrh pana Kareše je těžko hlasovatelný, měli bychom tu diskuzi ukončit.
 
p. Tobiáš: 35 let dělám trenéra z toho 10 let u mládeže, nejspravedlivější je rozdelělní peněz podle nákladů. Nemůžete znát problematiku sportu, jak jí znám já. Nejde slučovat fotbal mládeže s profesionálním. Prodej hráčů je součástí rozpočtu ligového mužstva, to s mládeží nesouvisí. 30% z celkového rozpočtu na mládež je málo. Platíme z toho i trenéry.
 
Vařeka: Měli jsme hlasovat o vystoupení pana Tobiáše není občanem Příbrami, omlouvám se.
 
Hovoří další občan města: Dělá mi radost, že se ti kluci na hřiště rádi vrací. Neplatí si soupravy, je to dobrovolné. Sháníme slevy. Děláme kompromisy. Jen ta příprava hřiště něco stojí. Mysleme na ty děti. Ty peníze jsou hlavně pro ně.
 
Strejc (předseda sportovní komise): Zástupci volejbalu neměli o účast v komisi zájem až letos. Nechtějte po nás spravedlnost, protože to nejde. Peníze se počítají podle vzorce, do toho komise nezasahuje. Peníze na údržbu areálu nebyly už vloni. Všem se ubíralo, ale Bobcatům se sto tisíc přidalo.
 
 
 

27. 03. 2017 (20:20:46)  

Rosenbaum (Volejbal PB): Pan Strejc nemá pravdu, o účast v komisi jsme žádali celé tři roky. Problém je, že se celkově snižují peníze na sport a i to, že se ty kluby mezi sebou dohadují. Komise mi měla tlačit na město, aby se ty peníze nesnižovaly. My žádáme každý rok stejně. My vracíme peníze městu. Víc než my dává jen hokej.
 
​Róm (Bobcats): Necítíme k nikomu zášť. Jsme vděční za ty peníze, vzrostla nám členská základna o 50 %. Máme šest mládežnických týmů.
 
Větrovský: Jako komise můžeme tlačit, jak chceme, ale my s tím nic neuděláme.My proti vám nic nemáme, chtěli jsme vám pomoc.
 
Kareš: Zástupci klubů ukázali, že jim jde jen o mládež. Děkuji jim. Podle mě jste všichni dostali málo. Sport je skvělá investice. Ty děti nedělají nic špatného, tak proč neustále snižujeme peníze do sportu?
 
Stříbrnský: Souhlasím. Tahle debata se měla ale vést při rozpočtu. Pojďme ale k jádru věci.
 
Řihák: Rozpočet už nenavýšíme. Chci vyzvat ty, kteří sáhodlouze diskutují, aby tu byli až do konce. Teď ty peníze do sportu nezměníme. Navrhuji už abychom rozhodli. Máme ještě dvacet bodů a dva jsou sportovní.
 
Vařeka: Ukončuji rozpravu, budeme hlasovat.
 
 

27. 03. 2017 (20:31:58)  

Vařeka: Vyhlašuji přestávku deset minut.

27. 03. 2017 (20:33:11)  

Schváleno.

27. 03. 2017 (20:46:04)  

14. Návrh na rozdělení dotací pro rok 2017 – jednorázové sportovní akce
 
Chce vystoupit organizátor akce, který není občanem města.
 
Schváleno.
 
p. Hartman: Žádám o navýšení dotace nebo sponzorský dar města v naturální kulturistice na pronájem sportovní haly města. Bude mezinárodní účast. Propaguji akce i v zahraničí. Děkuji za dotaci, půjde o nominační soutěž do Thajska. Není to pro mě zisková záležitost. Se souteží je spojená i přednášková činnost o dopingu.
 
Vařeka: V této kapitole dotací už není žádná rezerva.
 
Kareš: Dávám návrh, deset tisíc z rezervy starosty.
 
Vařeka: Až se s tím seznámím blíže, tak později k tomu můžeme vrátit.
 
Kareš: Víc jsme asi teď udělat nemohli.
 
