14. 7. svátek má Karolína
Dnes opět usednou příbramští zastupitelé, sledujte je s námi

ON-LINE PŘENOS
23. května 2016   (06:44)
Dnes opět usednou příbramští zastupitelé, sledujte je s námi

Jako vždy můžete sledovat náš psaný online přenos.Dnes v 16 hodin se opět sejde příbramské zastupitelstvo, aby se zabývalo další várkou bodů v programu. Tentokrát se bude probírat 25 bodů, mezi kterými je hned několik věcí, které mohou výrazně změnit životy obyvatelů Příbrami. Jedním z nich je prodej nástavbových bytů v Dlouhé ulici. Z rady města jde návrh na prodej v průměru za 3000 Kč za metr čtvereční, což je podle starosty Jindřicha Vařeky (ANO) jen počáteční návrh, který se během diskuze může změnit.

Zastupitelé se také budou bavit o rekonstrukci příbramského akvaparku. Rada města schválila záměr jeho kompletní rekonstrukce za přibližně 100 milionů korun. Celou věc nyní musí potvrdit zastupitelstvo.

Na programu bude i návrh na darování sochy Klementa Gottwalda, o kterou projevilo zájem jedno z muzeí v jižních Čechách. Zastupitelé se dále budou zabývat několika žádostmi o dotace a obvyklým prodejem a odkupem pozemků.

Program:
1. a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů b) Schválení programu jednání c) Informace rady města
2.Podklady pro rozhodování o případném převodu nástavbových bytů do vlastnictví nájemců v Příbrami III/100-112
3. Osadní výbor Příbram V – Zdaboř - volba členů a předsedy
4. Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.01.2016 do 31.03.2016 včetně plnění usnesení ZM za minulá období
5. Změny rozpočtu – rozpočtová opatření
6. Návrh na darování sochy Klementa Gottwalda
7. Rozpočtové opatření – změna rozpočtu kap. 777 – OŠKS
8. Žádost o individuální dotaci (Autosport klub Rally Příbram v AČR)
9. Žádost o individuální dotaci (CK Příbram, z.s.)
10. Žádost o individuální dotaci (Bruslařský klub Příbram)
11. Žádost o individuální dotaci (SK Tri klub Příbram)
12. Žádost o dotaci (František Slezák)
13. Žádost Hasičského záchranného sboru o individuální dotaci
14. Žádost o dotaci (Oblastní spolek Českého červeného kříže Příbram)
15. Návrh rekonstrukce Aquaparku Příbram
16. Nabídka na odkoupení pozemků p. č. 2993/6, p. č. 3010/2, p. č. 3014/2 a p. č. 3005/2 v k. ú. Příbram
17. Výkup id. podílů pozemků p. č. 565/48, p. č. 2333/130, p. č. 3183/8 vše v katastrálním území Příbram
18. Žádost o prodej části pozemku p. č. 602/1 o výměře cca 45 m2 v katastrálním území Březové Hory
19. Žádost o prodej pozemku p. č. 330/1 a p. č. 335/4 v katastrálním území Podlesí nad Litavkou
20. Žádost o prodej části pozemku p. č. 48/1 o výměře cca 2 m2 z celkové výměry 3177 m2 v katastrálním území Trhové Dušníky
21. Záměr výkupu pozemků p. č. st. 1712/1, p. č. st. 1992, p. č. st. 2338 vše v k. ú. Březové Hory 22. Žádost o prodej pozemků p. č. 130/13, p. č. 251/4, p. č. 252/2, p. č. 252/3, p. č. 253/1, p. č. 253/3, p. č. 255, p. č. 256/2, p. č. 257/3, p. č. 258/4 vše v k. ú. Kozičín
23. Žádost o prodej pozemků v katastrálním území Lazec
24. Různé
25. Diskuse, interpelace, závěr   

Tip redakce: Pokud nechcete, aby vám unikly aktuální informace, staňte se fanoušky naší stránky na Facebooku a budete 24 hodin denně v obraze.


zdroj: text i foto: pribram.cz

autor: MJ
Byli jsme přítomni a on-line

Vítejte při online přenosu ze zasedání městského zastupitelstva. Záznam připravuje zpravodajský portál pribram.cz.

Přepis vzniká v průběhu schůze, neobsahuje tedy doslovná vyjádření zastupitelů nebo občanů, ale jen parafráze. Upozorňujeme čtenáře, že jednání není reprodukováno zcela přesně a záznam tedy může obsahovat jazykové i významové nedokonalosti.

Příjemné sledování. MJ

23. 05. 2016 (15:47:44)  

Sál se pomalu plní lidmi. Jednání začíná zhruba za 7 minut. 

23. 05. 2016 (15:52:38)  

Jednání bylo právě zahájeno. Dnes jsou omluveni zastupitelé Mráz, Molnár, Větrovský a Kyselák (dorazí později). Ověřovateli jsou Řihák a Dvořák. 

23. 05. 2016 (16:03:32)  

1. a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů b) Schválení programu jednání c) Informace rady města

 
Vařeka: Navrhuji stažení bodu číslo 2, což je rozhodování o prodeji nástavbových bytů. Důvodem jsou formální nejasnosti?
 
Šedivý: Jaké jsou ty problémy?
 
Němec: Změnil se zákon. Původní záměr prodeje nemovitostí z roku 2009 neodpovídá. Aby to nikdo nemohl napadnout, doporučuji odložení bodu.
 
Šedivý: My to neprojednáváme poprvé. Všechny tyto úkony mohly být splněny. Takto to nedělá dobrý dojem na veřejnost, přišlo hodně lidí, kterých se to týká. 
 
Vařeka: Druhý důvod je, že pozemky, které byly darovány ještě nejsou zapsány v katastru. 
 
Řihák: Kdy to bude předloženo? Máme si dávat pozor na citlivé informace. Můžu být poučen, co mohu a nemohu říci?
 
Vařeka: Jsme také zklamáni, že to nemůžeme projednat již dnes. 
 
