vývoj epidemie COVID-19
testovaní nemocní uzdravení zesnulí
celá ČR 43498 2837 11 17
Středočeský kraj 1747 365 -- 1
okres Příbram -- 20 -- --
Příbram -- 6 -- --

Zastupitelé budou dnes opět jednat o dotaci pro Rally Příbram

ON-LINE PŘENOS
19. června 2017   (06:30)
Zastupitelé budou dnes opět jednat o dotaci pro Rally Příbram

O této dotaci se bouřlivě diskutovalo už minulý měsíc.Dnes odpoledne se opět sejdou příbramští zastupitelé na svém pravidelném zasedání. Na programu je celkem 28 bodů. Mezi nejzajímavější bude zcela určitě patřit návrh na vyčlenění bazénu ze Sportovních zařízení města Příbram a udělat z něj samostatnou městskou organizaci, návrh dohody o změně hranic obcí či dotace pro letošní ročník Rally Příbram.

Tento bod vyvolal na minulém zasedání poměrně vášnivou debatu o tom, zda a v jaké výši tuto akci finančně podpořit. Finanční podpora sportu se v Příbrami diskutuje už dlouho a dá se očekávat, že proti podpoře Rally Příbram se opět postaví, tak jako minule, Petr Větrovský (ČSSD), naopak zastupitelé za TOP 09, ale i třeba bývalý starosta města Josef Řihák (ČSSD) by tuto akci finančně podpořili.

Zasedání zastupitelstva začíná dnes v 16 hodin.
 
Program:

1. a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
    b) Schválení programu jednání
    c) Informace rady města
2. Pozvánky na valnou hromadu společnosti Příbramská teplárenská a.s. v konkursu a na valnou hromadu společnosti THERMO Příbram a.s.
3. Žádost o prodej pozemku p. č. 3812/378 v k. ú. Příbram
4. Zpráva o hospodaření města Příbram za rok 2016, závěrečný účet a účetní závěrka za období od 1.1.2016 do 31.12.2016
5. Přísedící Okresního soudu v Příbrami
6. Žádost o finanční příspěvek (Oblastní nemocnice Příbram, a.s.)
7. Žádost o dotaci SK SPARTAK Příbram
8. Žádost ředitele Základní školy, Příbram VII, 28. října, o individuální dotaci
9. Žádost o dotaci (38. ročník Rally Příbram)
10. Návrh na vznik nové organizace – Aquapark
11. Zásady, kterými se stanoví závazný postup při schvalování a vyúčtování zahraničních pracovních cest
12. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZM Příbram za rok 2016
13. Dohoda o změně hranic obcí – návrh
14. Uzavření směnné smlouvy o bezúplatném vzájemném převodu vodohospodářského majetku mezi městem Příbram a Svazkem obcí pro vodovody a kanalizace
15. Žádost o prodej části pozemku p. č. 973 o výměře cca 116 m2 z celkové výměry 459 m2 v katastrálním území Příbram
16. Záměr prodeje části pozemku p. č. 4172/220 o výměře cca 350 m2 z celkové výměry 655 m2 v katastrálním území Příbram
17. Nabídka na odkoupení pozemků p. č. 2735/4 a p. č. 2735/5, oba v k. ú. Příbram
18. Nabídka na odkoupení pozemku p. č. 648/24, k. ú. Příbram
19. Návrh na sepsání souhlasného prohlášení
20. 1) Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 702/2013/ZM ze dne 09.12.2013
      2) Prodej částí pozemků p. č. 3176/5, p. č. 3176/52, p. č. 3203/3, p. č. 3203/4, p. č. 4828/1 vše v  katastrálním území Příbram
21. Žádost o prodej části pozemku p. č. 2725/3 o výměře 5 m2 z celkové výměry 130 m2 v katastrálním území Příbram
22. Výkup části pozemku p. č. 2287/1 o výměře 4 m2 z celkové výměry 8236 m2 v katastrálním území Příbram
23. Žádost o směnu pozemků p. č. 3812/202, p. č. 3812/203, p. č. 3812/204, p. č. 3812/274, p. č. 3812/284, p. č. 3812/286 za pozemky p. č. 1101/23, p. č. 3812/213, p. č. 3812/214, p. č. 3812/280, p. č. 3812/281 vše v katastrálním území Příbram
24. Žádost o prodej pozemku p. č. 180/3 v katastrálním území Žežice
25. Žádost o prodej části pozemku p. č. 3812/198 a pozemků p. č. 3812/199, p. č. 3812/200, p. č. 3812/201 vše v katastrálním území Příbram
26. Žádost o prodej pozemku p. č. 4515/17 v katastrálním území Příbram
27. Různé
28. Diskuse, interpelace, závěr
 

Tip redakce: Pokud nechcete, aby vám unikly aktuální informace, staňte se fanoušky naší stránky na Facebooku a budete 24 hodin denně v obraze.


zdroj: text i foto: pribram.cz

autor: RC
Byli jsme přítomni a on-line


Vítejte při online přenosu ze zasedání městského zastupitelstva. Záznam připravuje zpravodajský portál pribram.cz.

