vývoj epidemie COVID-19
testovaní nemocní uzdravení zesnulí
celá ČR 43498 3001 25 23
Středočeský kraj 1820 391 -- 1
okres Příbram -- 26 -- --
Příbram -- 8 -- --
Velkými příznivci Italů byli i svatohorští jezuité

23. března 2020   (11:09)
Velkými příznivci Italů byli i svatohorští jezuité

Všichni nyní soucítíme s Itálií, v níž je zřejmě nejvíc zasažena epidemií její severní část. Snad se hodí připomenout, jak významně a k lepšímu změnili Italové ze severu, či Vlachové, jak se tehdy říkalo, tvář Příbrami a jejího okolí v době barokní.


Renesanční obdiv k italské architektuře pokračoval i po třicetileté válce. Do naší zničené země přicházeli Italové vyučení ve stavebních řemeslech, protože místní stavitelé nedokázali naplnit představy zámožných stavebníků a mnozí Vlachové ve své vlasti nenacházeli dobré uplatnění. Řemeslníci z kraje mezi Comským a Luganským jezerem byli velmi pracovití a schopní. Zpočátku chodili na zimu domů, protože se stavělo jen v letní sezoně.

Velkými příznivci Italů byli i svatohorští jezuité. Je všeobecně známo, že si jako autora plánů na výstavbu areálu Svaté Hory z roku 1659 vybrali Carla Luraga z Pellio Intelvi (Superiore) v Lombardii, který už se osvědčil v Březnici. Byl jako další Vlachové původně zřejmě štukatérem a postupně se vypracoval na architekta.
Velkými příznivci Italů byli i svatohorští …
Luragův pobyt je v Příbrami doložen v srpnu 1661, kdy vyměřil stavbu svatohorského kostela. Také šel ve městě za kmotra jednomu narozenému chlapci, což svědčí o tom, že si ho místní lidé velmi vážili. O tři roky později tutéž službu poskytli Příbramským Joannes Battista Colombo z Devoggia u Lugana, který pracoval na Svaté Hoře jako malíř fresek a štukatér, a Giovanni Domenico Orsi, který zastupoval vytíženého Carla Luraga na jeho stavbách jako polír a později se stal samostatným stavitelem.
Kromě těchto známých osobností přišel z Vlach do Příbrami zedník Zikmund Turie, který se tu však rozhodl usadit, a v září 1664 se oženil s měšťankou Annou Maršíkovou. Nestavěl jen Svatou Horu, jako tovaryš pracoval se svým mistrem Joannesem (Janem) Cereghetti (+1702) i na přestavbě místní tvrze vybudované arcibiskupem Arnoštem z Pardubic, která se do roku 1700 stala barokním zámkem.

Z města Muggio, ležícího v Lombardii 15 km severovýchodně od Milána, přišel zedník Carlo Perti. V Příbrami se v říjnu 1670 oženil s Juditou, dcerou po významném měšťanu Florianovi Hlasivcovi. Na východní straně rynku koupili roku 1674 za sto zlatých spáleniště domu, vyhořelého za třicetileté války. Carlo Perti si na něm postavil nový dům (č. p. 124/I, U Zeleného stromu) s podloubím. Už jako „zednický baumistr“ opravoval zedník Carlo Perti původně gotické děkanství a udělal na věži kostela sv. Jakuba první, sluneční hodiny, za které dostal od magistrátu půl sudu piva. Zemřel už počátkem dubna 1692 ve věku 48 let a jeho chudnoucí vdova časem musela dům prodat.
Pertiho nejstarší dcera Kateřina se ještě v lepších dobách, roku 1694, provdala za dalšího z Italů, zedníka Jakuba Spinetti, jehož příbuzní jsou v Příbrami doloženi již v letech 1669/70. Judita Pertiová darovala svému zeti Jakubu Spinetti a dceři Kateřině v roce 1702 „pusté místo“, aby si na něm mohli postavit nový dům ve Svatojanské ulici (č. p. 77/I). V březnu 1705 přijal Jakub Spinetti městské právo. V roce 1710 pracoval i na stavbě nové kašny na rynku a v únoru byl zvolen cechmistrem příbramského zednického, kamenického a tesařského cechu. Italové postavili anebo alespoň ovlivňovali vzhled všech tehdy nových, barokních kamenných a cihlových domů (např. dnešní U Modrého hroznu).
Pertiho nejstarší dcera Kateřina se ještě …
Jakubův bratr Jan Spinetti (asi 1680–1721) byl štukátor a řezbář. Roku 1703 si koupil v Příbrami na západní straně rynku dům č. p. 157/I a v srpnu 1705 se stal plnoprávným měšťanem. Jeho dům sousedil s novým raně barokním palácem (č. p. 1/I, pozdější okresní soud), který si tu nechal po roce 1667 postavit Aleš Ferdinand Vratislav hrabě z Mitrovic. Přestože se o výstavbě tohoto paláce nedochovaly žádné další zprávy, je nejvýš pravděpodobné, že i na něm pracovali zdejší italští mistři.
Jan Spinetti byl zároveň obecním starším, který dohlížel na řádné hospodaření města. V roce 1715 svůj dům s podloubím z gruntu přestavěl. Zároveň tehdy pracoval na řezbě k novým varhanám v kostele sv. Jakuba.

