12. 12. svátek má Simona

Rozpočet Středočeského kraje na rok 2020 je sestaven v rekordní výši

25. listopadu 2019   (17:14)
Rozpočet Středočeského kraje na rok 2020 je sestaven v rekordní výši

Středočeský kraj má na rok 2020 proinvestiční rozpočet, zaměřený je na maximální využití evropských fondů


„Rozpočet Středočeského kraje na rok 2020 je sestaven v rekordní výši a splňuje základní priority kraje. Je to rozpočet, který snižuje dlouhodobé zadlužení, je výrazně proinvestiční, rozpočet akceptující maximální využití finančních prostředků Evropské unie. Rozpočet, jenž podporuje koncepční politiku kraje,“ říká hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011). Zastupitelé kraje schválili tento strategický dokument pro rok 2020 na svém jednání 25. listopadu 2019.

„Ve srovnání s rokem 2019 budeme v roce 2020 i nadále díky dotacím z evropské unie investovat o 850 milionů korun více, než tomu bylo letos. Na opravy silnic půjde také o 156 milionů korun více a o 333 milionů korun budou navýšeny výdaje na dopravní obslužnost. To vše díky vysoké úspěšnosti Středočeského kraje v dotačních řízeních a vyšším daňovým příjmům,“ vyzdvihla Jaroslava Pokorná Jermanová a upozornila i na další změnu, kterou je navýšení investičních výdajů ze 450 milionů korun na 700. „Tyto prostředky finančně kryjí realizaci připravených investičních akcí jak krajských, tak příspěvkových organizací z vlastních zdrojů rozpočtu,“ upřesnila hejtmanka. Tohoto se podle ní podařilo i díky zastavení ztrát krajských nemocnic.

Rozpočet pro příští rok vychází z plnění rozpočtu v roce 2019. Sestaven je ve výši příjmů 31 323 576,90 tis. korun a výdajů 31 784 089,90 tis. korun. Rozdíl mezi výdaji a příjmy je pokryt zapojením bankovního úvěru ve výši 700 000 tis. korun a snížen o splátky z přijatého úvěru kraje ve výši 239 487 tis. korun. Po zapojení tohoto financování je tak zdrojová i výdajová část vyrovnaná a činí 32 023 576,90 tis. korun.

„Vzhledem k naplňování daňových příjmů v roce 2019 a daňové predikci Ministerstva financí ČR jsou v roce 2020 očekávány daňové příjmy Středočeského kraje ve výši 10,4 miliardy korun, což představuje oproti schválenému rozpočtu 2019 navýšení o 6,1 %, tj. o 600 000 tis. korun. Právě díky tomuto navýšení daňových příjmů je možné na běžné opravy a údržbu silnic dát oproti roku letošnímu, kdy tyto finanční prostředky činily 1,36 miliardy korun, o 156 milionů korun více. Budou tedy činit 1,52 miliardy korun. Dále je možné posílit finance na dopravní obslužnost z 2,58 miliardy až na 2,91 miliardy korun, tedy o 333 milionů korun,“ prohlásil náměstek Gabriel Kovács (ANO 2011).

Nejdůležitější a nejvýraznější změnou oproti loňskému roku je však podle něho navýšení prostředků pro financování evropských projektů, tj. projektů s finanční spoluúčastí EU (projekty IROP, ITI atd.). „Je to výsledek kvalitní práce Středočeského kraje při čerpání dotací. Patříme ke špičce v České republice. V rozpočtu jsou zatím zahrnuty investice financované dotacemi z EU ve výši ‚jen‘ 2,6 mld. korun. Celkově však počítáme s dotacemi pro rok 2020 ve výši 3-4 miliardy korun. Dobře zvládnutý dotační proces je velkou devizou pro náš kraj. Abychom zůstali špičkou i v dalších letech, byl v roce 2019 založen nový fond, ze kterého budeme podporovat včasnou přípravu dotačních projektů po roce 2021, tj. v dalším finančním období,“ zdůraznil G. Kovács. Zároveň doplnil, že pro toto financování evropských projektů budou také aktivně využity finanční prostředky z minulých let, vlastní zdroje kraje (vratky z předfinancování projektů a daňové příjmy) a 0,7 mld. korun z úvěrového zdroje určeného na předfinancování projektů.

„Dotační fondy, které využívají města a obce nebo sportovní oddíly, jsme jako Rada navrhli zastupitelům schválit ve výši 490 milionů korun, což je oproti roku 2019 o 6 milionů korun více,“ dodala hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. K navýšení o 2 miliony Kč došlo u Středočeského Humanitárního fondu na částku 4 milionů Kč. Oproti schválenému rozpočtu 2019 byl pro rok 2020 navržen jeden nový fond, a to Středočeský Fond prevence ve výši 5 milionů Kč. Tento fond má za cíl financování adiktologických služeb v rámci celého Středočeského kraje. Jedná se o zajištění primární prevence užívání návykových látek, vzdělávání v protidrogové prevenci a léčebných programů pro patologické hráče ve Středočeském kraji.

