vývoj epidemie COVID-19
testovaní nemocní uzdravení zesnulí
celá ČR 43498 2866 11 17
Středočeský kraj 1747 372 -- 1
okres Příbram -- 20 -- --
Příbram -- 6 -- --

Sledujte s námi dnešní zastupitelstvo, startujeme v 16 hodin

ON-LINE PŘENOS
5. září 2016   (06:33)
Sledujte s námi dnešní zastupitelstvo, startujeme v 16 hodin

Dnes se koná první jednání zastupitelů po prázdninové pauze.Dnes od 16 hodin se po několika týdnech opět sejde příbramské zastupitelstvo. Na to čeká něco přes 30 bodů, ale dá se odhadovat, že se program o nějaké nové doplní. Očekávat lze například jmenování nového zastupitele po úmrtí Jiřího Svobody z konce srpna tohoto roku.

Zastupitelé se budou zabývat například i přehledem účasti kontrolního a finančního výboru nebo zprávou o plnění usnesení zastupitelstva města. Na program se opět dostane založení agentury destinačního managementu Brdy, která na červnovém zasedání nebyla schválena. Materiál by měl být nyní doplněn o podrobnější informace.

Zastupitelstvo bude probírat i vodohospodářský majetek, přesněji stanovení nájemného společnosti 1. SčV a plán investic na příští rok. Na programu bude i schvalování několika individuálních dotací a programů pro poskytování dotací na příští rok.

Jednání můžete opět sledovat i z pohodlí svého domova pomocí našeho online přenosu, který začíná pár minut před 16. hodinou.

Program:

1. a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatel
1. b) Schválení programu jednání
1. c) Informace rady města
2. Návrh smlouvy o bezúplatném převodu pozemků v k. ú. Lazec, Příbram, Zdaboř
3. Přehled účasti členů na jednání výborů ZM za I. pololetí 2016
4. Statut finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva města Příbram
5. Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.04.2016 do 30.06.2016 včetně plnění usnesení ZM za minulá období
6. Návrh rozpočtového opatření – změny rozpočtu města Příbram na rok 2016
7. III. výběrové řízení na poskytování zápůjček z Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram pro rok 2016, návrh Komise fondu oprav a  modernizace
8. Založení agentury destinačního managementu Brdy
9. Aktualizace požárního řádu města Příbram
10. Žádost o navrácení slavnostního praporu SDH Příbram 1
11. Program pro poskytování dotací pro rok 2017 – oblast dobrovolní hasiči
12. Vyhláška o stanovení školského obvodu základních škol zřizovaných městem Příbram
13. Žádost o individuální dotaci (Jaroslav Krůta)
14. Návrh Obecně závazné vyhlášky
15. Řád veřejného pohřebiště
16. Souhrnná zpráva o vodohospodářském majetku města Příbram za rok 2015 
17. Stanovení nájemného společnosti 1. SčV, a.s., a plán investic do vodohospodářského majetku města na rok 2017
18. Návrh darovací smlouvy – Nadační fond Veolia
19. Žádost o dotaci (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, z.s., pobočka Příbram)
20. Žádost o dotaci (Magdaléna, o.p.s.)
21. Žádost o dotaci (Farní charita Příbram)
22. Program pro poskytování dotací na rok 2017 – oblast zdravotnictví
23. Program pro poskytování dotací na rok 2017 – oblast sociální
24. Výzva k uznání vzniku vlastnického práva vydržením části pozemku p. č. 602/1 v katastrálním území Březové Hory a související případná revokace usnesení zastupitelstva města č. 478/2016/ZM ze dne 23.05.2016
25. Žádost o prodej pozemků p. č. 96/1, p. č. 99/1, p. č. 100/1, p. č. 100/2, p. č. 102/36 v katastrálním území Zavržice
26. Žádost o prodej pozemku p. č. 1378/13 v k. ú. Příbram
27. Žádost o prodej pozemku p. č. 2716/5 v katastrálním území Příbram
28. Žádost o prodej pozemku p. č. 2717/5 v katastrálním území Příbram
29. Žádost o prodej pozemku p. č. 452/2 v katastrálním území Lazec
30. Výkup pozemku p. č. 4232/19, k. ú. Příbram a výkup částí pozemků p. č. 715/189, p. č. 715/190, p. č. 715/193, vše k. ú. Březové Hory
31. Různé 
32. Diskuse, interpelace, závěr 

Tip redakce: Pokud nechcete, aby vám unikly aktuální informace, staňte se fanoušky naší stránky na Facebooku a budete 24 hodin denně v obraze.


zdroj: text i foto: pribram.cz

autor: MJ
Byli jsme přítomni a on-line

Vítejte při online přenosu ze zasedání městského zastupitelstva. Záznam připravuje zpravodajský portál pribram.cz.

Přepis vzniká v průběhu schůze, neobsahuje tedy doslovná vyjádření zastupitelů nebo občanů, ale jen parafráze. Upozorňujeme čtenáře, že jednání není reprodukováno zcela přesně a záznam tedy může obsahovat jazykové i významové nedokonalosti.

Příjemné sledování. MJ

05. 09. 2016 (15:49:45)  

1. a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů

 
Jednání bylo zahájeno. Vařeka připomíná památku zastupitele Svobody, který zemřel na konci srpna. V zastupitelstvu ho nahradí Jarmila Potůčková (KSČM). Přítomní uctili jeho památku minutou ticha.
 
Vařeka: Pan Svoboda vždy upřednostňoval dobrou věc nad zájmy stranickými. 
 
Humlová: S Jirkou Svobodou jsme se znali spoustu let. Nemůžu říct, že bychom nikdy neměli konflikty, ale když jsme se na něčem dohodli, tak vždy dodržel naši dohodu, i když se mu daný kompromis příliš nelíbil. Měli bychom si z něj vzít příklad a ctít uzavřené dohody. 
 
Přítomno je 20 zastupitelů. Omluveni jsou Stříbrnský, Dvořák, Brožíková, Danda, Říhová. Ověřovateli jsou Pikrt a Kresslová.
 
Nyní je do funkce zastupitelky jmenována Jarmila Potůčková, která složila slib před zastupitelstvem. 
 
Vařeka: Navrhuji doplnit bod 31. Poskytnutí finančního daru na vypravení pohřbu. Bod byl hlasováním zařazen. 
 
Program jako celek byl schválen.

05. 09. 2016 (16:13:39)  

2. Návrh smlouvy o bezúplatném převodu pozemků v k. ú. Lazec, Příbram, Zdaboř

 
Rada doporučuje schválit. Zastupitele schvalují. 
 

