16. 11. svátek má Otmar

Zastupitelé znovu projednají likvidaci odvalů

ON-LINE PŘENOS
22. května 2017   (15:45)
Zastupitelé znovu projednají likvidaci odvalů

Na programu je pouhých 19 bodů.


Na programu tentokrát bude pouhých 19 bodů, mezi ty, u kterých se dá očekávat delší diskuze patří ten, který se bude věnovat likvidaci odvalů po těžbě uranu nebo otázka případného prodeje distribučních sítí tepla a teplé vody větví Zdaboř a Ryneček napojených na centrální zdroj tepla. 

Zasedání začíná v 16 hodin. 

Program:

1. a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
b) Schválení programu jednání
c) Informace rady města
2. Koncepce likvidace odvalů po těžbě uranu na Příbramsku
3. Otázka případného prodeje distribučních sítí tepla a teplé vody větví Zdaboř a Ryneček napojených na centrální zdroj tepla
4. Informace o odstoupení pana Marka Bílka z funkce člena OV Orlov a návrh na jmenování nového člena pana Pavla Nováčka
5. Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.01.2017 do 31.03.2017 včetně plnění usnesení ZM za minulá období
6. Návrh změny Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu
7. Žádost o individuální dotaci (38. ročník Rally Příbram)
8. Žádost o prominutí penále (Plavecký klub Příbram)
9. Žádost o individuální dotaci 2017 (Spolek Prokop Příbram 2017)
10. Žádost o finanční příspěvek (Společně, o.p.s.)
11. Žádost o prodej pozemku p. č. 36/3 v k. ú. Kozičín
12. Žádost o prodej části pozemku p. č. st. 400/81 o výměře cca 60 m2 z celkové výměry 66 m2 a pozemku p. č. 448/3 v k. ú. Březové Hory
13. Žádost o prodej části pozemku p. č. 2657/4 o výměře 86 m2 z celkové výměry 337 m2 v katastrálním území Příbram
14. Žádost o prodej části pozemku p. č. 2657/4 o výměře 83 m2 z celkové výměry 337 m2 v katastrálním území Příbram
15. Žádost o prodej části pozemku p. č. 2657/4 o výměře 89 m2 z celkové výměry 337 m2 v katastrálním území Příbram
16. Žádost o prodej části pozemku p. č. 2725/3 o výměře 125 m2 z celkové výměry 130 m2 v katastrálním území Příbram
17. Žádost o prodej pozemku p. č. st. 1677 v katastrálním území Březové Hory
18. Různé
19. Diskuse, interpelace, závěr

Tip redakce: Pokud nechcete, aby vám unikly aktuální informace, staňte se fanoušky naší stránky na Facebooku a budete 24 hodin denně v obraze.


zdroj: text i foto: pribram.cz

autor: RC
Byli jsme přítomni a on-line


Vítejte při online přenosu ze zasedání městského zastupitelstva. Záznam připravuje zpravodajský portál pribram.cz.

Přepis vzniká v průběhu schůze, neobsahuje tedy doslovná vyjádření zastupitelů nebo občanů, ale jen parafráze. Upozorňujeme čtenáře, že jednání není reprodukováno zcela přesně a záznam tedy může obsahovat jazykové i významové nedokonalosti.

​Příjemné sledování. RC

22. 05. 2017 (13:20:00)  

Zasedání bylo zahájeno. přítomno je 21 zastupitelů. Chybí Danda (omluven), Kareš, Kresslová, Potůčková.

1. a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů b) Schválení programu jednání c) Informace rady města

Vařeka: Navrhuji doplňuje o bod Návrh narovnání vztahu z f. MT Stav ohledně lanového parku na Rynečku.

Schváleno, bude zařazený jako číslo 18. Program byl schválený. Přišly zastupitelky Kresslová a Potůčková.


