16. 11. svátek má Otmar

Dnes opět usednou příbramští zastupitelé, sledujte je s námi

ON-LINE PŘENOS
23. května 2016   (06:44)
Dnes opět usednou příbramští zastupitelé, sledujte je s námi

Jako vždy můžete sledovat náš psaný online přenos.


Dnes v 16 hodin se opět sejde příbramské zastupitelstvo, aby se zabývalo další várkou bodů v programu. Tentokrát se bude probírat 25 bodů, mezi kterými je hned několik věcí, které mohou výrazně změnit životy obyvatelů Příbrami. Jedním z nich je prodej nástavbových bytů v Dlouhé ulici. Z rady města jde návrh na prodej v průměru za 3000 Kč za metr čtvereční, což je podle starosty Jindřicha Vařeky (ANO) jen počáteční návrh, který se během diskuze může změnit.

Zastupitelé se také budou bavit o rekonstrukci příbramského akvaparku. Rada města schválila záměr jeho kompletní rekonstrukce za přibližně 100 milionů korun. Celou věc nyní musí potvrdit zastupitelstvo.

Na programu bude i návrh na darování sochy Klementa Gottwalda, o kterou projevilo zájem jedno z muzeí v jižních Čechách. Zastupitelé se dále budou zabývat několika žádostmi o dotace a obvyklým prodejem a odkupem pozemků.

Program:
1. a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů b) Schválení programu jednání c) Informace rady města
2.Podklady pro rozhodování o případném převodu nástavbových bytů do vlastnictví nájemců v Příbrami III/100-112
3. Osadní výbor Příbram V – Zdaboř - volba členů a předsedy
4. Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.01.2016 do 31.03.2016 včetně plnění usnesení ZM za minulá období
5. Změny rozpočtu – rozpočtová opatření
6. Návrh na darování sochy Klementa Gottwalda
7. Rozpočtové opatření – změna rozpočtu kap. 777 – OŠKS
8. Žádost o individuální dotaci (Autosport klub Rally Příbram v AČR)
9. Žádost o individuální dotaci (CK Příbram, z.s.)
10. Žádost o individuální dotaci (Bruslařský klub Příbram)
11. Žádost o individuální dotaci (SK Tri klub Příbram)
12. Žádost o dotaci (František Slezák)
13. Žádost Hasičského záchranného sboru o individuální dotaci
14. Žádost o dotaci (Oblastní spolek Českého červeného kříže Příbram)
15. Návrh rekonstrukce Aquaparku Příbram
16. Nabídka na odkoupení pozemků p. č. 2993/6, p. č. 3010/2, p. č. 3014/2 a p. č. 3005/2 v k. ú. Příbram
17. Výkup id. podílů pozemků p. č. 565/48, p. č. 2333/130, p. č. 3183/8 vše v katastrálním území Příbram
18. Žádost o prodej části pozemku p. č. 602/1 o výměře cca 45 m2 v katastrálním území Březové Hory
19. Žádost o prodej pozemku p. č. 330/1 a p. č. 335/4 v katastrálním území Podlesí nad Litavkou
20. Žádost o prodej části pozemku p. č. 48/1 o výměře cca 2 m2 z celkové výměry 3177 m2 v katastrálním území Trhové Dušníky
21. Záměr výkupu pozemků p. č. st. 1712/1, p. č. st. 1992, p. č. st. 2338 vše v k. ú. Březové Hory 22. Žádost o prodej pozemků p. č. 130/13, p. č. 251/4, p. č. 252/2, p. č. 252/3, p. č. 253/1, p. č. 253/3, p. č. 255, p. č. 256/2, p. č. 257/3, p. č. 258/4 vše v k. ú. Kozičín
23. Žádost o prodej pozemků v katastrálním území Lazec
24. Různé
25. Diskuse, interpelace, závěr   

Tip redakce: Pokud nechcete, aby vám unikly aktuální informace, staňte se fanoušky naší stránky na Facebooku a budete 24 hodin denně v obraze.


zdroj: text i foto: pribram.cz

autor: MJ
Byli jsme přítomni a on-line

Vítejte při online přenosu ze zasedání městského zastupitelstva. Záznam připravuje zpravodajský portál pribram.cz.

