5. 7. je st. svátek (Cyril a Metoděj)
Jan Konvalinka: Poznal jsem, že politika, bohužel i ta komunální, není mírumilovným a klidným prostředím

11. prosince 2019   (06:06)
Jan Konvalinka: Poznal jsem, že politika, bohužel i ta komunální, není mírumilovným a klidným prostředím

„Až budete mít za sebou sto dní, tak se do vás pustíme,“ vyslechl starosta města od příbramského zastupitele krátce po svém zvolení.Před několika dny to bylo půl roku, kdy Jan Konvalinka obsadil pozici starosty města Příbrami. Starostenské křeslo převzal po Jindřichu Vařekovi, který  20. května 2019 při veřejném zasedání Zastupitelstva města Příbram rezignoval na svůj starostenský post. Novým starostou města Příbram se stal dosavadní místostarosta Jan Konvalinka. Zeptali jsme se, jaké má cíle, plány a vize, kam město posouvat.

Pane starosto, začněme shrnutím života ve městě. Co se vám podařilo vylepšit a z čeho máte největší radost?
Podařilo se hodně věcí. Kdybych měl jmenovat jen ty větší věci, jednalo by se například o dokončení bistra a minigolfu na Nováku, výměnu podlahy v estrádním sále Kulturního domu nebo dokončení půdní vestavby na ZŠ 28. října, se kterou byly ke konci přímo pekelné těžkosti. Těsně před dokončením je výtah do Kulturního domu. Radost mám i z opravy fasády radnice, která se stihla v termínu a dopadla, dle mého názoru, na výbornou. Opravili jsme i budovu Obchodní akademie.

Z menších dokončených projektů zmíním třeba výměnu oken v ZŠ Jiráskovy sady nebo úpravu kotelny na základce na Březových Horách. Těší mne i to, že pokračuje rekonstrukce bytů v DPS Hradební. V objektu je nové schodiště a zcela nový výtah. Jsou to jen jednotlivosti z poměrně dlouhého seznamu dokončených projektů. Pracujeme i na budování parkovacích míst. Nejvíce jich vzniklo v ulici Legionářů.

Upřímně, nevím, z čeho konkrétního mám mít největší radost. Máme před sebou ještě mnoho nevyřešených úkolů a mnoho prozatím nesplněných slibů. Radost budu mít, podaří-li se nám do konce volebního období dotáhnout zaseklé projekty jako je například Junior klub, rekonstrukce Prokopské ulice nebo pěší zóna Cíl.

Pochopitelně jde i o zahájení rekonstrukce akvaparku. Přistoupíme-li k celkové rekonstrukci tak, jak je navržena, budu podporovat takový model financování, který nebude znamenat přílišné omezení ostatních investic do rozvoje města, to znamená větší úvěr a delší doba splácení. Důležité investice nemohou být kvůli akvaparku upozaděny.

Před několika dny to bylo půl roku, kdy jste obsadil pozici starosty města Příbrami. Jsou nějaké cíle, které chcete ve své funkci dosáhnout?
Ano. Jedním z nich je zkapacitnění služeb pro seniory. V příštím roce má začít výstavba detašovaného pracoviště Domova seniorů s kapacitou 20 lůžek. V pořadníku žadatelů máme nyní více než 200 žádostí, což je přímo zoufalý stav. Mým cílem je, aby nové pracoviště Domova seniorů přivítalo v roce 2021 první klienty.

Můžete prozradit, jak probíhá Váš klasický den na radnici?
Dny nejsou stejné. Popravdě, nedokáži najít jediný, který by se dal označit za klasický. Zkusím tedy popsat dnešek. Po sedmé hodině přicházím do kanceláře, začneme poštou. Vyřizuje se korespondence, úřední podání, maily a otázky občanů. Chodí toho opravdu hodně, obdivuji paní sekretářku, že dokáže mít o všem přehled. Po půl deváté mám chvilku času a začínám psát odpovědi v tomto rozhovoru. Vyruší mne velitelka Městské policie, chce řešit jistou personální věc v MP. V devět hodin přichází ředitel Centra sociálních a zdravotních služeb, abychom měli pravidelnou hodinovou konzultaci. Mluví o jednotlivých střediscích CSZS a bavíme se o hospodaření organizace a detailech jeho práce. Trochu přetahujeme, vedoucí Odboru sociálních a zdravotních věcí už na mne čeká. Než stačí vejít, předběhne ho vedoucí Odboru Práva a veřejných zakázek, aby se mnou řešila zakázku na pěší zónu Cíl, konkrétně parametry veřejného osvětlení. Po tom, co si popovídáme o dalších dvou kauzách, přichází na řadu dlouho čekající vedoucí „sociálky“, aby byl po padesáti minutách vystřídán naší paní tajemnicí, se kterou se pravidelně setkávám nad otázkami a problémy fungování úřadu.

