vývoj epidemie COVID-19
testovaní nemocní uzdravení zesnulí
celá ČR 43498 2837 11 17
Středočeský kraj 1747 365 -- 1
okres Příbram -- 20 -- --
Příbram -- 6 -- --

Sledujte s námi dnešní zastupitelstvo

21. března 2016   (13:08)
Sledujte s námi dnešní zastupitelstvo

Průběh zastupitelstva můžete jako vždy sledovat i prostřednictvím našeho psaného přenosu.Přesně 26 bodů k projednání čeká na příbramské zastupitele, kteří se setkají dnes od 16 hodin. Zřejmě nejzásadnějšími body bude prodej domů v Březnické ulici a prodej nástavbových bytů v Dlouhé ulici. Oba prodeje rada města doporučuje, v případě nástavbových bytů pak za cenu dle znaleckého posudku. Prodej domů v Březnické byl z minulého jednání stažen, protože neobsahoval vyjádření všech komisí, nyní už by mělo být vše v pořádku.

Na programu je i návrh práce kontrolního výboru na 1. pololetí roku 2016 nebo výběrové řízení z Fondu oprav a modernizace. Zastupitelé se budou zabývat i rozdělováním dotací a dalšími prodeji a výkupy nemovitostí.

Program:

1.a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů b) Schválení programu jednání c) Informace rady města
2. Návrh plánu práce kontrolního výboru na 1. pololetí 2016
3. Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.10.2015 do 31.12.2015 včetně plnění usnesení ZM za minulá období
4. I. výběrové řízení na poskytování zápůjček z Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram pro rok 2016, návrh Komise fondu oprav a modernizace
5. Návrh na vyhlášení II. výběrového řízení na poskytování zápůjček z fondu FOM (Fond oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram) v roce 2016
6. Žádost obce Třebsko o prominutí doplatku podílu na neinvestičních výdajích ZŠ, Příbram VIII, Školní 75
7. Žádost o dotaci (OA a VOŠ Příbram)
8. Žádost o dotaci (Vladimír Wimmer)
9. Návrh na rozdělení finanční podpory pro rok 2016 v oblasti sociální a v oblasti zdravotnictví
10. Poskytnutí dotací na r. 2016 – spolkům - sborům dobrovolných hasičů na úseku požární ochrany
11. Vyřazení nadbytečné dýchací techniky v užívání JSDHO Příbram – Březové Hory a její převod zájemcům z řad obcí ORP Příbram
12. Návrh na prodej nemovitostí v ul. Březnická v Příbrami IV jako celku
13. Návrh na revokaci usnesení ZM č. 369/2016/ZM ze dne 18.01.2016
14. Žádost České pošty o odkoupení jednotky č. 305/101 v Příbrami VII/301-305
15. Podklady pro rozhodování o případném převodu nástavbových bytů do vlastnictví nájemců v Příbrami III – Dlouhá, Milínská ul.
16. Žádost o prodej pozemku p. č. 952/5 a spoluvlastnického podílu o velikosti 5/9 na rozestavěné budově stojící na pozemcích p. č. 948/4, p. č. 951/3 a p. č. 952/5, vše k. ú. Příbram
17. Dvě žádosti o prodej stejné části pozemku p. č. 648/6 o výměře cca 19 m2 z celkové výměry 6745 m 2 v katastrálním území Příbram
18. Žádost o prodej pozemku p. č. 2863/35 v katastrálním území Příbram
19. Žádost o projednání situace týkající se snahy o prodej zahrádky na části pozemku p. č. 4172/220 v k. ú. Příbram z majetku města
20. Žádost o prodej pozemku p. č. 348/1 v k. ú. Liha
21. Žádost o prodej části pozemku p. č. 602/1 o výměre cca 63 m2 z celkové výměry 5833 m2 v katastrálním území Březové Hory
22. Záměr bezúplatného převodu pozemků v k. ú. Příbram, které jsou ve vlastnictví ČR ÚZSVM, Praha
23. Nabídka na odkoupení pozemků p. č. 3069/1, p. č. 3070 a p. č. 3071 v k. ú. Příbram
24. Žádost o prodej pozemku p. č. 222 v k. ú. Žežice
25. Různé
26. Diskuse, interpelace, závěr

Tip redakce: Pokud nechcete, aby vám unikly aktuální informace, staňte se fanoušky naší stránky na Facebooku a budete 24 hodin denně v obraze.


zdroj: text i foto: pribram.cz

autor: MJ
Byli jsme přítomni a on-line

Vítejte při online přenosu ze zasedání městského zastupitelstva. Záznam připravuje zpravodajský portál pribram.cz.

Přepis vzniká v průběhu schůze, neobsahuje tedy doslovná vyjádření zastupitelů nebo občanů, ale jen parafráze. Upozorňujeme čtenáře, že jednání není reprodukováno zcela přesně a záznam tedy může obsahovat jazykové i významové nedokonalosti.

Příjemné sledování. MJ

21. 03. 2016 (15:55:37)  

Sál se pomalu plní lidmi, přítomni jsou i někteří nájemci nástavbových bytů v Dlouhé, kteří budou s napětím sledovat bod o možném odprodeji těchto bytů. 

21. 03. 2016 (15:56:55)  

1.a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů b) Schválení programu jednání c) Informace rady města

 
Jednání bylo právě zahájeno. Dnes je přítomno 21 zastupitelů. Chybí: Řihák, Kresslová, Molnár, Danda.
 
Ověřovateli jsou Cikler a Říhová. 
 
Kareš: Navrhuji si doplnit bod, který by nám podal zprávu ve Svazku pro vodovody a kanalizace. Myslím, že by to měl být oficiální bod, dávám to jako návrh. 
 
Vařeka: Patří to do bodu různé, není to dobře.
 
Dvořák: Nemám nic proti podání této informace, ale návrh mohl přijít několik dní dopředu, aby se na to pan starosta mohl připravit. Nemyslím, že to má být samostatný bod. 
 
Kareš: Situace je tam kritická, chci pro to jako zastupitel udělat maximum.
 
Vařeka: Pokud byste byl férový, mohl jste mě upozornit předem. To co děláte, není férové.
 
Kareš: Myslím, že to není neférové. Bylo by dobré se v tom mírnit. 
 
Návrh nebyl odhlasován.
 
Program jako celek odsouhlasen
 
Informace rady města:
 
Ženíšková: Chtěla bych vám představit nového ředitele centra sociálních a zdravotních služeb. 
 
Konvalinka (ředitel): Působil jsem jako zástupce ředitele na Základní škole v Jiráskových sadech. Oblast sociálních služeb je mi blízká a mám zkušenost s vedením lidí. Je to pro mě příslib pro další kvalitní práci. 
 
Vařeka: Dalším bodem měla být zpráva o oslavách 800. let výročí města. Materiál máte na stole. Paní Kučerová je bohužel nemocná. Poslední informací je, že se sešla výběrová komise, aby našla nového tajemníka. Vybíráno bylo z 5 uchazečů. Jako nejvhodnějšího uchazeče komise doporučila Ing. Jaroslavu Polákovou. Město Příbram nemá nového tajemníka až do doby potvrzení Krajským úřadem.
 
 

21. 03. 2016 (16:16:24)  

2. Návrh plánu práce kontrolního výboru na 1. pololetí 2016
 
Bez diskuze odsouhlaseno.

21. 03. 2016 (16:19:12)  

3. Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.10.2015 do 31.12.2015 včetně plnění usnesení ZM za minulá období

 
Bez diskuze odsouhlaseno.

21. 03. 2016 (16:23:41)  

4. I. výběrové řízení na poskytování zápůjček z Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram pro rok 2016, návrh Komise fondu oprav a modernizace
 
Bez diskuze odsouhlaseno. 

21. 03. 2016 (16:23:53)  

5. Návrh na vyhlášení II. výběrového řízení na poskytování zápůjček z fondu FOM (Fond oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram) v roce 2016
 
Bez diskuze odsouhlaseno.

21. 03. 2016 (16:24:31)  

6. Žádost obce Třebsko o prominutí doplatku podílu na neinvestičních výdajích ZŠ, Příbram VIII, Školní 75
 
Obec Třebsko žádala již v roce 2014. Zastupitelstvo tehdy uložilo zpracovat odborná stanovisko. Fin. výbor doporučil, aby na nedoplatek byl uzavřen splátkový kalendář. Nová vedení se domluvila na polovičním zaplacení.
 
Kareš: Ostatní obce platí, tak proč ne Třebsko? Návrh poloviční částky nepodpořím.
 
