21. 1. svátek má Běla

Pozvání do březnového chatu přijal ředitel charity Jiří Kala

CHAT S OSOBNOSTÍ
18. února 2016   (13:43)
Pozvání do březnového chatu přijal ředitel charity Jiří Kala

Jiří Kala na fotografii vpravo.


Dalším hostem chatu bude 17. března ředitel Farní charity Příbram Jiří Kala. Ten do své funkce nastoupil ke konci roku 2014 a organizaci vede dodnes. Kala studoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor politologie a management veřejné podpory projektů.

O tom, že se na svůj post hodí, svědčí i jeho dobrovolnická činnost. Praxi získával na Svaté Hoře, byl 8 let dobrovolníkem ve sdružení Pyramida a dodnes je dobrovolníkem Salesiánského střediska mládeže v Českých Budějovicích.

Pro ředitele farní charity se nabízí otázky na téma stěhování sídla z náměstí TGM do Jiráskových sadů, samotná práce charity a další. Chat proběhne 17. března, ale svoje dotazy můžete pokládat již nyní.

Tip redakce: Pokud nechcete, aby vám unikly aktuální informace, staňte se fanoušky naší stránky na Facebooku a budete 24 hodin denně v obraze.


zdroj: text: pribram.cz
foto: Facebook Farní charity Příbram

autor: MJ
Osobnost odpovídala na dotazy (on-line).

Zdravím vás, proč se Farní charita stěhuje? Přijdou s novými prostorami i nové služby? Ohrozí charitu nějak vznik sociálního centra? Prý se mají nějaké služby zdvojovat...
Petr N
07. 03. 2016 (15:17:44)   

Dobrý den, důvod je jednoduchý. Naše charita se za 25 let působení v Příbrami značně rozrosla. Své služby nyní poskytujeme stovkám klientů měsíčně, a tak bylo nezbytné najít větší prostory, které vytvoří kvalitní zázemí pro naše zaměstnance,  a tak ve svém důsledku budeme moci naše služby poskytovat kvalitněji a dále rozšiřovat. 
Nové služby přijdou určtě, nicméně v této chvíli je prioritou vybudování nového stacionáře a lepšího zázemi pro Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
Nemyslím si, že by nás toto centrum nějak ohrozilo. Poptávka po sociálních službách je v Příbrami dost velká a skutečnost, že si bude klient moct  vybrat z více poskytovatelů je jenom dobře. Nicméně je pravdou, že konkrétně u aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi tomu tak je, že se služby zdvojují a občas narážíme na nedostatek komunikace, jak ze strany zaměstanců OSPODu tak ze strany Centra sociálních a zdravotních služeb.

A jak byste zhodnotil své působení v charitě? Co se vám povedlo a co naopak ne?
Petr N
07. 03. 2016 (15:18:36)   

Děkuji za otázku. Upřímně nevím, jestli na ni dokáži dobře odpovědět, ale pokusím se. V prvé řadě se povedlo uklidnit situaci po odchodu bývalé paní ředitelky, a to jak mezi našimi klienty, tak i zaměstnatci. Myslím tím především to, že jsem často po svém příchodu slyšel, co teď vlastně bude s naší charitou? Nebudou se některé služby rušit, nebo nebudou se propouštět zaměstnaci... Ani jedno se nestalo a charita pokračuje dál. Byl bych samozřejmě hrozně naivní, kdybych to bral jako jenom svoji zásluhu, je to díky úsilí všech mých kolegyň a spolupracovníků. A za to jim chci poděkovat. Dále se povedlo, nebo se spíše daří stěhování charity do nových prostor v Jiráskových sadech. To je velký úkol a změna, kterou v současnoti procházíme.
Na druhé straně nás samozřejmě trápí finanční otázka, stále tak trochu bojujeme s financovaním sociálních služeb. Mrzí mě, že například ze strany místní samosprávy je podpora nejenom Farní charitě ale i ostaním neziskovkám působícím v Příbrami poměrně malá. Když jsem byl loni na stáži v naší sesterské Farní charitě v Kralupech nad Vltavou, byl jsem příjmně překvapen, jak Město Kralupy podporuje neziskové organizace. A věřte, že ta podpora není jenom o penězích. Tyká se to především té váznoucí komunikace, kterou jsem zmiňoval v odpovědi na minulou otázku.

