Bude to opět bouřlivé? Zastupitelé dnes rozhodnou o budoucnosti aquaparku

14. listopadu 2016   (06:23)
Bude to opět bouřlivé? Zastupitelé dnes rozhodnou o budoucnosti aquaparku

Zastupitelstvo můžete opět sledovat prostřednictvím našeho psaného přenosu.Dnes od 16 hodin opět zasednou příbramští zastupitelé ke svému dalšímu jednání. Tentokrát na ně čeká „pouze“ 24 bodů, ale z toho jeden, který je velmi významný. Rozhodovat se bude o rekonstrukci příbramského aquaparku, která je zatím vyčíslena v rozsahu 100 – 230 milionů. Zastupitelům by měla být představena studie i provozně ekonomická analýza.

Další body se budou týkat například zrušení obecně závazné vyhlášky, kalkulací ceny vodného a stočného, nebo smlouvy o provozování infastrukturního majetku města. Zastupitelé budou projednávat i téma inkluze a také několik převodů a odkupů nemovitostí.

Vzhledem k mediálním přestřelkám z posledních týdnů se dá očekávat dusnější atmosféra. Ta na minulém zastupitelstvu vyvrcholila v bodě různé emotivní hádkou starosty Jindřicha Vařeky se zastupitelem Petrem Kareše, do které se zapojil i Vladimír Kyselák. Připomenout si jí můžete ZDE.

Program jednání:
1) a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů b) Schválení programu jednání c) Informace rady města
2. Rekonstrukce Aquaparku Příbram – studie a provozně ekonomická analýza
3. Návrh obecně závazné vyhlášky o zrušení OZV č. 9/2005 – reklamy
4. Návrh na odkoupení vodovodního řadu PE 63 a kanalizačního řadu PVC DN 200 a zřízení služebnosti inženýrské sítě v k. ú. Orlov
5. Kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2017 ¨
6. Schválení Dodatku č. 3/2016 ke Smlouvě o pronájmu a komplexním provozování infrastrukturního majetku města Příbram (smlouva uzavřena dne 13.02.2004), ve znění dodatků č. 1 – 2
7. Obecně závazná vyhláška města Příbram, kterou se vydává Požární řád města Příbram
8. Zpráva o zajištění bezpečnosti provozu na SZM Příbram – zimní stadion
9. Místní plán inkluze v oblasti vzdělávání
10. Žádost o individuální dotaci CK Příbram, z.s.
11. Výkup podílu ve výši id. ½ pozemku p. č. 2333/123 v k. ú. Příbram
12. Žádost o prodej částí dvou pozemků a o zřízení věcného břemene v k. ú. Březové Hory
13. Žádost o prodej pozemků v k. ú. Březové Hory – p. č. st. 422/1, p. č. st. 1989, p. č. 185/9 a p. č. 651/5
14. Žádost o prodej pozemku p. č. 3621/14, k. ú. Příbram
15. Žádost o prodej pozemku p. č. 3637/130 a částí pozemků p. č. 3637/129, p. č. 3637/139, p. č. 3637/141, to vše v k. ú. Příbram
16. Nabídka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na koupi pozemku p. č. 621/12, k. ú. Příbram
17. Návrh na uzavření dodatku č. 6 nájemní smlouvy ze dne 27.03.1995
18. Žádost o prodej pozemku p. č. 4233/51 v k. ú. Příbram
19. Žádost o prodej části pozemku p. č. 95/33 o výměře cca 50 m2 z celkové výměry 1138 m2 v katastrálním území Březové Hory
20. Žádost o prodej části pozemku p. č. 626/1 o výměře 13 m2 z celkové výměry 939 m2 v katastrálním území Březové Hory
21. Sepsání souhlasného prohlášení – nabytí vlastnického práva vydržením k části pozemku p. č. 4661 v k. ú. Příbram
22. Žádost o prodej budovy č. p. 186 v Příbrami I, Hálkova ul., stojící na pozemcích p. č. 655/1, 655/2 a 655/3, včetně pozemků p. č. 655/1, p. č. 655/3 a spoluvlastnického podílu 1/3 na pozemku p. č. 655/2, vše v k. ú. Příbram
23. Různé
24. Diskuse, interpelace, závěr 

Tip redakce: Pokud nechcete, aby vám unikly aktuální informace, staňte se fanoušky naší stránky na Facebooku a budete 24 hodin denně v obraze.


zdroj: text i foto: pribram.cz

autor: MJ
Byli jsme přítomni a on-line

Vítejte při online přenosu ze zasedání městského zastupitelstva. Záznam připravuje zpravodajský portál pribram.cz.

Přepis vzniká v průběhu schůze, neobsahuje tedy doslovná vyjádření zastupitelů nebo občanů, ale jen parafráze. Upozorňujeme čtenáře, že jednání není reprodukováno zcela přesně a záznam tedy může obsahovat jazykové i významové nedokonalosti.

Příjemné sledování. MJ

14. 11. 2016 (15:53:51)  

1) a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů b) Schválení programu jednání c) Informace rady města

 
Jednání bylo právě zahájeno. Omluveni jsou Řihák, Vácha, Cikler a Stříbrnský (přijde později) a Molnár (také přijde později). Ověřovateli jsou Potůčková a Mráz. 
 
Program odsouhlasen tak, jak byl navržen radou města. 

14. 11. 2016 (16:07:58)  

2. Rekonstrukce Aquaparku Příbram – studie a provozně ekonomická analýza

 
Městský architekt Malý prezentuje možné varianty aquaparku, které připadají v úvahu. Rozsáhlejší varianty by měly oslovit nové skupiny obyvatelstva. Více variant je i v případě venkovního bazénu - i forma biotopu. 
 
