vývoj epidemie COVID-19
testovaní nakažení uzdravení zesnulí
celá ČR 410777 9050 6270 317
Středočeský kraj 6474 1054 818 23
okres Příbram ? 50 45 1


Sledujte s námi dnešní jednání zastupitelstva online

ON-LINE PŘENOS
23. března 2015   (06:32)
Sledujte s námi dnešní jednání zastupitelstva online

Jako u každého zastupitelstva chystáme psaný online přenos. Začínáme v 16.00.Již dnes od 16 hodin se opět sejde městské zastupitelstvo, aby společně projednalo celkem 16 připravených bodů. Mezi nimi nebude chybět například přerozdělování peněz sportovním klubům a dalších dotačních peněz z městkého rozpočtu, nebo vyhláška, která má v některých částech města zakázat pití alkoholu na veřejnosti.

Jednat se bude také o vytvoření osadních výborů. Kromě těch, které byly ustanoveny v minulém volebním období, by měl navíc vzniknout i osadní výbor Březové Hory.

Zastupitelé se také vrátí k půjčce 560 tisíc korun pro CK Příbram. Rada města navrhuje zápůjčku schválit s 2% úrokovou sazbou. Přibližně polovina zastupitelstva navíc slíbila, že klubu půjčí ze svého, pokud se na dnešním zastupitelstvu nepodaří získat pro půjčku dostatečnou podporu.

Program jednání:

1. Úvod
2. Vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Příbrami
3. Zřízení osadních výborů
4. Návrh na vyhlášení výběrového řízení na poskytování zápůjček z fondu FOM (Fond oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram) na rok 2015
5. Žádost o projednání odvolání doručené dne 19.01.2015 a 09.02.2015
6. Poskytnutí úročené zápůjčky pro Cykloklub Příbram, o. s. IČ 48954021
7. Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2014 a plán kontrolní činnosti na rok 2015
8. Návrh na rozdělení finanční podpory pro rok 2015 dle Pravidel č. 1/2014 pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Příbram, v oblasti sociální a zdravotnictví
9. Návrh na rozdělení finanční podpory pro rok 2015 dle Pravidel č. 1/2014 pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Příbram v oblastech: Vrcholový a výkonnostní sport, Rozvoj a údržba sportovišť, Jednorázové sportovní akce a Činnost sportovních organizací
10. Návrh na rozdělení finanční podpory pro rok 2015 dle Pravidel č. 1/2014 pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Příbram, v oblasti kultura a oblasti církve a náboženské společnosti
11. Návrh obecně závazné vyhlášky „O zákazu požívání alkoholu na veřejném prostranství“
12. Návrh plánu práce kontrolního výboru na 1. pololetí 2015
13. Žádost o sdělení zájmu města Příbram o odkup stavby bez čp/če – trafostanice, na pozemku p. č. 960/2, k.ú. Příbram
14. Žádost o prodej pozemku p. č. 95/32 v k. ú. Březové Hory 2) Žádost o prodej části pozemku p. č. 95/32 o výměře cca 170 m2 v k. ú. Březové Hory
15. Prodej pozemku p. č. 3812/284 v katastrálním území Příbram
16. Návrh na vytvoření pracovně kontrolní komise a přijetí usnesení

Tip redakce: Pokud nechcete, aby vám unikly aktuální informace, staňte se fanoušky naší stránky na Facebooku a budete 24 hodin denně v obraze.


zdroj: text i foto: pribram.cz

autor: Mj
Byli jsme přítomni a on-line

Vítejte při online přenosu ze zasedání městského zastupitelstva. Záznam připravuje zpravodajský portál pribram.cz.

Přepis vzniká v průběhu schůze, neobsahuje tedy doslovná vyjádření zastupitelů nebo občanů, ale jen parafráze. Upozorňujeme čtenáře, že jednání není reprodukováno zcela přesně a záznam tedy může obsahovat jazykové i významové nedokonalosti.

Příjemné sledování. MJ

23. 03. 2015 (15:54:05)  

Sál se pomalu zaplňuje lidmi. Jednání každou chvílí začne. 

23. 03. 2015 (16:01:08)  

Jednání bylo zahájeno. Dnes nejsou přítomni Molnár, Řihák, Stefanidesová a Brožíková.

23. 03. 2015 (16:11:02)  

Bod 1.  informace.

Vařeka: Všech jednání se zúčastnili i všichni vedoucí odborů města a ředitelé příspěvkových organizací a to po celou dobu. Není nezbytné, aby tomu bylo po celou dobu konání, stačí do 21 hodin. Kromě odboru právního, vnitřních věcí a vedoucí odborů, jejichž body nebyly projednány.

Původně plánovaný termín 29. června 2015 se z technických důvodů ruší a stanoven byl termín 13. července 2015.

Vařeka dále popisuje změny na postech vedoucích jednotlivých odborů.

23. 03. 2015 (16:11:19)  

Bod č. 2 Vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Příbrami

Zastupitelstvo bere na vědomí.
 

23. 03. 2015 (16:12:05)  

Bod č. 3. Zřízení osadních výborů.

Rada doporučuje zřízení osadních výborů. 

Kareš: Měl jsem vždy menšinový a nepopulární názor. Myslím si, že v dnešní době obrovské integrace a dobře fungující autobusové dopravy je zbytečné zřizovat osadní výbory. Naši úředníci to zvládnou. Nemyslím, že by mělo docházek k tomu, aby tyto osady byly nějak omezovány. Každý věděl, do čeho jde, když se tam rozhodl žít. Práce úřednického aparátu se změnami jistě zkvalitní a v minulosti se někteří předsedové osadních výborů chovali velmi aktivně až natolik, že se jich lidé začínali bát. Dalším problémem je jejich vymezení. Pod Březové Hory podle katastru patří i sídliště Drkolnov, které má jiný charakter. Vznik osadních výborů je podle mě zbytečné. Řešit problémy Křižáku je podle mě důležitější než čistit rybníček v Lazci. Vím, že můj návrh bude zbytečný, ale chtěl jsem potvrdit svoji kontiunitu. 

Svoboda: Nesouhlasím úplně s panem Karešem, myslím, že osadní výbory jsou důležité. Je třeba brát v úvahu, že jsou to naši občané a mají svoje problémy. Chtěl jsem se zeptat na Novou Hospodu. Usilují o to také Sázky. Bude se i zde uvažovat o zřízení? Čím více lidí se bude na správe podílet, tím lépe. 

Vařeka: Nová Hospoda se stane součástí seznamu.

Kyselák: Jsem z Nové Hospody a podporuji návrh, aby tam byl osadní výbor. Bylo tam živo. Po zásahu pana Řiháka došlo ke zrušení. Ženy si zde vytvořily svoje sdružení. Není přehled, co je potřeba udělat. Je zde celá řada nedostatků. Jsem překvapen, pane Kareši, že není zapotřebí osadní výbor. Beru to jako omezení demokracie. 

Šedivý: Nebudu rozpitvávat, jestli mají vznikat výbory a jak se mají jmenovat. Chci ale poukázat, že v materiálu se nepíše, jak vzniknou osadní výbory. Mnoho hnutí a stran se odhánělo transparentností. To, že někdo dosadí ty nejlepší neznamená, že je to vůle lidí. Podle mě to pak není vůle občanů a zdiskredituje je. Vraťme se k té dobré praxi, která je i v jiných městech. Nesouhlasím s panem Karešem, že výměna úředníků znamená, že se práce zlepší. Některá jména podle mě nejsou zárukou kvality, ale je to vaše politická odpovědnost. Pan Kyselák mluví o tom, jak je to hrozné. Že TS musí sekat hřiště, ale ono je potřeba se podívat, komu tam patří ty pozemky. 

