vývoj epidemie COVID-19
testovaní nemocní uzdravení zesnulí
celá ČR 43498 2837 11 17
Středočeský kraj 1747 365 -- 1
okres Příbram -- 20 -- --
Příbram -- 6 -- --

Padne během zastupitelstva rekord? Sledujte s námi

ON-LINE PŘENOS
20. února 2017   (11:20)
Padne během zastupitelstva rekord? Sledujte s námi

Na programu jednání je pouze 13 řádných bodů.Pohled na program dnešního jednání příbramského zastupitelstva slibuje velmi rychlý a hladký průběh. Pokud nebudeme počítat závěrečnou diskuzi a interpelace, budou se zastupitelé zabývat pouze třinácti body. Většinu s nich pak tvoří prodeje a nákupy pozemků, dále pak určení místostarosty k zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti a další drobné body.

Je tak možné, že dnes na zastupitelstvu padne rekord v podobě nejkratšího jednání v tomto složení. Více můžete sledovat v našem komentovaném online přenosu, který začíná krátce před 16 hodinou.

Program:
1 a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů b) Schválení programu jednání c) Informace rady města
2. Návrhy zřizovacích listin organizačních složek města – jednotek sboru dobrovolných hasičů města Příbram
3. Určení místostarosty k zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykovává funkci
4. Přehled účasti členů na jednání výborů ZM za II. pololetí 2016
5. Přísedící Okresního soudu v Příbrami – opětovné zvolení
6. Žádost o odprodej bytu č. 4 v Příbrami VII, ul. Politických vězňů č. p. 301
7. Žádost o odprodej bytu č. 16 v Příbrami VII, ul. S. K. Neumanna č. p. 222
8. Žádost o prodej pozemků p. č. 399/12, p. č. 460/6, p. č. 460/7, p. č. 468/1 a p. č. 468/8, vše v k. ú. Trhové Dušníky
9. Návrh na směnu části pozemku p. č. 792/4 za pozemek p. č. 801/3, oba v k ú. Lazec
10. Žádost o prodej pozemků p. č. 358/1, p. č. 358/8, p. č. 358/9 a p. č. 359, to vše v k. ú. Podlesí nad Litavkou
11. Žádost o prodej budovy č. p. 186 v Příbrami I, Hálkova ul., stojící na pozemcích p. č. 655/1, 655/2 655/3, včetně pozemků p. č. 655/1, p. č. 655/3 a spoluvlastnického podílu 1/3 na pozemku p. č. 655/2, vše v k. ú. Příbram
12. Výkup pozemku p. č. 4407/2 v katastrálním území Příbram
13. Výkup id. podílů ve výši 1/8 pozemků p. č. 2368 a p. č. 2774/4 v k. ú. Příbram
14. Různé
15. Diskuse, interpelace, závěr 

Tip redakce: Pokud nechcete, aby vám unikly aktuální informace, staňte se fanoušky naší stránky na Facebooku a budete 24 hodin denně v obraze.


zdroj: text i foto: pribram.cz

autor: MJ
Byli jsme přítomni a on-line

Vítejte při online přenosu ze zasedání městského zastupitelstva. Záznam připravuje zpravodajský portál pribram.cz.

Přepis vzniká v průběhu schůze, neobsahuje tedy doslovná vyjádření zastupitelů nebo občanů, ale jen parafráze. Upozorňujeme čtenáře, že jednání není reprodukováno zcela přesně a záznam tedy může obsahovat jazykové i významové nedokonalosti.

Příjemné sledování. MJ

20. 02. 2017 (15:54:09)  

Jednání bylo právě zahájeno. Dnes chybí zastupitelé Větrovský a Mráz.

20. 02. 2017 (16:05:02)  

1 a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů b) Schválení programu jednání c) Informace rady města

 
Program byl schválen.
 

20. 02. 2017 (16:06:41)  

2. Návrhy zřizovacích listin organizačních složek města – jednotek sboru dobrovolných hasičů města Příbram
 
Bez diskuse odsouhlaseno.
 