Vařeka: Chtěl bych být jednou ve vaší roli...
 
Větrovský: Souhlasím s panem Karešem, takovéto projekty bysme měli podporovat. Souhlasím s navýšením deset tisíc.
 
Schváleno.
 

27. 03. 2017 (20:55:12)  

15. Návrh na rozdělení dotací pro rok 2017 – činnost sportovních organizací
 
​Bez diskuze schváleno

27. 03. 2017 (20:56:22)  

16. Hudební festival Antonína Dvořáka - informace
 
​Mluví ředitelka festivalu pí. Hošková. Festival získal záštitu Stč. kraje i ministerstva kultury, zvedla se návštěvnost. Doprovodný program zaujal i širokou veřejnost.
 
Švenda: Doufám, že paní ředitelka bude moct připravovat v klidu i 50. ročník.
 
Řihák: Kraj dal 500 tisíc na letošní rok, to je dobré. Jsem rád i za tu záštitu paní hejtmanky. 
 
Kyselák: Co nás to bude stát?
 
pí. Hošková: Nevím. Potřebujeme od vás podporu, dali jste nám 933 000, jde o to, jestli to navýšíte nebo snížíte.
 
Vařeka: Prosím, ještě nejsme za polovinou programu.
 
Král: Považuji festival stále za lepší. Jsem na něj hrdý.
 
Švenda: Loni jsme si oveřili tento model festivalu a proto by to mělo mít dlouhodbější podporu.
 
Stříbrnský: Ty náklady se špatně počítají, ale budeme mít to, co si objednáme a načem budeme spolupracovat. Na rozdíl od zastupitelstva, u festivalu ta spolupráce funguje napříč politickým spektrem. Vítám i to zapojení Svaté Hory. Chci poděkovat jak paní ředitelce, tak Svaté Hoře.
 
Řihák: Jsem rád, že kraj zařadil Dvořákův festival mezi největší akce. Není proto důvod proč to dlouhodobě nepodpořit.
 
Šedivý: Byly lepší horší i lepší ročníky, po 40. ročníku začal trochu skomírat. Jsem rád, že je tady dohoda, že ten festival bude pokračovat.
 
Vařeka: Sháníme peníze.
 
Schváleno.

27. 03. 2017 (21:14:29)  

17. Návrh na odkoupení vodovodního řadu PE 90, dešťové kanalizace DN 250, DN 300, kanalizačního splaškového řadu DN 300 a zřízení služebnosti inženýrské sítě v k. ú. Zdaboř od zástupce investora
 
Schváleno.

27. 03. 2017 (21:15:52)  

18. Žádost o prodej pozemků p. č. 211/1 a p. č. 213/2, oba v k. ú. Příbram
 
​Rada nedoporučuje.
 
Přijato.

27. 03. 2017 (21:17:14)  

19. Návrh na výkup spoluvlastnických podílů z celku pozemků p. č. 2333/131 a p. č. 3183/16, oba v k. ú. Příbram

​Schváleno.

27. 03. 2017 (21:21:22)  

20. Nabídka na odkoupení pozemků p. č. 9/23, p. č. 734/26, p. č. 734/27, p. č. 736/8, p. č. 745/4, p. č. 746/3, p. č. 747/25 a p. č. 748/3, vše v k. ú. Lazec

​Vařeka: Potřebujeme jiné pozemky. Všechno mít nemůžeme.
 
Šedivý: Některé ty pozemky jsou strategické, tím říkáte, že tam nebude kanalizace.
 
Říhová: V nabídce není cena, známe jí? Ta nabídka je zhruba rok stará, jednalo vedení města s majitelkou?
 
Volný: Majitelka souhlasí s kupní cenou. Ceny určuje znalecký posudek.
 
Kareš: Ty pozemky jdou přes lesopark, proto by bylo dobré je mít. Jaké máme s lesoparkem záměry?
 
Vařeka: Nejsme ve sporu, ale nám chybí pozemky pod stavbami, které už děláme. Můžeme to odložit. Plány kanalizace v Lazsci procházejí změnou. Můžeme to stáhnout, říkám za sebe.
 
