20. 1. svátek má Ilona

Zastupitelé budou dnes opět jednat o dotaci pro Rally Příbram

ON-LINE PŘENOS
19. června 2017   (06:30)
Zastupitelé budou dnes opět jednat o dotaci pro Rally Příbram

O této dotaci se bouřlivě diskutovalo už minulý měsíc.


Dnes odpoledne se opět sejdou příbramští zastupitelé na svém pravidelném zasedání. Na programu je celkem 28 bodů. Mezi nejzajímavější bude zcela určitě patřit návrh na vyčlenění bazénu ze Sportovních zařízení města Příbram a udělat z něj samostatnou městskou organizaci, návrh dohody o změně hranic obcí či dotace pro letošní ročník Rally Příbram.

Tento bod vyvolal na minulém zasedání poměrně vášnivou debatu o tom, zda a v jaké výši tuto akci finančně podpořit. Finanční podpora sportu se v Příbrami diskutuje už dlouho a dá se očekávat, že proti podpoře Rally Příbram se opět postaví, tak jako minule, Petr Větrovský (ČSSD), naopak zastupitelé za TOP 09, ale i třeba bývalý starosta města Josef Řihák (ČSSD) by tuto akci finančně podpořili.

Zasedání zastupitelstva začíná dnes v 16 hodin.
 
Program:

1. a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
    b) Schválení programu jednání
    c) Informace rady města
2. Pozvánky na valnou hromadu společnosti Příbramská teplárenská a.s. v konkursu a na valnou hromadu společnosti THERMO Příbram a.s.
3. Žádost o prodej pozemku p. č. 3812/378 v k. ú. Příbram
4. Zpráva o hospodaření města Příbram za rok 2016, závěrečný účet a účetní závěrka za období od 1.1.2016 do 31.12.2016
5. Přísedící Okresního soudu v Příbrami
6. Žádost o finanční příspěvek (Oblastní nemocnice Příbram, a.s.)
7. Žádost o dotaci SK SPARTAK Příbram
8. Žádost ředitele Základní školy, Příbram VII, 28. října, o individuální dotaci
9. Žádost o dotaci (38. ročník Rally Příbram)
10. Návrh na vznik nové organizace – Aquapark
11. Zásady, kterými se stanoví závazný postup při schvalování a vyúčtování zahraničních pracovních cest
12. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZM Příbram za rok 2016
13. Dohoda o změně hranic obcí – návrh
14. Uzavření směnné smlouvy o bezúplatném vzájemném převodu vodohospodářského majetku mezi městem Příbram a Svazkem obcí pro vodovody a kanalizace
15. Žádost o prodej části pozemku p. č. 973 o výměře cca 116 m2 z celkové výměry 459 m2 v katastrálním území Příbram
16. Záměr prodeje části pozemku p. č. 4172/220 o výměře cca 350 m2 z celkové výměry 655 m2 v katastrálním území Příbram
17. Nabídka na odkoupení pozemků p. č. 2735/4 a p. č. 2735/5, oba v k. ú. Příbram
18. Nabídka na odkoupení pozemku p. č. 648/24, k. ú. Příbram
19. Návrh na sepsání souhlasného prohlášení
20. 1) Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 702/2013/ZM ze dne 09.12.2013
      2) Prodej částí pozemků p. č. 3176/5, p. č. 3176/52, p. č. 3203/3, p. č. 3203/4, p. č. 4828/1 vše v  katastrálním území Příbram
21. Žádost o prodej části pozemku p. č. 2725/3 o výměře 5 m2 z celkové výměry 130 m2 v katastrálním území Příbram
22. Výkup části pozemku p. č. 2287/1 o výměře 4 m2 z celkové výměry 8236 m2 v katastrálním území Příbram
23. Žádost o směnu pozemků p. č. 3812/202, p. č. 3812/203, p. č. 3812/204, p. č. 3812/274, p. č. 3812/284, p. č. 3812/286 za pozemky p. č. 1101/23, p. č. 3812/213, p. č. 3812/214, p. č. 3812/280, p. č. 3812/281 vše v katastrálním území Příbram
24. Žádost o prodej pozemku p. č. 180/3 v katastrálním území Žežice
25. Žádost o prodej části pozemku p. č. 3812/198 a pozemků p. č. 3812/199, p. č. 3812/200, p. č. 3812/201 vše v katastrálním území Příbram
26. Žádost o prodej pozemku p. č. 4515/17 v katastrálním území Příbram
27. Různé
28. Diskuse, interpelace, závěr
 

