29. 5. svátek má Maxim
https://szm.pb.cz/akce/den-deti-na-novaku/

Zasedání zastupitelstva města Příbram

ON-LINE PŘENOS
13. června 2014   (21:45)
Zasedání zastupitelstva města Příbram

Zasedání zastupitelstva se koná 16. 6. 2014 v 15:00. Budeme přítomni on-line - sledujte probíraná témata a hlasování s námi.
Tip redakce: Pokud nechcete, aby vám unikly aktuální informace, staňte se fanoušky naší stránky na Facebooku a budete 24 hodin denně v obraze.


Byli jsme přítomni a on-line

Vítejte při online přenosu ze zasedání městského zastupitelstva. Záznam připravuje nezávislý zpravodajský portál pribram.cz.

Přepis vzniká v průběhu schůze, neobsahuje tedy doslovná vyjádření zastupitelů nebo občanů, ale jen parafráze. Upozorňujeme čtenáře, že jednání není reprodukováno zcela přesně a záznam tedy může obsahovat jazykové i významové nedokonalosti.

Příjemné sledování. MJ

16. 06. 2014 (07:33:48)  

Sál se pomalu zaplňuje lidmi. Mezi posluchači je i skupinka mladých lidí. Do sálu dorazil i leader příbramské ANO Jindřich Vařeka ml.

16. 06. 2014 (14:54:57)  

Jednání bylo právě zahájeno. Omluveni jsou: Doležal, Vandas, Dědečková, Kaiserová a místostarosta Černý.

16. 06. 2014 (15:07:02)  

Dnešní program číní 38 bodů. Přidány budou další čtyři body, týkat se budou valné hromady příbramské teplárny, společnosti Termo a dále prodloužení doby splatnosti u 1.FK Příbram a CK Příbram.

16. 06. 2014 (15:10:02)  

Kareš: Dovoluji si navrhnout bod 43. Projednání situace na Městských lesích s.r.o. Myslím, že je to v zájmu všech, aby zazněly pravdivé informace. Médii se šíří spousta spekulací. A bod 44. Chtěl bych abychom projednávali výsledky auditu na Městské realitní kanceláři, které byly provedeny v minulém roce. Jsou to naprosto zdrcující informace, které popisují mnoho nedostatků. Cibulka: Budeme k tomu mít poskytnutý nějaký materiál, abychom se tím mohli zabývat. Pokud ne, neměli bychom to řešit. Pikrt: Žádný písemný materiál k bodu nemáme. Šedivý: Každý zastupitel má návrh přednést svoje návrhy. Chci jenom říct, že těžko můžeme zadat kompletní info o Městských lesích, protože jsme tyto otázky předem neznali. Těžko se můžeme vyjadřovat k auditu, pokud já osobně ho například neznám. Budeme o tom hlasovat a uvidíme. Pikrt: Nejdříve bychom měli situaci prodiskutovat ve vedení města a rada města. Kareš: Městské lesy - chci jen vysvětlení od vás, proč jste tak hlasovali a jakou dokumentaci jste měli k dispozici. Například doklady o vzdělání. Chci jen rekapitulaci. Co se týče auditu, ten byl projednáván na poradě starosty, chci jen váš komentář a zodpovědět případné dotazy. Máme tu kompetentní úředníky, kteří rozklíčují spoustu dotazů. Šedivý: Jsou to otázky, které jsou poměrně složité. Bez materiálu se nemůžeme přesně vyjadřovat. Výsledky auditu neznám. Měl jste možnost požádat, abychom tuto otázku zařadili na jednání. Je velmi obtížné to projednávat. Pikrt: Žádný audit v mém šuplíku neleží, padlo to v některých médiích. Řehka: Chci vás požádat, aby ten pán, co zde fotí, odešel. Ať se když tak dovolí, máme tu důležité jednání. Kareš: Mně to třeba nevadí. Rozumím tomu, že by bylo dobré se s materiály seznámit. Vaše vysvětlení by mně stačilo. Dovolím si tedy požádat o to, abyste nám materiály předložili na příštím jednání. Šedivý: Vidím, že pan Kareš se nechá rád fotit a je fotogenický. Pravděpodobně mluví o veřejnoprávní kontrole, to je něco jiného než audit. Hlasování: Ani jeden z bodů nebyl do programu přidán.

16. 06. 2014 (15:22:46)  

Pikrt: Chci vás informovat o spuštění programu asistentů prevence kriminality. Chtěl bych vám je krátce představit. Hadrbolec představuje obě nové tváře a jejich pracovní náplň.

Pikrt: Došla mi zpráva od grafoložky ohledně mého podpisu. Dokument byl falzifikát včetně mého podpisu. Další informace vynechávám, protože máme 42 bodů.

16. 06. 2014 (15:28:15)  

Bod č. 2. "Penálové prázdniny": 

Rada města doporučuje materiál ke schválení. Pikrt: Každé zastupitelstvo si vybírá jeden termín, kdy vyhlásí penálové prázdniny. Myslíme si, že je to vhodné. Dzamková: Chtěla jsem říct, že v důvodové zprávě je doporučení bytové komise. Myslím, že někdy se člověk dostane do problému a když mu to penále naskočí, tak nemá šanci to zaplatit. Kdo bude chtít tu situaci řešit, tak teď bude mít šanci. Byl by to od nás vstřícný krok. Cikler: My tento krok vítáme, vzniklo to v diskuzi při posledním zastupitelstvu. U podnikatelských prostor si myslím, že by bylo třeba víc zvážit, jestli odpouštět peníze i zde. Tentokrát se k tomu přikloníme, i když to zřejmě často bude nevymahatelné. Zarazil nás návrh finančního výboru, který doporučuje pohledávky za nájemné na pozemcích. Naštěstí se to do návrhu nedostalo, ale myslíme, že zato by se rozhodně mělo platit. Kareš: Audit Městské realitní kanceláře právě hovoří i o tomto tématu. Je to nekvalitní práce ve vztahu k dluhům a pohledávkám. Pikrt: Sám jsem tam dva roky pracoval a vím, co se tam dělá vymáhání nájemného a exekuce fungují na velmi dobré úrovni. Řihák: Myslím, že jednou za čas zastupitelstvo schvalují tyto penálové prázdniny. My neodpouštíme dluhy, ale ty poplatky z prodlení. V dnešní době, která je obtížná, dáváme šanci. Kdo chce, tak využije této možnosti a myslím, že je to krok správným směrem. U pozemků jsme o tom opravdu ani neuvažovali. Cibulka: My jsme se na to dívali ze širšího hlediska, podstata vzniku dluhu je stejná. To, že by se měly odpouštět penále je možností, jak získat jistinu. Každoročně převádíme celkové pohledávky do dalšího rozpočtu. Svoboda: Chtěl bych tento materiál podpořit. V minulosti jsme o to žádali. Chtěl bych se zastat RK, jak nám vychází vstříc. Nemám ty poznatky, co má pan Kareš. Kareš: Já hovořím o tom, že audit vidí nedostatky v určité části, které směřují k tomu, že vznikají dluhy. Šedivý: Dnes je to tu samý novinář. Všechny Babišovy noviny to uveřejní, ale ta špína se těžko dává zpátky. z čeho vycházíte? Máte správné názvosloví? Pikrt: Možná, kdybyste ho tady měl a ukázal nám ho. Myslím ten audit. Dzamková: Audit jsem neviděla, pak mohu soudit. Vaříme z vody. Bartoň (technická) Měli bychom se vyjadřovat k bodu. Může to být mimořádný úkol pro kontrolní výbor. Kareš: Každý, kdo se sem nechodí vyspat ví, že se vyjadřuji vždy. Je mi jedno, kolik je tu novinářů. Bylo by ideální, kdybychom audit měli v ruce. Vždy mi bylo odpovězeno, že na něj "nemáme nárok". Měl jsem možnost do něj nakouknout. Nemůžu tedy vytáhnout materiály, protože jste to byl vy, kdo prohlašoval, že výsledky jsou určené vám a ne nám. Poulíček: Navrhuji se vrátit k věci. Odbíháme od tématu. Chci poděkovat předsedkyni bytové komise i finančnímu výboru, že to bylo rychle projednáno a můžeme vyjít vstříc našim občanům. Diskuze ukončena. Zastupitelstvo schválilo penálové prázdniny od 15.7. do 15.9. 2014 s tím, že při 100% úhradě dlužné částky bude upuštěno poplatku z prodlení.

