3. 6. svátek má Tamara

Sám před sebou nikdo neuteče

Nepřehlédněte
24. prosince 2019   (06:31)
Sám před sebou nikdo neuteče

"Pamatuji, jak nám jednou paní učitelka občanské nauky vykládala, že je křesťanská víra škodlivá," řekl v rozhovoru kněz Tomáš Roule.Vydal se studovat práva, ale jeho snem bylo jiné povolání, spíše poslání. Nechal se zapsat do nultého ročníku teologické fakulty, vystudoval ji a stal se knězem. Na kněze byl vysvěcen v červnu 2002 a dva roky působil jako farní vikář. Od května 2004 byl osobním sekretářem arcibiskupa pražského—nejprve kardinála Miloslava Vlka, poté kardinála Dominika Duky. Nyní vyučuje v Římě na duchovní přípravě budoucích kněží, Čechů, Moravanů a Slezanů, kteří studují na Papežské lateránské univerzitě. 

Narodil jste se v Příbrami, kde jste chodil do základní školy. Bylo to v době totality, kdy víra v Boha nebyla učiteli příliš podporována. V hodinách občanské nauky byla naopak vyvracena. Byl jste již tehdy věřící?
Vyrostl jsem ve víře v Boha tak, jak ho vyznávají křesťané, odmalička. Za totality nám byl ve škole předkládán tzv. vědecký světový názor, materialismus, který popíral všechno duchovní, všechno, co nás přesahuje. Pamatuji se, jak nám jednou paní učitelka občanské nauky vykládala, jak je křesťanská víra škodlivá. Tehdy jsem se přihlásil s tím, že mě na víře nic škodlivého nepřipadá. Už nevím, jak se mě dál snažila přesvědčit, ale nepodařilo se jí to. Pro mě to bylo první setkání s tím, jak lidi režim masíroval a doma se říkalo něco jiného než ve škole.

Věří Vaši rodiče též v Boha?
Oba mí rodiče jsou věřící a chodí pravidelně do kostela. Podařilo se jim předat víru nejen mně, ale i mému bratrovi a sestře, jako dospělí jsme ji pak sami rozvíjeli. Víra má v naší rodině své pevné místo. Dalo by se říct, že Pán Bůh je součástí naší rodiny. Nebo možná přesněji, že naše rodina patří do té jeho.

Neměl jste kvůli své víře problémy se spolužáky?
Nemám si v tomto ohledu na co stěžovat. I když jsme se v pohledu na svět často lišili, vždy mou víru respektovali. Někdy mívali různé otázky, protože se s těmi věcmi neměli kde seznámit, a zajímalo je to. Jindy mě diskuse s nimi přiměly se nad svou vírou hlouběji zamýšlet a více ji promýšlet.

Kam jste se vydal po dokončení základního vzdělání? Byl jste již tehdy připraven svůj život obětovat církvi?
Po základní škole jsem ještě neměl jasno o své budoucnosti. Rozhodl jsem se pro gymnázium. Během těch let se mi opakovaně vracela myšlenka na to stát se knězem. Zároveň se ale objevovaly i pochybnosti a já neměl potřebnou jistotu. Proto jsem šel po maturitě studovat práva, byla to taková sázka na jistotu. Studium mě bavilo, ale zároveň mě to dál táhlo ke kněžství. Po prvním ročníku práv jsem studia přerušil a vydal se studovat katolickou teologickou fakultu. No a potom jsem byl vysvěcen na kněze a putoval po různých farnostech středních Čech, kam mě představení poslali. Tak to v církvi funguje, že si člověk působiště nevybírá, ale dává se k dispozici svému biskupovi. Tím byl tehdy kardinál Miloslav Vlk, který kdysi působil nedaleko jako farář v Rožmitále.

Stal jste se knězem. Co všechno stálo za touto cestou?
Za touhle cestou stálo a nadále stojí hluboké přesvědčení, kterého jsem nabyl, totiž že Bůh miluje všechny lidi a každého člověka konkrétně. A že to dává životu zakotvení a zasazuje ho do souvislostí, které přesahují i smrt. Víra mi dává pevné místo ve vesmíru, a to napořád, řekl bych. Prostě se se mnou počítá a nežiji náhodou. Tohle jsem už jako chlapec zatoužil lidem předávat jednou jako kněz. A dělám to vlastně pořád a baví mně to čím dál víc. Ale k té jistotě jsem se musel dopracovat a vlastně je to pořád cesta.