20. 02. 2017 (16:07:49)  

3. Určení místostarosty k zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykovává funkci
 
Po Ženíškové bude zastupovat starostu i Václav Švenda. Ženíšková je časově vytížená.
 
Odsouhlaseno.

20. 02. 2017 (16:09:52)  

4. Přehled účasti členů na jednání výborů ZM za II. pololetí 2016
 
Molnár: Upozorňoval jsem na docházku některých členů kontrolního výboru. Na posledním jednání byla zvolena nová členka. Bylo nás akorát 5, abychom mohli být usnášeníschopní. Vedení města by měl vyzvat členy, aby chodili na jednání. 
 
Řihák: Finanční výbor má 100% docházku a kontrolní výbor byl i jednou neusnášeníschopný s tím, že obdobná situace byla i v jiných měsících. Proč nemáme prezenční listiny za celé období? Ze 4 schůzek byli 3krát neusnášeníschopní. 
 
Molnár: V říjnu jsme se měli sejít dvakrát. Jednou jsme byli neusnášeníschopní a jednou nás bylo 5. 
 
Zastupitelstvo bere na vědomí.

20. 02. 2017 (16:16:13)  

5. Přísedící Okresního soudu v Příbrami – opětovné zvolení
 
Humlová: Toto bychom měli vzít jenom na vědomí. Přísedících není nikdy dost. Buďme rádi, že v tom chtějí pokračovat. 
 
Brožíková: Nevím, jestli nejsem ve střetu zájmu.
 
Zastupitelé zvolili nové přísedící.

20. 02. 2017 (16:21:58)  

6. Žádost o odprodej bytu č. 4 v Příbrami VII, ul. Politických vězňů č. p. 301
 
Rada byla proti.
 
Ženíšková: Město má málo bytů, máme 211 standardních.
 
Občan - žadatel: Mám dvě děti, snažím se vyřešit problematiku bydlení. Stovky občanů dostali možnost byty odkoupit za atraktivní cenu, já jsem ochoten zaplatit 6 tisíc za metr čtvereční. Rád bych vyřešil velkou nejistotu bydlení mé rodiny. 
 
Dvořák: Vy máte nějakou nejistotu v městském bytě, pokud jste řádný nájemník? Když bychom vaší logiku zgeneralizovali, tak bychom museli prodat všechno, co máme. 
 
Občan: Změnila se směrnice pro pronájem. Dřív se prodlužovalo na dobu tří let, teď je to pouze na rok. Rekonstrukce byla nutná, aby nedocházelo k dalším škodám. 
 
Šedivý: Je nebezpečí, že od 1. 6. 2017 může být smlouva na jeden rok. Nevím, jestli je toto úplně správný postup. Pokud dojde ke schválení zákona, tak to bude pouze na vůli měst, jestli ty byty budou chtít. Neoperoval bych se zákonem, který ještě vůbec není na světe. 
 
Dvořák: Pan Petřík slízává bytovou politiku z minulosti. I bez zákona by město mělo mít více bytů.
 
Šedivý: Přijde mi trapné se ohánět špatnou bytovou politikou minulého vedení.
 
Vařeka: Mám argumenty proti tomu, co říkáte, ale nebudu je vytahovat. Nechtěl bych být u toho, kdo zvedne ruku u poslední vlny privatizace v Příbrami. Buďme nohama na zemi.
 
Kyselák: Ten člověk investoval peníze, má rodinu, správně platí, to je v pořádku. Je zde taková potřebnost, že ten byt nejde prodat?
 
Kareš: Byty se prodávaly od roku 93 nebo 94. Byl jsem vždycky pro. Pouze nedocházelo k valorizaci. 
 
Řihák: Každý máme jiný názor. Ten byt jsme neprodali, protože byl pro veřejně prospěšné zaměstnance. Nebude dobře, pokud budeme hlasovat pro prodej.
 
