20. 1. svátek má Ilona

Padne během zastupitelstva rekord? Sledujte s námi

ON-LINE PŘENOS
20. února 2017   (11:20)
Padne během zastupitelstva rekord? Sledujte s námi

Na programu jednání je pouze 13 řádných bodů.


Pohled na program dnešního jednání příbramského zastupitelstva slibuje velmi rychlý a hladký průběh. Pokud nebudeme počítat závěrečnou diskuzi a interpelace, budou se zastupitelé zabývat pouze třinácti body. Většinu s nich pak tvoří prodeje a nákupy pozemků, dále pak určení místostarosty k zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti a další drobné body.

Je tak možné, že dnes na zastupitelstvu padne rekord v podobě nejkratšího jednání v tomto složení. Více můžete sledovat v našem komentovaném online přenosu, který začíná krátce před 16 hodinou.

Program:
1 a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů b) Schválení programu jednání c) Informace rady města
2. Návrhy zřizovacích listin organizačních složek města – jednotek sboru dobrovolných hasičů města Příbram
3. Určení místostarosty k zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykovává funkci
4. Přehled účasti členů na jednání výborů ZM za II. pololetí 2016
5. Přísedící Okresního soudu v Příbrami – opětovné zvolení
6. Žádost o odprodej bytu č. 4 v Příbrami VII, ul. Politických vězňů č. p. 301
7. Žádost o odprodej bytu č. 16 v Příbrami VII, ul. S. K. Neumanna č. p. 222
8. Žádost o prodej pozemků p. č. 399/12, p. č. 460/6, p. č. 460/7, p. č. 468/1 a p. č. 468/8, vše v k. ú. Trhové Dušníky
9. Návrh na směnu části pozemku p. č. 792/4 za pozemek p. č. 801/3, oba v k ú. Lazec
10. Žádost o prodej pozemků p. č. 358/1, p. č. 358/8, p. č. 358/9 a p. č. 359, to vše v k. ú. Podlesí nad Litavkou
11. Žádost o prodej budovy č. p. 186 v Příbrami I, Hálkova ul., stojící na pozemcích p. č. 655/1, 655/2 655/3, včetně pozemků p. č. 655/1, p. č. 655/3 a spoluvlastnického podílu 1/3 na pozemku p. č. 655/2, vše v k. ú. Příbram
12. Výkup pozemku p. č. 4407/2 v katastrálním území Příbram
13. Výkup id. podílů ve výši 1/8 pozemků p. č. 2368 a p. č. 2774/4 v k. ú. Příbram
14. Různé
15. Diskuse, interpelace, závěr 

Tip redakce: Pokud nechcete, aby vám unikly aktuální informace, staňte se fanoušky naší stránky na Facebooku a budete 24 hodin denně v obraze.


zdroj: text i foto: pribram.cz

autor: MJ
Byli jsme přítomni a on-line

Vítejte při online přenosu ze zasedání městského zastupitelstva. Záznam připravuje zpravodajský portál pribram.cz.

Přepis vzniká v průběhu schůze, neobsahuje tedy doslovná vyjádření zastupitelů nebo občanů, ale jen parafráze. Upozorňujeme čtenáře, že jednání není reprodukováno zcela přesně a záznam tedy může obsahovat jazykové i významové nedokonalosti.

Příjemné sledování. MJ

20. 02. 2017 (15:54:09)  

Jednání bylo právě zahájeno. Dnes chybí zastupitelé Větrovský a Mráz.

20. 02. 2017 (16:05:02)  

1 a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů b) Schválení programu jednání c) Informace rady města

 
Program byl schválen.
 

20. 02. 2017 (16:06:41)  

2. Návrhy zřizovacích listin organizačních složek města – jednotek sboru dobrovolných hasičů města Příbram
 
Bez diskuse odsouhlaseno.
 

20. 02. 2017 (16:07:49)  

3. Určení místostarosty k zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykovává funkci
 
Po Ženíškové bude zastupovat starostu i Václav Švenda. Ženíšková je časově vytížená.
 
Odsouhlaseno.

20. 02. 2017 (16:09:52)  

4. Přehled účasti členů na jednání výborů ZM za II. pololetí 2016
 
Molnár: Upozorňoval jsem na docházku některých členů kontrolního výboru. Na posledním jednání byla zvolena nová členka. Bylo nás akorát 5, abychom mohli být usnášeníschopní. Vedení města by měl vyzvat členy, aby chodili na jednání. 
 
