29. 11. svátek má Zina
Nobelia
OBJEDNEJTE SI PIZZU

Zasedání zastupitelstva města Příbram

ON-LINE PŘENOS
18. září 2014   (15:00)
Zasedání zastupitelstva města Příbram
foto: pribram.cz

Zasedání zastupitelstva se koná 22. 9. 2014 v 15:00. Budeme přítomni on-line - sledujte probíraná témata a hlasování s námi.
Tip redakce: Pokud nechcete, aby vám unikly aktuální informace, staňte se fanoušky naší stránky na Facebooku a budete 24 hodin denně v obraze.
zdroj: pribram.cz
autor: MJByli jsme přítomni a on-line

Vítejte při online přenosu ze zasedání městského zastupitelstva. Záznam připravuje nezávislý zpravodajský portál pribram.cz.

Přepis vzniká v průběhu schůze, neobsahuje tedy doslovná vyjádření zastupitelů nebo občanů, ale jen parafráze. Upozorňujeme čtenáře, že jednání není reprodukováno zcela přesně a záznam tedy může obsahovat jazykové i významové nedokonalosti.

Příjemné sledování. MJ

22. 09. 2014 (14:42:59)  

Za 15 minut začíná jednání příbramského zastupitelstva. V sále jsou zatím jen zastupitelé Pikt, Molnár a Kareš. Připravený je i nový člen zastupitelstva Pavel Mrkáček.

22. 09. 2014 (14:44:13)  

Sál se pomalu plní. Přítomni jsou i kandidáti strany ANO včetně jejich lídra Jindřicha Vařeky.

22. 09. 2014 (15:00:30)  

Jednání je zahájeno. Omluven je doktor Beneš, Růžičková, Doležal, Řehka a Svoboda.

22. 09. 2014 (15:03:04)  

Dnes budou ověřovat Kaiserová a Bartoň. Oba souhlasí.

22. 09. 2014 (15:03:26)  

Pikrt navrhuje stáhnout 3 body (8,9,33) z programu. Nefunguje mikrofon, Šedivý není slyšet. Zřejmě nesouhlasí se stažením bodu č. 33.

Kareš:
Navrhuji zařadit další bod o pronájmu sloupů veřejného osvětlení, které má firma Dirtecho.

Řihák:
Chci se zeptat, proč se stahuje bod č. 33? Pan místostarosta by ho přitom chtěl projednat.

Pikrt:
Je to proto, že panovala dohoda, že plán rekonstrukcí oprav a investic bude v rozsahu jako je nájemné, které je stanoveno. V tomto materiálu čítá částku 21 milionů, upravený plán čítá 34 milionů. Je tam nesoulad a z toho se dá vyvodit, že by to byl nárok na rozpočet příštího roku.

Šedivý:
To je asi nepochopení materiálu. My schvalujeme nájemné. Poslední stránka říká, co máme za priority. Ty jsou vázané na projektovou přípravu a stavební povolení, proto je tam převis, takový zásobník a z toho se pak prochází. Bylo by chybou jich tam mít méně. Jsou tam věci, co se plánovali už v roce 2009. Nikdy neinvestujeme více, než je nájemné.

Řihák:
Chtěl bych požádat, abychom hlasovali každý bod zvlášť.

Pikrt:
Návrh na ztažení je již podán.

Kareš:
Chci se zeptat, jestli je ve smlouvě, že musíme předložit návrh investic. Je reálné, že by o tom mohlo rozhodovat příští zastupitelstvo. Osobně bych bod odložil.

Šedivý:
Mrzí mě, že diskuze probíhá tak dlouho. Minimálně bychom měli stanovit nájemné na 2015. Pak se můžeme bavit o investicích.

22. 09. 2014 (15:13:23)  

Návrh Kareše nebyl přijat.

Bod č. 8 (přísedící Okresního soudu v Příbrami) byl vyřazen.

Bod č. 9 (Záměr využití budovy č. 105 Příbram IV pro sociálně vyloučené) byl také vyřazen.

Bod č. 33 o investicích do vodohospodářského majetku nikoliv.

22. 09. 2014 (15:16:26)  

Kareš: Chtěl bych požádat o jednu informaci.

Pikrt: Je to velmi nestandartní požadavek.

Kareš: Takže o informaci nemůžu požádat?

Pikrt: Bude prostor v bodu různé.

22. 09. 2014 (15:18:35)  

Bod č. 2. Složení slibu Pavla Mrkáčka (ČSSD).
Mandátovou komisí byli zvoleni Michaela Dzamková, Potůčková a Dědečková. Probíhá ověřování mandátu Pavla Mrkáčka, který skládá slib.
 

22. 09. 2014 (15:23:58)  

Bod č. 3. III. etapa rekonstrukce místních komunikací.
Zastupitelstvo by mělo přijmout dotaci a uvolnit peníze na projekt.

Řihák:
Jsem členem výboru regionální rady. Chci pochválit město a úředníky zato, jak žádosti připravují. V rámci kraje jsme byli na první místě, což svědčí o tom, že je umíme připravovat.

Rekonstrukce se budou provádět až příští rok. Zastupitelstvo schvaluje přijetí dotaci 20 milionů korun a vyčlenění 24,9 milionů jako spoluúčast projektu.
 

22. 09. 2014 (15:28:51)  

Bod č. 4. Dotace na Výstavbu klidové zóny Ryneček.

Projekt dosáhl požadované hranice, ale v operačním projektu už nejsou volné prostředky. Město přebírá riziko, jestli bude, nebo nebude dotace později vyplacena. Pokud smlouvu nepodepíšeme, budeme mezi náhradními projekty, budeme v pořadí znevýhodněni. Pokud se do toho pustíme na vlasní riziko, budeme naopak zvýhodněni a budeme mezi prvními. Projekt už je realizován a je podepsána smlouva o dílo.

Cibulka:
Projekt je vysoutěžený, takže pokud nedostaneme dotaci, musí se projekt realizovat z vlastních prostředků?

Vedoucí úřadu:
Přesně tak.

Cibulka:
Takže hrozí, že ho budeme realizovat z vlastních prostředků, když nebudeme mít dotaci.

Cikler:
Jaký to bude mít dopad na rozpočet, přepokládám, že s tím není počítáno.

Pikrt:
Nejsem na to schopný odpovědět.

Řihák:
Měl jsem obdobný dotaz. Města, která provedou soutěž, tak je dobře, Dali jsme do smlouvy o dílu, že se bude realizovat pouze, když získáme evropské dotace? Koncem října se dozvíme, jestli ty peníze získáme.

Šedivý:
Ve smlouvě to nemáme, protože smlouva byla předmětem výběrového řízení. Díky soutěžím jsme ušetřili zhruba 25 milionů, takže můžeme do rizika jít. Podle všech informací na to dosáhneme, pokud ne, bude to placeno z prostředků města. Ne v celé částce, protože výstavba bude probíhat i příští rok. Pokud bychom zahájili stavbu až na jaře, tak nemůžeme dodržet termín dokončení, který je určen na květen 2015, jinak to nejde proplatit.

