vývoj epidemie COVID-19
testovaní nakažení uzdravení zesnulí
celá ČR 442866 9286 6542 321
Středočeský kraj 6749 1069 844 23
okres Příbram ? 52 48 1

Uplynulo již více než tři sta let od doby, kdy v habsburské monarchii zaútočila smrtící nákaza

Historie
11. března 2020   (16:48)
Uplynulo již více než tři sta let od doby, kdy v habsburské monarchii zaútočila smrtící nákaza

Vstupu podezřelých osob do města bránily tříčlenné měšťanské hlídky. Nikdo z Příbramských už nedostal povolení k cestě do Prahy a neměl chodit tam, kde se nákaza objevila.Uplynulo již více než tři sta let od doby, kdy v habsburské monarchii opět zaútočila smrtící nákaza. Během roku 1712 se objevila v Uhrách a ve Vídni. Nevědělo se, že je to bakterie Yersinia pestis, ale bylo známo, že se nemoc dokáže rychle šířit a zahubit v nakažených místech značnou část obyvatelstva. Člověka dokázala zabít během pouhých pár dní od okamžiku, kdy se nakazil.  
Začátkem srpna 1713 se vrátil jeden z radních z Prahy se zprávou, že morová rána, jak se tehdy říkalo, v pražských městech už udeřila. Císař Karel VI. nařídil 30. července 1713 královským místodržícím ustanovit zvláštní zdravotní komisi, která by podnikla vše potřebné k omezení nákazy. Účinný lék nebyl k dispozici, a tak nejdůležitějším opatřením proti zmírnění epidemie byla už tehdy karanténa. Komise se ale sešla až 17. srpna, tím ztratila čtrnáct dnů, a zemští fyzikové ani mnozí lékaři zpočátku nekonali svou práci pořádně.
Příbramská městská rada zavedla příslušná opatření 18. srpna. Vstupu podezřelých osob do města bránily tříčlenné měšťanské hlídky. Nikdo z Příbramských už nedostal povolení k cestě do Prahy a neměl chodit tam, kde se nákaza objevila. Přesto se našly čtyři neposlušné obyvatelky, které byly 1. září 1713 po svém návratu z podezřelých míst vyexpedovány z města a dány do karantény. Další čtyři měšťanky, které přes zákaz magistrátu schválně a z trucu chodily do nebezpečných míst a ještě se potupně tomuto zákazu vysmívaly, byly odsouzeny ke čtyřem dnům v šatlavním arestu, přísnějším příbramském vězení. Ony se ale nenakazily.
Ponocní byli napomenuti, aby lépe ponocovali a troubili. Měšťané sestavili hlídky, při nichž se střídali a nesměli hlídat dvakrát za sebou, aby z vyčerpání neonemocněli. Na přístupových cestách do města byly vybudovány šraňky, aby se dovnitř nikdo cizí nedostal. Obyvatelé města a okolních vesnic nesměli pod trestem pokuty nikoho neznámého ubytovávat, hlavně ne žebráky a tuláky, a do města neměli přístup žádní svatohorští poutníci. Na ulice se nesměla vylévat špinavá voda z domácností a chlévská mrva se měla ihned odvážet z města na pole. 