Tip redakce: Pokud nechcete, aby vám unikly aktuální informace, staňte se fanoušky naší stránky na Facebooku a budete 24 hodin denně v obraze.


zdroj: text i foto: pribram.cz

autor: RC
Byli jsme přítomni a on-line


Vítejte při online přenosu ze zasedání městského zastupitelstva. Záznam připravuje zpravodajský portál pribram.cz.

Přepis vzniká v průběhu schůze, neobsahuje tedy doslovná vyjádření zastupitelů nebo občanů, ale jen parafráze. Upozorňujeme čtenáře, že jednání není reprodukováno zcela přesně a záznam tedy může obsahovat jazykové i významové nedokonalosti.

​Příjemné sledování. RC

19. 06. 2017 (15:41:52)  

1. a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
    b) Schválení programu jednání
    c) Informace rady města


Zasedání začalo, chybí zastupitelé Šedivý, Řihák, Pikrt a Ženíšková.

Schváleno.
 
Online video vysílání nefunguje, zjišťuje se příčina.
 
 
 
 
 

19. 06. 2017 (16:19:43)  

Podařilo se obnovit video vysílání, starosta vyhlásil desetiminutovou přestávku.
 

19. 06. 2017 (16:40:03)  

2. Pozvánky na valnou hromadu společnosti Příbramská teplárenská a.s. v konkursu a na valnou hromadu společnosti THERMO Příbram a.s.
 
​Schváleno.

3. Žádost o prodej pozemku p. č. 3812/378 v k. ú. Příbram
 
650 Kč za metr2 - návrh podal V. Kyselák - neprošel
 
570 Kč za metr2 - neprošel
 
640 Kč za metr2 - návrh rady města - přijat
 
 

 
 
 

19. 06. 2017 (16:55:11)  

4. Zpráva o hospodaření města Příbram za rok 2016, závěrečný účet a účetní závěrka za období od 1.1.2016 do 31.12.2016
 
Dvořák: Chci doplnit, že máme vše zauditované, podle dopisu auditora se stav hospodaření zlepšil. Našli jsme ale kostlivce v podobě účtu nedokončených investic z minulých let asi za miliardu korun, které ale fakticky dokončené už byly,proto jsme museli udělat jednorázový odpis asi 120 miliónů korun, loni jsme byli ve ztrátě asi 54 miliónů korun, ale pokud by se ten odpis nemusel dělat, tak by byl zisk asi 64 miliónů korun. V roce 2018 teprve dokončíme přeúčtování. Fakticky jsme ale v zisku.
 
Schváleno.
 
 
 

19. 06. 2017 (17:02:12)  

5. Přísedící Okresního soudu v Příbrami 2017 - 2021
 
​Návrh na Hanu Dvořákovou, zastupitel Dvořák ohlašuje střet zájmů, jedná se o jeho manželku.
 
Schváleno.

19. 06. 2017 (17:04:26)  

6. Žádost o finanční příspěvek (Oblastní nemocnice Příbram, a.s.)
 
Kyselák: Proč to nemocnice nevykryje z vlastních peněz? Proč to chtějí po městě?
 
Dikan: Mohou si požádat jako každý, jsou to aktivity navíc.
 
Vařeka: Komise to doporučuje.
 
Kyselák: Nemám námitek.
 
Stříbrnský: Rád to podpořím, a doufám, že připojí i kraj.
 
Dotace 50 tisíc korun - schválena.
 
Zastupitel Petr Kareš opustil z pracovních důvodů sál.

19. 06. 2017 (17:08:42)  

7. Žádost o dotaci SK SPARTAK Příbram

Žádají 380 tisíc na činnost s mládeží.
 
