vývoj epidemie COVID-19
testovaní nemocní uzdravení zesnulí
celá ČR 43498 2866 11 17
Středočeský kraj 1747 372 -- 1
okres Příbram -- 26 -- --
Příbram -- 6 -- --

Zastupitelé dnes rozhodnou o budoucnosti odvalů nebo výjimkách z vyhlášky o nočním klidu

ON-LINE PŘENOS
24. dubna 2017   (16:00)
Zastupitelé dnes rozhodnou o budoucnosti odvalů nebo výjimkách z vyhlášky o nočním klidu

Na programu je pouhých 17 bodů.Na programu je mimo jiné téma likvidace odvalů po těžbě uranu v okolí Příbrami, udělení výjimek z vyhlášky o nočním klidu nebo první a druhé kolo půjček FOM, tedy peněz z Fondu oprav a modernizace bytového fondu.

Program:
 
1. a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
    b) Schválení programu jednání
    c) Informace rady města
2. Koncepce likvidace odvalů po těžbě uranu na Příbramsku
3. Poskytnutí finančního daru
4. I. výběrové řízení na poskytování zápůjček z Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram pro rok 2017, návrh Komise fondu oprav a modernizace
5. Návrh na vyhlášení II. výběrového řízení na poskytování zápůjček z fondu FOM (Fond oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram) na rok 2017
6. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Příbram na léta 2018 - 2020
7. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
8. Plán práce Finančního výboru ZM Příbram na rok 2017 a Zpráva o činnosti FV ZM za rok 2016
9. Návrh na zastavení exekuce
10. Kontrolní výbor ZM Příbram – provedení kontroly naplňování smluvního vztahu město x Arriva Praha s.r.o.
11. Návrh Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu
12. Vyhláška o stanovení školského obvodu mateřských škol zřizovaných městem Příbram
13. Návrh na odkoupení vodohospodářského majetku v lokalitě Sázky – Barandov Příbram a v lokalitě Lazec – Drmlovo pole Příbram od společnosti První vodovodní a kanalizační, s.r.o.
14. Žádost „Svazku obcí pro vodovody a kanalizace“ na schválení předložených nově zpracovaných Stanov na další období
15. Výkup pozemku p. č. 801/2 v k. ú. Lazec
16. Různé
17. Diskuse, interpelace, závěr
 

Tip redakce: Pokud nechcete, aby vám unikly aktuální informace, staňte se fanoušky naší stránky na Facebooku a budete 24 hodin denně v obraze.


zdroj: text i foto: pribram.cz

autor: RC
Byli jsme přítomni a on-line


Vítejte při online přenosu ze zasedání městského zastupitelstva. Záznam připravuje zpravodajský portál pribram.cz.

Přepis vzniká v průběhu schůze, neobsahuje tedy doslovná vyjádření zastupitelů nebo občanů, ale jen parafráze. Upozorňujeme čtenáře, že jednání není reprodukováno zcela přesně a záznam tedy může obsahovat jazykové i významové nedokonalosti.

​Příjemné sledování. RC

24. 04. 2017 (15:55:23)  

Starosta Jindřich Vařeka zahájil 27. zasedání zastupitelstva. Zastupitelé schválili dnešní program.

24. 04. 2017 (16:05:30)  

1. a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
    b) Schválení programu jednání
    c) Informace rady města

Schválen.

24. 04. 2017 (16:06:08)  

2. Koncepce likvidace odvalů po těžbě uranu na Příbramsku

Koncepci likvidace odvalů na Příbramsku představuje ředitel státního podniku DIAMO ing. Skála.

Skála: Koncepci připravujeme dva roky. V roce 1996 jsme ztratili kapacitu na výrobu kameniva. Museli jsme využívat služeb soukromníků. Současní koncepce vychází z toho, že odvaly jsou zdrojem ekologické záteže, lze je likvidovat jako stavební kamenivo. Pokud by odvaly likvidovala firma Ekoinvest, či jiný soukromník, tak by to trvalo 300 let. DIAMO se do likvidace odvalů zapojilo na základě přání obyvatel. Je potřeba odvaly likvidovat za pomoci státu.
Loni v prosinci v Milíně jsme představili dotčeným obcím 4 varianty likvidace. 1. varianta - likvidace soukromníky, 2. varianta - rozhrnutí odvalů a jejich následná likvidace, 3. varianta - kombinace prvních dvou, 4. varianta - tu preferuje DIAMO - odtežení veškerých odvalů kromě toho u šachty č. 2 v blízkosti Památníku Vojna.
Máme příslip odprodeje firmy Ekoinvest, tam bychom pak odvaly postupně likvidovali. Od loňska řešíme vliv radonu, zjistili jsme, že radon volně uniká, jsou tam rozdíly až 30 stupňů, ty hodnoty jsou vysoké. Vysvětluje to proč v osadě Brod se v létě vyskytují tak vysoké hodnoty uranu.
Chceme přetěžit materiál, přetřídit a vyčištěný ho uložit na místo odvalu. O místě a způsobu uložení ještě jednáme.
9. května se tady v sále uskuteční veřejné projednávání k této problematiky.

