27. 1. svátek má Ingrid
Jan Konvalinka: Poznal jsem, že politika, bohužel i ta komunální, není mírumilovným a klidným prostředím

11. prosince 2019   (06:06)
Jan Konvalinka: Poznal jsem, že politika, bohužel i ta komunální, není mírumilovným a klidným prostředím

„Až budete mít za sebou sto dní, tak se do vás pustíme,“ vyslechl starosta města od příbramského zastupitele krátce po svém zvolení.


Před několika dny to bylo půl roku, kdy Jan Konvalinka obsadil pozici starosty města Příbrami. Starostenské křeslo převzal po Jindřichu Vařekovi, který  20. května 2019 při veřejném zasedání Zastupitelstva města Příbram rezignoval na svůj starostenský post. Novým starostou města Příbram se stal dosavadní místostarosta Jan Konvalinka. Zeptali jsme se, jaké má cíle, plány a vize, kam město posouvat.

Pane starosto, začněme shrnutím života ve městě. Co se vám podařilo vylepšit a z čeho máte největší radost?
Podařilo se hodně věcí. Kdybych měl jmenovat jen ty větší věci, jednalo by se například o dokončení bistra a minigolfu na Nováku, výměnu podlahy v estrádním sále Kulturního domu nebo dokončení půdní vestavby na ZŠ 28. října, se kterou byly ke konci přímo pekelné těžkosti. Těsně před dokončením je výtah do Kulturního domu. Radost mám i z opravy fasády radnice, která se stihla v termínu a dopadla, dle mého názoru, na výbornou. Opravili jsme i budovu Obchodní akademie.

Z menších dokončených projektů zmíním třeba výměnu oken v ZŠ Jiráskovy sady nebo úpravu kotelny na základce na Březových Horách. Těší mne i to, že pokračuje rekonstrukce bytů v DPS Hradební. V objektu je nové schodiště a zcela nový výtah. Jsou to jen jednotlivosti z poměrně dlouhého seznamu dokončených projektů. Pracujeme i na budování parkovacích míst. Nejvíce jich vzniklo v ulici Legionářů.

Upřímně, nevím, z čeho konkrétního mám mít největší radost. Máme před sebou ještě mnoho nevyřešených úkolů a mnoho prozatím nesplněných slibů. Radost budu mít, podaří-li se nám do konce volebního období dotáhnout zaseklé projekty jako je například Junior klub, rekonstrukce Prokopské ulice nebo pěší zóna Cíl.

Pochopitelně jde i o zahájení rekonstrukce akvaparku. Přistoupíme-li k celkové rekonstrukci tak, jak je navržena, budu podporovat takový model financování, který nebude znamenat přílišné omezení ostatních investic do rozvoje města, to znamená větší úvěr a delší doba splácení. Důležité investice nemohou být kvůli akvaparku upozaděny.

Před několika dny to bylo půl roku, kdy jste obsadil pozici starosty města Příbrami. Jsou nějaké cíle, které chcete ve své funkci dosáhnout?
Ano. Jedním z nich je zkapacitnění služeb pro seniory. V příštím roce má začít výstavba detašovaného pracoviště Domova seniorů s kapacitou 20 lůžek. V pořadníku žadatelů máme nyní více než 200 žádostí, což je přímo zoufalý stav. Mým cílem je, aby nové pracoviště Domova seniorů přivítalo v roce 2021 první klienty.

