vývoj epidemie COVID-19
testovaní nakažení uzdravení zesnulí
celá ČR 430564 9180 6498 319
Středočeský kraj 6658 1062 844 23
okres Příbram ? 52 48 1


Velkými příznivci Italů byli i svatohorští jezuité

23. března 2020   (11:09)
Velkými příznivci Italů byli i svatohorští jezuité

Všichni nyní soucítíme s Itálií, v níž je zřejmě nejvíc zasažena epidemií její severní část. Snad se hodí připomenout, jak významně a k lepšímu změnili Italové ze severu, či Vlachové, jak se tehdy říkalo, tvář Příbrami a jejího okolí v době barokní.


Renesanční obdiv k italské architektuře pokračoval i po třicetileté válce. Do naší zničené země přicházeli Italové vyučení ve stavebních řemeslech, protože místní stavitelé nedokázali naplnit představy zámožných stavebníků a mnozí Vlachové ve své vlasti nenacházeli dobré uplatnění. Řemeslníci z kraje mezi Comským a Luganským jezerem byli velmi pracovití a schopní. Zpočátku chodili na zimu domů, protože se stavělo jen v letní sezoně.

Velkými příznivci Italů byli i svatohorští jezuité. Je všeobecně známo, že si jako autora plánů na výstavbu areálu Svaté Hory z roku 1659 vybrali Carla Luraga z Pellio Intelvi (Superiore) v Lombardii, který už se osvědčil v Březnici. Byl jako další Vlachové původně zřejmě štukatérem a postupně se vypracoval na architekta.
Velkými příznivci Italů byli i svatohorští …
Luragův pobyt je v Příbrami doložen v srpnu 1661, kdy vyměřil stavbu svatohorského kostela. Také šel ve městě za kmotra jednomu narozenému chlapci, což svědčí o tom, že si ho místní lidé velmi vážili. O tři roky později tutéž službu poskytli Příbramským Joannes Battista Colombo z Devoggia u Lugana, který pracoval na Svaté Hoře jako malíř fresek a štukatér, a Giovanni Domenico Orsi, který zastupoval vytíženého Carla Luraga na jeho stavbách jako polír a později se stal samostatným stavitelem.
Kromě těchto známých osobností přišel z Vlach do Příbrami zedník Zikmund Turie, který se tu však rozhodl usadit, a v září 1664 se oženil s měšťankou Annou Maršíkovou. Nestavěl jen Svatou Horu, jako tovaryš pracoval se svým mistrem Joannesem (Janem) Cereghetti (+1702) i na přestavbě místní tvrze vybudované arcibiskupem Arnoštem z Pardubic, která se do roku 1700 stala barokním zámkem.