24. 04. 2017 (16:20:00)  

Vařeka otevírá diskuzi.

Říhová: Oznamuji střet zájmů, v některých záležitostech zastupuji podnik DIAMO. Když ovažujeme o těchto variantách, vzniknou nějaká nová pracovní místa a v jakém rozsahu? Zajisťoval by to podnik DIAMO nebo subdovatelé? V případě realizace 4 varianty, o by bylo s těmi pozemky pod odvaly?

Skála: Přinese to nové pracovní příležitosti. Jednáme o odkoupení Ekoinvestu i se zaměstnaci, které má. V místě nákladu bude potřeba najmout nové lidi. Celkem asi 20 pracovnch míst. S pozemky se bude nakládat podle přání místních zastupitelstev.

Dvořák: Počítá se v rámci likvidace jen drcením na stavební kamenivo, nebo se z něj budou ještě těžit některé kovy?

Skála: Materiál bude zbaven uranu i dalších rud, bude se ukládat jen čisté kamenivo.

Vařeka: Uvádí se v tom 400 tisíc uranových rud...

Kyselák: Také zastupuji DIAMO, jaký je na to rozpočet, z jakých postředků to bude zjištěno a v jaké časovém horizotu se to zrealizuje?

Skála: Nechce lidi obtěžovat v každm daném místě déle než 15 let. Časové rozmezí záleží na přání obcí...

Kyselák: Někdo musí ty pasy postavit, kdy se to posatví?

Skála: První část nejdříve v roce 2020, musí se to schválit, bude se dělat EIA...

Kyselák: Co to bude stát?

Skála: Asi dvě miliardy korun, je to odsouhlaseno naším zřizovatelem ale bude záležet na tom jak dopadnou volby.

Kyselák: Vyplatí se to? Prodá se to kamenivo za dvě miliardy?

Skála: Je to dáno regionální poptávkou, budeme jednat ještě s podniky, můžeme se dostat až na 300 tisíc tun za rok.

Potůčková: V těch materiálech bylo že většina obcí chce variantu 4, byly některé chtěly jinou?

Skála. Háje  a Bytíz se nevyjádřily. Bytíz je proti všemu a na Hájích budeme věřejně jednat příští týden.

Řihák: Vítám tuto iniciativu, účastnil jsem minulé besedy, jsem rád, že to bude dělat stát, upozorňuji, že kvůli variantě 4 se bude muset změnit územní plán, ale jsem proti variantě těžby 24 hodin. Chtěl bych příští zasedání uskutečnit na bývalém okrese, kde se vejde víc věřejnosti a mohou tam být i starostové dalších obcí. Obávám se ale, že se to za ty dvě miliardy prodá. Už jsem si na ty haldy zvykl a bojím se jak to bez nich bude vypadat. Dal bych návrh, pane starosto, tu koncepci vzít na vědomí a schválit jednu z variant až po veřejné diskuzi.

Vařeka: Zajímá mě, pane inženýre, báš názor na to, že to odložíme?

Skála: Byl bych raději, aby zastupitelstvo přijalo za své variantu 4.

Vařeka:  Jak pan doktor myslel s tím zasedáním?

Řihák: Zaznělo tu, že se tu bude debatovat 9. května, tak jestli by to nemohlo být v budově úřadu práce.

Skála: Jsem tu poprvé a je to tu opravu malé...

Humlová: Kterým odvalem se začne?

Skála: První bude jižní varianta, těžily by se odvaly 3a, odvezly by se na odval č.4 a odtud by se transportovaly dopravníky. Výhoda toho je, že se dají težit několik odvalů najednou.

Král: Výše peněz zazněla, kdo bude garantem, že se po dvou třech letech řekne, že na to nejsou peníze? Dnes máme přijmout nějaké usnesení a na co pak tedy budeme ptát lěch lidí toho 9. května?

Skála: Peníze budeme muset mít alokovány dopředu, je dáno vládním usnesením, že na to budou dány prostředky.

Dvořák: DIAMO je státní podník, platit to bude stát prostřednictvím DIAMA. Osobně si myslím, žena toto téma se bavíme asi rok a půl, pro mě to novinka není. Pokud DIAMO říká, že nejlepší je varianta 4, tak proč bychom na toto téma měli diskutovat? Chtěl bych abychom to dnes schválili.

Vařeka: Chápal jsem toho 9. 5. to jednání s občany, aby lidé věděli, jak se věci mají. Ne aby přesvědčovali odborné kruhy o něčem jiném.

Kyselák: Má se to řešit pásovými dopravníky, budou nekryté nebo trupkové...?

Vařeka: pan Král má technickou...

Král: Udělat týden po zastupitelstvu formální schůzi s lidmi považuji za laciné gesto.

Skála: Prostředy získané z prodeje toho kamení půjdou na sanace. K té dopravě, ty odvaly jsou tak vlhké, že se prášit nebude.

Danda: Jak budete oddělovat hlušinu od té rudy?

Skála: Na to je technologie separátorů, které ty rudy dokáží oseparovat, je to běžná technoligie.