Němec: Předpokládám, že do příště to možné bude, nejpozději v září. 
 
Ženíšková: Minulé zastupitelstvo se projednával dům v Březnické a zazněla jména nájemníků, což není vhodné. 
 
Šedivý: Jaký postoj rada zaujme k usnesením, které jsou z roku 2009? Budeme v tom pokračovat, nebo se to odpískalo a začíná se znovu?
 
Vařeka: Poslední zastupitelstvo zrevokovalo rozhodnutí zastupitelstva z tehdejší doby.
 
Bod č. 2 byl stažen. 
 
Vařeka: Navrhuji doplnit místo něj bod, což je valná hromada Termo a.s. Pokud bychom neprojednali, muselo by být mimořádné zastupitelstvo.
 
Bod doplněn.
 
Vařeka: Navrhuji bod 24. Což je zkrácení nočního klidu během oslav města a bod 25, což je žádost o dotaci na rekonstrukci malých vodních ploch. Schváleno. 
 
Program jako celek schválen. 

23. 05. 2016 (16:17:13)  

Vařeka zve zastupitele na městské oslavy. 

 
Zástupci školy ve Školní ulici předávají dar zastupitelům, jedná se o perníčky, medaile, noviny a kalendáře. 
 
Ženíšková: Rád bych vás informovala o pozitivní zprávě, která se týká CZZS. Získali jsme oprávnění péče o dítě ve dvou dětských skupinách. Podali jsme i dotační žádost na podporu dětských skupin a získali jsme 8,2 milionů korun. Připravujeme i další žádosti o dotace. 

23. 05. 2016 (16:24:38)  

Bod č. 2. valná hromada Thermo.
 
Byl delegován starosta Vařeka.

23. 05. 2016 (16:32:42)  

3. Osadní výbor Příbram V – Zdaboř - volba členů a předsedy
 
Kareš: Kolik bylo osloveno lidí?
 
Švenda: Šlo to standardní cestou.
 
Pikrt: Předseda byl velmi aktivní a bude přínosem. 
 
Schváleno.
 

23. 05. 2016 (16:39:35)  

4. Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.01.2016 do 31.03.2016 včetně plnění usnesení ZM za minulá období
 
Zastupitelé vzali na vědomí.

23. 05. 2016 (16:41:49)  

5. Změny rozpočtu – rozpočtová opatření

 
Převedení peněz pod oddělení silničního hospodářství.
 
Schváleno.

23. 05. 2016 (16:43:19)  

6. Návrh na darování sochy Klementa Gottwalda

 
Kareš: Má to uměleckou hodnotu?
 
Ročňáková: Jedná se o kopii sochy, kterou si objednalo město Písek. Dílo má svojí uměleckou hodnotu, rozporuplný je námět. Moje osobní stanovisko je, že socha je dokladem doby. Muzeum jí nechtělo. Pan Velf uvedl, že nemá kde jí deponovat a nepřijme jí. 
 
Říhová: Nemám nic proti darování, ale myslím, že socha je historií toho, co se dělo v Příbrami a ptám se, jestli byly osloveni političtí vězni, jako pan Stavinoha, což je ten pán, který sochu v roce 79 vyhodil do vzduchu. 
 
Ročňáková: Přijde mi nelogického ho oslovovat, aby rozhodoval o majetku města. Konfederace politických vězňů, které oslovilo vedení muzea v 90. letech 
 
Šedivý: Je to velmi složitý problém. Socha svým způsobem Příbram proslavila. Socha by tu zřejmě měla zůstat. Možná by někteří lidí přišli s nápadem na umístění. 
 
Ročňáková: Město není sbírkotvorná instituce. 
 
Král: Navrhuji jedinou změnu. Místo darování zapůjčit.
 
Ročňáková: Alšova galerie žádnou zápůjčku nepřijme. Přenesete na ní starosti, čištění, atd...
 
Rotter: Jedná se o významného umělce. Darování je podle mě dobré řešení. 
 
Dvořák: Jednoznačně podpořím radu.
 
Pikrt: Se sochou jsem taky přišel do styku. Podpořím to.
 
Řihák: Souhlasím s názorem pana Šedivého. Proč spěcháme? Nechce to kraj?
 
Ročňáková: Správcem sbírek jsou samotné galerie. 
 
Švenda: Nepočítám s tím, že by zastupitelstvo někdy dopustilo roztavení. Ve sbírkách bude lépe chráněná. My nedokážeme vytvořit dobré podmínky, aby socha setrvala ve stejné kvalitě.
 
Řihák: Nedostal sem odpověď, jestli se jednalo se Středočeským krajem. 
 
Ročňák: Jednalo se se správcem příbramských sbírek. Ten figuruje v darovacích smlouvách jako příjemce daru. My nemůžeme dát něco kraji. Ta problematika je složitější. 
 
Šedivý: Do pěti odlitků se to počítá za originál. 
 
Ročňáková: Prvním objednavatelem byl Písek.
 
Řihák: Děkuji za vysvětlení. 
 
Král: Darovat je podle mě až to poslední. Já bych to tu klidně nechal, trvám na tom svém původním návrhu.
 
Kyselák: Socha byla postavena v 78 roce, před 36 lety. Většina Příbramáků o tom nic neví. 
 
Šedivý: Dávám návrh odložit tento materiál.
 
Vařeka: Brečíme nad něčím, co tu leží přes 20 let v bedně. 
 
Pozměňovací návrhy nebyly přijaty. Původní návrh ano. Socha bude darována. 

23. 05. 2016 (17:22:18)  

7. Rozpočtové opatření – změna rozpočtu kap. 777 – OŠKS

 
Bez diskuze schváleno.

23. 05. 2016 (17:23:25)  

8. Žádost o individuální dotaci (Autosport klub Rally Příbram v AČR)

 
Rada doporučuje 200 tisíc. 
 
Schváleno.

