27. 1. svátek má Ingrid
Zastupitelstvo pokračuje druhou částí

ON-LINE PŘENOS
16. prosince 2014   (17:45)
Zastupitelstvo pokračuje druhou částí

První část zastupitelstva skončila až dnes hodinu a půl po půlnoci.


Dnes od 18 hodin pokračuje první řádné zasedání městského zastupitelstva v jeho novém složení. To včerejší bylo přerušeno zhruba v půl druhé ráno po projednání necelých 20 bodů. Online přenos z včerejší části najdete ZDE.

Tip redakce: Pokud nechcete, aby vám unikly aktuální informace, staňte se fanoušky naší stránky na Facebooku a budete 24 hodin denně v obraze.


zdroj: text i foto: pribram.cz

autor: MJ
Byli jsme přítomni a on-line

Vítejte při online přenosu ze zasedání městského zastupitelstva. Záznam připravuje zpravodajský portál pribram.cz.

Přepis vzniká v průběhu schůze, neobsahuje tedy doslovná vyjádření zastupitelů nebo občanů, ale jen parafráze. Upozorňujeme čtenáře, že jednání není reprodukováno zcela přesně a záznam tedy může obsahovat jazykové i významové nedokonalosti.

Příjemné sledování. MJ

16. 12. 2014 (17:50:39)  

Druhá část zastupitelstva byla právě zahájena. Oproti včerejšku je zde o mnoho méně lidí. Chybí i několik zastupitelů. Nepřítomni jsou tito zastupitelé: Dvořák, Danda, Stefanidesová, Stříbrnský (přijde později) a Humlová (přijde později).  

16. 12. 2014 (18:03:58)  

17. Návrh obecně závazné vyhlášky o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram

Vařeka apeluje na zastupitele, aby projednávali program konstruktivně. Mezitím dorazili zastupitelé Danda, Stefanidesová a Stříbrnský.

Šedivý: Já se přihlásil ještě před vyhlášením bodu a vy jste mě neviděl jako jsem vás neviděl já při projednávání I. polikliniky.

Řihák: Projednáváme bod, protože ho chtěl připomínkovat pan Kyselák. Chtěl bych poděkovat, že byla předložena anketa, o kterou jsem včera žádal. 

Cikler: Mám připomínku k úrokovým sazbám. Ty 3 procenty byly dříve výhodné, ale v současné době sazby klesly i u hypoték. Navrhuji ten úrok snížit na 2 procenta. 

Kyselák: Měl jsem stejný problém, ale také filosofii celé věci. Zápůjčka na 6 let se mi zdá příliš dlouhá, protože to přesahuje dobu, kdy jsou zde zastupitelé, kteří o tom rozhodují. Prosím o zvážení, jestli nemá být stanovena jedna lhůta, například 4 roky. Pak mi přijde těžkopádná otázka zajištění. Komplikovaná je i zástavní smlouva. 

Šedivý: Pan Kyselák říká, že zastupitelstvo je tu 4 roky, ale měli bychom respektovat, že jejich usnesení platí i v budoucnosti. Dále jsem požadoval před volbami, kdy vyhořela chalupa v Žežicích, aby poškozený si vzal od banky úvěr a zastupitelstvo by krylo ty úroky. To si myslím, že je velká chyba té vyhlášky. Tehdy to byla souhra všech politických stran. Ve složité situaci musíme pomáhat. Rotter: Souhlasím s panem Kyselákem u doby splatnosti. Banky poskytují úvěry za vyšší úroky. 

Cikler: Jde o to, že město finance má, takže se mu to nemůže nevyplatit. Vždycky jsem to vnímal, že ten úvěr by měl být výhodnější. Dobu splatnosti bych nechal otevřenou. 

Kareš: Podporuji návrh pana Ciklera se 2 procenty. Prostředky byly v minulosti převáděny do rozpočtu. Bylo by dobré, kdyby v této výši zústaly. Je to určitá rezerva, která se může hodit. 

Šedivý: Nemůžeme pomíjet to, co se usneslo. Můžeme to revokovat. Připomínám příklad té chalupy v Žežicích. Měli jsme problém, aby obnovili svůj dům. Tenkrát jsme řekli, že upravíme vyhlášku FOM ve smyslu, že město bude podporovat tyto věci, ale nebude to dělat poskytnutím půjčky, ale tím, že bude garantovat úroky u banky. Tenkrát jsem požadoval, aby to bylo zapracováno a ono to tam není. Myslím, že bychom se nad tím měli zamyslet. 

Švenda: Já si na ten případ pamatuji a mám jeden dotaz. Vyhláška byla projednána radou 24. října. Proč jste jí v tomto stavu tedy uložili dát zastupitelstvu? Máte tedy nějaký návrh usnesení?

Šedivý: Všichni tenkrát souhlasili. Měla to zpracovat komise pro FOM, pokud se tak nestalo, není to moje chyba.

Štochlová: Mohu potvrdit, že ta diskuze probíhala. Nebylo však přijato žádné usnesení a proto je ten materiál tak, jak ho máte dnes. Tehdy se hovořilo o tom, že by zastupitelstvo mělo schválit vyhlášku/zásady poskytování úroků. Ale nemám dojem, že to mělo být přímo ve vyhlášce.

Kyselák: Připojuji se k tomu, co říká paní Štochlová. To, co říká pan Šedivý je individuální případ, který zastupitelstvo může vyřešit. Nevidím důvod tím komplikovat celou vyhlášku.

Řihák: Bude ten úrok platit až na nové půjčky? Ty 3 procenty byly podle mě akorát. 

Šedivý: Nepamatuji si, že by byl tenkrát někdo proti a všichni říkali, že se to příště napraví a to se nestalo.

Volný: Snížení úroku na staré půjčky nepůjde. 

Řihák: Prosím, nekomentujte to. Řekli jsme, že se k sobě budeme chovat slušně.

Vařeka: My jsme nic nekomentovali.

Cikler: Myslím, že tehdy se pomohlo. Jde to dělat výjimečně. 

