vývoj COVID-19
18. 1. 2021
Bezděkov 1
Bohostice 11
Bohutín 23
Borotice 6
Březnice 55
Buková u Pb 10
Bukovany 5
Čenkov 11
Cetyně 2
Chotilsko 6
Chrást 3
Chraštice 1
Čím 7
Daleké Dušníky 3
Dobříš 119
Dolní Hbity 22
Drahenice 2
Drahlín 8
Drásov 5
Drevníky 2
Drhovy 2
Dubenec 8
Dublovice 13
Dubno 3
Háje 4
Hluboš 9
Hřiměždice 10
Hudčice 2
Hvožďany 14
Jablonná 8
Jesenice 16
Jince 19
Kamýk n. V. 8
Klučenice 7
Kňovice 1
Korkyně 3
Kosova H. 11
Kotenčice 2
Koupě 4
Kozárovice 3
Krásná H. 3
Křešín 1
Láz 8
Lazsko 3
Lešetice 3
Lhota u Pb 10
M. Hraštice 22
Milín 37
Modřovice 1
Mokrovraty 18
Nalžovice 7
Narysov 9
Nechvalice 15
Nečín 7
Nedrahovice 8
Nepomuk 5
Nestrašovice 1
Nová Ves p. P. 6
Nové Dvory 6
Nový Knín 22
Občov 4
Obecnice 34
Obořiště 13
Osečany 1
Ostrov 4
Ouběnice 2
Pečice 1
Petrovice 15
Pičín 10
Počaply 5
Počepice 6
Podlesí 14
Příbram 369
Příčovy 3
Prosen. L. 1
Radětice 1
Rosovice 7
Rožmitál p. T. 62
Rybníky 4
Sádek 4
Sedlčany 55
Sedlec-Prč. 32
Smolotely 9
Solenice 6
Stará Huť 10
Štětkovice 1
Suchodol 2
Svaté Pole 5
Svatý Jan 7
Svojšice 3
Tochovice 23
Třebsko 7
Tušovice 1
Věšín 8
Višňová 7
Volenice 6
Voznice 8
Vrančice 1
Vranovice 6
Vševily 2
Vys. Chlumec 7
Vysoká u Příbramě 3
Zalužany 8
Zduchovice 1
Dnes v 16 hodin začíná další zastupitelstvo, buďte s námi u toho

ON-LINE PŘENOS
20. dubna 2015   (11:09)
Dnes v 16 hodin začíná další zastupitelstvo, buďte s námi u toho

Jako vždy zajišťujeme komentovaný online přenos.Dnes od 16 hodin startuje další zasedání městského zastupitelstva, které bude mít na programu 13 bodů. Mezi nimi bude například přejmenování ulice Zdeňka Vojíře na ulici Špitálská nebo rozdělení finanční podpory z městského rozpočtu pro rok 2015 do oblastí „Výchova a vzdělávání“ a také „Životní prostředí“.

Zastupitelé dále budou jednat o jmenování starosty Jindřicha Vařeky (ANO) zástupcem města ve Svazku obcí pro vodovody a kanalizace. Ten novinářům na tiskové konferenci již dříve sdělil, že pokud funkci přijme, chtěl by v ní být aktivní a prověřit provozovatelské smlouvy mezi svazkem a společností 1. SčV, která od něj nakupuje vodu.

Zajímavých témat se můžeme dočkat i v závěrečné diskuzi. Jednání městského zastupitelstva můžete sledovat s námi online prostřednictvím našeho přenosu, který pro vás pravidelně z místa jednání připravujeme.  

Tip redakce: Pokud nechcete, aby vám unikly aktuální informace, staňte se fanoušky naší stránky na Facebooku a budete 24 hodin denně v obraze.


zdroj: text i foto: pribram.cz

autor: MJ
Byli jsme přítomni a on-line

Vítejte při online přenosu ze zasedání městského zastupitelstva. Záznam připravuje zpravodajský portál pribram.cz.

Přepis vzniká v průběhu schůze, neobsahuje tedy doslovná vyjádření zastupitelů nebo občanů, ale jen parafráze. Upozorňujeme čtenáře, že jednání není reprodukováno zcela přesně a záznam tedy může obsahovat jazykové i významové nedokonalosti.

Příjemné sledování. MJ

20. 04. 2015 (15:56:14)  

Dnešní program: 

1. a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů b) Schválení programu jednání c) Informace rady města
2. Přejmenování ulice „Zdeňka Vojíře“ Příbram I
3. Rozpočtové změny
4. Návrh na odkoupení vodovodního řadu PE 63 v Příbrami V - Šindler, důlní a stavební, s.r.o.
5. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích parc. č. 104/1, 50/2, 50/7 v k.ú. Kozičín
6. Vyřazení budovy bývalé automatické přečerpávací stanice (ATS) z majetku podléhající provozovatelské smlouvě s 1.SčV
7. Svazek obcí pro vodovody a kanalizace
8. Návrh na rozdělení finanční podpory pro rok 2015 dle Pravidel č. 1/2014 pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Příbram v oblasti: výchovy a vzdělávání
9. Návrh na rozdělení finanční podpory pro rok 2015 dle Pravidel č. 1/2014 pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Příbram v oblasti: životní prostředí
10. Žádost o prodej části pozemku p. č. 3847/1, o výměře cca 40 m2 z celkové výměry 493 m2 , k.ú. Příbram
11. Žádost společnosti MERCURY INVEST s.r.o., Hlubočepská 1156/38B, 150 00 Praha 5 - Hlubočepy, IČ:27092399, o odkoupení pozemku p. č. 2830/5 a části pozemku p. č. 2828, oba k.ú. Příbram
12. Žádost o nápravu vlastnických práv k pozemku p. č. 28/51 v k. ú. Zdaboř
13. Odmítnutí usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 794/2014/ZM ze dne 6.5.2014 a žádost o uznání vlastnického práva vydržením
14. Různé
15. Diskuse, interpelace, závěr 

20. 04. 2015 (15:58:56)  

Jednání bylo právě zahájeno. Jedná se o 6. řádné jednání zastupitelstva v tomto složení. Na dnešním jednání nejsou přítomni Juraj Molnár a Jitka Stefanidesová. Juraj Molnár by měl během několika minut dorazit. 

20. 04. 2015 (16:04:24)  

Ověřovateli dnešního jednání jsou Brožíková a Král.

20. 04. 2015 (16:05:05)  

1. a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů, b) Schválení programu jednání  

Vařeka: Navrhuji stažení bodu 7 a 13. Co se bodu 7 týče, zastupitelstvo nemůže delegovat zástupce do valné hromady Svazků obcí pro vodovody a kanalizace. 

