14. 7. svátek má Karolína
Dnes nás čeká první zastupitelstvo v tomto roce. Sledujte ho s námi

ON-LINE PŘENOS
18. ledna 2016   (06:37)
Dnes nás čeká první zastupitelstvo v tomto roce. Sledujte ho s námi

Přenos začíná krátce před 16. hodinou.Právě dnes od 16 hodin se bude konat první setkání zastupitelstva v tomto roce. To má prozatím na programu 15 bodů a to včetně zahájení a závěrečné diskuze.

Body se budou týkat například vyhlášením výběrového řízení na poskytnutí zápůjček z Fondu oprav a modernizace, zprávou kontrolního výboru za první pololetí roku 2015 a nebo koncepcí kriminality na roky 2016-2018. Další body se pak budou zabývat nakládáním s pozemky. 

Náš psaný online přenos začíná krátce před 16. hodinou.

Program:

1. a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů b) Schválení programu jednání c) Informace rady města
2 . Přísedící Okresního soudu v Příbrami – opětovné zvolení
3. Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.07.2015 do 30.09.2015 včetně plnění usnesení ZM za minulá období
4. Návrh na vyhlášení 1. výběrového řízení na poskytování zápůjček z fondu FOM (Fondu oprav a modernizace bydlení na území města Příbram) v roce 2016
5. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za I. pololetí 2015
6. Koncepce prevence kriminality na období 2016-2018
7. Žádost SVJ Příbram III, Dlouhá ulice čp. 102 o bezplatný převod pozemku pod domem
8. Záměr výkupu pozemků v k. ú. Příbram, Brod u Příbramě, Kozičín, Lazec, Zavržice, Zdaboř, Žežice
9. Žádost o prodej pozemků v katastrálním území Lazec
10. Žádost o prodej částí pozemků pod trafostanicemi v k. ú. Příbram, Březové Hory a Zdaboř
11. Bezúplatný převod pozemků p. č. 4233/119, p. č. 4233/121, p. č. 4246/95, p. č. 4246/109, p. č. 4246/110, p. č. 4501/11, p. č. 4514/1 vše k. ú. Příbram
12. Návrh kupní smlouvy týkající se pozemku p. č. 262/4 v k. ú. Kozičín
13. Návrh na sepsání souhlasného prohlášení o vlastnickém právu České republiky k pozemku p. č. 960/2, k. ú. Příbram
14. Různé
15. Diskuse, interpelace, závěr 

Tip redakce: Pokud nechcete, aby vám unikly aktuální informace, staňte se fanoušky naší stránky na Facebooku a budete 24 hodin denně v obraze.


zdroj: text i foto: pribram.cz

autor: Mj
Byli jsme přítomni a on-line

Vítejte při online přenosu ze zasedání městského zastupitelstva. Záznam připravuje zpravodajský portál pribram.cz.

Přepis vzniká v průběhu schůze, neobsahuje tedy doslovná vyjádření zastupitelů nebo občanů, ale jen parafráze. Upozorňujeme čtenáře, že jednání není reprodukováno zcela přesně a záznam tedy může obsahovat jazykové i významové nedokonalosti.

Příjemné sledování. MJ

18. 01. 2016 (15:52:21)  

Starosta Vařeka právě zahájil jednání. Omluveni jsou následující zastupitelé: Cikler, Pikrt, Molnár (dorazí později) a Svoboda. 

18. 01. 2016 (16:04:46)  

Ověřovateli Větrovský a Mráz.

18. 01. 2016 (16:05:24)  

1. a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů b) Schválení programu jednání c) Informace rady města

 
Vařeka: Navrhuji přidat bod - žádost o dotaci na nákup skříněk do šatny plaveckého bazénu. Schváleno.
 
Molnár: Prosím o zařazení bodu Zpráva o provedení kontrole na SZM - zimní stadion. Kontrolní výbor již bod uzavřel. Schváleno.
 
Větrovský: Navrhuji stáhnout bod č. 9. Odsouhlaseno.
 
Danda: Chtěl bych zařadit bod. Vyjádření paní Šperkové k jejímu ukončení poměru v CZSS. Myslel jsem, že byla zvolena v řádném výběrovém řízení. Pak jsme si poslechli vyjádření pana starosty o její osobě. Myslím, že by měla mít plné právo se vyjádřit na této schůzi. 
 
Kareš: Podporuji návrh pana Dandy. Měla by mít možnost se vyjádřit v rámci klasického bodu. Bylo by to férové. 
 
Stříbrnský: Je otázka, jestli to sem patří. A má paní Šperková zájem hovořit? Aby nemusela čekat do noci. 
 
Řihák: Taky se přimlouvám, abychom tento bod zařadili. Naše centrum je největší organizace, kterou máme. Nevidím důvod, proč by tento bod neměl být zařazen. 
 
Vařeka: Je nesmysl tady projednávat propuštění zaměstnance. 
 
Kyselák (T): Právně je věc vyřešena. To, co navrhuje pan starosta, že se to projedná během diskuze, je dostačující. 
 
Šedivý: Máte pravdu, že to zní strašně. Myslím, že bychom se měli dozvědět důvody. 
 
Danda: Formuloval jsem to jako vyjádření. Ano, byl to zaměstnanec, ale ředitel. 
 
Šedivý: Paní Šperková byla jmenována ředitelkou, tak musí být přece odvolána. 
 
Novotná - Kuzmová: Ve zkušební době je možné zrušit pracovní poměr, pak se nejedná o odvolání. K tomu může dojít po zkušební době. 
 
Dvořák: Budu rád, když se paní Šperková vyjádří, ale nemyslím, že na to musí být zvláštní bod. 
 
Kareš: Všichni víme, že zápis nemusí být doslovný. 
 
Větrovský: Pojďme o tom rozhodnout hlasováním. 
 
Stříbrnský: Všechno řekl pan Větrovský. 
 
Zařazení zvláštního bodu o jeden hlas neprošlo. 
 
Humlová: Navrhuji vyškrtnutí bodu č. 6. Materiály jsem dostala v neděli 10. ledna večer. Materiál má 90 stran a nestihla jsem ho celý dostudovat. Odložme ten materiál o měsíc. Materiál je pro mě neprostudovatelný. 
 
Řihák: Přimlouval bych se, abychom to dnes projednali. Kopíruje to dřívější plány. 
 
Stažení bodu nebylo odsouhlaseno.
 
Program jako celek odsouhlasený byl.
 

18. 01. 2016 (16:28:04)  

Informace:
 
Vařeka: Pozval jsem pana Janáka, aby vysvětlil situaci ohledně zastupování v kauze Příbramské teplárny.
 
Janák: Když jsem začínal pracovat pro město za 500Kč/hodinu byl jsem prošetřován policií. Účtoval jsem městu přibližně 20x méně než podle vyhlášky. Zjistil jsem ve spisech, že od roku 2000 je všechno špatně. Můj právní názor je takový, že technologie jako taková, zůstává součástí nemovitostí a investice nemění nic na tom, že vlastníkem zůstává město. 
 
Vařeka: Rád bych představil pana Štufku, který je vedoucím odboru investic. Přeji vám úspěch a klid na práci. 