23. 05. 2016 (17:25:20)  

9. Žádost o individuální dotaci (CK Příbram, z.s.)

 
Subjekt žádá o 49 tisíc už dostal 540 tisíc. Rada nedoporučuje. 
 
Kareš: To už v půlce roku nejsou peníze? Z čeho budeme podporovat mimořádné akce?
 
Stříbrnský: Pokud je v půlce roku kapitola zcela vyčerpána, beru to jako podnět.
 
Vařeka: Taky by se mi líbilo být na opačné straně a bezstarostně navrhovat.
 
Kareš: Dovolím si říct, že nezodpovědný jste vy, pokud se všechny prostředky vyplácaly už v této době. Mám protinávrh, aby se peníze poskytly z rezervy starosty. 
 
Vyhlášena přestávka.

23. 05. 2016 (17:40:52)  

Jednání pokračuje po přestávce.

 
Kyselák: Celkový rozpočet akce je 354 tisíc, což je velká suma. Nevím na co by ty peníze byly dány. Tuto žádost pokládám za drzou.
 
Karešův návrh na 49.900 Kč nebyl schválen. Cyklisté další peníze od města nedostanou. 

23. 05. 2016 (18:03:06)  

10. Žádost o individuální dotaci (Bruslařský klub Příbram)

 
Žádají 60 tisíc na led. Už dostali 155 tisíc. Rada navrhla 20 tisíc.
 
Řihák: Neřekneme komisi, že nejsou finanční prostředky, aby už nic nedoporučovala?
 
Šedivý: Pane starosto, to nemá žádnou logiku. Body by měly být seřazeny jinak.
 
Odsouhlaseno dle návrhu rady.

23. 05. 2016 (18:09:47)  

11. Žádost o individuální dotaci (SK Tri klub Příbram)

 
Rada doporučuje 10 tisíc na Brdský běžecký pohár.
 
Odsouhlaseno.
 

23. 05. 2016 (18:12:25)  

12. Žádost o dotaci (František Slezák)
 
Žádá na autorskou výstavu fotografií. 
 
Odsouhlaseno 10 tisíc.
 

23. 05. 2016 (18:13:59)  

13. Žádost Hasičského záchranného sboru o individuální dotaci
 
Rada doporučuje 300 tisíc na nákup seskokové matrace. Plachty není možné již využívat. Několik případů za posledních pár let.
 
Řihák: Podpořím tuto věc. Zachránilo by to i mě? 
 
plk. Horvát: Dělají se i na seskoky z větší výšky, ale cena je mnohem větší. Zatížení může být velké. Skočil tam jednou i člověk z vysokého komínu. Využili bychom to bez problému na věžové byty. 
 
Kareš: Asi to podpoříme všichni. 
 
Kyselák: Jinde se peníze neseženou?
 
Horvát: Zkoušeli jsme i jiné zdroje. 
 
Vařeka: Dobrá spolupráce nám přinesla větší částku než je 300 tisíc korun.
 
Šedivý: Jak dlouho to vydrží?
 
Horvát: Minimální životnost je 10-15 let. Probíhají tam revize. 
 
Odsouhlaseno.

23. 05. 2016 (18:27:44)  

14. Žádost o dotaci (Oblastní spolek Českého červeného kříže Příbram)

 
Odbor nedoporučil, protože byly vyčerpány prostředky.
 
Ženíšková: Červený kříž podal v řádném termínu, bylo třeba ji doplnit. Nezareagovali a byli vyřazeni. Poté podali novou žádost, ale už nezbyly prostředky. Proto jde nula i z rady. Navrhujeme 20 tisíc z jiných kapitol.
 
Šedivý: Rád to slyším, jinak bych se rozčílil. Bylo by smutné, kdybychom nějaké prostředky nesehnali. Vítám váš návrh.
 
Svoboda: Chci tento návrh také podpořit. 
 
Král: Dávám protinávrh na 40 tisíc. Peníze navíc z rezervy starosty.
 
Řihák: Tady je trošku ta nesystémovost. 
 
Ženíšková: Hovořila jsem s paní Pospíšilovou a nyní jim postačí i 20 tisíc. Na příští rok jsme se dohodli na větší akci. 
 
Kyselák: Připojuji se k paní Ženíškové.
 
Dvořák: Příští rok se nad tím musíme lépe zamyslet a nechat větší rezervy a ne všechno rozdat v únoru a březnu.
 
Odsouhlasen původní návrh.
 

23. 05. 2016 (18:38:09)  

15. Návrh rekonstrukce Aquaparku Příbram
 
Mnoho lidí jezdí do aquaparků mimo Příbram. 
 
Kareš: Jsem rád, že to řešíme. Doufám, že na konci toho procesu bude rekonstruovaný aquapark. Nesouhlasím, že se o něj vedení dobře staralo. Zlobí sprchy, je tam mnoho nedostatků. Projeli jsme několik bazénů, ale náš byl nejhorší. Tady jsou nějaké finanční úvahy a ty nemohou být objektivní, pokud ani nevíme, co chceme. Ta částka mi přijde jen tak vytažená, nebo zprůměrována. Záměr rekonstrukce podpořím, ale nechci se zavazovat ke 100 milionům. Nechápu, proč tu ta suma je. 
 
Švenda: Chtěl jsem, aby v záměru usnesení už nějaká částka byla. Akce přesahuje jedno volební období. Tu částku ted nikdo neví a je to jen odhad. Ale chtěl jsem, aby nějaké číslo zaznělo a uvědomili jsme si, jakých hodnot to může dosahovat. 
 
Danda: Taky jsem se chtěl zeptat na tu sumu 100 milionů. To přesáhne minimálně dvě volební období. Měli bychom to dobře rozvážit. Rád bych věděl větší podrobnosti.
 