Kyselák: Pokud pokládáme návrh na neúplný, tak ho můžeme stáhnout. Pan Šedivý má dost široký návrh, o kterém se může diskutovat. 

Šedivý: Vadí mi, co se tady povídá. Tenkrát byla jasná dohoda zastupitelstva, že se to zapracuje do vyhlášky, to mi nikdo nepopře. Princip byl, že si někdo veme půjčku u banky a město bude platit úrok. Muselo by to být po nějaké soutěži. To bylo důležité, protože úvěr by garantoval žadatel a my bychom kryly pouze úroky. Nelíbí se mi, že by to město řešilo ad hoc. Město by na to mělo být připraveno. V některých městech se tragédie stávají. 

Mráz: Navrhuji 10 minut přestávku. 

Vařeka: Vyhlašuji přestávku 10 minut. 
 

16. 12. 2014 (18:31:13)  

Jednání pokračuje diskuzí u bodu č. 17.

Řihák: Původně jsem myslel, že bod projde a myslím, že pan Kyselák navrh vstřícně, že bychom přerušili jednání a dopracovali ty připomínky. Brání něco tomu, abychom to schvalovali v lednu?

Štochlová: K žádnému problému nedojde, ale myslím, že ty zásady by měly být mimo tuto vyhlášku.

Diskuze ukončena. Hlasuje se o návrhu Řiháka, aby se přerušilo projednávání. Návrh nebyl přijat. 

Nyní se hlasuje o návrhu Kyseláka - úrok 2 procenta, doba splatnosti 4 roky. 

Šedivý: Žádám 10 minut přestávku.

Vařeka vyhlašuje další 10 minutovou přestávku. 

16. 12. 2014 (18:49:21)  

Kyselák během přestávky: Mohu navrhnout dechovou zkoušku pana Šedivého? 

Volný: Můj názor je, že nikoliv.

Vařeka: Návrh usnesní jsme slyšeli, myslím, že ho nemusím opakovat.

Hlasuje se o návrhu Kyseláka, který byl schválen. 

 

16. 12. 2014 (18:53:02)  

20. Zpráva o činnosti FV ZM Příbram za rok 2013 a Zpráva o činnosti FV ZM Příbram za rok 2014

Bez diskuze se bere na vědomí. 

16. 12. 2014 (18:55:00)  

21. Žádost Volejbalového klubu Příbram, o. s., o prominutí zbývající části zápůjčky

Půjčka 750 tisíc z roku 2013. Doba splatnosti byla prodloužena do 31.7. 2014. Ve lhůtě bylo splaceno pouze 650 tisíc korun. Odbor prominutí nedoporučuje.

Vařeka: Dlužníkům nepřiznáme dotaci. Dluhy se mají platit a proto si dovoluji osvojit návrh, abychom dluh neprominuli.

Větrovský: Já jse zastáncem sportu a myslím, že VK dělá mnoho reklamy, ale myslím si, že by to taky měli zaplatit. 

Řihák: Chtěl jsem dát podobný návrh. Nepamatuji si, že jsme někdy něco prominuli. Vstřícnost byla už v tom prodloužením splatnosti. 

Diskuze ukončena.

Zastupitelstvo neschválilo prominutí. 

16. 12. 2014 (18:59:36)  

22. Žádost o prodej pozemku p. č. st. 853 v k. ú. Březové Hory

Rada doporučuje schválit tento prodej za 1100 Kč za metr. Na pozemku je garáž, kterou má žadatel ve vlastnictví.

Stefanidesová: Pan navrhuje 900 Kč a já si myslím, že bychom mu měli vyhovět. 1100 Kč mi přijde hodně. 

Volný: Na to máme vnitřní cenový předpis, který cenu stanovuje. 

Kareš: Měli bychom chtít vždy co nejvíc. 

Diskuze ukončena. Hlasuje se protinávrh Stefanidesové za 900 Kč - neodsouhlaseno, původní návrh za 1100 Kč již ano. 

16. 12. 2014 (19:04:00)  

23. Nabídka k využití předkupního práva k pozemku p. č. st. 422/3, k budově s čp. 384, Příbram VI–Březové Hory, na pozemku p. č. st. 422/3 a p. č. st. 422/1 a k budově bez čp/če – garáž na pozemku p. č. st. 1989, vše k. ú. Březové Hory

Rada nedoporučuje schválit využití předkupního práva. 

Král: Do kdy trvá to předkupní právo?

Volný: Máte zřejmě na mysli vzájemné předkupní právo u podílového spoluvlastnictví, tam je to rok.

Diskuze ukončena, zastupitelstvo předkupní právo nevyužilo. 

16. 12. 2014 (19:08:56)  

24. Žádost o souhlas s vestavbou pod severní tribunu na pozemku p. č. 361/8, k. ú. Lazec

Rada doporučuje. Volný popisuje několik možných problémů. 

Švenda: Tento bod jsem diskutoval s panem Volným. Vzhledem k rizikům si osvojuji návrh na neschválení.

Kareš: Mně by vadilo, kdyby kvůli tomu například nefungovala fotbalová akademie.

Řihák: Byla tato rizika známá i radě a komisi před hlasováním? Já nemůžu hlasovt, pokud mi řeknete, že tu jsou ty problémy. 

Volný: Nevěděli jsme všechno, něco dorazilo až nedávno. 

Větrovský: Akademie funguje. Byla možnost získat dotaci. Ale v teoretické rovině tam riziko je. Vedení akademie se pokusí najít shůdnou cestu. 

Šedivý: Chtěl jsem se zeptat na reálná rizika, ale v tuto chvíli je považuji za velké a je třeba dále jednat.

Diskuze ukončena. Zastupitelstvo schválilo návrh Švendy. 

16. 12. 2014 (19:20:48)  

25. Žádost SK SPARTAK Příbram, o. s., o souhlas města Příbram s realizací hřiště s umělým povrchem, na pozemku p. č. 1140/1, k. ú. Příbram

Rada doporučuje.