05. 09. 2016 (16:19:55)  

3. Přehled účasti členů na jednání výborů ZM za I. pololetí 2016
 
Zastupitelé vzali bez diskuze na vědomí.

05. 09. 2016 (16:20:56)  

4. Statut finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva města Příbram

 
Bez diskuze odsouhlaseno.

05. 09. 2016 (16:22:34)  

5. Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.04.2016 do 30.06.2016 včetně plnění usnesení ZM za minulá období

 
Řihák: Chci se zeptat na rekonstrukci aquaparku. Bylo přislíbeno, že budeme informováni.
 
Švenda: Udělali jsme dotazníkové šetření, které právě vyhodnocujeme. Diskuze s občany proběhne ve středu od 17 hodin. 
 
Kareš: Už máte nějaké technické věci vyřešené?
 
Štufka (vedoucí odboru investic): Samozřejmě už něco připraveno máme, budeme zapracovávat i připomínky občanů. 
 
Vařeka: Navrhuji vyřadit 3 usnesení. Jeden se týká převodu pozemků se společností CS Holding. Další se týká zapojování služebních psů, které město aktuálně nemá. Další bodem je petice ohledně nízkoprahového denního centra na Rynečku, kdy má starosta zajistit bezpečnost a klid v této lokalitě. To je ale plněno průběžně ve všech lokalitách.
 
Šedivý: Nejsem si jistý, jestli něčemu pomůžeme. Nebylo by lepší to revokovat, tím bychom to navždy vyčistili. Takto to tam zůstane. 
 
Vařek: Nevím, jestli si můžeme dovolit revokaci. 
 
Volný: U těch pozemků CZ Holding bych to nerevokoval, ty podmínky mohou splnit. Spíše bych revokoval ten druhý bod. 
 
Řihák: Já měl podobný dotaz jako pan Šedivý. My jsme požadovali informace o bezpečnostní situaci. Chtěli jsme posílit pěší hlídky, což je dobře. 
 
Vařeka: Můžeme tedy podpořit vyřazení ze sledování, ale ponechat v platnosti.
 
Humlová: Podporuji pana Šedivého. Pokud by měl CS Holding zájem věc řešit, můžeme to probrat znovu. Pokud 6 let nesplnili požadavky, silně pochybuji, že se k tomu chystají. 
 
Kyselák (T): Připojuji se k paní Humlové, je to právně správné.
 
Kareš: Bavil jsem se s paní velitelkou o psech a vím, že to není jednoduché. Zajímalo by mě, proč už služební psi nejsou? 
 
Vařeka: Zařídím, abyste dostal zprávu.
 
Šedivý: Nemyslel jsem, že bychom tu revokaci udělali teď tady na místě, měli bychom to připravit na příště.
 
Vařeka: Navrhuji vzít na vědomí předloženou zprávu. Odsouhlaseno jednohlasně.
 
Dále bylo zrevokováno jedno z usnesení. Další usnesení bylo vyřazeno ze sledování. 
 

05. 09. 2016 (16:41:42)  

6. Návrh rozpočtového opatření – změny rozpočtu města Příbram na rok 2016
 
V minulých letech město končilo se ztrátou, za rok 2015 zisk přes 30 milionů korun - bod se zabývá daní z příjmu.
 
Schváleno.

05. 09. 2016 (16:43:19)  

7. III. výběrové řízení na poskytování zápůjček z Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram pro rok 2016, návrh Komise fondu oprav a  modernizace
 
Přihlásili se dva žadatelé. Celkem 218 tisíc. 
 
Odsouhlaseno.

05. 09. 2016 (16:44:07)  

8. Založení agentury destinačního managementu Brdy
 
Kučerová: Návrh byl projednáván již v červnu, kdy nebylo přijato usnesení. Materiál byl doplněn o podrobnější informace. Každý měsíc návštěvnost roste. Dalším důvodem je jistá živelnost turismu a neexistenci turistických produktů. Pomůže dosáhnout prostředky z ministerstva pro místní rozvoj. Podmínkou je registrace agentury destinačního managementu.
 
Vařeka: My jsme na posledním jednání založení agentury neodsouhlasili. Pokud bych se měl řídit tímto usnesením, znamenalo by to, že bych zastavil všechna jednání, což by byla škoda. V srpnu probíhalo několik schůzek, která se týkala této problematiky. Sešel jsem se i se starosty přilehlých obcí. Myslím, že by bylo nanejvýš vhodné v této činnosti pokračovali a nestáli mimo tuto aktivitu. V této chvíli by nebylo dobré to zarazit, ale počkat jak budou ty konkrétní návrhy vypadat.
 
Král: Ty schůzky byly tři a ani jedna nebyla vedena k tomu, že by zde měla být tvořena nějaká konkurenční agentury k tomu, co plánuje město. Myslím, že je potřeba, aby tu agentura byla. Krajské zastupitelstvo schválilo peníze pro Dům Natura, což hodně věcí změní. Přinesl jsem určité memorandum o podpoře tohoto projektu. Na schůzce jsem vás požádal o ještě jednu schůzku, kde jsem s sebou měl projektového manažera. Dům Natura má shodné body zájmu s destinační agenturou. Destinační agentura určitě ano. Mám připravený dvoustránkový materiál o určitých ALE, která se mohou vyskytnout a v materiálu nejsou zahrnuty.
 
Vařeka: Dnešní dnem jsem odeslal dopis Eko centru Orlov s doporučením, aby se připojilo do zapojení agentury destinačního managementu. 
 
Řihák: Krajské zastupitelstvo podpořilo Dům Natura deseti miliony. O jednáních jsme nebyli informováni. Měli bychom dostat na stůl třeba dvě varianty a rozhodnout se, co by bylo lepší. Podle mého by to měla být nezisková organizace. Vy jste materiál o hodně věcí doplnili, ale na kraji Dům Natura probíral ve výborech. Kladu dotaz jako minule - projednávala to nějaká komise rady? 
 
Vařeka: Komise se přes prázdniny nescházely. Věc postupuje rychle kupředu. Pokud si přejete, abych podával zprávu o každém jednání, mohu posílat zastupitelům zprávu, nedělá mi to problém. Pokud dnes schválíme záměr, znamená to, že mám pokračovat v tom, abych dal materiály dohromady. Pokud řeknete ne, je to vaše rozhodnutí.
 
Kareš: Jde o to, že vznikla instituce, která prošla určitým filtrem Středočeského kraje. 
 