Přepis vzniká v průběhu schůze, neobsahuje tedy doslovná vyjádření zastupitelů nebo občanů, ale jen parafráze. Upozorňujeme čtenáře, že jednání není reprodukováno zcela přesně a záznam tedy může obsahovat jazykové i významové nedokonalosti.

Příjemné sledování. MJ

23. 05. 2016 (15:47:44)  

Sál se pomalu plní lidmi. Jednání začíná zhruba za 7 minut. 

23. 05. 2016 (15:52:38)  

Jednání bylo právě zahájeno. Dnes jsou omluveni zastupitelé Mráz, Molnár, Větrovský a Kyselák (dorazí později). Ověřovateli jsou Řihák a Dvořák. 

23. 05. 2016 (16:03:32)  

1. a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů b) Schválení programu jednání c) Informace rady města

 
Vařeka: Navrhuji stažení bodu číslo 2, což je rozhodování o prodeji nástavbových bytů. Důvodem jsou formální nejasnosti?
 
Šedivý: Jaké jsou ty problémy?
 
Němec: Změnil se zákon. Původní záměr prodeje nemovitostí z roku 2009 neodpovídá. Aby to nikdo nemohl napadnout, doporučuji odložení bodu.
 
Šedivý: My to neprojednáváme poprvé. Všechny tyto úkony mohly být splněny. Takto to nedělá dobrý dojem na veřejnost, přišlo hodně lidí, kterých se to týká. 
 
Vařeka: Druhý důvod je, že pozemky, které byly darovány ještě nejsou zapsány v katastru. 
 
Řihák: Kdy to bude předloženo? Máme si dávat pozor na citlivé informace. Můžu být poučen, co mohu a nemohu říci?
 
Vařeka: Jsme také zklamáni, že to nemůžeme projednat již dnes. 
 
Němec: Předpokládám, že do příště to možné bude, nejpozději v září. 
 
Ženíšková: Minulé zastupitelstvo se projednával dům v Březnické a zazněla jména nájemníků, což není vhodné. 
 
Šedivý: Jaký postoj rada zaujme k usnesením, které jsou z roku 2009? Budeme v tom pokračovat, nebo se to odpískalo a začíná se znovu?
 
Vařeka: Poslední zastupitelstvo zrevokovalo rozhodnutí zastupitelstva z tehdejší doby.
 
Bod č. 2 byl stažen. 
 
Vařeka: Navrhuji doplnit místo něj bod, což je valná hromada Termo a.s. Pokud bychom neprojednali, muselo by být mimořádné zastupitelstvo.
 
Bod doplněn.
 
Vařeka: Navrhuji bod 24. Což je zkrácení nočního klidu během oslav města a bod 25, což je žádost o dotaci na rekonstrukci malých vodních ploch. Schváleno. 
 
Program jako celek schválen. 

23. 05. 2016 (16:17:13)  

Vařeka zve zastupitele na městské oslavy. 

 
Zástupci školy ve Školní ulici předávají dar zastupitelům, jedná se o perníčky, medaile, noviny a kalendáře. 
 
Ženíšková: Rád bych vás informovala o pozitivní zprávě, která se týká CZZS. Získali jsme oprávnění péče o dítě ve dvou dětských skupinách. Podali jsme i dotační žádost na podporu dětských skupin a získali jsme 8,2 milionů korun. Připravujeme i další žádosti o dotace. 

23. 05. 2016 (16:24:38)  

Bod č. 2. valná hromada Thermo.
 
Byl delegován starosta Vařeka.

23. 05. 2016 (16:32:42)  

3. Osadní výbor Příbram V – Zdaboř - volba členů a předsedy
 
Kareš: Kolik bylo osloveno lidí?
 
Švenda: Šlo to standardní cestou.
 
Pikrt: Předseda byl velmi aktivní a bude přínosem. 
 
Schváleno.
 

23. 05. 2016 (16:39:35)  

4. Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.01.2016 do 31.03.2016 včetně plnění usnesení ZM za minulá období
 
Zastupitelé vzali na vědomí.

23. 05. 2016 (16:41:49)  

5. Změny rozpočtu – rozpočtová opatření

 
Převedení peněz pod oddělení silničního hospodářství.
 
Schváleno.