Vařeka: Jednání proběhlo již před půl rokem. Proč bychom měli odpustit? Je to spor, který se táhne delší dobu a je velice sporné určit, kde je pravda. 
 
Dvořák: Děti z jiných obcí už roky Příbrami nic neplatí. Můj hlas tento návrh dostane, protože když se podíváte do těch čísel, tak Třebsko už polovinu zaplatilo. Jedná se asi o jednu čtvrtinu té původní částky. Zodpovědně říkám, že rozlišit, co je investice a provozní náklad, je velice sporné. 50 na 50 považuji za férové řešení. 
 
Kyselák: Nepouštějme se do žádných soudních sporů. Také to doporučuji.
 
Zastupitelstvo prominulo 62 tisíc obci Třebsko. 
 
 

21. 03. 2016 (16:32:42)  

7. Žádost o dotaci (OA a VOŠ Příbram)
 
Žádají o 15 tisíc na konferenci mládeže partnerských měst. V rámci přidělovacího řízení bylo schváleno OA už 27 tisíc korun, celkově se rozdělovalo 200 tisíc. 
 
Bez diskuze odsouhlaseno.

21. 03. 2016 (16:34:33)  

8. Žádost o dotaci (Vladimír Wimmer)

 
Žádá 45 tisíc na koncertní provedení dvou autorských skladeb. Nestihl v řádném termínu. Komise nedoporučuje schválit kvůli nedostatku finančních prostředků. 
 
Svoboda: Chtěl bych si osvojit návrh na 20 tisíc korun pro pana Wimmera. Je to kvalitní věc. 
 
Kareš: Pana Wimmera znám, i jeho hudbu. On tu spoustu akcí realizoval, ta snaha je zjevná, také se přikláním k podpoře. Cyklus místních autorů význam má, podpořím pana Svobodu. 
 
Kyselák: Kdy, kde a jak to bude?
 
Enenkelová: V září 2016.
 
Vařeka: Komise nedoporučila.
 
Cikler: Nebylo to doporučeno právě proto, že nezbyly prostředky. On navrhuje ten koncert v kostele sv. Jakuba, ale určitě to není dojednáno a myslím, že by se to ani nepodařilo domluvit. 
 
Větrovský: Možná by se našla politická vůle, ale je strašně hloupé, že ten člověk nepřijde. Nepodpořím to.
 
Dvořák: Mám pocit, že na kulturní podporu máme těch 10 tisíc a v rezervě je 100 tisíc, ale to je na všechny podpory do konce roku. Abychom už teď vyplýtvaly rezervy není podle mě dobré.
 
Cikler: Škoda, že žádost nebyla podána včas. Podpořených akcí je celá řada a těch koncertů bude dost. 
 
Kareš: Tento stav, kdy se žadatel nedostaví, bývá častý. Pokud zbylo v rezervě 10 tisíc na kulturu, tak nechápu, proč bychom s nimi teď nemohli naložit. 
 
Na jednání dorazil Juraj Molnár.
 
Kyselák: Je začátek roku a máme 10 tisíc, bude řada dalších akcí. 
 
Švenda: Pokud dáme 10 nebo 20, tak by se akce nejspíš stejně neuspořádala.
 
Kareš: Na sportovní granty jsme uvolnili stovky tisíc.
 
Šedivý: Nebude nic trapnějšího, pokud pan Wimmer získá prostředky od kraje i státu, ale ne od města. Koncert vážné hudby by se do kostela hodil, je zapojen i dětský sbor. Byl by to přínos pro kulturu. Podpořím návrh pana Svobody. Je to příbramský rodák. To, že nedal žádost včas, vy víte, jaké to je s umělci. Také občas dáváme na akce, které nebyly schváleny v řádném termínu. 
 
Diskuze ukončena. 
 
Zastupitelstvo neschválilo žádnou dotaci.

21. 03. 2016 (16:57:15)  

9. Návrh na rozdělení finanční podpory pro rok 2016 v oblasti sociální a v oblasti zdravotnictví

 
Ženíšková: Města mají podporovat registrované sociální služby, tyto žadatelé dostali 90 tisíc, ostatní byli spravedlivým dílem poděleni. Neregistrované organizace čerpaly především na výlety a podobné věci. Chceme podporovat činnost organizace a vzdělávací akce.
 
Vácha: Dovolím si změnu. Navrhuji, aby klub Demka dostal o 5 tisíc více. 
 
Ženíšková: Potvrzují to, co řekl pan Vácha. O dotaci si zapomněla požádat Alka, která požádala dodatečně, na dalším zastupitelstvu je doporučeno 90 tisíc. 
 
Kareš: U pana Wimmera bylo několikrát řečeno, že podal pozdě, ale koukám, že v sociální sféře to nevadí. 
 
Klub Demka dostal navýšenou část o 5 tisíc korun, zbytek odsouhlasen.

21. 03. 2016 (17:03:36)  

10. Poskytnutí dotací na r. 2016 – spolkům - sborům dobrovolných hasičů na úseku požární ochrany

 
Rada doporučuje, bylo schváleno 150 tisíc. U Orlova snížení z důvodu, že v rozpočtu je uvedena tradiční Svatomartinská zábava, což je v rozporu s programem. Byla ověřena bezdlužnost. 
 
Dvořák: Apeluji na zastupitele, aby takto podpořili. Jde to správným směrem.
 
Zastupitelstvo odsouhlasilo.

21. 03. 2016 (17:07:23)  

11. Vyřazení nadbytečné dýchací techniky v užívání JSDHO Příbram – Březové Hory a její převod zájemcům z řad obcí ORP Příbram

 
Jedná se o 12 kusů dýchací techniky a další 2 nefunkční. Musí se provádět revize - 2500 za kus. Účetní hodnota jednoho kompletu od 2-8,5 tisíc. Cena na trhu je 1000 Kč/kus bez revize. Zájem mají obce ORP. 

Odsouhlaseno.

21. 03. 2016 (17:12:31)  

12. Návrh na prodej nemovitostí v ul. Březnická v Příbrami IV jako celku

 
3 byty jsou už v osobním vlastnictví. Budovy jsou ve velmi špatném stavu. Rekonstrukce by vyšla na 15 milionů korun. Znalecky posouzeno na 4,8 mil. Město vlastní 15 bytů, 6 prázdných, 9 obsazených - některé na dobu neurčitou. 
 
Rotter: Mám dva návrhy. První je, aby prodej nemovitosti probíhal formou veřejné dražby a pak mám návrh, že nejnižší podání navrhuji na 4 mil. korun, podle znaleckého posudku je podle mě cena moc nízká.
 
Humlová: Když nebude prodej spojen s podmínkou rekonstrukce, tak nám vyvstane problém, že jeden dům zmizí. Náklady na demolici by byly poměrně malé. Navrhuji doplnit návrh o bod, že podmínkou bude účel pro rekonstrukci stávajících objektů. Oblast je určena k bydlení, ale co když to někdo zbourá, celé zastaví a je to celkem lukrativní záležitost. 
 
Vařeka: Já jsem si nechal zhotovit odhad a náklady na demolici jsou 5-7 milionů korun. Je zde obava, že by se mohlo postavit kdovíco, ale v územním plánu je dovoleno pouze něco a vše výhradně pro uspokojování potřeb obyvatel v daném území. Nepřípustné je cokoliv, co by narušovalo prostředí. 
 
Kyselák: Jsem zcela jasně proto, aby se to prodalo. Je to ostuda města. Spekulovalo se o tom, že by se to mohlo jednou opravit a na to peníze nemáme. Veřejná dražba je naprosto perfektní. Bylo řečeno, že 15 milionů by stála rekonstrukce, myslím, že ty pozemky cenu mají, proto zkusme vyvolávací cenu dát 5 milionů. 
 
Říhová: Mám dotaz. Když jsem se dívala na výpis z listu vlastnictví, tak jsou tam prodány 3 byty. Jednali jsme s vlastníky těch 3 bytů, zda by se chtěli k prodeji připojit? Pokud budeme prodávat s tím, že 3 byty nejsou předměty prodeje, tak výnos bude určitě menší. 
 
Sýkorová: Všichni nájemníci i vlastníci vědí o záměru města. Nebylo to oficiální jednání, ale postavili se k tomu tak, že prodat nechtějí. 
 
Dvořák: Řešíme velice závažný problém, který kvasil poměrně dlouho. Rád bych připomněl, že jsme hlasovali pro nějaký rozpočet, kde z prodeje těchto nemovitostí plánujeme 3 miliony. Přimlouvám se za návrh kolegy Rottera. My tady rozhodujeme i o poměrně obrovské zodpovědnosti města, ten stav je tam havarijní a majitel by měl konat. Pokud by to zůstalo městu, mělo by vydat prostředky na opravdu. Rozpočtováno na investice bylo zhruba 20 milionů na celý rok. 
 