Řihák: Finanční výbor má 100% docházku a kontrolní výbor byl i jednou neusnášeníschopný s tím, že obdobná situace byla i v jiných měsících. Proč nemáme prezenční listiny za celé období? Ze 4 schůzek byli 3krát neusnášeníschopní. 
 
Molnár: V říjnu jsme se měli sejít dvakrát. Jednou jsme byli neusnášeníschopní a jednou nás bylo 5. 
 
Zastupitelstvo bere na vědomí.

20. 02. 2017 (16:16:13)  

5. Přísedící Okresního soudu v Příbrami – opětovné zvolení
 
Humlová: Toto bychom měli vzít jenom na vědomí. Přísedících není nikdy dost. Buďme rádi, že v tom chtějí pokračovat. 
 
Brožíková: Nevím, jestli nejsem ve střetu zájmu.
 
Zastupitelé zvolili nové přísedící.

20. 02. 2017 (16:21:58)  

6. Žádost o odprodej bytu č. 4 v Příbrami VII, ul. Politických vězňů č. p. 301
 
Rada byla proti.
 
Ženíšková: Město má málo bytů, máme 211 standardních.
 
Občan - žadatel: Mám dvě děti, snažím se vyřešit problematiku bydlení. Stovky občanů dostali možnost byty odkoupit za atraktivní cenu, já jsem ochoten zaplatit 6 tisíc za metr čtvereční. Rád bych vyřešil velkou nejistotu bydlení mé rodiny. 
 
Dvořák: Vy máte nějakou nejistotu v městském bytě, pokud jste řádný nájemník? Když bychom vaší logiku zgeneralizovali, tak bychom museli prodat všechno, co máme. 
 
Občan: Změnila se směrnice pro pronájem. Dřív se prodlužovalo na dobu tří let, teď je to pouze na rok. Rekonstrukce byla nutná, aby nedocházelo k dalším škodám. 
 
Šedivý: Je nebezpečí, že od 1. 6. 2017 může být smlouva na jeden rok. Nevím, jestli je toto úplně správný postup. Pokud dojde ke schválení zákona, tak to bude pouze na vůli měst, jestli ty byty budou chtít. Neoperoval bych se zákonem, který ještě vůbec není na světe. 
 
Dvořák: Pan Petřík slízává bytovou politiku z minulosti. I bez zákona by město mělo mít více bytů.
 
Šedivý: Přijde mi trapné se ohánět špatnou bytovou politikou minulého vedení.
 
Vařeka: Mám argumenty proti tomu, co říkáte, ale nebudu je vytahovat. Nechtěl bych být u toho, kdo zvedne ruku u poslední vlny privatizace v Příbrami. Buďme nohama na zemi.
 
Kyselák: Ten člověk investoval peníze, má rodinu, správně platí, to je v pořádku. Je zde taková potřebnost, že ten byt nejde prodat?
 
Kareš: Byty se prodávaly od roku 93 nebo 94. Byl jsem vždycky pro. Pouze nedocházelo k valorizaci. 
 
Řihák: Každý máme jiný názor. Ten byt jsme neprodali, protože byl pro veřejně prospěšné zaměstnance. Nebude dobře, pokud budeme hlasovat pro prodej.
 
Ženíšková: Dlouhodobý nájem se zvedl z 18 na 80 Kč za metr. Nikdo ho ale nevyhazuje. Standartní nájemné se pohybuje kolem 100 Kč za metr čtvereční. 
 
Občan: Nepřišel jsem sem, abych napadal bytovou politiku. Proto navrhuji násobnou částku oproti původní privatizaci. 
 
Vařeka: Zkuste prosím i pochopit náš názor. Vytvořili bychom precedent. Proto já nemohu hlasovat pro. 
 
Zastupitelé neodsouhlasili prodej bytu. 
 

20. 02. 2017 (16:47:25)  

7. Žádost o odprodej bytu č. 16 v Příbrami VII, ul. S. K. Neumanna č. p. 222
 
Rada nedoporučuje. 
 
Kareš: Podivuje mě ta cena dle znaleckého posudku za 6 tisíc, je to podle mě málo. 
 