Říhová: Chodím na bazén několikrát týdně a znám i ostatní bazény, které jsou popisovány v materiálu. Obsah toho, co je předkládáno, jsem několikrát diskutovala s uživateli bazénu, kteří tam chodí jen pro zábavu. Jsem názoru, že bazén rekonstrukci potřebuje, ale musí být zavřen na co nejkratší dobu. Uzavření na rok je příliš. Měla by se věnovat větší péče údržbě. Bazény v okolí mají podobné vstupné jako Příbram. Nevím, jestli je dobré přemýšlet o zvýšení vstupného, pro někoho je už nyní na hranici. 
 
Švenda: Zcela určitě by se definitivní záměr znovu projednával v zastupitelstvu. U veřejnosti bychom poptali náměty, co změnit. Chceme různé studie různých variant řešení. Souhlasím, že bude třeba dohlížet na provozuschopnost a údržbu. Základní vstupné do bazénu by se nezvyšovalo o moc, bylo by rozšíření na wellness zónu. 
 
Humlová: Divadlo se kdysi rekonstruovalo postupně, mělo by to tak být i v případě bazénu. Pokud si zvyknou, že bude bazén přes rok zavřený, tak budou využívat jiná koupaliště a ten návrat bude obtížný. Vždyť se tam děti učí plavat. 
 
Švenda: Tyto detaily bych řešil později, nejprve se musíme dohodnout, jestli do toho vůbec chceme jít. Zatím je to předčasné.
 
Dvořák: Neměli bychom dnes řešit detaily. Souhlasím s Petrem Karešem. Jde o to, jestli chceme jít touto cestou nebo ne. Ta částka je orientační. Ať se udělá projekt na všechno, ale prioritně udělejme vnitřek. Ten přináší nejvíce příjmů. Když zbyde, buďme připraveni na venek, klidně po etapách.
 
Kyselák: Je jednoznačné, že se shodneme, že je zapotřebí tu rekonstrukci provést. Musíme jí udělat kvalitně. Dostali jsme se někam, kam to vůbec nepřísluší. Pojďme se shodnout, že ten záměr máme. Jak se to bude praktikovat, je otázka stavařská. Měli bychom si dát laťku, kterou nepřekročíme. Dávám to k úvaze. 
 
Vařeka: Právě těch 100 milionů je limit.
 
Kareš: Měli bychom začít investičním záměrem. Proč teď někoho zavazujeme ke 100 milionům? Zpracujme variantní investiční záměr a nedefinujme částku. 
 
Řihák: Z diskuze je jasně vidět, že takováto rekonstrukce není jednoduchá. Nemám problém zvednout pro toto ruku. Pojďme hlasovat. Pátrali jste, jestli jde využít evropské peníze? Nedávno se odmítly peníze na zateplení. 
 
Vařeka: Peníze z dotací jsme se pokoušeli získat, bohužel to nyní možné není. 
 
Danda: Přimlouvám se také za to vypustit tu hodnotu. Přijde mi to rozumnější. 
 
Šedivý: Je to velmi těžká otázka. Byl jsem u mnoha staveb. Smekám před vámi, že se do toho chcete pustit. Můžete to přinést mnoho politických úspěchů i neúspěchů. Přimlouvám se za vytvoření lepší studie, která by řekla, co se může udělat v tuto chvíli a co bude v budoucnosti. Určitě se k tomu ještě několikrát vrátíme. Navrhuji, aby usnesení bylo bez daných prostředků. 
 
Humlová (T): Inženýr Malý chtěl na některé věci reagovat.
 
Švenda: Chceme připravit projekt na celkovou rekonstrukci, aby to na sebe navazovalo. 
 
Kareš: Z investičního záměru už uvidíme, jestli 200 nebo 100 a teprve následně jít do projektové dokumentace. 
 
Dvořák: Mám dobrý pocit z toho, že se hledá závěrečný názor kudy dál. Ono půjde všechno z úvěru. Budeme rádi, když zvládneme splácet cca 10 ročně.
 
Kareš: Já pro 100 milionů ruku nezvednu. Skousnu i víc, ale nechci se k ničemu zavazovat. 
 
Šedivý: Diskuze už se točí dokola. berte v potaz, co jsem říkal. Musí být jasno, co je v budoucnu potřeba. Vyškrtněme tu částku. 
 
Švenda: V tuto chvíli na 100 milionech nikdo netrvá. 
 
Hauser: Plně souhlasím s kolegy, co navrhují vyškrtnout tu částku. 
 
Šedivý: Do usnesení bych uvedl jako studie generální rekonstrukce. 
 
Kyselák: Co navrhl pan Řihák je to, co chceme. Jsme v záměru. Dávám návrh na ukončení diskuze. Schváleno.
 
Kareš: Zadání nám vyjde z těch jednotlivých studií. 
 
Odsouhlaseno bez částky 100 milionů korun.
 
 

23. 05. 2016 (19:47:19)  

Vyhlášena přestávka.

23. 05. 2016 (19:47:29)  

16. Nabídka na odkoupení pozemků p. č. 2993/6, p. č. 3010/2, p. č. 3014/2 a p. č. 3005/2 v k. ú. Příbram

 
Rada neschvaluje. Zastupitelstvo také ne.

23. 05. 2016 (20:04:32)  

17. Výkup id. podílů pozemků p. č. 565/48, p. č. 2333/130, p. č. 3183/8 vše v katastrálním území Příbram

 
Rada doporučuje. 290 Kč za metr čtvereční. Pozemky na Rynečku. 
 
Odsouhlaseno.
 

23. 05. 2016 (20:06:37)  

18. Žádost o prodej části pozemku p. č. 602/1 o výměře cca 45 m2 v katastrálním území Březové Hory
 
Řihák: Odbor doporučuje pronájem, což je věcí rady. 
 
Dvořák: Pojďme to odsouhlasit dle návrhu.
 
Bod byl odsouhlasen dle návrhu rady. 

23. 05. 2016 (20:15:58)  

19. Žádost o prodej pozemku p. č. 330/1 a p. č. 335/4 v katastrálním území Podlesí nad Litavkou
 
Odsouhlaseno.