Vařeka: Koalice nemá nic proti tomuto návrhu.Rádi bychom ho ale odsouhlasili v jiném režimu.

Ženíšková: Osvojuji si návrh, že zastupitelstvo neschvaluje a ukládá úřadu předložit k opětovnému projednání v radě města.

Říhová: Investovalo město už nějaké vlastní prostředky do tohoto záměru?

Volný: Nic neinvestovalo.

Řihák: Taky nemám problém to podpořit. Jen upozorňuji, že toto stanovisko bylo známo až po projednání v komisi a radě.

Volný: Ano, je to tak, zlomilo se to až na přelomu podzimu. 

Danda: S tím podpořením mám docela problém. Chybí mi tam souhlas majitelů okolních bytových domů. V důvodové zprávě se píše o prolému s hlukem z okolních hřišť. Nerad bych pak řešil stížnosti.

Vařeka: Mám pocit, že pozemky jsou na opačné straně.

Volný: Ano a má to být i zastřešené. 

Pikrt: S materiálem souhlasím, chtěl jsem navrhnout to, co paní Ženíšková. 

Řihák: Je tu někdo ze Spartaku? (není) 

Danda: Pokud lokalitu znáte, tak na druhé straně jsou taky rodinné domy a může tam být ten samý problém. 

Šedivý: Doporučuji, aby zastupitelstvo vzalo na vědomí a pak bych pokračoval tím, co říkala paní místostarostka. 

Občan: Sousedíme se Spartakem a již dnes limity hluku překračují o 100%. Po rozšíření areálu se zde nedá žít. Už třetímu zastupitelstvu předkládáme písemnou formu. Je to nedokončená stavba, kde chybí protihluková ochrana. Odmítám platit toto ze svých daní. Náš problém řeší i krajská hygiena a ombudsman. Město si je nejspíš vedomo, protože sousedé, kteří kupovali pozemek museli podepsat, že si nikdy nebudou stěžovat na hluk. 

Volný: Takovou smlouvu nepamatuji. To mohu vyloučit. 

Kareš: Nemůžeme rozvíjet areál, když je to proti pohodlí spoluobčanů. Zajímalo by mě, jaké jsou tam majetkové poměry. 

Diskuze ukončena. 

Hlasuje se o návrhu Šedivého - přijato. 

 

16. 12. 2014 (19:44:41)  

26. Žádost o prodej pozemku p. č. 3621/16, k. ú. Příbram

Rada doporučuje. 

Říhová: Před chvílí jsme měli cenu 1100, tady je cena 800. Čím je dán ten rozdíl?

Volný: To by mělo být v prostoru, kde se říká za jatkami. Je to dáno cenovou mapou.

Zastupitelstvo schválilo prodej. 

16. 12. 2014 (19:47:35)  

27. Žádost o prodej části pozemku p. č. 4505/107, o výměře cca 60 m² z celkové výměry 476 m², k. ú. Příbram

Rada doporučuje.

Kyselák: Neměl ten pozemek nějaký význam v případě havárie?

Zastupitelstvo schválilo žádost. 

16. 12. 2014 (19:52:20)  

29. Výkup pozemků p. č. 1282/4 a p. č. 1282/7 v katastrálním území Příbram

Rada doporučuje. Město využívá plochu jako parkoviště. 

Schváleno.

16. 12. 2014 (19:54:38)  

33. Žádost o prodej pozemků p. č. 283/8, p. č. 283/12, p. č. 283/14, p. č. 283/21, p. č. 283/25 v k. ú. Kozičín

Rada nepřijala stanovisko. 

Kareš: Osvojuji si návrh na usnesení neschválit prodej pozemků. Jednou naši potomci možná budou rádi, že pozemky máme. Možná tím jednou budeme zajišťovat dětem svačiny. Navíc nájem dostáváme. 

Humlová: Podporuji pana Kareše. 

Řihák: Prodej taky nepodpořím. 

Rotter: Souhlasím neprodávat a podíval bych se i na tu cenu pronájmu, která je velice malá.

Diskuze ukončena. Prodej nebyl odsouhlasen.

16. 12. 2014 (20:01:06)  

34. Žádost o bezúplatný převod pozemku p. č. 907/4 v katastrálním území Milín

Rada doporučuje schválit. Jedná se o 6km pod silnicí.

Bez diskuze odsouhlaseno.

 

16. 12. 2014 (20:02:30)  

35. Žádost o snížení kupní ceny za prodej části pozemku p. č. 977 a části pozemku p. č. 980 v katastrálním území Příbram

Rada bere na vědomí. 

Říhová: Byla podepsána kupní smlouva, nebo ne?

Volný: Kupní smlouvu nepodepsal. Reagoval zasláním, že má zájem, ale cena je podle něj nadhodnocená.

Občan: Cena mi přijde vysoká. Nejde o stavební parcelu a není zasíťována.

Volný: Cena je na základě vnitřního cenového materiálu. Znalecké posudky jsou přesnější.

Stefanidesová: Je možné cenovou mapu uveřejnit? 

Volný: Existuje v papírové podobě, ale jedná se o velký formát a je to nepřehledné. Je potřeba mít počítačový program.

Stafenidesová: Prodala bych za cenu jeho znaleckého posudku. 

Kareš: Myslím, že žádost jsme už řešili a říkali jsme, že se zhorší průjezd. Je to tam skutečně na hraně. 

Kyselák: Je nesporné, že pozemky jsou lukrativní. Parkovací plochy jsou nejvýnosnější kšeft. V takovém případě bych to bral. Měl jsem klienty, kteří o to měli zájem.

Humlová: Bylo by vhodné hledat cestu jak pro cenovou mapu využít běžné programy.

Říhová: Bude to chtít pán, i když cena snížena nebude?

Volný: Ne a není to zvykem. 

Kareš: Chtělo by to opavdu nějaký dokument.

Občan: Pozemek určitě nebudu využívat k parkování. Ale na části mám vjezd do své nemovitosti a na druhé části by se vešly maximáln 3 auta.

