vývoj epidemie COVID-19
testovaní nemocní uzdravení zesnulí
celá ČR 43498 2866 11 17
Středočeský kraj 1747 372 -- 1
okres Příbram -- 20 -- --
Příbram -- 6 -- --

Třetí pokus: Zastupitelé dnes budou pokračovat v zářijovém jednání

ON-LINE PŘENOS
12. října 2015   (09:09)
Třetí pokus: Zastupitelé dnes budou pokračovat v zářijovém jednání

Poprvé bylo jednání přerušeno, na náhradní termín se nesešel dostatek zastupitelů.Dnes od 16 hodin pokračuje 10. zasedání příbramského zastupitelstva. To muselo být před několika týdny přerušeno kvůli nízkému počtu zastupitelů, kvůli kterému se zasedání stalo neusnášeníschopné. Při prvním náhradním termínu se nesešel dostatečný počet zastupitelů a kvůli jejich omluvě bylo jednání včas zrušeno.

Zastupitelé minule skončili projednáním 26. bodu, což znamená, že dnes bude na přítomné čekat dalších 14 bodů. V drtivé většině se jedná o prodeje, nákupy a směny pozemků. Někteří opoziční zastupitelé při minulém projednávání avizovali, že mají několik připomínek a dotazů do bodu různé, který se bude projednávat na konci celého zasedání.

Jednání můžete sledovat i v našem psaném online přenosu, který startuje krátce před 16. hodinou.

Původní jednání bylo nuceně přerušeno, na druhý pokus se zastupitelé nesešli - více informací ZDE. 

Tip redakce: Pokud nechcete, aby vám unikly aktuální informace, staňte se fanoušky naší stránky na Facebooku a budete 24 hodin denně v obraze.


zdroj: text i foto: pribram.cz

autor: MJ
Byli jsme přítomni a on-line

Vítejte při online přenosu ze zasedání městského zastupitelstva. Záznam připravuje zpravodajský portál pribram.cz.

Přepis vzniká v průběhu schůze, neobsahuje tedy doslovná vyjádření zastupitelů nebo občanů, ale jen parafráze. Upozorňujeme čtenáře, že jednání není reprodukováno zcela přesně a záznam tedy může obsahovat jazykové i významové nedokonalosti.

Příjemné sledování. MJ

12. 10. 2015 (15:53:42)  

Z programu zastupitelstva, které začalo 14. září, zbývá probrat následující body:

26. Nabídka obce Suchodol na směnu lesních pozemků v k.ú. Liha za zemědělské pozemky v k.ú. Občov ve vlastnictví města Příbram
27. Žádost paní Marty Buchlové o uznání vydržení vlastnického práva k pozemkům p.č. 144/2 a p.č. 145/2, oba k.ú. Žežice
28. Žádost o sdělení zájmu města Příbram o bezúplatný převod stavby bez čp/če – trafostanice, na pozemku p.č. 960/2, k.ú. Příbram
29. Výkup pozemků p. č. 716/2, p. č. 710/11 a p. č. 710/10 v k. ú. Příbram
30. Výkup podílu ve výši id. 2/3 pozemků p. č. 648/10, p. č. 655/2, p. č. 3174/5 v k. ú. Příbram, případně uzavření smlouvy na pronájem podílu ve výši id. 2/3 pozemku p. č. 655/2 v k. ú. Příbram
31. Výkup pozemku p. č. 4232/18 v katastrálním území Příbram
32. Směna části pozemku p. č. 4505/107 za část pozemku p. č. 4505/29 vše v k. ú. Příbram
33. Nabídka bezúplatného převodu pozemku p. č. 2521/71 v katastrálním území Příbram
34. Směna pozemků v k. ú. Lazec a v k. ú. Podlesí nad Litavkou
35. Žádost o prodej části pozemku p. č. 239/1 o vým. cca 66 m2 v katastrálním území Příbram
36. Žádost o prodej části pozemku p. č. 48/1 o výměře cca 181 m2 z celkové výměry 3177 m2 v katastrálním území Trhové Dušníky
37. Žádost o prodej pozemku p. č. 523/1 v k. ú. Háje u Příbramě, případně o směnu pozemku p. č. 523/1 za část pozemku p. č. 507/2 o výměře cca 144 m2 z celkové výměry 16713 m2 , vše v k. ú. Háje u Příbramě
38. Revokace usnesení zastupitelstva města č. 347/2012/ZM ze dne 16.4.2012
39. Bezúplatný převod pozemku p. č. 4212/5 v k. ú. Příbram včetně vydání souhlasu se zápisem věcného práva do veřejného seznamu
40. Žádost o bezúplatné zřízení věcného břemene v k. ú. Lazec
41. Různé
42. Diskuse, interpelace, závěr

12. 10. 2015 (15:55:07)  

Jednání bylo právě zahájeno. Dnes jsou omluveni následující zastupitelé: Danda, Svoboda, Říhová - přijde později, Řihák - přijde později, Cikler, Vácha a Molnár - přijde později.

12. 10. 2015 (16:03:40)  

26. Nabídka obce Suchodol na směnu lesních pozemků v k.ú. Liha za zemědělské pozemky v k.ú. Občov ve vlastnictví města Příbram

 
Rada nedoporučuje schválit tuto směnu. 
 
Rotter: Je to výborný obchod, ale ne pro město Příbram. Finanční výbor se zabýval využitím pozemků. Jejich pozemky jsou v hrozném stavu, jsou roztroušené, naše jsou větší a scelené. Naše pozemky jsou zajímavé pro letiště, slyšel jsem, že by zde mohlo být překladové letiště. Pozemky mají velmi velkou cenu.
 
Kareš: Souhlasím s panem inženýrem. Také jsem si pozemky prošel. Nechápu, jak si mohli dovolit tuto nabídku. Je pozitivní, že finanční výbor se zabývá využitím pozemků. Bylo by dobré vypracovat nějaké elaborát o našich pozemcích - kde jsou rozprostřeny. Leží zde spoustu peněz.
 
Rotter: Není problém zaslat seznam těch pozemků. Nechci přibližovat detaily jednání, ale i vážně se jedná o jejich využití. 
 
