vývoj COVID-19
30. 10. 2020
Bezděkov 2
Bohostice 3
Bohutín 35
Borotice 1
Bratkovice 5
Březnice 55
Buková u Pb 6
Čenkov 10
Chotilsko 2
Chraštice 4
Čím 4
Daleké Duš. 4
Dlouhá Lh. 1
Dobříš 270
Dolní Hbity 14
Drahenice 2
Drahlín 5
Drásov 9
Drevníky 1
Drhovy 1
Dublovice 22
Dubno 7
Háje 7
Hluboš 19
Hlubyně 1
Horčápsko 1
Hřiměždice 10
Hudčice 3
Hvožďany 13
Jablonná 10
Jesenice 5
Jince 48
Kamýk n. V. 24
Kňovice 1
Korkyně 2
Kosova H. 38
Kotenčice 4
Kozárovice 6
Krásná H. 40
Láz 4
Lazsko 4
Lešetice 2
Lhota u Pb 3
M. Hraštice 13
Milín 29
Modřovice 4
Mokrovraty 3
Nalžovice 35
Narysov 3
Nechvalice 5
Nečín 3
Nedrahovice 7
Nepomuk 1
Nová Ves p. P. 23
Nové Dvory 6
Nový Knín 56
Občov 3
Obecnice 14
Obořiště 26
Obory 3
Ohrazenice 5
Osečany 3
Ouběnice 1
Pečice 13
Petrovice 23
Pičín 19
Počaply 1
Počepice 5
Podlesí 18
Příbram 720
Příčovy 9
Prosen. L. 5
Radětice 2
Radíč 1
Rosovice 32
Rožmitál 134
Rybníky 1
Sádek 3
Sedlčany 301
Sedlec-Prč. 95
Sedlice 5
Smolotely 3
Solenice 4
Stará Huť 45
Starosed. H. 2
Suchodol 5
Svaté Pole 4
Svatý Jan 46
Tochovice 10
Třebsko 7
Trhové D. 6
V. Lečice 1
Věšín 13
Višňová 12
Volenice 3
Voznice 6
Vrančice 2
Vysoká u Pb. 1
Vysoký Ch. 9
Zalužany 8
Zbenice 2
Zduchovice 7
Školky se připravují na další rok. Kde jsou nové průlezky a koho čeká práce s tabletem?

21. srpna 2020   (06:34)
Školky se připravují na další rok. Kde jsou nové průlezky a koho čeká práce s tabletem?

Prázdniny využily mateřské školy k opravám, plánování nových akcí a vzdělávacích aktivit. Příbramské děti (i jejich rodiče) se mají opravdu na co těšit.


Konec školního roku 2019/2020 znamenal nejen kvůli koronavirovým omezením napjatější období pro některé mateřské školy v Příbrami. Ve třech z nich totiž proběhla výběrová řízení na post ředitelky. Své kompetence obhájily všechny ředitelky MŠ Perníková chaloupka, MŠ Pohádka a MŠ Jana Drdy.
 
 

Po letních prázdninách děti a rodiče rozhodně pocítí změny ve vzhledu a vybavení školek nebo při výuce. O novinkách pro nadcházející rok informovaly ředitelky některých příbramských mateřinek.
 
Lydie Fiřtová, MŠ Rybička:
Pro příští školní rok čeká děti mnoho akcí, které plánujeme společně se všemi učitelkami. Mimo jiné se starší děti mohou nově těšit na hudební kroužek.
 
Eva Kočendová, MŠ Bratří Čapků:
Ve školce máme nově opravenou chodbu – letité emailové nátěry nahradila moderní marmolitová omítka a nově natřené je také zábradlí. Učitelky vlastní výmalbou dokončily hernu pro děti v přilehlém prostoru MŠ, který bude sloužit k inkluzivnímu vzdělávání a pro práci s menšími skupinkami dětí.

Opět se nám podařilo získat finanční prostředky z grantu Odboru životního prostředí. Děti se tak mohou za finanční podpory města Příbram těšit na výlety za žábami a drobnými vodními živočichy, ptactvem a do záchranné stanice Hrachov. Plánujeme kurzy plaveckého výcviku, výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí, projektové dny ve školce a maximální využívání zahrady ke vzdělávacím činnostem. Děti se mohou těšit na pohádky, divadelní představení a výstavy. Předškoláky čeká práce s tablety a ICT technikou, kterými jsme školku vybavili díky zapojení do projektu Šablony II.
 