Řihák: Chci požádat, jestli bychom to hlasování o rozhodnutí nemohli nechat na květnové zasedání? Budete potřebovat souhlas veřejnosti. Nezpochybňuji profesionalitu. Padne tady spousta lesa, a ti lidé mohou mít připomínky. Rada také nepřijala variantu 4, nevyjádřila se a myslím si, že si to zdržení můžeme dovolit.

24. 04. 2017 (16:50:44)  

Šedivý: Souhlasím s názorem pana doktora Řiháka, ty emoce lidí jsou důležité, pokud neco dnes schválíme a pak teprve uděláme veřejnou debatu, tak se nám to může vymstít. Jeden měsíc nás nevytrhne, když ty haldy jsou tu 50 let... Nevím, jestli by nebylo lepší tento bod přerušit a pokračovat až příště.

Kareš: Jsem poveřený několik lidmi z Brodu, kteří nechtějí, aby se haldy rozebírali... Myslím si, že s ty haldy se sanují samy. Ty haldy nejsou tak závažné, pokud by to tak bylo, tak už by to stát řešil dříve. Jsem rád, že to řeší DIAMO. Myslím si, že by se nic nestalo, když to odložíme až po té veřejné debatě.

Říhová: Také oceňuji, že sanaci odvalů bude dělat DIAMO. Má DIAMO už stanoviska Úřadu pro jadernou bezpečnost a dalších odborníků?

Skála: Nejdříve jsme hovořili s dotčenými obcemi, abychom věděli, co chtějí. Kromě Hájí a Bytízu jsou pro variantu 4. Sice někdo by chtěl dopravu třeba lanovkou, ale Háje to něchtějí, je tam preference pásových dopravníků.

Vařeka: Mezitím paní tajemnice zařídila na toho 9. května zasedací sál na úřadu práce.

Říhák: Navrhuji přerušení bodu a zařazení na 22. 5. Nechci něco blokovat, těch 30 dní, nás nezdrží. Chci to v zastupitelstvu projednat až po té besedě. Chci znát názor občanů. To není zdržování, to nám neublíží.

Vařeka: Dáváte tedy návrh na přerušení projednávání bodu.

Kareš: ŘSD má spočítnou potřebu kmeniva, nepotřebují další zásoby, snad to DIAMO zvážilo. Ten kámen je trochu rizikový i když to u silnic nevadí, ale lidi brblají... Když se nebude stavět, tak ten kámen tady zustane složený. Víte o tom?

Skála: S tím počítáme. Bereme dobývací prostor jako jeden a chce ho zbavit té ekologické záteže a na Bytíze to bude vadit nejmíň. Tam se to může dát pod zem a nepočítáme se zpracováním veškerého materiálu.

Kyselák: Není pochyb, že DIAMO je k tomu nejblíž, aby to provedlo. Připojuji se k návrhu pana doktora Řiháka, a veřejnost by měla být i té variantě 4 informována.

Pikrt: Taky jsem rád, že se toho chopilo DIAMO, nemyslím si, že je teprve na začátku a že už udělalo dost práce. Na haldy jsem si nikdy nezvykl. Chci podpořit jejich zmizení. Čím rychleji, tím lépe, proto bych to chtěl schválit dnes.

Kareš: Nelíbí si osočování soukromého sektoru, musí splnit stejné podmínky jako DIAMO.

Pikrt: Ještě jsem zapomněl na jednu věc, že když to odložíme, že po besedě mohou padnout takové přiomínky, že nás to oddálí i o půl roku...

Řihák: S tím nesouhlasím, ti lidé se k tomu mohou stejně vyjadřovat v územním plánu v EIA... Jde o životní prostředí, příště budu pro jednu variantu hlasovat, jen jsem chtěl dát lidem šanci vyjádřit.  Nemá smysl tady strašit dalším oddalováním a měli bychom hlasovat.

Vařeka: Vyhlašuji před hlasováním 10 minut přestávku.
 

24. 04. 2017 (17:12:53)  

Zasedání pokračuje.

Vařeka: Budeme hlasovat o odložení na příští zasedání.

Schváleno.

24. 04. 2017 (17:25:21)  

3. Poskytnutí finančního daru

Posyktnutí daru rodině postižené začátkem dubna živelnou udalostí.

Ženíšková: Na začátku dubna došlo k vyhoření rodinného domu, ihned jsme reagovali. Začali jsme řešit jejich náhradní ubytování. V ponděli jsme jim přiděli jeden byt. Za 35 Kč/m a babičce jsme přidělili byt v DPS, tam se nastěhovala minulý týden. Poskytli jsme jim i 50 tisíc v hmotné nouzi. Děkuji všem, kteří se do pomoci zapojili. Žádám o přidělení daru 100 000 korun na zajištění základních potřeb.

Řihák: Chtěl bych poděkovat vedení města a paní místostarostce za rychlou pomoc.

Kyselák: Kvituji přístup města, musí tam i příčín a proč to vyhořelo, potřebovali by i právní pomoc, pokud by o to měli zájem, co bylo příčinou toho požáru.

Ženíšková: Podle informací to mělo začít hořet od nové powerbanky, nabídli jsme i služby sociální poradny a další jako třeba půjčku z fondu FOM od města.

Schváleno.
 