18. 01. 2016 (16:50:07)  

2 . Přísedící Okresního soudu v Příbrami – opětovné zvolení

 
Rada doporučuje paní Valáškovou jako přísedící. 
 
Kyselák: Paní inženýrka je inventář soudu, není pochybnost, že by měla být zvolena.
 
Odsouhlaseno.

18. 01. 2016 (16:51:35)  

3. Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.07.2015 do 30.09.2015 včetně plnění usnesení ZM za minulá období

 
občan Brožík: Jsem předsedou SVJ jednoho bytového domu na Drkolnově. Mám nové smlouvy na vložení věcných břemen. 
 
Řihák: Chtěl jsem se zeptat na usnesení 113. Jedná se o bezpečnost škol. 
 
Švenda: Usnesení je plněno průběžně. Získali jsme zpětnou vazbu od škol. Ministerstvo neodhadlo množství prostředků, takže se dostalo jen na jednu školku. 
 
Zastupitelstvo vzalo předloženou zprávu na vědomí.

18. 01. 2016 (16:58:46)  

4. Návrh na vyhlášení 1. výběrového řízení na poskytování zápůjček z fondu FOM (Fondu oprav a modernizace bydlení na území města Příbram) v roce 2016

 
Rada doporučuje schválit. Lhůta by byla do 10. února. 
 
Bez diskuze odsouhlaseno.

18. 01. 2016 (17:00:35)  

5. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za I. pololetí 2015

 
Molnár: Předkládá se opětovně, protože v prosinci jsem se nemohl zúčastnit.  
 
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

18. 01. 2016 (17:03:09)  

6. Koncepce prevence kriminality na období 2016-2018

 
Rada doporučuje schválení. Zpracováno dle metodiky ministerstva vnitra. 
 
Řihák: Probíráme důležitý bod, který ovlivní život města na několik let. Podpořím to, navazuje to i na to, co se dělalo v minulosti. Myslím si, že prevenci by měl mít na starosti jen jeden člověk, který by neměl dělat nic jiného. 
 
Koncepce byla schválena.

18. 01. 2016 (17:09:17)  

7. Žádost SVJ Příbram III, Dlouhá ulice čp. 102 o bezplatný převod pozemku pod domem

 
V roce 2009 byla schválena privatizace bytů. Domníváme se, že by se mělo postupovat jako v domech, kde vlastnictví bylo 100%.
 
Humlová: Chci upozornit, že to druhé usnesení je právní nesmysl. Podporuju, aby se to řešilo darem. 
 
Rotter: Podporuji, co říkala paní Humlová.
 
Říhová: Část majitelů se vyměnila. Jak to pak vysvětlíme těm, kdo museli odkoupit?
 
Vácha: Názor zastupitelů TOP 09 je nedarovat, ale odprodat za 700 Kč.
 
Kyselák: Připojuji se k paní Říhové. 
 
Řihák: Už jsme materiál projednávali v září. Nemám problém s darováním.
 
Hlasuje se prodej SVJ za 700Kč/metr. Neodsouhlaseno.
 
Nyní se hlasuje o daru. Odsouhlaseno.
 

18. 01. 2016 (17:22:16)  

8. Záměr výkupu pozemků v k. ú. Příbram, Brod u Příbramě, Kozičín, Lazec, Zavržice, Zdaboř, Žežice
 
Rada nedoporučuje. 
 
Humlová: Proč bychom měli projednávat záměr, když nám to neukládá zákon? Je to nadbytečná administrativní zátěž.
 
Volný: Tady došlo k nedorozumění, co se myslí tím záměrem. Jde o vyjádření vůle zastupitelstva. Na základě toho by se jednalo a podobně.
 
Dvořák: Rozumím paní kolegyni, je to rozsahem šílený materiál, ale je zpracován precizně. Musíme se k tomu nějak vyjádřit.  Město pozemky nepotřebuje a nemá na ně ani peníze. 
 
Kyselák: Máte pocit, že společnost může pozemky nějak využít?
 
Volný: To nebudou, koupili to "na kšeft". 
 
Kyselák: Pro nás to má význam jenom, aby byl pořádek v pozemcích, jinak vůbec. 
 
Kareš: O tom nemá cenu ani jednat. 
 
Říhová: Je mi líto práce, které město věnovalo materiálu. Podle mě je to pod hranicí projednatelnosti. Není tam řečeno nic k žádnému z pozemku, proč by je město mělo vykupovat. 
 
Rotter: Pojďme schválit záměr za korunu.
 
Vařeka: V rozpočtu na to peníze nemáme. 
 
Kyselák: Mám pocit, že hlasujem o něčem, o čem moc nevíme. Paní Říhová má pravdu.
 
Dvořák: Pojďme ten záměr zamítnout, nepitvejme jednotlivé pozemky. Firma to za korunu neprodá, nezaplavujme naše úředníky. 
 
Řihák: Podporuji, co bylo řečeno. Přišla žádost, musíme jí projednat. Materiál je připraven dobře. 
 
Rotter: Stahuji svůj návrh a podpořím radu.
 
Zastupitelé neschválili záměr.
 

18. 01. 2016 (17:49:24)  

Bod 9 byl stažen.

18. 01. 2016 (17:49:52)  

10. Žádost o prodej částí pozemků pod trafostanicemi v k. ú. Příbram, Březové Hory a Zdaboř 
 
Řihák: Chtěl bych požádat o krátkou přestávku po tomto bodě.
 
Humlová: Měli by zaplatit i geometrické plány. 
 
Volný: Ty bychom samozřejmě neplatili, to si nechá vyhotovit společnost. 
 
Zastupitelstvo odsouhlasilo.
 

18. 01. 2016 (17:55:11)  

Vyhlášena 15ti minutová přestávka.

18. 01. 2016 (17:55:35)  

11. Bezúplatný převod pozemků p. č. 4233/119, p. č. 4233/121, p. č. 4246/95, p. č. 4246/109, p. č. 4246/110, p. č. 4501/11, p. č. 4514/1 vše k. ú. Příbram

 
Volný: Jedná se o formální materiál. 
 
Říhová: Ohlašuji kolizi zájmů.
 
Řihák: Upozorňuji, že jsme tento bezplatný převod schválili již v roce 2013. Jednali jsme od té doby dál? 
 
Kareš: Nejlukrativnější pozemky tam nejsou uvedeny. Požádejme znovu Diamo o ty lukrativní pozemky, kdybychom jim představili návrh na vybudování sportoviště, mohli by být vstřícní. 
 
Řihák: Bylo by dobré přijmout to, co říkal pan Kareš. 
 
Kyselák: Ohlašuji také střet zájmů, nebudu hlasovat. 
 
Odsouhlaseno i s návrhem Petra Kareš. 

18. 01. 2016 (18:36:10)  

12. Návrh kupní smlouvy týkající se pozemku p. č. 262/4 v k. ú. Kozičín

 
Odsouhlaseno bez diskuze. 

18. 01. 2016 (18:38:10)  

13. Návrh na sepsání souhlasného prohlášení o vlastnickém právu České republiky k pozemku p. č. 960/2, k. ú. Příbram

 
Rada doporučuje schválit. 
 
Bez diskuze odsouhlaseno.

18. 01. 2016 (18:42:12)  

14. Podání žádosti na projekt Aquapark Příbram - rekonstrukce šaten a hygienického zázemí.

 
Rozpočet  celkem 7 milionů.
 
