vývoj epidemie COVID-19
testovaní nemocní uzdravení zesnulí
celá ČR 106845 5467 301 112
Středočeský kraj 3024 663 30 11
okres Příbram ? 38 2 1
Příbram ? 18 1 1
nemocní na Příbramsku
Dobříš 1 Bohutín 1
Mokrovraty 1 Krásná Hora 4
Žežice 1 Nový Knín 2
Nalžovice 1 Lazec 1
Sledujte s námi nabitý program dnešního zastupitelstva

ON-LINE PŘENOS
23. listopadu 2015   (06:40)
Sledujte s námi nabitý program dnešního zastupitelstva

Na programu jednání je připraveno 21 bodů.Zrušení výherních hracích automatů, zrušení jednotky sboru dobrovolných hasičů Příbram 1 nebo zvýšení poplatku za svoz komunálního odpadu o 180 Kč. To jsou jen některé z témat, které se budou probírat na dnešním zastupitelstvu. I tentokrát pro vás připravujeme komentovaný online přenos.

Kromě těchto bodů se budou zastupitelé zabývat i aktualizací Územního plánu města Příbram, kterou na minulém jednání přerušili a odsunuli. Jako vždy je na programu i několik žádostí o prodej pozemku a také žádosti o individuální dotaci. Schvalovat se bude i výše vodného a stočného, která by měla zůstat stejná jako v předchozích letech.

Zasedání zastupitelstva i náš online přenos začíná v 16 hodin.

Program:

1 a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů b) Schválení programu jednání c) Informace rady města
2. Kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2016
3. Návrh obecně závazné vyhlášky o zákazu provozování výherních hracích přístrojů, loterií a jiných podobných her
4. Propojení vodovodů Lazec – Orlov – zřízení služebnosti inženýrské sítě
5. Návrh termínů jednání Rady města Příbram a zasedání Zastupitelstva města Příbram na rok 2016
6. Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
7. Rozpočtové změny
8. Žádost CK Příbram, z.s. o prodloužení splatnosti zápůjčky
9. Žádost organizace Alka, o.p.s. o individuální dotaci
10. Žádost o individuální dotaci (Příbram Bobcats)
11. Žádost o individuální dotaci (Chci pomoci z.s.)
12. Reorganizace jednotek sboru dobrovolných hasičů zřízených městem Příbram – zrušení JSDHO Příbram I
13. Žádost o prodej pozemku p. č. 952/5 a spoluvlastnického podílu o velikosti 5/9 na rozestavěné budově stojící na pozemcích p. č. 948/4, p. č. 951/3 a p. č. 952/5, vše k. ú. Příbram
14. Žádost o prodej, případně propachtování pozemku p. č. 230/1 v k. ú. Kozičín
15. Žádost o prodej pozemku p. č. 231/3 v k. ú. Kozičín
16. Žádost o prodej pozemku p. č. 215/4 v k. ú. Kozičín
17. Žádost o prodej části pozemku p. č. 754/1 v k. ú. Lazec
18. Informace o pořízení úpravy Územního plánu města Příbram
19. Ukončení pořizování Změny č. 9 Územního plánu města Příbram
20. Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územně plánovací dokumentace města Příbram
21. Různé Diskuse, interpelace, závěr   

Tip redakce: Pokud nechcete, aby vám unikly aktuální informace, staňte se fanoušky naší stránky na Facebooku a budete 24 hodin denně v obraze.


zdroj: text i foto: pribram.cz

autor: MJ
Byli jsme přítomni a on-line

Vítejte při online přenosu ze zasedání městského zastupitelstva. Záznam připravuje zpravodajský portál pribram.cz.

Přepis vzniká v průběhu schůze, neobsahuje tedy doslovná vyjádření zastupitelů nebo občanů, ale jen parafráze. Upozorňujeme čtenáře, že jednání není reprodukováno zcela přesně a záznam tedy může obsahovat jazykové i významové nedokonalosti.

Příjemné sledování. MJ

23. 11. 2015 (15:55:05)  

Sál je téměř zaplněn. Většina zastupitelů již sedí na svých místech. Účast veřejnosti je dnes vyšší než je obvyklé.

23. 11. 2015 (15:59:43)  

Jednání bylo právě zahájeno. Omluveni jsou: Kresslová, Mráz (přijde později), Cikler (přijde později), Stříbrnský a Říhová (přijde později).

23. 11. 2015 (16:04:45)  

1 a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů b) Schválení programu jednání c) Informace rady města

 
Vařeka: Navrhuji přidat dva body na konec. Nesnesou odkladu. Dále navrhuji stáhnout bod č. 6. (vyhláška o ceně za svoz komunálního odpadu) Jako důvod uvádím to, že probíhají intenzivní jednání s firmou SVZ Centrum, která nejsou dokončena, může to mít vliv na cenu poplatku. Body přidány a staženy podle návrhy Vařeky.
 
Molnár: Kontrolní výbor kontroloval SZM, našli jsme hrubé závady. Zamýšleli jsme předložit materiál tady na stůl, ale bod zařadíme až příště, protože ještě nějaké kontroly probíhají.
 
Program schválen včetně změn.

23. 11. 2015 (16:10:16)  

2. Kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2016

 
Bureš (vedoucí odboru): Dle kalkulace se předpokládá, že fakturovány budou ceny na úrovni roku 2015. 
 
Vařeka: S 1. SčV jsme do minulého města jednali. Smlouva je z roku 2004 a účinná je do roku 2024. 1. SčV chtělo proplatit aktivity za více než 6 milionů. Rada města schválila obě vlny. Poté tehdejší starosta Pikrt pozastavil výkon usnesení rady a předložil to zastupitelstvu. To obě usnesení zrušila. Tím se odstartovala jednání s 1. SčV. Požadovali jsme důkazy, že akce byly provedeny, že odpovídá tržním cenám a dále definice oprav a údržby. Smlouva nedefinovala, co je to obnova. Provozovatel sdělil, že nároky se z části skládaly z prací již realizovaných a nerealizovaných (cca 2 miliony korun). Po vyjasnění zbyly 4 miliony. SčV dodala dokumenty ke všem akcím, které jsme považovali za nedostatečné. Byl vypracován technický audit. Auditorka posoudila, město má po všech odečtech zaplatit 2,9 milionů korun. Na straně města zůstaly i tak určité pochybnosti. Provozovatel se domnívá, že postupoval v souladu se smlouvou. S ohledem na oboustrannou snahu bylo dojednáno, že město zaplatí pouze 7 akcí a to v upravených cenách, součet představuje 1,4 milionů korun. Původně to bylo 6 milionů. Ostatních nároků se provozovatel vzdává. 
 
Král: Děkuju panu starostovi za přednesenou zprávu. Mohu jen navázat a myslím si, že to, co zaznělo, odpovídá optimistickým prognózám. Cena vodného a stočného zůstane stejná, podařilo se snížit asi o milion tu původní variantu. Chci se zeptat na jinou věc. Nebude náhodou cesta k tomu, abychom nemuseli absolvovat toto martyrium tím, že bychom se pokusili vysoutěžit jednotkové ceny oprav? Tím by se mohla snížit celková cena. Od nového roku má být navíc nový zákon o vodách. 
 
Vařeka: My jsme si odsouhlasili ceník práce a materiálů na příští rok. Co se týče toho nápadu si odsouhlasit dopředu, moc si to nedovedu představit. 
 
Humlová: Chci se zeptat, jak to vypadá s výměnou kanalizace v Hradební ulici. 
 
Bureš: Akce je zařazena na příští rok.
 
Dvořák: My jsme ušetřili přes 4 miliony. 
 
Cena vodného a stočného byla odsouhlasena. 

23. 11. 2015 (16:24:37)  

3. Návrh obecně závazné vyhlášky o zákazu provozování výherních hracích přístrojů, loterií a jiných podobných her

 
Štochlová (vedoucí ekonomického odboru): Rada doporučuje odsouhlasit vyhlášku.
 
Vařeka: Dostal jsem dopisy od několika provozovatelů (někteří jsou v sále).
 