V roce 1719 si u něj magistrát objednal dřevěnou sochu sv. Jana Nepomuckého pro most nad hlubokým úvozem, spojující radnici (č. p. 149/I) s domem (č. p. 151/I). Jan Spinetti zemřel však před jejím dokončením. Po dohodě s jeho vdovou Eleonorou Spinetti byla socha dodělána a roku 1723 posvěcena. Stála tam, dokud nebyl most zbourán.

Dům Jana Spinetti z druhé strany sousedil s domem č. p. 156/I, v němž kdysi bývala rychtářská hospoda. Zpustlý dům s loubím koupil a přestavěl do barokní podoby (později U Černého orla s hostincem a krámem) původně milánský kupec Lorenzo Fiorone, který sem přicestoval z Prahy a viděl v Příbrami s ohledem na rozvoj poutnictví skvělou příležitost pro obchod. Oženil se tu s Markétou, dcerou francouzského zlatníka a radního Ludvíka Alise, který byl jedním z nejvlivnějších a nejbohatších příbramských měšťanů, koncem roku 1712 se stal příbramským měšťanem a mezi domem svého tchána a domem Pertiových si pořídil roku 1714 zánovní dům. 
Roku 1726 se Lorenzo Fiorone stal konšelem a pak zahájil rozsáhlou barokní přestavbu svého domu za kostelem do podoby v Příbrami dosud nevídaného kupeckého domu s krámem, přepychově zařízenými sály a se skladištěm v mezipatře. Obytné místnosti měly dřevěné, bíle malované záklopovéi stropy s barevnými květinovými a ovocnými motivy. Dům (č. p. 123/I, pozdější lékárna U Bílého lva) byl otevřeným loubím spojen s trojím otevřeným loubím sousedního domu po Carlu Perti.
Roku 1726 se Lorenzo Fiorone stal konšelem a …
Další italský kupec Bartholomeo Carmine se objevil v Příbrami roku 1719 a usadil se v domě na jihovýchodním rohu rynku a Dubenské ulice (č. p. 125/I). Záhy získal i měšťanské právo.

Nejvýrazněji se do dějin Příbramě zapsal italský štukatér Santino Cereghetti de Tedice (nar. kolem roku 1640), který je tu v archivních pramenech poprvé zmíněn roku 1665. Přišel sem z Prahy i se svými bratry Bartholomeem a Joannesem, který bydlel v Pražské ulici (zmínka o něm byla již výše), protože také dostali nabídku pracovat pro svatohorské jezuity.