Autor ekonomické analýzy (projektoval a řídil Aquapalace): Provozní ztráta je přes 5 milionu, současně jen pro plavce. Další cílové skupiny zde nenajdou vyžití. Relaxační zóna, saunový svět i s venkovní částí. Cílem oslovit nové skupiny, které doposud nechodily. Lepší ekonomický výsledek. Aktivní marketingová komunikace, nový přístup personálu k zákazníkům. Přestavba by trvala zhruba rok. Obnova současného stavu 100-120 milionu. Dobudování saunového světa - dalších 100 milionů, ale pozitivní vývoj v ekonomice. Cena projektu a TDI - 13 milionů. Varianty se liší prostorem pro odpočinek. 
 
Vařeka: Je tu i pan Macek, který je autorem studie. V pátek jsem dostal nabídku o KB na úvěr. Pokud bychom využili pohyblivých sazeb, tak bychom mohli v letošním roce úrok 0,47 procenta pa. Při fixaci 0,96 - 0,98 procenta.
 
Švenda: Připravil jsem tabulku, kde chci probrat ekonomiku. Snažím se počítat s tou nejvíc pesimistickou variantou. Ne vždy nízká investice generuje nízké příjmy. Když se podíváte na základní rekonstrukci, ta uvažuje s investicí 120 milionů, s rozšířením je to pak 250 milionů. Důležitý je provozní zisk. Při té variantě, kdy se nerozšiřuje, bude stále ztráta, ale o 2 miliony menší. U velké varianty je počítáno se ziskem 6 milionů korun. Aquapark by se začal splácet s ročním zpožděním, roční splátka by byla 8,3 milionů u menší a 17,3 milionů u větší varianty. Pokud budeme počítat celkové výdaje města, kde je započítán i zisk z provozu, tak první varianta bude stát město dokonce víc. Končí nám dlouhodobé úvěry. 
 

14. 11. 2016 (16:38:01)  

Říhová: Mám několik dotazů. Odpovědi jsem na ně nenalezla. Počítáme i s náklady na externí stavební dozor? Jak by se řešilo parkování? Bude mít něco dopad na sportovní halu? S jakou vstupní cenou návštěvnického vstupného je při variantách počítáno?

Ing. Štajhanzl (Aquapalace): Celkem počítáme se soft náklady ve výši 14 milionů i na stavební dozor. U ceny vstupného se počítalo, že se vstupné zvýší z 65 na 80 Kč v případě bazénu. Kalkuloval se i pokles o 5 procent. U toho dalšího je kalkulováno 149 Kč na návštěvníka přes týden, o víkendu 199 Kč o víkendu. 

Vařeka: Je plánováno, že komplex bude rozdělen do několika zón a je na politické reprezentaci, jak přistoupí k cenám. 

Architekt Malý: Máme stavebně technický průzkum, který hodnotil stav konstrukcí a odhadnul možné problémy. U parkování jsme ve fázi konceptu. Až se začne projektovat, tak se musí spočítat nárůst kapacity. Bude se to muset řešit také.

Švenda: Parkováním se zabýváme. Požadovaný počet míst je v lokalitě možné realizovat. 

Větrovský: Trochu mě zaráží to fitness, že se tam předpokládá 100 lidí denně. Osobně bych tomu moc nevěřil. ¨

Švenda: Tady je synergický efekt se saunou a dalšími věcmi. Myslím, že to není přehnané. Fitness se bude skládat z posilovny a sálu. Můžou se využívat i další části komplexu. 

Větrovský: Podle mě jste spíš velký optimista. Nevím, jestli chodíte cvičit a většina lidí má členství a už jsou tam zvyklí. Nemyslím, že se někdo přesune a začnou chodit jinam. Není to tak jednoduché. Je to jenom můj názor. 

Švenda: Je to názor proti názoru. V oxygenu jsem byl včera v poledne.  Pořád stojím za tím názorem, že je to reálné. 

Šedivý: Udivuje mě, že se dostáváme k takto podružným tématům. Celou dobu tady slyším, jak je město zanedbané a najednou se přijde s tím, že nejzákladnější potřebou je aquapark a dát do toho čtvrt miliardy a je to všechno v pořádku. To jsou 4 zastupitelstva. Myslím, že by se nejdřív měla udělat studie potřebnosti investic. Nebylo by třeba doopravit školy, Zámeček, Kulturní dům? Jsou na to připravené projekty. Chápu, že každý starosta chce mít pomník, ale nevím nevím. S Fuksou se udělala čistička, za Řiháka náměstí a to vše slouží všem obyvatelům. Nemůžu úplně souhlasit s tím, že aquapark je nejvíce potřebný. Strašně mě překvapilo, že za 250 milionů tam zůstane 25 metrový bazén. Všem Příbramákům bych přál krásný aquapark, ale nejsem si jistý, jestli je to to nejdůležitější, co musí být. 

Vařeka: Prosím, abyste zanechal té kritiky, jak řídím schůzi. Mám pocit, že je to tak správné. Zažil jsem zastupitelstva, která jste řídil vy a mám z toho dodnes trauma.

Potůčková: Počítá se s opravou Nováku a je nutné opravovat i venkovní bazén? 

Vařeka: V zimě se chystáme do opravy Nováku. Budeme tam investovat. 