Úřednice:
Režim těch posledních výzev je pozměněný, jinak ve smlouvě je, že se stavba nezačne bez evropských peněz.

Cikler:
Termín je podle smluv ještě kratší.

Úřednice:
Ten květen je společný pro všechny projekty v ROP. Tady už smlouva o dílo běží.

Řihák:
Nevidím nic špatného na tom, že jsme to soutěžili, to je dobře. Myslím, že na nás peníze vyjdou. Před závěrečným hlasováním bych chtěl požádat o krátkou přestávku.

Vyhlášena pauza 5 minut.

22. 09. 2014 (15:42:46)  

Bod č. 4 byl schválen.

22. 09. 2014 (15:48:13)  

Bod č. 5. Dotace na projekt rekonstrukce hřiště 28. října.

Stejná situace. V seznamu projektu byl na 21. místě, předchozí na 11. místě.

Cikler:
Jak byse financovala tato stavba bez dotace?

Molnár:
Doporučil bych nepřijímat, předpoklad, že na peníze dosáhneme není tak reálný. Požádáme o dotaci v příštích výzvách.

Řihák:
Přikláním se k názoru pana Molnára.

Kareš:
Jsem rád, že je projekt na rekonstrukci hřiště. Do budoucna by to chtělo realizovat i z našich peněz. Zastavím se u jedné věci a to je zeleň, která by se měla pokácet. Je tam 36 stromů. 34 má jít dolů. Možná si vybavíte velký topol v Březohorské ulici. Není v kolizi se hřištěm. Mají jít dolů jenom, že nejsou úplně zdravé. Pokud bude nějaká vichřice, tak tam stejně nikdo nebude sportovat, aby to na něj spadlo. Měli bychom se tím zabývat.

Molnár:
Nebavme se o stromech a nezdržujme diskuzi, teď se jedná o dotaci.

Pikrt:
Setkal jsem se sdružením na ochranu přírodu. Diskutovali jsme o tom a některé opravdu musí padnout. Bude se o tom určitě jednat dál.

Potůčková:
Vy už jste teda do toho projektu něco dali?

Úřednice:
Ještě ne.

Řihák:
Souhlasím s panem radním, částku přes 30 milionů nemáme v rozpočtu. Dotace zřejmě nepřijde. Nebylo by dobré něco podepisovat na posledním zastupitelstvu. Nepodpořím to.

Pikrt:
I když materiál neprojde, je dobře, že se o něm diskutuje. Radnice je na výstavbu hřiště připravena.

Diskuze ukončena. Zastupitelstvo neschvaluje přijetí dotace a uzavření smlouvy s ROP.

22. 09. 2014 (16:00:42)  

Bod č. 6. Volba dalšího člena rady města Příbram.

Minimální počet radních je 5, maximální 11. Pikrt: Dovoluji si dát návrh na usnesení a do konce volebního období neobsazovat funkci 7. pozice v radě města. Kareš: S vašim návrhem souhlasim, dostáváme většinou materiály bez stanoviska rady. V jakém stavu byly vráceny věci pana Poulíčka? Pikrt: Nedokážu odpovědět, město si své věci hlídá. Jestli je všechno vráceno, nevím. Kareš: Možná by bylo jednoduché se vrátit vedoucích odborů, jestli notebook a mobil vrátil roztříkaný. Pikrt: V tuto chvíli to nevím, dáme vám to písemně, ve velmi krátké době. Kareš: Nepotřebuji to písemně, to je jedna otázka. Zeptám se ještě na konci. Šedivý: Já vím, že je předvolební doba, ale žádám, abychom se chovali korektně. To co říká jeden zastupitel, je strašné. Rada bere na vědomí věci, které má v kompetenci zastupitelstvo. Pane inženýre, chovejte se, jak se máte a nesnižujte důstojnost zastupitelstva. Dát si na noc červenou bambuli neznamená, že jste klaun. Rozdíl mezi klaunem a šaškem je velký. Kareš: Na zoufalé komické výlevy a stupidity reagovat nebudu. Molnár: Vy jste to řekl, právě kvůli těm občanům to tady děláte. Diskuze ukončena. Zastupitelstvo schváli, že rada bude mít do konce volebního období je 6 členů.

22. 09. 2014 (16:07:44)  

Bod č. 7. Odstranění shodných názvů ulic.

Dědečková: Jsem předsedkyně kulturní komise, která navrhovala pojmenování ulice. Vloni došlo k tomu, že občané Sázek, kde probíhala výstavba nových rodinných domů, chtěli ulie po názvech stromů. Třikrát nám to bylo vráceno. Trvalo to rok. Pan starosta to zdůvodňoval tím, že bychom měli vytvořit databázi názvů po partnerských městech a osobnostech. Občané trvali na tom, aby se ulice jmenovali, jak si přáli. Komise jim to třikrát schválila. VYtvořili jsme databázi názvů a mezi nimi byl na prvním místě pan Zdeněk Vojíř. V komisi je 7 členů a hlasuje se. Já osobně si myslím, že by se ulice neměly pojmenovávat po osobnostech, máme s tím špatné zkušenosti z minulosti. To, že se ozvala veřejnost, to je jiná. Vyprošuji si, že komise je nekompetentní. Návrhy nikdy nebudou jednotné, ani když vyhraje opozice. Cikler: Změna se musí udělat, ale přikláním se k té změně na Špitálskou ulici. Řihák: My zastupitelé většinou hlasujeme podle doporučení komise, či rady. Mrzí mě, co všechno psal pan Doležal, jinak si ho velmi vážím. Nesouhlasím s tím, co je tam o něm napsáno. Osobně jsem také rád, že to znovu projednáváme. Požádal bych o 5ti minutovou přestávku. Pikrt: Hlasoval jsem pro ulici Zdeňka Vojíře, v tuto chvíli nevidím jediný důvod, proč názor změnit. Dopis jednoho člověka by neměl zvrátit rozhodnutí zastupitelstva. Pan Vojíř dosáhl nejvyšší státní funkce, jakou kdy měl občan Příbrami a není na pořadu dne, aby mu někdo navlíkal stranický dres. Kučera: Pan Doležal píše, že by se ulice měli jmenovat jednoslovně. Já s tím nesouhlasím, představte si Čákovo ulici, nebo Havlovo letiště. Šedivý: Já nechtěl vstupovat do diskuze, protože můj názor znáte. My jsme konzultovali Ústav pro jazy český, oni nám doporučují jednoslovný název. Kareš: Přikloním se k variantě Špitálská, protože je zde určitá souvislost. Argument, že někdo zastává významný post, mi připadá malý oproti tomu, že někdo položil život. Řihák: Můžeme pauzu prodloužit, kolegyni není dobře, navrhuji 15 minut.

22. 09. 2014 (16:20:52)  

Po pauze se pokračuje v projednávání bodu č. 7.

22. 09. 2014 (16:41:09)  

Šedivý: Diskuze byla ukončena, ale předkládání protinávrhů nikoliv. K přejmenování nedojde, revokace nebyla přijata.

22. 09. 2014 (16:44:10)  

Bod č. 10. (8 a 9 staženo) Bedna - akce Streetdance.