Santino Cereghetti se oženil s Ludmilou, dcerou význačného příbramského měšťana Františka Miklera. Od tchána převzal v prosinci 1669 dům na severní straně rynku (dnes část č. p. 99/I) a z jeho pozůstalosti výhodně získal i sousední dům, a také mlýnské hospodářství známé dnes jako Flusárna. V roce 1692 se Santin Cereghetti stal příbramským radním. Škoda, že už se nedozvíme, jak se příbramští konšelé hovořící většinou jen česky a jen málokteří německy s italskými řemeslníky a francouzským zlatníkem na radnici přinejmenším v prvních letech domlouvali.
Cereghettiho dílo můžeme dodnes obdivovat na Svaté Hoře, kde pracoval asi do konce století – na štukové výzdobě Pražské kaple, otevřené Šporkovské kaple v ambitu s výzdobou upomínající na války s Turky, kaple Nanebevzetí Panny Marie, a kaple nyní zasvěcené českým patronům v bazilice.  

 Santino Ceregnetti na přelomu století prodal svůj mlýn a oba své domy na náměstí. Roku 1705 se svou druhou manželkou Annou koupil právovárečný dům v rohu pod arcibiskupským zámkem a věnoval se správě svých polností a města. Dohlížel také na barokní přestavbu kostela sv. Jakuba, jehož loď byla roku 1711 sklenuta valenou klenbou. 

 Santino Cereghetti měl syny Ignáce a Antonína, který studoval na jezuitském gymnáziu v Březnici. Antonín získal roku 1714 příbramské měšťanské právo, ale pak se odstěhoval do Chrudimi, kde se stal městským písařem. Ignác Cereghetti žil v Praze, ale do Příbrami se občas vracel za prací.

Santino Cereghetti zemřel 16. listopadu 1719, a protože zasedal na příbramské radnici až do své smrti a o město se opravdu hodně zasloužil, byl pohřben do staré krypty v kostele sv. Jakuba.

Roku 1730 byla na obecní náklady dostavěna pod presbytářem krypta nová. Původně se do ní vcházelo schodištěm v kostele. Kámen kryjící vchod do krypty byl umístěn uprostřed kostela před triumfálním obloukem. V dolní části kamene byl vytesán městský znak, v horní části byla lebka s hnátem a přesýpací hodiny. Kromě toho zedník Jakub Spinetti do kamene vytesal i pětiřádkový latinský nápis. V překladu zněl: „Místní radní a měšťané dali vybudovat toto pohřební místo pro sebe i své vděčné potomstvo; tito ať odpočívají v pokoji a světlo věčné ať jim svítí.“ Nevděčné potomstvo většinu krásných italských staveb v Příbrami zbouralo během 20. století, vzpomínky na jejich tvůrce z Vlach však ve zdejším archivu a na Svaté Hoře snad zůstanou ještě dlouhé roky.  
Cereghettiho dílo můžeme dodnes obdivovat na …

Tip redakce: Pokud nechcete, aby vám unikly aktuální informace, staňte se fanoušky naší stránky na Facebooku a budete 24 hodin denně v obraze.


zdroj: Věra Smolová
Státní okresní archiv Příbram
foto: Státní okresní archiv Příbram

autor: Tomáš PečenkaNepřehlédněte

Salámu Čeřínek od společnosti Kostelecké uzeniny byla odebrána značka KLASA Salámu Čeřínek od společnosti Kostelecké uzeniny byla odebrána značka KLASA O značku kvality KLASA přišel salám Čeřínek společnosti Kostelecké uzeniny. Stalo se tak na základě výsledku kontroly Státní veterinární správy. Výrobek obsahoval nižší podíl masa, než výrobce deklaruje na etiketě výrobku. 27. března 2020   (10:22) Nepřehlédněte Žáci a studenti by se mohli vrátit do lavic na přelomu května a června Žáci a studenti by se mohli vrátit do lavic na přelomu května a června "Dáváme k veřejné diskusi, jestli by děti neměly třeba měsíc pak chodit do školy i v době běžných letních prázdnin," řekl předseda Ústředního krizového štábu Roman Prymula. 22. března 2020   (15:57) Nepřehlédněte Oslavte světový den spánku skvělým spánkem Oslavte světový den spánku skvělým spánkem Ať už pověrčiví jste nebo nejste, pátek 13. je tady a jak s ním naložíte, je zcela na Vás. My Vám dáme deset tipů, jak si zlepšit noc. 13. března 2020   (17:44) Nepřehlédněte Pátek třináctého. Proč lidi vlastně tolik děsí? Pátek třináctého. Proč lidi vlastně tolik děsí? Pátek třináctého není „výdobytkem“ moderní doby, opírá se o reálné historické události. A je jich hned několik 13. března 2020   (15:11) Nepřehlédněte Holobrada: Chceme směnu budov, aby centrum pro integraci cizinců nebylo v nemocnici Holobrada: Chceme směnu budov, aby centrum pro integraci cizinců nebylo v nemocnici Na jednání s vedením příbramské nemocnice a zaměstnanci přijel premiér Andrej Babiš v doprovodu ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a zástupců Středočeského kraje. 27. února 2020   (06:16) Nepřehlédněte