Humlová: Proč nemáme nepovinné přílohy, za něj jsou body navíc. 
 
Poláková: V současné době máme jen investiční záměr, bodová kritéria nejsou zvěřejněna. Původně jsme připravovali jiný projekt, který nesplňoval základní přijatelnost. Je to náhradní projekt. 
 
Kareš: Víme, jaká je situace na SZM. Chodím tam neustále a to zásadní se stále nemění. Jsem rád, že k tomu dochází.
 
Švenda: Pracovní skupina připravuje návrh rekonstrukce aquaparku. Tento nápad chceme podrobit širší diskuzi v této skupině, aby to dávalo hlavu a patu z hlediska celku.
 
Šedivý: Máme v rozpočtu povinnou spoluúčast?
 
Dvořák: Máme celkový investiční blok, takže je do čeho sáhnout.
 
Odsouhlaseno.

18. 01. 2016 (18:48:14)  

15. Zpráva o provedené kontrole na SZM - středisko zimní stadion.

 
Holobrada s většinou pochybení nesouhlasí. Kontrola HZS zjistila pochybení ohledně aktualizace dokumentů. Zařízení strojovny obsluhuje personál, který není řádně proškolen. 
 
Sirotek (vedoucí kontroly, člen kontrolního výboru města): Pan Taubr, který zajišťuje veškerou periodiku revizí, pochybil a neuvědomil si a proto ve své zprávě obhajuje SZM, ale pochybení je u vedení SZM, protože to si má vést tu periodiku školení a revizí v nějakém plánu. A ten nám nebyl předložen a možná ani nebyl zpracován. SZM měli 3 dny, aby si dali dohromady to, co budeme potřebovat. Vedení SZM nedostatky neodstranilo. Strojníci byly rok a 4 měsíce neproškoleni. Náhrady škody by případně šly za městem a SZM.  
 
Švenda: Chtěl bych požádat o vyjádření i pana Holobradu. Pan ředitel nedostal žádnou roční odměnu. 
 
Holobrada: Naše obsluha je školená s prokazatelným přezkoušením. Strojník měl doložit zpětně odbornost. Když kontrolní výbor žádal o osvědčení, tak náš pracovník přehlédl to, že se má zajímat i o prezenční listinu periodického školení. Měli jsme nejstarší ledovou plochu v republice, která fungovala bez nějakého velkého úniku. Myslím, že obsluha svojí práci provádí dobře. Ale uznávám, že administrativní část byla ve špatném stavu.
 
Kareš: Dobrá práce od kontrolního výboru. Je to opravdu kvalitně posouzené. Nic se nezměnilo. Připadá mi neodpovídající panu Holobradovi uložit řešit tyto úkoly. Když tady někdo něco vyvede, tak se, pane starosto, budu ptát taky vás. Mně z toho plyne, že se pan Holobrada několik let vůbec nezajímal o papíry. Myslím, že SZM by mělo být aktualizované a mělo mít jinou strukturu. Některé příspěvkové organizace by se měly řešit razantně a transformovat do modernější formy. 
 
Král: To bylo tak vyčerpávající, že stahuji svůj příspěvek.
 
Švenda: Nedomnívám se, že zde dokážeme dořešit otázku proškolení. Myslím, že návrh je zcela adekvátní.
 
Větrovský: Také myslím, že se bude pracovat na odstranění nedostatků a pan Holobrada přišel o odměnu, což je potrestání za ta pochybení a nevím co teď víc dělat. Není to úplně lehké se o to starat. 
 
Řihák: Chci poděkovat panu Němcovi, že nám materiály poslal již v pátek. Přečetl jsem si protokol o kontrole a jsou tam samé hrubé nedostatky. Podle životního prostředí tam nebylo nic tak vážného, aby se dávala pokuta. Zápis od hasičů také není tak špatný. Myslím, že bychom měli podpořit to, co navrhl pan Švenda. Tu otázku proškolení tady teď nevyřešíme.
 
Vařeka: Kontrolní výbor byl 11. listopadu seznámen s výsledky. Vnitřní audit případ dále šetří. Zpráva bude každým dnem.
 
Kareš: Mám pocit, že ten pan Taubr je tam nějak placený, ale nevím, kde jsem to viděl. 
 
Holobrada: Dělal ten plán revizí a i některé revize.
 
Švenda: Co se týče pana Taubra a jeho autority, tak odborník to je. 
 
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o provedení kontroly SZM a ukládá řediteli neprodleně odstranit závady a předložit zprávu o bezpečnosti provozu zimního stadionu. Rada prověří tato zjištění a informuje zastupitelstvo. 
 

18. 01. 2016 (19:16:15)  

Bod 16. Různé.
 
Šperková: Dneska jsem přišla sama a dobrovolně, abych reagovala na vyjádření pana starosty v tisku. Přimělo mě k tomu jeho poslední vystoupení na zastupitelstvu. Ráda bych uvedla na pravou míru to ukončení pracovního poměru. Překvapily mě dvě věci, odpoledne po ukončení mého poměru teprve jednala rada města. Je to běžný postup? V tisku mě překvapilo, že jsem se nedohodla s vedením města na pokračování ve své funkci. Já žádnou nedohodu necítím, tady byl jednostranný akt ukončení. To je to, co mě vyprovokovalo k mediálnímu vystoupení. Požádala bych radu, jaké byly důvody, které starosta sdělil?
 
Kuzmová: Rada jmenuje nebo odvolává ředitele příspěvkové organizace. Další postupy byly konzultovány s příslušným ministerstvem. 
 
Vařeka: To nedohodnutí s vedením města je obecná formulka, která nikomu neubližuje. Mohli jsme napsat, že jsme s vaší prací nebyli spokojeni. Takže se omlouvám, že jsme byli neutrální. Na dobu zkušební se někdo přijímá, abychom zjistili, jestli se s dotyčným dobře spolupracuje a i proto, aby se nemuselo zdůvodňovat, proč se s dotyčným nepokračuje. Normální nejsou vaše reakce.
 
Šperková: Mě skutečně nepotěšilo vaše alibistické vyjádření, že jsem se nedohodla.
 
Vařeka: Ano. Až budeme někoho propouštět pro neschopnost, tak to tak uvedeme. 
 
Šperková: Já od vás žádám písemné vyjádření, proč hlasovala rada a jaké důvody byly uvedeny.
 
Kareš: Nám jste v médiích uvedl několik důvodů, proč byla propuštěna. Ona má zápisy, že jí byly dány za vinu nedostatky, které měl řešit někdo jiný, třeba pan Strakula. 
 
Vařeka: To snad nemyslíte vážně, že bychom to tady měli probírat. Takto dehonestovat zastupitelstvo.
 
Kareš: Paní Šperková reaguje na to, co jste řekl vy nám. Vás jsme si také vyslechli, tak proč ona by neměla mít právo na to reagovat. Pokud má zápisy, že opravu počítače a zakoupení zařízení proti štěnicím měl na starosti pan Strakula, tak tady byly řečeny nepravdy. Je mi paní Šperkové i celé situace líto. 
 