Dvořák: Chci to podpořit, Spartak dělá za málo hodně práce, ale s p. Králíčkem vede městská realitní kancelář a odbor správy majetku jednání o nápravě starých smluv, a vleče se to. Navrhuji to schválit, ale jen pokud do 30. 6. Spartak podepíše navržené smlouvy.
 
Kyselák: Jaký je rozdíl mezi těmi smlouvami?
 
Dvořák: Jsou to dvě nájemní smlouvy, ale jedna je spíš smlouva o výpujčce, a u druhé jde o zvýšení nájmu nebytových prostor. Aby se to s rovnalo s dalšími subjekty.
 
Král: Ty informace od p. Dvořáka jsou zásadní a chtěl bych vyjádření p. Králíčka.
 
Stříbrnský: Zdá se mi to podivné, nejsme s tím seznámeni, je to podle mě nefér, zavání to vydíráním, soustřeďmě se na ty smlouvy později.
 
Větrovský: Nemyslím si, že to vydírání, ale standardní to není. Buď je podpořme nebo ne, ale nespojujme to. Je to divné. Hlasujeme o dotaci. Kdy končí nájemní smlouva se Spartakem?
 
p. Králíček (Spartak): Chtěl bych vás požádat, aby se to nespojovalo. Jde o dotaci na mládež. První smlouva by vám měla být doručená příští týden. Na ní pak navázě ta druhá smlouva, ta by měla být podepsáná v srpnu září...
 
Švenda: TAk bych to nespojoval, ale ty smlouvy by se měly dotáhnout do konce i bez usnesení.
 
Vařeka: Chápu p. Dvořáka, p. Králíček je tvrdý obchodník a myslím si, že s podmínkou ty jednání budou rychlejší.
 
Kyselák: Jak jste došli k té částce 380 tisíc?
 
Králíček: Je to asi 3000 korun na jedno dítě, máme jich kolem 200. Dostali jsme už 220 tisíc.
 
Dvořák: Beru na vědomí ten slib s tou smlouvu a stahuji svůj návrh s tou podmínkou.
 
Schváleno.

19. 06. 2017 (17:19:36)  

8. Žádost ředitele Základní školy, Příbram VII, 28. října, o individuální dotaci

​Žádost o 120 tisíc korun na výjezd dětí do Itálie. Rada doporučuje schválit jen 50 tisíc.
 
Schváleno 50 tisíc korun.

19. 06. 2017 (17:21:02)  

9. Žádost o dotaci (38. ročník Rally Příbram)
 
Žádost o 200 tisíc korun na rally.
 
Švenda: Minule tu byla rozsáhlá diskuze, nerad bych do ní zabřdl znovu. Ten závazek toho dluhu kolem 5000 korun, ten dluh je už uhrazen a chtěl bych vás požádat o přehodnocení vašeho postoje. Rally je přínosné podle mě po město.
 
Větrovský: Přehodnotil jsem to, auta mám rád, sešel jsem se s organizátory, dostal jsem informace, které jsem chtěl, takže navrhuji dát jim dalších 100 tisíc, aby měli těch požadovaných 200.
 
Král: Nemusím svůj postoj přehodnocovat. Chci dát svůj minulý návrh 150 tisíc korun.
 
Molnár: Podpořím těch 100 tisíc, škoda, že jsme to neodsouhlasili už minule.
 
Potůčková: Chtějí tedy 200?
 
Vařeka: Ano, 100 už dostali a 100 ještě chtějí. Vyhlašuju desetiminutovou přestávku.
 
 

19. 06. 2017 (17:31:13)  

Návrh 150 tisíc - nepřijato.
 
​Návrh 100 tisíc - přijato.

19. 06. 2017 (17:43:15)  

10. Návrh na vznik nové organizace – Aquapark
 
Humlová: Pro město bude výhodnější, aby z Aquaparku byla příspěvková organizace. Bude to velká investice a měl by se tomu někdo naplno věnovat. Já to podpořím.
 
Král: Také s tím souhlasím, ale chci se zeptat 16. června jsem našel výběrové řízení na ředitele příspěvkové organizace, my jí ale ještě neschválili. Není tam dokdy se má přihláška podat?
 