23. 05. 2016 (20:17:47)  

20. Žádost o prodej části pozemku p. č. 48/1 o výměře cca 2 m2 z celkové výměry 3177 m2 v katastrálním území Trhové Dušníky
 
Neúmyslně tam postavili bazén, vyšlo najevo při bližším zaměření. 
 
Odsouhlaseno. 

23. 05. 2016 (20:20:06)  

21. Záměr výkupu pozemků p. č. st. 1712/1, p. č. st. 1992, p. č. st. 2338 vše v k. ú. Březové Hory
 
Rada doporučuje. Pozemky pod stavbami města. 
 
Zastupitelstvo schválilo.

23. 05. 2016 (20:22:18)  

22. Žádost o prodej pozemků p. č. 130/13, p. č. 251/4, p. č. 252/2, p. č. 252/3, p. č. 253/1, p. č. 253/3, p. č. 255, p. č. 256/2, p. č. 257/3, p. č. 258/4 vše v k. ú. Kozičín
 
Rada nepřijala usnesení. 
 
Dvořák: Budu hlasovat proti. Je to místo mezi Lazcem a Kozičínem. Je to využíváno dětmi.
 
Řihák: Mám s tím prodejem také problém. Navrhuji variantu, že neschvalujeme.
 
Kyselák: Kategoricky nedoporučuji. 
 
Zastupitelstvo neprodalo.

23. 05. 2016 (20:26:02)  

23. Žádost o prodej pozemků v katastrálním území Lazec
 
Materiál už byl probírán jednou. Na návrh Větrovského stažen. Trvají na žádosti koupě.
 
Dvořák: Doporučuji zamítnutí. Žadatel je v exekuci. Neumím si představit z čeho by nám zaplatil. Předsedu dělá pan Arpád Lakatoš, který bydlí v Březnické ulici. 
 
Humlová: Mrzí mě, že informaci, proč rada nedoporučuje, není v materiálu.
 
Šedivý: Byli jsme na začátku upozorněni na sociální věci, možná jsme neměli jmenovat toho člověka a kde bydlí.
 
Diskuze ukončena. Zastupitelstvo neschválilo prodej pozemků. 

23. 05. 2016 (20:31:56)  

24. Návrh obecně závazné vyhlášky
 
Týká se nočního klidu v době konání oslav 800. výročí. Do 2 hodin ráno. 
 
Šedivý: Bude to platit na celém území Příbrami, nebo jsou vymezeny ty lokality? Pokud to jde, vymezme ty lokality. 
 
Němec: Je to myšleno na celém území města. Tato vyhláška bude pouze pro tyto dva dny. 
 
Danda: Od 2 do 6 jsou to jenom 4 hodiny klidu, to se mi zdá málo. My třeba máme sousedku, která si nás vychutná. 
 
Vařeka: To, že napíšeme kratší dobu, neznamená, že to zvládneme a situace bude jiná.
 
Šedivý: A nejde vymezit místa? Protože pak může dojít ke zneužití. 
 
Němec: Vymezit by se to dalo. Bude to slyšet v polovičce města.
 
Vařeka: Nestihli bychom to pak přijmout do oslav, nebo to vytvořit zde.
 
Pikrt: V zahraničí to funguje také tak, že o půlnoci to nejvíc žije. 
 
Dvořák: Schvalme to tak, jak je navrženo. Z podstaty věci binec asi nebude jinde. 
 
Kyselák: Chci na Nové Hospodě také oslavovat, nekomplikujme to. 
 
Schváleno. 

23. 05. 2016 (20:41:47)  

Bod č. 25. žádost o dotaci na opravu dvou rybníků v lesoparku Litavka.

 
Šedivý: tento záměr vítám. Už se opravil jeden rybník.
 
Odsouhlaseno.

23. 05. 2016 (20:43:56)  

26. Různé

 
Hauser: Chtěl bych poprosit kolegy, abychom v oficiálním jednání nepoužívali výraz Příbramák a Příbramáci. Jsme Příbramané. 
 
Humlová: Která partnerská města byla oslovena a která potvrdila účast na oslavách?
 
Švenda: Byla oslovena všechna města. Negativní odpověď máme z Kežmaroku, neozvali se z Čechova a z Anoru. Ostatní přijedou. 
 
Říhová: Někteří lidé možná zavítají i na hřbitov. Chtělo by to opravit vstup. Upoutala mě myšlenka z vedení radnice, že se máme snažit, aby se hosté zdrželi co nejdýl. Aby to nedopadlo tak, že si tady ulomí kolo v nějaké díře na silnici. 
 
Mácha (ředitel TS): Hřbitovní zeď - uděláme Potěmkinovu vesnici a opravíme vchod. Uděláme, co se dá. Co se těch děr týče, musíte říct, kde jsou. Troufám si říct, že maximum děr je v tuto chvíli opraveno. Silnice patří ŘSD. 
 
Vařeka: Během oslav bude velmi omezená doprava, způsobí to problémy. Nejsme schopni to zajistit tak, aby nebyly problémy. Uděláme maximum, ale ale bude to pěkný mazec. 
 
Stefanidesová: Chci se zeptat na situaci v lanovém parku. Jak se k tomu staví zhotovitel?
 
Vařeka: Obdrželi jsme posudek, který zahrnuje i statiku a dynamiku, a ta říká, že centrum nevyhovuje z žádného hlediska a vykazuje řadu nedostatků ve zpracování. Pokud bychom dílo nepřevzali, přišli bychom o dotaci 8,8 milionů korun. Radíme se s právní kanceláří a budeme nadále postupovat nejvhodnějším způsobem. Nemáme jinou volbu. Vady byly reklamovány, ale zřejmě to dopadne tak, že zhotovitel by musel odstranit celé dílo a postavit nové. Vypadá to tak, že dílo vrátíme. Pokud znáte lepší řešení, sem s ním. Postoj zhotovitele nemáme, budeme s ním jednat tento týden. 
 