Kareš: Chci se vyjádřit k celému problému. Řešení heren bylo v minulosti řešeno nezodpovědně a nekvalitně. Tento bod bych odložil a raději společně nastavit kvalitní kritéria, která by zohledňovala to, jestli herna v určité lokalitě vadí, nebo ne. Proběhla i soudní jednání, která dala toto najevo. Získáváme tím přes 20 milionů korun a to je nezanedbatelné. Můžeme to investovat do prevence. (dorazili Cikler a Říhová) Je škoda se o prostředky připravit, když mohou pomoci rozvoji našeho města a mládeži. Podklady nepovažuji za ideální.
 
Vařeka: Co získáme odložením projednávání, je to váš návrh?
 
Kareš: Získáme čas na to, abychom stanovili kritéria a zhodnotili dopad heren. Existují sport bary, které tomu jsou zřízeny. Má být přijat nový zákon, který má regulovat počet heren ve vztahu k počtu obyvatel.
 
Humlová: Já v materiálu také vidím značná negativa. Chybí mi analýza. Je tu prakticky jen shrnutí obecně platných jevů pro celou republiku. Víme, kolik máme ve městě patologických hráčů? Je to strašně uspěchané, udělejme pořádnou analýzu, co se konkrétně v Příbrami děje. Tento materiál je politikum, který je pro lidi, kteří tomu nefandí, velmi hezké. Já bych se chtěla rozhodovat na základě relevantních údajů, jsou tu jen obecné poznatky. 
 
Švenda: Obávám se, že detailního rozboru se nikdy nemůžeme dočkat. Patologičtí hráči svoji nemoc tají. Nemůžeme všechny vyslýchat. Co se týče kriminality, nesleduje se úplně to, na základě čeho se třeba ukradne autorádio. Ta obecná vysvětlení a ty teze nám v tomto musí stačit. 
 
Vařeka: Chcete popírat platnost obecně známých faktů? Proč by zrovna Příbram měla být výjimkou?
 
Humlová: To nechci, ale není to nikde kvantifikované. Nevím, jestli převládají negativa, nebo pozitiva. Soudní statistiky také něco vykazují.
 
Danda: Až do neděle jsem byl příznivcem nulové tolerance, ale viděl jsem zajímavou diskuzi v ČT. V jednom městě měli 120 heren, po vyhlášení nulové tolerance jich mají 125, ale nezákonně. V republice je přes 1500 podobných soudních jednání. Zaznělo i to, že zákon by se měl přitvrdit, protože se objevili kvízomaty, které v zákonu nejsou. Myslím, že bychom neměli odhlasovat nulovou toleranci, ale zpřísnit pravidla, aby třeba nebyly u škol, posunout je kam chceme a počkat až jim dojde povolení od ministerstva. V roce 2017 bude platit nový zákon o hernách a bude snad trochu tvrdší. Nám se tu objeví nelegální herny, které budou mít větší zisky. Nulová tolerance pro nás nebude mít smysl. Spíš bych pravidla zpřísnil a vyčkal, jak dopadne nový zákon. 
 
Švenda: Ono i v té vyhlášce je přechodné ustanovení. Některé přístroje jsou povolené až do roku 2019. Když obec reguluje hazard, tak by neměla nikoho diskriminovat. K té nyní podle mě dochází. Pomůže jen úplné povolení a úplný zákaz.
 
Větrovský: Nulová tolerance zakáže hazard. Lidi tam budou chodit dál, jenom místo automatů budou hrát na tabletu online a nebudeme z toho mít ani korunu. To se tak děje. Jsou města, která nulovou toleranci revokují a vrací - jako v Jihlavě a Brně. Oni vytvoří kluby a tam hrají a když tam nikdo jiný nemá přístup, tak to ani nejde zkontrolovat. Lidi hrát nepřestanou, jenom my z toho nebudeme nic mít. Chápu, že to politicky vypadá dobře, ale vymýtí se to pouze papírově. Tu nediskriminaci by právě měl řešit ten nový zákon. Může vzniknout pracovní komise, která může herny obejít a zjistit detaily, například kolik tam chodí lidí, kolik lidí tam pracuje, jak často tam jezdí policie. 
 
Vařeka: Myslím, že podsouvat současnému vedení, že se snaží dělat politiku, je v souvislosti dalšími body - zní to nedůvěryhodně. Jsme schopni přijímat nepopulární opatření, toto politika není. Jak se tedy máme chovat nediskriminačně? Otázka je velice složitá. Uznávám, že obě varianty jsou velice kritické, ani jedna není dobrá.
 
Větrovský: Ta nediskriminace je ten nový zákon. TOP 09 to ve volebním programu měla, to není napadání.
 
Kyselák: V každém případě je to celospolečenský problém, ne jenom v Příbrami. Plně se připojuji k tomu, co řekl pan Danda. Chápu situaci, že se dělá na zákoně, je tam spousta nejasností, takže i já beru rozhodnutí za rozhodnutí značně problematické. Myslím, že návrh pana Kareše na odložení je naprosto na místě. Ve všech dopisech jsou shodné momenty. Je to otázka zaměstnanosti i příjmu města. Zatím nikdo nenarazil na to, že se tam píše, že by všichni rádi pomohli s oslavou města. Za situace, která je nejasná, proč bychom nepřihlédli k tomuto. Ten stav ohledně heren je stabilizovaný. Nechme to tak, jak to je a uvidíme, jaká bude další úprava. Navrhuji stažení.
 
Švenda: hazard zaměstnává určitý počet obyvatel. Co z hazardu dostaneme, tak mnohonásobně víc do automatů lidé nahází. Když to nenahází do beden, tak ty peníze nechá v ekonomice města, což může mít pozitivní vliv na ekonomiku města. 
 
Kyselák: Ve městě je daleko větší problém a to jsou drogy. Automaty jsou na ocase celého problému. Nesetkal jsem se již několik let, že by si někdo stěžoval na automaty, ale na drogy ano. Nedělejme z toho strašáka. 
 
Molnár: Spousta informací padla, nechci se opakovat. V minulosti bylo několik desítek heren, asi 80. Dnes jich je výrazně méně. 
 
Král: Nebudu se pouštět do žádných analýz. Když jsem bod objevil v materiálech, říkal jsem si, že je to krásná bohulibá záležitost, ale chybí mi u toho bodu to písmeno B. Pokud víme, že je to problém, musíme říct, jestli ty problémy jsme schopni získat někde jinde. Město dneska pláče, že nemá peníze a my chceme a tak nemůžu hlasovat pro tento návrh.
 
Ženíšková: Úřad práce spolupracuje s PČR při pravidelných kontrolách heren. Za poslední 2 měsíce proběhly kontroly v 50 hernách v kraji a v PB 3 krát ve dvou dnech. Pokaždé bylo chyceno 8-10 lidí, kteří tam házeli dávky hmotné nouze. Úřad je odebral a vyměnil za stravenky. Kontroly budou probíhat i nadále. 
 
Větrovský: To je právě to konstruktivní řešení. Říkáte, že se do automatů naháže 100 milionů, myslíte ale, že když se zavřou herny, že ty peníze neprohrají nikde? 
 
Dvořák: Když poslouchám diskuzi, tak vidím, že slova jsou ohebná jak proutky a zdůvodnit se dá vše. Všichni souhlasí, že je to špatné. Vše ostatní je jenom hra na objektivitu. Budeme muset hledat jiné zdroje, jak nahradit prostředky. A my je najdeme. Jde tu o byznys a já to z toho cítim.
 
Řihák: Vrátím se k roku 2012, kdy jsem skončil jako starosta. Komunisté a TOP 09 tehdy navrhovala nulovou toleranci a já říkal, že bychom měli vytvořit nějaká transparentní kritéria. Čekal jsem po roce práce nějaká kritéria a návrh nějaký nediskriminačních. Tu zodpovědnost máte vy, nám se to hezky povídá. Jenom mě mrzí, že jste nám v materiálech nedal na vybranou. Návrh na odložení nic neřeší. 
 
Švenda: Pravidla nejdou objektivně stanovit. 
 
Danda: Teď se mi líbila řeč pana Dvořáka. Když prosadíme nulovou toleranci, co potom. Nebude možnost to kontrolovat, protože to bude nelegálně. 
 
