20. 1. svátek má Ilona

Třetí pokus: Zastupitelé dnes budou pokračovat v zářijovém jednání

ON-LINE PŘENOS
12. října 2015   (09:09)
Třetí pokus: Zastupitelé dnes budou pokračovat v zářijovém jednání

Poprvé bylo jednání přerušeno, na náhradní termín se nesešel dostatek zastupitelů.


Dnes od 16 hodin pokračuje 10. zasedání příbramského zastupitelstva. To muselo být před několika týdny přerušeno kvůli nízkému počtu zastupitelů, kvůli kterému se zasedání stalo neusnášeníschopné. Při prvním náhradním termínu se nesešel dostatečný počet zastupitelů a kvůli jejich omluvě bylo jednání včas zrušeno.

Zastupitelé minule skončili projednáním 26. bodu, což znamená, že dnes bude na přítomné čekat dalších 14 bodů. V drtivé většině se jedná o prodeje, nákupy a směny pozemků. Někteří opoziční zastupitelé při minulém projednávání avizovali, že mají několik připomínek a dotazů do bodu různé, který se bude projednávat na konci celého zasedání.

Jednání můžete sledovat i v našem psaném online přenosu, který startuje krátce před 16. hodinou.

Původní jednání bylo nuceně přerušeno, na druhý pokus se zastupitelé nesešli - více informací ZDE. 

Tip redakce: Pokud nechcete, aby vám unikly aktuální informace, staňte se fanoušky naší stránky na Facebooku a budete 24 hodin denně v obraze.


zdroj: text i foto: pribram.cz

autor: MJ
Byli jsme přítomni a on-line

Vítejte při online přenosu ze zasedání městského zastupitelstva. Záznam připravuje zpravodajský portál pribram.cz.

Přepis vzniká v průběhu schůze, neobsahuje tedy doslovná vyjádření zastupitelů nebo občanů, ale jen parafráze. Upozorňujeme čtenáře, že jednání není reprodukováno zcela přesně a záznam tedy může obsahovat jazykové i významové nedokonalosti.

Příjemné sledování. MJ

12. 10. 2015 (15:53:42)  

Z programu zastupitelstva, které začalo 14. září, zbývá probrat následující body:

26. Nabídka obce Suchodol na směnu lesních pozemků v k.ú. Liha za zemědělské pozemky v k.ú. Občov ve vlastnictví města Příbram
27. Žádost paní Marty Buchlové o uznání vydržení vlastnického práva k pozemkům p.č. 144/2 a p.č. 145/2, oba k.ú. Žežice
28. Žádost o sdělení zájmu města Příbram o bezúplatný převod stavby bez čp/če – trafostanice, na pozemku p.č. 960/2, k.ú. Příbram
29. Výkup pozemků p. č. 716/2, p. č. 710/11 a p. č. 710/10 v k. ú. Příbram
30. Výkup podílu ve výši id. 2/3 pozemků p. č. 648/10, p. č. 655/2, p. č. 3174/5 v k. ú. Příbram, případně uzavření smlouvy na pronájem podílu ve výši id. 2/3 pozemku p. č. 655/2 v k. ú. Příbram
31. Výkup pozemku p. č. 4232/18 v katastrálním území Příbram
32. Směna části pozemku p. č. 4505/107 za část pozemku p. č. 4505/29 vše v k. ú. Příbram
33. Nabídka bezúplatného převodu pozemku p. č. 2521/71 v katastrálním území Příbram
34. Směna pozemků v k. ú. Lazec a v k. ú. Podlesí nad Litavkou
35. Žádost o prodej části pozemku p. č. 239/1 o vým. cca 66 m2 v katastrálním území Příbram
36. Žádost o prodej části pozemku p. č. 48/1 o výměře cca 181 m2 z celkové výměry 3177 m2 v katastrálním území Trhové Dušníky
37. Žádost o prodej pozemku p. č. 523/1 v k. ú. Háje u Příbramě, případně o směnu pozemku p. č. 523/1 za část pozemku p. č. 507/2 o výměře cca 144 m2 z celkové výměry 16713 m2 , vše v k. ú. Háje u Příbramě
38. Revokace usnesení zastupitelstva města č. 347/2012/ZM ze dne 16.4.2012
39. Bezúplatný převod pozemku p. č. 4212/5 v k. ú. Příbram včetně vydání souhlasu se zápisem věcného práva do veřejného seznamu
40. Žádost o bezúplatné zřízení věcného břemene v k. ú. Lazec
41. Různé
42. Diskuse, interpelace, závěr

12. 10. 2015 (15:55:07)  

Jednání bylo právě zahájeno. Dnes jsou omluveni následující zastupitelé: Danda, Svoboda, Říhová - přijde později, Řihák - přijde později, Cikler, Vácha a Molnár - přijde později.

12. 10. 2015 (16:03:40)  

26. Nabídka obce Suchodol na směnu lesních pozemků v k.ú. Liha za zemědělské pozemky v k.ú. Občov ve vlastnictví města Příbram

 
Rada nedoporučuje schválit tuto směnu. 
 