 

22. 05. 2017 (16:08:53)  

Vařeka mluví o smlouvě s Markem Dvořákem pro zastupování města v otázce vodohospodářského majetku. Připomíná pokles havárií, zavední pravidelných schůzek a kontrol. Poprvé se nezvedla vody od 2014. Smlouva s Dvorákem je podle VAřeky pro město výhodná. Jeho otec se přihlasování v radě zdržel.

22. 05. 2017 (16:11:42)  

2. Koncepce likvidace odvalů po těžbě uranu na Příbramsku

Walenka (vedoucí odboru živ. prostř.) : Materiál byl částečně upraven. DIAMO materiál představilo veřejnosti. Jde o úpravy tras.

Humlová: Chtěla bych podotknout, že se občané dostali možnost se vyjádřit, ale pokud jich přišlo málo, nemohou se divit, že rozhodneme jinak, než by chtěli. Já jsem pro variantu 4.

Kyselák: Mám dotaz na ředitele, jaký si udělal názor v obecné rovině veřejnosti k navrhovanému řešení?

Skála (ředitel DIama): Na mě to působilo dojmem, že na jednání přilo méně lidí, než jsme čekali, je to dáno tím, že se to už podrobně projednávalo na jednotlivých obcích.

Vařeka: Děkuji DIAMU za zorganizování, napočítal jsem tam asi 50 lidí.

Řihák: Myslím si, že diskuze je zbytečná, pro mě byla důležitejší ta diskuze s občany, mě se líbí varianta 4. Lidé asi vítají, že to bude dělat DIAMO a ne soukromá firma. Stát má finance i technologii.

Potůčková: Chci tlumočit názory některých občanů, zda je opravdu nutné ty odvaly odstranit? K Příbrami to patří jako Svatá Hora...

Skála: Proč ne přišli na to jednání? Odkažte je na nás, my jim to vysvětlíme. Bude ještě další projednávání na obcích. Příbram bude první, kdo se vyjádří.

Vařeka: Debata byla o tom, zda jsou haldy nebo nejsou zátěží. Můžete oto krátce vysvětlit?

Skála: Nechali jsme si zpracovat koncepci na 10 odvalů, a vyšlo, že je to střední riziko a tal se s tím musí něco udělat, je ale otázka co. Pro nás je nejlepší varianta 4.

Pikrt: Podporuji variantu 4. Doslechl jsem se i o páté variantě, že by se to mohlo dopravovat pod zemí, je to tak?

Skála: Ano, v současné době se zpracovává její cena. Muselo by se ale razit v podzemí.

Říhová: Kdy se začně se samotnými pracemi?

Skála: Tři až čtyři roky v případě varianty 4.

Vařeka: Rada nedoporučila žádný návrh, proto si osvojuji variántu 4. Uzavírám rozpravu.

Schváleno.

22. 05. 2017 (16:22:50)  

3. Otázka případného prodeje distribučních sítí tepla a teplé vody větví Zdaboř a Ryneček napojených na centrální zdroj tepla

Dvořák: Nejlepší je postupovat v kooperaci se správcem konkurzní podstaty a prodat to jako celek.

Janák: Chtějí to prodat v dražbě. Pro město je to lepší.

Šedivý: Teplárenská užívala obě větvě neopravněně, mělo by se řešit neoprávněné obohacení.

Janák: Žaloba je podána, ale ve finále si budeme kvit, protože oni do nich investovali 31 miliónů.

Schváleno.

22. 05. 2017 (16:44:10)  

4. Informace o odstoupení pana Marka Bílka z funkce člena OV Orlov a návrh na jmenování nového člena pana Pavla Nováčka

Schváleno.

22. 05. 2017 (16:45:16)  

5. Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.01.2017 do 31.03.2017 včetně plnění usnesení ZM za minulá období

Schváleno.

22. 05. 2017 (16:46:15)  

6. Návrh změny Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu

Další dva pořadatelé žádají o výjimku z vyhlášky o nočním klidu po 22 hodině.

Vařeka: Bohužel nás do budoucna čeká, že to budeme muset vždy projednávat, když bude chtít někdo tuto výjimku. Ideální to není.