Ženíšková: Dlouhodobý nájem se zvedl z 18 na 80 Kč za metr. Nikdo ho ale nevyhazuje. Standartní nájemné se pohybuje kolem 100 Kč za metr čtvereční. 
 
Občan: Nepřišel jsem sem, abych napadal bytovou politiku. Proto navrhuji násobnou částku oproti původní privatizaci. 
 
Vařeka: Zkuste prosím i pochopit náš názor. Vytvořili bychom precedent. Proto já nemohu hlasovat pro. 
 
Zastupitelé neodsouhlasili prodej bytu. 
 

20. 02. 2017 (16:47:25)  

7. Žádost o odprodej bytu č. 16 v Příbrami VII, ul. S. K. Neumanna č. p. 222
 
Rada nedoporučuje. 
 
Kareš: Podivuje mě ta cena dle znaleckého posudku za 6 tisíc, je to podle mě málo. 
 
Zastupitelstvo neschválilo prodej.

20. 02. 2017 (16:50:34)  

8. Žádost o prodej pozemků p. č. 399/12, p. č. 460/6, p. č. 460/7, p. č. 468/1 a p. č. 468/8, vše v k. ú. Trhové Dušníky

 
Rada doporučuje za cenu 20 Kč za metr čtverečních.
 
Dvořák: Mně se jeví výrazně lepší, abychom tento pozemek prodali a koupili někde jiný, který potřebujeme. Peníze nemohou být projedeny, ale lze je využít pouze na nákup nemovitostí. 
 
Kareš: Mám rozdílný názor. Nevím, jestli se peníze někdy prošustrovali. My jsme také vykupovali pozemky. Tyto pozemky nejsou životně důležité, ale můžeme je mít dál. Není nutné se jich zbavovat, obzvlášť za takovouhle cenu. 
 
Vařeka: Smyslem fondu je to, aby město o žádné pozemky nemohlo přijít. Velmi nutně potřebujeme pozemky pod parkovištěm u Uranu, pod Křižáky, pod Čekalikovským rybníkem, na Nováku. Na to všechno pokukujeme jak diabetik do cukrárny. 
 
Kyselák: Kdo vlastní okolní pozemky? (žadatel). Co ten pozemek nám přinášel? (nepřinášel nic). Ty pozemky mi přijdou levné.
 
Rotter: Pro město jsou pozemky ekonomicky nevýhodné. Budu hlasovat pro.
 
Říhová: Co s těmi pozemky bude?
 
Chytka (šéf Městských lesů): Lesní plán bude platit i pro něj stejně jako pro nás.
 
Občan - žadatel: O pozemky žádám, protože moje rodina tam vlastní usedlost. Pečuji i o to okolí.
 
Humlová: Podle mě cena odpovídá. 
 
Zastupitelstvo schválilo.

20. 02. 2017 (17:21:28)  

9. Návrh na směnu části pozemku p. č. 792/4 za pozemek p. č. 801/3, oba v k ú. Lazec

 
Rada doporučuje. Povede tam cyklostezka.
 
Schváleno.

20. 02. 2017 (17:24:47)  

10. Žádost o prodej pozemků p. č. 358/1, p. č. 358/8, p. č. 358/9 a p. č. 359, to vše v k. ú. Podlesí nad Litavkou

 
Rada nedoporučuje. 
 
Stefanidesová: Možná by město mohlo pozemky zasíťovat a prodat dráž pro stavbu rodinných domů.
 
Kareš: Zvážil bych i tuto variantu.
 
Rotter: Podporuji tuto variantu. Byl bych pro. Rozhodně nedoporučuji prodej za ty ceny.
 
Dvořák: Je to správná myšlenka, je potřeba brát v úvahu i to, kolik je rozjeto investic a že kapacita příslušného odboru je naprosto nadoraz. 
 
Kyselák: Prodávat pozemek za tuto cenu je nesmysl. Město by si nemělo zatížit své pracovníky, to je zoufalá práce, než se to rozhýbe. Prodejme to za 300. Je to běh na dlouhou trať. 
 