Zastupitelstvo neschválilo prodej.

20. 02. 2017 (16:50:34)  

8. Žádost o prodej pozemků p. č. 399/12, p. č. 460/6, p. č. 460/7, p. č. 468/1 a p. č. 468/8, vše v k. ú. Trhové Dušníky

 
Rada doporučuje za cenu 20 Kč za metr čtverečních.
 
Dvořák: Mně se jeví výrazně lepší, abychom tento pozemek prodali a koupili někde jiný, který potřebujeme. Peníze nemohou být projedeny, ale lze je využít pouze na nákup nemovitostí. 
 
Kareš: Mám rozdílný názor. Nevím, jestli se peníze někdy prošustrovali. My jsme také vykupovali pozemky. Tyto pozemky nejsou životně důležité, ale můžeme je mít dál. Není nutné se jich zbavovat, obzvlášť za takovouhle cenu. 
 
Vařeka: Smyslem fondu je to, aby město o žádné pozemky nemohlo přijít. Velmi nutně potřebujeme pozemky pod parkovištěm u Uranu, pod Křižáky, pod Čekalikovským rybníkem, na Nováku. Na to všechno pokukujeme jak diabetik do cukrárny. 
 
Kyselák: Kdo vlastní okolní pozemky? (žadatel). Co ten pozemek nám přinášel? (nepřinášel nic). Ty pozemky mi přijdou levné.
 
Rotter: Pro město jsou pozemky ekonomicky nevýhodné. Budu hlasovat pro.
 
Říhová: Co s těmi pozemky bude?
 
Chytka (šéf Městských lesů): Lesní plán bude platit i pro něj stejně jako pro nás.
 
Občan - žadatel: O pozemky žádám, protože moje rodina tam vlastní usedlost. Pečuji i o to okolí.
 
Humlová: Podle mě cena odpovídá. 
 
Zastupitelstvo schválilo.

20. 02. 2017 (17:21:28)  

9. Návrh na směnu části pozemku p. č. 792/4 za pozemek p. č. 801/3, oba v k ú. Lazec

 
Rada doporučuje. Povede tam cyklostezka.
 
Schváleno.

20. 02. 2017 (17:24:47)  

10. Žádost o prodej pozemků p. č. 358/1, p. č. 358/8, p. č. 358/9 a p. č. 359, to vše v k. ú. Podlesí nad Litavkou

 
Rada nedoporučuje. 
 
Stefanidesová: Možná by město mohlo pozemky zasíťovat a prodat dráž pro stavbu rodinných domů.
 
Kareš: Zvážil bych i tuto variantu.
 
Rotter: Podporuji tuto variantu. Byl bych pro. Rozhodně nedoporučuji prodej za ty ceny.
 
Dvořák: Je to správná myšlenka, je potřeba brát v úvahu i to, kolik je rozjeto investic a že kapacita příslušného odboru je naprosto nadoraz. 
 
Kyselák: Prodávat pozemek za tuto cenu je nesmysl. Město by si nemělo zatížit své pracovníky, to je zoufalá práce, než se to rozhýbe. Prodejme to za 300. Je to běh na dlouhou trať. 
 
Říhová: Pokud je náš odbor přetížen, stačilo by pozemek rozparcelovat a vytyčit komunikace a můžeme to prodávat jako nezasíťovaný pozemek. 
 
Švenda: Městys Jince šel touhle cestou a maximalizoval svůj zisk. Všichni se shodneme, že za tuto cenu to prodávat nechceme.
 
Rotter: Upřednostnil bych, aby to město i zasíťovalo. Ať se na to kdyžtak někdo najme.
 
Kareš: Souhlasím s panem Rotterem. Co je na tom složitého? 
 
Humlová: Byla bych taky pro zasíťování. 
 
Pikrt: Město by mělo zasíťovat. Argument, že je odbor vytížen, jsem za 16 let neslyšel. 
 
Řihák: Je potřeba to připravit. 
 
Diskuze ukončena. Zastupitelstvo neodsouhlasuje prodej pozemků. 

20. 02. 2017 (17:40:40)  

11. Žádost o prodej budovy č. p. 186 v Příbrami I, Hálkova ul., stojící na pozemcích p. č. 655/1, 655/2 655/3, včetně pozemků p. č. 655/1, p. č. 655/3 a spoluvlastnického podílu 1/3 na pozemku p. č. 655/2, vše v k. ú. Příbram

 
Bez diskuze odsouhlaseno.