Kareš: Nemůžeme to nechat na zastupitelstvu? Pokud to neporuší zákon.

Volný: Je to obdobně jako u jednatele Městských lesů Příbram. Tam to přímo vyplývá ze zákona. Tady u svazku to nebylo jasné, tak jsem žádal o stanovisko Ministerstva vnitra, které dospělo k názoru, že je to kompetence rady města. 

Kareš: Můžeme jako zastupitelé předložit své návrhy?

Vařeka: To samozřejmě můžete.

Bod č. 7 byl stažen z jednání.


Vařeka: Ke stažení bodu 13 přistupujeme, protože nám paní Kalčicová napsala dopis, ve kterém bere zpět svou žádost.

Bod č. 13 byl stažen z programu. 

Program jako takový byl také odhlasován. 

20. 04. 2015 (16:12:20)  

1. c) Informace rady města

Vařeka: Co se týče přesunutého zastupitelstva. Buď můžeme fungovat bez hlasovacích zařízení, nebo riskovat, že zastupitelé budou na prázdninách. Lepší bude to zvládnout bez hlasovacího zařízení. Omlouvám se, že jsem avizoval posunutí termínu, ke kterému nedojde. Platí tedy původní termín 29. června 2015.

Byly prověřeny možnosti města poskytnout investorům pozemky. Některé firmy měly zájem zde podnikat. Výsledek zmapování situace je následující. Máme 6 průmyslových zón, v žádné z nich nemáme pozemky. Na Balonce máme pozemky ve tvaru úzké hokejky, který není příliš využitelný. Evropská - zde máme 17 tisíc metrů, ale přístup k pozemku je přes pozemky, které jsme si prodaly. Město v tuto chvíli nemá až na tu jednu výjimku žádné pozemky, které by mohlo investorům nabídnout. Budeme muset zahájit opačný procest a nakupvoat a zcelovat pozemky. Osobních poznámek se nyní zdržím. 

20. 04. 2015 (16:17:10)  

2. Přejmenování ulice „Zdeňka Vojíře“ Příbram I 

Ulice byla přejmenována z důvodu duplicity. Komise doporučuje ulici přejmenovat na Špitálskou, rada toto přejmenování doporučuje. 

Cikler: Jako komise jsme vycházeli ze stejných informací a návrh vzešel od pana Doležala. V okolí nejsou žádné ulice pojmenované po osobnostech. Do budoucna bychom chtěli přejmenování ulic konzultovat s archivem. 

Kyselák: Domnívám se, že rozbor je perfektní, ale jsem pragmatický a musíme vycházet z toho, že doba šla dál a mladí lidé neví, co je špitál. Připomíná to určitou negativní záležitost, mělo by to být něco optimističtější. 

Říhová: Jsem za jedno s panem Kyselákem, že ulice Špitálská je optimistické pojmenování jako Hřbitovní, Úmrlčí a podobně. Jména ulic jsou základními orientačními body našeho pohybu. Ve Špitálské ulici by ale špitál nebyl. Ty jsou tu jiné a na zcela jiných místech. Myslím, že by Příbram neměla zapomínat na ty, kteří v období Heydrichiády položili svůj život. Na hrdiny by se nemělo zapomínat. Dávám protinávrh, aby ulice byla přejmenována na ulici Stočesova. 

Humlová: Překvapujeme, že to za necelý rok přejmenováváme podruhé. Je to celkem plýtvání prostředky. Nelíbí se mi název Špitálská. Pokud by se přejmenovávalo, přikloním se k paní Říhové. Děsí mě, že se přejmenování má stát ani ne za celý rok. Navrhuji, aby k přejmenování nedošlo.

Švenda: Náklady jsou marginální. Jenom jedna ze společností si provedla změnu a občanské průkazy si vyměnila asi čtvrtina obyvatel.

Kareš: Jsem rád, že k přejmenování dojde a že to nebude tak náročné. Podpořím variantu paní Říhové, pokud ta neprojde, tak i název Špitálská. Tématu by se komise měla věnovat víc, mohly by se instalovat nějaké informační tabulky. Snažme se neměnit historickou tvář Příbrami. Mariánská ulice byla dříve dlážděná.

Vařeka: Odbíháte od tématu.

Kareš: Ne, to je k tomuto bodu. 

Vařeka: Takto by to nešlo. Bavíme se o přejmenování.

Šedivý: Původně jsem k tomu nechtěl mluvit. První, kdo přišel s návrhem přejmenování na Špitálskou, jsem byl já. Mně vadí, že někomu slovo Špitálská připomíná špatné záležitosti. Špitály zachraňovaly lidské životy. Zasloužil se o něj Arnoš z Pardubic. Myslím, že je to pozitivní věc. Ale souhlasíms  tím, že se zapomíná na některé osobnosti. Je zapotřebí na ně v budoucnu myslet. 

Cikler: Neříkal jsem o přejmenování, jednalo se o pojmenování nových ulic. O informačních tabulích jsme se už začali bavit. V letošním roce ta realizace asi nebude. 

Stříbrnský: Většinu už řekl pan Cikler. Líbí se mi návrh paní Říhové, ale nalezl bych lepší místo pro jména těchto dvou občanů.

Dvořák: Stočes i Lukeš si jistě zaslouží připomínat, ale název ulice Špitálská ve mě neevokuje nic špatného, spíše uzdravení. Doufám, že se všechny názvy někde uchytí. Já osobně jsem znal pana Vojíře od konce 90. let. Nemohu proti němu osobně říct vůbec nic špatného. Byl to slušný a nezáludný politik. Byla mu provedena medvědí služba, nebylo to vhodné tu ulici po něm přejmenovávat. Mohou za to ti, kteří silou prosadili přejmenování této ulici po něm.

Pikrt: Návrh na změnu nepodpořím. Pro mě to pojmenování vzniklo standartní cestou. Navrhla to komise, prošlo to radou a zastupitelstvo to schválilo. Jeden občan, pan Doležal, napsal dopis a zastupitelstvo projednalo možnou revokaci a dospělo k názoru, že jméno zůstane. Vím, že se k tomu vyjadřuje jenom pan Doležal. Jeví se mi to jako politikum. Pan Vojíř zastával jednu z největších funkcí v republice a nikdo jiný takto významnou funkci zatím neměl.

Řihová: Popravený student se jmenoval Antonín, nikoliv Václav jako některý z radních .

Molnár: Pan Dvořák řekl, že jsme silou protlačili název po panu Vojířová, s tím tedy nesouhlasim a všechno už asi řekl pan Pikrt.

Řihák: Měl byste zabezpečit pořádek, pane starosto. Pořvávají tady na vás vaši lidé. 

