vývoj epidemie COVID-19
testovaní nemocní uzdravení zesnulí
celá ČR 43498 2866 11 17
Středočeský kraj 1747 372 -- 1
okres Příbram -- 20 -- --
Příbram -- 6 -- --

Zastupitelé dnes rozhodnou o hazardu. Dojde k plošnému zákazu?

23. ledna 2017   (06:29)
Zastupitelé dnes rozhodnou o hazardu. Dojde k plošnému zákazu?

Plošný zákaz hazardu nedávno odhlasovalo zastupitelstvo na Dobříši.Dnešní jednání příbramského zastupitelstva se bude točit kolem vyhlášky o provozování výherních hracích strojů. I když rada předala materiál zastupitelstvu bez jakéhokoliv doporučení, ve hře je i úplné zrušení. To před několika týdny téměř jednohlasně odsouhlasilo i dobříšské zastupitelstvo.

Podle místostarosty Václava Švendy (TOP 09) materiál v technických návrzích počítá se čtyřmi alternativami usnesení. Může dojít k vyjmutí dalších adres z přílohy, nebo naopak k doplnění adres nových žadatelů. Třetí možností je přijetí nové vyhlášky o regulaci a ve hře je také obecně závazná vyhláška o plošném zákazu, která nebyla na konci roku 2015 odsouhlasena městským zastupitelstvem. Švenda dodal, že klub zastupitelů TOP 09 podpoří pouze návrhy, které povedou ke snižování počtu hracích přístrojů v Příbrami. Právě pro TOP 09 bylo zrušení hazardu ve městě jedním ze stěžejních bodů volebního programu.

Jak to celé dopadne, se dozvíte i v našem online přenosu.

Program:
1. a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů b) Schválení programu jednání c) Informace rady města
2. Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu
3. Aktualizace Přílohy č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 ze dne 15. prosince 2014, o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, loterie a jiné podobné hry 
4. Návrhy zřizovacích listin neškolských příspěvkových organizací města Příbram
5. Návrh na vyhlášení 1. výběrového řízení na poskytování zápůjček z fondu FOM (Fond oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram) na rok 2017
6. Informace o odstoupení pana Jaroslava Hviždě z funkce člena OV Žežice a návrh na jmenování nového člena pana Petra Kasy
7. Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.10.2016 do 31.12.2016 včetně plnění usnesení ZM za minulá období 
8. Rezignace na funkci člena Kontrolního výboru ZM
9. Změna zřizovacích listin škol a školských zařízení zřizovaných městem Příbram 
10. Žádost p. Martina Rozmajzla o odprodej bytu č. 16 v Příbrami III, ul. Milínská č. p. 109
11. Žádost o prominutí penále ze smlouvy o dílo č. 759/MěRK/2016 
12. Nabídka úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na koupi pozemku p. č. 447, k. ú. Liha
13. Souhlasné prohlášení vztahující se ke kupní smlouvě ze dne 10.08.2016 týkající se prodeje pozemku p. č. 4208/4 v katastrálním území Příbram 
14. Žádost o prodej pozemku p. č. 2731/186 v katastrální území Příbram
15. Žádost o prodej části pozemku p. č. 4535/34 o výměře cca 13 m2 z celkové
výměry 123 m2 v katastrálním území Příbram 
16. Žádost o prodej části pozemku p. č. 4535/34 o výměře cca 38 m2 z celkové výměry 123 m2 v katastrálním území Příbram
17. Žádost o prodej části pozemku p. č. 249/77 o výměře cca 12 m2 z celkové výměry 2460 m2 v k. ú. Kozičín 
18. Žádost o prodej části pozemku p. č. 973 o výměře cca 116 m2 z celkové výměry 459 m2 v katastrálním území Příbram
19. Žádost o prodej části pozemku p. č. 2657/4 o výměře 78 m2 z celkové výměry 337 m2 v katastrálním území Příbram 
20. Žádost o prodej části pozemku p. č. 85/115, pozemku p. č. 85/209 a části pozemku p. č. 79/1 vše v k. ú. Zdaboř
21. Žádost o prodej pozemku p. č. 4533 v k. ú. Příbram 
22. Žádost o uznání vlastnického práva vydržením části pozemku p. č. 2657/4 o výměře 83 m2 z celkové výměry 337 m2 v katastrálním území Příbram
23. Žádost o uznání vlastnického práva vydržením části pozemku p. č. 2657/4 o výměře 89 m2 z celkové výměry 337 m2 v katastrálním území Příbram 
24. Žádost o uznání vlastnického práva vydržením části pozemku p. č. 2657/4 o výměře 86 m2 z celkové výměry 337 m2 v katastrálním území Příbram
25. Prodej pozemku p. č. 4606/17, jehož součástí je stavba občanského vybavení č. p. 141 v Příbrami IX, a pozemku p. č. 4606/16, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti č. p. 143 v Příbrami IX, vše v k. ú. Příbram, a to jako celku 
26. Různé
27. Diskuse, interpelace, závěr 

Tip redakce: Pokud nechcete, aby vám unikly aktuální informace, staňte se fanoušky naší stránky na Facebooku a budete 24 hodin denně v obraze.


zdroj: text: pribram.cz
foto: freeimages.com

autor: MJ
Byli jsme přítomni a on-line

Vítejte při online přenosu ze zasedání městského zastupitelstva. Záznam připravuje zpravodajský portál pribram.cz.