Diskuze ukončena. Přestávka 10 minut. Další jednání bude řídit místostarosta Švenda.

 

16. 12. 2014 (20:23:11)  

Pokračuje se hlasováním k bodu 35. Nejprve se hlasuje návrh paní Stefanidesové za cenu 1420 Kč za metr čtvereční. Návrh neprošel. Nyní se hlasuje o původním návrhu o neschválení revokace. Tento návrh již přijat byl.

16. 12. 2014 (20:40:23)  

36. Žádost o bezúplatný převod případně prodej pozemku p. č. 1047/4 v katastrálním území Příbram

Rada nedoporučuje bezplatný převod ale prodej. 

Brožíková: Osvojuji si návrh, že neschvalujeme bezúplatný převod, ale schvaluje prodej pozemku za cenu 1142 Kč za metr čtvereční s tím, že uhradí náklady a zaplatí nájem za poslední 2 roky.

Šedivý: Je tu žadatel?

Občan: Zaráží mě, že mám uhradit náklady na znalecký posudek nájem zpětně. Dům jsem koupil  16 let zpátky a vše užíval v dobré víře, že je to moje. 

Řihák: Navrhuji cenu 1000 Kč za metr.

Kareš: Opět se ukazuje potřeba mít dokument s cenami. Obdobných případů bude mnoho. 

Větrovský: Podporuji návrh pana Řiháka. 

Kyselák: Pojďme se bavit jenom o konkrétních věcech.

Vařeka a Řihák stahují své návrhy. 

Diskuze ukončena. 

Hlasuje se o prvním návrhu Brožíkové. Schváleno.

16. 12. 2014 (21:10:33)  

37. Bezúplatný převod pozemku p. č. 716/40 v katastrálním území Březové Hory

Zastupitelstvo schvaluje bez diskuze. 

16. 12. 2014 (21:12:20)  

38. Návrh na revokaci usnesení zastupitelstva města č. 842/2014/ZM ze dne 16.06.2014

Odsouhlaseno.

16. 12. 2014 (21:15:27)  

39. Bezúplatný převod pozemku p. č. 4481/3 v k. ú. Příbram

Rada doporučuje. 

Humlová: Musí se to stihnot ještě letos, jinak může být problém.

Zastupitelstvo návrh odsouhlasilo.

16. 12. 2014 (21:20:06)  

40. Záměr bezúplatného převodu pozemku p. č. 665/9 v k. ú. Březové Hory

Rada doporučuje. 

Pikrt: Kdo to má oploceno by měl platit nájem. 

Humlová: Tyhle miniaturní pozemky vznikly při digitalizaci katastrálního území. Nedělejme z toho větší vědu.

Šedivý: Nebál bych se to odhlasovat.

Diskuze ukončena. Zastupitelstvo schvaluje.

16. 12. 2014 (21:25:16)  

41. Záměr výkupu pozemku p. č. 262/4 v k. ú. Kozičín od ČR ÚZSVM, Praha

Rada doporučuje. 

Šedivý: Doporučuji to, je to u soustavy našich rybníků. 

Schváleno.

16. 12. 2014 (21:28:06)  

42. Záměr bezúplatného převodu pozemku p. č. 665/10 v k. ú. Březové Hory

Rada doporučuje. Bez diskuze odsouhlaseno. 

16. 12. 2014 (21:29:52)  

43. Prodej volného bytu č. 1 v Příbrami IV, ul. Březnická čp. 151 o vel. 2+0 obálkovou metodou

Materiál již byl projednáván. Bylo nové výběrové řízení. Cena vystoupila na 102 tisíc se stejným zájemcem. Je to oblast Flusárny. 

Kareš: Neměli bychom prodávat. Mohli bychom to spíš zrekonstruovat. 

Kyselák: Už se to řešilo dřív. Měl jsem klienty, kteří říkali, že nejlepší to je zbourat a jde jenom o pozemek. 

Říhová: Je tady přítomný pan Sedláček, který chce byt koupil?

Občan: Já bych to nechtěl koupit, abych tam dal několik občanů a něco zneužívat. Pokud je to možné zakomponovat do kupní smlouvy, nebráním se tomu. Cena vycházela z potřeb investic. Objekty jsou vytápěny kamny.

Stefanidesová: Souhlasím s panem Kyselákem. 

Kyselák: Jaký má pan Sedláček záměr?

Občan: Zabývám se investiční činností v realitách. Vidím to jako investici na delší dobu a že ta lokalita se v budoucnu zvedne. Zhodnocoval bych to. Chtěl bych tam pronajímat byty. 

Říhová: Má rada města nějaký jiný záměr s danou lokalitou? Je něco zpracované? Máme na to prostředky?

Švenda: Zřetelný plán není, ale pokud to prodáme, tak o tom ani nemůžeme uvažovat. Nechceme si zmenšovat prostor. 

Řihák: Navázal bych na pana Kyseláka. Zrušili jste zateplení plaveckého bazénu, že nejsou finance. Mě osobně by váš záměr s těmi domy zajímal. Chtěl bych požádat o 15ti minutovou pauzu před hlasováním.

Humlová: Už tam něco prodaného je?

Černá: Z 18 bytů jsou 3 prodané. 

Humlová: Přiklonila bych se k prodeji.

Stefanidesová: Také souhlasím s prodejem. MRK by měla stanovit minimální cenu. 

Černá: Byty byly prodávány kolem 30 tisíc korun. Pokud by tam byla cena, musel by být znalecký posudek.

Stříbrnský: Neměla by zapadnout informace pana Kyseláka. Pokud by došlo k demolici, pak bychom museli vykupovat.

Kyselák: Pan inženýr to určitě nechce kvůli několika bytem. Chce tam logicky vytvořit novou čtvrť. Na tu kultivaci nemáme. Proč nepřivítat investora, který o to má zájem. Ať sem pustí peníze. 

Černá: Pozemky jsou koupené panem Slabou.

Vařeka: Rada města se snaží zorientovat v situaci sociálních bytů. Mnoho rodin žije na ubytovnách. Ty patří soukromníkům. Řada rodin může být na ulici. To je důvod, proč si ho chceme ponechat, než si to rozmyslíme. 