Můžete prozradit, jak probíhá Váš klasický den na radnici?
Dny nejsou stejné. Popravdě, nedokáži najít jediný, který by se dal označit za klasický. Zkusím tedy popsat dnešek. Po sedmé hodině přicházím do kanceláře, začneme poštou. Vyřizuje se korespondence, úřední podání, maily a otázky občanů. Chodí toho opravdu hodně, obdivuji paní sekretářku, že dokáže mít o všem přehled. Po půl deváté mám chvilku času a začínám psát odpovědi v tomto rozhovoru. Vyruší mne velitelka Městské policie, chce řešit jistou personální věc v MP. V devět hodin přichází ředitel Centra sociálních a zdravotních služeb, abychom měli pravidelnou hodinovou konzultaci. Mluví o jednotlivých střediscích CSZS a bavíme se o hospodaření organizace a detailech jeho práce. Trochu přetahujeme, vedoucí Odboru sociálních a zdravotních věcí už na mne čeká. Než stačí vejít, předběhne ho vedoucí Odboru Práva a veřejných zakázek, aby se mnou řešila zakázku na pěší zónu Cíl, konkrétně parametry veřejného osvětlení. Po tom, co si popovídáme o dalších dvou kauzách, přichází na řadu dlouho čekající vedoucí „sociálky“, aby byl po padesáti minutách vystřídán naší paní tajemnicí, se kterou se pravidelně setkávám nad otázkami a problémy fungování úřadu.

Před dvanáctou odbíhám na pracovní oběd se zástupci Policie České republiky. S pravidelnou nepravidelností se setkáváme a řešíme bezpečnost a kriminalitu ve městě. Chválí si nová služební auta a stěžují si na nedostatek policistů. Jejich práce opravdu není lehká.

Po obědě mám opět chvíli času, proto se řeší pošta, která přišla během dne. Podepisují se výkazy za listopad. Před druhou hodinou mám opět pár minut a smolím pár řádků do tohoto rozhovoru. Ve dvě mám být v zasedací místnosti, kde je porada s vedoucími odborů. Hodnotíme uplynulý rok a bilancujeme. Ve tři přichází reportérka Českého rozhlasu a ptá se mě na plánovanou stavbu domova seniorů. Po jejím odchodu vyřídím telefony, které jsem během dne „vytípnul“. Vracím se zpět ke klávesnici a ťukám odpovědi, abych kolem páté mohl jet domů. Tenhle den je docela pěkný a patří mezi ty méně náročné. Těším se na zítra, pojedu se podívat, jak probíhá stavba na Junáči.

Jsou nějaké změny na radnici, které s Vaším nástupem nastaly?
Kromě toho, že samotná budova radnice teď vypadá daleko lépe, došlo i k určitým proměnám napříč odbory. Budeme mít nového vedoucího Odboru investic a rozvoje města, opustila nás dočasně vedoucí SOSH. Vzniklo Městské kulturní centrum a tak dále. Úřad má přes dvě stě zaměstnanců, takže tu jakási personální dynamika je. Změny jsou i v organizaci práce, v načasování pravidelných porad a ve složení některých týmů. Osobně jsem rád, že je situace na úřadě stabilní, a že tu lidé pracují v klidu a v motivující atmosféře.

Setkal jste se s nějakým nepříjemným překvapením po svém zvolení?
Takových bylo hodně. A stále přicházejí. Asi nejvíce se mě dotknul moment, ke kterému došlo krátce po mém zvolení. Potkal jsem na ulici jednoho ze zastupitelů, který mi řekl větu, na kterou nějak nejsem schopný zapomenout: „Až budete mít za sebou sto dní, tak se do vás pustíme.“ Nejsem naivní a rychle se učím. Poznal jsem, že politika, bohužel i ta komunální, není mírumilovným a klidným prostředím. Naopak, je to místo, kde člověk musí pečlivě vážit svá slova a promýšlet své činy. Každý krok, každé slovo, může a jednou bude použito proti vám. Ta věta, byť byla možná myšlena v nadsázce a částečně v žertu, pojmenovala a v počátku definovala vzájemné poměry mezi stranami. Některým bohužel nejde o to, co a jak se dělá, ale kdo to dělá. A to je v komunální politice docela blbě.

Postupem času v politice získáte takový speciální „kryt“ duše, takový povrch, jaký mají třeba pánve na smažení, nepřilnavý, po kterém všechno steče a nic neulpí. A to málo, co se přece jen pod povrch dostane, to málo mě stále dokáže zasáhnout. I starosta je jen člověk a má úplně obyčejné prožívání a úplně obyčejné emoce.


