29. 5. svátek má Maxim
https://szm.pb.cz/akce/den-deti-na-novaku/

Nájem kanceláří v Domě Natura vadí opozici, město smlouvu obhajuje

14. května 2024   (06:35)
Nájem kanceláří v Domě Natura vadí opozici, město smlouvu obhajuje
foto: pribram.cz / Jakub Pečenka

S navýšením počtu úředníků se zvedla diskuse, zda je nájem nových kanceláří v centru Příbrami pro město výhodný či nikoliv.


V minulém týdnu zveřejnil portál pribram.cz článek o záměru nájmu kanceláří městem Příbram v Domě Natura. Kvůli změně legislativy naroste počet úředníků a městský úřad je potřebuje umístit do vhodných prostor. Tento krok, vzhledem k ceně a faktu, že samo město jiné kanceláře nabízí k nájmu, kritizuje opozice. Na vydanou tiskovou zprávu městského úřadu reagovali opoziční zastupitelé za Spojence Markéta Škodová a Marek Školoud. Přinášíme oba pohledy.

Ve hře je adresa TGM 1, ale ne teď
Po vyhodnocení všech možností jde město cestou dočasného pronájmu v soukromém objektu, kam bude přestěhován Odbor životního prostředí. Souběžně se připravuje rekonstrukce vlastního objektu na náměstí T. G. Masaryka,“ shrnuje aktuální řešení situace mluvčí radnice Eva Švehlová. Najaté prostory město vybralo tak, aby byla zachována dostupnost dalších budov městského úřadu a zároveň nedošlo k rozdělení odboru.
„Záměr rekonstrukce objektu číslo popisné 1 je jistě chvályhodný. Vedení Příbrami ho ale narychlo oznámilo až po kritice pronájmu prostor v Domě Natura,“ nelíbí se postoj radnice opozičním zastupitelům za Spojence Markétě Škodové a Marku Školoudovi. Cena rekonstrukce se podle vyjádření opozice může pohybovat v řádu vyšších desítek milionů korun, přičemž tento záměr není obsažen v aktuálním plánu investic ani v investičním výhledu na příští roky (oba dokumenty již schválilo zastupitelstvo). „Jen letos město hospodaří se schodkem ve výši 113 milionů korun a vedení radnice i v případě jiných záměrů vykazuje výrazné manažerské slabiny. Ty se projevují v průběžně ohlašovaných částkách, které se budou někam investovat a které se během několika měsíců liší i o stovky milionů korun – typicky se jedná například o projekt rekonstrukce čistírny odpadních vod,“ pokračují v negativním hodnocení Spojenci.
Na posledním, dubnovém jednání zastupitelstva opozice jmenovala řadu prázdných kanceláří, jimiž město disponuje ve vlastních budovách, např. v Zámečku-Ernestinu nebo v budově městského úřadu v Tyršově ulici. „Při hledání řešení, kam umístit nové úředníky, se primárně zvažovalo využití vlastních prostor, a to jak aktuálně volných, tak těch, které by si vyžádaly stavební úpravy. S ohledem na potřebu zachování celého odboru v jednom místě nejsou aktuálně volné prostory vhodným řešením,“ vysvětluje Eva Švehlová. Město zvažovalo stavební úpravy v jiných svých budovách – v restauraci Švejk, nástavbě na budově čp. 19b, budově bývalých Rudných dolů nebo bývalého soudu na nám. T. G. Masaryka (čp. 1). Všechny tyto varianty ale považuje za časově a finančně náročné a neřešící současnou potřebu.