Dvořák: Chtěl bych, aby debata byla co nejméně konfliktní a abychom hledali společné řešení. Opravdu zatížíme několik zastupitelstev dopředu. Když koalice přemýšlela o tomto projektu, nechtěla pomník, ale impulsem byly stížnosti na současný stav. Když vidím ta stamiliony, tak mi taky není úplně dobře. Chci, aby po mé funkci bylo město v lepší finanční kondici než předtím. Ale nevím, jestli by ta situace nebyla ještě horší, pokud bychom nic neudělali. Já bych se přimlouval, aby se nedělalo nic s venkovním areálem,ale udělalo se jen to dětské brouzdaliště. Udělal bych vnitřní bazén, který má 10x větší tržby než venkovní. Až potom bych se rozhodoval pro další investici, pokud bude ten vnitřní fungovat. Osobně by se mi nejvíc líbila varianta B. Ale rozdíl oproti C je velký na straně tržeb, pokud by to fungovalo, tak je lepší varianta C. 

Král: Chci nejdřív položit jednu otázku. Všichni tušíme, že je třeba s bazénem něco udělat, ale máme na to? Nemáme. Co to udělá s rozpočty města. Zavazujeme další zastupitelstva i občany na 3 volební období. Kolik pak bude zbývat na investice? Budou nové zákony o sociálních službách, o hazardu, oboje městu něco přinese. Chybí mě marketingová analýza, chybí mi řešení parkování, je možné získat dotace? Jsme schopni to zvládnout v souladu s územním plánem? 

Větrovský: Ono se nedá některým projevům divit. Slýchávali jsme, že se musí všude šetřit. Ale co když to nevyjde? 

Šedivý: Pane starosto, vzpomeňte si na konec minulého zastupitelstva. Pokud chcete opět zatáhnout osobní útoky, tak pokračujte o tom, jaká máte traumata. Všichni víme, že každá rekonstrukce je riziko. Vůbec neřešíte ostatní potřebné investice. Proč se k tomu nevrátit za čtvrt roku a udělat ten seznam investic? 

Švenda: Je potřeba si uvědomit situaci, že máme aquapark v havarijním stavu a který dotujeme 5,2 miliony korun. Po modernizaci můžeme dosáhnout zisku. Je to lepší cesta než ho zrekonstruovat nebo si na něj šetřit. Čím větší bude investice, tím bude atraktivnější a výdělečnější. Aquapark není pomník, bude ho otevírat spíš někdo v dalším volebním období. Mladá Boleslav si postavila aquapark za 350 milionů za pomoci dotace. Nyní dotace čerpat nejde. Oni zjistili, že 6 plaveckých drah jim nestačí. Proto vznikla poptávka na dvě plavecké dráhy navíc. Investice by se zvýšila o 15-20 milionů. Provozní zisk by klesl asi o 200 tisíc. I o tom bych uvažoval, protože sportovců je tady spousta. 

Kareš: Nyní dotujeme SZM. Myslím, že to co zaznělo od kolegů, stojí za úvahu. Mělo by to být v kontextu toho, kam má město směřovat. Další investice do oprav škol nebo komunikací nebudou ohroženy. Myslím, že to není v rozporu s územním plánem. Příbramský bazén je nejhorší ze všech měst, které jsme s komisí navštívili. Zcela zásadní je i způsob řízení těchto podniků. Tady se ve vedení SZM nezměnilo nic, je to naprosto zoufalý. Pesimistická varianta je opravdu velmi pesimistická, věřím, že se návštěvnost zvedne. Třetina lidí si přeje rozšíření plaveckých drah. Podpořím variantu, která bude s menší plochou pro wellness, ale považuji za zásadní, aby se vytvořily nové dráhy. 

14. 11. 2016 (17:31:03)  

Macek (návrh studie): Fitness bude navštěvovaná, mám s tím zkušenost. V Podolí to tak fungovalo. Ta technologie tady se bude muset určitě udělat. Když se dělá nová technologie, jsou tam nové stroje, které mají nižší spotřebu, takže se sníží náklady i tam.

 
Danda: Také jsem prošel pár bazénů a těch plaveckých drah nikde tolik není. Spíše bych se v tom připojil k panu Dvořákovi. Co se týče Fitness, souhlasím s panem Větrovským, Příbram není tak velká. Zajímalo by mě to vstupné. Jinde bývá dost vysoké a ten úbytek bude možná daleko větší, i když budou mít větší nabídku. Co se týče zatížení rozpočtu, zajímalo by mě, jak by to pak vypadalo s rozpočtem. Pokud vím, tak Aquapalace byl hodně prodělečný. Nevím, jestli se nám investice vrátila. Byl bych pro postupné řešení. Ono je to 300 mil i s DPH. 
 
Štajhanzl: Aquapalace nikdy prodělečný nebyl, jen se posunula návratnost investice. Návštěvnost byla komparací s jinými zařízeními. 
 
Dvořák: Rozptyl názorů je až podivný. Máme tady dva specialisty a můžeme s nimi diskutovat. Pane Větrovský, nikdy jsem neřekl, že si nevezmu úvěr. Kritizoval jsem hospodaření města, ale chválil jsem nízkou zadluženost. Úvěr je standartní ekonomický nástroj. Další zastupitelstvo dostanete ekonomickou analýzu města. Příbramský bazén má vstupné velmi lidové. Ten tlak na bazén by měl vzhledem k ostatním službám mírně ochladnout. My se nyní bavíme o větším rámcovém uvažování než jak přesně bude vypadat fitness. 
 
