vývoj epidemie COVID-19
testovaní nakažení uzdravení zesnulí
celá ČR 430564 9180 6498 319
Středočeský kraj 6658 1062 844 23
okres Příbram ? 52 48 1


Sledujte s námi lednové zastupitelstvo

ON-LINE PŘENOS
26. ledna 2015   (14:15)
Sledujte s námi lednové zastupitelstvo

Schůze začíná v 17.00 a jako vždy vám nabídneme textový online přenos.Program:
1. a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů b) Schválení programu jednání c) Informace rady města
2. Dodatek č. 3 Jednacího řádu Zastupitelstva města Příbram – návrh
3. Schválení strategického plánu rozvoje města Příbram na období let 2014 – 2020
4. Pozastavení výkonu usnesení Rady města Příbram R.usn.č.750/2014
5. Pozastavení výkonu usnesení Rady města Příbram R.usn.č.840/2014
6. Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.01.2014 do 30.09.2014
7. Vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu v Příbrami
8. Prodej volného bytu č. 17 v Příbrami I, ul. Riegrova č,.p. 73 – obálkovou metodou
9. Záměr zřízení příspěvkové organizace „Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram“
10. Záměr vydání souhlasu se zápisem věcného práva do veřejného seznamu při případném bezúplatném převodu pozemku p.č. 4212/5 v k. ú. Příbram
11. Návrh na sepsání souhlasného prohlášení mezi městem Příbram a společností DUVE ČR, s.r.o., IČO: 26444178, se sídlem Dělostřelecká 368, Příbram I
12. Žádost o prodej části pozemku p. č. 55/1 o výměře cca 200 m2 v k. ú. Občov
13. Žádost o narovnání vlastnického práva ke stavbě trafostanice na pozemku p. č. st. 1792 v k. ú. Březové Hory
14. Různé
15. Diskuse, interpelace, závěr

Tip redakce: Pokud nechcete, aby vám unikly aktuální informace, staňte se fanoušky naší stránky na Facebooku a budete 24 hodin denně v obraze.


zdroj: text i foto: pribram.cz

autor: MJ
Byli jsme přítomni a on-line

Vítejte při online přenosu ze zasedání městského zastupitelstva. Záznam připravuje zpravodajský portál pribram.cz.

Přepis vzniká v průběhu schůze, neobsahuje tedy doslovná vyjádření zastupitelů nebo občanů, ale jen parafráze. Upozorňujeme čtenáře, že jednání není reprodukováno zcela přesně a záznam tedy může obsahovat jazykové i významové nedokonalosti.

Příjemné sledování. MJ

26. 01. 2015 (13:53:14)  

Sál se pomalu začíná plnit diváky a prvními zastupiteli. Jednání by mělo být zahájeno během 15 minut. 

26. 01. 2015 (16:48:09)  

Jednání bylo právě zahájeno. Přítomni jsou všichni zastupitelé. 

26. 01. 2015 (17:02:51)  

Zápis z minulého jednání byl v pořádku.

Řihák: V bodě různé je zapsáno, který zastupitel se na co ptal. Když se podívám do bodu různé, tak se tady píše, že pan starosta nám odpověděl, ale není tam napsáno co odpověděl. Nemohlo by tam být alespoň jednou větou zapsána ta odpověď?

Vařeka: Nebylo to doposud zvykem, ale můžeme ho zavést. 

Kareš: Chtěl bych poprosit, jestli by moje náměty mohly být zaznamenány trochu detailněji. Včetně odpovědí.

Vařeka: Jste znám jako člověk, co nejvíc hovoří. Pokud by bylo vše v zápisu, budu muset zaměstnat další dva lidi a bude z toho spis, který už nikdo nepřečte. Není to jednoduché splnit.

Kareš: To je velmi subjektivní. Já si myslím, že moje vystoupení jsou podstatná. Netrvám na citaci. 

Vařeka: Pojďme to řešit v bodě různé.

Molnár: Říkal jste, že se provádí záznam, ten se někam ukládá?

Vařeka: Nemáme oprávnění ho někde vystavovat, je to jen online přenos. 

26. 01. 2015 (17:08:42)  

1. a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů b) Schválení programu jednání c) Informace rady města

Řihák: Neurčil jste ověřovatele.

Vařeka: Máte pravdu. Byli určeni Kareš a Stříbrnský.

Humlová: Mám návrh na vyřazení bodu číslo 3, což je schválení Strategického plánu. Je to strašně obsáhlý materiál a za dobu, kdy jsem si přečetla program, jsem neměla čas se s ním seznámit a vůbec nevím, co v něm je. Je to nesmírně závažný materiál a měl by být projednán samostatně. Měl by být samostatně spolu s rozpočtem. Na jedno zasedání je to akorát. Byl bych rád, kdyby zde byli i zpracovatelé a něco vysvětlili. 

Řihák: Chápu, že má někdo nedostatek informací, paní Humlová nebyla v minulém zastupitelstvu. Chci se ale zabývat bodem č. 9 a to je záměr zřízení Centra sociálních a zdravotních služeb. Máme málo informací. Chtěl jsem některé informace k tomuto kroku. Některé body byly představeny přes tisk. Je to všechno narychlo a nepřipravené. My sociální služby podporujeme. Pokud něco dělám a řeknu, že to někde funguje...třeba v Poděbradech. Byl tam někdo z vedení města? Co to přinese občanům? Myslím, že bychom měli bod odložit. Bylo by dobré udělat například nějaký seminář. Například dneska jsem se dozvěděl složení komisí. Dávám návrh na usnesení vyřadit tento bod. 

Vařeka: Co se týče Strategického plánu. My jsme o tom také uvažovali. K vaší námitce, že jste neměla čas, tak to není tak úplně pravda. Na stránkách města je již dlouhou dobu. Jinak s vámi souhlasím. Také máme svoje výhrady. Co se týče bodu 9, tady to považuji za závažnější. Pokud to odložíme, tak za měsíc nebudeme ani o chloupek chytřejší. Spolupracujeme s krajem a ministerstvy, není to žádný experiment a jsme schopni ho obhájit. Měli bysme vás i veřejnost s tímto bodem seznámit.

Větrovský: Já s vámi souhlasím, že Centrum sociálních služeb je závažný bod, Já nechci tvrdit, jestli je to špatné nebo ne, ale dnes se ke mně dostala koncepce, kterou jsem neměl čas prostudovat. Jsem pro stažení.

Řihák: Spolupráce s krajem je důležitá, ale nikdo nás do toho netlačí. Může to nakonec vést k tomu, že služby budou fungovat hůře. 

Šedivý: Musím souhlasit s mými předřečníky. Toho času bylo málo. Neviděl jsem žádnou rozvahu, jestli to funguje lépe, nebo hůře. Nechci to tu rozebírat, ale zásadně mi chybí je ekonomická rozvaha celého počinu. Jestli to bude k 1. červenci nebo ne, tak už je to jedno. Měli bychom mít dostatek informací. Prokousal jsem se materiálem. 

Molnár: Připojím se ke kolegům, kteří se vyjadřovali. Také mi chybí ekonomická analýza. Slučování těchto služeb nemá žádný přímý vliv na poskytování dotací. Je tu spousta bodů, o kterých se ještě bavit. 

Vařeka: Každý měl možnost se seznámit podrobněji, pokud by nás navštívil na radnici. Někteří toho využili a jsou informovaní. Považuji to za zdržovací taktiku. Máme nějaké plány a věci na sebe navazují. Mohlo by to znamenat další problémy. 

Šedivý: Protestuji proti tomu, že jsme se mohli seznámit s materiálem. Já nepracuji v Příbrami, takže nemohu chodit po městě v úřední době. Je to závažný akt, který je potřeba rozpitvat. Když se napíše, že se budou lépe čerpat dotace - není to pravda. Nelze lépe čerpat, než tomu tak bylo. Každý standart je jasně dán. Proč se máme dohadovat, že to má být dneska schváleno. Proč nemáme možnost se s tím blíže seznámit. Až dneska tady na místě jsme získali papíry s nějakými informacemi.

Vařeka: Pane Šedivý. Víme, že se v tom vyznáte a přesto mě udivuje, že vypustíte něco jako, že čerpání dotací je ze zdravotních pojišťoven. Schvalujeme pouze záměr.

Řihák: Já si myslím, že bychom měli informace mít a ne je dohledávat na městě. Ať to proberou ještě odborné komise. Na městě si můžeme doplňovat nějaké drobnosti, ale toto je opravdu závažné. 

Šedivý: Nemáte pravdu a nenapadejte mě. Povídal jsem zvlášť o dotacích a pojišťovnách. Doufám, že se mi omluvíte, až si poslechnete ten záznam. Nikdo mi nevysvětlil, proč 90% organizací je vedeno tak, jak je vedeno a zbylých 10 % by bylo sloučeně pod Centrem sociálních služeb. To to ti ostatní dělají špatně? Některé kroky mohou být už nevratné. Neříkám, že je to špatné. Na příštím zasedání vás třeba pochválím, ale musím mít dostatek informací.

Kyselák: Mám pocit, že někteří z nás neumějí číst. Projednáváme záměr. Nerozhodujeme o konečné podobě. Mám na pana starostu dvě otázky. Je to ekonomicky přínos pro město a zjednodušené řízení?

Vařeka: Odpovím vám na obě otázky. Ano a ano.

Kareš: Nebudu mít návrh na ubírání práce, ale přidání. Navrhuji další bod a ten se týká dětí a jejich bezpečnosti. Měli bychom prodiskutovat bezpečnost dětí ve školách a okolí. Mohu dát k dispozici svůj potenciál. Tento proces mohu koordinovat. 

Vařeka: Je to dobrý námět, ale bylo by dobré to předjednat například v bodě různé a můžeme to zařadit na příští zastupitelstvo. 

Kareš: Bez problémů se o tom můžeme bavit v bodě různé. 