Rotter: Je to výborný obchod, ale ne pro město Příbram. Finanční výbor se zabýval využitím pozemků. Jejich pozemky jsou v hrozném stavu, jsou roztroušené, naše jsou větší a scelené. Naše pozemky jsou zajímavé pro letiště, slyšel jsem, že by zde mohlo být překladové letiště. Pozemky mají velmi velkou cenu.
 
Kareš: Souhlasím s panem inženýrem. Také jsem si pozemky prošel. Nechápu, jak si mohli dovolit tuto nabídku. Je pozitivní, že finanční výbor se zabývá využitím pozemků. Bylo by dobré vypracovat nějaké elaborát o našich pozemcích - kde jsou rozprostřeny. Leží zde spoustu peněz.
 
Rotter: Není problém zaslat seznam těch pozemků. Nechci přibližovat detaily jednání, ale i vážně se jedná o jejich využití. 
 
Humlová: Jenom chci dodat k finančnímu výboru. Pokud by došlo k rozšíření letiště, které má velmi kvalitní betonovou dráhu a v jejím koridoru není žádná vesnice, byly by ohromná škoda se pozemků zbavit. Těch pozemků je strašně moc a na finančním výboru to chceme řešit postupně po určitých oblastech. Je to strašně moc práce, nečekejte, že vám dáme ucelený elaborát, v první řadě musíme mít přehled, jak s pozemky je nebo není nakládáno. 
 
Kareš: Nikdo neočekává kompletní přehled, ale třeba soupis těch, které nejsou na našem katastru a které jsou zajímavé. 
 
Rotter: Těch pozemků mimo katastr jsou právě stovky. Budeme se dívat podle priority, je to velký kus práce. Možná to je na 4 roky, ale výsledky vám budu říkat, některé možná již brzy. 
 
Volný: Mimo katastr máme asi 670 pozemků, na katastru zhruba 5000.
 
Diskuze ukončena. Zastupitelé neschválili směnu pozemků.

12. 10. 2015 (16:19:49)  

27. Žádost paní Marty Buchlové o uznání vydržení vlastnického práva k pozemkům p.č. 144/2 a p.č. 145/2, oba k.ú. Žežice

 
Rada nedoporučuje. Paní Buchlová nedoložila žádné dokumenty, na základě kterých by bylo možné uznat vlastnické právo.
 
Zastupitelstvo neschvaluje.

12. 10. 2015 (16:22:14)  

28. Žádost o sdělení zájmu města Příbram o bezúplatný převod stavby bez čp/če – trafostanice, na pozemku p.č. 960/2, k.ú. Příbram

 
Rada nedoporučuje záměr bezúplatného převodu do vlastnictví města. 
 
Humlová: Stanovisko podporuji. Je to za ubytovnou nad nemocnicí. Objekt se dávno nevyužívá a z bezpečnostního hlediska je nebezpečný. Bylo by dobré ho zbourat. Město nemá důvod si objekt brát do vlastnictví.
 
Kyselák: Nebylo by pro město dobré, kdyby získalo pozemek a někdo to zboural? 
 
Volný: Pozemek je města, jde jenom o svatbu. 
 
Zastupitelé neschválili záměr.

12. 10. 2015 (16:26:10)  

29. Výkup pozemků p. č. 716/2, p. č. 710/11 a p. č. 710/10 v k. ú. Příbram

 
Rada města doporučuje schválit výkup pozemků v cenách cca 900-1800 Kč za metr.
 
Kareš: Rada nabízí přes 400 tisíc. Osobně nevím, k čemu bychom pozemek potřebovali. Je to nesmyslná cena. Pokud hovoříte o tom, že je málo prostředků v městské kase, nechápu, že můžeme přistoupit na takovéto ceny. Navrhuji 250 Kč za metr čtvereční.
 
Rotter: Já s tím nebudu souhlasit ani za 250 Kč, nemyslím si, že pozemek potřebujeme. 
 
Švenda: Dávám protinávrh neschválit výkup.
 
Kyselák: Minulý týden jsem se soudil v Kolíně o stejný pozemek. Jsem pro 250 Kč, víc ani korunu. 
 
Šedivý: Nechci situaci komplikovat, ale musíme si uvědomit, že kotelna je v našem vlastnictví. Bylo by dobré hned neodmítat nabídnutou ruku, jedná se už několik let. Ta rodina je ochotna to prodat jen za určitých podmínek. Abychom se nedostali v budoucnu do problému, pokud bychom chtěli kotelnu prodat a neměli přístup. 
 
Hauser: Nevím, jestli má smysl hlasovat o návrhu pana Kyseláka. 
 
Volný: Majitelka sdělila, že pokud neodkoupíme, bude požadovat nájemné a nesleví z ceny.
 
Vařeka: Dovoluji si osvojit návrh nevykupovat.
 
Pikrt: Cena je přemrštěná. Ztotožňuji se s návrhem pana Kyseláka.
 
Diskuze ukončena. 
 
Zastupitelstvo neschválilo výkup pozemků za uvedené ceny. 

