20. 1. svátek má Ilona

Zastupitelé dnes rozhodnou o hazardu. Dojde k plošnému zákazu?

23. ledna 2017   (06:29)
Zastupitelé dnes rozhodnou o hazardu. Dojde k plošnému zákazu?

Plošný zákaz hazardu nedávno odhlasovalo zastupitelstvo na Dobříši.


Dnešní jednání příbramského zastupitelstva se bude točit kolem vyhlášky o provozování výherních hracích strojů. I když rada předala materiál zastupitelstvu bez jakéhokoliv doporučení, ve hře je i úplné zrušení. To před několika týdny téměř jednohlasně odsouhlasilo i dobříšské zastupitelstvo.

Podle místostarosty Václava Švendy (TOP 09) materiál v technických návrzích počítá se čtyřmi alternativami usnesení. Může dojít k vyjmutí dalších adres z přílohy, nebo naopak k doplnění adres nových žadatelů. Třetí možností je přijetí nové vyhlášky o regulaci a ve hře je také obecně závazná vyhláška o plošném zákazu, která nebyla na konci roku 2015 odsouhlasena městským zastupitelstvem. Švenda dodal, že klub zastupitelů TOP 09 podpoří pouze návrhy, které povedou ke snižování počtu hracích přístrojů v Příbrami. Právě pro TOP 09 bylo zrušení hazardu ve městě jedním ze stěžejních bodů volebního programu.

Jak to celé dopadne, se dozvíte i v našem online přenosu.

Program:
1. a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů b) Schválení programu jednání c) Informace rady města
2. Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu
3. Aktualizace Přílohy č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 ze dne 15. prosince 2014, o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, loterie a jiné podobné hry 
4. Návrhy zřizovacích listin neškolských příspěvkových organizací města Příbram
5. Návrh na vyhlášení 1. výběrového řízení na poskytování zápůjček z fondu FOM (Fond oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram) na rok 2017
6. Informace o odstoupení pana Jaroslava Hviždě z funkce člena OV Žežice a návrh na jmenování nového člena pana Petra Kasy
7. Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.10.2016 do 31.12.2016 včetně plnění usnesení ZM za minulá období 
8. Rezignace na funkci člena Kontrolního výboru ZM
9. Změna zřizovacích listin škol a školských zařízení zřizovaných městem Příbram 
10. Žádost p. Martina Rozmajzla o odprodej bytu č. 16 v Příbrami III, ul. Milínská č. p. 109
11. Žádost o prominutí penále ze smlouvy o dílo č. 759/MěRK/2016 
12. Nabídka úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na koupi pozemku p. č. 447, k. ú. Liha
13. Souhlasné prohlášení vztahující se ke kupní smlouvě ze dne 10.08.2016 týkající se prodeje pozemku p. č. 4208/4 v katastrálním území Příbram 
14. Žádost o prodej pozemku p. č. 2731/186 v katastrální území Příbram
15. Žádost o prodej části pozemku p. č. 4535/34 o výměře cca 13 m2 z celkové
výměry 123 m2 v katastrálním území Příbram 
16. Žádost o prodej části pozemku p. č. 4535/34 o výměře cca 38 m2 z celkové výměry 123 m2 v katastrálním území Příbram
17. Žádost o prodej části pozemku p. č. 249/77 o výměře cca 12 m2 z celkové výměry 2460 m2 v k. ú. Kozičín 
18. Žádost o prodej části pozemku p. č. 973 o výměře cca 116 m2 z celkové výměry 459 m2 v katastrálním území Příbram
19. Žádost o prodej části pozemku p. č. 2657/4 o výměře 78 m2 z celkové výměry 337 m2 v katastrálním území Příbram 
20. Žádost o prodej části pozemku p. č. 85/115, pozemku p. č. 85/209 a části pozemku p. č. 79/1 vše v k. ú. Zdaboř
21. Žádost o prodej pozemku p. č. 4533 v k. ú. Příbram 
22. Žádost o uznání vlastnického práva vydržením části pozemku p. č. 2657/4 o výměře 83 m2 z celkové výměry 337 m2 v katastrálním území Příbram
23. Žádost o uznání vlastnického práva vydržením části pozemku p. č. 2657/4 o výměře 89 m2 z celkové výměry 337 m2 v katastrálním území Příbram 
24. Žádost o uznání vlastnického práva vydržením části pozemku p. č. 2657/4 o výměře 86 m2 z celkové výměry 337 m2 v katastrálním území Příbram
25. Prodej pozemku p. č. 4606/17, jehož součástí je stavba občanského vybavení č. p. 141 v Příbrami IX, a pozemku p. č. 4606/16, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti č. p. 143 v Příbrami IX, vše v k. ú. Příbram, a to jako celku 
26. Různé
27. Diskuse, interpelace, závěr 