Magistrát rázem zapomněl na své spory se svatohorskými jezuity ohledně pivovaru a požádal jejich představeného, zda by do Příbrami neposlal jednoho ze svatohorských jezuitů, aby pomohl příbramskému děkanovi navštěvovat nemocné a zaopatřovat umírající, pokud by „ruka Páně s morovou ránou, čehož Bůh všech milostivě chrániti rač, se nás dotknouti ráčila.“ Superior souhlasil, že Svatá Hora městu vypomůže, a jezuité dostali piva, kolik potřebovali.
Na konci září městská rada požádala svatohorské jezuity o přinesení zázračné sošky Panny Marie Svatohorské do Příbrami, aby se mohlo konat procesí okolo města a bohoslužba v kostele svatého Jakuba za odvrácení morové rány. Než přišlo schválení od arcibiskupa, mor se dostal do Dubna a na Novou Hospodu. Během služby nemocným a umírajícím se nakazil oblíbený příbramský čtyřiasedmdesátiletý děkan Václav Ignác Millinger, který zemřel ve městě jako první 5. října 1713. Pochovali ho na novém morovém hřbitově za městem až o dva dny později, přestože bylo nařízeno pohřbívat nakažená těla okamžitě. Magistrát však nařídil, že se i zemřelí na mor budou pochovávat podle křesťanského obyčeje v přítomnosti duchovního. 
Prosebné procesí se konalo 9. října 1713, i když už bylo jasné, že se Příbrami mor nevyhnul. Lidé se zpovídali a veřejně přijímali svátost oltářní, aby s čistou duší a klidem dokázali čelit nebezpečí a byli připraveni i na smrt. Modlili se, aby jejich město zůstalo aspoň co nejvíc uchráněno. Městský písař o tomto procesí podle pokynu městské rady udělal „na věčnou paměť“ zápis do radního protokolu. 
Život v uzavřeném městě se ale nezastavil. Na radnici se úřadovalo a dál se tam řešily spory mezi sousedy, ovšem našli se tací, kteří se pod hrozbou možné blízké smrti raději usmířili. Někteří lidé se chystali k svatbě, a tak se v pivovaru stále vařilo pivo, které bylo dokonce levnější, protože se nemohlo nikam vyvážet. V listopadu byl zrušen svatolinhartský jarmark. Městská rada požádala administrátora farnosti, aby sloužil mše brzy ráno, protože na ně bude chodit málo lidí a nákaza se nebude šířit. Felčarovi Janovi Brunnerovi se zpočátku nechtělo nakažené lidi navštěvovat, ale když mu městská rada pohrozila odebráním platu, začal jim své služby ochotně prokazovat, a tak mu povolila jeho deputát zase dávat. Do ohroženého města byl krajským úřadem několikrát vyslán ještě felčar Bok, který s sebou přivezl ochranné prostředky a léky. Dostal za to od města kromě peněz také 92 kg železa z městské železárny.
Lidé byli upozorněni, že se musí zničit všechny věci nakažených včetně peřin, což bylo pro všechny opravdu těžké, protože jejich pořízení bylo velmi nákladné. Hrobaři museli na radnici znovu odpřisáhnout, že nakažené zemřelé pochovají se všemi šaty a svršky. V domech, kde se nákaza objevila, se nesměl provozovat obchod, což platilo zvlášť pro pekaře, kteří nesměli péct chleba na prodej. Lidé z nakaženého domu se nesměli scházet s ostatními lidmi, dokud jejich dům nebyl úředně prohlášen za zdravý. Jednomu starému měšťanu zemřeli čtyři blízcí příbuzní, a protože zůstal bez prostředků, musela se o něj postarat městská rada. Po městě chodil statečný Mates Mayerhofer, který musel každý dům prohlédnout, zda v něm není nákaza. Dostal za to od magistrátu půl strychu žita, věrtel pšenice a dvě čtvrtce hrachu. 
V prosinci nastala velká zima, a tak byly měšťanské hlídky zrušeny. Krajskému úřadu se musely pravidelně posílat soupisy nakažených a zemřelých a také padlého dobytka. Na konci roku svolala městská rada celou obec – zástupce všech rodin, aby jim sdělila, že se nadále budou přísně dodržovat všechna zavedená opatření včetně separace nemocných, a zvlášť zákaz pohybu mimo město a jeho vesnice, aby byl mor vymýcen. Poslední oběť moru tu zemřela 14. ledna 1714 a celkem bylo do příbramské farní matriky zapsáno třicet osob ve věku od pěti týdnů do 74 let, kteří prokazatelně zemřeli na mor. Díky přísným opatřením se v Příbrami oproti jiným lokalitám počet zemřelých alespoň výrazně snížil.
Počet obyvatel v Čechách před touto epidemií se odhaduje na milion a půl až dva miliony. Od 1. ledna 1712 do 15. března 1714 v českých krajích uhynulo na mor 778 358 kusů panského dobytka, z toho 721 336 ovcí, a 428 019 poddanského, z toho 263 555 ovcí. Hospodářů nebo hospodyň zemřelo 4 144, dětí 8045, čeledínů a děveček 2736.
Když bylo nebezpečí moru zažehnáno, rozhodla městská rada, že se 9. října 1714 bude konat z Příbrami na Svatou Horu děkovné procesí. Magistrát také nechal namalovat tabulky s textem, že právě skrze procesí konané 9. října 1713 se zázračnou svatohorskou soškou bylo královské město Příbram zachráněno od morové rány. Tyto tabulky ze Svaté Hory však na rozdíl od příbramských radních protokolů kamsi zmizely.
 