Vařeka: Možná jste přecitlivělý.

Řihák: To určitě ne. Materiál nebyl jednoduchý, museli jsme k tomu přistoupit. Z diskuze je jasné, že není jednoduché přejmenovávat ulice. Pan Cikler říkal, že by ji nepojmenoval podle žádné osobnosti. Ono přiřadit se můžeme k jakémukoliv návrhu. Také si myslím, že pan Vojíř byl slušný člověk a nemůže se bránit proti tomu, co napsal pan Doležal. My taky můžeme říci, že vy něco prosazujete silou. Chtěl bych vás požádat o rozdělování hlasování, nejprve o samotném přejmenování a pak na celé jméno. My nepodpoříme přejmenování, ale pokud ano, tak chceme vybrat jedno ze jmen.

Návrh na přejmenování na Stočesovu neprošel.

Návrh na přejmenování na Soudní. Také neprošlo.

Návrh na přejmenování na Špitálská. Odsouhlaseno 15 hlasy. Ulice se bude jmenovat Špitálská. 

 

20. 04. 2015 (16:57:44)  

3. Rozpočtové změny 

Jedná se o změny kvůli správnému zaúčtování dotací a kvůli změnám v organizační struktuře města. 

Řihák: Městu přichází asi 25 milionů korun. Mluvil jsem o tom, když se schvaloval rozpočet na tento rok. Řeči o tom, že jsme byli v mínusu, nebyly pravdivé. Chci nyní říct, že jsme věděli, že 25 milionů korun přijde. 

Odsouhlaseno. 

20. 04. 2015 (17:02:58)  

4. Návrh na odkoupení vodovodního řadu PE 63 v Příbrami V - Šindler, důlní a stavební, s.r.o.


Hovoří vedoucí odboru Ptáček: Investor nabídl městu vodovodní řad k odkoupení za 1 Kč, aby mohl být zapojen do sítě provozované firmou 1. SčV. Kvůli chybám je třeba revokovat dřívější usnesení a ve správné podobě schválit. Bylo tam chybné uvedení parcelních čísel.

Kareš: Vznikne lokalite, kde se postaví X domů. Infrastrukturu převezme město. Já nevidím důvod, proč bychom to měli přebírat. Ať si ten, kdo prodává pozemky, najde provozovatele a provozuje to sám,  nebo si to lidé domluví. Navyšujeme hodnotu vodohospodářského majetku a část pak musíme vracet i do údržby. Myslím, že to není dobrý proces. Tuším, že se jedná o plastové roury. Keramické roury mají větší životnost. Dávám návrh na neschválení té druhé části.

Pikrt: Je tam za co odkupujeme? Chybí tam ta jedna koruna. 

Říhová: V návrhu je uvedeno, že vlastníci pozemků souhlasí s řízením věcných břemen ve prospěch města Příbram. Počítali jsme s tím, že bychom to odkoupili a vlastníci pozemku pak nebudou souhlasit s věcným břemenem a můžeme se dostat do problémů. Počítali jsme s podobnou variantou? 

Řihák: Materiál podpořím. Vychází z toho, co léta děláme. Pokud si dobře pamatuju, tak ti lidé musí ten vodovodní řád postavit a vykoupit pozemky. Dávali jsme potvrzení k tomu, co má vodovodní zařízení splňovat. Je to takový příspěvek města lidem, co zde staví za své peníze. Projednáváme jen administrativní závadu.

Kareš: Cenu za správu majetku si náš provozovatel účtuje podle našeho majetku. Rozumím vašemu argumentu, ale říkám pozor, zatěžujeme městskou kasu. Podmínky by se měly aktualizovat. 

Šedivý: Mnohokrát jsme o tom diskutovali. Těžko se vrátit zpět. Bylo to vždycky vítání. U drupolu k tomu nedošlo a jsou s tím komplikace. Kdykoliv se tam něco stane, tak se řeší, kdo to zavinil. Infrastruktura má být jednotná. Co se materiálů týče, tak vycházíme z toho, že projektanti se v tom vyznají. Za nás k tomu vždycky dávala souhlas 1. SčV. Ale mám problém s usnesením. Nemám tu to původní a mám dojem, že tam byly uvedeny ty pozemky. Přijímáme nyní úplně stejnou větu, není tam oprava těch pozemků. Dal bych tam i informaci, že bdue zřízeno bezúplatné věcné břemeno. 

Vařeka: Je to naprosto v pořádku. Uděláme přestávku. Všechny vodovodní řády byly předávány v minulosti městu, které se o ně stará, takže je to určitý systém té starosti. Pokud bychom to roztříštili, nebylo by to ku prospěchu věci. Ztratili bychom nad tím kontrolu. 

Dvořák: Bylo řečeno, co jsem chtěl říct. Je lepší mít řád ucelený. Rozpočtově by to mělo být neutrální. 

Král: Navrhuji bod odložit a připravit precizněji. 

Kyselák: Souhlasím s odložením. Ať nám vlastníci pozemku podepíšou smlouvu o smlouvě budoucí. Takto to není právně zajištěno. 

Vařeka: Materiál nese chyby. Můžeme možná utnout další diskuzi.

Kareš: Každá kanalizace není o tom, že tam někdo přijde a řekne, jakou chce rouru. V podmínkách si můžeme určovat kapacitu. 

Říhová: Domnívám se, že je rozdíl přijmout do vlastnictví dílo na pozemku města, nebo na pozemku ve vlastnictví jiných subjektů. Doporučuji tedy odložení a připravení smluv. 

Šedivý: Pokud tam uvedeme podmínku zřízení věcného břemene za korunu a doplníme čísla pozemků, tak to zvládneme i tady.

Zastupitelstvo neodsouhlasilo odložení bodu. Vyhlášena přestávka 15 minut na formulaci nového usnesení.

 

20. 04. 2015 (17:24:19)  

Po přestávce pokračuje projednání bodu č. 4.

Nové usnesení bylo odsouhlaseno.

 

20. 04. 2015 (17:43:51)  

Nyní se hlasují body 3.D a 3.E, které se předtím neprobíraly. Odsouhlaseno. 

 

20. 04. 2015 (17:46:29)  

5. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích parc. č. 104/1, 50/2, 50/7 v k.ú. Kozičín


Říhová: Schvalujeme smlouvu, kterou nevidíme s lidmi, které neznáme.

Volný: Měla by tam být identifikace jmény. Ono je to v důvodové zprávě. Majitelé jsou zjistitelní v katastru. Bylo by to lepší, ale i takto je to identifikovatelné. 

Říhová: Myslím, že by tam měl být text té smlouvy na věcné břemeno.

