vývoj COVID-19
27. 11. 2020
Bezděkov 1
Bohostice 5
Bohutín 9
Borotice 2
Bratkovice 2
Březnice 16
Bukovany 2
Čenkov 4
Cetyně 1
Chotilsko 3
Chrást 1
Chraštice 1
Čím 1
Daleké Dušníky 2
Dobříš 63
Dolní Hbity 4
Drahlín 2
Drásov 4
Drevníky 1
Drhovy 2
Dubenec 2
Dublovice 8
Dubno 2
Háje 2
Hluboš 4
Hlubyně 1
Hudčice 1
Hvožďany 4
Jesenice 2
Jince 8
Kamýk n. V. 6
Klučenice 5
Kňovice 1
Korkyně 1
Kosova H. 8
Kozárovice 1
Krásná H. 4
Křepenice 1
Láz 2
Lazsko 2
Lešetice 1
Lhota u Pb 6
M. Hraštice 11
Milín 21
Mokrovraty 2
Nalžovice 7
Narysov 1
Nechvalice 3
Nečín 7
Nedrahovice 4
Nepomuk 1
Nová Ves p. P. 25
Nové Dvory 1
Nový Knín 9
Občov 1
Obecnice 10
Obořiště 6
Ohrazenice 1
Pečice 3
Petrovice 2
Pičín 1
Počepice 11
Podlesí 5
Příbram 210
Příčovy 9
Prosen. L. 3
Rosovice 1
Rožmitál p. T. 68
Rybníky 6
Sádek 2
Sedlčany 79
Sedlec-Prč. 24
Sedlice 1
Smolotely 1
Solenice 2
Stará Huť 11
Starosedlský H. 1
Svaté Pole 2
Svatý Jan 8
Tochovice 6
Tušovice 3
Velká Lečice 4
Věšín 6
Višňová 3
Voznice 3
Vrančice 5
Vranovice 2
Vševily 2
Vys. Chlumec 9
Vysoká u Příbramě 2
Zduchovice 1
Zpravodajství   »   Doprava   |   Z regionů

Oblast Rožmitálska se nově připojí do Pražské integrované dopravy

19. října 2020   (08:37)
Oblast Rožmitálska se nově připojí do Pražské integrované dopravy

Od prosince se služby PID rozšíří i do nových obcí. Jaké nové linky budou zavedeny, které zaznamenají změnu a kde dojde ke zrušení?


Od 13.12.2020 dochází k dalšímu rozšíření systému PID. Tentokrát se doprava rozšíří na Rožmitálsko. S 13. prosincem dojde ke zrušení 4 linek SID, které nahradí 4 nové linky PID. Také dojde k pozměnění 7 stávajících linek. Na nových spojeních bude platit časově pásmový tarif PID.

Spojení na trase Příbram - Rožmitál p. Tř. - Věšín

Páteřní spojení zajistí nová linka PID 521, která v trase (Příbram, Jiráskovy sady) - Příbram, aut. nádr. - Bohutín - Vranovice - Rožmitál pod Třemšínem, aut. st. - Věšín, plně nahrazuje současnou linku D31.
Na lince nejsou výraznější časové posuny. Nová linka 521 bude jezdit v časových intervalech jako dnešní linka D31, tedy ve špičkách cca 20-30 minut a v dopoledním sedle cca 60 minut. Vybrané spoje přejíždí na linky PID 393 a 395 do/z Prahy a jsou vyznačené v JŘ.
V ostatních případech je však spojení zajištěno s přestupem v zastávce Příbram, sídl. II. poliklinika. Pro zpřehlednění a zrychlení cesty je v Příbrami sjednocena trasa a zastávky všech spojů (ve směru z Rožmitálu ulicemi K. Pobudy a Kladenská, ve směru do Rožmitálu ulicí Kladenskou a přes zast. Březové Hory, rozc. Zdaboř).

