vývoj epidemie COVID-19
testovaní nakažení uzdravení zesnulí
celá ČR 436372 9200 6502 319
Středočeský kraj 6658 1063 844 23
okres Příbram ? 52 48 1


Do participativního rozpočtu je podáno sedmnáct návrhů

17. dubna 2020   (12:44)
Do participativního rozpočtu je podáno sedmnáct návrhů

Mezi vítězné návrhy v letošním roce bude rozdělena částka dva miliony korun.


V rámci třetího ročníku participativního rozpočtu města Příbram je přihlášeno sedmnáct návrhů, které nyní projdou posouzením realizovatelnosti. Mezi vítězné návrhy v letošním roce bude rozdělena částka dva miliony korun.

Do konce března bylo možné podávat návrhy do participativního rozpočtu. Těch se nakonec sešlo sedmnáct. Mezi návrhy je většina nových, ale najdeme zde i návrhy, které v uplynulém ročníku výzvy nebyly úspěšné.
„Vzhledem k situaci související s koronavirovou nákazou se letošní ročník vymyká běžné situaci. Z druhé fáze posouzení realizace všech návrhů musela být vypuštěna veřejná prezentace, která jinak tvoří nedílnou součást celého procesu. Posouzení proveditelnosti zajistí zástupci příslušných odborů radnice se zřetelem na formální náležitosti, soulad návrhu
s pravidly pro účast v projektu, přiměřenost předpokládaných nákladů a časovou náročnost,“
přibližuje informace Zuzana Kučerová z odboru kancelář města.
Navrhovatelé budou v první polovině května informováni, zda jsou jejich projekty realizovatelné a zda postupují do hlasování, které se uskuteční v termínu od 1. do 20. června. Hlasování bude opět probíhat prostřednictvím elektronické hlasovací platformy D 21 s použitím kladných a záporných hlasů. Cílem je, aby hlasovali občané, kteří v Příbrami žijí, pracují, studují nebo tráví pravidelně svůj volný čas.

Spojka Novák

JMÉNO NAVRHOVATELE
Ing. Zdeněk Kolář
 
POPIS NÁVRHU
Zhotovení turistické spojky pro pěší a cyklisty z parkovací silnice u Nováku ke vstupní bráně "Nováku" z ulice Milínská
 
VEŘEJNÝ PŘÍNOS
Bezpečný pohyb pěších osob a cyklistů. V daném úseku je nutné vstoupit do vozovky (silnice č.66) kde bývá poměrně hustý provoz lehkých i těžkých vozidel a je nutné překonat tento úsek. Spojka by navazovala na stávající stezku podél minigolfového hřiště směrem do Příbrami.
 
ADRESA / UMÍSTĚNÍ NÁVRHU
Silnice č.66, ul. Milínská, u horní vstupní brány na Novák
 
ODHAD CENY (VČETNĚ VŠECH SOUVISEJÍCÍCH NÁKLADŮ)
600.000
Spojka Novák
	
		JMÉNO NAVRHOVATELE

	Ing. …
Výsadba stromů - náhrada vykácených ( např. v ulici Edvarda Beneše )

JMÉNO NAVRHOVATELE
Budil Jaroslav

POPIS NÁVRHU
Výsadba stomů za vykácené v ul. Edvarda Beneše ( před č.p. 312 + 313 )
 
VEŘEJNÝ PŘÍNOS
Děkuji předem - přínos je jasný
 
ADRESA / UMÍSTĚNÍ NÁVRHU
Březové Hory
 
ODHAD CENY (VČETNĚ VŠECH SOUVISEJÍCÍCH NÁKLADŮ)
10 000 ,- Kč
Výsadba stromů - náhrada vykácených ( např. v …
Parkování u domu č. p. 41 a 42, PB VII

JMÉNO NAVRHOVATELE
Vladislav Dubnický

POPIS NÁVRHU
Popis návrhu: Jedná se o zbudování alespoň dvanácti parkovacích míst před domem čp. 41 – 42 v Příbrami VII s vjezdem i výjezdem do ulice Politických vězňů viz. náčrtek a fotodokumentace v příloze.
 
VEŘEJNÝ PŘÍNOS
Veřejný přínos projektu: nebude docházet k ničení zeleně v okolí domu a spokojenost občanů žijící v tomto domě, neboť za současného stavu sem nezajede ani vůz záchranné služby.
 
ADRESA / UMÍSTĚNÍ NÁVRHU
parkovací stání v blízkost domu čp. 41 – 42 v Příbrami VII.
 
ODHAD CENY (VČETNĚ VŠECH SOUVISEJÍCÍCH NÁKLADŮ)
Odhad ceny projektu: dle vyjádření projektanta pana Ptáčka, který byl městem Příbram vybrán na zhotovení projektu parkoviště za domem, pan Ptáček navrhl asi tři varianty, které by stály zhotovení parkoviště 3 000 000 -4 000 000,- Kč . Tyto peníze však město Příbram za poslední tři roky na realizaci parkoviště nemělo. Náš návrh posoudil pán Ptáček na cca: 600 000,- Kč.
Parkování u domu č. p. 41 a 42, PB …
Projekt seniorům a tělesně postiženým SPCS,
 