Bedna žádá 6750 Kč na akci Streetdance, je to příprava pro soutěž v Plzni. Peníze určené na lektora a dopravu. Prostředky by šly z prevence kriminality. Švenda: Chci tento příspěvek podpořit. Řihák: Je dobře, že pokračujeme v potírání kriminality. Každý rok vyčleňujeme určitou částku na prevenci. Bez ní se nedá kriminalita řešit. Šedivý: Je jasně vidět, že se nám kriminalita snižuje. Mrzí mě, že někteří o našem městě mluví jako o Palermo. Už dávno nejsme na dně. Řihák: V roce 2006 jsme byli nejhorším městěm a za tu dobu jsme udělali obrovský kus práce. Jsem rád, že pan starosta řekl, že ten trend snižování kriminality je trvalý. Kriminalita se používá k různým předvolebním hrátkám. Pikrt: Určitě nejsme Palermo, jsme Příbram. Diskuze ukončena. Zastupitelstvo schválo 6.750 Kč na akci Streetdance.

22. 09. 2014 (16:51:21)  

Bod č. 11. Bedna - adrenalinové odpoledne.

Materiál by měl podpořit činnost mládeže. Akce se zúčastnila ve skateparku. Sešly se tam i děti ze škol. Za tu částku to určitě stálo. Zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek 3.750 Kč na akci Bedny.

22. 09. 2014 (16:53:07)  

Bod č. 12. Kurz sebeobrany pro seniory.

Pro seniory už byl pilotní projekt v roce 2011, vloni rozšířen o sebeobranu. Velmi dobré ohlasy. Senioři se naučí základy sebeobrany i legislativu. Částka by byla použita z prevence kriminality. Pikrt: Byl jsem se podívat na kurzy sebeobrany a skutečně to bylo velmi poučné. Řihák: Jsem rád, že se navazuje na projekty pana Fáry. Jsou to kurzy pro seniory. Začínalo se s kurzem pro ženy. Byl obrovský zájem a to je dobře. Naši senioři jsou nejohroženějšími, co se kriminality týče. Velice rád bod podpořím. Potůčková: Moje známá tam chodí a chválila si to. Kolik seniorů tam chodí? Manažer prevence kriminality: Vloni byla kapacita skoro úplně naplněna 23/25. Je i kurz pro ženy, brzy začne. Kapacita je již naplněna, ale je možnost se ještě přihlásit. Bartoň: My jsme schvalovali peníze na ochranné prostředky pro instruktory, jsou dobře vybaveni? Manažer prevence kriminality Fára: Jsou vybeveni lépe než vloni. Město schválo 35 tisíc na kurzy sebeobrany pro seniory.

22. 09. 2014 (16:59:16)  

Bod č. 13. Rozpočtový výhled na léta 2015-2017.

Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem rozpočtu. Rada města ho doporučila ke schválení. Cikler: Pár položek mi tu chybí. Chtělo by to rozdělit investice na kapitálové, investiční a další. Pokud nepředpokládáte nárůst přijmu, nemůžete předpokládat nárůst běžných výdajů. Neplánuje se čerpání dalších úvěrů. To je vše, co se dá vyčíst. Diskuze ukončena. Zastupitelstvo schválilo rozpočtový výhled.

22. 09. 2014 (17:03:49)  

Bod č. 14. Výběrové řízení na půjčky FOM.

Město obdrželo 3 žádosti dohromady cca za 250 tisíc. Všechny jsou doporučeny ke schválení. Cibulka: Jaký je zůstatek ve fondu? Vedoucí odboru: Cca 9 milionu korun. Kareš: Kolik bylo na začátku volebního období? Vedoucí odboru: To nedokážu říct, půjčky byly vraceny a bylo to vždy kolem 9,5 milionu korun. Kareš: Prostředky z tohoto fondu byly zapojovány do rozpočtu. Šedivý: Z hlavy neznám přesná čísla. Do rozpočtu byly zapojovány, protože ležely ladem a bylo lepší je využít na nějaké investice. Rozdíl mezi hypotékou a úroky na FOM jsou dnes minimální. Švenda: Jaké je tam úročení? Vedoucí odboru: Tři procenta. Řihák: Můžeme my jako zastupitelé snížit ty procenta? Vedoucí odbora: Záleží, jak se to schválí ve vyhlášce. Řihák: Budeme projednávat žádost 750 tisíc korun, tak se ptám, jestli se to dá řešit i půjčkou z FOMu a jestli můžeme odhlasovat třeba 1 procento. Cibulka: Finanční výbor navrhoval snížení sazby na 1,5 procenta, bohužel se to ještě nedostalo na jednání. Diskuze ukončena. Půjčky z FOM schváleny.

22. 09. 2014 (17:10:05)  

Bod č. 15. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2015.

Schváleno bez diskuze.

22. 09. 2014 (17:12:17)  

Bod č. 16. Zpráva o hospodaření města za 1. pololetí.

Kareš: My pronajíme sloupy veřejného osvětlení firmě Dirtecho. Firma Dirtecho má "monopol". V předchozích letech obsazuje zhruba 120-130 sloupů a 51 míst dole. I po revokaci rady, která zvedla nájemné, tak současně nám za jeden kus platí cca 120/47 Kč za jeden kus za měsíc. Zajistil jsem si dost nabídek, které firma Dirtecho poslal firmám. Vždy jsem navrhoval, abychom to pronajímali sami. Tyto plochy se pronajímají s 11 násobnou cenou než kolik nám platí. Udělal jsem jednoduchý kalkul a jenom za nájemné získala firma 974 tisíc. Za stejné metodiky výpočtu jsem zjistil, že za první pololetí 2012 jsme mohli získat 619 tisíc a my jsme dostali nájemné 80 tisíc. Pikrt: Děkuji za lekci z násobení. Vůbec tady nepadlo to, kdo zaplatí ty panely. My pronajíme pozici na sloupu, ta firma to pronajímá včetně toho panelu. Pokud bychom připočítali i tuto částku za výrobu, asi by to číslo bylo jiné. Kareš: Výroba a instalace plochy je placená zvlášť. Dědečková: Myslím, že jsou tu novináři a velice dobře popíšou tuto situaci, jak se počítá zisk. To je neuvěřitelné. Pan Kareš nepřipočítá náklady firmy na údržbu panelů, na člověka, který jí prodává. Je vidět, že je to člověk, který nikdy nepodnikal, možná jen s telefonem jako konzultant. Kareš: Já jsem předpokládal desetinásobný zisk, ta cena je víc než desetinásobek. Předložil jsem výsledek, který považuji za reálný. Šedivý: To bylo klasické představení toho, co zítra budou psát novináři, i když všichni víme, že to tak není. Materiál se jmenuje trochu jinak. My jsme řešili to, co se pan Kareš domnívá, že by v tom bodě mělo být. Mrzí mě to, že ten materiál prochází takto. Řihák: Vývoj našeho hospodaření je velice dobrý. Pokud opozice mluví jenom o jedné firmě, tak se k tomu není třeba dál vyjadřovat. Je to kvalitní vizitka. Diskuze ukončena. Zastupitelstvo zprávu schválilo.