Říhová: Pokud je náš odbor přetížen, stačilo by pozemek rozparcelovat a vytyčit komunikace a můžeme to prodávat jako nezasíťovaný pozemek. 
 
Švenda: Městys Jince šel touhle cestou a maximalizoval svůj zisk. Všichni se shodneme, že za tuto cenu to prodávat nechceme.
 
Rotter: Upřednostnil bych, aby to město i zasíťovalo. Ať se na to kdyžtak někdo najme.
 
Kareš: Souhlasím s panem Rotterem. Co je na tom složitého? 
 
Humlová: Byla bych taky pro zasíťování. 
 
Pikrt: Město by mělo zasíťovat. Argument, že je odbor vytížen, jsem za 16 let neslyšel. 
 
Řihák: Je potřeba to připravit. 
 
Diskuze ukončena. Zastupitelstvo neodsouhlasuje prodej pozemků. 

20. 02. 2017 (17:40:40)  

11. Žádost o prodej budovy č. p. 186 v Příbrami I, Hálkova ul., stojící na pozemcích p. č. 655/1, 655/2 655/3, včetně pozemků p. č. 655/1, p. č. 655/3 a spoluvlastnického podílu 1/3 na pozemku p. č. 655/2, vše v k. ú. Příbram

 
Bez diskuze odsouhlaseno.

20. 02. 2017 (17:43:20)  

12. Výkup pozemku p. č. 4407/2 v katastrálním území Příbram

 
Rada nedoporučuje. 
 
Dvořák: Důvodem je vysoká požadovaná cena.
 
Rotter: Měli bychom stanovit cenu na 250 Kč.
 
Humlová: Je to zatížené věcnými břemeny. 
 
Zastupitelstvo schvaluje nabídnout 250 Kč.

20. 02. 2017 (17:52:16)  

13. Výkup id. podílů ve výši 1/8 pozemků p. č. 2368 a p. č. 2774/4 v k. ú. Příbram
 
Rada doporučuje. Celková kupní cena by byla 48 tisíc. 
 
Zastupitelstvo schvaluje. 

20. 02. 2017 (17:55:02)  

14. Různé

 
Kareš pouští připravenou fotoprezentaci několika stavebních prací ve městě, interiér aquaparku. 
 
Humlová: Kde jsou na stránkách města městské vyhlášky? Jak se opravují silnice po haváriích? 
 
Vařeka: Městské vyhlášky na webu jsou. Každým dnem nebo týdnem by se měli spouštět nové stránky. Co se týče těch záplat, tak to jsou záplaty 1. SčV, jakmile to počasí dovolí, bude to uděláno pořádně.
 
Potůčková: Koš na bioodpad je u nás pořád plný. 
 
Říhová: Průchod v této budově je v žalostném stavu. Jedna paní si tam rozbila ústa. Bylo by třeba doplnit chybějící dlaždice. 
 
Stefanidesová: Chci se zeptat, kdy bude hotové nízkoprahové denní centrum. Termín dodávky byl 12 týdnů a stále se tam nic neděje. V zadávacím řízení byla podmínka, že uchazeč musí uvést referenční stavbu. Kterou uvedla firma Staler?
 
Štufka: Došlo k přerušení stavby kvůli velkým mrazům. Základové konstrukce nejdou v tomto dělat. Vypadá to, že stavbu zase zahájíme.
 
Stefanidesová: To se dalo předpokládat, že v lednu a v únoru bude mrznout. Počítalo město s nějakou prodlevou.
 
Štufka: Je to ve smlouvě, že můžeme přerušit stavební práce. 
 
Řihák: Pane Švendo, co jste říkal na ty fotky plaveckého bazénu? 
 
Švenda: Panu Karešovi děkuji za zpětnou vazbu. Úklid se snažím řešit s panem ředitelem. Budeme to řešit.
 