Cikler: Chci vyjádřit náš názor, že pokračujeme v tom, co jsme započali, kdy jsme prosazovali osadní výbory, i ten na Březových Horách. Myslíme, že můžou vnést občanskou aktivitu do těchto částí. Všechno neni třeba koordinovat z radnice. Jsem rozhodně pro.

Vařeka: Minulé zastupitelstvo zavedlo demokratické volby, ale tak jak to vnímám, tak to byl čin ze zoufalství poté, co byly zrušeny a zvedla se vlna nevole. Březové Hory byly královským městem a upírat jí právo na občanskou iniciativu by byla veliká chyba.

Švenda: Chtěl bych podpořit vznik osadních výborů. Vzpomínám si na rok 2011, kdy byly zrušeny na pozměňovací návrh pana Šedivého. Nikde tam nevzešlo, že je rušíte, protože jsou málo demokratické. Mám spíš pocit, že bylo velké horko a byl to momentální nápad a že to obtěžuje vedení města. Volby stály město 150 tisíc korun a byl tam minimální převis zájemců oproti voleným členům. Chcme to udělat jinak. Pan Pikrt osloví místní spolky, které navrhnou nominanty a do zpravodaje dáme informaci, že pokud se někdo bude chtít zapojit, může se přihlásit. Zastupitelstvo následně vybere ty, které budou působit.

Kyselák: Pane Šedivý, na Nové Hospodě jsem 20 let a celou dobu to hřiště fungovalo. Z tolerance pana Soukupa tam chodili hrát fotbal a tenis z celé Příbrami. Jestli chcete argumentovat, že je to soukromý pozemek a nebude se sekat, tak nevím, kde jsme. 

Humlová: Chci podpořit vznik osadních výborů. Zaujala mě myšlenka pana Kareše o MHD. Přál bych mu, aby se o víkendu zkusil dostat třeba do Zavržic, nebo Orlova. Výhodou je, že mají právo vystoupit na zastupitelstvu. Budeme vědět, co tam ty občany trápí. Myslím, že žádný úředník nezná problematiku všech částí města. 

Král: Pokud ve společnosti mluvíme o tom, že společnost je apatická a nemá zájem o dění, tak si myslím, že zřízení osadních výborů je tou nejlepší cestou, jak je zapojit. Takhle si představuji tu demokracii zespodu. Kdo lépe zná ty jednotlivé oblasti, než ti, kteří tam žijí. Budu hlasovat pro návrh.

Šedivý: Pane starosto, musím říct, že jste na tom zastupitelstvu nebyl, ani jste kromě polikliniky nechodil. Říct, že volby byly činem ze zoufalství je velmi neseriozní a nekompetentní. Vy a hlavně vy pořád říkáte, že vše musí být transparentní a demokratické, což jsme vyděli už u několika výběrových řízení. Já vám už dnes mohu říct, kdo v těch osadncíh výborech bude. Pane Švendo, jste mladí než já, ale nemáte dobrou paměť. Já nenavrhl zrušení osadních výborů. Já navrhoval novou koncepci osadních výborů, ale demokratické volby. Každý si mohl dát svojí přihlášku. K panu Kyselákovi se nebudu vyjadřovat, když si myslí to, co říká. Je to právník. Specifikace území je velmi důležitá. Všude je to jednoduché, ale u Březových Hor je opravdu problém. Dávám protinávrh, abychom to udělali formou voleb a aby byly Březové Hory specifikovány. Argument, že je to drahé...demokracie je vždycky drahé. Ale mluvit o demokracii a nic pro ní nedělat je populistické a trapné. 

Vařeka: Já si stojím za tím, že všichni lidé, které jsme vybrali, tak to byli důvod, kterým jsme měli důvod důvěřovat. Nikdo z nich není alkoholik.

Dvořák: Chci podpořit zřízení osadních výborů. Osadní výbory nenahrazují městský úřad. Proč se tedy rušil výbor na Březových Horách, když se mluví o demokracii? Já rozhodně nevím, kdo vyhraje. Většinou se i anonymové v diskuzích pletou.

Vařeka: Můžeme dostat protinávrh písemně?

Šedivý: Můžete, i když to z jednacího řádu nevyplývá.

Stříbrnský: Chtěl bych jenom, aby v diskuzi nezapadlo, že na každého zastupitele se může každý občan obrátit sám za sebe. Osadní výbory nejsou jenom ti, kdo dávají podněty městu, ale může to i pomoci a být partnerem zastupitelstva. 

Kareš: Přesně tak to je. Každý se může obrátit na kohokoliv. Všichni mají být rovnoprávní, tak pak není důvod, aby osadní výbory vznikaly. Vnímám, že pokud tam bude někdo dobrý, tak dokáže lidi zmobilizovat. Primární pohled je ke vztahu k rovnosti všem. Můžu pak založit osadní výbor Hrabákovy ulice, protože je tam tak 10 problémů, které se můžou řešit. Ale já si to vybral dobrovolně jako někdo se například rozhodl žít v Kozičíně. Vy jste asi neslyšeli o situaci, kdy jsme dostali materiály, kdy někdo dopisoval něco tužkou a navrhoval směnu pozemků. 150 tisíc není tolik, aby to rozpočet neunesl.

Švenda: Pane Šedivý, mám tu dva materiály z roku 2011. Pokud budu citovat, tak je tu napsáno, že pan Šedivý navrhl pozměňovací návrh, který se hlasoval a výbory byly zrušeny. Na přepisu z portálu pribram.cz se píše, že se řeklo, že jsou výbory nadbytečné. 

Stříbrnský: Chtěl bych poděkovat panu Karešovi, rád se na vás s Hrabákovo ulicí obrátím. Osadní výbory mohou být dobrým komunikačním prostředkem. 

Pikrt: Vznik osadních výborů podpořím. S oblastí Březových Hor problém nemám. Na mapě to dokážeme definovat. Co se týká té věci zrušení v roce 2011, tak první návrh na zrušení podal pan Kareš a všechno ostatní bylo pak v diskuzi, pan Šedivý pouze upravoval usnesení. 

Kyselák: Opět žasnu nad tím, co tady probíráme. Vyhrožování, že to bude stát 150 tisíc je nesmysl. Sejdou se lidi, co mají zájem a zvolí si své vedení. Proč z toho děláte kovbojku.

Šedivý: Pane Švendo, kdybyste se poslouchal, co jste četl, tak víte, že jsem nenavrhl zrušení osadních výborů, tak mě nenapadajte a chovejte se slušně. Já jsem doplnil pouze usnesení, aby bylo právně čisté. To jestli si myslím, že jsou nadbytečné, to je moje věc. Do této debaty se pouštět nebudu. Pokud už mají být, tak si myslím, že by to mělo být jinak provedeno. Nevyhrožuju 150 tisícema, ne já. Myslím, že demokracie na 4 roky v osadách stojí za 150 tisíc, ale myslím, že se to dá udělat za méně. Pane starosto já nemluvil jen o vedoucích odborů, ale i o řediteli příspěvkové organizace.

Vařeka: Tam žádné výběrové řízení neproběhlo, tam je to dosazení na dobu určitou do konce května.

Švenda: Tu diskuzi nechci natahovat, čerpal jsem z těchto materiálů. Na pribram.cz bylo, že se hlasovalo o vašem protinávrhu. Pokud to bylo jinak, tak se omlouvám.

Pikrt: Bude dobře, že město má partnery v městských částech a má definováno s kým bude komunikovat. Některé návrhy jdou i proti sobě. Například v ulici 28. října ohledně kácení stromů. 