Humlová: Jenom chci dodat k finančnímu výboru. Pokud by došlo k rozšíření letiště, které má velmi kvalitní betonovou dráhu a v jejím koridoru není žádná vesnice, byly by ohromná škoda se pozemků zbavit. Těch pozemků je strašně moc a na finančním výboru to chceme řešit postupně po určitých oblastech. Je to strašně moc práce, nečekejte, že vám dáme ucelený elaborát, v první řadě musíme mít přehled, jak s pozemky je nebo není nakládáno. 
 
Kareš: Nikdo neočekává kompletní přehled, ale třeba soupis těch, které nejsou na našem katastru a které jsou zajímavé. 
 
Rotter: Těch pozemků mimo katastr jsou právě stovky. Budeme se dívat podle priority, je to velký kus práce. Možná to je na 4 roky, ale výsledky vám budu říkat, některé možná již brzy. 
 
Volný: Mimo katastr máme asi 670 pozemků, na katastru zhruba 5000.
 
Diskuze ukončena. Zastupitelé neschválili směnu pozemků.

12. 10. 2015 (16:19:49)  

27. Žádost paní Marty Buchlové o uznání vydržení vlastnického práva k pozemkům p.č. 144/2 a p.č. 145/2, oba k.ú. Žežice

 
Rada nedoporučuje. Paní Buchlová nedoložila žádné dokumenty, na základě kterých by bylo možné uznat vlastnické právo.
 
Zastupitelstvo neschvaluje.

12. 10. 2015 (16:22:14)  

28. Žádost o sdělení zájmu města Příbram o bezúplatný převod stavby bez čp/če – trafostanice, na pozemku p.č. 960/2, k.ú. Příbram

 
Rada nedoporučuje záměr bezúplatného převodu do vlastnictví města. 
 
Humlová: Stanovisko podporuji. Je to za ubytovnou nad nemocnicí. Objekt se dávno nevyužívá a z bezpečnostního hlediska je nebezpečný. Bylo by dobré ho zbourat. Město nemá důvod si objekt brát do vlastnictví.
 
Kyselák: Nebylo by pro město dobré, kdyby získalo pozemek a někdo to zboural? 
 
Volný: Pozemek je města, jde jenom o svatbu. 
 
Zastupitelé neschválili záměr.

12. 10. 2015 (16:26:10)  

29. Výkup pozemků p. č. 716/2, p. č. 710/11 a p. č. 710/10 v k. ú. Příbram

 
Rada města doporučuje schválit výkup pozemků v cenách cca 900-1800 Kč za metr.
 
Kareš: Rada nabízí přes 400 tisíc. Osobně nevím, k čemu bychom pozemek potřebovali. Je to nesmyslná cena. Pokud hovoříte o tom, že je málo prostředků v městské kase, nechápu, že můžeme přistoupit na takovéto ceny. Navrhuji 250 Kč za metr čtvereční.
 
Rotter: Já s tím nebudu souhlasit ani za 250 Kč, nemyslím si, že pozemek potřebujeme. 
 
Švenda: Dávám protinávrh neschválit výkup.
 
Kyselák: Minulý týden jsem se soudil v Kolíně o stejný pozemek. Jsem pro 250 Kč, víc ani korunu. 
 
Šedivý: Nechci situaci komplikovat, ale musíme si uvědomit, že kotelna je v našem vlastnictví. Bylo by dobré hned neodmítat nabídnutou ruku, jedná se už několik let. Ta rodina je ochotna to prodat jen za určitých podmínek. Abychom se nedostali v budoucnu do problému, pokud bychom chtěli kotelnu prodat a neměli přístup. 
 
Hauser: Nevím, jestli má smysl hlasovat o návrhu pana Kyseláka. 
 
Volný: Majitelka sdělila, že pokud neodkoupíme, bude požadovat nájemné a nesleví z ceny.
 
Vařeka: Dovoluji si osvojit návrh nevykupovat.
 
Pikrt: Cena je přemrštěná. Ztotožňuji se s návrhem pana Kyseláka.
 
Diskuze ukončena. 
 
Zastupitelstvo neschválilo výkup pozemků za uvedené ceny. 

12. 10. 2015 (16:39:56)  

​30. Výkup podílu ve výši id. 2/3 pozemků p. č. 648/10, p. č. 655/2, p. č. 3174/5 v k. ú. Příbram, případně uzavření smlouvy na pronájem podílu ve výši id. 2/3 pozemku p. č. 655/2 v k. ú. Příbram

 
Rada města doporučuje schválit výkup za cenu 1480 Kč/metr čtvereční. Na pozemku stojí stavba ve vlastnictví města - bývalá kotelna. Část pozemku je využívána jako přístup do kotelny, nachází se zde i veřejné osvětlení. 
 
Humlová: Je to identická situace jako v minulém bodu. 
 
Říhová: Zvažovali jsme tuto situaci řešit žalobou na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví. Pak by to bylo za cenu stanovenou znalcem. 
 
Volný: Tuto variantu nikdo nenavrhl. Cena je tu stanovená znaleckým posudkem. 
 
Říhová: Naši klienti takto postupují a cena se mi tady zdá nepřiměřená.
 
Kyselák: Připojuji se k paní doktorce.
 
Kareš: Zkusíte to tady řešit tímto způsobem?
 
Vařeka: V tuto chvíli v tom nevidím žádný problém a zní mi to logicky, pokud neschválíme. Osvojuji si návrh neschválit prodej. 
 
Zastupitelstvo neschválilo.

12. 10. 2015 (16:45:54)  

Nyní k bodu 30 vystupuje občan, zajímá ho možný pronájem. Zřejmě majitel pozemku.
 
Vařeka: Musíte počkat do bodu různé, bod je uzavřen.
 
Kareš: Nemohli bychom hlasovat, aby mohl vystoupit?
 
Volný: Pokud to odhlasujete, pak ano. Podílem se bude zabývat rada a ne zastupitelstvo.
 

12. 10. 2015 (16:49:50)  

31. Výkup pozemku p. č. 4232/18 v katastrálním území Příbram
 
Rada doporučuje. Na pozemku stojí budova ve vlastnictví města. Podle znaleckého posudku 1145, oni nabízejí 750.
 
Humlová: My neschvalujeme konkrétní znění smlouvy, ale pouze výkup za určitou cenu. To je pak záležitostí majetkového odboru.
 
Dvořák: Narážíme na problém, který jsme s panem Volným diskutovali již vícekrát. Jak má vypadat ta konečná smlouva. Cítím to jako ne úplně dořešenou věc. Osobně bych byl pro, aby to posvětil naposled starosta, než to podepíše. 
 