Šedivý: Tlačit na zastupitele, že by byla díra v rozpočtu - rozpočet je vždycky předpoklad. Jsem pro prodej, to říkám jednoznačně, obavy paní Humlové sdílím též. Můžeme to prodat pouze s pozemky pod stavbami. Poté jim můžeme pozemky prodat. Co v tuto chvíli schvalujeme? Je to záměr, nebo je to prodej? Podle mě v tuto chvíli schvalujeme záměr prodeje a určujeme formu. Navrhui vyřadit z prodeje plochy nádvoří. Podle mých zkušeností usnesení není správně formulováno.
 
Vařeka: Za sebe se domnívám, že by se jednalo o znehodnocení toho, co prodáváme a mělo by to velký vliv na cenu. Pořád nevím, co hrozného by tam mohl někdo vybudovat. 
 
Němec: Usnesení je správné dle zákona o veřejných dražbách.
 
Kareš: Návrhy pana Šedivého jsou velmi zajímavé a byla by to cesta ochránit občany. Ta cena demolice za 7 milionů je podle mě nereálná. Pokud objekty prodáme, vystavujeme naše občany riziku, že budou platit velké nájmy a budou se muset vystěhovat. Nájemníci nesouhlasí s prodejem. V objektu mohlo být zařízení pro bezdomovce. Bylo by reálné, aby se prostředky na výstavbu centra pro bezdomovce použily zde? Nezkusili jste ani variantu spolupráce se soukromým sektorem. Mohla se vyhlásit soutěž o spolupráci se soukromníky. Rekonstrukce by byla otázka příštího roku. Je to o prioritách. 
 
Vařeka: Děkuji za ohňostroj nápadů. 
 
Ženíšková: My s těmito lidmi pracujeme, byli seznámeni se situací, která je v tom domě. Všichni vědí, že rada se usnesla na prodeji domu. Někdo s tím nesouhlasí, někdo souhlasí. Zaměstnanci odboru s lidmi pracují a máme systém prostupného bydlení a sociální bydlení, takže si nemyslím, že by zůstali na ulici. 
 
Štufka: Cena 5-7 milionů je na základě hrubého odhadu. Ono se to celé musí zlikvidovat, odvézt na skládku. Vycházel jsem z průměrných cen bouracích prací. 
 
Vařeka: Co se týče bezdomovců, tak kontejnerové bydlení je tou nejlevnější variantou. 
 
Král: Myslím si, že ta poloha toho objektu je velmi zajímavá. Měla by vedle vést zelená páteř. Může nastat ta věc, že na základě určité lukrativnosti si tam investor může postavit, co bude chtít. Nemůže se nám stát, že zde bude vysokopodlažní byty? Regulativ v územním plánu toto neomezuje. Můžeme regulovat počet podlaží? Hospodář prodává statek až když už není co s tím, opravdu jsme také v takovém stavu? Pokud nedostanu relevantní odpovědi, nebudu pro prodej.
 
Vařeka: Máme řadu budov v naprosto dezolátním stavu. Například budova samotné radnice. Podívejme na budovu Rudných dolů, ani my nejsme schopni sehnat mnoho desítek milionů na její rekonstrukci. Takových míst je více. My se musíme něčeho zbavit, abychom něco jiného mohli uvést do správného stavu. Pokud by to zastupitelstvo neschválilo, měla by rada svázané ruce udělat pro město něco dobrého. Co se týče výstavby něčeho ošklivého, město je účastníkem všech stavebních řízení a nemusí souhlasit. Z tohoto pohledu je ta věc ošetřená.
 
Kyselák: Jsme natěšení, jak to prodáme, ale nemáme promyšlenou faktickou tak právní stránku. Zapomínáme, že v objektech máme 5 vlastníků bytových jednotek. To znamená, že tam máme kukaččí vejce. Není to zatím promyšleno tak, abychom řekli, jaký to bude mít průběh. Žádný mrakodrap tam nebude. Vzniká zde otázka několika variant. Buď se město o ty vlastníky postará, nebo to prodá jako celek, ale za jinou cenu, než teď plánujeme. Je třeba veřejně zájemcům uvést, co to bude obnášet. Ten pozemek je důležitý. Je třeba si uvědomit, co je tam za vedlejší pozemky. Zdá se mi, že to 100% promyšlené nemáme. Viděl bych to na fázi záměru. 
 
Vařeka: Nemyslím, že to není promyšlené.
 
Němec: Vlastníci jednotek by byli nadále vlastníky jednotek a museli by se domluvit co dál s novým majitelem. 
 
Vařeka: Pořád zapomínáme, že ten dům nám padá na hlavu. Pokud se o to budou zajímat příslušné orgány, nemohou ten stav takto nechat. My nemůžeme přešlapovat. 
 
Dvořák: Ze strany Šance zatím nevidím žádnou snahu. Neupozornili na to ani při jednání rozpočtu. My hledáme řešení. Je zázrak, že se objevil nějaký zájemce. 
 
Kareš: O některých vašich výrocích si myslím, že lžete nebo mě neposloucháte. Navrhoval jsem zapojení soukromých prostředků. Pro rozpočet jsem nehlasoval. Ty jsi tvořil rozpočet, valím oči, co dokážeš říct. Pokud hovoříme o rozpočtu na příští rok, já věřím, že prostředky budou. Miliony budou za zvýšení daně z nemovitosti. Je to jen o stanovení priorit. Ty jsi nenechal prostředky na opravu tohoto objektu. 
 
Vařeka: Děkuji za příznivé zprávy, že peníze budou.
 
Říhová: Pokusme se oprostit od osobních útoků. Dovolila jsem si upozornit, že pokud nejsme výlučným vlastníkem, tak nemůžeme uvažovat o zpeněžení jako celku. Domluvme se s vlastníky těch prodaných bytů a vykoupit to od nich. Snižuje to tržní cenu nemovitosti. Domnívám se, že toto je konstruktivní návrh. 
 
Vařeka: Samozřejmě, že máte pravdu, že celá nemovitost má větší cenu. Uvědomte si naléhavost nalezení konečného řešení. 
 
Humlová: Dávám za pravdu panu Kyselákovi, že to dostáváme bez jakýchkoliv právních podkladů. Máme informaci, jak je to na katastru a to je všechno. Je to bez smlouvy a správně padlo, že vlastníkem se stane ten dotyčný na základě příklepu, ale jaké budou podmínky dražby. Navrhuji, abychom materiál nechali dopracovat o právní podmínky toho prodeje. 
 
Mráz (T): Jako předseda klubu hnutí ANO žádám o 10 minut přestávku až domluví další řečníci.
 
Němec: Návrh usnesení řeší, jestli se půjde do veřejné dražby. Tam žádná smlouva pak není.
 
Větrovský: Na jednu stranu říkáte, jak je to důležité téma, ale pak se tu objevují ironie, které tak maximálně pobaví diváky v auditoriu. Je už nějaký zájemce? Jinak paní Říhová má podle mě absolutní pravdu.
 
Šedivý: Je zajímavé, že vždy hned odpovídáte, ale panu Větrovskému ne. Pro mě je nepřijatelné, aby dražba byla bez jakýchkoliv podmínek. Vyřadit pozemky na nádvoří je pro město jediné eso. Vedle jsou pozemky a ke scelení chybí už jenom právě tyto pozemky. A nekomentujte prosím všechno, co řeknu.
 
Dvořák: Ano, víme, že o prostory je zájem, už máme dva zájemce (Sedláček, Podzimek). 
 
Kyselák: Nezlobte se, ale nechováme se jako obchodníci. Nikdo nechápe, že se prodává jenom jednou. Jsem pro prodej, ale co říkaly kolegyně Humlová a Říhová je pravda. Není kam spěchat v horizontu několika měsíců, není to zralé. My se musíme snažit dostat co největší peníze, ne to teď prostě prodat za 4 milionů. 
 
Vařeka vyhlašuje přestávku 15 minut.

21. 03. 2016 (18:17:59)  

Po přestávce pokračuje projednání bodu č. 12.

 
Vařeka: Během přestávky se koalice dohodla na tom, že nechceme protlačovat tak důležitou věc silou a do příštího zastupitelstva doplníme požadované materiály. Budeme tedy hlasovat o stažení bodu.
 
Diskuze ukončena.
 
Bod byl stažen.