Tip redakce: Pokud nechcete, aby vám unikly aktuální informace, staňte se fanoušky naší stránky na Facebooku a budete 24 hodin denně v obraze.


zdroj: text: pribram.cz
foto: freeimages.com

autor: MJ
Byli jsme přítomni a on-line

Vítejte při online přenosu ze zasedání městského zastupitelstva. Záznam připravuje zpravodajský portál pribram.cz.

Přepis vzniká v průběhu schůze, neobsahuje tedy doslovná vyjádření zastupitelů nebo občanů, ale jen parafráze. Upozorňujeme čtenáře, že jednání není reprodukováno zcela přesně a záznam tedy může obsahovat jazykové i významové nedokonalosti.

Příjemné sledování. MJ

23. 01. 2017 (16:08:55)  

Jednání bylo právě zahájeno. Omluveni jsou Vařeka, Ženíšková, Cikler, Mráz a Říhová. Dále Molnár, Potůčková a Dvořák (Tito tři přijdou později).
 
Švenda: Navrhuji stažení bodu 20. Firma stáhla žádost. Staženo.

Program odsouhlasen.
 

23. 01. 2017 (16:09:39)  

Kareš: Jaká je cena studie a produktové dokumentace, která byla vysoutěžena na aquapark?

 
Švenda: Tento dotaz je do bodů různé. Pokračujme podle programu. Rada o tom ještě nerozhodla.
 
Přišel zastupitel Molnár. 

23. 01. 2017 (16:13:16)  

2. Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu
 
Jedná se o přijetí dotace na výstavbu KoDuS.
 
Bez diskuze odsouhlaseno.
 

23. 01. 2017 (16:14:53)  

3. Aktualizace Přílohy č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 ze dne 15. prosince 2014, o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, loterie a jiné podobné hry 
 
Švenda: Proběhlo předjednání za účasti odborníků. Rada města přizvala odborníky i dnes.
 
Odborník: Poptávka po hazardu tady je. Po plošném zrušení hazardu se situace zhoršila. Regulovaná nabídka v kombinaci s represí je tou jedinou možnou účinnou cestou.
 
Patlejch (Úřad práce): Místo peněz se vydávají poukázky. Probíhají kontroly.
 
Vavřincová (adiktologie - Magdalena): V ČR je nejvíc hracích automatů na hlavu. Problém je tu větší než jinde. Jsou tu velmi dostupné. Do rozpočtu se dostane jenom zlomek toho, co lidi prohází do automatů.
 
Brožíková: Slíbila jsem, že přednesu informaci, jak pracuje město s těmi lidmi, kteří pobírají dávky. *prezentovány jsou statistiky*
 
Přišel Ing. Dvořák.
 
Kyselák: Zdá se mi, že výběr společností je privilegovaný.
 
Odborník: Vycházelo to z podnětů, co máme od města. Všichni splní to, co stanovuje nový zákon. 
 
Potůčková: Navrhuji hlasovat o zrušení.
 
Větrovský: A co nám to vyřeší? Vyšel nový loterijní zákon, který dost výrazně omezuje hazard. Když to zrušíme, tak se hrát bude stejně, ale nebudeme mít nic pod kontrolou, ani z toho nebudeme mít finance.
 
Kyselák: Chléb a hry, souhlasím se předřečníkem. 
 
Stříbrnský: V té vyhlášce je přechodové období. Zaznívá dokola argument černých heren. Je to jak problematika boje proti drogám. Máme černý obchod ale není možné na to rezignovat.
 