12. 10. 2015 (16:39:56)  

​30. Výkup podílu ve výši id. 2/3 pozemků p. č. 648/10, p. č. 655/2, p. č. 3174/5 v k. ú. Příbram, případně uzavření smlouvy na pronájem podílu ve výši id. 2/3 pozemku p. č. 655/2 v k. ú. Příbram

 
Rada města doporučuje schválit výkup za cenu 1480 Kč/metr čtvereční. Na pozemku stojí stavba ve vlastnictví města - bývalá kotelna. Část pozemku je využívána jako přístup do kotelny, nachází se zde i veřejné osvětlení. 
 
Humlová: Je to identická situace jako v minulém bodu. 
 
Říhová: Zvažovali jsme tuto situaci řešit žalobou na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví. Pak by to bylo za cenu stanovenou znalcem. 
 
Volný: Tuto variantu nikdo nenavrhl. Cena je tu stanovená znaleckým posudkem. 
 
Říhová: Naši klienti takto postupují a cena se mi tady zdá nepřiměřená.
 
Kyselák: Připojuji se k paní doktorce.
 
Kareš: Zkusíte to tady řešit tímto způsobem?
 
Vařeka: V tuto chvíli v tom nevidím žádný problém a zní mi to logicky, pokud neschválíme. Osvojuji si návrh neschválit prodej. 
 
Zastupitelstvo neschválilo.

12. 10. 2015 (16:45:54)  

Nyní k bodu 30 vystupuje občan, zajímá ho možný pronájem. Zřejmě majitel pozemku.
 
Vařeka: Musíte počkat do bodu různé, bod je uzavřen.
 
Kareš: Nemohli bychom hlasovat, aby mohl vystoupit?
 
Volný: Pokud to odhlasujete, pak ano. Podílem se bude zabývat rada a ne zastupitelstvo.
 

12. 10. 2015 (16:49:50)  

31. Výkup pozemku p. č. 4232/18 v katastrálním území Příbram
 
Rada doporučuje. Na pozemku stojí budova ve vlastnictví města. Podle znaleckého posudku 1145, oni nabízejí 750.
 
Humlová: My neschvalujeme konkrétní znění smlouvy, ale pouze výkup za určitou cenu. To je pak záležitostí majetkového odboru.
 
Dvořák: Narážíme na problém, který jsme s panem Volným diskutovali již vícekrát. Jak má vypadat ta konečná smlouva. Cítím to jako ne úplně dořešenou věc. Osobně bych byl pro, aby to posvětil naposled starosta, než to podepíše. 
 
Kyselák: Co je důvodem, proč bychom to měli koupit?
 
Volný: Stojí na tom naše stavba. 
 
Kyselák: Počítali jsme, jestli je výhodnější nájem nebo prodej? 
 
Říhová: Zajímali jsme se o to, za kolik to získala ta společnost? Od státního statku to bylo za jednotky korun.
 
Volný: Ano, je tomu tak. Oni to koupili od správce konkurzní podstaty. 
 
Vařeka: Pokud budeme nuceni platit nájem, z jaké částky to bude?
 
Volný: Nájem se vypočítává z ceny obvyklé. Pokud ta je 1145 korun, z této částky 5% za rok. 
 
Kyselák: Není to možné. Raději pojďme do sporu, u soudu to neprotlačí. Trvám na tom. Klidně budu bezplatně zastupovat město.
 
Říhová: Nečiním stejnou nabídku, domnívám se, že pan Volný nemá pravdu. Tady se bude zvažovat i cena, za kterou to bylo koupeno. Už jsem vedla obdobný soudní spor.
 
Kareš: Tyto pozemky město dostalo nabídnuté před několika lety. Pan Kyselák tehdy navrhoval jejich vykoupení a neprošlo to. 
 
Dvořák: Děkuji za diskuzi. Pane Kyseláku, kolik si myslíte, že bychom mohli platit nájemné, kdybychom k tomu byli dotlačeni? Ono to vždy vyjde tak, že v budoucnosti je lepší nákup, i kdyby to bylo za 100 let. 
 
Kyselák: Nemůžete to chápat jako něco neměnného. Je zde i otázka zájmu o ten objekt a pozemek. Rozhodující je obecná tržní cena. Trvám na tom, že pozemek je za 250 Kč. Z té ceny je to pak maximálně 5 procent ročně. 
 
Vařeka: My počítáme 5-7%.
 
Řihová: Tady by to soud vždy bral tak, že to společnost koupila už zastavěné. 
 
Šedivý: Podivuji se, že všechny materiály rada doporučila i s konkrétní cenou a my to tady opět otáčíme o 180 stupňů zpátky. Nedáváme dobrý signál těm, co by jednou něco chtěli prodat nebo koupit. Pojďme udělat nějaký materiál, že to například budeme vykupovat jen za 250 Kč. My zpochybňujeme úroveň znalců. Pojďme vytvořit nějaký komplexní materiál. 
 
Vařeka: To že rada města překládá materiál a ten se otočí je důkazem toho, že nemáme žádné postranní zájmy a že dokážeme naslouchat. Co se týče komplexního materiálu, s tím s váma souhlasím.
 