Dobrý den, můžete říct více o stěhování charity? Na náměstí vám to už bylo malé?
Patrik Holeček
14. 03. 2016 (07:37:22)   

Dobrý den, ano přesně tak. Jak jsem již zmiňoval dříve. Prostory na náměstí již byly nedostačující pro náš každodenní provoz. V neposlední řadě jsou to i ekonomické důvody. Lze říci, že za podobné náklady (nájem a energie) budeme mít zhruba dvaapůlkrát větší prostory včetně zahrady, kde budeme moci pracovat s našimi klienty. A samozřejmě, stěhujeme se skoro do vlastního, protože majitelem objektu je Arcibiskupství pražské.

Už se o tom moc nemluví, ale krejou se nějak služby charity a nového sociálního centra?
Patrik Holeček
14. 03. 2016 (07:38:08)   

Dobrý den, ano je to tak, ale to neznamená, že je to hned špatně. Například naše a městské pečovatelské služby vedle sebe fungují řadu let a výborně se doplňují. Spíše mi vadily některá prohlášení, že Centrum sociálních a zdravotních služeb vzniká proto, kdyby náhodou charita své služby nezvládala poskytovat dále. Musíme si také uvědomit, že centrum hlavně spojilo stávající sociální služby na území města Příbram. Takže to krytí, o kterém mluvíte, tu bylo už dávno předtím.

Dobrý den, moc nechápu z čeho charita získává peníze? Vím, že některé služby jsou placené, ale to přece nemůže stačit. Kolik máte vůbec zaměstnanců?
Josef Cígler
15. 03. 2016 (08:42:07)   

Dobrý den, je to různé. V prvé řadě jsou to peníze od zdravotních pojišťoven, které každý měsíc fakturujeme za zdravotní péči u našich klientů. Pak to jsou dotace od Středočeského kraje na poskytování sociálních služeb a v neposlední řadě příspevky našich klietů za poskytování sociálních služeb - pečovatelská, odlehčovací služba a denní stacionáíř. Dále samozřejmě schánime peníze od sponzorů a dárců nebo z evropských dotací.
V současnosti máme 32 zaměstanců. 

Dobrý den, máme nemohoucí maminku, o kterou se musím starat a několikrát denně za ní chodit (nákupy, oblékání, domácnost). V pečovatelském domě zatím není volno. Jaké služby, co by nám mohly pomoci, charita poskytuje? Děkuji
Bára H.
16. 03. 2016 (07:59:28)   

Dobrý den, určitě Vám můžeme nabídnout pečovatelskou službu a domácí oštřovatelskou péči, kterou poskytujeme přímo u klienta, tzn. u Vás doma. Způsob naší pomoci je vždy individuální. podle Vašich potřeb a možností. Nejlepší bude když nás navštívíte v Jiráskových sadech 240 (budova bývalého internátu, dnes tu sídli i VŠ sociálně zdravotní)  a společně probereme Vaše potřeby. Nebo nás můžete kontaktovat na telefonu: 739 659 917 nebo 318 635 050. Určitě najdeme způsob, jak Vám pomoci.

Dobrý den, nepřipadáte si být na post ředitele příliš mladý? Jak změnu ve vedení charity vnímali zaměstnanci? Neměl jste problém s autoritou? Došlo k nějakým větším personálním změnám?
Filip V.
16. 03. 2016 (12:05:51)   

Dobrý den, máte pravdu jsem mladý, ale na druhé straně mám zase možnost rychleji se učit nové věci a myslím si, že na řadu problému dokážu přinést nové řešení. Je ale pravdou, že jsem vždy pracoval v týmu a velice často jsem ho vedl. Tím myslím především práci s mládeží a dětmi, které jsem se řadu let intenzivně věnoval jako dobrovolník.
S odstupem času můžu říct, že změny zaměstanci přijali pozitivně, i když samozřejmě byly i dílčí neshody. K personálním změnám víceméně nedošlo. A co se týká autority, já jsem toho názoru, že je třeba mít přirozenou autoritu a s tím problém nemám.

