19. 5. svátek má Ivo
https://szm.pb.cz/akce/den-deti-na-novaku/

Dnešní zastupitelstvo rozhodne o výši daně z nemovitosti, sledujte ho s námi

ON-LINE PŘENOS
29. června 2015   (06:27)
Dnešní zastupitelstvo rozhodne o výši daně z nemovitosti, sledujte ho s námi
foto: pribram.cz

Jednání můžete sledovat prostřednictvím našeho online přenosu.Již dnes od 16 hodin začíná další řádné jednání příbramského zastupitelstva. Před začátkem prázdnin na zastupitele čeká téměř 40 bodů, které se nejspíš budou projednávat až do pozdních hodin. Zřejmě nejsledovanějším bodem bude návrh na zvýšení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti, který by znamenal nárůst této daně o 100 procent.

Schvalovat se také bude plán kontrolního výboru. Podle podkladů pro zastupitele by se výbor měl v případě schválení plánu, zabývat provozovatelskou smlouvou se společností Arriva, která ve městě zajišťuje hromadnou dopravu, dále smlouvami, které se týkají skládky TKO Bytíz a také kontrolou SZM Příbram.

Zastupitelstvo by také mělo vybrat členy osadních výborů a jejich předsedy. Prohlédnout si můžete, koho doporučila rada města (navrhovaní předsedové jsou vyznačeni tučně).


Brod: Ing. Petra Štěpánka, Mgr. Jaroslava Umlaufa, Mgr. Josefa Hovorku, Josefa Měchuru, Petra Váňu.

Bytíz:: Olgu Berkovou, Mgr. Lenku Thámovou, Zdeňka Kvapila.

Jerusalém: RNDr. Jitku Panochovou, Ing. Zdeňku Barešovou, Annu Farářovou, Václava Šemberu, Jaroslava Bendu.

Jesenice: Martina Svrčinu, Vladislava Mišu, Jozefa Černého.

Kozičín: Miroslava Pergla, Ladislava Kadlece, Petra Čapka, Miloše Bubeníčka, Ing. Libora Šmída.

Lazec: Ing. Petra Pazderku, Bc. Jiřího Chloupka,Veroniku Ječnou, Pavla Mrkáčka, Ing. Petra Walczyska.

Orlov: Alenu Hlubučkovou, Helenu Rousovou, Juraje Rytycha, Marii Brůčkovou, Marka Bílka.

Příbram VI – Březové Hory: Františka Stoklasu, Mgr. Vlastu Peckovou, Evu Samkovou, Jiřího Blajera, Jiřího Míku.

Příbram IX – Nová Hospoda: Karla Nekolného, Ing. Evu Kyselákovou, Janu Hrubou, Ing. Petru Jílkovou, Ph.D., Lenku Zemanovou.

Zavržice: Stanislavu Hyspeckou, Jaroslava Drobílka, Ondřeje Fortelku.

Žežice: Janu Čechovou, Jaroslava Hviždě, DiS., Michala Gerčáka, Denisu Šrainovou, Ing. Jiřího Bětíka.

Tip redakce: Pokud nechcete, aby vám unikly aktuální informace, staňte se fanoušky naší stránky na Facebooku a budete 24 hodin denně v obraze.
zdroj: pribram.cz
autor: MJByli jsme přítomni a on-line

Vítejte při online přenosu ze zasedání městského zastupitelstva. Záznam připravuje zpravodajský portál pribram.cz.

Přepis vzniká v průběhu schůze, neobsahuje tedy doslovná vyjádření zastupitelů nebo občanů, ale jen parafráze. Upozorňujeme čtenáře, že jednání není reprodukováno zcela přesně a záznam tedy může obsahovat jazykové i významové nedokonalosti.

Příjemné sledování. MJ

29. 06. 2015 (15:35:46)  

Dnes na nás čeká 39 bodů. Prohlédnout si je můžete zde:

1.      a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
b) Schválení programu jednání
c) Informace rady města
2.      Plán práce Finančního výboru Zastupitelstva města Příbram na rok 2015
3.      Návrh na vyhlášení 2. výběrového řízení na poskytování zápůjček z fondu FOM (Fond oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram) v roce 2015
4.      Návrh OZV o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
5.      Návrh na revokaci usnesení zastupitelstva města č. 757/2014/ZM ze dne 03.03.2014
6.      Osadní výbory města Příbram – volba členů a předsedy
7.      Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.10.2014 do 31.12.2014 a nesplněná usnesení za minulé období
8.      Obecně závazná vyhláška o znaku a vlajce města Příbram
9.      Návrh na rozdělení finanční podpory pro rok 2015 dle Pravidel č. 1/2014 pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Příbram v oblasti: Zahraničí
10.    Žádost o individuální dotaci (1. FK Příbram, občanské sdružení)
11.    Projednání návštěvního řádu stadionu 1. FK Příbram
12.    Návrh plánu práce kontrolního výboru na  2. pololetí 2015
13.    Pojmenování ulice vedoucí od křižovatky silnice I/118 s ulicí K Mýtu v Příbrami II až na konec katastrálního území Příbram názvem – „Hájecká“
14.    Pojmenování ulice v lokalitě u nového sběrného dvora a čističky odpadních vod v Příbrami I názvem – „Mlynářská“
15.    Žádost o prodej části pozemku p. č. 559 o výměře cca 2 m2 v k. ú. Lazec
16.    Žádost o prodej pozemku p. č. 74/8 v k. ú. Příbram
17.    Žádost o odkoupení části pozemku p. č. 515/23 v k. ú. Březové Hory
18.    Žádost o odprodej části pozemku p. č. 1106/34, o výměře cca 13 m2 a části pozemku p. č. 1106/37, o výměře cca 18 m2, oba k. ú. Příbram
19.    Žádost o prodej části pozemku p. č. 325/1 o výměře cca 318 m2 z celkové výměry 161 190 m2 v k. ú. Liha
20.    Žádost o prodej části pozemku p. č. st. 1792 o výměře cca 75 m2  z celkové výměry 937 m2 v k. ú. Březové Hory
21.    Výkup pozemku p. č. 369/84 v katastrálním území Žežice
22.    1) Návrh na částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. 245/2011/ZM ze dne 03.10.2011, 2) Převod pozemků v katastrálním území Příbram od ČR ÚZSVM
23.    Prodej pozemku p. č. 685/2 v katastrálním území Háje u Příbramě
24.    Výkup pozemků p. č. 10/21, p. č. 10/17 a p. č. 3204/17 v katastrálním území Příbram
25.    Žádost o prodej pozemku p. č. 2104/60 v k. ú. Příbram
26.    Nabídka bezúplatného převodu pozemků p. č. 1376/74 a p. č. 1376/76 v katastrálním území Příbram
27.    Požadavek na placení nájemného před následným možným odkupem ideálních částí pozemků p. č. 2774/4 a p. č. 2368 v katastrálním území Příbram a nabídka na odkup těchto částí
28.    Výkup části pozemku p. č. 249/20 o výměře cca 50 m2  v k. ú. Kozičín
29.    Částečná revokace a doplnění usnesení zastupitelstva města č. 513/2013/ZM ze dne 25.02.2013
30.    Dvě žádosti o prodej stejné části pozemku p. č. 4172/220 o výměře cca 350 m2 v k. ú. Příbram
31.    Nabídka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na koupi pozemku p. č. 763/1, k. ú. Lazec
32.    Žádost o prodej části pozemku p. č. 4505/1, k. ú. Příbram a části pozemku p. č. 455/18, k. ú. Březové Hory
33.    Žádost o prodej či pronájem části pozemku p. č. 1376/2 o výměře cca 92 m2 v k. ú. Příbram
34.    Žádost o prodej případně propachtování pozemků p. č. 26 a p. č. 28/1 v k. ú. Kozičín
35.    Výkup části pozemku p. č. 2080/28 o výměře 21 m2 z celkové výměry 1 005 m2 v k. ú. Příbram
36.    Návrh na revokaci usnesení zastupitelstva města č. 839/2014/ZM ze dne 16.06.2014 a nové projednání bezúplatného převodu pozemků p. č. 467/39 a p. č. 1786/31 v k. ú. Příbram
37.    Žádost o prodej části pozemku p. č. 48/1 o výměře cca 2 m2 z celkové výměry 3 177 m2 v k. ú. Trhové Dušníky
38.    Různé
39.   Diskuse, interpelace, závěr

29. 06. 2015 (15:37:13)  

Sál se pomalu plní, jednání by mělo začít zhruba za 10 minut.