Šedivý: Já to nemyslel hanlivě, názory se vyvíjejí. Je zapotřebí vytvořit ten jednotný koncept. 
 
Diskuze ukončena. Zastupitelstvo neschvaluje výkup pozemku.

12. 10. 2015 (17:11:05)  

32. Směna části pozemku p. č. 4505/107 za část pozemku p. č. 4505/29 vše v k. ú. Příbram

 
Rada doporučuje schválit směnu pozemků. 
 
Volný: Získáme o jeden metr čtvereční navíc. Žadatelé zjistili, že jejich garáž je částečně na území města. 
 
Zastupitelstvo schvaluje.

12. 10. 2015 (17:13:22)  

33. Nabídka bezúplatného převodu pozemku p. č. 2521/71 v katastrálním území Příbram

 
Rada města doporučuje schválit. Město uhradí poplatky spojené s převodem. Jedná se o pozemek mezi Lekem a Korunou. Stála zde garáž, nyní je zde černá skládka. Město by zaplatilo daň z příjmu. 
 
Zastupitelstvo schválilo

12. 10. 2015 (17:15:45)  

34. Směna pozemků v k. ú. Lazec a v k. ú. Podlesí nad Litavkou

 
Stažen.
 
 

12. 10. 2015 (17:16:04)  

35. Žádost o prodej části pozemku p. č. 239/1 o vým. cca 66 m2 v katastrálním území Příbram
 
Rada nedoporučuje.
 
Rotter: Nevím, proč bychom jim to neměli prodat. Skoro bych navrhoval schválit za cenu dle vnitřního materiálu 1700 Kč.
 
Humlová: Já nesouhlasím s prodejem. Město by mohlo znemožnit přístup k tomu špatně identifikovatelném pozemku. Navrhla bych pronájem. 
 
Vařeka: To znepřístupnění pozemku bylo jediným důvodem, proč rada nedoporučila.
 
Rotter: Proč by se město mělo starat o někoho, kdo se o svůj pozemek nestará? 
 
Kareš: Situaci znám velmi dobře. Je to vklíněný pozemek mezi zadní části domu, kde není nic. Je tu jen nepořádek. Jde jim jen o to, že by si plochu zpevnili a udělali si tam parkování, neomezilo by to nikoho. Jsem si jistý, že nám to není vůbec k ničemu. 
 
Kyselák: Když se podívám na výkres, tak mi není jasné - my jim prodáme část, ale co budeme dělat s tím zbytkem, ať to odkoupí celý. 
 
Kareš: Na těch plochách by mohli parkovat třeba zaměstnanci školy.
 
Dvořák: Po tom, co jsem slyšel, jsem pro prodej.
 
Zastupitelstvo schválilo prodej za cenu 1700 Kč za metr čtvereční.

12. 10. 2015 (17:23:54)  

36. Žádost o prodej části pozemku p. č. 48/1 o výměře cca 181 m2 z celkové výměry 3177 m2 v katastrálním území Trhové Dušníky

 
Stažen.

12. 10. 2015 (17:24:22)  

37. Žádost o prodej pozemku p. č. 523/1 v k. ú. Háje u Příbramě, případně o směnu pozemku p. č. 523/1 za část pozemku p. č. 507/2 o výměře cca 144 m2 

 
Rada doporučuje schválit prodej za cenu 100 Kč za metr čtvereční a nedoporučuje schválit směnu pozemku. 
 
Schváleno dle návrhu rady. 

12. 10. 2015 (17:29:38)  

38. Revokace usnesení zastupitelstva města č. 347/2012/ZM ze dne 16.4.2012

 
Rada doporučuje schválit. 
 
Odsouhlaseno.

12. 10. 2015 (17:32:39)  

39. Bezúplatný převod pozemku p. č. 4212/5 v k. ú. Příbram včetně vydání souhlasu se zápisem věcného práva do veřejného seznamu

 
Rada doporučuje schválit. Jde o část Nového rybníka.
 
Zastupitelstvo odsouhlasilo.

12. 10. 2015 (17:38:46)  

40. Žádost o bezúplatné zřízení věcného břemene v k. ú. Lazec

 
Zastupitelstvo schválilo.

12. 10. 2015 (17:40:52)  

41. Různé

 
Kareš: Za mnou přišli občané a dali mi petici kvůli objektu na Rynečku, který má sloužit pro naše bezdomovce. Líbí se mi, že si budou muset vše odpracovat, ale líbila by se mi jiná varianta umístění. Jsem proti této lokalitě. Stálo by zato jednat s církví, která se dostává ke svému majetku. Svatá Hora - v jednom z grantů jsme přidělili prostředky na sekání trávy v areálu. Co tam sekali? Svatá Hora je obehnána ploty a jediná plocha je ten třešňový sad, který byl sekán jednou a to myslím dělali TS. Paní Ženíšková, byl tu pan Duna. Nebylo by možné mu nějak pomoci? Potom všechno doplatil, je možné mu ten byt znovu pronajmout. On mi říkal, že se mu narodila dcera. Určitá pokora se u něj projevila. 
 