Kyselák: Co je důvodem, proč bychom to měli koupit?
 
Volný: Stojí na tom naše stavba. 
 
Kyselák: Počítali jsme, jestli je výhodnější nájem nebo prodej? 
 
Říhová: Zajímali jsme se o to, za kolik to získala ta společnost? Od státního statku to bylo za jednotky korun.
 
Volný: Ano, je tomu tak. Oni to koupili od správce konkurzní podstaty. 
 
Vařeka: Pokud budeme nuceni platit nájem, z jaké částky to bude?
 
Volný: Nájem se vypočítává z ceny obvyklé. Pokud ta je 1145 korun, z této částky 5% za rok. 
 
Kyselák: Není to možné. Raději pojďme do sporu, u soudu to neprotlačí. Trvám na tom. Klidně budu bezplatně zastupovat město.
 
Říhová: Nečiním stejnou nabídku, domnívám se, že pan Volný nemá pravdu. Tady se bude zvažovat i cena, za kterou to bylo koupeno. Už jsem vedla obdobný soudní spor.
 
Kareš: Tyto pozemky město dostalo nabídnuté před několika lety. Pan Kyselák tehdy navrhoval jejich vykoupení a neprošlo to. 
 
Dvořák: Děkuji za diskuzi. Pane Kyseláku, kolik si myslíte, že bychom mohli platit nájemné, kdybychom k tomu byli dotlačeni? Ono to vždy vyjde tak, že v budoucnosti je lepší nákup, i kdyby to bylo za 100 let. 
 
Kyselák: Nemůžete to chápat jako něco neměnného. Je zde i otázka zájmu o ten objekt a pozemek. Rozhodující je obecná tržní cena. Trvám na tom, že pozemek je za 250 Kč. Z té ceny je to pak maximálně 5 procent ročně. 
 
Vařeka: My počítáme 5-7%.
 
Řihová: Tady by to soud vždy bral tak, že to společnost koupila už zastavěné. 
 
Šedivý: Podivuji se, že všechny materiály rada doporučila i s konkrétní cenou a my to tady opět otáčíme o 180 stupňů zpátky. Nedáváme dobrý signál těm, co by jednou něco chtěli prodat nebo koupit. Pojďme udělat nějaký materiál, že to například budeme vykupovat jen za 250 Kč. My zpochybňujeme úroveň znalců. Pojďme vytvořit nějaký komplexní materiál. 
 
Vařeka: To že rada města překládá materiál a ten se otočí je důkazem toho, že nemáme žádné postranní zájmy a že dokážeme naslouchat. Co se týče komplexního materiálu, s tím s váma souhlasím.
 
Šedivý: Já to nemyslel hanlivě, názory se vyvíjejí. Je zapotřebí vytvořit ten jednotný koncept. 
 
Diskuze ukončena. Zastupitelstvo neschvaluje výkup pozemku.

12. 10. 2015 (17:11:05)  

32. Směna části pozemku p. č. 4505/107 za část pozemku p. č. 4505/29 vše v k. ú. Příbram

 
Rada doporučuje schválit směnu pozemků. 
 
Volný: Získáme o jeden metr čtvereční navíc. Žadatelé zjistili, že jejich garáž je částečně na území města. 
 
Zastupitelstvo schvaluje.

12. 10. 2015 (17:13:22)  

33. Nabídka bezúplatného převodu pozemku p. č. 2521/71 v katastrálním území Příbram

 
Rada města doporučuje schválit. Město uhradí poplatky spojené s převodem. Jedná se o pozemek mezi Lekem a Korunou. Stála zde garáž, nyní je zde černá skládka. Město by zaplatilo daň z příjmu. 
 
Zastupitelstvo schválilo

12. 10. 2015 (17:15:45)  

34. Směna pozemků v k. ú. Lazec a v k. ú. Podlesí nad Litavkou

 
Stažen.
 
 

12. 10. 2015 (17:16:04)  

35. Žádost o prodej části pozemku p. č. 239/1 o vým. cca 66 m2 v katastrálním území Příbram
 
Rada nedoporučuje.
 
Rotter: Nevím, proč bychom jim to neměli prodat. Skoro bych navrhoval schválit za cenu dle vnitřního materiálu 1700 Kč.
 
Humlová: Já nesouhlasím s prodejem. Město by mohlo znemožnit přístup k tomu špatně identifikovatelném pozemku. Navrhla bych pronájem. 
 
Vařeka: To znepřístupnění pozemku bylo jediným důvodem, proč rada nedoporučila.
 
Rotter: Proč by se město mělo starat o někoho, kdo se o svůj pozemek nestará? 
 
Kareš: Situaci znám velmi dobře. Je to vklíněný pozemek mezi zadní části domu, kde není nic. Je tu jen nepořádek. Jde jim jen o to, že by si plochu zpevnili a udělali si tam parkování, neomezilo by to nikoho. Jsem si jistý, že nám to není vůbec k ničemu. 
 
Kyselák: Když se podívám na výkres, tak mi není jasné - my jim prodáme část, ale co budeme dělat s tím zbytkem, ať to odkoupí celý. 
 
Kareš: Na těch plochách by mohli parkovat třeba zaměstnanci školy.
 
Dvořák: Po tom, co jsem slyšel, jsem pro prodej.
 
Zastupitelstvo schválilo prodej za cenu 1700 Kč za metr čtvereční.

12. 10. 2015 (17:23:54)  

36. Žádost o prodej části pozemku p. č. 48/1 o výměře cca 181 m2 z celkové výměry 3177 m2 v katastrálním území Trhové Dušníky

 
Stažen.

12. 10. 2015 (17:24:22)  

37. Žádost o prodej pozemku p. č. 523/1 v k. ú. Háje u Příbramě, případně o směnu pozemku p. č. 523/1 za část pozemku p. č. 507/2 o výměře cca 144 m2 

 
Rada doporučuje schválit prodej za cenu 100 Kč za metr čtvereční a nedoporučuje schválit směnu pozemku. 
 
Schváleno dle návrhu rady. 

12. 10. 2015 (17:29:38)  

38. Revokace usnesení zastupitelstva města č. 347/2012/ZM ze dne 16.4.2012

 
Rada doporučuje schválit. 
 
Odsouhlaseno.