Řihák: To mobilní kino je možné postavit kdekoli, lidem to bude vadit.

Humlová: Jde o prázdniny, můžeme to povolit.

Větrovský: Souhlasím, to bychom pak zakazovali všechno.

Schváleno.

 

22. 05. 2017 (16:54:35)  

7. Žádost o individuální dotaci (38. ročník Rally Příbram)

Hauser: Dávál jsem na jednu stranu věci pro mě pro a proti. Pro je 40 let tohoto závodu, nadšení pořadatelů. Proti: ničení životního prostředí, nebezpečí, uzavírky, jezdí se po silnicích 2. a 3. třídy. Jako občan to nemám rád, jako zastupitel budu pro.

Švenda: Celkový rozpočet je 3,6 miliónu, město se podílelo asi 200 tisíci. přijedou návštěvníci, má to ekonomický přínos. Měli bychom to podpořit.

Humlová: Nebyla jsem u projednávání dotací, proč si nežádali při rozdělování dotací? Připravují to dlouho. To mě zaráží.

Švenda: Oni o to žádali v jednorázových akcích, ale tam komise dospěla k tomu, že z toho podpoření nemají být.

Rotter: Souhlasím s Hauserem, vypíchl bych to nebezpečí, co se může stát, navrhuji jen sto tisíc.

Kyselák: Souhalsím s panem kolegou, tradice je tradice, to beru, námit také akceptuju, nemohu ale spoléhat na to, že mě město podpoří. Jsem proti, maximálně 100 tisíc.

Větrovský: Na sportovní komisi jsme se shodli, že podporujeme mládež, ale tady mláděž nejezdí, když se může řídit od 18. Je to ryze obchodní záležitost, pořadatel není z Příbrami a my na to máme dát 300 tisíc? Podpořím návrh p. Rottera.

Větrovský: V novinách si 1. FK stěžuje, že město nechce dávat pěníze do sportu, to je zkreslené, chceme a budeme dávat více, do Nováku , zimního stadionu. Příbram se stane městem sportu a relaxu. Jestli jeden klub dostane o něco méně je nepodstatné.

Větrovský: Nejsem 1. FK. Rezignoval jsem. Tak neříkejte, stěžujete si.

Vařeka: Stěžoval jste si tady v minulosti.

Větrovský: Vy jste sem zatáhl noviny, o fotbalu tu nikdo nemluvil.

Ženíšková: Byla jsem na té sportovní komisi, rally je komeřční akce, mládeži to nepřinese nic. 300 tisíc na rally je nereálné. Příkláním se ke 100 tisícům a pořadatelé rally mají dluh u Sportovních zařízení města asi 5 tisíc.

Švenda: Ještě jeden aspekt. Jmenuje se Rally Příbram, propaguje to naše město. Není to pro ně ziskové. Domnívám se, že těch 200 tisíc co jsme dávali není moc. měli bysme se k tomu postavit čelem.

Řihák: V návrhu je, že nebudou mít dluh, my jsme rally podporovali, je tu někdo za organizátory? Měly by tu být, když chtějí tolik. Zeptal bych se jich, jestli žádali i kraj. To mi chybí a mrzí mě, že tu nejsou. Odkud ty peníze vezmeme? Jindy se dohadujeme o pár tisíc. Máme ty peníze?

Stříbrnský: Chci poděkovat organizátorům, že vzkřísli rally. Komise žádost vyřadila správně. Není to pro mládež, ale to tradiční akce a propaguje město. Je to finální podnik rally. Původně jsem chtěl navrhnout těch 300 tisíc, ale není tu shoda, navrhuji 250 tisíc.

Větrovský: Podle místostarosty na tom bude město profitovat? Jak? Nemáme peníze, šetříme, a teď máme podpořit komerční akci? Vašim argumentům nevěřím.

Vařeka: Město s tím bude mít velký organizační problém. Přes léto budou uzavírky, a přidáme pak s rally další.