Přepis vzniká v průběhu schůze, neobsahuje tedy doslovná vyjádření zastupitelů nebo občanů, ale jen parafráze. Upozorňujeme čtenáře, že jednání není reprodukováno zcela přesně a záznam tedy může obsahovat jazykové i významové nedokonalosti.

​Příjemné sledování. RC

19. 06. 2017 (15:41:52)  

1. a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
    b) Schválení programu jednání
    c) Informace rady města


Zasedání začalo, chybí zastupitelé Šedivý, Řihák, Pikrt a Ženíšková.

Schváleno.
 
Online video vysílání nefunguje, zjišťuje se příčina.
 
 
 
 
 

19. 06. 2017 (16:19:43)  

Podařilo se obnovit video vysílání, starosta vyhlásil desetiminutovou přestávku.
 

19. 06. 2017 (16:40:03)  

2. Pozvánky na valnou hromadu společnosti Příbramská teplárenská a.s. v konkursu a na valnou hromadu společnosti THERMO Příbram a.s.
 
​Schváleno.

3. Žádost o prodej pozemku p. č. 3812/378 v k. ú. Příbram
 
650 Kč za metr2 - návrh podal V. Kyselák - neprošel
 
570 Kč za metr2 - neprošel
 
640 Kč za metr2 - návrh rady města - přijat
 
 

 
 
 

19. 06. 2017 (16:55:11)  

4. Zpráva o hospodaření města Příbram za rok 2016, závěrečný účet a účetní závěrka za období od 1.1.2016 do 31.12.2016
 
Dvořák: Chci doplnit, že máme vše zauditované, podle dopisu auditora se stav hospodaření zlepšil. Našli jsme ale kostlivce v podobě účtu nedokončených investic z minulých let asi za miliardu korun, které ale fakticky dokončené už byly,proto jsme museli udělat jednorázový odpis asi 120 miliónů korun, loni jsme byli ve ztrátě asi 54 miliónů korun, ale pokud by se ten odpis nemusel dělat, tak by byl zisk asi 64 miliónů korun. V roce 2018 teprve dokončíme přeúčtování. Fakticky jsme ale v zisku.
 
Schváleno.
 
 
 

19. 06. 2017 (17:02:12)  

5. Přísedící Okresního soudu v Příbrami 2017 - 2021
 
​Návrh na Hanu Dvořákovou, zastupitel Dvořák ohlašuje střet zájmů, jedná se o jeho manželku.
 
Schváleno.

19. 06. 2017 (17:04:26)  

6. Žádost o finanční příspěvek (Oblastní nemocnice Příbram, a.s.)
 
Kyselák: Proč to nemocnice nevykryje z vlastních peněz? Proč to chtějí po městě?
 
Dikan: Mohou si požádat jako každý, jsou to aktivity navíc.
 
Vařeka: Komise to doporučuje.
 
Kyselák: Nemám námitek.
 
Stříbrnský: Rád to podpořím, a doufám, že připojí i kraj.
 
Dotace 50 tisíc korun - schválena.
 
Zastupitel Petr Kareš opustil z pracovních důvodů sál.

19. 06. 2017 (17:08:42)  

7. Žádost o dotaci SK SPARTAK Příbram

Žádají 380 tisíc na činnost s mládeží.
 
Dvořák: Chci to podpořit, Spartak dělá za málo hodně práce, ale s p. Králíčkem vede městská realitní kancelář a odbor správy majetku jednání o nápravě starých smluv, a vleče se to. Navrhuji to schválit, ale jen pokud do 30. 6. Spartak podepíše navržené smlouvy.
 
Kyselák: Jaký je rozdíl mezi těmi smlouvami?
 
Dvořák: Jsou to dvě nájemní smlouvy, ale jedna je spíš smlouva o výpujčce, a u druhé jde o zvýšení nájmu nebytových prostor. Aby se to s rovnalo s dalšími subjekty.
 
Král: Ty informace od p. Dvořáka jsou zásadní a chtěl bych vyjádření p. Králíčka.
 
Stříbrnský: Zdá se mi to podivné, nejsme s tím seznámeni, je to podle mě nefér, zavání to vydíráním, soustřeďmě se na ty smlouvy později.
 
Větrovský: Nemyslím si, že to vydírání, ale standardní to není. Buď je podpořme nebo ne, ale nespojujme to. Je to divné. Hlasujeme o dotaci. Kdy končí nájemní smlouva se Spartakem?
 
p. Králíček (Spartak): Chtěl bych vás požádat, aby se to nespojovalo. Jde o dotaci na mládež. První smlouva by vám měla být doručená příští týden. Na ní pak navázě ta druhá smlouva, ta by měla být podepsáná v srpnu září...
 