22. 09. 2014 (17:28:38)  

Bod č. 17. Žádost Cykloklubu Příbram o prominutí části půjčky.

Cykloklub splatil jen polovinu půjčky a žádá o prominutí druhé půjčky. Chrastina: Bohužel se musím k tomuto bodu vyjádřit. Je tu někdo z Cykloklubu? (není). Vidíte sami, jakou tomu ten klub přikládá důležitost. Píšou tu, že se dostali do nepříjemné situace tím, že se snížila dotace o 250 tisíc. Ale další peníze dostali z hazardu, takže ve finále dostali asi o 140 tisíc víc než předtím. Nevím, co si o tom myslet, ale myslím, že touto žádostí zpochybňují půjčky, protože kdo si půjčí, musí ty peníze vrátit. Větrovský: To, že tu není nikdo od cyklistů, není až tak důležité, protože i kdyby jich tu bylo dvacet, tak jak říkal pan Chrastina, půjčky se vracet musí. Také te nepodpořím. Řihák: Vážím si výsledků klubu, ale je škoda, že tu nikdo není. My jsme v roce 2012 snížili dotaci o 250 tisíc. To, že dostali navíc z loterií, to dostali všichni. Nebudu hlasovat pro odpuštění, dluh se musí zaplatit. Byl by to nestandartní přístup. Diskuze ukončena. Zastupitelstvo neschválilo prominutí části půjčky.

22. 09. 2014 (17:36:08)  

Bod č. 18. Krátkodobé financování.

Šedivý: Úvěr  má skvělá procenta. Neplatíme, pokud úvěry nevyužijeme. Musím oponovat novinářům, kteří píší, že vyrovnáváme rozpočet úvěry. My ho mnohokrát ani nevyužijeme. Budeme už splácet jenom ČOV a to je bezúročný úvěr. Řihák: My schvalujeme smlouvu úvěru.  Dává k tomu pan Volný souhlasné stanovisko? (Volný smlouvu nečetl) Cikler: Mě nebaví číst smlouvy. Ale něco jsem tam našel. Myslím, že ba nám banky navrhly lepší podmínky. Zavazují tu město žádat banku o schvalování investičních akcí a dalších úvěrů. Šedivý: Je dobře, že pan Cikler řekl, že tento ústav nemá rád a hledá tam tak i věci, které tam nejsou. Ty věci se tam neobjeví, už jsem o tom hovořil. Povinnosti klienta tam nebudou. Ta úvěrová smlouva je psána do 9. měsíce 2015. Zaplatíme asi 1000 korun za vedení účtu, je to pro město opravdu hodně? Řihák: Ta smlouva by měla být připravená tak, jak je a ne říct, že kurzíva platit nebude. Chybí mi tam stanovisko pana Volného, kterému věřím. Cikler: Mrzí mě, že mi pan Šedivý něco vkládá do úst. Nemám problém, aby mělo město polštář nějakých 20 milionů, to je dobrá věc. Mně se jen nelíbí ty podmínky, jen navrhuji, aby se o podmínkách jednalo. Volný: Nejsem schopen smlouvu nyní prohlédnout, ještě jsem ji ani neviděl. Šedivý: Systém, co se týče na městě, je trochu jiný. Smlouvy jsou v garanci ekonomického odboru. Tajemnice: Neplatí to, že každá smlouva musí na právní odbor. Odpovědnost je na vedoucí odboru. Právní odbor se využívá jen u neobvyklostí. Právní odbor je vytížen a nemůže schvalovat všechny smlouvy. Řihák: My jsme zastupitelé a máme o něčem rozhodovat. Nechci, aby pan Volný kontroloval všechny smlouvy. Tato smlouva není připravená ke schválení. Tajmenice: Souhlasím, že smlouva není kompletní. Šedivý: Pojďme tedy odhlasovat jen technické parametry smlouvy. Já tvrdím, že ty body, které citoval pan Cikler, se vůbec neobjeví. Schválil bych tedy jen technické parametry. Řihák: Chtěl bych před hlasováním krátkou přestávku. My schvalujeme uzavření smlouvy, to není žádný záměr. Chybí mi tam stanovisko pana Volného. Možná bychom mohli bod přeřadit jako poslední, aby se na to pan Volný mohl podívat. Diskuze je ukončena a vyhlášena je 10 minutová přestávka.

22. 09. 2014 (17:55:58)  

Po pauze se pokračuje v jednání.

22. 09. 2014 (18:22:47)  

Hovoří inženýr Volný: I když jsem měl velmi málo času, tak jsem dospěl k názoru, že se jedná o standartní formu, jakou banky postupují. Nikomu nebudu radit, ale kdybych byl členem, neměl bych problém pro to hlasovat a to ani v tom neupraveném znění. Podle stanovisek soudu stačí schválit podstatné náležitosti. Ty nepodstatné určuje starosta při podpisu smlouvy.  Řihák: Děkuji panu Volnému, nic jiného jsem nechtěl. Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o přečerpání zůstatku na účtu.

22. 09. 2014 (18:28:50)  

Bod č. 19. Poskytnutí půjčky pro manžele, kterým vyhořel dům.