16. 06. 2014 (15:43:19)  

Bod č. 3. Prodej nebytových prostor v Příbrami.

Jedná se o prostory bývalé kočárkárny. Rada doporučuje prodej. Pikrt: Občané z tohoto domu by chtěli prostor pro sebe. Hovoří předsedkyně společenství vlastníků v domě: Jedná se o odkup kočárkárny, která byla pronajata od města paní, která tam měla vyšívání. Problém byl ten, že nám neřekla, že to má pronajaté a my jsme nevěděli, že jsme to před 15 lety neodkoupili. Vyvolávací cena byla 60 tisíc. Předali jsme paní Černé žádost s tím, že bychom se to odkoupili jako vlastníci. Chtěli jsme zde znovu udělat kočárkárnu. Paní Černá žádost zřejmě nepředala. Byli jsme ujištěni, že stačí dát 60 tisíc a 100 Kč. Bohužel to koupil nějaký pán z Drkolnova, který z toho chce udělat ubytovnu pro lidi, kteří zde pracují, nevím co je na tom pravdy. Když mi paní Černá volala, říkala, že mám navrhnout přes 70 tisíc. Přijde mi to nehorázné. Byla to naše chyba, že jsme to nekoupili. Chyba byla, že paní Černá nesplnila svůj slib, přitom jsme ji předávali již 5. února. Je to místnost, kterou bychom chtěli mít pro nás. Nevím na co je to tomu pánovi. Je to v našem vchodě a chtěli bychom si jí uchovat. Šedivý: Chtěl bych říct, že asi jste poprvé na zastupitelstvu a nevíte, jak to chodí. Těžko vám paní Černá mohla říkat, kolik máte dát peněz. Uvidíme, kdo to teprve dostane. Pokud se má prodávat nemovitost obálkovou metodou, je už na žádosti pozdě. Hovoří muž, který dal nejvyšší nabídku: rozhodně zde nechci ubytovnu, je to prostor 17 metrů čtverečních. Chci zde udělat kancelář na papíry, nic jiného se tam ani dělat nedá. Pokud tam chtějí kamerový systém, klidně jim dovolím, aby to tam vybudovali. Hovoří další z obyvatel domu: Paní Černá nám to opravdu slíbila. Je zaměstnankyně města a ona mám lhala, slib nesplnila. Realitní kancelář patří pod město a vedení města to kontroluje. Vedení města by mělo z toho vyvodit důsledky. Jak se k tomu postaví zastupitelstvo a jak se k tomu postaví vedení města. Jako máme potom mít důvěru, když s námi město takto jedná. Rád bych pak dostal nějaké vyrozumění. Cikler: Zarazila mě vec, že paní Černá navrhovala nějaké částky. Pravidla hry za provozu měnit nebudeme. Některé prostory by jen bylo dobré prodávat formou dražby. Řihák: Paní Černá tu není a na její adresu padají silná slova. Dražba přece nic neřeší. My jsme schválili a vyvěsili zájem a ze zákona bychom měli prodat nejvyšší nabídce, protože zákon jinou možnost nezná. Doba je jiná než před několika lety. Vidím jediné východisko. Pokud materiál nebude schválen, měli bychom o tom dále jednat. Schválení nepodpořím a budu chtít, aby rada dále jednala, co s nebytovým prostorem. Kareš: Skutečně jsme schvalovali záměr prodeje a tady jsme slyšeli, že to neznamená, že budeme prodávat. Zřejmě se jedná o legální proces. Také bych se přiklonil k dražbě. Určitá pachuť tam nicméně je. Dovolím si předložit návrh na stažení tohoto bodu z jednání, nebo procedurálně jednodušší by bylo, kdybych navrhl, že zastupitelstvo neschvaluje. Výherce: Už jste mi to udělali dvakrát. Řihák: Stáhněte to, čistější bude nepodpořit usnesení. Kareš: Jestli je návrh z rady, tak stahuji svůj návrh. Potůčková: Neměli bychom ten prodej schválit. Máme tu dopis, mám ho tady a nechám kolovat. Není tu ani paní doktorka Černá, aby to vysvětlila. Šedivý: Nemůžeme něco říct a pak to zrušit. Bylo to vše podle zákona. Budeme pak čekat, jestli někdo dá víc. Bartoň: Zastupitelstvo schválilo záměr, ten můžeme přehodnotit. Cibulka: Na problematiku u vedlejšího vchodu se nebytový prostor stal součástí bytu, tím si ho rozšířili. Pokud budeme přemýšlet nad tím, jstli záměr prodeje budeme posuzovat s úmyslem jak člověk bude prostor využívat, tak docházíme do takového střetu, že to nemůžeme ovlivňovat. To můžeme u pronájmu limitující podmínkou, ani historicky jsme je nedávali. Kučera: Já vám prodám auto bez motoru, jsem zvědavý, jak si poradíte. Cibulka: To koupím, pouze jako vrak. Šedivý: Neříkal jsem nic jiného než pan Bartoň, ale pojďme hlasovat. Všichni víme o čem mluvíme, zdržujeme se. Je otázkou za jakou cenu by se to mělo prodávat. Znovu hovoří jeden z nájemníků v domě: Chci reagovat na pana Šedivého, dopis byl předán v únoru. Mohlo se to vyřešit už dřív. Do nepříjemné situace se dostal i ten pán,co vyhrál. Selhala RK a paní Černá. Zaměstnanec města musí sliby plnit. Šedivý: Záměr byl schválen jindy, RK musí konat vůli zastupitelstva, což bylo vyhlásit to obálkovou metodou. Možná došlo k neporozumění. Výherce soutěže: Nebráním se tomu, že jsem ochotný to pronajmout. Pokud budu mít 500 Kč měsíčně za pronájem, tak mi to stačí. Přijde mi divný, že to 20 let nikdo nechtěl a najednou to chtějí. Pokud to bude znovu v obálkové metodě, tak udělám všechno proto, abych to vyhrál. Mluví znovu předsedkyně sdružení nájemníků: Chtěli jsme 60 tisíc dát. Pán tam chce kancelář, dobrá. Ale my tu místnost opravdu využijeme. Paní Růžičková nám neřekla, že skončil předchozí pronájem.  Řehka: Uvědomte si, že došlo k nějakému záměru prodeje. budeme porušovat pravidla. Pořád říkáte, že jste udělali chybu a za chyby se bohužel platí. Mně se nezdá solidní, abychom se takto chovali. Řihák: Víte, vy jste veřejně řekla, že doktorka Černá vám poradila, že máte napsat 60.100 Kč, tím jí vystavujete nebezpečí, že někdo podá trestní oznámení, prostě jsme v Příbrami. To co veřejně říkáte, na to zareagují zástupci tisku. Vy jste jí obvinila z trestného činu podvodu, tím, že vám poradila. Řehka: Já tu zatím žádného novináře neviděl, slušný novinář má cedulku a slušně se zeptá. Diskuze ukončena. Zastupitelstvo neschválilo prodej nebytového prostoru.

16. 06. 2014 (16:19:14)  

Bod č. 4. Prodej nemovitosti v obci Liha:

Rada města doporučuje prodej. Znalecký posudek 600 tisíc. Výše nejvyšší nabídky přes 900 tisíc. Švenda: Jsem rád, že záměr prodeje předtím neprošel. Vytvořil se nový znalecký posudek, který reflektuje tržní cenu. Poté, co se prodej prezentoval v Kahanu, přihlásili se 3 zájemci. Cena se zvýšila o 26,6 %. Prezentovat záměry prodeje má význam. Prodej podpoříme. Řihák: Přestaňte mě jmenovat, pane Švendo. Já se vás nevšímám. Já prodej nepodpořil. Nebýt nás, tak prodej neprošel. Nemluvte o mě, já vás o to prosím. Nevím, proč mě pořád jmenujete a urážíte. Pikrt: Skutečně i díky nám materiál neprošel.Cibulka: Bylo řečeno, že byl nový znalecký posudek, nemám ho v materiálu ani součástí. V čem se lišil? Pokud byl ten předchozí špatný, tak z jakého důvodu? Pikrt: Nevím, že by byl dělán nový posudek. Stanovili jsme minimální cenu. Švenda: Chci krátce jmenovat na pana hejtmana, vyslovením vašeho jména jsem vás neurážel, pokud ano, tak se omlouvám. Řihák: Nereagujte na mě, jsou tu novináři. také neznám nový posudek. Švenda: Navštívil jsem RK a zajímal se o tento bod a tam jsem se to dozvěděl. Úřednice: Nový znalecký posudek byl, nevím proč. Původní byl na částku 730.000, ten nový na částku 600.000 Kč. První znalecký posudek byl z roku 2012, je tam rozdíl dvou let. Zastupitelstvo schválilo prodej nemovitosti za 956 tisíc.