Přepis vzniká v průběhu schůze, neobsahuje tedy doslovná vyjádření zastupitelů nebo občanů, ale jen parafráze. Upozorňujeme čtenáře, že jednání není reprodukováno zcela přesně a záznam tedy může obsahovat jazykové i významové nedokonalosti.

Příjemné sledování. MJ

23. 01. 2017 (16:08:55)  

Jednání bylo právě zahájeno. Omluveni jsou Vařeka, Ženíšková, Cikler, Mráz a Říhová. Dále Molnár, Potůčková a Dvořák (Tito tři přijdou později).
 
Švenda: Navrhuji stažení bodu 20. Firma stáhla žádost. Staženo.

Program odsouhlasen.
 

23. 01. 2017 (16:09:39)  

Kareš: Jaká je cena studie a produktové dokumentace, která byla vysoutěžena na aquapark?

 
Švenda: Tento dotaz je do bodů různé. Pokračujme podle programu. Rada o tom ještě nerozhodla.
 
Přišel zastupitel Molnár. 

23. 01. 2017 (16:13:16)  

2. Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu
 
Jedná se o přijetí dotace na výstavbu KoDuS.
 
Bez diskuze odsouhlaseno.
 

23. 01. 2017 (16:14:53)  

3. Aktualizace Přílohy č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 ze dne 15. prosince 2014, o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, loterie a jiné podobné hry 
 
Švenda: Proběhlo předjednání za účasti odborníků. Rada města přizvala odborníky i dnes.
 
Odborník: Poptávka po hazardu tady je. Po plošném zrušení hazardu se situace zhoršila. Regulovaná nabídka v kombinaci s represí je tou jedinou možnou účinnou cestou.
 
Patlejch (Úřad práce): Místo peněz se vydávají poukázky. Probíhají kontroly.
 
Vavřincová (adiktologie - Magdalena): V ČR je nejvíc hracích automatů na hlavu. Problém je tu větší než jinde. Jsou tu velmi dostupné. Do rozpočtu se dostane jenom zlomek toho, co lidi prohází do automatů.
 
Brožíková: Slíbila jsem, že přednesu informaci, jak pracuje město s těmi lidmi, kteří pobírají dávky. *prezentovány jsou statistiky*
 
Přišel Ing. Dvořák.
 
Kyselák: Zdá se mi, že výběr společností je privilegovaný.
 
Odborník: Vycházelo to z podnětů, co máme od města. Všichni splní to, co stanovuje nový zákon. 
 
Potůčková: Navrhuji hlasovat o zrušení.
 
Větrovský: A co nám to vyřeší? Vyšel nový loterijní zákon, který dost výrazně omezuje hazard. Když to zrušíme, tak se hrát bude stejně, ale nebudeme mít nic pod kontrolou, ani z toho nebudeme mít finance.
 
Kyselák: Chléb a hry, souhlasím se předřečníkem. 
 
Stříbrnský: V té vyhlášce je přechodové období. Zaznívá dokola argument černých heren. Je to jak problematika boje proti drogám. Máme černý obchod ale není možné na to rezignovat.
 
Kareš: Prostředky, které z heren dostáváme, se mohou využívat lépe než nyní. Hledejme nějaký kompromis, využívejme prostředky, které z hazardu máme. Myslím, že úplný zákaz nemá význam. Vy jste od provozovatelů heren brali peníze ne oslavy města, pro veřejnost je to špatný signál. 
 
Švenda: Myslíte tím, že si snad někdo koupil tím sponzorstvím výhodu? 
 
Kareš: Dá se to tak brát. Je to nedůvěryhodné. 
 
Švenda: Ono se to ukáže u hlasování. Ale nelíbí se mi, že podporou oslav spojujete s nějakými výhodami.
 
Kareš: Já říkam, že projednávat tento bod potom, co jste si vzali peníze od heren na oslavy, může vyzařovat určitou nedůvěru.
 
Humlová: Jsem proti absolutnímu zákazu. Ty nikdy nic nevyřešily. Je důležitá prevence a ne sankce. Na nelegální herny není státní aparát, který by ho mohl stíhat. 
 
Dvořák: Můj názor je, že neřešíme černobílý problém. Je to někde mezi a je potřeba, aby si každý se svým svědomím našel svoji cestu. Některé věci nikdy nevymýtíme. Doporučení hospodářské komory je fajn, ale odpovědnost je na zastupitelích. Musím se vyjádřit k tomu, co řekl Petr Kareš, to pro mě bylo příšerný. Od nějakého úplatného jednání se absolutně distancuji. Nejméně špatná mi přijde absolutní zákazová vyhláška.
 