Černý: HZS nám nahlásili, že nám hoří dům v Žežicích. Přijel jsem tam asi v 10 hodin, kdy už prováděli dohašování. Díky rychlému zásahu se podařilo ochránit část domu. Odmítli náhradní ubytování, které má MěRK k dispozici. Mimořádné okamžité pomoci už obce neposkytují, zažádali si o úřadu práce. Město i tak darovalo 20 tisíc korun. Manželé nyní žádají o bezúročnou půjčku 700 tisíc korun, což odpovídá rozsahu škod. Přikláním se k tomu, abychom půjčku schválili.Cibulka: Co navrhuje rada? Pikrt: Rada přijala tři usnesení, schválila 20 tisíc korun, vzala žádost na vědomí a postoupila zastupitelstvu. Molnár: Žádost přišla déle, rada to nemohla projednat. Cikler: Jde o tíživou životní situaci. Ale jde i o osobní odpovědnost, ta rodina nebyla pojištěna. Myslím, že by bylo dobré, kdyby to bylo na principu půjček z FOM, takže k proplácení faktur a proti nim uvolňovat prostředky. Potůčková: Opravdu bychom měli zápůjčku schválit a mohli bychom použít peníze z FOM, když tam jsou. Řihák: Chtěl bych poděkovat městu, že rychle reagovalo. Ona ta věc je závažná, ale měli bychom se připravit na to, že nemusí být jediná. Proto jsem se ptal, jestli můžeme měnit procenta a kolik je na FOMu peněz. Změnil bych tedy tu vyhlášku. Nedělal bych nesystémové kroky. Vůle té rodině pomoci tu je. Větrovský: Chtěl jsem říct něco podobného. Ale souhlasím s panem Ciklerem, že pojištění je důležité. Podpořil bych to, co říká pan Řihák. Šedivý: Oni už taky ví, že to má být pojištěno. Ta situace je více než tíživá. Nejlépe by bylo využít ty volné prostředky z FOM, ale ta vyhláška nějak zní a má jasně dané podmínky. Ale i kdybychom měli vyhlášku připravenou, tak musí po schválení 15 dní viset. Pokud by to šlo dobře, mohli bychom to schválit až za 2 zastupitelstva, ale my to ani dnes nemáme připravené. Cibulka: To, že nevyužijí námi nabízené bydlení, je jejich volba. Pokud bychom jim ty peníze schválili, pořád by se nám někdo v tíživé situaci hlásil. Pikrt: Oni se na nás obrací, protože by ta půjčka byla nejvýhodnější ze všech subjektů. Švenda: Není tu délka splácení. (ostatní ho upozorňují na opak). Řihák: Shodneme se, že chceme pomoci. Dokonce chceme jít dál. Kareš: Dovoluji si tedy navrhnout půjčit jim ty peníze na rekonstrukci domu. Větrovský: Chceme pomoct všichni, jenom hledáme formu, jak to udělat, aby to bylo správné. Šedivý: Pojďme to tedy dokončit. Dzamková: Proč chtějí 700 tisíc? Já k tomu nemám žádné podklady proč to tak je. Cikler: Myslím, že nějaké podmínky FOMu by tam měly zůstat, třeba aby se to proplácelo proti fakturám. Měl by tam být i nějaký ručitel. Černý: Ty škody se odhadly na začátku a oni těch 700 tisíc potřebují na dokončení toho domu. Cibulka. Chtěl bych se zeptat vedoucí odboru, co by bylo nejlepší. Vedoucí odboru: Nebude tam žádný problém, půjčila bych to standartně jako u jiných zápůjček. Cibulka: Ano, poskytnout peníze, aby se poskytly za podmínek, jako je u FOMu. Pikrt: Dáme přestávku a dohodneme ty jednotlivé podmínky. 5 minut.

22. 09. 2014 (18:59:45)  

Jednání pokračuje bodem č. 19. Potůčková: Navrhovala bych to doplnit o dva ručitele. Větrovský: Mám prakticky totožný návrh. Cikler: Rozšířil bych to o podmínku, že bude předložena účelovost prostřednictvím faktur. Šedivý: Ono to má úskalí, problém je v tom, že ty peníze odejdou z rozpočtu. Nevím, jak udělat ten splátkový kalendář. Hovoří pan Martínek: Rodina má 3 děti, 2 dospělí a ještě tam bydlí jejich rodiče. Diskuze ukončena. Cikler stahuje svůj návrh kvůli nehlasovatelnosti. Odhlasována bezúročná půjčka se dvěma ručiteli.

22. 09. 2014 (19:23:19)  

Bod č. 20. Závěrečný účet Svazku obcí Podbrdského regionu za rok 2013

Zastupitelstvo bere na vědomí.

22. 09. 2014 (19:24:32)  

Bod č. 21. Žádost vlastníka bytu o souhlas se smlouvou o výstavbě.

V domě má město 4 bytové jednotky. Schváleno bez diskuze.

22. 09. 2014 (19:25:59)  

Bod č. 22. Prodej bytu 2+1 obálkovou metodou.

Nejvyšší nabídka 510 tisíc korun (při prvním vyvěšení byla cena cca o 50 tisíc vyšší). Jedná se o celkem slušný dům. 1600 korun jde do fondu oprav. Dům je zateplený s výtahem. Rada nedoporučuje. Kareš: Měli bychom dát vyšší minimální cenu. Černá: Obyklá cena je tak 650-700 tisíc. Diskuze ukončena. Zastupitelstvo neodsouhlasilo prodej.

22. 09. 2014 (19:31:45)  

Bod č. 23. Žádost nájemníku bytu o převod do os. vlastnictví.

Byty byly vyloučeny z prodeje pro veřejně prospěšné zaměstnance. Svoboda: Od kdy tam bydlí? Černá: Pokud nejsou problémy s placením, tak po 3 letech se nájemní smlouvy odbnovují. Řihák: Neměli bychom usnesení schvalovat. Zastupitelstvo neschválilo převod  bytu do os. vlastnictví.

22. 09. 2014 (19:35:33)  

Bod č. 24. Žádost o informaci o prodeji nástavbových bytů.

Byty byly placené z dotací.Vázací doba byla zkrácena z 20 let na 10. Už je možné je prodat. Zastupitelstvo bere na vědomí.

22. 09. 2014 (19:38:24)  

Bod č. 25. Žádost o podporu - Jan Černý.

Jedná se o rally závodníka. Za podporu nabízí zviditelnění v médiích, účast na 4 projektech. Žádosti se pohybují od 10 do 100 procent. Větrovský: Já si myslím, že bychom ho měli nějak podpořit, protože se jedná o výjimečně talentovaného závodníka. Dovoluji si navrhnout podporu 35 tisíc korun na Barum rally. Řihák: Také bych se za to přimlouval, je to výborná reklama pro město. Mám dotaz na paní Enenkelovou, kolik jsme vloni a letos rozdělili peněz z loterií?  Vedoucí odboru: Takto z hlavy to nevím, odpovím písemně. Cikler: V rezervě starosty zbývá 120 tisíc, ale nevím jestli je to ta částka, co sháníte. Je to v dalším bodě. Řihák: Já vím, kolik je v rezervě starosty, ale já sem chtěl vědět, kolik nám už přišlo peněz a kolik se rozdělilo. Šedivý: Rozdělili jsme peníze podle toho, jak rozhodlo zastupitelstvo. Peníze na výstavbu sportovních zařízení zatím máme, ale budeme je používat na rekonstrukci ledových ploch. Kareš: Také bych chtěl požádat o tuto informaci. Končí se diskuze. Zastupitelstvo schválilo 35 tisíc na Barum rally.

22. 09. 2014 (19:50:24)  

Bod č. 26. Žádost o dotaci na oslavy 120 let SK Spartak.

Žádají 80 tisíc korun. Letos už dostali celkem 513 tisíc. Větrovský: Opět bych podpořil. Oslava 120 let je opravdu výjimečná. Navrhuji poskytnout 40 tisíc. Řihák: Nemám problém to podpořit, je to pátý nejstarší klub v republice. Myslím, že si podporu zaslouží. Bartoň: Myslím, že tento materiál souvisí s materiálem 28. Tam mi přijdou značně vysoké náklady. Cibulka: Může nám k tomu něco říci pan Králíček? Hovoří prezident Spartaku Králíček a rekapituluje průběh oslav. Diskuze ukončena. Zastupitelé schválili dotaci 40 tisíc.

22. 09. 2014 (19:58:16)  

Bod č. 27. Žádost o dotaci pro Fit senior.

