19. 6. svátek má Leoš
https://www.szmpb.cz/passport
Kolik asi bude stát vstupné do retro bazénu za půl miliardy? Ptá se v rozhovoru zastupitel Aleš Barášek

ROZHOVOR
19. prosince 2022   (06:22)
Kolik asi bude stát vstupné do retro bazénu za půl miliardy? Ptá se v rozhovoru zastupitel Aleš Barášek
foto: Think tank Lepší Příbram / se souhlasem

Zastupitel za Šanci pro Příbram Aleš Barášek reaguje na vyjádření starosty ohledně diskutované rekonstrukce aquaparku. Pochybuje nad ekonomickou udržitelností plánované modernizace. Upozorňuje na fakt, že navržená podoba rekonstrukce nezohledňuje moderní koncepce staveb, materiálů a technologií. Přiklání se k variantě výstavby nového bazénu a doporučuje inspirovat se jinými zdařilými projekty v rámci ČR.


Co Vám vadí na aktuálně navrhovaném provedení rekonstrukce bazénu?
Neřekl bych co mi vadí, ale jaké vnímám objektivní důvody, proč je navrhované provedení rekonstrukce špatné. Od začátku se nepostupovalo tak, jak se u podobně velkých staveb postupovat má. Začalo se zprostředka a vracelo se, aby se pak utíkalo k cíli. Hlavní problémy spočívají v těchto bodech:
  1. Cena rekonstrukce je vysoká a nepředvídatelná, a to díky neznámému technickému stavu objektu. Uvažuje se o částce 350 mil Kč bez DPH. Nejen já si myslím a zkušenosti z Příbrami posledních let to potvrzují, že díky vícepracím to může být 500 mil či více. Měli bychom šetřit každou korunu, a ne uvažovat v úrovni takovýchto čísel.
  2. Jde o rekonstrukci rekonstrukce 50 let staré koncepce plaveckého bazénu. Doba je jinde a bazény se dnes stavějí úplně jinak. Používají se moderní materiály, zmenšují se objemy prostoru. Takto navrhovaná rekonstrukce toto neumožňuje, nepočítá s tím. Vyloženě se připravujeme o možnost postavit nový, dnešní době odpovídající bazén.
  3. Vzhledem k tomu, jak v minulosti probíhaly jiné menší stavební akce města, existuje oprávněná obava, že město nebude schopno v tomto provedení rekonstrukci zvládnout. Představte si situaci, kdy dojde k odhalení konstrukcí a zhotovitel řekne, že se musí postupovat jinak a použít nové konstrukce. Doba se tím neúměrně prodlouží, o navýšení ceny nemluvě. Příbram bude několik let bez bazénu.
  4. Neexistuje žádný energetický audit, nic, co by nám řeklo, jak bude z hlediska energií vypadat provoz bazénu po rekonstrukci. Přitom, když si budujete např. rodinný dům nebo kupujete byt, taky se taky zajímáte, kolik vás budou stát energie. A u takto energeticky náročného provozu to známé není.
  5. Neexistuje aktuální provozně ekonomická studie bazénu po rekonstrukci. Město absolutně netuší, jak bude finančně náročné bazén provozovat. Pak si logicky pokládám otázku, kolik asi bude stát vstupné do takto draze rekonstruovaného a provozně náročného retro bazénu? Bude pak mít vůbec komu sloužit?