24. 04. 2017 (17:32:10)  

4. I. výběrové řízení na poskytování zápůjček z Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram pro rok 2017, návrh Komise fondu oprav a modernizace

Komise navrhuje schválit pro všech pět žadatelů.

Schváleno.

24. 04. 2017 (17:33:12)  

5. Návrh na vyhlášení II. výběrového řízení na poskytování zápůjček z fondu FOM (Fond oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram) na rok 2017

Bez diskuze schváleno.

24. 04. 2017 (17:34:12)  

6. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Příbram na léta 2018 - 2020

Dvořák: Domnívám se, že je zpracován dobře, i když trochu jinak než ten minulý. Pamatuje se v něm i na další zastupitelstvo.

Kyselák: Kde se bere ten optimismus ohledně daní?

Dvořák: Do výhledu jsme vycházeli z reality roku 2016. I letos se vyvíjejí dobře.

Humlová: Projenali jsme to na finančním výboru, není důvod ho neschválit. Je to jen výhled, který se bude upravovat.

Řihák: Děkuji za ten materiál, chtěli jsme ho někteří při schvalování rozpočtu. Podpořím to i přes ten úver 250 miliónu na aquapark.

Diskuze ukončená.

Schváleno.

24. 04. 2017 (17:38:03)  

7. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření

Bez diskuze schváleno.

24. 04. 2017 (17:38:59)  

8. Plán práce Finančního výboru ZM Příbram na rok 2017 a Zpráva o činnosti FV ZM za rok 2016

Řihák: Mám dotaz, v plánu je revize smluv pronájmu nebytových prostor, kde mi nesedí datum. Od kdy to chcete kontolovat?

Štochlová: Je to z důvodu rozdělení, aby se to nemuselo dělat najednou.

Šedivý: Nevidím v tom logiku, to už se projednávalo.

Štochlová: Jen období, která kontrolována nebyla.

Kyselák: Je to zbytečné zdůvodu promlčení.

Humlová: Jde o smlouvy, které jsou dlouhodobé a dosud platné, zda by se třeba neměly změnit. O nic jiného nejde.

Šedivý: Takhle to usnesení nezní, je to špatně a musí se to opravit.

Vařeka: Možná bychom mohli upravit tu přílohu na ...dosud platných smluv.

Kareš: Proč nekontrolují ještě zpátky? Tam jsou smlouvy na 20 let... Omlouvám se, špatně jsem to pochopil

Kyselák: Doplnil bych tam i slovo účinných.

Rozprava ukončená.

Přijato.

 

24. 04. 2017 (17:45:07)  

9. Návrh na zastavení exekuce

Návrh na zastavení exekuce p. Kapra.

Vařeka: Doplním o následující, týká se to exekuce pana Karla Kapra, o víkendu jsem procházel policejní protokoly. Vynořil se mi zajímavý příběh. Teplárnou se budeme ještě zabývat a to hned na příštím zasedání.

Vařeka nyní popisuje historii případu.

Vařeka: Zřejmě se nám podaří z nevýhodné smlouv vymanit, protože nebyla uzavřena podle všech náležitostí. Město prodalo v roce 1999 akci za 1/34 prodej ceny, kterou navíc ani nikdy nedostalo zapalcenou. Soudy trvají 17 let a pořád nás to stojí peníze. Z pana Kapra asi nic nedostaneme, je to typický příklad "bílého koně". Z policejního spisu ale vyplývá, že aktéři obchodu nebyli domluveni. Za sebe navrhuji zastavení exekuce neschválit.

Humlová: Mě to naštvalo, pan Kapr si z nás dělá srandu, co mě nejvíc dorazilo, že je chudák, který nemůže nic platit, ale na 6ti leté dítě platí výživné a další náklady. Jak to, že nemá žádný příjem a dobrovolně platá vysoké výživné. To mě vytočilo. Proto souhlasím s tím to neschválit. Podklady jsou nedůvěryhodně, podle mě je s exekutorem domluvený.

Říhová: Drzý čelo je lepší než poplužní dvůr... nevím, kdo je pan Kapr, dodnes jsem z oth nevěděla nic, pokud by to byla pravda, co pan Kapr o sobě uvádí, tak si myslím, že bychom z něj v konkurzu něco získat mohli. Jsem ochotná s právním zástupcem města bez nároku na plnění konzultovat, myslím si, že bychom dostali víc. Nesouhlasím se zastavením exekucí.

Dvořák: Je to pozůstatek příbramského Palerma...

Kyselák: Je to drzost! Musí tam být domluva s exekutorem, při těch příjmech to je jasné. To je podraz, se kterým nesouhlasím, je potřeba došlápnout si na toho exekutora.

Kareš: Pane doktore Kyseláku, tak to tam doplňme o tu stížnost na toho exekutora...

Říhová: Předpokládám, že příijmy jsou blokovány na účtě exektura a my se můžeme dostat aspoň k něčemu. V konkurzu zjistíme jeho skutečný majetek. Mělo by to město zvážit.

Kyselák: Je potřeba od toho exekutora zjistit víc informací.

Zastupitelstvo neschválilo zastavení exekuce.
 