Vařeka: Nebyla jste schopna nastavit funkční systém. Naše představy o vašem fungování se nesetkali s vaší představou. Pan Kareš mluvil o pantofli a pokud někdo není schopný takovýto problém vyřešit a nechá 6 týdnů zaměstnance kulhat o jedné noze, tak s ním nemám porozumění.
 
Šperková: Pane starosto, vypracovat ten audit - to jsem od nikoho nedostala, ale neznamená to, že se na tom nepracovalo.
 
Ženíšková: Paní inženýrko, udivuje mě, že jste se nechala zatahat od pana Kareše do politických intrik. Jeho chování je již přes čáru. Byla jste ve funkci 3 měsíce a ve zkušební době a nebyla jste se schopna seznámit ani s fungováním všech středisek. Azylový dům jste navštívila až na můj pokyn. Dostávala jste impulzy o nespokojenosti a nereagovala jste na ně. A když, tak už většinou pozdě. U mě v kanceláři jsme vás několikrát vyzývala k nápravě. Vaše vystupování je nefér. Měla byste se nad sebou zamyslet. 
 
Šperková: Lžete v tom, že jsem byla vtažena do nějakých manipulací. Lžete. Přišla jsem se vyjádřit na základě vystoupení pana starosty na minulém zastupitelstvu. Já myslím, že jste se předvedli sami. Jsem tu já sama, dobrovolně.
 
Ženíšková: Ráda bych tomu věřila.
 
Vařeka: Já tomu nevěřím. 
 
Šperková: Úvodem naší schůzky paní Ženíšková říkala, že výtky nejsou směřovány mě, ale paní Pelikánové. Na této schůzce jsem se vyjádřila i k panu manažerovi kvality služeb. Případ rozbitého počítače - je o tom zápis a bylo rozhodnuto, že se vše bude řešit najednou ve spolupráci s firmou. Úkol byl svěřen manažerovi kvality a služeb, ale je pravda, že do mého odchodu úkol nesplnil. Po zjištění štěnic byla zavolána odborná firma. Nákup čističe měli na starosti jiní zaměstnanci. Když jsem zjistila na následující poradě, že parní čistič ještě zakoupen nebyl. 
 
Vařeka: Nedehostunujte zaměstnance.
 
Šperková: Vy jste to hodil na záda mě. 
 
Kyselák (T): Jsem v šoku. Je otázka právní a otázka korektnosti. Tato konfrontace nepatří na zastupitelstvo. Vedení města ve zkušební době nemusí říct ani slovo, vy sama zveřejňujete špínu proti sobě. Vy bojujete politický boj, chcete poškodit vedení radnice. 
 
Kareš: Myslím, že na to právo má. Reaguje na obvinění, která zde vznikla. 
 
Šperková: Jak obviňuji město?
 
Ženíšková: Jestliže vám někdo ze zaměstnanců neplnil pokyny, můžete zato sama. 
 
Vařeka: Jak tedy případ se štěnicemi byl vyřešen?
 
Šperková: Byl vyřešen tak, že byla najata odborná firma. 
 
Vařeka: Aha, takže nevíte. Pracovníci si půjčili od TS horkovzdušnou pistolí tam upalovali ty štěnice.
 
Šperková: Není to pravda. 
 
Vařeka: To přece není normální to tady řešit. Toto jste chtěli, milá opozice?
 
Šedivý: Mě do toho nepleťte. 
 
Řihák (T): Chtěl jsem říct, že pan Kyselák porušuje jednací řád. Řiďte zastupitelstvo. 
 
Brožíková (T): Apeluji, abyste tuto diskuzi ukončil. Personální otázky má řešit rada.
 
Šperková: Mám pocit, že paní Boržíková ani Kyselák mě vůbec nechápu. Já se nebavím o ukončení pracovního poměru. Chtěla jsem reagovat na to, co padlo v tisku. 
 
Vařeka: Já se dočetl něco, co byla průkazná lež, akce vyvolá reakci. 
 
Šperková: Po zjištění výskytu byla najata odborná firma. Návrh na zakoupení čističe byl předložen 6.10. Na následující poradě 20.10. jsem zjistila, že zakoupen nebyl, pověřila jsem někoho jiného a ten samý den byla odeslána objednávka. Odsouhlasila jsem vyšší cenu, protože to byl profi čistič a byl zakoupen z dotace. 
 
Vařeka: Před chviličkou jsme prokázali, že jste netušila, jak to proběhlo. Držila jste se papírů, ale jak to celé bylo, o tom jste neměla ani páru.
 
Šperková: Nesouhlasím s tím. Vedoucí sociální služby po mě žádala nákup teplovzdušné pistole, ale s tím jsem nesouhlasila, protože jsem to považovala za nebezpečné. Psal jste, že po mě nezbyl žádný dokument. Za celé 3 měsíce jste nebyl v centru ani jednou. Nemáte právo psát veřejně, že nezbyl žádný dokument, protože o tom nemůžete vědět. Samozřejmě, že nějaký byl. I podle vyjádření spolupracovnic jsem se na tom podílela aktivně. 
 
Ženíšková: Co se týče štěnic...je na to třeba reagovat hned. Vedoucí si to řešila sama, zatímco vy jste objednávala nějaké přístroje. Žádný dokument po vás mi předán nebyl. Co se týče dotací, byla najmuta agentura, která to obstarává. Vy jste u toho byla přítomna, ale nemyslím, že byste na tom měla velkou zásluhu. 
 
Šperková: Paní místostarostka u tohoto jednání samozřejmě nebyla, takže nemyslím, že je to od ní fér. Panu Strakulovi jsem podepsala ukončení ve zkušební době, když jsem se dozvěděla, že ani po 3 měsících neodevzdal výpis z rejstříku trestů. To byl můj důvod. Pan starosta se schovává za nějaké 3 vedoucí, kteří prohlásili, že půjdou buď oni nebo pani Šperková. 4 ze 6 mě kontaktovali, že nic takového neřekli. 
 
Stříbrnský: Vážení kolegové, jsem z toho opravdu rozčarován. Nenosme toto napadání na zastupitelstvo. Myslím, že vystoupení bylo oprávněné vzhledem k minulému, ale dejme si to na to pozor. Pokud jsou pochybnosti o průběhu, ať to prošetří kontrolní výbor. Tady pro to není prostor. 
 
Vařeka: Co by měl prošetřit?
 
Stříbrnský: Jestli bylo ukončení v průběhu se zákonem. 
 
Němec: Bylo v souladu se zákonem. 
 
Molnár (T): Pokud nám chcete zadat úkol, musí se to odhlasovat.
 
Stefanidesová: Nejde mi do hlavy, proč pan Strakula nedodal výpis. 
 
Ženíšková: Pan Strakula ho samozřejmě dodal.
 
Novotná - Kuzmová: Výpis je součástí spisu na městkém úřadě. Jsou to naše podklady, které nemůžeme poskytovat dál. Pokud nebyl dodán, musí to řešit ředitelka.
 
Kareš: Myslím, že nebude právní díra v tom ukončení poměru. Jde o to, že nějakým způsobem zde byly její kroky popisovány a přesně na to paní Šperková reagovalo. Pokud se něco veřejně tady vzneslo, tak na to přece může reagovat. Paní Ženíšková, to mě strašíte, že uděláte opatření? Vy mě můžete strašit, čím chcete. Budu se tomu vždycky jenom smát. 
 