23. 05. 2016 (16:43:19)  

6. Návrh na darování sochy Klementa Gottwalda

 
Kareš: Má to uměleckou hodnotu?
 
Ročňáková: Jedná se o kopii sochy, kterou si objednalo město Písek. Dílo má svojí uměleckou hodnotu, rozporuplný je námět. Moje osobní stanovisko je, že socha je dokladem doby. Muzeum jí nechtělo. Pan Velf uvedl, že nemá kde jí deponovat a nepřijme jí. 
 
Říhová: Nemám nic proti darování, ale myslím, že socha je historií toho, co se dělo v Příbrami a ptám se, jestli byly osloveni političtí vězni, jako pan Stavinoha, což je ten pán, který sochu v roce 79 vyhodil do vzduchu. 
 
Ročňáková: Přijde mi nelogického ho oslovovat, aby rozhodoval o majetku města. Konfederace politických vězňů, které oslovilo vedení muzea v 90. letech 
 
Šedivý: Je to velmi složitý problém. Socha svým způsobem Příbram proslavila. Socha by tu zřejmě měla zůstat. Možná by někteří lidí přišli s nápadem na umístění. 
 
Ročňáková: Město není sbírkotvorná instituce. 
 
Král: Navrhuji jedinou změnu. Místo darování zapůjčit.
 
Ročňáková: Alšova galerie žádnou zápůjčku nepřijme. Přenesete na ní starosti, čištění, atd...
 
Rotter: Jedná se o významného umělce. Darování je podle mě dobré řešení. 
 
Dvořák: Jednoznačně podpořím radu.
 
Pikrt: Se sochou jsem taky přišel do styku. Podpořím to.
 
Řihák: Souhlasím s názorem pana Šedivého. Proč spěcháme? Nechce to kraj?
 
Ročňáková: Správcem sbírek jsou samotné galerie. 
 
Švenda: Nepočítám s tím, že by zastupitelstvo někdy dopustilo roztavení. Ve sbírkách bude lépe chráněná. My nedokážeme vytvořit dobré podmínky, aby socha setrvala ve stejné kvalitě.
 
Řihák: Nedostal sem odpověď, jestli se jednalo se Středočeským krajem. 
 
Ročňák: Jednalo se se správcem příbramských sbírek. Ten figuruje v darovacích smlouvách jako příjemce daru. My nemůžeme dát něco kraji. Ta problematika je složitější. 
 
Šedivý: Do pěti odlitků se to počítá za originál. 
 
Ročňáková: Prvním objednavatelem byl Písek.
 
Řihák: Děkuji za vysvětlení. 
 
Král: Darovat je podle mě až to poslední. Já bych to tu klidně nechal, trvám na tom svém původním návrhu.
 
Kyselák: Socha byla postavena v 78 roce, před 36 lety. Většina Příbramáků o tom nic neví. 
 
Šedivý: Dávám návrh odložit tento materiál.
 
Vařeka: Brečíme nad něčím, co tu leží přes 20 let v bedně. 
 
Pozměňovací návrhy nebyly přijaty. Původní návrh ano. Socha bude darována. 

23. 05. 2016 (17:22:18)  

7. Rozpočtové opatření – změna rozpočtu kap. 777 – OŠKS

 
Bez diskuze schváleno.

23. 05. 2016 (17:23:25)  

8. Žádost o individuální dotaci (Autosport klub Rally Příbram v AČR)

 
Rada doporučuje 200 tisíc. 
 
Schváleno.

23. 05. 2016 (17:25:20)  

9. Žádost o individuální dotaci (CK Příbram, z.s.)

 
Subjekt žádá o 49 tisíc už dostal 540 tisíc. Rada nedoporučuje. 
 
Kareš: To už v půlce roku nejsou peníze? Z čeho budeme podporovat mimořádné akce?
 
Stříbrnský: Pokud je v půlce roku kapitola zcela vyčerpána, beru to jako podnět.
 
Vařeka: Taky by se mi líbilo být na opačné straně a bezstarostně navrhovat.
 
Kareš: Dovolím si říct, že nezodpovědný jste vy, pokud se všechny prostředky vyplácaly už v této době. Mám protinávrh, aby se peníze poskytly z rezervy starosty. 
 
Vyhlášena přestávka.

23. 05. 2016 (17:40:52)  

Jednání pokračuje po přestávce.