Podle starosty se projektu i samotnému výběrovému řízení věnovalo mnoho času a energie. Spousta nejasností byla dodatečnými dotazy upřesněna. S ohledem na výše uvedené bych se domníval, že budoucího zhotovitele by nemělo nic zásadního překvapit. Proč si myslíte, že předpokládaný rozpočet 350 mil. Kč nebude dodržen?
V samotné projektové dokumentaci je jasně řečeno, že se vychází z dílčích sond a prohlídky nezakrytých konstrukcí. Je asi všem jasné, jaké překvapení může jejich faktický stav po odhalení připravit. Připomínám, že jde o ocelové konstrukce ve vlhkém prostředí. A za zmínku stojí, že samotná projektová dokumentace byla velkým překvapením. Stovky doplňujících otázek zhotovitelů a neustálé odkládaní řízení je toho důkazem.
Říkáte, že chcete stávající rekonstrukci zastavit, aby město ušetřilo a zároveň, aby se bazén posunul na vyšší kvalitativní úroveň použitím moderních materiálů a postupů. Máte pocit, že je stávající projekt stále předimenzovaný nebo navržený neefektivně?
Ano, oboje platí, ono to spolu souvisí. Moderní bazény jsou prostorově daleko úspornější, logicky pak vytápíte menší prostory. Jde nejenom o plochu, ale především o výšku stavby a počet prosklených ploch. Problémem je i toboganová hala, která je energeticky vysoce neefektivní část bazénu. Pokud vůbec o toboganu uvažovat, tak ideálně uvnitř bazénové haly.
Říkáte, že chcete stávající rekonstrukci …
foto: Think tank Lepší Příbram / se souhlasem
Jak konkrétně byste chtěl projekt upravit a zracionalizovat a kolik by se podle Vás ušetřilo? Jste pro výstavbu na zelené louce nebo rekonstrukci stávajícího objektu?
Úspory se dají rozdělit na dvě části. V té první lze ušetřit například tím, že se použije bazénová vana z původního bazénu či jiné funkční prvky. Nežli se pouštět do rekonstrukce, volil bych raději výstavbu nového objektu na stávajícím místě, která bude mít jasně daná pravidla. U té nás toho moc překvapit nemůže. Stavíte nový objekt. To je vždy transparentnější.

Druhá, a ještě zásadnější část možných úspor spočívá v racionalizaci budoucích provozních výdajů. Ty mohou totiž město natolik zatížit, že nebude schopno bazén provozovat. Provozní náklady se dají zásadně snížit jen použitím moderní koncepce stavby, materiálů a technologií. Věděl jste například, že stávající projekt rekonstrukce počítá s vytápěním na plyn? To, co navrhuji, není nic nového ani objevného, vše je známo, stačí se jen rozhlédnout okolo sebe, jak se řeší podobné stavby.

Řešením po dobu výstavby/rekonstrukce bazénu by podle Vás měl být nový školní bazén, který by se postavil u některé ze škol. Není to utopie v situaci, kdy od myšlenky k výstavbě jakéhokoliv nového městského objektu obvykle uplyne minimálně 6 - 8 let? Nebylo by z časového i ekonomického hlediska vhodnější zastřešit stávající venkovní bazén, tak jak navrhuje ODS?
Opravím Vás - v Příbrami od myšlenky k výstavbě něčeho nového za posledních 20 let uplyne nekonečně mnoho času - nic nového tu totiž nevzniklo. Školní bazén by byla alternativa k dlouhodobému uzavření bazénu při rekonstrukci či stavbě. Neříkám, že je to nutnost. Zastřešení venkovního bazénu z úst ODS by bylo dočasné, za mě technicky velmi těžko realizovatelné a hlavně nákladné. A nezůstane tu pak nový bazén natrvalo.

Druhý, školní bazén, by byla relativně malá stavba na zelené louce, odhaduji, že do 3 let by mělo být hotovo. Samozřejmě pokud se bude postupovat, jak se postupovat má a budou to řídit schopní lidé. Začít se musí předložením a vyhodnocením více variant řešení. Ta, která bude dávat největší ekonomicko-provozní smysl se může posunout k realizaci.
U stávajícího projektu rekonstrukce tvrdíte, že je neekonomický a že město nebude mít na jeho provoz. Jak s tímto Vaším názorem koresponduje úmysl postavit ještě jeden (školní) bazén? Myšlenka z Vaší prezentace, že by jeho provoz mohl být provozně či energeticky soběstačný mi přijde zcela nereálná.
Dovysvětlím nejprve myšlenku druhého, školního bazénu. Jednalo by se o malou stavbu, ideálně 2-3 plavecké dráhy, s menší hloubkou vody, s omezenou návštěvní kapacitou. Je to vyzkoušené řešení z okolních měst, které školní bazén mají. Podobné bazény jsou třeba i u hotelů. V prezentaci je napsáno nízkoenergetický, ideálně soběstačný. Nízkoenergetické provedení je samozřejmostí. Soběstačný je přáním v oblasti provozu a tam to není nereálné. Bazén by měly primárně využívat školy, děti a senioři, sloužit by měl k rehabilitacím, dá se pronajímat komerčním subjektům, sportovcům.
U stávajícího projektu rekonstrukce tvrdíte, …
foto: Think tank Lepší Příbram / se souhlasem
Pokud by se skutečně nedodržel původně navržený rozpočet 350 mil Kč, hrozí že nezbudou peníze na další zamýšlené projekty typu výstavba nové sportovní multifunkční haly. Nebylo by proto efektivnější překreslit současný projekt rekonstrukce bazénu tak, aby se rovnou zrekonstruovala a zvětšila stávající sportovní hala, která je konstrukčně spjata s bazénem?
Dobrá otázka. Minimálně úvodní studie měla pracovat s návrhem, jak bude vypadat stavba jednoho čísla popisného, což bazén a sportovní hala jsou. Zdali rekonstruovat současnou halu je s otazníkem, nedokážu posoudit. Daleko více se mi ale líbí myšlenka nového sportovního areálu, atletického stadionu, nové multifunkční sportovní haly včetně ubytovací kapacity v oblasti za 7. ZŠ. Něco, co je v okolních městech standardem, samozřejmostí.