Vařeka: Zanechte ty invektivy.
 
Kareš: To začala paní Ženíšková. Proberu to s právníky. Poprosil bych vás o odpověď na to, jestli v rámci činnosti sociálně aktivizačních služeb mají tyto činnosti přejít pro město a jestli to neohrozí Charitu Příbram. Jak máte zajištěno fungování této služby a to personální a finanční. 
 
Vařeka: Jsou tu zástupci charity, ti nemohli vědět, co se tady bude probírat. Muselo to být připravené. 
 
Ženíšková: Pane inženýre, klidně si záznam pusťte. Intrikujete ve městě, dehonestujete moji osobu a mé přátelé i mojí osobní rodinu. Sáhněte si do svědomí sám. To, že sem přizvete charitu je další komplot, který jste připravil. Je mi líto, že se do toho zapojila právě i charita. 
 
Říhová: Podceňuje se ukončení pracovního poměru. Neznám nic bližšího než jsem četla na příbramských portálech. Trochu mi běhá mráz po zádech. Centrum bude hledat nového šéfa a to, co se odehrává určitě nepřitáhne davy zájemců o tuto pracovní pozici. Vedení radnice by si mělo vzít poučení, že pracovní poměry by se měli řešit jinak. Naše zastupitelstvo není soudní tribunál. 
 
Vařeka: Vedení města je to poslední, kdo chce takovou mediální válku.
 
Danda: Myslím, že ona by tady neseděla, kdybyste se na posledním zastupitelstvu choval jako chlap a jako hulvát. To je podle mého hrubá chyba. Nejste u mě chlap.
 
Vařeka: Přiznávám, jsem vinen použitím nadsázky, ale paní Šperková poškozuje jméno centra a tuto atmosféru přenáší i do budoucna. Přitáhl jste to sem vy.
 
Danda: Kdybyste se nechoval jako hulvát, tak by tu nebyla. Jinak se chováte k paní Stefanidesové, Šperková a jinak k paní Ženíškové.
 
Vařeka: Já nevyvolal tuto mediální válku. Ta prapůvodní příčina je zela jasná. 
 
Danda: Vy jste jim také uškodil. Čekám, kdy se paní Šperkové omluvíte, co jste o ní tady řekl. Urážejte náš chlapi, ale k ženám se chovejte slušně.
 
Vařeka: Paní Šperková, omlouvám se vám za použitá hyperboly. To samé by mělo platit na pana Kareše. 
 
Řihák: Ono to je už od odvolání pana Šedivého. Doteď nevím proč. Pak byl jmenován krizový manažer, ale nevím, že by tam byla nějaká krize. Paní Šperkovou neznám a na ničem jsem se s ní nedomlouval. Jak se to tu k sobě chováme. Já měl v prosinci obrovský klid, když jsem nebyl na minulém zastupitelstvu. Pane starosto, vy opravdu křičíte na ženy. My jako chlapi sneseme víc. To, kam se to vede, že hned napadnete celou opozici, že za něco můžeme...Když jsem byl starostou, tak mě pan Švenda taky štval, ale nechali jsme ho. Paní Šperkovou obdivuju, že tady vystoupila a že to řekla. 
 
Ženíšková: Děkuji za vyjádření, že politika do sociálních služeb nepatří. To co předvádíte, je nehoráznost. Dehonostujete mi tady centrum. Nevím, jaký je zájem pana Kareše, ale pokud tolik touží po tom křesle, pojďte si sem sednout. Já o ta koryta nestojím. Až seženete dostatek hlasů, tak to udělejte. 
 
Šedivý: Je mi smutno. Opravdu smutno. kdo tady první zpolitizoval sociální služby? Právě vy, když jste mě odvolali. Vynechte mě, že jsem něco organizoval. Nikdy bych se k tomu bodu nepřihlásil, protože jsem v tom dělal. Vedení se měnilo víckrát než za celé fungování Pečovatelské služby. U výběrového řízení se děly věci, se kterými nemohu souhlasit a zavání to podezřením. Nevím, proč je jmenovaný Strakula a Hejduk, když je tam statutární zástupce, kterým byla paní Pelikánová. Paní inženýrku jsem si pamatuji akorát z VZP, jinak jí neznám. Tady mi napovídají, že centrum ještě není zapsané, což je hrozná ostuda. Radši skončím, nebo budu sprostší než vy, pane starosto.
 
Ženíšková: Paní Pelikánové skončil pracovní poměr.
 
Vařeka: To jsou ty věci, které by neměly zaznít, že to nefunguje. Systém je nastaven dobře. To, že tam nemůžeme najít vhodnou osobu, se stává. Zažil jsem to již mnohokrát. Tato negativní reklama, kterou jste předvedl, to je sprosťárna.
 
Němec: Soud měl problémy se zapsáním centra. Byl jsem tam osobně a soud moje připomínky uznal. Na soudě se změnil způsob zapisování, je tam teď nepořádek. 
 
Král: Nezdá se mi zcela normální, aby organizace, která funguje od července nebyla zapsána, ale to je pocitová záležitost. Stejně tak se mi nezdá, aby jeden z manažerů předkládal rejstřík po roce, vzbuzuje to podezření, že například čekal na výmaz. Paní Šperkovou dnes vidím poprvé. Na mě celý ten projekt působí tak, že se jedná pouze o administrativní úkony a personálně na to nemáme. Celý projekt vidím jako velmi neúspěšný s tím, že tu byla zmínka, že se nejedná o politickou dráhu, ale tu politickou odpovědnost tady musím připomenout. Mluvím za Šanci pro Příbram a dávám ke zvážení další setrvání ve funkci paní bakalářky Ženíškové. Neměli bychom čekat na další nepovedené kauze, které se budou dít. Pan starosta by měl spojovat, ale dnes jsem to takto neviděl.
 
Vařeka: My máme problém s obsazením centra. to, že jsme udělali 2 pokusy a ty nevyšly, to je také pravda. Můžete mi říct, když říkáte, že máme zvážit setrvání paní místostarostky, co jiného kritizujete? 
 
Král: Vy jste mě snad neposlouchal. Zajímá mě chod města. Co se týče sociálních služeb, byl jsem svědkem určitých připomínek k více krokům jako je nízkoprahové centrum a personální obsazování. Vidíte sám, jak daleko jsme dostali projekt centra sociálních služeb. Toto je přesně ukázka toho, jak ne. Starosta má spojovat zastupitele a občany. Od 1. července, kdy se centrum otevřelo, se ty příkopy jen prohlubují. Někdo musí nést politickou odpovědnost. 
 
Vařeka: Jmenoval jste personální obsazení a nízkoprahové centrum, které je posunem kupředu. Proti všemu, o co se snažíme, tady někdo organizuje toto představení a všichni říkají, že v tom nemají prsty. Máte něco konkrétního?
 
Král: Všechno co jsem chtěl sdělit, jsem sdělil. Děkuji

18. 01. 2016 (21:17:52)  

Větrovský: Můj příspěvek moc smysl nemá. Také je mi smutno. Je to ostuda našeho města a nás všech. 
 