Dvořák: Myslím, že říkáme podobná slova, ale vyvozujeme jiné názory. Rally rozděluje občany, má skalní příznivce i odpoůrce. Sportovní komise rozhodla správně. Pro mě to je sport, ale ne pro mládež. Na druhou stranu vnímám tu tradici. Otázka je jak moc si to ceníme? Překvapuje mě, že tu od nich nikdo není. Budu hlasovat pro 100 tisíc.

Švenda: Ověřte si V Belvedéru, kolik lidí se tam ubytuje během rally.

Větrovský: Mě to je jedno, Mě ty argumenty o tom ubutování tisíců lidí mi přijdou matoucí.

Pikrt: Každý se ohání dětmi, jako by jiní lidé neexistovali. Když si zažádají jachtaři, tak nic nedostanou? Pořád se oháníte dětmi. Rally byla vždy podporována, nemohou dostat, že dluží. Pět tisíc není moc, podpořím návrh p. Stříbrnského 250 tisíc,

Král: Pro mě to není jestli podpořit nebo ne. Za mě jasně ano. My nejsme pořadatelé. Navrhuji 252 252 korun.

Větrovský: Zní to jednoduše, ale dluží nám a máme pravidla, a dluh je dluh. Co se týče ohánění dětma, respektuju zásady rozdělování peněz. Pokud dluží, nepodpořím ani těch 100 tisíc. Nikdy se nestalo, že bysme schvalovali peníze někomu, kdo nám dluží.

Ženíšková: 5000 není zanedbatelný dluh. I kdyby to bylo 500, tak je to dluh, ze strany Rally nebyla vůle to řešit.

Vařeka: Mají jiné IČO a název, ale jsou to ti samí lidé.

Říhák: Ta diskuze je dlouhá, už bych přestal s návrhy. Dluh je dluh. Vždy jsme dávali kolem 200 tisíc, ale jestli dluží, tak bysme to neměli podpořit. Můžeme vůbec dát někomu peníze, když nám dluží?

Švenda: Pokud budou dlužit, tak my jim to nevyplatíme. Je to v tom usnesení jasně dané.

Vařeka: Až nám budou zase dlužit, tak si zase změní IČO.

Molnár: Rád bych tuto akci nějakou částkou podpořil, ale než se ty problémy, které vyskytly, vyřeší,  tak to odložme na příště.

Vařeka: Do příště se asi nic nového nedovíme.

Dvořák: Jsou to rozdílná IČA. Vídím tu stejná jména, na mě to působí jako účelová změna.

Větrovský: Dotovali jsme Rally Příbram a zůstali nám dlužit, když převzali licenci, tak to převzali i s těmi závazky. Tak by měli zplatit dluh. Až to zaplatí, tak pak o tom mužeme jednat dál.

Stříbrnský: Je o to vztahu města a akcí, které se tu konají. Napadjí se, že jsou podovodníci apod. To můžeme najít jedovatou slinu na cokoli. Podkud budou dlužit, tak nic nedostanou. Hraničí to s osočováním.

Švenda: Dluhy se mají platit, je to možné s pořadateli domluvit, pokud jsou tam ty samé osoby, sám je kontaktuji. Navrhuji 201 tisíc.

 

22. 05. 2017 (17:35:24)  

Cikler: Mám problém s tím dluhem, souhlasím s tím, že by to měli zaplatit. Pokud jsou právním nástupcem, tak přebírají i ty závazky, ale jak to zaúčtují?

Vařeka: S tím by mohl být problém, dám návrh na těch 100 tisíc z kterých jím ten dluh rovnou odečteme.

Větrovský: Souhlasím s p. Stříbrnským, že je těžké v Příbrami něco pořádat, ale žádat o 300 tisíc, ani sem nepříjít a ještě dlužit, to mi přijde divné. Mohli to tu vysvětlit. Hlasovat pro nebudu.

Dvořák: Distancuji se od vyjádření p. Střbrnského, nikdo nemluvil o podvodnících a podobně. K tomu placení, šlo by to technicky vyřešit. Těch návrhů už je moc.