Švenda: TAk bych to nespojoval, ale ty smlouvy by se měly dotáhnout do konce i bez usnesení.
 
Vařeka: Chápu p. Dvořáka, p. Králíček je tvrdý obchodník a myslím si, že s podmínkou ty jednání budou rychlejší.
 
Kyselák: Jak jste došli k té částce 380 tisíc?
 
Králíček: Je to asi 3000 korun na jedno dítě, máme jich kolem 200. Dostali jsme už 220 tisíc.
 
Dvořák: Beru na vědomí ten slib s tou smlouvu a stahuji svůj návrh s tou podmínkou.
 
Schváleno.

19. 06. 2017 (17:19:36)  

8. Žádost ředitele Základní školy, Příbram VII, 28. října, o individuální dotaci

​Žádost o 120 tisíc korun na výjezd dětí do Itálie. Rada doporučuje schválit jen 50 tisíc.
 
Schváleno 50 tisíc korun.

19. 06. 2017 (17:21:02)  

9. Žádost o dotaci (38. ročník Rally Příbram)
 
Žádost o 200 tisíc korun na rally.
 
Švenda: Minule tu byla rozsáhlá diskuze, nerad bych do ní zabřdl znovu. Ten závazek toho dluhu kolem 5000 korun, ten dluh je už uhrazen a chtěl bych vás požádat o přehodnocení vašeho postoje. Rally je přínosné podle mě po město.
 
Větrovský: Přehodnotil jsem to, auta mám rád, sešel jsem se s organizátory, dostal jsem informace, které jsem chtěl, takže navrhuji dát jim dalších 100 tisíc, aby měli těch požadovaných 200.
 
Král: Nemusím svůj postoj přehodnocovat. Chci dát svůj minulý návrh 150 tisíc korun.
 
Molnár: Podpořím těch 100 tisíc, škoda, že jsme to neodsouhlasili už minule.
 
Potůčková: Chtějí tedy 200?
 
Vařeka: Ano, 100 už dostali a 100 ještě chtějí. Vyhlašuju desetiminutovou přestávku.
 
 

19. 06. 2017 (17:31:13)  

Návrh 150 tisíc - nepřijato.
 
​Návrh 100 tisíc - přijato.

19. 06. 2017 (17:43:15)  

10. Návrh na vznik nové organizace – Aquapark
 
Humlová: Pro město bude výhodnější, aby z Aquaparku byla příspěvková organizace. Bude to velká investice a měl by se tomu někdo naplno věnovat. Já to podpořím.
 
Král: Také s tím souhlasím, ale chci se zeptat 16. června jsem našel výběrové řízení na ředitele příspěvkové organizace, my jí ale ještě neschválili. Není tam dokdy se má přihláška podat?
 
Vařeka: To je ale na ředitele Sportovních zařízení města ne na bazén samotný. To datum tam doplníme.
 
Říhová: Existuje nějaký subjekt, který byl zájem vstoupit do obchodní korporaci s městem, nebo jí bude zakládat město samo?
 
Švenda: O partnerovi jsme neuvažovali, chceme to mít pod kontrolou.
 
Kyselák: Z hlediska ovládání jsem pro příspěvkovou organizaci.
 
Švenda: I jinde to jsou samostatné organizace, nám se nejvíc podobá asi Uherské Hradiště. I tam je to příspěvková organizace. Jsem přesvědčený, že by to fungovat mohlo.
 
Schváleno.
 
 
 
Jednání opustil zastupitel Stříbrnský.

19. 06. 2017 (17:52:30)  

11. Zásady, kterými se stanoví závazný postup při schvalování a vyúčtování zahraničních pracovních cest
 
​Stažen z programu.

19. 06. 2017 (17:52:58)  

12. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZM Příbram za rok 2016
 
Říhová: Smlouvy o skládce na Bytízu by město nemělo podcenit, a myslet si, že vše funguje tak, jak má. Je poddolovaná, asi před 55 lety se v těch místech propadla budova. Znalecké posudky sice tvrdí, že u skládky by se toto stát nemělo. Ovšem příroda se vždy nechová v souladu se znaleckými posudky. Poddolování terénu by město mělo věnovat pozornost. Například jsme nezjistili, jestli se tam dělá monitoring, není řešení pojištění za škodu... Kontrolní výbor je názoru, aby tyto otázky byly projednány s provozovatelem skládky.

​Schváleno.

19. 06. 2017 (18:01:35)  

13. Dohoda o změně hranic obcí – návrh
 
​Jde o vznik katastrálního obce Háje. Problém se táhne od roku 1993.
 
Dvořák: Bude to i přítok peněz do městské pokladny.
 
Vařeka: Zastupitelé Hájů uzavření dohody podpořili.
 
Schváleno.