16. 06. 2014 (16:26:49)  

Bod č. 5. Prodej bytu 1+1 obálkovou metodou.


Do výběrového řízení se přihlásil nájemník, který nabídl 305 tisíc, což byla i výše znaleckého posudku. Dzamková: Byt je s nájemníkem, proto ta cena. Byla bych pro, aby se mu to prodalo ne ve splátkách, ale aby zaplatil najednou, nebo maximálně nadvakrát. Cikler: Mám stejný návrh, aby jednorázově uhradil tuto cenu. Je to pět let, které by splácel, bylo by to bezúročné. Pokud půjčujeme peníze z FOM, tak i tam nějaká úroková sazba je. Řihák: Měl jsem téměř stejnou připomínku. Měli bychom jen časově omezit, do kdy má peníze uhradit, berte to jako návrh usnesení. Šedivý: Souhlasím s panem Řihákem, jen bych přidal i aby nabídka trvala jen dva měsíce. Řihák: Tak tedy schvaluje prodej bytu 1+1 se splatností do dvou měsíců od schválení zastupitelstvem. Schváleno v tomto znění.
 

16. 06. 2014 (16:33:38)  

Bod č. 6. Stanovisko k dopisu Společenství vlastníků bytů - rušení nočního klidu.

Holobrada SZM: Týká se to stížností na rušení nočního klidu v této ulici, kde je v nájmu Snack bar. V materiálu je stanovisko naše i MP. Dzamková: Já tam bydlela a tam bude ten problém neustále. Když jsou v noci otevřená okna, tak je slyšet, i když se mluví tiše. Nevím, jak by se to řešilo. Pikrt: Měla by se vypracovat hluková studie. Kareš: Je to letitá záležitost. Je otázka, jestli dále pokračovat v tom,a by zde působilo to zařízení, které zde působí. Zvažte možnost změny účelu.Řihák: Je tu někdo z občanů? U Rožmitálské nám tu vydrželi občané až do půlnoci. Hluk tam nezmizí nikdy. Když půjdou třeba lidi z bazénu, tak budou hlučet. Já bydlím v Žežicích a taky jsem slyšel, jak se tam zpívá na statku i přes zavřená okna. doporučuji udělat hlukovou studii. MP tam pravidelně jezdí, ale hluk nikdy nezmizí, i kdybychom to tam zavřeli. Holobrada: Je období, kdy je tam menší hluk. Kučera: Jsem zastáncem, aby se řešila příčina, ale tady to není možné. Co se týče technických možností, ale jsou poměrně nákladné. Pikrt: Musím konstatovat, že je to mimo objekt bydlení. Jeden z mála. Další provozovny jsou přímo u bytů, tam musí být stejné problémy. Řihák: Když jsem bydlel v ul. Legionářů, tak se pode mnou vybudovala hospoda. Já bydlel přímo nad tou hospodou. Vyřešil to až trh. A vedení města to kdysi s velkou slávou povolilo. Diskuze ukončena. Zastupitelstvo vzalo petici na vědomí.

16. 06. 2014 (16:44:22)  

Bod č. 7. Odstranění shodných názvů ulic.

Přišla výzva. Stav je v rozporu se zákonem o obcích. Jedná se o ulici Havlíčkova. Byly prověřovány i další ulice a na území města je jich více. Ještě ulice Prokopská. Komise navrhuje nové názvy. Pikrt: Máme ještě dost jmen, které můžeme použít. Dzamková: Sledují se také termíny do kdy se to mělo udělat? Výzva měla být do 3 měsíců vyřešena a to bylo do 13. června. Abychom nebyli "v průseru". Úřednice: Čekalo se na setkání komise. Byla jsem ve spojení s úřady a zaznamenali si, že situaci řešíme a že budou vyrozuměni. Diskuze ukončena. Zastupitelstvo schválilo přejmenování na ulici Zdeňka Vojíře a na ulici Šemberova.

16. 06. 2014 (16:49:42)  

Bod č. 8. Informace - počet volebních obvodů.

Obec tvoří jeden volební obvod, ale může se jich vytvářet i více. Tato záležitost je pouze informativní. Zastupitelstvo stanovuje jeden volební obvod jako doposud - schváleno.
 

16. 06. 2014 (16:51:34)  

Bod č. 9. Stanovení počtu zastupitelů na příští volební období.

Rada doporučuje ponechat 25 zastupitelů. Zastupitelstvo schvaluje.

16. 06. 2014 (16:52:55)  

Po pauze pokračuje jednání bodem č. 10. Žádost VK o prodloužení termínu splatnosti půjčky do konce července bude spojený i se žádostí 1. FK Příbram a CK Příbram (body na konci programu).

Řihák: Chtěl bych znát stanovisko ekonomického a právního odboru. Máme tu žádost, ale splatnost půjčky už vypršela. Nejsem si jist, zda-li tady může působit retroaktivita. Vedoucí odboru: Náš odbor to nedoporučil, protože kluby nedostály slibu a nezaplatili půjčky v termínu, všem byla odeslána výzva. Bylo by to schváleno dnes z působností od 1. června. Volný: U nájmů to jde, existuje rozhodnutí soudu. U takovýchto finančních věcí nevím, protože otázku slyším poprvé. Kdybych to věděl, mohl bych hledat jiné možnosti. Nejvyšší soud říká, že strany mají smluvní volnost, takže může být i se zpětnou platností. Hlavu do ohně zato nedám. U nájmu to ale jde. Pikrt: Pokud je vůle obou stran, tak to tedy asi lze. Cikler: Pan hejtman to přednesl, že je to dost pozdě. V jednom případě se zdá, že 1. FK pouze reagovala na vaši výzvu, když to přišlo po splatnosti. Jsou tu různé podmínky. VK je jiný případ než cykloklub, který se ozval před splatností, 1. FK reagovali až na základě naší výzvy. Řihák: Pan Volný nám odpověděl šalamounsky. Doporučujete nám, abychom pro toto zvedli ruky a nevystavili se nějakému postihu? Od toho máme právní odbor. Volný: Kdybych byl členem zastupitelstva, tak bych pro to hlasoval. Zastupitelstvo schválilo prodloužení splatnosti u VK Příbram.

U 1. FK obdobný případ, zbývá doplatit 2 miliony. Zastupitelstvo schválilo prodloužení splatnosti i v tomto případě a za stejných podmínek i u CK Příbram.

16. 06. 2014 (17:35:00)  

Bod č. 11. Znovu projednání žádosti VK Příbram o poskytnutí podpory z rozpočtu města.

Rada města doporučuje schválit podporu ve výši 2,5 milionů korun. V případě, že nebude schválena podpora, nedostanou peníze ani z loterií a bude se muset přepočítat peníze pro 1. FK a CK Příbram.

Švenda: Stejně jako minule, kde se podpora neschválila, my VK podpoříme pouze pokud to bude forma dotace a dávám protinávrh, aby se jednalo o dotaci.Kareš: Také myslím, že dotace je vhodnější a konzultoval jsem to s panem Rosenbaumem. Má se jednat o platy trenérů. Pokud peníze budou směřovat na mládež, tak s tím nemám problém a podpořím to. Cibulka: Je tu zástupce VK? Chci se dotázat na několik věcí? Je tu podrobný rozpočet, to je k celému klubu, nebo mládeže. Prezident VK Rosenbaum: Není to úplně do koruny, ale je to rozpučet celého VK včetně dospělé složky. Řihák: Minule jsem naznačoval, proč nemůžu hlasovat pro tu smlouvu. Dopředu říkám, že obdarovaný nám musí do konce ledna 2015 přednést za co to bylo využíváno. Řekněte nám na mikrofon, že dotaci použijete jenom na mládež, ne na platy hráčů a trenérů. Rosenbaum: Samozřejmě se dá říct, že když se dávala tato žádost, nevěděli jsme jakou formou budou peníze poskytovány. Jestli se jedná o peníze čistě na mládež, chápu, že to nemůže být na peníze hráčů, ale máme minimálně 5-6 mládežnických trenérů. Vyčíslili jsme na co peníze využijeme. Dospělé složky do toho samozřejmě nepatří. Diskuze ukončena. Zastupitelstvo schválilo prostředky pro mládež VK Příbram formou daru.