Vařeka: To je ale na ředitele Sportovních zařízení města ne na bazén samotný. To datum tam doplníme.
 
Říhová: Existuje nějaký subjekt, který byl zájem vstoupit do obchodní korporaci s městem, nebo jí bude zakládat město samo?
 
Švenda: O partnerovi jsme neuvažovali, chceme to mít pod kontrolou.
 
Kyselák: Z hlediska ovládání jsem pro příspěvkovou organizaci.
 
Švenda: I jinde to jsou samostatné organizace, nám se nejvíc podobá asi Uherské Hradiště. I tam je to příspěvková organizace. Jsem přesvědčený, že by to fungovat mohlo.
 
Schváleno.
 
 
 
Jednání opustil zastupitel Stříbrnský.

19. 06. 2017 (17:52:30)  

11. Zásady, kterými se stanoví závazný postup při schvalování a vyúčtování zahraničních pracovních cest
 
​Stažen z programu.

19. 06. 2017 (17:52:58)  

12. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZM Příbram za rok 2016
 
Říhová: Smlouvy o skládce na Bytízu by město nemělo podcenit, a myslet si, že vše funguje tak, jak má. Je poddolovaná, asi před 55 lety se v těch místech propadla budova. Znalecké posudky sice tvrdí, že u skládky by se toto stát nemělo. Ovšem příroda se vždy nechová v souladu se znaleckými posudky. Poddolování terénu by město mělo věnovat pozornost. Například jsme nezjistili, jestli se tam dělá monitoring, není řešení pojištění za škodu... Kontrolní výbor je názoru, aby tyto otázky byly projednány s provozovatelem skládky.

​Schváleno.

19. 06. 2017 (18:01:35)  

13. Dohoda o změně hranic obcí – návrh
 
​Jde o vznik katastrálního obce Háje. Problém se táhne od roku 1993.
 
Dvořák: Bude to i přítok peněz do městské pokladny.
 
Vařeka: Zastupitelé Hájů uzavření dohody podpořili.
 
Schváleno.

19. 06. 2017 (18:07:12)  

14. Uzavření směnné smlouvy o bezúplatném vzájemném převodu vodohospodářského majetku mezi městem Příbram a Svazkem obcí pro vodovody a kanalizace

Schváleno.

19. 06. 2017 (18:08:34)  

15. Žádost o prodej části pozemku p. č. 973 o výměře cca 116 m2 z celkové výměry 459 m2 v katastrálním území Příbram
 
​Starosta pověřuje vedením další části jednání místostarostu Václava Švendu.
 
Schváleno bez diskuze.
 
 

19. 06. 2017 (18:10:45)  

16. Záměr prodeje části pozemku p. č. 4172/220 o výměře cca 350 m2 z celkové výměry 655 m2 v katastrálním území Příbram

​Rada nedoporučuje.
 
Říhová: Když prodáme, jak se ta druhá paní dostane do té své chaty?
 
Volný: To je právě ten problém.
 
Kyselák: Tento návrh je moje dílo, chtěl jsem nahlásit střet, jde o scelení, ale beru návrh zpět.
 
Švenda: Budeme hlasovat návrh Rady.
 
Schváleno.

19. 06. 2017 (18:14:07)  

17. Nabídka na odkoupení pozemků p. č. 2735/4 a p. č. 2735/5, oba v k. ú. Příbram

​Rada města doporučuje.
 
Humlová: Je už poslední část té vlečky?
 
Volný: To jsme nezkoumali.
 
Dvořák: V zájmu města je to proto, že jde o přístup k lávce přes nádraží.
 
Schváleno.

19. 06. 2017 (18:18:11)  

18. Nabídka na odkoupení pozemku p. č. 648/24, k. ú. Příbram
 
Rada města doporučuje.
 
Schváleno.

19. 06. 2017 (18:20:34)  

19. Návrh na sepsání souhlasného prohlášení

​Rada města doporučuje. Jde o vlastnictví budovy hasičské zbrojnice.
 
Schváleno.

19. 06. 2017 (18:23:01)  

20. 1) Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 702/2013/ZM ze dne 09.12.2013
      2) Prodej částí pozemků p. č. 3176/5, p. č. 3176/52, p. č. 3203/3, p. č. 3203/4, p. č. 4828/1 vše v  katastrálním území Příbram

 
​Rada města doporučuje.
 