Šedivý: Já vím, že to nepatří k jednání do osadních výborů. Jmenuje poze jmenování do funkce a to jste udělali bez výběrového řízení, i když jste něco několikrát otloukali do konce. 

Šedivý: Ano, bylo v něm asi 9 lidí. On vám to dohledá pan Švenda, on rád hledá v těch archivech.

Danda: Chtěl jsem se zeptat pana Pikrta, jak si představuje ta jednání s potencionálními předsedy.

Pikrt: Není to nic složitého. Mám stále kontakty na bývalé členy osadních výborů. Spojím se s nimi a projednám návrhy na složení osadních výborů.

Kareš: Osadní výbory budou zastupovat asi tisíc lidí. Zbylých 30 osadní výbor nemá a spoléhá se na úřednický aparát. Pavle Pikrte, ty chceš oslovit bývalé předsedy a co ti zbývající stovky v Žežicích? Nebo v Lazci? Ty neoslovíš? Zabezpečte, ať se informace dostane ke všem občanům. Pošlete alespon dopis, že mají možnost. Protože jít touto variantou, že se osloví bývalí členové je nesmyslné. 

Švenda: Já jsem říkal, že o tom bude zpráva v městském zpravodaji. To je ta druhá varianta. Máme tu žádost kdysi zrušeného výboru z Nové Hospody, zatím jsme ho neřešili. Chci dát protinávrh, který by doplnil i osadní výbor na Nové Hospodě.

Kyselák: Jsou to pomocné orgány. Navrhuji ukončení diskuze.

Šedivý: Trochu mě šokoval pan Kyselák, že nejsou právně ukotveny. Jsou v zákonu o obcích, což je velké ukotvení. Pojďme alespon vymezit Březové Hory Příbrami 6. Ten katastr je daleko větší. Musím to dát zase písemně?

Vařeka: Nezlehčujte jednání. Předtím jsem vás nepochopil. 

Obča (Martínek z Žežic): Co jsem tady slyšel od pana Kareše, to je úplná demagogie. Zrušila se Čistá Litavka, kterou zrušil pan Kareš, protože k rodičů domu jeho rodičů nebyla kanalizace.

Kareš: Já mám rodiče v Pačejově!

Pokračuje Martínek: Vyjadřovali jsme se k prodeji a výměně pozemků. Na poslední schůzce s panem Pikrtem bylo řečeno, že osadní výbory končí s novým zastupitelstvem, ale tak to být nemusí. Je třeba udělat veřejnou schůzi a ať tam dají návrhy. V Orlově osadní výbor nebyl dva roky a píše se, že bude zřízený.

Kareš: Moji rodiče bydlí úplně v jiném okrese, takže pan Martínek tady lhal. 

Větrovský (T): Pan Kyselák dával návrh na ukončení diskuze.

Diskuze byla ukončena. 

Svoboda: Chci si osvojit návrh pana Martínka, že by se měla svolat veřejná schůze občanů, která by volila složení osadních výborů. 

Hlasuje se návrh Svobody - využít při volbě veřejnou schůzi občanů. Nebylo přijato.

Šedivý: Neměly by se ty body hlasovat zvlášť? Někteří chtějí zřídit výborů, ale ne všichni ho chtějí zřídit podle pana Pikrta.

Hlasuje se o zřízení osadních výborů. Přijato 19 hlasy.

Nyní se bude hlasovat o počtu členů. Přijato opět 19 hlasy.

Statut osadních výborů - přijato. 

Šedivý upozorňuje, že se nejprve má hlasovat protinávrh. 

Vařeka: V tomto případě to není zcela zřejmé. Pokud ho považujete vyloženě za protinávrh, tak pak ano.

Hlasuje se o protinávrhu Šedivého - členové budou zvoleni pomocí voleb. Nepřijato.

Nyní se hlasuje o původním návrhu, že jednáním bude pověřen zastupitel Pikrt. Návrh byl přijat. 

23. 03. 2015 (17:21:22)  

Bod č. 4. Návrh na vyhlášení výběrového řízení na poskytování zápůjček z fondu FOM (Fond oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram) na rok 2015

Rada doporučuje lhůtu do 10.4. 2015. 

Odsouhlaseno bez diskuze. 

23. 03. 2015 (17:23:56)  

Bod č. 5. Žádost o projednání odvolání doručené dne 19.01.2015 a 09.02.2015

Jedná se o vyhlášku o provozování výherních hracích přístrojů. Poté přišly dvě odvolání od provozovatelů, kteří nebyli na seznamu. 

Hovoří pan Dubčák, který je zde za Hospodářskou komoru České republiky: Nejsem ani autorem ani podatelem odvolání. Hospodářská komora, která by ráda nabídla zastupitelstvu spolupráci ve vypracování vyhlášky. Existuje stanovisko pro ochranu hospodářské soutěže. 

Kyselák: Chci říct, že postup, který byl zvolen a to nějaké odvolání je právně naprosto směšné. To, že promeškali lhůtu je jejich věc. Kdybychom ted připustili, že se opět dostane do seznamu, tak bychom nepostupovali v souladu se zákonem. Není možné o tom znovu rozhodovat.

Stříbrnský: Souhlasím s panem Kyselákem. Je to dost podivné. Rád bych zopakoval, že TOP 09 nebude podporovat vznik nových míst, ale naopak chceme do konce volebního období plně regulovat a omezit hazard ve městě. 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 

23. 03. 2015 (17:32:10)  

Bod č. 6. Poskytnutí úročené zápůjčky pro Cykloklub Příbram, o. s. IČ 48954021

Rada města doporučuje schválit. 

Hušek z CK Příbram: Jak jsem říkal už na minulém zasedání. Jedná se o vratnou kauci, která bude příští rok vrácena na účet města Příbram. 

Humlová: Ve smlouvě mě zarazilo, že úročení je od podpisu smlouvy, ale mělo by to být podle mě od samotné zápůjčky. Ve smlouvě je odkaz na ručitelské prohlášení. My jsme ho nedostali, znáte jeho obsah?

Hušek: Ano, víme to.

Větrovský: Chci pochválit radu města, že přehodnotila postoj a našla peníze pro zápůjčku. Jedná se o mimořádný počin jet kontinentální soutěž. Jsem rád, že se peníze našly. Úročení je v pořádku. Podpořím to, co doporučuje rada.

Švenda: Cykloklub požaduje peníze do konce března, tak proto je ta smlouva takto. Připravována byla příslušnými odbory. 

Kyselák: Máte jiné finanční zdroje na zajištění této akce?

Hušek: Jiný zdroj na to není. Máme naplánovaný rozpočet a nemáme finance na pokrytí této kauce.

Dvořák: Píše se, že bude vráceno do 15 měsíců. Pokud vám vrátí peníze dříve, dostaneme je dříve?

Hušek: Ano, okamžitě. 

Říhová: Mám dotaz k těm ručitelským prohlášením. Každý ze 3 ručitelů ručí za celou částku?

Hušek: Společně.

Cikler: Nemám problém, úrok je pro nás výhodný. Půjčujeme za 2 procenta, my si půjčujeme za 0,5.

Zastupitelstvo odsouhlasilo půjčku cyklistům. 

23. 03. 2015 (17:43:20)  

Bod č. 7. Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2014 a plán kontrolní činnosti na rok 2015

Kareš: Doufám, že se tento odbor stane nástrojem všech zastupitelů. Dřív jsme se těžko dostávali k materiálům, které vzešly z kontrol. Po každé kontrole by měl následovat okamžitý výstup. To by se mohlo projevit i v rozpočtu. Například audit odhalil zdrcující informace o MěRK. Rád si výsledky kontroly prohlédnu.Mělo by to být v zájmu každého zastupitele. 

