14. 7. svátek má Karolína
Sledujte s námi dnešní zastupitelstvo, rozhodne o výši poplatku za odpad

10. října 2016   (06:28)
Sledujte s námi dnešní zastupitelstvo, rozhodne o výši poplatku za odpad

Na programu je téměř 30 dalších bodů.Dnes od 16 hodin se v jednacím sále města opět sejdou zastupitelé ke svému dalšímu jednání. Tentokrát na ně čeká necelých třicet bodů, které se budou zabývat například závěrečnými účty Svazku obcí pro vodovody a kanalizace za rok 2015 nebo závěrečnými účty dalších svazků, ve kterých figuruje i město Příbram.

Na program půjde i návrh vyhlášky, která stanovuje výši poplatku za svoz komunálního odpadu. Podle návrhu rady by se částka oproti loňskému roku, kdy se platilo 552 Kč, zvyšovat nemělo. Podle důvodové zprávy tohoto bodu však vycházejí skuteční náklady za svoz odpadu za rok 2015 po přepočtení na poplatníka na 606 Kč.

S nedoporučujícím stanoviskem rady města přichází do zastupitelstva i žádost na přehodnocení výše koeficientu pro daň z nemovitosti. Žadatel z Březnické ulice poukazuje na zhoršené podmínky žití v této lokalitě a žádá města o snížení koeficientu.

Hlasovat se bude také o místním poplatku ze vstupného, který by se měl v některých případech snížit na nulu. Dalšími tématy budou programy pro poskytování dotací na příští rok v různých odvětvích a mnoho dalšího. Sledovat jednání opět můžete i prostřednictvím našeho psaného přenosu.

Program jednání:
1 a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
1 b) Schválení programu jednání 
1 c) Informace rady města
2) Žádost o přehodnocení výše koeficientu
3) Závěrečný účet Svazku obcí Podbrdského regionu za rok 2015
4) Závěrečný účet Dobrovolného svazku ORP Příbram za rok 2015
5) Závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace za rok 2015
6) Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze vstupného
7) Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
8) Stanovení oddávajícího pro volební období 2014-2018
9) Přísedící Okresního soudu v Příbrami – opětovné zvolení
10) Žádost o dotaci (Oblastní nemocnice Příbram, a.s.)
11) Návrh na odkoupení vodovodního řadu PE 63 a kanalizačního řadu PVC DN 200 a zřízení služebnosti inženýrské sítě v k. ú. Orlov  
12) Lustrace pohledávek za pronájem bytů a prostor sloužících k podnikání ve správě MěRK 
u dlužníků evidovaných u MěRK k datu 31.12.2015
13) Žádost SVJ Příbram III, Dlouhá ulice čp. 101 o bezplatný převod pozemku pod domem
14) Program pro poskytování dotací pro rok 2017 – oblast životní prostředí
15) Program pro poskytování dotací pro rok 2017 – Kulturní aktivity
16) Program pro poskytování dotací pro rok 2017 – Památky místního významu
17) Program pro poskytování dotací pro rok 2017 – Zahraniční vztahy
18) Program pro poskytování dotací pro rok 2017 – Výchova a vzdělávání
19) Program dotací – Činnost sportovních organizací
20) Program dotací – Jednorázové sportovní akce
21) Program dotací – Vrcholový a výkonnostní sport
22) Potvrzení usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 509/2016/ZM ze dne 27.06.2016
23) Žádost o prodej části pozemku p. č. 4535/34 o výměře cca 24 m2 z celkové výměry 123 m2 v katastrálním území Příbram 
24) Žádost o prodej části pozemku p. č. 4535/34 o výměře cca 27 m2 z celkové výměry  123 m2 v katastrální území Příbram 
25) Žádost o prodej části pozemku p. č. 4535/34 o výměře cca 21 m2 z celkové výměry 123 m2 v katastrálním území Příbram 
26) Různé 
27) Diskuse, interpelace, závěr 

Tip redakce: Pokud nechcete, aby vám unikly aktuální informace, staňte se fanoušky naší stránky na Facebooku a budete 24 hodin denně v obraze.


zdroj: text i foto: pribram.cz

autor: MJ
Byli jsme přítomni a on-line

Vítejte při online přenosu ze zasedání městského zastupitelstva. Záznam připravuje zpravodajský portál pribram.cz.

Přepis vzniká v průběhu schůze, neobsahuje tedy doslovná vyjádření zastupitelů nebo občanů, ale jen parafráze. Upozorňujeme čtenáře, že jednání není reprodukováno zcela přesně a záznam tedy může obsahovat jazykové i významové nedokonalosti.

Příjemné sledování. MJ

10. 10. 2016 (15:54:20)  

Jednání bylo zahájeno. Nejsou přítomní: Řihák (dorazí později) a Molnár. Ověřovateli jsou Hauser a Stefanidesová.

10. 10. 2016 (16:05:05)  

1 a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů

 
Program byl schválen dle návrhu rady města. 

10. 10. 2016 (16:05:46)  

2) Žádost o přehodnocení výše koeficientu

 
Žádost majitelů v Březnické ulici. Rada nedoporučuje přehodnocovat koeficient. O totéž žádají i osadní výbory - vesnické části.
 
Humlová: Obyvatelé města byla uvedeni v omyl, že dochází ke zdvojnásobení daně z nemovitosti. Není to pravda, bylo to 250 procent. Někde se jednalo i o zvýšení prakticky na 4 násobek. Vím, že to neprojde, ale osobně bych jim vyhověla, protože o svátcích prakticky nejsou obyvateli města, nejezdí jim tam ani hromadná doprava.
 
Dvořák: Rozumím těmto argumentům i všem diskutujícím, se kterými jsem mluvil. Není zde jednoznačná pravda a nepravda. Vždycky lze najít argument proti. Osobně bych nejvíce rozuměl žádostem osad typu Jesenice a podobně odříznutým vsím. Ale právě ty služby v těchto částech stojí město nejvíc peněz. Je třeba vnímat i protiargumenty a nejen líbivou stránku žádostí. Je to stejné jako u odpadu. Status quo bych nechal tak, jak je. Nechme trochu zrát, jak to vyřešit u těch nejzapadlejších osad. 
 
Potůčková: Ty vesnice, co jsou dál od města, jsou na tom špatně v otázce obslužnosti a je nespravedlivé, aby platily stejně. Někde třeba není ani kanalizace. 
 
Kareš: Je to skutečně věc diskutabilní, ale daň z nemovitosti, kterou jsme napravovali, nebyla dlouho řešena, ale s tím několikanásobným zvýšením nesouhlasím. Myslím, že by někde měla být daň snížena.
 
Šedivý: Také bych se chtěl připojit k názorům, že nelze mít daň stejnou v celém městě. Bod by se měl stáhnout a měla by být vypracována analýza, kolik by to město stálo a podobně. Navrhuji stažení tohoto bodu k dopracování.
 
Rotter: Jsem rád, že se bod otevřel. Souhlasím se vším, co řekl pan Dvořák. Jsem rád, že jsme koeficient odsouhlasili pro všechny stejný a není diskriminační. Hrozně těžko by se to posuzovalo. Budu hlasovat, aby to zůstalo v současné formě.
 
Říhová: Poté, co jsem zjistila, jaký bod je zařazen na program, tak jsem celou věc pečlivě zvažovala. Výjimky nejsou dobré, ale poloha nemovitosti nepochybně nesrovnatelná. Přikláním se k tomu, co uvedl pan Šedivý. Chybí vyčíslení ekonomického dopadu u té žádosti, která byla doručena od osadních výborů. Nedomnívám se, že věc velmi spěchá, ale není možné rozhodnutí odkládat, protože daň je splatná v květnu a rozhodnutí není možné odkládat donekonečna. Bod by měl být stažen a rada s městským úřadem by měla připravit nějaké systémové řešení.
 