Volný: Smlouvy tam nepřikládáme. Takto je to hlasovatelné. 

Molnár: Pan vedoucí četl důvodou zprávu, ale my to tu máme napsáno jinak.

Ptáček (Vedoucí odboru) čte znovu čísla pozemků a objasňuje nejasnosti.

Kareš: Původně jsem chtěl říct, že se tak moc nestalo a můžeme ho odložit. Ale ono něco zjistila paní doktorka.

Říhová: Otevřela jsem si nahlížení do katastru na jeden z pozemků. Pozemek má celkem 7 podílových spoluvlastníků a je smluvně zastaven pro banku, takže služebnost nebude jednoduchá. Věcné břemeno už tam vázne a to jsem si otevřela jen první z pozemků. Z mého pohledu je to velmi problematické. Bude muset být souhlas banky a mnoho vlastníků. 

Molnár: Na základě tohoto navrhuji odložit materiál. 

Kareš: V kontextu uvedených věcí mě zajímá, jak to tedy je? Jak můžeme nakládat s tímto majetkem?

Švenda: Chtěl jsem se zeptat, jestli si někdo nepamatuje z minulého vedení, proč se nezřídila služebnost spolu s tím. Nemá pan Šedivý informaci? Vaše připomínka v předchozím bodě byla správná.

Šedivý: Všechno si přece nemůžu pamatovat.

Stříbrnský: Pan Kareš má velmi emotivní výstup. Pozemek není právně vadný. Je to administrativně složitější, ale není právně závadný. Myslím, že úředníci to překonají.

Říhová: Páni kolegové. Otevřela jsem druhý pozemek a tady nemusíme řešit žádné vlastníky. Pozemek je ve vlastnictví města Příbram. 

Dvořák: Otevřel jsem si ten první pozemek a vidím 5 spoluvlastníků a zástavní právo. Vůbec to nebrání tomu, aby bylo zřízeno věcné břemeno. Tomu argumentu moc nerozumím. Je to otázka kvality přípravy.

Říhová: 50/7 je stejná situaci jako 104/1, stejní vlastníci i omezení vlastnického práva. Domnívám se, že materiál nám byl předložen v nehotové podobě. Nebudeme přece jednat o tom, že budeme zabřemeňovat svůj pozemek.

Stříbrnský: Hrozí nám nějaké penalizace?

Kyselák: Nesouhlasím s panem Dvořákem. Pokud tam existuej zástava, nemohu jí znehodnocovat. Je to komplikovanější. 

Bod byl jednohlasně stažen.
 

20. 04. 2015 (18:05:20)  

6. Vyřazení budovy bývalé automatické přečerpávací stanice (ATS) z majetku podléhající provozovatelské smlouvě s 1.SčV 

Odsouhlaseno.

20. 04. 2015 (18:07:27)  

8. Návrh na rozdělení finanční podpory pro rok 2015 dle Pravidel č. 1/2014 pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Příbram v oblasti: výchovy a vzdělávání

Humlová: Proč někde není připsáno vůbec nic? Jen v jednom případě je to uvedeno. 

Brožíková: Celkem bylo 32 žádostí a o všech se hlasovalo. Celkový požadavek byl větší než částka vymezená pro příspěvky. Žádost zdravotnické školy nekorespondovala s tématickým zadáním. V prvním kole jsme posuzovali podle pravidel, zda kvalita, společenská potřebnost a potřebnost pro region splňuje nároky na přiznání dotací. U těchto tří jsme se rozhodli nepřiděli dotaci. V dalším kole se přiřazovala konkrétní výše. 

Svoboda: Jde mi to tu Česko - Ruskou společnost. Vím, že to není jednoduché. Ale chci se zeptat, jak bude řešena spolupráce s Čechovem? V těch vztazích je i vzájemná výměna dětí a studentů. 

Švenda: Domluvili jsme se, že pokud se nenajde nějaký protinávrh, tak jsem mu doporučil, aby podal individuální žádost.

Molnár: Podpořil bych nákup magického koberce u MŠ Pohádka, je to velmi dobrá věc.

Pikrt: Česko - Ruskou společnost bychom mohli podpořit z jiných peněz.

Ženíšková: Vodní záchranná služba dostala dotaci v oblasti sociálně zdravotní.

Řihák: Ta tradice Česko - Ruské společnosti je již dlouhá. Vítám, že pan Švenda říkal, že by se to dalo řešit individuálně. Bylo by dobré na tuto akci přispět. 

Brožíková: Ta společnost by měla žádat možná příště na kraji. 

Svoboda: Jde o to, že spolek nemá právní subjektivitu. Vždycky to musí dělat přes někoho. 

Stříbrnský: Na radě návrh na individuální dotaci podpořím.

Molnár: Těžko se tu navrhuje někde ubrat. Požádal bych pana Švendu, jestli by se nesešel s ředitelkou MŠ Pohádka a nezkusil nějak vyjít vstříc, aby to mohli pořídit.

Švenda: S paní ředitelkou se určitě sejdu. Obcházím všechny školy a bavím se o jejich potřebách. Rezerva není zase tak velká a je určena na havárie. K zakoupení by mohlo dojít ke konci roku, až budeme vědět, jestli opravdu zbývají. 

Brožíková: Ten koberec je přínosný, ale volili jsme cestu spíše zaktivizování lidského potenciálu. 

Kareš: Vidím v tom velkou aktivizaci, kteří se kolem nákupu točí. Pane Švendo, také prosím, věnujte se této pomůcce. Přerušte na několik měsíců smlouvy panu Čámskému a budete mít možná i na víc koberců.

Dvořák: Pokud máte návrh, kde přidat, tak hleďme i kde vzít. Pan Švenda má rezervu, která je opravdu určena na havárie a myslím, že tam ke konci roku nebude nic. Sice jsou peníze na zahraniční styky, ale to není určeno k tomuto, na co se bavíme. Museli bychom provést rozpočtovou změnu. Peněz nebude nikdy dost.

Molnár: Budu rád, pokud se to podaří.

Zastupitelstvo schválilo poskytnutí podpory dle návrhu rady. 
 

20. 04. 2015 (18:33:55)  

9. Návrh na rozdělení finanční podpory pro rok 2015 dle Pravidel č. 1/2014 pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Příbram v oblasti: životní prostředí

Humlová: Rada kromě dvou položek všude respektovala návrh komise, ale u koček je to pokaždé na polovinu.

Kresslová: Kočky se potulují po zahradách MŠ a myslím si, že by bylo dobré částku navýšit na těch 80 tisíc. 