21. 03. 2016 (18:42:54)  

13. Návrh na revokaci usnesení ZM č. 369/2016/ZM ze dne 18.01.2016

 
Pozemky pod stavbou v Dlouhé ulici. Mělo být darováno dle spoluvlastnického podílu.
 
Švenda: Chtěl bych, aby se oba body hlasovaly zvlášť. 
 
Diskuze ukončena.
 
Hlasuje se o revokaci usnesení, kterým se schvalovalo darování. Odsouhlaseno.
 
Nyní se hlasuje o darování pozemků do vlastnictví jednotlivých vlastníků. Také odsouhlaseno. 

21. 03. 2016 (18:48:06)  

14. Žádost České pošty o odkoupení jednotky č. 305/101 v Příbrami VII/301-305

 
Rada nedoporučuje prodej. Stejně tak komise. Pošta chce odkoupit nemovitost za účelem vyšších investic do rekonstrukce prostor. 
 
Kareš: Návrh rady podpořím. Navrhuji, aby se v budově pošty u radnice znovu vystavila pamětní deska, která zde byla před rekonstrukcí. 
 
Hauser: Máte 100% pravdu, ale když jsme na začátku hovořil o přidání bodu, tak jsme měl říct o tomto. 
 
Kareš: Právě proto, že jednáme o české poště, dovolím si to předat teď. 
 
Dvořák: Rada navrhuje neprodávat, protože je to dobrý prostor, který může trvale vydělávat. 25 let je tam stejný nájem, měli bychom ho zvýšit. 
 
Kyselák: Souhlasím s tím, co řekl pan Dvořák. Pane inženýre, bavíme se o jiném objektu, to jsou rozdílné věci. 
 
Stříbrnský: Jednání s poštou budou rozsáhlejší, například i o otevírací době. Je to otázka polední pauzy a sobotního provozu. 
 
Vařeka: Rada města ukládá MěRK zahájit jednání, které povede ke zkvalitnění služeb a nového nájemného. 
 
Říhová: Prosím, aby se jednalo i o otázce nájezdové rampy v zadní části pošty. 
 
Diskuze ukončena. 
 
Zastupitelé neschválili žádost o odkoupení. Naopak odsouhlasili návrh Ing. Kareše. 

21. 03. 2016 (18:57:45)  

15. Podklady pro rozhodování o případném převodu nástavbových bytů do vlastnictví nájemců v Příbrami III – Dlouhá, Milínská ul.

 
Byly zpracovány znalecké posudky. Znalecké posudky zohlednily stav bytů.
 
Šedivý: Je třeba si uvědomit historii privatizaci bytů. Probíhala už hodně dlouho a v několika vlnách. Až do třetí vlny se dodržovala nějaká pravidla. Neříkám, že zastupitelstvo bylo vždy jednotné, ale myslíme, že cena musela vyhovovat všem. A mnoho těch baráků je opraveno jak zvenku, tak zevnitř, protože lidé si mohli dovolit tyto opravy. Patříme mezi jednom z mála měst, které nemá problémy s pohledem na město. Zjistíte, že ve městě Příbram je zhruba 14,5 tisíce bytů. V roce 1991 bylo v městském majetku zhruba 10 tisíc bytů, nyní zhruba 630 bytů, z toho polovina v DPS. To znamená zhruba 300 bytů, které se mohou privatizovat. Ty byty byly převáděny za 700-800 Kč, v dalších letech se zohledňovaly úpravy od města, které byly provedeny. Nepřesáhlo to 1400 Kč za metr. Je  podivem, že rada předkládá materiál, že by se cena bytu měla určovat dle obvyklé ceny ve městě. Ty půdní nástavby nemají cenu jako o poschodí níž. Většina těch bytů byla používána jako sociální byty a mnoho nájemců se z té situace nevymanilo. Oni nemají na zaplacení těch zhruba 7000 Kč za metr. Proč oni by měli platit jinou cenu než platili všichni ostatní? Jsem pro to, aby se cena navyšovala za ty opravy, které byly provedeny, ale tak aby nepřevýšila cenu schválenou v roce 1994, což bylo 1400 Kč za metr čtvereční. Uživatelský komfort není nějak vysoký. Do té doby než tam byly výtahy, tak to bylo velmi složité. Doufám, že hamižnost zde nevyhraje a zvítězí zdravý rozum.
 
Šedivý si vysloužil potlesk přítomných nájemníků.
 
Kareš: Nezbývá než souhlasit s panem Šedivým. Navrhoval jsem, aby docházelo k valorizaci. V minulosti se nejednalo o ideální proces. Připadá mi příšerný lidský aspekt, že lidé žijí v roce 2009 s tím, že zastupitelstvo se usneslo, že jim bude prodáno za 1050 Kč a už si svůj rozpočet přizpůsobili tak, že si tyto prostředky našetřili. Já se vůbec divím, jak to někdo mohl pustit na předjednání, ale máme různé názory. Nepodpořím to. Bude spravedlivé vůči všem držet tu cenu z roku 2009.
 
I Kareš sklízí potlesk.
 
Vařeka: Bavíme se stále o těch, kteří se přistěhovali před rokem 2009. Ti, co se přistěhovali vloni nebo předloni by ten byt také měli získat tak levně?
 
Šedivý: Jde o to, jestli jsou oprávnění nájemníci a podléhají privatizaci. 
 
Dvořák: Rozumím tomu, co zaznělo. Má to logiku a lidský rozdíl. Ale chceme se dívat jen jediným úhlem? Ti občané mají pochopitelný zájem byty koupit. Zkusím nadhodit druhý pohled. A co ten, co se přistěhoval vloni? Má i on oprávnění koupit za stejné peníze? Co ti, kteří bydlí v rodinném domku? Proč do rozpočtu města přiteče ne 20 milionů, ale třeba jen 5? Mohlo se zato něco postavit. 
 
Kareš: Přesně tak, názory mohou být jiné. Já také bydlím ve svém domě, ale tohle mi vůbec nevadí. Budu pro tu cenu 1050 Kč. 
 
Dvořák: Ty to vidíš kostrbaté, já naopak propojené. Jsou to spojené nádoby a jde o to, jestli chci vidět problém komplexně, nebo se jen tvářit dobře pro skupinu, ke které mluvím. 
 
Kareš: Já to vidím v komplexním pohledu. Zdražili jste daň z nemovitosti, svoz odpadu, pokoušíš se o úspory, generujete peníze. Daň z nemovitosti bude přes 10 milionů, to může přijít třeba na tu Březnickou. Neznám nikoho osobně z toho domu. Někdo si spoří, aby měli prostředky a má to už tak rozvržené. Toto je pro mě důležitější. 
 
Kyselák: Musíme se na věc dívat po právní stránce. Prodávám byt teď za určitých souvislostí, takže když přistoupím na ceny, které platily před 10 lety, tak mi je obdarováváme a finanční úřad nám doměří daň z daru. To není žádná sranda, s tím jsem se teď v praxi setkal. Buďme opatrní. Vycházejme z toho, jakou to má cenu nyní. Co když to ta babička hned prodá někomu a půjde na venkov, to už nepodchytíte. Vracíte se 20 let zpátky. Tam byla objektivní otázka, proč to nešlo prodat, ale teď je situace jiná.
 
Švenda: Velice lidsky chápu obyvatele těch bytů. Bohužel ten systém prodeje bytů považuji za nespravedlivý a pokud bychom chtěli dosáhnout spravedlnosti, tak bychom měli každému občanovi prodat 50ti metrový byt za 50 tisíc. Jedině tak dosáhneme spravedlivého postupu, který můžeme trvale aplikovat.
 
Dvořák: A to by muselo platit, že má koruna stále stejnou hodnotu. Ano z daně z nemovitosti z toho bude nějakých 16-17 milionů. Ale rozpočet je vyrovnaný, my musíme platit i úvěry a podobné, na víc nemáme. Ty říkáš, že prostředky špatně alokujeme. Já vás chápu, nejsem proti vám, ale snažím se na to dívat jako zastupitel všech občanů. 
 
Kareš: V některých směrech podle mě opravdu alokujete ve špatném množství. Na oslavy města je toho zbytečně mnoho, soukromě jsem ti řekl X námětů. Řekl jsi mi, že nemůžeš obsáhnout všechno. Projednávali jste rozpočet stejně jako bylo zacházeno dříve. Každý zastupitel má jen omezený čas se něčemu věnovat, ty jsi radní, ty na to máš více času. 
 