Vařeka: Ono se to celé točí kolem spravedlnosti. Ona úplná být nemůže. Zpravidla je nejlepší nikoho nepovyšovat ani nediskriminovat. Výjimky takový nádech mají. Nenajdeme takovou hranici, ta neexistuje. Řeším to velmi často. Byl jsem na osadních výborech. Bytíz například neplatí za svoz odpadu. V rámci rozpočtu chceme vyčlenit částky pro osadní výbory odlehlejších částí a těmito "dotacemi" bychom je chtěli podpořit. Měli bychom započítat to, že peníze nejdou do opravy tam  u nich. Jsou to obecné peníze například pro školy, kam chodí i děti těchto lidí. Sociální služby, atd. Nejsou peníze na opravy nemovitostí, které máme. To jsou ale věci, které využívají i lidé z těchto osad. 
 
Švenda: Většinu toho, co jsem chtěl říct, řekl už pan starosta. Když jsme zvedali ruku pro zvýšení daně, nebyli jsme na to pyšní. Minulý týden jsem obcházel školy a utvrdil se, že není jiné řešení. Příjem z daně nemovitosti je nezbytný, abychom zastavili chátrání majetku. Pokud nalezneme nový příjem, může se daň z nemovitosti snížit. Takto nevidím jinou cestu.
 
Kyselák: Daň je povinná platba toho, kdo je v určité vazbě k určitému subjektu. Už jsme o tom rozhodli v černu 2015. Příspěvek je vybírán, aby město mohlo efektivně poskytovat služby občanům. Připojuji se k tomu, co řekl pan Dvořák, Rotter a starosta. Příspěvky nejsou určeny jen na dopravu, ale ve prospěch všech. 
 
Dvořák: Je těžké určit co je ten komfort? Je to střed města nebo ta vesnice? Pro každého má hodnotu něco jiného. Možná bychom mohli někde odpustit poplatky za psy a podobně...cestu vidím tady. Jsem pro, aby vyhláška zůstala tak, jak je. Můžeme o tom do budoucna přemýšlet.
 
Kareš: Ceny pozemku jasně určují jeho atraktivitu. Na tom není nic těžkého. Daly by se najít argumenty, proč různé lokality hodnotí různě. Podnikatelům se zvýšila daň i o stovky tisíc, to je bodnutí do zad. 
 
Vařeka: Myslím, že důležité je i to, aby občané žili ve městě, kde fungují základní služby. Když odtud budou lidé utíkat, tak padne i podnikatelská sféra.
 
Šedivý: Slyšel jsem krásné řeči, ale skutečnost je jinde. Ano, musí se opravovat. Na to máme ale i jiné daně. Říkáte, že pokud se udělí výjimky, tak je to cesta do pekel, ale pak hned navrhujete různé dotace a prominutí poplatků. Vždyť je to pořád z jednoho rozpočtu. Myslím, že by se mohl udělat nějaký koeficient. 
 
Hauser: Mluvilo se tady obecně, až pan Šedivý trochu zkonkretizoval. Ono se mohou přihlásit obyvatelé Rožmitálské a podobně.
 
Šedivý: Komfort není nějaká univerzální hodnota, každý to má jiné. Petře Kareši, tvůj argument je taková demagogie, pokud uvedeš, že firma platila 300 a teď platí 600 tisíc. Vždycky to musí být v kontextu. 
 
Kareš: Já si budu říkat, co chci. Pane starosto, vy mi nemáte co přikazovat, co mám říkat. Musím se pousmát, když si přečtu charakteristiky například Kozičína. Každý si kupoval holé pozemky za nízkou cenu a všichni by si zde měli to co chtějí postavit sami. Navrhuji bod odložit a někdy se k němu vrátit.
 
Kyselák (T): Navrhuji ukončit diskuzi. 
 
Diskuze ukončena. 
 
Návrh Šedivého nebyl přijat, původní návrh ano - koeficient zůstane beze změny. 

10. 10. 2016 (16:43:40)  

3) Závěrečný účet Svazku obcí Podbrdského regionu za rok 2015

 
Bez diskuze vzato na vědomí.

10. 10. 2016 (16:44:38)  

4) Závěrečný účet Dobrovolného svazku ORP Příbram za rok 2015

 
Pikrt: Pokud se přikládají zápisy z valných hromad, očekával bych, že budou podepsány.
 
Zastupitelé opět vzali na vědomí. 

10. 10. 2016 (16:45:47)  

5) Závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace za rok 2015

 
Kareš: Zpráva auditora byla vyvěšena a má být vyvěšena?
 
Vedoucí odboru: Má a nebyla vyvěšena. 
 
Kareš: A proč?
 
Vedoucí odboru: Protože jí nikdo z úředníků nevyvěsil na úřední desku.
 
Kareš: Stejně tak i rozpočet?
 
Vedoucí odboru: Ani o rozpočet, opět se jednalo o chybu úředníka. Ale není to chyba města, ale svazku.
 
Kareš: Pokud vím, svazek změnil auditora.
 
Vařeka: Ano, došlo k pochybení, hrozí nám pokuta 1000 Kč, ale já jí zaplatím klidně ze svého.
 
Kareš: Také nemyslím, že by se svět měl zbořit. Dvakrát byla porušena legislativa, ale žádná velká škoda nevznikla, takže je to prakticky v pořádku. Ptám se kvůli tomu, že se udály věci, které ve mě vyvolávají nejistotu. Pane starosto, měl jsem právo vystoupit.
 
Dvořák: Děkuji panu Karešovi, že upozornil na nedostatek. Také na sebe beru část spoluviny a věřím, že se na příště polepšíme. Domnívám se, že kdyby někomu to zveřejnění chybělo, že by se ozval. Takto je to takové kousání do lýtka.
 
Šedivý: Já si do toho lýtka kousnu. Pokud dojde k porušení zákona, tak to prostě tak je. Je s podivem, že s panem starostou chodí právník a ten na to nedohlédl. Už v tom zápise je jasně napsáno, že bylo předáno vyvěšení dokumentu 15ti členských obcí, kromě města Příbram, které má obrovský úřednický aparát. 
 
Vařeka: Jak víte, že to všechny obce daly? Nedaly. K tomuto opomenutí došlo nejen v Příbrami. 
 
Šedivý: V tom případě opravte zápis z valné hromady. Nejsem blbej.
 
Humlová: Pokud se přišlo na to, že to nebylo vyvěšeno, proč se to neudělalo dodatečně? Já žasnu, že je v tom tak velký problém. 15ti denní lhůta je strašně krátká. 
 
Kareš: Vašku (na Václava Dvořáka), mohl bys přestat dávat komentáře k mým vystoupením? Mám se příště ptát, o čem je vhodné hovořit?
 
Vařeka: V danou chvíli si toho na valné hromadě nikdo nevšiml.
 
Kyselák: Stalo se to, pojďme dál. 
 
Zastupitelstvo bere na vědomí.

10. 10. 2016 (17:00:02)  

6) Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze vstupného

 
Návrh komise - úprava změny sazeb. Odbor ekonomický nedoporučuje.
 
Švenda: Prosím o hlasování ve smyslu změny, a to z několika důvodů. Obrátilo se na mě postupně několik pořadatelů s tím, že v jiných městech je poplatek naprostý přežitek. Chci, aby u nás byl bohatší kulturní život, to lze dvěma způsoby. Buď soukromými subjekty, které nebudeme zatěžovat, nebo budeme dělat více městských akcí, což není dlouhodobě udržitelné. Poplatky se neplatí například v Písku, Berouně, Benešově, Kutné Hoře. V Kolíně jen za prodejní výstavy. V Praze se jedná jen o plesy a diskotéky, 5% se vybírá pouze u koncertů nad 3 tisíce osob. Roční příjem z těchto poplatků je asi 300 tisíc korun, věřím, že by to městská kasa ustála. dovoluji si dát návrh na měnu usnesení, že by se tato vyhláška o místním poplatku ze vstupného zrušila.
 
Cikler: Chceme, aby kultura dále pokračovala. Podle odhadů je nejvíce příjmu z plesů. 
 
Větrovský: Myslím, že je to správná myšlenka, i když mě překvapuje, že to rada nepodpořila. Většina se ale koná v městských prostorách. Osvobodil bych i ty maturitní plesy. Připojuji se k vám, pane Švendo.
 