JMÉNO NAVRHOVATELE
Zdeněk Velzel

POPIS NÁVRHU
Jedná se o službu zahrnující například školení, vzdělávání a služby čistění PC a zařízení a dálkové správy seniorům a tělesně postiženým v Příbrami navazující na projekt SPCS jako část pro její sociální dotovanou agendu. Projekt by mohl běžet či být prodloužen na celá léta, plánován je na zkušební období 1 rok. Předpokládaná částka je 600 000,- Kč na roční zajištění výdajů a nákladů k roční realizaci by měla být adekvátní k nonstop běžící službě viz www.sprava-servis.webnode.cz
 
VEŘEJNÝ PŘÍNOS
Veřejný přínos tohoto projektu je flexibilta například bezkontaktní ( vzdálené ) služby kterou ale může využít prakticky kdokoliv i z jiné než seniorské oblasti našich spoluobyvatel pro zajištění bezproblémového chodu svých PC nebo mobilních zařízení pokuď není fyzicky zařízení poškozené z pohodlí svého domova.
 
ADRESA / UMÍSTĚNÍ NÁVRHU
Mariánské údolí, 261 01 Příbram

ODHAD CENY (VČETNĚ VŠECH SOUVISEJÍCÍCH NÁKLADŮ)
600 000

	Projekt seniorům a tělesně postiženým …
Studio Dílna Reflexa
 
JMÉNO NAVRHOVATELE
Zdeněk Velzel

POPIS NÁVRHU
Jedná se o nízkorozpočtovou variantu projektu vázaný k projektu Reflexa StudioΔdílna doplňků, signálně reflexních rukavic. Jako taková může být přínosná i jako domácí dílna v době nouze o prostory. Jedná se o vytváření nových především doplňků, rukavic a jiných ochranných či potřebných pomůcek pro bezpečnost osob nejen na pozemních komunikacích.
 
VEŘEJNÝ PŘÍNOS
Veřejným přínosem je již podstata myšlenky jako takové. Bezpečnost a ochrana zdraví
 
ADRESA / UMÍSTĚNÍ NÁVRHU
Mariánské údolí, 261 01 Příbram

ODHAD CENY (VČETNĚ VŠECH SOUVISEJÍCÍCH NÁKLADŮ)
500 000

	Studio Dílna Reflexa	 
	JMÉNO …
Přírodní parčík

JMÉNO NAVRHOVATELE
Eliška Vitoňová

POPIS NÁVRHU
Chci se zeptat jestli by šlo tady někde v Příbrami udělat přírodní zahradu (třeba bludiště pro děti) ale aby bylo celé ze dřeva.
 
VEŘEJNÝ PŘÍNOS
Více pohybu v přírodě
 
ADRESA / UMÍSTĚNÍ NÁVRHU
Netuším
 
ODHAD CENY (VČETNĚ VŠECH SOUVISEJÍCÍCH NÁKLADŮ)
Netuším
Přírodní parčík

JMÉNO NAVRHOVATELE
Eliška …
Vital park – osvěžující park, místo pro hry, setkávání a odpočinek

JMÉNO NAVRHOVATELE
Mgr. Josef Hovorka

POPIS NÁVRHU
Ve vital parku jsme dokázali spojit různé rekreační možnosti a odpočinková místa, která budou zvát mladé i seniory, rodiny s dětmi, aby zůstali, přemýšleli a doplňovali energii. Po více než 500 let je voda součásti našeho života, dříve zde byly 4 rybníky a voda se rozlévala na louky v okolí. Voda z potoku bude opět plnit svoji funkci a přinášet osvěžení v parných letních dnech. Odpočinkové místo je navíc prolité sluncem. Voda jako kouzelné vlákno magicky protéká krajinou, vital park propojuje vodu a význam bylinek, které se zde dříve pěstovaly a rostly (slunečnice, svízel, třapatka – Echinacea). Odpočinek, občerstvení, zábava a informace o významu bylinek pro každodenní život budou centrální body vital parku.
 
VEŘEJNÝ PŘÍNOS
Vital park vytvoří prostor pro odpočinek, relaxaci, hry, setkání a rozšíří tak místní turistické nabídky pro místní i každého návštěvníka. Vital park a aktivity budou podporovat mezilidské vztahy, komunikaci a spolupráci místních lidí. Zároveň bude rozvíjet soudržnost i mezigenerační soužití a lidé jej budou moci využívat k relaxaci nebo sportu.
 
ADRESA / UMÍSTĚNÍ NÁVRHU
Příbram Horní
 
ODHAD CENY (VČETNĚ VŠECH SOUVISEJÍCÍCH NÁKLADŮ)
455804 CZK
Vital park – osvěžující park, místo pro …
Revitalizace dětského hřiště v ulici Ke Kocábě

JMÉNO NAVRHOVATELE
Karel Nekolný

POPIS NÁVRHU
Jedná se historicky o dětské hřiště vybudované někdy cca před 35 lety. Využívá prostoru mezi parcelami domů a vozovkou. Je osazené kovovými hracími prvky, které již dosluhují. Z obou stran je příjezdová komunikace osazena značkou Pozor děti. Cílem je obnovit funkcionalitu prostoru jako dětského hřiště. Nicméně není nutné a možné vzhledem k okolním domům, aby se z něj stalo oficiální kolem dokola oplocené dětské hřiště. Mělo by se jednat o bezpečný prostor pro hraní především dětí předškolního a nižšího školního věku. V prvotním návrhu je oddělení vozovky od hrací plochy. Součástí řešení by mělo být vyřešení stavu, kdy hřiště přímo souvisí s ploty sousedních pozemků. Musím být zajištěna bezpečnost a zároveň musí být plot dostupný pro případnou údržbu. Kromě hracích prvků je vhodné doplnit třeba lavičkami, košem na odpadky, zelení. V příloze je zpracovaný návrh řešení s umístěním jednotlivých hracích prvků, odpadkových košů, laviček a zeleně v půdorysu a vizualizaci.
 