Před dvanáctou odbíhám na pracovní oběd se zástupci Policie České republiky. S pravidelnou nepravidelností se setkáváme a řešíme bezpečnost a kriminalitu ve městě. Chválí si nová služební auta a stěžují si na nedostatek policistů. Jejich práce opravdu není lehká.

Po obědě mám opět chvíli času, proto se řeší pošta, která přišla během dne. Podepisují se výkazy za listopad. Před druhou hodinou mám opět pár minut a smolím pár řádků do tohoto rozhovoru. Ve dvě mám být v zasedací místnosti, kde je porada s vedoucími odborů. Hodnotíme uplynulý rok a bilancujeme. Ve tři přichází reportérka Českého rozhlasu a ptá se mě na plánovanou stavbu domova seniorů. Po jejím odchodu vyřídím telefony, které jsem během dne „vytípnul“. Vracím se zpět ke klávesnici a ťukám odpovědi, abych kolem páté mohl jet domů. Tenhle den je docela pěkný a patří mezi ty méně náročné. Těším se na zítra, pojedu se podívat, jak probíhá stavba na Junáči.

Jsou nějaké změny na radnici, které s Vaším nástupem nastaly?
Kromě toho, že samotná budova radnice teď vypadá daleko lépe, došlo i k určitým proměnám napříč odbory. Budeme mít nového vedoucího Odboru investic a rozvoje města, opustila nás dočasně vedoucí SOSH. Vzniklo Městské kulturní centrum a tak dále. Úřad má přes dvě stě zaměstnanců, takže tu jakási personální dynamika je. Změny jsou i v organizaci práce, v načasování pravidelných porad a ve složení některých týmů. Osobně jsem rád, že je situace na úřadě stabilní, a že tu lidé pracují v klidu a v motivující atmosféře.

Setkal jste se s nějakým nepříjemným překvapením po svém zvolení?
Takových bylo hodně. A stále přicházejí. Asi nejvíce se mě dotknul moment, ke kterému došlo krátce po mém zvolení. Potkal jsem na ulici jednoho ze zastupitelů, který mi řekl větu, na kterou nějak nejsem schopný zapomenout: „Až budete mít za sebou sto dní, tak se do vás pustíme.“ Nejsem naivní a rychle se učím. Poznal jsem, že politika, bohužel i ta komunální, není mírumilovným a klidným prostředím. Naopak, je to místo, kde člověk musí pečlivě vážit svá slova a promýšlet své činy. Každý krok, každé slovo, může a jednou bude použito proti vám. Ta věta, byť byla možná myšlena v nadsázce a částečně v žertu, pojmenovala a v počátku definovala vzájemné poměry mezi stranami. Některým bohužel nejde o to, co a jak se dělá, ale kdo to dělá. A to je v komunální politice docela blbě.

Postupem času v politice získáte takový speciální „kryt“ duše, takový povrch, jaký mají třeba pánve na smažení, nepřilnavý, po kterém všechno steče a nic neulpí. A to málo, co se přece jen pod povrch dostane, to málo mě stále dokáže zasáhnout. I starosta je jen člověk a má úplně obyčejné prožívání a úplně obyčejné emoce.


Co v současné době považujete za největší problém našeho města?
Jednoznačně parkování a stav vodovodní a kanalizační sítě. To první zažíváme denně, to druhé nám jako časovaná bomba tiká pod nohami. Na obojím intenzivně pracujeme. Před minulým volebním obdobím se ani na jedno z toho prakticky nesáhlo a doháníme velké resty. A děláme nepopulární kroky, to se ví. Bohužel to bez nich nejde. Bez zón a placení parkovného budou ulice i nadále k prasknutí plné aut a bez zvýšení vodného a stočného nebudeme moci dostatečně investovat do vodovodu a kanalizace.