Král: Patřil sem k těm, kteří chtěli jít ještě dál. Držel jsem se modelu Kolín. Tam je 20% u obchodu a reklamy, jinak všude nula. 
 
Švenda: Já navrhoval, že by byla všude nula. Ten návrh rady mohl někdo považovat za diskriminační.
 
Dvořák: Mám nevděčnou úlohu a musím brát v potaz celkovou ekonomickou situaci ve městě. Všichni chtějí úlevy. Sice se bavíme asi jenom o čtvrt milionu, ale často ke konci roku hledáme peníze na různé havarijní stavy a hledáme i koruny. Jenom ukazuji protilogiku. Není tu dobro a zlo, je to jen politické rozhodnutí. Vzhledem k přípravě rozpočtu zůstanu u názoru rady. 
 
Švenda (T): Chtěl bych požádat o přestávku. Po diskuzi.
 
Potůčková: Jsem také členkou kulturní komise. Navrhovala jsem 5 procent u lístků nad 500 Kč. 
 
Větrovský: Budu hlasovat, aby se to zrušilo celý. Je spousta koncertů s různými kategoriemi a bylo by to chaotické, kdyby se mělo vybírat jen nad 500.
 
Hauser: My tady tedy máme v podstatě 2 varianty. Proč mimosoutěžní sportovní akce musí platit a ty soutěžní ne?
 
Švenda: Nejspíš jde o to, že jedno z toho je pravidelné, ale já tu původní vyhlášku netvořil. 
 
Kyselák: Upoutalo mě, že se konstatuje, že další města jsou bez poplatku. Vždyť je to v pořádku. Proč jim ty kšefty ztěžujeme? Chceme, aby bylo město kulturní, tak je přilákejme. Z erotiky tady není nic a prodejní výstavy jsou pod kontrolou, tak z čeho máme strach. Buďme v nadhledu a nezabývejme se drobnými. 
 
Přestávka 15 minut.   

10. 10. 2016 (17:22:12)  

Po přestávce pokračuje projednání bodu číslo 6.

 
Pikrt: Mojí řeč už trochu naznačil Petr Větrovský. Je třeba si uvědomit, že se mohou zvýšit příjmy větší frekvencí pronájmů. Přikláním se k panu Švendovi a jeho návrhu.
 
Větrovský: Chtěl jsem se připojit ke slovům pana Kyseláka. Nechceme tu mít vybrakovanou Příbram, tak musíme ty subjekty, které tu tvoří kulturní život, podpořit. 
 
Švendův návrh přijat. Vyhláška o místním poplatku ze vstupného je zrušena. 
 

10. 10. 2016 (17:44:02)  

7) Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 
Humlová: Jak to ve městě vypadá s tříděním odpadem? Projevuje se to v hospodaření? 
 
Potůčková: Já se chtěla zeptat na totéž.
 
Švenda: Neřeknu přesná čísla, jsme někde v průměru. Abychom uchovali výši poplatku i do budoucna, bylo by dobré třídit o něco víc. V Kahanu už běží nová informační kampaň. Pan Mácha by mohl říci víc.
 
Mácha (ředitel TS): Kolem dvou a půl milionů je výnos z tříděných odpadů, ale stejně jsou dotovány z příspěvků, na sebe si nevydělají. 
 
Vařeka: V příštím roce se poplatek za ukládání netříděného odpadu zvýší o 200 Kč. Kampaň na třídění odpadu je jediná cesta, aby byly poplatky na rozumné výši.
 
Mácha: Snižuje se podíl komunálního odpadu, který se skládkuje. 
 
Švenda: Třídění odpadu se vyplatí. Pokud se to nahází do popelnice, platíme za každou tunu. Z tříděného naopak něco získáme. 
 
Král: Rozdíl mezi roky 2015 a 2016 dělá 8,2 milionu. Jsou služby nesouvisející s potřebami města ziskové? Služby pro okolní obce jsou kalkulovány s nějakým ziskem? Je možné u externích smluv provést nějaký audit, jak jsou smlouvy koncipovány?
 
Mácha: Doplňková činnost je zisková, zhruba 25-30 procent tvoří výnosy z této činnosti. Co se týče obcí, tak je kalkulováno se ziskem. Ten nárůst mi nedává smysl, měli jsme náklady přes 19 milionů. Pokud bych rozklíčoval nárůsty, tak první nárůst je v tom, že jsou tam zahrnuty odpisy, které tvoří asi 7 procent a nikdy nebyly kalkulovány. Došlo také k povinnému zvýšení mezd. Začali se také obměňovat kontejnery, které byly v hrozném stavu. Těch kontejnerů je asi 1500 ve městě, takže je potřeba je pravidelně obměňovat. Doteď se to lepilo a to bylo v řadě případů již katastrofické. 
 
Švenda: Myslím, že pan ředitel řekl vše. Nevím, jestli má pan Král další dotazy. Snažím se sledovat ten myšlenkový pochod pana Krále. 
 
Král: Pokud jsou technické služby naše, tak zisk vytváří, aby občan nemusel být závislý na tom, jestli jde cena nafty dolu nebo nahoru. Všemu jsem úplně nerozuměl. Čísla jsem našel na stránkách města. Musím tedy požádat o písemnou odpověď. V sumě mi to dělá 8,2 milionů. 
 
Švenda: TS dělají mnoho doplňkových služeb i v Příbrami. 
 
Dvořák: Naprosto rozumím dotazům kolegy Krále. Obáváte se, zda na činnost pro vedlejší obce nedoplácejí občané Příbrami. Proč se zvýšil provozní příspěvek, tak to bylo  kvůli povinnému navýšení platů, to nás čeká i do dalšího roku. Mluvit detailněji o číslech je dobré, když je na to ten dotyčný dobře připraven. Nelze tady dát vyčerpávající odpověď. Chceme poplatky ponechat jako vloni, i když se náklady zvýšily. Poplatek se počítá jen z ukládání netříděného odpadu. Náklady na netříděný odpad roste, protože absolutně roste množství odpadu. Vítám záměr kolegy Krále, můžem se na to bavit, ale musíme se na to připravit.
 
Kareš: Zvažte nákup fotopastí nebo mobilních kamer, kde je nelegálně ukládán odpad mimo sběrná místa. 
 
Král: Přijímám pozvánku od pana Dvořáka. 
 
Poplatek ve výši 552 Kč byl odsouhlasen.

10. 10. 2016 (18:06:06)  

8) Stanovení oddávajícího pro volební období 2014-2018

 
Bude doplněna Potůčková. 
 
Odsouhlaseno. 

10. 10. 2016 (18:07:13)  

9) Přísedící Okresního soudu v Příbrami – opětovné zvolení

 
Rada doporučuje Janu Dědečkovou. 
 
Kyselák: Mohl bych paní vidět? Budu se s ní stýkat v soudní síni. 
 
Odsouhlaseno.

10. 10. 2016 (18:08:31)  

10) Žádost o dotaci (Oblastní nemocnice Příbram, a.s.)

 
Podpora Dobrovolnického centra a projektu Hrajeme si s nemocnicí. Dohromady 20 tisíc.
 
Ženíšková: Dobrovolnické centrum se rozrůstá. V kapitole sociálního odboru zůstane 5 tisíc po odsouhlasení.
 
Humlová: Jsem členka představenstva nemocnice.
 
Šedivý: Totéž oznamuji já.
 
Kyselák: Měli bychom to mezi ty dva projekty rozhodit. Aby to formálně sedělo.
 
Ženíšková: Ono se to hodně prolíná. Nedokážu to ale rozklíčovat. 
 
Odsouhlaseno.

10. 10. 2016 (18:24:26)  

11) Návrh na odkoupení vodovodního řadu PE 63 a kanalizačního řadu PVC DN 200 a zřízení služebnosti inženýrské sítě v k. ú. Orlov
 
Kareš: Jestliže vodohospodářský majetek převezmeme, máme povinnost se o něj starat. Navyšujeme si hodnotu majetku, která nás zavazuje k dalším věcem. Kdy byly kolaudovány tyto kanalizační sítě? Tito lidé dostali stavební povolení s tím, že se o infrastrukturu budou starat. Pokud by to bylo dáno jako podmínka, tak bych tomu rozuměl. 
 