Když bylo nebezpečí moru zažehnáno, rozhodla …

Tip redakce: Pokud nechcete, aby vám unikly aktuální informace, staňte se fanoušky naší stránky na Facebooku a budete 24 hodin denně v obraze.


zdroj: Věra Smolová
Státní okresní archiv Příbram
foto: archiv

autor: Tomáš PečenkaNepřehlédněte

Chcete, aby váš blízký umřel doma? Ať jde na týden do nemocnice Chcete, aby váš blízký umřel doma? Ať jde na týden do nemocnice V červenci 2018 začala fungovat dávka dlouhodobého ošetřovného. Po téměř dvou letech se prokazuje potřeba změn zejména u onkologicky nemocných, jejichž blízcí na dávku mnohdy vůbec nedosáhnou. Každý by měl mít právo volit místo svého umírání a využít podpory, kterou umožňuje stát - bez zbytečných překážek. Podpořte pozitivní změnu, komunikujte s poslanci. 1. června 2020   (08:52) Nepřehlédněte Přibylo lidí s úzkostí nebo sebevražednými myšlenkami. Na Příbramsku ukončili život dva lidé Přibylo lidí s úzkostí nebo sebevražednými myšlenkami. Na Příbramsku ukončili život dva lidé Během čtrnácti dnů spáchali sebevraždu skokem z hráze Orlické přehrady dva lidé. 26. května 2020   (21:43) Nepřehlédněte Příbramská studentka bojuje o finále Miss České republiky Příbramská studentka bojuje o finále Miss České republiky Barboru kromě dalších kol soutěže letos čeká i maturita a přijímací zkoušky na vysokou školu. 26. května 2020   (06:29) Nepřehlédněte Od úterý se otevřou všechny přechody s Německem a Rakouskem. Na Slovensko od středy na 48 hodin bez testů Od úterý se otevřou všechny přechody s Německem a Rakouskem. Na Slovensko od středy na 48 hodin bez testů Od úterý se otevřou všechny silniční a železniční přechody na hranicích s Rakouskem a Německem. Od středy budou moci Češi a Slováci mezi zeměmi cestovat bez nutnosti negativních testů na onemocnění covid-19 a bez karantény, pokud se vrátí zpět do své země do 48 hodin. 25. května 2020   (18:53) Nepřehlédněte Firmám do 50 zaměstnanců by stát mohl odpustit sociální odvody za červen až srpen Firmám do 50 zaměstnanců by stát mohl odpustit sociální odvody za červen až srpen Sociální pojištění a příspěvek na politiku zaměstnanosti, které platí zaměstnavatel, činí 24,8 procenta pracovníkova výdělku. 25. května 2020   (18:21) Nepřehlédněte