Co v současné době považujete za největší problém našeho města?
Jednoznačně parkování a stav vodovodní a kanalizační sítě. To první zažíváme denně, to druhé nám jako časovaná bomba tiká pod nohami. Na obojím intenzivně pracujeme. Před minulým volebním obdobím se ani na jedno z toho prakticky nesáhlo a doháníme velké resty. A děláme nepopulární kroky, to se ví. Bohužel to bez nich nejde. Bez zón a placení parkovného budou ulice i nadále k prasknutí plné aut a bez zvýšení vodného a stočného nebudeme moci dostatečně investovat do vodovodu a kanalizace.

Nyní se účastníte projednávání rozpočtu, který se bude v následujícím období schvalovat. Mají odbory a organizace reálné nároky, nebo si myslíte, že bude tlak na snižování rozpočtu?
Rozpočet jsme pro rok 2020 modelovali jako schodkový. Výdaje plánujeme vyšší než příjmy. Dovolit si to můžeme, protože disponujeme velkým množstvím peněz na účtech. Čeká nás mnoho investic. Peníze nemají ležet ladem na účtech, kde je pomalu ale jistě požírá inflace.

Požadavky městských organizací jsou naprosto reálné. Vycházejí z pečlivých propočtů a z reálných předpokladů. Se všemi velkými příspěvkovými organizacemi jsem o rozpočtu na příští rok jednal. Mohu s klidným svědomím říci, že je nečekají žádná nepříjemná překvapení. Krácení v rozpočtech bylo minimální a vždy po předchozí domluvě.

Jsem zvědavý, jak se budou vyvíjet diskuse napříč zastupitelstvem. Kdo, jak a proč bude argumentovat. U koho budou argumenty věcné, a kdo se uchýlí k obecným a nic neříkajícím proklamacím. Navržený rozpočet je dobrý a počítá s velkými rezervami zejména v příjmech. Počítáme, že vyděláme méně, než ve skutečnosti vyděláme. Je to stejné jako letos, kdy jsme měli mít schodek několik desítek milionů a nejspíše skončíme „na nule“.

Víme, že se připravuje rozsáhlá rekonstrukce akvaparku. Jaké další investiční akce jsou na následující období připraveny?
Pro příští rok to je například pěší zóna Cíl nebo již zmíněný Domov seniorů. Dokončení komunikace v Orlově, jejíž neexistence je nepříjemným dluhem, které město vůči tamním obyvatelům má už více než 10 let. Dokončíme a zprovozníme Junáč a zrekonstruujeme hlediště velké scény v divadle. Projektů je opravdu mnoho, tohle jsou jen ty, které mne napadly.

Ve funkci starosty a zastupitele je určitě důležité mít plány a vize, kam město posouvat. Umíte se na věci ale podívat také jako běžný občan města? 
Koukám na to tak. Jsem obyčejný Příbramák. Bydlím tu v bytě, platím tu daně a veškeré poplatky, jezdím po našich silnicích a využívám naše služby. O cokoliv se ve městě pokusíme, testuji v podstatě na sobě a na své rodině. Uvědomuji si, že lidé potřebují více těch obyčejných věcí, jako pěkné chodníky a pravidelně vyvezené popelnice a taky klid v noci a dobré školství a záruku, že se sociální systém města postará v okamžiku, kdy budou potřebovat pomoc. Velké vize a plány do budoucna jsou fajn, máme je, ale nesmíme zapomínat na každodenní život a na ty zdánlivě banální věci, které dotváří náš každodenní život.

Máte osobně nějaké konkrétní plány, jak zlepšit a zpříjemnit život obyvatelům Příbrami?
Takové plány pochopitelně mám. Kromě rozvoje města, o kterém se tu zmiňuji, je to  společenský, kulturní i sportovní život našich lidí. Nikdo nám nemůže upřít, že Příbram ožila, že se staráme o to, aby se lidé dobře bavili, aby měli možnost vyplnit svůj volný čas smysluplnou aktivitou. Asi nedokážeme docílit stavu, aby byli všichni lidé spokojeni se vším, ale společenský a kulturní život v našem městě prokazatelně bují.