29. 06. 2015 (15:52:07)  

Jednání bylo právě zahájeno, z dnešní schůze jsou omluveni zastupitelé Danda, Stefanidesová, Vácha, Svoboda a Molnár. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Ověřovateli jsou Rotter a Řihák. 

29. 06. 2015 (16:05:01)  

1.      a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
b) Schválení programu jednání
c) Informace rady města


Kyselák: Vzhledem k rozsahu toho, co se má projednávat, navrhuji, aby ke každé otázce bylo možné se přihlásit jen dvakrát. 
Návrh nebyl přijat.

Vařeka: Navrhuji doplnění dvou bodů, rozpočtových změn na body 38 a 39 před závěrečnou diskuzí. 

Řihák: Nemáme hlasovací zařízení. Chtěl bych navrhnout, aby hlasování bylo jmenovité. Chceme být otevření, takže navrhuji, aby se některé body hlasovali jmenovitě. Jen u některých bodů. 

Program schválen včetně dvou nových bodů.

29. 06. 2015 (16:09:42)  

Ženíšková: Ráda bych vás pozvala na slavnostní otevření 1.7. centra sociálních služeb. Nebudeme střihat pásky, ale pozvali jsme všechny občany, kteří služeb využívají. Do nového konkurzu na ředitele centra se přihlásilo 7 zájemců. 

Máme analýzu bytového fondu, do konce července ji dostane každý zastupitel. Doporučuji nečíst před spaním, je to velmi smutné čtení. Dostanete i zásady o prodeji a přidělování bytů a kompletní koncepci bytové politiky. 

Dvořák: Schvalovali jsme účetní závěrky našich organizací. Účast z řad zastupitelů byla u opozice nulová. Bylo vše schváleno až na SZM, kde se promítly ekonomické problémy a účetní chyby. V materiálech byste měli najít tabulky daňových příjmů, které si přál minule pan Šedivý. 

29. 06. 2015 (16:14:55)  

2.      Plán práce Finančního výboru Zastupitelstva města Příbram na rok 2015

Rotter: Požádal bych o vyškrtnutí jednoho bodu a to bod č. 10. Bod se mi tam dostal omylem, navrhuji ho vyškrtnout. ˇ

Šedivý: Proč v plánu je projednání výsledků města za 2014, už to bylo schváleno zastupitelstvem.

Rotter: Můžeme odstranit oba body. 

Vařeka: Rád bych připojil jiný bod a to všechny výdajové a příjmové položky u konference CHKO. Podnětem je žádost pana Řiháka o sdělení několika údajů, které možná povedou k řadě závažných odhalení. Požádal jsem již pana hejtmana Peteru o součinnost, aby nám řekl, kolik snědl chlebíčků sýrových, šunkových a kolik snědl zákusků. Pan Řihákovi bych chtěl poděkovat za jeho přínos v této konferenci. Budu se těšit také na organizování 800. let města, očekáváme kolem 2000 účastníků. Věřím, že i v přípravě bude pan Řihák stejně aktivní. 

Na jednání dorazil Juraj Molnár.

Řihák: Myslím, že pokud se jedná o veřejné prostředky, tak jsem jako zastupitel chtěl vědět, na co byly použity. Tam nešlo o žádné chlebíčky. Tuto konferenci mohli připravovat například naši studenti, ale zaráží mě tam, že tam je například pan Hodrment, který dostal odměnu jako moderátor. Mám právo na ty informace, nikde jsem je nepoužíval. Musím se omluvit, že nebudu na otevření centra, většina z nás bude v práci. 

Šedivý: Pane starosto, myslím, že vaše ironie není na místě a nemáte jí zapotřebí. Tento bod, který navrhujete nemá řešit finanční výbor, ale spíše kontrolní výbor. 

Molnár: Omlouvám se, posílal jsem vám SMS, že se o několik minut zdržím.

Vařeka: Máte pravdu, mám jí tady.

Kareš: Také myslím, že to náleží kontrolnímu výboru, ale asi je to jedno. Nevidím na takové kontrole vůbec nic špatného. Pane starosto, nemáte zapotřebí dělat hned v prvním bodě takové zbytečné řeči. Občané i zastupitelé mají právo na tyto informace a v kontextu dění v politice je situace tak vyhrocená, že si myslím, že je v zájmu i vás být maximálně transparentní. Když jsem se dozvěděl, kdo byl v akci zapojen, tak jsem se pousmál a také mě to zajímá, kdo co dělal a jaké dostal peníze. 

Humlová: Myslím, že není třeba to speciálně doplňovat.

Řihák: Přečtu otázky, o které jsem žádal. Kdo a kdy schválil datum konference a rozpočet konference, komu byly vypláceny finanční prostředky a s kým byly podepisovány dohody a kdo je podepisoval. Jak byly vybrány osoby? Informovalo město o možnosti přihlásit se na tuto akci? O chlebíčkách tady nic není. Nevidím na tom nic špatnýho a nevidím důvod, abyste se hned v úvodu rozčiloval. 

Vařeka: Nemá cenu se k bodu příliš vracet. Akce vyvolala vašich 9 otázek. Je velmi nepříjemné už nyní pro organizátory to dělat s vědomím, že vás mají za zády. Jakákoliv chyba se jim může hned vrátit. 

Řihák: Vy jste nikde nezveřejnili, kolik to stálo, tak jsem se zeptal. Výročí bude určitě schváleno v rozpočtu a budeme o tom mít dostatek informací.

Bod č. 2 byl schválen dle požadovaných změn. 

 

29. 06. 2015 (16:33:43)  

3.      Návrh na vyhlášení 2. výběrového řízení na poskytování zápůjček z fondu FOM (Fond oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram) v roce 2015

Bez diskuze schváleno. Lhůta pro podávání žádosti je do 7.8. 2015.

29. 06. 2015 (16:36:35)  

4.      Návrh OZV o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

V současné době je v platnosti několik vyhlášek. Základní koeficient je někde snížen na 1,4. Vyhláška navrhuje sjednotit na 2,5 a místní koeficient zvýšit z 1 na 2. Pro rozpočet města by to celkově znamenalo příjem cca 20 milionů korun. 

Dvořák: Navrhl to finanční výbor. Snahou je zrovnoprávnění všech nemovitostí. Město je v nepříjemné finanční situaci.Byly námitky, že koalice to neměla ve volebním programu, ale měla v programu ozdravení financí města a toto je jeden z kamenů, jak toho dosáhnout.

Humlová: Já vyhlášku nepodpořím. Na fin. výboru jsem podpořila zrušení výjimek. Vůči občanům by to bylo opravdu fér. Zvýšení místního koeficientu je sociálně necitlivé. 

Rotter: Finanční výbor se tím zabýval poměrně dlouho. Zrušením těch starých vyhlášek i zvýšením toho místního koeficientu.Není mi to příjemné. V příštím rozpočtu opět budeme hledat finance a tyto se mohou hodit. Budu určitě hlasovat pro. 

Šedivý: Musím ohlásit střet zájmů, protože se to týká i mé osoby. Jako pravicový politik nemohu podpořit zvýšení daní. Nelíbí se mi rozdělení toho koeficientu, ale je třeba si historicky uvědomit, proč to tak vznikalo. Mohlo se to rozdělit na dva body. Sjednocení koeficientu a pak zvýšení místního koeficientu.

Řihák: Pamatuji na rok 2009, kdy byla v ČR krize a my jsme udělali podobnou komisi jako měla pravicová vláda a dohodli jsme se,na některých principech, abychom pomohli občanům. Jedno z toho bylo nezvyšovat daně a nájmy, naopak jsme nájmy snížili tuším o 20 procent. To byly naše stavební kameny, jak pomoci lidem. Je tu vysoká nezaměstnanost a nízký průměr platů. Zvýšením daní se vždycky zlepší rozpočet. města. Je to ten nejjednodušší způsob. Když si čtu tiskové zprávy, co všechno se bude zdražovat, tak samozřejmě se tím ty peníze vyberou. Umění je ale šetřit na výdajích a to jsem zatím neslyšel. To je ten důvod, proč nezvednu ruku. Většina měst je stále na koeficientu 1. Nemůžeme se srovnávat například s Mladou Boleslaví, kde je Škoda. Jsem rád, že jsme tenkrát našli dohodu a daně nezvyšovali. Budu požadovat hlasování po jménech.