Kareš: Prostředky, které z heren dostáváme, se mohou využívat lépe než nyní. Hledejme nějaký kompromis, využívejme prostředky, které z hazardu máme. Myslím, že úplný zákaz nemá význam. Vy jste od provozovatelů heren brali peníze ne oslavy města, pro veřejnost je to špatný signál. 
 
Švenda: Myslíte tím, že si snad někdo koupil tím sponzorstvím výhodu? 
 
Kareš: Dá se to tak brát. Je to nedůvěryhodné. 
 
Švenda: Ono se to ukáže u hlasování. Ale nelíbí se mi, že podporou oslav spojujete s nějakými výhodami.
 
Kareš: Já říkam, že projednávat tento bod potom, co jste si vzali peníze od heren na oslavy, může vyzařovat určitou nedůvěru.
 
Humlová: Jsem proti absolutnímu zákazu. Ty nikdy nic nevyřešily. Je důležitá prevence a ne sankce. Na nelegální herny není státní aparát, který by ho mohl stíhat. 
 
Dvořák: Můj názor je, že neřešíme černobílý problém. Je to někde mezi a je potřeba, aby si každý se svým svědomím našel svoji cestu. Některé věci nikdy nevymýtíme. Doporučení hospodářské komory je fajn, ale odpovědnost je na zastupitelích. Musím se vyjádřit k tomu, co řekl Petr Kareš, to pro mě bylo příšerný. Od nějakého úplatného jednání se absolutně distancuji. Nejméně špatná mi přijde absolutní zákazová vyhláška.
 
Stříbrnský: Dá se porovnat závislost na drogách a automatech? 
 
Vavřincová: Jsou naprosto shodné kromě závislosti na opiátech, kde vzniká i fyzická závislost. Hrací automaty mají větší dopad na celou rodinu, jiný než alkoholismus, který za sebou nezanechá tak velkou hmotnou paseku. 
 
Vácha: Já chci jen připomenout, že mi nevytváříme nějakou americkou prohibici. Hráčství a sázení se posunuje do sféry online. My řešíme jen možné omezení. 
 
Větrovský: Někde provozovatelé zřídili kluby, kde mají kvízomaty, nebo se hraje na tabletech. 
 
Kyselák: Všechno má svojí logiku. Nedělejme z toho kovbojku, těch ztracených není v poměru zase tolik.
 
Švenda: Těch 32 lidí. To jsou jen ti se sociálními dávkami. Přesný počet stanovit nejde. 
 
Vavřincová: Podle statistik se to tu bude týkat tak 700 osob. 
 
Kareš: Připravili bychom se o možnost pracovat s těmi lidmi. 
 
 

23. 01. 2017 (17:13:43)  

Brožíková: Vyhláška nesmí být diskriminační.
 
Potůčková: Kdybychom odhlasovali nulovou toleranci, tak všechny herny neskončí dneska. Myslíte si, že v PB není žádná černá herna?
 
Švenda: Jedna černá herna byla objevena, pracovalo se s tím dál.
 
Danda: Jak je město připraveno na potírání těch černých heren? Co bude s těmi 700 lidmi, když zakážeme herny?
 
Vavřincová: Herny budou dobíhat do roku 2019. Pravděpodobně by se přesunuli jinam, někteří by se šli léčit. Chceme, aby bylo co nejméně nových závislých. Ale jinak nejsem vizionář. 
 
Vácha: Hraní a drogy je zcela legitimní srovnání. 
 
Větrovský: Hazard jako drogy nevidím, mám jiný názor. 
 
Řihák: Trochu mi vadí, že to nejdůležitější přišlo na stůl. Stát dělá dost pro omezení heren. Neodsuneme tento bod, aby se mohl vyjádřit i pan starosta a paní místostarostka? Dávám návrh na přerušení před hlasováním. 
 
Kyselák: Diskutujeme jeden a půl hodiny. Jsou dva tábory. Jeden chce nulovou toleranci, druhý chce omezit herny. Přistupme k hlasování.
 
Šedivý: Řešíme problém starý tisíce let. Dodneška si s tím nikdo neporadil. Stinná stránka věci je patologické hráčství, ale to není jenom u toho hazardu. Je to hlavně o výchově. Copak myslíte, že něco změníme? Myslíte, že zákazem kouření v restauracích vymýtíme kuřáctví?  Nechal bych status quo, ať nikomu nepřilepšíme ani nepřihoršíme. 
 