Dvořák: Několikrát padlo, že drogy jsou větší zlo. Myslíte, že někdo by zvedl ruku pro legalizaci drog? Už to nebude pravomoc města, ale policie a soudů. Ten díl práce města skončí tím, že neumožní legálně provozovat. 
 
Danda: Nevím, jestli jste sledovali tu debatu, ale z toho vyplynulo, že nelegální herny se množí jako houby po dešti. Já se heren vůbec nezastávám, ale chybí mi to B. A to zatím neví ani ministerstvo, objevují se nové finty. Co si tím tedy pomůžeme?
 
Humlová: Drogy jsou ze zákona nelegální a existují postupy, jak je potírat. Herny jsou ze zákona legální. Proti nelegálním hernám se zatím legálně bojovat nedá.
 
Kareš: Vůbec mi nevadí, že se tady diskutuje. Nechci podporovat herny, ale také mi chybí to B. Ta kontrola heren je přeci jedna z cest. Ty peníze přeci nemusí jít do silnic. Je to politická věc, TOPka měla v programu zrušení heren a nebála se to předložit a to oceňuji, i když se s vámi neztotožňuji.
 
Kyselák: Zrušení heren je naivní krok do neznáma.
 
Král: Chtěl bych reagovat na příspěvek pana Dvořáka. Opravdu bych chápal, pokud by vystoupil a řekl, že máme připravené toto. Kde budeme hledat ty prostředky? 
 
Větrovský: Ona slova jsou ohebná, pane Dvořáku, ale i od vás. Kvízomat ani soukromé kluby nikdo zakázat nemůže, zatím na to nejsou zákony. Takto zrušíme herny jenom na papíře.
 
Molnár: Tady padlo, že se peníze najdou. Je to zvýšení daní, nebo poplatků? Není tady to B. 
 
Šedivý: Ono asi po hodině nic nového neřeknu. Je jednoduché něco zakázat nebo zdražit, ale víte, že vždy to přinese tu protireakci. Všichni mluvili o tom zákonu o hazardu. Také bych si na něj počkal. To, že utrácejí dávky na automaty, to je přece na státu. Tak to ty dávky nepotřebují? Nebo ať jim dávají ty stravenky. Pro někoho je to zábava a ne všichni to zneužívají. Peníze se v minulosti využívaly k prevenci. 
 
Svoboda: Podívejte si, jaká je situace tam, kde se to zakázala. Přáli bychom si, aby se tu ty jevy neděly. Vzpomeňme, jak jsme tady počítali každou korunu. Doplatí na to lidé, kteří nehraji. A to na úkor několika nezodpovědných lidí. 
 
Dvořák: Nikotin je také droga a je legální. Proč se bojuje proti kouření? Společnost se vydává nějakou cestou na boj proti jevům, které se přijímají jako negativní. Udělejme to, co udělat můžeme. Vyjádříme, jak chceme přispět v boji proti gamblerství. Příjmy z automatů by vypadávaly postupně. Každý rok by to bylo dejme tomu 6 milionů. My jsme ušetřili 4 miliony u 1. SčV. To je jedna z cest, jak se dá šetřit. Nikdo zatím neřekl, jak pravidla nastavit. Ono to totiž nejde.  

23. 11. 2015 (17:28:37)  

Molnár: Už dvakrát jste smíchal jablka s hruškami.

 
Švenda: Chci doplnit ještě jeden úhel pohledu. Sociálně slabší skupiny jsou závislé na hazardu. Když jim dáme stravenky, tak sáhnou ke kriminalitě. 
 
Pikrt: Můj názor je konzistentní. V minulém období jsem hlasoval pro toto uspořádání, které trvá. Navrhuji, abychom hlasovali, že zastupitelé neschvalují vyhlášku. 
 
Větrovský: Osvojuji si ten návrh, co měla rada města. Buď se to podpoří, nebo ne. 
 
Danda: Nemyslím, že kouření je dobrý příměr. Představte si dvě hospody, v jedné se zakáže a v druhé ne. Kam půjdou ty kuřáci? No tam, kde se kouří. Měli bychom počkat na ten zákon o loterii a podle toho se zařídit. Ten rok, co budeme čekat, se dá přežít. 
 
Kareš: Vašku, říkal si, že tu jen populisticky kecáme. Věnujme se prosím herně v Čechovské. Pár metrů od herny spí lidi v bytech. Zkuste regulovat například provozní dobu. Vzdálenosti od škol a sociálních zařízení. Kritéria jdou stanovovat, několik měst je používá. 
 
Řihák: Pan Dvořák nám vyčetl, že jsme nechtěli říct, jaká kritéria navrhujeme. Tady zaznělo, aby byla vytvořena pracovní skupina. 
 
Provozovatel jedné z heren (zastupuje Tip Games): Zažil se mnoho jednání v mnoha městech. Nulovou tolerancí se opravdu nic nevyřeší, vrhnete je do rukou nelegálních provozovatelů. Někteří zastupitelé se nyní ozývají, že jsme měli pravdu. Zákon by měl diskriminaci opravdu řešit. Lidi neuchráníte a celý obor se bude kriminalizovat. 
 
Hovoří zástupce Pražské hospodářské komory: Od jarního jednání se nic nedělo. Navrhli jsme spoustu kritérií, jak předejít diskriminačnímu stavu. Pokud kritéria nalezla i Praha, Ostrava a Mladá Boleslav, věřím, že to naleznete i vy.
 
Zástupce profesní sdružení zábavního průmyslu: Není pravda, že město má na výběr pouze pustit na palubu všechny, nebo nikoho. V předchozích letech jste na tu palubu nepustili několik lidí a oni nevědí proč. Okresní města mají pouze ve dvou případech zákazovou vyhlášku - Rakovník a Kladno, které to bude rušit z důvody, který tady padl. V ČR je 100 tisíc patologických hráčů, ale například 600 tisíc alkoholiků. 
 
Vařeka: Ano, jsou na nás vyvíjeny tlaky ze všech různých stran. Těmto tlakům jsme doposud nepodlehli.
 
Majitel dvou zavřených provozoven: Myslím, že to bylo neférové. Čekal jsem, jak se k tomu postaví nové vedení. Ono to není jenom těch 20 milionů, my jsme i platili daně a peníze zde utráceli. Mladá Boleslav s automobilkou nezrušila ani jednu hernu. 
 
Diskuze ukončena. 
 
Zastupitelstvo neschválilo vyhlášku o zákazu provozování výherních hracích přístrojů. 

23. 11. 2015 (17:50:26)  

Zmatky v hlasování. Neví se, jestli se má hlasovat i o protinávrhu Pikrta, který je prakticky totožný.

Volný: Z psychologicko - politického hlediska je to možná rozdíl, ale věcně se nic nezmění.

Pikrt: Takto budeme mít vyhlášku za měsíc zase na stole, můj návrh znamená, že přijmeme usnesení, které bude případně třeba revokovat. 

Vařeka dohady ukončil s tím, že další hlasování není potřeba.

23. 11. 2015 (17:59:56)  

4. Propojení vodovodů Lazec – Orlov – zřízení služebnosti inženýrské sítě
 
Bureš: Je nutné uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti. Výše úplaty je na základě znaleckého posudku. 
 
Humlová: Ty rozdíly jsou dané kulturou pozemků?
 
Bureš: Zřejmě ano.
 
Odsouhlaseno.

23. 11. 2015 (18:01:45)  

5. Návrh termínů jednání Rady města Příbram a zasedání Zastupitelstva města Příbram na rok 2016

 
Odsouhlaseno bez diskuze.

23. 11. 2015 (18:02:55)  

6. Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Staženo.

23. 11. 2015 (18:03:11)  

Vyhlášena přestávka 15 minut.

23. 11. 2015 (18:03:26)  

7. Rozpočtové změny

 
Jedná se o přesuny v rámci dotací. 
 
Bez diskuze odsouhlaseno.

23. 11. 2015 (18:27:55)  

8. Žádost CK Příbram, z.s. o prodloužení splatnosti zápůjčky

 
Splatnost byla do 30.4. 2016, žádají o prodloužení do března 2017.
 
Švenda: Žádám o podporu. Nejsem příznivcem půjček, ale tento případ je mimořádný. Prý je to naposledy. 
 
Dvořák: Já se vyslovím tak, že tady by se město nemělo takto angažovat. 
 