Dvořák: Je to o prioritách. Peníze pozemkovém fondu nám nyní nestačí, zřejmě to budeme muset řešit úvěrem, my ale potřebujeme pozemky v centru města, proto jsem proti.
 
Kyselák: Cena je dána posudkem, ale třeba by to šlo koupit levněji, mělo by se to odložit.
 
Říhová: Pokud jde o pozemek pod komunikací, tak to podle mě strategický pozemek je. Jsem pro další jednání s majitelkou. Jsem pro odložení.
 
Šedivý: Budeme tedy vykupovat pouze v Příbrami a lidé v Kozičíne a Lazsci pro nás nejsou partneři? Budeme je potřebovat pro tu kanalizaci.
 
Vařeka: Souhlasím.
 
Danda: Jsem pro odložení.
 
Řihák: Také jsem pro odložení.
 
Hlasování o stažení. Schváleno.
 

27. 03. 2017 (21:33:18)  

21. Žádost o prodej pozemku p. č. 988/6 v k. ú. Příbram

Rada nedoporučuje.

Kareš: Omezuje prodej komunikaci? Přehlédl jsem něco?

Vařeka: Používá se to jako nezpevněná krajnice.

Kareš hledá v papírech, Volný vysvětluje situaci v dané lokalitě. Nešla by v budoucnu rozšířit komunikace.

Říhová: Nebyl v tomto případě zbytečný znalecký posudek? Nejde sice o moc, ale je zbytečné oceňovat něco, co nechceme prodat.

Volný: Je důležitý pro radu i komisi.

Řihák: Myslím, že rada to doporučuje schválně, je to strategický pás pozemku pro město.

Přijato.
 
22. Výkup pozemku p č. 621/12 v k. ú. Příbram

Schváleno.
 

27. 03. 2017 (21:41:07)  


23. Návrh na výkup částí pozemků p. č. 521/187, p č. 521/210 a p. č. 521/223, vše v k. ú. Březové Hory

Kareš: Navrhuji 250 korun, a 200 korun po zelenými pozemky, navrhuji neschválit.

Dvořák: Potřebujme ten pozemek pro parkoviště. Majitelé si nechali udělat vlastní posudek. Hrozí nám ztráta dotace a to parkoviště na Drkolnově nebude.

Kareš: Proč jste to neřešili v předstihu? To je to samé jako u té Litavky. To jste měli řešit hned.

Vařeka: Neuvěřitelné.

Kyselák: Mě udivuje, že pokaždé máme jiného znalce. Jaký je tam rozdíl v ceně?

Volný: Značný. Naše znalkyně to hodnotila podle jiných paragrafů, protože nebylo vydáno stavební povolení, po jeho vydání to hodnotila znalkyně majitelů.

Kyselák: Přijde mi to zmatené.

Volný: Konzultovali jsme to.

Dvořák: Tento pozemek město nutně potřebuje. Musíme to vykoupit.

Kyselák: Je mi to jasný, ale vadí mi ten cenový rozdíl.

Dvořák: Ten dražší posudek je správný.
 
Schváleno.

27. 03. 2017 (21:48:27)  


24. Nabídka převodu pozemků včetně infrastruktury v k. ú. Březové Hory do majetku města Příbram

Brožíková: Ohlašuji střet zájmů.

Kareš chce upřesnění lokace. Volný vysvětluje.

p. Brožík (občan) vysvětluje situaci v dané lokalitě.

Schváleno.
 
25. Žádost o prodej pozemku p. č. 183/2 v katastrálním území Březové Hory

Rada doporučuje.

Schváleno.
 
26. Žádost o prodej pozemku p. č. st. 1816/4 v katastrálním území Březové Hory

Rada města doporučuje.

Schváleno.

27. 03. 2017 (21:57:46)  


27. Prodej části pozemku p. č. 2642/2 o výměře 23 m2 z celkové výměry 90 m2 v katastrálním území Příbram

Schváleno.
 