Ženíšková: Pane Řiháku, pečovatelská služba dlouhodobě doplácela obědy, my jsme to nyní vyrovnali. Ani pečovatelská služba z toho nemá zisk. Stále se nám zvyšuje počet obědů, které klienti chtějí. Nájmy v bytech jsou velmi nízké, ve srovnání s jinými městy máme rekordně nízké nájemné. Nezbývá potom na opravy domů. My můžeme zvedat nájemné o 20% za 3 roky, tak se ani v roce 2030 nedostaneme na průměr. 

Říhová: Jsem ráda, že zde zazněla důvodová zpráva, ze které vyplývá, že motivem navrhované úpravy je zlepšení finanční bilance města. Shodli jsme se na tom, že důvodem je to, že nám chybí peníze a nemáme kde vzít. Představuji si občana Příbrami, normálního pracujícího chlapa, žádného důchodce. Tito lidé mají pomoci Příbrami a tahat trn z paty a řešit, že nemáme z čeho opravovat. Je to vůči těmto lidem férový postup? Mohou zato, že Příbram v rozpočtu nemá korunu zbytečnou? Jsem jednoznačně rozhodnutá. Když nějací feudálové chtěli do boje, tak zvyšovali daně. Bojím se, abychom také někam netáhli.

Švenda: Chápu pohledy svých předřečníků. Zvýšení daně podpořím, protože jsem měl za těch skoro 8 měsíců možnost se seznámit s majetkem města a jeho stavem. Víte, že v minulém období jsem nikdy nechtěl prodávat majetek, já to nikdy nepodpořil. My nyní nemáme majetek ani ropný vrt na financování rozpočtu. Je populistické říct, že nebudu zvyšovat peníze na bruslení, ale to nám to za několik let spadne na hlavu? Máme prázdnou kasu a velmi málo možností, jak ji naplnit. Pokud máte jiný návrh, rádi ho uslyšíme. 

Rotter: V roce 2009 jsme měli jako město na účtech asi 100 milionů korun. Teď máme mínus 3. Já mít těch 100 milionů, tak bych taky nic nezvedal. 

Hauser: Vrátil bych se k panu Řihákovi. Na I. poliklinice nám snížili nájem účelně, aby ji pak mohli prodat. Byl to jeden populistický krok za druhým

Kareš: Pane Hausere, když se snižovaly nájmy, hlasoval jsem pro to také, aby naopak lékaři v budově zůstali a lidé měli péči v centru. A hlasovalo pro to 13 zastupitelů, tak se podívejte před sebe, kteří ještě. Domnívám se, že to nebyla aktivita finančního výboru, ale politická objednávka. Náš zástupce byl ve výboru proti. Měl by to být až poslední krok. Je to trest i pro ty, kteří si něco pořídí a něco si za to koupí za nemovitosti. Některé drobné možnosti, jak ušetřit, jsem vám už říkal. Některé byly realizovány. Stejně jako paní Říhová tuto variantu nepodpořím. Zaznělo, že jsme nebyli na projednávání rozborů, ale je třeba říct i B, že jsme nedostali ani materiály. Bohužel jsem se nestihl vrátit z práce, příště určitě přijdu. 

Kyselák: Nelze upřít rétorické schopnosti pánů Kareše, Řiháka a Říhové. Něco tak populistického jsem již dlouho neslyšel. Proč se město nachází v takové situaci? Ono se to rozdávalo za pana Řiháka obyvatelům. Ta rétorika ve směru, že zvyšování daní je to poslední...to je normální politický žvást. Ponořme se do reality. 

Šedivý: Po tom emotivním výstupu pana Kyseláka to budu mít těžké. Dotace města Příbram je u pečovatelské služby právě proto, aby se to dorovnávalo. že jste zdražili, je prostý fakt. Pronájem na dobu neurčitou je úplně normální. K těm zdevastovaným bytům, přál bych vám je vidět. Když sem někdo přijede, nikdo nemluví o zdevastovaném městě. V principech ministerstva financí je, že město má mít co nejméně majetku a mít jen to potřebné. 

Ženíšková: Na televizi se dívat nemusím, všechny byty jsem si obešla a nájemníky navštívila. Vím v jakém stavu ty byty jsou.Co se týká toho rozprodeje, prodali jste přes 9 tisíc bytů. Nevím, kde jsou ty finanční prostředky. Zbylo 631 bytů z toho 350 v pečovatelských bytů. 

Cikler: Pokud sledujete ukazatele, kdy začínají daňové prázdniny, tak je to někdy v červnu, je to skoro 50%, co odvádíme státu na daních. Zaměstnavatelé platí vysoké odvody. Daň z nemovitosti je pouze zlomek toho všeho. Neděláme nic dramatického. Zodpovědná vláda musí dělat i nepopulární kroky. 

Dvořák: Pane Šedivý, říkal jste, že jste pravicový politik a proti daním. Ale musím vám připomenout, co jsem promítal v únoru. Měli jsme přes 100 milionů a jsme nyní v mínusu. Jak jste mohl připustit tento vývoj, vždyť je to hrůza. Někdo řekl, že nešetříme na výdajích, což není pravda. Snažíme se hledat díry, kudy peníze utíkají, ať je to v řádech milionů nebo tisíců. Nemáme pozemky pro investory. Chci město předávat v lepším stavu. Nejdeme cestou rozprodávání. My děláme to těžké a zodpovědné. 

Král: Zdržím se politických komentářů. Souhlasím, že pokladna je zdevastovaná, nicméně si nejsem jistý, jestli právě to, jak my konfrontačně vedeme naše zastupitelstva, má právo říkat "Občane, poslední radnice přivedla město, kam ho přivedla a my ti dáváme nabídku. Potřebujeme tvojí pomoc a zvýšit ti daň," Často se zmiňuje Písek, také ho znám. Jsou tam také schopní se pohádat, ale mnoho věcí se děje ve spolupráci s občany ve jménu města. Tady to vnímám jako ve jménu vlády, ať již té současné, nebo minulé. Je deváté zasedání a my začínáme tím, jak je to s chlebíčkama. Nejsem si jistý, jestli s takovým přístupem máme právo oslovit občany s touto pomocí. 

Rotter: Pane Kareši, nikdo nám z radnice nic nezadává. Sešli se odborníci a jednání jsou dobrá. Daří se nám šetřit i stovky tisíc. 

Větrovský: Nemyslím, že nejlepšími rétory jsou pan Řihák a Kareš, ale pan Kyselák. Auditorium oprávněně tleská, protože to je divadlo jako hrom. Pan Stříbrnský na nás apeluje, abychom jednali konstruktivně, ale vy stále opakujete, jak jsme všechno udělali špatně. Co se týče investorů, nás se neptejte, vy jste je slibovali. 

Švenda: To, co jste říkal vůči mě, nebylo úplně férové. Nebyl jsem uvolněný politik a neměl přístup ke všem informacím. Teď tomu věnuji téměř veškerý čas. Cílem je aktuálně naplnit pokladu, aby vydržela ještě několik let. Když jsem přišel na úřad, přinesl jsem si vlastní telefon, jezdím vlastním vozem za vlastní peníze. Snažím se šetřit, kde to jde. Omezili jsme občerstvení na radách města. Vaše vystoupení mi nepřišlo férové. 

Větrovský: Nevím, co na tom nebylo fér. Vy začnete odvádět pozornost jinam. Mně je jedno, jaký telefon kdo používá. O ropném vrtu nevím. Jen říkám, že věci, které prosazujete, jste mohl navrhovat dřív. Říkáte, že jste neměl přístup k informacím. Proč jste ho neměl? Vy jste mohl požádat o cokoliv. 