19. 06. 2017 (18:07:12)  

14. Uzavření směnné smlouvy o bezúplatném vzájemném převodu vodohospodářského majetku mezi městem Příbram a Svazkem obcí pro vodovody a kanalizace

Schváleno.

19. 06. 2017 (18:08:34)  

15. Žádost o prodej části pozemku p. č. 973 o výměře cca 116 m2 z celkové výměry 459 m2 v katastrálním území Příbram
 
​Starosta pověřuje vedením další části jednání místostarostu Václava Švendu.
 
Schváleno bez diskuze.
 
 

19. 06. 2017 (18:10:45)  

16. Záměr prodeje části pozemku p. č. 4172/220 o výměře cca 350 m2 z celkové výměry 655 m2 v katastrálním území Příbram

​Rada nedoporučuje.
 
Říhová: Když prodáme, jak se ta druhá paní dostane do té své chaty?
 
Volný: To je právě ten problém.
 
Kyselák: Tento návrh je moje dílo, chtěl jsem nahlásit střet, jde o scelení, ale beru návrh zpět.
 
Švenda: Budeme hlasovat návrh Rady.
 
Schváleno.

19. 06. 2017 (18:14:07)  

17. Nabídka na odkoupení pozemků p. č. 2735/4 a p. č. 2735/5, oba v k. ú. Příbram

​Rada města doporučuje.
 
Humlová: Je už poslední část té vlečky?
 
Volný: To jsme nezkoumali.
 
Dvořák: V zájmu města je to proto, že jde o přístup k lávce přes nádraží.
 
Schváleno.

19. 06. 2017 (18:18:11)  

18. Nabídka na odkoupení pozemku p. č. 648/24, k. ú. Příbram
 
Rada města doporučuje.
 
Schváleno.

19. 06. 2017 (18:20:34)  

19. Návrh na sepsání souhlasného prohlášení

​Rada města doporučuje. Jde o vlastnictví budovy hasičské zbrojnice.
 
Schváleno.

19. 06. 2017 (18:23:01)  

20. 1) Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 702/2013/ZM ze dne 09.12.2013
      2) Prodej částí pozemků p. č. 3176/5, p. č. 3176/52, p. č. 3203/3, p. č. 3203/4, p. č. 4828/1 vše v  katastrálním území Příbram

 
​Rada města doporučuje.
 
Schváleno.

19. 06. 2017 (18:27:14)  

21. Žádost o prodej části pozemku p. č. 2725/3 o výměře 5 m2 z celkové výměry 130 m2 v katastrálním území Příbram

​Rada města doporučuje.
 
​Schváleno.
 
Na jednání se vrátil zastupitel Kareš.

19. 06. 2017 (18:29:13)  

22. Výkup části pozemku p. č. 2287/1 o výměře 4 m2 z celkové výměry 8236 m2 v katastrálním území Příbram
 
Rada města doporučuje. Jde o pozemek pod chodníkem.
 
Schváleno.

19. 06. 2017 (18:30:58)  

23. Žádost o směnu pozemků p. č. 3812/202, p. č. 3812/203, p. č. 3812/204, p. č. 3812/274, p. č. 3812/284, p. č. 3812/286 za pozemky p. č. 1101/23, p. č. 3812/213, p. č. 3812/214, p. č. 3812/280, p. č. 3812/281 vše v katastrálním území Příbram
 
​Rada města doporučuje.
 
Švenda: Hlasujme znovu, pan Kareš zpochybnil hlasování.
 
Schváleno.

19. 06. 2017 (18:37:34)  

24. Žádost o prodej pozemku p. č. 180/3 v katastrálním území Žežice

Schváleno.

19. 06. 2017 (18:38:08)  

25. Žádost o prodej části pozemku p. č. 3812/198 a pozemků p. č. 3812/199, p. č. 3812/200, p. č. 3812/201 vše v katastrálním území Příbram
 
​Rada města doporučuje.
 
Schváleno.

19. 06. 2017 (18:42:38)  

26. Žádost o prodej pozemku p. č. 4515/17 v katastrálním území Příbram
 
Rada města doporučuje.
 
Schváleno.

19. 06. 2017 (18:43:57)  

27. Různé
 
​Dvořák:Chci zareagovat na příspěvek ohledně skládky a závěrky na justici zveřejněné jsou.
 
Říhová: Já jsem říkala, že nejsou schválené valnou hromadou.
 
Král: Den sportu měl punc olympijské atmosféry, chci poděkovat pořadatelům, ale trápí mě jedna věc, nikde jsem nezaznamenal, jak bylo možné, že se tam podepisovala kniha vůdce politického hnutí, to můžeme takhle všichni agitovat?
 
Vařeka: Bylo to spontání, nebylo to s Babišem domluvené, byl o něj zájem a tak jsme mu nabídli zázemní jednoho stánku. Pokud i o vás bude takový zájem, tak vám to nabídne taky.
 