Přijde mi, že přes stromy nevidíme les. Je velkou prohrou města, že se tu stále mluví jen o bazénu. Jsou daleko důležitější a složitější projekty, které se mají řešit. A obávám se, že doba, která investicím přála, je nenávratně pryč. Teď to bude složitější, ale ne nemožné.
Z Vaší prezentace, kterou jste představil na pondělním zastupitelstvu (5.12.) mám trochu pocit, že se jedná o sadu líbivých myšlenek a zajímavých vizí, za kterými ale není žádný konkrétní projekt či studie proveditelnosti. Na základě čeho chcete získat širší podporu občanů či zastupitelů?
Má prezentace má sloužit jako budíček. Uvědomění si současného stavu. Variantní řešení a jiný pohled na věc. Zastupitelem jsem chvíli, ale i ta stačí na to, abych tušil, do jakého problému se město řítí. Je mou povinností na tento fakt upozornit. K uchopení problému stačí zdravý selský rozum. Komu dává plánovaná rekonstrukce smysl, ať se přihlásí. Myslím, že ruku zvedne jen pan starosta, a to ještě z povinnosti.

Pokud bude vůle se o našem řešení bavit dále, jsme schopni městu pomoci, zorganizovat celou akci tak, jak by měla být. A prosím, uvědomte si pořadí věcí - na začátku podobných projektů je prvním krokem právě variantní řešení problému. Mělo být na stole několik studií, které by porovnávaly jak rekonstrukci, tak stavbu nového bazénu. S tímto mělo přijít před x lety město, a nikoliv já teď. Kdyby tak učinilo, možná teď vůbec neřešíme nějaký aquapark a máme tu již v provozu krásný nový bazén. A víte, co je úplně nejhorší? Na fakt, že se podobné akce řeší jinak a že je škoda minout možnost kvalitativně posunout bazén na jinou úroveň, bylo město několikrát upozorněno. Bez výsledku.

Pokud se podíváte okolo, tak s uchopením rekonstrukcí či stavbou bazénů bojuje více měst. Jsou mezi nimi i velmi povedené projekty, ze kterých se můžeme inspirovat. Žádné řešení nebude bezchybné, ale pokud je myšlenka od začátku špatná, tak se pak problémy jen kupí. I cesta do současného stavu má svou hodnotu. Nejsou to zcela vyhozené prostředky, pokud si díky nim uvědomíme, že tudy opravdu ne. Ale chce to odvahu.
Plánujete zorganizovat nějaké setkání s veřejností či petici?
Plánujeme v lednu příštího roku představit naše řešení široké veřejnosti, tentokrát v týmu odborníků, architektů a projektantů. Pozváni budou i zástupci města a pan starosta, aby představili své argumenty pro jimi navrhované provedení rekonstrukce. Zatím jsem totiž žádné argumenty, podporující současný návrh řešení, ze strany vedení města neslyšel. Jen, že je třeba rekonstrukci provést a je málo času. A to je skutečně velmi slabá argumentace, která trvá posledních 6 let.

Prezentace ze zastupitelstva je k dispozici na webu Šance pro Příbram a ke stažení zde.