Kareš: Pane Švendo, není pravda, že byste informaci neměl. Ale je fakt, že co byste navrhl, by neprošlo, ale teď je to vlastně stejně. Paní Ženíšková, já myslím, že je správně, že jsme byty prodali. Otázka je k ceně. Navrhoval jsem valorizovat ty ceny a prodávat je dráž. Pan Cikler má pravdu, že je to nepopulární krok, až takové hrdinství. Mám jiný názor a nemusí to být vždycky populismus. Chci nejdřív vidět několik reálných kroků, které nám sníží výdaje. Navrhuji bod odložit a zabývat se tím příští rok, až bude jasné, jestli je možné zajistit jiné prostředky. Co například pohonné hmoty, máme vysoutěženého dodavatele? Věřím, že se zde dají uspořit další peníze. Pane Kyseláku, vy jste řekl, že chci oprýskané budovy, to je váš názor. Když jste seděl v radě, tak jste také prodával byty. Podívejte se na svoje kroky. Já se s minulou koalicí řezal celé období. 

Ženíšková: Souhlasím, že byty se měly privatizovat, ale nikde jsme nedohledali podle jakého klíče byly prodány za tak nízkou cenu. Podle novely zákona o sociálním bydlení musí mít město alespoň 5 procent bytového fondu ve svém vlastnictvím. 

Molnár: Rada má zřejmě nějaké přednostní právo reagovat. Školské budovy jsem také procházel. 

Šedivý: Chtěl bych vás požádat, abyste to zastupitelstvo začal řídit. Pan Větrovský měl jednu možnost vystoupit v reakci, ale některé příspěvky už pak nejsou aktuální. Zacházíme už do jiných témat. Když poslouchám současnou koalici, tak slyším, že město je zbankrotované a odevšad kouká bída. Chápu, že budete kritizovat, protože nemáte jiný program. Ono je to vždy věc názorů. Dluhová služba města je prakticky nulová. Město je zdravé. To, že jsme prostředky investovali přece není špatně. Nemůže se přece říkat, že je zde všechno špatně. Nešiřte paniku mezi lidem. Pozvali jste si lidi, kteří vám budou tleskat, protože normální občan by zato určitě netleskal. Kdybyste paní Černou nevyhodili, ona by vám řekla, proč se tak prodávaly byty. Strašně mě mrzí, že paní Ženíšková pořád říká, že jsme něco udělali, ale ono to udělalo zastupitelstvo, ne jednotlivci. Město nemá prázdnou kasu. Vy víte, že se jednalo asi o 20 milionovou dotaci, kterou jsme přijali později. Pane Dvořáku, ten úvěr jste si vzali i vy, je to překlenovací úvěr. Vy myslíte, že město má dávat pozemky pro průmyslovou zónu? My musíme zajistit podmínky, aby sem šli investoři. Vykupovat kvůli tomu pozemky je hloupost. Zrovna to zvyšování daně sem moc investorů nepřivede. 

Vařeka: Pane doktore, přestaňte mě poučovat. Jestliže někdo ujede, tak tomu zabránit nemohu.

Šedivý (T): Pane starosto, můžete odebrat slovo.

Stříbrnský: Chtěl jsem, aby jsme se vrátili k projednávanému bodu. Je to ale aktuální problém. Město nemá peníze a každý na to má jiný pohled. Máme se ale bavit o aktuální situaci a vizi do budoucna. Osobně mám se zvýšením daně velký problém, ale situace si to vyžaduje. 

Šedivý: Já vás nepoučuju, to nemám zapotřebí. Tu tabulku ohledně daní jsem chtěl vidět, abych se přesvědčil, že výběr daní není skutečně takový, jak se předpokládalo.

Vařeka: Příjem není takový, je to rozdíl zhruba 7 milionů korun oproti loňsku. Padlo zde spousta argumentů. Mezi 70 největšími městy jsem nenašel ani jedno, kde je součet obou koeficientů tak nízký jako na některých místech v Příbrami. Nikde není ani tak nízké nájemné. Co e týče investorů...jestli je sem chceme dostat, budeme muset vykoupit pozemky, které byly prodány v průmyslových zónách. Czech invest požaduje cca 25 ha pozemek. Pokud nezcelíme 25 ha, žádný investor sem nepřijde. To je výdaj, který nás čeká, pokud něco chceme udělat se zaměstnaností. Budeme muset za tržní ceny vykoupit byty, které jsme velmi levně prodali a udělat z nich byty startovací. Domov pro seniory má kapacitu 59 klientů, v okolních městech je to mnohem více. Jsme povinni řešit i situaci lidí bez přístřeší. Čeká nás revitalizace několika oblastí v Příbrami. Už nemáme co prodat. Máme tu zpackané projekty, kde na nás vyskakují kostlivci jak z nějakého hororu. Mně jako Jindřichu Vařekovi se zvýšení daně bytostně nelíbí, ale jako zodpovědný zastupitel budu hlasovat jednoznačně. Zbabělost přenechám politikům z povolání. 

Vyhlášena přestávka.

 

29. 06. 2015 (18:20:22)  

Po přestávce pokračuje projednávání bodu č. 4.

 
Šedivý: Jsme jedno z mála měst, které si stavělo domov důchodců ze svých prostředků. U většiny měst je to z krajských peněz. 
 
Řihák: Dostali jsme na to dotaci.
 
Diskuze ukončena, jde se hlasovat nejprve o návrhu Kareše odložit projednání bodu na příští rok. Návrh neprošel. 
 
Nyní se hlasuje o návrhu Jiřiny Humlové. Ta navrhuje srovnat koeficient v neupravené výši dle počtu obyvatel. Návrh byl přijat. 
 
Nyní se hlasuje původní návrh rady, který obsahuje zvýšení místního koeficientu z 1 na 2. Návrh byl přijat 13 hlasy. 

29. 06. 2015 (18:54:48)  

5.      Návrh na revokaci usnesení zastupitelstva města č. 757/2014/ZM ze dne 03.03.2014

Jde o směnu budov mezi městem a krajem. 

Švenda: Jednalo se o budovu ISŠ za budovu domova dětí a mládeže a další budovy. Prosím minulé vedení, aby nám popsalo ta jednání.

Řihák: Směna ISŠ neprošla na zastupitelstvu. Ve vyjednávacím týmu byl pan Volný. Školy zřizuje kraj, ale budovy patří nám. Není pak možné žádat o dotace, je to do budoucna problém. K výměně se přikláním. 

Pikrt: V té době jsem starostoval. Osobně jsem žádné jednání neměl. Toto se prohlasovalo na návrh pana Svobody na zastupitelstvu. 

Švenda: V této souvislosti chci říct, že pan Řihák rekapituloval nájemné. Stav budov není úplně dobrý. ISŠ má problémy se střechou a mají u toho rozpočet asi 10 milionů. 

 
Pikrt: Myslím, že toto usnesení není nic proti ničemu. Tady se ukládá zahájit jednání. Měli bychom usnesení revokovat.
 
Humlová: Chtěla jsem říct v podstatě totéž. Pokud máme budovy, kde je instituce kraje, tak ty problémy s údržbou budou stále větší. 
 
Brožíková: Navrhuji bod revokovat, protože sami říkáte, že bod se dostal 3. března na jednání a nebyl připraven. Protože ani my nemáme dáno, jakým způsobem nakládat a těmi budovami, tak doporučuji zrevokovat usnesení a připravit systém řešení a ten přinést na zastupitelstvo. 
 
Švenda: Pan Volný a paní Hodková připravují návrh řešení pro kraj. Bavíme se o různých variantách. 
 
Řihák: Obávám se, že kraj už nebude mít tolik majetku. 
 
Kyselák: Proč neznáme stanovisko krajského úřadu?
 
Řihák: Kraj využívá budovy už jiným způsobem.
 
Král: Původně jsem chtěl revokaci podpořit, ale jednání bych podpořil. Něco z toho třeba bude, odmítnout můžeme vždycky. 
 
Šedivý: Když to nezrevokujeme, tak budete mít určitý mandát k jednání a pověření zastupitelstva. Konečné slovo stejně bude mít zastupitelstvo. 
 
Volný: I když dojde k tomu, že se zvedne nájemné na tržní, tak je problém, že pokud se rekonstrukce uskuteční, bude potřeba částku dát hned a v celé výši. Nevíme, jestli kraj bude chtít dát částku najednou. 
 