Šedivý: Občany nezajímá, že máte málo peněz a rozpočet je napjatý, oni přišli kvůli tomu, jestli budou platit 7 tisíc, nebo další občané, kteří privatizovali. Ta nespravedlnost je dvojího druhu a to časová a i finanční. Město musí mít nějakou kontinuitu, nemůžete popírat zastupitelstva od roku 1992, to nemůžete udělat. Jinak mi z vás bude smutno.
 
Danda: V Sedlčanech se prodávaly domy dráž, ale po kompletní rekonstrukci. Lidé to bez problému koupili, ale tady je spousta vad. 
 
Sýkorová: Ano, já jsem spolupracovala na privatizaci v Sedlčanech. Ta cena byla 4-5 tisíc, ale peníze se vracely zpátky do objektů. 
 
Vařeka: To je tedy moment, který vyčítáme minulému vedení. Všechny naše budovy jsou zdevastované. 
 
Švenda: Chtěl jsem se zeptat pana Šedivého, jak si představuje kontinuitu, ta se ale musí jednou přerušit. Kdy by to mělo být? Už jsem o tom hovořil v předchozím příspěvku.
 
Šedivý: Já neříkal, že se má prodávat za stejné peníze, ale že za stejných pravidel se má prodávat oprávněným nájemcům, další se prodávali obálkovou metodou. A nechytejte mě za slovo. Úplně nešťastné je nás srovnávat k Sedlčanům, oni měli jinou politiku. Pane starosto, ta privatizace zašla v roce 1994, ta doba se vyvinula a není možné kritizovat postup zastupitelstva z roku 1994, to by takhle mohl radit furt.
 
Občanka (nájemnice jednoho z bytů): Má malá okna, do bytu mi prší, jsou tam malé radiátory. Až byt koupím, budu do něj muset tak 300 tisíc investovat, aby se tam dalo bydlet, v zimě tu mám asi 13 stupňů. Náš dům třeba nemá výtah. Ta cena je přehnaná. 
 
Vařeka: Cena je stanovena znaleckým posudkem.
 
Občanka: U nás si akorát vyfotili okna. Přes léto je tam 45 stupňů. Přijde mi, že nás trestáte, že jsme to před lety nemohli koupit.
 
Švenda: Nechci se vyjadřovat k ceně, to je předmětem diskuze. Nájemné, které město vybere, se dává do společenství.
 
Občanka: U pátého patra nebylo děláno to, co v jiných patrech.
 
Vařeka: On je to takový smutný obrázek hospodaření s byty ve městě Příbram. Nájemné je symbolické a stejně tak se město o své byty symbolicky stará. To je ten uzel, který je třeba rozetnout.
 
Šedivý: Město je minoritní, tak nemůžu v SVJ rozhodovat. Nemůžete říct, že zbývající byty jsou zanedbané. Město to může prodat za 800/1200, když připočtu náklady, ale daň z nemovitosti bude podle znaleckého posudku. Jsou to rozdílné věci. Můžeme to tak schválit a nebudeme v rozporu se zákonem.
 
Další občanka: Bralo zastupitelstvo v úvahu nějaký kompromis? Ne třeba 7, ale 3 tisíce. Přijala bych kompromis, ale 7 tisíc je strašně moc. Není dobré nás postavit před hotovou věc. 
 
Šedivý: Chtěl jsem apelovat na zastupitele, kteří ctí lidskost, spravedlnost a mají sportovního duchu, tak vědí, že během závodu se pravidla nemění. Zachovejte se jako lidi. 
 
Další z nájemnic: Moje finanční situace není dobrá, i tak bych se snažila, abych byt mohla koupit. Nejsme schopní dát než to, co bylo slíbeno. Před čtvrt rokem nám na schůzi bylo řečeno 1050 Kč a najednou přijdete s tímhle. Pokud bych měla možnosti a nedopadla tak, jak jsem dopadla, tak bych taky bydlela v tom domě, ne každý má ty možnosti. Proč nás trestáte za špatnou bytovou politiku. Jak můžete s čistým svědomím dát peníze na nějaké oslavy, když nějací občané přijdou o byty a skončí na ubytovnách. Věřte mi, není to jednoduchá záležitost. Chodíme do práce, snažíme se a nemáme na to. 
 
Vařeka: Nikdo vás z bytu nevyhání. Pokud odsouhlasíme prodej za nějaký peníz, tak to nic neznamená. Prodáváme pouze oprávněným nájemníkům. Oslavy města budou hrazeny z příjmu, které ty oslavy sami vyvolají, město musí něco investovat. Většina peněz zase dostane zpátky. 
 
Dvořák: Já vám naslouchám. Nějakou řeč snad najdeme, pokud ji budeme hledat a nebudeme koukat jen ze svého pohledu. Nelíbí se mi, jak si zde pan Šedivý přihřívá svojí polívčičku s vyhrocenými emocemi. To nebyla nespravedlnost, jenom pravidla. Kdybychom dodržovali hospodaření jako on, tak bychom neměli na účtě ty peníze, co máme a museli bychom si brát další úvěry. Navrhuji, aby bylo uloženo radě, že se pokusí zmodifikovat podmínky v tom smyslu, že ti, co zde bydlí dlouhodobě budou mít výhodnější podmínky než ti, co tam bydlí krátce. 
 
Šedivý: Co řekl pan Dvořák, to je strašný. On ví, že lže. Jediný úvěr byl proto, že přišla pozdě dotace, další jsou perfektní. Neříkejte, že hospodaříte líp, vždyť tady brečíte v jednom kuse. Žádné emoce sem netahám. Bylo to takto nastaveno a ano byly postiženi prostě dvakrát. Na tom trvám, pokud si myslíte, že máte pravdu, tak si to odhlasujte a jděte se těm lidem podívat do očí.
 
Kyselák: Vypadám dneska asi hrozně, ale pozor, pan Dvořák otevírá vrata, aby se mohlo dál jednat. Nechme emoce a dejme radě šanci. Budu hlasovat, aby se to vrátilo radě. 
 
Mráz (T): Já bych prosil o další přestávku. 
 
Svoboda: Nechtěl jsem původně vystupovat. Znám tu situaci, která tady byla. Nechtěli jsme prodávat byty a když to začalo, tak jsme říkali, že cena má být stejná. Nebudeme názor měnit. Ta navrhovaná cena je pro lidi nepřijatelná.
 
Vařeka vyhlašuje 10 minut přestávku.

21. 03. 2016 (19:49:52)  

Přestávka ukončena. 

 
Vařeka: Dávám návrh na následující usnesení. Zastupitelstvo schvaluje částečnou revokaci a ukládá radě města předložit na dalším zastupitelstvu soupis oprávněných nájemníků a návrh zvýhodnění, který bude právně konformní se zákonem.
 
Šedivý: Určitě navrhnu, abychom hlasovali odděleně. Doporučuji nerevokovat to usnesení. 
 
Diskuze ukončena. 
 
Revokace odhlasována (13ti hlasy), druhý Vařekův návrh také. Odprodej se tedy minimálně o měsíc odkládá.

21. 03. 2016 (20:06:43)  

16. Žádost o prodej pozemku p. č. 952/5 a spoluvlastnického podílu o velikosti 5/9 na rozestavěné budově stojící na pozemcích p. č. 948/4, p. č. 951/3 a p. č. 952/5, vše k. ú. Příbram

 
Bez diskuze odsouhlaseno.
 

21. 03. 2016 (20:17:19)  

17. Dvě žádosti o prodej stejné části pozemku p. č. 648/6 o výměře cca 19 m2 z celkové výměry 6745 m 2 v katastrálním území Příbram
 
Bez diskuze odhlasováno.

21. 03. 2016 (20:20:45)  

18. Žádost o prodej pozemku p. č. 2863/35 v katastrálním území Příbram

 
Zastupitelstvo schválilo.

21. 03. 2016 (20:23:42)  

19. Žádost o projednání situace týkající se snahy o prodej zahrádky na části pozemku p. č. 4172/220 v k. ú. Příbram z majetku města

 
Rada bere na vědomí. Zastupitelstvo také. 

21. 03. 2016 (20:26:32)  

20. Žádost o prodej pozemku p. č. 348/1 v k. ú. Liha
 
Zastupitelstvo schválilo.

21. 03. 2016 (20:28:43)  

21. Žádost o prodej části pozemku p. č. 602/1 o výměre cca 63 m2 z celkové výměry 5833 m2 v katastrálním území Březové Hory

 
Rada doporučuje.
 
Kareš: Bylo vydáno dodatečné povolení, zajímalo by mě proč? Můžu dostat kopii toho vyjádření?
 
Humlová: Ten stav je popsán v příloze.
 
Zastupitelstvo schvaluje. 