Nyní se účastníte projednávání rozpočtu, který se bude v následujícím období schvalovat. Mají odbory a organizace reálné nároky, nebo si myslíte, že bude tlak na snižování rozpočtu?
Rozpočet jsme pro rok 2020 modelovali jako schodkový. Výdaje plánujeme vyšší než příjmy. Dovolit si to můžeme, protože disponujeme velkým množstvím peněz na účtech. Čeká nás mnoho investic. Peníze nemají ležet ladem na účtech, kde je pomalu ale jistě požírá inflace.

Požadavky městských organizací jsou naprosto reálné. Vycházejí z pečlivých propočtů a z reálných předpokladů. Se všemi velkými příspěvkovými organizacemi jsem o rozpočtu na příští rok jednal. Mohu s klidným svědomím říci, že je nečekají žádná nepříjemná překvapení. Krácení v rozpočtech bylo minimální a vždy po předchozí domluvě.

Jsem zvědavý, jak se budou vyvíjet diskuse napříč zastupitelstvem. Kdo, jak a proč bude argumentovat. U koho budou argumenty věcné, a kdo se uchýlí k obecným a nic neříkajícím proklamacím. Navržený rozpočet je dobrý a počítá s velkými rezervami zejména v příjmech. Počítáme, že vyděláme méně, než ve skutečnosti vyděláme. Je to stejné jako letos, kdy jsme měli mít schodek několik desítek milionů a nejspíše skončíme „na nule“.

Víme, že se připravuje rozsáhlá rekonstrukce akvaparku. Jaké další investiční akce jsou na následující období připraveny?
Pro příští rok to je například pěší zóna Cíl nebo již zmíněný Domov seniorů. Dokončení komunikace v Orlově, jejíž neexistence je nepříjemným dluhem, které město vůči tamním obyvatelům má už více než 10 let. Dokončíme a zprovozníme Junáč a zrekonstruujeme hlediště velké scény v divadle. Projektů je opravdu mnoho, tohle jsou jen ty, které mne napadly.

Ve funkci starosty a zastupitele je určitě důležité mít plány a vize, kam město posouvat. Umíte se na věci ale podívat také jako běžný občan města? 
Koukám na to tak. Jsem obyčejný Příbramák. Bydlím tu v bytě, platím tu daně a veškeré poplatky, jezdím po našich silnicích a využívám naše služby. O cokoliv se ve městě pokusíme, testuji v podstatě na sobě a na své rodině. Uvědomuji si, že lidé potřebují více těch obyčejných věcí, jako pěkné chodníky a pravidelně vyvezené popelnice a taky klid v noci a dobré školství a záruku, že se sociální systém města postará v okamžiku, kdy budou potřebovat pomoc. Velké vize a plány do budoucna jsou fajn, máme je, ale nesmíme zapomínat na každodenní život a na ty zdánlivě banální věci, které dotváří náš každodenní život.

Máte osobně nějaké konkrétní plány, jak zlepšit a zpříjemnit život obyvatelům Příbrami?
Takové plány pochopitelně mám. Kromě rozvoje města, o kterém se tu zmiňuji, je to  společenský, kulturní i sportovní život našich lidí. Nikdo nám nemůže upřít, že Příbram ožila, že se staráme o to, aby se lidé dobře bavili, aby měli možnost vyplnit svůj volný čas smysluplnou aktivitou. Asi nedokážeme docílit stavu, aby byli všichni lidé spokojeni se vším, ale společenský a kulturní život v našem městě prokazatelně bují.

Zlepšit a zpříjemnit svůj život mohou obyvatelé města i sami sobě. Postačí třeba jen přestat cíleně hledat chyby a uvědomit si, že si tu vlastně nežijeme zdaleka tak špatně. Je nějaká z důležitých věcí ve městě, která vyloženě nefunguje? Myslím, že ne. Naopak. Příbram je městem, za které se rozhodně nemusíme stydět. Je to i o tom, jak dalece dokážeme být soudní a uvědomit si, před tím, než začneme propadat skepsi a kritizovat všechno okolo, co jsme sami pro naše město udělali, čím jsme přispěli k tomu, aby bylo lepším místem k žití.
 