Z města Muggio, ležícího v Lombardii 15 km severovýchodně od Milána, přišel zedník Carlo Perti. V Příbrami se v říjnu 1670 oženil s Juditou, dcerou po významném měšťanu Florianovi Hlasivcovi. Na východní straně rynku koupili roku 1674 za sto zlatých spáleniště domu, vyhořelého za třicetileté války. Carlo Perti si na něm postavil nový dům (č. p. 124/I, U Zeleného stromu) s podloubím. Už jako „zednický baumistr“ opravoval zedník Carlo Perti původně gotické děkanství a udělal na věži kostela sv. Jakuba první, sluneční hodiny, za které dostal od magistrátu půl sudu piva. Zemřel už počátkem dubna 1692 ve věku 48 let a jeho chudnoucí vdova časem musela dům prodat.
Pertiho nejstarší dcera Kateřina se ještě v lepších dobách, roku 1694, provdala za dalšího z Italů, zedníka Jakuba Spinetti, jehož příbuzní jsou v Příbrami doloženi již v letech 1669/70. Judita Pertiová darovala svému zeti Jakubu Spinetti a dceři Kateřině v roce 1702 „pusté místo“, aby si na něm mohli postavit nový dům ve Svatojanské ulici (č. p. 77/I). V březnu 1705 přijal Jakub Spinetti městské právo. V roce 1710 pracoval i na stavbě nové kašny na rynku a v únoru byl zvolen cechmistrem příbramského zednického, kamenického a tesařského cechu. Italové postavili anebo alespoň ovlivňovali vzhled všech tehdy nových, barokních kamenných a cihlových domů (např. dnešní U Modrého hroznu).
Pertiho nejstarší dcera Kateřina se ještě …
Jakubův bratr Jan Spinetti (asi 1680–1721) byl štukátor a řezbář. Roku 1703 si koupil v Příbrami na západní straně rynku dům č. p. 157/I a v srpnu 1705 se stal plnoprávným měšťanem. Jeho dům sousedil s novým raně barokním palácem (č. p. 1/I, pozdější okresní soud), který si tu nechal po roce 1667 postavit Aleš Ferdinand Vratislav hrabě z Mitrovic. Přestože se o výstavbě tohoto paláce nedochovaly žádné další zprávy, je nejvýš pravděpodobné, že i na něm pracovali zdejší italští mistři.
Jan Spinetti byl zároveň obecním starším, který dohlížel na řádné hospodaření města. V roce 1715 svůj dům s podloubím z gruntu přestavěl. Zároveň tehdy pracoval na řezbě k novým varhanám v kostele sv. Jakuba.

V roce 1719 si u něj magistrát objednal dřevěnou sochu sv. Jana Nepomuckého pro most nad hlubokým úvozem, spojující radnici (č. p. 149/I) s domem (č. p. 151/I). Jan Spinetti zemřel však před jejím dokončením. Po dohodě s jeho vdovou Eleonorou Spinetti byla socha dodělána a roku 1723 posvěcena. Stála tam, dokud nebyl most zbourán.

Dům Jana Spinetti z druhé strany sousedil s domem č. p. 156/I, v němž kdysi bývala rychtářská hospoda. Zpustlý dům s loubím koupil a přestavěl do barokní podoby (později U Černého orla s hostincem a krámem) původně milánský kupec Lorenzo Fiorone, který sem přicestoval z Prahy a viděl v Příbrami s ohledem na rozvoj poutnictví skvělou příležitost pro obchod. Oženil se tu s Markétou, dcerou francouzského zlatníka a radního Ludvíka Alise, který byl jedním z nejvlivnějších a nejbohatších příbramských měšťanů, koncem roku 1712 se stal příbramským měšťanem a mezi domem svého tchána a domem Pertiových si pořídil roku 1714 zánovní dům. 
Roku 1726 se Lorenzo Fiorone stal konšelem a pak zahájil rozsáhlou barokní přestavbu svého domu za kostelem do podoby v Příbrami dosud nevídaného kupeckého domu s krámem, přepychově zařízenými sály a se skladištěm v mezipatře. Obytné místnosti měly dřevěné, bíle malované záklopovéi stropy s barevnými květinovými a ovocnými motivy. Dům (č. p. 123/I, pozdější lékárna U Bílého lva) byl otevřeným loubím spojen s trojím otevřeným loubím sousedního domu po Carlu Perti.
Roku 1726 se Lorenzo Fiorone stal konšelem a …
Další italský kupec Bartholomeo Carmine se objevil v Příbrami roku 1719 a usadil se v domě na jihovýchodním rohu rynku a Dubenské ulice (č. p. 125/I). Záhy získal i měšťanské právo.

Nejvýrazněji se do dějin Příbramě zapsal italský štukatér Santino Cereghetti de Tedice (nar. kolem roku 1640), který je tu v archivních pramenech poprvé zmíněn roku 1665. Přišel sem z Prahy i se svými bratry Bartholomeem a Joannesem, který bydlel v Pražské ulici (zmínka o něm byla již výše), protože také dostali nabídku pracovat pro svatohorské jezuity.