Zlepšit a zpříjemnit svůj život mohou obyvatelé města i sami sobě. Postačí třeba jen přestat cíleně hledat chyby a uvědomit si, že si tu vlastně nežijeme zdaleka tak špatně. Je nějaká z důležitých věcí ve městě, která vyloženě nefunguje? Myslím, že ne. Naopak. Příbram je městem, za které se rozhodně nemusíme stydět. Je to i o tom, jak dalece dokážeme být soudní a uvědomit si, před tím, než začneme propadat skepsi a kritizovat všechno okolo, co jsme sami pro naše město udělali, čím jsme přispěli k tomu, aby bylo lepším místem k žití.
 

Tip redakce: Pokud nechcete, aby vám unikly aktuální informace, staňte se fanoušky naší stránky na Facebooku a budete 24 hodin denně v obraze.


zdroj: pribram.cz

autor: Tomáš Pečenka

Nepřehlédněte

Inspekce zakázala plastový meloun, vzhledem i vůní příliš připomíná skutečný Inspekce zakázala plastový meloun, vzhledem i vůní příliš připomíná skutečný Záměna tohoto výrobku může vést zejména při hře malých dětí k odkusování drobných částí, k jejich vkládání do úst a následnému vdechnutí, spolknutí, resp. zablokování vnitřních dýchacích cest a ohrožení lidského zdraví. 23. ledna 2020   (12:06) Nepřehlédněte Agresivní žena z Dobříše skončila na psychiatrii Agresivní žena z Dobříše skončila na psychiatrii Plivala po lidech, urážela a mlátila hosty v restauracích. Nyní ženě hrozí desetiletý pobyt za mřížemi. 23. ledna 2020   (08:37) Nepřehlédněte Starostka Dobříše objasnila důvod rezignace Starostka Dobříše objasnila důvod rezignace Starostka Dobříše na Příbramsku Jana Vlnasová k 3. březnu rezignuje, zastupitelkou zůstává. K odchodu ji přiměla situace na radnici. 22. ledna 2020   (18:51) Nepřehlédněte Bezdomovec: Chlastám, abych přežil mrazy, pomoc nepotřebuji Bezdomovec: Chlastám, abych přežil mrazy, pomoc nepotřebuji S klesajícími teplotami přibývá bezdomovců v místech, kde to ostatním lidem není příjemné. Navíc se do Příbrami vrátilo několik lidí bez domova, kteří byli mezi svátky propuštěni z psychiatrických léčeben. Teď jsou na ulici. 20. ledna 2020   (09:30) Nepřehlédněte Stavební úřad vydal rozhodnutí o umístění části stavby Jihovýchodního obchvatu Stavební úřad vydal rozhodnutí o umístění části stavby Jihovýchodního obchvatu Po dlouhých 18 letech od schválení územního plánu města Příbrami, kde byla trasa obchvatu zanesena a schválena, byl udělán důležitý krok pro jeho realizaci. 19. ledna 2020   (19:47) Nepřehlédněte


