6. 12. svátek má Mikuláš
Nobelia
OBJEDNEJTE SI PIZZU

Spolek Skutek: Výše odměn v Galerii Františka Drtikola jsou adekvátní

20. května 2023   (10:08)
Spolek Skutek: Výše odměn v Galerii Františka Drtikola jsou adekvátní
foto: pribram.cz/Jakub Pečenka

Spolek Skutek se v otevřeném dopise vyjádřil k činnosti ředitele Galerie Františka Drtikola Příbram Jana Freiberga.


Vážený pane starosto, vážené členstvo Rady a zastupitelstva města Příbrami,

paní zastupitelka Markéta Škodová nedávno vznesla závažná obvinění vůči hospodaření a dramaturgii ředitele Galerie Františka Drtikola Příbram. Politické reprezentaci města neupíráme právo sledovat a ověřovat, jak je naplňována koncepce galerie a jak jsou vynakládány prostředky v jím zřizované instituci. Jako profesní sdružení působící v oblasti současného výtvarného umění nicméně považujeme za vhodné vyjádřit se k několika tématům ve prospěch stávajícího ředitele Jana Freiberga.

Spolku Skutek nepřísluší posoudit, zda galerie finanční prostředky užívá v souladu s koncepcí a rozpočty předloženými zřizovateli a Ministerstvu kultury ČR. To je jednoznačně v kompetenci města a ministerstva. Některá tvrzení paní zastupitelky je ovšem vhodné uvážit v širších souvislostech, protože kritizované skutečnosti nemusejí být vnímány jako nedostatek, či dokonce jako zneužití veřejných financí, ale naopak jako klad.
Zásadní nesouhlas proto vyjadřujeme s tvrzením paní Škodové o přehnaném honorování umělců a umělkyň. Ti totiž nejsou institucemi odměňováni pouze za samotný fakt, že v galerii vystavují, ale zejména za pracovní úsilí, které výstavě věnují. Například paní Škodovou uváděný honorář pro sochaře Martina Zet za přípravu výstavy Olovo ve výši 77 tisíc korun je přitom přesně tím případem, kdy autor připravoval a uskutečnil výstavu „původní“ (vznikající přímo pro galerii) a realizačně náročnou. Její výsledná podoba, shrnutá rovněž v katalogové publikaci, dokládala, že to, co se možná zdá býti nadsazenou odměnou, je ve skutečnosti honorářem, který se nerovná ani dvěma průměrným měsíčním platům v ČR. Práce na výstavě přitom obnášela stanovení její základní koncepce, ideovou přípravu velkého počtu děl, jejich výrobu, přípravu na jejich převoz a následnou instalaci v galerii. Při znalosti celého řetězce úkonů, jichž je zapotřebí, a jejich časové náročnosti, se honorář pro Martina Zet přehnaným nejeví. Obdobně lze nahlížet i druhý uváděný případ „konkrétní fotografky“ a její celkové odměny 50 tisíc korun za „realizaci výstavních zvětšenin“ a „instalaci a koncepci“ výstavy.
Paní zastupitelka se nemýlí, když tvrdí, že svou výší tyto honoráře nejsou obvyklé. V tomto směru představa o honorování umělkyň a umělců nadlouho uvízla ve vzduchoprázdnu, které v české společnosti zbylo po období státního socialismu, jež umělkyně a umělce (sic selektivně) zaopatřovalo systémem podpor a nákupů, a nenaplněné víry v trh s uměním, kterým se vyznačoval návrat ke kapitalismu v 90. letech minulého století. Na neutěšenou situaci proto instituce reagují jednak hrazením nákladů, jednak stále více z nich autorkám a autorům vyplácí honoráře.