Řihák: Ta diskuze už k ničemu nevede. Nevím, jestli na mě paní místostarostka reagovala, ale říkala "Dehonostujete mi centrum sociálních služeb". To není vaše centrum, ale občanů Příbrami. To je ten hlavní problém. Přijdou sem lidé z charity a vy je rovnou napadáte. Pan Král to řekl hezky, že prohlubujete příkopy. Kam až dojdeme? Ať vám cokoliv řekneme, tak budeme mít zítra v Příbrami zle. 
 
Vařeka: I charitu do toho zatáhneme, to snad nemyslíte vážně. 
 
Humlová: Netušila jsem, co se tady bude projednávat, měla jsem to připravené dopředu. V tom výběrovém řízení není spousta věcí. Například termín, do kdy se musí lidé přihlásit. To snad ani není výběrové řízení, ale taková poptávka. Je to funkce ředitele, nemělo by tam být i lustrační osvědčení? Podařilo se vám pohřbít dobrou myšlenku. Chybí tady obyčejná lidská slušnost.
 
Kuzmová: Nejedná se o výběrové řízení dle zákona o úřednících. Bylo poptáváno několik firem, aby zorganizovalo "výběrové řízení". Byly poptány firmy od 43 až po 110 tisíc. S touto firmou už jsme měli zkušenosti u Městských lesů. Záruky jsou dány ve smlouvě, která je zveřejněna. Všechny doklady budeme chtít doložit. 
 
Vařeka: Co se týče kvapnosti, tak tam byl problém zůstal s personálním obsazením stejný.
 
Šedivý: Pane starosto, vyprošuji si, abyste říkal, že já dělám dehonostaci sociálních služeb. Děláte jí vy. Znám všechny lidi i klienty a vím, jak jsou znechuceni. Neobracejte to proti mě. V sociálních službách jsem pracoval víc než paní Ženíšková. Poslední člověk, který to byl schopný řídit, byla paní Pelikánová. S takovýmto maglajzem jsem se ještě nesetkal. Je smutné, že město si už neumí vybrat vedoucího pracovníka. Ono se ohánět, že jsme takto vybrali i šéfa Městských lesů, tam to bylo jednoduché, protože pan Chytka měl zkušenosti s institucí. Teď si rýpnu do TOP 09. Je mi vás líto...
 
Vařeka: Vy jste vzali člověka do Městských lesů, co měl základní vzdělání. 
 
Ženíšková: Centrum funguje. To že má dočasného ředitele nebrání poskytování služeb. Posunuli jsme se obrovsky dopředu. Za to dílo děkuji všem, kteří se na tom podíleli a trvám si na tom, že je to správně. Nízkoprahové centrum - jen dvě čísla. Od 1. listopadu se ubytovalo 125 lidí v provizorní službě, kterou máme. Předpokládám, že agentura nám pomůže vybrat.
 
Kareš: Pan Král nezpochybňoval nízkoprahové centrum. Chtěl jsem, aby promluvila paní Šperková, protože byla nařknuta za věci, u kterých ona tvrdila, že byly jinak. Nic o vás nepíšu. Myslíte si, že mi zato stojíte? Jde mi jen o to, aby mohla paní Šperková říct svůj názor. Ona tvrdí, že situace je úplně jiná. Jak to tedy bude s aktivizačními službami? Nejdeme do střetu s charitou? Mohl byste nám podat informaci, kam se posunula situace ohledně odvolání rady Svazu pro vodovody a kanalizace. Kam ten proces došel? 
 
Vařeka: Na obě poslední otázky vám odpovím písemně, už jsem unavený, abych se pouštěl do takovýchto témat. To by nebralo konce.
 
Kyselák: Vážení zastupitelé, jsem přesvědčen, že naše debata se dostala někam, kam se dostat neměla. Už nás to přestává bavit a je to naprosto nekonstruktivní, pouze jitříme emoce. Pro mě debata nedonesla naprosto nic. Jen na tom mohou vydělat naše ženy, protože jsme se dohodli, že je budeme chránit. Nemohu souhlasit s panem Králem o příkopech. Jestli hodnotím situaci, že nemáme lidi k dispozici, tak to neznamená, že něco je špatně. Navrhuji skončit tuto diskuzi.
 
Humlová: Byly bych ráda, kdybych měla víc času na prostudování materiálů. Potřebuji na tom alespoň dva víkendy. Ve všední den nemám moc času. 

18. 01. 2016 (21:18:08)  

Jednání bylo ukončeno, děkujeme za sledování,.

18. 01. 2016 (21:18:26)  Související články

Vláda podpořila návrh Senátu dát do Listiny právo bránit život se zbraní Vláda podpořila návrh Senátu dát do Listiny právo bránit život se zbraní Senát chce ústavní novelou rozšířit listinu o ustanovení, že "právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon". 13. července 2020   (20:58) Prostředky z transparentního účtu se bude pomáhat  i děkovat Prostředky z transparentního účtu se bude pomáhat i děkovat Na začátku dubna město Příbram vyhlásilo veřejnou sbírku, kam mohli a doposud mohou přispět všichni, kteří chtějí pomoci osobám postiženým koronavirem nebo poděkovat těm, kteří se o pomoc zasloužili. 13. července 2020   (09:25) ANO si v průzkumech dál udržuje pozici suverénně nejsilnějšího uskupení na české politické scéně ANO si v průzkumech dál udržuje pozici suverénně nejsilnějšího uskupení na české politické scéně ANO ve volebním modelu s náskokem dál vede před Piráty a ODS. 12. července 2020   (16:49) STAN: Kraj tvrdí, že je transparentní, ale z jeho účtu nekontrolovaně odtekly miliony STAN: Kraj tvrdí, že je transparentní, ale z jeho účtu nekontrolovaně odtekly miliony "Středočeský kraj tvrdí, že je transparentní, ale z jeho účtu nekontrolovaně odtekly miliony za externí právní služby," uvedli v tiskové zprávě Starostové a nezávislí. 10. července 2020   (08:10) Středočeské nemocnice dostanou dotace na krytí výdajů v souvislosti s COVID-19, do Příbrami míří přes 18 milionů Středočeské nemocnice dostanou dotace na krytí výdajů v souvislosti s COVID-19, do Příbrami míří přes 18 milionů Celkem 152,68 milionu korun poskytne oblastním nemocnicím ze svého rozpočtu Středočeský kraj pro krytí dodatečných výdajů nad rámec stanovených standardních výdajů oblastních nemocnic, a to na zajištění ochrany veřejného zdraví v souvislosti s pandemií COVID-19. Rozhodli o tom středočeští zastupitelé na svém mimořádném jednání 9. července 2020. 9. července 2020   (11:58)