Další články

Příbram dá sprejerům svou vlastní zeď Příbram dá sprejerům svou vlastní zeď Nová plocha pro legální graffiti vznikne na jaře v areálu Nového rybníka, na plotě místního skateparku 27. ledna 2020   (15:06) Pátrání: Řidič ve městě předjížděl a nebezpečně vybržďoval Pátrání: Řidič ve městě předjížděl a nebezpečně vybržďoval Neviděli jste tento incident? 27. ledna 2020   (12:40) Příbramská nemocnice kvůli chřipce omezuje návštěvy Příbramská nemocnice kvůli chřipce omezuje návštěvy Omezení platí až do odvolání. 27. ledna 2020   (10:00) Senior léta zneužíval tísňové linky. Požadoval převoz manželky do blázince Senior léta zneužíval tísňové linky. Požadoval převoz manželky do blázince Památce na utonulou dívku svitla naděje. Odborníci si cení nejen samotné stavby Památce na utonulou dívku svitla naděje. Odborníci si cení nejen samotné stavby Most přes Pilský potok bude projednáván na pondělním zasedání dobříšského zastupitelstva 27. ledna 2020   (06:15) Dopravní nehoda uzavřela silnici na výjezdu z Příbrami, hasiči vyprošťovali zraněnou řidičku Dopravní nehoda uzavřela silnici na výjezdu z Příbrami, hasiči vyprošťovali zraněnou řidičku Příčinu střetu dvou vozidel prošetřují policisté, silnice je v místě zledovatělá. 26. ledna 2020   (19:35) Vojáci budou v Jeseníkách bojovat o přežití. Dělostřelci z Jinců museli svou účast odříci Vojáci budou v Jeseníkách bojovat o přežití. Dělostřelci z Jinců museli svou účast odříci Přestože jsou jinečtí dělostřelci uvedeni na startovní listině, extrémního víceboje se letos nezúčastní 26. ledna 2020   (18:38) Lidé se začínají obávat chřipkové epidemie i koronaviru, v lékárnách nejsou roušky Lidé se začínají obávat chřipkové epidemie i koronaviru, v lékárnách nejsou roušky PREMIUM Meteorologové varují: Silnice a chodníky pokryje ledovka Meteorologové varují: Silnice a chodníky pokryje ledovka Střední Čechy může už v neděli večer zasáhnout námraza. Varování vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Nebezpečí hrozí řidičům na silnicích, klouzat budou ale také chodníky. 26. ledna 2020   (12:55)
Má handicap, přesto získala svou vysněnou práci. Musela však ujít velký kus cesty Má handicap, přesto získala svou vysněnou práci. Musela však ujít velký kus cesty Moniččina cesta za snem začala před pěti lety v nácvikovém kiosku společnosti Alka o.p.s. Zde se osmělila a naučila se mluvit s cizími lidmi 26. ledna 2020   (10:42) Lucie Pudilová rozhodující zápas v UFC prohrála Lucie Pudilová rozhodující zápas v UFC prohrála PREMIUM V Příbrami žije bezmála tři tisíce psů, někteří z nich však načerno V Příbrami žije bezmála tři tisíce psů, někteří z nich však načerno K dnešnímu dni dluží majitelé psů městské kase přes 155 tisíc korun 26. ledna 2020   (06:39) Kolemjdoucí vyděsil nález mrtvého muže, policie vyšetřuje příčinu jeho úmrtí Kolemjdoucí vyděsil nález mrtvého muže, policie vyšetřuje příčinu jeho úmrtí PREMIUM Žáci a studenti z okolí Brd mají poslední možnost  přihlásit se do mezinárodní soutěže o přírodě Žáci a studenti z okolí Brd mají poslední možnost přihlásit se do mezinárodní soutěže o přírodě Děti a studenti z okolí Brd budou mít i letos možnost zapojit se do celoevropské znalostní soutěže o přírodě YPEF 2020 (Young People in European Forests – Mladí lidé v evropských lesích). Místní kolo této soutěže, v níž o úspěchu rozhodují znalosti o lesích, lesnictví a přírodě, pro ně v úterý 18. února 2020 v Obecnici zorganizují lesní pedagogové Vojenských lesů a statků ČR (VLS) 25. ledna 2020   (15:02) Příbramskému divadlu i kinu loni přibylo návštěvníků Příbramskému divadlu i kinu loni přibylo návštěvníků Divadlu Antonína Dvořáka v Příbrami loni přibylo návštěvníků. Jeho představení zhlédlo téměř 66.000 diváků, meziročně asi o 8000 více. Velký nárůst návštěvnosti byl také v kině. 25. ledna 2020   (12:05) Chcete rušit noční klid venkovní zábavou nebo koncertem? Nastal čas podat žádost Chcete rušit noční klid venkovní zábavou nebo koncertem? Nastal čas podat žádost Zastupitelstvo města Příbrami každý rok přijímá Obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu. Nyní nastala doba, kdy je možné podávat náměty na udělení výjimky z této vyhlášky. 