16. 7. svátek má Luboš
Obec bez vodovodu uvažuje o nákladné stavbě: Šatny za 18 milionů rozdělují Podlesí

8. července 2024   (06:37)
Dalších 7 fotografií v galeriiObec bez vodovodu uvažuje o nákladné stavbě: Šatny za 18 milionů rozdělují Podlesí
foto: architektonická studie / obec Podlesí

Podlesí, obec s 1100 obyvateli, která sousedí s Příbramí, nemá dodnes potřebnou infrastrukturu, například ve formě obecního vodovodu. Tamní vedení zvažuje stavbu nových šaten u fotbalového hřiště. Ze studie vzešla hypotetická částka 18 milionů korun. Opoziční zastupitelé se bouří. Podle starostky nejsou šatny "na pořadu dne" a obec se bude snažit získat na projekt i samotnou stavbu dotaci. „Je to věc zastupitelstva,“ říká místostarosta, který na veřejné schůzce odmítl komunikovat s médii.


Přestože by se slušelo, aby mediální prostor dostaly všechny strany konfliktu v Podlesí, místostarosta Radim Černohorský, který je zároveň předsedou spolku Tělovýchovné jednoty KOVOHUTĚ Podlesí, zakázal publikování svých slov. Proto ho dáváme formou rozhovoru jen jedné z dotčených stran, dvěma opozičním zastupitelům obce Podlesí: Jaroslavě Janků a Ivanu Bukovskému.

Jádrem aktuálního sporu je stavba nových šaten na fotbalovém hřišti v Podlesí. Ty stávající jsou v katastrofálním stavu. Můžete nám přiblížit, proč vám tato myšlenka vadí?

Katastrofální není to pravé slovo. Šatny jsou zanedbané, ve špatném stavu, jejich oprava je nutná. Jsou to šatny postavené v 60. letech, možná je jejich rekonstrukce, ale pravděpodobně je vhodnější řešení šatny zbourat a postavit nové. To je cesta, kterou se vedení obce rozhodlo jít. To však není důvod naší nespokojenosti. Co nám vadí (a není to jen v tomto případě), je neprůhlednost jednání, a zejména cena, která vyplývá ze studie, kterou si vedení obce nechalo bez vědomí zastupitelstva vypracovat. Pakliže obec bude mít vše ostatní potřebné vybudováno, ať jsou šatny třeba ze zlata.
Kdo fotbalové hřiště využívá? Pro koho mají být nové šatny určeny?

Fotbalové hřiště je využíváno sportovci místními, ale zejména sportovci z jiných klubů a sousedních obcí. Dospělí aktivní fotbalisté – Podlesáci jsou pouze dva, dětí je osmnáct. Fotbalový spolek TJ Kovohutě Podlesí sportovní areál dále pronajímá klubům Marila a Bobcat, možná i jiným, o kterých nevíme. Na kolik hodin týdně je areál pronajímán nám není známo. Přístupný je i místním sportovcům v případech, kdy není pronajímán. Zápasů se zde údajně hraje 11 za rok.

(Příbram Bobcats se ohrazují proti tvrzení, že je hřiště pronajímáno jejich klubu. Nepronajímají si ho na zápasy ani na tréninky - pozn. red.)

Skutečně je předpokládaná cena stavby kabin 18 milionů korun? Bude tato částka částečně hrazena z dotace?

Ta cena skutečně z vypracované studie vyplývá. Vedení obce nestanovilo pro výstavbu šaten žádný limit. Na otázku, zda stavba začne i bez získání dotace, starostka odpověděla „to bychom nepostavili nikdy nic“ (myšleno, kdybychom čekali na dotace… začínáme stavět bez dotace, a čekáme). Možná nějakou dotaci obec získá, ale vzhledem k ceně se bude jednat o částku marginální. 70 % dotaci obec určitě na výstavbu šaten nedostane, to je jen zbožné přání předsedy fotbalového spolku a také místostarosty obce.

Uvažuje obec i o levnějším řešení?

Do hlav vedení obce občan (a to ani zastupitel) nevidí, protože se o tom zatím vůbec nejednalo. Ale slyšela jste snad z úst místostarosty obce, že by o tom, byť i jen na okamžik uvažoval? Ale samozřejmě existuje mnoho výrazně levnějších a plně vyhovujících řešení. Navíc při získání dotace by to lépe odpovídalo možnostem obce.

Proč jste své výtky neadresovali přímo obecnímu zastupitelstvu při projednávání návrhu?

Zatím se o těchto věcech oficiálně nejednalo (všechny kroky zatím provádí vedení obce bez vědomí zastupitelstva, stačí nahlédnout do zápisů, kde o tom není nikde ani zmínka). Několikrát jsme se na jednání zastupitelstva na výstavbu šaten ptali, vždy následovala odpověď „toto není na programu jednání“, tzn. diskuse nebyla umožněna. Navíc, cokoli jsme navrhovali, bylo zamítnuto bez další diskuse.

Můžete být konkrétní? Které vaše návrhy byly zamítnuty?

Navrhovali jsme založení pracovních skupin k řešení jednotlivých problémů, a to i se zapojením odborníků z řad občanů, vybudování vodovodu, vypracování dlouhodobé koncepce rozvoje obce, estetiky veřejného prostoru, vypracování projektu protipovodňové ochrany atd. - vše zamítnuto.
Proč jste své výtky neadresovali přímo …
foto: Jaroslava Janků
Místostarosta Radim Černohorský je zároveň předsedou spolku TJ KOVOHUTĚ Podlesí, který má s obcí uzavřenou smlouvu o pronájmu hřiště. Jaké jsou podmínky této smlouvy?