Stříbrnský: Dá se porovnat závislost na drogách a automatech? 
 
Vavřincová: Jsou naprosto shodné kromě závislosti na opiátech, kde vzniká i fyzická závislost. Hrací automaty mají větší dopad na celou rodinu, jiný než alkoholismus, který za sebou nezanechá tak velkou hmotnou paseku. 
 
Vácha: Já chci jen připomenout, že mi nevytváříme nějakou americkou prohibici. Hráčství a sázení se posunuje do sféry online. My řešíme jen možné omezení. 
 
Větrovský: Někde provozovatelé zřídili kluby, kde mají kvízomaty, nebo se hraje na tabletech. 
 
Kyselák: Všechno má svojí logiku. Nedělejme z toho kovbojku, těch ztracených není v poměru zase tolik.
 
Švenda: Těch 32 lidí. To jsou jen ti se sociálními dávkami. Přesný počet stanovit nejde. 
 
Vavřincová: Podle statistik se to tu bude týkat tak 700 osob. 
 
Kareš: Připravili bychom se o možnost pracovat s těmi lidmi. 
 
 

23. 01. 2017 (17:13:43)  

Brožíková: Vyhláška nesmí být diskriminační.
 
Potůčková: Kdybychom odhlasovali nulovou toleranci, tak všechny herny neskončí dneska. Myslíte si, že v PB není žádná černá herna?
 
Švenda: Jedna černá herna byla objevena, pracovalo se s tím dál.
 
Danda: Jak je město připraveno na potírání těch černých heren? Co bude s těmi 700 lidmi, když zakážeme herny?
 
Vavřincová: Herny budou dobíhat do roku 2019. Pravděpodobně by se přesunuli jinam, někteří by se šli léčit. Chceme, aby bylo co nejméně nových závislých. Ale jinak nejsem vizionář. 
 
Vácha: Hraní a drogy je zcela legitimní srovnání. 
 
Větrovský: Hazard jako drogy nevidím, mám jiný názor. 
 
Řihák: Trochu mi vadí, že to nejdůležitější přišlo na stůl. Stát dělá dost pro omezení heren. Neodsuneme tento bod, aby se mohl vyjádřit i pan starosta a paní místostarostka? Dávám návrh na přerušení před hlasováním. 
 
Kyselák: Diskutujeme jeden a půl hodiny. Jsou dva tábory. Jeden chce nulovou toleranci, druhý chce omezit herny. Přistupme k hlasování.
 
Šedivý: Řešíme problém starý tisíce let. Dodneška si s tím nikdo neporadil. Stinná stránka věci je patologické hráčství, ale to není jenom u toho hazardu. Je to hlavně o výchově. Copak myslíte, že něco změníme? Myslíte, že zákazem kouření v restauracích vymýtíme kuřáctví?  Nechal bych status quo, ať nikomu nepřilepšíme ani nepřihoršíme. 
 
Stříbrnský: Chci přestávku 15 minut.
 
Vácha: Doba a čas to nevyřeší. Občani nás od toho nevolili, abychom čekali. Něco bychom udělat měli.
 
Šedivý: Neřikám vůbec nic. Jenom se bavím o tomto hlasování. Je tu státní aparát. Vy myslíte, že my to rozhodneme a vyléčíme? A´t každý koná, jak má konat a problémy nebudou. 
 
Vácha: Neléčíme, omezujeme přístup.
 
Přestávka 15 minut.

23. 01. 2017 (17:40:48)  

Po přestávce pokračuje projednání bodu č. 3. 

 
Nejprve se hlasuje návrh zastupitele Řiháka - přerušení projednávání - návrh nebyl přijat. Plošný zákaz také ne. Bod je uzavřen.

23. 01. 2017 (18:00:00)  

4. Návrhy zřizovacích listin neškolských příspěvkových organizací města Příbram

 
Rada doporučuje schválit.
 
Dvořák: Hlavní pohnutkou pro úpravu zřizovacích listin je zpřesnění hlavní a vedlejší činnosti a správnější účtování a daňové nakládání. 
 
Pikrt: Kdo je zřizovatelem?
 
Dvořák: Zřizovatelem je obec. Jeho jménem vystupuje rada a zastupitelstvo.
 
Humlová: Podpořím to.
 
Odsouhlaseno.

23. 01. 2017 (18:17:55)  

5. Návrh na vyhlášení 1. výběrového řízení na poskytování zápůjček z fondu FOM (Fond oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram) na rok 2017

 
Bez diskuze odsouhlaeno.

23. 01. 2017 (18:21:20)  

6. Informace o odstoupení pana Jaroslava Hviždě z funkce člena OV Žežice a návrh na jmenování nového člena pana Petra Kasy

 
Bez diskuze odsouhlaseno.