Další články

Řidička hyundaie vyjela mimo silnici, porazila lampu a zastavila o strom Řidička hyundaie vyjela mimo silnici, porazila lampu a zastavila o strom Na koupalištích nebude povinnost nosit roušky, kina a divadla zruší kapacitní omezení Na koupalištích nebude povinnost nosit roušky, kina a divadla zruší kapacitní omezení Jermanová vidí záchranářku jako oběť dění v zákulisí Jermanová vidí záchranářku jako oběť dění v zákulisí Brožová s vyjádřením hejtmanky nesouhlasí. 1. června 2020   (16:09) K ochranným pomůckám se mohl každý dostat, tvrdí vedení záchranky K ochranným pomůckám se mohl každý dostat, tvrdí vedení záchranky Na dnešním jednání krajského zastupitelstva to za záchranku řekl Martin Houdek, zodpovědný za krizové vedení. 1. června 2020   (13:20) SOUTĚŽ o 3x kredit na mytí zdarma v hodnotě 1000 Kč na nově otevřené automyčce RACEWASH SOUTĚŽ o 3x kredit na mytí zdarma v hodnotě 1000 Kč na nově otevřené automyčce RACEWASH Chcete, aby váš blízký umřel doma? Ať jde na týden do nemocnice Chcete, aby váš blízký umřel doma? Ať jde na týden do nemocnice V červenci 2018 začala fungovat dávka dlouhodobého ošetřovného. Po téměř dvou letech se prokazuje potřeba změn zejména u onkologicky nemocných, jejichž blízcí na dávku mnohdy vůbec nedosáhnou. Každý by měl mít právo volit místo svého umírání a využít podpory, kterou umožňuje stát - bez zbytečných překážek. Podpořte pozitivní změnu, komunikujte s poslanci. 1. června 2020   (08:52) Nepřehlédněte Výstava Loupežníkova Lásky hra osudná v Památníku Karla Čapka na Strži přiblíží vztah bratří Čapků k ženám a lásce Výstava Loupežníkova Lásky hra osudná v Památníku Karla Čapka na Strži přiblíží vztah bratří Čapků k ženám a lásce Výstava začne 2. června a potrvá až do 12. září. 1. června 2020   (08:24) Děti dnes oslaví svůj svátek Děti dnes oslaví svůj svátek Hejtmanka hledala se zástupci podnikatelů cesty k oživení regionu Hejtmanka hledala se zástupci podnikatelů cesty k oživení regionu Cílem jednání bylo zjištění reálných dopadů krize na podnikatele a hledání možných forem podpory. 31. května 2020   (16:08) Češi ve velkém nakupují stany, spacáky a trvanlivé kempingové jídlo Češi ve velkém nakupují stany, spacáky a trvanlivé kempingové jídlo Prodejci evidují vyšší zájem také o kempingový nábytek, vařiče či treckingové hole. 31. května 2020   (13:36) Karel Čapek: Kdo radí šoférovi, dokazuje tím, že sedí v autě poprvé Karel Čapek: Kdo radí šoférovi, dokazuje tím, že sedí v autě poprvé Nezodpovědní chovatelé podporují existenci množíren Nezodpovědní chovatelé podporují existenci množíren Příbram porazila Olomouc 2:1. V tabulce se odrazila z posledního místa Příbram porazila Olomouc 2:1. V tabulce se odrazila z posledního místa Na prázdném Andrově stadionu se dlouho hrál především atletický fotbal bez šancí. 30. května 2020   (18:46) Testem z matematiky a francouzštiny začne v pondělí ráno státní část maturitních zkoušek Testem z matematiky a francouzštiny začne v pondělí ráno státní část maturitních zkoušek Zkoušky se letos budou konat za zvýšených hygienických opatření k ochraně proti koronaviru. 30. května 2020   (15:24) Za krádež aviváží může skončit až na tři roky ve vězení Za krádež aviváží může skončit až na tři roky ve vězení Třiačtyřicetiletý muž se bude zpovídat z přečinu krádeže. 30. května 2020   (12:02) S příchodem astronomického léta se oteplí, bude až 27 stupňů S příchodem astronomického léta se oteplí, bude až 27 stupňů Čapkův památník v červenci zpřístupní spisovatelovu garáž Čapkův památník v červenci zpřístupní spisovatelovu garáž Součástí budou i panely s informacemi pro návštěvníky. 30. května 2020   (07:01) Babiš: Postup hejtmanky Jermanové byl zbytečný. Trestní oznámení nepřinese žádný užitek Babiš: Postup hejtmanky Jermanové byl zbytečný. Trestní oznámení nepřinese žádný užitek Případem se zabývají kriminalisté z odboru extremismu a terorismu. 29. května 2020   (19:09) Rozsáhlý výpadek Vodafonu způsobily technické chyby Rozsáhlý výpadek Vodafonu způsobily technické chyby Vodafone jako kompenzaci výpadku nebude během dneška odečítat svým zákazníkům data z mobilních tarifů. Opatření se týká jak firemních, tak nefiremních zákazníků, tarifů i předplacených karet. 29. května 2020   (14:59) Víte, po kom se jmenují příbramské ulice? Město nainstaluje dodatkové tabule Víte, po kom se jmenují příbramské ulice? Město nainstaluje dodatkové tabule U některých názvů je to zcela jasné, některé by si zasloužili více pozornosti. Ta se jim nyní dostane díky projektu Poznejte ulice Příbrami. 