12. 10. 2015 (17:32:39)  

39. Bezúplatný převod pozemku p. č. 4212/5 v k. ú. Příbram včetně vydání souhlasu se zápisem věcného práva do veřejného seznamu

 
Rada doporučuje schválit. Jde o část Nového rybníka.
 
Zastupitelstvo odsouhlasilo.

12. 10. 2015 (17:38:46)  

40. Žádost o bezúplatné zřízení věcného břemene v k. ú. Lazec

 
Zastupitelstvo schválilo.

12. 10. 2015 (17:40:52)  

41. Různé

 
Kareš: Za mnou přišli občané a dali mi petici kvůli objektu na Rynečku, který má sloužit pro naše bezdomovce. Líbí se mi, že si budou muset vše odpracovat, ale líbila by se mi jiná varianta umístění. Jsem proti této lokalitě. Stálo by zato jednat s církví, která se dostává ke svému majetku. Svatá Hora - v jednom z grantů jsme přidělili prostředky na sekání trávy v areálu. Co tam sekali? Svatá Hora je obehnána ploty a jediná plocha je ten třešňový sad, který byl sekán jednou a to myslím dělali TS. Paní Ženíšková, byl tu pan Duna. Nebylo by možné mu nějak pomoci? Potom všechno doplatil, je možné mu ten byt znovu pronajmout. On mi říkal, že se mu narodila dcera. Určitá pokora se u něj projevila. 
 
Ženíšková: Krajský soud rozhodl o jeho vystěhování. Nevyhodili jsme ho na ulici, dostal nabídku na městskou ubytovnu. On se nyní ohradil a podal stížnost k ombudsmanovi, že to celé má rasistický podtext. My respektujeme rozsudek soudu a možnost ubytování má. Může se přihlásit do výběrového řízení o nový byt. 
 
Kareš: Před několika měsíci jsem hovořil o kompostárně. Realizoval se nákup třídiče a nakladače, za což jsem rád. Byl jsem se tam několikrát podívat a stále tvrdím, že nemá dostatečnou kapacitu, vzhledem k tomu, že něco je i za plotem. Bavil jsem se o tom již s panem Máchou. Jsem rád, že jste vypověděli smlouvu agentuře Moodys a myslím také, že to není nutné. Pro jeden nebo dva roky mi vůbec nebude vadit, že rating nebude. Chtěl bych poprosit o materiály, které se týkají Hrabákovy ulice. Kdo zadal rekonstrukci? Kdo vybíral projektanta? Mám velké pochybnosti, že to byla věc správná. Takto intenzivní rekonstrukce podle mě nebyla potřeba. V materiálech z rady jsem četl, že sdružení Syrakus má mít na starosti archeologický průzkum. Podle mě se jedná o neodpovědné občanské sdružení. Certifikaci získali těsně než u nás začali provádět archeologický průzkum. Zajímalo by mě, kde je zpráva o tom archeologickém průzkumu náměstí TGM. 
 
Stříbrnský: Na radě jsem argumentoval podobně jako pan Kareš. Do budoucna bychom chtěli mít na výběr z vícero firem. Není to úplně jednoduché ze dne na den vyhledat. 
 
Dvořák: Co se týká nízkoprahového bydlení, je to hodně pocitová věc. Řadě lidí se může ten záměr nelíbit, ale v reálné moci města je to ideální místo. Bydlení pro bezdomovce dřív bylo 50 metrů od náměstí, vlastně to odsunujeme. Co se týká Moodys, tak také souhlasím. Tu výpověď jsme dali v rámci možností, ale s tím, že rok 2014 se musel nechat zpracovat a už nám dodali materiál a nechtěli po nás ani jediný údaj a přesto jsme rating dostali. Ještě se o tom budeme dohadovat. Co se týká Hrabákovy ulice, ty sám můžeš na odbor pana Bureše a chtít vidět tu dokumentaci. Víme, že ty ,Petře, se aktivně zajímáš. Není třeba tím zatěžovat management města. Se Syrakusem také souhlasím, byla to obrovská ostuda. 
 
Humlová: Dostala jsem pozvánku do hodnotící komise. Byla jsem tam nominována, ale nikdo se mě nezeptal, jestli to mohu pracovně zvládnout. Bylo by vhodné se zeptat. Protože to bude na konci října, tak se zúčastním, ale třeba v listopadu už nemohu. Jezdím do práce do Prahy, ale v pátek v 9:30 je to ten nejhloupější termín. Příště až budete určovat tyto věci, berte v potaz, kdy kdo může. Potom chci zareagovat na to co padlo v souvislosti s požadavky na převod nemovitostí. Nebylo by od věci v materiálech dostat zároveň i návrh na to, jak to bude řešeno nákladově - daně z převodu a převody do katastru. Bavili jsme se zde o mé námitce, že pan Kyselák by měl být veden jako nezařazený. Odpověď, která mi přišla z ministerstva, je blábol. Nechápu, že věc, která je běžná ve sněmovně, proč nejde v zastupitelstvu. Chci vidět ten text otázky, která šla na ministerstvo. Můžete mi dále sdělit, kolik má rada připraveno projektů v zásobníku, na které bude žádáno z EU? Vyžaduje to nejen žádost, ale i stavební povolení, ve chvíli, kdy se to vyhlásí, tak se to nedá stihnout. Bez zásobníků projektu nelze prakticky čerpat z EU.
 
Vařeka: Na toto téma jsem psal článek do Periskopu, tak vám ho dám.
 
Humlová: Kdybych nebyla na pribramsko.eu označena jako zastupitelka, proti které je vedeno soudní řízení, tak bych chtěla říct, že řízení bylo zastaveno. Uvádím to jen proto, že jsem byla označená jako zastupitelka. Teď chci mluvit o článku v Periskopu. Já jsem z toho právě nepochopila, jestli zpracované jsou, nebo ne. Chtěl bych se zastavit i u polemiky pana starosty o panu Řihákovi a Karešovi. Tam jste napsal, že každý, kdo nechápe vaše postupy, je hlupák. To se mi opravdu nelíbilo. V opozici může být kdokoliv, je to hodně silné prohlášení. Takto to vyznělo, i když chápu, že jste to asi myslel jinak. 
 