Jana Šille, MŠ Jana Drdy:
Na děti i rodiče čeká spousta aktivit – zahradní akce spojená se zahájením nového školního roku plná zábavy a soutěží pro všechny, nebude chybět dobrodružné spaní ve školce, v rámci sportovního zaměření naší školky zimní a jarní škola v přírodě nebo putování po okolí města. Připravujeme výlety, kulturní představení a také všestranně zaměřené odpolední kroužky, aby si každý mohl vybrat.
 
Romana Plecitá, MŠ Školní:
Letošní prázdniny je naše mateřská škola uzavřena na celé dva měsíce podle dlouhodobého plánu pro prázdninový provoz mateřských škol v Příbrami. Tento čas byl využit k nezbytným opravám, které nelze při běžném provozu uskutečnit, samozřejmě s ohledem na finanční možnosti školy. Souběžně probíhají výměny linolea ve dvou třídách a dvou šatnách v pavilonu B, rekonstrukce dvou jednotek WC v hospodářském pavilonu a malování a instalace nového vybavení dvou šaten v budově A.

Na děti po prázdninách čekají nové herní prvky. Ve spolupráci se Spolkem rodičů byla na zahradě budovy A instalována nová průlezka ve tvaru indiánského stanu. Do konce prázdnin budou ve spodní části zahrady užívané oběma budovami umístěny nové didaktické tabule z programu Věčná zahrada pro venkovní výuku. Výuková tabule bude také v části zahrady mezi pavilony, která slouží převážně nejmladším dětem. Nové tabule jsme mohli pořídit díky dotačnímu programu Inkluze II, do kterého jsme zapojeni od září 2019.

Velké změny ve vzdělávacím programu neplánujeme, i když právě díky novým didaktickým prvkům na zahradě můžeme přenášet výuku více do venkovních prostor. Za zmínku určitě stojí i to, že se děti setkají s novými tvářemi v podobě dvou nových asistentek pedagoga, které budou pracovat v jednotlivých třídách s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Třídy, kam budou děti se SVP (stejně jako děti, které dovrší věku tří let až v listopadu a v prosinci) zařazeny, bude navštěvovat podle platné legislativy menší počet dětí.

Akce pro děti i rodiče plánujeme pro celý školní rok v měsíci září a dále pak průběžně během roku. Rádi zařazujeme akce nové, ale ještě raději máme akce již vyzkoušené, které děti prožívají spolu s námi a na které se vždy těší. Nabízené aktivity především pro předškoláky zůstávají stejné jako v loňském roce. Jedná se o možnost plaveckého výcviku, seznamování s anglickým jazykem, školička pro předškoláky a Zvídálka – aktivity pro rozvoj prosociálních, kognitivních a emočních dovedností u dětí v předškolním vzdělávání a výchově. Kroužky jsou zařazovány po poledni po kratším odpočinku. V prvním pololetí školního roku nabídneme setkání dětí, rodičů i pedagogů s odborníkem se zamyšlením nad problémy při výchově dětí v předškolním věku.
 
Věra Pácová, MŠ pod Svatou Horou:
Nově se zapojíme do projektu Se Sokolem do života aneb svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky, který v mateřských školách realizuje Česká obec sokolská a záštitu nad projektem převzalo ministerstvo školství a Svaz měst a obcí ČR. Cílem projektu je motivovat děti ke zdravému pohybu. Dále také budeme pokračovat ve všech aktivitách započatých v minulém školním roce. V září děti přivítají nové personální posily – v pedagogickém sboru a nová školnice.
 
Vladimíra Slavíková, MŠ Klubíčko:
O prázdninách jsme svěřili celou školku malířům a teď je zase vše krásně barevné, čisté a radostné. Každý rok máme jiný program, ale vždy v artefiletickém pojetí výchovy. Úplnou novinkou od září bude zajištění logopedické péče ze Soukromé kliniky Logo, která bude hrazena pojišťovnami. Pro nejstarší děti připravujeme putování s baťohem, kdy jako malí průzkumníci navštěvují každý týden blízká i vzdálená místa, učí se je poznávat a povídat si o nich. Děti čeká i seznámení se starými pověstmi českými.