Šedivý: Já říkal, že si uvědomuju, že je to záměr, ale mohou se udělat nevratné věci. Pane starosto, vy umíte s lehkostí odpovědět, bez papírů a rozvahy na obě otázky ano. Proč tu není alespoň kousek rozvahy o těchto věcech.

Vařeka: Ještě jste si neposlechl prezentaci a už nás napadáte. To je zdržovací taktika. 

Řihákův návrh o stažení bodu 9 neprošel. Stažení bodu 3 také stažen nebyl. Nyní se hlasuje program jako celek. Odsouhlaseno.

26. 01. 2015 (17:36:35)  

1/C: Informace rady města: 

Vařeka: Dovolím si říct něco o změne organizačního řádu. Celkem dojde ke zrušení 4 odborů, další 4 nové vzniknou. Některé odbory se přejmenují. Vypsáno bude 14 výběrových řízení, přihlásit se mohou i stávající vedoucí a úředníci. Hlavní důvody jsou vnější vlivy jako nový občanský zákoník, nedostatečná funkčnost, některé právnicky chybně ukotvené vztahy. Důvodem je i jiné složení minulého vedení a změny v kompetenčním schématu. Rada města je zodpovědná za plnění úkolů a musí mít možnost si zvolit způsoby, které splnění těchto povinnosti umožní. 

Dvořák: Velmi rád bych sdělil, že mezi mnou jako OSVČ a městem byla uzavřena smlouva o poskytování poradenských služeb. Chci, aby to všichni věděli a vyzývám i k dotazům. 

Řihák: Je možné do bodu různé namnožit nový organizační řád?

Švenda: Komise byly zřízeny 19. ledna. Na začátku měla TOP 09 i ANO odlišný názor na principy obsazování komisí. Nakonec jsme udělali kompromis, ale společné je to, že jsme hodnotili jeho přínos pro práci v komisi. Celkový poet komisí je 11 a členů je 93. Už nyní je naleznete na webových stránkách města. Největší podíl má veřejnost a to 27 členů. 

Kareš: Já nevím, kdo je v komisích. Poprosím také o rozmnožení seznamu členů. 

Švenda: Komise jsou poradním orgánem rady, takže je to v její kompetenci.

Vařeka: Máme problém a na úřadě už není nyní nikdo, kdo by to mohl namnožit. 

Molnár: Zaměstnanci tady přeci jsou, myslím, že by byli schopní to do konce jednání obstarat. 

Vařeka: Zkusíme to zařídit. 

26. 01. 2015 (17:48:18)  

2. Dodatek č. 3 Jednacího řádu Zastupitelstva města Příbram – návrh

Řihák: Ten materiál si zasluhuje komentář. Může to někdo vysvětlit? Vím, že zasedala rada a měla jako program jen tento bod. Díval jsem se na jednací řád a i na zákon a chtěl bych to trochu více okomentovat. Je zde to, že kromě starosty může jednání vést i člen rady. Ještě upravujete několik paragrafů ohledně technické poznámky. 

Humlová: Byla jsem mírně zděšena, když jsem si to četla. To se máme připravit na to, že zde nebude žádný člen rady? To je podle mě zcela nadbytečné. Neodporuje to zákonu, ale zdravému rozumu.

Vařeka: Změny nejsou zásadní. Doteď technická poznámka sloužila k čemukoliv. To je třeba napravit. Zákon musí pamatovat na všechny možnosti, i když by tu nebyl nikdo z rady. 

Řihák: Mně je jedno, kdo bude řídit zastupitelstvo, ale bylo tradicí, že to byl starosta, nebo 1. místostarosta. Nemám s tím ale problém. Ta druhá věc je závažnější. Když ukončíte rozpravu, tak se podle tohoto návrhu už nemohu přihlásit s námitkou proti zákonu a jednacímu řádu.

Volný: Po právní stránce je návrh v pořádku. Je otázkou politické dohody, jak to má být. 

Kareš: Vyjadřuji údiv nad tím, že nemůžeme s technickou vystoupit kdykoliv v průběhu jednání. Je potom na vás, abyste ten příspěvek případně ukončil, pokud nejde o technickou. 

Kyselák: Každá věc jednou končí, pokud končí rozprava, tak není možné, abych si za 5 minut vzpomněl, že ještě budu mít technickou. Je vždy dost času to zhodnotit. Námitky jsou nesmyslné. 

Humlová: Kdo vlastně zahájí jednání, když tu rada nebude a kdo provede tu volbu?

Vařeka: Skutečně chceme vést takovéto teoretické diskuze? Je to zbytečné. Na radnici se řada tradicí změní. My budeme mít jiné tradice a věci budou dělat ti, kteří jsou v nich zkušenější. Třeba pan Švenda je kovanější, než já. Je velká pravděpodobnost, že ho bude řídit lépe než já. 

Šedivý: Myslím si, že to slovo rozprava by z návrhu mělo být vyňato a bude to v pořádku. A bylo by hotovo. To, co říkala paní Humlová, je důležité. Je to stejně teoretické jako ten váš návrh. 

Řihák: Pokud to slovíčko vyřadíte, nemám problém ho podpořit. 

Dvořák: Udivuje mě čím dokážeme trávit čas. Přikláním se k tomu, co navrhl pan Šedivý. Některé úvahy jsou ale již mimo a jdou mi oči v sloup. Ve starém jednacm řádu nebylo definováno, co byla technická poznámka, a proto se to dělá. 

Zastupitelstvo schválilo dodatek jednacího řádu podle připomínek Šedivého a Řiháka.

26. 01. 2015 (18:09:07)  

3. Schválení strategického plánu rozvoje města Příbram na období let 2014 – 2020

Vystupují autoři plánu ze společnosti Proces s prezentací.

Vařeka: Dle mého názoru se jedná o velmi podrobně zpracovaný dokument, který solidně obsáhl Příbram. Děkuji všem, kteří se na dokumentu podíleli. S kolegy jsme dlouho zvažovali, jak se k dokumentu postavit. Nejsme automatický odmítač všeho, co bylo. Máme ale nějaké výhrady. Mám zmatek v tom, kterým směrem by se vývoj měl dále ubírat. Dokument považuji za nepolitický a nekontroverzní. Nové vedení ale bude muset v nejbližších týdnech rozhodnout, na jakou oblast budeme klást důraz. Něčím se začít musí. Ekonomická situace nemůže řešit vše zároveň. Srdcem by měl být akční plán a zde již tolik nesouhlasím. Největší slabinu zde vidím v tom, že se změnilo vedení města. V některých oblastech máme jiné plány. Navrhuji odmítnutí tohoto plánu. V posledních dnech došlo v zásadnímu obratu v otázce Brd. Ani s tímto nemohl plán počítat a proto je v těchto věcech velmi nekonkrétní. Velmi obecně je řešena i nezaměstnanost. Uložil bych radě tedy dopracovat Strategický plán.

Řihák: Mnohé bylo řečeno. Strategický plán se bude těžko odmítat. Když se začal připravovat, zapojila se široká veřejnost. Já tento plán podpořím, jak je. Je to živý materiál a můžeme ho měnit. 

Vařeka: Je tam značný nesoulad mezi rozpočtem a akčním plánem. Dávám návrh neschválit Strategický plán rozvoje města a ukládá radě města předložit aktualizovaný plán a to nejpozději do 30. června 2015. 

Kyselák: Ten plán mě vůbec neuspokojil, protože ho nepokládám za strategický plán. Strategie je, že se stanová zásady, jakými se bude jednat. Zaujala mě otázka, kam se mají vynakládat fin. prostředky. V plánu je to samá oprava, já chci rozvoj. Já chci slyšet strategii, na čem bude město postaveno, v tom plánu to vůbec není řečeno. Švýcaři dělají hodinky a my děláme co? Všechno a nic a nikam to nevede. Udržovat umí každý, proto jsem proti. 

Kareš: Nová koalice chce dávat nové piority, protože chtějí něco dělat jinak, takže ty priority tam jsou. Takový dokument se vytváří podle určitého plánu. Já s tím nesouhlasím. Rozumím jiným prioritám, v každém plánu bude určitý rukopis. Budu rád, když nás oslovíte při té aktualizaci. Je mi pána z té firmy trošku líto, protože určitě mají nějaký mustr a nemyslím si, že by byl ten plán špatný. 

Molnár: V komisích seděli různí lidé. Máte svojí vizi, ale pojďme se o tom bavit. V té době, kdy se plán připravoval, tak jsme rozpočet nepřipravovali. 

Šedivý: Je mi trochu smutno z toho, že tady je a priori špatně to, co bylo. Ono toho bylo hodně, chodili jsme tam hdoně často. Ti lidé, kteří to dělali ve svém volném čase, tak to mysleli upřímně. Udivuje me, že pan Kyselák říká, že je to špatné. Jako každý občan měl právo do toho zasáhnout. Není to nic politického, tam jsou jenom potřeby města. Vždyt se změny můžou udělat. Je to plán do roku 2020, ale uvědomte si, že máte nějaké funkční období, já bych to úplně nerozbíjel. 

Dvořák: Pan starosta řekl, že je vidět, že bylo uděláno velké množství práce, kterou ocenil. My nechceme všechno negovat. My jsme chtěli podpořit například usnesní minulé rady o odvozu odpadku, které pan Šedivý nepodpořil. Nám se to jen někde zdá nedodělané.

Vařeka: Nic nenegujeme, neříkáme, že je špatný a nic nezastavujeme. Ta řeč pana Šedivého je krásná ukázka populismu. Myslím, že nezůstalo oko suché u monitorů. 

Řihák: Nepovažuji to za vrchol populismu. Vy chcete neschválit plán? Vy ho můžete schválit a provádět změny. Jsou zde i konkrétní věci, je to takový zásobník. Nějakou přípravu musíme mít. Vy opravdu negujete všechno, co bylo daný. Neříkejte, pane Dvořáku, že někdo udělal díru do rozpočtu. Já bych pro zvyšování poplatku nikdy nehlasoval. 