24. 04. 2017 (18:03:30)  

10. Kontrolní výbor ZM Příbram – provedení kontroly naplňování smluvního vztahu město x Arriva Praha s.r.o.

Dvořák: Arriva předložila navýšení poplatku za ujetý kilometr v MHD, nyní platíme 23,10 Kč, argumentuje tlakem na nýšení mezd, poklesu cestujích... Vedl jsem několik jednání, našel jsem asi neoficiální zápis kontrolního výboru, kde byly konstatovány nedostatky ze strany Arrivy, proto by to měli vidět zastupitelé. Většinu požadavků Arrivy vidím jako oprávněné. Pro město by to znamenalo asi 3 milióny ročně. V rezervě města je ale jen milión. Snad se nám požadavek Arrivy podaří snížit, ale stejně to stačit nebude.

Molnár: Co se týká kontroly smlouvy s Arrivou, tak proběhla v roce 2016, zpráva by měla být předložená v červnu.

Dvořák: Tu vaši zprávu měl aktualizovanou, je rok stará. Ta snaha o navýšení už tu byla. Ta situace je momentálně jiná. Tvrdě budu hájit zájmy města, ale musím být objektivní a nemůžu nevidět argumenty druhé strany a ty jejich jsou silné. Měli bychom to zohlednit.

Molnár: Neříkal jsem že neprovedeme kontrolu, jen jsem řekl, že u té předešlé proběhl nějaký závěr.

Pikrt: Zachytil jsem informaci z médií, že vedení města uvažuje o změně dopravce, je to prava?

Vařeka: Na webu města si lidé asi z jedné třetiny stěžují na Arrivu, ta smlouva z roku 2005 je nedobrá. Skončí v roce 2019, do té doby toho moc nezmůžeme. Ale už se musíme začít připravovat. Příští rok hodláme věnovat přípravě toho přesoutěžení.

Řihák: Myslím si, aby kontrolní výbor ty věci aktualizoval, jeho předseda pouze přednesl to, co se udělalo. Jen jsem nepochopil ten invektiv od pana Dvořáka o tom tlaku na rezervu města.

Dvořák: Pane Řiháku, to nebyla vaše kritika spíš naopak. Rezervy jsou na neočekávané výdaje a oni mají opravněné požadavky.

Řihák: Takže jste mě de facto pochválil.

Diskuze ukončená.

Schváleno.

 

24. 04. 2017 (18:16:20)  

11. Návrh Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu

Řihák: Jakým způsobem jste oslovovali ty pořadatele?

vedoucí odboru: Bylo to na Facebooku, v tiskové zprávě, byla tam lhůta do konce února, je duben, jsou tam všichni, kteří požádali.

Vařeka: Bylo to v Kahanu a dostali to všichni novináři, víc se proto udělat nedá.

Rozprava ukončená.

Schváleno.

24. 04. 2017 (18:21:35)  

12. Vyhláška o stanovení školského obvodu mateřských škol zřizovaných městem Příbram

Bez diskuze schváleno.

24. 04. 2017 (18:22:49)  

13. Návrh na odkoupení vodohospodářského majetku v lokalitě Sázky – Barandov Příbram a v lokalitě Lazec – Drmlovo pole Příbram od společnosti První vodovodní a kanalizační, s.r.o.

Humlová: U těch věcných břemen aby bylo, kdo zaplatí návrh na vklad. Nahrvuji doplnit, že náklady na zřízení ponese prodávající. Jinak s tím souhlasím.

Štufka: Ono to tam vlastně je.

Kyselák: Proč to chceme na sebe převést, když to není dodělaný? Proč spěcháme, ty věcná břemena jsou složitá...? Ať to dodělají. Je to nějaké divné.

Vařeka: Obecně rozeznávame tři varianty, za 1 korun, po nějaké době, té třetí říkáme varianta Trautenberk, kterou prosazuje pan Kareš, když kupujeme cizí majetek, tu ale obecně zastupitelstvo nepodporuje. Není to úplně fér, aby někdo vytvářel fond obnovy a přirážel si u lidí za vodu, pak nám to předal se mi moc nelíbí. Navíc jsme dostali informace, že ta síť nemusí být v pořádku. Já proto budu hlasovat jen proto, že ti lidé paltí o 20 % vyšší cenu.

Řihák: Souhlasím s vámi. Ale co když to nepřijmeme?

Vařeka: Pan Melichar by byl asi nešťastný, a ti lidé budou platit o 20% víc.

Šedivý: Jak to bylo u Svazku, tam bylo také 20%?

Vařeka: Ano.

Rozprava ukončená.

Schváleno.


 

24. 04. 2017 (18:36:44)  

14. Žádost „Svazku obcí pro vodovody a kanalizace“ na schválení předložených nově zpracovaných Stanov na další období

Šedivý: Mění se jen to oražově označené?

Vařeka: Byly tam drobné korekce legislativního charakteru. To závežné je jen navýšení počtu členů ve správní radě.

Šedivý: Ty stanovy byly staré, ale funkční. Byl tu pokus změnit je, ale nikdy k tomu nedoslo, ale proč jsem na to ptal, není tam označený původní stav 4 na pět.