Cikler: Chci poděkovat na pozvánku na oslavy. Chci všechny pozvat, že už týden před tím bude startovat Příbramské kulturní léto. Bude to na náměstí 17. listopadu 5. června. 

23. 05. 2016 (20:58:54)  

Vařeka končí dnešní zasedání. Děkujeme za pozornost.

23. 05. 2016 (20:59:11)  Související články

Vláda podpořila návrh Senátu dát do Listiny právo bránit život se zbraní Vláda podpořila návrh Senátu dát do Listiny právo bránit život se zbraní Senát chce ústavní novelou rozšířit listinu o ustanovení, že "právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon". 13. července 2020   (20:58) Prostředky z transparentního účtu se bude pomáhat  i děkovat Prostředky z transparentního účtu se bude pomáhat i děkovat Na začátku dubna město Příbram vyhlásilo veřejnou sbírku, kam mohli a doposud mohou přispět všichni, kteří chtějí pomoci osobám postiženým koronavirem nebo poděkovat těm, kteří se o pomoc zasloužili. 13. července 2020   (09:25) ANO si v průzkumech dál udržuje pozici suverénně nejsilnějšího uskupení na české politické scéně ANO si v průzkumech dál udržuje pozici suverénně nejsilnějšího uskupení na české politické scéně ANO ve volebním modelu s náskokem dál vede před Piráty a ODS. 12. července 2020   (16:49) STAN: Kraj tvrdí, že je transparentní, ale z jeho účtu nekontrolovaně odtekly miliony STAN: Kraj tvrdí, že je transparentní, ale z jeho účtu nekontrolovaně odtekly miliony "Středočeský kraj tvrdí, že je transparentní, ale z jeho účtu nekontrolovaně odtekly miliony za externí právní služby," uvedli v tiskové zprávě Starostové a nezávislí. 10. července 2020   (08:10) Středočeské nemocnice dostanou dotace na krytí výdajů v souvislosti s COVID-19, do Příbrami míří přes 18 milionů Středočeské nemocnice dostanou dotace na krytí výdajů v souvislosti s COVID-19, do Příbrami míří přes 18 milionů Celkem 152,68 milionu korun poskytne oblastním nemocnicím ze svého rozpočtu Středočeský kraj pro krytí dodatečných výdajů nad rámec stanovených standardních výdajů oblastních nemocnic, a to na zajištění ochrany veřejného zdraví v souvislosti s pandemií COVID-19. Rozhodli o tom středočeští zastupitelé na svém mimořádném jednání 9. července 2020. 9. července 2020   (11:58)


Nepřehlédněte

Na výročí Gottových narozenin jsou venku první záběry nového filmu Na výročí Gottových narozenin jsou venku první záběry nového filmu "Je to náš dar k narozeninám, dar, který sice nemůžeme předat osobně, který nás ale naplňuje radostí," uvedla režisérka filmu Olga Malířová Špátová. 14. července 2020   (13:06) Nepřehlédněte S horkými léty roste obliba klimatizací. Jak je vybírat, provozovat a jak s nimi naložit, až doslouží? S horkými léty roste obliba klimatizací. Jak je vybírat, provozovat a jak s nimi naložit, až doslouží? Dlouhodobě velmi horká léta zvyšují mezi lidmi zájem o klimatizace. 13. července 2020   (09:52) Nepřehlédněte Naučná stezka Olšina představí návštěvníkům neznámou Šumavu, k vidění bude i budka pro ptáky lidské velikosti Naučná stezka Olšina představí návštěvníkům neznámou Šumavu, k vidění bude i budka pro ptáky lidské velikosti Realizace trvala necelý rok a vyžádala si náklady přes 24 milionů korun. 10. července 2020   (20:44) Nepřehlédněte Epidemie koronaviru nám mnohé vzala, ale i dala, říká šéfredaktor pribram.cz Epidemie koronaviru nám mnohé vzala, ale i dala, říká šéfredaktor pribram.cz „Museli jsme přejít ze zavedeného redakčního systému a dosavadní praxe na úplně jiný režim,“ uvedl v rozhovoru majitel a šéfredaktor pribram.cz Tomáš Pečenka. 8. července 2020   (06:09) Nepřehlédněte Jaroslav Starka: Když se liga nedohraje, my nepadáme, jsem nadšený Jaroslav Starka: Když se liga nedohraje, my nepadáme, jsem nadšený Pro šéfa příbramských fotbalistů nepřichází v úvahu další posunutí termínové listiny kvůli karvinské karanténě. "Už teď se to posunulo o pár dní ve druhé lize kvůli Třinci, teď i první liga. Lidi mají pak dovolené, všechno je domluvené, plánujeme nějaký start přípravy na další sezonu. Za mě to prostě nejde," prohlásil prezident 1.FK Příbram Jaroslav Starka. 3. července 2020   (08:07) Nepřehlédněte