„Jsme také pro rok 2020 připraveni na možné vyrovnání se s případným avizovaným růstem mezd zaměstnanců kraje a jeho příspěvkových organizací, které je očekáváno na základě nařízení Vlády ČR. Počítáno je i s krytím případného navýšení mezd řidičů veřejné dopravy, k němuž by mohlo dojít po zvýšení minimální mzdy. Pro tyto účely je v krajském rozpočtu navrženo 230 milionů korun,“ upozornila dále Jaroslava Pokorná Jermanová.

Rozpočet v kapitole doprava činí v návrhu rozpočtu pro rok 2020 celkem 4,8 mld. korun. Oproti roku 2019, kdy byla jeho výše 4,4 mld. korun, byl posílen o 460 milionů korun. Největší část prostředků půjde na zajištění dopravní obslužnosti kraje, a to celkem 2,9 mld. korun. Na provoz Krajské správy a údržby silnic je určeno 1,7 mld. korun.

„Také školství si již třetí rok po sobě skokově polepšuje. Období hospodářského růstu se projeví pozitivně i v oblasti sociální, kulturní a životního prostředí,“ upozornil dále zastupitele G. Kovács. V oblasti školství jde přitom určena největší částka na provoz škol a školských zařízení. Celkem pro rok 2020 půjde do školství 662,8 milionu korun, což je o 30,6 milionu více oproti roku 2019. V kapitole zdravotnictví je plánováno 735,6 milionu korun a stejně jako v roce 2019 jsou opět posíleny i finanční prostředky na provoz Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, a to z 508,6 milionů korun na 528. Stejně jako v roce 2019 se podařilo v rozpočtu ušetřit díky zlepšenému hospodaření oblastních nemocnic a úspory jdou na investice.

Pro oblast cestovního ruchu a na podporu lokálních akcí hodlá kraj využít pro příští rok 20,3 milionů korun. Středočeská centrála cestovního ruchu (SCCR) by měla hospodařit s 55 milionu korun, což je o 23,8 milionu korun více než v loňském roce. Jejím cílem je zajištění kompletního marketingu v oblasti cestovního ruchu, a hlavně rozvoj cestovního ruchu s maximálním využitím turistického potenciálu destinace regionu střední Čechy. Další důraz je kladen na spolupráci se sousedními kraji a společné turistické produkty Vltava a Labe. Středočeské inovační centrum (SIC) by mělo z krajského rozpočtu získat 31,9 milionu korun, další peníze půjdou na Kreativní a inovační vouchery i na Smart Akcelerátor. Na kapitolu regionálního rozvoje je celkem určeno oproti loňským 148,4 milionu korun, 176,6 milionu korun. Navýšení o 19 % je převážně z důvodu zvýšení příspěvku na činnost Středočeské centrály cestovního ruchu. „O 15,7 milionu korun byl rovněž navýšen rozpočet i do oblasti kultury a památkové péče, a to na 395,9 milionu korun. V loňském roce šlo pro tuto oblast 380,2 milionu korun. 30 milionů korun je například plánováno na financování Programu na obnovu památek určených ke společenskému využití stejně tak jako v loňském roce,“ připomněla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová.

Kapitola životního prostředí a zemědělství představuje v návrhu rozpočtu stejně jako v roce 2019 celkem 52,1 milionu korun. Z toho připadá například na ekologickou výchovu a osvětu částka 17,5 milionu korun. Suma 17 milionu korun půjde na chráněné části přírody a na monitoring ovzduší kraj poskytne opět 1 milion korun.

Tip redakce: Pokud nechcete, aby vám unikly aktuální informace, staňte se fanoušky naší stránky na Facebooku a budete 24 hodin denně v obraze.