Šedivý: Pan Stříbrnský to krásně shrnul, jen se zdržujeme. Mě na tom vadí jedna věc, současné vedení dává do sportu víc a ty předchozí tak nečinily. S tím nesouhlasím, jedna věc jsou dary a dotaci a druhá investice do sportovišť , tedy majetku města. To rozlišujte.

Kyselák: Navrhuji ukončení diskuze. Jsou tady nejasnosti, taky mě zaráží, že tu nikdo z žadatelů nikdo není. Měli bysme to odročit, koná se to až v říjnu. Nevidím důvod proč rozhodnout teď? Nemáme informace.

Král: Žádám o přestávku 15 minut.

Vyhlášena 15 minutová přestávka.
 

22. 05. 2017 (17:43:21)  

Humlová: Ty organizace existují obě. Proto nejde říct, čí je ten dluh a chtěla bych proto přerušit jednání a ať to p. Švenda vyjasní.  Je to velký rozpor. Bez toho nemůžeme rozhodnout.

Vařeka: Dluží nám jiná organizace.

Humlová: Je v jejich zájmu, aby vysvětlili to právní nástupnictví a licenci.

Řihák: Diskutujeme o sportu déle něž o haldách a teplárně. Připojuji se k p. Ševidému, aby rada připravila tabulku kolik penez se dává do sportu. Pokud do toho započítáte rekonstrukci aquaparku tak budete dávat do sportu nejvíc, ale ta je na dluh. Co se týká dluhu, mě to stačí, měli bysme rally podořit.

Stříbrnský: Souhalsím s p. starostou na navrhuji 194 750 tisíc korun.

Kyselák: Ten návrh není právně možný.

Vařeka: My můžeme odsouhlasit částku jakou chceme.

Molnár: Pokud zastupitelé navrhují jiné částky, tak stahují ty původní?

Vařeka: Ano.

Švenda: Já svůj návrh nestahuji. Věřím, že na něj vůbec nedojde.

Odsouhlaseno 100 tisíc korun.
 

22. 05. 2017 (18:12:08)  

8. Žádost o prominutí penále (Plavecký klub Příbram)

Kyselák: Navrhuji k úhradě penále na polovic, ať cítí také nějakou odpovědnost.

Humlová: Doporučiji to co rada. Měli bysme plavecké škole jasné stanovisko, že to je jen kvůli tomu, že to bylo poprvé, ale příště už budeme přísnější. Těch 1000 korun za každou akci je dost.

Dvořák: Taky se přimlouvám podle návrhu rady. V novém návrhu pravidel to bude už jinak.

Kyselákův návrh nepřijat. Přijat návrh rady.

22. 05. 2017 (18:18:45)  

9. Žádost o individuální dotaci 2017 (Spolek Prokop Příbram 2017)

Žadají na celoroční činnost spolku.

Cikler: Za komisi chci doplnit, že nepodali správně vyplněnou žádost, žádali o víc než byllo možné. Proto jsme jim řekli, aby zažádali individuálně.

Švenda: Jsem pro to abychom je podpořili. Dělají hodně akcí. Vždy byli kolem 120 tisíc, to bych rád navrhl.

Řihák: Nikdo nemá problém podpořit spolek Prokop, proč jste to pane místostarosto nepodpořil na radě? Měl jste to navrhnout. Rada nám u dotací nedávají žádná doporučení, jen bere na vědomí.

Švenda: Vysvětlím vám to, vyjídření komise se dávalo dodatečně, komise nezasedá tak často.

Vařeka: Nebyl v tom úmysl, jinde je, to aby opozice nevědelě proti čemu bojovat.

Pikrt. Navrhuji 150 tisíc.

Dvořák: Souhlasím s tím, že rada dává doporučení, ale u spolku Prokop má město nevyřízené účty kvůli budovy na Marii, spolek nesplnil vůči městu, k čemu se zavázal.

