vývoj COVID-19
30. 11. 2020
Bezděkov 1
Bohostice 5
Bohutín 7
Borotice 1
Bratkovice 2
Březnice 24
Bukovany 2
Čenkov 3
Cetyně 4
Chotilsko 1
Chrást 1
Chraštice 1
Čím 1
Daleké Dušníky 2
Dobříš 54
Dolní Hbity 5
Drahlín 3
Drásov 2
Drevníky 1
Drhovy 1
Dubenec 2
Dublovice 7
Dubno 2
Háje 2
Hluboš 3
Hvožďany 3
Jablonná 1
Jesenice 2
Jince 6
Kamýk n. V. 8
Klučenice 3
Kňovice 1
Korkyně 1
Kosova H. 7
Krásná H. 4
Láz 5
Lazsko 2
Lešetice 1
Lhota u Pb 6
M. Hraštice 9
Milín 20
Mokrovraty 1
Nalžovice 8
Nechvalice 4
Nečín 6
Nedrahovice 3
Nepomuk 2
Nová Ves p. P. 19
Nové Dvory 1
Nový Knín 9
Obecnice 9
Obořiště 5
Ohrazenice 1
Pečice 4
Petrovice 3
Pičín 1
Počepice 11
Podlesí 5
Příbram 205
Příčovy 5
Prosen. L. 3
Prosenická Lhota 3
Rosovice 2
Rožmitál p. T. 52
Rybníky 6
Sedlčany 75
Sedlec-Prč. 26
Sedlice 3
Smolotely 1
Solenice 3
Stará Huť 9
Starosedlský H. 1
Suchodol 1
Svaté Pole 2
Svatý Jan 7
Tochovice 6
Tušovice 3
Velká Lečice 3
Věšín 7
Višňová 3
Voznice 3
Vrančice 5
Vranovice 2
Vševily 2
Vys. Chlumec 8
Vysoká u Příbramě 2
Zduchovice 3
Zpravodajství   »   Doprava   |   Z regionů

Oblast Rožmitálska se nově připojí do Pražské integrované dopravy

19. října 2020   (08:37)
Oblast Rožmitálska se nově připojí do Pražské integrované dopravy

Od prosince se služby PID rozšíří i do nových obcí. Jaké nové linky budou zavedeny, které zaznamenají změnu a kde dojde ke zrušení?


Od 13.12.2020 dochází k dalšímu rozšíření systému PID. Tentokrát se doprava rozšíří na Rožmitálsko. S 13. prosincem dojde ke zrušení 4 linek SID, které nahradí 4 nové linky PID. Také dojde k pozměnění 7 stávajících linek. Na nových spojeních bude platit časově pásmový tarif PID.

Spojení na trase Příbram - Rožmitál p. Tř. - Věšín

Páteřní spojení zajistí nová linka PID 521, která v trase (Příbram, Jiráskovy sady) - Příbram, aut. nádr. - Bohutín - Vranovice - Rožmitál pod Třemšínem, aut. st. - Věšín, plně nahrazuje současnou linku D31.
Na lince nejsou výraznější časové posuny. Nová linka 521 bude jezdit v časových intervalech jako dnešní linka D31, tedy ve špičkách cca 20-30 minut a v dopoledním sedle cca 60 minut. Vybrané spoje přejíždí na linky PID 393 a 395 do/z Prahy a jsou vyznačené v JŘ.
V ostatních případech je však spojení zajištěno s přestupem v zastávce Příbram, sídl. II. poliklinika. Pro zpřehlednění a zrychlení cesty je v Příbrami sjednocena trasa a zastávky všech spojů (ve směru z Rožmitálu ulicemi K. Pobudy a Kladenská, ve směru do Rožmitálu ulicí Kladenskou a přes zast. Březové Hory, rozc. Zdaboř).