Schváleno.

19. 06. 2017 (18:27:14)  

21. Žádost o prodej části pozemku p. č. 2725/3 o výměře 5 m2 z celkové výměry 130 m2 v katastrálním území Příbram

​Rada města doporučuje.
 
​Schváleno.
 
Na jednání se vrátil zastupitel Kareš.

19. 06. 2017 (18:29:13)  

22. Výkup části pozemku p. č. 2287/1 o výměře 4 m2 z celkové výměry 8236 m2 v katastrálním území Příbram
 
Rada města doporučuje. Jde o pozemek pod chodníkem.
 
Schváleno.

19. 06. 2017 (18:30:58)  

23. Žádost o směnu pozemků p. č. 3812/202, p. č. 3812/203, p. č. 3812/204, p. č. 3812/274, p. č. 3812/284, p. č. 3812/286 za pozemky p. č. 1101/23, p. č. 3812/213, p. č. 3812/214, p. č. 3812/280, p. č. 3812/281 vše v katastrálním území Příbram
 
​Rada města doporučuje.
 
Švenda: Hlasujme znovu, pan Kareš zpochybnil hlasování.
 
Schváleno.

19. 06. 2017 (18:37:34)  

24. Žádost o prodej pozemku p. č. 180/3 v katastrálním území Žežice

Schváleno.

19. 06. 2017 (18:38:08)  

25. Žádost o prodej části pozemku p. č. 3812/198 a pozemků p. č. 3812/199, p. č. 3812/200, p. č. 3812/201 vše v katastrálním území Příbram
 
​Rada města doporučuje.
 
Schváleno.

19. 06. 2017 (18:42:38)  

26. Žádost o prodej pozemku p. č. 4515/17 v katastrálním území Příbram
 
Rada města doporučuje.
 
Schváleno.

19. 06. 2017 (18:43:57)  

27. Různé
 
​Dvořák:Chci zareagovat na příspěvek ohledně skládky a závěrky na justici zveřejněné jsou.
 
Říhová: Já jsem říkala, že nejsou schválené valnou hromadou.
 
Král: Den sportu měl punc olympijské atmosféry, chci poděkovat pořadatelům, ale trápí mě jedna věc, nikde jsem nezaznamenal, jak bylo možné, že se tam podepisovala kniha vůdce politického hnutí, to můžeme takhle všichni agitovat?
 
Vařeka: Bylo to spontání, nebylo to s Babišem domluvené, byl o něj zájem a tak jsme mu nabídli zázemní jednoho stánku. Pokud i o vás bude takový zájem, tak vám to nabídne taky.
 
Kareš: Nevím jestli se mám, smát nebo brečet, pane starosto... Chcic se zeptat na problém jedné rodiny,kde syn napadá matku a ruší sousedy, jak mají postupovat?
 
pí. Škubalová: Každý občan se může obrátit s rušením nočního klidu nebo napadení atd. na státní i městskou policii, na přestupkovém oddělení jsou každý den.
 
Kareš: Děkuji.
 
Kyselák: Mám několik věcí, líbila se dětská atrakce na Nováku s tou studnou, ty korýtka ale popouštějí, měly by se utěsnit. Přístup do vody je to době z těch lehátek, ale je tam ostrý štěrk. Šlo by s tím něco dělat? V ulici 28 října jsme vlevo uviděl něco zřejmě po kabelizaci, ale je to zčásti venku a je to nebezpečné. Na Dobříši jsem viděl květinového pyramidy a to náměstí ožilo, myslím si, že by to mohlo jít i tady. Moc to stát nebude a lidem to zvedne náladu.
 
Vařeka: Ten štěrk, co myslíte, tam se nemá chodit do vody, tam přijde ještě fólie pro vodní rostliny. Na ty kabely se podíváme. Ty pyramidy se mi také libí a uvažujeme o nich na příští rok.
 
Potůčková: Obavy učitelů ZŠ Jiráskovy sady zda se oprava oken stihne přes prízdniny. Ke Dni sportu mám připomínku, lidem tam brali u vchodu pití, tak jestli o tom něco víte?
 