Z výše uvedených důvodů jsme proto toho názoru, že výše odměn v Galerii Františka Drtikola jsou adekvátní. Tím spíše, že se jedná o veřejnou instituci, která program nevytváří proto, aby umění propagovala jako obchodní artikl. Ke svým úkolům proto nemá přistupovat s tím, že si umělkyně a umělci vydělají jinde, ať už zmíněným prodejem uměleckých děl, a nebo zakázkami či v jiných zaměstnáních. Své prostředky naopak vynakládá na to, aby kulturní hodnoty veřejnosti předkládala na základě kritérií odborného charakteru a bez postranních úmyslů marketingu a prodeje. Takto vynaložené prostředky daňových poplatníků (včetně zaplacení honorářů) jsou proto těmi nejlépe vynaloženými.
Do souladu s praxí je třeba uvést také dotaz paní zastupitelky na osud děl, do jejichž vzniku bylo investováno z veřejných prostředků. Naznačila totiž, že taková díla by měla zůstat v majetku města či galerie. Jak jsme již uvedli, příspěvek na realizaci uměleckých děl a výstavy je rozšířenou praxí. Jejich výše se sice liší podle instituce a nákladnosti výstavních událostí, není-li ale jinak dopředu dáno, zůstávají tato díla v majetku autorek a autorů. Příspěvek totiž mnohdy nedosahuje výše všech nákladů na vznik díla a ještě méně často autorské či tržní ceny děl. Jejich pořízení do sbírky by pak znamenalo přinejmenším doplatit rozdíl mezi příspěvkem a tržní cenou děl.
Podpůrné stanovisko chceme vyjádřit také k úrovni výstavního programu galerie. Pakliže paní zastupitelka Škodová uvádí, že „část laické i odborné veřejnosti“ sleduje „se vzrůstajícím znepokojením nekoncepční a chaotické ředitelovy kroky“, aniž by upřesnila, koho konkrétně tím míní, tak jako organizace s transparentní členskou základnou (a profesními zkušenostmi jejího členstva) oceňujeme Freibergovu programovou koncepci a kvalitativní úroveň dosud proběhlých výstav a doprovodných programů. Nový ředitel navázal na kvality programu její předchůdkyně Hany Ročňákové a svými výstavami seznamuje veřejnost s výraznými představitelkami a představiteli fotografie a výtvarného umění současnosti i historie. Snaží se invenčně rozvíjet odkaz Františka Drtikola a zatraktivnit ho mladé generaci. Z pozice městské galerie se zaměřil na umělecká díla ve veřejném prostoru města Příbrami. Výstavou Valerie Pankova na přelomu minulého roku pro změnu zareagoval na probíhající válečnou agresi Ruska vůči Ukrajině.
V programu Jana Freiberga tak nacházíme prvky, jimiž se GFD přihlašuje k vlastní identitě, posouvá se do 21. století, reaguje na aktuální společenské události, snaží se z odborných pozic docenit umění nedávné minulosti a k publiku se obrací výstavami, v nichž se kvality současného umění snoubí s ohledy na konzervativněji laděné diváky. Domníváme se, že Freibergem zvolená dramaturgická strategie je ukázkovým příkladem, jak lze profilovat galerii sídlící mimo největší umělecká centra.
Programová nabídka a provedení výstav i doprovodných programů Galerie Františka Drtikola svou kvalitou i rozsahem odpovídá všem galerijním standardům, například i členů Asociace muzeí a galerií, jíž je GFD plnohodnotným členem.
Třebaže chápeme znepokojení paní zastupitelky z menšího počtu výstav, chceme upozornit, že se opět jedná o výraznější trend, kterým část institucí reagovala na volání po zvolnění tempa kulturního průmyslu. Nevyhovovalo ani tvůrkyním a tvůrcům kulturních událostí, ale v důsledku ani publiku, které mnohdy nemělo dostatek času na návštěvu rychle se střídajících událostí. U kritizovaných programových změn je zase zapotřebí uvážit, do jaké míry se na nich – podobně jako u celé řady jiných galerií a muzeí umění – podepsala rušení a přesouvání událostí zapříčiněná opatřeními proti epidemii covid-19 v letech 2020-2021. Jak jistě potvrdí i v jiných galeriích a muzeích, projevovala se na plánování a uskutečňování programu i v roce následujícím.
Věříme, že tímto dopisem přispějeme k uvážlivému posouzení obvinění, která byla vůči Janu Freibergovi vznesena, a případně k nalezení všestranně vyhovujících podmínek pro realizaci programu, kterým Galerie Františka Drtikola dosáhla nadregionálního významu.

S pozdravem

za Spolek Skutek
Mgr. et Mgr. Alena Kunicová, předsedkyně
Spolek Skutek je profesní organizací sdružující osoby působící na poli vizuálního umění (umělce, kritiky, kurátory…), která definuje a hájí zájmy osob svázaných s oblastí výtvarného umění. Sdružuje osoby různých uměleckých názorů, které si uvědomují, že solidarita a společná aktivita může kultivovat prostředí, v němž žijeme a tvoříme. Náplní činnosti je formulování problémů spjatých s působením na tuzemské výtvarné scéně a hledání a prosazování jejich systémového řešení.