Kareš: Nevím jestli se mám, smát nebo brečet, pane starosto... Chcic se zeptat na problém jedné rodiny,kde syn napadá matku a ruší sousedy, jak mají postupovat?
 
pí. Škubalová: Každý občan se může obrátit s rušením nočního klidu nebo napadení atd. na státní i městskou policii, na přestupkovém oddělení jsou každý den.
 
Kareš: Děkuji.
 
Kyselák: Mám několik věcí, líbila se dětská atrakce na Nováku s tou studnou, ty korýtka ale popouštějí, měly by se utěsnit. Přístup do vody je to době z těch lehátek, ale je tam ostrý štěrk. Šlo by s tím něco dělat? V ulici 28 října jsme vlevo uviděl něco zřejmě po kabelizaci, ale je to zčásti venku a je to nebezpečné. Na Dobříši jsem viděl květinového pyramidy a to náměstí ožilo, myslím si, že by to mohlo jít i tady. Moc to stát nebude a lidem to zvedne náladu.
 
Vařeka: Ten štěrk, co myslíte, tam se nemá chodit do vody, tam přijde ještě fólie pro vodní rostliny. Na ty kabely se podíváme. Ty pyramidy se mi také libí a uvažujeme o nich na příští rok.
 
Potůčková: Obavy učitelů ZŠ Jiráskovy sady zda se oprava oken stihne přes prízdniny. Ke Dni sportu mám připomínku, lidem tam brali u vchodu pití, tak jestli o tom něco víte?
 
Švenda: K těm oknům, nedařilo se sehnat projektanta, teď běží soutěž a uvidí se, zda se to stihne do 22. srpna.
 
Vařeka: k tomu jídlu a pití, bylo to kvůli bezpečnosti, to nám doporučila policie. Dále se tam nevybíralo vstupné a jediné na čem se může vydělat je parkovné, pronájem restaurace a stánku a když si tam lidé vezmou jídlo a pití, tak moc nevyděláme.
 
Větrovský: Mě osobně nevadí Babiš nebo ministryně Valachová, pokud se tam chce Babiš podepisovat, tak ať se podepisuje, ale chtěl bych k tomu víc informací, byl jsem tam a líbila se mi, ale chtěl požádat o nějakou oficiální pozvání.
 
Větrovský: Byly teď čtyři akce najednou, bylo toho moc, ale u toho Dne sportu jsem ani nepředpokládal, že by o  tom někdo nevěděl.
 
Větrovský: To je jen podnět.
 
Kareš: Už jsem upozorňoval na přeplněné popelnice na naměstí pod průmyslovkou, bydlí tam zahraniční dělníci, je tam po nich nepořádek. Jak to tam dlouho potrvá? Žádám vás o učinnění něaké opatření.
 
Walenka (Živ. prostředí): Děkuji za podnět, provedli jsme tam kontrolu, tak jí zopakujeme.
 
Kareš: Buďte důrazní, nechci každý den posílat fotky na radnici, že tam je nepořádek.
 
Vařeka: Napište na web na otázky a odpovědi na webu města, denně tam odpovídám.
 
Kareš: To dělat nebudu, říkám vám to jako zastupitel.
 
Vařeka: Tak ještě jednou a soustřeďte se, stačí mi tam napsat jednou a jeho vyřeším.
 
Kareš: Už jsem tady o tom hovořil, nemyslím si, že to měl řešit starosta, to není vaší prací, nefunguje v tomto směru státní a místní správa.
 
Švenda: Zaměříme se na to, jen jsme vám chtěli říct, jak to řešit rychleji.
 
Kareš: Je to dva měsíce, několik týdnů, co jsem volal na městskou policii, ale nic se nestalo.
 
Říhová: Před chvílí starosta řekl, že žijeme v době, která není úplně bezpečná, obrátili se na mě nekolik SVJ, že stává, že nástupní plošiny pro hasiče u křižáků jsou obsazené auty, bylo by vhodné aby se tomu věnovala městská policie. S tím souvisí, zda by nebylo možné po domluvě s hasiči pro nástup tehcniky, zda jsou dostatečná.
 
Vařeka: Je to ožehavý problém, který řešíme na bezpečnostní radě, ale je to potřeba řešit systémově. Pomoci by měla čtyři nová parkoviště.
 
Švenda: Snažíme se dělat i osvětu v Kahanu.
 
Molnár: Dovolte abych vám kolegyně a kolegové příjemné prázdniny a pokud by šly přes prázdniny opravit ty rolety tady, tak by to bylo fajn, ať tady nemusíme sedět v tom přímém slunci.
 
Brožíková: Parkoviště u Penny je na soukromém pozemku, zatím to šlo, aby tam parkovali i lidé, co tam nenakupují, ale nově je tam cedule s nápisem maximálně doba k parkování na hodinu, jinak může být auto odtažené. Chci se zeptat, zda existuje smlouva s Penny o tom, zda tam lidé mohou pakrovat?
 