Tip redakce: Pokud nechcete, aby vám unikly aktuální informace, staňte se fanoušky naší stránky na Facebooku a budete 24 hodin denně v obraze.


zdroj: pribram.cz

autor: Tomáš Pečenka

Další články

Výhled počasí na zbytek července: Teploty většinou kolem 25 stupňů, zaprší až v závěru měsíce Výhled počasí na zbytek července: Teploty většinou kolem 25 stupňů, zaprší až v závěru měsíce Obrazem: Hasiči zveřejnili fotografie ze záchranné akce u Cukráku Obrazem: Hasiči zveřejnili fotografie ze záchranné akce u Cukráku Orel mořský nemá v přírodě žádného přirozeného predátora, největším nebezpečím je pro něj člověk Orel mořský nemá v přírodě žádného přirozeného predátora, největším nebezpečím je pro něj člověk Vztah Karla Čapka a Olgy Scheinpflugové k automobilismu ukazuje nová část expozice v Čapkově památníku Vztah Karla Čapka a Olgy Scheinpflugové k automobilismu ukazuje nová část expozice v Čapkově památníku Nové prostory v památníku dnes byly slavnostně otevřeny při příležitosti výročí 85 let od jejich první cesty do Alp. 4. července 2020   (18:19) Jednasedmdesátiletý řidič narazil do svodidel a vylétl mimo dálnici, na pomoc vzlétl vrtulník Jednasedmdesátiletý řidič narazil do svodidel a vylétl mimo dálnici, na pomoc vzlétl vrtulník Dálnici D4 u Cukráku zablokovala nehoda, policisté komunikaci uzavřeli 4. července 2020   (15:16) Lidé budou moci na obloze spatřit kometu Neowise. Dobře viditelná bude i pouhým okem Lidé budou moci na obloze spatřit kometu Neowise. Dobře viditelná bude i pouhým okem O působivou podívanou se teď na obloze starají planety Jupiter a Saturn 4. července 2020   (11:16) Lišáka Větrníka připravili o rodinu myslivci, Eliška se stala nepohodlnou Lišáka Větrníka připravili o rodinu myslivci, Eliška se stala nepohodlnou Na Příbramsku vznikla další petice proti těžbě uranových hald Na Příbramsku vznikla další petice proti těžbě uranových hald Za peticí, kterou zatím na internetu podpořilo kolem 60 lidí, stojí starosta Petrovic Petr Štěpánek, starosta obce Háje David Lukšan a geolog Petr Kareš. 4. července 2020   (07:00) Leoš Mareš se po čtyřech letech chystá do Příbrami, doprovodí ho skupina Holki Leoš Mareš se po čtyřech letech chystá do Příbrami, doprovodí ho skupina Holki Česká moderátorská jednička dokáže každý rok vyprodat tři dny po sobě O2 arénu, letní vystoupení vyprodává za hodinu a na Instagramu ho aktuálně sleduje více než 1.000.000 lidí. 3. července 2020   (19:00)
Řidička felicie narazila u Velké Lečice do stromu, na pomoc spěchal vrtulník Řidička felicie narazila u Velké Lečice do stromu, na pomoc spěchal vrtulník Zaklíněnou ženu museli hasiči z havarovaného vozidla vyprostit. 3. července 2020   (17:16) Stavební část Junioru je dokončena. Procházku si můžete zpříjemnit točeným pivem nebo malinovkou Stavební část Junioru je dokončena. Procházku si můžete zpříjemnit točeným pivem nebo malinovkou Výdejní okénko bude v provozu celé léto, každý den od 13:00 do 18:00. Návštěvníci občerstvení mohou také využívat toalety v budově. 3. července 2020   (14:40) Provoz na Strakonické kolabuje, tvoří se několikakilometrové fronty Provoz na Strakonické kolabuje, tvoří se několikakilometrové fronty Střet tří vozidel značně narušil provoz na silnici I/4 u obce Těchařovice na Příbramsku. 3. července 2020   (12:12) Animační programy na Nováku nabízejí zábavu pro děti i dospělé, tvořivé dílny a každou středu minidisco Animační programy na Nováku nabízejí zábavu pro děti i dospělé, tvořivé dílny a každou středu minidisco Sportovní zařízení města Příbram mají pro návštěvníky areálu Nový rybník na letošní sezónu velkou programovou novinku. Jsou jí animační programy, které se konají každé úterý, středu, pátek a sobotu. 