Zachováno je vybranými spoji přímé spojení do zastávek Příbram, prům. zóna a Příbram, Jiráskovy sady. Vybrané spoje linky 521 i nadále zajišťují obsluhu obce Láz, její primární obsluhu však zajišťuje linka 509.
V Rožmitále pod Třemšínem spoje navazují na linku IDP 421 do/z Plzně, zde však platí Tarif SID/IDPK. S integrací však dojde k utlumení spojení Příbrami, resp. Prahy s Kasejovicemi, kde je však dlouhodobě nízká poptávka ze strany cestujících.
 • Zavádí se nové přímé spojení v trase Příbram, Jiráskovy sady (9:34) > Rožmitál p. Tř.,, aut. st. (10:04), který do Příbrami přijíždí jako spoj linky 393 od Prahy.
 • Ruší se spoj v PD v trase Příbram,, aut. nádr. (14:20) > Rožmitál p. Tř.,, aut. st. (14:46).
 • Večerní spoj v PD od Prahy s odj. v 18:34 ze zastávky Příbram,, Jiráskovy sady ve směru Rožmitál p. Tř.,, aut. st. bude pokračovat jako linka PID 522 do Hvožďan.
 • Zavádí se nový spoj v PD v trase Příbram,, aut. nádr. (19:21) > Věšín, Buková (19:57).
 • První dva spoje nové linky 521 ve směru do Příbrami (odjezdy ze zastávek Věšín, Buková v 4:42 a 4:47) jedou do zastávky Příbram,, sídl. II. poliklinika - první spoj zde jízdu končí a cestující si musí přestoupit na spoj linky 395/393 do Prahy, ten druhý pokračuje jako linka 393 do Prahy přímo.
 • Ranní spoj v trase Kasejovice,, nám. (5:15) > Příbram, Drkolnov, Podbrdská (6:35), který dále pokračuje jako linka 393 do Prahy je zkrácen a je nově výchozí ze zastávky Rožmitál p. Tř.,, aut. st. s odjezdem v 6:17 do zastávky Příbram,, sídl. II. poliklinika, odkud pokračuje jako linka 393 do Prahy. Pro cestu ze Hvožďan do Rožmitálu p. Tř. lze alternativně použít linku 522 s odjezdem ve 4:32.
 • Spoj v PD v trase Věšín, Buková (6:20) > Příbram,, aut. nádr. (7:03) je zkrácen a je výchozí ze zastávky Rožmitál p. Tř.,, aut. st. s odjezdem v 6:37.
 • Ruší se odpolední spoj v PD v trase Rožmitál p. Tř.,, aut. st. (14:50) > Příbram,, aut. nádr. (15:17).
 • Ruší se spoj v PD v trase Věšín, Buková (17:45) > Rožmitál p. Tř.,, aut. st. (17:54).
 • Zavádí se nový spoj v PD v trase Rožmitál p. Tř.,, aut. st. (18:07) > Příbram,, aut. nádr. (18:34).
 • Nedělní spoj s odjezdem ve 12:54 ze zastávky Věšín, Buková do Příbrami nově jede z Věšína i v sobotu.
 • Ruší se nedělní spoje z Věšín, Buková s odjezdem v 16:55, resp. v sobotu v 17:00 a jsou nahrazeny uceleným spojem z Věšín, Buková (odj. 17:17) do zast. Příbram,, sídl. II. poliklinika, odkud dále pokračuje jako linka 395 do Prahy.
Spojení Příbram - Dobříš - Praha

Tato fáze integrace se významně dotýká i relace Příbram - Dobříš - Praha, a tedy linek 317, 393 a 395.

Důvodem rozdělení je nízká poptávka v úseku Dobříš - Obořiště - Příbram, kde v současné době jezdí vozy o délce 18m, tedy kloubové autobusy, které jsou potřeba ve vytíženějších relacích, např. na linkách v oblasti Mníšku pod Brdy. Dalším důvodem je výměna cestujících, kdy v reálu téměř nikdo nejede v celé trase linky a největší počet se cirkuluje právě na Dobříši, kde linka 317 ještě minulý rok končila. Na lince 517 budou jezdit vozy standardní délky, není však vyloučeno, že vybrané spoje budou mezi linkami 317 a 517 přejíždět. V zastávce Dobříš, Náměstí by měla být vytvořena návaznost na linky PID do/z Prahy tak, aby toto rozdělení nenarušilo komfort cestujících z Dlouhé Lhoty, Obořiště a přilehlých obcí. Na lince 517 je o víkendu zachován interval 2 hodiny. Dopravcem obou linek je i nadále Martin Uher.
Na spojích linek 393 a 395, které jedou bez přestupu přímo v trase Rožmitál p. Tř. - Praha a zpět bude změněn režim v Příbrami následovně: ve směru do Prahy budou tyto spoje vedeny ulicemi K. Pobudy a Kladenská pod číslem linky 521 do zastávky Příbram, sídl. II. poliklinika a dále jako linka 393, resp. 395 do Prahy. Ve směru z Prahy dojde ke změně čísla již v zastávce Příbram, Jiráskovy sady a dále jedou pod číslem 521. Na lince 395 dojde k přetrasování vybraných spojů v rámci města Příbram a to tak, že všechny pojedou přes zastávky v ul. Školní a na Zdaboři. Na lince 395 se tedy ruší zastávky Příbram, sídl. nám. 17. listopadu a Příbram, sídl. Kladenská.
Regionální linky - Spojení Hvožďany - Rožmitál p. Tř.