Kyselák: Jak všichni víme, tak hlas lidu je hlas boží. Údajně se opět dostáváme do situace kolem MTStav, že firma Staler má ve všem přednost. Jen upozorňuji, že to jde městem.
 
Vařeka: Já ho slyšel také, ale jak to udělat, aby to zrovna ta firma nevyhrála.
 
Kyselák: Ty firmy si říkají, že se nebudou ani přihlašovat.
 
Vařeka: Ale co se s tím dá dělat? Nemohu diskriminovat někoho a říct mu, že mu to nedám, protože se o něm mluví.
 
Švenda: Pane doktore a to si představte, že u poslední zakázky na rekonstrukci WC vyhrála společnost MTStav. 
 
Kareš: Postupujte jenom podle zákona. 
 
Humlová: Chci upozornit na novinku podle zákona o veřejných zakázkách. Pokud byl zadavatel nespokojen, může ty firmy vyloučit. Stálo by za úvahu si na městě vést nějaký registr hříšníků, kteří odvádějí nekvalitní práci. 
 
Vařeka: Víme o tom a už jsme to diskutovali v případě MTStavu a lanového centra. Byl jsem proto, abychom jí vyřadili, ale byl jsem přesvědčen o tom, že takovou věc je třeba nejprve dokázat. Všichni stavitelé jsou tak zatím ve hře.
 
Stefanidesová: Vy jste chtěl radu, co například doplnit kvalifikační požadavek na procenta stavby, která se udělá vlastními pracovníky.
 
Škubalová: V některých případech to je použitelné. Někdo to musí také kontrolovat, což není v mých silách.
 
Vařeka: Je to na zamyšlenou, nebráním se tomu.
 
Kareš: Dá se nechat si předložit nějaký materiál, že zaměstnance má. Informace si můžeme nechat předložit. 
 
Dvořák: Děkujeme za užitečný podnět. Poznat, co je švarcsystém, není úplně jentak. Diskuzi bych dále nerozvíjel. Podněty tu byly.

20. 02. 2017 (18:36:38)  

Vařeka končí dnešní schůzi. Děkujeme za pozornost.

20. 02. 2017 (18:40:33)  

Nepřehlédněte

Salámu Čeřínek od společnosti Kostelecké uzeniny byla odebrána značka KLASA Salámu Čeřínek od společnosti Kostelecké uzeniny byla odebrána značka KLASA O značku kvality KLASA přišel salám Čeřínek společnosti Kostelecké uzeniny. Stalo se tak na základě výsledku kontroly Státní veterinární správy. Výrobek obsahoval nižší podíl masa, než výrobce deklaruje na etiketě výrobku. 27. března 2020   (10:22) Nepřehlédněte Žáci a studenti by se mohli vrátit do lavic na přelomu května a června Žáci a studenti by se mohli vrátit do lavic na přelomu května a června "Dáváme k veřejné diskusi, jestli by děti neměly třeba měsíc pak chodit do školy i v době běžných letních prázdnin," řekl předseda Ústředního krizového štábu Roman Prymula. 22. března 2020   (15:57) Nepřehlédněte Oslavte světový den spánku skvělým spánkem Oslavte světový den spánku skvělým spánkem Ať už pověrčiví jste nebo nejste, pátek 13. je tady a jak s ním naložíte, je zcela na Vás. My Vám dáme deset tipů, jak si zlepšit noc. 13. března 2020   (17:44) Nepřehlédněte Pátek třináctého. Proč lidi vlastně tolik děsí? Pátek třináctého. Proč lidi vlastně tolik děsí? Pátek třináctého není „výdobytkem“ moderní doby, opírá se o reálné historické události. A je jich hned několik 13. března 2020   (15:11) Nepřehlédněte Holobrada: Chceme směnu budov, aby centrum pro integraci cizinců nebylo v nemocnici Holobrada: Chceme směnu budov, aby centrum pro integraci cizinců nebylo v nemocnici Na jednání s vedením příbramské nemocnice a zaměstnanci přijel premiér Andrej Babiš v doprovodu ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a zástupců Středočeského kraje. 27. února 2020   (06:16) Nepřehlédněte