Říhová: Osobně chodím do bazénu několikrát týdně a jsem si vědoma toho, že je třeba rekonstrukce. Je pro mě zklamáním, že za velkou investici budeme mít z pohledu samotného bazénu velmi málo muziky. Nesouhlasím s odborníkem, který nám říkal, že ti, kdo jenom plavou, budou sedět ve vířivce. Kdo tam chodí plavat, tak nebude chodit sedět ve vířivce. Tlak na bazén bude stejný. Mně osobně se jeví vybudování těch dalších drah jako řešení situace, i když to bude stát velké peníze. Pokud budeme úvěr splácet 15 let, nebude v tu dobu zastaralé to, co tam nainvestujeme. Jaká je životnost? 
 
Štajhanzl: Plavecký bazén nezestárne, technicky po 20-25 letech. U zábavní části, ta morálně zastará určitě dříve. Tobogány budou mít životnost třeba 15 let. Takový průměr je, že to zařízení vydrží 20 let, pak to bude chtít nějaký redesign. Návštěvnost po pěti letech upadá. 
 
Kyselák: S přihlédnutím ke všemu si dovoluji udělat shrnutí. Jsem do jisté míry v šoku z obsahu diskuze, kdy nejsme na jedné vlně ani v otázce, jestli dělat nebo ne. Je naprosto jednoznačné rekonstrukci udělat. Kdo bude hlasovat proti, nemyslí to s městem dobře. Nemusíme si hýčkat plavecký klub. Dají se dělat velké úspory v technologii. U venkovního bazénu, bereme v úvahu klimatické podmínky? Peníze dejme do krytého bazénu. Ano, opravme to, aby to odpovídalo bezpečnosti, ale buďme realisté. Varianta C odpovídá stavu věci. 

14. 11. 2016 (17:58:50)  

Větrovský čte příspěvek Dvořáka, kde říká, že nechce jít do úvěrů: Nemůžete se nám divit. Nejsem si jistý, že bych šel do úvěru 250 milionů, pokud by se jednalo o mě. Bylo by to hezké, ale jak jste říkal, co ty školy, školky... Chápu pana Kyseláka, technologie je stará a dá se s ní ušetřit. Přesvědčený o té variantě za 250 milionů nejsem. 

 
Vařeka: My jsme několikrát řekli, že nám úvěr na ČOV nevadí a je správný. Nesouhlasili jsme s kontokorentem, který svědčil, že hospodaření není takové, jaké má být. Z kontokorentu jsme se dostali na přebytek 90 milionů korun. Co jiného by sloužilo tolika lidem jako aquapark? 
 
Dvořák: Já se vyjadřoval k ročnímu rozpočtu.
 
Vyhlášena přestávka 10 minut.

14. 11. 2016 (18:04:00)  

Přestávka je u konce. Jde se hlasovat o budoucnosti aquaparku.

 
Vařeka: Ukončuji přestávku. Chce se přihlásit někdo z publika do diskuze? První chci hlasovat variantu E.
 
Diskuze ukončena. 
 
Nejrozsáhlejší varianta E (1000m čtverečních saunového světa + 2 plavecké dráhy)byla schválena počtem 15ti hlasů. Venkovní bazén se zatím dočká jen venkovního brouzdaliště a nového zázemí.
 

14. 11. 2016 (19:36:58)  

3. Návrh obecně závazné vyhlášky o zrušení OZV č. 9/2005 – reklamy
 
Vyhláška ztratila opodstatnění po vydání nového stavebního zákona. 
 
Kareš: Některá místa jsou odpudivá. Například plot Nováku. 
 
Odsouhlaeno.

14. 11. 2016 (19:42:15)  

4. Návrh na odkoupení vodovodního řadu PE 63 a kanalizačního řadu PVC DN 200 a zřízení služebnosti inženýrské sítě v k. ú. Orlov

 
Odsouhlaseno.

14. 11. 2016 (19:44:36)  

5. Kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2017 ¨

 
Kareš: Jsem nemocnej a melu z posledního, tak po tomto budu půjdu. Jsem rád, že se ceny nezvyšují.
 
Odsouhlaseno.

14. 11. 2016 (19:47:16)  

6. Schválení Dodatku č. 3/2016 ke Smlouvě o pronájmu a komplexním provozování infrastrukturního majetku města Příbram (smlouva uzavřena dne 13.02.2004), ve znění dodatků č. 1 – 2

 
Odsouhlaseno.

14. 11. 2016 (19:49:06)  

7. Obecně závazná vyhláška města Příbram, kterou se vydává Požární řád města Příbram

 
Bez diskuze odsouhlaseno.

14. 11. 2016 (19:50:52)  

8. Zpráva o zajištění bezpečnosti provozu na SZM Příbram – zimní stadion

 
Zastupitelstvo bere na vědomí.

14. 11. 2016 (19:52:22)  

9. Místní plán inkluze v oblasti vzdělávání

 
Hauser: Probíral jsem to s několika učiteli a jejich pohled byl negativní. 
 
Král: Taky nejsem příznivec inkluze, ale nic jiného nám nezbývá. Není to šťastná cesta, ale není příliš na výběr.
 
Švenda: Ten dokument je nutný, abychom se mohli hlásit 9. prosince do výzvy. Je to nezbytné pro zisk evropských dotací. 
 
Odsouhlaseno.

14. 11. 2016 (20:01:18)  

10. Žádost o individuální dotaci CK Příbram, z.s.

 
Vařeka: Navrhuji nic nedat kvůli nedostatku finančních prostředků. 
 
Švenda: Cyklisté vyhráli český pohár, teď nejsou peníze, ale měli bychom to zohlednit až budem rozdělovat peníze do sportu.
 
Kyselák: Jak je to s půjčkami?
 
Švenda: Splácí podle plánu. 
 
Volf (CK Příbram): Tento úspěch se v Příbrami 89 let nepovedl. Dostali jsme na mládež ale nic na profesionální tým. Myslím, že by nějaká podpora byla vhodná. 
 