21. 03. 2016 (20:38:09)  

22. Záměr bezúplatného převodu pozemků v k. ú. Příbram, které jsou ve vlastnictví ČR ÚZSVM, Praha

 
Humlová: Proč schvalujeme záměr a ne bezúplatné nabytí? 
 
Volný: Úřad se nás zatím pouze zeptal, jestli máme zájem.
 
Odsouhlaseno.

21. 03. 2016 (20:42:38)  

23. Nabídka na odkoupení pozemků p. č. 3069/1, p. č. 3070 a p. č. 3071 v k. ú. Příbram

 
Rada nedoporučuje. Zastupitelstvo neschvaluje. 

21. 03. 2016 (20:46:28)  

24. Žádost o prodej pozemku p. č. 222 v k. ú. Žežice

 
Rada doporučuje schválit prodej. Zastupitelstvo schvaluje.

21. 03. 2016 (20:47:44)  

25. Různé

 
Kyselák: Navštívil jsem sběrný dvůr a je to naprosto perfektní poskytování služeb. Hovořil jsem s pracovníky, kteří mi naznačili jeden problém. Odebíráme suť od občanů a my jí likvidujeme na vlastní náklady. Část firem to zneužívá. Navrhuji regulovat cenově, do nějaké váhy bezplatně a více zpoplatnit. 
 
Mácha (TS): Obecně je problém zneužívání sběrného dvora. Co navrhujete, řešit nejde, protože je to z dotací a my tam zatím nesmíme vybírat ani korunu. 
 
Říhová: Mám jednu poměrně dost důležitou věc. Snažíme se slavit a připravovat výročí našeho města. Všichni jsme chtěli kultivovat společné prostory na sídlištích. Obrátili se na mě obyvatelé domu v Příbrami VIII. Obyvatelé chtějí řešit otázku parkování, je to oblast Fialky. Došlo k tomu, že si tam obyvatelé odkoupili pozemek kolem parkoviště a pod ním. Občané chtějí rozšířit parkoviště a financovat to. Pan starosta přislíbil zprávu a celá věc je i přes dvě urgence bez odezvy. Žádám vedení radnici, aby k tomu zaujala stanovisko. 
 
Vařeka: Dostanete odpověď, děkuji za připomenutí.
 
Král: Chtěl bych nahlas kolegům a občanům sdělit, že letní festival Antonína Dvořáka je připraven. 95 procent lístků je prodáno. Chtěl bych poděkovat hlavně panu Švendovi, který se chopil takové aktivity a těší mě i spolupráce všech zúčastněných napříč spektrem. Mám z toho dobrý pocit a jsem rád, že město podporu dodrželo a projekt je životaschopný.
 
Humlová: Na základě dnešního jednání, kdy se tady dohadujeme o náležitosti právních úkonů, chtěla bych do materiálů i návrh případné smlouvy. Všechno sporné se vyřídí než to jde do rady a zastupitelstva. 
 
Volný: Velmi tento postup nedoporučuji. Soudy několikrát řekly, že stačí schválit podstatné náležitosti. 
 
Kareš: Chci se zeptat. Nebude se bigbeat na náměstí J.A. Alise bít s tím vystoupením na Dole Marie? 
 
Švenda: Přišli s tím sami oni ze Spolku Prokop. Oni to financují. 
 
Kareš: Ginevra je také z vaší hlavy? Tak snad to dobře dopadne, už se těším. Pane starosto, končí paní Nováková. Dlouhá léta tady pracovala. Vím, že se podílela na spoustě pozitivních věcí. Dokázala vybudovat seriozní a kvalitní úřad. I když jsme se ne vždycky rozuměli, děkuji jí za kvalitní práci. Teď bych se chtěl zeptat na stav ve svazku. V prvních fázích jsem vařil z vody a proto chtěl informaci. Starosta je delegován do svazku a stanovy jsou takové, že v určitých směrech tam musí přenášet názory zastupitelstva. Před několika měsíci došlo k tomu, že jste odvolali správní radu. Nyní je zřejmé, že veškeré kroky, které jste podnikli, jsou neplatné. A dokonce snad veškerá rozhodnutí, která se přijaly, nejsou platná. Chci se zeptat, jestli jste jako nová správní rada uzavřeli smlouvu na právní služby s panem Dvořákem a jestli jste proplatili nějaké faktury. Nedošlo k ohrožení čerpání prostředků na rekonstrukci úpravny Hvězdička? Můžete nám, prosím, informovat o závažnějších krocích dopředu? Je pravda, že pan Dvořák jezdí na nemovitosti, které patří svazku a jestli jste navrhovali nějaký prodej? Díky za odpověď.
 
Vařeka: Spousta věcí je třeba uvést na pravou míru. Stanovy jsou staré 23 let, změnilo se mnoho zákonů. Stanovy se po celou dobu neměnily až do doby, než nás vyzval krajský úřad, takže to bylo na jejich popud. Valná hromada schválila nové stanovy, ve kterých došlo k velkým změnám. Kromě těch změn došlo také k úpravě stanov dle návrhu města a to je navýšení členů správní rady ze 4 na 5. Došlo i k navolení nové správní rady svazku. Bohužel jsme dostali stanovisko, že stanovy měly být schváleny zastupitelstvy. Pan Košťál byl přítomen této valné hromadě a nikoho nenapadlo, že by stanovy měly být odsouhlaseny i příslušnými zastupitelstvy. Skutečně došlo k tomu, že nové složení bylo zneplatněno stanoviskem krajského úřadu. Žádná panika však nenastává a platí to, že manažer svazku přebírá plnou odpovědnost do nejbližší valné hromady. Pan doktor Dvořák skutečně byl na dobu 3 měsíců najat na to, aby udělal to, co jsme udělali i ve vztahu města a 1. SčV, aby udělal celkový přehled. Součástí bylo i zmapování veškerého majetku svazku, o prodeji slyším poprvé. Toto je velmi zapotřebí, stejně jako se to ukázalo ve vztahu s 1. SčV. Dnes je situace minimálně zpřehledněna. 
 
Kareš: Souhlasil bych s tím, že projdete všechny smlouvy. Ale postupovat tak, že tam někdo sedí 20 let, tak je odvoláme, to mi přijde velmi drsné. Příbram má nyní spoustu "nepřátel". Na tom jednání valné hromady jste byl upozorňováni, že změny stanov musí projít zastupitelstvem. Myslím si na 90%, že je to v zápisu. Pan Dvořák tam obhajoval, že je vše v pořádku. Myslím, že jste vytvářeli protizákonný stav. Z těch lidí jste udělali víceméně lumpy. Nebylo to lidsky v pořádku a ani právně. Ptám se tedy, udělali jste nějaké kroky, které jsou nyní zpochybněné? byly uzavřeny nějaké faktury? Firma pana Kovalčíka, který byl nanominován do správní rady, se prý domáhá nějakých víceprací na úpravně. 
 
Vařeka: Je tam tolik věcí jinak, že na to ani neumím reagovat.
 
Marek Dvořák: Já jsem svazku nikdy nic nefakturoval, všechno dělám zadarmo. Všem vám jsem posílal dopis. Zaráží mě, že jste se neozval, čekal jsem, že budete první. Máte spoustu informací, které jsou z 50% pravda a z 50% ne. Na valné hromadě od pana Košťála padla připomínka, že ve stanovách chybí sídla obcí. Rozhodně tam nebyla připomínka, že musí být schváleno obcemi. Mohl bych takto pokračovat, ale asi na to není prostor. Tři dny jsem strávil tím, že jsem objížděl objekty a připravoval informační materiál. Bylo by fajn, kdyby se dostal i vám zastupitelům. Ten materiál má jediný smysl, protože většina z vás nemá asi ponětí, jak přesně svazek funguje. 
 
Vařeka: I tuto práci dělal pan Dvořák zadarmo. 
 
Kareš: Nová správní rada odsouhlasila smlouvu vám. Jsem rád, že fakturacím nedošlo. Jestli jste práci dělal zadarmo, tak klobouk dolů. 
 
Svoboda: Na Novém rybníku se kácí topoly, co je na tom pravda? Ty stanovy budeme projednávat a ty materiály by bylo dobré znát. Chtěl bych poděkovat za kladné vyřízení mé minulé interpelace. 
 
Vařeka: Stromy jsou nebezpečné a přestárlé. Náklady se pohybují v rámci několika set tisíc. Nicméně hasičský záchranný sbor to provede na své náklady.
 
Švenda: Chci poděkovat magistru Královi za uznání z vedení festivalu. Když se tvořil program na náměstí, Ginevra byla zvolena i proto, že je žánrově pro někoho jiného, než festival na Novém rybníku.
 