Říhová: Domnívám se, že tyto budovy jsou tím, co je v Příbrami nutno řadit k tomu pěknějšímu, co tady je. Když uvažujeme o směně, tak se mi nad tím zastavuje rozum, zda takto může uvažovat řádný hospodář. Jsou to historické budovy, ale radnice má spoustu chytrých lidí, které mohou najít nějaké jiné řešení. Podívejme se na to selským rozumem. 
 
Zastupitelstvo revokovalo usnesení. Jednat s krajem tedy nebude.

29. 06. 2015 (19:18:29)  

6.      Osadní výbory města Příbram – volba členů a předsedy

Humlová: Tady se píše, že pouze v Orlově se jednání zúčastnilo 41 občanů, jinde nemáme informace.

Pikrt: Účast na schůzkách jsem neorganizoval, ve spolupráci s paní Makošovou jsme obeslali všechny bývalé předsedy a členy, kteří se přihlásili, aby svolali jednání. Zúčastnil jsem se v Žežicích, kde to bylo velmi zajímavé. 

Řihák: V roce 2010 jsme provedli první volby do demokratických volbách. Umožnili jsme všem lidem se zúčastnit tajné volby. Účast byla kolem 80 procent voličů, což je víc než v komunálních volbách, proto jsme je chtěli udělat stejně jako dříve. Nemám problém s těma lidma a podpořím to. Na mě pokřikuje paní Frýbertová. 

Švenda: Domnívám se, že jsme udělali všechno pro to, aby zástupci byli zvoleni demokraticky. Přihlásilo se vždy tolik občanů, že to ve většině případů akorát zaplnilo počet členů. Kde se přihlásilo víc, tam se volby dělaly. Nechci se vracet k tomu, jak se osadní výbory zrušily a byly volby. Myslím, že tu máme relativně dobře udělaný proces. Dejme jim mandát a nebabrejme se v tom, co bylo.

Kyselák: Nová Hospoda, kdo chtěl, přišel na Spartak.

Šedivý: Demokratická volba vypadá trochu jinak. Ve většině obcích se to dělá právě tou volbou, kterou schvaluje zastupitelstvo. Nejsem proti těm lidem, ale nesouhlasím, jak to bylo uděláno, zdržím se hlasování.

Vařeka: Kolikrát došlo k volbám do osadních výborů?

Šedivý: Pokud vím já, tak to bylo jednou, protože si někteří občané stěžovali.

Král: Jsem rád, že se prosadila ta myšlenka osadních výborů. Nemám problém to podpořit.

Pikrt: Pokud zastupitelstvo schválí, zítra rozpošlu pozvánky k prvnímu jednání ještě než budu na dovolené. Scházeli bychom se se všemi předsedy společně s dalšími zaměstnanci radnice.

Řihák: Pokud si pamatuju, osadní výbory jsme podpořili hned, jak to zákon dovolil. My jsme je zrušili kvůli tomu, aby mohly vzniknout tím demokratickým postupem. Těch předsedů moc ale na zastupitelstvo nechodilo. Doufám, že budou chodit a říkat nám své názory. 

Vařeka: Opakujete se.

Šedivý: Mohou se nám navržení předsedové představit? 

Vařeka: Pokud jsou zde navržení předsedové, prosím, aby se představili. 

Šedivý: Chci poděkovat všem předcházejícím osadním výborům. Chci vyzvednout pana Martínka ze Žežic, nebo paní Vohradskou z Orlova.

Diskuze ukončena. Složení osadních výborů je odsouhlaseno dle návrhu.

29. 06. 2015 (19:37:57)  

7.      Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.10.2014 do 31.12.2014 a nesplněná usnesení za minulé období

Humlová: Co si mám představit pod pojmem "průběžně plněno" u žádosti Spartaku.

Švenda: Nepadlo ještě konečné rozhodnutí. Jednáme se Spartakem.

Řihák: Dělá se audiozáznam? Budu ho požadovat. Fungují u nás okrskáři, nebo došlo k jejich zrušení? 

Vodičková: Okrsková služba je pozastavena. Museli jsme upravit řád, aby byl v souladu se zákoníkem práce. 

Řihák: Já si myslím, že okrskáři jsou pro místní občany nepostradatelní. Je to škoda, že k tomu došlo. 

Vodičková: Okrsková služba nebyla zrušena, přišel podnět z odborového svazu, museli jsme přistoupit k tomuto kroku. Bude znovu zřízena v průběhu srpna, ale 100 % od 1. září. 

Vařeka: Sami okrskáři se odvolali k odborům. Neměli jsme jinou volbu, než změnit pracovní řád. 

Kyselák: V čem je rozdíl?

Vařeka: V pracovní době, která se neshodovala s řádem.

Diskuze ukončena. Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí.

 

29. 06. 2015 (19:45:39)  

8.      Obecně závazná vyhláška o znaku a vlajce města Příbram

Používáme 3 znaky, jen malý znak města není v rozporu se zákonem. 

Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku v předloženém znění.

29. 06. 2015 (19:48:02)  

9.      Návrh na rozdělení finanční podpory pro rok 2015 dle Pravidel č. 1/2014 pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Příbram v oblasti: Zahraničí

Jen 2 žadatelé. Zastupitelstvo schválilo bez diskuze.

 

29. 06. 2015 (19:49:25)  

10.    Žádost o individuální dotaci (1. FK Příbram, občanské sdružení)

Rada nedoporučuje. Mělo se jednat o příbramský pohár U13. Žádají o dofinancování ve výši 15 tisíc korun.

Vařeka: Domnívám se, že pan Větrovský nám měl oznámit střet zájmů.

Větrovský: Domníváte se špatně, občanské sdružení se mnou nemá nic společného, nejsem tam žádný statutární orgán. 

Švenda: Byl jsem na tomto turnaji. Byl kvalitně připravený, byly tam týmy z celé republiky. Příbram vyhrála. Náklady byly zřejmě mnohem vyšší, než se žádalo v dotaci. Já jsem na radě nehlasoval proti přidělení a byl bych ochoten to podpořit. Tento turnaj dělal městu dobrou reklamu. Bylo to skutečně pro mládežnické týmy. 

Stříbrnský: Musím uznat, že fotbalu se letos daří a je to poděkování mládežnickým týmům. 

Kyselák: Město poskytlo 60 tisíc. Teď se tady bavíme o 15 tisících. Je to nějak doloženo? 

Větrovský: Konkrétní informace úplně nemám. 15 je to proto, protože o to požádali. Byla to spoluúčast města. Těch 60 tisíc bylo vyúčtováno. 

Dvořák: Sportovní komise nedoporučila, já návrh nepodpořím. 

Švenda: Akce dobře propagovala. Bylo to nákladnější, než se plánovalo.

Stříbrnský: Každá dotace musí být řádně vyúčtována, už nám to zase sklouzává. Děkuji za reprezentaci i cyklistům a judistům za jejich výsledky. 

Řihák: Navrhuji tedy poskytnout těch 15 tisíc.

Zastupitelstvo nakonec neschválilo 15 tisíc na turnaj. 

29. 06. 2015 (20:11:24)  

11.    Projednání návštěvního řádu stadionu 1. FK Příbram

Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

29. 06. 2015 (20:11:48)  

12.    Návrh plánu práce kontrolního výboru na  2. pololetí 2015

Řihák: Kontrola účetního stavu skládky Bytíz je spíše pro finanční výbor, ale jinak s tím nemám problém.

Vařeka: Je to na hranici, zákon to nestanoví.

Říhová: Jde to od sebe velmi těžce oddělit. Proto to bylo navrženo v této podobě. 

Diskuze ukončena, schváleno dle návrhu.

29. 06. 2015 (20:16:38)  

13.    Pojmenování ulice vedoucí od křižovatky silnice I/118 s ulicí K Mýtu v Příbrami II až na konec katastrálního území Příbram názvem – „Hájecká“

Cikler: Dělá to problémy, když ulice není pojmenovaná.

Schváleno.

29. 06. 2015 (20:22:27)  

14.    Pojmenování ulice v lokalitě u nového sběrného dvora a čističky odpadních vod v Příbrami I názvem – „Mlynářská“

Bez diskuze schváleno.