Další články

Požár kamionu uzavřel Strakonickou Požár kamionu uzavřel Strakonickou Dvě hasičské jednotky vyjížděly v pondělí dopoledne na silnici I/4 k požáru kamionu 30. března 2020   (11:24) Pomáhají jednotlivci, skupiny i firmy Pomáhají jednotlivci, skupiny i firmy Solidarita a soudržnost se projeví vždy v napjatých situacích. Přesně to se ukazuje v dnešní době, kdy se téměř každý snaží přidat ruku k dílu bez nároku na odměnu. 30. března 2020   (10:39) Policisté přijali hlášení o pobodaném muži, nakonec se jednalo o namol opilého agresora Policisté přijali hlášení o pobodaném muži, nakonec se jednalo o namol opilého agresora V dechu měl přes tři promile alkoholu 30. března 2020   (10:07) V neděli přibylo 160 nakažených koronavirem, případů je 2829 V neděli přibylo 160 nakažených koronavirem, případů je 2829 V Česku se podle hlášení krajských hygienických stanic nakazilo 81 procent lidí, zbytek v zahraničí, zejména v Itálii a Rakousku. Téměř 54 procent nakažených tvoří muži. 30. března 2020   (07:56) Vláda prodlouží omezení volného pohybu Vláda prodlouží omezení volného pohybu Premiér Andrej Babiš občany opět vyzval, aby vládní nařízení dodržovali. Pokud by podle něj nebyla zavedena, bylo by nyní v ČR 10.000 nakažených. 30. března 2020   (07:27) V souvislosti s koronavirem zemřelo v Česku již 16 lidí V souvislosti s koronavirem zemřelo v Česku již 16 lidí Pozitivních případů je 2743, o 86 více než v sobotu. 29. března 2020   (19:08) Kupka: Příbramská nemocnice nemá respirátory, pacienty s koronavirem ošetřuje s rouškami Kupka: Příbramská nemocnice nemá respirátory, pacienty s koronavirem ošetřuje s rouškami V týdnu bude v noci mrznout, mráz může poškodit kvetoucí stromy V týdnu bude v noci mrznout, mráz může poškodit kvetoucí stromy Upozornění meteorologů před nočními a ranními mrazy platí pro téměř všechny okresy od pondělí do čtvrtka. 29. března 2020   (16:00) Schillerová: Navrhneme vládě moratorium na splácení hypoték, spotřebitelských i podnikatelských úvěrů na půl roku Schillerová: Navrhneme vládě moratorium na splácení hypoték, spotřebitelských i podnikatelských úvěrů na půl roku V novele se uvažuje o snížení pokut za případné nesplácení úvěrů. 29. března 2020   (12:17)
V Česku zemřeli další 2 lidé s koronavirem. Hygiena odmítá zveřejňovat informace o nemocných na území měst V Česku zemřeli další 2 lidé s koronavirem. Hygiena odmítá zveřejňovat informace o nemocných na území měst Koronavirus V sobotu přibylo 262 nakažených koronavirem V sobotu přibylo 262 nakažených koronavirem Vyléčených zůstává 11 lidí, 11 pacientů s nákazou zemřelo, z toho dva v sobotu. 29. března 2020   (08:06) Slunečné počasí přilákalo stovky návštěvníků k procházce do brdských lesů Slunečné počasí přilákalo stovky návštěvníků k procházce do brdských lesů Koronavirus V souvislosti s koronavirem zemřeli další dva lidé V souvislosti s koronavirem zemřeli další dva lidé Podle posledních údajů ministerstva zdravotnictví bylo ve 20:30 v Česku potvrzeno 2622 případů nákazy koronavirem. 28. března 2020   (18:48) Po chladném začátku příštího týdne se bude oteplovat Po chladném začátku příštího týdne se bude oteplovat Relativně nejteplejší by měl být týden od 13. do 19. dubna, kdy by se nejvyšší denní teploty měly pohybovat v průměru kolem 15 stupňů Celsia. Naproti tomu příští týden by to mělo být jen kolem osmi stupňů a v noci můžou spadnout až k minus čtyřem stupňům. 