Další články

Počet případů nákazy novým typem koronaviru v Česku překročil 3000 Počet případů nákazy novým typem koronaviru v Česku překročil 3000 V neděli činil denní nárůst nemocných 160 případů, v sobotu 262, v pátek dokonce 373. 31. března 2020   (06:56) Středočeským nemocnicím pomáhají medici, firmy i jednotlivci Středočeským nemocnicím pomáhají medici, firmy i jednotlivci Příbramské nemocnici se přihlásilo 20 mediků, kteří jsou podle potřeby využíváni. 31. března 2020   (06:38) V Česku je už 25 vyléčených z COVID-19 a 23 úmrtí nakažených V Česku je už 25 vyléčených z COVID-19 a 23 úmrtí nakažených Všichni zemřelí byli lidé trpící dalšími chorobami nebo lidé ve vyšším věku. 30. března 2020   (19:40) Omezení volného pohybu bylo prodlouženo do 11. dubna Omezení volného pohybu bylo prodlouženo do 11. dubna Opatření platí již od 16. března. 30. března 2020   (17:38) Tomáš Cipra: V domově s pečovatelskou službou byla prokázána nákaza koronavirem. Hygiena nás neinformovala, nemáme žádné instrukce Tomáš Cipra: V domově s pečovatelskou službou byla prokázána nákaza koronavirem. Hygiena nás neinformovala, nemáme žádné instrukce „Kdyby nám nezavolali rodinní příslušníci nakaženého, ani bychom se to nedozvěděli,“ říká ředitel Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbrami. 30. března 2020   (16:07) Jindřich Vařeka: Držme však hlavy vysoko a emoce na uzdě, neboť to nejhorší nás teprve čeká Jindřich Vařeka: Držme však hlavy vysoko a emoce na uzdě, neboť to nejhorší nás teprve čeká Koronavirus Hygienici: Ve Středočeském kraji onemocnělo 372 lidí, města nezveřejníme, stačí vám okresy Hygienici: Ve Středočeském kraji onemocnělo 372 lidí, města nezveřejníme, stačí vám okresy Koronavirus Požár kamionu uzavřel Strakonickou Požár kamionu uzavřel Strakonickou Dvě hasičské jednotky vyjížděly v pondělí dopoledne na silnici I/4 k požáru kamionu 30. března 2020   (11:24) Pomáhají jednotlivci, skupiny i firmy Pomáhají jednotlivci, skupiny i firmy Solidarita a soudržnost se projeví vždy v napjatých situacích. Přesně to se ukazuje v dnešní době, kdy se téměř každý snaží přidat ruku k dílu bez nároku na odměnu. 30. března 2020   (10:39)
Policisté přijali hlášení o pobodaném muži, nakonec se jednalo o namol opilého agresora Policisté přijali hlášení o pobodaném muži, nakonec se jednalo o namol opilého agresora V dechu měl přes tři promile alkoholu 30. března 2020   (10:07) V neděli přibylo 160 nakažených koronavirem, případů je 2829 V neděli přibylo 160 nakažených koronavirem, případů je 2829 V Česku se podle hlášení krajských hygienických stanic nakazilo 81 procent lidí, zbytek v zahraničí, zejména v Itálii a Rakousku. Téměř 54 procent nakažených tvoří muži. 30. března 2020   (07:56) Vláda prodlouží omezení volného pohybu Vláda prodlouží omezení volného pohybu Premiér Andrej Babiš občany opět vyzval, aby vládní nařízení dodržovali. Pokud by podle něj nebyla zavedena, bylo by nyní v ČR 10.000 nakažených. 30. března 2020   (07:27) V souvislosti s koronavirem zemřelo v Česku již 16 lidí V souvislosti s koronavirem zemřelo v Česku již 16 lidí Pozitivních případů je 2743, o 86 více než v sobotu. 