Bod byl stažen kvůli technickým připomínkám zastupitelky Humlové.
 
 

10. 10. 2016 (18:24:39)  

12) Lustrace pohledávek za pronájem bytů a prostor sloužících k podnikání ve správě MěRK 
u dlužníků evidovaných u MěRK k datu 31.12.2015
 
Evidované pohledávky jsou 7,2 milionů a 42,2 milionů jsou penále. 176 pohledávek. Některé pohledávky jsou promlčené - jedná se o 59 procent. Ke všem dlužníkům nebylo přistupováno stejně. 
 
Kyselák: Jak se to napraví? Jaké se vyvodí důsledky z toho, kdo takto hospodařil a škodu způsobil?
 
Dvořák: Jak jsme doposud řešili ostudný návrh na demolici budov u skládky nebo smlouvu s 1. SčV, tak to byla jenom taková kapka v moři. Tady se jedná o 30 milionů. Nejedná se o žádný hon na čarodějnice, ale zjistili jsme obrovské pochybení a je otázka, kdo za to nese zodpovědnost. Doufám, že se k tomu pan Šedivý nějak vyjádří. To je zatím největší kostlivec, kterého jsme vykopali.
 
Říhová: Z některých jmen se nic víc nedostane. Spíš bych apelovala, aby se sledoval insolvenční rejstřík a město se do něj svědomitě přihlašovalo. Dá se z toho získat alespoň těch 30 procent. Neztotožňuji se s tím, že je to tak velký kostlivec, z těch 30 milionů dluhu by bylo nejspíš vymoženo mnohem méně. 
 
Vařeka: My se dnes budeme bavit o odpisu promlčených jistin a příslušenství, což je nyní v rukách PČR. Resultát jistě vynese ona.
 
Kareš: Nevýhodných smluv bylo podstatně víc. Například prodej pozemků pod skládkou na základě pofiderního znaleckého posudku. 
 
Dvořák: Co se týká skládky, tak to je poměrně stará kauza a s tím nic neudělám. Pronájem sloupů jsme změnili. Upírejme pohled dopředu. Co se týká MěRK, tak tady jsme nechtěli dělat pohled dozadu, ale chtěli jsme napravit účetnictví a zavést řádnou evidenci. Paní Říhová to podle mě zlehčuje. Zdaleka bychom těch 30 milionů neříkali, každopádně jde především o princip, kdy v evidenci byl veliký nepořádek, stejně jako v účetnictví. Tady se někdo nestaral a nekonal s péčí řádného hospodáře. Takovouto protistranu byste u soudu roznesla na kopytech.
 
Kyselák: Pojďme se bavit o tom jasně definovanému problému. Vezmeme to na vědomí a jedeme dál. Další diskuzi pokládám za zbytečnou.
 
Šedivý: MěRK jsem nikdy nedělal, na druhou stranu jsem 25 let v zastupitelstvu, tehdy jsme měli asi 10 tisíc bytů. Ten nový v zastupitelstvu to vždycky vytáhl jako velkou kauzu, ale vždy se potom ukáže, že město toho nemohlo tolik dělat. Sama zpráva píše, že malé pohledávky nemá cenu vymáhat soudně, protože by se to ani nevyplatilo. Nedělejme tady zase velkou kauzu, to je taková taktika hnutí ANO. Má to v rukou PČR, počkejme si na výsledek.
 
Kyselák: V mnohém musím s panem Šedivým souhlasit. Honili jsme osoby, kde byla fakt malá šance se uspokojit. Přihlížím ke všem problémům, které v tom procesu byly, ale nepopírám to zjištění, které tady bylo. Nevšimli jsme si té insolvence, to není do budoucna špatná myšlenka. 
 
Dvořák: Ředitelka MěRK nám určitě řekne, že se insolvence začala vymáhat. Nikdo z nás si nehraje na trestní senát. My máme rozhodnout o odpisu 30 milionů. Argument, že jsou tu letité problémy, pro mě to není moc argument. Vidím, že se nekonalo s péčí řádného hospodáře. ANO nevytváří žádnou kauzu. Z těch 30 milionů se třeba 5 milionů vymoct mohlo. 
 
Kyselák: Tady padlo něco, že je to předmětem šetření PČR. Není na místě odložit toto rozhodnutí než to vyšetří policie?
 
Vařeka: Bavíme se o těch promlčených, tam už nic neuděláme.
 
Kyselák: Ale teď nemůžeme udělat závěr, jaká vznikla škoda. My můžeme odepsat promlčené věci, ale je jasné, jakou to má souvislost s trestní odpovědností? 
 
Vařeka: My nechceme rozhodovat o trestní rovině, chceme vyčistit stůl. 
 
Šedivý: Máme nový program a potřebujeme tam zadat data, nechceme tam zadávat i tyto promlčené věci.
 
Zastupitelé souhlasili s odpisem promlčených pohledávek.
 

10. 10. 2016 (18:53:32)  

13) Žádost SVJ Příbram III, Dlouhá ulice čp. 101 o bezplatný převod pozemku pod domem
 
Kyselák: Nevím, proč to dávat zadarmo, když je to právoplatně naše. Budu proti. Když jsme jednou složitě majetek dostali do vlastnictví, tak proč jim ho dát zdarma. 
 
Vařeka: Obdobně jsme už rozhodovali o tom čp. 102, tehdy jsme to darovali. Pokud bychom se teď chovali jinak, nebylo by to konzistentní.
 
Říhová: Kolik jsme na ten soudní spor vynaložili?
 
Vedoucí MěRK: To teď nevím.
 
Hauser: Tihle zaplatili stejně jako ti, kteří dostali pozemek do vlastnictví, bylo by to vrcholně nespravedlivé.
 
Pozemek byl darován 13ti hlasy.

10. 10. 2016 (19:03:22)  

14) Program pro poskytování dotací pro rok 2017 – oblast životní prostředí

 
Vloženo reciproční plnění a odstranění maximální výše dotace. 
 
Kareš: Jak byly využity prostředky, které dostal spolek přátel Svaté Hory, který dostal prostředky na údržbu.
 
Walenka: Rok 2016 ještě vyúčtován nebyl. V roce 2015 neudržovali stromy města.
 
Mráz: Chtěl bych požádat o přestávku po hlasování.
 
Odsouhlaseno.

10. 10. 2016 (19:09:49)  

Přestávka 15 minut.

10. 10. 2016 (19:10:00)  

15) Program pro poskytování dotací pro rok 2017 – Kulturní aktivity

 
Komise navrhuje 1,9 milionů korun.
 
Dvořák: Upravil bych na 1,6. V programu je ale částka předpokládaná. Takže dávám protinávrh na 1,6.
 
Cikler: Byl bych rád, kdyby tam ta částka 1,9 zůstala. Dostane se tam i Svatohorská šalmaj, která tam letos nebyla. 
 
Kyselák: Kolik předpokládáte na jednorázové a na dlouhodobé aktivity? Máte představu, kolik subjektů se zapojí?
 
Švenda: Ono to záleží na jednotlivých žádostech. Ta částka takto není rozdělena. Ono záleží na projektech těch žadatelů. 
 
Dvořák: Srovnávat rok 2016 s těmi jinými nelze. Byl výjimečný. Dneska jsme schválili vyhlášku, která ruší asi 300 tisíc od pořadatelů do městského rozpočtu.
 
Cikler: Některé subjekty se hlásí pravidelně. 
 
Molnár: Budeme hlasovat návrh rady na 1,9 milionů? 
 
Vařeka: Ale přišel protinávrh pana Dvořáka na 1,6.
 
Švenda: Přikláním se k té částce 1,9. Pokud by ani jedno neprošlo, bylo by to velmi nešťastné. 
 
Stříbrnský: Kultura zásadně ovlivňuje kvalitu žití obyvatel. To snižování mi přijde nezodpovědné. Mnoho lidí to dělá dobrovolně. 
 