Řihák: Je to drobný ústupek Příbrami, je to správné. Pokud jakákoli obec nevyjádří souhlas, tak ty stanovy neplatí, a platí ty staré?

Vařeka: Ano.

Rozprava ukončená.

Schváleno.

24. 04. 2017 (18:41:50)  

15. Výkup pozemku p. č. 801/2 v k. ú. Lazec

Bez diskuze schváleno.

24. 04. 2017 (18:43:29)  

16. Různé

Potůčková: Mám malou připomínku v Jiráskových sadech, vím, že nejsou města, ale zlobí, lidé si na stěžují.

Švenda: Ta společnost to opravuje, ale nenašli jsme smlouvu na jejich provoz a umístění, Technické služby by to klidně převzaly, ale musíme dořešit tu smlouvu.

Brožíková: Minule jste chtěli váce témate v komisi pro výchovu a vždělávání a tak by mi zastupitelé své návrhy poslali na mail.

Král: Ještě nepadlo od ověřovatelky paní Brožíkové, že minulý zápis je v pořádku.

Brožíková: Omlouvám se za pozdní příchod nejel autobus.

Kyselák: Odstranili jste na TGM nápis 800 let, ale ten zbytek nesvítí, tak ho rozviťe.

Vařeka: Dnes jsme trhli rekord, ještě ale máme interpelace, nejsou... Děkuji za klidný průběh.

Starosta končí jedno z historicky nejkratších zasedání zastupitelstva.

Děkujeme za pozornost a přejeme hezký zbytek dne.

 

24. 04. 2017 (18:49:44)  

Nepřehlédněte

Salámu Čeřínek od společnosti Kostelecké uzeniny byla odebrána značka KLASA Salámu Čeřínek od společnosti Kostelecké uzeniny byla odebrána značka KLASA O značku kvality KLASA přišel salám Čeřínek společnosti Kostelecké uzeniny. Stalo se tak na základě výsledku kontroly Státní veterinární správy. Výrobek obsahoval nižší podíl masa, než výrobce deklaruje na etiketě výrobku. 27. března 2020   (10:22) Nepřehlédněte Žáci a studenti by se mohli vrátit do lavic na přelomu května a června Žáci a studenti by se mohli vrátit do lavic na přelomu května a června "Dáváme k veřejné diskusi, jestli by děti neměly třeba měsíc pak chodit do školy i v době běžných letních prázdnin," řekl předseda Ústředního krizového štábu Roman Prymula. 22. března 2020   (15:57) Nepřehlédněte Oslavte světový den spánku skvělým spánkem Oslavte světový den spánku skvělým spánkem Ať už pověrčiví jste nebo nejste, pátek 13. je tady a jak s ním naložíte, je zcela na Vás. My Vám dáme deset tipů, jak si zlepšit noc. 13. března 2020   (17:44) Nepřehlédněte Pátek třináctého. Proč lidi vlastně tolik děsí? Pátek třináctého. Proč lidi vlastně tolik děsí? Pátek třináctého není „výdobytkem“ moderní doby, opírá se o reálné historické události. A je jich hned několik 13. března 2020   (15:11) Nepřehlédněte Holobrada: Chceme směnu budov, aby centrum pro integraci cizinců nebylo v nemocnici Holobrada: Chceme směnu budov, aby centrum pro integraci cizinců nebylo v nemocnici Na jednání s vedením příbramské nemocnice a zaměstnanci přijel premiér Andrej Babiš v doprovodu ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a zástupců Středočeského kraje. 27. února 2020   (06:16) Nepřehlédněte