Spojení Hvožďan s Rožmitálem zajistí nová linka PID 522, která nahradí současnou linku D32, která bude vedena závlekem většiny spojů do Hutí p. Tř. a Starého Smolivce. V uvedeném úseku je zachován 1 pár přímých spojů z/do Prahy. Linka je v provozu pouze v pracovní dny.
 • Zavádí se spoj v PD v trase Rožmitál p. Tř.,, aut. st. (10:45) > Rožmitál p. Tř., Hutě p. Tř., Zadní (10:56).
 • Ruší se spoj v PD v trase Hvožďany (12:15) - Mladý Smolivec, Starý Smolivec (12:30) - Hvožďany (12:39).
 • Zavádí se spoj v PD v trase Hvožďany (5:37) > Rožmitál p. Tř.,, aut. st. (6:15).
 • Zavádí se spoj v PD v trase Rožmitál p. Tř., Hutě p. Tř., Zadní (11:14) > Rožmitál p. Tř.,, aut. st. (11:25).
Nová linka 509 zajišťuje spojení v trase Trhové Dušníky - Příbram - Bohutín - Láz. Linka je v provozu pouze v pracovní dny. Linka plně nahrazuje stávající linky SID D30 (Trhové Dušníky - Příbram - Bohutín) a D33 (Příbram - Bohutín - Láz).

Tip redakce: Pokud nechcete, aby vám unikly aktuální informace, staňte se fanoušky naší stránky na Facebooku a budete 24 hodin denně v obraze.


zdroj: pribram.cz_Jan Pecka
foto: Jakub Pečenka

autor: Jana Fedorová

Další články

Příbram porazila Boleslav 2:1 a poprvé v ligové sezoně vyhrála Příbram porazila Boleslav 2:1 a poprvé v ligové sezoně vyhrála Příbram jako poslední v této ligové sezoně poprvé vyhrála a v nejvyšší soutěži naplno bodovala po 10 zápasech od červnového vítězství nad Olomoucí. 28. listopadu 2020   (16:34) Hasiči varují: Požár od adventního věnce mohou způsobit i děti či kočky Hasiči varují: Požár od adventního věnce mohou způsobit i děti či kočky Podle předloňského průzkumu České pojišťovny pálí o Vánocích svíčky téměř 90 procent domácností a plamen nechává bez kontroly hořet 18 procent dotázaných. 28. listopadu 2020   (13:37) Bílé Vánoce asi opět nebudou, prosincová předpověď počítá o svátcích s teplotami nad nulou Bílé Vánoce asi opět nebudou, prosincová předpověď počítá o svátcích s teplotami nad nulou Meteorologové vydali měsíční předpověď počasí. 28. listopadu 2020   (11:02) Dvě nehody uzavřely dálnici D4 v obou směrech, havarovalo 9 aut Dvě nehody uzavřely dálnici D4 v obou směrech, havarovalo 9 aut AKTUALIZOVÁNO Primář interního oddělení příbramské nemocnice: Extrémní přístup k opatřením z jedné i druhé strany není dobrý Primář interního oddělení příbramské nemocnice: Extrémní přístup k opatřením z jedné i druhé strany není dobrý Zakázka na zateplení příbramského Špalíčku má vítěze Zakázka na zateplení příbramského Špalíčku má vítěze Město Příbram vybralo dodavatele pro zateplení řadových bytových domů pod náměstím T. G. Masaryka. Hodnota realizace přesahuje 12 milionů korun. 27. listopadu 2020   (18:51) Pamětní deska Jana Drdy byla odhalena Pamětní deska Jana Drdy byla odhalena V letošním roce jsme si připomněli 105. výročí jeho narození a 28. listopadu uplyne 50 let od jeho úmrtí. 27. listopadu 2020   (15:36) Policie odhalí při kontrole elektronických známek i kradené vozy Policie odhalí při kontrole elektronických známek i kradené vozy Prodej nových elektronických dálničních známek začne v prosinci. Řidiči si je budou moci koupit na internetu, na pobočkách pošty a vybraných čerpacích stanicích. 27. listopadu 2020   (14:03) Čertovský Novák se vzhledem k současné situaci letos konat nebude Čertovský Novák se vzhledem k současné situaci letos konat nebude
Příbramská věznice darovala senátorům betlém Příbramská věznice darovala senátorům betlém Betlém byl kompletně tvořen odsouzenými v rámci zájmových aktivit ve Věznici Příbram. 27. listopadu 2020   (10:22)
Kodex redakce Reklama Pro média Kontakty
Provozovatel portálu pribram.cz Rosalota, s. r. o.
Žižkova 708
261 01 Příbram II

IČ: 02289288
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 217655.


Redakce zpravodajství portálu pribram.cz
Společnost Rosalota, s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
2014 - 2020 © Rosalota, s.r.o.Všechna práva vyhrazena. webdesign | websystem | KAO.cz