Kareš: Také podpořím 1,9. 
 
Odsouhlaseno.
 

10. 10. 2016 (19:44:20)  

16) Program pro poskytování dotací pro rok 2017 – Památky místního významu
 
Cikler: Přejmenovali jsme to, může se přihlásit více žadatelů.
 
Kareš: Tady se několikrát píše, že je to po konzultaci s panem Dvořákem. Co to znamená?
 
Dvořák: Asi nejaktivněji jsem se podílel na pravidlech i jednotlivých programech. Nemá to jiný význam.
 
Diskuze ukončena. Odsouhlaseno. 

10. 10. 2016 (19:47:59)  

17) Program pro poskytování dotací pro rok 2017 – Zahraniční vztahy

 
Šedivý: Musí tam být ta částka? 
 
Vedoucí odboru: Ano, je to podle zákona.
 
Zastupitelé odsouhlasili.

10. 10. 2016 (19:50:50)  

18) Program pro poskytování dotací pro rok 2017 – Výchova a vzdělávání

 
Rada doporučuje. Komise navrhuje 1 milion. Po konzultaci s panem Dvořákem 600 tisíc korun. Rada doporučuje 700 tisíc korun.
 
Dvořák: Zákon ukládá předpokládanou částku. 
 
Brožíková: Témata vycházejí z toho, co nás nejvíce tlačí. 
 
Odsouhlaseno s novým tématem Naše kultura, naše zvyky a naše vlast.

10. 10. 2016 (20:07:59)  

19) Program dotací – Činnost sportovních organizací

 
Rada doporučuje. Komise navrhuje 3 miliony korun. Upraveno na 2,8 miliony korun s ohledem na rozpočet.
 
Hauser: Šokuje mě, že vyšší příspěvky dostávají ti, kteří se derou dopředu. Přesto budu hlasovat pro. 
 
Diskuze ukončena. Odsouhlaseno.

10. 10. 2016 (20:10:52)  

20) Program dotací – Jednorázové sportovní akce

 
Komise navrhuje 800 tisíc, po konzultaci s panem Dvořákem 600 tisíc korun. Rada upravila na 400 tisíc korun.
 
Kareš: Jaké byly argumenty toho snížení?
 
Dvořák: Průběh diskuze si už přesně nepamatuju. Je to jenom návrh, rozhodovat bude rozpočet.
 
Diskuze ukončena. Odsouhlaseno.

10. 10. 2016 (20:12:58)  

21) Program dotací – Vrcholový a výkonnostní sport

 
Komise navrhla 10 milionů, po jednání s p. Dvořákem 9 milionů korun.
 
Říhová: Hraje roli, kde má dítě trvalý pobyt?
 
Dvořák: Jedná se o specifickou situaci. Nejspíš se bude rozhodovat ve prospěch.
 
Větrovský: Tady se píše, že částka nesmí přesáhnout 4 miliony korun. Proč to tak je?
 
Dvořák: Neustále se rozšiřuje množina klubů, která žádá v této kategorii. Pokud máme předpoklad na 9 milionů korun, bylo by nesprávné, aby někdo získal více než polovinu této dotace. Vzpomínám si například na Bobcats Příbram. 
 
Větrovský: Mně to nepřijde úplně logické. Ať si každý požádá, o co chce. 
 
Kyselák: Vy jste postavili pana Dvořáka do role malého Babiše. Vždyť musí zůstat peníze i pro ostatní. Podle mě je to velice správné. Věřím, že prostředky získáte i jinde.
 
Kareš: Myslím, že by tam to omezení být nemuselo.
 
Přestávka 10 minut na poradu koalice.

10. 10. 2016 (20:24:57)  

Pokračuje se projednáním bodu 21.
 
Humlová: To omezení považuji za nesystémové. Nikde takto nastavený limit nemáme. Pokud bude žádostí víc, tak stejně budeme krátit. Navrhuji vyškrtnout limit 4 milionů.
 
Švenda: Ty stropy existují v kulturních dotacích nebo v obnově památek. 
 
Říhová: Píše se tu, že lhůta pro rozhodnutí je 4 měsíce. Považuji to za nepřiměřeně dlouhé, protože dotace, která může krýt maximálně 80 procent výdajů, pak mohou mít družstva problémy, z čeho financovat provoz od ledna do dubna. 
 
Švenda: Domnívám se, že reálný termín, kdy to celé projde do zastupitelstva, je březen, ale nikdo to samozřejmě nebude schválně prodlužovat.
 
Kyselák: Odstavec o maximální výši dotace bych úplně vypustil. 
 
Větrovský: Myslím, že je to opravdu spekulativní. Nevím, proč ten limit není u jednorázových akcí. 
 
Dvořák: Nemáte pravdu, vy jste jako komise dali limit 5 milionů korun, to nebylo moje dílo. 
 
Odsouhlaseno po velkých zmatcích dle původního návrhu s limitem 4 milionů. 

10. 10. 2016 (21:12:08)  

22) Potvrzení usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 509/2016/ZM ze dne 27.06.2016

 
Vařeka: Rozhodli jsme o prodeji pozemku, ale ještě než jsem to stačil podepsat, tak přišla neurčitá nabídka na odkup celého pozemku. Nedokážu si představit, že bychom rozhodnutí zastupitelstva takto znevážili.
 
Humlová: Souhlasím s radou a také to nedoporučuji. Záměr prodeje byl vyvěšen před jednáním zastupitelstva. 
 
Kyselák: Tam je jasný předsmluvní závazek, tak není o čem mluvit. 
 
Odsouhlaseno.

10. 10. 2016 (21:22:00)  

23) Žádost o prodej části pozemku p. č. 4535/34 o výměře cca 24 m2 z celkové výměry 123 m2 v katastrálním území Příbram 

 
Rada doporučuje. Jedná se o bývalou strouhu.
 
Odsouhlaseno.

10. 10. 2016 (21:24:15)  

24) Žádost o prodej části pozemku p. č. 4535/34 o výměře cca 27 m2 z celkové výměry  123 m2 v katastrální území Příbram 

 
Obdobný materiál. 
 
Odsouhlaseno.

10. 10. 2016 (21:27:49)  

25) Žádost o prodej části pozemku p. č. 4535/34 o výměře cca 21 m2 z celkové výměry 123 m2 v katastrálním území Příbram 

 
Opět obdobné.
 
Kareš: Bylo by dobré, kdyby tady žadatelé byli.
 
Volný: Vždy žadatelům oznamujeme usnesení rady a píšeme, kdy to bude projednáváno. 
 
Odsouhlaseno.

10. 10. 2016 (21:30:33)  

26) Různé 

 
Vařeka pouští video vystoupení zastupitele Kareše.
 
Vařeka: Vzhledem k tomu, že tady pan zastupitel šíří takovéto nesmyslné fámy, chci vás seznámit s tím, jak to vypadá s financováním. Plánovali jsme 8,2 milionů korun, v tom je advent, Šalmaj, Příbramské kulturní léto a všechny akce města v tomto roce. Byla to nepřekročitelná hranice. Oslovil jsem asi 50 příbramských podnikatelů. Celkem přispěli celkem 4 miliony korun, o dalších smlouvách dále jednáme. Bavíme se o 6,1 milionů neplánovaných příjmů, které jsme získali do rozpočtu. Ty by nemohly přibýt, pokud by byly oslavy jiné a nebyly tolik přitažlivé. Díky tomu jsme mohli přidat nové akce. Oslavy Nováku zůstali díky těmto příspěvkům v přebytku. Nyní bych se chtěl zeptat pana Kareše, proč to říká do televize a balamutí občany?
 
Kareše: Starejte se o svou stranu a o své kolegy. Říkám, co si myslím já. Kdybyste přišel za firmou, že to chcete pro děti, tak vám to dají stejně. Řekl jsem to jako svůj názor, tak si nechte tyto zbytečné útoky.
 