Žádají 79.810 na cvičení pro seniory zdarma. Peníze by byly na instruktora. Letos už dostal Fit senior 65 tisíc. Řihák: Navrhuji 20 tisíc korun. Chrastina: Já tu cvičitelku znám, dělá to na dobré úrovni. Nevejde se do dotačních pravidel. Doporučil bych dát požadovaný příspěvek. Kareš: Jak jste to myslel, že se nevejde do podmínek? Chrastina: Z těch peněz, co dostává ona provádí činnost a senioři téměř nic neplatí. To jí samozřejmě nestačí na náklady. Moje žena k ní chodí taky a je to celoživotní cvičitelka a chválí jí. Pikrt: I já jsem tam byl a bylo tam plno. Návrh podpořím. Řihák: Neznám paní Hovorkovou osobně, ale věřím panu Chrastinovi. Šedivý: Tam je problém, že senioři platí 200 korun za rok a jinak by platili 1000 Kč. Diskuze ukončena. Zastupitelé schválili dotaci 20 tisíc.

22. 09. 2014 (20:04:43)  

Bod č. 28. Žádost o dotaci na oslavy - tvorba fotoknihy o historii klubu.

Žádají 80 tisíc korun. Kareš: Materiály jsou špatně čitelné. Dovolím si návrh na poskytnutí 40 tisíc korun. Větrovský: Taky si myslím, že bysme měli knihu podpořit. Spartak už dnes jednou peníze dostal, navrhuji jen 20 tisíc korun. Řihák: Podporuji návrh pana Větrovského. I my máme špatně čitelné materiály, nemá to tak jenom pan Kareš. Šedivý: Přijde mi nepřiměřené dát 40 tisíc na knihu, která není potřeba a na cvičení  pro seniory dát jen 20.  Cibulka: V posledním návrhu padlo 20 tisíc. Diskuze ukončena. Přestávka 5 minut.

22. 09. 2014 (20:13:18)  

Pokračuje se po přestávce. Cibulka upozornil na některé zastupitele, kteří odešli a jsou stále přihlášeni. 20 tisíc pro Spartak neprošlo, ale 40 tisíc ano.

22. 09. 2014 (20:26:53)  

Bod č. 29. Žádost o dotaci HC Příbram na mládežnické turnaje.

Hc žádají 10 tisíc na jeden turnaj, dohromady 80 tisíc. HC letos dostalo již dar 1,3 milionů. Molnár: Navrhuji přispět 40 tisíc korun. Větrovský: Mají mnoho mládeže, podporuji také 40 tisíc. Švenda: Také jsem to chtěl navrhnout. Kareš: Já jsem chtěl navrhnout ještě víc, ale podpořím tento. Řihák: Nebudu navrhovat žádnou částku, vše už zaznělo. Zastupitelstvo schválilo 40 tisíc korun pro HC Příbram.

22. 09. 2014 (20:31:17)  

Bod č. 30. Pravidla pro poskytování podpory z rozpočtu města.

Návrh textu pravidel. Jsou shodné pro všechny oblasti podpory. Kaiserová: Podporuji tento materiál, který byl projednán ve všech komisích. Probíhá dlouhá diskuze o definici výkonnostního sportu. Dědečková: Já navrhuji ukončit diskuzi. Kdyby se toho pan Kareš zúčastnil, tak by tomu rozuměl. Diskuze nebyla po hlasování ukončena. Větrovský definuje rozdíly mezi vrcholovým a výkonnostním sportem. Diskuze ukončena Zastupitelstvo schválilo pravidla v původním návrhu.

22. 09. 2014 (20:48:48)  

Bod č. 31. Nabídka na odkoupení splaškové kanalizace v lokalitě Zdaboř.

Zastupitelstvo schvaluje odkoupení za 1 Kč.

22. 09. 2014 (20:50:14)  

Bod č. 32. Nabídka na odkoupení vodovodu.

Zastupitelstvo schvaluje odkoupení vodovodu a bezúplatné zřízení věcných břemen ve prospěch města Příbram.

22. 09. 2014 (20:51:52)  

Bod č. 33. Návrh plánu investic do vodohospodářského majetku na rok 2015.

Śedivý: Projednáváme to každý rok a podle doporučení Evropy. Jedná se jen o zásobník projektů, nepředpokládáme, že uděláme v příštím roce všechno. Měla by se dělat Prokopská ulice na Březových Horách, měly by se tam dělat kompletně nové sítě. Svoboda: Nemám s tím problém, pokud by nebyl v návaznosti další materiál. Bude se zvyšovat cena vodného a stočného a s tím nemůžu souhlasit. Měly by se hledat jiné cesty, proto nemůžu návrh podpořit. Řihák: Také nechceme zvyšovat nájemné, ale platí se z toho opravy a zabraňují ztrátám, které se každý rok snižují. Kareš: Mám pocit, že vztah s vodohospodáři je pokřivený. Máme menší ztráty, snižujeme spotřebu, platíme víc. Kdy skončí permanentní opravy? Šedivý: Vy jste technik a učil na průmyslové škole. Sám víte, že jsou věci, které takto vycházejí. Pokud odeberete méně vody a máte fixní náklady, tak vám náklady na tu jednotku stoupají. Ta naše smlouva má dobré parametry. Nebyla shozena EU. Pro Veolii je nevýhodná, má strašně nízké výdělky. Řihák: Pamatuji si rok 2006-2008, kdy byl pan Kareš místostarosta a pamatuji na diskuze, jestli budeme zvyšovat nájemné. Celý život je o zodpovědnosti. Vy jste se nechoval jinak než pan Šedivý, nikdy jste nenavrhl zrušení smlouvy, naopak jste nás přesvědčovali o zvýšení ceny nájemného. Šedivý: Kdy skončí opravy? Vy také musíte chodit neustále kolem baráku. Prostě to zvládneme, ano, bude líp. Kareš: Já mluvil jen o výši vodného a stočného. Diskuze ukončena. Zastupitelstvo neschválilo plán investic o jeden hlas. (Přítomno je už jen 18 zastupitelů)

22. 09. 2014 (21:15:54)  

Bod č. 34. Návrh na odkoupení vodovního řadu.

Stejné jako v předchozích případech. Odsouhlaseno.

22. 09. 2014 (21:17:13)  

Bod č. 35. Návrh na odkoupení vodovního řadu.

Odsouhlaseno bez diskuze.

22. 09. 2014 (21:18:52)  

Bod č. 36. Zřzení věcného břemena.

Kvůli narovnání majetkoprávních vztahů. Bez diskuze odsouhlaseno.