3. července 2020   (10:57) Soud rozplétá rozsáhlou drogovou kauzu ve věznici Bytíz Soud rozplétá rozsáhlou drogovou kauzu ve věznici Bytíz Česko už není pro Slovinsko mezi epidemiologicky bezpečnými státy Česko už není pro Slovinsko mezi epidemiologicky bezpečnými státy Lidé přijíždějící do Slovinska musí prokazovat místo svého pobytu nebo vlastnictví nemovitosti či lodě v prázdninové destinaci. 3. července 2020   (09:02) Nepřehlédněte Jaroslav Starka: Když se liga nedohraje, my nepadáme, jsem nadšený Jaroslav Starka: Když se liga nedohraje, my nepadáme, jsem nadšený Kvalita vody na příbramských koupalištích je stále velmi dobrá Kvalita vody na příbramských koupalištích je stále velmi dobrá Na všech místech, kde hygienici kvalitu vody měřili, ji hodnotili stupněm jedna nebo dva. 3. července 2020   (06:18) V příbramském odběrovém místě otestují přibližně deset lidí denně, v březnu to bylo až padesát V příbramském odběrovém místě otestují přibližně deset lidí denně, v březnu to bylo až padesát Měsíční náklady na příbramské odběrné místo jsou okolo 350.000 korun. 2. července 2020   (20:00) Kvůli koronaviru v týmu Karviné má Příbram šanci zůstat v první lize Kvůli koronaviru v týmu Karviné má Příbram šanci zůstat v první lize Pokud by se nedohrála skupina o záchranu, z nejvyšší soutěže by nikdo nesestoupil, a i Příbram by zůstala v první lize bez dohrání barážových zápasů. 2. července 2020   (17:35) Prokopská pouť v Příbrami připomene výročí rekordu v dole Vojtěch Prokopská pouť v Příbrami připomene výročí rekordu v dole Vojtěch Návštěvníci si budou moci prohlédnout tematickou expozici a připraveny budou i doprovodné programy. 2. července 2020   (15:24) V Jincích dělníci překopli plynové potrubí. Hasiči evakuovali lidi z okolních domů V Jincích dělníci překopli plynové potrubí. Hasiči evakuovali lidi z okolních domů Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha platí až do čtvrteční noci Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha platí až do čtvrteční noci Při bouřkách budou padat kroupy, vyskytnou se přívalové deště a vítr bude mít místy v nárazech rychlost až 70 kilometrů za hodinu. 2. července 2020   (11:43) Nebudu někde zalezlý a nebudu zticha, říká jednatel Nemocnice Na Pleši Nebudu někde zalezlý a nebudu zticha, říká jednatel Nemocnice Na Pleši Zloději v noci vykradli čerpací stanici v Krásné Hoře nad Vltavou, na místě jsou kriminalisté Zloději v noci vykradli čerpací stanici v Krásné Hoře nad Vltavou, na místě jsou kriminalisté Minipivovary po krizi vaří dál. Léto přeje snoubení piva a hudby Minipivovary po krizi vaří dál. Léto přeje snoubení piva a hudby Přestože se jejich život na čas zastavil, razí si malé pivovary na Příbramsku opět svou cestu ke spotřebitelům. V letní sezoně veřejnost čekají hudební akce spojené s ochutnávkou piv. 2. července 2020   (06:25) Na Příbramsku evidují hygienici posledního nakaženého koronavirem Na Příbramsku evidují hygienici posledního nakaženého koronavirem V rámci Středočeského kraje si nejlépe vede v počtu aktuálně nemocných Příbramsko a Mladoboleslavsko. 1. července 2020   (20:20) V červnu na silnicích ve Středočeském kraji zemřelo 11 lidí, z toho dva na Příbramsku V červnu na silnicích ve Středočeském kraji zemřelo 11 lidí, z toho dva na Příbramsku Mluvčí příbramské policie Monika Schindlová dnes uvedla, že jenom na Příbramsku policisté v červnu řešili 131 nehod. 1. července 2020   (18:21) Trpíte nespavostí? Na vině je často špatná životospráva, stres, ale i některé nemoci Trpíte nespavostí? Na vině je často špatná životospráva, stres, ale i některé nemoci Nespavostí trpí podle různých odhadů 10–15 % lidí, u onkologicky nemocných je odhadováno, že až 75 %. 