Vařeka: Vy jste řekl, že jsme vyhodili 6 milionů, což je lež. To video mi přijde ostudné. Podle mě je to znevážení všech, kteří se na tom podíleli. A mně radíte, jak mám shánět sponzorské příspěvky. Vy, kdo nesehnal ani korunu. Lžete lidem, je to demagogie a takto s vámi budu jednat. Nejste žádný zastupitel. Vy svojí chybu neuznáte.
 
Kareš: Pane Vařeko, ten kdo někomu vkládá něco do úst, jste vy. Já si můžu říkat, co chci. Příště si můžu přinést videa já. Jste ješita. Tyhle zvyky si vybíjejte jinde, to tady nepředvedl nikdo.
 
Potůčková: Chci promluvit za náš kočičí spolek. Město má povinnost se postarat o opuštěná zvířata. Já mam teď doma v bytě 14 koček. Dneska mi volala paní, že našla dvě koťata, minulý týden nám MP přivezla 4 kočky, atd. Už několikrát jsme prosili o nějaké prostory, kde můžou být ty kočky. Dneska za mě musela jít paní ty kočky krmit.
 
Ženíšková: Jednala jsem s vašimi zástupkyněmi a paní Černá dostala pokyn, aby se po nějakých prostorách podívala.
 
Větrovský: Chtěl jsem reagovat na tu roztržku. Myslím, že to sem nepatří a je tam řada nepřesností. Nemůžete říct, že není Petr Kareš zastupitelem, ale ty částky, které Petr řekl, vůbec neodpovídají. Není přece problém ta čísla zveřejnit. 
 
Švenda (T): Snažme se tu diskuzi zklidnit. Máme tu ještě občany, kteří chtějí vystoupit.
 
Dvořák: Prostory se snad najdou, ale to nevím. Ale jak s tou péčí? Vy byste se tam dokázali už sami starat? Petře, co jsi předvedl je lež jako věž. Považuji to za sprostý.
 
Kareš: Já považuji za sprosté tvoje vystoupení. Já jsem řekl, že akce stála 6 milionů, nic víc. Opakuji, že peníze mohly být použity i na něco jiného. Faktury jsem samozřejmě viděl. Oficiálně žádám o kopie všech faktur. Za Lucii Bílou jsme platili skutečně přes 500 tisíc korun. Nikdo si tyto umělce za takové peníze nepozve. 
 
Dále se chci bavit o odměně pro občana, který pomohl chytnout anonyma. Nakonec se to ukázalo jako dobrá věc. Dostane ty peníze a kdo to byl?
 
Vařeka: Byl jsem oprávněn nahlédnout do spisu a to tady nebudu říkat. Dvakrát jste nám přečetl, že až rozhodne soud. To už se nedá.
 
Kyselák: Jste zdravej, nebo nemocnej. To, co předvádíte, je naprosto neúnosné. Já jdu ven, to nemá cenu.
 
Vařeka: Požádejte si Policii ČR, třeba vás také nechá nahlédnout do spisu. To už je mimo rozum a chápání. Nemůžu reagovat na takové vaše hloupost. Mám jenom jedny nervy.
 
Kyselák: Pane inženýre, něco takového, tak nízkou úroveň politické kultury, co si vůbec dovolujete nejen k panu starostovi ale k nám všem. Kdo má poslouchat ty vaše slinty a nesmysly. Vyzývám vás, abyste zvažoval, co říkáte. Vy jste doteď na pana starostu jenom útočil. Na protest toho, že už tady s vámi nechci sedět, odcházím. Za koho tady sedíte? Je mi špatně.
 
Kareš: Je mi z vás špatně, vám vadí pravda. 
 
Říhová: Blíží se Dušičky a jsem ráda, že TS opravily největší ďoury, ale má to i jedno velké ALE, protože kvalita prací byla taková, že babička tou asfaltovou drtí posypala ty cestičky. Ten záměr se úplně až tak nepovedl.
 
Vařeka: Pan Mácha to prověří.
 
Mráz: Úžasná diskuze na závěr. Z mýho pohledu se oslavy povedly bez ohledu na to, kdo tady byl. Chci poděkovat všem, kteří se na tom podíleli. 
 
Větrovský: Ještě, že jsme zrušili poplatek za ty akce, jinak bysme museli každý něco zaplatit do kasičky. Pane starosto, asi byste tu diskuzi měl víc řídit, aby tu třeba pan Kyselák takto nekřičel. Oslavy také hodnotím výborně. Měli bychom být pyšní.
 
Potůčková: Ten pán, co má dostat odměnu, slíbil, že dá něco na kočky.
 
Vařeka: To je samozřejmě argument.
 
Kareš: Naprostá většina oslav byla skvělá, já hovořil jen o dvoudenním festivalu na Nováku. 
 
Vařeka: Jak se máme bavit, když si někdo plete příjmy a výdaje. Tak ať pak nesedí mezi lidma.
 
Král: Mám jeden takový návrh. Vůbec nechci hrát arbitra. Hodnotit oslavy ani celý ten příběh nehodlám. My jsme se v tom jednom dotačním titulu bavili o rozšíření programu kultury. Pak jsme se bavili, jak nekulturně spolu hovoříme. To je obrovský paradox. My si stěžujeme, jak se k sobě neumíme chovat a nerespektujeme pravidla. Nemůže to být jedna z věcí pro nás pro všechny. Krampus show je pohanská záležitost, která oslavovala ďábla. Je to oslava zla. Já se od toho chci distancovat. Jeden kolega mi i říkal, že kulturní komise to ani nemůže spadat, protože to není kultura. Do adventu to absolutně nepatří, chci od toho být distancován.
 
Vařeka: Vy v šanci máte vždycky překvapující závěry. V Rakousko je to strašidlo. Tisíce lidí, kteří sem přijedou, jseou zřejmě lidé, kterými budete pohrdat. To, co nás stojí námahu, je vždy možné shodit. To vám nevadí, že váš kolega v televizi lže?
 
Král: Já jsem řekl, co jsem k tomu tématu chtěl říct. Jsou názory, se kterými nesouhlasím a to jak u kolegy Kareše i u jiných. Je tady 25 zastupitelů a každý má svůj názor. Moderátorem jste vy. 
 
Vařeka: To jsem chtěl slyšet, vám prostě lež nevadí. 
 
Větrovský: Dneska jsme vyčerpali všechno, co jsme mohli. Mějte hezký večer.
 
Šedivý: Mrzí mě, co se tady stalo. Nedělá to dobrý dojem na Příbramáky. Pohybuju se v politice 25 let a nic takového jsem nezažil. Tato hádka vznikla o blbost. Když to shrnu, tak musím říct, že jste to zapříčinil vy. Vy jste se přitáhl tu ukázku. Věřím, že máte pravdu, ale měl jste na to reagovat tak, že jste měl ve stejném formátu reagovat a ne to vytahovat tady na zastupitelstvu. Myslím, že vina je na obou, ale ten oheň jste zažehl vy, že jste to sem přitáhl. Také byste neměl řikat, kdo je a není zastupitel. Také vás tam rád nevidím, ale jako starostu vás respektuji. Budu zvažovat, jestli nerezignuji na svůj post v zastupitelstvu, jsem z toho rozladěn. Dobrou noc.
 
Občanka: Jsem ta doktorka Ripová, co opravuje kapličku, co mi nepatří. Pracovala jsem v nemocnici. Chci vás pozvat na svěcení kapličky. Zvu vás na 11 hodinu. 
 
Vařeka končí dnešní bouřlivé jednání. Děkujeme za pozornost a přejeme vám dobrou noc. 