Kareš: Mám pocit, že cítím názory obou stran. Kompromis je jasný, můžeme přijmout plán a vy ho můžete na radě změnit. Nemusíte do rozpočtu zakomponovat téma z toho plánu. To tak přece není. Nepřijdeme o žádné dotace, když ten plán odmítneme?

inženýrka Poláková: Můžeme získat bodové zvýhodnění, pokud budeme mít plán schválený. Výzvy ale ještě nejsou schváleny. První se plánují až kolem pololetí. 

Švenda: Točíme se v kruhu. My nenegujeme to, co je tam napsáno. Chceme ho pouze doplnit. Plán můžeme schválit kdykoliv, pokud by hrozilo znevýhodnění u případných dotačních titulů. Jsem proto plán neschválit a dopracovat. Podle mě tam není žádné zásadní riziko. Pana Šedivý, pan Dvořák myslel, že jste podporoval zvýšení poplatků, ale pak jste hlasoval v rozporu s vaší argumentací.

Dvořák: Kolega Švenda se mě zastal a pan Řihák zkreslil, co jsem řekl. Pan Šedivý hlasoval jinak v radě a tady. 

Svoboda: Podílel jsem se na přípravě materiálu. Od občanů přišla řada připomínek. Souhlasím, že strategický plán je živý materiál. Je možnost ho doplňovat. 

Řihák: My si nerozumíme v tom usnesení. Neměli bychom neschvalovat, vy to jako rada můžete změnit a předložit příště. Plán bychom měli schválit, je to jinak špatný vzkaz veřejnosti. Podílelo se na tom spousta lidí. I když to neschválíte, tak si drtivou většinu necháte. 

Vařeka: Neustále nám podsouváte, že říkáme, že je něco špatně a a priori něco odmítáme. Strategický plán není špatný, ale s některými věcmi nepočítal a ani počítat nemohl. Akční plán by měl souznít s rozpočtem a jsou v rozporu. Strategický plán nebyl a město žije. (přítomní upozorňují, že byl). Odsunutím nic neriskujeme.

Hovoří zástupce firmy Proces: Naše role byla přichystat městu podklady pro rozhodování. Město získá dokument, jaká je situace v daném čase. Pokud ho nyní schválíte, nabyde statusu a určí osoby, které jsou jím pověření. Získá tím tu oficialitu. Vycházeli jsme z aktuální situace a prostředků. Byl volební rok a nevěděli jsme další věci. 

Humlová: Já žasnu. Když jsem navrhovala, aby se to odložilo, tak jste to smetli a teď chcete přesně to samé. Projekty s obcí se strategickým plánem byly zvýhodněny i o 10 bodů ze 110. Zaujalo mě ještě to o rozvoji Brd. Proč se tím chce zabývat město, když nemá ani metr? 

Vařeka: Já mluvil o parcelování Brd? To nemluvíte vážně. Já mluvil o tom, že otevření Brd dává příležitosti například v cestovním ruchu.

Vyhlášena přestávka 10 minut.

 

26. 01. 2015 (19:09:01)  

Jednání pokračuje po přestávce projednáváním Strategického plánu rozvoje města.

Vařeka: Neopakujme prosím staré argumenty.

Kareš: Co riskujeme, když plán schválíme? Nic.

Brožíková: Například projekty ve školství - některé už jsou hotové. Mnoho projektů považujeme za výborné. Dejte nám prostor. 

Kyselák: Není dobré schvalovat něco, co budu hned opravovat a doplňovat.

Řihák: Navrhuji schválení Strategického plánu a uložení radě, aby doplnila tento plán. 

Větrovský: Chtěl jsem zareagovat na pana Dvořáka, který řekl, že mluvíme kvůli televizním divákům. Máme stejné právo mluvit a mluvíme proto, že nás lidi zvolili. Dívá se na to 150 lidí, což z 33 tisícového města není tak oslnivé obecenstvo. 

Molnár: Děkuju za pochvalu za Erasmus plus. Pracovalo na něm mnoho lidí. Platba se opozdila kvůli Hornu. 

Čámský: Rád bych se přpojil k tomu, co zde zmínil pan Kyselák. Otázku, zdali je takovýto plán skutečně strategickým plánem. Mám dojem, že se o žádnou rozvojovou strategii nejedná. Spíše jde o zakonzervování stavu, který je. Strategickým plánem jsem se zabýval dost detailně. Dost závažných skutečností chybí a není zapracováno a to přesto, že jsem na to upozorňoval. Například analýza cestovního ruchu. Nevím, jestli je dobré schvalovat dokument, který bude možná od základu přepracován. Projekty považuji za méně prioritní. Žádný projekt se nezabývá nezaměstnaností. Rozvoj cestovního ruchu považuji za velmi důležitý pro rozvoj tohoto města. Vidím zde mnoho nových příležitostí. Od nového roku se zřejmě zpřístupní Brdy. Příbram může být branou do Brd, ale plán se toho nedotkl. Chtělo by se to více zabývat i areálem Nového rybníka. 

Řihák: Strategický plán se nemohl dotknout Brd, protože zákon byl schválen nyní. Jsou tam požadavky na odstranění pyrotechniky a i nějaké církevní požadavky. Když to schválíme, tak tam tu problematiku můžeme přidat. Tady někdo řekl, že jsme jenom zateplovali, pokud tim lidem šetříme peníze, tak já se za to nestydím. 

Šedivý: Nemá cenu na všechno reagovat. O setkání hornických měst víme. Ve strategickém plánu to nebylo, protože je to jednorázová akce, která nemá se strategií nic společného. 

Vařeka: Mohl bych vám vyjmenovat 10 takových akcí, které tam jsou. Váš argument není relevantní.

Kučera: Dokument se musí opírat o Územní plán města Příbram. Oba dokumenty se musí vzájemně respektovat. Strategický plán je v přímém rozporu s územním plánem. Pokud schválíme tento plán, tak je to spíš strategie stagnace, či úpadku. (Kučera uvádí několik případů, se kterými nesouhlasí). 

Dvořák: Schvalovat v této podobě není dobře.

Kareš: Pan Kučera tady neříkal pravdy. Byl předsedou komise pro rozvoj a zazněl tam jenom zlomek. Průmyslová zóna u Brodu je rozkoupená. Na Balonce je plánovaný výjezd na silnici do Hluboše. Vázne to na přemístění potoka a na pozemcích, které patří restituentům ze zahraničí. 

Kučera: Podmínky napojení na silnici I. třídy znamená, že zde musí být sjezd a výjezd. Není tam možné udělat další sjezd kvůli předpisům. Obchvat nám neřeší dopravu ve městě. Schválením plánu budem ve finále blokovat i stavbu obchvatu.

Řihák: Pan Kučera byl 4 roky předsedou komise pro rozvoj města. Neslyšel jsem od něj tyto připomínky. 

Vařeka: Držte se tématu.

Řihák: Proč jste, pane Kučero, neřekl tyto věci dřív. Stejně jako pan Čámský. Stojím si zatím, co jsem navrhl.

Kareš: Naše pozemky jsou buď rozprodané, nebo v takovém stavu, že na ně investora nenalákáme. Město dříve vykoupilo pozemky, kde by něco takového mohlo být. Podle mě to byl dobrý tah, ale bylo zvažováno i toto komplikované napojení na Evropskou. 

Diskuze ukončena. 

Řihákův návrh nebyl přijat. Ten původní ano. 

26. 01. 2015 (20:01:15)  

4. Pozastavení výkonu usnesení Rady města Příbram R.usn.č.750/2014

Vařeka: Toto zdůvodnění se týká i bodu č. 5. Jedná se o pozastavení proplacení faktur 1. SčV. Jsem nyní nucec říci, že tato dokumentace ani po doplnění není v takovém stavu, abychom na základě toho faktury mohli proplatit. Z dokumentů není někdy patrno, jestli práe už byly provedeny, nebo se jedná o záměr. Práce, které byly provedeny, nebyly převzaty zástupcem města ani o tom není žádný zápis. Fotodokumentace datumově nesedí s daty. Průvodní dopisy o havárii byly vyhotoveny dodatečně a to i o několik měsíců dříve. Dokumentace byla vyhotovena hromadně a před odchodem minulého vedení. Co se týče cen, nejsme ted schopni je posoudit, ale mezi firmou a městem není žádný ceník. Považuji to za vážný nedostatek. Takových nedostatků je ještě mnoho. vyzývám zastupitele, aby poděkovali panu Pikrtovi, a podpořili návrh, že zastupitelstvo ruší usnesení rady města. 

Král: Požádal jsem pana Škalouda o materiály. Lítaji tu peníze neuvěřitelným způsobem. Zjistil sem, že chyběla pravidelná údržba, která se zanedbávala a pak se stávaly tyto havárie. Povinná údržba byla zanedbána u více případů. Můj poznatek je následující. Domnívám se, že některé části smlouvy jsou velmi špatné, proto navrhuji právnický rozbor celé situace a poté se vrátit k tomuto tématu. 

Vařeka: Smlouva s SčV je problematická. Máme skupinu, která se tím zabývá.

Řihák: Je tady někdo z 1. SčV, aby se vyjádřil? Jsou to závažné věci, o kterých jste hovořil. 

Vařeka: Žádná ruka se nezvedá. Budeme vyhotovovat znalecké posudky.

Kareš: Musíme se k tématu vrátit a odborně ho rozpitvat. Byl stejný postup i rok před tím?

Pikrt: Takováto situace v předchozím roce nebyla.

Vařeka: Taková situace nastala opravdu až těsně před odchodem staré rady. Na kažé stránce dokumentu je nějaká poznámka. Dal jsem si s tím neuvěřitelnou práci. Je to opravdu zarážející. 

Kyselák: Jak se to bude řešit? 