28. Darování pozemků p. č. 2248 a p. č. 2253/1 v katastrální území Příbram, které jsou ve vlastnictví Středočeského kraje

Rada města doporučuje.

Schváleno.
 

29. Záměr prodej části pozemku p. č. 24 v k. ú. Žežice

Rada nedoporučuje.

Přijato.
 

30. Žádost o prodej pozemku p. č. 105/3, případně jeho části o vým. cca 76 m2 v katastrálním území Žežice

Rada města doporučuje.

Kareš: Oni si vyberou tu plochu?

Volný: V zásadě ano. Je tam složité.

Řihák: Mám dopis pana Kasala, on nesouhlasí s cenou.

Volný: To se stává, my jsme ho oslovili, protože má oplocený městský pozemek.

Řihák: Nemám s tím problém, ale on to stejně nekoupí. Za 240 korun to není moc.

Dvořák: Hlasujme pro prodej.

Schváleno.

27. 03. 2017 (22:08:56)  


31. Návrh na uzavření dodatku č. 1 darovací smlouvy ze dne 25.02.2016

Schváleno.

27. 03. 2017 (22:09:49)  


32. Různé
 
Kareš: Lidé se mě ptají, vysvětlete, pane starosto, jak to je s tím domem, kde jste podnikal a je tam night club?

Vařeka: Mě se nechce, přijde mi to trapné. Nevím, že se tam konalo něco nezákonného. Je to deset let staré, to přece nemůžete myslet vážně?

Kareš: Já na to názor mám, ale lidé se mě na to ptají, i tohle je odpověď. Do 10. 2. tohoto roku, tuším, měl sídlo svého soukromého podnikání, je to nové, nikdo předtím to neřešil. Pokud nemám přesné informace, tak se omlouvám. Dá se to zjistit.

Vařeka: Kdybyste byl aspoň připraven, ale to jsou pseudopitomosti.

Kareš: Je to ze serveru. Takže mi neodpovíte?

Vařeka: Já o tom nic nevím, nevím o čem mluvíte? Já přeci nepodnikám.

Kareš: Sídlo jste tam neměl, je to vaše odpověď.

Brožíková: Jak to souvisí s vedením města?

Kareš: To je rozměr, který jste asi nepochopila, ale my všichni jsme pod hledáčkem a lidé na to mají právo a my se musíme zodpovídat. Lidé mají právo se ptát, na pana starostu, na vás, na mě… Na ten provoz hampejzu mám, odpovědi se nedočkám, ta vaše odpověď mi stačí.

Dvořák: Mezitím jsem to našel na internetu. Sídlo bylo na adrese, kde pan starosta bydlí.

Vařeka: Přeci nejde, přijít sem s obviněními bez podkladu.

Potůčková: Děkuji TS za kontejner na bioodpad v Brodské.

Brožíková: Mě se lidé také ptají, proč pak Kareš, klade takové otázky?

Král: Možná to souvisí s těmi články, které starosta píše, těžko podezírat Seznam z toho, že si vymyslel. Překvapuje mě, že kolegyně Brožíková to zlehčuje. Lidé mě oslovují, co bude s domem vedle Podařilů, ta ruina dělá ostudu. Chtěl bych požádat o záznam, jakou má tento dům perspektivu? Jezdím kolem stavby nízkoprahu a zajímá, kdo tam zodpovídá za bezpečnost. Na obojí, prosím, písemnou odpověď.
 
33. Diskuze.

Nikdo se nehlásí. Starosta ukončuje dnešní jednání.