Molnár: Bylo to ve sportovní komisi?
 
Švenda: Ano.
 
Kyselák: Divím se, že nejsou průběžné splátky. 
 
Molnár: Chybí tu stanovisko komise, proto jsem se ptal.
 
Král: To je ta půjčka, kterou kolegové chtěli půjčovat ze svého. Trochu mě mrzí, že pan Stříbrnský tu není. Po vyslechnutí argumentů to podpořím.
 
Větrovský: Na komisi jsem skutečně nebyl. Ale z částky nebylo zatím nic uhrazeno a proto je to pro mě docela problematické.
 
Rotter: Já byl ochoten se přidat k té pomoci cykloklubu. Bylo to proto, že klub byl v časové tísni a nemohl peníze sehnat a jinak by byli diskvalifikováni ze soutěže. Sám jsem předpokládal, že se kauce pak rovnou vrátí na účet. Teď je času dost. Budu proti. 
 
Zástupce CK Příbram: Na první ročník jsme neměli zkušenosti a nebylo z čeho vzít. S předstihem dáváme tuto žádost, kterou komise projednala kladně. 
 
Kyselák: Z čeho to uhradíte?
 
CK Příbram: První rok byl velmi úspěšný, získali jsme partnery a sponzory a od nich budeme čerpat tyto peníze. 
 
Hauser: Kauci už máte zpátky, ne?
 
CK: Vrátí nám jí až na začátku března. 
 
Kareš: Oni nám ručí automobily, to nikdy nebylo. Zachránili jsme peníze z hazardu a řekli, že jedna ze sfér prevence je sport, já v tom nevidím problém a myslím, že bychom mohli prodloužit splacení půjčky. 
 
Dvořák: Byl jsem jeden z těch, co chtěl klubu půjčit ze svého. On rozpočet byl už dnes dodělán a bude to hned první částka, kterou budeme muset někde shánět.
 
Kareš: Já vám řeknu kde je seženete. Na právní služby - předpokládám, že tam jsou stovky tisíc pro určité osobnosti, takže například tam. 
 
Dvořák: Tímto směrem město velmi tlačí a hodně ušetřilo. TS mají nové smlouvy zhruba za polovinu. 
 
Větrovský: Já chtěl taky aby jezdili a nabídl půjčku. Ale nejsem schopný pro to hlasovat, když se zatím nevrátila ani koruna. 
 
Diskuze ukončena. 
 
Zastupitelstvo neschválilo prodloužení doby splatnosti.

23. 11. 2015 (18:44:48)  

9. Žádost organizace Alka, o.p.s. o individuální dotaci

 
Chtějí příspěvek na vybavení Therasuit. Rada doporučuje schválit 40 tisíc.
 
Bez diskuze odsouhlaseno.  

23. 11. 2015 (18:46:16)  

10. Žádost o individuální dotaci (Příbram Bobcats)

 
Žádají o 100, rada navrhuje 25 tisíc. 
 
Mráz: Upozorňuji na střet zájmů. 
 
Dvořák: Tým vyhrál mistrovství republiky, jsem pro. 
 
Řihák: Podpořím. Syn už nehraje, tak nemusím hlásit střet zájmů.
 
Kareš: Bobcats také fandím. Minule jsme nedali malým atletům, ale podporuji i je.
 
Větrovský: Chci se připojit k panu Dvořákovi. Oddíl je mimořádně úspěšný. Peníze si zaslouží. 
 
Odsouhlaseno 25 tisíc.

23. 11. 2015 (18:50:21)  

11. Žádost o individuální dotaci (Chci pomoci z.s.)

 
Doplněná žádost o dotaci. Koncert Mandrage. 
 
Šedivý: Kolik vynesla ta akce peněz? 
 
Vedoucí odboru: 169 tisíc
 
Kareš: Minule jsem žádal o přehled akcí a prostředků, které byly Chci pomoci poskytnuty. Nedostal jsem nic. 
 
Vedoucí odboru: Je to součástí důvodové zprávy. 
 
Kareš: Podporujeme koncert zpětně, který proběhl a nepodpoříme půjčku. 
 
Větrovský: Byl jsem to já, kdo chtěl bod stáhnout. Při pohledu na rozpočet jsem spokojený. Částky na mě působí důvěryhodně a odpovídají, takže to nyní podporuji. Výnos akce přes 169 tisíc je obdivuhodný. 
 
Král: Také žádost podpořím
 
Šedivý: Byl bych raději, kdybychom těch 25 tisíc korun dali tomu klukovi rovnou. 
 
Vařeka: Tuto otázku jsme diskutovali a do budoucna bude opravdu lepší, když budeme posílat částky přímo.
 
Kareš: Pronájmy za WC 23 tisíc....mohly to zajišťovat naše TS. 
 
Diskuze ukončena. Zastupitelé schválili.

23. 11. 2015 (18:56:17)  

12. Reorganizace jednotek sboru dobrovolných hasičů zřízených městem Příbram – zrušení JSDHO Příbram I

 
V počátku je vysvětlena hierarchie požární ochrany. Důvodem je snížení nákladů na výstroj, pojištění, atd... Nedojde ke zrušení spolku, ale jen jednotky. 
 
Štefan (starosta SDH Příbram 1): Příbram má mnoho jednotek požární ochrany. Skutečně je to tak, protože spolky hasičů vznikly za Rakouska-Uherska. V roce 1886. *Pan Štefan dále rekapituluje historii dobrovolných hasičů v Příbrami*. Za 2 kanceláře město platí ročně 30 tisíc korun. Město na provozu neušetří vůbec nic. Garáž bude dále využívat pro techniku. Celý problém vzniknul tím, že začne platit nový zákon o spolcích. Budeme se muset znovu zaregistrovat a letos v lednu jsem na jednání s ředitelem HZS zjistil, že město podepsalo smlouvu s HZS pouze pro JSDH. Stát navýší prostředky na dobrovolné hasiče. Podstav máme kvůli dvěma skutečnostem. Jedno z toho bylo jednání pana Poulíčka, který poškodil sbor a jednotku a navrhl za velitele jednotky pana Tvrdíka. Nikdo z nás proti jeho profesním kvalitám nemá výhrady. Někteří členové měli výhrady k jeho chování, na základě toho někteří odešli na Březové Hory.  
 
Tvrdík: Vše jsem popisoval v dopise. To, že kvůli nám utekli lidé na Březové Hory, to není kvůli nám. Naše jednotka vyjíždí a vyjížděla. Výjezdy řídí operační středisko Kladno. Březové Hory byly vždy první výjezdová jednotka a doplňuje hasičský systém. Armádu nemáme a pokud se něco stane, tak hasičský systém se rozjede pomoct i mimo město. Pak nás bude málo. Lidi to dělají dobrovolně na úkor svých rodin a volného času. 
 
Velitel HZS: Je potřeba říct, že je to zhruba 19 let, co jednotka Příbram 1 působí v našem sídle. My dáváme ten nájem za nulu, město platí pouze za energie. Jednotky jsou celkem nesourodé, co se jejich výjezdové činnosti týče. Jednotka Příbram 1 není dlouhodobě plně akceschopná. Nemá dostatečný počet členů. Podstatné je to, že často nedodržuje výjezdové časy. Problém je hlavně ve vztazích jednotek. V roce 2014 jsme to zaznamenali na mimořádné události. Chci vyvrátit to, že se jedná o politickou věc nového vedení. Začali jsme se tím zabývat už za minulého vedení. Proces ale nějakou dobu trvá. Uvažovalo se i o jiné reorganizaci. Závěrem chci všechny ujistit, že v žádném případě reorganizace nenaruší bezpečností standart v oblasti požární ochrany. Jsem za to zodpovědný v celém okrese Příbram a nikdy bych žádný hazard nedopustil. 
 
Vařeka: Proč nezrušíme jednu jednotku na Březových Horách?  
 
Velitel HZS: Tam jde o to, že jsou dlouhodobě narušené vztahy a Příbram 1 nechce pokračovat pod vedením Březových Hor. Nedokáží společně pracovat pro blaho veřejnosti.
 
Vařeka: Pobyt hasičů v HZS je nežádoucí, je to tak?
 