16. 06. 2014 (17:46:07)  

Bod č. 12. Žádost o dotaci - klub tanečního sportu Příbram.

Zástupce tanečního sportu Mochán: Chci dát dovysvětlení, i když nám byli na minulém zastupitelstvu přiděleny jiné peníze. Jedná se o to, že máme partnerské město, které nás řadu let zve k nim do Freibergu na soutěž. Projevili přání, jestli bychom je také nemohli pozvat. Já jsem se rozhodl, že se o to pokusím. Nejedná se peníze na soutěž, ale abychom se mohli postarat o hosty stejně jako se o nás starají oni. Vůbec to tedy nesouvisí se sportem. Cibulka: Město Freiberg je tím partnerským městem města Příbram? Pikrt: Máme nejaktivnější vztahy. V příštích 3 týdnech tam zrovna jedeme na jejich slavnosti. Řihák: Nemusíme dávat dotaci, jestli je to oficiální návštěva, tak by se o ně mělo postarat město samo. Mám trochu problém se sportem jako takovým. Dali jsme tolik peněz do sportu, ale na druhou stranu, čím víc dáváme, tím více všichni chtějí. Jsou kolem toho samé problémy. Řešme to z rozpočtu zahraničních věcí. Taneční klub dostal 160 tisíc korun a více už není možné. Větrovský: V tomto roce byla podpora klubu dost vysoké, považuji to za nesystémové. Molnár: Zastavte se u mě v kanceláři, pane Mochán, a pobavíme se na toto téma, řešíme to jinak. Můžeme uvolnit prostředky. Mochán: Děkuji, už jsem to trochu zaslechl od pana hejtmana. Město Freiberg vždy pozvání směřovala na starostu města Příbrami a na základě toho jsme tam jeli. S klubem jsem tam byl 7 krát a obráceně to nikdy nebylo, pokusil jsem se to rozhýbat. Cibulka: Nepodpořím žádost, ale budu potěšen, když komunikace bude fungovat. Molnár: Chceme jen, aby to šlo po oficiální linii. Šedivý: Žádný rozpor tu není. Je to spíše nedostatek v komunikaci. Zastupitelstvo neschvaluje dotaci, ale situaci bude dále řešit.

16. 06. 2014 (18:00:35)  

Bod č. 13. Závěrečný účet svazku pro vodovody a kanalizace za rok 2013.

Pikrt: Nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

16. 06. 2014 (18:02:11)  

Bod č. 14. Výběrové řízení na půjčky z fondu FOM.

Prostředky nebyly vyčerpány. Zastupitelstvo schvaluje 2. kolo výběrového řízení.

16. 06. 2014 (18:05:05)  

Bod č. 15. Zpráva o vývoji hospodaření města Příbram za rok 2013 + závěrečný účet.

Kareš: Pane starosto, měl bych několik dotazů, zřejmě na vás. Prosím o vysvětlení u městských lesů u nárůstu spotřeby materiálu na 185 procent, náklady na reprezentaci růst o stovky procent? Jaký je váš názor na výběrové řízení na nákup automobilu, což byl jeden z prvních věcí, které udělal. Jediné dokumenty byly obrázky 3 automobilů o různých cenách. V tom automobilu vidím jezdit rodinné příslušníky pana Novotného. Víme, že pan Novotný se podílel na činnosti, která obsahovala neoprávněné kácení, mám velké pochybnosti o kvalitě jeho práce. Jaké jste měli materiály, které dokládaly jeho vzdělání? Já nikdy žádnou dokumentaci neviděl a to jsem se jí snažil zjistit mnohokrát. Pan Novotný potřeboval k překonání základní školy 10 let, pochybuji, že získal vůbec středoškolské vzdělání. Chceme, aby pan Novotný přišel na jednání. Nikdy se nedostavil. Tam je tolik otázek, že mě ta situace připadá alarmující a již dávno to měla rada města řešit. Pikrt: Pan Novotný je v nemocenské. Požadoval jsem doklad o jeho vzdělání. V první fázi mi ho ukázal a bylo to pro mě dostačující, myslel jsem, že je to vyřízeno. Po vašem požadavku jsem znovu požádal a doteď mi nebyl dodán. Bylo mi přislíbeno, že do tohoto zastupitelstva ho mít budu. Dodneška ho nemám. Určitě to budeme projednávat v radě. Vím, že městské lesy skončili s přebytkem 12 tisíc korun, má tedy kladné hospodaření. Projednáváme závěrečný účet hospodaření a nevím, jestli je vhodné takto probírat položky. Dáme vám písemnou odpověď. Švenda: Zaujali mě také městské lesy. Jak jste říkal, tak jejich hospodaření bylo kladné, ale mě zaujaly údaje, které bych chtěl rozklíčovat. ML vytěžily dřevo za 13 milionů. Když to vydělím vytěženými kubíky, tak mi vyjde, že jeden kubík stojí zhruba 170 Kč. Ceník štípaného dřeva u nich na vratech je od 800 korun za sypaný metr, který neodpovídá tomu vytěženému. Ty tržby by měly být vyšší. Šedivý: Udivuje mě, pane Kareši, že používáte takovéto slova. Já vím, že se blíží volby. Ale také nebudu říkat, co o vás říkají studenti průmyslové školy. Co se týká vašich dotazů. Reprezentační fond a jeho navýšení bylo způsobené hoštěním dětí ze základních škol, které chodí na farmářskou oboru. Byli zde i někteří zastupitelé. To samé i opravy. To co říkal pan Švenda - to je nádherné, ale vy se tam pletete určitě o nulu. Vždyť je to nesmysl. Zisk 13 tisíc - nikdo nechce platit daně, oni převádí peníze do zákonných rezerv. Pikrt: Auto nebylo koupeno, ale je na leasing. Švenda: Pane místostarosto, já nezpochybňuji, že šly peníze do rezerv, já jen chci informaci k celkové části výnosů. Jenom žádám o informaci o cenách. Pikrt: Městské lesy neprodávají jenom dřevo, ale i maso. Kareš: Pane Švendo, je vidět, že se nedozvíme nic. Někdo se vydává za odborníka a neví stejně nic. Jde o sumu, ale i o princip. Pokud byste se jako členové rady zajímali o to, koho jmenujete do takto důležité funkce. Ani nevíte, jaké má vzdělání. Vaší povinností bylo si to prověřit. Pikrt: Pokud se domníváte, že na nás vychrlíte tisíc otázek a my je odpovíme, tak to tak nejde. Dejte mi je písemně. Sám víte, jak byl vybrán. Švenda: Pokud je ve výnosech i jiná činnost, tak je tím můj požadavek ještě oprávněnější. Šedivý: To, co říká pan Švenda je pravda, to můžeme ale rozklíčovat, můžeme se na to podívat. Ale k panu Karešovi, to je pořád dokolečka. Co se týče vzdělávání, žádné výběrové řízení nebylo na jednatele ML, ty mají jiné podmínky, tam není třeba ani vzdělání. Připadá mi to směšné. Pikrt: V loňském roce také z mé iniciativy byly obnoveny výjezdní zasedání, které bylo u nich. To k tomu reprefondu. Kareš: Zřejmě jste postupovali podle zákona, když jste ho jmenovali, ale pro mě to není pochopitelné. A přijde mi to nenormální ve smyslu, že řídí organizaci, která se stará o naše lesy a musí nyní splácet přes 200 tisíc. On vám dva roky neprokázal vzdělání. Vidím zde rizika pro naše hospodaření. Těším se na písemné odpovědi. Řihák: Projednáváme zprávu o vývoji hospodaření, měli bychom řešit tyto záležitosti. Šedivý: Chtěl jsem to samé, co pan Řihák. Je vidět, že čtete Babiš Times, používáte stejný termín - neoprávněnou těžbu stromů. On neuhradil peníze, protože jemu někteří neuhradili za dodané dřevo.

Zastupitelstvo schválilo hospodaření města a závěrečný účet města.

16. 06. 2014 (18:28:10)  

Bod č. 16. Směna pozemku

Rada doporučuje schválit směnu pozemků. Způsobeno administrativní chybou v minulosti. Zastupitelstvo schválilo.

16. 06. 2014 (18:32:12)  

Bod č. 17. Žádost o odkoupení pozemku.