Vařeka: Možná jsme neměli informaci, že peníze jsou určené na kastrace. I já tu mám poznámku, že pro kočičky zvedneme tlapičky. 

Svoboda: Osvojuji si návrh komise u obou částek. Myslím, že je to opravdu potřebné. V této komisi nemáme svého zástupce. 

Molnár: 80 tisíc na kočky pro oba spolky. Myslím, že je to dost. Lidi je sami krmí. Z tohoto pohledu mě mrzí, že na kočky navyšujeme a pro děti pak nemáme. 

Pikrt: Chtěl jsem říct něco podobného. Já s navýšením nesouhlasím.

Vařeka: Když to sečteme je to 160 tisíc, ale nechali jsme si to vysvětlitl a kočky se přemnoží, když to nebudeme dělat. Nejsem odborník na kočky, tak se přikláním k tomu, abychom se kočičkám věnovali.

Pikrt: Neměl bych problém, kdyby tady byla jenom jedna organizace. Nevím, co bychom dělali, kdyby byly 3.

Hauser: Rád bych podmínil peníze tím, aby předkládali doklady o kastraci. To je systémové řešení problému toulavých koček. 

Kareš: Doufám, že toto se dělo i bez těchto připomínek. Budu věřit komisi, ale třesu se. Jeden spolek na krmivo a stelivo 40 tisíc, druhý 25 tisíc korun. Za 65 tisíc se nakoupí obrovská hromada. Ale dám na rozhodnutí komise. 

Řihák: Podpořim to, co říkal pan Hauser. Souhlasím, aby část peněz šla do té kastrace. 

Větrovský: Souhlasím s panem Hauserem. Pane starosto váš rým byl zdařilý. Musí to být zdokladováno. 

Hlasuje se návrh Svobody o tom, aby oba spolky pro kočky dostaly cca 80 tisíc korun. Odsouhlaseno. 

20. 04. 2015 (18:46:14)  

10. Žádost o prodej části pozemku p. č. 3847/1, o výměře cca 40 m2 z celkové výměry 493 m2 , k.ú. Příbram 

Rada doporučuje schválit prodej za cenu 1230 Kč. 

Kareš: Opět má někdo připlocený náš pozemek. Nikdo se to také nemusel dozvědět. Nemohli bychom ten pozemek prodat celý? Zbytečně se ochuzujeme.

Volný: Je možné, že za to ani původní majitelé nemohli. 

Kyselák: Máte napsáno, že stavba plotu byla realizována tak, že část pozemku je oplocen a užíván jako součást zahrady. Mě zajímá, jak dlouho tam plot stojí.

Volný: Oni nežádají vydržení. 

Kyselák: Proč jim teda ustřihneme jenom kus pozemku, plot se dá zbourat za pár minut. 

Volný: To je na rozhodnutí zastupitelstva. 

Hovoří občan, který chce koupit pozemek: Vloni v květnu jsme koupili dům. Digitálně jsme zaměřeli pozemek a zjistili, že je špatně oplocen. Chtěli jsme mít vše v pořádku, tak jsme an to poukázali a chtěli pozemek odkoupit. Plot je tam od nějakého 77 roku. 

Vařeka: Nechcete celý pozemek?

Občan: O tom jsme neuvažovali, protože by to byla velká finanční zátěž. Chceme dům rekonstruovat. 

Humlová: Přenost měření má dneska maximálně 13 cm, dříve to byl tak metr. Uvědomme si, že to nemusel být ani špatný úmysl. Doporučuji to vzít v potaz. Doporučuji to prodat. 

Danda: Taky se přimlouvám za prodej. Rodičům se stalo něco podobného. Tu lokalitu znám a myslím, že ten trojúhelník slouží i jako vjezd, takže si ho asi nikdo neodkoupí. 

Dvořák: Souhlasím s tím, co říkali moji dva předřečníci.

Molnár: Už nemá cenu doplňovat, souhlasím. 

Kyselák: Musíme se na to podívat, co zbyde. 

Stříbrnský: Jako stavební pozemek to není vhodné. Budu hlasovat pro prodej.

Pikrt: Měli bychom schválit prodej. Už nyní je jako stavební parcela pro domek malý.

Řihák: Také podpořím prodej. Sami přišli a sami to chtějí napravit. Měli bychom poděkovat, že sami chtějí napravit chybu, kterou nezpůsobili. Ta cena také není úplně nízká. 

Prodej odsouhlasen. 

20. 04. 2015 (19:01:47)  

11. Žádost společnosti MERCURY INVEST s.r.o., Hlubočepská 1156/38B, 150 00 Praha 5 - Hlubočepy, IČ:27092399, o odkoupení pozemku p. č. 2830/5 a části pozemku p. č. 2828, oba k.ú. Příbram 

Zastupitelstvo bez diskuze schválilo prodej pouze prvního pozemku. 

20. 04. 2015 (19:07:29)  

12. Žádost o nápravu vlastnických práv k pozemku p. č. 28/51 v k. ú. Zdaboř

Rada města nedoporučuje schválit výkup pozemků. Na pozemku je komunikace. 

Řihák: Tohle jsem probírali už jednou. Nic neprošlo. Komise chce nový znalecký posudek. Jak se bude postupovat dál?

Volný: Komise je jen poradní orgán rady města. Pokud nový posudek předložen nebude a zastupitelstvo to neschválí, tak to končí.

Řihák: Zajímalo by mě, jak rada bude postupovat. Bude se tím zabývat. 

Vařeka: Zabývat se tím budu. 

Kareš: Upozorňuji na jednoho soudního znalce pana Kozy, který tvořil znalecké posudky, které byly kontroverzní. Pozemky pod skládkou odhadl na 300 Kč.

Král: Není možné úplně jednoduše vejít v jednání? Ptát se, kam až je strana kupující ochotna jít a toto jednání vést? Obávám se, že toto bude akorát střet znalců. Pak může přijít další a další.

Vařeka: V rozpočtu nebylo s nákupem pozemku počítáni, i to hraje roli.

Kyselák: Soud v Kolíně vynesl rozsudek v obdobném případě. Za pozemek jsem dostal 1,65 za metr a bylo hotovo. Cena tady je vysoká.

Kareš: To je skvělý případ z praxe. V posledních letech jsme začali za pozemky platit dřív. Jsem proti tomu. Navrhuji se držet letitého postupu, ceny 250 Kč. 

Říhová: Zarazilo mě, že když je město objednatelem, tak si nechá předložit posudek bez znalecké doložky. Komu může jinému paní ten pozemek prodat a co by s tím mohl budoucí vlastník dělat jiného? Oplotit si to nemůže, závoru tam taky dát nemůže, vjezd je léta letoucí vydržen. Je to pouze vyjednávání o ceně, kam až bude chtít město směrem dolu jít a co bude chtít majitelka. Není to otázka znaleckých posudků.