Říhová: Konkrétní záměr nemáme. Pokud bychom ho měli, asi by spočíval tom, že bychom chtěli domy opravit. A to je prakticky totéž, co chce pan Sedláček. Nebála bych se vstupu soukromých peněz do tohoto objektu. 

Švenda: Rozumím, ale nebylo možné za 20 dnů vytvořit koncepci. Chceme jen získat prostor. Neříkáme, že to nikdy neprodáme, jen ne v tuto chvíli. 

Řihák: Měl jsem stejný dotaz jako pani doktorka. Město nemá na opravu prostředky. 

Kyselák: Všichni víme, že město má ještě objekty po vojácích na Zdaboři. Kde bude lepší investovat? To je jednoznačné.

Černá: Právě dnes jsme s paní místostarostkou navštívili policii a podívali se na budovy, které je možné do budoucna využívat. Prý tam chodí bezdomovci. Není to tam nijak krásné. Nejsou tam navíc dořešené pozemky. 

Král: Řikáte, že chcete určitý prostor, jak by měl vypadat?

Švenda: V tuto chvíli to nedokážu říct. Budou se vytvářet komise, které se tím budou zabývat. Jde nám o kvalitu a ne rychlost.

Stříbrnský: Kolik metrů pozemku by pan investor získal spolu s tím bytem? 

Černá: Nyní nejsem schopna odpovědět.

Stříbrnský: Já sám také informaci nemám a myslím, že je důležitá. Neprodával bych.

Pikrt: Je potřeba základní rekonstrukce. Podpořím, abychom se neukvapovali. 

Diskuze ukončena. Vyhlášena přestávka 15 minut. 


  

16. 12. 2014 (22:06:37)  

Přestávka končí, jde se hlasovat. Byt se prodávat nebude.

16. 12. 2014 (22:22:25)  

44. Prodej volného bytu č. 44 v Příbrami VII, ul. Březohorská čp. 183 o vel. 2+1 obálkovou metodou

Cena je 620 tisíc. Je to v tomto společenství jediný byt, který městu patří.

Řihák: Nedoporučujete prodej. My jsme ho prodávali obálkovou metodou, když byl osamocený. Cena podle mě odpovídá. Rada to chce pronajmout za tržní cenu. Co to je ta tržní cena? O ten byt se musíme starat. Dávám protinávrh, abychom to za tu cenu prodali. Je to vyvěšené potřetí. Mrzí mě, že nám toho moc neřeknete jako zastupitelům, o hodně věcech se dozvíme jenom z tisku.

Švenda: Držme se projednávaného tématu. 

Vařeka: Uvažuji jako podnikatel. Jedna možnost je výhodně prodat a nebo ho pronajmu. Pak je tu také fakt, že potřebujeme startovací byty. 

Říhová: V tomto případě bych se přikláněla k tomu byt neprodávat. Tento byt nepotřebuje ze strany města investici a je připraven pro případ nouze, může se i pronajmout. Příbram byty potřebuje. 

Danda: Všichni nájemníci předtím neplatili? 

Černá: Ano, všichni byli žalováni a dlužná částka se vymáhá.

Danda: Abychom se nedostali do podobných problémů.

Humlová: Jako byt pro mladé mě to pobavilo. Jenom fond oprav je 2500 Kč.

Šedivý: Každý občan může říct něco k jakémukoliv bodu.  

Občan: Je to opravdu slušná nabídka. Sám jsem dával 570 tisíc a nakonec byl rád, že mi to nevyšlo, protože ty náklady jsou opravdu velké. 

Diskuze ukončena. Hlasuje se o prodeji bytu. Z rozhodnutí zastupitelstva se byt prodávat nebude. 

 

16. 12. 2014 (22:45:28)  

45. Prodej volného bytu č. 4 v Příbrami IV, ul. Březnická čp. 152 o vel. 2+0 obálkovou metodou

Materiál je projednáván již potřetí. Obdobný případ jako č. 43. 

Šedivý: Od kdy je byt volný.

Černá: Od konce minulého roku.

Šedivý: Zastupitelstvo mi přijde jak státní památková péče. Budeme všechno chránit až nám to spadne. Vemme rozum do hrsti a nemluvme o nějaké koncepci. 

Diskuze ukončena. Zastupitelstvo nepřijalo žádné usnesení.

16. 12. 2014 (22:49:20)  

46. Měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva města

Bez diskuze odhlasováno. 

16. 12. 2014 (22:54:10)  

47. Stanovení paušální částky, jako náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva města pro rok 2015

Kareš: Kolik proplácíme zastupitelům, kteří jsou zaměstnáni? Není to férové vůči OSVČ. 

Šedivý: Ta náhrada není zastupiteli, ale zaměstnavateli. My dostáváme 800 za měsíc. Je to stejné. Nevím, jetli tu náhradu nějaký zaměstnavatel vymáhal. 

Řihák: Myslím, že paní vedoucí to řekla jasně. 

Diskuze ukončena, návrh přijat.

16. 12. 2014 (22:59:13)  

48. Návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 747 - OSHI

Jsou to prostředky na druhou etapu rekonstrukce místních komunikací. Prostředky je třeba rozdělit. 

Odsouhlaseno bez diskuze.

 

16. 12. 2014 (23:01:15)  

49. IPRM V – rozsah investičních akcí

OSHI připravil pět stavebních částí. Zpracovali se 3 varianty řešení. Realizovat by se měly další komunikace s vypuštěním Březohorské ulice a okolí. 

Řihák: Tento materiál je důležitý. Chcete vypustit Březohorskou a okolí. Pokud takto vyšrktáte připravené akce, není to dobře. Cena může jít výběrovým řízením dolu. Navrhuji nerevokovat usnesení a schválit to včetně Březnické.

Kareš: Při rekonstrukci by měly zmizet i kostky v Mariánské?

Škaloud: Ano, je to v projektu.