Rada doporučuje schválit prodej pozemku za cenu 1000 Kč/m čtvereční. Zastupitelstvo schválilo.

16. 06. 2014 (18:37:18)  

Bod č. 18: Žádost o prodej pozemku.

Rada nedoporučuje. Jde o více než 4.000 metrů čtverečních. Pozemek by je určen k zemědělskému využití. Řihák: Náklady na znalecký posudek činili více než 2.000 korun. Když to neschválíme, tak náklady hradí město Příbram. Není zbytečné je vždy dělat? Volný: S tím se nedá nic dělat, posudek být nemusí. Riskujete však, že bez znaleckého posudku byste to mohl jít vysvětlovat na Zdaboř, jak jste řekl na minulém zastupitelstvu. Kučera: Oceňuji, že pan hejtman zpochybnil placení posudků. Chybí mi tam vyjádření, že pozemky můžeme v budoucnu potřebovat. Řihák: Nezpochybňuji znalecké posudky, jen u zcela zbytečných materiálů. Šedivý: Odbory k tomu zaujali stanovisko. Protože ten první se k tomu už vyjádřil. Kučera: Každopádně se vyjádřil jenom z hlediska územního plánu. Chybí mi tam jen ta vize. Zastupitelstvo neschválilo prodej pozemku.

16. 06. 2014 (18:46:12)  

Bod č. 19. Žádost o prodej části pozemku.

Rada nedoporučuje. Zastupitelstvo neschvaluje.

16. 06. 2014 (18:48:21)  

Bod č. 20. Žádost o prodej části pozemku o výměře 26 metrů čtverečních.

Rada nedoporučuje. Zastupitelstvo bez diskuze neschvaluje.

16. 06. 2014 (18:50:17)  

Bod č. 21. Žádost o prodej pozemku o výměře 50 metrů čtverešních v katastru obce Žežice.

Rada nedoporučuje. Pozeme je zpevněn pro parkování automobilu. Kareš: Co to znamená, že je zpevněn. Pikrt: Je tam neformální parkoviště. Cibulka: Kdo ho zřídil a kdo tam parkuje? Bude z toho město žádat nájem? Pikrt: Schválení záleží na tom, jestli ho odstraníme, nebo ne. Zastupitelstvo neschvaluje prodej části pozemku.

16. 06. 2014 (18:53:56)  

Bod č. 22. Žádost o prodej pozemků. 

Rada doporučuje odprodej jen 4 z 5 pozemků. Řihák: Komise nedoporučuje žádný prodej, ale pronájem a to si myslím i já. Odbor právní říká, že pokud je prodáme, tak budeme mít nepřístupné pozemky za tím. Jsem pro, abychom nic neprodávali. Švenda: Souhlasím s panem hejtmanem, podpoříme jeho protinávrh. Mluví žadatel o pozemky: Myslím, že by se všichni bez problémů všichni dostali. Volný: K tomuto ne (a ukazuje na nákresy). Pokračuje žadatel: Ta odpověď od města mě překvapila. Proč někoho zajímá pozemek, o který se nikdo nestará. To, kam se nikdo nedostane, je potok. Nehodlám tam nic stavět, v celé délce je vedení a cena vaše je mnohokrát vyšší, tak pětinová oproti vaší nabídce. Za takovou cenu se tím nemá cenu ani zabývat. Pikrt: Pozemky jsou v současné době oploceny? Žadatel: Údajně byla nějaká dohoda s městem, ale je dobře, že to alespoň někdo seká. Já si zvířata odvedu. Mám tam zvířata a o pozemky se starám. Řihák: Nemůžu hlasovat jinak pokud mám tyto stanoviska odborů. Bartoň: Podporujeme stanovisko pana hejtmana, tedy pronajmout a neprodat. Diskuze ukončena. Zastupitelstvo neschválilo prodej pozemků.

16. 06. 2014 (19:06:30)  

Bod č. 23. Žádost o snížení finanční náhrady za zřízení věcného břemene.

Rada doporučuje snížit finanční náhradu.Řihák: Měli bychom to dodržet, byla to série bezúplatných převodů. Zastupitelstvo odsouhlasilo.

16. 06. 2014 (19:09:23)  

Po přestávce pokračuje jednání: Bod č. 24. Žádost o změnu finanční náhrady za zřízení věcného břemene.

Rada města schválila zřízení věcného břemena. Doporučuje vyslovit souhlas s tím, aby věcné břemeno bylo bezúplatné. Jedná se o doprojednání. Bez diskuze odsouhlaseno.

 

16. 06. 2014 (19:30:41)  

Bod č. 25. Žádost o odprodej části pozemku.

Rada doporučuje. Bez diskuze odsouhlaseno.

16. 06. 2014 (19:32:03)  

Bod č. 26. Žádost o souhlasné prohlášení.

Rada doporučuje. Žadatelka ho potřebuje kvůli katastrálnímu úřadu. Dzamková: Já tam bydlím a musím říct, že ten stánek dávají do pořádku a vypadá to tam docela dobře. Zastupitelstvo odsouhlasilo.

16. 06. 2014 (19:34:18)  

Bod č. 27. Žádost o prodej části pozemku.

Rada nedoporučuje. Cikler: Myslíme, že pozemek nemá jiné využití. Klidně bychom ho prodali za cenu znaleckého posudku. Šedivý: Musel by být změněn územní plán, kvůli tomu to rada nedoporučuje. Bartoň: Nesouhlasím a podpořím návrh rady. Zastupitelstvo neschválilo prodej pozemku.

16. 06. 2014 (19:37:48)  

Bod č. 28. Žádost o pomoc s řešením přístupu na pozemek.

Zastupitelstvo bere na vědomí, neschvaluje záměr prodeje pozemku a schvaluje záměr bezúplatného převodu pozemku.

16. 06. 2014 (19:39:42)  

Bod č. 29. Žádost o výkup pozemku.

Zastupitelstvo schválilo výkup.

16. 06. 2014 (19:56:37)  

Bod č. 30. Revokace usnesení.

Řihák: Je tu přítomen pan Stefanides? My jsme to schválili a chci se zeptat. Na Barandově je regulační plán, který bychom měli dodržet. Zajímalo by mě také, co tam má vzniknout. Vedoucí odboru Rozmajzl: Regulační plán je platný, má závaznou část. Stavebník by si mohl na odboru vyžádat doplňující stanovisko. Švenda: Nevím s čím podniká pan Stefanides. Upozornil jsem na rozpor v prodeji, kde byly rozdílné ceny. Šedivý: Ten dnešní materiál je reakce na dopis pana Stefanidise, jestli je ta nabídka časově závazná. Volný: On se ohrazoval proti vysoké ceně s tím, že argumentoval, že když tam kupovali pozemek, tak měli znalecký posudek za 1.000. Ale rozdíl by, že jeden znalecký posudek byl cenu administrativní a druhý na posudek s cenou tržní. Zastupitelstvo schvaluje revokaci usnesení.

16. 06. 2014 (20:10:25)  

Bod č. 31. Žádost o prodej pozemku.

Rada nedoporučuje. Zastupitelstvo neodsouhlasilo prodej pozemku.

16. 06. 2014 (20:11:21)  

Bod č. 32. Žádost o nápravu vlastnických práv.

Rada doporučuje odkup pozemků pod komunikací. Kareš: Je to podobný případ. Navrhuji 300 Kč jako před tím pan Cibulka. Řihák: Je to celé pod komunikací?
Šedivý: Ano, je to Klatovská ulice. Ani bychom nemuseli uklízet sníh a udržovat ulici. Kučera: Cena 300 Kč je oprávněná. Mluví příbuzná: Město by mělo tuto situaci vyřešit a domnívám se, že cena, kterou rada schválila byla na základě znaleckého posudku je správná. Za 300 Kč mi to přijde směšné. Určitě najdu i vyšší částky. Nechápu proč najednou vznikl tento přelom. Šedivý: Jiné pozemky nebyly pod komunikacemi. Zastupitelstvo bude hlasovat a rozhodovat. Kareš: Nejste výjimka, bylo to pravidlem již dříve. Je to veřejné prostranství a jsme vůbec povinni platit, pokud je to komunikace? Šedivý: Ono je to složitější. Volný: V zásadě ano, právní odbor nechal vypracovat znalecký posudek v případě, že nedojde k výkupu. Jedna z mála regulací cen je maximálně 30 Kč za metr čtvereční za rok. Řihák: Chci dvouminutovou přestávku. Větrovský: Navrhuji cenu 350 Kč za metr čtvereční. Větrovského návrh neprošel. Nyní se hlasuje o stejném návrhu s cenou 300 Kč - také neschváleno. Nyní se bude hlasovat o návrhu rady - cena 958 Kč za metr. Návrh nebyl přijat.