28. března 2020   (15:25) Domovy seniorů zpřísňují pravidla. Desetina lůžek je vyčleněna pro lidi s podezřením na nákazu koronavirem Domovy seniorů zpřísňují pravidla. Desetina lůžek je vyčleněna pro lidi s podezřením na nákazu koronavirem Personál musí ráno a večer všem klientům měřit teplotu, zakázané je společné stravování nebo aktivity. 28. března 2020   (11:56) V Česku je 2422 případů nákazy koronavirem V Česku je 2422 případů nákazy koronavirem Počet nakažených v pátek vzrostl o 373, což je zatím nejvyšší denní přírůstek. 28. března 2020   (09:17) Omilostněný muž už byl dříve kvůli neplacení alimentů za mřížemi celkem čtyřikrát Omilostněný muž už byl dříve kvůli neplacení alimentů za mřížemi celkem čtyřikrát Vězenství Česko má 2279 potvrzených případů nákazy koronavirem, dnes přibylo 257 nemocných Česko má 2279 potvrzených případů nákazy koronavirem, dnes přibylo 257 nemocných Na test na COVID-19 nově stačí teplota 37,5 stupně 27. března 2020   (18:22) Svatá Hora se ponoří do tmy Svatá Hora se ponoří do tmy Zajímavosti Řidič Seatu přetočil auto na střechu, vyvázl bez zranění Řidič Seatu přetočil auto na střechu, vyvázl bez zranění V pátek odpoledne vyjížděly záchranné složky k dopravní nehodě u Višňové. 27. března 2020   (16:09) Tři náměstí, tři stánky, 2 600 šitých roušek Tři náměstí, tři stánky, 2 600 šitých roušek Roušek je prozatím dostatek, a tak mohla začít jejich distribuce i veřejnosti. 27. března 2020   (13:55) V příbramské nemocnici leží první pacient s koronavirem, je na umělé plicní ventilaci V příbramské nemocnici leží první pacient s koronavirem, je na umělé plicní ventilaci Koronavirus Středočeský kraj eviduje 231 nakažených, na Příbramsku onemocnělo 18 osob Středočeský kraj eviduje 231 nakažených, na Příbramsku onemocnělo 18 osob V Příbrami jsou hlášeny čtyři případy 27. března 2020   (10:44) Salámu Čeřínek od společnosti Kostelecké uzeniny byla odebrána značka KLASA Salámu Čeřínek od společnosti Kostelecké uzeniny byla odebrána značka KLASA O značku kvality KLASA přišel salám Čeřínek společnosti Kostelecké uzeniny. Stalo se tak na základě výsledku kontroly Státní veterinární správy. Výrobek obsahoval nižší podíl masa, než výrobce deklaruje na etiketě výrobku. 27. března 2020   (10:22) Nepřehlédněte Počet nakažených koronavirem překročil v Česku dvoutisícovku Počet nakažených koronavirem překročil v Česku dvoutisícovku Laboratořím se dál daří zvyšovat počet provedených testů, ve čtvrtek otestovaly rekordních 4429 lidí, celkem 31.127. 27. března 2020   (09:19) O víkendu začíná letní čas, noc bude o hodinu kratší O víkendu začíná letní čas, noc bude o hodinu kratší Změna času Příbramská nemocnice zažívá nevídanou vlnu solidarity Příbramská nemocnice zažívá nevídanou vlnu solidarity Některých ochranných pomůcek je však stále nedostatek. 27. března 2020   (06:48) Frontman skupiny E!E: Dřepte doma, nalaďte internet a my přijdeme k vám Frontman skupiny E!E: Dřepte doma, nalaďte internet a my přijdeme k vám Kultura Nakažených přibývá každou hodinu více než deset. V Česku onemocnělo 1925 lidí, devět zemřelo Nakažených přibývá každou hodinu více než deset. V Česku onemocnělo 1925 lidí, devět zemřelo Koronavirus Zemřel 80letý pacient nakažený koronavirem Zemřel 80letý pacient nakažený koronavirem V České republice jde o sedmé úmrtí v souvislosti s nákazou novým koronavirem, které úřady oznámily. 