23. 01. 2017 (18:21:50)  

7. Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.10.2016 do 31.12.2016 včetně plnění usnesení ZM za minulá období 

 
Bez diskuze odsouhlaseno.

23. 01. 2017 (18:23:10)  

8. Rezignace na funkci člena Kontrolního výboru ZM

 
Rezignuje Václav Vitouš. Nominován je Alena Hlubučková.
 
Molnár: Z posledních pěti jednání jsme byli usnášeníschopní jenom jednou.
 
Kareš: Nebudu hlasovat. Nerespektovali jste, co jsme si navrhli pro sport. Volte si dál, koho chcete. 
 
Švenda: Ve výborech má většinu opozice. 
 
Kareš: To oceňuji. Podívejte se na původní návrhy a to, jak jste je změnili. 
 
Dvořák: Něco jiného je komise a výbor. 
 
Diskuze ukončena. Odsouhlaseno dle návrhu.

23. 01. 2017 (18:33:29)  

9. Změna zřizovacích listin škol a školských zařízení zřizovaných městem Příbram 

 
Rada doporučuje návrhy schválit.
 
Dvořák: Je to stejné jako u neškolských organizací. Není třeba se ničeho bát.
 
Šedivý: Toto máme schvalovat od 1.1. 2017. Je to přípustné?
 
Enenkelová: Pan Němec říkal, že možné to je. 
 
Kyselák: Copak můžeme něco zřídit dozadu? Měli bychom to zřídit momentem, kdy to odhlasujeme. 
 
Dvořák: Schvalme to od 1. ledna. Jinak budeme muset zase daňově pitvat, co kdy bylo koupeno.
 
Šedivý: Stahuju svůj návrh, ale myslím, že to správné není. 
 
Pikrt: Je v tom opravdu zádrhel. Podle usnesení rady to nelze.
 
Švenda: Navrhuji tedy účinnost od data schválení. Zastupitelstvo odsouhlasilo.

23. 01. 2017 (18:45:29)  

10. Žádost p. Martina Rozmajzla o odprodej bytu č. 16 v Příbrami III, ul. Milínská č. p. 109

 
Šedivý: Chtěl jsem revokovat i předchozí bod u neškolských zařízení. Změnu chci také od data schválení.
 
Švenda: Vrátíme se tedy k bodu č. 4 na konci programu.
 
Vedoucí MěRK: Smlouva je od 2014. Zastupitelstvo schválilo prodej oprávněným nájemcům před 2013. Zájemce nedostal nabídku na prodej. Nebylo přijato žádné usnesení. Rada nedoporučila.
 
Rozmajzl: Cítím se diskriminován.
 
Humlová: Souhlasím. Nevím, co vedlo radu k tomu, že prodej nedoporučila. 
 
Kyselák: Hlasovat nebudu, už jsme dali limit.
 
Dvořák: Přesně proto tak rada rozhodla. Město by mělo hledět na to, že nemá mnoho bytů.  
 
Pikrt: Měli bychom přihlédnout ke stavu bytu.
 
Zastupitelé neodsouhlasili prodej bytu. 

23. 01. 2017 (19:04:32)  

11. Žádost o prominutí penále ze smlouvy o dílo č. 759/MěRK/2016 
 
Neodsouhlaseno.
 

23. 01. 2017 (19:07:16)  

12. Nabídka úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na koupi pozemku p. č. 447, k. ú. Liha
 
Rada nedoporučuje. 
 
Humlová: Není potřeba ten pozemek pro přístup k našim pozemkům?
 
Chytka (ředitel Městských lesů): Samozřejmě by to bylo dobré. Takhle budeme muset jednat s novým majitelem, ale podle zákona nás tam musí pustit. 
 
Šedivý: Schválit záměr není nic proti ničemu.
 
Dvořák: Chápu to, ale zjistit cenu můžeme i bez záměru. Potřebujeme nákupy v desítkách milionu korun. Priorita je pro mě jinde. 
 
Kyselák: Budu pro záměr.
 
Rotter a Řihák také.
 
Zastupitelé schválili záměr.
 

23. 01. 2017 (19:18:17)  

3. Souhlasné prohlášení vztahující se ke kupní smlouvě ze dne 10.08.2016 týkající se prodeje pozemku p. č. 4208/4 v katastrálním území Příbram 
 
Rada doporučuje. Zastupitelstvo schvaluje.

23. 01. 2017 (19:22:49)  

14. Žádost o prodej pozemku p. č. 2731/186 v katastrální území Příbram

 
Odsouhlaseno.

23. 01. 2017 (19:27:13)  

15. Žádost o prodej části pozemku p. č. 4535/34 o výměře cca 13 m2 z celkové výměry 123 m2 v katastrálním území Příbram 

 
Rada doporučuje. Zastupitelstvo schvaluje.

