24. 5. svátek má Jana

Tomáš Pospěch: Výjimečný dar Josefa Koudelky má již v péči Uměleckoprůmyslové museum v Praze

2. prosince 2021   (15:33)
Dalších 6 fotografií v galeriiTomáš Pospěch: Výjimečný dar Josefa Koudelky má již v péči Uměleckoprůmyslové museum v Praze
foto: GFD Příbram, k přednášce Tomáše Pospěcha „Josef Koudelka – Český fotograf?“

Přednáška o díle jednoho z nejznámějších českých fotografů v Galerii Františka Drtikola byla vzhledem ke zhoršující se epidemické situaci zrušena. Alespoň zprostředkovaný vhled do tématu přinášíme v následujícím rozhovoru. Přednáška Tomáš Pospěcha se uskuteční v náhradním termínu.Na 2000 fotografií, které reprezentují jeho celoživotní dílo, věnoval fotograf Josef Koudelka několika českým státním kulturním institucím. Největší část, 1800 položek včetně slavného cyklu Invaze, získalo Uměleckoprůmyslové museum v Praze. Vedle rozsáhlých autorských souborů Františka Drtikola a Josefa Sudka, které byly také do muzea darovány, bude kolekce Josefa Koudelky patřit k nejvýznamnějším souborům světové fotografie v českých sbírkách. Sbírku Josefa Koudelky a zpracování daru má v Uměleckoprůmyslovém museu na starost kurátor a historik fotografie Tomáš Pospěch. V Galerii Františka Drtikola v Příbrami se měla konat jeho přednáška o místě Josefa Koudelky v kontextu české fotografie. Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci je přednáška zatím odložena. Jako částečnou náhradu přinášíme s Tomášem Pospěchem rozhovor, ve kterém popisuje, jaké plány má muzeum s darovaným dílem, a rovněž přibližuje, jak vznikala Koudelkova kniha Deníky, která právě v těchto dnech vychází.
Jednání o poskytnutí daru mezi Josefem Koudelkou a Uměleckoprůmyslovým museem (UPM) probíhala od roku 2007. Je to běžná doba v případě tak obsáhlé kolekce, nebo byl tento případ v něčem specifický?
Dar Josefa Koudelky je zcela výjimečný. Jak objemem, v současnosti je to více než 1850 položek a další fotografie, negativy a dokumentační materiál budou následovat v dalších vlnách, tak i do hodnoty. Josef Koudelka začal jednat s muzeem před 14 lety, ale v denících jsem četl zápisy ještě o několik let starší. Rozhodl se oslovit UPM s tím, že v jeho sbírce fotografie bude uloženo vše, co v životě vytvořil. Další menší kolekce fotografií pak daroval ještě do Národní galerie, Národního muzea a Moravské galerie v Brně. V průběhu let bylo potřeba vytvořit smlouvy, které by reagovaly na všechny autorovy podmínky a byl postaven nový depozitář UPM, aby mohly být sbírky UPM, a tedy i dar Josefa Koudelky důstojně uloženy.

Nový depozitář UPM byl dokončen v roce 2016. Můžete přiblížit jeho specifické podmínky a prostředí?
Sbírka ve staré budově UPM na Palachově náměstí v Praze léta narážela na prostorové i technické limity budovy. Teď jsou konečně v depozitu umístěny fotografie ve tmě a v odpovídající nekolísající teplotě a vlhkosti. Myslím, že Koudelkovo rozhodnutí darovat takový velkorysý dar UPM, a tedy i českému státu, napomohl uspíšení výstavby tohoto centrálního depozitáře.

Plánuje UPM v budoucnu zřídit stálou expozici díla Josefa Koudelky? Případně jaké jsou nejbližší plány s díly z darované kolekce?
Smlouva s Josefem Koudelkou a muzeem nás zavazuje část jeho díla vystavit. To určitě uděláme. Musíme ale vyřešit obměňování fotografií tak, aby je delší vystavování nepoškodilo. Připravovány jsou také zápůjčky do zahraničí, což byla také jedna z podmínek převzetí daru. Aktuálně je připravována velká výstava Josefa Koudelky v nových prostorách muzea fotografie v Lausanne.