Tip redakce: Pokud nechcete, aby vám unikly aktuální informace, staňte se fanoušky naší stránky na Facebooku a budete 24 hodin denně v obraze.
zdroj: pribram.cz
autor: Oldřich Kozák
Související


Další články

V Hořovicích hořelo auto, vážně popáleného řidiče do nemocnice přepravil vrtulník V Hořovicích hořelo auto, vážně popáleného řidiče do nemocnice přepravil vrtulník Řidič utrpěl popáleniny 2. stupně na 35 procentech těla. Jak se žilo za napoleonských válek? Skanzen ve Vysokém Chlumci pořádá historickou akci Vojáci na vsi Jak se žilo za napoleonských válek? Skanzen ve Vysokém Chlumci pořádá historickou akci Vojáci na vsi Program s ukázkami vojenského výcviku a domácích prací zhlédnou návštěvníci pobočky … Organizátor: Díky!FEST bavil diváky i interprety Organizátor: Díky!FEST bavil diváky i interprety I když pár minut před začátkem padaly na Příbram kapky deště, nakonec pršet přestalo a … ROZHOVOR Nevzhledná tržnice bude dál hyzdit širší centrum Příbrami. Nájemce pozemku platí směšné nájemné a požaduje 19,5 milionu korun Nevzhledná tržnice bude dál hyzdit širší centrum Příbrami. Nájemce pozemku platí směšné nájemné a požaduje 19,5 milionu korun Vietnamskou tržnici v Příbrami na Rynečku město nevykoupí. Aktuální nájemce městského … Řidič automobilového jeřábu nedobrzdil za dodávkou a skončil v příkopu, jedno zranění Řidič automobilového jeřábu nedobrzdil za dodávkou a skončil v příkopu, jedno zranění Nehoda se stala u obce Zalužany. Výrobce stavebních strojů Bobcat staví továrnu v Mexiku Výrobce stavebních strojů Bobcat staví továrnu v Mexiku Závod o rozloze 65.000 metrů čtverečních v obci Salinas Victoria u Monterrey ve státě … Jeden z nejníže položených úplňků bude vidět z pátku na sobotu Jeden z nejníže položených úplňků bude vidět z pátku na sobotu V noci z pátku 21. června na sobotu 22. června bude nejjižněji, tedy nejníže nad … V Dobříši se posadíte na Huberta. Novou lavičku vybraly děti V Dobříši se posadíte na Huberta. Novou lavičku vybraly děti Nové posezení na Větrníku je jedním z výsledků projektu školních fór, které město … ON-LINE: Zasedání zastupitelstva v Příbrami ON-LINE: Zasedání zastupitelstva v Příbrami Zastupitelé dnes znovu budou jednat o navýšení částky za parkovací dům.
Hřiměždický lom v srpnu opět nabídne extrémní skoky do vody i hudbu Hřiměždický lom v srpnu opět nabídne extrémní skoky do vody i hudbu Dvoudenní adrenalinové podívané se salty, vruty a jinými akrobatickými kousky se …
Kodex redakce Reklama Pro média Kontakty
Provozovatel portálu pribram.cz Rosalota, s. r. o.
Mariánská 135
261 01 Příbram IV

IČ: 02289288
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 217655.


Redakce zpravodajství portálu pribram.cz
Společnost Rosalota, s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.

Autorská práva vyhrazena. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření jakýmkoli způsobem, mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez písemného souhlasu společnosti Rosalota, s.r.o. zakázáno.
2014 - 2024 © Rosalota, s.r.o.Všechna práva vyhrazena. webdesign | websystem | KAO.cz
Nastavení souborů cookies
Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?
Informace o cookies
Souhlasím Přizpůsobit
Podrobné nastavení cookies « zpět
Soubory cookie používáme k zajištění základních funkcí webu a ke zlepšení vašeho uživatelského zážitku. Souhlas pro každou kategorii můžete kdykoliv změnit.

Nezbytné cookies
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Tyto soubory zajišťují uchovávání produktů v košíku, zobrazování seznamu oblíbených výrobků, správné fungování filtrů, nebo přihlášení. Bez těchto souborů cookies nebude webová stránka správně fungovat a ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat. Tyto soubory cookies neukládají žádné osobně identifikovatelné informace.
Cookies pro marketing
Umožňují nám sledovat souhrnné informace o návštěvnosti stránek a využívání různých funkcí. To nám pomáhá naše weby zlepšovat tak, aby Vám lépe sloužily. Analytické cookies jsou nastavovány třetími stranami - Google Analytics, TOP list.

Povolit všechny kategorie cookies Povolit vybrané kategorie cookies