VEŘEJNÝ PŘÍNOS
Hrací plocha pro malé děti
 
ADRESA / UMÍSTĚNÍ NÁVRHU
Ke Kocábě, 261 01 Příbram

ODHAD CENY (VČETNĚ VŠECH SOUVISEJÍCÍCH NÁKLADŮ)
400.000,-
Revitalizace dětského hřiště v ulici Ke …
Růžová zahrada v okolí Hořejší Obory

JMÉNO NAVRHOVATELE
Petr Stoll

POPIS NÁVRHU
Vytvoření růžové zahrady v okolí Hořejší Obory.
 
VEŘEJNÝ PŘÍNOS
Obhajovat „veřejný přínos“ růží je stejné, jako obhajovat prospěšnost krásy. Věřím, že každý člověk touží po kráse, aby ji mohl nalézat a milovat. Nejdříve všude kolem sebe, v různých formách života a umění, a později v nás samotných – v lidech. Proč se tedy neučit o nalézání a milování krásy v růžích? Lidé se rádi obklopují krásou, aby si jednoho dne mohli uvědomit, kolik krásy se skrývá v jejich vlastních srdcích, kolik krásy tam mohou nalézt. A pokud ji tam naleznou - tam uvnitř, - jak říkával pan Eduard Cupák, potom ji mohou nalézat v každém člověku, v každé formě života kolem nás. Mám svou vlastní zkušenost, že vztah k růžím vytváří vztah k lidem (po celém světě), vztah, který vychází ze vztahu k sebe sama, vztah, který může být prospěšný nám všem, pokud o něj budeme pečovat, jako dokážeme pečovat o své růže. Prochází-li se člověk příbramskými ulicemi, jistě si povšimne, že jen u málokterých bytových domů jsou zachovány původní záhony, místa a prostranství, o které se lidé dříve starali, pečovali o ně jak jen nejlépe mohli, protože jim nebylo jim lhostejné, v jakém prostředí budou jednou vyrůstat a žít jejich děti. Dokonce si pamatuji jak jsme se už jako děti ve školách starali o záhony před školou, o stromy, o zahradu v nedalekém okolí. Nikdy nezapomenu na okamžik, kdy se před naší školou sázela „lípa svobody,“ která tam bohužel již není. Myslím si, že ani v jiných českých a evropských městech tomu není jinak. Lidé dojíždějí za prací mimo svá bydliště a domů se navracejí jen přespat. Často ani neznají svého spolubydlícího. A možná právě proto se v některých městech snaží vytvářet veřejná prostranství, kam auta nesmějí, místa, kde se lidé mohou spolu se svými dětmi setkávat a navazovat tam nové (i staré) vztahy. Nabízet svým dětem jiný svět, než je jen ten, ve kterém doposud žijeme. vzájemně si tam (nejen tam) nabízet hodnoty, které pro někoho mohou být jiné, než jsou ty, které jsou nám, a skrze nás i našim dětem, den co den nabízeny. Pokud si to včas neuvědomíme, že jsme to my, kdo jsme se podíleli na spoluvytváření takového světa (pro někoho i světa prázdnoty) - proč jinak bychom toužili po věcech, které nám nepřinášejí nic z toho, po čem jsme zpočátku toužili, aniž bychom si byli vědomi toho, že nám tyto věci nemohou přinést nic trvalého, o štěstí nemluvě, a že nám naopak dříve či později zevšední (jako cokoliv jiného) - , v ten okamžik si můžeme uvědomit, že pokud jsme to my, kdo jsme takový svět vytvořili, že jen my jej můžeme změnit. Věřím proto, že kolem sebe můžeme vytvářet prostředí, které bude zpříjemňovat život nejen lidem ve městě, nám samotným, ale i lidem, kteří naše město navštíví třeba jen „na okamžik,“ a pokud se jim u nás jednou zalíbí, jistě se k nám budou rádi navracet i později. Bylo by ku prospěchu, kdyby takové prostředí navštěvovali rodiče se svými dětmi, aby tam nalezli klidové místo, na kterém by matky probouzely cit u svých dětí. Místo, kam by mohly zavítat i učitelky z mateřských školek spolu se svěřenými dětmi, aby alespoň do jisté míry mohly zastoupit na onu přirozenou úlohu matky, aby mohly u dětí rozvíjet jejich dětskou tvořivost. Místo, které by svými květy přilákalo včely, které patří mezi nejprospěšnější živočichy. Místo, kde by mohly být uzavírány manželské sňatky a pořádány různé kulturní akce. Místo, které by poskytlo odpočinek každému, kdo po odpočinku jen zatouží. 
 