Po nějaké době jste se přestěhoval na Arcibiskupství pražské, kde jste vykonával službu sekretáře kardinálovi Dominikovi Dukovi. Můžete prozradit, v čem spočívala Vaše “práce”?
Pan kardinál Duka mně vlastně „zdědil“, jako svého sekretáře si mě totiž vybral už kardinál Vlk. Byla to hodně odlišná práce než služba kněze ve farnosti. V podstatě mi pan kardinál svěřil do péče svůj program, tedy jak naloží se svým časem. Vlastně to od něj byla velká pokora, podřídit se tomu, jak jsem mu to naplánoval - samozřejmě nejlépe, jak jsem uměl. Znamenalo to reagovat na spousty podnětů a situací. Telefon zvonil v průměru každých 6 minut. Byla to neskutečně pestrá škála lidí, se kterými jsem přišel takto do kontaktu.

Nyní vyučujete v Papežské koleji Nepomucenum v Římě. Naplňuje Vás vzdělávat ostatní věřící?
Pracuji nyní v Římě na duchovní přípravě budoucích kněží, Čechů, Moravanů a Slezanů, kteří studují na Papežské lateránské univerzitě. V Nepomucenu, v tzv. semináři bydlí a já je doprovázím v jejich lidském a duchovním zrání dříve, než učiní své celoživotní rozhodnutí. Spolu s kolegy se je snažíme připravit na situaci a duchovní službu v České republice a zvláště na to, co bude náročné. Časem budou působit různě po naší zemi, a tak skrze ně mohu působit na víc věřících, než bych kdy sám potkal ve své farnosti. Je to náročná práce, ale zároveň i privilegium, včetně možnosti žít již několikátým rokem v Římě.

Můžete prozradit, jak probíhá Váš běžný den?
Během akademického roku se život v semináři podobá trochu klášteru. Vstává se relativně brzy. Život zde má svůj řád, ve kterém se střídá společná i osobní modlitba, společné stolování, studium a odpočinek, setkání nad různými tématy důležitými pro život mladého muže a kněze, osobní důvěrné rozhovory, kdy se jde na dřeň. Bohoslovci, tak se naši studenti nazývají, mají mnozí výborný smysl pro humor, a tak zažijeme i spoustu legrace. Humor je dar od Pána Boha, abychom se nebrali příliš vážně. První naší společnou aktivitou je rozjímání v kapli od 5:55, potom mše a další modlitby. Má služba končí chvíli před 21. hodinou, kdy dávám bohoslovcům pár myšlenek k rozjímání na příští den a máme poslední modlitbu celého dne. Občas o víkendu vyjíždíme do blízkého i vzdáleného okolí, abychom ho trochu poznali. Itálie je nádherná. Od května do září jsme často v neděli u moře a pak do přístavu na plody moře.

Vrátíte se někdy do Příbrami za svými rodiči, sourozenci, přáteli?
Do vlasti se rád několikrát ročně podívám, abych byl se svou rodinou a přáteli. Každý rok máme s rodiči společnou týdenní dovolenou. Spousta věcí v České republice funguje daleko lépe než v Itálii. Například zdravotnictví nebo úřady. Zvláště kvůli lékařům se mi občas vyplatí, abych do Prahy přiletěl. A počítám, že jednou se sem zase vrátím natrvalo.

Nikdy jste se neoženil, neměl děti. Nelitujete toho?
Vím, že vám to přijde asi zvláštní, ale svého rozhodnutí nelituji. Musel jsem si ho ale odpracovat a nebojím se říci vybojovat. A znám i bolest z toho, že nemám vlastní partnerku anebo vlastní děti. Svým způsobem mi to ale Pán Bůh vynahrazuje. Je velká řada rodin, kde se cítím přijat jako doma. A taky jsem pochopil, že partnerské soužití a výchova dětí je skutečná řehole, která vyžaduje obrovské odříkání. Ale to pro vaše čtenáře není nic neznámého. Ať žijeme jakýkoli život, určitá samota nás nemine, ta k člověku patří. Sám před sebou nikdo neuteče. A tak je lepší učit se se sebou žít a mít se rád.

Co byste na závěr popřál našim čtenářům?
Máme zde vánoční svátky. Předvánoční shon už asi pominul. Řada lidí si postaví betlém, zapálí svíčku, zasednou ke slavnostní večeři. Ten jeden den bývá jiný než všechny ostatní. Mnoho lidí přijde do kostela podívat se na jesličky, na Rybovku, pomodlit se za sebe, za své blízké. Přeji, aby se tam cítili vítáni a aby zažili vánoční pokoj, který člověk nemůže dát, ale Bůh ho nabízí. Jak hlásá nápis nad betlémem: Sláva Bohu na výsostech a pokoj lidem dobré vůle.