20. 02. 2017 (17:43:20)  

12. Výkup pozemku p. č. 4407/2 v katastrálním území Příbram

 
Rada nedoporučuje. 
 
Dvořák: Důvodem je vysoká požadovaná cena.
 
Rotter: Měli bychom stanovit cenu na 250 Kč.
 
Humlová: Je to zatížené věcnými břemeny. 
 
Zastupitelstvo schvaluje nabídnout 250 Kč.

20. 02. 2017 (17:52:16)  

13. Výkup id. podílů ve výši 1/8 pozemků p. č. 2368 a p. č. 2774/4 v k. ú. Příbram
 
Rada doporučuje. Celková kupní cena by byla 48 tisíc. 
 
Zastupitelstvo schvaluje. 

20. 02. 2017 (17:55:02)  

14. Různé

 
Kareš pouští připravenou fotoprezentaci několika stavebních prací ve městě, interiér aquaparku. 
 
Humlová: Kde jsou na stránkách města městské vyhlášky? Jak se opravují silnice po haváriích? 
 
Vařeka: Městské vyhlášky na webu jsou. Každým dnem nebo týdnem by se měli spouštět nové stránky. Co se týče těch záplat, tak to jsou záplaty 1. SčV, jakmile to počasí dovolí, bude to uděláno pořádně.
 
Potůčková: Koš na bioodpad je u nás pořád plný. 
 
Říhová: Průchod v této budově je v žalostném stavu. Jedna paní si tam rozbila ústa. Bylo by třeba doplnit chybějící dlaždice. 
 
Stefanidesová: Chci se zeptat, kdy bude hotové nízkoprahové denní centrum. Termín dodávky byl 12 týdnů a stále se tam nic neděje. V zadávacím řízení byla podmínka, že uchazeč musí uvést referenční stavbu. Kterou uvedla firma Staler?
 
Štufka: Došlo k přerušení stavby kvůli velkým mrazům. Základové konstrukce nejdou v tomto dělat. Vypadá to, že stavbu zase zahájíme.
 
Stefanidesová: To se dalo předpokládat, že v lednu a v únoru bude mrznout. Počítalo město s nějakou prodlevou.
 
Štufka: Je to ve smlouvě, že můžeme přerušit stavební práce. 
 
Řihák: Pane Švendo, co jste říkal na ty fotky plaveckého bazénu? 
 
Švenda: Panu Karešovi děkuji za zpětnou vazbu. Úklid se snažím řešit s panem ředitelem. Budeme to řešit.
 
Kyselák: Jak všichni víme, tak hlas lidu je hlas boží. Údajně se opět dostáváme do situace kolem MTStav, že firma Staler má ve všem přednost. Jen upozorňuji, že to jde městem.
 
Vařeka: Já ho slyšel také, ale jak to udělat, aby to zrovna ta firma nevyhrála.
 
Kyselák: Ty firmy si říkají, že se nebudou ani přihlašovat.
 
Vařeka: Ale co se s tím dá dělat? Nemohu diskriminovat někoho a říct mu, že mu to nedám, protože se o něm mluví.
 
Švenda: Pane doktore a to si představte, že u poslední zakázky na rekonstrukci WC vyhrála společnost MTStav. 
 
Kareš: Postupujte jenom podle zákona. 
 
Humlová: Chci upozornit na novinku podle zákona o veřejných zakázkách. Pokud byl zadavatel nespokojen, může ty firmy vyloučit. Stálo by za úvahu si na městě vést nějaký registr hříšníků, kteří odvádějí nekvalitní práci. 
 
Vařeka: Víme o tom a už jsme to diskutovali v případě MTStavu a lanového centra. Byl jsem proto, abychom jí vyřadili, ale byl jsem přesvědčen o tom, že takovou věc je třeba nejprve dokázat. Všichni stavitelé jsou tak zatím ve hře.
 
Stefanidesová: Vy jste chtěl radu, co například doplnit kvalifikační požadavek na procenta stavby, která se udělá vlastními pracovníky.
 
Škubalová: V některých případech to je použitelné. Někdo to musí také kontrolovat, což není v mých silách.
 