ADRESA / UMÍSTĚNÍ NÁVRHU
Československé armády, 261 01 Příbram

ODHAD CENY (VČETNĚ VŠECH SOUVISEJÍCÍCH NÁKLADŮ)
300.000,00 Kč
Růžová zahrada v okolí Hořejší Obory

JMÉNO …
Příbramské hasičské muzeum

JMÉNO NAVRHOVATELE
SDH Březové Hory v z. Jiří Blajer,DiS. (starosta SDH Březové Hory)

POPIS NÁVRHU
Úprava stávajících prostorů. Celkem bude zapotřebí zateplit prostory a zřídit novou elektroinstalaci. Zabezpečit objekt, osadit novými vraty, okny a vchodovými dveřmi. Nadále upravit podlahy, stěny a strop. Zajistit stálou teplotu objektu (vytápění). Práce, které budou uskutečněny rozdělíme na více etap, jelikož si uvědomujeme, že náklady budou vyšší než částka o kterou budeme žádat. Již nyní máme slíbenou spoluúčast od soukromého subjektu, aby jsme mohli tento projekt uskutečnit.
 
VEŘEJNÝ PŘÍNOS
Rozšíření kulturního vyžití obyvatel a návštěvníků města Příbram. Tímto naše město bude moci návštěvníkům nabídnout možnost se vrátit v časové ose do minulosti. Zde uvidí návštěvníci, jakou technikou a prostředky dříve zdolávali hasiči požáry.
 
ADRESA / UMÍSTĚNÍ NÁVRHU
Náměstí Msgre. Korejse
 
ODHAD CENY (VČETNĚ VŠECH SOUVISEJÍCÍCH NÁKLADŮ)
800000
Příbramské hasičské muzeum

JMÉNO …
Zastřešení příbramského skateparku

JMÉNO NAVRHOVATELE
Magdalena Rezková se synem Mikolášem Břeněm

POPIS NÁVRHU
Nové zastřešení by sloužilo pro jezdce, kteří by mohli využívat skatepark i za nepříznivého počasí.
 
VEŘEJNÝ PŘÍNOS
V létě, kdy je horko a rodiče navštěvují skatepark s mladšími dětmi, by si všichni mohli odpočinout ve stínu. Zastřešení by také sloužilo jako prevence poškození povrchů – už nyní praskají části skateparku. Zastřešení by rovněž zlepšilo návštěvnost dětí ze sídlišť, protože když prší, tak doma nemají co dělat. Střecha by sloužila i pro případ, pokud by začalo pršet. Lidé na Nováku by se mohli chvíli schovat a poté pokračovat v dalších aktivitách. Na skateparku by se mohlo pořádat i více akcí s hudebním doprovodem. A kdyby už byl ohlášen koncert nebo závody, nemusely by se odvolávat v případě deště. Účastníci z Příbrami i ostatních měst by se nemuseli obávat zrušení akce. Přiloženy jsou fotografie z různých skateparků, které jsou zcela nebo částečně zastřešeny.
 
ADRESA / UMÍSTĚNÍ NÁVRHU
Příbram, Nový rybník
 
ODHAD CENY (VČETNĚ VŠECH SOUVISEJÍCÍCH NÁKLADŮ)
800 000 Kč
Zastřešení příbramského skateparku

JMÉNO …
Odpočinková místa na cyklostezce mezi Drkolnovem a Bohutínem

JMÉNO NAVRHOVATELE
Libuše Jarešová

POPIS NÁVRHU
Podél cyklostezky v úseku Drkolnov (u budoucího parku Drkoláč, Vokačovská ulice) a Bohutín instalovat zhruba po 500 m lavičku.
 
VEŘEJNÝ PŘÍNOS
Možnost odpočinku pro starší občany a rodiny s malými dětmi
 
ADRESA / UMÍSTĚNÍ NÁVRHU
Drkolnov, Bohutín
 
ODHAD CENY (VČETNĚ VŠECH SOUVISEJÍCÍCH NÁKLADŮ)
30000 Kč
Odpočinková místa na cyklostezce mezi …
Lanová atrakce pro dětské hřiště v Žežicích

JMÉNO NAVRHOVATELE
Miroslav

POPIS NÁVRHU
Rozšíření dětského hřiště o atrakci lanová hnízda
 
VEŘEJNÝ PŘÍNOS
Veřejné dětské hřiště přístupné širové veřejnosti a vyžití dětí pohybem
 
ADRESA / UMÍSTĚNÍ NÁVRHU
Dětské hřiště Žežice - ulice Ke Hřišti
 
ODHAD CENY (VČETNĚ VŠECH SOUVISEJÍCÍCH NÁKLADŮ)
290000
Lanová atrakce pro dětské hřiště v …
Dětské hřiště Příbram - Lazec

JMÉNO NAVRHOVATELE
Jiří Chloupek

POPIS NÁVRHU
Původní hřiště je dosud osazeno kovovými hracími prvky, které by již z hlediska bezpečnosti neměli být ani využívány a jsou v dosti špatném technickém stavu. Současné hřiště leží na pozemku města Příbram, což je velká výhoda tohoto navrhovaného projektu. Vedle tohoto hřiště se nachází hřiště na míčové hry, pinpongový stůl a kulturně společenská místnost provozovaná místním sdružením dobrovolných hasičů Lazec. Rovněž se zde konají všechny společenské akce obce. V současné době je tedy největším nedostatkem tohoto prostoru, že jej nemohou využívat nejmladší obyvatelé naší rozrůstající se obce. Jak již bylo výše uvedeno, celý pozemek je majetkem města Příbram, prostor kolem hřiště je od jara do podzimu osazován lavičkami. Prostor hřiště pro míčové hry je nově oplocen, kdy tuto investici zajišťoval osadní výbor Lazec a domnívám se, že by byl ochoten spolupodílet se i na realizaci tohoto projektu. Jedná se o jediné místo v obci, kde se scházejí všichni obyvatelé a to od nejmenších po nejstarších. Bohužel, pro naše nejmenší a jejich rodiče není v oblasti stávajícího hřiště žádné vhodné místo na hraní.
 