29. března 2020   (19:08) Kupka: Příbramská nemocnice nemá respirátory, pacienty s koronavirem ošetřuje s rouškami Kupka: Příbramská nemocnice nemá respirátory, pacienty s koronavirem ošetřuje s rouškami V týdnu bude v noci mrznout, mráz může poškodit kvetoucí stromy V týdnu bude v noci mrznout, mráz může poškodit kvetoucí stromy Upozornění meteorologů před nočními a ranními mrazy platí pro téměř všechny okresy od pondělí do čtvrtka. 29. března 2020   (16:00) Schillerová: Navrhneme vládě moratorium na splácení hypoték, spotřebitelských i podnikatelských úvěrů na půl roku Schillerová: Navrhneme vládě moratorium na splácení hypoték, spotřebitelských i podnikatelských úvěrů na půl roku V novele se uvažuje o snížení pokut za případné nesplácení úvěrů. 29. března 2020   (12:17) V Česku zemřeli další 2 lidé s koronavirem. Hygiena odmítá zveřejňovat informace o nemocných na území měst V Česku zemřeli další 2 lidé s koronavirem. Hygiena odmítá zveřejňovat informace o nemocných na území měst Koronavirus V sobotu přibylo 262 nakažených koronavirem V sobotu přibylo 262 nakažených koronavirem Vyléčených zůstává 11 lidí, 11 pacientů s nákazou zemřelo, z toho dva v sobotu. 29. března 2020   (08:06) Slunečné počasí přilákalo stovky návštěvníků k procházce do brdských lesů Slunečné počasí přilákalo stovky návštěvníků k procházce do brdských lesů Koronavirus V souvislosti s koronavirem zemřeli další dva lidé V souvislosti s koronavirem zemřeli další dva lidé Podle posledních údajů ministerstva zdravotnictví bylo ve 20:30 v Česku potvrzeno 2622 případů nákazy koronavirem. 28. března 2020   (18:48) Po chladném začátku příštího týdne se bude oteplovat Po chladném začátku příštího týdne se bude oteplovat Relativně nejteplejší by měl být týden od 13. do 19. dubna, kdy by se nejvyšší denní teploty měly pohybovat v průměru kolem 15 stupňů Celsia. Naproti tomu příští týden by to mělo být jen kolem osmi stupňů a v noci můžou spadnout až k minus čtyřem stupňům. 28. března 2020   (15:25) Domovy seniorů zpřísňují pravidla. Desetina lůžek je vyčleněna pro lidi s podezřením na nákazu koronavirem Domovy seniorů zpřísňují pravidla. Desetina lůžek je vyčleněna pro lidi s podezřením na nákazu koronavirem Personál musí ráno a večer všem klientům měřit teplotu, zakázané je společné stravování nebo aktivity. 28. března 2020   (11:56) V Česku je 2422 případů nákazy koronavirem V Česku je 2422 případů nákazy koronavirem Počet nakažených v pátek vzrostl o 373, což je zatím nejvyšší denní přírůstek. 28. března 2020   (09:17) Omilostněný muž už byl dříve kvůli neplacení alimentů za mřížemi celkem čtyřikrát Omilostněný muž už byl dříve kvůli neplacení alimentů za mřížemi celkem čtyřikrát Vězenství Česko má 2279 potvrzených případů nákazy koronavirem, dnes přibylo 257 nemocných Česko má 2279 potvrzených případů nákazy koronavirem, dnes přibylo 257 nemocných Na test na COVID-19 nově stačí teplota 37,5 stupně 27. března 2020   (18:22) Svatá Hora se ponoří do tmy Svatá Hora se ponoří do tmy Zajímavosti Řidič Seatu přetočil auto na střechu, vyvázl bez zranění Řidič Seatu přetočil auto na střechu, vyvázl bez zranění V pátek odpoledne vyjížděly záchranné složky k dopravní nehodě u Višňové. 27. března 2020   (16:09) Tři náměstí, tři stánky, 2 600 šitých roušek Tři náměstí, tři stánky, 2 600 šitých roušek Roušek je prozatím dostatek, a tak mohla začít jejich distribuce i veřejnosti. 