Mráz: Nějakou dobu používám materiály v el. podobě. Je možné je mně osobně nezasílat tištěnou verzi? 
 
Švenda: Děkuji panu Mrázovi za tento přístup. Vyzývám i další kolegy, aby se připojili. Jsou to velké fascikly. I hledání v historii je mnohem lehčí. Chtěl bych zmínit i to, že řada zastupitelů má přeplněné e-mailové schránky. Kontaktujte webmastera, at vám udělá přesměrování.
 
Šedivý: Museli bychom to dostat na nějakých paměťových médiích, protože s těmi obrázky by to byl obrovský objem dat, ale papír je pro práci lehčí. Udělali jste dobře, že jste udělali ten převrat. Město tam má trochu jiné postavení. Ale stanovy samozřejmě musí projít zastupitelstvem. Já připravil nové stanovy, které by odpovídaly zákonům, byl tam i nový hlasovací mechanismus a ty obce s tím prakticky souhlasily, ale vyskytl se jeden rebel a neprošlo to. Vadí mi, že ta práce, která se udělala ve vztahu k obcím je nyní pryč. Potkal jsem pár starostů a nebyla to lichotivá slova. Příbram si vždy zakládala, že nemusí být v čele, ale byli jsme rádi, že jsme pouze členy. I pan Mixl už prý skončil. Já nechci žádnou odpověď. Dočetl jsem se, že město vydává stříbrnou pamětní medaili, je nějak počítáno se zastupitely? Stačila by nám nabídka nějak jí odkoupit za tu práci, kterou jsme odvedli.
 
Vařeka: Tak jak jsem informován, tak vztahy nebyly nikdy ideální. K nám se připojilo 8 obcí. To, že se občas vymění správní rada je normální záležitost. To, že se to někomu nelíbí, je normální. Na městě to svůj velký smysl mělo. Až budeme moci naplno pracovat, ukáže se, že změna byla ku prospěchu věci. Chci hájit zájmy města a proto dělám, co umím. Co se týče medailí, souhlasím s vámi. Chceme udělat pořadník. Vyjde výzva v Kahanu.  
 
Říhová: Chci navázat na kolegy, co hovořili o el. zasílání. Budu pro, pokud by fungoval internet tady v zasedací místnosti. 
 
Švenda: Máte pravdu, zde je velký potenciál ke zlepšení. Ten balík má tak 100-150 mega, není to tak hrozné v dnešní době rychlého internetu. Je to otázka minut, než se to stáhne. Co se týče internetu, je to námět pro naše IT.
 
Kareš: Pro materiály si dojdu do schránky, ale myslel jsem, že sem je stahoval jeden po druhém. Přes úschovnu to bude všechno vyřešené. Se svazkem máme stejné cíle, pane starosto. Ještě obecně ke stromům - mnoho se jich dá zachránit, i když mají úředníci v prní chvíli pocit, že musí dolu. Prosaďte, prosím, že stromy se mají léčit.
 
Novotná-Kuzmová: Co se týká materiálu na zastupitelstvo, tak všichni zastupitelé dostali informace, že mají přístupy na stránky a tam najdou veškeré materiály, které jsou naskenovány.
 
Humlová: Hrozně nerada dělám na notebooku. Chci to dále v papírové podobě. 
 
Danda: Hrozně se mi líbí, jak jsou všichni online, tak skoro všichni máte brýle na čtení a částečně zato mohou právě obrazovky počítačů. Je to prokázané, že to kazí zrak. 
 
Vařeka:Pan Mixl propuštěný být nemá, to jen pro info.
 
Vařeka končí zastupitelstvo. Děkujeme za pozornost a přejeme příjemný zbytek večera.
 

21. 03. 2016 (21:46:03)  

Nepřehlédněte

Salámu Čeřínek od společnosti Kostelecké uzeniny byla odebrána značka KLASA Salámu Čeřínek od společnosti Kostelecké uzeniny byla odebrána značka KLASA O značku kvality KLASA přišel salám Čeřínek společnosti Kostelecké uzeniny. Stalo se tak na základě výsledku kontroly Státní veterinární správy. Výrobek obsahoval nižší podíl masa, než výrobce deklaruje na etiketě výrobku. 27. března 2020   (10:22) Nepřehlédněte Žáci a studenti by se mohli vrátit do lavic na přelomu května a června Žáci a studenti by se mohli vrátit do lavic na přelomu května a června "Dáváme k veřejné diskusi, jestli by děti neměly třeba měsíc pak chodit do školy i v době běžných letních prázdnin," řekl předseda Ústředního krizového štábu Roman Prymula. 22. března 2020   (15:57) Nepřehlédněte Oslavte světový den spánku skvělým spánkem Oslavte světový den spánku skvělým spánkem Ať už pověrčiví jste nebo nejste, pátek 13. je tady a jak s ním naložíte, je zcela na Vás. My Vám dáme deset tipů, jak si zlepšit noc. 13. března 2020   (17:44) Nepřehlédněte Pátek třináctého. Proč lidi vlastně tolik děsí? Pátek třináctého. Proč lidi vlastně tolik děsí? Pátek třináctého není „výdobytkem“ moderní doby, opírá se o reálné historické události. A je jich hned několik 13. března 2020   (15:11) Nepřehlédněte Holobrada: Chceme směnu budov, aby centrum pro integraci cizinců nebylo v nemocnici Holobrada: Chceme směnu budov, aby centrum pro integraci cizinců nebylo v nemocnici Na jednání s vedením příbramské nemocnice a zaměstnanci přijel premiér Andrej Babiš v doprovodu ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a zástupců Středočeského kraje. 27. února 2020   (06:16) Nepřehlédněte