Vařeka: Plán kontrol máte před sebou. Co se týče možnosti nahlédnutí. Mě překvapuje, že jste doposud možnost neměl. Právo má dokonce i každý občan města.

Pikrt: Za mého starostování nikomu nebylo zabráněno, aby se díval do výsledků. 

Dvořák: Chci se zabývat spíš budoucnem. Mohu slíbit, že se zprávami budu zabývat. Já už své práce zahájil.

Říhová: Město Příbram při privatizaci uzavíralo smlouvy s mnoha nabyvateli s tím, že část úhrady bude hrazena až s určitým odstupem. Domnívám se, že by to taky mělo být předmětem kontrol. 

Černá (MěRK): V tomto případě se jedná o zástavní smlouvy. Město bylo zástavcem. Právo je vloženo v katastru. Tyto závazky vede ekonomický odbor. 

Kareš: Nechci hledat viníky, ale najít nové cesty, aby organizace lépe fungovaly. Pavle (Pikrte) bránil ses, aby nám byly předávány výsledky kontrol. Říkal si, že je to materiál pro potřeby starosty a je to dohledatelné. Ale ve finále byl jediný, kdo umožnil nahlédnout do výsledku kontrol. 

Diskuze ukončena.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu a plán kontrol na rok 2015.

 

23. 03. 2015 (17:55:59)  

Bod č. 8. Návrh na rozdělení finanční podpory pro rok 2015 dle Pravidel č. 1/2014 pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Příbram, v oblasti sociální a zdravotnictví

Rada neprovedla změny.

Svoboda: Mohu být podjatý, protože jsem členem některých organizací. Ohlašuji střet zájmů.

Ženíšková: Nerozdělili jsme všechny peníze. Zbyla nám částka 404 tisíc. V oblasti zdravotnictví pak 100 tisíc. Protředky budou v rezervě.

Diskuze ukončena. Zastupitelstvo odshlasovalo. 

23. 03. 2015 (18:00:42)  

Bod č. 9. Návrh na rozdělení finanční podpory pro rok 2015 dle Pravidel č. 1/2014 pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Příbram v oblastech: Vrcholový a výkonnostní sport, Rozvoj a údržba sportovišť, Jednorázové sportovní akce a Činnost sportovních organizací

Projednáno příslušnou komisí. 

Větrovský: Navrhuji, aby se hlasovalo o těch 7 klubech odděleně. Já nebudu hlasovat u 1. FK Příbram kvůli střetu zájmů. 

Rotter: Můj syn hraje za starší dorost jednoho z účastníků, proto upozorňuji na střet zájmů i u své osoby. 

Dvořák (T): Střet zájmů nebrání v hlasování.

Větrovský: To vím, ale nehlasoval jsem pro 1. FK Příbram ani v komisi. Nevyužiji svého práva a nebudu hlasovat. 

Danda: Moje dcera cvičí v tělocvičně jednoty Sokol. 

Mráz: Jsem na tom podobně. Mám syna v náboru HC Příbram. 

Ženíšková: Mám syna v HC Příbram. 

Pikrt: Mám vnuka v Sokole. 

Dvořák: Chci navrhnout, aby z rezervy, která je pro činnost sportovních organizací, aby bylo poskytnuto 300 tisíc Spartaku. Jsem si vědom určitých problémů, ale je to významná organizace. 

Říhová: Nemám střet zájmů, nesportuji. Ale pod bodem 20 v tabulce o jednorázové sportovní akce máme Toadstool Skate Shot, kterou jsem dvakrát navštívila. Přijde mi nespravedlivé, že je zde navrhováno 0 korun a domnívám se, že bychom jim z rezervy něco dát měli. akce přitahuje hodně mladých lidí a je o ní poměrně velký zájem. Přitahuje to i lidi, kteří se o sport a život v Příbrami nezajímají. Jinak jsem velmi lakomá, ale tady by nějaká kačka jít měla. Akce je určená pro lidi, kteří nechodí nikam a zájem mají. Navrhuji 50 tisíc, chtěli 120. 

Větrovský: Trochu mě mrzí, že se tak mění ta práce sportovní komise, kde je z vašeho hnutí předseda. Komise se snažila maximálně objektivně rozhodovat. Chtěli jste odborníky a lidi na svém místě. Potom první změna je, že 1. Fk Příbram se vezme 300 tisíc korun a přidá se volejbalu. Přitom je to komise, kterou jste skládali vy. Rozděluje se to trochu jako na trhu. To přidání Spartaku popírá zase další pravidla, která jsou daná. žádný návrh dávát nebudu, ale jen vyjádřit lítost nad tím, že komise se snaží a pak se to změní.

Vařeka: Rada města navrhla jednu změnu a to přesun z 1. FK do volejbalu, čímž jsme měli pocit, že jsme narovnali určitou nespravedlnost. Absolutní spravedlnost není možné dosáhnout nikdy. 

Dvořák: Chtěl jsem říct v podstatě to samé. Komise je poradní orgán, rada nese zodpovědnost. 

Kyselák: Pokládam rozdělení za nespravedlivé. Jsem v šoku, když volejbal dostane o 300 tisíc.

Větrovský: Nejsem hlupák. Vím, že komise je poradní orgán. Přijde mi líto. V mých očích to narovnání moc nefunguje...jedná se o zvětšení rozdílu oproti minulým letem. 

Vařeka: My jsme měli k ruce možná některé informace, které jste neměli. Jedna z informací říkala, že na hlavu má 1. FK největší podíl peněz a to je přes 21 tisíc korun. Ta částka nám připadala vysoká, takže proto jsme udělali tuto úpravu.

Stříbrnský: V jednorázových akcích je částka pro pana Kotrče na ligu v boxu. Bude částka dostatečná.

Král: Pan Kotrč mi pravil, že je v kontaktu s vámi, takže k tomu nemám co dodat. 

Stříbrnský: S panem Kotrčem jsem v kontaktu několik dní a říkal, že nějaké problémy vidí.

Větrovský: Komise Spartaku nenavrhla žádnou částku, protože Spartak vlastní pouze klubovnu a restauraci. Druhá věc bylo to, že má pronajatý areál od města a je zde zakotveno, že se o něj musí starat.

Král: Podporujeme tu věc, ale to konečné jednání nevedeme. 

Bodnár (SK Spartak): Chtěl bych poděkovat za návrh přidat nám 300 tisíc. Smlouva je z roku 1999, kdy areál Spartaku vypadal absolutně jinak, nebylo tam tolik hřišť ani budov. Náklady se zvětšily několikanásobně. Všichni říkají, že máme krásný areál. Chtěl bych vás požádat o podporu návrhu pana Dvořáka.

Stříbrnský: Dovoluji si dát návrh na pořádání ligy v boxu mládeže. Navýšit podporu o 15 tisíc korun. 

Dvořák: Chci vyslat určitý vzkaz, aby se organizace zabývali tím, jak budou účtovat své náklady. Nebyla tomu věnována taková pozornost. Buďte pozorní, já také budu pozorný. Pravidla respektujeme, ale domnívám se, že nejsou dokonalá. 

Kyselák: Jsem pro to, aby se Spartaku navýšily prostředky. 

Větrovský: Dobře vím, že poslední slovo budete mít stejně vy. Chtěl jsem jen vysvětlit důvod a stanoviska komise, ať se každý vyjádří svým hlasem. Také se nemyslím, že se o to Spartak nestará. Smlouva se musí dodržovat, i když je stará mnoho let.

Danda: Mám radost z toho, co říkal pan Dvořák, že dohlédne na vyúčtování. 