27. 03. 2017 (22:23:37)  Další články

Premiér Andrej Babiš vyzval k tomu, aby lidé o Velikonocích dodržovali pravidla a zůstali doma Premiér Andrej Babiš vyzval k tomu, aby lidé o Velikonocích dodržovali pravidla a zůstali doma "Pojďme si ale teď spolu slíbit, že ani teď o prodlouženém víkendu, kdy nás čekají čtyři dny volna a bude docela pěkné počasí, nepolevíme," řekl. 9. dubna 2020   (20:40) Počet lidí, kteří s nákazou covid-19 zemřeli v českých nemocnicích, se zvýšil o osm na 112 Počet lidí, kteří s nákazou covid-19 zemřeli v českých nemocnicích, se zvýšil o osm na 112 V Příbrami byla zjištěna nákaza u dalšího pacienta, jeden již dříve nakažený se vyléčil 9. dubna 2020   (18:08) Členové domácnosti jedoucí v jednom autě nebudou muset nosit roušky Členové domácnosti jedoucí v jednom autě nebudou muset nosit roušky Příští týden se také otevřou další obchody 9. dubna 2020   (15:55) Městská policie v Příbrami má zvýšený výkon služby Městská policie v Příbrami má zvýšený výkon služby Koronavirus Bez dětí a rodičů i zápisy do mateřských škol Bez dětí a rodičů i zápisy do mateřských škol V letošním roce probíhají zápisy do základních škol bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců. Na základě opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR budou tímto způsobem probíhat i zápisy do mateřských škol. 9. dubna 2020   (14:55) Podnikatelé při podávání žádostí o pomoc státu musí překonávat zmatečnost a nesmyslnost požadavků úřadů Podnikatelé při podávání žádostí o pomoc státu musí překonávat zmatečnost a nesmyslnost požadavků úřadů Žadatelé čekají i týdny na odpověď, nemají žádnou zpětnou vazbu, přichází jim pouze standardizovaný e-mail o potvrzení přijetí žádosti. 9. dubna 2020   (14:20) Příbram děkuje záchranářům. V centru města svítí obří srdce Příbram děkuje záchranářům. V centru města svítí obří srdce Koronavirus Lidí s nemocí covid-19 přibylo ve středu o 295. Nakazilo se již 280 dětí Lidí s nemocí covid-19 přibylo ve středu o 295. Nakazilo se již 280 dětí V souvislosti s onemocněním zemřelo 104 nakažených 9. dubna 2020   (09:13) Dnes je Zelený čtvrtek, připomínka poslední večeře Krista Dnes je Zelený čtvrtek, připomínka poslední večeře Krista Tradicí je na Zelený čtvrtek jíst především zelené pokrmy jako zelí, špenát a hrách. Lidé věří, že jídla z těchto surovin jim zaručí pevné zdraví. 9. dubna 2020   (08:09)
Biskup Herbst je v umělém spánku, jeho stav je stabilizovaný Biskup Herbst je v umělém spánku, jeho stav je stabilizovaný Působil jako kaplan v Mariánských Lázních, poté na Svaté Hoře u Příbrami. 9. dubna 2020   (07:31) Nepřehlédněte Ředitelka mateřinky: Chceme být s dětmi v kontaktu i v době epidemie, vyučujeme on-line Ředitelka mateřinky: Chceme být s dětmi v kontaktu i v době epidemie, vyučujeme on-line Školství Počet mrtvých s covid-19 atakuje stovku, onemocnělo přes pět tisíc lidí. Vojtěch slibuje návrat k běžnému životu Počet mrtvých s covid-19 atakuje stovku, onemocnělo přes pět tisíc lidí. Vojtěch slibuje návrat k běžnému životu Od rána přibylo v Česku osm obětí. V Příbrami byla prokázána nákaza u dalšího pacienta. 8. dubna 2020   (18:38) Hamáček: Neotevírejte koledníkům a nechoďte na pomlázku Hamáček: Neotevírejte koledníkům a nechoďte na pomlázku "Kdybych byl doma, tak prostě neotevřu, protože bych se bál, že mě někdo nakazí," řekl šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček 8. dubna 2020   (15:00) Městská policie odchytávala splašené koně se spřežením Městská policie odchytávala splašené koně se spřežením Během odchytu došlo k poškození služebního vozidla. 