Kareš: S tím nesouhlasím.

Vařeka: Pokud vypustíme tu Březohrskou, bude výše dotace stejná?

Škaloud: Ano, náklady budou takové, že dotace bude plně vyčerpána.

Říhová: Jezdím tam několikrát denně. Jeví se mi nejkritičtější z celého sídliště. Veškerá doprava je nyní právě tam. Každý den tam vznikají zajímavé dopravní situace. Tato ulice to podle mě potřebuje skoro nejvíc.

Molnár: Zhruba dva měsíce zpátky jsme schválili 5 nebo 6 akcí a tím se zavázalo, že ty akce splní. I kdyby došlo ke změně ve vedení, tak ted je to druhá akce, která by se vyškrtávala. V tom předešlém období jsme získali zhruba 450 milionů z dotací, což nebyla malá částka. Tady se s tím také počítalo. Všechno bylo zpracováno a vyprojektováno i na základě požadavku občanů. Nerozumím tomu, proč to ted nedělat.

Švenda: Argumenty už zazněly.

Kareš: Dál přemýšlím o té Mariánské. To byla historická dominanta. Je mi z toho smutno. Mají padat i stromy?

Škaloud: Stromy se kácet nebudou.

Kareš: Rád se na projekt podívám. Zajímalo by mě, jestli je tam stanovisko památkářů. NAvrhuji vyměnit rekonstrukci Mariánské za Březohorskou. 

Vařeka: Vzpomínáte si v posledních dvou letech, jestli se opravovaly komunikace bez dotace. 

Škaloud: Ano, některé byly.

Šedivý: Vážím si názoru pana Kareše. Ale bohužel doba je taková. Lidé na ty kostky nadávali. Ono v rámci rekonstrukce je i dešťové odvodnění. Všichni se vyjádřili v  rámci stavebního povolení. Mrzí mě také, že Březohorská se dělat nebude. Je tam rozpadá kanalizace a měla být rekonstruována. Proto jsme tyto ulice vybrali. Ale chápu, že rozpočet není nafukovací. Bylo to projednáno v řídícim výboru IPRM?

Škaloud: Pokud vím, tak o tom jednáno nebylo. Počítá se s tím po jednání zastupitelstva.

Šedivý: Myslím, že to má být opačně.

Humlová: Taky mě zarazilo, že v neuznatelných nákladech jsou náklady na vodovody a kanalizace. A je tam vždy stejná částka. V dalším bodě se tím budeme zabývat tou kanalizací a píše se, že celková rekonstrukce je nutná. 

Vařeka: Domnívám se, že se jedná o nedorozumění. Dotaci na to nedostaneme. V průběhu tvorby rozpočtu do něj můžeme započítat i tuto rekonstrukci. Jen nebudeme vázáni podmínkami dotačního řízení. 

Šedivý: Problém s kanalizací je ve všech ulicích, doufam, že to bude řešit další z materiálů. 

Kareš vyzývá Ženíškovou k několika odpovědím. 

Ženíšková: Dnes už k tomuto bodu bylo vše řečeno a mohli bychom přistoupit k hlasování.

Kareš: Myslím si, že mám právo na odpověď. 

Švenda: Cítím, že vám odpověď dala. 

Větrovský: Už se diskutuje k tématům, která přímo nesouvisí. Pane místostarosto, buďte tvrdší.

Pikrt: Mlátíme půl hodiny prázdnou slámu, navrhuji ukončit diskuzi. 

Diskuze ukončena. 

Hlasuje se o návrhu Vařeky.  Návrh byl přijat. 

 

16. 12. 2014 (23:55:50)  

50. Kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2015

Projednává se již podruhé. Zdůrazňuji, že návrh se oproti roku 2014 nemění.

Šedivý: Mrzelo mě, že materiál nebyl schválen již dřív. S panem Eisem jsme se dohodli, že k letošnímu roku nedojde ke zvýšení. Chci jen říct, že svazková cena vodného a stočného je 95 Kč a proto mě mrzelo, že jsem se dočetl v tisku, že smlouva mezi městem není dobrá a současnému vedení svazuje ruce. 

Diskuze ukončena. Zastupitelstvo schvaluje cenu vodného (52Kč) a stočného (23Kč)

16. 12. 2014 (23:59:00)  

52. Návrh plánu investic do vodohospodářského majetku na rok 2015, stanovení nájemného provozovateli vodohospodářského majetku a uzavření dodatku ke smlouvě o pronájmu a komplexním provozování vodohospodářského majetku

Plán byl upraven, aby odpovídal přesně výši nájemného. 

Návrh byl schválen bez diskuze. 

17. 12. 2014 (00:02:17)  

53. Různé

Humlová: Mám dva dotazy. Bod 1 slouží k informovanosti od rady. Proč jsme nebyli informováni o karanténě? Neví to ani ředitelé v ostatních školách. Dozvídají se to od svých žáků a rodičů. Dále jsem se dočetla, že ani jeden z místostarostů nebude mít na starosti ekonomiku. Připravuje se smlouva, že to bude zajišťovat Dvořák. Pokud to bude jakákoli smlouva mající charakter dodávky služby, protože s tím problém mám a musí tam být výběrové řízení. Dostáváme se na částku kolem milionu korun za ty 4 roky. Jaký typ smlouvy to bude? Děsí mě to, že by se uzavřila obchodní smlouva bez výběrového řízení. 

Švenda: Odpovíme písemně na vaši druhou otázku.

Vařeka: Co se žloutenky týče, je zbytečné tady povykovat. Mohla jste se se mě zeptat. Ihned poté, co jsem se to dozvěděl, tak jsem podnikl všechny kroky k tomu, aby ta informace šla dál. Udělal jsem všechno, co jsem považoval za možné.