Vařeka: Ten můj článek reagoval na článek pana Řiháka a na osobní útoky pana Kareše. Můžeme nazvat věci různými jmény, já hovořil také o hlouposti, ale mohl jsem hovořit i o lhaní a zlém úmyslu. Minulé vedení nenašlo odvahu na pokračování besedy, my jsme v komunikování s veřejností šli mnohem dál než naši předchůdci. 
 
Větrovský: Mrzí mě, že tu není možnost promítání. Chtěl jsem se vrátit k Humor festu. Chci se omluvit všem svým voličům, že jsem to podpořil. (Větrovský ukazuje fotografie na tabletu). 400 tisíc bylo moc, nevím kam to šlo a ani to nezpochybňuji, ale co se týče propagace, tak ta nebyla efektivní. 
 
Švenda: Když jsme schvalovali kulturní dotace, nevěděli jsme jak Humorfest dopadne. Projekt se mi líbil ve stádiu přípravy. Obsazení bylo hvězdné, propagaci si dělá organizátor. Lidé, kteří tam byli, se bavili. V minulosti se dávaly podobné částky třeba na Multifest. Bylo to i poprvé, co se to konalo. Jsem pro, abychom se bavili o jiném způsobu podpory. Co se týče vyúčtování, tak kdykoliv si ho můžete zkontrolovat. 
 
Větrovský: Nic kontrolovat nebudu a ani nechci. Když jste věděl, že to bude stejně jako Prokopská pouť, což považuji za obrovskou chybu. Pokud to dělal i pro lidi mimo Příbram, tak měl žádat dotaci jinde - na kraji nebo ministerstvu. 
 
Švenda: On akci propagoval na celorepublikových kanálech je v pořádku a že to bude nadregionální - to mělo přivést návštěvníky. Jinak akce proběhla v pořádku.
 
Kyselák: Byl to propadák. Úspěch se měří podle lidí. Kdo nic ale nedělá, nic nepokazí. Příště musíme být rozumnější a opatrnější.
 
Král: Chtěl jsem pochválit radnici za to, že se pustila do obchodování na komoditní burze. Dále bych se chtěl vrátit k nízkoprahovému centru. Vím, že se ten bod bude projednávat na příštím řádném zastupitelstvu. Byl jsem to já, kdo mluvil o tom, že považuje zřízení na tomto místě za naprosto nevhodné. Tenkrát mi bylo vysvětleno, že patrně nevím, co je to bezdomovectví. Zúčastnil jsem se i besedy a vyslechl argumenty, ale o vhodnosti místa mě radnice nepřesvědčila. Petici bych podepsal taky, kdyby mě někdo podpořil. Na příští zasedání si dovoluji navrhnout, aby nemohlo být řešením nemovitost Příbram IV/145, tak si myslím, že by tento objekt mohl vyhovovat. 
 
Ženíšková: To je budova bývalých Městských lesů. Tam se něco obdobného už plánovalo. Budova je velmi rozsáhlá a měly by tam vzniknout nové bytové jednotky. Myslím, že je té lokality škoda pro bezdomovce. Podle mě je vhodnější to využít na startovací byty.
 
Král: Já to vidim přesně naopak. Ale v tom je demokracie, abychom si o tom promluvili a pak zahlasovali.
 
Kareš: Jsou volné objekty v oblasti vlakového nádraží, nevylučoval bych ani lokalitu Balonka. S Humorfestem - peníze jsme vyhodily oknem. Ta agentura tu šounila už minulé období. Dalším bodem je ten článek, já ho nečetl. Pane Vařeko, piště si co chcete, mně je to jedno. Někdo je chytrej, někdo pláče, někdo si furt směje. O udržení myšlenky si klidně zasoutěžíme. Pan Pikrt i pan Řihák věděli o městě víc než vy. Nemíním vás urážet a odpověď nechci. Prosil bych  přehled finanční prostředků, které byly přiděleny agentuře Chci pomoci. Zajímalo by mě také, jak je to s kostkami, které se odstraňují. Kde všechny jsou? 
 
Vařeka: Kostek jsme zdědili velké množství, hledáme někoho, kdo je přepočítá. Jeden nápad bych měl. 
 
Kareš: Dále jsem žádal o přehled smluv ohledně dohod o provedení pracovní činnosti. Chtěl bych tento přehled. Od současného vedení jsem to dostal bez jmen. 
 
Tajemnice: Pokud se kontroluje spotřeba veřejných prostředků, je třeba jakou práci za kolik, ale ne, kdo to dělá. 
 
Kareš: Za minulého vedení se to říkalo. Budu se toho domáhat i soudem.
 
Tajemnice: U mě je všechno k nahlédnutí, ale nechci ty osobní data vydat mimo úřad. 
 
Říhová: Pokud se jede nahoru od Kauflandu k Březovým Horám, přejíždíme tam koleje od vlečky. Nechápu funkci, jestli mají zpomalovat lidi, jít jím na nervy. Chtěla bych nějakou odpověď, proč tam jsou a zda by mohly být odstraněny. 
 
Šedivý: Je to krajská silnice. A v době rekonstrukce byla funkční vlečka do Zatu. Já bych se chtěl zabývat náhradním zastupitelstvem, které nebylo. Buď se tady pohrdá zastupitelstvem, nebo se na to zapomnělo. Líbilo by se mi, kdyby se někdo přiznal. My pracujeme jinde. Jsem v zastupitelstvu asi od roku 94 a nikdy se to nestalo. A dnes mi vadilo, že tu zase začaly běhat slova hloupost a lež. Já ty články nečtu, zvedá se mi z toho tlak. Ale ta argumentace je jak u Moravce v diskuzním pořadu. Pane starosto, až budu mít svátek nebo narozeniny, nepiště mi "Aby rozum často vyhrával nad hloupostí". Budu doufat, že už mi nikdy nenapíšete. 
 
Vařeka: Rád bych připomněl jednu věc. Vám se nelíbilo znění mého článku, ani když nám oběma popřeji, aby rozum vyhrával. Uvědomte si, že když něco napíšu, vždy je to jen reakce na osobní útoky. Dokud nepřestanou, budu nucen se bránit. Rozhodně jsem to ani dnes nebyl já, kdo začínal. Co se týče toho zastupitelstva, mohli jsme to včas ohlásit, nebo vás sem nechat přijít. 
 
Šedivý: Pane starosto, jsme chlapi. Vy jste musel vědět, že to zastupitelstvo nebude, nic si nalhávat nebudeme. Ode mě žádné osobní útoky nešly, tak proč mi píšete takováto blahopřání.
 