zdroj: Středočeský kraj

autor: topDalší články

Výsuvné sloupky zamezí vjezdu vozidel do Pražské ulice Výsuvné sloupky zamezí vjezdu vozidel do Pražské ulice Vjezdy do Pražské ulice budou nově o víkendu uzamykány tak, jako je tomu ve všedních dnech, tj. v deset hodin dopoledne 12. prosince 2019   (08:43) Svatá Hora o svátcích otevře jinak nepřístupnou chodbu Svatá Hora o svátcích otevře jinak nepřístupnou chodbu Součástí prohlídky jsou unikátní podlahové barokní hodiny, které byly nedávno zrestaurovány 12. prosince 2019   (06:07) Vánoční jarmark zaplnil školu Vánoční jarmark zaplnil školu V úterý se v budově základní školy ve Školní ulici uskutečnil vánoční jarmark za veliké účasti rodičů. 11. prosince 2019   (19:01) Macík: Vezeme i lyžařské brýle, když by zase vypadlo okno Macík: Vezeme i lyžařské brýle, když by zase vypadlo okno Slavnostní dakarské pódium čeká na závodníky 4. ledna a o den později závod odstartuje 11. prosince 2019   (17:02) Policisté zintenzivňují kontroly obchodních center Policisté zintenzivňují kontroly obchodních center Příbramští policisté zintenzivňují kvůli zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti či plynulosti silničního provozu výkon služby. Zaměřovat se budou především na obchodní centra, parkoviště u nich a na místa, kde se soustřeďuje větší množství osob. 11. prosince 2019   (14:28) Výtvarná soutěž pro děti „Vánoce v Čechách a Ledru“ Výtvarná soutěž pro děti „Vánoce v Čechách a Ledru“ Nakreslete vánoční obrázek pro Ježíška a zapojte se do jedinečné mezinárodní soutěže 11. prosince 2019   (12:17) Na namrzlé vozovce nezvládl řízení, „zaparkoval“ v příkopu Na namrzlé vozovce nezvládl řízení, „zaparkoval“ v příkopu Ve voze cestovaly dvě osoby 11. prosince 2019   (09:57) Stavba Krčínovy cyklostezky je zahájena Stavba Krčínovy cyklostezky je zahájena Dne 9. prosince 2019 byla poklepem základního kamene zahájena významná a dlouho očekávaná stavba cyklostezky Sedlčany – Prčice, též zvané Krčínova cyklostezka. Rozsáhlá stavba, která spojí město Sedlčany a Sedlec – Prčice, bude zprovozněna koncem listopadu roku 2020. 11. prosince 2019   (08:41) Jan Konvalinka: Poznal jsem, že politika, bohužel i ta komunální, není mírumilovným a klidným prostředím Jan Konvalinka: Poznal jsem, že politika, bohužel i ta komunální, není mírumilovným a klidným prostředím „Až budete mít za sebou sto dní, tak se do vás pustíme,“ vyslechl starosta města od příbramského zastupitele krátce po svém zvolení. 11. prosince 2019   (06:06) Příbram má přes čtyřicet problémových lokalit. Žije zde zhruba tisíc lidí Příbram má přes čtyřicet problémových lokalit. Žije zde zhruba tisíc lidí Město chce podporovat sociálně vyloučené obyvatele při získávání a udržení si bydlení. Na projekt získalo dotaci převyšující čtyři miliony korun 10. prosince 2019   (18:27)


Související články

Jan Konvalinka: Poznal jsem, že politika, bohužel i ta komunální, není mírumilovným a klidným prostředím „Až budete mít za sebou sto dní, tak se do vás pustíme,“ vyslechl starosta města od příbramského zastupitele krátce po svém zvolení. 11. prosince 2019   (06:06) Příbram má přes čtyřicet problémových lokalit. Žije zde zhruba tisíc lidí Město chce podporovat sociálně vyloučené obyvatele při získávání a udržení si bydlení. Na projekt získalo dotaci převyšující čtyři miliony korun 10. prosince 2019   (18:27) Policisté i hasiči si od ledna polepší o 1500, respektive 1650 korun Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) dnes, 9. prosince 2019, na jednání vlády prosadil zvýšení platů policistů, hasičů i příslušníků ostatních bezpečnostních sborů. Od ledna 2020 jim vzrostou tarify o 1500 Kč, pokud pracují na směny, tak o 1650 Kč. 9. prosince 2019   (20:41) Úraz na zledovatělém chodníku? Ne vždy máte právo na odškodnění Podle Plánu zimní údržby místních komunikací města Příbram je chodec povinen při chůzi používat tu část komunikace určenou pro pěší, která je posypána inertním posypovým materiálem 9. prosince 2019   (06:13) Město chce pronajmout městskou chatu Granit, lidé sepsali petici Výběrové řízení na pronájem městské chaty bude vyhlášeno v nebližších dnech. Minimální požadovaná částka za nájemné je 450 000 Kč za rok 7. prosince 2019   (12:07)

Kodex redakce Reklama Kontakty Informace o cookies Ochrana osobních údajů
Provozovatel portálu pribram.cz Rosalota, s. r. o.
Žižkova 708
261 01 Příbram II

IČ: 02289288
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 217655.


Redakce zpravodajství portálu pribram.cz
Společnost Rosalota, s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
2014 - 2019 © Rosalota, s.r.o.Všechna práva vyhrazena. webdesign | websystem | KAO.cz