VEŘEJNÝ PŘÍNOS
Hřiště pro malé děti navazující na kulturní, sportovní a odpočinkovou zónu pro jejich rodiče
 
ADRESA / UMÍSTĚNÍ NÁVRHU
Obec Příbram, katastrální území Lazec, parcelní číslo pozemku 44/2
 
ODHAD CENY (VČETNĚ VŠECH SOUVISEJÍCÍCH NÁKLADŮ)
500.000,-Kč
Dětské hřiště Příbram - Lazec

JMÉNO …
Společenský sál Strojovna Marie

JMÉNO NAVRHOVATELE
Ing. arch. Jan Praisler

POPIS NÁVRHU
Cílem navrhovaného projektu je zpřístupnit a využít pro veřejnost objekt bývalé strojovny dolu Marie na Březových Horách. Strojovna je krásná budova s ideálním prostorem pro kulturní a společenské akce s kapacitou do 100 osob. Ideální je i její poloha. A to jak pro městskou část Březové Hory, kde takový prostor chybí, tak pro hustě obydlené březohorské sídliště, na jehož okraji se stavba nachází, a jeho obyvatelé tak do ní mají blízko. Zároveň leží mimo obytnou zónu, tudíž by její využití nemělo nikomu vadit. Areál dolu Marie se jako jediný z důlních areálů nachází ve vlastnictví města. V místě již přirozeně vzniká společensko-kulturní centrum Březových Hor (hasiči, Spolek Prokop, hornická hospůdka Na Marii s hudebními večery). Město může tento přirozený proces posílit nabídkou nového sálu a současně využít a zachránit cennou, více než 100 let starou budovu a unikátní prostor ve svém majetku, který je v současnosti využíván pouze jako garáž a sklad.
 
VEŘEJNÝ PŘÍNOS
Sál by bylo možné využívat pro společenské a kulturní akce Města Příbram a pronajímat ho spolkům a dalším uskupením, jako zázemí během Prokopské pouti a jiných velkých produkcí, dále zájemcům z řad veřejnosti pro soukromé oslavy nebo na cvičení. Provozovatel sousedního hostince by mohl prostřednictvím příležitostného pronájmu sálu rozšířit svou kapacitu při pořádání koncertů nebo zábav.
 
ADRESA / UMÍSTĚNÍ NÁVRHU
Důl Marie, 261 01 Příbram

ODHAD CENY (VČETNĚ VŠECH SOUVISEJÍCÍCH NÁKLADŮ)
900 000 Kč
Společenský sál Strojovna Marie

JMÉNO …
Park pod Svatou - místo pro setkávání a kulturu
 
JMÉNO NAVRHOVATELE
Karel Walenka

POPIS NÁVRHU
Místo pro setkávání a kulturu. S tím vším počítá návrh nového parku na nevyužívaném pozemku vedle Sportovního areálu pod Svatou Horou. Středobodem celého parku by se měl stát multifunkční dřevěný altán. Určený pro pořádání koncertů, divadelních představení nebo sousedského letního kina. Na druhé straně pozemku je zase plánována Oáza klidu, kde se bude nacházet několik lehátek. Nebude chybět menší alej, která v budoucnu poskytne všem návštěvníkům vytoužený stín.
 
VEŘEJNÝ PŘÍNOS
Toto místo nabízí prostor k setkávání lidí a rozvoji místní kultury. Většina příbramských parků v podstatě nic neposkytuje a nachází se zde většinou jen stromy a lavičky. Tento park by byl přínosem pro celé město. Byl by využitelný pro místní komunitu a otevřený všem obyvatelům města i jeho návštěvníkům. Park je určený pro pořádání veřejných akcí, kde mohou lidé navazovat nové vztahy, vzdělávat se a relaxovat. Obrovským přínosem je bezpochyby přímá participace lidí na konaných akcích.
 
ADRESA / UMÍSTĚNÍ NÁVRHU
Příbram Hrabákova, vedle sportovního areálu
 
ODHAD CENY (VČETNĚ VŠECH SOUVISEJÍCÍCH NÁKLADŮ)
869 228 Kč

	Park pod Svatou - místo pro setkávání a …
Obnovení oddychové zóny Nová Hospoda
 
JMÉNO NAVRHOVATELE
Pavel Vermach

POPIS NÁVRHU
Všeobecně Cílem návrhu je obnovit parčík s vodní nádrží a bývalé sportoviště na okraji Příbrami v těsné blízkosti prameniště Kocáby nedaleko Sv. Hory. Část areálu je na pozemcích Města Příbram (etapa 001), část na pozemcích soukromých (etapa 002). Obě části jsou komunikačně propojené a v současné době neudržované. Provoz etapy 001 není podmíněn realizací etapy 002.
 
Etapa 001 – parčík, vodní nádrž

Parčík na pozemku p.č. 4608/21 (3797 m2) je romantickým místem pro přátelská setkávání, drobné hry i individuální kulturní aktivity a zároveň vytváří přirozené podmínky pro vícefunkční využití stávající vodní nádrže.