Vařeka: Na tom blahopřání není vůbec nic špatného. Toto téma sem nepatří. Mohli jsme si to vyřídit po telefonu.
 
Poláková k zásobníku projektů: Projektů stavebních se připravuje asi 6. Připravuje se projektová dokumentace. Neinfrastrukturních projektů bude více.
 
Švenda: Cítím, že atmosféra je zbytečně hustá. Než jsme se stali neusnášeníschopní, chtěl jsem přesunout určité body. Měli bychom se zamyslet celkově o tom, jak zastupitelstva řešit, abychom tu nebyli tak dlouho a projednávání bodů bylo důstojné. Měli bychom se z toho poučit. 
 
Král: Všiml jsem si, že dnes byla vyhlášena CHKO. Tam se předjednávali některé věci. Město Příbram navrhlo plán turistických stezek a cest oproti stávajícímu návrhu. Chci se zeptat, jestli s plánem budeme seznámeni jako zastupitelé a jestli je to oficiální návrh, nebo soukromé aktivity pana Čámského. 
 
Vařeka: Nejsou to soukromé aktivity pana Čámského. Město se k tomu musí nějak stavět. V příštím programovacím období nebudou žádná hřiště ani komunikace. Nebudeme moci udělat tolik, co v minulosti. Ale na ministerstvu dopravy budou peníze na cyklostezky. 
 
Král: Můžu návrhy vidět?
 
Vařeka: Ano, není problém.
 
Humlová: Kde bude sídlit CHKO Brdy? 
 
Vařeka: Část, která má být ve styku s příbramskou veřejností, ta by se měla přestěhovat do Příbrami do budovy na Zdaboři, která je ve vlastnictví ministerstva zemědělství.
 
Humlová: Tam jsou k dispozici 4 kanceláře, nedovedu si představit jak se tam CHKO i AOPK vejde.
 
Vařeka: To není otázka pro nás, my s tím nemáme nic společného. Něco jsme nabídli, ale oni si vybrali toto. CHKO Brdy jako instituce neexistuje. 
 
Volný: Koleje v Husově ulici zůstaly, protože vlastník nedal souhlas k demontáži té vlečky. Ta silnice je v záruční době a nesmí se do ní sáhnout. 
 
Král: Podle mých informací AOPK bude mít dohromady 7 osob, a z toho v Příbrami jen asi 2.
 
Občan: To co se stalo na dnešním zastupitelstvu nechápu a chtěl bych vaší reakci. V bodě 30 je napsáno, že se bude projednávat prodej a případný pronájem. Tu druhou polovinu jste vůbec nevyhlásil a nevyzval jste občany, jestli k tomu mají nějaké připomínky. Nechal jste mě opětovně čekat. Jde mi o to, že na pozemku stojí kotelna a já osobně mám již 10 let žádost na odboru na odkup této kotelny, nebo dlouhodobý pronájem. Současně město tuto kotelnu dlouhodobě pronajala na radě města. Byla přijata jediná cena, mělo to být vysoutěženo. Veřejným příslibem říkám, že městu Příbram udělám návrh na odkup zbývajícího pozemku a kotelny. Chci tam vybudovat centrum, které by sloužilo lidem. Jak město vůbec hospodaří s majetkem, když o odkup stále žádám a nakonec byl podivně pronajat. 
 
Vařeka: Ne u všech bodů přímo vyzývám, jestli se někdo nehlásí. Určitě to nebylo s úmyslem vám to znemožnit. bylo to pouhé nedopatření.
 
Občan: Myslel jsem, že projednáváte jen první část bodu.
 
Vařeka: Bylo to tedy vzájemné nedorozumění. 
 
Švenda: Vím o co jde. Chceš si tu budovu koupit. Materiál řešil nabídku výkupu na ten pozemek pod kotelnou. My jsme řešili ten výkup pozemku. zastupitelstvo řeklo, že nekupuje. Kompetentní k pronájmu je rada města. Domnívám se, že v tomto volebním období se ta kotelna nepronajmula.
 
Občan: Majetek, který spravujete je všech občanů Příbrami. Je podivné, že když někdo dá nabídku na radu města, že to projedná a bud to přijme ,nebo odmítne. Máme web a vývěsky. Proč to tam nebylo? Beru to jako pochybení. Tímto způsobem se měla prodat i hájovna v Lize. 
 
Švenda: Tady se jedná o nedorozumění. Nájemné chtěl ten pán, co mu ten pozemek patří. Samozřejmě chci, aby všechno bylo propagováno. 
 
Šedivý: Kdo říká, že to nebylo zveřejněno. My jsme museli vše uveřejnit, aby to bylo podle zákona o obcích, jinak by to bylo neplatné.
 
Občan: I podle názoru mého právního zástupce došlo k pochybení. Je tu spousta budov, které nejsou využité. 
 
Vařeka: Pokud víte konkrétně o nevyužívání nějakého objektu, dejte nám vědět.
 
Humlová: Myslím, že to zveřejněné bylo. I předchozí radě bylo jasné, že nezveřejnění znamená neplatnost té smlouvy. Ono těch 15 dnů je poměrně krátká lhůta. 
 
Dvořák: Dejte nám návrh na odkup toho objektu, budeme rádi, když se ho zbavíme.
 
Vařeka ukončuje bod různé a i dnešní jednání. Děkujeme za pozornost. 