Ženíšková: Krajský soud rozhodl o jeho vystěhování. Nevyhodili jsme ho na ulici, dostal nabídku na městskou ubytovnu. On se nyní ohradil a podal stížnost k ombudsmanovi, že to celé má rasistický podtext. My respektujeme rozsudek soudu a možnost ubytování má. Může se přihlásit do výběrového řízení o nový byt. 
 
Kareš: Před několika měsíci jsem hovořil o kompostárně. Realizoval se nákup třídiče a nakladače, za což jsem rád. Byl jsem se tam několikrát podívat a stále tvrdím, že nemá dostatečnou kapacitu, vzhledem k tomu, že něco je i za plotem. Bavil jsem se o tom již s panem Máchou. Jsem rád, že jste vypověděli smlouvu agentuře Moodys a myslím také, že to není nutné. Pro jeden nebo dva roky mi vůbec nebude vadit, že rating nebude. Chtěl bych poprosit o materiály, které se týkají Hrabákovy ulice. Kdo zadal rekonstrukci? Kdo vybíral projektanta? Mám velké pochybnosti, že to byla věc správná. Takto intenzivní rekonstrukce podle mě nebyla potřeba. V materiálech z rady jsem četl, že sdružení Syrakus má mít na starosti archeologický průzkum. Podle mě se jedná o neodpovědné občanské sdružení. Certifikaci získali těsně než u nás začali provádět archeologický průzkum. Zajímalo by mě, kde je zpráva o tom archeologickém průzkumu náměstí TGM. 
 
Stříbrnský: Na radě jsem argumentoval podobně jako pan Kareš. Do budoucna bychom chtěli mít na výběr z vícero firem. Není to úplně jednoduché ze dne na den vyhledat. 
 
Dvořák: Co se týká nízkoprahového bydlení, je to hodně pocitová věc. Řadě lidí se může ten záměr nelíbit, ale v reálné moci města je to ideální místo. Bydlení pro bezdomovce dřív bylo 50 metrů od náměstí, vlastně to odsunujeme. Co se týká Moodys, tak také souhlasím. Tu výpověď jsme dali v rámci možností, ale s tím, že rok 2014 se musel nechat zpracovat a už nám dodali materiál a nechtěli po nás ani jediný údaj a přesto jsme rating dostali. Ještě se o tom budeme dohadovat. Co se týká Hrabákovy ulice, ty sám můžeš na odbor pana Bureše a chtít vidět tu dokumentaci. Víme, že ty ,Petře, se aktivně zajímáš. Není třeba tím zatěžovat management města. Se Syrakusem také souhlasím, byla to obrovská ostuda. 
 
Humlová: Dostala jsem pozvánku do hodnotící komise. Byla jsem tam nominována, ale nikdo se mě nezeptal, jestli to mohu pracovně zvládnout. Bylo by vhodné se zeptat. Protože to bude na konci října, tak se zúčastním, ale třeba v listopadu už nemohu. Jezdím do práce do Prahy, ale v pátek v 9:30 je to ten nejhloupější termín. Příště až budete určovat tyto věci, berte v potaz, kdy kdo může. Potom chci zareagovat na to co padlo v souvislosti s požadavky na převod nemovitostí. Nebylo by od věci v materiálech dostat zároveň i návrh na to, jak to bude řešeno nákladově - daně z převodu a převody do katastru. Bavili jsme se zde o mé námitce, že pan Kyselák by měl být veden jako nezařazený. Odpověď, která mi přišla z ministerstva, je blábol. Nechápu, že věc, která je běžná ve sněmovně, proč nejde v zastupitelstvu. Chci vidět ten text otázky, která šla na ministerstvo. Můžete mi dále sdělit, kolik má rada připraveno projektů v zásobníku, na které bude žádáno z EU? Vyžaduje to nejen žádost, ale i stavební povolení, ve chvíli, kdy se to vyhlásí, tak se to nedá stihnout. Bez zásobníků projektu nelze prakticky čerpat z EU.
 
Vařeka: Na toto téma jsem psal článek do Periskopu, tak vám ho dám.
 
Humlová: Kdybych nebyla na pribramsko.eu označena jako zastupitelka, proti které je vedeno soudní řízení, tak bych chtěla říct, že řízení bylo zastaveno. Uvádím to jen proto, že jsem byla označená jako zastupitelka. Teď chci mluvit o článku v Periskopu. Já jsem z toho právě nepochopila, jestli zpracované jsou, nebo ne. Chtěl bych se zastavit i u polemiky pana starosty o panu Řihákovi a Karešovi. Tam jste napsal, že každý, kdo nechápe vaše postupy, je hlupák. To se mi opravdu nelíbilo. V opozici může být kdokoliv, je to hodně silné prohlášení. Takto to vyznělo, i když chápu, že jste to asi myslel jinak. 
 
Vařeka: Ten můj článek reagoval na článek pana Řiháka a na osobní útoky pana Kareše. Můžeme nazvat věci různými jmény, já hovořil také o hlouposti, ale mohl jsem hovořit i o lhaní a zlém úmyslu. Minulé vedení nenašlo odvahu na pokračování besedy, my jsme v komunikování s veřejností šli mnohem dál než naši předchůdci. 
 