8. dubna 2020   (13:01) Vojtěch: Nekontrolované šíření covid-19 se v ČR podařilo zastavit Vojtěch: Nekontrolované šíření covid-19 se v ČR podařilo zastavit "ČR zatím zabránila tomu nejhoršímu a na datech je to vidět," řekl ministr. 8. dubna 2020   (12:37) Hřiště pod Svatou Horou se otevírá, Novák zůstává prozatím mimo provoz Hřiště pod Svatou Horou se otevírá, Novák zůstává prozatím mimo provoz S uvolňováním vládních nařízení dochází od čtvrtka 9. dubna k otevření veřejných sportovišť. V Příbrami se jedná o hřiště a tenisové kurty pod Svatou Horou ve správě Sportovních zařízení města. 8. dubna 2020   (11:16) Škaredá středa připomíná den, kdy Jidáš zradil Ježíše Škaredá středa připomíná den, kdy Jidáš zradil Ježíše Letošní Velikonoce budou vzhledem k striktnímu omezení volného pohybu a shromažďování kvůli koronavirové epidemii značně netradiční. 8. dubna 2020   (10:47) SSHR dodává ochranné pomůcky stále více domácích výrobců SSHR dodává ochranné pomůcky stále více domácích výrobců Správě státních hmotných rezerv (SSHR) dodává ochranné pomůcky do meziskladu v Sedlčanech stále více tuzemských výrobců. 8. dubna 2020   (09:43) V Česku se novým koronavirem nakazilo už přes 5000 lidí V Česku se novým koronavirem nakazilo už přes 5000 lidí V nemocnicích bylo s onemocněním podle údajů ministerstva zdravotnictví k pondělí 408 lidí, z toho 86 ve vážném stavu. 8. dubna 2020   (07:18) Nejhorší je nejistota, říká lékař, který se stará o pacienty s koronavirem Nejhorší je nejistota, říká lékař, který se stará o pacienty s koronavirem Koronavirus V příbramské nemocnici zemřel pacient s koronavirem V příbramské nemocnici zemřel pacient s koronavirem Koronavirus V noci na středu bude nejjasnější úplněk roku V noci na středu bude nejjasnější úplněk roku Úkaz se na obloze objeví letos podruhé, další nastane v květnu 7. dubna 2020   (18:11) Vláda prodloužila nouzový stav do konce dubna Vláda prodloužila nouzový stav do konce dubna Kabinet původně žádal poslance o prodloužení nouzového stavu až do pondělí 11. května. 7. dubna 2020   (17:10) Zelená linka pomoci v provozu pouze ve všední dny Zelená linka pomoci v provozu pouze ve všední dny Od 18. března fungují v Příbrami dvě bezplatná telefonní čísla, na kterých si můžete požádat o pomoc i radu. 7. dubna 2020   (16:38) Zloději se zaměřili na uzavřené restaurace, nepohrdli ani hračkami Zloději se zaměřili na uzavřené restaurace, nepohrdli ani hračkami Zlodějům hrozí po dobu nouzového stavu v Česku neobvykle vysoká trestní sazba. Za drobné krádeže mohou nyní čtyři zloději skončit až osm let za mřížemi. 7. dubna 2020   (15:00) Dopřejte si v této době kvalitní a vyváženou dietní stravu v pohodlí domova Dopřejte si v této době kvalitní a vyváženou dietní stravu v pohodlí domova Lahůdky Příbram, s.r.o. vaří a rozváží denně rozmanitá teplá jídla, ale také nadále připravují osvědčenou Krabičkovou dietu nebo také chlebíčky a obložené mísy 7. dubna 2020   (13:30) PR V Příbrami byla prokázána nákaza koronavirem u dalších dvou pacientů, celkem onemocnělo 16 lidí V Příbrami byla prokázána nákaza koronavirem u dalších dvou pacientů, celkem onemocnělo 16 lidí Koronavirus Hasiči dekontaminují bytové domy na Brodské. Byl zde prokázán čtvrtý případ nákazy koronavirem Hasiči dekontaminují bytové domy na Brodské. Byl zde prokázán čtvrtý případ nákazy koronavirem Koronavirus Sněmovna bude dnes schvalovat žádost vlády o prodloužení nouzového stavu Sněmovna bude dnes schvalovat žádost vlády o prodloužení nouzového stavu Počet lidí nakažených koronavirem v Česku se v pondělí zvýšil o 241 na celkových 4828. Z nemoci covid-19 se dosud uzdravilo 127 lidí, naopak 80 pacientů s koronavirem v nemocnicích zemřelo. 