Humlová: Chci zareagovat na to od pana Dvořáka. Jsem přesvědčena, že peníze jdou na mládež. Dospělé oddíly si peníze seženou jinde. Pokud tam nikdo nemá vlastní dítě, tak málokdy najdete sponzora, co by platit na mládežnický oddíl. Přesné vyúčtování je ale základ. Měli bychom být důslední pokud se jedná o špatné žádosti. 

Pikrt: Powerlifting klub Takis žádá 25, mají navrženo 20. Setkal jsem se osobně i s představiteli tohoto klubu a mohu říci, že mají mezi sebou 3 mistry světa. Přimlouval bych se o 5 tisíc korun navíc.

Vařeka: Tady nemáme rezervu. 

Dvořák: Když jsme dostali návrh, tak jsme mluvili o tom, že je škoda, že tam není žádná rezerva. Jedině, že bychom někomu těch 5 tisíc vzali. Myslím, že těch 5 tisíc není takový problém. Můžeme jim dát 5 tisíc v jednorázových akcích.

Stříbrnský: Podpořil bych návrh pana Pikrta. 

Hauser: Pokud budu své názory revidovat a budu velmi tolerantní k podpoře sportu, nemůžete na mě chtít jako na lékařia  zubaři, abych podpořil peníze pro box. Pro děti dělat ligu boxu mládeže mi připadá nemravné. Navrhuji jim nedat ani korunu. 

Dundáčková: Jsem členka Spartaku. Pozemky, na kterých jsou hřiště jsou ve vlastnictví někoho jiného než stavby těch hřišť. 

Mráz: Dovolím si zpětnou vazbu. Příště bych uvítal, kdyby bylo uvedeno, kolik je členů a kolik mají dětí. 

Dvořák: Podívejte se na formulaci usnesení. Je tam podmínka schválení UHOSem. Dnes odsouhlasíme čísla, ale výplaty jsou podmínené souhlasým vyjádřením.

Větrovský: To, že jsou ve sportu stavby na pozemcích, které jim nepatří, samozřejmě víc. Proto 1. FK nežádala na údržbu poprvé po 10 letech. Jsou to pravdu zajímavá čísla, pane Mrázi. V každé žádosti jsou tyto počty uvedeny. Zjistíte i náklady klubů na mládež. 

Stříbrnský: Já bych požádal o přestávku 10 minut. 

23. 03. 2015 (18:37:45)  

Po přestávce pokračuje projednání bodu č. 9.

Hlasuje se pro oblast vrcholového sportu. Návrh byl přijat.

Nyní se hlasuje o penězích na rozvoj sportovišť. Odsouhlaseno.

Nyní se hlasuje o podpoře pro jednorázové akce. Nejprve o navýšení 50 tisíc pro Toadstool - Odsouhlaseno. Nyní navýšení pro Powerlifting klub z 15 na 20 tisíc. Také odsouhlaseno. A poslední je The Champions z 25 na 40 tisíc. Neodsouhlaseno. Bod 3 jako celek - odsouhlaseno.

Nyní se hlasuje o změně pro Spartak - z 262 tisíc na 562 tisíc. Odsouhlaseno. Bod 4 jako celek také.

 

23. 03. 2015 (19:10:09)  

Bod č. 10. Návrh na rozdělení finanční podpory pro rok 2015 dle Pravidel č. 1/2014 pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Příbram, v oblasti kultura a oblasti církve a náboženské společnosti

Humlová a Švenda ohlašují střet zájmů.

Cikler: Také upozorňuji, že jsem členem jednoho ze sborů. Komise navrhla podpořit rekonstrukce varhan na Svaté Hoře a opravu střechy kostela sv. Jakuba. U kulturních akcí bych zmínil jednu položku, kde nedošlo ke schodě u Humor festu. Komise nevyslovila nesouhlas, ovšem více se přiklonila, že částka by měla být zahrnuta do rozpočtu. Osobně se ale přikláním k podpoře formou dotace.

Král: Chtěl jsem připomenout svůj střet. Jsem členem komise. 

Zastupitelstvo schválilo navržený materiál. 

23. 03. 2015 (19:19:37)  

Bod č. 11. Návrh obecně závazné vyhlášky „O zákazu požívání alkoholu na veřejném prostranství“

Kyselák: Navrhuji doplnit o ulici Osvobození. 

Šedivý: Děkuji za tuto vyhlášku, měli jsme ji také ve volebním programu. Vyjmul bych lesoparky. To by si pak u špekáčku nikdo nemohl dát pivo. Ať zbytečně neomezujeme to, co nemusíme.

Ženíšková: Lesoparky samozřejmě lze vyndat. 

Nyní se hlasuje o doplnění ulice Osvobození. Odhlasováno.

Nyní se hlasuje o vyškrtnutí lesoparků ze seznamu. Odsouhlaseno.

Vyhláška jako celek je také odsouhlasena

23. 03. 2015 (19:24:20)  

Bod č. 12. Návrh plánu práce kontrolního výboru na 1. pololetí 2015

Humlová: Jen chci upozornit, že finanční výbor se zabýval i kontrolou pojistných smluv. Toto skutečně náleží spíše finančnímu výboru. Navrhovala bych, aby to nebylo zařazováno.

Říhová: Plán činnosti kontrolního výboru je dost stručný, což je zdůvodněno tím, že projednáváme plán činnosti na konci čtvrtletí a to se toho moc zkontrolovat nestihne. Budeme se snažit kontroly provádět důkladně. Uvítáme podněty z řad zastupitelstva. Je na místě koordinvoat činnost mezi oběma výbory, aby se činnost nedublovala. 

Vařeka: Chcete zařadit další bod o provedení pojistných smluv, či nikoliv?

Říhová: Chtěli bychom tam tento bod mít zařazen. Pokud se tím zabývá i finanční výbor, můžeme kontrolu provádět koordinovaně.

Dvořák: Je pravda, že činnosti se budou někde překrývat. Nebylo by účelnější si plány dáva na celý rok? Navrhuji vám se zabývat skládkou Bytíz a smlouvy s Bytízem a počtem kostek, které, které by měly být v deponiích.

Říhová: Kočky přepočítáme, aniž bychom to nějak znevažovali.

Hlasuje se o tom, jestli bude kontrolní výbor provádět kontroly pojistných smluv. Nedsouhlaseno.

Nyní se schvaluje plán činnosti kontrolního výboru. Odsouhlaseno.

23. 03. 2015 (19:35:07)  

13. Žádost o sdělení zájmu města Příbram o odkup stavby bez čp/če – trafostanice, na pozemku p. č. 960/2, k.ú. Příbram

Rada nedoporučuje. 

Šedivý: Požádal bych pana starostu, aby úřady informoval, že stavba je nebezpečná a děti si tam chodí hrát a od té doby to musí být ještě v horším stavu. 

Vařeka: Beru to jako úkol a ne návrh usnesení.

Zastupitelstvo neschvaluje záměr odkoupení stavby.

23. 03. 2015 (19:38:17)  

Bod č. 14. Žádost o prodej pozemku p. č. 95/32 v k. ú. Březové Hory 2) Žádost o prodej části pozemku p. č. 95/32 o výměře cca 170 m2 v k. ú. Březové Hory

Rada města nedoporučuje prodat ani celý pozemek ani jeho část. 

Zastupitelstvo neschválilo prodej pozemku.

23. 03. 2015 (19:41:10)  

Bod č. 15. Prodej pozemku p. č. 3812/284 v katastrálním území Příbram

Rada nedoporučuje schválit prodej pozemku. 

Občan (žadatel o pozemek): Je to pozemek na konci slepé ulice 3x3 metry. Starám se o něj 40 let a nevidím důvod, proč by ho město potřebovalo.