Santino Cereghetti se oženil s Ludmilou, dcerou význačného příbramského měšťana Františka Miklera. Od tchána převzal v prosinci 1669 dům na severní straně rynku (dnes část č. p. 99/I) a z jeho pozůstalosti výhodně získal i sousední dům, a také mlýnské hospodářství známé dnes jako Flusárna. V roce 1692 se Santin Cereghetti stal příbramským radním. Škoda, že už se nedozvíme, jak se příbramští konšelé hovořící většinou jen česky a jen málokteří německy s italskými řemeslníky a francouzským zlatníkem na radnici přinejmenším v prvních letech domlouvali.
Cereghettiho dílo můžeme dodnes obdivovat na Svaté Hoře, kde pracoval asi do konce století – na štukové výzdobě Pražské kaple, otevřené Šporkovské kaple v ambitu s výzdobou upomínající na války s Turky, kaple Nanebevzetí Panny Marie, a kaple nyní zasvěcené českým patronům v bazilice.  

 Santino Ceregnetti na přelomu století prodal svůj mlýn a oba své domy na náměstí. Roku 1705 se svou druhou manželkou Annou koupil právovárečný dům v rohu pod arcibiskupským zámkem a věnoval se správě svých polností a města. Dohlížel také na barokní přestavbu kostela sv. Jakuba, jehož loď byla roku 1711 sklenuta valenou klenbou. 

 Santino Cereghetti měl syny Ignáce a Antonína, který studoval na jezuitském gymnáziu v Březnici. Antonín získal roku 1714 příbramské měšťanské právo, ale pak se odstěhoval do Chrudimi, kde se stal městským písařem. Ignác Cereghetti žil v Praze, ale do Příbrami se občas vracel za prací.

Santino Cereghetti zemřel 16. listopadu 1719, a protože zasedal na příbramské radnici až do své smrti a o město se opravdu hodně zasloužil, byl pohřben do staré krypty v kostele sv. Jakuba.

Roku 1730 byla na obecní náklady dostavěna pod presbytářem krypta nová. Původně se do ní vcházelo schodištěm v kostele. Kámen kryjící vchod do krypty byl umístěn uprostřed kostela před triumfálním obloukem. V dolní části kamene byl vytesán městský znak, v horní části byla lebka s hnátem a přesýpací hodiny. Kromě toho zedník Jakub Spinetti do kamene vytesal i pětiřádkový latinský nápis. V překladu zněl: „Místní radní a měšťané dali vybudovat toto pohřební místo pro sebe i své vděčné potomstvo; tito ať odpočívají v pokoji a světlo věčné ať jim svítí.“ Nevděčné potomstvo většinu krásných italských staveb v Příbrami zbouralo během 20. století, vzpomínky na jejich tvůrce z Vlach však ve zdejším archivu a na Svaté Hoře snad zůstanou ještě dlouhé roky.  
Cereghettiho dílo můžeme dodnes obdivovat na …

Tip redakce: Pokud nechcete, aby vám unikly aktuální informace, staňte se fanoušky naší stránky na Facebooku a budete 24 hodin denně v obraze.


zdroj: Věra Smolová
Státní okresní archiv Příbram
foto: Státní okresní archiv Příbram