Proč za vámi byl v práci náš starosta s bývalou šéfovou charity a nynější radní paní ženíškovou a s policií? Městem koluje, že se ztratily nějaké tablety a nábytek, byla inventura po odchodu vaší předchůdkyně pí. ženískové v pořádku? Pokud ne, neměly by tyto věci dostat třeba vaši klienti, kteří mají hluboko do kapsy?
martin benčík
16. 03. 2016 (14:49:41)   

Dobrý den, vidím, že tato otázka je stále aktuální. Vezmu to ale stručně. Pravé důvody neznám, to zná jenom pan starosta a paní místostarostka. Já se mohu jenom domnívat, že na mě chtěli udělat nějaký nátlak, protože ta návštěva byla opravdu velmi nestandardní. To co se ztratilo nebo neztratilo je také složitější. Jakožto ekonom vím, že v účetnictví lze "ukrýt" lecos. A ani sebelepší auditor nemůže vše zjistit. Po mém nástupu v charitě proběhl audit a nesrovnalosti, které se našly byly hlavně formální. To ovšem neznamená, že nebyly závažné. Z toho, co jsme po odchodu paní Ženíškové měli k dispozici, nemohu říci, že se nenašlo tolik a tolik věcí, ale mohu říct, že v účetnictví byly zásadní nedostatky.
Ohledně podpory klientů, jsem toho názoru, že klientům je potřeba věnovat především náš čas a nikoliv si je "kupovat" dárky.

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat jaká je spolupráce s vedením města? Nespolupracuje víc s Charitou Beroun než s naší v Příbrami. Jestli ano, tak jak si vysvětlujete, že upřednostňuje víc charitu z jiného města? Neháže vám bývalá ředitelka klacky pod nohy při jednáních a spolupráci s městem? Držím vám palce, odvádíte dobrou práci.
jarda svoboda
16. 03. 2016 (18:28:30)   

Dobrý den, spolupráci s městem jsem již zmiňoval, prosím podívejte se výše. Nebudu ale zastírat, že spolupráce s městem je nyní složitá a zase musím říct, že je to problém nejenom nás, ale i sotatních příbramských neziskovek.
Spolupráce s charitou Beroun je logický výsledek dlouhodobého úsilí řešit problém s osobami bez přístřeší. Na počátku této spolupráce byla i naše charita. Vsoučasnoti naše charita řeší jiné otázky sociálních služeb  a tato problematika zůstala charitě Beroun. S berounskou charitou jsme v kontaktu a dlouhodobě s ní spolupracujeme v řadě služeb a projektů.
V neposlední řadě Vám děkuji za podporu.
 

Dobrý den, chtěla bych se Vás zeptat, zda v Charitě v Příbrami pracují absolventi slovenské soukromé vysoké školy Svaté Alžběty tak, jak tomu je i na různých pozicích MěÚ. Máte osobní zkušenost s touto soukromou školou? Myslíte si, že v porovnání se státními vysokými školami splňuje požadavky na kvalitní přípravu absolventů do české praxe?
Ivana PB
17. 03. 2016 (08:11:41)   

Dobrý den, ano v současnosti máme dvě kolegyně, které studují tuto školu. Obě dvě to jsou zkušené pracovnice, které této školy využily k doplnění svého vzdělání. Myslím si, že pro tento účel je způsob výuky na této škole vhodný. Obávám se ale, že u studentů, kteří odbornou praxi nemají, může nastat problém, že se nedokáží v daném oboru adekvátně prosadit. Tím, že zde funguje jenom dálkové studium, není logicky možné obsáhnout všechny poznatky dopodrobna. Je to ale jenom můj soukromý názor, já sám jsem vystudoval státní vysokou školu, a tak jsem logicky tímto faktem ovlivněný. Nakolik tato škola splňuje požadavky na kvalitní přípravu absolventů si hodnotit netroufnu.