Rozsah dodávek a prací:

- údržba stávající zeleně,
- doplnění nové zeleně včetně nízké zeleně, která částečně oddělí travnaté plochy od strmých břehů nádrže,
- herní prvky, pískoviště, mobiliář, 
- oprava a doplnění oplocení, oprava přístupu z pozemku p.č. 4737 (příjezdová komunikace),
- kiosek, mobilní WC.

Vodní nádrž na pozemku p.č. 4606/2 (1445 m2) je součástí systému požární ochrany jako zdroj požární vody. Musí k ní být umožněn příjezd požární techniky a přístup pro obsluhu a musí v ní být udržován předepsaný objem vody. Má být označena (včetně vydatnosti) a vybavena vodoznakem. Budou-li splněny tyto podmínky, může být nádrž využívána jako rekreační vodní plocha. Využití se předpokládá celoroční (včetně zimního období pro bruslení). Rozsah dodávek a prací:

- vyčištění, revize a oprava nádrže, doplnění povinného vybavení, ověření a zabezpečení dostatečného objemu požární vody (rozsah sanačních prací bude stanoven na základě podrobného průzkumu),
- zabezpečení strmých břehů proti pádu osob,
- doplnění strmých břehů vybavením pro usnadnění výstup z vodní plochy,
- přístupy k vodní hladině,
- mola,
- poloostrov.

Poznámka:

- provozně ekonomická studie zohlední připomínky hasičského záchranného sboru ohledně vodní nádrže a běžné náklady, které je nutno na údržbu požární nádrže vynakládat mimo rámec tohoto záměru,
- vybavení etapy 001 může být doplňováno postupně za provozu s ohledem na výsledný rozpočet akce dle realizačního projektu,
- všechny uvedené pozemky jsou v k.ú. Příbram.

Etapa 002 – sportoviště
 
Stávající areál (nyní neudržovaný) obsahoval hřiště na volejbal, basketbal, fotbal, tenis, a je zde prostor i pro některé atletické disciplíny. Etapa 002 není součástí návrhu pro participativní rozpočet, neboť se nachází mimo pozemky Města Příbram. Vyznačený prostor etapy 002 viz příloha 2 má potenciál pro volnočasové využití ve výhledu a je příležitostí pro jednání s vlastníky dotčených pozemků ve smyslu oživit areál jako celek.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS
1. Obnovení zóny oddychu s parčíkem a vodní nádrží v rozsahu etapy 001 pro celoroční provoz. 
2. Oprava a zabezpečení provozuschopnosti rezervního zdroje požární vody.
3. Zviditelnění kapacity bývalého sportoviště v rozsahu etapy 002 a motivace pro jednání s vlastníky příslušných pozemků o obnovení zóny oddychu v celém rozsahu.

ADRESA / UMÍSTĚNÍ NÁVRHU
Příbram - Nová Hospoda
 
ODHAD CENY (VČETNĚ VŠECH SOUVISEJÍCÍCH NÁKLADŮ)
1.000.000,- Kč

 
 

	Obnovení oddychové zóny Nová …

Tip redakce: Pokud nechcete, aby vám unikly aktuální informace, staňte se fanoušky naší stránky na Facebooku a budete 24 hodin denně v obraze.


zdroj: Eva Švehlová
DiS. tisková mluvčí
foto: ilustr_MěÚ

autor: Tomáš PečenkaNepřehlédněte

Přibylo lidí s úzkostí nebo sebevražednými myšlenkami. Na Příbramsku ukončili život dva lidé Přibylo lidí s úzkostí nebo sebevražednými myšlenkami. Na Příbramsku ukončili život dva lidé Během čtrnácti dnů spáchali sebevraždu skokem z hráze Orlické přehrady dva lidé. 26. května 2020   (21:43) Nepřehlédněte Příbramská studentka bojuje o finále Miss České republiky Příbramská studentka bojuje o finále Miss České republiky Barboru kromě dalších kol soutěže letos čeká i maturita a přijímací zkoušky na vysokou školu. 26. května 2020   (06:29) Nepřehlédněte Od úterý se otevřou všechny přechody s Německem a Rakouskem. Na Slovensko od středy na 48 hodin bez testů Od úterý se otevřou všechny přechody s Německem a Rakouskem. Na Slovensko od středy na 48 hodin bez testů Od úterý se otevřou všechny silniční a železniční přechody na hranicích s Rakouskem a Německem. Od středy budou moci Češi a Slováci mezi zeměmi cestovat bez nutnosti negativních testů na onemocnění covid-19 a bez karantény, pokud se vrátí zpět do své země do 48 hodin. 25. května 2020   (18:53) Nepřehlédněte Firmám do 50 zaměstnanců by stát mohl odpustit sociální odvody za červen až srpen Firmám do 50 zaměstnanců by stát mohl odpustit sociální odvody za červen až srpen Sociální pojištění a příspěvek na politiku zaměstnanosti, které platí zaměstnavatel, činí 24,8 procenta pracovníkova výdělku. 25. května 2020   (18:21) Nepřehlédněte Restaurace a hospody otevřou v pondělí. Lidé jsou natěšení, snad jim to vydrží, říká provozní pizzerie Restaurace a hospody otevřou v pondělí. Lidé jsou natěšení, snad jim to vydrží, říká provozní pizzerie Restaurace a hospody mohou v pondělí po více než dvou měsících otevřít hostům své vnitřní prostory, které musely 14. března uzavřít kvůli šíření koronaviru. 24. května 2020   (09:13) Nepřehlédněte