Pokračujeme ve spolupráci se ZŠ Březové Hory, kdy si nejstarší děti užijí pohybové aktivity nejen v prostředí základní školy, ale nově i v mateřské škole. Předškoláci se mohou těšit i na tzv. školičku – před vstupem do základní školy se učí větší samostatnosti, logickému myšlení, přemýšlení nad problémy nebo sdělování vlastních myšlenek. Mladší děti v letošním roce provedeme pohádkami. Společně poznáme ty známé i neznámé, budeme je hrát v našem divadle, číst z knížky nebo si o nich vyprávět za pomoci obrázků. Některé pohádky nám přijedou zahrát i profesionální herci.

Připravujeme společná odpolední setkávání jak na zahradě školky, tak ve třídách například při tvoření a pouštění draků, při práci s keramickou hlínou, pečení dobrot nebo na předvánoční čertovské veselici.
 
Iva Šedivá, MŠ Kličkova vila:
Na děti nové i stávající, které vlivem hrozby covid-19 do školky nedocházely, čeká překvapení v podobě úplně nové a moderní výzdoby interiérů celé školky. Zakoupili jsme také mnoho didaktických pomůcek, hraček a her. Jedna z tříd má novou dětskou kuchyňku, v další třídě děti najdou kompletní herní sestavu s kuchyňkou včetně spotřebičů, nový obchod, přebalovací pult pro panenky a obývací sestavu.
 
Dana Ženíšková, Alternativní mateřská škola:
Školku jsme připravovali již v době pandemie. Vymalovali jsme, v herně je položena nová podlaha. Na zahradách najdou děti dvě nová vrbová iglú. Vzdělávací program jsme neměnili a zůstává stejný jako doposud.
 

Tip redakce: Pokud nechcete, aby vám unikly aktuální informace, staňte se fanoušky naší stránky na Facebooku a budete 24 hodin denně v obraze.


zdroj: pribram.cz
foto: Jan Konvalinka

autor: Magdalena Rezková

Další články

Pro zaměstnavatele: jak správně předávat podklady k ošetřovnému a ostatním dávkám Pro zaměstnavatele: jak správně předávat podklady k ošetřovnému a ostatním dávkám Darujte počítač, tablet nebo myš. Do sbírky pro děti na distanční výuce se zapojíte i v Příbrami Darujte počítač, tablet nebo myš. Do sbírky pro děti na distanční výuce se zapojíte i v Příbrami Sbírka počítačového vybavení potrvá v Příbrami do 9. listopadu. 30. října 2020   (17:35) Vláda prodloužila nouzový stav i restrikce do 20. listopadu Vláda prodloužila nouzový stav i restrikce do 20. listopadu Stav nouze měl původně skončit 3. listopadu. 30. října 2020   (17:02) Banky kvůli koronaviru omezují otevírací dobu poboček Banky kvůli koronaviru omezují otevírací dobu poboček Některé ji nezkracují plošně, ale podle zdravotní a rodinné situace svých zaměstnanců. 30. října 2020   (14:18) Důchodci dostanou v prosinci 5000 korun, schválili poslanci Důchodci dostanou v prosinci 5000 korun, schválili poslanci Kaplička sv. Jáchyma u Dobříše opět září krásou Kaplička sv. Jáchyma u Dobříše opět září krásou Sněmovna projedná prodloužení nouzového stavu Sněmovna projedná prodloužení nouzového stavu Očekává se, že Sněmovna prodloužení nouzového stavu umožní. Není ale jisté, zda to bude na celý měsíc. 30. října 2020   (09:02) Nechte se přejet autobusem. Příbramská galerie přemění depozitář na expozici virtuální reality Nechte se přejet autobusem. Příbramská galerie přemění depozitář na expozici virtuální reality Designová vestavba s netradičními vizuálními díly bude stálou součástí Galerie Františka Drtikola. Otevření virtuální herny je plánováno na prosinec. 30. října 2020   (08:44) Podle průzkumu kvality života má Příbram co zlepšovat Podle průzkumu kvality života má Příbram co zlepšovat
Senát schválil ošetřovné 70 pct, pro kraje chce 300 Kč na občana Senát schválil ošetřovné 70 pct, pro kraje chce 300 Kč na občana Návrh vložil do zákona o příspěvku podnikatelům. Rozhodne Sněmovna. 29. října 2020   (20:26)
Kodex redakce Reklama Pro média Kontakty
Provozovatel portálu pribram.cz Rosalota, s. r. o.
Žižkova 708
261 01 Příbram II

IČ: 02289288
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 217655.


Redakce zpravodajství portálu pribram.cz
Společnost Rosalota, s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
2014 - 2020 © Rosalota, s.r.o.Všechna práva vyhrazena. webdesign | websystem | KAO.cz