 
Kyselák: Celkový rozpočet akce je 354 tisíc, což je velká suma. Nevím na co by ty peníze byly dány. Tuto žádost pokládám za drzou.
 
Karešův návrh na 49.900 Kč nebyl schválen. Cyklisté další peníze od města nedostanou. 

23. 05. 2016 (18:03:06)  

10. Žádost o individuální dotaci (Bruslařský klub Příbram)

 
Žádají 60 tisíc na led. Už dostali 155 tisíc. Rada navrhla 20 tisíc.
 
Řihák: Neřekneme komisi, že nejsou finanční prostředky, aby už nic nedoporučovala?
 
Šedivý: Pane starosto, to nemá žádnou logiku. Body by měly být seřazeny jinak.
 
Odsouhlaseno dle návrhu rady.

23. 05. 2016 (18:09:47)  

11. Žádost o individuální dotaci (SK Tri klub Příbram)

 
Rada doporučuje 10 tisíc na Brdský běžecký pohár.
 
Odsouhlaseno.
 

23. 05. 2016 (18:12:25)  

12. Žádost o dotaci (František Slezák)
 
Žádá na autorskou výstavu fotografií. 
 
Odsouhlaseno 10 tisíc.
 

23. 05. 2016 (18:13:59)  

13. Žádost Hasičského záchranného sboru o individuální dotaci
 
Rada doporučuje 300 tisíc na nákup seskokové matrace. Plachty není možné již využívat. Několik případů za posledních pár let.
 
Řihák: Podpořím tuto věc. Zachránilo by to i mě? 
 
plk. Horvát: Dělají se i na seskoky z větší výšky, ale cena je mnohem větší. Zatížení může být velké. Skočil tam jednou i člověk z vysokého komínu. Využili bychom to bez problému na věžové byty. 
 
Kareš: Asi to podpoříme všichni. 
 
Kyselák: Jinde se peníze neseženou?
 
Horvát: Zkoušeli jsme i jiné zdroje. 
 
Vařeka: Dobrá spolupráce nám přinesla větší částku než je 300 tisíc korun.
 
Šedivý: Jak dlouho to vydrží?
 
Horvát: Minimální životnost je 10-15 let. Probíhají tam revize. 
 
Odsouhlaseno.

23. 05. 2016 (18:27:44)  

14. Žádost o dotaci (Oblastní spolek Českého červeného kříže Příbram)

 
Odbor nedoporučil, protože byly vyčerpány prostředky.
 
Ženíšková: Červený kříž podal v řádném termínu, bylo třeba ji doplnit. Nezareagovali a byli vyřazeni. Poté podali novou žádost, ale už nezbyly prostředky. Proto jde nula i z rady. Navrhujeme 20 tisíc z jiných kapitol.
 
Šedivý: Rád to slyším, jinak bych se rozčílil. Bylo by smutné, kdybychom nějaké prostředky nesehnali. Vítám váš návrh.
 
Svoboda: Chci tento návrh také podpořit. 
 
Král: Dávám protinávrh na 40 tisíc. Peníze navíc z rezervy starosty.
 
Řihák: Tady je trošku ta nesystémovost. 
 
Ženíšková: Hovořila jsem s paní Pospíšilovou a nyní jim postačí i 20 tisíc. Na příští rok jsme se dohodli na větší akci. 
 
Kyselák: Připojuji se k paní Ženíškové.
 
Dvořák: Příští rok se nad tím musíme lépe zamyslet a nechat větší rezervy a ne všechno rozdat v únoru a březnu.
 
Odsouhlasen původní návrh.
 

23. 05. 2016 (18:38:09)  

15. Návrh rekonstrukce Aquaparku Příbram
 
Mnoho lidí jezdí do aquaparků mimo Příbram. 
 
Kareš: Jsem rád, že to řešíme. Doufám, že na konci toho procesu bude rekonstruovaný aquapark. Nesouhlasím, že se o něj vedení dobře staralo. Zlobí sprchy, je tam mnoho nedostatků. Projeli jsme několik bazénů, ale náš byl nejhorší. Tady jsou nějaké finanční úvahy a ty nemohou být objektivní, pokud ani nevíme, co chceme. Ta částka mi přijde jen tak vytažená, nebo zprůměrována. Záměr rekonstrukce podpořím, ale nechci se zavazovat ke 100 milionům. Nechápu, proč tu ta suma je. 
 