Stříbrnský: Chci přestávku 15 minut.
 
Vácha: Doba a čas to nevyřeší. Občani nás od toho nevolili, abychom čekali. Něco bychom udělat měli.
 
Šedivý: Neřikám vůbec nic. Jenom se bavím o tomto hlasování. Je tu státní aparát. Vy myslíte, že my to rozhodneme a vyléčíme? A´t každý koná, jak má konat a problémy nebudou. 
 
Vácha: Neléčíme, omezujeme přístup.
 
Přestávka 15 minut.

23. 01. 2017 (17:40:48)  

Po přestávce pokračuje projednání bodu č. 3. 

 
Nejprve se hlasuje návrh zastupitele Řiháka - přerušení projednávání - návrh nebyl přijat. Plošný zákaz také ne. Bod je uzavřen.

23. 01. 2017 (18:00:00)  

4. Návrhy zřizovacích listin neškolských příspěvkových organizací města Příbram

 
Rada doporučuje schválit.
 
Dvořák: Hlavní pohnutkou pro úpravu zřizovacích listin je zpřesnění hlavní a vedlejší činnosti a správnější účtování a daňové nakládání. 
 
Pikrt: Kdo je zřizovatelem?
 
Dvořák: Zřizovatelem je obec. Jeho jménem vystupuje rada a zastupitelstvo.
 
Humlová: Podpořím to.
 
Odsouhlaseno.

23. 01. 2017 (18:17:55)  

5. Návrh na vyhlášení 1. výběrového řízení na poskytování zápůjček z fondu FOM (Fond oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram) na rok 2017

 
Bez diskuze odsouhlaeno.

23. 01. 2017 (18:21:20)  

6. Informace o odstoupení pana Jaroslava Hviždě z funkce člena OV Žežice a návrh na jmenování nového člena pana Petra Kasy

 
Bez diskuze odsouhlaseno.

23. 01. 2017 (18:21:50)  

7. Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.10.2016 do 31.12.2016 včetně plnění usnesení ZM za minulá období 

 
Bez diskuze odsouhlaseno.

23. 01. 2017 (18:23:10)  

8. Rezignace na funkci člena Kontrolního výboru ZM

 
Rezignuje Václav Vitouš. Nominován je Alena Hlubučková.
 
Molnár: Z posledních pěti jednání jsme byli usnášeníschopní jenom jednou.
 
Kareš: Nebudu hlasovat. Nerespektovali jste, co jsme si navrhli pro sport. Volte si dál, koho chcete. 
 
Švenda: Ve výborech má většinu opozice. 
 
Kareš: To oceňuji. Podívejte se na původní návrhy a to, jak jste je změnili. 
 
Dvořák: Něco jiného je komise a výbor. 
 
Diskuze ukončena. Odsouhlaseno dle návrhu.

23. 01. 2017 (18:33:29)  

9. Změna zřizovacích listin škol a školských zařízení zřizovaných městem Příbram 

 
Rada doporučuje návrhy schválit.
 
Dvořák: Je to stejné jako u neškolských organizací. Není třeba se ničeho bát.
 
Šedivý: Toto máme schvalovat od 1.1. 2017. Je to přípustné?
 
Enenkelová: Pan Němec říkal, že možné to je. 
 
Kyselák: Copak můžeme něco zřídit dozadu? Měli bychom to zřídit momentem, kdy to odhlasujeme. 
 
Dvořák: Schvalme to od 1. ledna. Jinak budeme muset zase daňově pitvat, co kdy bylo koupeno.
 
Šedivý: Stahuju svůj návrh, ale myslím, že to správné není. 
 
Pikrt: Je v tom opravdu zádrhel. Podle usnesení rady to nelze.
 
Švenda: Navrhuji tedy účinnost od data schválení. Zastupitelstvo odsouhlasilo.

23. 01. 2017 (18:45:29)  

10. Žádost p. Martina Rozmajzla o odprodej bytu č. 16 v Příbrami III, ul. Milínská č. p. 109

 
Šedivý: Chtěl jsem revokovat i předchozí bod u neškolských zařízení. Změnu chci také od data schválení.
 