Švenda: Prověříme to.
 
Kareš: Ten Pennymarket se řešil tuším za Fuksy, a ta podmínka tam s touž možností byla a mělo by se to řešit ihned.
 
Ukončeno.

19. 06. 2017 (19:17:00)  

28. Diskuse, interpelace, závěr
 
​pí. Šlehoferová: Byli jsme celý den na Dni sportu a bylo to povedené. Uznání všem, kteří se na tom podíleli. Na Rynečku je to teď lepší,  ti co byli proti, by teď měli říct, že se mýlili, že to je teď hezčí, pane Kareši.
 
Kareš: Já si myslím, že to vypdá hezky, přeji aby tam nebyl žádný negativní dopad, ale teď ty rizika vyloučit nemůžeme, uvidíme za rok. Doufejme, že to bude fungovat.
 
Václav Švenda končí dnešní zastupitelstvo a zastupitelé se sejdou až v září. Přejeme vám hezký zbytek večera.

19. 06. 2017 (19:21:03)  

Nepřehlédněte

Salámu Čeřínek od společnosti Kostelecké uzeniny byla odebrána značka KLASA Salámu Čeřínek od společnosti Kostelecké uzeniny byla odebrána značka KLASA O značku kvality KLASA přišel salám Čeřínek společnosti Kostelecké uzeniny. Stalo se tak na základě výsledku kontroly Státní veterinární správy. Výrobek obsahoval nižší podíl masa, než výrobce deklaruje na etiketě výrobku. 27. března 2020   (10:22) Nepřehlédněte Žáci a studenti by se mohli vrátit do lavic na přelomu května a června Žáci a studenti by se mohli vrátit do lavic na přelomu května a června "Dáváme k veřejné diskusi, jestli by děti neměly třeba měsíc pak chodit do školy i v době běžných letních prázdnin," řekl předseda Ústředního krizového štábu Roman Prymula. 22. března 2020   (15:57) Nepřehlédněte Oslavte světový den spánku skvělým spánkem Oslavte světový den spánku skvělým spánkem Ať už pověrčiví jste nebo nejste, pátek 13. je tady a jak s ním naložíte, je zcela na Vás. My Vám dáme deset tipů, jak si zlepšit noc. 13. března 2020   (17:44) Nepřehlédněte Pátek třináctého. Proč lidi vlastně tolik děsí? Pátek třináctého. Proč lidi vlastně tolik děsí? Pátek třináctého není „výdobytkem“ moderní doby, opírá se o reálné historické události. A je jich hned několik 13. března 2020   (15:11) Nepřehlédněte Holobrada: Chceme směnu budov, aby centrum pro integraci cizinců nebylo v nemocnici Holobrada: Chceme směnu budov, aby centrum pro integraci cizinců nebylo v nemocnici Na jednání s vedením příbramské nemocnice a zaměstnanci přijel premiér Andrej Babiš v doprovodu ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a zástupců Středočeského kraje. 27. února 2020   (06:16) Nepřehlédněte