Švenda: Chtěl jsem, aby v záměru usnesení už nějaká částka byla. Akce přesahuje jedno volební období. Tu částku ted nikdo neví a je to jen odhad. Ale chtěl jsem, aby nějaké číslo zaznělo a uvědomili jsme si, jakých hodnot to může dosahovat. 
 
Danda: Taky jsem se chtěl zeptat na tu sumu 100 milionů. To přesáhne minimálně dvě volební období. Měli bychom to dobře rozvážit. Rád bych věděl větší podrobnosti.
 
Říhová: Chodím na bazén několikrát týdně a znám i ostatní bazény, které jsou popisovány v materiálu. Obsah toho, co je předkládáno, jsem několikrát diskutovala s uživateli bazénu, kteří tam chodí jen pro zábavu. Jsem názoru, že bazén rekonstrukci potřebuje, ale musí být zavřen na co nejkratší dobu. Uzavření na rok je příliš. Měla by se věnovat větší péče údržbě. Bazény v okolí mají podobné vstupné jako Příbram. Nevím, jestli je dobré přemýšlet o zvýšení vstupného, pro někoho je už nyní na hranici. 
 
Švenda: Zcela určitě by se definitivní záměr znovu projednával v zastupitelstvu. U veřejnosti bychom poptali náměty, co změnit. Chceme různé studie různých variant řešení. Souhlasím, že bude třeba dohlížet na provozuschopnost a údržbu. Základní vstupné do bazénu by se nezvyšovalo o moc, bylo by rozšíření na wellness zónu. 
 
Humlová: Divadlo se kdysi rekonstruovalo postupně, mělo by to tak být i v případě bazénu. Pokud si zvyknou, že bude bazén přes rok zavřený, tak budou využívat jiná koupaliště a ten návrat bude obtížný. Vždyť se tam děti učí plavat. 
 
Švenda: Tyto detaily bych řešil později, nejprve se musíme dohodnout, jestli do toho vůbec chceme jít. Zatím je to předčasné.
 
Dvořák: Neměli bychom dnes řešit detaily. Souhlasím s Petrem Karešem. Jde o to, jestli chceme jít touto cestou nebo ne. Ta částka je orientační. Ať se udělá projekt na všechno, ale prioritně udělejme vnitřek. Ten přináší nejvíce příjmů. Když zbyde, buďme připraveni na venek, klidně po etapách.
 
Kyselák: Je jednoznačné, že se shodneme, že je zapotřebí tu rekonstrukci provést. Musíme jí udělat kvalitně. Dostali jsme se někam, kam to vůbec nepřísluší. Pojďme se shodnout, že ten záměr máme. Jak se to bude praktikovat, je otázka stavařská. Měli bychom si dát laťku, kterou nepřekročíme. Dávám to k úvaze. 
 
Vařeka: Právě těch 100 milionů je limit.
 
Kareš: Měli bychom začít investičním záměrem. Proč teď někoho zavazujeme ke 100 milionům? Zpracujme variantní investiční záměr a nedefinujme částku. 
 
Řihák: Z diskuze je jasně vidět, že takováto rekonstrukce není jednoduchá. Nemám problém zvednout pro toto ruku. Pojďme hlasovat. Pátrali jste, jestli jde využít evropské peníze? Nedávno se odmítly peníze na zateplení. 
 
Vařeka: Peníze z dotací jsme se pokoušeli získat, bohužel to nyní možné není. 
 
Danda: Přimlouvám se také za to vypustit tu hodnotu. Přijde mi to rozumnější. 
 
Šedivý: Je to velmi těžká otázka. Byl jsem u mnoha staveb. Smekám před vámi, že se do toho chcete pustit. Můžete to přinést mnoho politických úspěchů i neúspěchů. Přimlouvám se za vytvoření lepší studie, která by řekla, co se může udělat v tuto chvíli a co bude v budoucnosti. Určitě se k tomu ještě několikrát vrátíme. Navrhuji, aby usnesení bylo bez daných prostředků. 
 
Humlová (T): Inženýr Malý chtěl na některé věci reagovat.
 