Kyselák: Na co ho potřebujete vy?

Občan: Sousedí to s mým pozemkem.

Volný: Prodejem by došlo k znepřístupnění několika dalších pozemků.  

Zastupitelstvo neschválilo prodej pozemku.

23. 03. 2015 (19:45:09)  

Bod č. 16. Návrh na vytvoření pracovně kontrolní komise a přijetí usnesení

Král: Snažil jsem se vše vypsat. Je to reakce na to, že smlouva s 1. SčV se nám zdá natolik složitá a také proto, že kontrolní výbor do svých plánů kontrolu této záležitosti nenaplánoval. Prošly by se všechny faktury nad 100 tisíc za období 2010-2014. 

Pikrt: Pokud máme samostatné oddělení kontroly, tak to není smysluplné. Nepřikláním se k tomu.

Kyselák: Mohl byste, pane starosto, přítomné informovat o dosavadním průběhu jednání?

Vařeka: Jednání probíhalo na mnoho kol. Vytvořila se pracovní skupina, která se bude scházet každý měsíc a řešit aktuální problémy. Byl odsouhlasen výklad, kterým se definují pojmy ve smlouvě tak, aby pracovní komise mohla pracovat s jasnými pojmy. Co se týče faktur, ono to byly spíše návrhy na proplacení. Tam nás nic netlačí k rychlému proplacení, takže v tuto chvíli se dohadujeme o tom, kdo bude odborným posuzovatelem, protože ty návrhy neprošly. Do minulosti jsme nešli.

Král: Hádali jsme se tu o několik tisíc, tady jde o miliony. Nabízím se jako koordinátor.

Říhová: Osobně jsem názoru, že nemůžeme problém s dodavatelem redukovat jen na faktury, které byly předloženy a které se staly předmětem jednání. Domníváme se, že problém je hlubší. 

Větrovský: Vůbec nemám nic proti kontrolám. Ale souhlasím se slovy pana Pikrta, že na to město má svůj aparát. 

Dvořák: Já pro ten návrh ruku zvednu, ale zeptal bych se pana Krále, jestli má nějaký konkrétnější návrh, jak se bude pracovat. Ten termín je celkem šibeniční. Nebylo by lepší to zadat kontrolnímu výboru, který by na tom pracoval třeba celé druhé pololetí. Je to velmi odborné téma. 

Říhová: Věc bychom neměli nechávat jen na odborném aparátu radnice. Pokud by se ten tomu věnoval tak, jak se mělo, tato otázky by nikdy nenastala. Máme pochybnosti, že tato problematika zústala stranou pozornosti pracovníků radnice. Mohou být rutinnou své práce zasaženi "provozní slepotou". Co se týče kontrolního výboru, zvažoval jí, ale zatím do svého plánu věc nezařadil, aby neprobíhala kontrola duplicitně. 

Cikler: Jsem trošku na rozpacích. Asi návrh podpořím, ale jsem nepřítelem vyšetřovacích komisí a nevzpomínám si, že by někdy nějaká komise něco vyšetřila. Líbilo by se mi víc, pokud by se toho ujal kontrolní výbor. 

Pikrt: Za mého starostování takovýto požadavek od 1. SčV přišel poprvé. Nepamatuji ani z let před tím, že to takto bylo. Přikláním se k tomu, aby se o kontrolu postarali úředníci.

Kyselák: Přesouváme kompetence tam, kde ze zákona jinak nejsou, ať to udělá odbor kontroly. Pan Král se dostane k výstupům a může vyhodnotit, jestli byla kontrola provedena do dostatečné hloubky. 

Větrovský: Nechci bránit kontrole, ale mám stejný názor jako moji předřečníci.

Vařeka: Je problematické kontrolovat stavby, které jsou pod zemí. Problémem je i oceňování. Ti, kdo budou kontrolovat, to nebudou mít lehké. Za sebe nejsem pro, ale nechci bránit kontrole. 

Šedivý: Souhlasím výjimečně s tím, co řekl pan starosta. Je to velmi složité. Letos nastala situace, kdy je třeba opravit některé věci na ČOV a byl spíše problematický výklad. Komise ze zákona nemá žádné opodstatnění a práva. Zasahuje do smluv a s čím můžou pracovat? Kde je ta mlčenlivost. Vraťme se k usnesení a nechme to zpracovat kontrolní výbor, který má lepší pravomoci. Nebudu populista a řeknu, že to nepodpořím.

Stříbrnský: Bude vůbec dost lidí do této komise? 

Vařeka: Jsme schopni říci, jestli jednotlivé kluby jsou schopny nominovat někoho do skupiny.

Větrovský: Nominovat můžeme, ale jde o to, jestli někdo bude do této skupiny chtít. Nechci jim brát nadšení a nechci si o sobě přečíst, že jsem proti kontrolám. Každý má rodinu a své problémy. 

Král: Každý použil výraz, že je to složité. A právě proto bych byl pro. 

Mráz (T): Chtěl bych přestávku 10 minut. Vyhlášena přestávka.

23. 03. 2015 (20:10:01)  

Bod č. 17. Bod různé. 

Větrovský prezentuje tabulku s podporou sportu za poslední roky. Hodně mě mrzí, že odešel pan Čámský. Chtěl jsem mu něco přečíst. Upozorňoval jsem ho, aby neodcházel. má hodně práce, já to beru. Stejně to přečtu. Tohle je podle mě hyenismus. 

Větrovský čte diskuzní příspěvek pana Čámského, který lze najít v této diskuzi: http://www.pribram.cz/diskuze/vetrovsky-rozpocet-neni-pro-pribramsky-sport-spravedlivy/1563/

Nejsme žádní zloději. Nebudeme podávat trestní oznámení. Pokud o firmě napíšete, že slouží jako pračka na peníze a věci o mafii a vydírání, to už je moc. Ten člověk o tom se mnou nikdy nemluvil ani s panem Starkou. Pan Čámský je lhář, podvodník a zbabělec, že nepočkal. 

Humlová: Na prvním jednání doktor Kyselák deklaroval, že nemá nic společného s klubem KSČM a pan Svoboda požádal, aby nebyl uváděn za KSČM. Požádali jsme o to, aby byl uváděn jako nezařazený stejně jako na stránkách města. Zjednejte nápravu.

Kyselák: Jsem v KSČM od 27.9. 2012. Paní doktorko, s vaší organizací nemám nic společného a nepřeji si, abyste uváděla, že jsem nezařazený. Jsem člen KSČM. Měli bychom se postarat o vzhled této budovy, aby to bylo representativní místo. Dále se chci zmínit o agitačním středisku na Nové Hospodě. Je to katastrofa ten stav. Přestaňme kecat, ale něco dělat. 

Vařeka: Souhlasím s vámi, takových budov je mnoho. Budeme do toho muset investovat v příštím roce. 

Kyselák: Tuto budovu bych bral jako prioritu. Kruháče, to je radost, ale jedna z hlavních budov, to je katastrofa.

Říhová: Jedná se mi o parkoviště vedle Fialky. Lidé zde chtějí parkoviště rozšířit. Chtěla bych, aby se radnice k otázce vrátila a aby se věc vyřešila. 

Stříbrnský: Chci se vrátit k tomu, co řekl pan Větrovský. Myslím, že to sem nepatřilo. Chtěl bych klubu 1. FK poděkovat za reprezentaci. Možná by nějaké trestní oznámení hodilo, aby se situace trochu projasnila. Klub 1. FK by mohl udělat takový den otevřených dveří pro zastupitele. 

Cikler: Prý dochází k propadu výběru daní z přidané hodnoty. Je to přirovnáno k roku 2009. 