Právě vychází kniha Deníky, na které jste s Josefem Koudelkou pracoval. Jde o výběr textů z 68 deníků, které si Josef Koudelka vedl v průběhu posledních 51 let. Jakou metodiku jste uplatnil při výběru textů a do jaké míry do výběru zasahoval samotný autor?
Josef Koudelka je až proslavený svou pečlivostí, maximalismem a snahou mít své dílo a to, jak je prezentováno, co nejvíce pod kontrolou. Ze čtení deníků vím, že dlouho zvažoval, zda je na konci života zničit, darovat do archivní instituce s podmínkou, že je nikdo 35 let nesmí číst, anebo zda část z nich zveřejnit. Potěšilo mne, když mne oslovil, zda bych je nechtěl pročíst a rozhodnout, zda je zveřejnit – co a v jakém množství. Současně jsem si chtěl dříve, než práci na denících definitivně potvrdím, ověřit, jestli budu umět jeho písmo číst, seznámit se aspoň částečně s charakterem poznámek, co si poznamenával, nakolik byl osobní atd. Potěšilo mne, že se mi to dobře čte, autor je otevřený, v dobrém smyslu kritický. Ale také, že zápisy v deníku jsou fascinující jak pro fotografa a historika umění, jako jsem já, a současně mohou být čtivé i pro toho, kdo se zajímá obecně o kulturu nebo svět kolem sebe. Josef Koudelka v nich hodně píše o tvorbě i osobních vztazích k osobnostem jako Henri Cartier-Bresson, René Burri, William Klein, Anna Fárová, Markéta Luskačová, Dagmar Hochová nebo John Berger. A také o svých přátelstvích a vztazích se ženami nebo lásce k dětem. Jsou i návodem, jak se stát fotografem a jak rozvíjet svou tvorbu. A ve výsledku můžeme číst deníky jako příběh exulanta, který se snaží svou práci dělat naplno, hledá svou roli v cizím prostředí a nechce přitom obětovat to jediné, co emigrací a ztrátou domova získal – tedy vlastní svobodu.
Nenapadlo mne, že bych mohl dostat takovou nabídku, Josef Koudelka si mne nějak vybral. Ale ukázalo se, že je dobré, že jsem měl teoretickou i praktickou zkušenost s momentní fotografií, spaním venku a znal jsem poměrně podrobně tvorbu většiny osobností, o kterých si v denících psal. Jen zápisy ve francouzštině nebo italštině jsem si od něj musel nechat překládat. Josef Koudelka má také velice specifický, mnohdy až kaligrafický způsob zápisu. Hned na počátku jsem proto přišel s koncepcí, že se v knize bude střídat text s reprinty dvojstránek deníků a také jsem chtěl, aby tam byly Josefovy fotografie. Tím, že byl minulý rok do jisté míry zavřený v Paříži a nemohl moc cestovat, procházel negativy a kontakty v Magnu a vybral řadu dosud nepublikovaných fotografií, které v minulosti pořídil a měly vztah k jeho životu.
V neposlední řadě měli velký vliv na definitivní podobu deníků nakladatel Viktor Stoilov, redaktoři Eva Hrubá a Jan Šulc a samozřejmě grafik Aleš Najbrt. Byla to podnětná spolupráce. Josef Koudelka umí jasně říct svůj názor, současně bylo příjemným překvapením, jaký prostor nám ve výsledku dal a až na některé zásahy, kterým rozumím, kdy se například nechtěl zbytečně někoho dotknout nebo způsobit nedorozumění v pasážích, které se dají vykládat různě, nechal publikovat řadu kritických nebo osobních zápisů.

Josef Koudelka se v posledních letech rozhodl věnovat uspořádání svého archivu s více než 30 000 naskenovanými kontakty. Máte aktuální zprávy o tom, v jaké je fázi?
Máme za sebou dvě fáze daru, který teď zpracováváme, a připravujeme k vydání souborný katalog. Domluveno je, že až skončí výstavy posledního projektu Ruins, fotografie se přesunou také k nám do muzea. Aktuálně pracujeme na předání layoutů výstav, které si Josef Koudelka většinou rozvrhoval sám a jejichž přípravu má pečlivě dokumentovanou, a také některých dopisů. V budoucnu je ještě uvažováno o převzetí archivu negativů. Kontakty má autor aktuálně u sebe, pracuje s nimi a osobně mne to velmi těší. Je tak naděje, že některé projekty z minulosti se dočkají dokončení a knižního vydání. Třeba v listopadu byl v prestižním francouzském nakladatelství Delpire vydán Koudelkův soubor Divadlo, zatím francouzsko-anglicky, ale možná přijde české vydání. A některé další knihy se připravují.

Doc. Tomáš Pospěch, Ph.D (1974)
Český fotograf, teoretik, pedagog a kurátor, jehož všestranné aktivity na poli fotografie a výtvarného umění přesahují do publicistické a nakladatelské činnosti (nakladatelství PositiF). Jako historik umění se zaměřuje především na fotografii a současné výtvarné umění střední Evropy. Ve svých dokumentárních fotografických projektech dlouhodobě zkoumá socio-kulturní otázky spjaté s tématem češství s přesahem do konceptuálních až subjektivně-meditativních poloh.