Zachováno je vybranými spoji přímé spojení do zastávek Příbram, prům. zóna a Příbram, Jiráskovy sady. Vybrané spoje linky 521 i nadále zajišťují obsluhu obce Láz, její primární obsluhu však zajišťuje linka 509.
V Rožmitále pod Třemšínem spoje navazují na linku IDP 421 do/z Plzně, zde však platí Tarif SID/IDPK. S integrací však dojde k utlumení spojení Příbrami, resp. Prahy s Kasejovicemi, kde je však dlouhodobě nízká poptávka ze strany cestujících.
 • Zavádí se nové přímé spojení v trase Příbram, Jiráskovy sady (9:34) > Rožmitál p. Tř.,, aut. st. (10:04), který do Příbrami přijíždí jako spoj linky 393 od Prahy.
 • Ruší se spoj v PD v trase Příbram,, aut. nádr. (14:20) > Rožmitál p. Tř.,, aut. st. (14:46).
 • Večerní spoj v PD od Prahy s odj. v 18:34 ze zastávky Příbram,, Jiráskovy sady ve směru Rožmitál p. Tř.,, aut. st. bude pokračovat jako linka PID 522 do Hvožďan.
 • Zavádí se nový spoj v PD v trase Příbram,, aut. nádr. (19:21) > Věšín, Buková (19:57).
 • První dva spoje nové linky 521 ve směru do Příbrami (odjezdy ze zastávek Věšín, Buková v 4:42 a 4:47) jedou do zastávky Příbram,, sídl. II. poliklinika - první spoj zde jízdu končí a cestující si musí přestoupit na spoj linky 395/393 do Prahy, ten druhý pokračuje jako linka 393 do Prahy přímo.
 • Ranní spoj v trase Kasejovice,, nám. (5:15) > Příbram, Drkolnov, Podbrdská (6:35), který dále pokračuje jako linka 393 do Prahy je zkrácen a je nově výchozí ze zastávky Rožmitál p. Tř.,, aut. st. s odjezdem v 6:17 do zastávky Příbram,, sídl. II. poliklinika, odkud pokračuje jako linka 393 do Prahy. Pro cestu ze Hvožďan do Rožmitálu p. Tř. lze alternativně použít linku 522 s odjezdem ve 4:32.
 • Spoj v PD v trase Věšín, Buková (6:20) > Příbram,, aut. nádr. (7:03) je zkrácen a je výchozí ze zastávky Rožmitál p. Tř.,, aut. st. s odjezdem v 6:37.
 • Ruší se odpolední spoj v PD v trase Rožmitál p. Tř.,, aut. st. (14:50) > Příbram,, aut. nádr. (15:17).
 • Ruší se spoj v PD v trase Věšín, Buková (17:45) > Rožmitál p. Tř.,, aut. st. (17:54).
 • Zavádí se nový spoj v PD v trase Rožmitál p. Tř.,, aut. st. (18:07) > Příbram,, aut. nádr. (18:34).
 • Nedělní spoj s odjezdem ve 12:54 ze zastávky Věšín, Buková do Příbrami nově jede z Věšína i v sobotu.
 • Ruší se nedělní spoje z Věšín, Buková s odjezdem v 16:55, resp. v sobotu v 17:00 a jsou nahrazeny uceleným spojem z Věšín, Buková (odj. 17:17) do zast. Příbram,, sídl. II. poliklinika, odkud dále pokračuje jako linka 395 do Prahy.
Spojení Příbram - Dobříš - Praha

Tato fáze integrace se významně dotýká i relace Příbram - Dobříš - Praha, a tedy linek 317, 393 a 395.

Důvodem rozdělení je nízká poptávka v úseku Dobříš - Obořiště - Příbram, kde v současné době jezdí vozy o délce 18m, tedy kloubové autobusy, které jsou potřeba ve vytíženějších relacích, např. na linkách v oblasti Mníšku pod Brdy. Dalším důvodem je výměna cestujících, kdy v reálu téměř nikdo nejede v celé trase linky a největší počet se cirkuluje právě na Dobříši, kde linka 317 ještě minulý rok končila. Na lince 517 budou jezdit vozy standardní délky, není však vyloučeno, že vybrané spoje budou mezi linkami 317 a 517 přejíždět. V zastávce Dobříš, Náměstí by měla být vytvořena návaznost na linky PID do/z Prahy tak, aby toto rozdělení nenarušilo komfort cestujících z Dlouhé Lhoty, Obořiště a přilehlých obcí. Na lince 517 je o víkendu zachován interval 2 hodiny. Dopravcem obou linek je i nadále Martin Uher.
Na spojích linek 393 a 395, které jedou bez přestupu přímo v trase Rožmitál p. Tř. - Praha a zpět bude změněn režim v Příbrami následovně: ve směru do Prahy budou tyto spoje vedeny ulicemi K. Pobudy a Kladenská pod číslem linky 521 do zastávky Příbram, sídl. II. poliklinika a dále jako linka 393, resp. 395 do Prahy. Ve směru z Prahy dojde ke změně čísla již v zastávce Příbram, Jiráskovy sady a dále jedou pod číslem 521. Na lince 395 dojde k přetrasování vybraných spojů v rámci města Příbram a to tak, že všechny pojedou přes zastávky v ul. Školní a na Zdaboři. Na lince 395 se tedy ruší zastávky Příbram, sídl. nám. 17. listopadu a Příbram, sídl. Kladenská.
Regionální linky - Spojení Hvožďany - Rožmitál p. Tř.