23. 01. 2017 (19:29:02)  

16. Žádost o prodej části pozemku p. č. 4535/34 o výměře cca 38 m2 z celkové výměry 123 m2 v katastrálním území Příbram

 
Odsouhlaseno.

23. 01. 2017 (19:31:18)  

17. Žádost o prodej části pozemku p. č. 249/77 o výměře cca 12 m2 z celkové výměry 2460 m2 v k. ú. Kozičín 
 
Rada doporučuje. Odsouhlaseno.

23. 01. 2017 (19:34:07)  

Přestávka 15 minut.
 

23. 01. 2017 (19:34:27)  

18. Žádost o prodej části pozemku p. č. 973 o výměře cca 116 m2 z celkové výměry 459 m2 v katastrálním území Příbram
 
O jeden bod neodsouhlaseno.
 
 
 
 
 
 

23. 01. 2017 (19:55:08)  

19. Žádost o prodej části pozemku p. č. 2657/4 o výměře 78 m2 z celkové výměry 337 m2 v katastrálním území Příbram 
 
Odsouhlaseno.

23. 01. 2017 (20:00:58)  

Bod 20 byl stažen.

23. 01. 2017 (20:01:11)  

21. Žádost o prodej pozemku p. č. 4533 v k. ú. Příbram 

 
Rada doporučuje. Zastupitelstvo schvaluje.

23. 01. 2017 (20:02:35)  

22. Žádost o uznání vlastnického práva vydržením části pozemku p. č. 2657/4 o výměře 83 m2 z celkové výměry 337 m2 v katastrálním území Příbram

 
Zastupitelstvo neschvaluje. 

23. 01. 2017 (20:06:25)  

23. Žádost o uznání vlastnického práva vydržením části pozemku p. č. 2657/4 o výměře 89 m2 z celkové výměry 337 m2 v katastrálním území Příbram 

 
Rada nedoporučuje. Zastupitelstvo neschvaluje.

23. 01. 2017 (20:08:32)  

24. Žádost o uznání vlastnického práva vydržením části pozemku p. č. 2657/4 o výměře 86 m2 z celkové výměry 337 m2 v katastrálním území Příbram

 
Rada nedoporučuje. 
 
Dvořák: Chci se zeptat, jaký bude další postup. Měli bychom ty uživatele vyzvat k dalšímu konání.
 
Volný: To tím nekončí, usnesení jim oznámíme a budou vyzváni k dalším krokům. 
 
Zastupitelstvo neschvaluje.
 

23. 01. 2017 (20:11:07)  

25. Prodej pozemku p. č. 4606/17, jehož součástí je stavba občanského vybavení č. p. 141 v Příbrami IX, a pozemku p. č. 4606/16, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti č. p. 143 v Příbrami IX, vše v k. ú. Příbram, a to jako celku 
 
Rada doporučuje. 
 
Žadatel: Provozujeme malou prádelnu v Uranu a potřebujeme rozšířit provoz. Zaměstnáme další 4 lidi.
 
Zastupitelstvo schvaluje. 

23. 01. 2017 (20:18:13)  

Nyní se hlasuje o revokaci usnesení k bodu č. 4.
 
Odsouhlaseno s účinností od přijetí usnesení.
 

23. 01. 2017 (20:19:35)  

26. Různé
 
Potůčková: Vozíčkáře čeká mnoho úskalí. A pořád jsou plné popelnice na tříděný odpad.
 
Král: Kolega Kareš vznášel požadavek ohledně parkovišť na Drkolnově. Ještě nedostal odpověď. Požádám o písemné stanovisko, zda budování parkovišť na Drkolnově je v souladu s územním plánem.
 
Dvořák: Předpokládám, že ano. Ale předpokládám, že by to nikomu nevadilo. Chci všem zastupitelům oznámit, že rada města na základě výsledků města se mnou prodloužila smlouva na mé ekonomické poradenství o dva roky. Mám dotaz na kolegu Větrovského. Vy jste před 10 dny řekl "Město Příbram podporuje fotbal výrazně méně a víme, že nám dají zase méně peněz". Chci se zeptat, zda dáváte do souvislosti stav A mužstva s dotační politikou města.
 
Větrovský: Je tam napsáno A mužstvo nebo fotbal.
 
Dvořák: Celý rozhovor byl o zoufalé situaci Příbrami a Jihlavy. Mluvilo se o dospělých v lize. 
 
Větrovský: To samozřejmě nedávám. Já mluvil o podpoře fotbalu. Zřejmě to vzniklo při střihu. 
 
Kyselák: Zajímá mě údržba Pražské ulice. Technickým službám fandím, ale co je moc, to je moc. Když člověk přijde o boty, když projde Pražskou, tak bychom jí měli uklízet. Prosím, důrazně je upozorněte. 
 
Šedivý: Četl jsem si usnesení z rady města, ale zjistil jsem, že je zrušená záchytná stanice, nebo není?
 
Švenda: Podařilo se najít způsob řešení. Funguje dál. Změnily se podmínky, nemocnice neúčtuje nájemné. 
 