Vařeka: Příště vám můžeme dát 300 stránkový dokument. Jednou je toho málo, jednou hodně. Pojďme se bavit o rizicích.
 
Kareš: Pane starosto, nebyl v tom žádný útok, bylo to zbytečné. 
 
Vařeka: Existují opravdu velice rozsáhlé materiály.  Můžeme jich poskládat velké množství. Administrativa by měla být placena Vojenskými lesy ČR, měla by být i podpora ministerstva. Můžeme také abdikovat a strčit hlavu do písku.
 
Kyselák: Myslím, že není jakákoliv diskuze o tom, že by se neměla agentura zakládat. Jsem překvapen v tom směru, že tu není shoda mezi městem a Domem Natura. Zřejmě došlo k nějakému zbytečnému rozdvojení. Je třeba vycházet z toho, kolik subjektů se do toho vtáhne. To, že se to neodhlasovalo, to se nezlobte, vždyť jsme o tom nic nevěděli. Mě to přijde, že pojem spolupráce nějak nefunguje. Měli bychom vzít v úvahu, která skupina subjektů bude mít větší váhu. Záměr je naprosto správný a prosím, abychom spolupracovali.
 
 
 

05. 09. 2016 (17:10:23)  

Král: Potvrzuji úvahu pana Kyseláka. Od samotného začátku Domu Natura se hovoří o partnerství a spolupráci. Jakou roli v připravovaném projektu bude hrát město Příbram? Chtěl jsem požádat pane starosto vás, jestli nechcete využít přítomnost pana projektového manažera z Domu Natura.
 
Vařeka: Mluvil jsem s ředitelem VL. Ten řekl, že pokud se největší obce nebudou účastnit, ani oni nebudou mít zájem do toho vstoupit. Pak nemůžeme očekávat finanční pomoc. V loňském roce jsme odsouhlasili 1,9 milionu na rozvoj cestovního ruchu. 
 
Pikrt: V materiálu je schvalování záměru. Nemyslím, že jsou v tuto chvíli potřeba podrobné rozklady. Mě podklady stačí a záměr podpořím.
 
Řihák: My jsme ochotni podporovat tyto věci. Zprávu o každém jednání bych opravdu nechtěl, ale na ty důležité věci se ptát budeme. 
 
Gargoň (projektový manažer Domu Natura): Jedná se nejspíš o nepochopení. Brdy jsou velký region, ale všichni tak nějak tápou ve tmě. My se domníváme, že je třeba pracovat. Vzniklo hodně agentur, které ukončily činnost po tom, co vypotřebovaly dotace. My nabízíme práci teď hned, nehrajeme žádné zákulisní hry o prostředky. Čím víc společníků bude destinační agenturu zakládat, tak může nastat více problémů. Brdy nemají čas čekat, až se všichni domluví. Je třeba pracovat s rozvoje celého regionu jako jsou zájmové spolky a ubytovací zařízení. Chápu záměr města, náš projekt nabízí okamžité řešení v řádech měsíce.
 
Vařeka: To, že můžete fungovat hned je velmi lákavé. Kdo by byl ale žadatelem o finanční prostředky?
 
Gargoň: My jsme už uvolnili částku z našeho rozpočtu na destinanční management. Navrhli jsme hlavních 6 zakladatelů. Pak můžeme mít další přidružené zájemce. Razíme názor, že ti přistupující členové by měli přistupovat dobrovolně. Chceme pomáhat i s dotacemi, které jsou v EU běžné. 
 
Vařeka: Tím se připravíme o možnost čerpání určitých dotačních prostředků. 
 
Kyselák: Bylo tady řešeno mnoho pěkného, ale jsem z toho trochu zmatený. Řekněte mi, co je to a jak funguje destinační management. Reálně, ne sladká slova.
 
Gargoň: Jsme o.p.s. Ekologické centrum Orlov. Navrhujeme spuštění projektu destinanční management. Chceme, aby to začalo fungovat s městem Příbram, Středočeským krajem, Plzeňským krajem, AOPK  a s námi. Destinační agentura je zisková agentura, která má podporovat region. Další obce mohou vstoupit dobrovolně. 
 
Vařeka: Takže nyní máme nabídky rovnou dvě. Jedna je iniciovaná ministerstvem a vojenskými lesy, druhá v Eko centru orlov, které vidí v městu bohatou nevěstu.
 
Řihák: Myslím, že máme jenom jednu nabídku. Jiná nebyla předložena. Před hlasováním bych chtěl požádat o pauzu. Vy to stanovíte do roviny, že když nezaložíme agenturu tak, jak vy říkáte, že nám ministerstvo nedá ani korunu. Ale víme to jistě? Tato diskuze možná mohla proběhnout v komisích. 
 
Vařeka: Věci se vzájemně nevylučují. Otázka účasti v managementu není nyní na pořadu dne. Můžeme připravit bod na toto téma.
 
Šedivý: Myslel jsem si, že mám jasno, ale po diskuzi nemám. Původně jsem to chtěl podpořit, ale nyní nemůžu, protože nevím, co bych podporoval. Nelíbí se mi, že tady hovoříte o tom, že jedna z možností nám zamezí zisk peněz. To je moje připomínka. Toulava například vznikla spontánně. Nejvíc mi vadí, že vy jednáte, i když zastupitelstvo to neschválilo a nejste nám schopen říct ani jakou formu to bude mít. 
 
Švenda: Usnesení je podle mě i po celé diskuzi nezávadné.
 
Kyselák: Vždyť jsme úplně na začátku. Jenom bychom deklarovali, aby se na tom pracovalo. 
 
Kareš: Dům Natura je nezisková organizace, která netvoří zisky a když vytvoří, tak je investuje zpět a je pod kontrolou všech zúčastněných. Nabízí plnit funkce nové agentury, o které tady hovoříme. 
 
Vařeka: Vojenské lesy podpoří jenom agenturu, do které se zapojí větší množství obcí.

05. 09. 2016 (17:50:02)  

Vyhlášena přestávka 15 minut před hlasováním.

05. 09. 2016 (17:50:22)  

Pokračuje se projednáváním bodu č. 8. 

 
Král: Chci navrhuje usnesení, které bude řešit ekonomický dopad, vyřeší právní formu destinační agentury bude jednat s Eko-centrem Orlov a odloží projednání bodu.
 
Cikler: Chci připomenout usnesení 40 z prosince 2013, kdy zastupitelstvo nesouhlasilo se zrušením VÚ Brdy. Pro usnesení hlasovalo 19 zastupitelů. Chci tedy připomenout, jak se tenkrát hlasovalo.
 