autor: Tomáš PečenkaNepřehlédněte

Přibylo lidí s úzkostí nebo sebevražednými myšlenkami. Na Příbramsku ukončili život dva lidé Přibylo lidí s úzkostí nebo sebevražednými myšlenkami. Na Příbramsku ukončili život dva lidé Během čtrnácti dnů spáchali sebevraždu skokem z hráze Orlické přehrady dva lidé. 26. května 2020   (21:43) Nepřehlédněte Příbramská studentka bojuje o finále Miss České republiky Příbramská studentka bojuje o finále Miss České republiky Barboru kromě dalších kol soutěže letos čeká i maturita a přijímací zkoušky na vysokou školu. 26. května 2020   (06:29) Nepřehlédněte Od úterý se otevřou všechny přechody s Německem a Rakouskem. Na Slovensko od středy na 48 hodin bez testů Od úterý se otevřou všechny přechody s Německem a Rakouskem. Na Slovensko od středy na 48 hodin bez testů Od úterý se otevřou všechny silniční a železniční přechody na hranicích s Rakouskem a Německem. Od středy budou moci Češi a Slováci mezi zeměmi cestovat bez nutnosti negativních testů na onemocnění covid-19 a bez karantény, pokud se vrátí zpět do své země do 48 hodin. 25. května 2020   (18:53) Nepřehlédněte Firmám do 50 zaměstnanců by stát mohl odpustit sociální odvody za červen až srpen Firmám do 50 zaměstnanců by stát mohl odpustit sociální odvody za červen až srpen Sociální pojištění a příspěvek na politiku zaměstnanosti, které platí zaměstnavatel, činí 24,8 procenta pracovníkova výdělku. 25. května 2020   (18:21) Nepřehlédněte Restaurace a hospody otevřou v pondělí. Lidé jsou natěšení, snad jim to vydrží, říká provozní pizzerie Restaurace a hospody otevřou v pondělí. Lidé jsou natěšení, snad jim to vydrží, říká provozní pizzerie Restaurace a hospody mohou v pondělí po více než dvou měsících otevřít hostům své vnitřní prostory, které musely 14. března uzavřít kvůli šíření koronaviru. 24. května 2020   (09:13) Nepřehlédněte