Další články

Na výročí Gottových narozenin jsou venku první záběry nového filmu Na výročí Gottových narozenin jsou venku první záběry nového filmu "Je to náš dar k narozeninám, dar, který sice nemůžeme předat osobně, který nás ale naplňuje radostí," uvedla režisérka filmu Olga Malířová Špátová. 14. července 2020   (13:06) Nepřehlédněte Roušky v MHD se možná vrátí od října či listopadu Roušky v MHD se možná vrátí od října či listopadu Hasiči vyjížděli k požáru dřevníku do Nečína Hasiči vyjížděli k požáru dřevníku do Nečína Při události nedošlo ke zranění osob 14. července 2020   (10:07) Klíšťovou encefalitidou se do června nakazilo víc lidí než minulý rok Klíšťovou encefalitidou se do června nakazilo víc lidí než minulý rok Proti viry způsobené klíšťové encefalitidě neexistuje léčba, jen očkování. Loni byl podíl očkovaných v populaci asi 29 procent. Jedna dávka vakcíny stojí 900 korun, přispívají na ně zdravotní pojišťovny z preventivních programů. 14. července 2020   (09:23) Festivaly kromě fanoušků myslí i na potřebné. V Občově část ze vstupného věnují malé Elle Festivaly kromě fanoušků myslí i na potřebné. V Občově část ze vstupného věnují malé Elle Sobota 18. července je nabita hudebním programem. V okolí Příbrami můžete zajít na Fesťák Na Vsi, Svojšický rockový večer nebo open-air koncerty na Letní scéně v Jerusalemě. 14. července 2020   (08:38) Příbramsko si vede výborně. Hygienici neevidují ani jednu nakaženou osobu koronavirem Příbramsko si vede výborně. Hygienici neevidují ani jednu nakaženou osobu koronavirem Nejvíc lidí se v rámci středních Čech nakazilo v Praze-východ, kde hygienici od začátku epidemie evidovali 262 nakažených. Nejlépe si vedl Rakovník, zde onemocnělo 22 lidí. 14. července 2020   (06:31) Vláda podpořila návrh Senátu dát do Listiny právo bránit život se zbraní Vláda podpořila návrh Senátu dát do Listiny právo bránit život se zbraní Senát chce ústavní novelou rozšířit listinu o ustanovení, že "právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon". 13. července 2020   (20:58) U Vojkova se čelně střetl Superb s traktorem, policisté silnici uzavřeli U Vojkova se čelně střetl Superb s traktorem, policisté silnici uzavřeli V zahraničí se nakazilo koronavirem již devět Čechů V zahraničí se nakazilo koronavirem již devět Čechů V červenci se Češi dosud nakazili koronavirem v šesti zemích. 13. července 2020   (16:06)
Kometa Neowise rozzářila noční oblohu Kometa Neowise rozzářila noční oblohu Z příbramské firmy Byznys software je nyní Solitea Z příbramské firmy Byznys software je nyní Solitea S horkými léty roste obliba klimatizací. Jak je vybírat, provozovat a jak s nimi naložit, až doslouží? S horkými léty roste obliba klimatizací. Jak je vybírat, provozovat a jak s nimi naložit, až doslouží? Dlouhodobě velmi horká léta zvyšují mezi lidmi zájem o klimatizace. 13. července 2020   (09:52) Nepřehlédněte Prostředky z transparentního účtu se bude pomáhat  i děkovat Prostředky z transparentního účtu se bude pomáhat i děkovat Na začátku dubna město Příbram vyhlásilo veřejnou sbírku, kam mohli a doposud mohou přispět všichni, kteří chtějí pomoci osobám postiženým koronavirem nebo poděkovat těm, kteří se o pomoc zasloužili. 13. července 2020   (09:25) Železniční zastávka na sídlišti odhaluje svou konečnou podobu. Poslouží i postiženým Železniční zastávka na sídlišti odhaluje svou konečnou podobu. Poslouží i postiženým Pivní novinky: Čím malé pivovary v okolí Příbrami ochutí léto? Pivní novinky: Čím malé pivovary v okolí Příbrami ochutí léto? Prázdniny jsou časem vstřebávání nových zážitků. Minipivovary z Příbrami a okolí zahájily sezonu a tradiční portfolio rozšiřují o letní nabídku piv. 13. července 2020   (06:22) Milovníci dobrého jídla a pití si přijdou na své. Na konci prázdnin bude Piknik na Nováku Milovníci dobrého jídla a pití si přijdou na své. Na konci prázdnin bude Piknik na Nováku Organizátoři a stánkaři, kterých bude na akci více než v minulých letech, připraví bohatou nabídku ze všech světových kuchyní. 12. července 2020   (19:52) ANO si v průzkumech dál udržuje pozici suverénně nejsilnějšího uskupení na české politické scéně ANO si v průzkumech dál udržuje pozici suverénně nejsilnějšího uskupení na české politické scéně ANO ve volebním modelu s náskokem dál vede před Piráty a ODS. 12. července 2020   (16:49) Ministerstvo zdravotnictví eviduje první případy nákazy koronavirem na dovolených Ministerstvo zdravotnictví eviduje první případy nákazy koronavirem na dovolených Výsledek řízení k likvidaci hald u Příbrami bude během prázdnin Výsledek řízení k likvidaci hald u Příbrami bude během prázdnin Příbramské uranové ložisko se rozkládá od Kamenné po Dubenec. Rozlohu má 52 km², délku téměř 25 kilometrů a šířku až čtyři kilometry 12. července 2020   (09:56) Na českých silnicích začíná téměř čtyřměsíční sčítání intenzity dopravy Na českých silnicích začíná téměř čtyřměsíční sčítání intenzity dopravy Přes 4000 lidí, takzvaných sčítačů, bude až do konce října sledovat provoz na přibližně 6500 úsecích všech tříd silnic. 12. července 2020   (08:03) Řidič u Rožmitálu vylétl ze silnice a zdemoloval Octavii Řidič u Rožmitálu vylétl ze silnice a zdemoloval Octavii Policisté šetří příčiny dopravní nehody mezi obcemi Rožmitál pod Třemšínem a Skuhrov na Příbramsku. 