Humlová: V tom materiálu není žádné zdůvodnění. Vy jste uvedl několik bodů, mohlo by to být příště i v našich materiálech? 

Kareš: Měli bychom se podívat i na léta zpátky.

Vařeka: Tam jsem taková velká pochybení nenalezl. Tam alespoň byly práce přejímány. Dříve to probíhalo průběžně.

Řihák: Souhlasím s paní Humlovou, že by to bylo dobré mít písemně. Nemám problém se znaleckými posudky. 

Vařeka: Ono to bylo časově velmi náročné a já to dříve také nestihl dobře prostudovat.

Karel Vild (občan): Zajímalo by mě, kdo podepsal tu původní smlouvu a jestli zato bude někdo potrestán. Čekám z toho účelovost. Smlouvy nebyly standartně prodlužované.

Vařeka: Rozlišujme tyto faktury a provozovatelskou smlouvu. Vyvodit důsledky budeme muset, ale jenom k vedoucím odborů, dál naše možnosti nesahají. Co se týče provozovatelské smlouvy, tam probíhá šetření a budete informováni. Pánové přistupují k celé záležitosti vstřícně, takže věřím, že se dokážeme dohodnout. 

Říhová: Padl návrh, že by se měl nechat zpracovat znalecký posudek na tyto práce a jejich hodnotu. Možná by bylo vhodné se domluvit na osobě znalce, protože se celkem snadno můžeme dostat do pasti s tím, že druhá strana bude mít vůj posudek a budou se vzájemně přebíjet. 

Vařeka: Ano, i o tom jednáme.

Diskuze ukončena. Zastupitelé zrušili usnesní Rady města ze dne 8.9.2014.   

26. 01. 2015 (20:22:41)  

5. Pozastavení výkonu usnesení Rady města Příbram R.usn.č.840/2014

Obdobný případ jako předchozí bod. Jedná se o celkem 17 faktur za více než 4 miliony.

Vařeka: Dávám návrh stejný jako u minulého bodu. Stejně jako v předchozím případě zastupitelé zrušili rozhodnutí Rady města.

26. 01. 2015 (20:24:55)  

6. Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.01.2014 do 30.09.2014

Svoboda: Chci se zeptat na usnesení z března 2014. Co si myslíte o směně budov se Středočeským krajem? Bude v tom nová koalice pokračovat?

Švenda: Zatím jsme se tím nezabývali. Budeme se tím zabývat. 

Diskuze ukončena. Zastupitelé vzali na vědomí předloženou zprávu.

26. 01. 2015 (20:30:14)  

7. Vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu v Příbrami

Zastupitelé vzali bez diskuze na vědomí.

26. 01. 2015 (20:32:05)  

8. Prodej volného bytu č. 17 v Příbrami I, ul. Riegrova č,.p. 73 – obálkovou metodou

Byt o rozloze 16 metrů. V rámci výběrového řízení přišlo 6 nabídek. Rada nedoporučuje schválit prodej.

Řihák: Co s tím bytem bude? Ten, co se minule neprodal, není ani vyvěšen, ani nebylo schváleno tržní nájemné. V tomto domě jsem kdysi byl. Ten byt je hrozně malý. Rušíte to, protože je to málo, nebo připravujete bytovou koncepci? Co je tedy s tím bytem z minulého zastupitelstva? 

Vařeka: Prodáváme byt někomu, kdo je s vámi spřízněn paní Stefanidesová?

Stefanisedová: Je to manžel a občanské sdružení, ve kterém figuruje.

Vařeka upozorňuje Stefanidesovou na střet zájmu, na který předem neupozornila. 

Dvořák: Rada zjistila, že v evidenci bytů není takový pořádek, jaký by měl být a mapujeme, které byty jsou k dispozici. Udivuje mě, jaký jste vůči nám kritický a přitom vám dříve takovéto věci nevadili. Tržní nájemné se nevypočítává, ale určuje ho trh.

Kareš: Jakto, že nějaký úředník nemůže dvakrát kliknout a vyjet seznam bytů? To byla zbytečná invektiva proti paní Stefanidesové. Vždycky to nějaký zastupitel před hlasováním řekl. Hlídejte to tedy ve všech směrech i do budoucna i u jednání rady, atd.

Vařeka: To snad ani nemůžete myslet vážně? Pokud upozorním na porušení zákona, tak se chovám špatně? To přeháníte. Vy musíte mluvit za každou cenu ke všemu.

Kareš: Pane starosto, jestli proběhlo hlasování a neřekla to dopředu, tak jsem asi zaspal a omlouvám se. 

Vařeka: Poslouchejte jak zní příslušný paragraf zákona.

Kareš: Paní Stefanidesová měla před hlasováním ještě příležitost to říct.

Vařeka znovu čte příslušný paragraf o střetu zájmů. 

Kareš: Omlouvám se, tam jde skutečně o slůvko před začátkem jednání. 

Řihák: Nevím, jestli v této atmosféře má cenu něco říkat. Technická má být do jedné minuty a vy jste určitě vystupoval déle. Nevím, jak zareagovat na pana Dvořáka. Já přece jako zastupitel se můžu zeptat na to, že jste tady 15.12. odsouhlasili, že neprodáte byt a pronajmete ho za tržní nájemné. Pane inženýre Dvořáku, nevnucujte mi názor. Já nevím, kdy byl jaký byt volný. Je vám proti srsti, že jsem se ptal na vaše odměny a vašeho syna. Vy jste prošel tolika stranami, že jste zkušenější politik než já.

Vařeka: Vaše vyjádření je paradoxem.

Humlová: V tom bytě jsou náklady jak hrom. Taky jsem se chtěla zeptat na to tržní nájem. Vy musíte určit jako rada nájemné. Město zbytečně ztrácí peníze. 

Dvořák: Pane Řiháku, nebraňte mi se vyjadřovat. V práci s byty jsme na začátku. 

Větrovský: 17 minut se zabýváme bodem, který se zabývá prodejem bytu, který má 16 metrů. Kdy by tak mohla být hotová ta vaše koncepce?

Vařeka: Nevím o tom, že by existovala nějaká koncepce, která by reagovala na tyto případy. Dejte nám, prosím, nějaké minimum času. Do té doby chceme podržet stav, jaký je. 

Stříbrnský: Žádám všechny přítomné, aby mluvili k věci. Debata není konstruktivní. Omezme invektivy na všech stranách.

Řihák: Mně stačilo to, co řekl pan starosta. 

Říhová: Bytů zde není tolik, abychom se jich zbavovali, než budeme mít koncepci. Nejlépe se prodávaji vždy nejlíp byty sousedům, aby si to spojili se svým bytem. 

Vařeka: Ne úplně přesně rozumím tomu, proč stále mluvíme o tržním nájemném. To stanoví trh. Jde o to všechno vyvěsit a řádně propagovat.

Šedivý: Kdo bude dělat tu analýzu?

Vařeka: Teď probíhá poptávkové řízení. Není to tak jednoduché. 

Molnár: Máme přehled o volných bytech?

Černá: Přehled bytů máme. Paní místostarostka dostala podklady. Ve čtvrtek jsem od paní tajemnice dostala požadavky. Tržné nájemné je kolem 80-100 Kč za metr. 

Řihák: Děkuji paní doktorce, že máme přehledy o bytech. 

Ženíšková: V roce 2008 si město nechalo zpracovat bytovou koncepci. Město se té analýzy vůbec nedrželo. Bylo zprivatizováno přes 5000 bytových jednotek. Původně se mělo zachovat kolem 3 tisíc bytů. Nyní máme 650 bytů. Z toho 320 v pečovatelských domech. Nehodláme prodávat žádné byty. Koncepce by měla být hotová do 3 měsíců.

Vařeka: Město mělo obrovské majetky. Prodalo 9 tisíc bytů. Mělo hdonotu řádove 5-7 miliard. Kdyby si bývalá politická vedení nechtěla koupit hlasy voličů a prodlužovat svoje politická živoření, mohlo být město o několik miliard bohatší a nemuseli jsme se ted dohadovat o jednom bytu půl hodiny. 

Šedivý: Ono letos je rok 2015. Je třeba se podívat i v jakém stavu byl ten bytový fond. Bylo několik vln privatizace. Jsou města, kde se byty dostávaly téměř zadarmo. Když se privatizace udělala u většiny, jak se pak měla dál zastavit? Proč by měli být postiženi lidé, kteří nemohli ten byt koupit dříve kvůli nějakým právním problémům? Je vidět, že lidi jsou opravené a lidi jsou spokojeni. Písek je něco jiného, tam ten vztah k městu byl jiný. Teprve ten prodej bytu ukotvil některé lidi, kteří se zde nenarodili. Můžeme se na to dnes dívat kriticky, ale byla jiná doba. 

Diskuze ukončena. Zastupitelstvo neschválilo prodej bytu.

 

26. 01. 2015 (21:09:00)  

9. Záměr zřízení příspěvkové organizace „Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram“

Projednávání bodu předchází prezentace paní Ženíškové: Chci říct, že nejde o nevyzkoušený experiment. Záměr je trvale konzultován s ministerstvy i Středočeským krajem. S těmito odborníky byl odsouhlasen i harmonogram postupu. (Ženíšková dále prezentuje jednotlivé instituce města, které se zabývají sociální a zdravotní oblastí). 
Neefektivní čerpání dotačních titulů. Zůstane zachováno IČ pečovatelské služby. Bude to celé řidit jeden ředitel. Centrum bude řízeno s jasně definovanými kompletencemi a bude reagovat na potřeby občanů a města. Zlepší se i kvalita poskytovaných služeb a bude připraveno pro další rozvoj. Připravuje se i novelizace zákona o sociálních službách. Bude vyhlášeno řádné výběrové řízení, může se vyhlásit i pan Řihák a Šedivý. Určitě to neni o tom tam dosadit naše známé. 

Dikan: Rada města předkládá záměr zřízení Centra sociálních a zdravotních služeb. Rada tento krok doporučuje. 