16. 06. 2014 (20:28:08)  

Bod č. 33. Odprodej pozemku.

Potůčková: Pozemek je v zahrádkářské kolonii, je to za jejich plotem. Je tam pak prudký svah. Neustále tam rostou kopřivy. TS se o to nestarají. Navrhuji cenu 100 Kč za metr. Potůčkové návrh neprošel. Hlasuje se o původní návrhu s cenou 500 Kč, ten už přijat byl.

16. 06. 2014 (20:30:36)  

Bod č. 34. Návrh na směnu pozemků.

Rada doporučuje. Zastupitelstvo schvaluje.

16. 06. 2014 (20:36:29)  

Bod č. 35. Žádost o zrušení věcného břemene - umístění sirény.

Na budově již žádná siréna není. Zastupitelstvo schvaluje.

16. 06. 2014 (20:38:20)  

Bod č. 36. Opětovné projednání informace Českých energetických závodů.

Rada nedoporučuje. Odhlasoval se jen jeden ze tří bodů. Je nutné to formálně udělat jinak. Zastupitelstvo souhlasí s návrhem rady.

16. 06. 2014 (20:40:16)  

Bod č. 37. Žádost o prověření Kontrolního výboru k provedení kontroly zastupitelstvem města.

Rada bere na vědomí. Cibulka: Nedocházelo by k rozporu, pokud bychom zaujali stanovisko dříve než Policie České republiky. Šedivý: Můžeme dojít k odlišným názorům. Domnívám se, že se jedná o vyřizování osobních účtů. Cikler: Náš názor je, že pokud by zastupitelstvo některý z výborů prověřilo, tak nám lépe odpovídá finanční výbor. Kareš: Myslím, že by to mohly být oba odbory společně. Bartoň: Společné jednání by bylo neproduktivní. Pikrt: Přiznám se, že když vidím ten návrh, ve chvíli, kdy má případ v rukou policie, tak bychom neměli pověřovat ani jeden z výborů. Já nepodpořím pověření ani jednoho z výborů. Řehka: Pokud je to ve vyšetřování, neměli bychom do toho zasahovat. Cibulka: Mám pocit stejný jako pan starosta. Řihák: Musíme vyjádřit součinnost s policií a vše jí předat. Pak nám řekne, co vyšetřila. Je tu pan Kyselák? Diskuze ukončena. Zastupitelstvo města nepověřilo kontrolou žádný z výborů.

16. 06. 2014 (20:51:39)  

Bod č. 38. Kontrolní výbor - stanovisko k žádosti obce Třebsko a návrh plánu činnosti na rok 2014.

Cibulka: Na stůl jste obdrželi zápis z jednání finančního výboru, který se týká problematiky obce Třebsko. Švenda: Pan Bartoň provedl vlastní šetření. Kontrolní výbor neshledal v postupu města Příbram vůči obci Třebsko žádná pochybení. Bartoň: Celý problém spočívá v tom, že se musí stanovit neinvestiční náklady na žáka. Došlo k nárůstu a oni se ozvali. Měli bychom přiznat část spoluviny a kývnout na návrh Třebska. Náklady spojené s vypořádáním věci by přesáhly částku, o kterou se jedná. Šedivý: Schvaloval kontrolní výbor návrh činnosti? Švenda: Hlasovali jsme o tom, aby formulaci učinil předseda kontrolního výboru. Šedivý: Takže ten list nebyl projednáván. Poulíček: Vy jste mi to vzal z úst, chtěl jsem se zeptat na to samé. Větrovský: Já jsem se chtěl zeptat taky na úplně to samé. Molnár: K tomu Třebsku. Všechny obce na platby přizpůsobily, pouze Třebsko se začíná soudit. Nyní visí ve vzduchu asi 130 tisíc, o které se soudíme. Nevíme, kolik by stál soudní znalec, ale možná bychom od soudního jednání měli odstoupit a dluh odpustit. Cibulka: Finanční výbor nedoporučuje tyto prostředky prominout. Finanční výbor doporučuje, aby byl uzavřen splátkový kalendář. Švenda: Členové komise jednomyslně pověřili předsedu, aby odsouhlasená témata zformuloval a předal příslušným orgánům. Kareš: Díky za analýzu, byla opravdu kvalitní. Měli bychom navrhnout splátkový kalendář. Pokud bychom uznali jejich požadavky, spustilo by to lavinu. Pikrt: Kontrolní plán by měl být schválen jeho členy, takže navrhuji ho neschválit. Bartoň: Má ho schvalovat zastupitelstvo a ne kontrolní výbor. Je to pouze protahování a taková hra. Byli tam hned 4 zastupitelé. Řehka: Já na tom jednání nebyl, už jste tady plivnul. Pikrt: Mám z toho dojem, že je to nyní návrh pana Švendy. Kareš: Pro mě není zásadní, jestli to odhlasovala většina členů, nebo ne. Od pana Bartoně slyšíte, že to tak není. Cibulka: Musím do toho vstoupit. Nedovedu si představit, jak by kolega Kareš akceptoval, že by plán finančního výboru nebyl schválen finančním výborem. Švenda: Také se domnívám, že tento důvod je pouze zástupný, aby se plán neschválil. Pan hejtman říkal, že chce aby opozice kontrolovala. Když je tu plán, tak se hledají zástupné důvody. Pane hejtmane, vy jste chválil plán práce finančního výboru. Nevím, jestli jste ho četl, ale některé kontroly se v rámci čtvrtletí opakují a některé věci tam nedávají logicky smysl. Beneš: Členové kontrolního výboru si vzali takovéto právo? Proč jste se nesvolali v minulém týdnu? To je závažný dokument. Vy jste dali panu předsedovi prázdný šek. Zdá se mi to lehkovážné. Kareš: To je přeci odhlasované netradiční usnesení. Já v tom nevidím problém. Řihák: Myslel jsem, že mě pan Švenda nebude jmenovat, on si mě vybral, protože kandiduje do voleb a spojí se s tím, s kým se spojí. Pane Švendo, nejmenujte mě. Schválil to, co vy předkládáte, kontrolní výbor? Já jsem o vás mluvil slušně. Vy jste psal, že se jedná o ubohou reakci, ubožák jste jenom vy. Nevšímám si vás. Pan Hodrment mě kritizoval za oranžovou kravatu, v čem tady chodíte vy. Bude to pan Hodrment také kritizovat? Takto přijít my, tak jsme v 5+2, jsme v Mladé Frontě a i u pana Hodrmenta. Já jsem vás varoval, dejte mi pokoj. Větrovský: Chtěl bych říct, že mě mrzí, když se to strhne k tomu, že se řekne, že je to jenom zástěrka, abychom to neschválili. Švenda: Dovysvětlím, co jsem psal v tisku. TOP 09 navrhovala ten jeden bod, který jsem citoval. Ten vyplývá z členské základny TOP 09. I toto znění a vzhledem k tomu, že byla pokročilá doba, tak vzhledem k časovým dispozicím museli někteří členové odejít a tak mě požádali, abych zformuloval to, na čem jsme se dohodli. Šedivý: A který bod je TOP 09? Švenda: Je to prověření průběhu vybraných výběrových řízení u příspěvkových organizací města. Šedivý: Mám čisté svědomí, ale kdybyste chtěl vidět diplom, tak vás poženu. Beneš: To můžete všechno dělat sám. Bartoň: Domnívám se, že jednací řád mi dovoluje, abych si osvojil předložit návrh práce kontrolního výboru tak, jak je předložen. Kareš: Nepovažuji to za tak zásadní. Pokud přijmeme i plán kontrol, pomůžeme určité transparentnosti. Veřejnosti ukážeme vstřícnost a dojde možná k odstřelení různých pochybností, zvažte to. Šedivý: A myslíte, že dojde k odstranění osobních nevraživostí? Diskuze ukončena. Hlasuje se nejprve o žádosti obce Třebsko - zastupitelstvo ho bere na vědomí. Nyní se hlasuje o návrhu Bartoně, že zastupitelstvo odsouhlasuje plán práce kontrolního výboru. Návrh nebyl schválen.