Řihák: Myslím, že to nemá žádnou souvislost s tím, o projednáváme. Mělo to několik důvodů. Ale pokud nám nezbylo než se s tím smířit, tak jsem deklaroval, že podpořím vše, co bude dobré pro Brdy. Myslím, že to bylo zbytečné to znovu vytahovat. 
 
Švenda: Děkuji, že podpoříte vše dobré pro Brdy a tedy i vznik destinační agentury.
 
Řihák: Nevím, proč se k tomu vracet. 80 procent pitné vody pro Příbram je z Brd. Báli jsme se, že po zrušení vojenského újezdu se Brdy mohou zničit. Pan Řihák neřekl, že pro agenturu bude hlasovat, máme jen minimální informace. Žádná odborná komise to neprojednala. 
 
Větrovský: Nerozumím, proč sem zavádíme takové věci. Pane Švendo, vy jste se také smiřoval. Mohli jsme jít hlasovat, mě tohle nebaví. 
 
Švenda: Chtěl jsem pouze ocenit pozitivní přístup.
 
Vařeka: Diskuze byla otevřena tím, že přišel návrh usnesení jaký přišel, kterým se pan Král dostává do střetu zájmu. Ministerstvo nyní čeká, komu dá peníze. První agentura dostane zřejmě víc. Pokud dostávám takovéto úkoly, tak asi těžko můžeme v tom závodě o peníze vyhrát. Jenom to zdržuje.
 
Král: Pane starosto, v tomto případě se vůbec necítím ve střetu zájmu. Nežádám město ani o pětikorunu. Chci jen nalézt nejoptimálnější řešení.
 
Vařeka: Podle mě se snažíte zabránit, abychom se připojili k ostatním městům v jejich snažení.
 
Kyselák: Navrhuji ukončit diskuzi.
 
Kareš: Pane starosto, to je síla. Protože má pan Král jiný názor, tak se brání nějakému cíli? On si prostě myslí, že je jiná cesta. Vy a vaše koalice máte za sebou tolik hlasování, kde byly střety zájmu.
 
Vařeka: Co to povídáte? Řekněte alespoň jeden příklad.
 
Kareš: Například u podpory klubů. To je můj názor. Vůbec bych to sem netahal, pan Král nechce ani korunu a nabízí svojí práci a vy jste ho napadl, že je v tom střet zájmů. 
 
Vařeka: Kdo chtěl, ten tomu rozuměl. 
 
Nyní se hlasuje o návrhu pana Krále. Neodsouhlaseno. Původní návrh odsouhlasen těsnou většinou 13 hlasů.
 

05. 09. 2016 (18:28:44)  

9. Aktualizace požárního řádu města Příbram
 
Změny vyplynuly z nových předpisů. Návrh byl konzultován s HZS.
 
Odsouhlaseno.

05. 09. 2016 (18:33:15)  

10. Žádost o navrácení slavnostního praporu SDH Příbram 1

 
Forma daru. 
 
Kyselák: Proč to dáváme pryč? Vždyť to má svojí hodnotu.
 
Vedoucí odboru: Již neexistuje jednotka dobrovolných hasičů. 
 
Řihák: Je to správné, rád to podpořím. 
 
Štefan (starosta SDH P1): Prapor jsme získali při 120 letech vzniku. Nějaký nedopatřením byl prapor veden v inventuře jednotky, kterou zřizuje město. Teď se hlasuje, aby dar, který už jednou město dalo, aby znovu navrátilo. 
 
Odsouhlaseno.

05. 09. 2016 (18:38:26)  

11. Program pro poskytování dotací pro rok 2017 – oblast dobrovolní hasiči

 
Stanovuje reciproční plnění. 
 
Odsouhlaseno.

05. 09. 2016 (18:39:53)  

12. Vyhláška o stanovení školského obvodu základních škol zřizovaných městem Příbram

 
Bez diskuze odsouhlaseno.

05. 09. 2016 (18:41:10)  

13. Žádost o individuální dotaci (Jaroslav Krůta)

 
Žádá o 15 tisícna projekt Krajánci v Příbrami. V rezervách je 10.650 Kč. Rada doporučuje částku z rezerv.
 
Kareš: Doufám, že tam bude i nějaký přímý kontakt s mládeží. 
 
Ženíšková: Chtějí zde podpořit mládež a budou zde profesionální trenéři. 
 
Odsouhlaseno dle návrhu rady.

05. 09. 2016 (18:45:13)  

14. Návrh Obecně závazné vyhlášky

 
O pronajímání náhradních bytů. 
 
Bez diskuze odsouhlaseno.

05. 09. 2016 (18:47:30)  

15. Řád veřejného pohřebiště

 
Šedivý: Jak se mění ceník? A jak to mění smlouvy, které byly uzavřeny dříve?
 
Němec (vedoucí odboru): Nyní se to bude počítat na metry čtvereční podle zákona.
 
Řihák: Je to dobře připravený materiál. 
 
Odsouhlaseno.

05. 09. 2016 (18:52:03)  

16. Souhrnná zpráva o vodohospodářském majetku města Příbram za rok 2015 

 
Zpráva hodnotí stav vodohospodářského majetku. Je popsán technický i ekonomický stav. 
 
Marek Dvořák: Mám pro vás připravenou zprávu o tom, jak se město k majetku chová a jak jsou vynakládány prostředky. O majetek se nyní pečuje nejlépe za 10 let. Je to i o aktivním hledání témat, která se musí řešit s 1. SčV. Například výkup vysloužilých vodoměrů, které doposud nebyly vykupovány. Město nyní získává 100-200 tisíc ročně jenom díky tomu. V letošním roce věnujeme pozornost především vodojemům. 1. SčV opravila vodojem Hatě na své náklady, nyní se bavíme o tom na Březových Horách. Probíhá rozsáhlá rekonstrukce vyhnívací nádrže na ČOV. Bude opravena do konce roku, je na tom lépe než se čekalo. Letos se poprvé po 10 letech podaří celé nájemné vrátit zpět do obnovy vodohospodářského majetku. Bavíme se o obnově, ne o investicích. Letos bude částka dvojnásobná oproti minulým rokům. V příštím roce budeme obnovovat sít v Obecnické ulice, což bude mimořádně obtížné kvůli dopravě. Dále bych chtěl hovořit o výše své fakturace. Od 1.1. 2016 do dnešního dne jde o 106 tisíc korun. 
 
Kyselák: Kdysi jsme se s panem Karešem dostali do nedorozumění, jestli má město vodovodní řady nabývat či nikoli. Zajímá mě váš názor.
 