25. ledna 2020   (09:27) Na Nováku se pracuje i v zimě, buduje se zde litorální pásmo Na Nováku se pracuje i v zimě, buduje se zde litorální pásmo Město již delší dobu hledá způsob, jak zlepšit kvalitu vody v Novém rybníku. 25. ledna 2020   (07:01) Orlík prokoukne. Na únor jsou v plánu dvě velké úklidové akce Orlík prokoukne. Na únor jsou v plánu dvě velké úklidové akce PREMIUM Chřipka útočí, Příbram je na prahu vyhlášení epidemie Chřipka útočí, Příbram je na prahu vyhlášení epidemie V rámci Středočeského kraje je nejvyšší nemocnost na Příbramsku 24. ledna 2020   (15:31) Recidivisté v loňském roce spáchali polovinu trestných činů Recidivisté v loňském roce spáchali polovinu trestných činů Policisté zveřejnili podrobnou statistiku trestných činů spáchaných na Příbramsku. 24. ledna 2020   (13:53) Plánujete svatbu? V únoru jsou dva magické dny Plánujete svatbu? V únoru jsou dva magické dny Termíny, kdy se v datu objevují stejná čísla, stále lákají snoubence. Letos tomu nebude jinak. 24. ledna 2020   (11:25) Sedlčany dokončují park vedle modlitebny Sedlčany dokončují park vedle modlitebny Park se rozkládá na necelém hektaru plochy a tvoří ho čtyři desítky nově vysazených stromů, trávníky, trvalkové záhony, zpevněné mlatové cesty a dětské hřiště. 24. ledna 2020   (08:51) I benzinová pumpa může být kulturní památkou. Jednu takovou mají v Milíně I benzinová pumpa může být kulturní památkou. Jednu takovou mají v Milíně PREMIUM Počasí se zbláznilo, příští týden bude až 12 stupňů Počasí se zbláznilo, příští týden bude až 12 stupňů Milovníci zimního počasí marně čekají na příchod sněhových vloček. Podle aktualizované předpovědi se mají teploty blížit spíše těm obvyklým jarním. 23. ledna 2020   (17:30) Díra v hlavě jí ukázala cestu. Díky svému optimismu vítězí Ivana Sedláčková nad těžkou nemocí Díra v hlavě jí ukázala cestu. Díky svému optimismu vítězí Ivana Sedláčková nad těžkou nemocí První veřejné čtení z knihy Díra v hlavě mi ukázala cestu se uskuteční dnes v příbramské knihovně 23. ledna 2020   (15:10) Sedlčany odložily stavbu akvaparku, bojí se zadlužení Sedlčany odložily stavbu akvaparku, bojí se zadlužení Akvapark měl vzniknout ve Zberazské ulici mezi zimním stadionem a tréninkovým fotbalovým hřištěm. 23. ledna 2020   (12:59) Inspekce zakázala plastový meloun, vzhledem i vůní příliš připomíná skutečný Inspekce zakázala plastový meloun, vzhledem i vůní příliš připomíná skutečný Záměna tohoto výrobku může vést zejména při hře malých dětí k odkusování drobných částí, k jejich vkládání do úst a následnému vdechnutí, spolknutí, resp. zablokování vnitřních dýchacích cest a ohrožení lidského zdraví. 23. ledna 2020   (12:06) Nepřehlédněte Na Příbramsku se srazil vlak s autem, nikdo se nezranil Na Příbramsku se srazil vlak s autem, nikdo se nezranil U Kosovy Hory na Příbramsku se ve čtvrtek ráno střetl vlak s autem. Kolize se obešla bez zranění. Auto skončilo po nárazu do vlaku mimo komunikaci. Železniční přejezd momentálně není průjezdný. 23. ledna 2020   (09:45) Agresivní žena z Dobříše skončila na psychiatrii Agresivní žena z Dobříše skončila na psychiatrii Plivala po lidech, urážela a mlátila hosty v restauracích. Nyní ženě hrozí desetiletý pobyt za mřížemi. 