Další články

Požár kamionu uzavřel Strakonickou Požár kamionu uzavřel Strakonickou Dvě hasičské jednotky vyjížděly v pondělí dopoledne na silnici I/4 k požáru kamionu 30. března 2020   (11:24) Pomáhají jednotlivci, skupiny i firmy Pomáhají jednotlivci, skupiny i firmy Solidarita a soudržnost se projeví vždy v napjatých situacích. Přesně to se ukazuje v dnešní době, kdy se téměř každý snaží přidat ruku k dílu bez nároku na odměnu. 30. března 2020   (10:39) Policisté přijali hlášení o pobodaném muži, nakonec se jednalo o namol opilého agresora Policisté přijali hlášení o pobodaném muži, nakonec se jednalo o namol opilého agresora V dechu měl přes tři promile alkoholu 30. března 2020   (10:07) V neděli přibylo 160 nakažených koronavirem, případů je 2829 V neděli přibylo 160 nakažených koronavirem, případů je 2829 V Česku se podle hlášení krajských hygienických stanic nakazilo 81 procent lidí, zbytek v zahraničí, zejména v Itálii a Rakousku. Téměř 54 procent nakažených tvoří muži. 30. března 2020   (07:56) Vláda prodlouží omezení volného pohybu Vláda prodlouží omezení volného pohybu Premiér Andrej Babiš občany opět vyzval, aby vládní nařízení dodržovali. Pokud by podle něj nebyla zavedena, bylo by nyní v ČR 10.000 nakažených. 30. března 2020   (07:27) V souvislosti s koronavirem zemřelo v Česku již 16 lidí V souvislosti s koronavirem zemřelo v Česku již 16 lidí Pozitivních případů je 2743, o 86 více než v sobotu. 29. března 2020   (19:08) Kupka: Příbramská nemocnice nemá respirátory, pacienty s koronavirem ošetřuje s rouškami Kupka: Příbramská nemocnice nemá respirátory, pacienty s koronavirem ošetřuje s rouškami V týdnu bude v noci mrznout, mráz může poškodit kvetoucí stromy V týdnu bude v noci mrznout, mráz může poškodit kvetoucí stromy Upozornění meteorologů před nočními a ranními mrazy platí pro téměř všechny okresy od pondělí do čtvrtka. 29. března 2020   (16:00) Schillerová: Navrhneme vládě moratorium na splácení hypoték, spotřebitelských i podnikatelských úvěrů na půl roku Schillerová: Navrhneme vládě moratorium na splácení hypoték, spotřebitelských i podnikatelských úvěrů na půl roku V novele se uvažuje o snížení pokut za případné nesplácení úvěrů. 29. března 2020   (12:17)
V Česku zemřeli další 2 lidé s koronavirem. Hygiena odmítá zveřejňovat informace o nemocných na území měst V Česku zemřeli další 2 lidé s koronavirem. Hygiena odmítá zveřejňovat informace o nemocných na území měst Koronavirus V sobotu přibylo 262 nakažených koronavirem V sobotu přibylo 262 nakažených koronavirem Vyléčených zůstává 11 lidí, 11 pacientů s nákazou zemřelo, z toho dva v sobotu. 29. března 2020   (08:06) Slunečné počasí přilákalo stovky návštěvníků k procházce do brdských lesů Slunečné počasí přilákalo stovky návštěvníků k procházce do brdských lesů Koronavirus V souvislosti s koronavirem zemřeli další dva lidé V souvislosti s koronavirem zemřeli další dva lidé Podle posledních údajů ministerstva zdravotnictví bylo ve 20:30 v Česku potvrzeno 2622 případů nákazy koronavirem. 28. března 2020   (18:48) Po chladném začátku příštího týdne se bude oteplovat Po chladném začátku příštího týdne se bude oteplovat Relativně nejteplejší by měl být týden od 13. do 19. dubna, kdy by se nejvyšší denní teploty měly pohybovat v průměru kolem 15 stupňů Celsia. Naproti tomu příští týden by to mělo být jen kolem osmi stupňů a v noci můžou spadnout až k minus čtyřem stupňům. 28. března 2020   (15:25) Domovy seniorů zpřísňují pravidla. Desetina lůžek je vyčleněna pro lidi s podezřením na nákazu koronavirem Domovy seniorů zpřísňují pravidla. Desetina lůžek je vyčleněna pro lidi s podezřením na nákazu koronavirem Personál musí ráno a večer všem klientům měřit teplotu, zakázané je společné stravování nebo aktivity. 28. března 2020   (11:56) V Česku je 2422 případů nákazy koronavirem V Česku je 2422 případů nákazy koronavirem Počet nakažených v pátek vzrostl o 373, což je zatím nejvyšší denní přírůstek. 28. března 2020   (09:17) Omilostněný muž už byl dříve kvůli neplacení alimentů za mřížemi celkem čtyřikrát Omilostněný muž už byl dříve kvůli neplacení alimentů za mřížemi celkem čtyřikrát Vězenství Česko má 2279 potvrzených případů nákazy koronavirem, dnes přibylo 257 nemocných Česko má 2279 potvrzených případů nákazy koronavirem, dnes přibylo 257 nemocných Na test na COVID-19 nově stačí teplota 37,5 stupně 27. března 2020   (18:22) Svatá Hora se ponoří do tmy Svatá Hora se ponoří do tmy Zajímavosti Řidič Seatu přetočil auto na střechu, vyvázl bez zranění Řidič Seatu přetočil auto na střechu, vyvázl bez zranění V pátek odpoledne vyjížděly záchranné složky k dopravní nehodě u Višňové. 27. března 2020   (16:09) Tři náměstí, tři stánky, 2 600 šitých roušek Tři náměstí, tři stánky, 2 600 šitých roušek Roušek je prozatím dostatek, a tak mohla začít jejich distribuce i veřejnosti. 