16. 06. 2014 (21:24:59)  

Bod č. 39. Pozvánka na řádnou valnou hromadu Termo Příbram.

Rada města projednala materiál. Zástupci města bude Šedivý, náhradníkem Pikrt. Bez diskuze. Zastupitelstvo deleguje výše uvedené zástupce a schvaluje návrh usnesení. Schváleno.

16. 06. 2014 (21:32:41)  

Bod č. 40. Obdobný bod Příbramská teplárenská

Delegace stejná - Šedivý/ Pikrt. Společnost řídí správce konkurzní podstaty. Nyní neni blokační minorita. Město má 5 procent a nemá skoro žádný vliv. Bez diskuze, zastupitelstvo odsouhlasilo návrh usnesení a schválilo delegaci.

16. 06. 2014 (21:36:15)  

Bod č. 41. Různé.

Kareš: Mám toho trošku víc. Pane starosto, jak funguje institut porady starosty? Pikrt: Je to starosta, oba místostarostové, uvolněný radní, tajemnice a sekretářka. Kareš: Slyšel jsem, že pan Šedivý na tuto instituci nechodí, jen se ptám, jaký je stav. Pikrt: Chodíme tak, jak jsme uvedeni v poradě vedení. Kareš: Lavičky, které jsou na náměstí 17. listopadu jsou pro mnoho starších lidí nevhodné. Několik občanů se na mě s tímto obrátilo. Jen na to upozorňuji. Šedivý: To navrhoval pan Kučera, toho bych se zeptal, ještě před chvílí tady byl. Porada starosty je moje dobrovolná věc, nechodím tam, protože se mi tam chodit nechce. Kareš: Děkuji za odpověď, ale vás jsem se neptal, ptal jsem se pana starosty. Několik let jsem požadoval, aby se dostavil projektant, který navrhoval náměstí TGM. Je mnoho výhrad i do dnešní doby. Mohu znát jeho jméno a telefon, rád bych se s ním spojil. Stejně jako se sdružením Syrakus. Znovu připomínám nový požadavek v ulici Hrabákova, kde je mimořádné dopravní zatížení kvůli školám. Vznikají tam v zimě zajímavé situace. Můžete se problematikou této ulice zabývat? Kareš pokračuje: Upozorňuji na křižovatku Jinecká a Kpt. Olesinského, mnoho lidí jezdí na červenou z Jinecké a blokují provoz ostatním. Pikrt: Jezdím tam často a nikdy se mi to nestalo. Kareš: Požaduji přehled obsazenosti a provedených plateb od firmy Dirtecho za využití reklamních ploch na veřejném osvětlení. Přicházíme o spoustu peněz, pronajímají je za 10-20 násobky peněz, které dávají nám. Chci výsledky vnitřní kontroly, která byla provedena na Městské realitní kanceláři Příbram. Rád bych také, abyste nás seznámil s výsledky těchto kontrol. Pokud výsledky neznáme, nemáme možnost objektivně rozhodovat. Pikrt: Ale žádáte o ně jenom vy, nevím, proč bych je předkládal všem. Řihák (technická): Nerozumím tomu, když říkáte, že do nich nahlížíte. Kareš: Je to tak, že v případě jednoho auditu pan starosta dovolil paní Dubcové ukázat audit, který se týkal VO Příbram. Nemám je k dispozici. Pikrt: Chtěl bych zjistit, kdy jsem nedal souhlas. chtěl bych seznam všech požadavků, už je hodně hodin. Kareš: Prosím o sdělení, že všichni zastupitelé můžeme nahlédnout na audity, které byly provedeny. Pikrt: To se přece nedělá. Kareš: Vždyť je to veřejné. Chci se seznámit se všemi audity. Pikrt: Mluv za sebe. Přijď, řekni co chceš, a domluvíme se. Nemluv za ostatní. Kareš: Takže se dohodneme, že můžu přijít a podívat se? Pikrt: Co to znamená veškeré? Kareš: Všechny. Pikrt: Stejně to budeš mít doma a nepodíváš se na to. Navrhuji ukončit tuto naší diskuzi. Kareš: Dobře, prostě to dám písemně. Pikrt: Tvoje požadavky jsou sice legitimní, ale přehnané. Kareš: Jsme majitelé pozemku ve dvoře U Podařilů? Pikrt: Domnívám se, že ano. Kareš: Upozorňuji tedy na jeho šílený stav a pseudo dětské hřiště. Pikrt: My jsme to koupili bez dětského hřiště. Kareš: Já si to taky prověřím. Prosím o informaci, kdo prováděl revize kotlů, hromosvodů, elektrozařízení a dalších pro naše příspěvkové organizace a naše budovy do roky 2010 a kdo je provádí dnes. Utíká zde městu spoustu peněz. Mám důvod, proč tyto otázky pokládám. Pikrt: Městská RK má nasmlouvanou firmu Seva, další organizace si to zajišťují sami. Kareš: Ano, odešel a od té doby si to RK zajišťuje nákupem u soukromých firem a přichází tím o peníze. Pikrt: Firma to dělá levněji než člověk, kterého bychom měli zaměstnaného, ušetříme stovky tisíc. Kareš: myslím, že to tak není, protože mohl zajišťovat revize i na dalších městských organizacích. Pikrt: Petře, dobře víš, že on bral dvojí mzdu za jeden čas, proto také musel odejít. Kareš: Nechci pitvat, proč někdo odešel, říkám námět.

16. 06. 2014 (21:58:29)  

Zastupitel Švenda se dotazuje na parkovací dům. Bartoň navrhuje aby kontrolní výbor projednal vymáhání prostředků Městskou realitní kanceláří a vzdělání ředitele ML Příbram, pana Novotného. Řihák se znovu dohaduje se Švendou. Větrovský: To je takový evergrenn, že za všechno může pan Řihák. Pokud nevěříme úředníkům, tak to asi nemůžeme dělat. Švenda: Byl tu skutečně havarijní vztah, který bránil schůzi zastupitelstva. Pikrt: Ano, je i popsán. Šedivý: Máme k sobě neúctu, i někteří, kteří vychovávali děti. Melou se tu nesmysly a už je půl 11. Žádají se informace, který si zastupitelé mohou zjistit. No, ale Hodrment o mě napíše a novinářka si mě vyfotí. Vy si vůbec ničeho nevážíte, fuj. Šedivý si vysloužil aplaus některých přítomných. Švenda: Nedodržují se časy přestávek. Větrovský: Mluvili jste o politické kultuře. Co se tady předvádí, je spíš i vaše přestávka. Spíš je to hon na Řiháka. Řehka: Neztotožňuji se s návrhem pana Bartoně. Někdy je mi z té úrovně špatně. Řihák: Co se týká přestávek, sedíme tu už několik hodin. Potřebujeme přestávky, abychom se mohli občerstvit a vykonat potřeby. To je normální. Nebudeme chtít za sociální demokracii žádnou přestávku, uvidíme. Bartoň: Domnívám se, že pan Řihák špatně pochopil, co říkal pan Švenda, ten nebyl proti přestávkám, ale proti jejímu dodržování. Nyní se hlasuje o návrhu Bartoně. Pikrt: Výběrové řízení nebylo, tak je váš návrh nehlasovatelný. Bartoň: Omlouvám se a nechám si poradit, upravte ten návrh, důvěřuji vám. Nyní se hlasuje o jednotlivých usnesení. Kontrola stížností za první pololetí - schváleno. Kontrola jmenování jednatele Městských lesů Příbram - neodsouhlaseno. Kontrola vymáhání prostředků městské RK za rok 2013 - schváleno.