27. března 2020   (13:55) V příbramské nemocnici leží první pacient s koronavirem, je na umělé plicní ventilaci V příbramské nemocnici leží první pacient s koronavirem, je na umělé plicní ventilaci Koronavirus Středočeský kraj eviduje 231 nakažených, na Příbramsku onemocnělo 18 osob Středočeský kraj eviduje 231 nakažených, na Příbramsku onemocnělo 18 osob V Příbrami jsou hlášeny čtyři případy 27. března 2020   (10:44) Salámu Čeřínek od společnosti Kostelecké uzeniny byla odebrána značka KLASA Salámu Čeřínek od společnosti Kostelecké uzeniny byla odebrána značka KLASA O značku kvality KLASA přišel salám Čeřínek společnosti Kostelecké uzeniny. Stalo se tak na základě výsledku kontroly Státní veterinární správy. Výrobek obsahoval nižší podíl masa, než výrobce deklaruje na etiketě výrobku. 27. března 2020   (10:22) Nepřehlédněte Počet nakažených koronavirem překročil v Česku dvoutisícovku Počet nakažených koronavirem překročil v Česku dvoutisícovku Laboratořím se dál daří zvyšovat počet provedených testů, ve čtvrtek otestovaly rekordních 4429 lidí, celkem 31.127. 27. března 2020   (09:19) O víkendu začíná letní čas, noc bude o hodinu kratší O víkendu začíná letní čas, noc bude o hodinu kratší Změna času Příbramská nemocnice zažívá nevídanou vlnu solidarity Příbramská nemocnice zažívá nevídanou vlnu solidarity Některých ochranných pomůcek je však stále nedostatek. 27. března 2020   (06:48) Frontman skupiny E!E: Dřepte doma, nalaďte internet a my přijdeme k vám Frontman skupiny E!E: Dřepte doma, nalaďte internet a my přijdeme k vám Kultura Nakažených přibývá každou hodinu více než deset. V Česku onemocnělo 1925 lidí, devět zemřelo Nakažených přibývá každou hodinu více než deset. V Česku onemocnělo 1925 lidí, devět zemřelo Koronavirus Zemřel 80letý pacient nakažený koronavirem Zemřel 80letý pacient nakažený koronavirem V České republice jde o sedmé úmrtí v souvislosti s nákazou novým koronavirem, které úřady oznámily. 26. března 2020   (16:42) Hejtmanka: Byla jsem ubezpečena, že se nezadržují platby živnostníkům a malým firmám. Bylo by to pro ně likvidační Hejtmanka: Byla jsem ubezpečena, že se nezadržují platby živnostníkům a malým firmám. Bylo by to pro ně likvidační Středočeský kraj se intenzivně připravuje na ekonomické výzvy v návaznosti na škody způsobené současnou koronavirovou krizí. 26. března 2020   (16:13) O děti hasičů, policistů, záchranářů a lékařů je postaráno, město otevřelo mateřinku a základní školu ve Školní O děti hasičů, policistů, záchranářů a lékařů je postaráno, město otevřelo mateřinku a základní školu ve Školní Školství Podnikatelé budou moci od pondělí žádat o bezúročné úvěry s ročním odkladem splátek Podnikatelé budou moci od pondělí žádat o bezúročné úvěry s ročním odkladem splátek O úvěry bude možné žádat u většiny komerčních bank, se kterými se nyní podepisují smlouvy. 26. března 2020   (13:27)


Provozovatel portálu pribram.cz Rosalota, s. r. o.
Žižkova 708
261 01 Příbram II

IČ: 02289288
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 217655.


Redakce zpravodajství portálu pribram.cz
Společnost Rosalota, s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
2014 - 2020 © Rosalota, s.r.o.Všechna práva vyhrazena. webdesign | websystem | KAO.cz