Švenda: K těm oknům, nedařilo se sehnat projektanta, teď běží soutěž a uvidí se, zda se to stihne do 22. srpna.
 
Vařeka: k tomu jídlu a pití, bylo to kvůli bezpečnosti, to nám doporučila policie. Dále se tam nevybíralo vstupné a jediné na čem se může vydělat je parkovné, pronájem restaurace a stánku a když si tam lidé vezmou jídlo a pití, tak moc nevyděláme.
 
Větrovský: Mě osobně nevadí Babiš nebo ministryně Valachová, pokud se tam chce Babiš podepisovat, tak ať se podepisuje, ale chtěl bych k tomu víc informací, byl jsem tam a líbila se mi, ale chtěl požádat o nějakou oficiální pozvání.
 
Větrovský: Byly teď čtyři akce najednou, bylo toho moc, ale u toho Dne sportu jsem ani nepředpokládal, že by o  tom někdo nevěděl.
 
Větrovský: To je jen podnět.
 
Kareš: Už jsem upozorňoval na přeplněné popelnice na naměstí pod průmyslovkou, bydlí tam zahraniční dělníci, je tam po nich nepořádek. Jak to tam dlouho potrvá? Žádám vás o učinnění něaké opatření.
 
Walenka (Živ. prostředí): Děkuji za podnět, provedli jsme tam kontrolu, tak jí zopakujeme.
 
Kareš: Buďte důrazní, nechci každý den posílat fotky na radnici, že tam je nepořádek.
 
Vařeka: Napište na web na otázky a odpovědi na webu města, denně tam odpovídám.
 
Kareš: To dělat nebudu, říkám vám to jako zastupitel.
 
Vařeka: Tak ještě jednou a soustřeďte se, stačí mi tam napsat jednou a jeho vyřeším.
 
Kareš: Už jsem tady o tom hovořil, nemyslím si, že to měl řešit starosta, to není vaší prací, nefunguje v tomto směru státní a místní správa.
 
Švenda: Zaměříme se na to, jen jsme vám chtěli říct, jak to řešit rychleji.
 
Kareš: Je to dva měsíce, několik týdnů, co jsem volal na městskou policii, ale nic se nestalo.
 
Říhová: Před chvílí starosta řekl, že žijeme v době, která není úplně bezpečná, obrátili se na mě nekolik SVJ, že stává, že nástupní plošiny pro hasiče u křižáků jsou obsazené auty, bylo by vhodné aby se tomu věnovala městská policie. S tím souvisí, zda by nebylo možné po domluvě s hasiči pro nástup tehcniky, zda jsou dostatečná.
 
Vařeka: Je to ožehavý problém, který řešíme na bezpečnostní radě, ale je to potřeba řešit systémově. Pomoci by měla čtyři nová parkoviště.
 
Švenda: Snažíme se dělat i osvětu v Kahanu.
 
Molnár: Dovolte abych vám kolegyně a kolegové příjemné prázdniny a pokud by šly přes prázdniny opravit ty rolety tady, tak by to bylo fajn, ať tady nemusíme sedět v tom přímém slunci.
 
Brožíková: Parkoviště u Penny je na soukromém pozemku, zatím to šlo, aby tam parkovali i lidé, co tam nenakupují, ale nově je tam cedule s nápisem maximálně doba k parkování na hodinu, jinak může být auto odtažené. Chci se zeptat, zda existuje smlouva s Penny o tom, zda tam lidé mohou pakrovat?
 
Švenda: Prověříme to.
 
Kareš: Ten Pennymarket se řešil tuším za Fuksy, a ta podmínka tam s touž možností byla a mělo by se to řešit ihned.
 
Ukončeno.

19. 06. 2017 (19:17:00)  

28. Diskuse, interpelace, závěr
 
​pí. Šlehoferová: Byli jsme celý den na Dni sportu a bylo to povedené. Uznání všem, kteří se na tom podíleli. Na Rynečku je to teď lepší,  ti co byli proti, by teď měli říct, že se mýlili, že to je teď hezčí, pane Kareši.
 