Velitel HZS: Je platná smlouva. Nikdy jsem nikomu nedal žádný argument, že pobyt je nežádoucí. Panu Štefanovi jsem dal slovo, že než spolek najde nové prostory, nebudu je vyhánět. Do smluvního vztahu s jednotkou nechci nijak zasahovat. 
 
Vařeka: Sbor nepotřebuje zbrojnici, jedná se o spolek je to tak?
 
Velitel HZS: Ano, je to tak. Zbrojnici potřebuje jednotka. 
 
Vařeka: Budeme vám dále platit těch 30 tisíc za energie?
 
Velitel HZS: Můžeme udělat dodatek smlouvy. 
 
Rotter: V roce 2014 tedy došlo k nějakému ohrožení kvůli těm špatným vztahům?
 
Velitel HZS: Jednalo se o místní povodně. Registrovali jsme nepříjemnou situaci, kdy Příbram 1 si nárokovala vedení zásahu, i když tam první byly Březové Hory. 

23. 11. 2015 (19:51:44)  

Kareš: Děkuji za výklad pana velitele. Myslím, že máme kvalitní hasiče. Nebyl jsem rozhodnutý, ale materiál je jasný. Březové Hory mají 4 násobek výjezdů. Kdo chce být hasičem, může jím být i v jiné jednotce. 

 
Řihák: Všichni chceme být objektivní a proto jsem chtěl, aby v úvodu vystoupili zástupci hasičů. Jednotky jsou velice slušně vybavené. Vždycky když někdo někam vyjede, někdo ho musí zastupovat. Dnes nám hrozí spousta věcí, já myslím, že je dobré mít šikovné lidi, kteří chtějí udělat něco pro lidi. Oni chodí tam, odkud ostatní utíkají. Proto nemůžu souhlasit s tím, že se jednotka ruší. Myslím, že hasiči prokázali spoustu práce. Možná vám ty lidi budou časem chybět, jsou to proškolení lidé. Pamatuju si, když nám pomohli se střechama a rampouchama. Myslím, že je to špatné rozhodnutí. 
 
Vařeka: Já se domnívám, že dochází k určitému matení. Příslušníky nikdo nevyhazuje, počítá se, že přejdou do jiné jednotky. 
 
Dvořák: Město do existence spolku nemá co mluvit, nikdo ho neruší. Město je nadstandardně vybaveno těmito jednotkami. Nejedná se jenom o peníze, ale i o organizaci. Je tu něco, co někdy komplikuje život. My se tu bavíme o penězích z dotací jako kdyby pršely z nebe, ale ony se musí vydělat. Pokud to takto racionálně zvážím a největší profesionál mi řekl, že hasičská bezpečnost absolutně nebude dotčena, tak jsem naprosto klidný. 
 
Šedivý: Já vás žádám, abyste postupoval podle jednacího řádu. My, co nejsme drzí, se dostáváme ke slovu později. 
 
Vařeka: Já vás poprosím, abyste sem nevnášel agresivitu a takto na mě nestartujte.
 
Šedivý: Vy máte vyvolávat.
 
Vařeka: Hovořte k věci.
 
Šedivý: Kdo říká, že to není politické rozhodnutí, nemá pravdu. Je to politické rozhodnutí. Když se podíváte na rozpočty, tak je to tak čtvrtina té částky 1,3 milionů. Když budou mít na Březových Horách více výjezdů, budou muset mít více peněz. O to více mě mrzí, že chcete zrušit jednu jednotku a to Příbram. Měli bychom být vděční, že jsou tu lidé, kteří chtějí dělat něco pro město. Prostory by se našly, chce to jenom pracovat. Máme volnou mazutku, máme stodoly po bývalých TS - sběrném dvoru. Udivuje mě, že rušíme hasiče Příbram a ne Březové Hory. Mezi Spartou a Slavií je také rivalita. Pokud se zruší jednotka Příbram, je to špatný signál pro celé město. 
 
Vařeka: Nikdo ty proškolené hasiče odnikud nevyhazuje, mohou dále zůstat ve službě. Daleko horším politickým signálem bylo zrušení osadních výborů.
 
Větrovský: Možná, že ostatní města to nemají tak předimenzovaný, ale nám se otevřou i Brdy. Hlasováním vyjadřujeme názor na věc, kvůli tomu jsme byli zvoleni. To tu pak můžeme jenom sedět. Návrh nepodpořím.
 
Vařeka: Díky brilantní politice nemáme v Brdech žádné pozemky. Hasiči na to budou proškoleni.
 
Molnár: Nerad bych, aby se tu řešili finanční částky. Možná by se dalo vyčíst, kolik prostředků zachránili. Je to podle mě špatný krok. Procházíme špatnou etapou a může dojít k čemukoliv. Oni dělaji i preventivně vzdělávací činnost. 
 
Kyselák: Pan Šedivý tady pronesl emotivní projev, až jsem se lekl. Já si myslím, že je nutno vycházet z účelnosti a potřebnosti. Pan Horváth jasně uvedl, jaká je potřebnost a účelnost této jednotky. Proč bychom měli bránit organizační změně? My jenom převádíme jednotku. Pánové se prostě nesnáší, ale přece kvůli tomu nebudu mít organizační jednotku, která nesplňuje účelnost. Při katastrofách budou zasahovat jiné jednotky. Přece se nebudeme oddávat vzpomínkám. 
 
Šedivý: Srovnávat rušení s osadními výbory, to není fér, to je podpásový. Nevím, že by výbory zachránily nějaký lidský život. Jestli Kladno nemá žádnou jednotku, tak není to spíš tam špatně? My máme chválit, že lidi chtějí pracovat a my jim říkáme, že jsou tady na nic. To je špatný signál pro všechny. 
 
Vařeka: Tato demagogie je podle mě strašná. Podsouvat, že si nevážíme práce dobrovolných hasičů je nefér. 
 
Svoboda: Dělám v politice dlouho, ale s tímhle jsem se ještě nesetkal. Vždycky docházelo ke sjednocování hasičů. I když jde asi o osobní vztahy, tak bychom k tomu přistoupit neměli. Neušetříme vlastně vůbec nic. Byl bych opatrný. Ty lidi se nedohodnou nyní a po zrušení už vůbec. 
 
Řihák: Rozhodnutí bude na nás. Profesionál nikdy nemůže říct, že dojde k narušení bezpečnosti. V roce 2006 to bylo také na žádost profesionálů, že jsme dobrovolné hasiče založili. JPO 3 mohou zasahovat i mimo náš katastr. Profesionální hasiči, kteří tam byli, byli zrušeni. Katastr bude muset obsloužit pan plukovník Horváth, pokud mu to přibude a nedostane více techniky, tak stejně budou Brdy závislé na Obecnici a dalších jednotkách. 
 
Vařeka: Středočeský HZS nemá výhrady ke změně. 
 
Humlová: Pan plukovník mě poněkud vyděsil, když řekl, že z jeho pohledu jsou tam špatné interpersonální vztahy. Co to asi může udělat, když lidé z různých útvarů se nedohodnou a najednou budou v jednom útvaru. Nedovedu si představit, jak se tam bude vytvářet funkční kolektiv. Zrušení jednotky nepodpořím.
 
Kareš: Copak stěhuješ prvňáčky, Jiřino? Jsou to dospělí chlapi. Nikdo nikomu nebere autíčko ani koníčka. Kdo chce pracovat, bude pracovat i v rámci Březových Hor. 
 
Svoboda: Já myslím, že ve staré Příbrami najdeme místa, kde by hasiči mohli být. 
 
Bartůněk (JSDH Březové Hory): Ty problémy jsou u dvou lidí, ne u celé jednotky. My je mezi sebe bereme, máme s nima dobrý vztahy. 
 
Štefan: Tady se mluví o zrušení jednotky. Otázku rušení jednotku jsme již probírali a pokud bude jednotka zrušena, tak dobrovolní hasiči z Příbrami přijdou o tu náplň a sbor bude 16.1.2016 rozhodovat, aby ukončil činnost. My nejsme včelaři, že když nám někdo vezme úl, tak si ho pořídíme. My nasazujeme životy a vy nám po 130 letech zrušíte jednotku? Pak si naší práce vůbec nevážíte. 
 