Větrovský: Mrzí mě, že tu není možnost promítání. Chtěl jsem se vrátit k Humor festu. Chci se omluvit všem svým voličům, že jsem to podpořil. (Větrovský ukazuje fotografie na tabletu). 400 tisíc bylo moc, nevím kam to šlo a ani to nezpochybňuji, ale co se týče propagace, tak ta nebyla efektivní. 
 
Švenda: Když jsme schvalovali kulturní dotace, nevěděli jsme jak Humorfest dopadne. Projekt se mi líbil ve stádiu přípravy. Obsazení bylo hvězdné, propagaci si dělá organizátor. Lidé, kteří tam byli, se bavili. V minulosti se dávaly podobné částky třeba na Multifest. Bylo to i poprvé, co se to konalo. Jsem pro, abychom se bavili o jiném způsobu podpory. Co se týče vyúčtování, tak kdykoliv si ho můžete zkontrolovat. 
 
Větrovský: Nic kontrolovat nebudu a ani nechci. Když jste věděl, že to bude stejně jako Prokopská pouť, což považuji za obrovskou chybu. Pokud to dělal i pro lidi mimo Příbram, tak měl žádat dotaci jinde - na kraji nebo ministerstvu. 
 
Švenda: On akci propagoval na celorepublikových kanálech je v pořádku a že to bude nadregionální - to mělo přivést návštěvníky. Jinak akce proběhla v pořádku.
 
Kyselák: Byl to propadák. Úspěch se měří podle lidí. Kdo nic ale nedělá, nic nepokazí. Příště musíme být rozumnější a opatrnější.
 
Král: Chtěl jsem pochválit radnici za to, že se pustila do obchodování na komoditní burze. Dále bych se chtěl vrátit k nízkoprahovému centru. Vím, že se ten bod bude projednávat na příštím řádném zastupitelstvu. Byl jsem to já, kdo mluvil o tom, že považuje zřízení na tomto místě za naprosto nevhodné. Tenkrát mi bylo vysvětleno, že patrně nevím, co je to bezdomovectví. Zúčastnil jsem se i besedy a vyslechl argumenty, ale o vhodnosti místa mě radnice nepřesvědčila. Petici bych podepsal taky, kdyby mě někdo podpořil. Na příští zasedání si dovoluji navrhnout, aby nemohlo být řešením nemovitost Příbram IV/145, tak si myslím, že by tento objekt mohl vyhovovat. 
 
Ženíšková: To je budova bývalých Městských lesů. Tam se něco obdobného už plánovalo. Budova je velmi rozsáhlá a měly by tam vzniknout nové bytové jednotky. Myslím, že je té lokality škoda pro bezdomovce. Podle mě je vhodnější to využít na startovací byty.
 
Král: Já to vidim přesně naopak. Ale v tom je demokracie, abychom si o tom promluvili a pak zahlasovali.
 
Kareš: Jsou volné objekty v oblasti vlakového nádraží, nevylučoval bych ani lokalitu Balonka. S Humorfestem - peníze jsme vyhodily oknem. Ta agentura tu šounila už minulé období. Dalším bodem je ten článek, já ho nečetl. Pane Vařeko, piště si co chcete, mně je to jedno. Někdo je chytrej, někdo pláče, někdo si furt směje. O udržení myšlenky si klidně zasoutěžíme. Pan Pikrt i pan Řihák věděli o městě víc než vy. Nemíním vás urážet a odpověď nechci. Prosil bych  přehled finanční prostředků, které byly přiděleny agentuře Chci pomoci. Zajímalo by mě také, jak je to s kostkami, které se odstraňují. Kde všechny jsou? 
 
Vařeka: Kostek jsme zdědili velké množství, hledáme někoho, kdo je přepočítá. Jeden nápad bych měl. 
 
Kareš: Dále jsem žádal o přehled smluv ohledně dohod o provedení pracovní činnosti. Chtěl bych tento přehled. Od současného vedení jsem to dostal bez jmen. 
 
Tajemnice: Pokud se kontroluje spotřeba veřejných prostředků, je třeba jakou práci za kolik, ale ne, kdo to dělá. 
 
Kareš: Za minulého vedení se to říkalo. Budu se toho domáhat i soudem.
 
Tajemnice: U mě je všechno k nahlédnutí, ale nechci ty osobní data vydat mimo úřad. 
 
Říhová: Pokud se jede nahoru od Kauflandu k Březovým Horám, přejíždíme tam koleje od vlečky. Nechápu funkci, jestli mají zpomalovat lidi, jít jím na nervy. Chtěla bych nějakou odpověď, proč tam jsou a zda by mohly být odstraněny. 
 
Šedivý: Je to krajská silnice. A v době rekonstrukce byla funkční vlečka do Zatu. Já bych se chtěl zabývat náhradním zastupitelstvem, které nebylo. Buď se tady pohrdá zastupitelstvem, nebo se na to zapomnělo. Líbilo by se mi, kdyby se někdo přiznal. My pracujeme jinde. Jsem v zastupitelstvu asi od roku 94 a nikdy se to nestalo. A dnes mi vadilo, že tu zase začaly běhat slova hloupost a lež. Já ty články nečtu, zvedá se mi z toho tlak. Ale ta argumentace je jak u Moravce v diskuzním pořadu. Pane starosto, až budu mít svátek nebo narozeniny, nepiště mi "Aby rozum často vyhrával nad hloupostí". Budu doufat, že už mi nikdy nenapíšete. 
 