Kareš: Chtěl bych poprosit pana Kyseláka, aby se zdržel svých komentářů. Na SZM funguje plavecký klub. Pokud jdeme do bazénu platíme za šatny, za teplo a tak dále. Ten, kdo si pronajímá bazén ke své činnosti, je práve plavecký klub. Musíme mu ten objekt pronajmout ve stavu, aby tam mohl vykonávat tu činnost. Platil 80 tisíc za speciální vybavení svojí šatny. Myslím, že je to nefér. Podívejte se na toto téma. V jakém stavu je vyjednávání se smlouvou Dirtecho? Unikají tam peníze.

Vařeka: Nechal jsem situaci prověřit. Ještě jsem se k materiálu nedostal. 

Kareš: Mohli bychom se příště zabývat změnou názvu ulice Zdeňka Vojíře? Jsou významnější osobnosti a i jiné historické kontexty. Pan Pikrt zastupuje město jako motivující starosta. Já jsem oceňoval jeho lidský rozměr, ale jsem zklamán tím, co se událo. Byl bych rád, kdybychom tu funkci mohli projednat. Budu proti tomu. Vy jste zvítězili s oprávněnou kritikou předchozíhovedení. Pod těmi rozhodnutími je ale podepsán i pan Pikrt. 

Vařeka: Nenacházím se v situaci, kdybych mohl vše vyřešit. Svůj čas musím rozdělit. Pan Pikrt doposud vykonával funkci motivujícího starosty a působil i v jiných orgánech. Kdybych to měl dělat sám, tak bych to nezvládl. Připadlo mi v tu chvíli jako nejrozumnější, aby v tom pokračoval a nedošlo k přetržení. Fungování města je přednostní. Je to domluvené do května.

Kareš: Měli jste s sebou městskou policii, když jste s paní Ženíškovou šel do charity?

Vařeka: Zaznamenal jsem článek, ve kterém se o tom píše. To, co jste udělal, je pomluva a je to pro mě nepochopitelné. Jak někoho takto můžete pomluvit a vířit to? Jak jste si to mohl dovolit? Je to nekolegiální a sprosťárna.

Kareš: My jsme tady zažili za ty dva dny něco podobného. Obecně jsem řekl jednu z variant. 

Vařeka: Takže vy jste nejspíš zloděj a to je v pořádku?

Kareš: Říkejte si to, mně to nevadí.

Vařeka: To přece není fér a kolegiální. Takhle chcete dát úsměv?

Kareš: Asi stejně jako vy do toho šlápnete. Teď se ptám, jestli tam byla městská policie.

Vařeka: Paní Ženíšková požádala městskou se obávala o ohrožení svého zdraví a majetku jako jakákoliv občanka. Po příjezdu státní policie strážník odešel. 

Řihák: Mám několik věcí. Usnesení, která nám bylo dáno 19. listopadu, že tisková mluvčí Pavlína Svobodová a Dušan Strakula. To máme dva tiskové mluvčí? Neproběhlo výběrové řízení. Případně co pan Strakula dělá? Když jsme u tech pomluv, tak se stačí podívat, co píše bývalá zaměstnankyně pana Hodrmenta, tak bych musel žádat o omluvu pořád. Nemluvme tu tedy o morálce a urážení. Dále se chci zeptat, proč jste zakázku na IT na MŠ pod Svatou Horou dali bez výběrového řízení? Dále mě zajímá usnesení z konce listopadu, že rada města zrušila zakázku na kamerový systém. Na radu prý chodí i pan Dvořák junior. Nevím, jestli je zaměstnanec, nebo poradce. Ale řekněte mi proč chodí na radu, protože rada je neveřejná. Pan Pikrt funguje dále, ale nefunguje dále pan Šedivý. Vím, že to nemusíte zdůvodňovat, ale nemohl byste nám ho dát? Myslím, že pracoval dobře. Chtěl bych, abyste nás informovali o vašich koncepcích, ušetřili bychom si tady čas. Dočetl jsem se, že chystáte Centrum sociálních služeb. Chci poděkovat paní velitelce MP, protože jsme všichni dostali požadované materiály. Můžete tento bod dát bod na lednové zasedání? Tam by na to byl prostor. 

Vařeka: Pan Strakula má podepsanou dohodu o pracovní činnosti na 4 hodiny denně do konce roku. Nyní má na starosti PR, Facebook. Má na starosti další koordinační činnosti. Co napíše tisk, já to také neberu v úvahu, ale mezi sebou bychom měli být kolegiální. Cos e týče výběrového řízení na IT. Částka byla 80 tisíc, ale myslím, že to bylo ještě od minulé rady města. 

Enenkelová: Nebylo potřeba vypisovat výběrové řízení. Kdybychom ho udělali, nestihli bychom to časově.

Vařeka: Co se týče pana Dvořáka mladšího i na druhý dotaz o výpovědi pana Šedivého, odpovím písemně. U informovanosti s vámi souhlasím. Udělali jsme chybu, ale je to naše první zastupitelstvo. To je pravda.

Říhová: Chtěla bych se zaměřit na co, co řekl pan Kareš, když hovořil o pojmenování ulic v našem městě. Jsem názoru, že jsme všichni dlužni vzpomínce na pana Lukeše a Stočese. Tomu bychom se také měli věnovat.  Příbram je s příběhem Vyššího principu spjata.

Svoboda: Pan starosta se vyjadřoval k Brdům, kde jste hovořil o stanovisku města Příbram, ale to tak není, protože já mam jiný názor a pokud to neprojednávalo zastupitelstvo, tak to nelze takto formulovat. S paní Ženíškovou jsem už hovořil o sociální oblasti. Vím zatím jen to z médií. Chci upozornit, že se tím zabývám na kraji. Nabízím pomoc, pokud budete chtít. Příští rok se mění financování sociálních služeb. Dotace už nepůjdou z ministerstva. Dávám na zvážení změnu zasedacího pořádku. Včera se tu odehrálo několik nepříjemností s panem Kyselákem. Byl bych rád, kdyby za jeho jménem nebylo uváděno KSČM. Zamysleme se nad časem zahájení zastupitelstva. Chtělo by to nějaké časové omezení.