1. července 2020   (17:49) Nepřehlédněte Soud řeší žalobu Agrofertu na ČT. Televize ho spojila s odvoláním ředitele příbramského finančního úřadu Soud řeší žalobu Agrofertu na ČT. Televize ho spojila s odvoláním ředitele příbramského finančního úřadu Žaloba se týká reportáží nazvaných Dvojí metr a Dvojí metr II, které televize odvysílala v pořadu Reportéři ČT. Informace se týkala Karla Trefného, jehož úřad dopočítal společnosti Primagra z koncernu Agrofert DPH ve výši 1,5 milionu korun. 1. července 2020   (15:25) Povinnost roušek ve většině případů padla, lidé je často neodložili Povinnost roušek ve většině případů padla, lidé je často neodložili Nemocnice Na Pleši přes policejní vyšetřování pokračuje v provozu Nemocnice Na Pleši přes policejní vyšetřování pokračuje v provozu Jaká bude budoucnost nemocnice, není známo. 1. července 2020   (10:25) Policie zablokovala účty a asi bychom měli ukončit léčbu pacientů, říká jednatel Nemocnice na Pleši Policie zablokovala účty a asi bychom měli ukončit léčbu pacientů, říká jednatel Nemocnice na Pleši "Se společníkem řešíme, jestli on v tom bude pokračovat. Já v tom pokračovat určitě nechci," uvedl Roman Šmucler, jednatel Nemocnice na Pleši. 1. července 2020   (08:12) Srnčata doplácí na lidskou pomoc, která často končí fatálně Srnčata doplácí na lidskou pomoc, která často končí fatálně "Srnčata jsou velmi křehká, několik dní sotva stojí na hubených nožkách.To není důvod k odebrání od matky, ale přirozený stav," říká lektorka záchranné stanice Jitka Kocíková 1. července 2020   (06:24) Vrtulník spěchal do Příbrami pro popáleného kojence, opařil se vroucí vodou Vrtulník spěchal do Příbrami pro popáleného kojence, opařil se vroucí vodou V Zalánech odstartují motokrosové závody V Zalánech odstartují motokrosové závody Amatérští motokrosoví závodníci se po měsících oddalování snad již dočkají vytouženého startu. V sobotu 4. července se v Zalánech koná první letošní závod seriálu Šumavský Amater Cup 2020. 30. června 2020   (18:30) Od středy padnou jedny z posledních omezení, která vláda zavedla kvůli šíření koronaviru Od středy padnou jedny z posledních omezení, která vláda zavedla kvůli šíření koronaviru Pro restaurace, hospody a kavárny zákaz nočního provozu od středy přestává platit a lidé budou moci konzumovat občerstvení například také v hledištích kin. 30. června 2020   (15:04) Hlasování rozhodlo, realizovat se budou dva projekty Hlasování rozhodlo, realizovat se budou dva projekty Třetí ročník participativního rozpočtu se chýlí ke konci, tedy k posunutí vítězných projektů k realizaci. 30. června 2020   (12:12) Policie obvinila lékaře a zdravotní sestry z podvodu. Účtovali pojišťovnám úkony, které neprovedli Policie obvinila lékaře a zdravotní sestry z podvodu. Účtovali pojišťovnám úkony, které neprovedli Začínají prázdniny, policisté se zaměří na dálnici Začínají prázdniny, policisté se zaměří na dálnici Během prvního prázdninového týdne budou policisté ve zvýšené míře kontrolovat dodržování rychlosti na dálnici D4. 30. června 2020   (09:41) Začínají prázdniny, zvýšené ošetřovné kvůli koronaviru končí Začínají prázdniny, zvýšené ošetřovné kvůli koronaviru končí Ve školách dnes oficiálně končí školní rok. Učitelé předají vysvědčení žákům, kteří ho zatím nedostali. Zároveň končí vyplácení zvýšeného ošetřovného kvůli koronavirové epidemii 30. června 2020   (08:05)


Provozovatel portálu pribram.cz Rosalota, s. r. o.
Žižkova 708
261 01 Příbram II

IČ: 02289288
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 217655.


Redakce zpravodajství portálu pribram.cz
Společnost Rosalota, s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
2014 - 2020 © Rosalota, s.r.o.Všechna práva vyhrazena. webdesign | websystem | KAO.cz