29. 06. 2015 (20:23:12)  

15.    Žádost o prodej části pozemku p. č. 559 o výměře cca 2 m2 v k. ú. Lazec

Rada doporučuje. Na pozemku je garáž. Bez diskuze odsouhlaseno. 

29. 06. 2015 (20:25:08)  

Vyhlášena přestávka 10 minut.

29. 06. 2015 (20:26:01)  

16.    Žádost o prodej pozemku p. č. 74/8 v k. ú. Příbram

Rada doporučuje. Jde o pozemky pod nákupním centrem Terminal. Zastupitelstvo schválilo.

29. 06. 2015 (20:42:26)  

17.    Žádost o odkoupení části pozemku p. č. 515/23 v k. ú. Březové Hory

Rada doporučuje. 

Říhová: Oznamuji střet zájmů, právně zastupuji DIAMO.

Kyselák: Také ohlašuji střet zájmů. 

Humlová: Podporuji bezúplatný převod. Bylo by neseriozní to zpětně prodávat. 

Diskuze ukončena, odsouhlasen bezúplatný převod.

29. 06. 2015 (20:46:57)  

18.    Žádost o odprodej části pozemku p. č. 1106/34, o výměře cca 13 m2 a části pozemku p. č. 1106/37, o výměře cca 18 m2, oba k. ú. Příbram

Rada nepřijala žádné usnesení. 

Švenda: Žadatelé znám, ohlašuji střet zájmů. 

Kyselák: Jaký je důvod koupi této komunikace?

Občan Smíšek: Nejde o komunikace, je to celek, který z 95% patří naší rodině, ale zasahuje do toho zeleného pásu. O pozemek se starám, každý týden ho sekám. 

Kyselák: Co ostatní sousedi?

Občan: Sousedi jsme jenom my a město. 

Brožíková: Nerozumím, že chcete odkoupit 2 části pozemku, já v tom nevidím to zcelení. 

Probíhá debata mezi panem Smíškem a ostatními zastupiteli ohledně upřesnění hranic pozemku. 

Řihák: K prodeji se nehlásím. 

Humlová: Prodej bych doporučila. Je to 18 a 13 metrů, které zasahují do soukromého pozemku. Nedovedu si předtavit, že by je město mělo obhospodařovat. Toto přece nemá pro město žádný smysl. Doporučuji prodat za cenu dle znaleckého posudku.

Dvořák: Podporuji tento návrh. 

Pikrt: Také podporuji. 

Říhová: Žadatel by měl zaplatit i poplatek na katastru. 

Občan: S připomínkou paní Říhové nemám problém. 

Volný: Poplatky automaticky platí ten, v jehož zájmu to je. 

Situace je nyní velmi nepřehledná. Zastupitelé se již několik minut přou ohledně správné charakteristiky pozemků.

Prodej odsouhlasen.

29. 06. 2015 (21:22:07)  

19.    Žádost o prodej části pozemku p. č. 325/1 o výměře cca 318 m2 z celkové výměry 161 190 m2 v k. ú. Liha

Rada doporučuje. Žadatel chce pozemek, aby ho mohl využít jako přístupovou cestu k nemovitostem. 

Mráz: Ohlašuji potencionální střet zájmů. 

Řihák: Tady v návrhu nemám žádnou cenu. 

Volný: Podle znaleckého posudku je cena obvyklá zhruba těch 13 korun za metr. 

Humlová: Máme to v podkladech. Jedná se o část lesního pozemku. Měla by to být lesní cesta, od které byl odříznut ten přístup. Cena odpovídá. 

Švenda: Domnívám se, že při prodeji se cena navýšila. 

Brožíková: K pozemku skutečně nevede cesta, je s podivem, že ti lidé, kteří tam hodlají bydlet, by neměli přístup na pozemek. Majitel s tím i po odkupu bude mít ještě hrozně moc práce.

Humlová: Pokud se na tom nedohodneme, mohou požadovat zřízení věcného břemene, což je 5ti letý výnos z nájmu pozemku.  Myslím, že bychom jim to měli prodat. 

Kyselák: Mám jiný problém. Jaký charakter ten pozemek má? Je to bráno jako místní komunikace? 

Řihák: Mimořádně souhlasím s panem Švendou. Prodat ale za takovou cenu je málo. Když jsme to prodávali, jasně se vědělo, že tam není přístup. Ten kdo to koupil, ví, co kupoval. 

Říhová: Ta poptávaná část pozemku je užívána pouze tím pánem, nebo i majiteli parcel, které jsou za ní?

Občan Fedor: Část, o kterou žádám, je částečně ve využívání městských lesů. Vyjadřovali se k tomu pozitivně. O jiném využití nevím. 

Chytka (šéf Městských lesů): Problém je tam dlouhodobý. Ta cesta je pouze lesní cesta určená pro lesní cestu a není možné z ní udělat veřejně využívanou komunikaci. Je možnost se tam dostat také přes Lihu, ale všechny ty cesty jsou historické a prakticky neexistují. 

Diskuze ukončena. Prodej byl schválen.

29. 06. 2015 (21:39:12)  

20.    Žádost o prodej části pozemku p. č. st. 1792 o výměře cca 75 m2  z celkové výměry 937 m2 v k. ú. Březové Hory

Rada doporučuje. Bez diskuze odsouhlaseno.

29. 06. 2015 (21:41:11)  

21.    Výkup pozemku p. č. 369/84 v katastrálním území Žežice

Rada nedoporučuje. Zastupitelstvo neschválilo výkup.

29. 06. 2015 (21:42:33)  

22.    1) Návrh na částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. 245/2011/ZM ze dne 03.10.2011, 2) Převod pozemků v katastrálním území Příbram od ČR ÚZSVM

Rada doporučuje. 

Před hlasováním byla vyhlášena přestávka. Po ní došlo ke schválení částečné revokace.

29. 06. 2015 (22:03:00)  

23.    Prodej pozemku p. č. 685/2 v katastrálním území Háje u Příbramě

Rada doporučuje. Zastupitelstvo schvaluje. 

29. 06. 2015 (22:04:45)  

24.    Výkup pozemků p. č. 10/21, p. č. 10/17 a p. č. 3204/17 v katastrálním území Příbram

Jedná se o pozemky pod DPS v Hradební.

Řihák: Myslím, že tyto pozemky musíme vykoupit. Jednání byla zahájena už dříve.

Kyselák: Cena je moc vysoká.

Šedivý: Cena je podle znaleckého posudku. O tyto pozemky se usiluje už asi 8 let. Prosím zastupitele, aby schválili tento výkup.

Vařeka: Původní požadavek majitelů byl vyšší, skoro 2x takový. 

Švenda: Cena dle vnitřního interního předpisu je ještě větší.

Zastupitelstvo odsouhlasilo.

29. 06. 2015 (22:15:02)  

25.    Žádost o prodej pozemku p. č. 2104/60 v k. ú. Příbram

Rada doporučuje za cenu cca 1400 Kč za metr. 

Řihák: Materiál jsme projednávali už před volbami. Schválili jsme za 1333, nyní rada navrhuje 1401. Myslím, že pan Švenda navrhoval snížení této ceny, bude to navrhovat i dneska?

Švenda: Pane doktore, já jsem tehdy navrhoval, aby se prodávalo za stejné ceny, chtěl jsem všechny prodávat za 1300, některé se prodávaly za 500.

Řihák: Přistoupí to na to ten žadatel? 

Volný: To my nemůžeme vědět, proto se tam přidala věta, že nabídka je 6 měsíců. 

Odsouhlaseno.

29. 06. 2015 (22:22:28)  

26.    Nabídka bezúplatného převodu pozemků p. č. 1376/74 a p. č. 1376/76 v katastrálním území Příbram

Rada doporučuje. Zastupitelstvo schvaluje. 

29. 06. 2015 (22:24:06)  

27.    Požadavek na placení nájemného před následným možným odkupem ideálních částí pozemků p. č. 2774/4 a p. č. 2368 v katastrálním území Příbram a nabídka na odkup těchto částí

Jedná se o pozemky na Rynečku. 

Odsouhlaseno.

29. 06. 2015 (22:32:13)  

28.    Výkup části pozemku p. č. 249/20 o výměře cca 50 m2  v k. ú. Kozičín

Rada doporučuje. Město má na pozemku svoji komunikaci.