22. 09. 2014 (21:19:49)  

Bod č. 37. Příprava rekonstrukce pěší zóny Cíl ("Křižák")

Měla by být vyhlášena soutěž o návrh. Schvaluje se jen vyhlášení soutěže o návrh na řešení tohoto prostoru. Šedivý: Pokusů na revitalizaci bylo již několik. Hovoří vedoucí Rozmajzl: Jsou zpracovány 2-3 studie. Nikdy nedošlo k realizaci. Nyní se problematika znovu otevírá. Havelka: Se záměrem souhlasím. Jsou tím myšlené jen vnitrobloky? Šedivý: Nyní ano, ale navazovat bude muset i okolí. Havelka: Všichni víme, že z jedné části vnitrobloku je parkoviště. Kareš: Jsem také rád, že soutěž o návrh vznikne. Je tam mnoho bezdomovců, co tam pijí alkohol. Je tam nepořádek. Absolutně neudržovaná nádoba na květiny. Městská policie by tam měla chodit častěji a tyto osoby kontrolovala. Zvažoval bych i vyhoštění osob, které nemají bydliště v Příbrami. Řihák: Viděl jsem vystoupení pana Kareše i v televizi. Městská policie by měla reagovat, jinak by se mi to nelíbilo. Počítáme s tím, že se studie zpracuje a pak povedeme diskuzi s občany. Pikrt: Jsem rád, že tu ten materiál je. Situaci budeme projednávat ve středu. Co řekl pan Kareš bylo přehnané. Bezdomovci se tu vyskytují, má jich tu tak do 20. I když je někam odvezete, tak se vrátí. Není to jednoduchá práce. Velitelka MP Vodičková: V této lokalitě se věnujeme společně se státní policí, kde jsou společné hlídky. Chtěla bych vidět videozáznam, kde se plácají s bezdomovci po ramenou. Musím upozornit, že vykázat občana z města je problematické. Nemáme zákonný podklad za trestání lidí za požívání alkoholu na veřejnosti. Není to problém jen této lokality. Kareš: Myslím si, že by měla být jiná aktivita městské policie. Záznam nemám, bude to tvrzení proti tvrzení. Myslím si, že jste za 4 roky neudělali vůbec nic. Šedivý: Sám dobře víte, že to není možné mít všude služebny. Vedoucí MP: Služebny nejsou řešením. Asistenti prevence kriminality se ubytovnám věnují. Služebna je pouze zátěž pro rozpočet, tam se strážníci pouze převlíkají. Pikrt: Chci se důrazně ohradit proti tomu, že se za 4 roky nic neudělalo. Tady se toho udělalo velmi mnoho. Kareš: Nespojuji s vedením policie další, ale jenom vás, pane starosto. Mluvil jsem jen o této lokalitě. Tak si tam sami dojděte. Pikrt: Jestliže tam můžete být pětkrát denně, jak říkáte, tak jim asi musíte být velmi blízko. Řihák: To prostředí se tam musí řešit, ale nesouhlasím, že se tam nic neudělalo. Přimlouvám se za zvýšený dohled, určitě máme co zlepšovat. Větrovský: Vždycky je co zlepšovat. Policii potkávám večer, když jezdím z práce. Diskuze ukončena. Zastupitelstvo schvaluje přípravu investiční akce.

22. 09. 2014 (21:48:38)  

Bod č. 38. Investiční akce 2014-2015.

Odhlasováno bez diskuze.

22. 09. 2014 (21:52:28)  

Bod č. 39. Petice občanů za vydání vyhlášky, která zamezí výstavbě ubytoven.

Kareš chce, aby MP vypracovala plán speciální kontroly ubytoven. Cibulka: Petice se týká stávajících ubytoven. My jsme přijali stavební uzávěru. Šedivý: Situace je již vyřešena. Řihák: Těm majitelům bude končit tento byznys. Diskuze ukončena. Návrh Kareše neprošel o jeden hlas, původní ano.

22. 09. 2014 (22:01:39)  

Bod č. 40. Prodej pozemku.

Rada doporučuje. Na pozemku je garáž ve vlastnictví majitelky. Odhlasováno.

22. 09. 2014 (22:03:00)  

Bod č. 41. Žádost o odprodej pozemku.

Obdobný případ. Odhlasováno

22. 09. 2014 (22:03:46)  

Bod č. 42. Nabídka k využití předkupního práva ke garáži.

Znalecký posudek na 20 tisíc, majitelka požaduje 35 tisíc. Diskuze ukončena. Zastupitelstvo neschvaluje využití předkupního práva.
 

22. 09. 2014 (22:06:02)  

Bod č. 43. Žádost o prodej pozemku.

Hovoří zástupce manželů Třešňákových: Chybou právníků nebyl převod vložen do katastru nemovitostí. Švenda: Přijde mi vhodné to prodat. Navrhuji prodat za 2000 Kč za mter čtvereční. Řihák: Máme nájemné 120 Kč za metr. Doporučuje něco rada? Chci upozornit, že máme 120 Kč za metr nájem, víc k tomu říkat nebudu. Diskuze ukončena. Návrh nebyl přijat.

 

22. 09. 2014 (22:13:02)  

Bod č. 44. Různé.

Bartoň popisuje průběh kontrol kontrolního výboru. (další zastupitelé opouštějí sál, zbylo jich 15). Kareš: Chodník pod Novákem je neosvětlený. Byly tam v minulosti obtěžovány ženy, panovaly tam určité obavy. Lokalita je neosvětlena. Chtěl bych požádat o to, aby byl chodník osvětlen, aby se tam lidé cítili bezpečně. Dál se chci věnovat dopisu, který se týká dopisu pana Hudíka, který se zabývá tím, kdo provádí revize. Pan Hudík vyvrací některá vaše slova, pane starosto. Dodává, že varianta, kdy si realitka najímá firmy, je nevýhodná. Mám informaci, která zní, že jste vybrali firmy, které neměly povolení k činnosti. Prosím o písemnou odpověd, že tomu tak není. Chci přehled toho, kdo pro město provádí revize a kolik nás stojí. Dále bych chtěl vědět, jaká úřednická místa byla v průběhu roku 2014 obsazena a kdo do nich nastoupil. Týká se to i vaší dcery? Prý nastoupila na dopravní úřad a byla následně převedena na jiný úsek. Řihák: Chtěl bych zastupitelům poděkovat za dnešní jednání. Podle některých signálů mělo probíhat jiným způsobem. Můžeme mít na sebe rozdílné názory, ale je dobré, že jsme se respektovali. To co je ve volebních kampaních, je nechutné, ta situace hrubne. Chci všem poděkovat zato, že jsme udělali spoustu dobré práce. Někdy mi vadil pan Kareš a Švenda, ale alespoň měli zájem o tu práci. S některými z vás se už možná neuvidíme. Pane Kareši s úsměvem jde všechno líp. Na Konto Bariéry také přispívám. Pane Kareši, kde máte ten nos? Já myslel, že nás přijdete vypískat. Kareš: Pane starosto, můžete mi odpovědět? Tajemnice: Bylo vypsáno výběrové řízení na úředníka na dopravním úřadě. Bylo přihlášeno asi 5 lidí. Paní Marková byla špičkově první ze všech. Za 12 let obsazuji vždy jen ty nejlepší na místa ve výběrovém řízení. Podepsala jsem pracovní smlouvu na dobu určitou, protože to byl záskok. Na vnitru zůstalo místo po jedné pracovnici a nová vedoucí žádala o posilu, protože nezvládají. Takže jsme dávali dohromady navýšení pracovní činnosti na matrice. Toto bylo spojeno mnou do pracovní náplně. Je to všechno podle úřednického zákona a hlavně je to o kvalitě lidí. Svoboda: Rád bych chtěl na závěr tohoto zastupitelstva vyjádřit se k některým záležitostem. Děkuji za spolupráci všem, kteří nám poskytovali servis. Trochu mě uráží a jsem smutný z toho, že některá hnutí uvádí, že se za ty 4 roky nic neudělalo. To mě uráží, protože jsem vždy podporval věci, které se dařili. Lidé to sami musí vidět. I když jsem opoziční politik, musím některé věci pochválit.