12. 10. 2015 (19:28:00)  

Nepřehlédněte

Salámu Čeřínek od společnosti Kostelecké uzeniny byla odebrána značka KLASA Salámu Čeřínek od společnosti Kostelecké uzeniny byla odebrána značka KLASA O značku kvality KLASA přišel salám Čeřínek společnosti Kostelecké uzeniny. Stalo se tak na základě výsledku kontroly Státní veterinární správy. Výrobek obsahoval nižší podíl masa, než výrobce deklaruje na etiketě výrobku. 27. března 2020   (10:22) Nepřehlédněte Žáci a studenti by se mohli vrátit do lavic na přelomu května a června Žáci a studenti by se mohli vrátit do lavic na přelomu května a června "Dáváme k veřejné diskusi, jestli by děti neměly třeba měsíc pak chodit do školy i v době běžných letních prázdnin," řekl předseda Ústředního krizového štábu Roman Prymula. 22. března 2020   (15:57) Nepřehlédněte Oslavte světový den spánku skvělým spánkem Oslavte světový den spánku skvělým spánkem Ať už pověrčiví jste nebo nejste, pátek 13. je tady a jak s ním naložíte, je zcela na Vás. My Vám dáme deset tipů, jak si zlepšit noc. 13. března 2020   (17:44) Nepřehlédněte Pátek třináctého. Proč lidi vlastně tolik děsí? Pátek třináctého. Proč lidi vlastně tolik děsí? Pátek třináctého není „výdobytkem“ moderní doby, opírá se o reálné historické události. A je jich hned několik 13. března 2020   (15:11) Nepřehlédněte Holobrada: Chceme směnu budov, aby centrum pro integraci cizinců nebylo v nemocnici Holobrada: Chceme směnu budov, aby centrum pro integraci cizinců nebylo v nemocnici Na jednání s vedením příbramské nemocnice a zaměstnanci přijel premiér Andrej Babiš v doprovodu ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a zástupců Středočeského kraje. 27. února 2020   (06:16) Nepřehlédněte