Další články

S příchodem astronomického léta se oteplí, bude až 27 stupňů S příchodem astronomického léta se oteplí, bude až 27 stupňů Čapkův památník v červenci zpřístupní spisovatelovu garáž Čapkův památník v červenci zpřístupní spisovatelovu garáž Babiš: Postup hejtmanky Jermanové byl zbytečný. Trestní oznámení nepřinese žádný užitek Babiš: Postup hejtmanky Jermanové byl zbytečný. Trestní oznámení nepřinese žádný užitek Případem se zabývají kriminalisté z odboru extremismu a terorismu. 29. května 2020   (19:09) Rozsáhlý výpadek Vodafonu způsobily technické chyby Rozsáhlý výpadek Vodafonu způsobily technické chyby Vodafone jako kompenzaci výpadku nebude během dneška odečítat svým zákazníkům data z mobilních tarifů. Opatření se týká jak firemních, tak nefiremních zákazníků, tarifů i předplacených karet. 29. května 2020   (14:59) Víte, po kom se jmenují příbramské ulice? Město nainstaluje dodatkové tabule Víte, po kom se jmenují příbramské ulice? Město nainstaluje dodatkové tabule U některých názvů je to zcela jasné, některé by si zasloužili více pozornosti. Ta se jim nyní dostane díky projektu Poznejte ulice Příbrami. 29. května 2020   (14:37) Motorkář přišel při havárii u Lochovic o nohu, první pomoc muži poskytla projíždějící zdravotní sestra Motorkář přišel při havárii u Lochovic o nohu, první pomoc muži poskytla projíždějící zdravotní sestra Foto: Neznámý vandal posprejoval fasádu vodojemu u Milína Foto: Neznámý vandal posprejoval fasádu vodojemu u Milína Příbramští policisté pátrají po pachateli trestného činu poškození cizí věci, za který může skončit až rok ve vězení. 29. května 2020   (10:26) Pátrání: Řidič nedal přednost motorkáři a z místa nehody ujel Pátrání: Řidič nedal přednost motorkáři a z místa nehody ujel Hejtmanka žádá policii, aby opět posoudila oznámení v kauze roušek Hejtmanka žádá policii, aby opět posoudila oznámení v kauze roušek
Výsuvné sloupky v Pražské ulici budou mít akustické detektory sirén, záchranářům umožní bezproblémový přístup Výsuvné sloupky v Pražské ulici budou mít akustické detektory sirén, záchranářům umožní bezproblémový přístup Řidička Peugeotu po technické závadě zdemolovala oplocení Řidička Peugeotu po technické závadě zdemolovala oplocení Hasiči v ulici třída Kpt. Olesinského řídili dopravu kyvadlově. 28. května 2020   (19:45) Zákazníci Vodafonu nemohou volat, nefungují ani datové služby Zákazníci Vodafonu nemohou volat, nefungují ani datové služby Kdy pracovníci potíže odstraní, zatím není jasné. 28. května 2020   (17:22) Pohonné hmoty dál zdražily, nad 26 korunami za litr je už i nafta Pohonné hmoty dál zdražily, nad 26 korunami za litr je už i nafta Na Příbramsku nakoupíte litr Naturalu v průměru za 27,12 Kč/l, naftu pak za 26,90 korun 28. května 2020   (17:03) Do třetího ročníku participativního rozpočtu bylo přihlášeno sedmnáct projektů Do třetího ročníku participativního rozpočtu bylo přihlášeno sedmnáct projektů Do hlasování veřejnosti, které bude zahájeno 1. června, postoupilo deset návrhů. 28. května 2020   (14:26) Rodičům zůstává nárok na ošetřovné do 30. června, musejí však uvést objektivní důvody Rodičům zůstává nárok na ošetřovné do 30. června, musejí však uvést objektivní důvody Až do 30. června zůstává nárok na ošetřovné všem rodičům, kteří se z objektivních důvodů rozhodnou neumístit dítě do školy či školky. Důvod pak uvedou v aktualizovaném tiskopisu „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. Podpora zůstává ve výši 80 % denního vyměřovacího základu za kalendářní den. 28. května 2020   (11:18) Největší důlní neštěstí v Evropě se stalo na Březových Horách, zemřelo 319 horníků Největší důlní neštěstí v Evropě se stalo na Březových Horách, zemřelo 319 horníků Uzavírka Husovy a Milínské ulice čeká Příbram až v příštím roce Uzavírka Husovy a Milínské ulice čeká Příbram až v příštím roce Nepřihlásili jste dítě do výuky na prvním stupni? Do skupin lze přihlásit i další školáky Nepřihlásili jste dítě do výuky na prvním stupni? Do skupin lze přihlásit i další školáky CK Alexandria zrušila letní zájezdy.  Důvodem jsou výrazné změny podmínek v destinacích, které ovlivní kvalitu dovolených CK Alexandria zrušila letní zájezdy. Důvodem jsou výrazné změny podmínek v destinacích, které ovlivní kvalitu dovolených Zájezdy na léto už zrušily také CK Exim Tours a Fischer. 27. května 2020   (20:15) Lidé by se už neměli bát navštívit nemocnici a zanedbávat tak chronické problémy Lidé by se už neměli bát navštívit nemocnici a zanedbávat tak chronické problémy Přinášíme komentář ředitele příbramské nemocnice k proběhlé epidemii covid-19. 