Potůčková: Nejedná se jen o Pražskou ulici ale i další chodníky. To solení je fakt hrozné. 
 
Michvocík (TS): Pokud za poslední 4 dny nesněžilo, mohli jsme chodníky doupravovat. Průměrná denní teplota je velmi nízká, sůl nepůsobí. Snažíme se s opatrností solit a odklízet to. Děláme, co můžeme. 
 
Dvořák: TS v těch exponovaných dnech se velmi snažily a měli bychom být uznalí. Na webových stránkách TS je možné hlásit jakýkoliv problém. Řešit to přes zastupitelstvo je těžkopádné. Moje zkušenost je, že velmi rychle reagují.
 
Kyselák: Jsem trochu jiného názoru. Jsou priority, které máme respektovat. Uklidit Pražskou a sídliště. 

Pikrt: Chci se TS zastat, pracoval jsem tam. Chci je naopak pochválit, úroveň jde nahoru. 
 
Švenda končí dnešní jednání. Děkujeme za pozornost. 
 

23. 01. 2017 (20:40:59)  

Nepřehlédněte

Salámu Čeřínek od společnosti Kostelecké uzeniny byla odebrána značka KLASA Salámu Čeřínek od společnosti Kostelecké uzeniny byla odebrána značka KLASA O značku kvality KLASA přišel salám Čeřínek společnosti Kostelecké uzeniny. Stalo se tak na základě výsledku kontroly Státní veterinární správy. Výrobek obsahoval nižší podíl masa, než výrobce deklaruje na etiketě výrobku. 27. března 2020   (10:22) Nepřehlédněte Žáci a studenti by se mohli vrátit do lavic na přelomu května a června Žáci a studenti by se mohli vrátit do lavic na přelomu května a června "Dáváme k veřejné diskusi, jestli by děti neměly třeba měsíc pak chodit do školy i v době běžných letních prázdnin," řekl předseda Ústředního krizového štábu Roman Prymula. 22. března 2020   (15:57) Nepřehlédněte Oslavte světový den spánku skvělým spánkem Oslavte světový den spánku skvělým spánkem Ať už pověrčiví jste nebo nejste, pátek 13. je tady a jak s ním naložíte, je zcela na Vás. My Vám dáme deset tipů, jak si zlepšit noc. 13. března 2020   (17:44) Nepřehlédněte Pátek třináctého. Proč lidi vlastně tolik děsí? Pátek třináctého. Proč lidi vlastně tolik děsí? Pátek třináctého není „výdobytkem“ moderní doby, opírá se o reálné historické události. A je jich hned několik 13. března 2020   (15:11) Nepřehlédněte Holobrada: Chceme směnu budov, aby centrum pro integraci cizinců nebylo v nemocnici Holobrada: Chceme směnu budov, aby centrum pro integraci cizinců nebylo v nemocnici Na jednání s vedením příbramské nemocnice a zaměstnanci přijel premiér Andrej Babiš v doprovodu ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a zástupců Středočeského kraje. 27. února 2020   (06:16) Nepřehlédněte