Další články

Požár kamionu uzavřel Strakonickou Požár kamionu uzavřel Strakonickou Dvě hasičské jednotky vyjížděly v pondělí dopoledne na silnici I/4 k požáru kamionu 30. března 2020   (11:24) Pomáhají jednotlivci, skupiny i firmy Pomáhají jednotlivci, skupiny i firmy Solidarita a soudržnost se projeví vždy v napjatých situacích. Přesně to se ukazuje v dnešní době, kdy se téměř každý snaží přidat ruku k dílu bez nároku na odměnu. 30. března 2020   (10:39) Policisté přijali hlášení o pobodaném muži, nakonec se jednalo o namol opilého agresora Policisté přijali hlášení o pobodaném muži, nakonec se jednalo o namol opilého agresora V dechu měl přes tři promile alkoholu 30. března 2020   (10:07) V neděli přibylo 160 nakažených koronavirem, případů je 2829 V neděli přibylo 160 nakažených koronavirem, případů je 2829 V Česku se podle hlášení krajských hygienických stanic nakazilo 81 procent lidí, zbytek v zahraničí, zejména v Itálii a Rakousku. Téměř 54 procent nakažených tvoří muži. 30. března 2020   (07:56) Vláda prodlouží omezení volného pohybu Vláda prodlouží omezení volného pohybu Premiér Andrej Babiš občany opět vyzval, aby vládní nařízení dodržovali. Pokud by podle něj nebyla zavedena, bylo by nyní v ČR 10.000 nakažených. 30. března 2020   (07:27) V souvislosti s koronavirem zemřelo v Česku již 16 lidí V souvislosti s koronavirem zemřelo v Česku již 16 lidí Pozitivních případů je 2743, o 86 více než v sobotu. 29. března 2020   (19:08) Kupka: Příbramská nemocnice nemá respirátory, pacienty s koronavirem ošetřuje s rouškami Kupka: Příbramská nemocnice nemá respirátory, pacienty s koronavirem ošetřuje s rouškami V týdnu bude v noci mrznout, mráz může poškodit kvetoucí stromy V týdnu bude v noci mrznout, mráz může poškodit kvetoucí stromy Upozornění meteorologů před nočními a ranními mrazy platí pro téměř všechny okresy od pondělí do čtvrtka. 29. března 2020   (16:00) Schillerová: Navrhneme vládě moratorium na splácení hypoték, spotřebitelských i podnikatelských úvěrů na půl roku Schillerová: Navrhneme vládě moratorium na splácení hypoték, spotřebitelských i podnikatelských úvěrů na půl roku V novele se uvažuje o snížení pokut za případné nesplácení úvěrů. 29. března 2020   (12:17)
V Česku zemřeli další 2 lidé s koronavirem. Hygiena odmítá zveřejňovat informace o nemocných na území měst V Česku zemřeli další 2 lidé s koronavirem. Hygiena odmítá zveřejňovat informace o nemocných na území měst Koronavirus V sobotu přibylo 262 nakažených koronavirem V sobotu přibylo 262 nakažených koronavirem Vyléčených zůstává 11 lidí, 11 pacientů s nákazou zemřelo, z toho dva v sobotu. 29. března 2020   (08:06) Slunečné počasí přilákalo stovky návštěvníků k procházce do brdských lesů Slunečné počasí přilákalo stovky návštěvníků k procházce do brdských lesů Koronavirus V souvislosti s koronavirem zemřeli další dva lidé V souvislosti s koronavirem zemřeli další dva lidé Podle posledních údajů ministerstva zdravotnictví bylo ve 20:30 v Česku potvrzeno 2622 případů nákazy koronavirem. 28. března 2020   (18:48) Po chladném začátku příštího týdne se bude oteplovat Po chladném začátku příštího týdne se bude oteplovat Relativně nejteplejší by měl být týden od 13. do 19. dubna, kdy by se nejvyšší denní teploty měly pohybovat v průměru kolem 15 stupňů Celsia. Naproti tomu příští týden by to mělo být jen kolem osmi stupňů a v noci můžou spadnout až k minus čtyřem stupňům. 28. března 2020   (15:25) Domovy seniorů zpřísňují pravidla. Desetina lůžek je vyčleněna pro lidi s podezřením na nákazu koronavirem Domovy seniorů zpřísňují pravidla. Desetina lůžek je vyčleněna pro lidi s podezřením na nákazu koronavirem Personál musí ráno a večer všem klientům měřit teplotu, zakázané je společné stravování nebo aktivity. 28. března 2020   (11:56) V Česku je 2422 případů nákazy koronavirem V Česku je 2422 případů nákazy koronavirem Počet nakažených v pátek vzrostl o 373, což je zatím nejvyšší denní přírůstek. 28. března 2020   (09:17) Omilostněný muž už byl dříve kvůli neplacení alimentů za mřížemi celkem čtyřikrát Omilostněný muž už byl dříve kvůli neplacení alimentů za mřížemi celkem čtyřikrát Vězenství Česko má 2279 potvrzených případů nákazy koronavirem, dnes přibylo 257 nemocných Česko má 2279 potvrzených případů nákazy koronavirem, dnes přibylo 257 nemocných Na test na COVID-19 nově stačí teplota 37,5 stupně 27. března 2020   (18:22) Svatá Hora se ponoří do tmy Svatá Hora se ponoří do tmy Zajímavosti Řidič Seatu přetočil auto na střechu, vyvázl bez zranění Řidič Seatu přetočil auto na střechu, vyvázl bez zranění V pátek odpoledne vyjížděly záchranné složky k dopravní nehodě u Višňové. 27. března 2020   (16:09) Tři náměstí, tři stánky, 2 600 šitých roušek Tři náměstí, tři stánky, 2 600 šitých roušek Roušek je prozatím dostatek, a tak mohla začít jejich distribuce i veřejnosti. 27. března 2020   (13:55) V příbramské nemocnici leží první pacient s koronavirem, je na umělé plicní ventilaci V příbramské nemocnici leží první pacient s koronavirem, je na umělé plicní ventilaci Koronavirus Středočeský kraj eviduje 231 nakažených, na Příbramsku onemocnělo 18 osob Středočeský kraj eviduje 231 nakažených, na Příbramsku onemocnělo 18 osob V Příbrami jsou hlášeny čtyři případy 27. března 2020   (10:44) Salámu Čeřínek od společnosti Kostelecké uzeniny byla odebrána značka KLASA Salámu Čeřínek od společnosti Kostelecké uzeniny byla odebrána značka KLASA O značku kvality KLASA přišel salám Čeřínek společnosti Kostelecké uzeniny. Stalo se tak na základě výsledku kontroly Státní veterinární správy. Výrobek obsahoval nižší podíl masa, než výrobce deklaruje na etiketě výrobku. 27. března 2020   (10:22) Nepřehlédněte Počet nakažených koronavirem překročil v Česku dvoutisícovku Počet nakažených koronavirem překročil v Česku dvoutisícovku Laboratořím se dál daří zvyšovat počet provedených testů, ve čtvrtek otestovaly rekordních 4429 lidí, celkem 31.127. 27. března 2020   (09:19) O víkendu začíná letní čas, noc bude o hodinu kratší O víkendu začíná letní čas, noc bude o hodinu kratší Změna času Příbramská nemocnice zažívá nevídanou vlnu solidarity Příbramská nemocnice zažívá nevídanou vlnu solidarity Některých ochranných pomůcek je však stále nedostatek. 27. března 2020   (06:48) Frontman skupiny E!E: Dřepte doma, nalaďte internet a my přijdeme k vám Frontman skupiny E!E: Dřepte doma, nalaďte internet a my přijdeme k vám Kultura Nakažených přibývá každou hodinu více než deset. V Česku onemocnělo 1925 lidí, devět zemřelo Nakažených přibývá každou hodinu více než deset. V Česku onemocnělo 1925 lidí, devět zemřelo Koronavirus Zemřel 80letý pacient nakažený koronavirem Zemřel 80letý pacient nakažený koronavirem V České republice jde o sedmé úmrtí v souvislosti s nákazou novým koronavirem, které úřady oznámily. 26. března 2020   (16:42) Hejtmanka: Byla jsem ubezpečena, že se nezadržují platby živnostníkům a malým firmám. Bylo by to pro ně likvidační Hejtmanka: Byla jsem ubezpečena, že se nezadržují platby živnostníkům a malým firmám. Bylo by to pro ně likvidační Středočeský kraj se intenzivně připravuje na ekonomické výzvy v návaznosti na škody způsobené současnou koronavirovou krizí. 26. března 2020   (16:13) O děti hasičů, policistů, záchranářů a lékařů je postaráno, město otevřelo mateřinku a základní školu ve Školní O děti hasičů, policistů, záchranářů a lékařů je postaráno, město otevřelo mateřinku a základní školu ve Školní Školství Podnikatelé budou moci od pondělí žádat o bezúročné úvěry s ročním odkladem splátek Podnikatelé budou moci od pondělí žádat o bezúročné úvěry s ročním odkladem splátek O úvěry bude možné žádat u většiny komerčních bank, se kterými se nyní podepisují smlouvy. 26. března 2020   (13:27) OSVČ postižení opatřeními budou zřejmě dostávat 15.000 Kč měsíčně OSVČ postižení opatřeními budou zřejmě dostávat 15.000 Kč měsíčně Sociální zabezpečení Zelená linka zaznamenala vice než 200 hovorů Zelená linka zaznamenala vice než 200 hovorů Už více než týden funguje ve městě Zelená linka pomoci. Do dnešního dne bylo zaznamenáno 220 příchozích telefonátů. 26. března 2020   (13:02) Středočeský kraj nebude omezovat dopravu, občané se musí dostat do zaměstnání, k lékaři, do lékáren a na nákup Středočeský kraj nebude omezovat dopravu, občané se musí dostat do zaměstnání, k lékaři, do lékáren a na nákup "Nemůžeme obyvatele malých obcí, které nemají k dispozici automobil, odříznout od světa,“ říká hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. 26. března 2020   (11:22) V Čechách přibylo nakažených za jeden den 291. Příbramsko hlásí 16 potvrzených případů Covid-19 V Čechách přibylo nakažených za jeden den 291. Příbramsko hlásí 16 potvrzených případů Covid-19 Vláda projedná další opatření ke koronaviru 26. března 2020   (09:22) Ve středočeských městech vznikly rouškovníky i rouškomaty Ve středočeských městech vznikly rouškovníky i rouškomaty Koronavirus Dialyzační středisko v Příbrami slaví 35. výročí založení Dialyzační středisko v Příbrami slaví 35. výročí založení Díky zázemí předního poskytovatele dialyzační péče v České republice mají příbramští pacienti, kterých je v současné době téměř devadesát, k dispozici nejmodernější technologie 26. března 2020   (06:44) Koronavirem se v Česku nakazilo už 1654 lidí, šest zemřelo Koronavirem se v Česku nakazilo už 1654 lidí, šest zemřelo Laboratoře otestovaly na přítomnost koronaviru celkem 22.600 vzorků. 25. března 2020   (19:21)


Kodex redakce Reklama Kontakty
Provozovatel portálu pribram.cz Rosalota, s. r. o.
Žižkova 708
261 01 Příbram II

IČ: 02289288
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 217655.


Redakce zpravodajství portálu pribram.cz
Společnost Rosalota, s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
2014 - 2020 © Rosalota, s.r.o.Všechna práva vyhrazena. webdesign | websystem | KAO.cz