Řihák: Nechci to protahovat, zaujalo mě, že nepříjímáte usnesení, aby opozice nevěděla proti čemu bojovat. Chce spolku Prokop pomoci, proti tomu bojovat nebudeme,

Kyselák: V čem je problém?

Dvořák: Tam smlouva z doby starosty Vacka, oni zavázali zrekonstrukovat některé objekty a neudělali nic, byla tam podivná smlouva na pronájem hospody.

Vařeka: Pracujeme na tom.

Švenda: To se řeší paralelně.

Odsouhlaseno 120 tisíc korun.

22. 05. 2017 (18:28:18)  

10. Žádost o finanční příspěvek (Společně, o.p.s.)

Pro aktivity v Senior pointu 500 tisíc korun.

Schváleno.

22. 05. 2017 (18:31:22)  

11. Žádost o prodej pozemku p. č. 36/3 v k. ú. Kozičín

Schváleno.

22. 05. 2017 (18:32:50)  

12. Žádost o prodej části pozemku p. č. st. 400/81 o výměře cca 60 m2 z celkové výměry 66 m2 a pozemku p. č. 448/3 v k. ú. Březové Hory

Schváleno.

22. 05. 2017 (18:35:08)  

13. Žádost o prodej části pozemku p. č. 2657/4 o výměře 86 m2 z celkové výměry 337 m2 v katastrálním území Příbram

Schváleno.

22. 05. 2017 (18:37:01)  

14. Žádost o prodej části pozemku p. č. 2657/4 o výměře 83 m2 z celkové výměry 337 m2 v katastrálním území Příbram

Schváleno.

22. 05. 2017 (18:38:01)  

15. Žádost o prodej části pozemku p. č. 2657/4 o výměře 89 m2 z celkové výměry 337 m2 v katastrálním území Příbram

Schváleno.

22. 05. 2017 (18:39:07)  

16. Žádost o prodej části pozemku p. č. 2725/3 o výměře 125 m2 z celkové výměry 130 m2 v katastrálním území Příbram

Schváleno.

22. 05. 2017 (18:41:09)  

17. Žádost o prodej pozemku p. č. st. 1677 v katastrálním území Březové Hory

Schváleno.

22. 05. 2017 (18:42:32)  

18. Navrh dohody o narovnání se společností MT Stav.

Našlo se mimosoudní řešení,

Kyselák: S podstatou souhlasím, ale ta dohoda je šitá horkou jehlou. V té smlouvě je, že projektovou dokumentaci vypracoval Petr Kocourek, není účastníkem dohody, nevím, jestli má nějaké další nároky, To se tý i Ladislava Vomáčky, který byl také subdovatelem. Jsem překvapen, že to bylo zkolaudováno, když to nešlo provozovat? Co to je za práci stavebního úřadu? Kdo za to nese odpovědnost? Pracujme, tak jak se má. Zaráží mě, kdo připustil, že protistrana má znalecký posudek, když ho nepředložila. Nelíbí se mi formulace v článku 3. Je to nepřijatelná formulace, je jednostranná. Chybí mi tam smluvní pokuty.

Vedoucí odboru: Text dohody byl schávlen jak MT Stavem, tak panem doktorem Janákem. Pan Kocourek má zaplaceno od města. Pan Vomáčka byl subdovatelem MT Stavu, s městem žádnou smlouvu nemá.

Kyselák: Chci prohlášení, že od města už nic nechce.

Vařeka: Prosím, nesvazujme to.

Kyselák: Pokud se dohoda neupřesní, tak prot hlasovat nebudu. Dělejte si co chcete.

Vařeka: My prohlášení MT Stavu nepotřebujeme.

Kyselák: To je jak s tou kolaudací.

Vařeka: Navrhujeme, že lezecké centrum se přestehuje na nákldy MT Stavu na Novák, to staré místo se uvolní  a tam vznikne nové lezecké centrum. Hotové to může být za 3 měsíce. Pokud se nedohodneme, tak tam bude strašit několik let, Hrozí tam zranění dětí.