Další články

Rozsáhlý výpadek Vodafonu způsobily technické chyby Rozsáhlý výpadek Vodafonu způsobily technické chyby Víte, po kom se jmenují příbramské ulice? Město nainstaluje dodatkové tabule Víte, po kom se jmenují příbramské ulice? Město nainstaluje dodatkové tabule Motorkář přišel při havárii u Lochovic o nohu, první pomoc muži poskytla projíždějící zdravotní sestra Motorkář přišel při havárii u Lochovic o nohu, první pomoc muži poskytla projíždějící zdravotní sestra Foto: Neznámý vandal posprejoval fasádu vodojemu u Milína Foto: Neznámý vandal posprejoval fasádu vodojemu u Milína Pátrání: Řidič nedal přednost motorkáři a z místa nehody ujel Pátrání: Řidič nedal přednost motorkáři a z místa nehody ujel Hejtmanka žádá policii, aby opět posoudila oznámení v kauze roušek Hejtmanka žádá policii, aby opět posoudila oznámení v kauze roušek Výsuvné sloupky v Pražské ulici budou mít akustické detektory sirén, záchranářům umožní bezproblémový přístup Výsuvné sloupky v Pražské ulici budou mít akustické detektory sirén, záchranářům umožní bezproblémový přístup Řidička Peugeotu po technické závadě zdemolovala oplocení Řidička Peugeotu po technické závadě zdemolovala oplocení Hasiči v ulici třída Kpt. Olesinského řídili dopravu kyvadlově. 28. května 2020   (19:45) Zákazníci Vodafonu nemohou volat, nefungují ani datové služby Zákazníci Vodafonu nemohou volat, nefungují ani datové služby Kdy pracovníci potíže odstraní, zatím není jasné. 28. května 2020   (17:22)
Pohonné hmoty dál zdražily, nad 26 korunami za litr je už i nafta Pohonné hmoty dál zdražily, nad 26 korunami za litr je už i nafta Na Příbramsku nakoupíte litr Naturalu v průměru za 27,12 Kč/l, naftu pak za 26,90 korun 28. května 2020   (17:03) Do třetího ročníku participativního rozpočtu bylo přihlášeno sedmnáct projektů Do třetího ročníku participativního rozpočtu bylo přihlášeno sedmnáct projektů Do hlasování veřejnosti, které bude zahájeno 1. června, postoupilo deset návrhů. 28. května 2020   (14:26) Rodičům zůstává nárok na ošetřovné do 30. června, musejí však uvést objektivní důvody Rodičům zůstává nárok na ošetřovné do 30. června, musejí však uvést objektivní důvody Až do 30. června zůstává nárok na ošetřovné všem rodičům, kteří se z objektivních důvodů rozhodnou neumístit dítě do školy či školky. Důvod pak uvedou v aktualizovaném tiskopisu „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. Podpora zůstává ve výši 80 % denního vyměřovacího základu za kalendářní den. 28. května 2020   (11:18) Největší důlní neštěstí v Evropě se stalo na Březových Horách, zemřelo 319 horníků Největší důlní neštěstí v Evropě se stalo na Březových Horách, zemřelo 319 horníků Uzavírka Husovy a Milínské ulice čeká Příbram až v příštím roce Uzavírka Husovy a Milínské ulice čeká Příbram až v příštím roce Nepřihlásili jste dítě do výuky na prvním stupni? Do skupin lze přihlásit i další školáky Nepřihlásili jste dítě do výuky na prvním stupni? Do skupin lze přihlásit i další školáky CK Alexandria zrušila letní zájezdy.  Důvodem jsou výrazné změny podmínek v destinacích, které ovlivní kvalitu dovolených CK Alexandria zrušila letní zájezdy. Důvodem jsou výrazné změny podmínek v destinacích, které ovlivní kvalitu dovolených Zájezdy na léto už zrušily také CK Exim Tours a Fischer. 27. května 2020   (20:15) Lidé by se už neměli bát navštívit nemocnici a zanedbávat tak chronické problémy Lidé by se už neměli bát navštívit nemocnici a zanedbávat tak chronické problémy Přinášíme komentář ředitele příbramské nemocnice k proběhlé epidemii covid-19. 27. května 2020   (18:51) Příbram prodává turistický vláček, minimální cena je 483 tisíc korun Příbram prodává turistický vláček, minimální cena je 483 tisíc korun Firma B.E.S. ukončila šití roušek, nenašla dostatečný odbyt Firma B.E.S. ukončila šití roušek, nenašla dostatečný odbyt Zastupitelé jednali o odměnách, nic nakonec nezmění Zastupitelé jednali o odměnách, nic nakonec nezmění Ani jeden z návrhů zastupitelstvem neprošel. 27. května 2020   (09:34) Příbram při Horváthově debutu remizovala s Ostravou 0:0 Příbram při Horváthově debutu remizovala s Ostravou 0:0 Příbram byla díky podpoře z tribun od začátku aktivnější. 27. května 2020   (07:14) Příbram má nevymahatelné pohledávky v hodnotě 6,4 milionu korun Příbram má nevymahatelné pohledávky v hodnotě 6,4 milionu korun Jedná se o nevymahatelné a promlčené pohledávky za pronájmy bytů a nebytových prostor z minulosti. 