Dvořák: Nevím, jestli letos došlo k nějakému propadu, takové informace nemám. Z DPH dostáváme zhruba 150 milionů. Je to můj odhad, ale myslím, že problém nenastane. 

Větrovský: Já jsem to řekl tady kvůli tomu, že tyto pomluvy mohou ovlivňovat i zastupitele. Akademie třeba bez pomoci nemůže fungovat. 

Král: Projekt rozhledna na Svat Hoře. Prý existuje projekt, proč se nerealizuje. V čem tomu pomoci? Radnice připravuje právní odbor. Získal jsem několik poznatků, že ten výraz je špatně. V Jiráskových sadech je taková rozbořená trafika a údajně s ní má město co dočinění. Pokud je v majetku města, zkusme s tím něco udělat. 

Vařeka: K rozhledně nikdo z nás nic neví. Co se týče odboru práva, podíváme se na to také a trafika není v majetku města, ale zjistíme, co se s tím dá dělat.

Dvořák: Co se týče tabulky, beru vaší omluvu. My jsme neřešili kolik dostane který klub, ale brali to obecně.

Šedivý: Ta rozhledna, to je plán, který vznikl v meziválečném období. Byly dohady o tom, jestli tam může být rozhledna, Svatá Hora má ochranné pásmo. Město by mělo být jen pomocníkem při realizaci, ale ne provozovatelem a investorem. Co se týče zastávky, tak to není městská záležitost, ale je tam nějaká smlouva a už určitě byla výzva k napravení situace. Ta jednání, o kterých mluvila paní Říhová, tak tam ta situace byla složitější. Odbor dopravy materiály má. 

Vařeka: Vy jste si zvykl na zvláštní způsob rétoriky. Není jediná vaše připomínka, abyste si nerýpnul. Teď jste napřklad říkal, že není pravda, že o tom nikdo nic neví. Vy prostě tu připomínku vždycky máte, vždycky musíte rýpnout a vnášíte sem agresivitu.

Stříbrnský: O rozhlednách jsem něco slyšel. Dle mých informací je myšlenka už dávno přežitá, ale je tu mnoho objektů, které by tak sloužit mohly. Komise by to mohla zmapovat a navrhnout nějaký způsob. 

Šedivý: Pane starosto, já nevím, jestli já mám zvláštní způsob a vždycky si rýpnu. Já taky nezahajuji zastupitelstvo s tím, že se jedná o páté nové zastupitelstvo. Také se opíráte o to, že jste něco podědili po starém vedení, nechytám vás také za každé slovíčko. Pokud se vám to nelíbí, už budu mlčet. 

Hlásí se Bednář (ředitel Divadla A. Dvořáka): Chci mluvit na pana Svobodu. Vy jste řekl, ať přijedeme na kraj, že nám to pomůžete. Za pana Bendla jsme dostávali milion, za Ratha půl milionu, za Řiháka 20 tisíc, pak nakonec 300 tisíc po jeho odchodu. A teď se vůbec nevím. Pro mě nyní kraj není partner pro stálý příjem divadla. 

Svoboda: Pane řediteli. Já jsem vycházel z toho, co se schválilo na tom jednání, na kterém jsem byl. Kolega, který dělá kulturu říkal, ať se divadla přihlásí. Vy jste určitě slyšel, že to jsou fondy, které jsou vyhlášeny a vy se můžete přihlásit do 15. dubna. Teď je to mimo mísu. 

Bednář: My ale rozpočet děláme na začátku roku. Pokud mám rozmezí nula až milion, tak stejně nemusím dostat nic. Přál bych si, aby to bylo alespon 300 tisíc.

Svoboda: Pane řediteli, vy to vůbec nesledujete. Je to jasně vyhlášené. Co říkáte, je holý nesmysl. Kultuře se na kraji také dávalo. 

Bednář: Já to zkoušel před 10 dnama a ještě to nefungovalo.

Stříbrnský: Bohužel musím souhlasit s panem ředitelem, že situace je tragická. Tam se bojuje o záchranu celého systému. Tento rok to nebude o moc lepší. V balíku je 10 milionů na celý kraj a z toho se má platit spoustu dalších věcí. 

Bednář: Je to limitované max na 300 tisíc a mohu se přihlásit až koncem měsíce.

Vařeka končí zasedání. Děkujeme za pozornost. 
 