27. března 2020   (13:55) V příbramské nemocnici leží první pacient s koronavirem, je na umělé plicní ventilaci V příbramské nemocnici leží první pacient s koronavirem, je na umělé plicní ventilaci Koronavirus Středočeský kraj eviduje 231 nakažených, na Příbramsku onemocnělo 18 osob Středočeský kraj eviduje 231 nakažených, na Příbramsku onemocnělo 18 osob V Příbrami jsou hlášeny čtyři případy 27. března 2020   (10:44) Salámu Čeřínek od společnosti Kostelecké uzeniny byla odebrána značka KLASA Salámu Čeřínek od společnosti Kostelecké uzeniny byla odebrána značka KLASA O značku kvality KLASA přišel salám Čeřínek společnosti Kostelecké uzeniny. Stalo se tak na základě výsledku kontroly Státní veterinární správy. Výrobek obsahoval nižší podíl masa, než výrobce deklaruje na etiketě výrobku. 27. března 2020   (10:22) Nepřehlédněte Počet nakažených koronavirem překročil v Česku dvoutisícovku Počet nakažených koronavirem překročil v Česku dvoutisícovku Laboratořím se dál daří zvyšovat počet provedených testů, ve čtvrtek otestovaly rekordních 4429 lidí, celkem 31.127. 27. března 2020   (09:19) O víkendu začíná letní čas, noc bude o hodinu kratší O víkendu začíná letní čas, noc bude o hodinu kratší Změna času Příbramská nemocnice zažívá nevídanou vlnu solidarity Příbramská nemocnice zažívá nevídanou vlnu solidarity Některých ochranných pomůcek je však stále nedostatek. 27. března 2020   (06:48) Frontman skupiny E!E: Dřepte doma, nalaďte internet a my přijdeme k vám Frontman skupiny E!E: Dřepte doma, nalaďte internet a my přijdeme k vám Kultura Nakažených přibývá každou hodinu více než deset. V Česku onemocnělo 1925 lidí, devět zemřelo Nakažených přibývá každou hodinu více než deset. V Česku onemocnělo 1925 lidí, devět zemřelo Koronavirus Zemřel 80letý pacient nakažený koronavirem Zemřel 80letý pacient nakažený koronavirem V České republice jde o sedmé úmrtí v souvislosti s nákazou novým koronavirem, které úřady oznámily. 26. března 2020   (16:42) Hejtmanka: Byla jsem ubezpečena, že se nezadržují platby živnostníkům a malým firmám. Bylo by to pro ně likvidační Hejtmanka: Byla jsem ubezpečena, že se nezadržují platby živnostníkům a malým firmám. Bylo by to pro ně likvidační Středočeský kraj se intenzivně připravuje na ekonomické výzvy v návaznosti na škody způsobené současnou koronavirovou krizí. 26. března 2020   (16:13) O děti hasičů, policistů, záchranářů a lékařů je postaráno, město otevřelo mateřinku a základní školu ve Školní O děti hasičů, policistů, záchranářů a lékařů je postaráno, město otevřelo mateřinku a základní školu ve Školní Školství Podnikatelé budou moci od pondělí žádat o bezúročné úvěry s ročním odkladem splátek Podnikatelé budou moci od pondělí žádat o bezúročné úvěry s ročním odkladem splátek O úvěry bude možné žádat u většiny komerčních bank, se kterými se nyní podepisují smlouvy. 26. března 2020   (13:27) OSVČ postižení opatřeními budou zřejmě dostávat 15.000 Kč měsíčně OSVČ postižení opatřeními budou zřejmě dostávat 15.000 Kč měsíčně Sociální zabezpečení Zelená linka zaznamenala vice než 200 hovorů Zelená linka zaznamenala vice než 200 hovorů Už více než týden funguje ve městě Zelená linka pomoci. Do dnešního dne bylo zaznamenáno 220 příchozích telefonátů. 26. března 2020   (13:02) Středočeský kraj nebude omezovat dopravu, občané se musí dostat do zaměstnání, k lékaři, do lékáren a na nákup Středočeský kraj nebude omezovat dopravu, občané se musí dostat do zaměstnání, k lékaři, do lékáren a na nákup "Nemůžeme obyvatele malých obcí, které nemají k dispozici automobil, odříznout od světa,“ říká hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. 26. března 2020   (11:22) V Čechách přibylo nakažených za jeden den 291. Příbramsko hlásí 16 potvrzených případů Covid-19 V Čechách přibylo nakažených za jeden den 291. Příbramsko hlásí 16 potvrzených případů Covid-19 Vláda projedná další opatření ke koronaviru 26. března 2020   (09:22) Ve středočeských městech vznikly rouškovníky i rouškomaty Ve středočeských městech vznikly rouškovníky i rouškomaty Koronavirus Dialyzační středisko v Příbrami slaví 35. výročí založení Dialyzační středisko v Příbrami slaví 35. výročí založení Díky zázemí předního poskytovatele dialyzační péče v České republice mají příbramští pacienti, kterých je v současné době téměř devadesát, k dispozici nejmodernější technologie 26. března 2020   (06:44) Koronavirem se v Česku nakazilo už 1654 lidí, šest zemřelo Koronavirem se v Česku nakazilo už 1654 lidí, šest zemřelo Laboratoře otestovaly na přítomnost koronaviru celkem 22.600 vzorků. 25. března 2020   (19:21)


Kodex redakce Reklama Kontakty
Provozovatel portálu pribram.cz Rosalota, s. r. o.
Žižkova 708
261 01 Příbram II

IČ: 02289288
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 217655.


Redakce zpravodajství portálu pribram.cz
Společnost Rosalota, s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
2014 - 2020 © Rosalota, s.r.o.Všechna práva vyhrazena. webdesign | websystem | KAO.cz