Další články

Hygienici: Ve Středočeském kraji onemocnělo 372 lidí, města nezveřejníme, stačí vám okresy Hygienici: Ve Středočeském kraji onemocnělo 372 lidí, města nezveřejníme, stačí vám okresy Obyvatelé jednotlivých obcí se v souvislosti se šířením koronaviru zajímají o to, zda jsou v blízkosti jejich bydliště lidé s potvrzenou nákazou. Hygienici však údaje tají, právo na informace ve 21. století opět pokulhává. 30. března 2020   (12:46) Požár kamionu uzavřel Strakonickou Požár kamionu uzavřel Strakonickou Dvě hasičské jednotky vyjížděly v pondělí dopoledne na silnici I/4 k požáru kamionu 30. března 2020   (11:24) Pomáhají jednotlivci, skupiny i firmy Pomáhají jednotlivci, skupiny i firmy Solidarita a soudržnost se projeví vždy v napjatých situacích. Přesně to se ukazuje v dnešní době, kdy se téměř každý snaží přidat ruku k dílu bez nároku na odměnu. 30. března 2020   (10:39) Policisté přijali hlášení o pobodaném muži, nakonec se jednalo o namol opilého agresora Policisté přijali hlášení o pobodaném muži, nakonec se jednalo o namol opilého agresora V dechu měl přes tři promile alkoholu 30. března 2020   (10:07) V neděli přibylo 160 nakažených koronavirem, případů je 2829 V neděli přibylo 160 nakažených koronavirem, případů je 2829 V Česku se podle hlášení krajských hygienických stanic nakazilo 81 procent lidí, zbytek v zahraničí, zejména v Itálii a Rakousku. Téměř 54 procent nakažených tvoří muži. 30. března 2020   (07:56) Vláda prodlouží omezení volného pohybu Vláda prodlouží omezení volného pohybu Premiér Andrej Babiš občany opět vyzval, aby vládní nařízení dodržovali. Pokud by podle něj nebyla zavedena, bylo by nyní v ČR 10.000 nakažených. 30. března 2020   (07:27) V souvislosti s koronavirem zemřelo v Česku již 16 lidí V souvislosti s koronavirem zemřelo v Česku již 16 lidí Pozitivních případů je 2743, o 86 více než v sobotu. 29. března 2020   (19:08) Kupka: Příbramská nemocnice nemá respirátory, pacienty s koronavirem ošetřuje s rouškami Kupka: Příbramská nemocnice nemá respirátory, pacienty s koronavirem ošetřuje s rouškami V týdnu bude v noci mrznout, mráz může poškodit kvetoucí stromy V týdnu bude v noci mrznout, mráz může poškodit kvetoucí stromy Upozornění meteorologů před nočními a ranními mrazy platí pro téměř všechny okresy od pondělí do čtvrtka. 29. března 2020   (16:00)
Schillerová: Navrhneme vládě moratorium na splácení hypoték, spotřebitelských i podnikatelských úvěrů na půl roku Schillerová: Navrhneme vládě moratorium na splácení hypoték, spotřebitelských i podnikatelských úvěrů na půl roku V novele se uvažuje o snížení pokut za případné nesplácení úvěrů. 29. března 2020   (12:17) V Česku zemřeli další 2 lidé s koronavirem. Hygiena odmítá zveřejňovat informace o nemocných na území měst V Česku zemřeli další 2 lidé s koronavirem. Hygiena odmítá zveřejňovat informace o nemocných na území měst Koronavirus V sobotu přibylo 262 nakažených koronavirem V sobotu přibylo 262 nakažených koronavirem Vyléčených zůstává 11 lidí, 11 pacientů s nákazou zemřelo, z toho dva v sobotu. 29. března 2020   (08:06) Slunečné počasí přilákalo stovky návštěvníků k procházce do brdských lesů Slunečné počasí přilákalo stovky návštěvníků k procházce do brdských lesů Koronavirus V souvislosti s koronavirem zemřeli další dva lidé V souvislosti s koronavirem zemřeli další dva lidé Podle posledních údajů ministerstva zdravotnictví bylo ve 20:30 v Česku potvrzeno 2622 případů nákazy koronavirem. 28. března 2020   (18:48) Po chladném začátku příštího týdne se bude oteplovat Po chladném začátku příštího týdne se bude oteplovat Relativně nejteplejší by měl být týden od 13. do 19. dubna, kdy by se nejvyšší denní teploty měly pohybovat v průměru kolem 15 stupňů Celsia. Naproti tomu příští týden by to mělo být jen kolem osmi stupňů a v noci můžou spadnout až k minus čtyřem stupňům. 28. března 2020   (15:25) Domovy seniorů zpřísňují pravidla. Desetina lůžek je vyčleněna pro lidi s podezřením na nákazu koronavirem Domovy seniorů zpřísňují pravidla. Desetina lůžek je vyčleněna pro lidi s podezřením na nákazu koronavirem Personál musí ráno a večer všem klientům měřit teplotu, zakázané je společné stravování nebo aktivity. 28. března 2020   (11:56) V Česku je 2422 případů nákazy koronavirem V Česku je 2422 případů nákazy koronavirem Počet nakažených v pátek vzrostl o 373, což je zatím nejvyšší denní přírůstek. 28. března 2020   (09:17) Omilostněný muž už byl dříve kvůli neplacení alimentů za mřížemi celkem čtyřikrát Omilostněný muž už byl dříve kvůli neplacení alimentů za mřížemi celkem čtyřikrát Vězenství Česko má 2279 potvrzených případů nákazy koronavirem, dnes přibylo 257 nemocných Česko má 2279 potvrzených případů nákazy koronavirem, dnes přibylo 257 nemocných Na test na COVID-19 nově stačí teplota 37,5 stupně 27. března 2020   (18:22) Svatá Hora se ponoří do tmy Svatá Hora se ponoří do tmy Zajímavosti Řidič Seatu přetočil auto na střechu, vyvázl bez zranění Řidič Seatu přetočil auto na střechu, vyvázl bez zranění V pátek odpoledne vyjížděly záchranné složky k dopravní nehodě u Višňové. 