Další články

Požár kamionu uzavřel Strakonickou Požár kamionu uzavřel Strakonickou Dvě hasičské jednotky vyjížděly v pondělí dopoledne na silnici I/4 k požáru kamionu 30. března 2020   (11:24) Pomáhají jednotlivci, skupiny i firmy Pomáhají jednotlivci, skupiny i firmy Solidarita a soudržnost se projeví vždy v napjatých situacích. Přesně to se ukazuje v dnešní době, kdy se téměř každý snaží přidat ruku k dílu bez nároku na odměnu. 30. března 2020   (10:39) Policisté přijali hlášení o pobodaném muži, nakonec se jednalo o namol opilého agresora Policisté přijali hlášení o pobodaném muži, nakonec se jednalo o namol opilého agresora V dechu měl přes tři promile alkoholu 30. března 2020   (10:07) V neděli přibylo 160 nakažených koronavirem, případů je 2829 V neděli přibylo 160 nakažených koronavirem, případů je 2829 V Česku se podle hlášení krajských hygienických stanic nakazilo 81 procent lidí, zbytek v zahraničí, zejména v Itálii a Rakousku. Téměř 54 procent nakažených tvoří muži. 30. března 2020   (07:56) Vláda prodlouží omezení volného pohybu Vláda prodlouží omezení volného pohybu Premiér Andrej Babiš občany opět vyzval, aby vládní nařízení dodržovali. Pokud by podle něj nebyla zavedena, bylo by nyní v ČR 10.000 nakažených. 30. března 2020   (07:27) V souvislosti s koronavirem zemřelo v Česku již 16 lidí V souvislosti s koronavirem zemřelo v Česku již 16 lidí Pozitivních případů je 2743, o 86 více než v sobotu. 29. března 2020   (19:08) Kupka: Příbramská nemocnice nemá respirátory, pacienty s koronavirem ošetřuje s rouškami Kupka: Příbramská nemocnice nemá respirátory, pacienty s koronavirem ošetřuje s rouškami V týdnu bude v noci mrznout, mráz může poškodit kvetoucí stromy V týdnu bude v noci mrznout, mráz může poškodit kvetoucí stromy Upozornění meteorologů před nočními a ranními mrazy platí pro téměř všechny okresy od pondělí do čtvrtka. 29. března 2020   (16:00) Schillerová: Navrhneme vládě moratorium na splácení hypoték, spotřebitelských i podnikatelských úvěrů na půl roku Schillerová: Navrhneme vládě moratorium na splácení hypoték, spotřebitelských i podnikatelských úvěrů na půl roku V novele se uvažuje o snížení pokut za případné nesplácení úvěrů. 29. března 2020   (12:17)
V Česku zemřeli další 2 lidé s koronavirem. Hygiena odmítá zveřejňovat informace o nemocných na území měst V Česku zemřeli další 2 lidé s koronavirem. Hygiena odmítá zveřejňovat informace o nemocných na území měst Koronavirus V sobotu přibylo 262 nakažených koronavirem V sobotu přibylo 262 nakažených koronavirem Vyléčených zůstává 11 lidí, 11 pacientů s nákazou zemřelo, z toho dva v sobotu. 29. března 2020   (08:06) Slunečné počasí přilákalo stovky návštěvníků k procházce do brdských lesů Slunečné počasí přilákalo stovky návštěvníků k procházce do brdských lesů Koronavirus V souvislosti s koronavirem zemřeli další dva lidé V souvislosti s koronavirem zemřeli další dva lidé Podle posledních údajů ministerstva zdravotnictví bylo ve 20:30 v Česku potvrzeno 2622 případů nákazy koronavirem. 28. března 2020   (18:48) Po chladném začátku příštího týdne se bude oteplovat Po chladném začátku příštího týdne se bude oteplovat Relativně nejteplejší by měl být týden od 13. do 19. dubna, kdy by se nejvyšší denní teploty měly pohybovat v průměru kolem 15 stupňů Celsia. Naproti tomu příští týden by to mělo být jen kolem osmi stupňů a v noci můžou spadnout až k minus čtyřem stupňům. 28. března 2020   (15:25) Domovy seniorů zpřísňují pravidla. Desetina lůžek je vyčleněna pro lidi s podezřením na nákazu koronavirem Domovy seniorů zpřísňují pravidla. Desetina lůžek je vyčleněna pro lidi s podezřením na nákazu koronavirem Personál musí ráno a večer všem klientům měřit teplotu, zakázané je společné stravování nebo aktivity. 28. března 2020   (11:56) V Česku je 2422 případů nákazy koronavirem V Česku je 2422 případů nákazy koronavirem Počet nakažených v pátek vzrostl o 373, což je zatím nejvyšší denní přírůstek. 28. března 2020   (09:17) Omilostněný muž už byl dříve kvůli neplacení alimentů za mřížemi celkem čtyřikrát Omilostněný muž už byl dříve kvůli neplacení alimentů za mřížemi celkem čtyřikrát Vězenství Česko má 2279 potvrzených případů nákazy koronavirem, dnes přibylo 257 nemocných Česko má 2279 potvrzených případů nákazy koronavirem, dnes přibylo 257 nemocných Na test na COVID-19 nově stačí teplota 37,5 stupně 27. března 2020   (18:22) Svatá Hora se ponoří do tmy Svatá Hora se ponoří do tmy Zajímavosti Řidič Seatu přetočil auto na střechu, vyvázl bez zranění Řidič Seatu přetočil auto na střechu, vyvázl bez zranění V pátek odpoledne vyjížděly záchranné složky k dopravní nehodě u Višňové. 27. března 2020   (16:09) Tři náměstí, tři stánky, 2 600 šitých roušek Tři náměstí, tři stánky, 2 600 šitých roušek Roušek je prozatím dostatek, a tak mohla začít jejich distribuce i veřejnosti. 