Fotogalerie

Tomáš Pospěch: Výjimečný dar Josefa Koudelky má již v péči Uměleckoprůmyslové museum v Praze () Tomáš Pospěch: Výjimečný dar Josefa Koudelky má již v péči Uměleckoprůmyslové museum v Praze (1) Tomáš Pospěch: Výjimečný dar Josefa Koudelky má již v péči Uměleckoprůmyslové museum v Praze (2) Tomáš Pospěch: Výjimečný dar Josefa Koudelky má již v péči Uměleckoprůmyslové museum v Praze (3) Tomáš Pospěch: Výjimečný dar Josefa Koudelky má již v péči Uměleckoprůmyslové museum v Praze (4) Tomáš Pospěch: Výjimečný dar Josefa Koudelky má již v péči Uměleckoprůmyslové museum v Praze (5)

foto: Tomáš Pospěch
zdroj: pribram.cz
autor: Anna M. Maximová


Další články

Chystaná vyhláška by mohla regulovat hlučné nedělní práce Chystaná vyhláška by mohla regulovat hlučné nedělní práce Především v okrajových částech Příbrami si obyvatelé stěžují na nadměrný hluk o … Výročí březohorské důlní katastrofy se blíží Výročí březohorské důlní katastrofy se blíží Každé město má svoji historii, ta naše je od nepaměti spjata s hornictvím. Na historii … Ceny některých stavebních materiálů stouply až na dvojnásobek Ceny některých stavebních materiálů stouply až na dvojnásobek Nejvýrazněji, skoro o 120 procent, se zvýšily ceny tepelných izolací. Památník Antonína Dvořáka představí skladatelovo rodiště Památník Antonína Dvořáka představí skladatelovo rodiště Program věnovaný Nelahozevsi, Dvořákovu dětství i jeho zálibě v sadařství se v … Nehoda dvou aut komplikuje u Skalky dopravu Nehoda dvou aut komplikuje u Skalky dopravu Při nehodě se zranila řidička, která byla pozemní cestou přepravena do jedné z … Bohutínští rybáři naučí „lovit“ děti z dětského domova Bohutínští rybáři naučí „lovit“ děti z dětského domova Program pro děti z Lazce připravila organizace na neděli 5. června u rybníka V Luhu, v … Příspěvek 5000 Kč bude pro děti, jimž 1. srpna nebude ještě 18 let Příspěvek 5000 Kč bude pro děti, jimž 1. srpna nebude ještě 18 let Příjem se bude u zaměstnaných žadatelů zjišťovat ze základu pro odvody a u živnostníků … ŽIVĚ: Zasedání zastupitelstva v Příbrami ŽIVĚ: Zasedání zastupitelstva v Příbrami Dnes usedli do svých židlí příbramští zastupitelé. Na předposledním zasedání před … Pro zraněného motorkáře spěchal k slapské přehradě vrtulník Pro zraněného motorkáře spěchal k slapské přehradě vrtulník Nehoda se stala dnes dopoledne za mostem přes slapskou přehradu u Živohoště. Do Příbrami přijede zahrát Jaromír 99 s Letní kapelou Do Příbrami přijede zahrát Jaromír 99 s Letní kapelou Jaromír Švejdík, známý také pod pseudonymem Jaromír 99, je český zpěvák, skladatel, … ROZHOVOR
Kodex redakce Reklama Pro média Kontakty
Provozovatel portálu pribram.cz Rosalota, s. r. o.
Žižkova 708
261 01 Příbram II

IČ: 02289288
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 217655.


Redakce zpravodajství portálu pribram.cz
Společnost Rosalota, s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
2014 - 2022 © Rosalota, s.r.o.Všechna práva vyhrazena. webdesign | websystem | KAO.cz
Nastavení souborů cookies
Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?
Informace o cookies
Souhlasím Přizpůsobit
Podrobné nastavení cookies « zpět
Soubory cookie používáme k zajištění základních funkcí webu a ke zlepšení vašeho uživatelského zážitku. Souhlas pro každou kategorii můžete kdykoliv změnit.

Nezbytné cookies
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Tyto soubory zajišťují uchovávání produktů v košíku, zobrazování seznamu oblíbených výrobků, správné fungování filtrů, nebo přihlášení. Bez těchto souborů cookies nebude webová stránka správně fungovat a ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat. Tyto soubory cookies neukládají žádné osobně identifikovatelné informace.
Cookies pro marketing
Umožňují nám sledovat souhrnné informace o návštěvnosti stránek a využívání různých funkcí. To nám pomáhá naše weby zlepšovat tak, aby Vám lépe sloužily. Analytické cookies jsou nastavovány třetími stranami - Google Analytics, TOP list.

Povolit všechny kategorie cookies Povolit vybrané kategorie cookies