Nepřehlédněte

Na výročí Gottových narozenin jsou venku první záběry nového filmu Na výročí Gottových narozenin jsou venku první záběry nového filmu "Je to náš dar k narozeninám, dar, který sice nemůžeme předat osobně, který nás ale naplňuje radostí," uvedla režisérka filmu Olga Malířová Špátová. 14. července 2020   (13:06) Nepřehlédněte S horkými léty roste obliba klimatizací. Jak je vybírat, provozovat a jak s nimi naložit, až doslouží? S horkými léty roste obliba klimatizací. Jak je vybírat, provozovat a jak s nimi naložit, až doslouží? Dlouhodobě velmi horká léta zvyšují mezi lidmi zájem o klimatizace. 13. července 2020   (09:52) Nepřehlédněte Naučná stezka Olšina představí návštěvníkům neznámou Šumavu, k vidění bude i budka pro ptáky lidské velikosti Naučná stezka Olšina představí návštěvníkům neznámou Šumavu, k vidění bude i budka pro ptáky lidské velikosti Realizace trvala necelý rok a vyžádala si náklady přes 24 milionů korun. 10. července 2020   (20:44) Nepřehlédněte Epidemie koronaviru nám mnohé vzala, ale i dala, říká šéfredaktor pribram.cz Epidemie koronaviru nám mnohé vzala, ale i dala, říká šéfredaktor pribram.cz „Museli jsme přejít ze zavedeného redakčního systému a dosavadní praxe na úplně jiný režim,“ uvedl v rozhovoru majitel a šéfredaktor pribram.cz Tomáš Pečenka. 8. července 2020   (06:09) Nepřehlédněte Jaroslav Starka: Když se liga nedohraje, my nepadáme, jsem nadšený Jaroslav Starka: Když se liga nedohraje, my nepadáme, jsem nadšený Pro šéfa příbramských fotbalistů nepřichází v úvahu další posunutí termínové listiny kvůli karvinské karanténě. "Už teď se to posunulo o pár dní ve druhé lize kvůli Třinci, teď i první liga. Lidi mají pak dovolené, všechno je domluvené, plánujeme nějaký start přípravy na další sezonu. Za mě to prostě nejde," prohlásil prezident 1.FK Příbram Jaroslav Starka. 3. července 2020   (08:07) Nepřehlédněte