Odsouhlaseno za cenu 290Kč/metr čtvereční.

29. 06. 2015 (22:35:12)  

29.    Částečná revokace a doplnění usnesení zastupitelstva města č. 513/2013/ZM ze dne 25.02.2013

Řihák: Navrhuji hlasování po jménech. Jsou to pozemky naproti bývalé Investě. O pozemky byl zájem mnoha lidí, nám se podařilo pozemky zažádat. Diamo říkalo, že je nakloněno prodeji, ale nevím, že by dozorčí rada nějak rozhodla. Měli bychom trvat na bezúplatném převodu. Budem o tom rozhodovat až vláda. 

Říhová: Ozmanuji střet zájmů tak jako v předchozím případě. 

Volný: Diamo ale ten návrh do vlády nepodá.

Šedivý: Myslím si to samé, co pan Řihák. Budovu, ve které sedíme, jsme dostali až na pátý pokus. 

Zastupitelstvo neschválilo částečnou revokaci. 

29. 06. 2015 (22:51:35)  

30.    Dvě žádosti o prodej stejné části pozemku p. č. 4172/220 o výměře cca 350 m2 v k. ú. Příbram

Rada města doporučuje prodat současné nájemnici a ne majitelce sousedního domu.

Žadatelka: Myslela jsem, že pozemek nikdo nevlastní. Rádi bychom rozšířili zahradu. Paní sousedka nevím, proč tu zahrádku má. 

Šedivý: Takže je tam nájemní smlouva a platná? 

Volný: Prodej s nájemní smlouvou nesouvisí. Údaje v nájemní smlouvě nejsou jednoznačné. Paní ten pozemek reálně užívá. 

Kyselák: Měli bychom bod odložit.

Bod byl stažen z programu.

29. 06. 2015 (23:03:19)  

31.    Nabídka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na koupi pozemku p. č. 763/1, k. ú. Lazec

Zastupitelstvo schválilo záměr.

29. 06. 2015 (23:05:03)  

32.    Žádost o prodej části pozemku p. č. 4505/1, k. ú. Příbram a části pozemku p. č. 455/18, k. ú. Březové Hory

Rada nedoporučuje. Zastupitelstvo neschvaluje.

29. 06. 2015 (23:07:00)  

33.    Žádost o prodej či pronájem části pozemku p. č. 1376/2 o výměře cca 92 m2 v k. ú. Příbram

Rada doporučuje. Zájemkyně zde chce udělat cukrárnu/kavárnu. Je to naproti Spartaku.

Řihák: Komise navrhla 2000, rada 1500, proč? Může tam být pak postaveno něco jiného?

Vařeka: Otázka je spíš, proč komise navrhla 2000, když vnitřní materiál uvádí 1500. Proti vaší druhé připomínce nelze nic říci.

Kyselák: Území znám, neprodávejme to. Ta parcela se dá využít a ten celek znehodnotíme.

Stříbrnský: Dal bych jí i předkupní právo na zbytek pozemku. Pro prodej jsem. Buďme rádi, že tu chce někdo něco podnikat. 

Vařeka: Také bych pozemek prodal. Mohlo by to přinést oživení oblasti. 

Hauser: Také se k tomu přikláním, i když pan Kyselák má svým způsobem pravdu. 

Cikler: Myslím, že to tam patří.

Šedivý: Navrhuji dlouhodobý podnájem s opcí.

Pikrt: Přikláním se k tomu, co říká pan Šedivý. Je tady napsáno, že to má být dočasná stavba. 

Němec (vedoucí odboru): Můžeme také dát právo stavby. 

Volný: U práva stavby můžeme určit, co se tam postaví. 

Humlová: Navrhuji ten materiál stáhnout a jednat o zřízení práva stavby.

Bod stažen.

29. 06. 2015 (23:22:56)  

34.    Žádost o prodej případně propachtování pozemků p. č. 26 a p. č. 28/1 v k. ú. Kozičín

Rada doporučuje prodej v ceně 720 Kč za metr. Zastupitelstvo schvaluje. 

29. 06. 2015 (23:26:28)  

35.    Výkup části pozemku p. č. 2080/28 o výměře 21 m2 z celkové výměry 1 005 m2 v k. ú. Příbram

Rada doporučuje, zastupitelstvo schvaluje. 

29. 06. 2015 (23:28:47)  

36.    Návrh na revokaci usnesení zastupitelstva města č. 839/2014/ZM ze dne 16.06.2014 a nové projednání bezúplatného převodu pozemků p. č. 467/39 a p. č. 1786/31 v k. ú. Příbram

Rada doporučuje. Schváleno.

29. 06. 2015 (23:32:07)  

37.    Žádost o prodej části pozemku p. č. 48/1 o výměře cca 2 m2 z celkové výměry 3 177 m2 v k. ú. Trhové Dušníky

Rada doporučuje. 

Pikrt: Dobře si pamatuju, když Sudovi pozemek kupovali. Oni pozemek kupovali na to, aby tam vyrostl sklad dřeva. Dnes tam stojí bazén a sahá do pozemku města. 

Vařeka: Myslím, že bychom se neměli chovat jako zlomyslný soused a prodat.

Šedivý: My jsme se nikdy nechovali jako zlomyslný soused. Oni ty hranice překročili záměrně. 

Pikrt: Neznám jediný případ, kdy by stavebník stavěl nový plot, aby to bylo na úkor jeho pozemku, vždy je to na úkor města. Měli bychom se konečně postavit a buchnout do stolu, ale neříkám, že to má být v tomto případě. 

Řihák: Pan Šedivý pouze konstatoval fakta. Někdo něco budoval na našem pozemku. Projednávalo se to několikrát. Dáváme tím ale najevo, že si lidé mohou dělat co chtějí. Divím se, že tady nikdo ze zájemců nevydržel. 

Zastupitelstvo neschválilo prodej. 

29. 06. 2015 (23:37:32)  

Bod č. 38. Doplněný bod - rozpočtová změna. 

Jedná se o dotaci na rekonstrukci ledových ploch.

Schváleno bez diskuze.

29. 06. 2015 (23:39:07)  

Bod č. 39. Doplněný bod - rozpočtová změna.

Změna v rámci příjmů v souvislosti s přijetím dotace. 

Bez diskuze schváleno.

 

29. 06. 2015 (23:40:12)  

Bod č. 40. Diskuze, různé.

​Humlová: Ještě se chci vrátit k tomu prodeji bytů. Přece se nejednalo o nějaký svévolný prodej, co si vymyslelo toto město. Jednalo se o privatizaci bytového fondu, ta nikdy nebyla za tržní cenu. Ani Praha si nedovolila privatizovat bytový fond za tržní ceny. To je jenom reakce na tu besedu, co před tím probíhala. Na základě zápisů z rady jsem měla několik dotazů. Docela mě šokuje, že uzavíráte nájemní smlouvy na 6 měsíců. I rok je málo. Vždyť ty lidi žijí v permanentním stresu, jestli budou mít bydlení. Potom jsem narazila, že rada schválila věcná břemena, ale nikdo nezadal, aby to schválilo zastupitelstvo. Ze zápisech z rady jsem si všimla, že jmenujete dvě komise, pro otevírání obálek a pro vyhodnocení. To má cenu u velkých zakázek, jinak to je zbytečné. Dále jsem se dočetla, že rada neschválila obnovení residentních park. karet na náměstí TGM pro lidi, kteří tam bydlí. Docela mě to zarazilo. Myslím, že zase tolik lidí tam nebydlí. Jak to vypadá se zápisem Centra sociálních a zdravotních služeb do veřejného rejstříku?

 
Vařeka: Co se týče bytů, tak počkejme na bytovou analýzu, která tuto otázku řeší. U nájemních smluv jde o to, že se poskytuje na 6 měsíců případ od případu. Co se týče komisí, tak asi máte pravdu. Parkování odpoví pan Švenda. Na zbytek odpovíme písemně.
 
Švenda: Ten parkovací režim umožňuje parkovat od 16 do 8 hodin a o víkendu zdarma. Žadatelů je 16. 
 
Němec: Co se týče těch komisí, nemyslím, že to přidělává nějakou práci. Co se týče zápisu, tak byl podán, vše bylo splněno, rozhodná doba je od 1.7.2015. 
 