Humlová: Nemám problém s tím vytvořit tuto organizaci. Mám ale problém s tou rychlostí. Za 6 týdnů nelze vypracovat kvalitní zřizovací listinu. Podle mě se to kvalitně nedá letos vůbec zrealizovat. Co jsem tam vůbec nenašla je analýza, jaké si to vyžádá finanční náklady a personální změny. Jak se nám to promítne v návaznosti na služby, které poskytují další organizace? 

Vařeka: Pořád se bavíme o schválení záměru, aby se na těch analýzách mohlo pracovat. Vynakládat energii směrem, který není určený, nemá další smysl. Chceme pouze začít s přípravnými pracemi. 

Humlová: Já se bojím toho harmonogramu. Z toho mám hrůzu.

Dikan: Dívám se na to jako na záměr. Data jsou orientační. Sloučení je reálné stihnout. Ale rozvoj služeb a dalších aktivit, to je na mnohem delší období. 

Říhová: Závazky vzniklé z činnosti těch zrušených institucí přejdou na nově vzniklou organizaci? 

Šnypsová - ředitelke jeslí: Naše závazky jsou minimální a chceme to dořešit před sloučením. Dojde k vnitřní reorganizaci a budou se jesle transformovat na dětské skupiny. 

Král: Když jsme prvně slyšeli o záměru, tak jsme se shodli, že je velmi dobrý a je správné, že se Příbram chce ubírat tímto směrem. Když jsem ale dostal podklady, tak musím říct, že jsem zklamán. Očekával jsem takovou malou seminární práci, o ekonomických dopadech. Místo toho jsem dostal kompilaci kde čeho s odkazy na kde co. Na základě těchto dat nejsem schopen v tuto chvíli hlasovat pro předložený materiál. 

Řihák: Chtěl jsem tento bod odložit. Tento záměr není uveden v komunitním plánu. Služby v Příbrami fungují velice dobře a chválil je i pan starosta. Nevím, jestli je dobré kombinovat sociální a zdravotní služby dohromady. Kdo na kraji odsouhlasil tento záměr? To přece je svobodné rozhodnutí našeho zastupitelstva. Vadí mi také ta rychlost.  Na dotace od kraje to nebude mít vliv. 

Ženíšková: Chci upozornit, že jsem neřekla, že nám kraj odsouhlasil záměr, jenom jsme s nimi konzultovali harmonogram. Zjišťovala jsem si, že město nějaké dotace čerpalo, ale myslím, že se dalo získat mnohem víc, např. z humanitárních fondů. Nerozumím, proč město nemá nízkoprahové centrum pro bezdomovce. 

Molnár: Legislativa nic takového nepožaduje. Nemá to oporu v žádném dokumentu města, který by sr zabýval touto oblastí. Bude cílem, aby bylo centrum výdělečné?

Cikler: Každá organizace má nějaké závazky a je logické, že závazek přechází na nástupnickou organizaci. Nedovedu si představit, že by vznikl nějaký závazek sloučením organizací. Padlo tu, že ne všechny služby jsou registrované. 

Danda: Než se to předloží ve stádiu záměru, tak už by to mělo být projednáno komisemi. 

Dvořák: Velmi pozitivně vnímám myšlenky, ze kterých je cítit, že chtějí, aby se celá věc povedla. Jsou tu věci na vylepšování. Přijde mi ale, že někdo používá protimluvy a chtějí to celé shodit. Pokud by se to nestíhalo, tak je možné to poposunout. Kdo záměr tvořil, tak odborníkem byl. Komise ani nemusí být, přísně vzato. 

Vařeka: My se bavíme o spoustě detailů. Ten záměr je obrovský a pokud budete chtít, můžete si najít 30 detailů, kterých se můžete chytnout a můžeme tu být do rána. Pojďme se na to podívat i jinak. Chceme poskytovat služby i takové, které nenařizuje zákon. V rámci vykonávání služeb je ale město vykonávat chce. Případné doplňování dalších aktivit bude jednodušší. Ono bude záležet na tom, jaká bude finanční možnost a politická rovina. 

Humlová: Návrh na usnesení je, že zastupitelstvo schvaluje záměr. Podklad je koncepce. Rada města rovnou schválila, že doporučuje zřídit příspěvkovou organizaci. Dokumenty jsou v rozporu s různým právním významem. Proto říkám, že takto to není schválitelné. Dětské skupiny jsem považovala jen za doplněk. Budeme degradovat jesle na dětskou skupinu. 

Vařeka: To je to, o čem jsem hovořil. Budete slovíčkařit. Když budete chtít, můžete najít desítky věcí ke kritice. 

Šnypsová: Je doporučeno, aby stávající jesle přešly na dětské skupiny. Ty požadavky jsou rozdělené podle počtu dětí a pro nás bude platná vyhláška, která platila doposud. Ta kritéria jsou striktně dána vyhláškou. Standart by měl být zachován včetně programu výchovné péče. 

Řihák: Mám pocit, že ve všem máte jasno a my jako opozice všechno špatně chápeme. Já téměř na nic nedostal odpověď. Pokud to schválíme, odstartují se nevratné kroky. Jaké dotace dostaneme? Až budoucnost ukáže, jestli to bylo správně. Hlasy na to mátem.

Vařeka: Z nás laiků stejně odborníci nikdy nebudou, i kdybychom tu jezdili jak dlouho chceme.

Šedivý: Z vaší poslední věty mě polil studený pot na zádech. Myslíte, že pan Vácha nebo paní Ženíšková tomu nerozumí? Ale ty odborníci nebudou mít politickou odpovědnost, my ano. Pečovatelská služba a ostatní vznikli v roce 1993. Byly to historicky dané organizace. My tady něco rozhodujeme a neptáme se našich partnerů, jaké služby chtějí poskytovat. Krásné memento byla existence dvou nemocnice. Do té doby sem žádné peníze nešly. Urazila mě věta, že město sice nějaké peníze dostalo. Pokud se budeme bavit o dotaci, není na ně právní nárok. Poskytuje se na krytí provozních prostředků v oblasti mezd. Vy těžko tím, že uděláte centrum, získáte větší dotace. Humanitární fond je určen pro něco jiného. Osobně si myslím, že mohou být vytvářeny aktivity, mohou být přidávány a ubírány. Ale je potřeba komunikovat s ostatními poskytovateli soc. služeb. Ale i s opozicí. Všechny strany to měli v programu. Dnes víme, že je to velmi problematické. Většina měst jede stále podle té zavedené metody. Ty velká centra potom mají problém reagovat ne nové trendy. Jsem z toho trošku rozpačitý. Pokud něco schválíme jako záměr, tak tam nemůže být ten harmonogram, kde už je registrace služeb, což je nevratný krok. Udělejte finanční rozbor a řekněte, kde jsme dělali chybu a já se vám hluboce omluvím.

Vařeka: Vysvětlil jste, jak došlo k tomu přilepování dalších služeb. To vám nikdo nevyčítá. Další služby by měly být takto dál přilepovány? Co se týče dotací, byl jsem osobně přítomen na Kraji jednání a tyto věci jsme si vysvětlili a dohodli jsme se, že to je možné bez jakéhokoliv rizika, že o dotaci přijdeme.

Stříbrnský: Jsem rád, že se do toho paní místostarostka ponořila. Jedná se o odvážný projekt. Budu dnes hlasovat pro, protože nechci tento projekt blokovat. Budu se soustředit na kontrolu tohoto projektu. 

Svoboda: Zúčastnil jsem se předjednání. Myslím, že došlo k nepochopení. Co vlastně budeme schvalovat? Záměr. Termíny jsou podle pana Dikana pouze orientační. Mám dvě doprovodná usnesení. Jedno je, že rada svolá setkání k projednání záměru i za přítomnosti veřejnosti a zainteresovaných organizací. Pojďme se tedy podívat na to usnesení, jak bude vypadat.

Kyselák: Přátelé, bylo řečeno mnohé, něco i zbytečně. Domnívám se, že diskuzí už jsme dospěli do fáze, kdy jsme schopni rozhodnout.

Pikrt: Já jsem schopen hlasovat. Ekonomické rozklady nepotřebuji, abych odsouhlasil záměr. Časová osa je orientační a bude dostatek času vše předložit. 

Danda: Pan Pikrt mi vzal vítr z plachet. Jedná se nejspíš o nedorozumění. Musíme si vyjasnit, že ještě budeme odsouhlasovat samotné zřízení centra. 

Vařeka: Chci ujistit, že schvalujeme jen záměr. Budeme se snažit, aby se v únoru zabývalo samotným zřízením orgnizace. 

Diskuze byla ukončena.

Stefanidesová: Středisko terénních služeb a denní stacionář budou dvě nové služby? Budete spolupracovat s Farní charitou?

Ženíšková: O tom nikde nebyla řeč. To je další rozvoj služeb do budoucna. Nejdřív musíme ustálit ekonomickou situaci centra, pak můžeme rozšiřovat. Farní charita má terénní pracovníky v rámci pečovatelské služby, je to něco jiného?

Kareš: Kolika lidem tak budeme poskytovat službu? Kdo to bude platit?

Ženíšková: Pracujeme na projektu na navýšení terénních pracovníků. V tuto chvíli se bavíme pouze o sloučení stávajících organizací. Rozšiřování se bude odvíjet od ekonomické situace. Ve čtvrtek proběhne prezentace, přijďte se podívat.

Kareš: Některé věci prosazujete nestandartním způsobem, proto je takováto diskuze. Je to necitlivě předložené. Nemám všechny odpovědi. Je to o tom, jakou kdo cítí odpovědnost. Pro mě je to teď ve stádiu, kdy nemám dostatečné informace. Vyhněme se pro příště materiálům, které vytvářejí podezření. Materiály jsou nedostatečné. Ale je pravda, že jsem to tu již zažil. Nezlikvidujeme navíc instituce, které se sociálním službám věnují?