23. 03. 2015 (21:18:45)  Další články

Příbram má nevymahatelné pohledávky v hodnotě 6,4 milionu korun Příbram má nevymahatelné pohledávky v hodnotě 6,4 milionu korun Přibylo lidí s úzkostí nebo sebevražednými myšlenkami. Na Příbramsku ukončili život dva lidé Přibylo lidí s úzkostí nebo sebevražednými myšlenkami. Na Příbramsku ukončili život dva lidé Téměř pětina lidí v nouzovém stavu víc pila alkohol, větší spotřebu přiznali muži Téměř pětina lidí v nouzovém stavu víc pila alkohol, větší spotřebu přiznali muži Nejčastěji se k navýšení jeho konzumace přiznávali lidé ve věkové skupině 26 až 35 let. 26. května 2020   (17:32) Na příbramském nádraží hoří vlak, škoda se vyšplhala na milion korun Na příbramském nádraží hoří vlak, škoda se vyšplhala na milion korun Dobrovolníci Amelie pomáhali i v době koronaviru Dobrovolníci Amelie pomáhali i v době koronaviru Jako nejúspěšnější počin se ukázala online výzva „Roušky pro život s rakovinou“ 26. května 2020   (13:41) Jindřich Vařeka zatím neví, zda bude kandidovat do Senátu Jindřich Vařeka zatím neví, zda bude kandidovat do Senátu Zaměstnanci a plavčíci již bez roušek, kadeřnice odloží štíty Zaměstnanci a plavčíci již bez roušek, kadeřnice odloží štíty Příbramská studentka bojuje o finále Miss České republiky Příbramská studentka bojuje o finále Miss České republiky Polovina dětí se vrátila do školních lavic, výuka probíhá v omezeném režimu Polovina dětí se vrátila do školních lavic, výuka probíhá v omezeném režimu
Od úterý se otevřou všechny přechody s Německem a Rakouskem. Na Slovensko od středy na 48 hodin bez testů Od úterý se otevřou všechny přechody s Německem a Rakouskem. Na Slovensko od středy na 48 hodin bez testů Nepřehlédněte Firmám do 50 zaměstnanců by stát mohl odpustit sociální odvody za červen až srpen Firmám do 50 zaměstnanců by stát mohl odpustit sociální odvody za červen až srpen Nepřehlédněte Od úterý už nebudou v obchodech vyhrazené hodiny pro seniory Od úterý už nebudou v obchodech vyhrazené hodiny pro seniory Opatření z druhé poloviny března mělo ochránit seniory jako hlavní rizikovou skupinu před nákazou nemocí covid-19. 25. května 2020   (16:35) ON-LINE: Zastupitelé znovu zasedají po přerušeném jednání z minulého týdne ON-LINE: Zastupitelé znovu zasedají po přerušeném jednání z minulého týdne Kvůli bezpečným rozestupům se bude jednat v estrádním sále kulturního domu. 25. května 2020   (15:59) Na Venkovním bazénu koupání bez roušky, do sauny maximálně v šesti Na Venkovním bazénu koupání bez roušky, do sauny maximálně v šesti Zpřísněná hygienická opatření, roušky při volném pohybu po areálu a maximální okamžitá kapacita 300 osob. 25. května 2020   (15:06) Žáci druhého stupně základních a středních škol by mohli usednout do lavic 8. června Žáci druhého stupně základních a středních škol by mohli usednout do lavic 8. června Od dnešního dne se školy otevřely pro první stupeň. 25. května 2020   (13:57) I když lidé ode dneška nemusí venku nosit roušky, velká část z nich si i dál ústa a nos zakrývá I když lidé ode dneška nemusí venku nosit roušky, velká část z nich si i dál ústa a nos zakrývá Zloděj ukradl i dvě polévkové lžíce Zloděj ukradl i dvě polévkové lžíce Na případy krádeží dnes upozornili policisté z Příbrami. V jednom případě došlo k dopadení zloděje, který se zaměřoval na vykrádání objektů, jiní zloději odcizili koňská sedla. 25. května 2020   (09:47) Pomněnkový den připomíná pohřešované děti Pomněnkový den připomíná pohřešované děti Čeští policisté pátrají každý rok po několika tisících dětí a po téměř dvou desítkách pohřešovaných dětí v ohrožení. 25. května 2020   (08:45) Otevírají se restaurace, nemocnice přijímají návštěvy a končí povinnost nosit venku roušky Otevírají se restaurace, nemocnice přijímají návštěvy a končí povinnost nosit venku roušky Česko se dočkalo velké vlny uvolňování restriktivních opatření zavedených kvůli koronaviru. 25. května 2020   (06:04) Vláda nepočítá s mechanismem pro odškodňování firem Vláda nepočítá s mechanismem pro odškodňování firem Pokud podnikatelé budou škody mít, mají se obrátit na soudy a prokázat je, uvedla ministryně spravedlnosti Marie Benešová. 24. května 2020   (16:16) V příštím týdnu teploty většinou nepřesáhnou 20 stupňů, začátkem června se oteplí V příštím týdnu teploty většinou nepřesáhnou 20 stupňů, začátkem června se oteplí Příští týden bude podle meteorologů relativně chladnější, noční teploty se budou pohybovat od deseti do čtyř stupňů Celsia a maximální denní teploty většinou nepřesáhnou 20 stupňů. 24. května 2020   (12:49) Restaurace a hospody otevřou v pondělí. Lidé jsou natěšení, snad jim to vydrží, říká provozní pizzerie Restaurace a hospody otevřou v pondělí. Lidé jsou natěšení, snad jim to vydrží, říká provozní pizzerie Tatér: Snad opatření brzy odezní a vše se vrátí do normálu Tatér: Snad opatření brzy odezní a vše se vrátí do normálu Hygienici: Kvalita vody na Orlíku a na Slapech je výborná Hygienici: Kvalita vody na Orlíku a na Slapech je výborná Letošní sezóna bude zcela určitě poznamenána koronavirovou krizí, která výrazně ovlivnila snad každou oblast našeho života. Omezený přístup k moři, zrušení all inclusive a vouchery nabádají k prožití prázdnin v Česku. 23. května 2020   (17:17) Meteorologové varují před silným větrem, pozor by měli dát především řidiči Meteorologové varují před silným větrem, pozor by měli dát především řidiči Silný vítr místy s nárazy až 70 kilometrů v hodině bude v sobotu foukat od 16. hodiny až do půlnoci. 23. května 2020   (13:26) Jídelní zóny v obchodních centrech otevřou v pondělí. Dětské koutky zůstávají zavřené Jídelní zóny v obchodních centrech otevřou v pondělí. Dětské koutky zůstávají zavřené Roušku si lidé budou moci sundat jen na konzumaci jídla a pití. 23. května 2020   (10:22) Cestovní kanceláře Exim Tours a Fischer kvůli epidemii koronaviru ruší prázdninové zájezdy Cestovní kanceláře Exim Tours a Fischer kvůli epidemii koronaviru ruší prázdninové zájezdy Klienti dostanou vouchery a budou se moci rozhodnout, zda letos na dovolenou, kterou by v zahraničí zřejmě provázela řada omezení, pojedou. 23. května 2020   (07:55) Příbram by na rekonstrukci akvaparku mohla získat dotaci Příbram by na rekonstrukci akvaparku mohla získat dotaci S příchodem prázdnin možná odložíme roušky i ve vnitřních prostorech S příchodem prázdnin možná odložíme roušky i ve vnitřních prostorech Od pondělí 25. května nebudou roušky povinné venku, pokud bude člověk jen se členy své domácnosti nebo od ostatních bude dál než dva metry. Se začátkem prázdnin možná skončí omezení i ve vnitřních prostorech. 22. května 2020   (17:37) Jan Konvalinka: Krok k odvolání a znovuzvolení všech členů finančního výboru vnímám jako restart Jan Konvalinka: Krok k odvolání a znovuzvolení všech členů finančního výboru vnímám jako restart Údajné spory a obstrukce mezi členy finančního výboru eskalovaly na pondělním jednání městského zastupitelstva, kde byli všichni jeho členové odvoláni. 22. května 2020   (15:29) Změna bodového systému: Tři sazby za dopravní přestupky a až tříletý zákaz řízení Změna bodového systému: Tři sazby za dopravní přestupky a až tříletý zákaz řízení Novinkou bude mimo jiné řidičský průkaz na zkoušku, řidičům do dvou let od získání oprávnění bude hrozit zabavení průkazu už při dosažení šesti trestných bodů. 22. května 2020   (13:02) Orlická přehrada si připsala další tragickou událost. Muž skočil z hráze do vody, na místě zemřel Orlická přehrada si připsala další tragickou událost. Muž skočil z hráze do vody, na místě zemřel Kvůli koronaviru byly pro letošní rok zkráceny dotace Kvůli koronaviru byly pro letošní rok zkráceny dotace Zastupitelé se v základních věcech většinou shodovali. 22. května 2020   (09:09) Lékaři chtějí vyšetřit 8000 těhotných žen na problémy se štítnou žlázou, testování začne v září Lékaři chtějí vyšetřit 8000 těhotných žen na problémy se štítnou žlázou, testování začne v září Nepřehlédněte Příbram vybuduje nové oddělení domova pro seniory, práce by měly začít letos Příbram vybuduje nové oddělení domova pro seniory, práce by měly začít letos Příbram pořídí nové kamery, staré využije na jiných místech Příbram pořídí nové kamery, staré využije na jiných místech Náklady na nové kamery město vyčíslilo na 270.000 korun bez daně. 21. května 2020   (19:09) Policisté neznají totožnost cyklisty, kterého po pádu transportoval vrtulník do nemocnice Policisté neznají totožnost cyklisty, kterého po pádu transportoval vrtulník do nemocnice Policie žádá případné svědky dopravní nehody o poskytnutí svědectví 21. května 2020   (16:29) Příbram obnoví provoz letního kina, o programu rozhodnou diváci Příbram obnoví provoz letního kina, o programu rozhodnou diváci Loni se v letním kině nepromítalo, což se setkalo s kritikou. 21. května 2020   (15:25) Jeden se zaměřoval na pervitin, druhý na marihuanu Jeden se zaměřoval na pervitin, druhý na marihuanu Příbramští policisté dopadli dva muže, kteří prodávali drogy. Nyní jim hrozí až dva roky ve vězení. 21. května 2020   (12:19) Všechny pošty se v pondělí vrátí k běžné otevírací době Všechny pošty se v pondělí vrátí k běžné otevírací době Od pondělí se také ruší i časové rozmezí pro obsluhu klientů starších 65 let a držitelů průkazu ZTP 21. května 2020   (11:18)


Provozovatel portálu pribram.cz Rosalota, s. r. o.
Žižkova 708
261 01 Příbram II

IČ: 02289288
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 217655.


Redakce zpravodajství portálu pribram.cz
Společnost Rosalota, s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
2014 - 2020 © Rosalota, s.r.o.Všechna práva vyhrazena. webdesign | websystem | KAO.cz