Švenda: Chceme připravit projekt na celkovou rekonstrukci, aby to na sebe navazovalo. 
 
Kareš: Z investičního záměru už uvidíme, jestli 200 nebo 100 a teprve následně jít do projektové dokumentace. 
 
Dvořák: Mám dobrý pocit z toho, že se hledá závěrečný názor kudy dál. Ono půjde všechno z úvěru. Budeme rádi, když zvládneme splácet cca 10 ročně.
 
Kareš: Já pro 100 milionů ruku nezvednu. Skousnu i víc, ale nechci se k ničemu zavazovat. 
 
Šedivý: Diskuze už se točí dokola. berte v potaz, co jsem říkal. Musí být jasno, co je v budoucnu potřeba. Vyškrtněme tu částku. 
 
Švenda: V tuto chvíli na 100 milionech nikdo netrvá. 
 
Hauser: Plně souhlasím s kolegy, co navrhují vyškrtnout tu částku. 
 
Šedivý: Do usnesení bych uvedl jako studie generální rekonstrukce. 
 
Kyselák: Co navrhl pan Řihák je to, co chceme. Jsme v záměru. Dávám návrh na ukončení diskuze. Schváleno.
 
Kareš: Zadání nám vyjde z těch jednotlivých studií. 
 
Odsouhlaseno bez částky 100 milionů korun.
 
 

23. 05. 2016 (19:47:19)  

Vyhlášena přestávka.

23. 05. 2016 (19:47:29)  

16. Nabídka na odkoupení pozemků p. č. 2993/6, p. č. 3010/2, p. č. 3014/2 a p. č. 3005/2 v k. ú. Příbram

 
Rada neschvaluje. Zastupitelstvo také ne.

23. 05. 2016 (20:04:32)  

17. Výkup id. podílů pozemků p. č. 565/48, p. č. 2333/130, p. č. 3183/8 vše v katastrálním území Příbram

 
Rada doporučuje. 290 Kč za metr čtvereční. Pozemky na Rynečku. 
 
Odsouhlaseno.
 

23. 05. 2016 (20:06:37)  

18. Žádost o prodej části pozemku p. č. 602/1 o výměře cca 45 m2 v katastrálním území Březové Hory
 
Řihák: Odbor doporučuje pronájem, což je věcí rady. 
 
Dvořák: Pojďme to odsouhlasit dle návrhu.
 
Bod byl odsouhlasen dle návrhu rady. 

23. 05. 2016 (20:15:58)  

19. Žádost o prodej pozemku p. č. 330/1 a p. č. 335/4 v katastrálním území Podlesí nad Litavkou
 
Odsouhlaseno.

23. 05. 2016 (20:17:47)  

20. Žádost o prodej části pozemku p. č. 48/1 o výměře cca 2 m2 z celkové výměry 3177 m2 v katastrálním území Trhové Dušníky
 
Neúmyslně tam postavili bazén, vyšlo najevo při bližším zaměření. 
 
Odsouhlaseno. 

23. 05. 2016 (20:20:06)  

21. Záměr výkupu pozemků p. č. st. 1712/1, p. č. st. 1992, p. č. st. 2338 vše v k. ú. Březové Hory
 
Rada doporučuje. Pozemky pod stavbami města. 
 
Zastupitelstvo schválilo.

23. 05. 2016 (20:22:18)  

22. Žádost o prodej pozemků p. č. 130/13, p. č. 251/4, p. č. 252/2, p. č. 252/3, p. č. 253/1, p. č. 253/3, p. č. 255, p. č. 256/2, p. č. 257/3, p. č. 258/4 vše v k. ú. Kozičín
 
Rada nepřijala usnesení. 
 
Dvořák: Budu hlasovat proti. Je to místo mezi Lazcem a Kozičínem. Je to využíváno dětmi.
 
Řihák: Mám s tím prodejem také problém. Navrhuji variantu, že neschvalujeme.
 
Kyselák: Kategoricky nedoporučuji. 
 
Zastupitelstvo neprodalo.

23. 05. 2016 (20:26:02)  

23. Žádost o prodej pozemků v katastrálním území Lazec
 
Materiál už byl probírán jednou. Na návrh Větrovského stažen. Trvají na žádosti koupě.
 