Další články

Na výročí Gottových narozenin jsou venku první záběry nového filmu Na výročí Gottových narozenin jsou venku první záběry nového filmu "Je to náš dar k narozeninám, dar, který sice nemůžeme předat osobně, který nás ale naplňuje radostí," uvedla režisérka filmu Olga Malířová Špátová. 14. července 2020   (13:06) Nepřehlédněte Roušky v MHD se možná vrátí od října či listopadu Roušky v MHD se možná vrátí od října či listopadu Hasiči vyjížděli k požáru dřevníku do Nečína Hasiči vyjížděli k požáru dřevníku do Nečína Při události nedošlo ke zranění osob 14. července 2020   (10:07) Klíšťovou encefalitidou se do června nakazilo víc lidí než minulý rok Klíšťovou encefalitidou se do června nakazilo víc lidí než minulý rok Proti viry způsobené klíšťové encefalitidě neexistuje léčba, jen očkování. Loni byl podíl očkovaných v populaci asi 29 procent. Jedna dávka vakcíny stojí 900 korun, přispívají na ně zdravotní pojišťovny z preventivních programů. 14. července 2020   (09:23) Festivaly kromě fanoušků myslí i na potřebné. V Občově část ze vstupného věnují malé Elle Festivaly kromě fanoušků myslí i na potřebné. V Občově část ze vstupného věnují malé Elle Sobota 18. července je nabita hudebním programem. V okolí Příbrami můžete zajít na Fesťák Na Vsi, Svojšický rockový večer nebo open-air koncerty na Letní scéně v Jerusalemě. 14. července 2020   (08:38) Příbramsko si vede výborně. Hygienici neevidují ani jednu nakaženou osobu koronavirem Příbramsko si vede výborně. Hygienici neevidují ani jednu nakaženou osobu koronavirem Nejvíc lidí se v rámci středních Čech nakazilo v Praze-východ, kde hygienici od začátku epidemie evidovali 262 nakažených. Nejlépe si vedl Rakovník, zde onemocnělo 22 lidí. 14. července 2020   (06:31) Vláda podpořila návrh Senátu dát do Listiny právo bránit život se zbraní Vláda podpořila návrh Senátu dát do Listiny právo bránit život se zbraní Senát chce ústavní novelou rozšířit listinu o ustanovení, že "právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon". 13. července 2020   (20:58) U Vojkova se čelně střetl Superb s traktorem, policisté silnici uzavřeli U Vojkova se čelně střetl Superb s traktorem, policisté silnici uzavřeli V zahraničí se nakazilo koronavirem již devět Čechů V zahraničí se nakazilo koronavirem již devět Čechů V červenci se Češi dosud nakazili koronavirem v šesti zemích. 13. července 2020   (16:06)
Kometa Neowise rozzářila noční oblohu Kometa Neowise rozzářila noční oblohu Z příbramské firmy Byznys software je nyní Solitea Z příbramské firmy Byznys software je nyní Solitea S horkými léty roste obliba klimatizací. Jak je vybírat, provozovat a jak s nimi naložit, až doslouží? S horkými léty roste obliba klimatizací. Jak je vybírat, provozovat a jak s nimi naložit, až doslouží? Dlouhodobě velmi horká léta zvyšují mezi lidmi zájem o klimatizace. 13. července 2020   (09:52) Nepřehlédněte Prostředky z transparentního účtu se bude pomáhat  i děkovat Prostředky z transparentního účtu se bude pomáhat i děkovat Na začátku dubna město Příbram vyhlásilo veřejnou sbírku, kam mohli a doposud mohou přispět všichni, kteří chtějí pomoci osobám postiženým koronavirem nebo poděkovat těm, kteří se o pomoc zasloužili. 13. července 2020   (09:25) Železniční zastávka na sídlišti odhaluje svou konečnou podobu. Poslouží i postiženým Železniční zastávka na sídlišti odhaluje svou konečnou podobu. Poslouží i postiženým Pivní novinky: Čím malé pivovary v okolí Příbrami ochutí léto? Pivní novinky: Čím malé pivovary v okolí Příbrami ochutí léto? Prázdniny jsou časem vstřebávání nových zážitků. Minipivovary z Příbrami a okolí zahájily sezonu a tradiční portfolio rozšiřují o letní nabídku piv. 13. července 2020   (06:22) Milovníci dobrého jídla a pití si přijdou na své. Na konci prázdnin bude Piknik na Nováku Milovníci dobrého jídla a pití si přijdou na své. Na konci prázdnin bude Piknik na Nováku Organizátoři a stánkaři, kterých bude na akci více než v minulých letech, připraví bohatou nabídku ze všech světových kuchyní. 12. července 2020   (19:52) ANO si v průzkumech dál udržuje pozici suverénně nejsilnějšího uskupení na české politické scéně ANO si v průzkumech dál udržuje pozici suverénně nejsilnějšího uskupení na české politické scéně ANO ve volebním modelu s náskokem dál vede před Piráty a ODS. 12. července 2020   (16:49) Ministerstvo zdravotnictví eviduje první případy nákazy koronavirem na dovolených Ministerstvo zdravotnictví eviduje první případy nákazy koronavirem na dovolených Výsledek řízení k likvidaci hald u Příbrami bude během prázdnin Výsledek řízení k likvidaci hald u Příbrami bude během prázdnin Příbramské uranové ložisko se rozkládá od Kamenné po Dubenec. Rozlohu má 52 km², délku téměř 25 kilometrů a šířku až čtyři kilometry 12. července 2020   (09:56) Na českých silnicích začíná téměř čtyřměsíční sčítání intenzity dopravy Na českých silnicích začíná téměř čtyřměsíční sčítání intenzity dopravy Přes 4000 lidí, takzvaných sčítačů, bude až do konce října sledovat provoz na přibližně 6500 úsecích všech tříd silnic. 12. července 2020   (08:03) Řidič u Rožmitálu vylétl ze silnice a zdemoloval Octavii Řidič u Rožmitálu vylétl ze silnice a zdemoloval Octavii Policisté šetří příčiny dopravní nehody mezi obcemi Rožmitál pod Třemšínem a Skuhrov na Příbramsku. 11. července 2020   (21:01) Stát připravuje snížení spotřební daně za naftu, možná až o 2 Kč Stát připravuje snížení spotřební daně za naftu, možná až o 2 Kč Snížení daně by mělo být plošné pro nákladní i osobní auta. 11. července 2020   (19:16) Ochočil si krkavce, kvůli ničení nábytku ho odložil do záchranné stanice Ochočil si krkavce, kvůli ničení nábytku ho odložil do záchranné stanice „Bohužel zpět do přírody nelze vracet zvířata zvyklá na soužití s člověkem. Pamatuji si příběh straky, která utekla ze zajetí a v parku přilétala lidem na hlavu, aby jim klovala sluneční brýle. Kdyby se takto choval krkavec, hrozilo by to kvůli jeho velikosti úrazem. Musí tedy žít do smrti v zajetí,“ říká jeho ošetřovatel. 11. července 2020   (15:30) První střet husitských bitev se udál u Živohoště na Příbramsku, bitvy trvaly 15 let První střet husitských bitev se udál u Živohoště na Příbramsku, bitvy trvaly 15 let Vítězství husitů na Vítkově pod vedením Jana Žižky vedlo ke konci první křížové výpravy. 11. července 2020   (12:08) Vasilův rubáš dnes večer pobaví vtipnými texty i chytlavými melodiemi Vasilův rubáš dnes večer pobaví vtipnými texty i chytlavými melodiemi Kapela zahraje dnes večer na Nováku. Dokáže pobavit nejen příznivce folku, zcela jistě nadchne i fanoušky ostřejšího punku. 11. července 2020   (08:36) Po horkém pátku přichází ochlazení. Příští týden se tropického počasí nedočkáme Po horkém pátku přichází ochlazení. Příští týden se tropického počasí nedočkáme Naučná stezka Olšina představí návštěvníkům neznámou Šumavu, k vidění bude i budka pro ptáky lidské velikosti Naučná stezka Olšina představí návštěvníkům neznámou Šumavu, k vidění bude i budka pro ptáky lidské velikosti Nepřehlédněte Hasiči letos podruhé prověřovali spolupráci s vodními záchranáři na Slapech Hasiči letos podruhé prověřovali spolupráci s vodními záchranáři na Slapech Cvičení bylo zaměřeno na ověření akceschopnosti a komunikace s vodní záchrannou službou. 10. července 2020   (18:15) Olga Lounová a Dalibor Gondík slavnostně otevřeli nový autosalon Hyundai v Příbrami Olga Lounová a Dalibor Gondík slavnostně otevřeli nový autosalon Hyundai v Příbrami PR Re-use centra vdechnou věcem další život. Nové otevřeli v Jincích Re-use centra vdechnou věcem další život. Nové otevřeli v Jincích Místa, která schraňují nepotřebné, ale stále použitelné předměty, nejsou v českých městech novinkou. Sortiment Re-use centra v Jincích se po měsíci fungování plní rozmanitou nabídkou – sportovním náčiním, nádobím nebo hračkami. 10. července 2020   (13:20) Dohodáři zřejmě dostanou náhrady 350 korun za den Dohodáři zřejmě dostanou náhrady 350 korun za den Takzvaní dohodáři budou moci podle předlohy žádat o příspěvek zpětně za období od 12. března do 8. června. Celkem tedy dosáhnou až na 31.150 korun. 10. července 2020   (10:46) STAN: Kraj tvrdí, že je transparentní, ale z jeho účtu nekontrolovaně odtekly miliony STAN: Kraj tvrdí, že je transparentní, ale z jeho účtu nekontrolovaně odtekly miliony "Středočeský kraj tvrdí, že je transparentní, ale z jeho účtu nekontrolovaně odtekly miliony za externí právní služby," uvedli v tiskové zprávě Starostové a nezávislí. 10. července 2020   (08:10) Terénní triatlon v Podlesí se letos protáhne na dva týdny Terénní triatlon v Podlesí se letos protáhne na dva týdny I přes nepřízeň okolností se organizátorům amatérského triatlonu Brdonoš podařilo alespoň částečně zachovat letošní 12. ročník. Pro dospělé bude připravena plavecká, cyklistická i běžecká trať. Startovné je zdarma. 10. července 2020   (06:20) Velkolepá podívaná začíná: Lidé mohou na obloze spatřit kometu Neowise Velkolepá podívaná začíná: Lidé mohou na obloze spatřit kometu Neowise Čtyři procenta Čechů nejí maso, novým trendem je flexitariánství Čtyři procenta Čechů nejí maso, novým trendem je flexitariánství Češi patří k národům, které do svého jídelníčku zahrnují maso pravidelně. Alespoň jednou týdně si ho dopřeje 82 procent mužů a 77 procent žen. 9. července 2020   (19:23) Výrok o "novodobém gestapu" míří po 37 letech znovu k soudu Výrok o "novodobém gestapu" míří po 37 letech znovu k soudu Za impulzivní výrok o novodobém gestapu se hned začala žena omlouvat, přesto skončila před Okresním soudem v Příbrami s obžalobou za útok na státní orgán... 9. července 2020   (17:11) Vážná nehoda uzavřela Strakonickou. Pro zraněnou řidičku spěchal vrtulník Vážná nehoda uzavřela Strakonickou. Pro zraněnou řidičku spěchal vrtulník Meteorologové varují: V pátek budou velmi silné bouřky, které doprovodí silný vítr a kroupy Meteorologové varují: V pátek budou velmi silné bouřky, které doprovodí silný vítr a kroupy Vítr může v poryvech dosáhnout rychlosti až 70 kilometrů v hodině a může lámat větve. 9. července 2020   (13:17) Středočeské nemocnice dostanou dotace na krytí výdajů v souvislosti s COVID-19, do Příbrami míří přes 18 milionů Středočeské nemocnice dostanou dotace na krytí výdajů v souvislosti s COVID-19, do Příbrami míří přes 18 milionů Celkem 152,68 milionu korun poskytne oblastním nemocnicím ze svého rozpočtu Středočeský kraj pro krytí dodatečných výdajů nad rámec stanovených standardních výdajů oblastních nemocnic, a to na zajištění ochrany veřejného zdraví v souvislosti s pandemií COVID-19. Rozhodli o tom středočeští zastupitelé na svém mimořádném jednání 9. července 2020. 9. července 2020   (11:58) Nemocnice nespí ani v létě, letní režim je letos jiný Nemocnice nespí ani v létě, letní režim je letos jiný


Provozovatel portálu pribram.cz Rosalota, s. r. o.
Žižkova 708
261 01 Příbram II

IČ: 02289288
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 217655.


Redakce zpravodajství portálu pribram.cz
Společnost Rosalota, s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
2014 - 2020 © Rosalota, s.r.o.Všechna práva vyhrazena. webdesign | websystem | KAO.cz