27. května 2020   (06:47) Přibylo lidí s úzkostí nebo sebevražednými myšlenkami. Na Příbramsku ukončili život dva lidé Přibylo lidí s úzkostí nebo sebevražednými myšlenkami. Na Příbramsku ukončili život dva lidé Během čtrnácti dnů spáchali sebevraždu skokem z hráze Orlické přehrady dva lidé. 26. května 2020   (21:43) Nepřehlédněte Téměř pětina lidí v nouzovém stavu víc pila alkohol, větší spotřebu přiznali muži Téměř pětina lidí v nouzovém stavu víc pila alkohol, větší spotřebu přiznali muži Nejčastěji se k navýšení jeho konzumace přiznávali lidé ve věkové skupině 26 až 35 let. 26. května 2020   (17:32) Na příbramském nádraží hoří vlak, škoda se vyšplhala na milion korun Na příbramském nádraží hoří vlak, škoda se vyšplhala na milion korun Dobrovolníci Amelie pomáhali i v době koronaviru Dobrovolníci Amelie pomáhali i v době koronaviru Jako nejúspěšnější počin se ukázala online výzva „Roušky pro život s rakovinou“ 26. května 2020   (13:41) Jindřich Vařeka zatím neví, zda bude kandidovat do Senátu Jindřich Vařeka zatím neví, zda bude kandidovat do Senátu Zaměstnanci a plavčíci již bez roušek, kadeřnice odloží štíty Zaměstnanci a plavčíci již bez roušek, kadeřnice odloží štíty Roušky nebudou muset mít ani řidiči vozidel veřejné dopravy, pokud nebudou v přímém kontaktu s cestujícími při jejich odbavení. 26. května 2020   (08:05) Příbramská studentka bojuje o finále Miss České republiky Příbramská studentka bojuje o finále Miss České republiky Nepřehlédněte Polovina dětí se vrátila do školních lavic, výuka probíhá v omezeném režimu Polovina dětí se vrátila do školních lavic, výuka probíhá v omezeném režimu Od úterý se otevřou všechny přechody s Německem a Rakouskem. Na Slovensko od středy na 48 hodin bez testů Od úterý se otevřou všechny přechody s Německem a Rakouskem. Na Slovensko od středy na 48 hodin bez testů Nepřehlédněte Firmám do 50 zaměstnanců by stát mohl odpustit sociální odvody za červen až srpen Firmám do 50 zaměstnanců by stát mohl odpustit sociální odvody za červen až srpen Nepřehlédněte Od úterý už nebudou v obchodech vyhrazené hodiny pro seniory Od úterý už nebudou v obchodech vyhrazené hodiny pro seniory Opatření z druhé poloviny března mělo ochránit seniory jako hlavní rizikovou skupinu před nákazou nemocí covid-19. 25. května 2020   (16:35) ON-LINE: Zastupitelé znovu zasedají po přerušeném jednání z minulého týdne ON-LINE: Zastupitelé znovu zasedají po přerušeném jednání z minulého týdne Kvůli bezpečným rozestupům se bude jednat v estrádním sále kulturního domu. 25. května 2020   (15:59) Na Venkovním bazénu koupání bez roušky, do sauny maximálně v šesti Na Venkovním bazénu koupání bez roušky, do sauny maximálně v šesti Zpřísněná hygienická opatření, roušky při volném pohybu po areálu a maximální okamžitá kapacita 300 osob. 25. května 2020   (15:06) Žáci druhého stupně základních a středních škol by mohli usednout do lavic 8. června Žáci druhého stupně základních a středních škol by mohli usednout do lavic 8. června Od dnešního dne se školy otevřely pro první stupeň. 25. května 2020   (13:57) I když lidé ode dneška nemusí venku nosit roušky, velká část z nich si i dál ústa a nos zakrývá I když lidé ode dneška nemusí venku nosit roušky, velká část z nich si i dál ústa a nos zakrývá Zloděj ukradl i dvě polévkové lžíce Zloděj ukradl i dvě polévkové lžíce Na případy krádeží dnes upozornili policisté z Příbrami. V jednom případě došlo k dopadení zloděje, který se zaměřoval na vykrádání objektů, jiní zloději odcizili koňská sedla. 25. května 2020   (09:47) Pomněnkový den připomíná pohřešované děti Pomněnkový den připomíná pohřešované děti Čeští policisté pátrají každý rok po několika tisících dětí a po téměř dvou desítkách pohřešovaných dětí v ohrožení. 25. května 2020   (08:45) Otevírají se restaurace, nemocnice přijímají návštěvy a končí povinnost nosit venku roušky Otevírají se restaurace, nemocnice přijímají návštěvy a končí povinnost nosit venku roušky Česko se dočkalo velké vlny uvolňování restriktivních opatření zavedených kvůli koronaviru. 25. května 2020   (06:04)


Provozovatel portálu pribram.cz Rosalota, s. r. o.
Žižkova 708
261 01 Příbram II

IČ: 02289288
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 217655.


Redakce zpravodajství portálu pribram.cz
Společnost Rosalota, s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
2014 - 2020 © Rosalota, s.r.o.Všechna práva vyhrazena. webdesign | websystem | KAO.cz