V on-line chatu je připraveno 10 otázek.

Další články

Starostka Dobříše rezignovala na svou funkci Starostka Dobříše rezignovala na svou funkci Dobříšští zastupitelé si zvolí nového starostu na svém příštím zasedání dne 27. ledna 2020 21. ledna 2020   (06:25) Příbram plánuje úpravy náměstí J. A. Alise na Březových Horách Příbram plánuje úpravy náměstí J. A. Alise na Březových Horách Vyhlášení architektonické soutěže navrhli místní lidé, radnici se nápad zamlouvá 20. ledna 2020   (19:15) Sledujte s námi dnešní zastupitelstvo, program má jen 8 bodů Sledujte s námi dnešní zastupitelstvo, program má jen 8 bodů Klidný a rychlý průběh může narušit diskuze o rekonstrukci akvaparku, která oficiálně zatím není na programu. 20. ledna 2020   (15:48) Namol opilý muž putoval na záchytku, nadýchal čtyři promile Namol opilý muž putoval na záchytku, nadýchal čtyři promile Nechtěl uposlechnout výzvy policie 20. ledna 2020   (14:02) V týdnu bude přituhovat, teploty klesnou až na  -8 °C V týdnu bude přituhovat, teploty klesnou až na -8 °C V noci na úterý se vytvoří četné mrznoucí mlhy. Během úterního dne se mohou přechodně rozpustit a v noci na středu znovu vytvořit. 20. ledna 2020   (12:08) Bezdomovec: Chlastám, abych přežil mrazy, pomoc nepotřebuji Bezdomovec: Chlastám, abych přežil mrazy, pomoc nepotřebuji S klesajícími teplotami přibývá bezdomovců v místech, kde to ostatním lidem není příjemné. Navíc se do Příbrami vrátilo několik lidí bez domova, kteří byli mezi svátky propuštěni z psychiatrických léčeben. Teď jsou na ulici. 20. ledna 2020   (09:30) Parkourové hřiště bude, plážový volejbal je v jednání Parkourové hřiště bude, plážový volejbal je v jednání Vybudování parkourového hřiště nic nebrání. Volejbalové hřiště komplikuje ochranné pásmo Příbramského potoka 20. ledna 2020   (06:20) Stavební úřad vydal rozhodnutí o umístění části stavby Jihovýchodního obchvatu Stavební úřad vydal rozhodnutí o umístění části stavby Jihovýchodního obchvatu Po dlouhých 18 letech od schválení územního plánu města Příbrami, kde byla trasa obchvatu zanesena a schválena, byl udělán důležitý krok pro jeho realizaci. 19. ledna 2020   (19:47) Děti z milínské základní školy se učí i ve skleníku. Pěstují strelicie, ale i muškáty do oken Děti z milínské základní školy se učí i ve skleníku. Pěstují strelicie, ale i muškáty do oken Součástí skleníku je i moderní přírodovědná učebna s mikroskopy a binokulárními lupami 19. ledna 2020   (15:50) Příbramské divadlo přinese lepší požitek nedoslýchavým divákům Příbramské divadlo přinese lepší požitek nedoslýchavým divákům V rámci rekonstrukce hlediště dojde k instalaci speciální zvukové smyčky pro nedoslýchavé 19. ledna 2020   (12:26)Kodex redakce Reklama Kontakty Informace o cookies Ochrana osobních údajů
Provozovatel portálu pribram.cz Rosalota, s. r. o.
Žižkova 708
261 01 Příbram II

IČ: 02289288
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 217655.


Redakce zpravodajství portálu pribram.cz
Společnost Rosalota, s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
2014 - 2020 © Rosalota, s.r.o.Všechna práva vyhrazena. webdesign | websystem | KAO.cz