Dvořák: Rozhodně a jednoznačně je dobře, že město tento majetek nabývá. 
 
Kareš: Já si myslím, že jen s velkou opatrností nebo ne. Některé rozvojové lokality si to provozují sami. Pane Dvořáku, vy jste takto radil panu starostovi na Svazku pro vodovody a kanalizace?
 
Vařeka: To si nechte na bod různé.
 
Diskuze ukončena. Zastupitelstvo bere souhrnnou zpráv na vědomí.

05. 09. 2016 (19:07:46)  

17. Stanovení nájemného společnosti 1. SčV, a.s., a plán investic do vodohospodářského majetku města na rok 2017

 
Humlová: Jak to vypadá se zpracováním dotačních žádostí. Jsou pro to projekty? 
 
Štufka: Nepracujeme na všem najednou, ale jsou rozpracovány určité projekty. 
 
Diskuze ukončena. Odsouhlaseno.

05. 09. 2016 (19:12:07)  

18. Návrh darovací smlouvy – Nadační fond Veolia

 
106 tisíc korun na Kartu seniora. Je vydávána zdarma a má neomezenou časovou platnost. 
 
Ženíšková: Je vydáno přes 850 karet, je asi 20 poskytovatelů slev. Od ledna chceme, aby obsahovala i zdravotní data seniora.
 
Kyselák: Co je to ten nadační fond a kde má aktivity?
 
Eis: Nadační fond je samostatná právnická osoba. Působíme tam, kde je Veolie. Nadační fond se rozhoduje sám, kde přispěje.
 
Ženíšková: Projekt byl na 106 tisíc, obdrželi jsme celou částku.
 
Větrovský: Chci poděkovat, že Veolie myslí i na ostatní. Je to skvělá myšlenka.
 
Řihák: Je to dobré, když část zisku dá na charitativní činnost. 
 
Diskuze ukončena. Odsouhlaseno.

05. 09. 2016 (19:17:56)  

19. Žádost o dotaci (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, z.s., pobočka Příbram)

 
Rada navrhuje 3 tisíc korun na projekt Černá kavárna. Současně je k dispozici 46 tisíc korun. 
 
Ženíšková: Poprosím, aby zastupitelé podpořili tuto dotaci.
 
Odsouhlaseno.

05. 09. 2016 (19:19:24)  

20. Žádost o dotaci (Magdaléna, o.p.s.)

 
Rada navrhuje 20 tisíc korun na terénní programy.
 
Ženíšková: Magdaléna rozšiřuje program terénních programů. Velmi se osvědčili a měli bychom to podpořit. 
 
Odsouhlaseno.

05. 09. 2016 (19:20:54)  

21. Žádost o dotaci (Farní charita Příbram)

 
Rada nedoporučuje.
 
Ženíšková: Přesto navrhuji 5 tisíc korun z rezervy starosty. 
 
Král: V tomto případě víc bohulibá činnost než Rodina na Svaté Hoře snad ani není. Neuvažovali jste, že by se podobné akce mohli podporovat přes nějakou nadaci?
 
Vácha: Ono je zásadní to, že komise doporučuje dotace pro poskytovatele sociálních služeb. Tato akce tím není, je to nabídka volnočasových aktivit. Komise se shodla, že je to jeden ze zásadních problémů. Přiklonil bych se k paní místostarostce. 
 
Ženíšková: Charitě nebrání nic si žádat u nějaké nadace.
 
Kareš: Dovolím si to navýšit na 10 tisíc. Je mi jedno, podle kterých je to titulů. Podpořím to svou zastupitelskou odměnou, což jsou asi 2 tisíce, myslim.
 
Řihák: Pokud charita nesplnila podmínky, tak nemůže nic dostat. Paní místostarostko, nechcete těch 10 tisíc navrhnout vy, aby to prošlo?
 
Ženíšková: Komise rozporovala občerstvení pro vystupující. Pokud podpoříme výtvarné potřeby pro děti a přispějeme na pronájem lanových aktivit, tak pak podpořím 10 tisíc korun. 
 
Odsouhlaseno 10 tisíc korun jako dar z rezervy starosty. 

05. 09. 2016 (19:29:44)  

22. Program pro poskytování dotací na rok 2017 – oblast zdravotnictví

 
Ženíšková: Dochází jen k jedné drobné měně.
 
Humlová: Proč komise nepřijala žádné usnesení?
 
Vácha: Komise to neprojednávala. 
 
Kareš: Jsem rád, že jste udělali tento krok. 
 
Řihák: Komise vznikaly, aby nám dávaly doporučující stanoviska. V důvodové zprávě je, že členové komise byli seznámeni.
 
Dikan: Zaslal jsem návrh znění všem členům komise. Na posledním jednání jsme dávali podnět k zařazení bodu do programu. 
 
Vácha: Oficiálním bodem jednání to nebylo. 
 
Ženíšková: Zřejmě došlo k nějakému omylu. 
 
Řihák: Chtěl bych požádat o krátkou přestávku. 
 
Odsouhlaseno.

05. 09. 2016 (19:36:46)  

23. Program pro poskytování dotací na rok 2017 – oblast sociální

 
Ženíšková: Došlo k několika drobným změnám. 
 
Řihák: Mám obdobný dotaz jako u minulého dotazu na projednávání v komisích.
 
Hauser: U tohoto bodu je to stejné jako u předchozího. Hovořili jsme o tom, ale nedošlo k tomu aktu zvednutí rukou.
 
Řihák: Od toho jsou ale komise, aby nám dala nějaké doporučení. 
 
Šedivý: Byla v komisi i nějaká negativní stanoviska?
 
Vácha: Negativní stanovisko nebylo vysloveno, jestli si dobře vzpomínám.
 
Diskuze ukončena. Odsouhlaseno.

05. 09. 2016 (19:59:38)  

24. Výzva k uznání vzniku vlastnického práva vydržením části pozemku p. č. 602/1 v katastrálním území Březové Hory a související případná revokace usnesení zastupitelstva města č. 478/2016/ZM ze dne 23.05.2016

 
Rada nedoporučuje. 
 
Kyselák: To je naprosto jednoznačné. 
 
Odhlasováno dle návrhu rady.
 

05. 09. 2016 (20:02:08)  

25. Žádost o prodej pozemků p. č. 96/1, p. č. 99/1, p. č. 100/1, p. č. 100/2, p. č. 102/36 v katastrálním území Zavržice
 
Rada nedoporučuje. 
 
Šedivý: Jsem kmotr pana Fortelky, nebudu hlasovat.
 