22. 09. 2014 (22:31:00)  

Hovoří pan Martínek (osadní výbor Žežice): Chtěl jsem poděkovat vedení města i úředníkům za spolupráci. Šedivý: Vy víte, že pamatuji doby minulé i současné. Ta doba zhrubla. Dřív jsme se hádali, ale po zastupitelstvu jsme šli ke Švejkovi, tam jsme si to vyříkali a bylo to fajn. Dneska nejsme schopni spolu po zastupitelstvu mluvit a to mě strašně mrzí. I ty sliby, které jsou jsou v rozporu i se zákony. Mrzí mě, že jsou tu hnutí, které říkají, že vrátí městu úsměv, na druhou stranu vydávají noviny, kde dehonostují osoby tím, že je přivážou k boudě. Vy si myslíte, že je správně si podplácet některé žurnalisty a novináře, aby o nich pořád psali? Pořád se píše o korupčních aférách na radnici, ale která tu byla za ty 4 roky? Nereálné sliby takhle dávat? Vždyť je to směšné. Já nechci vést negativní kampaň, ale jen nechci, aby se pomlouvalo. Jménem ODS děkuji za konstruktivní spolupráci. Mně nevadí, když mě někdo kritizuje, ale vadí mi, když to jsou lži. Pevně věřím, že naši voliči viděli, kdo tu pracuje a kdo tu kecá. Pikrt: Také patřím mezi matadory, jsem tu už čtvrté období. Řihák: Nezažil jsem nikdy opozici, když jsem kandidoval poprvé, tak jsme uspěli a šel jsem rovnou do koalice. Problém vidím v tom, že ta kampaň zhrubla. Vidím problém v tom, že nás čeká čerpání peněz z EU. Bojím se, abychom se pak domluvili, jak pokračovat. Můžeme mít jiný názor na náměstí a kašnu, nikdy se nebude líbit všem, ale močit do ní a podobně... Na slušné lidi se podává trestní oznámení. Není nic jednoduššího než něco bourat a udávat. Myslel jsem, že sem někdo přijde a něco nám řekne a nepřišel. Chovejme se k sobě tak, aby ti, kdo se sem dostanou, dělali něco pro lidi.

22. 09. 2014 (22:43:50)  

Šedivý: Děkuji všem úředníkům za práci, kterou jste dělali i to, že jste snášeli naše vrtochy. Řihák: Děkuju i opozici, že se chovala tak, jak se chovala. Pikrt: Končím dnešní jednání zastupitelstva.

Za pozornost děkuje i zpravodajský portál pribram.cz

22. 09. 2014 (22:45:10)  Další články

Dětské domovy ve Středočeském kraji čeká přechod k samostatným bytům a domům Dětské domovy ve Středočeském kraji čeká přechod k samostatným bytům a domům Cílem je, aby se život dětí v náhradní rodinné péči víc přiblížil životu jejich … Zahájení adventu bude opět bez ohňostroje. Na Štědrý den vyjede vánočně ozdobený kočár s pastýřem Zahájení adventu bude opět bez ohňostroje. Na Štědrý den vyjede vánočně ozdobený kočár s pastýřem Zahájení adventu bude opět bez ohňostroje či videomappingu. V anketě můžete vyjádřit … Ve výzvě 10 000 kroků má Příbram celorepublikového vítěze Ve výzvě 10 000 kroků má Příbram celorepublikového vítěze K říjnové výzvě 10 000 kroků se v Příbrami připojilo 126 účastníků a devět týmů. Ve … Příbramská teplárna nedosáhla na zelené bonusy a ohlásila zvýšení cen Příbramská teplárna nedosáhla na zelené bonusy a ohlásila zvýšení cen Teplárna Energo Příbram před deseti dny potvrdila, že nedosáhla na zelené dotace na … Česko je na prahu chřipkové epidemie Česko je na prahu chřipkové epidemie U chřipkových onemocnění dosahují hranice začátku nepříznivé epidemiologické … U Lazska havarovala řidička Volkswagenu do stromu, z auta ji museli vyprostit hasiči U Lazska havarovala řidička Volkswagenu do stromu, z auta ji museli vyprostit hasiči Řidička utrpěla otřes mozku a pohmožděniny na hlavě, zasahující lékař měl podezření i … Středočeský kraj příští rok rozdělí sportovcům a skautům 47 milionů korun Středočeský kraj příští rok rozdělí sportovcům a skautům 47 milionů korun O nový typ dotace pro skauty, turistické oddíly a podobně budou moci žádat spolky, … Záchranáři na Kasbergu vyprostili trosky havarovaného letadla Záchranáři na Kasbergu vyprostili trosky havarovaného letadla Jednomotorový letoun Maschine Rockwell Commander 112B v sobotu odstartoval z Příbrami … Středočeský kraj bude dál vyplácet dotace obcím, které neregulují hazard Středočeský kraj bude dál vyplácet dotace obcím, které neregulují hazard S materiálem nesouhlasili opoziční zastupitelé za ANO, výhrady však proti němu měli i …
Blíží se Giving Tuesday. Darovat můžete i svůj čas Blíží se Giving Tuesday. Darovat můžete i svůj čas Štědré úterý je celosvětovým dnem dárcovstvím, letos připadá na 28. listopadu.
Kodex redakce Reklama Pro média Kontakty
Provozovatel portálu pribram.cz Rosalota, s. r. o.
Mariánská 135
261 01 Příbram IV

IČ: 02289288
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 217655.


Redakce zpravodajství portálu pribram.cz
Společnost Rosalota, s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.

Autorská práva vyhrazena. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření jakýmkoli způsobem, mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez písemného souhlasu společnosti Rosalota, s.r.o. zakázáno.
2014 - 2023 © Rosalota, s.r.o.Všechna práva vyhrazena. webdesign | websystem | KAO.cz
Nastavení souborů cookies
Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?
Informace o cookies
Souhlasím Přizpůsobit
Podrobné nastavení cookies « zpět
Soubory cookie používáme k zajištění základních funkcí webu a ke zlepšení vašeho uživatelského zážitku. Souhlas pro každou kategorii můžete kdykoliv změnit.

Nezbytné cookies
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Tyto soubory zajišťují uchovávání produktů v košíku, zobrazování seznamu oblíbených výrobků, správné fungování filtrů, nebo přihlášení. Bez těchto souborů cookies nebude webová stránka správně fungovat a ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat. Tyto soubory cookies neukládají žádné osobně identifikovatelné informace.
Cookies pro marketing
Umožňují nám sledovat souhrnné informace o návštěvnosti stránek a využívání různých funkcí. To nám pomáhá naše weby zlepšovat tak, aby Vám lépe sloužily. Analytické cookies jsou nastavovány třetími stranami - Google Analytics, TOP list.

Povolit všechny kategorie cookies Povolit vybrané kategorie cookies