Vařeka: Teď tam nedochází k žádné změne vůči jiným organizacím. Jen si otevíráme vrátka. Dejme tomu, že charita nezvládna situaci a stará se o 1000 občanů. Co když nové vedení charity nedokáže sehnat peníze a omezí situaci. Co budeme dělat? Máme na to řešení? No nemáme. Momentálně jenom věci přeskupujeme. 

Je vyhlášena přestávka 10 minut. 

Po přestávce se hlasuje o návrhu zastupitele Svobody o dodatek, že dojde k projednání záměru s přítomností zainteresovaných osob a veřejnosti. Návrh byl odhlasován.

27. 01. 2015 (00:49:36)  

10. Záměr vydání souhlasu se zápisem věcného práva do veřejného seznamu při případném bezúplatném převodu pozemku p.č. 4212/5 v k. ú. Příbram

Schváleno bez diskuze. 

27. 01. 2015 (00:49:53)  

11. Návrh na sepsání souhlasného prohlášení mezi městem Příbram a společností DUVE ČR, s.r.o., IČO: 26444178, se sídlem Dělostřelecká 368, Příbram I

Schváleno bez diskuze.

27. 01. 2015 (00:50:07)  

12. Žádost o prodej části pozemku p. č. 55/1 o výměře cca 200 m2 v k. ú. Občov

Hovoří  občané Doležalovi: 440 korun za metr je za stavební pozemek a my máme všude uvedeno, že se jedná o zahradu. Starosta oznámil, že se to prodávám kolem 80 korun. V době, kdy se byl podívat znalec, už byl pozemek vyčištěn. Byli bychom rádi, kdybyste cenu přizpůsobili místním poměrům.

Volný: Město má prodávat minimálně za cenu znaleckého posudku, jinak hrozí prošetřování policií. 

Doležalovi: Znalecký posudek byl kolem 200 Kč, vy jste uvedli 440. Jak je možné, že Občov to prodává za tak odlišné ceny? 

Volný: Asi si nedělají znalecké posudky. Žádnou chybu v posudku jsem nenašel. 

Kyselák: Když vám to prodáme, tak pozemek znehodnotíme. My z něj vykousneme kus parcely a co s tím zbytkem? Já budu proti, protože takto rozdělovat pozemky nepokládám za optimální.

Zastupitelstvo neschvaluje prodej části pozemku o výměře cca 200 metrů čtverečních za cenu 440 Kč/metr.

27. 01. 2015 (00:50:27)  

13. Žádost o narovnání vlastnického práva ke stavbě trafostanice na pozemku p. č. st. 1792 v k. ú. Březové Hory

Schváleno bez diskuze.

27. 01. 2015 (00:50:38)  

14. Různé

Humlová: Mám několik věcí. Ráda bych se vrátila k usnesení rady z ledna, mělo by se to projednávat na zastupitelstvu. Zarazilo mě, že rušíte OSHI. Speciální stavební orgány nemohou být zařazeny do stavebních úřadů, pokud nedošlo k nějaké změně. Dále jsem se chtěla vyjádřit k interpelaci, na kterou jste mi odpověděli. Jednalo se o smlouvu s panem Dvořákem. Udělali jste přesně to, čemu jsem chtěla předejít. Rozdělili jste zakázku. Komunisti nemají 8 svých členů v komisí, máme jich 5 a jedna z nich je v jiné komisi, než jsme navrhovali.

Vařeka: Prověříme vaší připomínku. Co se týče OSHI, dostanete odpověd i zde.

Řihák: Měli bychom otevřít problematiku bezpečnosti ve městě. Chtěl jsem vědět, jak dopadla analýza, jestli se občané cítí bezpečně. Žádal jsem, aby byla jako samostatný bod a proto navrhuji to spojit s bodem, co navrhoval pan Kareš o bezpečnosti u škol, a zařadit na únorové zastupitelstvo. Když jsem se ptal, proč bylo zrušeno výběrové řízení na modernizaci kamerového systému, odpověděli jste mi, že rada města může zrušit výběrové řízení, což vím. Chtěl bych požádat o podrobnější odpověď, písemnou. Proč byl odvolán pan Šedivý? Četl jsem vyjádření a požádal jsem o důvod. Přišlo mi slohové cvičení o zákonu, ale není zde žádný důvod. Prosil bych, abyste mě nepoučovali o zákonech, ale odpověděli mi. Pak jsem se ptal, proč chodí syn pana Dvořáka na jednání rady, zase mi přišla odpověď jako citace zákona. Co se týká organizačního řádu, za své prohlášení v tisku si stojím a čas ukáže, kdo tam byl vybrán. Složení komisí bychom měli dostat, když se vyvěsí. Proč někteří lidí ze sociální demokracie nebyli dáni do komisí? Myslím, že v minulém volebním období vystupoval například pan Kučera a i opozice měla své předsedy v komisích. Třeba paní Dzamkovou považuji za odbornici na problematiku bytů. Proč jste nám je vyřadili? Opravdu mi to přijde spíš za zásluhy. Měl jsem připraveno víc věcí, ale vy byste mi stejně neodpověděli, takže to nemá cenu.

Kareš: Já bych začal tím tématem, které jsme přesunuli. Musíme udělat všechno pro to, aby děti ve školských zařízení byly chráněné. Zřejmě bude nutné dát více prostředků do školství. Nechci, aby nám tu běhal nějaký úchyl. Navrhuji, abychom radě zadali připravit koncepci, která by se tímto zabývala. 

Dvořák: Máš akutní důvod k tomuto návrhu? 

Kareš: Kvůli událostem, ke kterým došlo k jiným městem. 

Dvořák: Viděl jsem i jak napadají důchodce, měli bychom tedy bránit i důchodce. 

Kareš: Mám příběhy od jiných rodičů. Všichni vidíme, jaký svět je. 

Brožíková: Předpokládám, že školksá komise se bude zabývat kontrolou a nastavením parametrů, aby byla bezpečnost zajištěna. Vy jste dneska uveřejnil na serveru pribram.cz nějaký článek? Měl jsem několik telefonátů a mám vám vyřídit, že si nepřejí, aby byla policie ve školách. Nechtějí vězení pro děti. Jde to určitě i bez policie. 

Kareš: O tom přesně jsem mluvil, aby vznikla nějaká koncepce. Dnes strážníci naštěstí před školami jsou. 

Karešův návrh prošel. 

Kareš pokračuje: Kolem biokoridoru pod Novákem je dlouhý chodník. Prosím, ať odtud zmiznou ty plachtové reklamy a zkuste osvětlit alespon část tohoto chodníku. Objevoval se tam nějaký úchyl, snad už byl zlikvidován. Vypovězte, prosím, nájem na veřejné osvětlení a pojďme ho provozovat sami. Zaslechl jsem, že hledáte někoho, kdo bude pronajímat plochy na zábradlí. Přestaňme s tím. Už takhle je těch reklam hodně. V minulém roce došlo na SZM k rozprodávání dřevěného krytu ledové plochy. To byly desky, aby se přikryla, když je třeba koncert atd. Proč se prodávali? Rekonstrukce Mariánské ulice proběhla, ale majitelům zatéká do sklepa. Psali petici na město, nemají odpověď. Prověřte také nastavení semaforů na křižovatce Jinecké, Střelecké a Kapitána Olešinského. To byla tak desetina mých interpelací a dnes končím.

Říhová: Vím o několika případech, kdy rodiče nemají prostředky na to, aby platili obědy dětem. Nevím, kolik takových dětí je. Dva případy, které znám, řeším ve své režii. Na příbramském hřbitově je pohřbeno hodně obětí z Bytízu. Nikde jsem nenašla jejich seznam. Je to námět pro radu, jestli by to nechtěla vyřešit. Nezapomeňmě, že můžeme ulice pojmenovat po obětech Haidrichiády. 

Král: Přechod na Brodě je problém. Naproti je zastávka a lidé musí přebíhat ulici. Co kdyby autobusy jezdili do obce? Chci se vrátit k tématu CHKO. Zjišťoval jsem si pár věcí a situace se vyvíjí. Městu nepřipadne nic. Město nebude ani v pozici, aby diktovala, jak to v území bude. Pokud budeme chtít čehokoliv dosáhnout, musíme být s obcemi ve schodě. Kromě informací z tisku, neznám oficiální stanovisko radnice.

Molnár: 10. září vyšla tisková zpráva s výběrovým řízením na nákup nových kamer. Výsledná cena byla asi 150 tisíc korun. Výběrové řízení bylo zrušeno a v lednu se dozvídáme, že se bude kamerový systém modernizovat. Proč město restartuje něco, co už bylo v chodu. Dál mě zajímají komise. ČSSD byla vyzvána v pondělí, aby do pátku dodala podklady. Komise byly schváleny až teď. Některá jména od ČSSD vypadly. Máme nakonec 7 zástupců. Je mi to líto. Zodpovědnost za ty lidi jsme měli my a stáli sjem za nimi. Trochu mě překvapuje, že někdo z rady města zasedá přímo v komisi. Takže vlastně sám sobě bude radit. Diváci žádají o prověření Tylovy ulice z hlediska osvětlení.

Cikler: Dobře si pamatuji, že pan Kareš povídal o té křižovatce již dřív. Ten problém tam opravdu je. Už jsme si zvykli, že krátká zastupitelstva nebudou. Překonali jsme rekord, protože jsme měli 14 bodů a jsme tu do druhého dne. Když jsme tu byli osočováni, že zdržujeme, tak to v životě nemělo takovéto rozměry. Daly by se sečíst někde ty časy, abychom viděli, kdo to protahuje. Některé věci jsou k věci, ale některé příspěvky se točí dokola. K těm fakturám za miliony jsem očekával, že nám něco řekne minulé vedení, to mě mrzí a vážím si pana Pikrta, že to pozastavil.