7. dubna 2020   (08:40) Živnostníci i zaměstnanci mají kvůli epidemii nárok na ošetřovné 424 korun za den Živnostníci i zaměstnanci mají kvůli epidemii nárok na ošetřovné 424 korun za den Na ošetřovné pro živnostníky bylo vyčleněno 100 milionů korun. 7. dubna 2020   (06:34) Během pondělí zemřelo v souvislosti s koronavirem šest osob, celkem 78 Během pondělí zemřelo v souvislosti s koronavirem šest osob, celkem 78 Počet případů nemoci, kterou způsobuje nový typ koronaviru, za dnešek vzrostl zatím o 148 na 4735. 6. dubna 2020   (18:36) V úterý otevřou sběrny, ve čtvrtek železářství či hobby markety V úterý otevřou sběrny, ve čtvrtek železářství či hobby markety Ve všech otevřených provozovnách budou muset lidé dodržovat přísnější pravidla 6. dubna 2020   (18:18) Lidé budou moct od úterý individuálně sportovat na venkovních sportovištích Lidé budou moct od úterý individuálně sportovat na venkovních sportovištích Běh nebo jízda na kole v lese budou možné i bez roušek 6. dubna 2020   (18:08) Polovině domácností klesly kvůli vládním opatřením příjmy Polovině domácností klesly kvůli vládním opatřením příjmy Nejpostiženější jsou pracovníci obchodu a služeb, kde ztrátu práce deklaruje desetina lidí. 6. dubna 2020   (16:49) Středočeský kraj poskytne živnostníkům bezúročné půjčky Středočeský kraj poskytne živnostníkům bezúročné půjčky Půjčky nebudou poskytovány živnostníkům, kteří jsou v exekuci, v insolvenci anebo mají-li své sídlo na úřadě. 6. dubna 2020   (14:29) Vojtěch: Když se situace do středy nezmění, zmírníme opatření Vojtěch: Když se situace do středy nezmění, zmírníme opatření Prodejny budou muset pouštět málo zákazníků a dezinfikovat. 6. dubna 2020   (12:02) Technická závada na nákladním voze uzavřela dálnici u Mníšku pod Brdy Technická závada na nákladním voze uzavřela dálnici u Mníšku pod Brdy Kvůli unikajícím provozním kapalinám došlo k havárii projíždějícího auta 6. dubna 2020   (10:04) V neděli zemřelo osm lidí s koronavirem, další člověk zemřel dnes V neděli zemřelo osm lidí s koronavirem, další člověk zemřel dnes V šesti případech šlo o seniory ve věku nad 60 let, jeden spadal do kategorie 50 až 59 let a zbylým dvěma bylo méně než 50 let. 6. dubna 2020   (08:55) Blíží se Velikonoce, sezóna vajec. Víte, jaká vybrat? Blíží se Velikonoce, sezóna vajec. Víte, jaká vybrat? Velikonoční stolování může mít neopakovatelnou atmosféru, pokud se na něj předem připravíte. V článku naleznete několik receptů na přípravu sváteční tabule. 6. dubna 2020   (06:58) Po nehodě skončily ve vozidle dvě zaklíněné osoby. Na pomoc přiletěl záchranářský vrtulník Po nehodě skončily ve vozidle dvě zaklíněné osoby. Na pomoc přiletěl záchranářský vrtulník Po nárazu do stromu se auto přetočilo na bok, kolemjedoucí řidiči zastavili a jednu ze zraněných osob vyprostili před příjezdem hasičů. 5. dubna 2020   (20:53)


Provozovatel portálu pribram.cz Rosalota, s. r. o.
Žižkova 708
261 01 Příbram II

IČ: 02289288
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 217655.


Redakce zpravodajství portálu pribram.cz
Společnost Rosalota, s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
2014 - 2020 © Rosalota, s.r.o.Všechna práva vyhrazena. webdesign | websystem | KAO.cz