Dvořák: Doporučuji zamítnutí. Žadatel je v exekuci. Neumím si představit z čeho by nám zaplatil. Předsedu dělá pan Arpád Lakatoš, který bydlí v Březnické ulici. 
 
Humlová: Mrzí mě, že informaci, proč rada nedoporučuje, není v materiálu.
 
Šedivý: Byli jsme na začátku upozorněni na sociální věci, možná jsme neměli jmenovat toho člověka a kde bydlí.
 
Diskuze ukončena. Zastupitelstvo neschválilo prodej pozemků. 

23. 05. 2016 (20:31:56)  

24. Návrh obecně závazné vyhlášky
 
Týká se nočního klidu v době konání oslav 800. výročí. Do 2 hodin ráno. 
 
Šedivý: Bude to platit na celém území Příbrami, nebo jsou vymezeny ty lokality? Pokud to jde, vymezme ty lokality. 
 
Němec: Je to myšleno na celém území města. Tato vyhláška bude pouze pro tyto dva dny. 
 
Danda: Od 2 do 6 jsou to jenom 4 hodiny klidu, to se mi zdá málo. My třeba máme sousedku, která si nás vychutná. 
 
Vařeka: To, že napíšeme kratší dobu, neznamená, že to zvládneme a situace bude jiná.
 
Šedivý: A nejde vymezit místa? Protože pak může dojít ke zneužití. 
 
Němec: Vymezit by se to dalo. Bude to slyšet v polovičce města.
 
Vařeka: Nestihli bychom to pak přijmout do oslav, nebo to vytvořit zde.
 
Pikrt: V zahraničí to funguje také tak, že o půlnoci to nejvíc žije. 
 
Dvořák: Schvalme to tak, jak je navrženo. Z podstaty věci binec asi nebude jinde. 
 
Kyselák: Chci na Nové Hospodě také oslavovat, nekomplikujme to. 
 
Schváleno. 

23. 05. 2016 (20:41:47)  

Bod č. 25. žádost o dotaci na opravu dvou rybníků v lesoparku Litavka.

 
Šedivý: tento záměr vítám. Už se opravil jeden rybník.
 
Odsouhlaseno.

23. 05. 2016 (20:43:56)  

26. Různé

 
Hauser: Chtěl bych poprosit kolegy, abychom v oficiálním jednání nepoužívali výraz Příbramák a Příbramáci. Jsme Příbramané. 
 
Humlová: Která partnerská města byla oslovena a která potvrdila účast na oslavách?
 
Švenda: Byla oslovena všechna města. Negativní odpověď máme z Kežmaroku, neozvali se z Čechova a z Anoru. Ostatní přijedou. 
 
Říhová: Někteří lidé možná zavítají i na hřbitov. Chtělo by to opravit vstup. Upoutala mě myšlenka z vedení radnice, že se máme snažit, aby se hosté zdrželi co nejdýl. Aby to nedopadlo tak, že si tady ulomí kolo v nějaké díře na silnici. 
 
Mácha (ředitel TS): Hřbitovní zeď - uděláme Potěmkinovu vesnici a opravíme vchod. Uděláme, co se dá. Co se těch děr týče, musíte říct, kde jsou. Troufám si říct, že maximum děr je v tuto chvíli opraveno. Silnice patří ŘSD. 
 
Vařeka: Během oslav bude velmi omezená doprava, způsobí to problémy. Nejsme schopni to zajistit tak, aby nebyly problémy. Uděláme maximum, ale ale bude to pěkný mazec. 
 
Stefanidesová: Chci se zeptat na situaci v lanovém parku. Jak se k tomu staví zhotovitel?
 
Vařeka: Obdrželi jsme posudek, který zahrnuje i statiku a dynamiku, a ta říká, že centrum nevyhovuje z žádného hlediska a vykazuje řadu nedostatků ve zpracování. Pokud bychom dílo nepřevzali, přišli bychom o dotaci 8,8 milionů korun. Radíme se s právní kanceláří a budeme nadále postupovat nejvhodnějším způsobem. Nemáme jinou volbu. Vady byly reklamovány, ale zřejmě to dopadne tak, že zhotovitel by musel odstranit celé dílo a postavit nové. Vypadá to tak, že dílo vrátíme. Pokud znáte lepší řešení, sem s ním. Postoj zhotovitele nemáme, budeme s ním jednat tento týden. 
 