Král: Navrhuji vyslechnout občanku.

Volný: Tady je znalecká doložka. Nelze stanovit cenu obvyklou. Trochu mě překvapuje, jak dopadl pan Kyselák u soudu. To by se to pak mohlo dávat zadarmo. 

Občanka: Nepříjemně mě překvapila ta diskuze. Dát to zadarmo je zajímavé. Vy prodáváte pozemky přes 1000 Kč. Proč se dělá znalecký posudek, když se k němu nepřihlíží.

Kyselák: V novele obč. zákoníku je, že znalec musí učinit prohlášení, že si je vědom možného trestního stíhání. Takže se v tomto případě nejedná o znalecký posudek, ale listinný důkaz.

Vařek: Je to jen proto, abychom měli nějakou bázi. Musí být prodejce i kupec a město je v tomto případě kupec jako každý jiný. 

Občanka: Rád bych vás taky pochválila, že chcete odkoupit pozemek pod silnicí jako v předchozím případě. Líbila se mi diskuze, abychom se domluvili na nějaké ceně. 

Vařeka: Můžeme se domluvit také na podnájmu. 

Humlová: Minulý týden jsem se zabývala znaleckými posudky a zjistila jsem, že díky novému zákonu o dani z převodu, se pro účely prodeje a nakupování pozemků vůbec nemusí znalecký posudek dělat. Stačí si obhájit co je cena v místě a čase obvyklá. Navrhuji zahájit jednání o rozumné ceně a v příštím roce to dát do rozpočtu. 

Vařeka: Tento případ není jediný a my ta jednání běžně vedeme. 

Volný: Územní samosprávné celky nikdy nevyžadovaly posudky. Ale jakmile by to bylo prodáno pod cenou, někdo může prodat trestní oznámení a jak říká pan Řihák "Půjdete to vysvětlovat na Zdaboř". Je to ochrana při hlasování.

Kyselák: Je tu asi nedorozumění s majitelkou. Jsou dvě varianty. Buď se dohodneme na odkupu, nebo bysme se měli zabývat otázkou nájmu. 

Šedivý: Já být majitelem, tak jsem rozčílenej a hned bych běžel k nějakýmu dobrýmu advokátovi. Podotýkám dobrýmu. Může vyžadovat i nájem. Politika by měla být kontinuální. Odpověď "Vy to stejně nemůžete oplotit" je hrozná.

Dvořák: Už jsme dospěli k náznaku řešení. My jsme se vyslovili k té vysoké ceně, že ne. 

Řihák: Bylo tu několik návrhů na cenu již při loňském projednávání. Znalecký posudek podle mého nic neřeší.

Říhová: Mám dotaz, jestli se právní odbor nezkoušel zabývat vyřešit to směnou pozemků. Neměli bychom to dopředu zavrhnout.

Kareš: Neměli bychom bojovat za toho, kdo chce pozemky prodat. K diskuzi by mělo dojít, ale přesto navrhuji prodat za 250 Kč jako těm v dřívějších letech.

Občanka: S částkou nesouhlasím. Chtěla bych nějakou diskuzi s městem. Nevím koho pan Kareš myslel tím soupeřem. Doufám, že ne mě.

Kareš: Já ten návrh stáhnu. Víc ale nepodpořím. Výraz soupeř byl použitý spíš pro atmosféru. Občan samozřejmě není soupeř. 

Zastupitelstvo neschválilo prodej a zadalo radě, aby jednala s majitelkou. 

20. 04. 2015 (19:46:30)  

14. Různé 

Kareš: Mám asi 17 bodů, uvidíme, jestli dojde na všechny. Některé jsou od občanů, některé moje vlastní. Jsem rád, že MP začala měřit rychlost. Chci se zeptat na změny ve struktuře MěÚ. Chtěl bych se zeptat, jestli je tady pan Němec. Všichni, kdo v politice jsme, jsme čekali, že budete vybrán na tento post. Spolupracoval jste někdy s někým ze současného vedení?

Němec: Z vedení města nikoho neznám. 

Vařeka: Na takové výslechy nemáte právo. Vy jste naznačil, že naše výběrová řízení byla nějaká. Přineste důkaz, nebo si to nechte.

Kareš: Já jsem si to tipnul a několik lidí. Diskuze různé je na to, abychom se ptali. 

Kyselák: K věci. Je to ztráta času.

Tajemnice: Chtěla bych říct, že za výběrová řízení je odpovědný tajmeník a všechno probíhá podle zákona. Výběrová řízení jsou podle potřeb zaměstnavatele. Byli vybíráni lidé z vedení a ode mě, kdo bude pozván a doplňovat nějaké svoje informace. Když je někdo v řízení nejlepší, tak je nejlepší. To není o tom, kdo koho zná, nebo nezná. Je to o kvalitě. Výběrové komise měly 5 členů. 

Kareš: Poprosil bych o zveřejnění vedoucích odborů a odměn za minulé volební období. Chtěl bych také materiály ohledně smluv všech poradců, jednotlivců na dohodu a tak dále. Za dobu, která sahá tam, kde můžeme materiály skartovat. Je to jen vyjetí materiálů, které jsou evidováni.

Vařeka: Kdo bude platit tu práci lidí?

Kareš: Je to aparát, který využívat můžu.

Tajemnice: Jsme si vědomi, že zastupitel má právo na informace, ale určitě není normální, když si zastupitel myslí, že úředníci jsou tu od toho, aby takovéto kvantum zpracovávali. Stav úředníků je velmi našponovaný. Pan Kareš si to dovede představit, když mluví o materiálech 12 let nazpátek. 

Kareš: Myslím, že na tyto informace máme nárok. Jaké smlouvy má pan Čámský a jaká je jeho pracovní náplň? Původně jsem si myslel, že je to pan Čámský.

Vařeka: Co jsme v úřadu, tak vše je nyní dokumentováno. 