Větrovský: Také gratuluji jako pan starosta, ale my máme určitá pravidla a my podporujeme jenom mládež do 19 let, takže my nemůžeme podporovat profesionální sport. 
 
Hauser: Přijde mi divné podporovat profesionální klub. Ten si musí vydělat, to můžeme podporovat truhláře.
 
Větrovský: My se moc neshodneme, ale tady máte pravdu. 
 
Diskuze ukončena. Zastupitelé neschválili dotaci.
 

14. 11. 2016 (20:12:03)  

11. Výkup podílu ve výši id. ½ pozemku p. č. 2333/123 v k. ú. Příbram
 
Bez diskuze odsouhlaseno. 

14. 11. 2016 (20:14:04)  

12. Žádost o prodej částí dvou pozemků a o zřízení věcného břemene v k. ú. Březové Hory

 
Rada doporučuje. Odsouhlaseno.

14. 11. 2016 (20:17:12)  

13. Žádost o prodej pozemků v k. ú. Březové Hory – p. č. st. 422/1, p. č. st. 1989, p. č. 185/9 a p. č. 651/5

 
Rada doporučuje. Schváleno dle návrhu rady.

14. 11. 2016 (20:25:27)  

14. Žádost o prodej pozemku p. č. 3621/14, k. ú. Příbram

 
Rada doporučuje.Odsouhlaseno.

14. 11. 2016 (20:26:30)  

15. Žádost o prodej pozemku p. č. 3637/130 a částí pozemků p. č. 3637/129, p. č. 3637/139, p. č. 3637/141, to vše v k. ú. Příbram

 
Rada doporučuje. Odsouhlaseno.

14. 11. 2016 (20:28:24)  

16. Nabídka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na koupi pozemku p. č. 621/12, k. ú. Příbram

 
Odsouhlasen záměr.

14. 11. 2016 (20:30:03)  

17. Návrh na uzavření dodatku č. 6 nájemní smlouvy ze dne 27.03.1995

 
Nájemní smlouva s Diamem. Rada schvaluje. 
 
Říhová: Oznamuji střet zájmů.
 
Kyselák: Také jsem ve střetu zájmů. 
 
Diskuze ukončena. Odsouhlaseno. 

14. 11. 2016 (20:34:59)  

18. Žádost o prodej pozemku p. č. 4233/51 v k. ú. Příbram

 
Rada doporučuje. Zastupitelstvo schvaluje.

14. 11. 2016 (20:37:37)  

19. Žádost o prodej části pozemku p. č. 95/33 o výměře cca 50 m2 z celkové výměry 1138 m2 v katastrálním území Březové Hory

 
Rada doporučuje. Zastupitelstvo schvaluje. 

14. 11. 2016 (20:38:54)  

20. Žádost o prodej části pozemku p. č. 626/1 o výměře 13 m2 z celkové výměry 939 m2 v katastrálním území Březové Hory

 
Rada doporučuje. Schváleno. 

14. 11. 2016 (20:40:31)  

21. Sepsání souhlasného prohlášení – nabytí vlastnického práva vydržením k části pozemku p. č. 4661 v k. ú. Příbram

 
Rada doporučuje. 
 
Brožíková se ptá na doplnění k výkresu. 
 
Odsouhlaseno.

14. 11. 2016 (20:42:34)  

22. Žádost o prodej budovy č. p. 186 v Příbrami I, Hálkova ul., stojící na pozemcích p. č. 655/1, 655/2 a 655/3, včetně pozemků p. č. 655/1, p. č. 655/3 a spoluvlastnického podílu 1/3 na pozemku p. č. 655/2, vše v k. ú. Příbram

 
Vařeka: Budeme vybírat mezi dvěma variantami. Rada doporučuje prodat ne žadateli, ale pokusit se prodat obálkovou metodou. 
 
Občan: Objekt je silně zdevastován. Zastupitelstvo neodkoupilo pozemky od vlastníka, aby je sjednotilo pod objektem. 
 
Dvořák: Máte dveře otevřené a předkupní právo.
 
Cibulka:  Zde uváděné informace mohou být spekulativní. 
 
Diskuze ukončena. Žádný návrh nebyl odsouhlasen. 

14. 11. 2016 (21:06:46)  

23. Různé

 
Kyselák: Máme na náměstí symbol města, 800. Navrhuji, aby tam symbol města zůstal dál bez té číslice.
 
Říhová: Chci se zeptat na parkoviště v Příbrami na Fialce. Obyvatelé zde zafinancovali stavbu zpevněné plochy a tu odkoupilo od Diama s tím, že tam rozšíří stávající parkoviště. Prosila bych, jestli by bylo možné se otázce věnovat a napomoci dotáhnout věc do konce. 
 
Druhá věc je pro mě osobně trochu citlivá. Společnost MTStav zastupujeme již od roku 2010. Jsme jedním z několika právních zástupců, které společnost zastávají. To nařčení bylo v návaznosti na lanové parku. Jsem v kolizi zájmů, ale měli bychom si uvědomit, že společnost dávala práci lidem z Příbrami a zakázky realizoval s pomocí zdejších pracovníků. Radnice má někdy tendenci vidět jako MTStav oni a na druhou stranu radnice my. I tato společnost souvisí s příbramskou komunitou. Pokud se něco udělalo špatně, nedostatky se vždy snažily odstranit. Otázka lanového centra je hodně složitá. Nebudu zde zatěžovat nějakými podrobnostmi. Jen chci upozornit, že projekt nevypracovával MTStav. Na základě toho bylo stavební povolení, smlouva o výstavbě. Stavební dozor nikdy nevykazoval žádný problém, dílo bylo přijato bez výhrad. Na základě toho byl vystaven atest státní zkušebny a bylo to zkolaudováno stavebním úřadem. Není to tak jednoduché, jak se někdy prezentuje. Bylo by dobré navázat jednání. Obě strany mají znalecké posudky, které se navzájem vylučují. Moje praxe mě vede k přesvědčení, že dohoda je vždy lepší než sebedokonalejší rozsudek. V tom zůstávají nespokojeny obě strany sporu. 
 