Tip redakce: Pokud nechcete, aby vám unikly aktuální informace, staňte se fanoušky naší stránky na Facebooku a budete 24 hodin denně v obraze.


zdroj: pribram.cz

autor: Tomáš PečenkaNepřehlédněte

Chcete, aby váš blízký umřel doma? Ať jde na týden do nemocnice Chcete, aby váš blízký umřel doma? Ať jde na týden do nemocnice V červenci 2018 začala fungovat dávka dlouhodobého ošetřovného. Po téměř dvou letech se prokazuje potřeba změn zejména u onkologicky nemocných, jejichž blízcí na dávku mnohdy vůbec nedosáhnou. Každý by měl mít právo volit místo svého umírání a využít podpory, kterou umožňuje stát - bez zbytečných překážek. Podpořte pozitivní změnu, komunikujte s poslanci. 1. června 2020   (08:52) Nepřehlédněte Přibylo lidí s úzkostí nebo sebevražednými myšlenkami. Na Příbramsku ukončili život dva lidé Přibylo lidí s úzkostí nebo sebevražednými myšlenkami. Na Příbramsku ukončili život dva lidé Během čtrnácti dnů spáchali sebevraždu skokem z hráze Orlické přehrady dva lidé. 26. května 2020   (21:43) Nepřehlédněte Příbramská studentka bojuje o finále Miss České republiky Příbramská studentka bojuje o finále Miss České republiky Barboru kromě dalších kol soutěže letos čeká i maturita a přijímací zkoušky na vysokou školu. 26. května 2020   (06:29) Nepřehlédněte Od úterý se otevřou všechny přechody s Německem a Rakouskem. Na Slovensko od středy na 48 hodin bez testů Od úterý se otevřou všechny přechody s Německem a Rakouskem. Na Slovensko od středy na 48 hodin bez testů Od úterý se otevřou všechny silniční a železniční přechody na hranicích s Rakouskem a Německem. Od středy budou moci Češi a Slováci mezi zeměmi cestovat bez nutnosti negativních testů na onemocnění covid-19 a bez karantény, pokud se vrátí zpět do své země do 48 hodin. 25. května 2020   (18:53) Nepřehlédněte Firmám do 50 zaměstnanců by stát mohl odpustit sociální odvody za červen až srpen Firmám do 50 zaměstnanců by stát mohl odpustit sociální odvody za červen až srpen Sociální pojištění a příspěvek na politiku zaměstnanosti, které platí zaměstnavatel, činí 24,8 procenta pracovníkova výdělku. 25. května 2020   (18:21) Nepřehlédněte