Kyselák: Nechci odfláknutou smlouvu, pokud jste spokojeni, prosím, já pro to hlasovat nebudu.

Říhová: Znám znalecké posudky, zastupujeme v některých věcech MT Stav, podle smlouvy MT Stav vše udělal a předal. Nedělá nějaké ústupky jen město, MT Stav by klidně mohl čekat na výsledek soudu. Jsou proti sobě dva znalecké posudky. MT Stav se rozhodl vyhovět městu a vloží do toho pracovníky a peníze, ač by nemusel. Nesouhlasí s tím, že to je šité horkou jehlou. Každá dohoda je lepší než soud.

Dvořák: Nebazírujme na slovíčkách. Ta smlouva není špatně napsaná. Bude nejlepší, když se to, co nejrychleji vyřeší.

Humlová: Nemyslím, že ta smlouva je tak špatná. Ten spor tam popsaný je. Je tam kdo co udělá, aby se to vyřešilo. U teplárny se soudy táhnou 18 let. S lanovým centrem to může trvat 3 nebo 4 roky. Děti nějaká páska nezastaví, čas je náš nepřítel.

Řihák: Když se vrátim do historie, tak problém je, že stavební úřad stavbu převzal, tady jsme slýchali, že vyhrajeme všechny soudy, ale ztratili jsme tím, že vraceli dotaci. Ta dohoda je dobrá, my jsme vraceli 1,5 miliónu z dotace. Tím tratíme. Pokud ten text připravoval doktor Janák, tak pro to zvednu ruku.

Brožíková: Vnímám to jako akt dobré vůle, ale mám otázku, byla vrácená dotace a to přesunutí něbude mít na to vliv? V té smlouvě je lhůta na tu dokumentaci do 30 dnů od popisuje reálná?

Vařeka: Ke stavebnímu povolení potřebujeme dokumentaci, pokud to dnes schválíme, zítra se na tom začne dělat. Hrozila nám ztráta 12 miliónů, pokud by to stavební úřad nezkolaudoval. Některým průšvihům nejde zabránit.

Šedivý: Jen poznámku, z toho vychází, že stavební úřad pochybil, s tím nesouhlasím. Postupovali podle zákona a dokumentů, které měli. Překvapujeme, že ty prvky budou na Nováku vyhovat, když tady nevyhovují.

Vařeka: Hlavní problém byl ve statice, to už nebude na Novém rybníku, protože tam se využijí silné stromy, kde tu půjde a sníží se celková výška. Nezahodí se to dílo a využije trochu jinak.

Schváleno.

 

22. 05. 2017 (19:11:41)  

19. Různé

Humlová: Proč se na náměstí 17. listopadu zvedlo parkovné pro lidi, co tam bydlí?

Švenda: Ty auta se tam musí střídat, místní tam obsazují místa, nezvýšilo se o moc. Cílem je, aby v produktivní hodiny se tam dostali i ti, co tam potřebují něco vyřídit. Neměla by to být levná garáž.

Dvořák: Došlo tam k úpravě, aby si lidé kupovali dlouhodové parkovací karty a ne ty měsíční. Jen na doplnění.

Potůčková: Chce bezbariérový vstup do knihovny, co divadlo? V Žežické se staví vjezd do areálu policie, ale je tam uzařený chodník, ale špatně značené.

Vařeka: Dostanete písemnou odpověď.

Švenda: Starosta slíbil v divadle výtah, tak se s tím počítá. Děláme celkový stav kulturního domu,aby se ten výtah neudělal špatně. V příštím roce by se měl výtah stavět.

Vařeka: Ano, slíbil jsem výtah v roce 2018.

Diskuze ukončena.
 

22. 05. 2017 (19:18:46)  

20. Diskuse, interpelace, závěr

Větrovský: Byl odvolán pan Holobrada, mohl byste objasnit důvody?

Ženíšková: Rada města odovolala ředitele SZM, a řízením je pověřená Petra Zelenková, v současné době ví o organizaci nejvíce. Hledáme nového ředitele.