Vařeka: Nevím, jestli se pouštět do diskuze ohledně lanového centra. To vyjádření vysoké školy, které máme, hovoří o těch nejzávažnějších možných chybách, které lze jen těžce odstranit. ČOI nám nedovolí ho provozovat. Je to nyní ostuda. Pokud by tam vniklo dítě a něco se mu stalo, vystavujeme se nebezpečí jako členové rady. Těch negativ je poněkud příliš. S MTStavem jsme jednali a pan Pečenka prohlásil, že pokud budeme chtít peníze, musíme si je vysoudit. Konáme tak, jak musíme. Jednat samozřejmě můžeme, pokud by souhlasil, že nám tu škodu uhradí a pokud tam bude centrum, které odpovídá normám. 
 
Němec: Myslím, že ten dopis MTStavu je spíše politická věc než cokoliv jiného. Pan Pečenka tam píše, že s ním nejednáme. Já byl přítomný tomu jednání, kdy pan Pečenka řekl, že se necítí vinen a ať ho dáme k soudu. My jsme reklamovali vady, jak je zákonem možné. To, že se to táhne dlouho, je způsobeno i státními orgány a jejich liknavostí. V pátek jsme měli velké sezení, kde bylo asi 15 lidí a dozvěděli jsme tam celkem zásadní věci, které městu pomůžou. Doufam, že to není reakce, že by někdo vynesl informace z tohoto jednání. Můžeme se sejít, ale z našich postojů neustoupíme, protože se domníváme, že jsme v právu. Pokud soudní znalec v oponentním posudku řekl, že je to hřiště v pořádku, tak asi přijde o razítko.
 
Větrovský: Chci zareagovat na článek serveru pribramnaostro.cz. O žádném klientelismu nevím a myslím, že je to urážlivé a hrubé nařčení. Chci říct, že jako sociální demokracie nemá ani zástupce v komisi pro otevírání obálek. 
 
Vařeka: Klesli jsme pod minimum, které je únosné pro hlasování. 
 
Král: Chci také krátce promluvit k torzu zastupitelů. Týká se to i toho, co říkali předřečníci. Potřebuji poupravit jednu věc. Moje maličkost je ředitele ops Ekologické centrum Orlov, nikoli Domu Natura, což je projekt, který vznikl letos. Na projekty samozřejmě potřebuje peníze a povinností ředitele je je shánět. Chci se vyjádřit k tomu, jak by mohlo vypadat popisované vlámání do radnice města. 15. srpna jsem poslal žádost takového memoranda o spolupráci. Je naprosto nezavazující a jen deklarativně má působit tak, že tyto sousedi budou mít zájem na společné práci. K tomu byl přiložen rozpočet, který je do roku 2025 56 milionů. Takže se musíme ohánět, abychom peníze sehnali.Memorandum mělo žádost, aby město dle vlastních možností uvážilo případnou finanční pomoc nebo příspěvek. Po měsíci přišel dopis, že žádost je třeba specifikovat. Chtěl jsem popsat, jak to vypadá, když se někdo vlamuje do městské pokladny.
 
Dále oznamuji, že rezignuji na post v těch komisích. Je tam stále jedno kritérium, kterým je cena. Zjistil sem, že se nehledí na zákon o zaměstnanosti, ale bere se jen nejnižší částka. 
 
Vařeka končí dnešní jednání. Děkujeme za pozornost a přejeme hezký zbytek večera.
 