Další články

Projekt Na hřišti to žije! poběží celé léto Projekt Na hřišti to žije! poběží celé léto S obnovením provozu mateřinek souvisí povinnost hradit „školkovné“ S obnovením provozu mateřinek souvisí povinnost hradit „školkovné“ Po dobu necelých dvou měsíců byly příbramské mateřské školy a dětské skupiny uzavřeny. 2. června 2020   (16:21) Hejtmanka kvůli trestnímu oznámení čelí na sociálních sítích kritice, někteří požadují rezignaci Hejtmanka kvůli trestnímu oznámení čelí na sociálních sítích kritice, někteří požadují rezignaci U Obořiště vylétl s fordem mimo silnici, přerazil strom a skončil na střeše U Obořiště vylétl s fordem mimo silnici, přerazil strom a skončil na střeše Více než tři čtvrtiny Čechů podporují zákaz klecového chovu slepic Více než tři čtvrtiny Čechů podporují zákaz klecového chovu slepic Na půjčky podnikatelům si vezme kraj úvěr 2,75 miliardy korun Na půjčky podnikatelům si vezme kraj úvěr 2,75 miliardy korun Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo v pondělí 1. června 2020 přijetí bankovního úvěru na financování návratných finančních výpomocí pro živnostníky, o něž mohou žádat v souvislosti s pandemií COVID-19. Úvěr si kraj vezme od Komerční banky, a. s., která se stala vítězem poptávkového řízení, v němž bylo osloveno deset bankovních ústavů. 2. června 2020   (07:57) ČOI si došlápla na příbramské obchody, kontrolovala prodej alkoholu mladistvým ČOI si došlápla na příbramské obchody, kontrolovala prodej alkoholu mladistvým Řidička hyundaie vyjela mimo silnici, porazila lampu a zastavila o strom Řidička hyundaie vyjela mimo silnici, porazila lampu a zastavila o strom Žena byla převezena k ošetření do nemocnice. 1. června 2020   (20:42) Na koupalištích nebude povinnost nosit roušky, kina a divadla zruší kapacitní omezení Na koupalištích nebude povinnost nosit roušky, kina a divadla zruší kapacitní omezení
Jermanová vidí záchranářku jako oběť dění v zákulisí Jermanová vidí záchranářku jako oběť dění v zákulisí Brožová s vyjádřením hejtmanky nesouhlasí. 1. června 2020   (16:09) K ochranným pomůckám se mohl každý dostat, tvrdí vedení záchranky K ochranným pomůckám se mohl každý dostat, tvrdí vedení záchranky Na dnešním jednání krajského zastupitelstva to za záchranku řekl Martin Houdek, zodpovědný za krizové vedení. 1. června 2020   (13:20) SOUTĚŽ o 3x kredit na mytí zdarma v hodnotě 1000 Kč na nově otevřené automyčce RACEWASH SOUTĚŽ o 3x kredit na mytí zdarma v hodnotě 1000 Kč na nově otevřené automyčce RACEWASH Chcete, aby váš blízký umřel doma? Ať jde na týden do nemocnice Chcete, aby váš blízký umřel doma? Ať jde na týden do nemocnice V červenci 2018 začala fungovat dávka dlouhodobého ošetřovného. Po téměř dvou letech se prokazuje potřeba změn zejména u onkologicky nemocných, jejichž blízcí na dávku mnohdy vůbec nedosáhnou. Každý by měl mít právo volit místo svého umírání a využít podpory, kterou umožňuje stát - bez zbytečných překážek. Podpořte pozitivní změnu, komunikujte s poslanci. 1. června 2020   (08:52) Nepřehlédněte Výstava Loupežníkova Lásky hra osudná v Památníku Karla Čapka na Strži přiblíží vztah bratří Čapků k ženám a lásce Výstava Loupežníkova Lásky hra osudná v Památníku Karla Čapka na Strži přiblíží vztah bratří Čapků k ženám a lásce Výstava začne 2. června a potrvá až do 12. září. 1. června 2020   (08:24) Děti dnes oslaví svůj svátek Děti dnes oslaví svůj svátek Hejtmanka hledala se zástupci podnikatelů cesty k oživení regionu Hejtmanka hledala se zástupci podnikatelů cesty k oživení regionu Cílem jednání bylo zjištění reálných dopadů krize na podnikatele a hledání možných forem podpory. 31. května 2020   (16:08) Češi ve velkém nakupují stany, spacáky a trvanlivé kempingové jídlo Češi ve velkém nakupují stany, spacáky a trvanlivé kempingové jídlo Prodejci evidují vyšší zájem také o kempingový nábytek, vařiče či treckingové hole. 31. května 2020   (13:36) Karel Čapek: Kdo radí šoférovi, dokazuje tím, že sedí v autě poprvé Karel Čapek: Kdo radí šoférovi, dokazuje tím, že sedí v autě poprvé Nezodpovědní chovatelé podporují existenci množíren Nezodpovědní chovatelé podporují existenci množíren Příbram porazila Olomouc 2:1. V tabulce se odrazila z posledního místa Příbram porazila Olomouc 2:1. V tabulce se odrazila z posledního místa Na prázdném Andrově stadionu se dlouho hrál především atletický fotbal bez šancí. 30. května 2020   (18:46) Testem z matematiky a francouzštiny začne v pondělí ráno státní část maturitních zkoušek Testem z matematiky a francouzštiny začne v pondělí ráno státní část maturitních zkoušek Zkoušky se letos budou konat za zvýšených hygienických opatření k ochraně proti koronaviru. 