Vařeka: Co se týče Brdů, máte pravdu a budu si na to dávat pozor. Vaší nabídky k pomoci si vážím. Zasedacího pořádku se celkem bojím, nevím ale jak to provést technicky. Co se týče pana Kyseláka, na to nyní nedokážu odpovědě. Nějak se k tomu postavíme. I u času zahájení vám dávám zapravdu. Je to doslova nehumánní. Sám jsem se cítil jak zmlácený. Souhlasím s vámi. Nevím ale co s tím dělat. Někteří mají problém s uvolňováním. Pokud budem konstruktivní, jako dne, myslím, že to bude možné.

Větrovský: Jednáme již třetí den. To je rekord a nevím, jestli se to někde děje. Každý by se měl zamyslet nad svojí konstruktivitou. Někteří pak i dříve odcházejí a my tu zůstáváme. Můžeme si zato ale všichni sami. Kdo ale kandiduje do zastupitelstva, musí počítat s tím, že se bude muset uvolňovat. Pokud to tak někdo má, neměl asi kandidovat. Mrzí mě, že ta kolegialita tady nebyla od pana Dvořáka. Neměl by nás tady hned na prvním zastupitelstvu dát do role diváků. Chtěl jsem se dále zeptat, jestli máme právně vyřešené právní aspekty online přenosu. Mrzí me, že neprošla ta tribuna. Ta práce tak přišla v niveč. 

Švenda: Problém je se záznamen, takto je to naprosto v pořádku. Pokud bychom chtěli záznam, musíme to dále řešit. Děkuji šem za účast a přeji příjemné prožitá vánočních svátků. 

17. 12. 2014 (00:47:11)  

Švenda ukončil zasedání. Zastupitelstvo trvalo v součtu téměř 16 hodin. Děkujeme všem, kteří vydrželi a přejeme dobrou noc.

17. 12. 2014 (00:47:41)  

Další články

Dopravní nehoda uzavřela silnici na výjezdu z Příbrami, hasiči vyprošťovali zraněnou řidičku Dopravní nehoda uzavřela silnici na výjezdu z Příbrami, hasiči vyprošťovali zraněnou řidičku Příčinu střetu dvou vozidel prošetřují policisté, silnice je v místě zledovatělá. 26. ledna 2020   (19:35) Vojáci budou v Jeseníkách bojovat o přežití. Dělostřelci z Jinců museli svou účast odříci Vojáci budou v Jeseníkách bojovat o přežití. Dělostřelci z Jinců museli svou účast odříci Přestože jsou jinečtí dělostřelci uvedeni na startovní listině, extrémního víceboje se letos nezúčastní 26. ledna 2020   (18:38) Lidé se začínají obávat chřipkové epidemie i koronaviru, v lékárnách nejsou roušky Lidé se začínají obávat chřipkové epidemie i koronaviru, v lékárnách nejsou roušky Jednorázové roušky momentálně nejdou ani objednat, říká příbramská lékárnice 26. ledna 2020   (14:49) Meteorologové varují: Silnice a chodníky pokryje ledovka Meteorologové varují: Silnice a chodníky pokryje ledovka Střední Čechy může už v neděli večer zasáhnout námraza. Varování vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Nebezpečí hrozí řidičům na silnicích, klouzat budou ale také chodníky. 26. ledna 2020   (12:55) Má handicap, přesto získala svou vysněnou práci. Musela však ujít velký kus cesty Má handicap, přesto získala svou vysněnou práci. Musela však ujít velký kus cesty Moniččina cesta za snem začala před pěti lety v nácvikovém kiosku společnosti Alka o.p.s. Zde se osmělila a naučila se mluvit s cizími lidmi 26. ledna 2020   (10:42) Lucie Pudilová rozhodující zápas v UFC prohrála Lucie Pudilová rozhodující zápas v UFC prohrála Duel skončil v neprospěch příbramské bojovnice, připsala si tak čtvrtou porážku v řadě. 26. ledna 2020   (07:23) V Příbrami žije bezmála tři tisíce psů, někteří z nich však načerno V Příbrami žije bezmála tři tisíce psů, někteří z nich však načerno K dnešnímu dni dluží majitelé psů městské kase přes 155 tisíc korun 26. ledna 2020   (06:39) Kolemjdoucí vyděsil nález mrtvého muže, policie vyšetřuje příčinu jeho úmrtí Kolemjdoucí vyděsil nález mrtvého muže, policie vyšetřuje příčinu jeho úmrtí Kriminalisté zjišťují okolnosti smrti, místo nálezu je neprodyšně uzavřeno 25. ledna 2020   (17:58) Žáci a studenti z okolí Brd mají poslední možnost  přihlásit se do mezinárodní soutěže o přírodě Žáci a studenti z okolí Brd mají poslední možnost přihlásit se do mezinárodní soutěže o přírodě Děti a studenti z okolí Brd budou mít i letos možnost zapojit se do celoevropské znalostní soutěže o přírodě YPEF 2020 (Young People in European Forests – Mladí lidé v evropských lesích). Místní kolo této soutěže, v níž o úspěchu rozhodují znalosti o lesích, lesnictví a přírodě, pro ně v úterý 18. února 2020 v Obecnici zorganizují lesní pedagogové Vojenských lesů a statků ČR (VLS) 25. ledna 2020   (15:02) Příbramskému divadlu i kinu loni přibylo návštěvníků Příbramskému divadlu i kinu loni přibylo návštěvníků Divadlu Antonína Dvořáka v Příbrami loni přibylo návštěvníků. Jeho představení zhlédlo téměř 66.000 diváků, meziročně asi o 8000 více. Velký nárůst návštěvnosti byl také v kině. 25. ledna 2020   (12:05)Kodex redakce Reklama Kontakty Informace o cookies Ochrana osobních údajů
Provozovatel portálu pribram.cz Rosalota, s. r. o.
Žižkova 708
261 01 Příbram II

IČ: 02289288
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 217655.


Redakce zpravodajství portálu pribram.cz
Společnost Rosalota, s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
2014 - 2020 © Rosalota, s.r.o.Všechna práva vyhrazena. webdesign | websystem | KAO.cz