27. května 2020   (18:51) Příbram prodává turistický vláček, minimální cena je 483 tisíc korun Příbram prodává turistický vláček, minimální cena je 483 tisíc korun Firma B.E.S. ukončila šití roušek, nenašla dostatečný odbyt Firma B.E.S. ukončila šití roušek, nenašla dostatečný odbyt Zastupitelé jednali o odměnách, nic nakonec nezmění Zastupitelé jednali o odměnách, nic nakonec nezmění Ani jeden z návrhů zastupitelstvem neprošel. 27. května 2020   (09:34) Příbram při Horváthově debutu remizovala s Ostravou 0:0 Příbram při Horváthově debutu remizovala s Ostravou 0:0 Příbram byla díky podpoře z tribun od začátku aktivnější. 27. května 2020   (07:14) Příbram má nevymahatelné pohledávky v hodnotě 6,4 milionu korun Příbram má nevymahatelné pohledávky v hodnotě 6,4 milionu korun Jedná se o nevymahatelné a promlčené pohledávky za pronájmy bytů a nebytových prostor z minulosti. 27. května 2020   (06:47) Přibylo lidí s úzkostí nebo sebevražednými myšlenkami. Na Příbramsku ukončili život dva lidé Přibylo lidí s úzkostí nebo sebevražednými myšlenkami. Na Příbramsku ukončili život dva lidé Během čtrnácti dnů spáchali sebevraždu skokem z hráze Orlické přehrady dva lidé. 26. května 2020   (21:43) Nepřehlédněte Téměř pětina lidí v nouzovém stavu víc pila alkohol, větší spotřebu přiznali muži Téměř pětina lidí v nouzovém stavu víc pila alkohol, větší spotřebu přiznali muži Nejčastěji se k navýšení jeho konzumace přiznávali lidé ve věkové skupině 26 až 35 let. 26. května 2020   (17:32) Na příbramském nádraží hoří vlak, škoda se vyšplhala na milion korun Na příbramském nádraží hoří vlak, škoda se vyšplhala na milion korun Dobrovolníci Amelie pomáhali i v době koronaviru Dobrovolníci Amelie pomáhali i v době koronaviru Jako nejúspěšnější počin se ukázala online výzva „Roušky pro život s rakovinou“ 26. května 2020   (13:41) Jindřich Vařeka zatím neví, zda bude kandidovat do Senátu Jindřich Vařeka zatím neví, zda bude kandidovat do Senátu Zaměstnanci a plavčíci již bez roušek, kadeřnice odloží štíty Zaměstnanci a plavčíci již bez roušek, kadeřnice odloží štíty Roušky nebudou muset mít ani řidiči vozidel veřejné dopravy, pokud nebudou v přímém kontaktu s cestujícími při jejich odbavení. 26. května 2020   (08:05) Příbramská studentka bojuje o finále Miss České republiky Příbramská studentka bojuje o finále Miss České republiky Nepřehlédněte Polovina dětí se vrátila do školních lavic, výuka probíhá v omezeném režimu Polovina dětí se vrátila do školních lavic, výuka probíhá v omezeném režimu Od úterý se otevřou všechny přechody s Německem a Rakouskem. Na Slovensko od středy na 48 hodin bez testů Od úterý se otevřou všechny přechody s Německem a Rakouskem. Na Slovensko od středy na 48 hodin bez testů Nepřehlédněte Firmám do 50 zaměstnanců by stát mohl odpustit sociální odvody za červen až srpen Firmám do 50 zaměstnanců by stát mohl odpustit sociální odvody za červen až srpen Nepřehlédněte Od úterý už nebudou v obchodech vyhrazené hodiny pro seniory Od úterý už nebudou v obchodech vyhrazené hodiny pro seniory Opatření z druhé poloviny března mělo ochránit seniory jako hlavní rizikovou skupinu před nákazou nemocí covid-19. 25. května 2020   (16:35) ON-LINE: Zastupitelé znovu zasedají po přerušeném jednání z minulého týdne ON-LINE: Zastupitelé znovu zasedají po přerušeném jednání z minulého týdne Kvůli bezpečným rozestupům se bude jednat v estrádním sále kulturního domu. 25. května 2020   (15:59) Na Venkovním bazénu koupání bez roušky, do sauny maximálně v šesti Na Venkovním bazénu koupání bez roušky, do sauny maximálně v šesti Zpřísněná hygienická opatření, roušky při volném pohybu po areálu a maximální okamžitá kapacita 300 osob. 25. května 2020   (15:06) Žáci druhého stupně základních a středních škol by mohli usednout do lavic 8. června Žáci druhého stupně základních a středních škol by mohli usednout do lavic 8. června Od dnešního dne se školy otevřely pro první stupeň. 25. května 2020   (13:57) I když lidé ode dneška nemusí venku nosit roušky, velká část z nich si i dál ústa a nos zakrývá I když lidé ode dneška nemusí venku nosit roušky, velká část z nich si i dál ústa a nos zakrývá


Provozovatel portálu pribram.cz Rosalota, s. r. o.
Žižkova 708
261 01 Příbram II

IČ: 02289288
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 217655.


Redakce zpravodajství portálu pribram.cz
Společnost Rosalota, s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
2014 - 2020 © Rosalota, s.r.o.Všechna práva vyhrazena. webdesign | websystem | KAO.cz