16. 06. 2014 (22:35:00)  

Nyní přijedou na řadu dotazy občanů. Představitel sdružení EKOLIST: Domníváme se, že při přípravě projektu na rekonstrukci hřiště u ZŠ 28. října není nutné tolik kácet. Při kácení by měl být vysazeno i dostatek nových stromů. Žádáme o prověření těchto aspektů. Rádi bychom požádali o schůzku s panem starostou. Pikrt: Určitě si můžeme domluvit schůzku, nevyhýbáme se jednání. Musíme vybalancovat potřebu uvolnění pozice zeleně. Nyní bude mluvit bývalý zastupitel Smetana: Nejsem členem žádné politické strany, nehodlám kandidovat a nejsem ani novinář. Vzal jsem si inspiraci ze slov pana Řiháka a být statečný a jmenovat. Dle jednacího řádu pokládám tyto otázky. Martine Poulíčku, cítíš se být dále představitelem města, když se v médiích probírá tvoje opuštění krajského úřadu. Podezření z výše uvedeného selhání - podvod s maturitním vysvědčením a zpronevěřením peněz. V této souvislosti nepodal žádné vysvětlení ani zastupitel Řihák. Dále se připojuji jako občan k dotazům pana Kareše a to kauza jmenování pana Novotného jednatelem Městských lesů Příbram. Nedostali jsme doposud žádné oficiální vysvětlení. Pan Černý do funkce tohoto člověka doporučil, i když věděl, že jsou skutečnosti, o kterých je lepší nemluvit. Proč byly tyto skutečnosti vědomě zatajovány? A má poslední otázka. Zastupitel Řehka mi řekl, že návrhy komisí se do voleb zastupitelstvo nebude zabývat. Existuje ještě vůle spolupracovat s návrhy, které vzejdou z komis města?
Řehka: Musím reagovat. Ten pán žije v zajímavém světě. To, co říká, je lež. Pan předseda pozval bez našeho vědomí tyto lidi, já bych s tím nesouhlasil. Začal kalit vodu a napadat lidi. Je to lež, nevím čím chce být zajímavý. Možná chce být hrdina před tím pánem, se kterým se vodí za ruce. Požádal jsem pana předsedu, aby nám dal vědět, než někoho pozve. Výsledkem je to, co tady slyšíte. Je to nevkusné a pod úroveň. Ono toho bude víc a uvidíme, co za špínu se ještě vyhrabe. Kdyby si pan Smetana zametl před vlastním bytem, měl by možná lepší byt, dům, i by se oženil. Poulíček: Já bych odpověděl. Ano, cítím se být zastupitelem a radním. Dzamková: Mně by nenapadlo, že se už nebudeme scházet. Když je potřeba něco rozhodnout, tak se svoláme. Není možné, abych to teď zapíchla a šla na Novák. Pane Smetano, teď jste mě urazil. Pikrt: Rada města i zastupitelstvo hledí na názory komisí. Řihák: Byl jsem tu několikrát jmenován. Nevím už ani v kolika stranách byl pan Smetana. Je to velká show, je před volbami a lidé se chodí zviditelnit. Není pravda, co říká, že sleduji práci výběrové komise na úředníky. To mi nepřísluší. Pan Hodrment, který vám připravuje dotazy ví, že mi to nepřísluší. Kraj personálně řídí ředitel. Mně se líbí, co nám dalo sdružení EKOLIST, tím bychom se měli zabývat. U mikrofonu je autorka petice za únosné žití v Rožmitálské ulici: Zastupitelstvo si uložilo, že bude jednat s ŘSD, dále jednání o obchvatu a ten třetí bod tam vložil pan Řihák a to, že se sdělí informace o jednání na nejbližším zastupitelstvu, ale nebylo to, tak proto čekám. Chtěla bych jen vědět výsledky jednání. Řihák: Omlouvám se, že tu musíte být tak do večera. My jsme to sdělovali do tisku, myslel jsem, že přímo vám napíše město. Vedli jsme jednání a začne se u vás měřit. Pak budeme jednat s ŘSD o dalších opatřeních. O těch nechceme moc mluvit. Může to být lepší protihlukový povrch, výměna oken, je toho hodně. Obchvat jsme také prezentovali, výstavbu nedokážeme urychlit, ale mělo by to být na jaře 2016, pokud vše vyjde. Nyní se vykupují pozemky. Mění se kvůli tomu i zákon. Problém je, že se nám hodně střídali ministři a každý měl jiné priority. Ministr Bárta shodil všechny výběrová řízení nad 50 tisíc. Cikler: My jsme tu byli na projednávání, odešli jsme, když se před hlasováním udělala další pauza. Šedivý: Chci potvrdit slova pana Řiháka. Obyvatelka Rožmitálské: Bylo by výhodné tam dát světla, které jdou jenom z jedné strany města a pouští jenom, když auto jeden 50kou. Šedivý: Zpomalovací světla v tuto chvíli dopravní policie toto nedoporučuje. Bylo by to v reálu hlučnější. Bude se měřit hluk. Pak ŘSD může začít pracovat na tomto projektu.

16. 06. 2014 (23:01:20)  

Pikrt končí dnešní jednání. děkujeme za pozornost.

16. 06. 2014 (23:01:34)  Další články

Příbramské divadlo uvede černou komedii Mrzák Inishmaanský Příbramské divadlo uvede černou komedii Mrzák Inishmaanský Premiérová představení jsou naplánována na 6. a 7. června na malé scéně. Středočeský kraj poslal na Ukrajinu 12 autobusů Středočeský kraj poslal na Ukrajinu 12 autobusů Hejtmanství už v minulosti poskytlo na pomoc Ukrajině deset milionů korun a věnovalo … Výrobce koupelen Ravak očekává za loňský rok pokles tržeb na 1,75 mld Kč Výrobce koupelen Ravak očekává za loňský rok pokles tržeb na 1,75 mld Kč Firma, která aktuálně zaměstnává 850 lidí, bývá označována za největšího výrobce … Stávka justičního personálu uzavřela podatelnu příbramského soudu Stávka justičního personálu uzavřela podatelnu příbramského soudu Podání lze soudu dnes podat elektronicky nebo poskytovatelem poštovních služeb. AKTUALIZOVÁNO Policie odvolala pátrání po vězni, jenž uprchl z pracoviště v Nehvizdech Policie odvolala pátrání po vězni, jenž uprchl z pracoviště v Nehvizdech Hledaného muže dnes policisté zadrželi v autobuse na Mladoboleslavsku. AKTUALIZOVÁNO Příbram padá mezi amatéry a vedení řeší co dál Příbram padá mezi amatéry a vedení řeší co dál I přes tříbodovou domácí výhru 2:0 v posledním kole proti Vyškovu byla na příbramském … Jak digitální technologie ovlivňují lidský mozek? Waldorfská škola uvede přednášku neurologa Martina Jana Stránského Jak digitální technologie ovlivňují lidský mozek? Waldorfská škola uvede přednášku neurologa Martina Jana Stránského Setkání s lékařem a pedagogem se koná ve středu 29. května od 17.00 v tělocvičně … U Březnice přetočil řidič auto na bok, nadýchal přes dvě promile alkoholu U Březnice přetočil řidič auto na bok, nadýchal přes dvě promile alkoholu Havárie se obešla bez zranění. Česká televize v případě nezvýšení poplatku omezí výrobu až o 45 procent Česká televize v případě nezvýšení poplatku omezí výrobu až o 45 procent K razantnímu omezení by musela přistoupit v případě, že by legislativním procesem …
Jan Kholl: Pusťte světlo do tmavého večera Jan Kholl: Pusťte světlo do tmavého večera Po vloni vydané novele Tajný život domorodců vychází v nakladatelství Host druhá kniha …
Kodex redakce Reklama Pro média Kontakty
Provozovatel portálu pribram.cz Rosalota, s. r. o.
Mariánská 135
261 01 Příbram IV

IČ: 02289288
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 217655.


Redakce zpravodajství portálu pribram.cz
Společnost Rosalota, s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.

Autorská práva vyhrazena. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření jakýmkoli způsobem, mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez písemného souhlasu společnosti Rosalota, s.r.o. zakázáno.
2014 - 2024 © Rosalota, s.r.o.Všechna práva vyhrazena. webdesign | websystem | KAO.cz
Nastavení souborů cookies
Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?
Informace o cookies
Souhlasím Přizpůsobit
Podrobné nastavení cookies « zpět
Soubory cookie používáme k zajištění základních funkcí webu a ke zlepšení vašeho uživatelského zážitku. Souhlas pro každou kategorii můžete kdykoliv změnit.

Nezbytné cookies
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Tyto soubory zajišťují uchovávání produktů v košíku, zobrazování seznamu oblíbených výrobků, správné fungování filtrů, nebo přihlášení. Bez těchto souborů cookies nebude webová stránka správně fungovat a ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat. Tyto soubory cookies neukládají žádné osobně identifikovatelné informace.
Cookies pro marketing
Umožňují nám sledovat souhrnné informace o návštěvnosti stránek a využívání různých funkcí. To nám pomáhá naše weby zlepšovat tak, aby Vám lépe sloužily. Analytické cookies jsou nastavovány třetími stranami - Google Analytics, TOP list.

Povolit všechny kategorie cookies Povolit vybrané kategorie cookies