14. 11. 2016 (21:34:51)  Další články

Animační programy na Nováku nabízejí zábavu pro děti i dospělé, tvořivé dílny a každou středu minidisco Animační programy na Nováku nabízejí zábavu pro děti i dospělé, tvořivé dílny a každou středu minidisco Sportovní zařízení města Příbram mají pro návštěvníky areálu Nový rybník na letošní sezónu velkou programovou novinku. Jsou jí animační programy, které se konají každé úterý, středu, pátek a sobotu. 3. července 2020   (10:57) Soud rozplétá rozsáhlou drogovou kauzu ve věznici Bytíz Soud rozplétá rozsáhlou drogovou kauzu ve věznici Bytíz Česko už není pro Slovinsko mezi epidemiologicky bezpečnými státy Česko už není pro Slovinsko mezi epidemiologicky bezpečnými státy Lidé přijíždějící do Slovinska musí prokazovat místo svého pobytu nebo vlastnictví nemovitosti či lodě v prázdninové destinaci. 3. července 2020   (09:02) Nepřehlédněte Jaroslav Starka: Když se liga nedohraje, my nepadáme, jsem nadšený Jaroslav Starka: Když se liga nedohraje, my nepadáme, jsem nadšený Kvalita vody na příbramských koupalištích je stále velmi dobrá Kvalita vody na příbramských koupalištích je stále velmi dobrá Na všech místech, kde hygienici kvalitu vody měřili, ji hodnotili stupněm jedna nebo dva. 3. července 2020   (06:18) V příbramském odběrovém místě otestují přibližně deset lidí denně, v březnu to bylo až padesát V příbramském odběrovém místě otestují přibližně deset lidí denně, v březnu to bylo až padesát Měsíční náklady na příbramské odběrné místo jsou okolo 350.000 korun. 2. července 2020   (20:00) Kvůli koronaviru v týmu Karviné má Příbram šanci zůstat v první lize Kvůli koronaviru v týmu Karviné má Příbram šanci zůstat v první lize Pokud by se nedohrála skupina o záchranu, z nejvyšší soutěže by nikdo nesestoupil, a i Příbram by zůstala v první lize bez dohrání barážových zápasů. 2. července 2020   (17:35) Prokopská pouť v Příbrami připomene výročí rekordu v dole Vojtěch Prokopská pouť v Příbrami připomene výročí rekordu v dole Vojtěch Návštěvníci si budou moci prohlédnout tematickou expozici a připraveny budou i doprovodné programy. 2. července 2020   (15:24) V Jincích dělníci překopli plynové potrubí. Hasiči evakuovali lidi z okolních domů V Jincích dělníci překopli plynové potrubí. Hasiči evakuovali lidi z okolních domů
Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha platí až do čtvrteční noci Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha platí až do čtvrteční noci Při bouřkách budou padat kroupy, vyskytnou se přívalové deště a vítr bude mít místy v nárazech rychlost až 70 kilometrů za hodinu. 2. července 2020   (11:43) Nebudu někde zalezlý a nebudu zticha, říká jednatel Nemocnice Na Pleši Nebudu někde zalezlý a nebudu zticha, říká jednatel Nemocnice Na Pleši Zloději v noci vykradli čerpací stanici v Krásné Hoře nad Vltavou, na místě jsou kriminalisté Zloději v noci vykradli čerpací stanici v Krásné Hoře nad Vltavou, na místě jsou kriminalisté Minipivovary po krizi vaří dál. Léto přeje snoubení piva a hudby Minipivovary po krizi vaří dál. Léto přeje snoubení piva a hudby Přestože se jejich život na čas zastavil, razí si malé pivovary na Příbramsku opět svou cestu ke spotřebitelům. V letní sezoně veřejnost čekají hudební akce spojené s ochutnávkou piv. 2. července 2020   (06:25) Na Příbramsku evidují hygienici posledního nakaženého koronavirem Na Příbramsku evidují hygienici posledního nakaženého koronavirem V rámci Středočeského kraje si nejlépe vede v počtu aktuálně nemocných Příbramsko a Mladoboleslavsko. 1. července 2020   (20:20) V červnu na silnicích ve Středočeském kraji zemřelo 11 lidí, z toho dva na Příbramsku V červnu na silnicích ve Středočeském kraji zemřelo 11 lidí, z toho dva na Příbramsku Mluvčí příbramské policie Monika Schindlová dnes uvedla, že jenom na Příbramsku policisté v červnu řešili 131 nehod. 1. července 2020   (18:21) Trpíte nespavostí? Na vině je často špatná životospráva, stres, ale i některé nemoci Trpíte nespavostí? Na vině je často špatná životospráva, stres, ale i některé nemoci Nespavostí trpí podle různých odhadů 10–15 % lidí, u onkologicky nemocných je odhadováno, že až 75 %. 1. července 2020   (17:49) Nepřehlédněte Soud řeší žalobu Agrofertu na ČT. Televize ho spojila s odvoláním ředitele příbramského finančního úřadu Soud řeší žalobu Agrofertu na ČT. Televize ho spojila s odvoláním ředitele příbramského finančního úřadu Žaloba se týká reportáží nazvaných Dvojí metr a Dvojí metr II, které televize odvysílala v pořadu Reportéři ČT. Informace se týkala Karla Trefného, jehož úřad dopočítal společnosti Primagra z koncernu Agrofert DPH ve výši 1,5 milionu korun. 1. července 2020   (15:25) Povinnost roušek ve většině případů padla, lidé je často neodložili Povinnost roušek ve většině případů padla, lidé je často neodložili Nemocnice Na Pleši přes policejní vyšetřování pokračuje v provozu Nemocnice Na Pleši přes policejní vyšetřování pokračuje v provozu Jaká bude budoucnost nemocnice, není známo. 1. července 2020   (10:25) Policie zablokovala účty a asi bychom měli ukončit léčbu pacientů, říká jednatel Nemocnice na Pleši Policie zablokovala účty a asi bychom měli ukončit léčbu pacientů, říká jednatel Nemocnice na Pleši "Se společníkem řešíme, jestli on v tom bude pokračovat. Já v tom pokračovat určitě nechci," uvedl Roman Šmucler, jednatel Nemocnice na Pleši. 