Do Domu Natura se vejdeme
Třetí možností, kam rozšiřující se úřednickou obec umístit, je využití nabídky dočasného nájmu. Prostory k nájmu musí splňovat několik potřeb – pojmout minimálně 16 úředníků, poskytovat místnost pro jednání a být v docházkové vzdálenosti k ostatním budovám městského úřadu, výhodou je pak bezbariérovost. „Všechny tyto podmínky splňuje pronájem v Domě Natura,“ konstatuje mluvčí.
Koncipovanou nájemní smlouvu hodnotí Spojenci jako naprosto nevýhodnou. „Vedení radnice uvádí, že cena obvyklá v Domě Natura je dle znaleckého posudku 223 korun za metr čtvereční a uzavřená smlouva počítá s nájemným 166 korun, což je o 57 korun méně, než je obvyklé nájemné. Přitom ve stejné budově je aktuálně k pronájmu obchodní prostor o velikosti 195 čtverečních metrů za nižší nájemné – 154 korun za čtvereční metr. Obvykle platí, že obchodní prostor je vždy lukrativnější než kancelářský, a měl by být tím pádem dražší, a že čím více metrů si někdo pronajme, tím méně za metr platí. V našem případě je tomu naopak,“ rozporuje výhodnost nabídky opozice. Jako nepotřebnou kritizuje i placenou službu recepce v Domě Natura. Podle opozice se navíc v centru Příbrami nabízejí levnější kancelářské prostory.
Město ale s nájmem počítá (rada města využila zákonnou výjimku, kdy v tomto případě nemusí zadávat veřejnou zakázku). Smlouva je uzavřena na dobu tří let za celkové nájemné 2 311 000 korun s možností prodloužení o další tři roky za zvýhodněných podmínek. „Do prostor Domu Natura bude přestěhován celý Odbor životního prostředí. Stávající prostory jsou již nedostatečné a odbor čeká další personální nárůst. Aktuální prostory v budově čp. 19b navíc nejsou přívětivé pro veřejnost, kdy zde není žádný prostor pro klienty, kteří vyřizují dokumenty na chodbách. Chybí zasedací místnost pro jednání odboru nebo s externími dodavateli,“ popisuje stav Eva Švehlová. Odbor životního prostředí by se později v budoucnu měl přestěhovat do rekonstruovaného objektu čp. 1 na náměstí T. G. Masaryka. Dosavadní sídlo odboru bude městský úřad nadále využívat, zřejmě se sem přesunou úředníci Odboru silničního hospodářství, který je personálně menší.
Rekonstrukce jako pohádka?
S rekonstrukcí budovy bývalého soudu na nám. T. G. Masaryka souvisí širší plány radnice. „Jednou z možností využití těchto prostor je rovněž přestěhování Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, již nyní v tomto objektu funguje sociální poradna města. Zároveň se do budoucna počítá s úplným odstěhováním úředníků z budovy Zámečku-Ernestina, který by měl sloužit výhradně pro potřeby kultury, galerie a uměleckých škol,“ představuje záměr Eva Švehlová. V první fázi se počítá s opravou čelní části budovy – fasády a předního traktu, následovat bude také rekonstrukce zadního traktu.
„Stejné vedení už v minulosti utratilo spousty peněz za nikdy nerealizované projekty (rekonstrukce Ernestina–Zámečku) nebo avizovalo vložení desítek milionů korun do oprav jiných budov v majetku města (bývalé báňské ředitelství, kulturní dům), k nimž nikdy nedošlo. Předpokládaný termín dokončení rekonstrukce v roce 2026 považujeme v tomto světle za pohádku,“ staví se Spojenci skepticky k předesílaným plánům s připomínkou historické hodnoty budovy postavené v roce 1629, na jejíž fasádě nejdeme sgrafita s hornickou tematikou od Olbrama Zoubka a Miroslava Vajchra podle zachovaných kartonů Mikoláše Alše.
„Kromě složitého vyjednávání s památkáři by měl u takového projektu nutně proběhnout i stavebně-historický průzkum. Za časově mnohem schůdnější vzhledem k potřebám dalších kancelářských prostor bychom považovali rekonstrukci objektu ve dvoře číslo popisné 1, který v minulosti užíval okresní soud,“ navrhují opoziční zastupitelé.
Do Švejka ani na home office nikoliv
Úvahy města o využití dalších vlastních prostor v centru nakonec smetla finanční náročnost a možné využití pro jiné účely – přestavba restaurace Švejk by vyšla na 10 milionů korun a v současnosti o občasné využívání sálu projevila zájem základní umělecká škola. „Roční příjem z nájemného činí zhruba 445 000 korun včetně DPH za pronájem hlavních prostor a v dalších částech budovy město inkasuje 278 000 korun. Případná ztráta těchto pronájmů by spolu s nákladem na přestavbu znamenala zásah do rozpočtu města,“ sumarizuje finanční dopad Eva Švehlová. Na ten se ptá i opozice: „V aktuální tiskové zprávě radnice se píše, o kolik peněz by město přišlo z nájemného v budově Švejka, ale už se tam nepíše nic o tom, o kolik město přijde v případě ukončení nájemních smluv v budově čp. 1."
V budově bývalých Rudných dolů, které se diskuse také dotkla, se prozatím počítalo s nejnutnější opravou po provedení kompletní opravy střechy, k jejíž realizaci má dojít v letošním roce. Investice na opravu jsou několikanásobně vyšší než u restaurace Švejk a do budoucna se předpokládá i úprava objektu pro umístění příbramské knihovny a dalších volnočasových aktivit.
V rámci hledání řešení byl zmíněn také home office. „Na toto téma poměrně často probíhá diskuse mezi tajemníky úřadů a panuje v podstatě shoda na názoru, že home office je poskytován pouze ve výjimečných případech a spíše krátkodobě,“ dodává mluvčí města.
Navýšení úředníků i kvůli D4
Potřeba dalších prostor se netýká pouze Odboru životního prostředí, kde do začátku roku 2025 bude s ohledem na legislativní změny nárůst ze stávajících 12 na 16 zaměstnanců, ale také dalších. Odbor stavební úřad a územní plánování počítá s navýšením o šest zaměstnanců z důvodu nového stavebního zákona, přesunu části agendy ze stavebních úřadů obcí I. a II. typu a zrušením jednoho stavebního úřadu v sousední obci. Dopravní úřad se bude od ledna 2025 rozšiřovat o dva zaměstnance z důvodu řešení přestupků po zahájení úsekového měření rychlosti po zprovoznění nového úseku dálnice D4. Od ledna 2025 bude o jednoho zaměstnance navýšen také Odbor silničního hospodářství, a to z důvodu řešení přestupků po zahájení vysokorychlostního vážení kamionů po zprovoznění nového úseku dálnice D4. S nevyhovujícími prostory se mimo jiné potýká také Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, který má téměř 30 zaměstnanců.
zdroj: Eva Švehlová, město Příbram