Řihák: Myslím, že pan Štefan to řekl dobře. Když vezmete stroje, tak proč by se lidi do toho sboru hlásili. Chci požádat o přestávku před hlasováním.
 
Šedivý: Musí dojít ke zrušení JSDH Příbram 1?
 
Pikrt: Vyslechli jsme tolik argumentů, že si všichni už museli udělat obrázek. Navrhuji ukončení diskuze. 
 
Velitel HZS: Nemusí dojít ke zrušení. Je to přímá kompetence města. 

Větrovský: Kdybyste byl zastupitel, jak byste hlasoval vy?

Velitel HZS: Z mé strany nemohu dát odpověď, je to na vaší odpovědnosti.
 
Vyhlášena přestávka:
 
 

23. 11. 2015 (20:59:16)  

Návrh byl přijat 15 hlasy. JSDH Příbram 1 bude zrušena.

23. 11. 2015 (21:12:58)  

13. Žádost o prodej pozemku p. č. 952/5 a spoluvlastnického podílu o velikosti 5/9 na rozestavěné budově stojící na pozemcích p. č. 948/4, p. č. 951/3 a p. č. 952/5, vše k. ú. Příbram

 
Rada schvaluje. 
 
Řihák: Jsou tu ti, co to chtějí koupit? Co zde má vzniknout?
 
Volný: Chtějí zde vlastně provozovat hospic. 
 
Říhová: Asi nemám výhrady, aby se budova využívala jako zařízení hospicového typu. Účel by ale měl být zakotven v kupní smlouvě. 
 
Vařeka: To si jinak tu rozbořenou budovu necháme?
 
Král: Připojuji se k paní Říhové.  Farní charita aktivitu velmi vítá.
 
Kyselák: Zaplať pánbůh, že se někdo našel, kdo tu "patologii" někdo koupí. Je tam ale několik problémů. Nemocnice uvádí, že možná prodej pozemku nebude akceptovat. Byl tam i problém s přístupem k objektu. 
 
Cikler: Nejsem příznivcem prodejů, ale tady to podpořím. Zájemci už zbytek vlastní. 
 
Kareš: Tak to vykupme my. Pokud nebude garance, že tam bude hospic, tak pro to hlasovat nebudu. 
 
Šedivý: Projekt hospicu se objevil někde v roce 1994, s Fuksou a Vackem jsme začali pracovat na jeho přípravě, ale nikdy jsme nezískali ani pozemky ani budovu. Buďme rádi, že to někdo chce koupit. 
 
Dvořák: Určitě budu pro. 
 
Kareš: Dám vám za chvilku usnesení, které zajistí využití tohoto objektu. Takových slibů už jsme tady měli mnoho. 
 
Vařeka: Co s tou budovou budeme jinak dělat? Těch 2,3 milionů můžeme využít.  
 
Danda: Nevařme z vody a poslechněme si nejdřív ty zájemce.
 
Šedivý: Vycházejme z územního plánu, my tam nemusíme nic jiného povolit. 
 
Zájemkyně o odkup:  Mým jediným záměrem je zařízení s několika hospicovými lůžky. Mrzí mě, že odešla paní místostarostka. Jednala jsem s ní už před několika měsíci. Pracuji ve zdravotnictví už skoro 30 let a ani nic jiného neumím. Financovat to chceme z našich soukromých zdrojů a dále bychom se snažili o dotace. 
 
Kyselák: Proč to nevykoupíte vy od Míků? Co když to potom nekoupíte? Nedoporučuju to prodat, dokud nemocnice neprodá pozemek. 
 
Řihák: Nemám problém to podpořit, vyšleme tím signál, že ty pozemky pod budovou by neměly být problémem. 
 
Šedivý: Doporučuji schválit záměr prodeje, abychom otevřeli cesty dále. 
 
Nyní se zastupitelé dohadují nad procesními záležitostmi ohledně prodeje nemovitosti. 
 
Vyhlášena přestávka na ujasnění přesného postupu. 

23. 11. 2015 (22:07:17)  

Pokračování projednání bodu č. 13. 

 
Zastupitelstvo neschvaluje prodej pozemku  a budovy Míkům a schvaluje záměr prodeje druhé rodině. 

23. 11. 2015 (22:15:36)  

14. Žádost o prodej, případně propachtování pozemku p. č. 230/1 v k. ú. Kozičín

 
Materiály 14,15 a 16 jsou obdobné. 
 
Rada doporučuje, zastupitelstvo schvaluje.

23. 11. 2015 (22:18:00)  

15. Žádost o prodej pozemku p. č. 231/3 v k. ú. Kozičín

 
Řihák: Proč komise navrhla 50Kč?
 
Volný: Je to ve svahu.
 
Kyselák: Proč jsme předtím prodávali za 350 a toto za 348?
 
Volný: Znalec to tak uvedl v posudku.
 
Zastupitelstvo schválilo za 348 Kč. 

23. 11. 2015 (22:20:43)  

16. Žádost o prodej pozemku p. č. 215/4 v k. ú. Kozičín

 
Rada doporučuje za 388 Kč. Zastupitelstvo schvaluje.
 

23. 11. 2015 (22:21:58)  

17. Žádost o prodej části pozemku p. č. 754/1 v k. ú. Lazec
 
Rada doporučuje. 
 
Řihák: Komise nepřijala žádné usnesení. Proč chceme prodávat za 15 Kč za metr? Podle mě je zbytečné to prodávat. 
 
Diskuze ukončena. Zastupitelé neschválili prodej. 

23. 11. 2015 (22:27:01)  

18. Informace o pořízení úpravy Územního plánu města Příbram

 
Bylo projednáváno již minule.
 
Král: Musím vyjádřit lítost, že se takto důležitý bod projednává v takto pozdní hodinu. Takto si představuji připravený bod. Všechno se tu dá vyčíst. Dnes nemáme majetkově scelený pozemek. 
 
Vedoucí odboru: Územní plán ale neřeší majetkové vztahy.
 
Král: Pro investora může být základní překážka, že tu pozemky nejsou. Změnou územního plánu bychom je mohli vytvořit. Směřuju k tomu, že varianta překlopení je v tomto směru velmi problematická a proto já pro tuto variantu hlasovat nemůžu. 
 
Šedivý: Obávám se, aby to nedopadlo, že neschválíme nic. A jak k tomu přijdou lidi, co maji možnost stavět a koupili si ty pozemky a nestihnout po postavit a my jim to vezmeme. To je něco strašného. 
 
Vařeka: Příští týden mám jednání zahraničním majitelem pozemků na Balonce o tom, jestli budou něco stavět. A oni chtějí právní jistotu. 
 
Král: Nevidím tu největší právní jistotu v překlopení.
 
Kyselák: Pojďme hlasovat. Navrhuji ukončit diskuzi - nepřijato.
 
Řihák: Já čekal, že nová koalice přijde s tím, že chce nový územní plán. Já teda budu hlasovat pro překlopení. Novým územním plánem otevíráme pandořinu skřínku. Některé názory musí být konzistentní. 
 
Diskuze ukončena. 
 
Zastupitelé berou na vědomí informace a souhlasí s pořízením úpravy. 

23. 11. 2015 (22:51:28)  

19. Ukončení pořizování Změny č. 9 Územního plánu města Příbram

 
Týká se stavební uzávěry ohledně ubytoven.
 
V současnosti se změnily pravidla. 
 
Řihák: V roce 2014 jsme se opravdu báli a splnilo to to, co jsme od toho očekávali.
 
Diskuze ukončena. Zastupitelé souhlasí.

23. 11. 2015 (22:55:53)  

20. Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územně plánovací dokumentace města Příbram
 
Navržen byl pan Kareš.
 
Šedivý: Neměl by to být spíš pan Stříbrnský?
 
Řihák: Pan Stříbrnský tu také není. 
 
Král: Pan Kareš je připraven a zájem má. 
 
Kyselák: Navrhuji pana Krále, deklaroval svůj zájem se do toho ponořit.
 
Král: Děkuji za nabídku, ale nepřijímám jí. 
 
Zastupitelé určili neurčili žádného zastupitele.

23. 11. 2015 (23:05:11)  

Bod 21. Přidán na program dodatečně. Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva. 