Větrovský: Byl jsem hodně rád, že jste chtěli, aby v komisích byli odborníci, ale přiznám se, že jsem ze složení zklamaný. Nejen, že někteří členové se tam nedostali, ale i lidé, kteří neměli ani 50% docházku tam jsou i v tomto volebním období. Někdy to konstruktivní je, někdy ne. 

Brožíková: Oceňuji vedení města, že dokázalo vytvořit Odbor školství, tělovýchovy a sportu, který neobsahuje přídomek informací. Minulé období pracovníci školství trávili soboty a neděle tím, že podávali informace k turistickému ruchu a pak čerpali náhradní volno v době, kdy chodí lidé. Ten pracovník tam pak nebyl. Druhá věc je taková prosba. Pokud by filmaři chtěli natočit horor, mohli by do tělocvičny u 8. ZŠ. Nevím, kdo je spravuje. Ze stropů i z oken visí pavučiny.

Černá: Areál 8. ZŠ spadá pod nás. Tělocvična je vyhrazena jen pro tyto sportovce. Oni platí 15 tisíc měsíčně, ale tělocvičnu si uklízí sami. Sociální zařízení pak uklízečka. 

Šedivý: Když jsme se o něčem bavilo, řeklo se, že se to dá komisím, mrzí mě, že se to neřešilo i u Centra sociálních služeb. K těm semaforům - za posledních 5 let tam nebyla žádná hlášená nehoda, proto nedošlo ke změne frekvence, pak bychom zase brzdili ten hlavní průjezd. Když jsem četl rozhovor v pribramsku, tak tam bylo, že minulé vedení města prodalo teplárnu. Kdyby tam bylo předchozí, nebo dřívější, ale takto to vypadalo, že já, Řihák a Pikrt. Co se týče vodovodů, neozval jsem se, protože bude znalecký posudek. Ale uměl bych reagovat. Například přebírání se provádí až po odsouhlasení ceny. 

Stefanidesová: Mám dotaz ke komisím. Zeptám se například paní místostarostky a členky jedné komise. Proč tam nefiguruje pan doktor Danda? 

Ženíšková: Do této komise bylo strašně moc jmen a vybrali jsme podle nejlepšího uvážení. Jsou tam 3 zástupci opozice a zbytek byl doplněn odborníky, které jsme uznali za vhodné. Pan Danda mezi nimi bohužel nebyl.

Vařeka: Ikdybychom vybrali jak andělé, nikdo by nedokázal složit komise, aby všichni byli spokojeni.

Dvořák: Čekal jsem více dotazů na moji smlouvu. Je na dva roky a nejde o účelové rozdělení. Takto jsme se rozhodli, pak se to vyhodnotí a uvidí se, co dál. Kdyby ta smlouva byla na DPČ, tak by město platilo o 80 tisíc víc. Nenaplňuji ani jeden znak závislé práce. Můj syn figuruje jako právník a dělá tam velmi dobrou práci, ale překvapuje mě, že vás to zajímá. Pane Šedivý, to mě pekvapujete o tom pribramsku, já žádný rozhovor o teplárně nedával. Uvědomte si, až se budeme bavit o penězích, v jaké stavu jsou naše tělocvičny. Komise je poradní orgán rady, nedostatečně si to uvědomujeme. Zastupitelstvo má výbory. 

Danda: Proč není v bytové komisi pan Stříbrnský, který tam působil 4 roky. Chápu, že primář chirurgie není dostatečná kvalifikace, abych mohl být v této komisi.

Vařeka: Jedna věc je kvalifikace a druhá je ta, aby jednání mohlo vést k nějakému cíli. Nechceme, aby komise byla politickým kolbištěm.

Kareš: Pani Říhová pracovala v komisích 4 roky a pro vás to nebyl dost kvalifikovaný člověk. Musím se pousmát. 

Vařeka: O tom, co vzniklo mezi mnou a panem Dandou vy nic nevíte, ale rozhodně to tu propírat nebudete. Nejste-li informován, nechte si ty poznámky.

Kareš: Pan Stoklasa má autoškolu, provozuje dětské dopravní hřiště, a on nemá dostatečnou kvalifikaci, aby byl v dopravní komisi. Skončeme to s tím, že se tomu pousmějem. Já bych si kritéria vybral jiná. K tomu sčítání, jak dlouho kdo mluví. Někdo se chce předvádět, někdo nepromluví vůbec, každý k tomu přistupuje různě. 

Řihák: Spoustu času bychom si ušetřili, kdybychom měli dobře připravené podklady. V komisích mají zaznívat různé názory. 

Humlová: Chtěla jsem reagovat na ty děti, kteří nemají na obědy. Existuje nějaká nadace. Podmínkou je, že o to musí požádat ředitel školy. Zákon o veřejných zakázkách není o šetření. Pokud chcete říct, že jste ho neobešli, tak po dvou letech nesmíte žádnou podobnou zakázku uzavřít. 

Dvořák: Není to pracovní poměr, ale nechme slovíčkaření. Nechci zdržovat.

Enenkelová: Chci informovat o té nadaci, která proplácí obědy. Nadace nás oslovila začátkem školního roku a v září tady žádné takové dítě nebylo. Můžeme to samozřejmě aktualizovat.

Stříbrnský: Můj názor na komise je známý. Nebyl jsem na všech jednání o komisích. Ale pokud nejsem dost velký odborník a jsou tam ještě větší, pak je to dobrá zpráva. 

Větrovský: Souhlasím, že tělocvičny je potřeba udržovat. Ale prioritně se starat o tělocvičny, tak to by nám pak nikdo nikde jinde nesportoval. Víte, že za poslední roky dal stát od roku 1989 nejméně peněz. Míň dali už jen Bulharsko a Malta. Bez pomoci města už ty kluby fungovat nemůžou. Já si tělocvičny obejdu, seznamte se zase s chodem sportovních klubů. 

Občan města - Martínek: Myslím, že by měly být volby do osadních výborů 60 dní od ustavujícího zastupitelstva. Každé 3 měsíce jsme se scházeli. 

Švenda: Volby do 60 dnů nejsou pro nové zastupitelstvo závazné. Samozřejmě počítáme s jejich zřízením, ale neumím odpovědět v jaké to bude lhůtě.

Hovoří občan: Paní Černá mě chce vyhodit z bytu. Všechno jsem zaplatil do 20. října. Paní Černá mě dala k soudu, měla dost času tu žalobu stáhnout, ale neudělala to. (občan nehovoří do mikrofonu a není vše slyšet). Chce odkoupit byt, strávil zde dovolenou. Paní Černá se bude snažit vykroutit.

Vařeka: Váš případ prošetříme. 

Černá: Využila jsem to, co mi umožňuje zákon. Nájemník neplnil povinnosti, proto dostal výpověď. Neměl zaplaceno v trojnásobku za rok 2012 v roce 2014. Soud uznal výpověď za oprávněnou, ale lhůtu na vystěhování prodloužil na 3 měsíce. Pán zde může být do konce března. K panu Dunovi byly i stížnosti od ostatních nájemníků.  

Řihák: Já nevím, jestli volby do osadních výborů a termín 60 dnů jsou závazné i pro vás, nebo ne. Osadní výbory jsou velmi důležité. 

Starosta Vařeka končí dnešní jednání. Děkujeme za pozornost a omlouváme se za technický výpadek.

27. 01. 2015 (00:54:57)  

Nepřehlédněte

Přibylo lidí s úzkostí nebo sebevražednými myšlenkami. Na Příbramsku ukončili život dva lidé Přibylo lidí s úzkostí nebo sebevražednými myšlenkami. Na Příbramsku ukončili život dva lidé Během čtrnácti dnů spáchali sebevraždu skokem z hráze Orlické přehrady dva lidé. 26. května 2020   (21:43) Nepřehlédněte Příbramská studentka bojuje o finále Miss České republiky Příbramská studentka bojuje o finále Miss České republiky Barboru kromě dalších kol soutěže letos čeká i maturita a přijímací zkoušky na vysokou školu. 26. května 2020   (06:29) Nepřehlédněte Od úterý se otevřou všechny přechody s Německem a Rakouskem. Na Slovensko od středy na 48 hodin bez testů Od úterý se otevřou všechny přechody s Německem a Rakouskem. Na Slovensko od středy na 48 hodin bez testů Od úterý se otevřou všechny silniční a železniční přechody na hranicích s Rakouskem a Německem. Od středy budou moci Češi a Slováci mezi zeměmi cestovat bez nutnosti negativních testů na onemocnění covid-19 a bez karantény, pokud se vrátí zpět do své země do 48 hodin. 25. května 2020   (18:53) Nepřehlédněte Firmám do 50 zaměstnanců by stát mohl odpustit sociální odvody za červen až srpen Firmám do 50 zaměstnanců by stát mohl odpustit sociální odvody za červen až srpen Sociální pojištění a příspěvek na politiku zaměstnanosti, které platí zaměstnavatel, činí 24,8 procenta pracovníkova výdělku. 25. května 2020   (18:21) Nepřehlédněte Restaurace a hospody otevřou v pondělí. Lidé jsou natěšení, snad jim to vydrží, říká provozní pizzerie Restaurace a hospody otevřou v pondělí. Lidé jsou natěšení, snad jim to vydrží, říká provozní pizzerie Restaurace a hospody mohou v pondělí po více než dvou měsících otevřít hostům své vnitřní prostory, které musely 14. března uzavřít kvůli šíření koronaviru. 24. května 2020   (09:13) Nepřehlédněte