29. května 2020   (14:37) Motorkář přišel při havárii u Lochovic o nohu, první pomoc muži poskytla projíždějící zdravotní sestra Motorkář přišel při havárii u Lochovic o nohu, první pomoc muži poskytla projíždějící zdravotní sestra Foto: Neznámý vandal posprejoval fasádu vodojemu u Milína Foto: Neznámý vandal posprejoval fasádu vodojemu u Milína Příbramští policisté pátrají po pachateli trestného činu poškození cizí věci, za který může skončit až rok ve vězení. 29. května 2020   (10:26) Pátrání: Řidič nedal přednost motorkáři a z místa nehody ujel Pátrání: Řidič nedal přednost motorkáři a z místa nehody ujel Sanitka zraněného muže přepravila do nemocnice k ošetření. 29. května 2020   (08:12) Hejtmanka žádá policii, aby opět posoudila oznámení v kauze roušek Hejtmanka žádá policii, aby opět posoudila oznámení v kauze roušek Výsuvné sloupky v Pražské ulici budou mít akustické detektory sirén, záchranářům umožní bezproblémový přístup Výsuvné sloupky v Pražské ulici budou mít akustické detektory sirén, záchranářům umožní bezproblémový přístup Řidička Peugeotu po technické závadě zdemolovala oplocení Řidička Peugeotu po technické závadě zdemolovala oplocení Hasiči v ulici třída Kpt. Olesinského řídili dopravu kyvadlově. 28. května 2020   (19:45) Zákazníci Vodafonu nemohou volat, nefungují ani datové služby Zákazníci Vodafonu nemohou volat, nefungují ani datové služby Kdy pracovníci potíže odstraní, zatím není jasné. 28. května 2020   (17:22) Pohonné hmoty dál zdražily, nad 26 korunami za litr je už i nafta Pohonné hmoty dál zdražily, nad 26 korunami za litr je už i nafta Na Příbramsku nakoupíte litr Naturalu v průměru za 27,12 Kč/l, naftu pak za 26,90 korun 28. května 2020   (17:03) Do třetího ročníku participativního rozpočtu bylo přihlášeno sedmnáct projektů Do třetího ročníku participativního rozpočtu bylo přihlášeno sedmnáct projektů Do hlasování veřejnosti, které bude zahájeno 1. června, postoupilo deset návrhů. 28. května 2020   (14:26) Rodičům zůstává nárok na ošetřovné do 30. června, musejí však uvést objektivní důvody Rodičům zůstává nárok na ošetřovné do 30. června, musejí však uvést objektivní důvody Až do 30. června zůstává nárok na ošetřovné všem rodičům, kteří se z objektivních důvodů rozhodnou neumístit dítě do školy či školky. Důvod pak uvedou v aktualizovaném tiskopisu „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. Podpora zůstává ve výši 80 % denního vyměřovacího základu za kalendářní den. 28. května 2020   (11:18) Největší důlní neštěstí v Evropě se stalo na Březových Horách, zemřelo 319 horníků Největší důlní neštěstí v Evropě se stalo na Březových Horách, zemřelo 319 horníků Uzavírka Husovy a Milínské ulice čeká Příbram až v příštím roce Uzavírka Husovy a Milínské ulice čeká Příbram až v příštím roce Nepřihlásili jste dítě do výuky na prvním stupni? Do skupin lze přihlásit i další školáky Nepřihlásili jste dítě do výuky na prvním stupni? Do skupin lze přihlásit i další školáky CK Alexandria zrušila letní zájezdy.  Důvodem jsou výrazné změny podmínek v destinacích, které ovlivní kvalitu dovolených CK Alexandria zrušila letní zájezdy. Důvodem jsou výrazné změny podmínek v destinacích, které ovlivní kvalitu dovolených Zájezdy na léto už zrušily také CK Exim Tours a Fischer. 27. května 2020   (20:15) Lidé by se už neměli bát navštívit nemocnici a zanedbávat tak chronické problémy Lidé by se už neměli bát navštívit nemocnici a zanedbávat tak chronické problémy Přinášíme komentář ředitele příbramské nemocnice k proběhlé epidemii covid-19. 27. května 2020   (18:51) Příbram prodává turistický vláček, minimální cena je 483 tisíc korun Příbram prodává turistický vláček, minimální cena je 483 tisíc korun Firma B.E.S. ukončila šití roušek, nenašla dostatečný odbyt Firma B.E.S. ukončila šití roušek, nenašla dostatečný odbyt Zastupitelé jednali o odměnách, nic nakonec nezmění Zastupitelé jednali o odměnách, nic nakonec nezmění Ani jeden z návrhů zastupitelstvem neprošel. 27. května 2020   (09:34) Příbram při Horváthově debutu remizovala s Ostravou 0:0 Příbram při Horváthově debutu remizovala s Ostravou 0:0 Příbram byla díky podpoře z tribun od začátku aktivnější. 27. května 2020   (07:14) Příbram má nevymahatelné pohledávky v hodnotě 6,4 milionu korun Příbram má nevymahatelné pohledávky v hodnotě 6,4 milionu korun Jedná se o nevymahatelné a promlčené pohledávky za pronájmy bytů a nebytových prostor z minulosti. 27. května 2020   (06:47)


Provozovatel portálu pribram.cz Rosalota, s. r. o.
Žižkova 708
261 01 Příbram II

IČ: 02289288
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 217655.


Redakce zpravodajství portálu pribram.cz
Společnost Rosalota, s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
2014 - 2020 © Rosalota, s.r.o.Všechna práva vyhrazena. webdesign | websystem | KAO.cz