 
Humlová: Chci říct, že podmínka veřejného zájmu je poměrně běžná.
 
Zastupitelé schvalují.
 

23. 11. 2015 (23:15:48)  

Bod č. 22. Bod byl přidán dodatečně.
 
Žádost spolku Ponton na individuální dotaci na provoz Bedny. Organizace nemůže letos pokrýt rozpočet. Rada doporučuje ve výši 50 tisíc Kč. 
 
Šedivý: Na hasiče nemáme 30 tisíc. To je vše.
 
Kyselák: Byli jsme seznámeni s bližší činností. Je mi divný, že nejsou peníze na mzdy.
 
Dikan: Je to registrovaná sociální služba. Oni měli nějaký ideální rozpočet. Některé projektové výzvy skončily a nevyšly jim veškeré dotace a granty.
 
Vařeka: Musím omluvit paní Ženíškovou, která musela akutně domů.
 
Řihák: Mají to těžké, dotace nejsou garantovány dopředu. Udělali nějaká úsporná opatření. 
 
Vařeka: Ano, dokonce si snížili mzdy o 1/3.
 
Svoboda: Jedná se o organizaci, která zde má jenom pobočku. 
 
Odsouhlaseno.

23. 11. 2015 (23:22:34)  

23. Různé Diskuse, interpelace, závěr   
 
Dvořák: Mám informaci, že předjednání rozpočtu proběhne 7. prosince. Dále je problém, že nemáme zástupce pro spolupráci s pořizovatelem územně plánovací dokumentace města Příbram. Dovoluji si navrhnout pana Mráze, který souhlasí.
 
Vyhlášena přestávka. 

23. 11. 2015 (23:28:16)  

Šedivý: To tak spěchá?

 
Vařeka: Co je uděláno, to je hotovo.
 
Dvořák: Pane Řiháku, já vás vyzýval k TV debatě a nemám vaší odpověď. Na zářijovém zastupitelstvu jste utrousil, že by tu měl být agent STB, co jste tím myslel?
 
Řihák: Nebudu na osobní výlevy pana Dvořáka reagovat hned.
 
Molnár: Kontrolní činnost výboru se nedaří plnit kvůli špatné spolupráci s odbory. 
 
Řihák: Pane Dvořáku, vy jste mě poslal dopis s červeným pruhem z města Příbram. Jestliže nemáte peníze na doporučený dopis, tak je to špatný. Zneužívat kompetence činitele... Je to složité. Za mnou do Žežic musel tento člověk na kole přijet. Já na ten dopis reagoval v tisku. Měl byste se zato spíš stydět. Co se týče něco o agentovi STB, já nemluvil o vás. Já mluvil o poměrech, které tady kdysi vládli. Mluvil jsem o tom, že jste převlíkal kabáty. Ale některé metody mi tady tak připadají. Do nějaké diskuze, kam si vezmete své příznivce, třeba jako paní Frýbertovou, která tady dnes roztleskávala, tak na to vám nepřistoupím.
 
Dvořák: Děkuji za humornou scénku. Podle mě je to úsměvné.
 
Řihák: Nevím, jestli je to úsměvné. Co se týče dopisu, neposílejte mi obálku s červeným pruhem. Nejsem žádný neplatič, nezneužívejte své kompetence. Nebudu vám odpovídat na obálky a dopisy s červeným pruhem. Nevidím důvod, proč odpovídat. Nechci se s váma dohadovat. 
 
Šedivý: Pan Dvořák to řekl jasně, že to byl osobní dopis a zneužívat úřední obálku je asi špatné.
 
Diskuze ukončena. 
 
Nyní se hlasuje o zařazení bodu: Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územně plánovací dokumentace města Příbram. Neodsouhlaseno.
 
 
 

23. 11. 2015 (23:48:33)  

Zastupitelstvo ukončeno. Děkujeme za pozornost.