26. března 2020   (16:42) Hejtmanka: Byla jsem ubezpečena, že se nezadržují platby živnostníkům a malým firmám. Bylo by to pro ně likvidační Hejtmanka: Byla jsem ubezpečena, že se nezadržují platby živnostníkům a malým firmám. Bylo by to pro ně likvidační Středočeský kraj se intenzivně připravuje na ekonomické výzvy v návaznosti na škody způsobené současnou koronavirovou krizí. 26. března 2020   (16:13) O děti hasičů, policistů, záchranářů a lékařů je postaráno, město otevřelo mateřinku a základní školu ve Školní O děti hasičů, policistů, záchranářů a lékařů je postaráno, město otevřelo mateřinku a základní školu ve Školní Školství Podnikatelé budou moci od pondělí žádat o bezúročné úvěry s ročním odkladem splátek Podnikatelé budou moci od pondělí žádat o bezúročné úvěry s ročním odkladem splátek O úvěry bude možné žádat u většiny komerčních bank, se kterými se nyní podepisují smlouvy. 26. března 2020   (13:27) OSVČ postižení opatřeními budou zřejmě dostávat 15.000 Kč měsíčně OSVČ postižení opatřeními budou zřejmě dostávat 15.000 Kč měsíčně Sociální zabezpečení Zelená linka zaznamenala vice než 200 hovorů Zelená linka zaznamenala vice než 200 hovorů Už více než týden funguje ve městě Zelená linka pomoci. Do dnešního dne bylo zaznamenáno 220 příchozích telefonátů. 26. března 2020   (13:02) Středočeský kraj nebude omezovat dopravu, občané se musí dostat do zaměstnání, k lékaři, do lékáren a na nákup Středočeský kraj nebude omezovat dopravu, občané se musí dostat do zaměstnání, k lékaři, do lékáren a na nákup "Nemůžeme obyvatele malých obcí, které nemají k dispozici automobil, odříznout od světa,“ říká hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. 26. března 2020   (11:22) V Čechách přibylo nakažených za jeden den 291. Příbramsko hlásí 16 potvrzených případů Covid-19 V Čechách přibylo nakažených za jeden den 291. Příbramsko hlásí 16 potvrzených případů Covid-19 Vláda projedná další opatření ke koronaviru 26. března 2020   (09:22) Ve středočeských městech vznikly rouškovníky i rouškomaty Ve středočeských městech vznikly rouškovníky i rouškomaty Koronavirus Dialyzační středisko v Příbrami slaví 35. výročí založení Dialyzační středisko v Příbrami slaví 35. výročí založení Díky zázemí předního poskytovatele dialyzační péče v České republice mají příbramští pacienti, kterých je v současné době téměř devadesát, k dispozici nejmodernější technologie 26. března 2020   (06:44) Koronavirem se v Česku nakazilo už 1654 lidí, šest zemřelo Koronavirem se v Česku nakazilo už 1654 lidí, šest zemřelo Laboratoře otestovaly na přítomnost koronaviru celkem 22.600 vzorků. 25. března 2020   (19:21)


Kodex redakce Reklama Kontakty
Provozovatel portálu pribram.cz Rosalota, s. r. o.
Žižkova 708
261 01 Příbram II

IČ: 02289288
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 217655.


Redakce zpravodajství portálu pribram.cz
Společnost Rosalota, s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
2014 - 2020 © Rosalota, s.r.o.Všechna práva vyhrazena. webdesign | websystem | KAO.cz