30. května 2020   (15:24) Za krádež aviváží může skončit až na tři roky ve vězení Za krádež aviváží může skončit až na tři roky ve vězení Třiačtyřicetiletý muž se bude zpovídat z přečinu krádeže. 30. května 2020   (12:02) S příchodem astronomického léta se oteplí, bude až 27 stupňů S příchodem astronomického léta se oteplí, bude až 27 stupňů Čapkův památník v červenci zpřístupní spisovatelovu garáž Čapkův památník v červenci zpřístupní spisovatelovu garáž Součástí budou i panely s informacemi pro návštěvníky. 30. května 2020   (07:01) Babiš: Postup hejtmanky Jermanové byl zbytečný. Trestní oznámení nepřinese žádný užitek Babiš: Postup hejtmanky Jermanové byl zbytečný. Trestní oznámení nepřinese žádný užitek Případem se zabývají kriminalisté z odboru extremismu a terorismu. 29. května 2020   (19:09) Rozsáhlý výpadek Vodafonu způsobily technické chyby Rozsáhlý výpadek Vodafonu způsobily technické chyby Vodafone jako kompenzaci výpadku nebude během dneška odečítat svým zákazníkům data z mobilních tarifů. Opatření se týká jak firemních, tak nefiremních zákazníků, tarifů i předplacených karet. 29. května 2020   (14:59) Víte, po kom se jmenují příbramské ulice? Město nainstaluje dodatkové tabule Víte, po kom se jmenují příbramské ulice? Město nainstaluje dodatkové tabule U některých názvů je to zcela jasné, některé by si zasloužili více pozornosti. Ta se jim nyní dostane díky projektu Poznejte ulice Příbrami. 29. května 2020   (14:37) Motorkář přišel při havárii u Lochovic o nohu, první pomoc muži poskytla projíždějící zdravotní sestra Motorkář přišel při havárii u Lochovic o nohu, první pomoc muži poskytla projíždějící zdravotní sestra Foto: Neznámý vandal posprejoval fasádu vodojemu u Milína Foto: Neznámý vandal posprejoval fasádu vodojemu u Milína Příbramští policisté pátrají po pachateli trestného činu poškození cizí věci, za který může skončit až rok ve vězení. 29. května 2020   (10:26) Pátrání: Řidič nedal přednost motorkáři a z místa nehody ujel Pátrání: Řidič nedal přednost motorkáři a z místa nehody ujel Sanitka zraněného muže přepravila do nemocnice k ošetření. 29. května 2020   (08:12) Hejtmanka žádá policii, aby opět posoudila oznámení v kauze roušek Hejtmanka žádá policii, aby opět posoudila oznámení v kauze roušek Výsuvné sloupky v Pražské ulici budou mít akustické detektory sirén, záchranářům umožní bezproblémový přístup Výsuvné sloupky v Pražské ulici budou mít akustické detektory sirén, záchranářům umožní bezproblémový přístup Řidička Peugeotu po technické závadě zdemolovala oplocení Řidička Peugeotu po technické závadě zdemolovala oplocení Hasiči v ulici třída Kpt. Olesinského řídili dopravu kyvadlově. 28. května 2020   (19:45) Zákazníci Vodafonu nemohou volat, nefungují ani datové služby Zákazníci Vodafonu nemohou volat, nefungují ani datové služby Kdy pracovníci potíže odstraní, zatím není jasné. 28. května 2020   (17:22) Pohonné hmoty dál zdražily, nad 26 korunami za litr je už i nafta Pohonné hmoty dál zdražily, nad 26 korunami za litr je už i nafta Na Příbramsku nakoupíte litr Naturalu v průměru za 27,12 Kč/l, naftu pak za 26,90 korun 28. května 2020   (17:03) Do třetího ročníku participativního rozpočtu bylo přihlášeno sedmnáct projektů Do třetího ročníku participativního rozpočtu bylo přihlášeno sedmnáct projektů Do hlasování veřejnosti, které bude zahájeno 1. června, postoupilo deset návrhů. 28. května 2020   (14:26) Rodičům zůstává nárok na ošetřovné do 30. června, musejí však uvést objektivní důvody Rodičům zůstává nárok na ošetřovné do 30. června, musejí však uvést objektivní důvody Až do 30. června zůstává nárok na ošetřovné všem rodičům, kteří se z objektivních důvodů rozhodnou neumístit dítě do školy či školky. Důvod pak uvedou v aktualizovaném tiskopisu „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. Podpora zůstává ve výši 80 % denního vyměřovacího základu za kalendářní den. 28. května 2020   (11:18) Největší důlní neštěstí v Evropě se stalo na Březových Horách, zemřelo 319 horníků Největší důlní neštěstí v Evropě se stalo na Březových Horách, zemřelo 319 horníků Uzavírka Husovy a Milínské ulice čeká Příbram až v příštím roce Uzavírka Husovy a Milínské ulice čeká Příbram až v příštím roce Nepřihlásili jste dítě do výuky na prvním stupni? Do skupin lze přihlásit i další školáky Nepřihlásili jste dítě do výuky na prvním stupni? Do skupin lze přihlásit i další školáky


Kodex redakce Reklama Pro média Kontakty
Provozovatel portálu pribram.cz Rosalota, s. r. o.
Žižkova 708
261 01 Příbram II

IČ: 02289288
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 217655.


Redakce zpravodajství portálu pribram.cz
Společnost Rosalota, s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
2014 - 2020 © Rosalota, s.r.o.Všechna práva vyhrazena. webdesign | websystem | KAO.cz