Švenda: Vrátíme se tedy k bodu č. 4 na konci programu.
 
Vedoucí MěRK: Smlouva je od 2014. Zastupitelstvo schválilo prodej oprávněným nájemcům před 2013. Zájemce nedostal nabídku na prodej. Nebylo přijato žádné usnesení. Rada nedoporučila.
 
Rozmajzl: Cítím se diskriminován.
 
Humlová: Souhlasím. Nevím, co vedlo radu k tomu, že prodej nedoporučila. 
 
Kyselák: Hlasovat nebudu, už jsme dali limit.
 
Dvořák: Přesně proto tak rada rozhodla. Město by mělo hledět na to, že nemá mnoho bytů.  
 
Pikrt: Měli bychom přihlédnout ke stavu bytu.
 
Zastupitelé neodsouhlasili prodej bytu. 

23. 01. 2017 (19:04:32)  

11. Žádost o prominutí penále ze smlouvy o dílo č. 759/MěRK/2016 
 
Neodsouhlaseno.
 

23. 01. 2017 (19:07:16)  

12. Nabídka úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na koupi pozemku p. č. 447, k. ú. Liha
 
Rada nedoporučuje. 
 
Humlová: Není potřeba ten pozemek pro přístup k našim pozemkům?
 
Chytka (ředitel Městských lesů): Samozřejmě by to bylo dobré. Takhle budeme muset jednat s novým majitelem, ale podle zákona nás tam musí pustit. 
 
Šedivý: Schválit záměr není nic proti ničemu.
 
Dvořák: Chápu to, ale zjistit cenu můžeme i bez záměru. Potřebujeme nákupy v desítkách milionu korun. Priorita je pro mě jinde. 
 
Kyselák: Budu pro záměr.
 
Rotter a Řihák také.
 
Zastupitelé schválili záměr.
 

23. 01. 2017 (19:18:17)  

3. Souhlasné prohlášení vztahující se ke kupní smlouvě ze dne 10.08.2016 týkající se prodeje pozemku p. č. 4208/4 v katastrálním území Příbram 
 
Rada doporučuje. Zastupitelstvo schvaluje.

23. 01. 2017 (19:22:49)  

14. Žádost o prodej pozemku p. č. 2731/186 v katastrální území Příbram

 
Odsouhlaseno.

23. 01. 2017 (19:27:13)  

15. Žádost o prodej části pozemku p. č. 4535/34 o výměře cca 13 m2 z celkové výměry 123 m2 v katastrálním území Příbram 

 
Rada doporučuje. Zastupitelstvo schvaluje.

23. 01. 2017 (19:29:02)  

16. Žádost o prodej části pozemku p. č. 4535/34 o výměře cca 38 m2 z celkové výměry 123 m2 v katastrálním území Příbram

 
Odsouhlaseno.

23. 01. 2017 (19:31:18)  

17. Žádost o prodej části pozemku p. č. 249/77 o výměře cca 12 m2 z celkové výměry 2460 m2 v k. ú. Kozičín 
 
Rada doporučuje. Odsouhlaseno.

23. 01. 2017 (19:34:07)  

Přestávka 15 minut.
 

23. 01. 2017 (19:34:27)  

18. Žádost o prodej části pozemku p. č. 973 o výměře cca 116 m2 z celkové výměry 459 m2 v katastrálním území Příbram
 
O jeden bod neodsouhlaseno.
 
 
 
 
 
 

23. 01. 2017 (19:55:08)  

19. Žádost o prodej části pozemku p. č. 2657/4 o výměře 78 m2 z celkové výměry 337 m2 v katastrálním území Příbram 
 
Odsouhlaseno.

23. 01. 2017 (20:00:58)  

Bod 20 byl stažen.

23. 01. 2017 (20:01:11)  

21. Žádost o prodej pozemku p. č. 4533 v k. ú. Příbram 

 
Rada doporučuje. Zastupitelstvo schvaluje.