Další články

Pomáhají jednotlivci, skupiny i firmy Pomáhají jednotlivci, skupiny i firmy Solidarita a soudržnost se projeví vždy v napjatých situacích. Přesně to se ukazuje v dnešní době, kdy se téměř každý snaží přidat ruku k dílu bez nároku na odměnu. 30. března 2020   (10:39) Policisté přijali hlášení o pobodaném muži, nakonec se jednalo o namol opilého agresora Policisté přijali hlášení o pobodaném muži, nakonec se jednalo o namol opilého agresora V dechu měl přes tři promile alkoholu 30. března 2020   (10:07) V neděli přibylo 160 nakažených koronavirem, případů je 2829 V neděli přibylo 160 nakažených koronavirem, případů je 2829 V Česku se podle hlášení krajských hygienických stanic nakazilo 81 procent lidí, zbytek v zahraničí, zejména v Itálii a Rakousku. Téměř 54 procent nakažených tvoří muži. 30. března 2020   (07:56) Vláda prodlouží omezení volného pohybu Vláda prodlouží omezení volného pohybu Premiér Andrej Babiš občany opět vyzval, aby vládní nařízení dodržovali. Pokud by podle něj nebyla zavedena, bylo by nyní v ČR 10.000 nakažených. 30. března 2020   (07:27) V souvislosti s koronavirem zemřelo v Česku již 16 lidí V souvislosti s koronavirem zemřelo v Česku již 16 lidí Pozitivních případů je 2743, o 86 více než v sobotu. 29. března 2020   (19:08) Kupka: Příbramská nemocnice nemá respirátory, pacienty s koronavirem ošetřuje s rouškami Kupka: Příbramská nemocnice nemá respirátory, pacienty s koronavirem ošetřuje s rouškami V týdnu bude v noci mrznout, mráz může poškodit kvetoucí stromy V týdnu bude v noci mrznout, mráz může poškodit kvetoucí stromy Upozornění meteorologů před nočními a ranními mrazy platí pro téměř všechny okresy od pondělí do čtvrtka. 29. března 2020   (16:00) Schillerová: Navrhneme vládě moratorium na splácení hypoték, spotřebitelských i podnikatelských úvěrů na půl roku Schillerová: Navrhneme vládě moratorium na splácení hypoték, spotřebitelských i podnikatelských úvěrů na půl roku V novele se uvažuje o snížení pokut za případné nesplácení úvěrů. 29. března 2020   (12:17) V Česku zemřeli další 2 lidé s koronavirem. Hygiena odmítá zveřejňovat informace o nemocných na území měst V Česku zemřeli další 2 lidé s koronavirem. Hygiena odmítá zveřejňovat informace o nemocných na území měst Koronavirus
V sobotu přibylo 262 nakažených koronavirem V sobotu přibylo 262 nakažených koronavirem Vyléčených zůstává 11 lidí, 11 pacientů s nákazou zemřelo, z toho dva v sobotu. 29. března 2020   (08:06) Slunečné počasí přilákalo stovky návštěvníků k procházce do brdských lesů Slunečné počasí přilákalo stovky návštěvníků k procházce do brdských lesů Koronavirus V souvislosti s koronavirem zemřeli další dva lidé V souvislosti s koronavirem zemřeli další dva lidé Podle posledních údajů ministerstva zdravotnictví bylo ve 20:30 v Česku potvrzeno 2622 případů nákazy koronavirem. 28. března 2020   (18:48) Po chladném začátku příštího týdne se bude oteplovat Po chladném začátku příštího týdne se bude oteplovat Relativně nejteplejší by měl být týden od 13. do 19. dubna, kdy by se nejvyšší denní teploty měly pohybovat v průměru kolem 15 stupňů Celsia. Naproti tomu příští týden by to mělo být jen kolem osmi stupňů a v noci můžou spadnout až k minus čtyřem stupňům. 28. března 2020   (15:25) Domovy seniorů zpřísňují pravidla. Desetina lůžek je vyčleněna pro lidi s podezřením na nákazu koronavirem Domovy seniorů zpřísňují pravidla. Desetina lůžek je vyčleněna pro lidi s podezřením na nákazu koronavirem Personál musí ráno a večer všem klientům měřit teplotu, zakázané je společné stravování nebo aktivity. 28. března 2020   (11:56) V Česku je 2422 případů nákazy koronavirem V Česku je 2422 případů nákazy koronavirem Počet nakažených v pátek vzrostl o 373, což je zatím nejvyšší denní přírůstek. 28. března 2020   (09:17) Omilostněný muž už byl dříve kvůli neplacení alimentů za mřížemi celkem čtyřikrát Omilostněný muž už byl dříve kvůli neplacení alimentů za mřížemi celkem čtyřikrát Vězenství Česko má 2279 potvrzených případů nákazy koronavirem, dnes přibylo 257 nemocných Česko má 2279 potvrzených případů nákazy koronavirem, dnes přibylo 257 nemocných Na test na COVID-19 nově stačí teplota 37,5 stupně 27. března 2020   (18:22) Svatá Hora se ponoří do tmy Svatá Hora se ponoří do tmy Zajímavosti Řidič Seatu přetočil auto na střechu, vyvázl bez zranění Řidič Seatu přetočil auto na střechu, vyvázl bez zranění V pátek odpoledne vyjížděly záchranné složky k dopravní nehodě u Višňové. 27. března 2020   (16:09) Tři náměstí, tři stánky, 2 600 šitých roušek Tři náměstí, tři stánky, 2 600 šitých roušek Roušek je prozatím dostatek, a tak mohla začít jejich distribuce i veřejnosti. 27. března 2020   (13:55) V příbramské nemocnici leží první pacient s koronavirem, je na umělé plicní ventilaci V příbramské nemocnici leží první pacient s koronavirem, je na umělé plicní ventilaci Koronavirus Středočeský kraj eviduje 231 nakažených, na Příbramsku onemocnělo 18 osob Středočeský kraj eviduje 231 nakažených, na Příbramsku onemocnělo 18 osob V Příbrami jsou hlášeny čtyři případy 27. března 2020   (10:44) Salámu Čeřínek od společnosti Kostelecké uzeniny byla odebrána značka KLASA Salámu Čeřínek od společnosti Kostelecké uzeniny byla odebrána značka KLASA O značku kvality KLASA přišel salám Čeřínek společnosti Kostelecké uzeniny. Stalo se tak na základě výsledku kontroly Státní veterinární správy. Výrobek obsahoval nižší podíl masa, než výrobce deklaruje na etiketě výrobku. 27. března 2020   (10:22) Nepřehlédněte Počet nakažených koronavirem překročil v Česku dvoutisícovku Počet nakažených koronavirem překročil v Česku dvoutisícovku Laboratořím se dál daří zvyšovat počet provedených testů, ve čtvrtek otestovaly rekordních 4429 lidí, celkem 31.127. 27. března 2020   (09:19) O víkendu začíná letní čas, noc bude o hodinu kratší O víkendu začíná letní čas, noc bude o hodinu kratší Změna času Příbramská nemocnice zažívá nevídanou vlnu solidarity Příbramská nemocnice zažívá nevídanou vlnu solidarity Některých ochranných pomůcek je však stále nedostatek. 27. března 2020   (06:48) Frontman skupiny E!E: Dřepte doma, nalaďte internet a my přijdeme k vám Frontman skupiny E!E: Dřepte doma, nalaďte internet a my přijdeme k vám Kultura Nakažených přibývá každou hodinu více než deset. V Česku onemocnělo 1925 lidí, devět zemřelo Nakažených přibývá každou hodinu více než deset. V Česku onemocnělo 1925 lidí, devět zemřelo Koronavirus Zemřel 80letý pacient nakažený koronavirem Zemřel 80letý pacient nakažený koronavirem V České republice jde o sedmé úmrtí v souvislosti s nákazou novým koronavirem, které úřady oznámily. 26. března 2020   (16:42) Hejtmanka: Byla jsem ubezpečena, že se nezadržují platby živnostníkům a malým firmám. Bylo by to pro ně likvidační Hejtmanka: Byla jsem ubezpečena, že se nezadržují platby živnostníkům a malým firmám. Bylo by to pro ně likvidační Středočeský kraj se intenzivně připravuje na ekonomické výzvy v návaznosti na škody způsobené současnou koronavirovou krizí. 26. března 2020   (16:13) O děti hasičů, policistů, záchranářů a lékařů je postaráno, město otevřelo mateřinku a základní školu ve Školní O děti hasičů, policistů, záchranářů a lékařů je postaráno, město otevřelo mateřinku a základní školu ve Školní Školství Podnikatelé budou moci od pondělí žádat o bezúročné úvěry s ročním odkladem splátek Podnikatelé budou moci od pondělí žádat o bezúročné úvěry s ročním odkladem splátek O úvěry bude možné žádat u většiny komerčních bank, se kterými se nyní podepisují smlouvy. 26. března 2020   (13:27) OSVČ postižení opatřeními budou zřejmě dostávat 15.000 Kč měsíčně OSVČ postižení opatřeními budou zřejmě dostávat 15.000 Kč měsíčně Sociální zabezpečení Zelená linka zaznamenala vice než 200 hovorů Zelená linka zaznamenala vice než 200 hovorů Už více než týden funguje ve městě Zelená linka pomoci. Do dnešního dne bylo zaznamenáno 220 příchozích telefonátů. 26. března 2020   (13:02) Středočeský kraj nebude omezovat dopravu, občané se musí dostat do zaměstnání, k lékaři, do lékáren a na nákup Středočeský kraj nebude omezovat dopravu, občané se musí dostat do zaměstnání, k lékaři, do lékáren a na nákup "Nemůžeme obyvatele malých obcí, které nemají k dispozici automobil, odříznout od světa,“ říká hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. 26. března 2020   (11:22) V Čechách přibylo nakažených za jeden den 291. Příbramsko hlásí 16 potvrzených případů Covid-19 V Čechách přibylo nakažených za jeden den 291. Příbramsko hlásí 16 potvrzených případů Covid-19 Vláda projedná další opatření ke koronaviru 26. března 2020   (09:22) Ve středočeských městech vznikly rouškovníky i rouškomaty Ve středočeských městech vznikly rouškovníky i rouškomaty Koronavirus Dialyzační středisko v Příbrami slaví 35. výročí založení Dialyzační středisko v Příbrami slaví 35. výročí založení Díky zázemí předního poskytovatele dialyzační péče v České republice mají příbramští pacienti, kterých je v současné době téměř devadesát, k dispozici nejmodernější technologie 26. března 2020   (06:44) Koronavirem se v Česku nakazilo už 1654 lidí, šest zemřelo Koronavirem se v Česku nakazilo už 1654 lidí, šest zemřelo Laboratoře otestovaly na přítomnost koronaviru celkem 22.600 vzorků. 25. března 2020   (19:21) Lidé mohou být na veřejných místech nejvýše ve dvou Lidé mohou být na veřejných místech nejvýše ve dvou V Čechách zemřeli další tři lidé s koronavirem. 25. března 2020   (17:49)


Kodex redakce Reklama Kontakty
Provozovatel portálu pribram.cz Rosalota, s. r. o.
Žižkova 708
261 01 Příbram II

IČ: 02289288
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 217655.


Redakce zpravodajství portálu pribram.cz
Společnost Rosalota, s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
2014 - 2020 © Rosalota, s.r.o.Všechna práva vyhrazena. webdesign | websystem | KAO.cz