1. července 2020   (08:12) Srnčata doplácí na lidskou pomoc, která často končí fatálně Srnčata doplácí na lidskou pomoc, která často končí fatálně "Srnčata jsou velmi křehká, několik dní sotva stojí na hubených nožkách.To není důvod k odebrání od matky, ale přirozený stav," říká lektorka záchranné stanice Jitka Kocíková 1. července 2020   (06:24) Vrtulník spěchal do Příbrami pro popáleného kojence, opařil se vroucí vodou Vrtulník spěchal do Příbrami pro popáleného kojence, opařil se vroucí vodou V Zalánech odstartují motokrosové závody V Zalánech odstartují motokrosové závody Amatérští motokrosoví závodníci se po měsících oddalování snad již dočkají vytouženého startu. V sobotu 4. července se v Zalánech koná první letošní závod seriálu Šumavský Amater Cup 2020. 30. června 2020   (18:30) Od středy padnou jedny z posledních omezení, která vláda zavedla kvůli šíření koronaviru Od středy padnou jedny z posledních omezení, která vláda zavedla kvůli šíření koronaviru Pro restaurace, hospody a kavárny zákaz nočního provozu od středy přestává platit a lidé budou moci konzumovat občerstvení například také v hledištích kin. 30. června 2020   (15:04) Hlasování rozhodlo, realizovat se budou dva projekty Hlasování rozhodlo, realizovat se budou dva projekty Třetí ročník participativního rozpočtu se chýlí ke konci, tedy k posunutí vítězných projektů k realizaci. 30. června 2020   (12:12) Policie obvinila lékaře a zdravotní sestry z podvodu. Účtovali pojišťovnám úkony, které neprovedli Policie obvinila lékaře a zdravotní sestry z podvodu. Účtovali pojišťovnám úkony, které neprovedli Začínají prázdniny, policisté se zaměří na dálnici Začínají prázdniny, policisté se zaměří na dálnici Během prvního prázdninového týdne budou policisté ve zvýšené míře kontrolovat dodržování rychlosti na dálnici D4. 30. června 2020   (09:41) Začínají prázdniny, zvýšené ošetřovné kvůli koronaviru končí Začínají prázdniny, zvýšené ošetřovné kvůli koronaviru končí Ve školách dnes oficiálně končí školní rok. Učitelé předají vysvědčení žákům, kteří ho zatím nedostali. Zároveň končí vyplácení zvýšeného ošetřovného kvůli koronavirové epidemii 30. června 2020   (08:05) Červenec bude teplotně průměrný, v první polovině bude více pršet Červenec bude teplotně průměrný, v první polovině bude více pršet Vláda schválila podporu pro dohodáře Vláda schválila podporu pro dohodáře Opatření bude stát zhruba 1,7 až 2 miliardy korun ze sdílených daní, z toho obce přijdou zhruba o půl miliardy. 29. června 2020   (18:36) Letos na podzim by mohlo být v Česku proti chřipce očkováno zhruba devět procent lidí Letos na podzim by mohlo být v Česku proti chřipce očkováno zhruba devět procent lidí Odborníci varují, že nemocní s vážným průběhem chřipky i vážným průběhem covidu-19 potřebují v nemocnicích stejná lůžka s kyslíkem nebo plicními ventilátory. Může jich být proto při souběhu případné druhé vlny pandemie koronaviru a sezonní chřipky nedostatek. 29. června 2020   (16:32) Soud uložil podmínku řidiči sanitky za nehodu v Čenkově Soud uložil podmínku řidiči sanitky za nehodu v Čenkově Houbařům začíná sezóna, deštivé a teplé počasí slibuje bohatou úrodu Houbařům začíná sezóna, deštivé a teplé počasí slibuje bohatou úrodu Svatého Prokopa horníci uctí i letos. Na Prokopské pouti budou ale chybět zábavní atrakce Svatého Prokopa horníci uctí i letos. Na Prokopské pouti budou ale chybět zábavní atrakce Původně zrušená Prokopská pouť se nakonec uskuteční s částečně změněným programem v neděli 5. července na Březových Horách v Příbrami. Vstup do expozic muzea bude v tento den za jednu korunu. 29. června 2020   (08:27) Porod v Příbrami byla vlastně náhoda, říká herečka Lenka Zahradnická Porod v Příbrami byla vlastně náhoda, říká herečka Lenka Zahradnická Záchranářský souboj Opavy s Příbramí skončil bez branek Záchranářský souboj Opavy s Příbramí skončil bez branek "Jsme stále ve hře. Dokud to půjde, budeme bojovat. Zbraně neskládáme," řekl po zápase Pavel Horváth, asistent trenéra Příbrami. 28. června 2020   (17:58) Na letní tábory ve středních Čechách je přihlášeno přes 20 tisíc dětí Na letní tábory ve středních Čechách je přihlášeno přes 20 tisíc dětí Hygienici budou po celé léto kontrolovat plnění mimořádných opatření. 28. června 2020   (16:53) Meteorologové zpřísnili varování: Bouřky a přívalové deště budou mnohem intenzivnější Meteorologové zpřísnili varování: Bouřky a přívalové deště budou mnohem intenzivnější Meteorologové během nedělního dopoledne zpřísnili varování. Bouřky budou velmi silné, hrozí i povodně. 28. června 2020   (13:32) V příbramských hutích byly odlity dva miliony tun olova V příbramských hutích byly odlity dva miliony tun olova Slavná historie těžby a výroby olova na Příbramsku je všeobecně známá, stříbro a olovo se zde vyrábí již 7 století. Koncovou součástí horních činností byla vždy příbramská tavírna, později huť, neboť nikoli za vytěžené rudy či vyrobené koncentráty, ale teprve za vyrobené kovy dostával horní závod zaplaceno. Za celé období je známa činnost alespoň 5 hutí na 3 místech Příbramska. Stávající huť, současné Kovohutě Příbram, pracuje na soutoku Litavky a Obecnického potoka od roku 1786, tedy letos již 234 let. 28. června 2020   (11:40) Orlík Tour vyhráli Stošek a Čábelická Orlík Tour vyhráli Stošek a Čábelická Na kole se představil i pětinásobný mistr světa na skifu Ondřej Synek, který kvůli zdravotním problémům závod nedokončil. 28. června 2020   (08:41)


Provozovatel portálu pribram.cz Rosalota, s. r. o.
Žižkova 708
261 01 Příbram II

IČ: 02289288
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 217655.


Redakce zpravodajství portálu pribram.cz
Společnost Rosalota, s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
2014 - 2020 © Rosalota, s.r.o.Všechna práva vyhrazena. webdesign | websystem | KAO.cz