Tip redakce: Pokud nechcete, aby vám unikly aktuální informace, staňte se fanoušky naší stránky na Facebooku a budete 24 hodin denně v obraze.
zdroj: pribram.cz
autor: Magdalena Rezková
Související


Další články

Příbramské divadlo uvede černou komedii Mrzák Inishmaanský Příbramské divadlo uvede černou komedii Mrzák Inishmaanský Premiérová představení jsou naplánována na 6. a 7. června na malé scéně. Středočeský kraj poslal na Ukrajinu 12 autobusů Středočeský kraj poslal na Ukrajinu 12 autobusů Hejtmanství už v minulosti poskytlo na pomoc Ukrajině deset milionů korun a věnovalo … Výrobce koupelen Ravak očekává za loňský rok pokles tržeb na 1,75 mld Kč Výrobce koupelen Ravak očekává za loňský rok pokles tržeb na 1,75 mld Kč Firma, která aktuálně zaměstnává 850 lidí, bývá označována za největšího výrobce … Stávka justičního personálu uzavřela podatelnu příbramského soudu Stávka justičního personálu uzavřela podatelnu příbramského soudu Podání lze soudu dnes podat elektronicky nebo poskytovatelem poštovních služeb. AKTUALIZOVÁNO Policie odvolala pátrání po vězni, jenž uprchl z pracoviště v Nehvizdech Policie odvolala pátrání po vězni, jenž uprchl z pracoviště v Nehvizdech Hledaného muže dnes policisté zadrželi v autobuse na Mladoboleslavsku. AKTUALIZOVÁNO Příbram padá mezi amatéry a vedení řeší co dál Příbram padá mezi amatéry a vedení řeší co dál I přes tříbodovou domácí výhru 2:0 v posledním kole proti Vyškovu byla na příbramském … Jak digitální technologie ovlivňují lidský mozek? Waldorfská škola uvede přednášku neurologa Martina Jana Stránského Jak digitální technologie ovlivňují lidský mozek? Waldorfská škola uvede přednášku neurologa Martina Jana Stránského Setkání s lékařem a pedagogem se koná ve středu 29. května od 17.00 v tělocvičně … U Březnice přetočil řidič auto na bok, nadýchal přes dvě promile alkoholu U Březnice přetočil řidič auto na bok, nadýchal přes dvě promile alkoholu Havárie se obešla bez zranění. Česká televize v případě nezvýšení poplatku omezí výrobu až o 45 procent Česká televize v případě nezvýšení poplatku omezí výrobu až o 45 procent K razantnímu omezení by musela přistoupit v případě, že by legislativním procesem …
Jan Kholl: Pusťte světlo do tmavého večera Jan Kholl: Pusťte světlo do tmavého večera Po vloni vydané novele Tajný život domorodců vychází v nakladatelství Host druhá kniha …
Kodex redakce Reklama Pro média Kontakty
Provozovatel portálu pribram.cz Rosalota, s. r. o.
Mariánská 135
261 01 Příbram IV

IČ: 02289288
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 217655.


Redakce zpravodajství portálu pribram.cz
Společnost Rosalota, s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.

Autorská práva vyhrazena. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření jakýmkoli způsobem, mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez písemného souhlasu společnosti Rosalota, s.r.o. zakázáno.
2014 - 2024 © Rosalota, s.r.o.Všechna práva vyhrazena. webdesign | websystem | KAO.cz
Nastavení souborů cookies
Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?
Informace o cookies
Souhlasím Přizpůsobit
Podrobné nastavení cookies « zpět
Soubory cookie používáme k zajištění základních funkcí webu a ke zlepšení vašeho uživatelského zážitku. Souhlas pro každou kategorii můžete kdykoliv změnit.

Nezbytné cookies
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Tyto soubory zajišťují uchovávání produktů v košíku, zobrazování seznamu oblíbených výrobků, správné fungování filtrů, nebo přihlášení. Bez těchto souborů cookies nebude webová stránka správně fungovat a ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat. Tyto soubory cookies neukládají žádné osobně identifikovatelné informace.
Cookies pro marketing
Umožňují nám sledovat souhrnné informace o návštěvnosti stránek a využívání různých funkcí. To nám pomáhá naše weby zlepšovat tak, aby Vám lépe sloužily. Analytické cookies jsou nastavovány třetími stranami - Google Analytics, TOP list.

Povolit všechny kategorie cookies Povolit vybrané kategorie cookies