Další články

Rozsáhlý výpadek Vodafonu způsobily technické chyby Rozsáhlý výpadek Vodafonu způsobily technické chyby Víte, po kom se jmenují příbramské ulice? Město nainstaluje dodatkové tabule Víte, po kom se jmenují příbramské ulice? Město nainstaluje dodatkové tabule Motorkář přišel při havárii u Lochovic o nohu, první pomoc muži poskytla projíždějící zdravotní sestra Motorkář přišel při havárii u Lochovic o nohu, první pomoc muži poskytla projíždějící zdravotní sestra Foto: Neznámý vandal posprejoval fasádu vodojemu u Milína Foto: Neznámý vandal posprejoval fasádu vodojemu u Milína Pátrání: Řidič nedal přednost motorkáři a z místa nehody ujel Pátrání: Řidič nedal přednost motorkáři a z místa nehody ujel Hejtmanka žádá policii, aby opět posoudila oznámení v kauze roušek Hejtmanka žádá policii, aby opět posoudila oznámení v kauze roušek Výsuvné sloupky v Pražské ulici budou mít akustické detektory sirén, záchranářům umožní bezproblémový přístup Výsuvné sloupky v Pražské ulici budou mít akustické detektory sirén, záchranářům umožní bezproblémový přístup Řidička Peugeotu po technické závadě zdemolovala oplocení Řidička Peugeotu po technické závadě zdemolovala oplocení Hasiči v ulici třída Kpt. Olesinského řídili dopravu kyvadlově. 28. května 2020   (19:45) Zákazníci Vodafonu nemohou volat, nefungují ani datové služby Zákazníci Vodafonu nemohou volat, nefungují ani datové služby Kdy pracovníci potíže odstraní, zatím není jasné. 28. května 2020   (17:22)
Pohonné hmoty dál zdražily, nad 26 korunami za litr je už i nafta Pohonné hmoty dál zdražily, nad 26 korunami za litr je už i nafta Na Příbramsku nakoupíte litr Naturalu v průměru za 27,12 Kč/l, naftu pak za 26,90 korun 28. května 2020   (17:03) Do třetího ročníku participativního rozpočtu bylo přihlášeno sedmnáct projektů Do třetího ročníku participativního rozpočtu bylo přihlášeno sedmnáct projektů Do hlasování veřejnosti, které bude zahájeno 1. června, postoupilo deset návrhů. 28. května 2020   (14:26) Rodičům zůstává nárok na ošetřovné do 30. června, musejí však uvést objektivní důvody Rodičům zůstává nárok na ošetřovné do 30. června, musejí však uvést objektivní důvody Až do 30. června zůstává nárok na ošetřovné všem rodičům, kteří se z objektivních důvodů rozhodnou neumístit dítě do školy či školky. Důvod pak uvedou v aktualizovaném tiskopisu „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. Podpora zůstává ve výši 80 % denního vyměřovacího základu za kalendářní den. 28. května 2020   (11:18) Největší důlní neštěstí v Evropě se stalo na Březových Horách, zemřelo 319 horníků Největší důlní neštěstí v Evropě se stalo na Březových Horách, zemřelo 319 horníků Uzavírka Husovy a Milínské ulice čeká Příbram až v příštím roce Uzavírka Husovy a Milínské ulice čeká Příbram až v příštím roce Nepřihlásili jste dítě do výuky na prvním stupni? Do skupin lze přihlásit i další školáky Nepřihlásili jste dítě do výuky na prvním stupni? Do skupin lze přihlásit i další školáky CK Alexandria zrušila letní zájezdy.  Důvodem jsou výrazné změny podmínek v destinacích, které ovlivní kvalitu dovolených CK Alexandria zrušila letní zájezdy. Důvodem jsou výrazné změny podmínek v destinacích, které ovlivní kvalitu dovolených Zájezdy na léto už zrušily také CK Exim Tours a Fischer. 27. května 2020   (20:15) Lidé by se už neměli bát navštívit nemocnici a zanedbávat tak chronické problémy Lidé by se už neměli bát navštívit nemocnici a zanedbávat tak chronické problémy Přinášíme komentář ředitele příbramské nemocnice k proběhlé epidemii covid-19. 27. května 2020   (18:51) Příbram prodává turistický vláček, minimální cena je 483 tisíc korun Příbram prodává turistický vláček, minimální cena je 483 tisíc korun Firma B.E.S. ukončila šití roušek, nenašla dostatečný odbyt Firma B.E.S. ukončila šití roušek, nenašla dostatečný odbyt Zastupitelé jednali o odměnách, nic nakonec nezmění Zastupitelé jednali o odměnách, nic nakonec nezmění Ani jeden z návrhů zastupitelstvem neprošel. 27. května 2020   (09:34) Příbram při Horváthově debutu remizovala s Ostravou 0:0 Příbram při Horváthově debutu remizovala s Ostravou 0:0 Příbram byla díky podpoře z tribun od začátku aktivnější. 27. května 2020   (07:14) Příbram má nevymahatelné pohledávky v hodnotě 6,4 milionu korun Příbram má nevymahatelné pohledávky v hodnotě 6,4 milionu korun Jedná se o nevymahatelné a promlčené pohledávky za pronájmy bytů a nebytových prostor z minulosti. 27. května 2020   (06:47) Přibylo lidí s úzkostí nebo sebevražednými myšlenkami. Na Příbramsku ukončili život dva lidé Přibylo lidí s úzkostí nebo sebevražednými myšlenkami. Na Příbramsku ukončili život dva lidé Během čtrnácti dnů spáchali sebevraždu skokem z hráze Orlické přehrady dva lidé. 26. května 2020   (21:43) Nepřehlédněte Téměř pětina lidí v nouzovém stavu víc pila alkohol, větší spotřebu přiznali muži Téměř pětina lidí v nouzovém stavu víc pila alkohol, větší spotřebu přiznali muži Nejčastěji se k navýšení jeho konzumace přiznávali lidé ve věkové skupině 26 až 35 let. 26. května 2020   (17:32) Na příbramském nádraží hoří vlak, škoda se vyšplhala na milion korun Na příbramském nádraží hoří vlak, škoda se vyšplhala na milion korun Dobrovolníci Amelie pomáhali i v době koronaviru Dobrovolníci Amelie pomáhali i v době koronaviru Jako nejúspěšnější počin se ukázala online výzva „Roušky pro život s rakovinou“ 26. května 2020   (13:41) Jindřich Vařeka zatím neví, zda bude kandidovat do Senátu Jindřich Vařeka zatím neví, zda bude kandidovat do Senátu Zaměstnanci a plavčíci již bez roušek, kadeřnice odloží štíty Zaměstnanci a plavčíci již bez roušek, kadeřnice odloží štíty Roušky nebudou muset mít ani řidiči vozidel veřejné dopravy, pokud nebudou v přímém kontaktu s cestujícími při jejich odbavení. 26. května 2020   (08:05) Příbramská studentka bojuje o finále Miss České republiky Příbramská studentka bojuje o finále Miss České republiky Nepřehlédněte Polovina dětí se vrátila do školních lavic, výuka probíhá v omezeném režimu Polovina dětí se vrátila do školních lavic, výuka probíhá v omezeném režimu Od úterý se otevřou všechny přechody s Německem a Rakouskem. Na Slovensko od středy na 48 hodin bez testů Od úterý se otevřou všechny přechody s Německem a Rakouskem. Na Slovensko od středy na 48 hodin bez testů Nepřehlédněte Firmám do 50 zaměstnanců by stát mohl odpustit sociální odvody za červen až srpen Firmám do 50 zaměstnanců by stát mohl odpustit sociální odvody za červen až srpen Nepřehlédněte Od úterý už nebudou v obchodech vyhrazené hodiny pro seniory Od úterý už nebudou v obchodech vyhrazené hodiny pro seniory Opatření z druhé poloviny března mělo ochránit seniory jako hlavní rizikovou skupinu před nákazou nemocí covid-19. 25. května 2020   (16:35) ON-LINE: Zastupitelé znovu zasedají po přerušeném jednání z minulého týdne ON-LINE: Zastupitelé znovu zasedají po přerušeném jednání z minulého týdne Kvůli bezpečným rozestupům se bude jednat v estrádním sále kulturního domu. 25. května 2020   (15:59) Na Venkovním bazénu koupání bez roušky, do sauny maximálně v šesti Na Venkovním bazénu koupání bez roušky, do sauny maximálně v šesti Zpřísněná hygienická opatření, roušky při volném pohybu po areálu a maximální okamžitá kapacita 300 osob. 25. května 2020   (15:06) Žáci druhého stupně základních a středních škol by mohli usednout do lavic 8. června Žáci druhého stupně základních a středních škol by mohli usednout do lavic 8. června Od dnešního dne se školy otevřely pro první stupeň. 25. května 2020   (13:57) I když lidé ode dneška nemusí venku nosit roušky, velká část z nich si i dál ústa a nos zakrývá I když lidé ode dneška nemusí venku nosit roušky, velká část z nich si i dál ústa a nos zakrývá Zloděj ukradl i dvě polévkové lžíce Zloděj ukradl i dvě polévkové lžíce Na případy krádeží dnes upozornili policisté z Příbrami. V jednom případě došlo k dopadení zloděje, který se zaměřoval na vykrádání objektů, jiní zloději odcizili koňská sedla. 25. května 2020   (09:47) Pomněnkový den připomíná pohřešované děti Pomněnkový den připomíná pohřešované děti Čeští policisté pátrají každý rok po několika tisících dětí a po téměř dvou desítkách pohřešovaných dětí v ohrožení. 25. května 2020   (08:45) Otevírají se restaurace, nemocnice přijímají návštěvy a končí povinnost nosit venku roušky Otevírají se restaurace, nemocnice přijímají návštěvy a končí povinnost nosit venku roušky Česko se dočkalo velké vlny uvolňování restriktivních opatření zavedených kvůli koronaviru. 25. května 2020   (06:04)


Provozovatel portálu pribram.cz Rosalota, s. r. o.
Žižkova 708
261 01 Příbram II

IČ: 02289288
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 217655.


Redakce zpravodajství portálu pribram.cz
Společnost Rosalota, s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
2014 - 2020 © Rosalota, s.r.o.Všechna práva vyhrazena. webdesign | websystem | KAO.cz