Diskuze ukončena.

Vařeka děkuje za klidný průběh s tím, že minulý rekord v krátkosti jednání překonán nebyl.

22. 05. 2017 (19:20:54)  

Další články

Provoz na dálnici D4 omezí demolice mostu na Zbraslavi Provoz na dálnici D4 omezí demolice mostu na Zbraslavi Demolice mostu a stavba nového způsobí řadu dopravních omezení. 15. listopadu 2019   (18:04) Přejel do protisměru a porazil sloup veřejného osvětlení Přejel do protisměru a porazil sloup veřejného osvětlení Městští strážníci řídili dopravu kyvadlově 15. listopadu 2019   (15:27) Policisté pátrají po šestatřicetiletém muži. Hledaný  neplní dohled ve zkušení době podmíněného propuštění Policisté pátrají po šestatřicetiletém muži. Hledaný neplní dohled ve zkušení době podmíněného propuštění Okresní soud na muže vydal příkaz k zatčení. 15. listopadu 2019   (14:19) Méně známé skutečnosti o událostech kolem 17. listopadu 1939 odhaluje nová výstava v Památníku Vojna v Lešeticích Méně známé skutečnosti o událostech kolem 17. listopadu 1939 odhaluje nová výstava v Památníku Vojna v Lešeticích Výstava pojednává mimo jiné o likvidaci Vysoké školy báňské v Příbrami a odvlečení části studentů do koncentračního tábora. 15. listopadu 2019   (12:16) Šel pomoct známé s úklidem, pomohl ale hlavně sobě Šel pomoct známé s úklidem, pomohl ale hlavně sobě Policisté tento týden obvinili dva muže z krádeže. 15. listopadu 2019   (09:47) Policisté obvinili muže, který vykřikoval nacistická hesla Policisté obvinili muže, který vykřikoval nacistická hesla K události došlo před příbramským obchodním centrem Skalka. 15. listopadu 2019   (08:36) Do rozpočtu na příští rok se dostal deset let starý projekt Do rozpočtu na příští rok se dostal deset let starý projekt Práce na místní komunikaci v Orlově-Hájetina byly započaty v roce 2009. Do dnešní doby však nebyla cesta dokončena 15. listopadu 2019   (06:18) Na Cenu hejtmanky Středočeského kraje byli nominováni i Příbramáci Na Cenu hejtmanky Středočeského kraje byli nominováni i Příbramáci Mezi nominovanými jsou i hasiči, kteří díky pohotovému zásahu při dopravní nehodě zachránili život několika lidem 14. listopadu 2019   (19:21) Na Orlické přehradě jsou v plném proudu práce na přestavbě lodního výtahu Na Orlické přehradě jsou v plném proudu práce na přestavbě lodního výtahu Stavbaři vybourali původní železobetonovou konstrukci a chystají základy pro novou stavbu. Nová kolejová dráha bude o 12 metrů delší, což umožní přepravu lodí při nižším stavu hladiny než dosud. Zároveň se zvýší nosnost výtahu z 3,5 na 6,6 tuny. 14. listopadu 2019   (17:03) Karel Daniel Gangloff: Stopy českého Archiméda jsou v Brdech znatelné dodnes Karel Daniel Gangloff: Stopy českého Archiméda jsou v Brdech znatelné dodnes Při cestě z Nepomuku k Padrťským rybníkům se nachází Gangloffův náhon. Historická vodní stavba, která měla zamezit odtoku vod z Rožmitálského panství 14. listopadu 2019   (15:07)Kodex redakce Reklama Kontakty Informace o cookies Ochrana osobních údajů
Provozovatel portálu pribram.cz Rosalota, s. r. o.
Žižkova 708
261 01 Příbram II

IČ: 02289288
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 217655.


Redakce zpravodajství portálu pribram.cz
Společnost Rosalota, s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
2014 - 2019 © Rosalota, s.r.o.Všechna práva vyhrazena. webdesign | websystem | KAO.cz