Zastupitelstvo neschválilo prodej.

05. 09. 2016 (20:04:11)  

26. Žádost o prodej pozemku p. č. 1378/13 v k. ú. Příbram

 
Rada doporučuje za cenu 900 Kč za metr čtvereční. 
 
Odsouhlaseno.

05. 09. 2016 (20:06:30)  

27. Žádost o prodej pozemku p. č. 2716/5 v katastrálním území Příbram
 
Rada doporučuje za 713 Kč za metr čtvereční.
 
Odsouhlaseno.

05. 09. 2016 (20:07:48)  

28. Žádost o prodej pozemku p. č. 2717/5 v katastrálním území Příbram

 
Rada doporučuje za 7112 Kč za metr čtvereční. 
 
Mráz: Oznamuji střet zájmů. 
 
Odsouhlaseno.

05. 09. 2016 (20:09:13)  

29. Žádost o prodej pozemku p. č. 452/2 v katastrálním území Lazec

 
Rada doporučuje za cenu 482 Kč za metr čtvereční.
 
Bez diskuze odsouhlaseno.

05. 09. 2016 (20:10:33)  

30. Výkup pozemku p. č. 4232/19, k. ú. Příbram a výkup částí pozemků p. č. 715/189, p. č. 715/190, p. č. 715/193, vše k. ú. Březové Hory

 
Rada doporučuje.
 
Humlová: Píše se, že to bude z rezerv dotačních fondů. Kolik je tam peněz?
 
Štochlová: Odhaduji rezervy na 20 milionů korun. 
 
Odsouhlaseno dle návrhu rady. 

05. 09. 2016 (20:15:08)  

31. Poskytnutí finančního daru na vypravení pohřbu

 
Jedná se o pohřeb zastupitele Jiřího Svobody. 
 
Kyselák: Navrhuji částku 10 tisíc korun. 
 
Odsouhlaseno.

05. 09. 2016 (20:17:05)  

32. Různé
 
Humlová: Když rozesíláte materiály, můžete mi to hodit na mé jméno i na společenství vlastníků. Dostala jsem materiály až ve středu, protože jsem byla na neschopence. 
 
Kyselák: Nevím, kam máte okna, ale stálo by za povšimnutí se podívat na chodník mezi radnicí a poštou a některé dlaždice vyměnit, aby se maminky s kočárkama nemusely drkotat. 
 
Molnár: Mám stejnou připomínku jako paní Humlová. 
 
Kareš: Byl vyvěšen rozpočet Svazku pro vodovody a kanalizace?
 
Vařeka: Nejsem si jist.
 
Kareš: To by byl průšvih, kdyby ne. Bylo by to protizákonné. Načal jsem to téma změn ve vedení Svazku pro vodovody a kanalizace. Můžete na příští zastupitelstvo připravit zprávu, co se tam stalo.
 
Vařeka: Vždyť jsem to už vysvětloval, to to mám číst znovu?
 
Kareš: Nechci s tím být jako zastupitel spojován. Není to útok na vás. 
 
Vařeka: Já vám zřejmě přepošlu to, co jsem tady říkal. Už jsme dávno za tím. Vy jste tam sám byl, i když myslím, že jste tam nepatřil. 
 
Kareš: Každý má právo na valné hromadě vystoupit a vyjádřit se. Na čem zrovna pracuje pan Čámský?
 
Vařeka: Stavte se, dostanete výpis všeho, co bylo fakturováno. To jsem zavedl na radnici teprve já. Co se týče vaší práce, nedohledal jsem žádný výpis. 
 
Kareš: Já jsem to byl vysvětlovat na policii, kdy jsem to všechno obhájil.
 
Řihák: Vy jste říkal, že pan Dvořák odpoví na některé věci v bodě různé, ale on už tu není. Jinak na valné hromadě může vystoupit kdokoliv. Dále se chci zeptat na lanové centrum, jak se postupuje dál? 
 
Vařeka: Taky si trošku nabíháte. Vyžíráme starý projekt, který byl mizerně připravený. Chytáme za ocas něco, co nám uniká. Budeme se muset soudit a budeme se snažit, aby lanové centrum bylo nahrazeno něčím, co bude občanům sloužit. V současné době probíhá výběr dodavatele na nové atrakce. 
 
Šedivý: Vy říkáte, že projekt byl mizerně připraven. Buďte konkrétnější. Schvalovaly to správní orgány, zkoumaly se normy. V čem bylo to zásadní pochybení? Beru si to osobně.
 
Vařeka: Projekt na lezecké centrum bude právě u soudního sportu jedním z našich nejslabších článků. Byla to spíše skica. Dodavatel říká, že podle svého vědomí a svědomí a podle projektu bylo vše provedeno správně.
 
Šedivý: My ale nemůžeme sahat do těch technických věcí. Schvalovaly to státní orgány, muselo to být děláno podle norem. Ono ex post ty chyby vidíte. 
 
Němec: Vzhledem k tomu, že bude soudní jednání, prosím aby se to tady tak neprobíralo.
 
Kareš: Veškeré informace můžete požadovat po panu Pikrtovi, který byl starostou. Možná by bylo dobré ty projekty nechat nezávisle posoudit. Obdobné to bylo i v Hrabákově ulici. 
 
Vařeka: Prověřit všechny projekty je prakticky nemožné. Co se týče Hrabákovy ulice, několikrát jsem to připomínal.
 
Štufka: Oprava je domluvená. Zalévat se to bude v celé Hrabákově ulici. Reklamace řešíme.
 
Řihák: Já chtěl poděkovat za rozvoz materiálů. Oni chtějí mít jistotu, že jsme si materiály převzali. 

05. 09. 2016 (20:43:38)  

33. Diskuse, interpelace, závěr 
 
Občan (Kostner): Už přes pět let žádám, aby byl upraven chodník v oblasti Hlinovky.
 
Vařeka: Je to otázka rozpočtu.
 
Vařeka končí dnešní jednání. Děkujeme za pozornost a přejeme příjemný zbytek večera.