Kareš: Já si myslím, že to vypdá hezky, přeji aby tam nebyl žádný negativní dopad, ale teď ty rizika vyloučit nemůžeme, uvidíme za rok. Doufejme, že to bude fungovat.
 
Václav Švenda končí dnešní zastupitelstvo a zastupitelé se sejdou až v září. Přejeme vám hezký zbytek večera.

19. 06. 2017 (19:21:03)  

Další články

Parkourové hřiště bude, plážový volejbal je v jednání Parkourové hřiště bude, plážový volejbal je v jednání Vybudování parkourového hřiště nic nebrání. Volejbalové hřiště komplikuje ochranné pásmo Příbramského potoka 20. ledna 2020   (06:20) Stavební úřad vydal rozhodnutí o umístění části stavby Jihovýchodního obchvatu Stavební úřad vydal rozhodnutí o umístění části stavby Jihovýchodního obchvatu Po dlouhých 18 letech od schválení územního plánu města Příbrami, kde byla trasa obchvatu zanesena a schválena, byl udělán důležitý krok pro jeho realizaci. 19. ledna 2020   (19:47) Děti z milínské základní školy se učí i ve skleníku. Pěstují strelicie, ale i muškáty do oken Děti z milínské základní školy se učí i ve skleníku. Pěstují strelicie, ale i muškáty do oken Součástí skleníku je i moderní přírodovědná učebna s mikroskopy a binokulárními lupami 19. ledna 2020   (15:50) Příbramské divadlo přinese lepší požitek nedoslýchavým divákům Příbramské divadlo přinese lepší požitek nedoslýchavým divákům V rámci rekonstrukce hlediště dojde k instalaci speciální zvukové smyčky pro nedoslýchavé 19. ledna 2020   (12:26) Blíží se konec platnosti dálničních známek Blíží se konec platnosti dálničních známek Platnost loňských dálničních známek k poslednímu lednovému dni končí. Od roku 2021 budou už jen elektronické 19. ledna 2020   (09:23) Po čtyřech letech se otevře Junior klub, bude bezbariérový Po čtyřech letech se otevře Junior klub, bude bezbariérový Spravovat ho budou Sportovní zařízení města ve spolupráci s Městským kulturním centrem. 19. ledna 2020   (06:56) Letní sídlo T. G. Masaryka čeká rekonstrukce Letní sídlo T. G. Masaryka čeká rekonstrukce Renovace hlubošského zámku, který byl v roce 1958 prohlášen za kulturní památku, se prodraží o 50 milionů korun 18. ledna 2020   (19:31) Zbyněk Prousek poradí, jak se bránit obchodním praktikám „šmejdů“ Zbyněk Prousek poradí, jak se bránit obchodním praktikám „šmejdů“ Každodenně se setkáváme s případy, kdy jsou povětšinou naši senioři zlákáni, oklamáni a okradeni takzvanými „šmejdy“. V Příbrami bude o této problematice přednášet Zbyněk Prousek. 18. ledna 2020   (17:16) Městští strážníci zadrželi pachatele, který se vloupal do knihovny Městští strážníci zadrželi pachatele, který se vloupal do knihovny Díky rychlému zásahu městských strážníků nestačil nic odcizit. 18. ledna 2020   (14:23) Dotkněte se, nakoukněte, zatočte s kličkou. Do příbramské galerie dorazila výstava Divadla bratří Formanů Dotkněte se, nakoukněte, zatočte s kličkou. Do příbramské galerie dorazila výstava Divadla bratří Formanů V jedinečný svět fantazie a hry se Galerie Františka Drtikola promění v neděli 19. ledna při slavnostní vernisáži 18. ledna 2020   (13:10)Kodex redakce Reklama Kontakty Informace o cookies Ochrana osobních údajů
Provozovatel portálu pribram.cz Rosalota, s. r. o.
Žižkova 708
261 01 Příbram II

IČ: 02289288
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 217655.


Redakce zpravodajství portálu pribram.cz
Společnost Rosalota, s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
2014 - 2020 © Rosalota, s.r.o.Všechna práva vyhrazena. webdesign | websystem | KAO.cz