11. července 2020   (21:01) Stát připravuje snížení spotřební daně za naftu, možná až o 2 Kč Stát připravuje snížení spotřební daně za naftu, možná až o 2 Kč Snížení daně by mělo být plošné pro nákladní i osobní auta. 11. července 2020   (19:16) Ochočil si krkavce, kvůli ničení nábytku ho odložil do záchranné stanice Ochočil si krkavce, kvůli ničení nábytku ho odložil do záchranné stanice „Bohužel zpět do přírody nelze vracet zvířata zvyklá na soužití s člověkem. Pamatuji si příběh straky, která utekla ze zajetí a v parku přilétala lidem na hlavu, aby jim klovala sluneční brýle. Kdyby se takto choval krkavec, hrozilo by to kvůli jeho velikosti úrazem. Musí tedy žít do smrti v zajetí,“ říká jeho ošetřovatel. 11. července 2020   (15:30) První střet husitských bitev se udál u Živohoště na Příbramsku, bitvy trvaly 15 let První střet husitských bitev se udál u Živohoště na Příbramsku, bitvy trvaly 15 let Vítězství husitů na Vítkově pod vedením Jana Žižky vedlo ke konci první křížové výpravy. 11. července 2020   (12:08) Vasilův rubáš dnes večer pobaví vtipnými texty i chytlavými melodiemi Vasilův rubáš dnes večer pobaví vtipnými texty i chytlavými melodiemi Kapela zahraje dnes večer na Nováku. Dokáže pobavit nejen příznivce folku, zcela jistě nadchne i fanoušky ostřejšího punku. 11. července 2020   (08:36) Po horkém pátku přichází ochlazení. Příští týden se tropického počasí nedočkáme Po horkém pátku přichází ochlazení. Příští týden se tropického počasí nedočkáme Naučná stezka Olšina představí návštěvníkům neznámou Šumavu, k vidění bude i budka pro ptáky lidské velikosti Naučná stezka Olšina představí návštěvníkům neznámou Šumavu, k vidění bude i budka pro ptáky lidské velikosti Nepřehlédněte Hasiči letos podruhé prověřovali spolupráci s vodními záchranáři na Slapech Hasiči letos podruhé prověřovali spolupráci s vodními záchranáři na Slapech Cvičení bylo zaměřeno na ověření akceschopnosti a komunikace s vodní záchrannou službou. 10. července 2020   (18:15) Olga Lounová a Dalibor Gondík slavnostně otevřeli nový autosalon Hyundai v Příbrami Olga Lounová a Dalibor Gondík slavnostně otevřeli nový autosalon Hyundai v Příbrami PR Re-use centra vdechnou věcem další život. Nové otevřeli v Jincích Re-use centra vdechnou věcem další život. Nové otevřeli v Jincích Místa, která schraňují nepotřebné, ale stále použitelné předměty, nejsou v českých městech novinkou. Sortiment Re-use centra v Jincích se po měsíci fungování plní rozmanitou nabídkou – sportovním náčiním, nádobím nebo hračkami. 10. července 2020   (13:20) Dohodáři zřejmě dostanou náhrady 350 korun za den Dohodáři zřejmě dostanou náhrady 350 korun za den Takzvaní dohodáři budou moci podle předlohy žádat o příspěvek zpětně za období od 12. března do 8. června. Celkem tedy dosáhnou až na 31.150 korun. 10. července 2020   (10:46) STAN: Kraj tvrdí, že je transparentní, ale z jeho účtu nekontrolovaně odtekly miliony STAN: Kraj tvrdí, že je transparentní, ale z jeho účtu nekontrolovaně odtekly miliony "Středočeský kraj tvrdí, že je transparentní, ale z jeho účtu nekontrolovaně odtekly miliony za externí právní služby," uvedli v tiskové zprávě Starostové a nezávislí. 10. července 2020   (08:10) Terénní triatlon v Podlesí se letos protáhne na dva týdny Terénní triatlon v Podlesí se letos protáhne na dva týdny I přes nepřízeň okolností se organizátorům amatérského triatlonu Brdonoš podařilo alespoň částečně zachovat letošní 12. ročník. Pro dospělé bude připravena plavecká, cyklistická i běžecká trať. Startovné je zdarma. 10. července 2020   (06:20) Velkolepá podívaná začíná: Lidé mohou na obloze spatřit kometu Neowise Velkolepá podívaná začíná: Lidé mohou na obloze spatřit kometu Neowise Čtyři procenta Čechů nejí maso, novým trendem je flexitariánství Čtyři procenta Čechů nejí maso, novým trendem je flexitariánství Češi patří k národům, které do svého jídelníčku zahrnují maso pravidelně. Alespoň jednou týdně si ho dopřeje 82 procent mužů a 77 procent žen. 9. července 2020   (19:23) Výrok o "novodobém gestapu" míří po 37 letech znovu k soudu Výrok o "novodobém gestapu" míří po 37 letech znovu k soudu Za impulzivní výrok o novodobém gestapu se hned začala žena omlouvat, přesto skončila před Okresním soudem v Příbrami s obžalobou za útok na státní orgán... 9. července 2020   (17:11) Vážná nehoda uzavřela Strakonickou. Pro zraněnou řidičku spěchal vrtulník Vážná nehoda uzavřela Strakonickou. Pro zraněnou řidičku spěchal vrtulník Meteorologové varují: V pátek budou velmi silné bouřky, které doprovodí silný vítr a kroupy Meteorologové varují: V pátek budou velmi silné bouřky, které doprovodí silný vítr a kroupy Vítr může v poryvech dosáhnout rychlosti až 70 kilometrů v hodině a může lámat větve. 9. července 2020   (13:17) Nemocnice nespí ani v létě, letní režim je letos jiný Nemocnice nespí ani v létě, letní režim je letos jiný Středočeské nemocnice dostanou dotace na krytí výdajů v souvislosti s COVID-19, do Příbrami míří přes 18 milionů Středočeské nemocnice dostanou dotace na krytí výdajů v souvislosti s COVID-19, do Příbrami míří přes 18 milionů Celkem 152,68 milionu korun poskytne oblastním nemocnicím ze svého rozpočtu Středočeský kraj pro krytí dodatečných výdajů nad rámec stanovených standardních výdajů oblastních nemocnic, a to na zajištění ochrany veřejného zdraví v souvislosti s pandemií COVID-19. Rozhodli o tom středočeští zastupitelé na svém mimořádném jednání 9. července 2020. 9. července 2020   (11:58)


Provozovatel portálu pribram.cz Rosalota, s. r. o.
Žižkova 708
261 01 Příbram II

IČ: 02289288
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 217655.


Redakce zpravodajství portálu pribram.cz
Společnost Rosalota, s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
2014 - 2020 © Rosalota, s.r.o.Všechna práva vyhrazena. webdesign | websystem | KAO.cz