23. ledna 2020   (08:37) Nepřehlédněte Provoz na dálnici zkomplikovaly tři nehody Provoz na dálnici zkomplikovaly tři nehody Ve čtvrtek ráno policisté dálnici D4 u Obořiště zcela uzavřeli 23. ledna 2020   (06:24) AKTUALIZOVÁNO Starostka Dobříše objasnila důvod rezignace Starostka Dobříše objasnila důvod rezignace Starostka Dobříše na Příbramsku Jana Vlnasová k 3. březnu rezignuje, zastupitelkou zůstává. K odchodu ji přiměla situace na radnici. 22. ledna 2020   (18:51) Nepřehlédněte Do České republiky se vrátila ptačí chřipka, ve středních Čechách se zatím nevyskytuje Do České republiky se vrátila ptačí chřipka, ve středních Čechách se zatím nevyskytuje V rámci veterinárních opatření je v místě nákazy omezen pohyb drůbeže. Zakázáno je i pořádání výstav či burz drůbeže a ptactva, které představují velké riziko šíření nákazy. 22. ledna 2020   (17:29) Martin Erat na zimním stadionu v Příbrami Martin Erat na zimním stadionu v Příbrami Na ochozu zimního stadionu se otevřela značková prodejna vybavení a potřeb pro hokejisty značky Bauer. Pásku pomohl přestřihnout i špičkový hráč Martin Erat 22. ledna 2020   (14:42) Tým Martina Macíka je zpět v Česku. Dakar pro ně však nekončí. Teď si ho užijí s fanoušky Tým Martina Macíka je zpět v Česku. Dakar pro ně však nekončí. Teď si ho užijí s fanoušky Členové týmu Big Shock Racing získali nejvyšší české umístění, 5. místo mezi kamiony, a současně se stali nejlepším privátním týmem kategorie 22. ledna 2020   (11:55) Lucie Pudilová má před sebou zápas proti Američance Justine Kish. Aby se udržela v UFC, musí soupeřku porazit Lucie Pudilová má před sebou zápas proti Američance Justine Kish. Aby se udržela v UFC, musí soupeřku porazit Pudilové půjde o hodně. Ze šesti zápasů v UFC vyhrála pouze dva, přičemž prohrála poslední tři zápasy za sebou. 22. ledna 2020   (09:01) Chátrající domy hyzdí město a ohrožují kolemjdoucí Chátrající domy hyzdí město a ohrožují kolemjdoucí Okna s vytlučenými skly, padající omítka a rozpadlá střecha. Vzhled ulic kazí řada nemovitostí, o které se jejich majitelé nestarají. 22. ledna 2020   (05:59) Teplárna dokončuje úpravu kotlů na štěpku, slibuje snížení ceny tepla Teplárna dokončuje úpravu kotlů na štěpku, slibuje snížení ceny tepla Koncem minulého týdne proběhla úspěšná tlaková zkouška jednoho z předělávaných kotlů. 21. ledna 2020   (17:25) Tma, zakalená a ledová voda. Potápěči se na Orlíku vydávají do padesátimetrové hloubky, aby lidem našli jejich rodné domy Tma, zakalená a ledová voda. Potápěči se na Orlíku vydávají do padesátimetrové hloubky, aby lidem našli jejich rodné domy PREMIUM Jan Konvalinka: Podstatné je, aby se s bazénem konečně začalo něco dělat, než ho budeme muset pro havarijní stav zavřít Jan Konvalinka: Podstatné je, aby se s bazénem konečně začalo něco dělat, než ho budeme muset pro havarijní stav zavřít Starosta města Příbrami reaguje na pondělní jednání zastupitelstva, kdy jedním z témat byla přestavba akvaparku 21. ledna 2020   (11:18) Příbram v únoru vyhlásí soutěž na rekonstrukci akvaparku Příbram v únoru vyhlásí soutěž na rekonstrukci akvaparku Stěžejní informací, která ze soutěže vyplyne, bude cena. 21. ledna 2020   (08:43)

Kodex redakce Reklama Kontakty Informace o cookies Ochrana osobních údajů
Provozovatel portálu pribram.cz Rosalota, s. r. o.
Žižkova 708
261 01 Příbram II

IČ: 02289288
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 217655.


Redakce zpravodajství portálu pribram.cz
Společnost Rosalota, s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
2014 - 2020 © Rosalota, s.r.o.Všechna práva vyhrazena. webdesign | websystem | KAO.cz