10. 10. 2016 (22:18:01)  Související články

Vláda podpořila návrh Senátu dát do Listiny právo bránit život se zbraní Vláda podpořila návrh Senátu dát do Listiny právo bránit život se zbraní Senát chce ústavní novelou rozšířit listinu o ustanovení, že "právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon". 13. července 2020   (20:58) Prostředky z transparentního účtu se bude pomáhat  i děkovat Prostředky z transparentního účtu se bude pomáhat i děkovat Na začátku dubna město Příbram vyhlásilo veřejnou sbírku, kam mohli a doposud mohou přispět všichni, kteří chtějí pomoci osobám postiženým koronavirem nebo poděkovat těm, kteří se o pomoc zasloužili. 13. července 2020   (09:25) ANO si v průzkumech dál udržuje pozici suverénně nejsilnějšího uskupení na české politické scéně ANO si v průzkumech dál udržuje pozici suverénně nejsilnějšího uskupení na české politické scéně ANO ve volebním modelu s náskokem dál vede před Piráty a ODS. 12. července 2020   (16:49) STAN: Kraj tvrdí, že je transparentní, ale z jeho účtu nekontrolovaně odtekly miliony STAN: Kraj tvrdí, že je transparentní, ale z jeho účtu nekontrolovaně odtekly miliony "Středočeský kraj tvrdí, že je transparentní, ale z jeho účtu nekontrolovaně odtekly miliony za externí právní služby," uvedli v tiskové zprávě Starostové a nezávislí. 10. července 2020   (08:10) Středočeské nemocnice dostanou dotace na krytí výdajů v souvislosti s COVID-19, do Příbrami míří přes 18 milionů Středočeské nemocnice dostanou dotace na krytí výdajů v souvislosti s COVID-19, do Příbrami míří přes 18 milionů Celkem 152,68 milionu korun poskytne oblastním nemocnicím ze svého rozpočtu Středočeský kraj pro krytí dodatečných výdajů nad rámec stanovených standardních výdajů oblastních nemocnic, a to na zajištění ochrany veřejného zdraví v souvislosti s pandemií COVID-19. Rozhodli o tom středočeští zastupitelé na svém mimořádném jednání 9. července 2020. 9. července 2020   (11:58)


Nepřehlédněte

Na výročí Gottových narozenin jsou venku první záběry nového filmu Na výročí Gottových narozenin jsou venku první záběry nového filmu "Je to náš dar k narozeninám, dar, který sice nemůžeme předat osobně, který nás ale naplňuje radostí," uvedla režisérka filmu Olga Malířová Špátová. 14. července 2020   (13:06) Nepřehlédněte S horkými léty roste obliba klimatizací. Jak je vybírat, provozovat a jak s nimi naložit, až doslouží? S horkými léty roste obliba klimatizací. Jak je vybírat, provozovat a jak s nimi naložit, až doslouží? Dlouhodobě velmi horká léta zvyšují mezi lidmi zájem o klimatizace. 13. července 2020   (09:52) Nepřehlédněte Naučná stezka Olšina představí návštěvníkům neznámou Šumavu, k vidění bude i budka pro ptáky lidské velikosti Naučná stezka Olšina představí návštěvníkům neznámou Šumavu, k vidění bude i budka pro ptáky lidské velikosti Realizace trvala necelý rok a vyžádala si náklady přes 24 milionů korun. 10. července 2020   (20:44) Nepřehlédněte Epidemie koronaviru nám mnohé vzala, ale i dala, říká šéfredaktor pribram.cz Epidemie koronaviru nám mnohé vzala, ale i dala, říká šéfredaktor pribram.cz „Museli jsme přejít ze zavedeného redakčního systému a dosavadní praxe na úplně jiný režim,“ uvedl v rozhovoru majitel a šéfredaktor pribram.cz Tomáš Pečenka. 8. července 2020   (06:09) Nepřehlédněte Jaroslav Starka: Když se liga nedohraje, my nepadáme, jsem nadšený Jaroslav Starka: Když se liga nedohraje, my nepadáme, jsem nadšený Pro šéfa příbramských fotbalistů nepřichází v úvahu další posunutí termínové listiny kvůli karvinské karanténě. "Už teď se to posunulo o pár dní ve druhé lize kvůli Třinci, teď i první liga. Lidi mají pak dovolené, všechno je domluvené, plánujeme nějaký start přípravy na další sezonu. Za mě to prostě nejde," prohlásil prezident 1.FK Příbram Jaroslav Starka. 3. července 2020   (08:07) Nepřehlédněte