Tip redakce: Pokud nechcete, aby vám unikly aktuální informace, staňte se fanoušky naší stránky na Facebooku a budete 24 hodin denně v obraze.
zdroj: Spolek Skutek
autor: Mgr. et Mgr. Alena Kunicová
Související


Další články

Roční dálniční známku koupíte do konce února výhodněji Roční dálniční známku koupíte do konce února výhodněji Ceny dálničních poplatků se mění od 1. března 2024, roční kupon bude stát 2300 … Koledy, pohádky a dárky pod stromečkem. Vánoce budou v příbramském divadle už v neděli Koledy, pohádky a dárky pod stromečkem. Vánoce budou v příbramském divadle už v neděli Celodenní rodinná akce nabídne divadelní představení, promítání v kině, tvoření a … Mediální gramotnost středoškoláků otestuje olympiáda Mediální gramotnost středoškoláků otestuje olympiáda Do vědomostní soutěže se mohou tříčlenné týmy studentů středních škol a učilišť … Svatá Hora pořádá druhý ročník cyklu adventních koncertů Svatá Hora pořádá druhý ročník cyklu adventních koncertů Během prvního z celkem tří koncertů uslyší diváci adventní skladby Johanna Sebastiana … Vodné a stočné v Příbrami se od ledna nemění, kvůli DPH ale lidé zaplatí více Vodné a stočné v Příbrami se od ledna nemění, kvůli DPH ale lidé zaplatí více V dalších středočeských městech zdraží vodné a stočné výrazněji. MHD Příbram se propojí s PID, změní se názvy zastávek a číslování linek MHD Příbram se propojí s PID, změní se názvy zastávek a číslování linek Nové číslování linek MHD souvisí s tarifní integrací do systému PID. AKTUALIZOVÁNO Galerie představí středověké Ernestinum ve virtuální realitě a dílo Jiřího Kobra Galerie představí středověké Ernestinum ve virtuální realitě a dílo Jiřího Kobra Vernisáž nové výstavy se za účasti sochaře a řezbáře Jiřího Kobra uskuteční ve středu … Mladá lékařka: Svoji práci miluji, ale rodinu téměř nevidím Mladá lékařka: Svoji práci miluji, ale rodinu téměř nevidím Ministerstvo zdravotnictví by mělo se zdravotními pojišťovnami řešit distribuci … ROZHOVOR Příbram bude v příštím roce hospodařit se schodkem 113 milionů korun Příbram bude v příštím roce hospodařit se schodkem 113 milionů korun Návrh rozpočtu schválili zastupitelé. Pro hlasovalo 23 zastupitelů, nikdo nebyl proti …
Ani letos nenechají čerti zlobivé děti bez brambor a uhlí Ani letos nenechají čerti zlobivé děti bez brambor a uhlí V některých rodinách přijde trojice k dětem domů, kde jim Mikuláš přečte jejich dobré …
Kodex redakce Reklama Pro média Kontakty
Provozovatel portálu pribram.cz Rosalota, s. r. o.
Mariánská 135
261 01 Příbram IV

IČ: 02289288
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 217655.


Redakce zpravodajství portálu pribram.cz
Společnost Rosalota, s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.

Autorská práva vyhrazena. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření jakýmkoli způsobem, mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez písemného souhlasu společnosti Rosalota, s.r.o. zakázáno.
2014 - 2023 © Rosalota, s.r.o.Všechna práva vyhrazena. webdesign | websystem | KAO.cz
Nastavení souborů cookies
Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?
Informace o cookies
Souhlasím Přizpůsobit
Podrobné nastavení cookies « zpět
Soubory cookie používáme k zajištění základních funkcí webu a ke zlepšení vašeho uživatelského zážitku. Souhlas pro každou kategorii můžete kdykoliv změnit.

Nezbytné cookies
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Tyto soubory zajišťují uchovávání produktů v košíku, zobrazování seznamu oblíbených výrobků, správné fungování filtrů, nebo přihlášení. Bez těchto souborů cookies nebude webová stránka správně fungovat a ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat. Tyto soubory cookies neukládají žádné osobně identifikovatelné informace.
Cookies pro marketing
Umožňují nám sledovat souhrnné informace o návštěvnosti stránek a využívání různých funkcí. To nám pomáhá naše weby zlepšovat tak, aby Vám lépe sloužily. Analytické cookies jsou nastavovány třetími stranami - Google Analytics, TOP list.

Povolit všechny kategorie cookies Povolit vybrané kategorie cookies