23. 01. 2017 (20:02:35)  

22. Žádost o uznání vlastnického práva vydržením části pozemku p. č. 2657/4 o výměře 83 m2 z celkové výměry 337 m2 v katastrálním území Příbram

 
Zastupitelstvo neschvaluje. 

23. 01. 2017 (20:06:25)  

23. Žádost o uznání vlastnického práva vydržením části pozemku p. č. 2657/4 o výměře 89 m2 z celkové výměry 337 m2 v katastrálním území Příbram 

 
Rada nedoporučuje. Zastupitelstvo neschvaluje.

23. 01. 2017 (20:08:32)  

24. Žádost o uznání vlastnického práva vydržením části pozemku p. č. 2657/4 o výměře 86 m2 z celkové výměry 337 m2 v katastrálním území Příbram

 
Rada nedoporučuje. 
 
Dvořák: Chci se zeptat, jaký bude další postup. Měli bychom ty uživatele vyzvat k dalšímu konání.
 
Volný: To tím nekončí, usnesení jim oznámíme a budou vyzváni k dalším krokům. 
 
Zastupitelstvo neschvaluje.
 

23. 01. 2017 (20:11:07)  

25. Prodej pozemku p. č. 4606/17, jehož součástí je stavba občanského vybavení č. p. 141 v Příbrami IX, a pozemku p. č. 4606/16, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti č. p. 143 v Příbrami IX, vše v k. ú. Příbram, a to jako celku 
 
Rada doporučuje. 
 
Žadatel: Provozujeme malou prádelnu v Uranu a potřebujeme rozšířit provoz. Zaměstnáme další 4 lidi.
 
Zastupitelstvo schvaluje. 

23. 01. 2017 (20:18:13)  

Nyní se hlasuje o revokaci usnesení k bodu č. 4.
 
Odsouhlaseno s účinností od přijetí usnesení.
 

23. 01. 2017 (20:19:35)  

26. Různé
 
Potůčková: Vozíčkáře čeká mnoho úskalí. A pořád jsou plné popelnice na tříděný odpad.
 
Král: Kolega Kareš vznášel požadavek ohledně parkovišť na Drkolnově. Ještě nedostal odpověď. Požádám o písemné stanovisko, zda budování parkovišť na Drkolnově je v souladu s územním plánem.
 
Dvořák: Předpokládám, že ano. Ale předpokládám, že by to nikomu nevadilo. Chci všem zastupitelům oznámit, že rada města na základě výsledků města se mnou prodloužila smlouva na mé ekonomické poradenství o dva roky. Mám dotaz na kolegu Větrovského. Vy jste před 10 dny řekl "Město Příbram podporuje fotbal výrazně méně a víme, že nám dají zase méně peněz". Chci se zeptat, zda dáváte do souvislosti stav A mužstva s dotační politikou města.
 
Větrovský: Je tam napsáno A mužstvo nebo fotbal.
 
Dvořák: Celý rozhovor byl o zoufalé situaci Příbrami a Jihlavy. Mluvilo se o dospělých v lize. 
 
Větrovský: To samozřejmě nedávám. Já mluvil o podpoře fotbalu. Zřejmě to vzniklo při střihu. 
 
Kyselák: Zajímá mě údržba Pražské ulice. Technickým službám fandím, ale co je moc, to je moc. Když člověk přijde o boty, když projde Pražskou, tak bychom jí měli uklízet. Prosím, důrazně je upozorněte. 
 
Šedivý: Četl jsem si usnesení z rady města, ale zjistil jsem, že je zrušená záchytná stanice, nebo není?
 
Švenda: Podařilo se najít způsob řešení. Funguje dál. Změnily se podmínky, nemocnice neúčtuje nájemné. 
 
Potůčková: Nejedná se jen o Pražskou ulici ale i další chodníky. To solení je fakt hrozné. 
 
Michvocík (TS): Pokud za poslední 4 dny nesněžilo, mohli jsme chodníky doupravovat. Průměrná denní teplota je velmi nízká, sůl nepůsobí. Snažíme se s opatrností solit a odklízet to. Děláme, co můžeme. 
 
Dvořák: TS v těch exponovaných dnech se velmi snažily a měli bychom být uznalí. Na webových stránkách TS je možné hlásit jakýkoliv problém. Řešit to přes zastupitelstvo je těžkopádné. Moje zkušenost je, že velmi rychle reagují.
 