05. 09. 2016 (20:46:01)  

Nepřehlédněte

Salámu Čeřínek od společnosti Kostelecké uzeniny byla odebrána značka KLASA Salámu Čeřínek od společnosti Kostelecké uzeniny byla odebrána značka KLASA O značku kvality KLASA přišel salám Čeřínek společnosti Kostelecké uzeniny. Stalo se tak na základě výsledku kontroly Státní veterinární správy. Výrobek obsahoval nižší podíl masa, než výrobce deklaruje na etiketě výrobku. 27. března 2020   (10:22) Nepřehlédněte Žáci a studenti by se mohli vrátit do lavic na přelomu května a června Žáci a studenti by se mohli vrátit do lavic na přelomu května a června "Dáváme k veřejné diskusi, jestli by děti neměly třeba měsíc pak chodit do školy i v době běžných letních prázdnin," řekl předseda Ústředního krizového štábu Roman Prymula. 22. března 2020   (15:57) Nepřehlédněte Oslavte světový den spánku skvělým spánkem Oslavte světový den spánku skvělým spánkem Ať už pověrčiví jste nebo nejste, pátek 13. je tady a jak s ním naložíte, je zcela na Vás. My Vám dáme deset tipů, jak si zlepšit noc. 13. března 2020   (17:44) Nepřehlédněte Pátek třináctého. Proč lidi vlastně tolik děsí? Pátek třináctého. Proč lidi vlastně tolik děsí? Pátek třináctého není „výdobytkem“ moderní doby, opírá se o reálné historické události. A je jich hned několik 13. března 2020   (15:11) Nepřehlédněte Holobrada: Chceme směnu budov, aby centrum pro integraci cizinců nebylo v nemocnici Holobrada: Chceme směnu budov, aby centrum pro integraci cizinců nebylo v nemocnici Na jednání s vedením příbramské nemocnice a zaměstnanci přijel premiér Andrej Babiš v doprovodu ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a zástupců Středočeského kraje. 27. února 2020   (06:16) Nepřehlédněte