Kareš: A jaké funkce zastává pan Pikrt. Byl bych rád, kdyby kontrolní výbor prověřil přijetí paní Markové, což je dcera pana Pikrta. Bistra v Pražské hází odpad do veřejných košů. Kolik nás stojí přímý přenos ze zastupitelstva a jeho ozvučení? Mám pocit, že by bylo v silách IT odboru to zajistit z vlastních zdrojů. V souvislosti s rekonstrukcí mostu u fotbalového stadionu. Ty mokřady jsou překryté zeminou a je tam možná i demoliční odpad. Je to od té firmy, co prováděla rekonstrukci mostu? Minule jsem se ptal na schopnosti pana Strakuly. Můžete mi je písemně dodat. Hrabákova ulice - pane Vařeko, děkuji, že jste přišel diskutovat. Ta se má rekonstruovat celá, včetně chodníků. Několik let jsem upozorňoval na zvlnění a propady. Všechny betonové plochy v podloží jsou naprosto v pořádku a funkční. Odmítám se na to koukat a mlčet. *Kareš ukazuje fotodokumentaci z Hrabákovy ulice*. Jsem rozhodnut na projektanta podat trestní oznámení, podle mého je to podvodný projekt. Pan starosta začal hledat řešení. Zabraňme vyhazování prostředků. Zcela zásadní je technický dozor. Poslední moje připomínka - chci být účastníkem všech řízení o kácení stromů ve městě. 

Vařeka: Nechce reagovat někdo z minulého vedení, proč měla být ulice rekonstruována?

Ptáček (vedoucí odboru): Chtěl jsem se zeptat pana Kareše. Když dáte trestní oznámení na projektanta, tak jak budeme pokračovat? Vy máte kulatý razítko?

Kareš: To si děláte srandu? Já myslel, že vy víte, co s tím udělat. Já jsem laik a jenom ze své praxe jsem mám nějaké povědomí. Nechte si udělat měření a pak by bylo vaší povinností, říct, že něco je v pořádku.

Ptáček: To musí projektant.

Kareš: A kostky mají být dokonce vylyty betonem.Těch parametrů jde ale dosáhnout i dalšími způsoby. S tím by měl přijít technický dozor. 

Vařeka: Tuším, že to bylo v září 2014, kdy zastupitelstvo dostalo dotaci na tyto projekty. Protože jsme přijali dotaci, je riskantní do projektu zasahovat. Chtěli jsme tam umístit jenom retardéry, ale i díky tomu můžeme přijít o celou dotaci. Projekt nebyl připraven dobře, protože nemyslel na kanalizaci a vodu, která pod tím vede. Vyhlásili jsme výběrové řízení na kanalizaci a uděláme to dohromady. Co se týče betonového podloží, tak to má dvě úlohy a to pevnostní a také drenáž. Ulice byla na mnoha místech přerušena a přípojkami bude znovu přerušena. Pokud to podloží přerušíme, tak nikdo za takový projekt nepřevezme odpovědnost. Víte, co to udělalo v Mariánské ulici. Z 85 procent na to dostáváme příspěvek. Z toho ušetřeného můžeme tedy ušetřit jen 15 procent, ale můžeme se dostat do problémů. Snad se do toho dalších alespon 20 let kopat nebude. 

Pikrt: Pan Kareš se zajímal o mě, tak já se budu zajímat o něj. Vím, že pobíral velké prostředky od bývalého vedení. Zajímalo by mě, kolik odpracoval hodin, kolik za to měl a chtěl bych vidět výkaz jeho činnosti.

Kareš: Už jí maji i na policii, už jdete s křížkem po funuse. 

Šedivý:To zasedání se musí nějak řídit. Co říká pan Kareš je pohled, ale pohled laika. Ta silnice není jenom silnicí, ale mění se i počet parkovacích míst. Projekt dělal odborník. Vždy, když se dělali projekty, ptali jsme se správcí sítí, jestli jsou vyhovující, nebo nevyhovující a jak dlouho tam nebudou prováděny opravy. Odpovědí bylo, že je to vyhovující po dobu životnosti silnice. Fyzicky jsme viděli sítě a nebylo tam žádné podezření, že se to bude měnit. Nevycházím z údivu. Něco jinýho jsou přípojky k domům, za ty ručí majitel domu. Možná se situace nějak vyvinula, ale nesvádějme to na staré vedení. Pan Kareš si zde dříve stěžoval na stav a nyní je všechno v pořádku.

Vařeka: Kanalizace je v tuto chvíli propadnutá na několika místech, což se samozřejmě mohlo stát kdykoliv.

Řihák: Já jsem si stáhl počet zaměstnanců na MěÚ. Na konci roku jsme měli údajně asi 204 zaměstnanců, jaký je stav nyní? A co vláček? Bude jezdit, nebo ne? A kdy bude fungovat kašna? Slyšel jsem, že paní Klímová bude končit v Azylovém domě, je to pravda?

Vařeka: Na počet zaměstnanců odpovíme písemně, došlo k řadě přesunů. Co se vláčku týče, máme problém v tom, že policie nechce další pokračování provozu povolit, protože jede 15km a pokud jede kolem Kauflandu, tak způsobuje dopravní kalamitu. Rádi bychom, aby jezdil okruh přes Svatou Horu, která ale má být rozkopána. Materiály jsme vrátili k doplnění. Co se kašny týče, tak nad ránem ještě mrzne, takže to bylo nebzpečné. Jinak by měla být zprovozněna příští týden. Co se týče paní Klímové, tak odpověď dostanete také písemně. 

Molnár: Chtěl bych se zeptat, jak jsou na tom smlouvy ohledně dotací jednotlivým spolkům, které se schvalovaly. Kdy spolky dostanou finanční podporu. Jak je to s omlouváním zastupitelů z jednání? V březnu jsem chyběl a pak jsem četl, že tu nejsem a od někoho padlo, že Molnár tu není, přitom se nechá zvolit do kontrolního výboru. Myslím, že jsem nikoho neprosil, aby mě zvolil. Stačí se tedy omlouvat u vás, nebo i u dalších členů rady? Co se týče kontrolního výboru, bude svolán na konci dubna. Mění se nám koordinátor a tak došlo ke zdržení. 

Švenda: Smlouvy ohledně dotací. Minulý týden právní odbor smlouvy posuzoval. 

Enenkelová (vedoucí odboru): Během týdne by to mělo být vyřešeno.

Vařeka: Co se omlouvání týče, stačí předat mě, nebo sektetariátů. 

Král: Mám připomínku k novému sportovnímu areálu pod Svatou Horou. Údajně tam nefunguje úplně ideálně ten správce. Doskočiště je v žalostném stavu, ale detaily neznám. Zajímalo by mě, zda a jak a proč by se mělo uvažovat o zřízení hospicu? Je to velký téma. Nejbližší hospic je v Čerčanech. 

Mácha (ředitel TS): Chci se ohradit proti informaci o sportovním areálu. Pane Králi, toto beru jako informaci jedna paní povídala. Pan Hlaváč i Sedláček na mě čísla mají. Pan místostarosta mi dneska hovořil o nedostatcích. Řešilo se doskočiště, ale jen z pohledu, že by bylo třeba zastřešit doskočiště na skok vysoký. Co se správce týče, tak ten funguje. 