Vařeka: Je to na zamyšlenou, nebráním se tomu.
 
Kareš: Dá se nechat si předložit nějaký materiál, že zaměstnance má. Informace si můžeme nechat předložit. 
 
Dvořák: Děkujeme za užitečný podnět. Poznat, co je švarcsystém, není úplně jentak. Diskuzi bych dále nerozvíjel. Podněty tu byly.

20. 02. 2017 (18:36:38)  

Vařeka končí dnešní schůzi. Děkujeme za pozornost.

20. 02. 2017 (18:40:33)  

Další články

Parkourové hřiště bude, plážový volejbal je v jednání Parkourové hřiště bude, plážový volejbal je v jednání Vybudování parkourového hřiště nic nebrání. Volejbalové hřiště komplikuje ochranné pásmo Příbramského potoka 20. ledna 2020   (06:20) Stavební úřad vydal rozhodnutí o umístění části stavby Jihovýchodního obchvatu Stavební úřad vydal rozhodnutí o umístění části stavby Jihovýchodního obchvatu Po dlouhých 18 letech od schválení územního plánu města Příbrami, kde byla trasa obchvatu zanesena a schválena, byl udělán důležitý krok pro jeho realizaci. 19. ledna 2020   (19:47) Děti z milínské základní školy se učí i ve skleníku. Pěstují strelicie, ale i muškáty do oken Děti z milínské základní školy se učí i ve skleníku. Pěstují strelicie, ale i muškáty do oken Součástí skleníku je i moderní přírodovědná učebna s mikroskopy a binokulárními lupami 19. ledna 2020   (15:50) Příbramské divadlo přinese lepší požitek nedoslýchavým divákům Příbramské divadlo přinese lepší požitek nedoslýchavým divákům V rámci rekonstrukce hlediště dojde k instalaci speciální zvukové smyčky pro nedoslýchavé 19. ledna 2020   (12:26) Blíží se konec platnosti dálničních známek Blíží se konec platnosti dálničních známek Platnost loňských dálničních známek k poslednímu lednovému dni končí. Od roku 2021 budou už jen elektronické 19. ledna 2020   (09:23) Po čtyřech letech se otevře Junior klub, bude bezbariérový Po čtyřech letech se otevře Junior klub, bude bezbariérový Spravovat ho budou Sportovní zařízení města ve spolupráci s Městským kulturním centrem. 19. ledna 2020   (06:56) Letní sídlo T. G. Masaryka čeká rekonstrukce Letní sídlo T. G. Masaryka čeká rekonstrukce Renovace hlubošského zámku, který byl v roce 1958 prohlášen za kulturní památku, se prodraží o 50 milionů korun 18. ledna 2020   (19:31) Zbyněk Prousek poradí, jak se bránit obchodním praktikám „šmejdů“ Zbyněk Prousek poradí, jak se bránit obchodním praktikám „šmejdů“ Každodenně se setkáváme s případy, kdy jsou povětšinou naši senioři zlákáni, oklamáni a okradeni takzvanými „šmejdy“. V Příbrami bude o této problematice přednášet Zbyněk Prousek. 18. ledna 2020   (17:16) Městští strážníci zadrželi pachatele, který se vloupal do knihovny Městští strážníci zadrželi pachatele, který se vloupal do knihovny Díky rychlému zásahu městských strážníků nestačil nic odcizit. 18. ledna 2020   (14:23) Dotkněte se, nakoukněte, zatočte s kličkou. Do příbramské galerie dorazila výstava Divadla bratří Formanů Dotkněte se, nakoukněte, zatočte s kličkou. Do příbramské galerie dorazila výstava Divadla bratří Formanů V jedinečný svět fantazie a hry se Galerie Františka Drtikola promění v neděli 19. ledna při slavnostní vernisáži 18. ledna 2020   (13:10)Kodex redakce Reklama Kontakty Informace o cookies Ochrana osobních údajů
Provozovatel portálu pribram.cz Rosalota, s. r. o.
Žižkova 708
261 01 Příbram II

IČ: 02289288
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 217655.


Redakce zpravodajství portálu pribram.cz
Společnost Rosalota, s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
2014 - 2020 © Rosalota, s.r.o.Všechna práva vyhrazena. webdesign | websystem | KAO.cz