Kyselák: Jsem trochu jiného názoru. Jsou priority, které máme respektovat. Uklidit Pražskou a sídliště. 

Pikrt: Chci se TS zastat, pracoval jsem tam. Chci je naopak pochválit, úroveň jde nahoru. 
 
Švenda končí dnešní jednání. Děkujeme za pozornost. 
 

23. 01. 2017 (20:40:59)  

Další články

Parkourové hřiště bude, plážový volejbal je v jednání Parkourové hřiště bude, plážový volejbal je v jednání Vybudování parkourového hřiště nic nebrání. Volejbalové hřiště komplikuje ochranné pásmo Příbramského potoka 20. ledna 2020   (06:20) Stavební úřad vydal rozhodnutí o umístění části stavby Jihovýchodního obchvatu Stavební úřad vydal rozhodnutí o umístění části stavby Jihovýchodního obchvatu Po dlouhých 18 letech od schválení územního plánu města Příbrami, kde byla trasa obchvatu zanesena a schválena, byl udělán důležitý krok pro jeho realizaci. 19. ledna 2020   (19:47) Děti z milínské základní školy se učí i ve skleníku. Pěstují strelicie, ale i muškáty do oken Děti z milínské základní školy se učí i ve skleníku. Pěstují strelicie, ale i muškáty do oken Součástí skleníku je i moderní přírodovědná učebna s mikroskopy a binokulárními lupami 19. ledna 2020   (15:50) Příbramské divadlo přinese lepší požitek nedoslýchavým divákům Příbramské divadlo přinese lepší požitek nedoslýchavým divákům V rámci rekonstrukce hlediště dojde k instalaci speciální zvukové smyčky pro nedoslýchavé 19. ledna 2020   (12:26) Blíží se konec platnosti dálničních známek Blíží se konec platnosti dálničních známek Platnost loňských dálničních známek k poslednímu lednovému dni končí. Od roku 2021 budou už jen elektronické 19. ledna 2020   (09:23) Po čtyřech letech se otevře Junior klub, bude bezbariérový Po čtyřech letech se otevře Junior klub, bude bezbariérový Spravovat ho budou Sportovní zařízení města ve spolupráci s Městským kulturním centrem. 19. ledna 2020   (06:56) Letní sídlo T. G. Masaryka čeká rekonstrukce Letní sídlo T. G. Masaryka čeká rekonstrukce Renovace hlubošského zámku, který byl v roce 1958 prohlášen za kulturní památku, se prodraží o 50 milionů korun 18. ledna 2020   (19:31) Zbyněk Prousek poradí, jak se bránit obchodním praktikám „šmejdů“ Zbyněk Prousek poradí, jak se bránit obchodním praktikám „šmejdů“ Každodenně se setkáváme s případy, kdy jsou povětšinou naši senioři zlákáni, oklamáni a okradeni takzvanými „šmejdy“. V Příbrami bude o této problematice přednášet Zbyněk Prousek. 18. ledna 2020   (17:16) Městští strážníci zadrželi pachatele, který se vloupal do knihovny Městští strážníci zadrželi pachatele, který se vloupal do knihovny Díky rychlému zásahu městských strážníků nestačil nic odcizit. 18. ledna 2020   (14:23) Dotkněte se, nakoukněte, zatočte s kličkou. Do příbramské galerie dorazila výstava Divadla bratří Formanů Dotkněte se, nakoukněte, zatočte s kličkou. Do příbramské galerie dorazila výstava Divadla bratří Formanů V jedinečný svět fantazie a hry se Galerie Františka Drtikola promění v neděli 19. ledna při slavnostní vernisáži 18. ledna 2020   (13:10)Kodex redakce Reklama Kontakty Informace o cookies Ochrana osobních údajů
Provozovatel portálu pribram.cz Rosalota, s. r. o.
Žižkova 708
261 01 Příbram II

IČ: 02289288
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 217655.


Redakce zpravodajství portálu pribram.cz
Společnost Rosalota, s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
2014 - 2020 © Rosalota, s.r.o.Všechna práva vyhrazena. webdesign | websystem | KAO.cz