Vařeka: Rád bych připomněl jednu věc. Vám se nelíbilo znění mého článku, ani když nám oběma popřeji, aby rozum vyhrával. Uvědomte si, že když něco napíšu, vždy je to jen reakce na osobní útoky. Dokud nepřestanou, budu nucen se bránit. Rozhodně jsem to ani dnes nebyl já, kdo začínal. Co se týče toho zastupitelstva, mohli jsme to včas ohlásit, nebo vás sem nechat přijít. 
 
Šedivý: Pane starosto, jsme chlapi. Vy jste musel vědět, že to zastupitelstvo nebude, nic si nalhávat nebudeme. Ode mě žádné osobní útoky nešly, tak proč mi píšete takováto blahopřání.
 
Vařeka: Na tom blahopřání není vůbec nic špatného. Toto téma sem nepatří. Mohli jsme si to vyřídit po telefonu.
 
Poláková k zásobníku projektů: Projektů stavebních se připravuje asi 6. Připravuje se projektová dokumentace. Neinfrastrukturních projektů bude více.
 
Švenda: Cítím, že atmosféra je zbytečně hustá. Než jsme se stali neusnášeníschopní, chtěl jsem přesunout určité body. Měli bychom se zamyslet celkově o tom, jak zastupitelstva řešit, abychom tu nebyli tak dlouho a projednávání bodů bylo důstojné. Měli bychom se z toho poučit. 
 
Král: Všiml jsem si, že dnes byla vyhlášena CHKO. Tam se předjednávali některé věci. Město Příbram navrhlo plán turistických stezek a cest oproti stávajícímu návrhu. Chci se zeptat, jestli s plánem budeme seznámeni jako zastupitelé a jestli je to oficiální návrh, nebo soukromé aktivity pana Čámského. 
 
Vařeka: Nejsou to soukromé aktivity pana Čámského. Město se k tomu musí nějak stavět. V příštím programovacím období nebudou žádná hřiště ani komunikace. Nebudeme moci udělat tolik, co v minulosti. Ale na ministerstvu dopravy budou peníze na cyklostezky. 
 
Král: Můžu návrhy vidět?
 
Vařeka: Ano, není problém.
 
Humlová: Kde bude sídlit CHKO Brdy? 
 
Vařeka: Část, která má být ve styku s příbramskou veřejností, ta by se měla přestěhovat do Příbrami do budovy na Zdaboři, která je ve vlastnictví ministerstva zemědělství.
 
Humlová: Tam jsou k dispozici 4 kanceláře, nedovedu si představit jak se tam CHKO i AOPK vejde.
 
Vařeka: To není otázka pro nás, my s tím nemáme nic společného. Něco jsme nabídli, ale oni si vybrali toto. CHKO Brdy jako instituce neexistuje. 
 
Volný: Koleje v Husově ulici zůstaly, protože vlastník nedal souhlas k demontáži té vlečky. Ta silnice je v záruční době a nesmí se do ní sáhnout. 
 
Král: Podle mých informací AOPK bude mít dohromady 7 osob, a z toho v Příbrami jen asi 2.
 
Občan: To co se stalo na dnešním zastupitelstvu nechápu a chtěl bych vaší reakci. V bodě 30 je napsáno, že se bude projednávat prodej a případný pronájem. Tu druhou polovinu jste vůbec nevyhlásil a nevyzval jste občany, jestli k tomu mají nějaké připomínky. Nechal jste mě opětovně čekat. Jde mi o to, že na pozemku stojí kotelna a já osobně mám již 10 let žádost na odboru na odkup této kotelny, nebo dlouhodobý pronájem. Současně město tuto kotelnu dlouhodobě pronajala na radě města. Byla přijata jediná cena, mělo to být vysoutěženo. Veřejným příslibem říkám, že městu Příbram udělám návrh na odkup zbývajícího pozemku a kotelny. Chci tam vybudovat centrum, které by sloužilo lidem. Jak město vůbec hospodaří s majetkem, když o odkup stále žádám a nakonec byl podivně pronajat. 
 
Vařeka: Ne u všech bodů přímo vyzývám, jestli se někdo nehlásí. Určitě to nebylo s úmyslem vám to znemožnit. bylo to pouhé nedopatření.
 
Občan: Myslel jsem, že projednáváte jen první část bodu.
 
Vařeka: Bylo to tedy vzájemné nedorozumění. 
 
Švenda: Vím o co jde. Chceš si tu budovu koupit. Materiál řešil nabídku výkupu na ten pozemek pod kotelnou. My jsme řešili ten výkup pozemku. zastupitelstvo řeklo, že nekupuje. Kompetentní k pronájmu je rada města. Domnívám se, že v tomto volebním období se ta kotelna nepronajmula.
 