Brožíková: Jízdní řády nejsou často k přečtení. Druhá věc je na svahu pod Weilovnou byl možná záměrně převržen nějaký kontejner. Bylo by možné s majiteli domluvit nějaký úklid.

Walenka: Taky jsme se o tom dozvěděli a vyzvali jsme vlastníky. Co se týká bistra v Pražské ulici a těch pozemcích u stadionu, budeme to prověřovat. Co se týká těch řízení o kácení stromů, můžeme vám vyhovět jen na vašem pozemku.

Švenda: Je převis poptávky na hlavní plochu na Dvořákův festival. Pokud nepůjdete, spojte se s odborem, at tam pak lidé nečekají, když mají zájem.

Kareš: Proč bych nemohl být účastníkem? 

Walenka: Na to je zákon. Účastníkem je vlastník pozemku a případně občanské sdružení.

Kareš: Tak ho budu muset založit. Na hřišti neni pítko, ani kam si odložit věci. Za správcem tam chodí lidí s pitbullem. 

Humlová: Žádala jsem, aby byl pan Kyselák byl uváděn jako nezařazený. Tady dochází k obrovskému omylu, pletete si pojmy politická strana a volební strana. Zastupitelstvo funguje na principu volebních stran. Budeme požadavek vznášet dál. Reagujete ustanovením o politických stranách. Požadovek opět vznáším. 

Šedivý: Nechci vnášet konfliktní atmosféru, ale musím se ozvat. Četl jsem článek o tom od Svobodové, že jste museli zakročit na Pečovatelské službě a že tam byla provedena kontrola. Výsledkem kontroly bylo, že žádné stížnosti oficiálně nejsou. A kontrola zjistila, že žádné skutečnosti, které by vedly k nápravným zařízením, nebyly shledány. Pořád mě to zajímá, protože jsem tam dlouho pracoval. Bylo by dobré, pokud byste to uvedl na pravou míru.

Vařeka: Vy jste řekl, že hodláme vaší pčáci zničit a že zavádíme normalizační postupy. To se mi nemůže líbit. Budete svědkem toho, jak ten systém začne fungovat provázeně. V nejbližších dnech dáme informace do tisku. Kdo řídil tyto věci, to jste nebyl vy, tomu nerozuměl. Výsledky kontroly nebudu zveřejňovat, ale ukážu vám o jaký problém se jednalo a že nebyl jediný.

Šedivý: Já upozorňuji na ty praktiky, ten výsledek může být dobrý. Oba to dobře víme.

Vařeka: Jsou věci, které není vhodné propírat. Dovolil bych si poprosit pana Krále. Vy máte zveřejněn zápis z jednání bytové komise a jsou tam i jména. Není to dobré a mohlo by to být v kolizi se zákonem.

Hovoří občan, hospodář Česko Ruské společnoti: Hovoří o činnosti a historii spolku.

20. 04. 2015 (21:30:49)  

Vařeka končí dnešní zasedání. Děkujeme za pozornost.

20. 04. 2015 (21:31:10)  Další články

Svaz obchodu: Otevření vybraných obchodů zásadně nezvýší mobilitu Svaz obchodu: Otevření vybraných obchodů zásadně nezvýší mobilitu "Zatímco na hračky nebo oblečení pro dospělé si jde klidně dva měsíce počkat, pastelky, oblečení pro nejmenší nebo ponožky lidé potřebují průběžně. Ne každý si navíc může dovolit k objednávce zboží za 50 korun platit dalších 110 korun poštovného," říká prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza. 18. ledna 2021   (14:04) Po nehodě na Příbramsku nadýchal cizinec 3,5 promile Po nehodě na Příbramsku nadýchal cizinec 3,5 promile Během dvou dnů řešili dopravní policisté na Příbramsku tři nehody, při kterých byli motoristé pod vlivem alkoholu. 18. ledna 2021   (11:19) Slyšel jsem rány a pak někdo řekl, „vezmi hlavně cigára“. Říká muž, který zadržel zloděje v Bohutíně Slyšel jsem rány a pak někdo řekl, „vezmi hlavně cigára“. Říká muž, který zadržel zloděje v Bohutíně Zastupitelé dnes rozhodnou o prodeji chaty Granit na šumavském Zadově Zastupitelé dnes rozhodnou o prodeji chaty Granit na šumavském Zadově O osudu nejen této rekreační nemovitosti se rozhodne již od 16:00, průběh jednání přineseme on-line. 18. ledna 2021   (06:31) Na Litavce dnes bez branek. Příbram remizovala s Plzní 0:0 Na Litavce dnes bez branek. Příbram remizovala s Plzní 0:0 Příbramští vedení bývalým plzeňským kapitánem Pavlem Horváthem jsou dál předposlední, ale mají zápas k dobru. 17. ledna 2021   (18:36) Lékový ústav zatím eviduje 70 možných nežádoucích účinků očkování Lékový ústav zatím eviduje 70 možných nežádoucích účinků očkování Jako následky očkování lékaři nebo pacienti nejčastěji hlásili zarudnutí kůže kolem místa vpichu nebo příznaky, které se podobají lehčímu virovému onemocnění. 17. ledna 2021   (16:56) Při předjíždění u Brodu dostala smyk a sestřelila zaparkované auto v protisměru Při předjíždění u Brodu dostala smyk a sestřelila zaparkované auto v protisměru Na výjezdu z Příbrami došlo v neděli odpoledne k dopravnímu omezení. 17. ledna 2021   (14:06) Přebytečné teplé oblečení můžete darovat lidem bez domova. Chybí hlavně ponožky, čepice a boty, říká ředitel Cipra Přebytečné teplé oblečení můžete darovat lidem bez domova. Chybí hlavně ponožky, čepice a boty, říká ředitel Cipra Bezdomovce trápí mrazy. Pomoci jim můžete i vy. 17. ledna 2021   (12:22) Konec množíren? Prodej či předání psa na veřejném prostranství bude minulostí Konec množíren?  Prodej či předání psa na veřejném prostranství bude minulostí
Až zmizí sníh, budeme se divit. Obyvatele Orlova trápí v Brdech nejen psí exkrementy Až zmizí sníh, budeme se divit. Obyvatele Orlova trápí v Brdech nejen psí exkrementy
Kodex redakce Reklama Pro média Kontakty
Provozovatel portálu pribram.cz Rosalota, s. r. o.
Žižkova 708
261 01 Příbram II

IČ: 02289288
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 217655.


Redakce zpravodajství portálu pribram.cz
Společnost Rosalota, s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
2014 - 2021 © Rosalota, s.r.o.Všechna práva vyhrazena. webdesign | websystem | KAO.cz