Cikler: Chci poděkovat na pozvánku na oslavy. Chci všechny pozvat, že už týden před tím bude startovat Příbramské kulturní léto. Bude to na náměstí 17. listopadu 5. června. 

23. 05. 2016 (20:58:54)  

Vařeka končí dnešní zasedání. Děkujeme za pozornost.

23. 05. 2016 (20:59:11)  

Další články

Provoz na dálnici D4 omezí demolice mostu na Zbraslavi Provoz na dálnici D4 omezí demolice mostu na Zbraslavi Demolice mostu a stavba nového způsobí řadu dopravních omezení. 15. listopadu 2019   (18:04) Přejel do protisměru a porazil sloup veřejného osvětlení Přejel do protisměru a porazil sloup veřejného osvětlení Městští strážníci řídili dopravu kyvadlově 15. listopadu 2019   (15:27) Policisté pátrají po šestatřicetiletém muži. Hledaný  neplní dohled ve zkušení době podmíněného propuštění Policisté pátrají po šestatřicetiletém muži. Hledaný neplní dohled ve zkušení době podmíněného propuštění Okresní soud na muže vydal příkaz k zatčení. 15. listopadu 2019   (14:19) Méně známé skutečnosti o událostech kolem 17. listopadu 1939 odhaluje nová výstava v Památníku Vojna v Lešeticích Méně známé skutečnosti o událostech kolem 17. listopadu 1939 odhaluje nová výstava v Památníku Vojna v Lešeticích Výstava pojednává mimo jiné o likvidaci Vysoké školy báňské v Příbrami a odvlečení části studentů do koncentračního tábora. 15. listopadu 2019   (12:16) Šel pomoct známé s úklidem, pomohl ale hlavně sobě Šel pomoct známé s úklidem, pomohl ale hlavně sobě Policisté tento týden obvinili dva muže z krádeže. 15. listopadu 2019   (09:47) Policisté obvinili muže, který vykřikoval nacistická hesla Policisté obvinili muže, který vykřikoval nacistická hesla K události došlo před příbramským obchodním centrem Skalka. 15. listopadu 2019   (08:36) Do rozpočtu na příští rok se dostal deset let starý projekt Do rozpočtu na příští rok se dostal deset let starý projekt Práce na místní komunikaci v Orlově-Hájetina byly započaty v roce 2009. Do dnešní doby však nebyla cesta dokončena 15. listopadu 2019   (06:18) Na Cenu hejtmanky Středočeského kraje byli nominováni i Příbramáci Na Cenu hejtmanky Středočeského kraje byli nominováni i Příbramáci Mezi nominovanými jsou i hasiči, kteří díky pohotovému zásahu při dopravní nehodě zachránili život několika lidem 14. listopadu 2019   (19:21) Na Orlické přehradě jsou v plném proudu práce na přestavbě lodního výtahu Na Orlické přehradě jsou v plném proudu práce na přestavbě lodního výtahu Stavbaři vybourali původní železobetonovou konstrukci a chystají základy pro novou stavbu. Nová kolejová dráha bude o 12 metrů delší, což umožní přepravu lodí při nižším stavu hladiny než dosud. Zároveň se zvýší nosnost výtahu z 3,5 na 6,6 tuny. 14. listopadu 2019   (17:03) Karel Daniel Gangloff: Stopy českého Archiméda jsou v Brdech znatelné dodnes Karel Daniel Gangloff: Stopy českého Archiméda jsou v Brdech znatelné dodnes Při cestě z Nepomuku k Padrťským rybníkům se nachází Gangloffův náhon. Historická vodní stavba, která měla zamezit odtoku vod z Rožmitálského panství 14. listopadu 2019   (15:07)Kodex redakce Reklama Kontakty Informace o cookies Ochrana osobních údajů
Provozovatel portálu pribram.cz Rosalota, s. r. o.
Žižkova 708
261 01 Příbram II

IČ: 02289288
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 217655.


Redakce zpravodajství portálu pribram.cz
Společnost Rosalota, s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
2014 - 2019 © Rosalota, s.r.o.Všechna práva vyhrazena. webdesign | websystem | KAO.cz