Občan: Majetek, který spravujete je všech občanů Příbrami. Je podivné, že když někdo dá nabídku na radu města, že to projedná a bud to přijme ,nebo odmítne. Máme web a vývěsky. Proč to tam nebylo? Beru to jako pochybení. Tímto způsobem se měla prodat i hájovna v Lize. 
 
Švenda: Tady se jedná o nedorozumění. Nájemné chtěl ten pán, co mu ten pozemek patří. Samozřejmě chci, aby všechno bylo propagováno. 
 
Šedivý: Kdo říká, že to nebylo zveřejněno. My jsme museli vše uveřejnit, aby to bylo podle zákona o obcích, jinak by to bylo neplatné.
 
Občan: I podle názoru mého právního zástupce došlo k pochybení. Je tu spousta budov, které nejsou využité. 
 
Vařeka: Pokud víte konkrétně o nevyužívání nějakého objektu, dejte nám vědět.
 
Humlová: Myslím, že to zveřejněné bylo. I předchozí radě bylo jasné, že nezveřejnění znamená neplatnost té smlouvy. Ono těch 15 dnů je poměrně krátká lhůta. 
 
Dvořák: Dejte nám návrh na odkup toho objektu, budeme rádi, když se ho zbavíme.
 
Vařeka ukončuje bod různé a i dnešní jednání. Děkujeme za pozornost. 

12. 10. 2015 (19:28:00)  

Další články

Parkourové hřiště bude, plážový volejbal je v jednání Parkourové hřiště bude, plážový volejbal je v jednání Vybudování parkourového hřiště nic nebrání. Volejbalové hřiště komplikuje ochranné pásmo Příbramského potoka 20. ledna 2020   (06:20) Stavební úřad vydal rozhodnutí o umístění části stavby Jihovýchodního obchvatu Stavební úřad vydal rozhodnutí o umístění části stavby Jihovýchodního obchvatu Po dlouhých 18 letech od schválení územního plánu města Příbrami, kde byla trasa obchvatu zanesena a schválena, byl udělán důležitý krok pro jeho realizaci. 19. ledna 2020   (19:47) Děti z milínské základní školy se učí i ve skleníku. Pěstují strelicie, ale i muškáty do oken Děti z milínské základní školy se učí i ve skleníku. Pěstují strelicie, ale i muškáty do oken Součástí skleníku je i moderní přírodovědná učebna s mikroskopy a binokulárními lupami 19. ledna 2020   (15:50) Příbramské divadlo přinese lepší požitek nedoslýchavým divákům Příbramské divadlo přinese lepší požitek nedoslýchavým divákům V rámci rekonstrukce hlediště dojde k instalaci speciální zvukové smyčky pro nedoslýchavé 19. ledna 2020   (12:26) Blíží se konec platnosti dálničních známek Blíží se konec platnosti dálničních známek Platnost loňských dálničních známek k poslednímu lednovému dni končí. Od roku 2021 budou už jen elektronické 19. ledna 2020   (09:23) Po čtyřech letech se otevře Junior klub, bude bezbariérový Po čtyřech letech se otevře Junior klub, bude bezbariérový Spravovat ho budou Sportovní zařízení města ve spolupráci s Městským kulturním centrem. 19. ledna 2020   (06:56) Letní sídlo T. G. Masaryka čeká rekonstrukce Letní sídlo T. G. Masaryka čeká rekonstrukce Renovace hlubošského zámku, který byl v roce 1958 prohlášen za kulturní památku, se prodraží o 50 milionů korun 18. ledna 2020   (19:31) Zbyněk Prousek poradí, jak se bránit obchodním praktikám „šmejdů“ Zbyněk Prousek poradí, jak se bránit obchodním praktikám „šmejdů“ Každodenně se setkáváme s případy, kdy jsou povětšinou naši senioři zlákáni, oklamáni a okradeni takzvanými „šmejdy“. V Příbrami bude o této problematice přednášet Zbyněk Prousek. 18. ledna 2020   (17:16) Městští strážníci zadrželi pachatele, který se vloupal do knihovny Městští strážníci zadrželi pachatele, který se vloupal do knihovny Díky rychlému zásahu městských strážníků nestačil nic odcizit. 18. ledna 2020   (14:23) Dotkněte se, nakoukněte, zatočte s kličkou. Do příbramské galerie dorazila výstava Divadla bratří Formanů Dotkněte se, nakoukněte, zatočte s kličkou. Do příbramské galerie dorazila výstava Divadla bratří Formanů V jedinečný svět fantazie a hry se Galerie Františka Drtikola promění v neděli 19. ledna při slavnostní vernisáži 18. ledna 2020   (13:10)Kodex redakce Reklama Kontakty Informace o cookies Ochrana osobních údajů
Provozovatel portálu pribram.cz Rosalota, s. r. o.
Žižkova 708
261 01 Příbram II

IČ: 02289288
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 217655.


Redakce zpravodajství portálu pribram.cz
Společnost Rosalota, s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
2014 - 2020 © Rosalota, s.r.o.Všechna práva vyhrazena. webdesign | websystem | KAO.cz