27. března 2020   (13:55) V příbramské nemocnici leží první pacient s koronavirem, je na umělé plicní ventilaci V příbramské nemocnici leží první pacient s koronavirem, je na umělé plicní ventilaci Koronavirus Středočeský kraj eviduje 231 nakažených, na Příbramsku onemocnělo 18 osob Středočeský kraj eviduje 231 nakažených, na Příbramsku onemocnělo 18 osob V Příbrami jsou hlášeny čtyři případy 27. března 2020   (10:44) Salámu Čeřínek od společnosti Kostelecké uzeniny byla odebrána značka KLASA Salámu Čeřínek od společnosti Kostelecké uzeniny byla odebrána značka KLASA O značku kvality KLASA přišel salám Čeřínek společnosti Kostelecké uzeniny. Stalo se tak na základě výsledku kontroly Státní veterinární správy. Výrobek obsahoval nižší podíl masa, než výrobce deklaruje na etiketě výrobku. 27. března 2020   (10:22) Nepřehlédněte Počet nakažených koronavirem překročil v Česku dvoutisícovku Počet nakažených koronavirem překročil v Česku dvoutisícovku Laboratořím se dál daří zvyšovat počet provedených testů, ve čtvrtek otestovaly rekordních 4429 lidí, celkem 31.127. 27. března 2020   (09:19) O víkendu začíná letní čas, noc bude o hodinu kratší O víkendu začíná letní čas, noc bude o hodinu kratší Změna času Příbramská nemocnice zažívá nevídanou vlnu solidarity Příbramská nemocnice zažívá nevídanou vlnu solidarity Některých ochranných pomůcek je však stále nedostatek. 27. března 2020   (06:48) Frontman skupiny E!E: Dřepte doma, nalaďte internet a my přijdeme k vám Frontman skupiny E!E: Dřepte doma, nalaďte internet a my přijdeme k vám Kultura Nakažených přibývá každou hodinu více než deset. V Česku onemocnělo 1925 lidí, devět zemřelo Nakažených přibývá každou hodinu více než deset. V Česku onemocnělo 1925 lidí, devět zemřelo Koronavirus Zemřel 80letý pacient nakažený koronavirem Zemřel 80letý pacient nakažený koronavirem V České republice jde o sedmé úmrtí v souvislosti s nákazou novým koronavirem, které úřady oznámily. 26. března 2020   (16:42) Hejtmanka: Byla jsem ubezpečena, že se nezadržují platby živnostníkům a malým firmám. Bylo by to pro ně likvidační Hejtmanka: Byla jsem ubezpečena, že se nezadržují platby živnostníkům a malým firmám. Bylo by to pro ně likvidační Středočeský kraj se intenzivně připravuje na ekonomické výzvy v návaznosti na škody způsobené současnou koronavirovou krizí. 26. března 2020   (16:13) O děti hasičů, policistů, záchranářů a lékařů je postaráno, město otevřelo mateřinku a základní školu ve Školní O děti hasičů, policistů, záchranářů a lékařů je postaráno, město otevřelo mateřinku a základní školu ve Školní Školství Podnikatelé budou moci od pondělí žádat o bezúročné úvěry s ročním odkladem splátek Podnikatelé budou moci od pondělí žádat o bezúročné úvěry s ročním odkladem splátek O úvěry bude možné žádat u většiny komerčních bank, se kterými se nyní podepisují smlouvy. 26. března 2020   (13:27) OSVČ postižení opatřeními budou zřejmě dostávat 15.000 Kč měsíčně OSVČ postižení opatřeními budou zřejmě dostávat 15.000 Kč měsíčně Sociální zabezpečení Zelená linka zaznamenala vice než 200 hovorů Zelená linka zaznamenala vice než 200 hovorů Už více než týden funguje ve městě Zelená linka pomoci. Do dnešního dne bylo zaznamenáno 220 příchozích telefonátů. 26. března 2020   (13:02) Středočeský kraj nebude omezovat dopravu, občané se musí dostat do zaměstnání, k lékaři, do lékáren a na nákup Středočeský kraj nebude omezovat dopravu, občané se musí dostat do zaměstnání, k lékaři, do lékáren a na nákup "Nemůžeme obyvatele malých obcí, které nemají k dispozici automobil, odříznout od světa,“ říká hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. 26. března 2020   (11:22) V Čechách přibylo nakažených za jeden den 291. Příbramsko hlásí 16 potvrzených případů Covid-19 V Čechách přibylo nakažených za jeden den 291. Příbramsko hlásí 16 potvrzených případů Covid-19 Vláda projedná další opatření ke koronaviru 26. března 2020   (09:22) Ve středočeských městech vznikly rouškovníky i rouškomaty Ve středočeských městech vznikly rouškovníky i rouškomaty Koronavirus Dialyzační středisko v Příbrami slaví 35. výročí založení Dialyzační středisko v Příbrami slaví 35. výročí založení Díky zázemí předního poskytovatele dialyzační péče v České republice mají příbramští pacienti, kterých je v současné době téměř devadesát, k dispozici nejmodernější technologie 26. března 2020   (06:44) Koronavirem se v Česku nakazilo už 1654 lidí, šest zemřelo Koronavirem se v Česku nakazilo už 1654 lidí, šest zemřelo Laboratoře otestovaly na přítomnost koronaviru celkem 22.600 vzorků. 25. března 2020   (19:21)


Kodex redakce Reklama Kontakty
Provozovatel portálu pribram.cz Rosalota, s. r. o.
Žižkova 708
261 01 Příbram II

IČ: 02289288
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 217655.


Redakce zpravodajství portálu pribram.cz
Společnost Rosalota, s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
2014 - 2020 © Rosalota, s.r.o.Všechna práva vyhrazena. webdesign | websystem | KAO.cz