Další články

Požár kamionu uzavřel Strakonickou Požár kamionu uzavřel Strakonickou Dvě hasičské jednotky vyjížděly v pondělí dopoledne na silnici I/4 k požáru kamionu 30. března 2020   (11:24) Pomáhají jednotlivci, skupiny i firmy Pomáhají jednotlivci, skupiny i firmy Solidarita a soudržnost se projeví vždy v napjatých situacích. Přesně to se ukazuje v dnešní době, kdy se téměř každý snaží přidat ruku k dílu bez nároku na odměnu. 30. března 2020   (10:39) Policisté přijali hlášení o pobodaném muži, nakonec se jednalo o namol opilého agresora Policisté přijali hlášení o pobodaném muži, nakonec se jednalo o namol opilého agresora V dechu měl přes tři promile alkoholu 30. března 2020   (10:07) V neděli přibylo 160 nakažených koronavirem, případů je 2829 V neděli přibylo 160 nakažených koronavirem, případů je 2829 V Česku se podle hlášení krajských hygienických stanic nakazilo 81 procent lidí, zbytek v zahraničí, zejména v Itálii a Rakousku. Téměř 54 procent nakažených tvoří muži. 30. března 2020   (07:56) Vláda prodlouží omezení volného pohybu Vláda prodlouží omezení volného pohybu Premiér Andrej Babiš občany opět vyzval, aby vládní nařízení dodržovali. Pokud by podle něj nebyla zavedena, bylo by nyní v ČR 10.000 nakažených. 30. března 2020   (07:27) V souvislosti s koronavirem zemřelo v Česku již 16 lidí V souvislosti s koronavirem zemřelo v Česku již 16 lidí Pozitivních případů je 2743, o 86 více než v sobotu. 29. března 2020   (19:08) Kupka: Příbramská nemocnice nemá respirátory, pacienty s koronavirem ošetřuje s rouškami Kupka: Příbramská nemocnice nemá respirátory, pacienty s koronavirem ošetřuje s rouškami V týdnu bude v noci mrznout, mráz může poškodit kvetoucí stromy V týdnu bude v noci mrznout, mráz může poškodit kvetoucí stromy Upozornění meteorologů před nočními a ranními mrazy platí pro téměř všechny okresy od pondělí do čtvrtka. 29. března 2020   (16:00) Schillerová: Navrhneme vládě moratorium na splácení hypoték, spotřebitelských i podnikatelských úvěrů na půl roku Schillerová: Navrhneme vládě moratorium na splácení hypoték, spotřebitelských i podnikatelských úvěrů na půl roku V novele se uvažuje o snížení pokut za případné nesplácení úvěrů. 29. března 2020   (12:17)
V Česku zemřeli další 2 lidé s koronavirem. Hygiena odmítá zveřejňovat informace o nemocných na území měst V Česku zemřeli další 2 lidé s koronavirem. Hygiena odmítá zveřejňovat informace o nemocných na území měst Koronavirus V sobotu přibylo 262 nakažených koronavirem V sobotu přibylo 262 nakažených koronavirem Vyléčených zůstává 11 lidí, 11 pacientů s nákazou zemřelo, z toho dva v sobotu. 29. března 2020   (08:06) Slunečné počasí přilákalo stovky návštěvníků k procházce do brdských lesů Slunečné počasí přilákalo stovky návštěvníků k procházce do brdských lesů Koronavirus V souvislosti s koronavirem zemřeli další dva lidé V souvislosti s koronavirem zemřeli další dva lidé Podle posledních údajů ministerstva zdravotnictví bylo ve 20:30 v Česku potvrzeno 2622 případů nákazy koronavirem. 28. března 2020   (18:48) Po chladném začátku příštího týdne se bude oteplovat Po chladném začátku příštího týdne se bude oteplovat Relativně nejteplejší by měl být týden od 13. do 19. dubna, kdy by se nejvyšší denní teploty měly pohybovat v průměru kolem 15 stupňů Celsia. Naproti tomu příští týden by to mělo být jen kolem osmi stupňů a v noci můžou spadnout až k minus čtyřem stupňům. 28. března 2020   (15:25) Domovy seniorů zpřísňují pravidla. Desetina lůžek je vyčleněna pro lidi s podezřením na nákazu koronavirem Domovy seniorů zpřísňují pravidla. Desetina lůžek je vyčleněna pro lidi s podezřením na nákazu koronavirem Personál musí ráno a večer všem klientům měřit teplotu, zakázané je společné stravování nebo aktivity. 28. března 2020   (11:56) V Česku je 2422 případů nákazy koronavirem V Česku je 2422 případů nákazy koronavirem Počet nakažených v pátek vzrostl o 373, což je zatím nejvyšší denní přírůstek. 28. března 2020   (09:17) Omilostněný muž už byl dříve kvůli neplacení alimentů za mřížemi celkem čtyřikrát Omilostněný muž už byl dříve kvůli neplacení alimentů za mřížemi celkem čtyřikrát Vězenství Česko má 2279 potvrzených případů nákazy koronavirem, dnes přibylo 257 nemocných Česko má 2279 potvrzených případů nákazy koronavirem, dnes přibylo 257 nemocných Na test na COVID-19 nově stačí teplota 37,5 stupně 27. března 2020   (18:22) Svatá Hora se ponoří do tmy Svatá Hora se ponoří do tmy Zajímavosti Řidič Seatu přetočil auto na střechu, vyvázl bez zranění Řidič Seatu přetočil auto na střechu, vyvázl bez zranění V pátek odpoledne vyjížděly záchranné složky k dopravní nehodě u Višňové. 27. března 2020   (16:09) Tři náměstí, tři stánky, 2 600 šitých roušek Tři náměstí, tři stánky, 2 600 šitých roušek Roušek je prozatím dostatek, a tak mohla začít jejich distribuce i veřejnosti. 27. března 2020   (13:55) V příbramské nemocnici leží první pacient s koronavirem, je na umělé plicní ventilaci V příbramské nemocnici leží první pacient s koronavirem, je na umělé plicní ventilaci Koronavirus Středočeský kraj eviduje 231 nakažených, na Příbramsku onemocnělo 18 osob Středočeský kraj eviduje 231 nakažených, na Příbramsku onemocnělo 18 osob V Příbrami jsou hlášeny čtyři případy 27. března 2020   (10:44) Salámu Čeřínek od společnosti Kostelecké uzeniny byla odebrána značka KLASA Salámu Čeřínek od společnosti Kostelecké uzeniny byla odebrána značka KLASA O značku kvality KLASA přišel salám Čeřínek společnosti Kostelecké uzeniny. Stalo se tak na základě výsledku kontroly Státní veterinární správy. Výrobek obsahoval nižší podíl masa, než výrobce deklaruje na etiketě výrobku. 27. března 2020   (10:22) Nepřehlédněte Počet nakažených koronavirem překročil v Česku dvoutisícovku Počet nakažených koronavirem překročil v Česku dvoutisícovku Laboratořím se dál daří zvyšovat počet provedených testů, ve čtvrtek otestovaly rekordních 4429 lidí, celkem 31.127. 27. března 2020   (09:19) O víkendu začíná letní čas, noc bude o hodinu kratší O víkendu začíná letní čas, noc bude o hodinu kratší Změna času Příbramská nemocnice zažívá nevídanou vlnu solidarity Příbramská nemocnice zažívá nevídanou vlnu solidarity Některých ochranných pomůcek je však stále nedostatek. 27. března 2020   (06:48) Frontman skupiny E!E: Dřepte doma, nalaďte internet a my přijdeme k vám Frontman skupiny E!E: Dřepte doma, nalaďte internet a my přijdeme k vám Kultura Nakažených přibývá každou hodinu více než deset. V Česku onemocnělo 1925 lidí, devět zemřelo Nakažených přibývá každou hodinu více než deset. V Česku onemocnělo 1925 lidí, devět zemřelo Koronavirus Zemřel 80letý pacient nakažený koronavirem Zemřel 80letý pacient nakažený koronavirem V České republice jde o sedmé úmrtí v souvislosti s nákazou novým koronavirem, které úřady oznámily. 26. března 2020   (16:42) Hejtmanka: Byla jsem ubezpečena, že se nezadržují platby živnostníkům a malým firmám. Bylo by to pro ně likvidační Hejtmanka: Byla jsem ubezpečena, že se nezadržují platby živnostníkům a malým firmám. Bylo by to pro ně likvidační Středočeský kraj se intenzivně připravuje na ekonomické výzvy v návaznosti na škody způsobené současnou koronavirovou krizí. 26. března 2020   (16:13) O děti hasičů, policistů, záchranářů a lékařů je postaráno, město otevřelo mateřinku a základní školu ve Školní O děti hasičů, policistů, záchranářů a lékařů je postaráno, město otevřelo mateřinku a základní školu ve Školní Školství Podnikatelé budou moci od pondělí žádat o bezúročné úvěry s ročním odkladem splátek Podnikatelé budou moci od pondělí žádat o bezúročné úvěry s ročním odkladem splátek O úvěry bude možné žádat u většiny komerčních bank, se kterými se nyní podepisují smlouvy. 26. března 2020   (13:27) OSVČ postižení opatřeními budou zřejmě dostávat 15.000 Kč měsíčně OSVČ postižení opatřeními budou zřejmě dostávat 15.000 Kč měsíčně Sociální zabezpečení Zelená linka zaznamenala vice než 200 hovorů Zelená linka zaznamenala vice než 200 hovorů Už více než týden funguje ve městě Zelená linka pomoci. Do dnešního dne bylo zaznamenáno 220 příchozích telefonátů. 26. března 2020   (13:02) Středočeský kraj nebude omezovat dopravu, občané se musí dostat do zaměstnání, k lékaři, do lékáren a na nákup Středočeský kraj nebude omezovat dopravu, občané se musí dostat do zaměstnání, k lékaři, do lékáren a na nákup "Nemůžeme obyvatele malých obcí, které nemají k dispozici automobil, odříznout od světa,“ říká hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. 26. března 2020   (11:22) V Čechách přibylo nakažených za jeden den 291. Příbramsko hlásí 16 potvrzených případů Covid-19 V Čechách přibylo nakažených za jeden den 291. Příbramsko hlásí 16 potvrzených případů Covid-19 Vláda projedná další opatření ke koronaviru 26. března 2020   (09:22) Ve středočeských městech vznikly rouškovníky i rouškomaty Ve středočeských městech vznikly rouškovníky i rouškomaty Koronavirus Dialyzační středisko v Příbrami slaví 35. výročí založení Dialyzační středisko v Příbrami slaví 35. výročí založení Díky zázemí předního poskytovatele dialyzační péče v České republice mají příbramští pacienti, kterých je v současné době téměř devadesát, k dispozici nejmodernější technologie 26. března 2020   (06:44) Koronavirem se v Česku nakazilo už 1654 lidí, šest zemřelo Koronavirem se v Česku nakazilo už 1654 lidí, šest zemřelo Laboratoře otestovaly na přítomnost koronaviru celkem 22.600 vzorků. 25. března 2020   (19:21)


Kodex redakce Reklama Kontakty
Provozovatel portálu pribram.cz Rosalota, s. r. o.
Žižkova 708
261 01 Příbram II

IČ: 02289288
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 217655.


Redakce zpravodajství portálu pribram.cz
Společnost Rosalota, s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
2014 - 2020 © Rosalota, s.r.o.Všechna práva vyhrazena. webdesign | websystem | KAO.cz