Král: Chci se jen vrátit k objektu Mazutky. Nepovažuji za šťastné, aby tam vyrostl takovýto objekt. Je to kousek od náměstí, je tam cyklostezka a dětské hřiště. Považuji to za úlet. Napadlo mě, jestli to nezřídit někde poblíž areálu ČSAD a tím směrem. Mám pocit, že tam i město něco vlastní. Většinou jsou tyto objekty na periferiích.
 
Ženíšková: Ubytovna pro bezdomovce působila tam, kde je záchytná stanice. Nevím, jestli máte jasno, co je to bezdomovec. V okolí Mazutky jich teď bylo 10. Není pravda, že je tam chceme nějak lokalizovat. Vysedávali i v okolí školy. To nízkoprahové centrum bude služba, která bude sloužit lidem, kteří nemají střechu nad hlavou a dá se s nima pracovat. I s nimi je třeba pracovat. Když je dáme na okraj, stejně se stáhnou do centra. V Berouně podobné zařízení sousedí se školkou. Máme tu 52 osob bez přístřeší.
 
Vařeka: Obecně řečeno, sociální politika neznamená podporu flákačů. Lidé budou muset pracovat v TS, aby se mohli osprchovat, vyprat si a podobně. 
 
Řihák: Když jsem se dočetl, že zařízení bude na Rynečku, tak se na mě obrátila spousta lidí. Vy máte v komisích většinu, komise zdravotní a sociální to doporučila? Kdo za město rozhoduje doplatky na bydlení? Vím, že byla smlouva na I. poliklinice kvůli záchytce a ubytovně. Budovu opustíte? Jak to vypadá se záchytkou a kdy se přestěhuje. Četl jsem také o transparentnosti radnice od pana Švendy, že sedíme ve výběrových komisích. Můžeme dostat přehled? Já jsem odmítl tento návrh z časových důvodů, protože pracuji v Praze. Pak se chci zeptat na vláček, dělá se pronájmu nějaká reklama? 
 
Švenda: Co se týče výběrových komisí, tak víte, že vás odbor vyzval. Od té doby proběhlo jedno kolo výběrového řízení na centra sociálních služeb, tak byla myslím paní Říhová a měl tam být pan Svoboda. Teď na to neumím přesně reagovat, případů je několik. 
 
Ženíšková: Záchytná stanice byla nelegálně provozována. Informace máte docela podrobné. Jsme v jednání s nemocnicí, protože náklady v tuto chvíli vzrostly o dalších půl milionu korun, když se hygienická stanice vyjádřila, co tam musí být. Zítra jedeme na kraj, kde budeme řešit další postup. Na další zhodnocování nyní nemáme, pokud kraj nepomůže, tak nebudeme schopni zařídit registraci. Přichází v úvahu, že záchytku bude provozovat nemocnice. Udělala jsem pro to maximum, ale bohužel náklady vzrostly. Není v provozu a nebude dokud se to nedořeší.
 
Vařeka: Doplatky na bydlení vyřešila rada, podle jejich pokynů nyní jednají úředníci.Ti, kteří nejsou občané Příbrami, nebudou mít nárok na doplatky. Co se týče vláčku, tak jednal jsem se starostou Kutné Hory, ale jednání nedopadla. Navrhoval jsem částku 1/10 pořizovací hodnoty, že bychom to poskytli na celou sezonu, nepřistoupili na to. Jinak jsem zaznamenal asi 2 žádosti. Můžeme poskytnout i větší publicitu. 
 
Řihák: Děkuji za vstřícné odpovědi. Záchytka nebyla nelegálně provozována, ale nebyla v souladu s novou vyhláškou. Byl jsem to já, kdo navýšil dotaci z milionu na 1,3 milionu. Zřizovat záchytku by měl kraj. Byl jsem zastánce, aby ji převzal. Už nebudu vystupovat, tak přeji hezké prázdniny. 
 
Vařeka končí dnešní jednání. Děkujeme za pozornost.
 

30. 06. 2015 (00:11:06)  Další články

Rožmitál pod Třemšínem chystá Slavnost královny Johanky, letos ve znamení velkolepého turnaje Rožmitál pod Třemšínem chystá Slavnost královny Johanky, letos ve znamení velkolepého turnaje Akce patří mezi největší ve městě, každoročně přiláká tisíce lidí. Do přírody, ale bez kopců? Jindřichova skála je ideálním místem Do přírody, ale bez kopců? Jindřichova skála je ideálním místem Kousek od malebné obce Malá Víska se nachází romantická vyhlídka. Mnozí tvrdí, že … Meteorologové: Na Příbramsku v neděli hrozí silné bouřky, přinesou kroupy i přívalové deště Meteorologové: Na Příbramsku v neděli hrozí silné bouřky, přinesou kroupy i přívalové deště Výstraha platí od nedělních 14:00 do 24:00. Na pochod Praha-Prčice dnes vyrazilo 22.110 turistů, více než loni Na pochod Praha-Prčice dnes vyrazilo 22.110 turistů, více než loni Ani deštivé počasí akci neovlivnilo. Na Příbramsku se srazila dvě auta, do nemocnice bylo převezeno malé dítě Na Příbramsku se srazila dvě auta, do nemocnice bylo převezeno malé dítě Příčinou nehody bylo nedání přednosti v jízdě. VIDEO: Ozbrojený žák, který v budově příbramské školy vyhrožoval sebepoškozením, stanul dnes před soudem VIDEO: Ozbrojený žák, který v budově příbramské školy vyhrožoval sebepoškozením, stanul dnes před soudem Mladík měl v době incidentu u sebe nože, teleskopický obušek a podomácku vyrobené … Lídrem středočeské SOCDEM do krajských voleb je bývalý policista Čihák Lídrem středočeské SOCDEM do krajských voleb je bývalý policista Čihák Devětačtyřicetiletý Čihák pracoval 24 let u policie a nyní podniká v oborech … Chytrý telefon nejčastěji měníme do tří let, ukázal průzkum Chytrý telefon nejčastěji měníme do tří let, ukázal průzkum Šetření o zvyklostech při pořizování chytrých telefonů realizoval mezi více než … Čeští policisté se budou zabývat dvěma příspěvky schvalujícími útok na Fica Čeští policisté se budou zabývat dvěma příspěvky schvalujícími útok na Fica Za schvalování trestného činu mohou soudy pachateli uložit až roční vězení.
Šest desítek odsouzených z příbramské věznice poběží již zítra se žlutou stužkou Šest desítek odsouzených z příbramské věznice poběží již zítra se žlutou stužkou Cílem akce je odbourat předsudky vůči vězňům a pomoci s přípravou na jejich zařazení …
Kodex redakce Reklama Pro média Kontakty
Provozovatel portálu pribram.cz Rosalota, s. r. o.
Mariánská 135
261 01 Příbram IV

IČ: 02289288
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 217655.


Redakce zpravodajství portálu pribram.cz
Společnost Rosalota, s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.

Autorská práva vyhrazena. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření jakýmkoli způsobem, mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez písemného souhlasu společnosti Rosalota, s.r.o. zakázáno.
2014 - 2024 © Rosalota, s.r.o.Všechna práva vyhrazena. webdesign | websystem | KAO.cz
Nastavení souborů cookies
Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?
Informace o cookies
Souhlasím Přizpůsobit
Podrobné nastavení cookies « zpět
Soubory cookie používáme k zajištění základních funkcí webu a ke zlepšení vašeho uživatelského zážitku. Souhlas pro každou kategorii můžete kdykoliv změnit.

Nezbytné cookies
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Tyto soubory zajišťují uchovávání produktů v košíku, zobrazování seznamu oblíbených výrobků, správné fungování filtrů, nebo přihlášení. Bez těchto souborů cookies nebude webová stránka správně fungovat a ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat. Tyto soubory cookies neukládají žádné osobně identifikovatelné informace.
Cookies pro marketing
Umožňují nám sledovat souhrnné informace o návštěvnosti stránek a využívání různých funkcí. To nám pomáhá naše weby zlepšovat tak, aby Vám lépe sloužily. Analytické cookies jsou nastavovány třetími stranami - Google Analytics, TOP list.

Povolit všechny kategorie cookies Povolit vybrané kategorie cookies