23. 11. 2015 (23:49:00)  Další články

Premiér Andrej Babiš vyzval k tomu, aby lidé o Velikonocích dodržovali pravidla a zůstali doma Premiér Andrej Babiš vyzval k tomu, aby lidé o Velikonocích dodržovali pravidla a zůstali doma "Pojďme si ale teď spolu slíbit, že ani teď o prodlouženém víkendu, kdy nás čekají čtyři dny volna a bude docela pěkné počasí, nepolevíme," řekl. 9. dubna 2020   (20:40) Počet lidí, kteří s nákazou covid-19 zemřeli v českých nemocnicích, se zvýšil o osm na 112 Počet lidí, kteří s nákazou covid-19 zemřeli v českých nemocnicích, se zvýšil o osm na 112 V Příbrami byla zjištěna nákaza u dalšího pacienta, jeden již dříve nakažený se vyléčil 9. dubna 2020   (18:08) Členové domácnosti jedoucí v jednom autě nebudou muset nosit roušky Členové domácnosti jedoucí v jednom autě nebudou muset nosit roušky Příští týden se také otevřou další obchody 9. dubna 2020   (15:55) Městská policie v Příbrami má zvýšený výkon služby Městská policie v Příbrami má zvýšený výkon služby Koronavirus Bez dětí a rodičů i zápisy do mateřských škol Bez dětí a rodičů i zápisy do mateřských škol V letošním roce probíhají zápisy do základních škol bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců. Na základě opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR budou tímto způsobem probíhat i zápisy do mateřských škol. 9. dubna 2020   (14:55) Podnikatelé při podávání žádostí o pomoc státu musí překonávat zmatečnost a nesmyslnost požadavků úřadů Podnikatelé při podávání žádostí o pomoc státu musí překonávat zmatečnost a nesmyslnost požadavků úřadů Žadatelé čekají i týdny na odpověď, nemají žádnou zpětnou vazbu, přichází jim pouze standardizovaný e-mail o potvrzení přijetí žádosti. 9. dubna 2020   (14:20) Příbram děkuje záchranářům. V centru města svítí obří srdce Příbram děkuje záchranářům. V centru města svítí obří srdce Koronavirus Lidí s nemocí covid-19 přibylo ve středu o 295. Nakazilo se již 280 dětí Lidí s nemocí covid-19 přibylo ve středu o 295. Nakazilo se již 280 dětí V souvislosti s onemocněním zemřelo 104 nakažených 9. dubna 2020   (09:13) Dnes je Zelený čtvrtek, připomínka poslední večeře Krista Dnes je Zelený čtvrtek, připomínka poslední večeře Krista Tradicí je na Zelený čtvrtek jíst především zelené pokrmy jako zelí, špenát a hrách. Lidé věří, že jídla z těchto surovin jim zaručí pevné zdraví. 9. dubna 2020   (08:09)
Biskup Herbst je v umělém spánku, jeho stav je stabilizovaný Biskup Herbst je v umělém spánku, jeho stav je stabilizovaný Působil jako kaplan v Mariánských Lázních, poté na Svaté Hoře u Příbrami. 9. dubna 2020   (07:31) Nepřehlédněte Ředitelka mateřinky: Chceme být s dětmi v kontaktu i v době epidemie, vyučujeme on-line Ředitelka mateřinky: Chceme být s dětmi v kontaktu i v době epidemie, vyučujeme on-line Školství Počet mrtvých s covid-19 atakuje stovku, onemocnělo přes pět tisíc lidí. Vojtěch slibuje návrat k běžnému životu Počet mrtvých s covid-19 atakuje stovku, onemocnělo přes pět tisíc lidí. Vojtěch slibuje návrat k běžnému životu Od rána přibylo v Česku osm obětí. V Příbrami byla prokázána nákaza u dalšího pacienta. 8. dubna 2020   (18:38) Hamáček: Neotevírejte koledníkům a nechoďte na pomlázku Hamáček: Neotevírejte koledníkům a nechoďte na pomlázku "Kdybych byl doma, tak prostě neotevřu, protože bych se bál, že mě někdo nakazí," řekl šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček 8. dubna 2020   (15:00) Městská policie odchytávala splašené koně se spřežením Městská policie odchytávala splašené koně se spřežením Během odchytu došlo k poškození služebního vozidla. 8. dubna 2020   (13:01) Vojtěch: Nekontrolované šíření covid-19 se v ČR podařilo zastavit Vojtěch: Nekontrolované šíření covid-19 se v ČR podařilo zastavit "ČR zatím zabránila tomu nejhoršímu a na datech je to vidět," řekl ministr. 8. dubna 2020   (12:37) Hřiště pod Svatou Horou se otevírá, Novák zůstává prozatím mimo provoz Hřiště pod Svatou Horou se otevírá, Novák zůstává prozatím mimo provoz S uvolňováním vládních nařízení dochází od čtvrtka 9. dubna k otevření veřejných sportovišť. V Příbrami se jedná o hřiště a tenisové kurty pod Svatou Horou ve správě Sportovních zařízení města. 8. dubna 2020   (11:16) Škaredá středa připomíná den, kdy Jidáš zradil Ježíše Škaredá středa připomíná den, kdy Jidáš zradil Ježíše Letošní Velikonoce budou vzhledem k striktnímu omezení volného pohybu a shromažďování kvůli koronavirové epidemii značně netradiční. 8. dubna 2020   (10:47) SSHR dodává ochranné pomůcky stále více domácích výrobců SSHR dodává ochranné pomůcky stále více domácích výrobců Správě státních hmotných rezerv (SSHR) dodává ochranné pomůcky do meziskladu v Sedlčanech stále více tuzemských výrobců. 8. dubna 2020   (09:43) V Česku se novým koronavirem nakazilo už přes 5000 lidí V Česku se novým koronavirem nakazilo už přes 5000 lidí V nemocnicích bylo s onemocněním podle údajů ministerstva zdravotnictví k pondělí 408 lidí, z toho 86 ve vážném stavu. 8. dubna 2020   (07:18) Nejhorší je nejistota, říká lékař, který se stará o pacienty s koronavirem Nejhorší je nejistota, říká lékař, který se stará o pacienty s koronavirem Koronavirus V příbramské nemocnici zemřel pacient s koronavirem V příbramské nemocnici zemřel pacient s koronavirem Koronavirus V noci na středu bude nejjasnější úplněk roku V noci na středu bude nejjasnější úplněk roku Úkaz se na obloze objeví letos podruhé, další nastane v květnu 7. dubna 2020   (18:11) Vláda prodloužila nouzový stav do konce dubna Vláda prodloužila nouzový stav do konce dubna Kabinet původně žádal poslance o prodloužení nouzového stavu až do pondělí 11. května. 7. dubna 2020   (17:10) Zelená linka pomoci v provozu pouze ve všední dny Zelená linka pomoci v provozu pouze ve všední dny Od 18. března fungují v Příbrami dvě bezplatná telefonní čísla, na kterých si můžete požádat o pomoc i radu. 7. dubna 2020   (16:38) Zloději se zaměřili na uzavřené restaurace, nepohrdli ani hračkami Zloději se zaměřili na uzavřené restaurace, nepohrdli ani hračkami Zlodějům hrozí po dobu nouzového stavu v Česku neobvykle vysoká trestní sazba. Za drobné krádeže mohou nyní čtyři zloději skončit až osm let za mřížemi. 7. dubna 2020   (15:00) Dopřejte si v této době kvalitní a vyváženou dietní stravu v pohodlí domova Dopřejte si v této době kvalitní a vyváženou dietní stravu v pohodlí domova Lahůdky Příbram, s.r.o. vaří a rozváží denně rozmanitá teplá jídla, ale také nadále připravují osvědčenou Krabičkovou dietu nebo také chlebíčky a obložené mísy 7. dubna 2020   (13:30) PR V Příbrami byla prokázána nákaza koronavirem u dalších dvou pacientů, celkem onemocnělo 16 lidí V Příbrami byla prokázána nákaza koronavirem u dalších dvou pacientů, celkem onemocnělo 16 lidí Koronavirus Hasiči dekontaminují bytové domy na Brodské. Byl zde prokázán čtvrtý případ nákazy koronavirem Hasiči dekontaminují bytové domy na Brodské. Byl zde prokázán čtvrtý případ nákazy koronavirem Koronavirus Sněmovna bude dnes schvalovat žádost vlády o prodloužení nouzového stavu Sněmovna bude dnes schvalovat žádost vlády o prodloužení nouzového stavu Počet lidí nakažených koronavirem v Česku se v pondělí zvýšil o 241 na celkových 4828. Z nemoci covid-19 se dosud uzdravilo 127 lidí, naopak 80 pacientů s koronavirem v nemocnicích zemřelo. 7. dubna 2020   (08:40) Živnostníci i zaměstnanci mají kvůli epidemii nárok na ošetřovné 424 korun za den Živnostníci i zaměstnanci mají kvůli epidemii nárok na ošetřovné 424 korun za den Na ošetřovné pro živnostníky bylo vyčleněno 100 milionů korun. 7. dubna 2020   (06:34) Během pondělí zemřelo v souvislosti s koronavirem šest osob, celkem 78 Během pondělí zemřelo v souvislosti s koronavirem šest osob, celkem 78 Počet případů nemoci, kterou způsobuje nový typ koronaviru, za dnešek vzrostl zatím o 148 na 4735. 6. dubna 2020   (18:36) V úterý otevřou sběrny, ve čtvrtek železářství či hobby markety V úterý otevřou sběrny, ve čtvrtek železářství či hobby markety Ve všech otevřených provozovnách budou muset lidé dodržovat přísnější pravidla 6. dubna 2020   (18:18) Lidé budou moct od úterý individuálně sportovat na venkovních sportovištích Lidé budou moct od úterý individuálně sportovat na venkovních sportovištích Běh nebo jízda na kole v lese budou možné i bez roušek 6. dubna 2020   (18:08) Polovině domácností klesly kvůli vládním opatřením příjmy Polovině domácností klesly kvůli vládním opatřením příjmy Nejpostiženější jsou pracovníci obchodu a služeb, kde ztrátu práce deklaruje desetina lidí. 6. dubna 2020   (16:49) Středočeský kraj poskytne živnostníkům bezúročné půjčky Středočeský kraj poskytne živnostníkům bezúročné půjčky Půjčky nebudou poskytovány živnostníkům, kteří jsou v exekuci, v insolvenci anebo mají-li své sídlo na úřadě. 6. dubna 2020   (14:29) Vojtěch: Když se situace do středy nezmění, zmírníme opatření Vojtěch: Když se situace do středy nezmění, zmírníme opatření Prodejny budou muset pouštět málo zákazníků a dezinfikovat. 6. dubna 2020   (12:02) Technická závada na nákladním voze uzavřela dálnici u Mníšku pod Brdy Technická závada na nákladním voze uzavřela dálnici u Mníšku pod Brdy Kvůli unikajícím provozním kapalinám došlo k havárii projíždějícího auta 6. dubna 2020   (10:04) V neděli zemřelo osm lidí s koronavirem, další člověk zemřel dnes V neděli zemřelo osm lidí s koronavirem, další člověk zemřel dnes V šesti případech šlo o seniory ve věku nad 60 let, jeden spadal do kategorie 50 až 59 let a zbylým dvěma bylo méně než 50 let. 6. dubna 2020   (08:55) Blíží se Velikonoce, sezóna vajec. Víte, jaká vybrat? Blíží se Velikonoce, sezóna vajec. Víte, jaká vybrat? Velikonoční stolování může mít neopakovatelnou atmosféru, pokud se na něj předem připravíte. V článku naleznete několik receptů na přípravu sváteční tabule. 6. dubna 2020   (06:58) Po nehodě skončily ve vozidle dvě zaklíněné osoby. Na pomoc přiletěl záchranářský vrtulník Po nehodě skončily ve vozidle dvě zaklíněné osoby. Na pomoc přiletěl záchranářský vrtulník Po nárazu do stromu se auto přetočilo na bok, kolemjedoucí řidiči zastavili a jednu ze zraněných osob vyprostili před příjezdem hasičů. 5. dubna 2020   (20:53)


Provozovatel portálu pribram.cz Rosalota, s. r. o.
Žižkova 708
261 01 Příbram II

IČ: 02289288
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 217655.


Redakce zpravodajství portálu pribram.cz
Společnost Rosalota, s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
2014 - 2020 © Rosalota, s.r.o.Všechna práva vyhrazena. webdesign | websystem | KAO.cz