Další články

Příbramští policisté pátrají po třiatřicetiletém muži Příbramští policisté pátrají po třiatřicetiletém muži Na výročí Gottových narozenin jsou venku první záběry nového filmu Na výročí Gottových narozenin jsou venku první záběry nového filmu "Je to náš dar k narozeninám, dar, který sice nemůžeme předat osobně, který nás ale naplňuje radostí," uvedla režisérka filmu Olga Malířová Špátová. 14. července 2020   (13:06) Nepřehlédněte Roušky v MHD se možná vrátí od října či listopadu Roušky v MHD se možná vrátí od října či listopadu Hasiči vyjížděli k požáru dřevníku do Nečína Hasiči vyjížděli k požáru dřevníku do Nečína Při události nedošlo ke zranění osob 14. července 2020   (10:07) Klíšťovou encefalitidou se do června nakazilo víc lidí než minulý rok Klíšťovou encefalitidou se do června nakazilo víc lidí než minulý rok Proti viry způsobené klíšťové encefalitidě neexistuje léčba, jen očkování. Loni byl podíl očkovaných v populaci asi 29 procent. Jedna dávka vakcíny stojí 900 korun, přispívají na ně zdravotní pojišťovny z preventivních programů. 14. července 2020   (09:23) Festivaly kromě fanoušků myslí i na potřebné. V Občově část ze vstupného věnují malé Elle Festivaly kromě fanoušků myslí i na potřebné. V Občově část ze vstupného věnují malé Elle Sobota 18. července je nabita hudebním programem. V okolí Příbrami můžete zajít na Fesťák Na Vsi, Svojšický rockový večer nebo open-air koncerty na Letní scéně v Jerusalemě. 14. července 2020   (08:38) Příbramsko si vede výborně. Hygienici neevidují ani jednu nakaženou osobu koronavirem Příbramsko si vede výborně. Hygienici neevidují ani jednu nakaženou osobu koronavirem Nejvíc lidí se v rámci středních Čech nakazilo v Praze-východ, kde hygienici od začátku epidemie evidovali 262 nakažených. Nejlépe si vedl Rakovník, zde onemocnělo 22 lidí. 14. července 2020   (06:31) Vláda podpořila návrh Senátu dát do Listiny právo bránit život se zbraní Vláda podpořila návrh Senátu dát do Listiny právo bránit život se zbraní Senát chce ústavní novelou rozšířit listinu o ustanovení, že "právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon". 13. července 2020   (20:58) U Vojkova se čelně střetl Superb s traktorem, policisté silnici uzavřeli U Vojkova se čelně střetl Superb s traktorem, policisté silnici uzavřeli
V zahraničí se nakazilo koronavirem již devět Čechů V zahraničí se nakazilo koronavirem již devět Čechů V červenci se Češi dosud nakazili koronavirem v šesti zemích. 13. července 2020   (16:06) Kometa Neowise rozzářila noční oblohu Kometa Neowise rozzářila noční oblohu Z příbramské firmy Byznys software je nyní Solitea Z příbramské firmy Byznys software je nyní Solitea S horkými léty roste obliba klimatizací. Jak je vybírat, provozovat a jak s nimi naložit, až doslouží? S horkými léty roste obliba klimatizací. Jak je vybírat, provozovat a jak s nimi naložit, až doslouží? Dlouhodobě velmi horká léta zvyšují mezi lidmi zájem o klimatizace. 13. července 2020   (09:52) Nepřehlédněte Prostředky z transparentního účtu se bude pomáhat  i děkovat Prostředky z transparentního účtu se bude pomáhat i děkovat Na začátku dubna město Příbram vyhlásilo veřejnou sbírku, kam mohli a doposud mohou přispět všichni, kteří chtějí pomoci osobám postiženým koronavirem nebo poděkovat těm, kteří se o pomoc zasloužili. 13. července 2020   (09:25) Železniční zastávka na sídlišti odhaluje svou konečnou podobu. Poslouží i postiženým Železniční zastávka na sídlišti odhaluje svou konečnou podobu. Poslouží i postiženým Pivní novinky: Čím malé pivovary v okolí Příbrami ochutí léto? Pivní novinky: Čím malé pivovary v okolí Příbrami ochutí léto? Prázdniny jsou časem vstřebávání nových zážitků. Minipivovary z Příbrami a okolí zahájily sezonu a tradiční portfolio rozšiřují o letní nabídku piv. 13. července 2020   (06:22) Milovníci dobrého jídla a pití si přijdou na své. Na konci prázdnin bude Piknik na Nováku Milovníci dobrého jídla a pití si přijdou na své. Na konci prázdnin bude Piknik na Nováku Organizátoři a stánkaři, kterých bude na akci více než v minulých letech, připraví bohatou nabídku ze všech světových kuchyní. 12. července 2020   (19:52) ANO si v průzkumech dál udržuje pozici suverénně nejsilnějšího uskupení na české politické scéně ANO si v průzkumech dál udržuje pozici suverénně nejsilnějšího uskupení na české politické scéně ANO ve volebním modelu s náskokem dál vede před Piráty a ODS. 12. července 2020   (16:49) Ministerstvo zdravotnictví eviduje první případy nákazy koronavirem na dovolených Ministerstvo zdravotnictví eviduje první případy nákazy koronavirem na dovolených Výsledek řízení k likvidaci hald u Příbrami bude během prázdnin Výsledek řízení k likvidaci hald u Příbrami bude během prázdnin Příbramské uranové ložisko se rozkládá od Kamenné po Dubenec. Rozlohu má 52 km², délku téměř 25 kilometrů a šířku až čtyři kilometry 12. července 2020   (09:56) Na českých silnicích začíná téměř čtyřměsíční sčítání intenzity dopravy Na českých silnicích začíná téměř čtyřměsíční sčítání intenzity dopravy Přes 4000 lidí, takzvaných sčítačů, bude až do konce října sledovat provoz na přibližně 6500 úsecích všech tříd silnic. 12. července 2020   (08:03) Řidič u Rožmitálu vylétl ze silnice a zdemoloval Octavii Řidič u Rožmitálu vylétl ze silnice a zdemoloval Octavii Policisté šetří příčiny dopravní nehody mezi obcemi Rožmitál pod Třemšínem a Skuhrov na Příbramsku. 11. července 2020   (21:01) Stát připravuje snížení spotřební daně za naftu, možná až o 2 Kč Stát připravuje snížení spotřební daně za naftu, možná až o 2 Kč Snížení daně by mělo být plošné pro nákladní i osobní auta. 11. července 2020   (19:16) Ochočil si krkavce, kvůli ničení nábytku ho odložil do záchranné stanice Ochočil si krkavce, kvůli ničení nábytku ho odložil do záchranné stanice „Bohužel zpět do přírody nelze vracet zvířata zvyklá na soužití s člověkem. Pamatuji si příběh straky, která utekla ze zajetí a v parku přilétala lidem na hlavu, aby jim klovala sluneční brýle. Kdyby se takto choval krkavec, hrozilo by to kvůli jeho velikosti úrazem. Musí tedy žít do smrti v zajetí,“ říká jeho ošetřovatel. 11. července 2020   (15:30) První střet husitských bitev se udál u Živohoště na Příbramsku, bitvy trvaly 15 let První střet husitských bitev se udál u Živohoště na Příbramsku, bitvy trvaly 15 let Vítězství husitů na Vítkově pod vedením Jana Žižky vedlo ke konci první křížové výpravy. 11. července 2020   (12:08) Vasilův rubáš dnes večer pobaví vtipnými texty i chytlavými melodiemi Vasilův rubáš dnes večer pobaví vtipnými texty i chytlavými melodiemi Kapela zahraje dnes večer na Nováku. Dokáže pobavit nejen příznivce folku, zcela jistě nadchne i fanoušky ostřejšího punku. 11. července 2020   (08:36) Po horkém pátku přichází ochlazení. Příští týden se tropického počasí nedočkáme Po horkém pátku přichází ochlazení. Příští týden se tropického počasí nedočkáme Naučná stezka Olšina představí návštěvníkům neznámou Šumavu, k vidění bude i budka pro ptáky lidské velikosti Naučná stezka Olšina představí návštěvníkům neznámou Šumavu, k vidění bude i budka pro ptáky lidské velikosti Nepřehlédněte Hasiči letos podruhé prověřovali spolupráci s vodními záchranáři na Slapech Hasiči letos podruhé prověřovali spolupráci s vodními záchranáři na Slapech Cvičení bylo zaměřeno na ověření akceschopnosti a komunikace s vodní záchrannou službou. 10. července 2020   (18:15) Olga Lounová a Dalibor Gondík slavnostně otevřeli nový autosalon Hyundai v Příbrami Olga Lounová a Dalibor Gondík slavnostně otevřeli nový autosalon Hyundai v Příbrami PR Re-use centra vdechnou věcem další život. Nové otevřeli v Jincích Re-use centra vdechnou věcem další život. Nové otevřeli v Jincích Místa, která schraňují nepotřebné, ale stále použitelné předměty, nejsou v českých městech novinkou. Sortiment Re-use centra v Jincích se po měsíci fungování plní rozmanitou nabídkou – sportovním náčiním, nádobím nebo hračkami. 10. července 2020   (13:20) Dohodáři zřejmě dostanou náhrady 350 korun za den Dohodáři zřejmě dostanou náhrady 350 korun za den Takzvaní dohodáři budou moci podle předlohy žádat o příspěvek zpětně za období od 12. března do 8. června. Celkem tedy dosáhnou až na 31.150 korun. 10. července 2020   (10:46) STAN: Kraj tvrdí, že je transparentní, ale z jeho účtu nekontrolovaně odtekly miliony STAN: Kraj tvrdí, že je transparentní, ale z jeho účtu nekontrolovaně odtekly miliony "Středočeský kraj tvrdí, že je transparentní, ale z jeho účtu nekontrolovaně odtekly miliony za externí právní služby," uvedli v tiskové zprávě Starostové a nezávislí. 10. července 2020   (08:10) Terénní triatlon v Podlesí se letos protáhne na dva týdny Terénní triatlon v Podlesí se letos protáhne na dva týdny I přes nepřízeň okolností se organizátorům amatérského triatlonu Brdonoš podařilo alespoň částečně zachovat letošní 12. ročník. Pro dospělé bude připravena plavecká, cyklistická i běžecká trať. Startovné je zdarma. 10. července 2020   (06:20) Velkolepá podívaná začíná: Lidé mohou na obloze spatřit kometu Neowise Velkolepá podívaná začíná: Lidé mohou na obloze spatřit kometu Neowise Čtyři procenta Čechů nejí maso, novým trendem je flexitariánství Čtyři procenta Čechů nejí maso, novým trendem je flexitariánství Češi patří k národům, které do svého jídelníčku zahrnují maso pravidelně. Alespoň jednou týdně si ho dopřeje 82 procent mužů a 77 procent žen. 9. července 2020   (19:23) Výrok o "novodobém gestapu" míří po 37 letech znovu k soudu Výrok o "novodobém gestapu" míří po 37 letech znovu k soudu Za impulzivní výrok o novodobém gestapu se hned začala žena omlouvat, přesto skončila před Okresním soudem v Příbrami s obžalobou za útok na státní orgán... 9. července 2020   (17:11) Vážná nehoda uzavřela Strakonickou. Pro zraněnou řidičku spěchal vrtulník Vážná nehoda uzavřela Strakonickou. Pro zraněnou řidičku spěchal vrtulník Meteorologové varují: V pátek budou velmi silné bouřky, které doprovodí silný vítr a kroupy Meteorologové varují: V pátek budou velmi silné bouřky, které doprovodí silný vítr a kroupy Vítr může v poryvech dosáhnout rychlosti až 70 kilometrů v hodině a může lámat větve. 9. července 2020   (13:17) Nemocnice nespí ani v létě, letní režim je letos jiný Nemocnice nespí ani v létě, letní režim je letos jiný


Provozovatel portálu pribram.cz Rosalota, s. r. o.
Žižkova 708
261 01 Příbram II

IČ: 02289288
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 217655.


Redakce zpravodajství portálu pribram.cz
Společnost Rosalota, s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
2014 - 2020 © Rosalota, s.r.o.Všechna práva vyhrazena. webdesign | websystem | KAO.cz