27. března 2020   (16:09) Tři náměstí, tři stánky, 2 600 šitých roušek Tři náměstí, tři stánky, 2 600 šitých roušek Roušek je prozatím dostatek, a tak mohla začít jejich distribuce i veřejnosti. 27. března 2020   (13:55) V příbramské nemocnici leží první pacient s koronavirem, je na umělé plicní ventilaci V příbramské nemocnici leží první pacient s koronavirem, je na umělé plicní ventilaci Koronavirus Středočeský kraj eviduje 231 nakažených, na Příbramsku onemocnělo 18 osob Středočeský kraj eviduje 231 nakažených, na Příbramsku onemocnělo 18 osob V Příbrami jsou hlášeny čtyři případy 27. března 2020   (10:44) Salámu Čeřínek od společnosti Kostelecké uzeniny byla odebrána značka KLASA Salámu Čeřínek od společnosti Kostelecké uzeniny byla odebrána značka KLASA O značku kvality KLASA přišel salám Čeřínek společnosti Kostelecké uzeniny. Stalo se tak na základě výsledku kontroly Státní veterinární správy. Výrobek obsahoval nižší podíl masa, než výrobce deklaruje na etiketě výrobku. 27. března 2020   (10:22) Nepřehlédněte Počet nakažených koronavirem překročil v Česku dvoutisícovku Počet nakažených koronavirem překročil v Česku dvoutisícovku Laboratořím se dál daří zvyšovat počet provedených testů, ve čtvrtek otestovaly rekordních 4429 lidí, celkem 31.127. 27. března 2020   (09:19) O víkendu začíná letní čas, noc bude o hodinu kratší O víkendu začíná letní čas, noc bude o hodinu kratší Změna času Příbramská nemocnice zažívá nevídanou vlnu solidarity Příbramská nemocnice zažívá nevídanou vlnu solidarity Některých ochranných pomůcek je však stále nedostatek. 27. března 2020   (06:48) Frontman skupiny E!E: Dřepte doma, nalaďte internet a my přijdeme k vám Frontman skupiny E!E: Dřepte doma, nalaďte internet a my přijdeme k vám Kultura Nakažených přibývá každou hodinu více než deset. V Česku onemocnělo 1925 lidí, devět zemřelo Nakažených přibývá každou hodinu více než deset. V Česku onemocnělo 1925 lidí, devět zemřelo Koronavirus Zemřel 80letý pacient nakažený koronavirem Zemřel 80letý pacient nakažený koronavirem V České republice jde o sedmé úmrtí v souvislosti s nákazou novým koronavirem, které úřady oznámily. 26. března 2020   (16:42) Hejtmanka: Byla jsem ubezpečena, že se nezadržují platby živnostníkům a malým firmám. Bylo by to pro ně likvidační Hejtmanka: Byla jsem ubezpečena, že se nezadržují platby živnostníkům a malým firmám. Bylo by to pro ně likvidační Středočeský kraj se intenzivně připravuje na ekonomické výzvy v návaznosti na škody způsobené současnou koronavirovou krizí. 26. března 2020   (16:13) O děti hasičů, policistů, záchranářů a lékařů je postaráno, město otevřelo mateřinku a základní školu ve Školní O děti hasičů, policistů, záchranářů a lékařů je postaráno, město otevřelo mateřinku a základní školu ve Školní Školství Podnikatelé budou moci od pondělí žádat o bezúročné úvěry s ročním odkladem splátek Podnikatelé budou moci od pondělí žádat o bezúročné úvěry s ročním odkladem splátek O úvěry bude možné žádat u většiny komerčních bank, se kterými se nyní podepisují smlouvy. 26. března 2020   (13:27) OSVČ postižení opatřeními budou zřejmě dostávat 15.000 Kč měsíčně OSVČ postižení opatřeními budou zřejmě dostávat 15.000 Kč měsíčně Sociální zabezpečení Zelená linka zaznamenala vice než 200 hovorů Zelená linka zaznamenala vice než 200 hovorů Už více než týden funguje ve městě Zelená linka pomoci. Do dnešního dne bylo zaznamenáno 220 příchozích telefonátů. 26. března 2020   (13:02) Středočeský kraj nebude omezovat dopravu, občané se musí dostat do zaměstnání, k lékaři, do lékáren a na nákup Středočeský kraj nebude omezovat dopravu, občané se musí dostat do zaměstnání, k lékaři, do lékáren a na nákup "Nemůžeme obyvatele malých obcí, které nemají k dispozici automobil, odříznout od světa,“ říká hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. 26. března 2020   (11:22) V Čechách přibylo nakažených za jeden den 291. Příbramsko hlásí 16 potvrzených případů Covid-19 V Čechách přibylo nakažených za jeden den 291. Příbramsko hlásí 16 potvrzených případů Covid-19 Vláda projedná další opatření ke koronaviru 26. března 2020   (09:22) Ve středočeských městech vznikly rouškovníky i rouškomaty Ve středočeských městech vznikly rouškovníky i rouškomaty Koronavirus Dialyzační středisko v Příbrami slaví 35. výročí založení Dialyzační středisko v Příbrami slaví 35. výročí založení Díky zázemí předního poskytovatele dialyzační péče v České republice mají příbramští pacienti, kterých je v současné době téměř devadesát, k dispozici nejmodernější technologie 26. března 2020   (06:44)


Kodex redakce Reklama Kontakty
Provozovatel portálu pribram.cz Rosalota, s. r. o.
Žižkova 708
261 01 Příbram II

IČ: 02289288
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 217655.


Redakce zpravodajství portálu pribram.cz
Společnost Rosalota, s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
2014 - 2020 © Rosalota, s.r.o.Všechna práva vyhrazena. webdesign | websystem | KAO.cz