Spojení Hvožďan s Rožmitálem zajistí nová linka PID 522, která nahradí současnou linku D32, která bude vedena závlekem většiny spojů do Hutí p. Tř. a Starého Smolivce. V uvedeném úseku je zachován 1 pár přímých spojů z/do Prahy. Linka je v provozu pouze v pracovní dny.
 • Zavádí se spoj v PD v trase Rožmitál p. Tř.,, aut. st. (10:45) > Rožmitál p. Tř., Hutě p. Tř., Zadní (10:56).
 • Ruší se spoj v PD v trase Hvožďany (12:15) - Mladý Smolivec, Starý Smolivec (12:30) - Hvožďany (12:39).
 • Zavádí se spoj v PD v trase Hvožďany (5:37) > Rožmitál p. Tř.,, aut. st. (6:15).
 • Zavádí se spoj v PD v trase Rožmitál p. Tř., Hutě p. Tř., Zadní (11:14) > Rožmitál p. Tř.,, aut. st. (11:25).
Nová linka 509 zajišťuje spojení v trase Trhové Dušníky - Příbram - Bohutín - Láz. Linka je v provozu pouze v pracovní dny. Linka plně nahrazuje stávající linky SID D30 (Trhové Dušníky - Příbram - Bohutín) a D33 (Příbram - Bohutín - Láz).

Tip redakce: Pokud nechcete, aby vám unikly aktuální informace, staňte se fanoušky naší stránky na Facebooku a budete 24 hodin denně v obraze.


zdroj: pribram.cz_Jan Pecka
foto: Jakub Pečenka

autor: Jana Fedorová

Další články

Otakar Mrkvička mladší byl nadaný malíř, ilustrátor, scénograf i divadelník Otakar Mrkvička mladší byl nadaný malíř, ilustrátor, scénograf i divadelník Jeho otec byl známým příbramským fotografem a majitelem ateliéru. Původně ale chtěl být malířem. Syn Ota po něm zdědil všechny vlohy a splnil tak nejen svůj sen, ale i otcův. 30. listopadu 2020   (18:59) Středočeská muzea a galerie se otevřou po koronavirové pauze Středočeská muzea a galerie se otevřou po koronavirové pauze Příbramské hornické muzeum od čtvrtka zpřístupní všechny expozice včetně podzemí, možné budou i jízdy důlním vláčkem. 30. listopadu 2020   (15:56) Čas barborek je tady. Jak na to, aby do Vánoc vykvetly? Čas barborek je tady. Jak na to, aby do Vánoc vykvetly? Rozkvetlé barborky by na Štědrý den neměly chybět v žádné domácnosti. Podobně jako věnec se čtyřmi svíčkami jsou barborky oblíbeným symbolem nadcházejících svátků 30. listopadu 2020   (12:36) Ženu srazilo auto, nehodu oznámila až po čtyřech dnech Ženu srazilo auto, nehodu oznámila až po čtyřech dnech Policisté pátrají po svědcích nehody. 30. listopadu 2020   (10:07) Zloděj se vloupal do auta a usnul, vzbudil ho až majitel Zloděj se vloupal do auta a usnul, vzbudil ho až majitel Nyní mu hrozí, že bude usínat za zdmi věznice až osm let. 30. listopadu 2020   (09:53) Otevření hospod je na spadnutí, pivovary ale už sčítají letošní ztráty Otevření hospod je na spadnutí, pivovary ale už sčítají letošní ztráty Ve čtvrtek 3. prosince mohou po měsíci a půl do restaurací opět přijít hosté. Jak se druhá vlna restrikcí podepsala na celoročním hospodaření malých pivovarů na Příbramsku? 30. listopadu 2020   (08:37) Dvacka, granule, deky. I tak přispějete na lepší život koček a psů v útulcích Dvacka, granule, deky. I tak přispějete na lepší život koček a psů v útulcích Nemohou si o ně napsat, ale mají je také. Předvánoční charitativní sbírky pomohou plnit přání našich čtyřnohých přátel. 30. listopadu 2020   (06:19) Příbram zahájila advent on-line, v novodobé historii podruhé bez lidí Příbram zahájila advent on-line, v novodobé historii podruhé bez lidí Před pěti lety znemožnil zahájení adventu anonym, který hrozil bombou. V letošním roce omezila účast lidí pandemie koronaviru. 29. listopadu 2020   (16:47) Základní školy se připravují na příchod všech ročníků Základní školy se připravují na příchod všech ročníků Výuka na základních školách se vrací do prezenční formy. Jistá omezení ale budou i nadále. 29. listopadu 2020   (14:39)
Hornické muzeum Příbram zůstává v kontaktu s příznivci on-line Hornické muzeum Příbram zůstává v kontaktu s příznivci on-line Loni muzeum navštívilo téměř 124.000 lidí, letošní návštěvnost bude kvůli pandemii koronaviru výrazně nižší. 29. listopadu 2020   (09:27)
Kodex redakce Reklama Pro média Kontakty
Provozovatel portálu pribram.cz Rosalota, s. r. o.
Žižkova 708
261 01 Příbram II

IČ: 02289288
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 217655.


Redakce zpravodajství portálu pribram.cz
Společnost Rosalota, s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
2014 - 2020 © Rosalota, s.r.o.Všechna práva vyhrazena. webdesign | websystem | KAO.cz