Podmínky smlouvy, která byla schválena již minulým zastupitelstvem, nejsou pro obec výhodné. Smlouva je uzavřena do r. 2031, pronájem činí 10 000 Kč ročně. Pronajímatel (obec) provádí na své náklady běžnou údržbu, ostatní údržbu a nezbytné opravy. Kromě toho, v rozporu se smlouvou, obec platí veškeré energie, stočné, pohonné hmoty, stroje, zařízení, materiál, zaplatila traktor na sekání trávy, který pro malé obecní pozemky není potřeba atd. Spolku je kromě toho vyplácena dotace v částce 70 000 Kč ročně.
Co je podle vás momentálně v Podlesí nejvíc potřeba?

Je to základní infrastruktura. Vodovod, který v Podlesí dosud chybí, je samozřejmostí v 97 % obcí ČR. Podlesí se tak řadí mezi ona 3 %, kam patří zejména samoty. V dnešní době klimatické změny, kdy jsme pravidelně ohrožováni suchem, je potřebnost této investice jednoznačně nejdůležitější. V některých částech Podlesí je situace s vodou opravdu kritická. Studny vysychají nebo je voda velmi nekvalitní, nevhodná pro běžnou konzumaci. Někteří si ani nemohou udělat vlastní vrt, protože pozemky jsou malé.

Další závažnou věcí je neexistující nebo zastaralá, poddimenzovaná dešťová kanalizace. Její nefunkčnost se projevila zcela nedávno, kdy bylo několik domů vytopeno. Podlesí nemá ani plyn. Plynofikaci ovšem vzhledem ke geopolitické situaci a Green Dealu nenavrhujeme. Některé nemovitosti (10 %) nejsou napojeny na splaškovou kanalizaci, dokonce ani ti majitelé, kteří o napojení žádali. Obyvatelé novostaveb si často staví přístupové cesty na vlastní náklady.

Jen z výčtu neexistující základní infrastruktury lze říci, že Podlesí, bývalá součást okresního města, je podle běžných standardů zanedbanou obcí.
Založili jste facebookovou skupinu Podlesí bez cenzury. Proč? Panuje v Podlesí cenzura?

Důvodem pro založení facebookového profilu byla skutečně cenzura a neinformovanost obecně. Vadí nám nedostatek informací poskytovaný občanům. Před naším nástupem do zastupitelstva byly webové stránky takřka prázdné, s výjimkou ze zákona povinně poskytovaných informací. Toto se dost zlepšilo. Ale stále trvá, že o podstatných věcech nejsou informováni ani opoziční zastupitelé. Informace o výstavbě šaten za 18 milionů se k nám dostala víceméně náhodou.

Starostka založila facebookový profil nazvaný Obec Podlesí, nikdo tam však nemůže dát samostatný příspěvek. Kdo se jakkoli kriticky vyjádří (byť slušnou formou), je zablokován. To se týká i nás zastupitelů. Odkaz na tento profil je na webových stránkách obce, ale vlastně to není obecní, ale soukromý facebookový profil starostky Marcely Duškové. Považujeme sice takovou situaci za neslýchanou a absurdní, ale, jak opakovaně slyšíme, „tady jsme v Podlesí“.
Starostka Podlesí Marcela Dušková vydala na facebookovém profilu obce prohlášení o tom, že vaše nařčení ohledně stavby šaten jsou nepravdivá a záměrně manipulujete s fakty. Rozporuje vámi uváděnou částku za studii, cenu samotné stavby podle ní určí až výběrové řízení a zároveň bude obec žádat o dotaci.

Tvrzení, že záměrně manipulujeme s fakty, je poněkud odvážné: pracujeme s fakty, která jsou dostupná. Na veřejném zasedání, kde jsme tu sumu uváděli, nás starostka neopravila, ani místostarosta v rozhovoru to nerozporoval. Kdyby fakta, která teď starostka uvádí, byla volně veřejně dostupná na obecním webu, což ona rozhodně odmítá, nikdy by k podobným omylům nemohlo docházet.

Nicméně zásadní problém není v ceně za studii, zásadní problém tkví v nápadu postavit luxusní šatny v hodnotě cca 18 milionů. Tato cena vyplývá z publikované studie. Tvrzení, že možná dostaneme 70 % dotaci nepovažujeme za důvěryhodné. Vzhledem k ročnímu rozpočtu cca 20 milionů, je tato stavba finanční situaci a nevybavenosti obce neadekvátní. Bohužel se zde projevuje střet zájmů, kdy předseda klubu je zároveň místostarostou obce, a ve funkci upřednostňuje zájmy klubu.
Starostka zároveň rozporuje vaše tvrzení, že se obec chová nehospodárně. Uvádí, že za posledních šest let přijala zhruba 120 milionů a vydala necelých 109 milionů, tedy uspořila přes 11 milionů korun. Aktuálně má obec na účtu téměř 29 milionů.

Obec má účetnictví v pořádku, to nikdo z nás nerozporuje. Nemá dluhy, i to je v pořádku. Ovšem co není v pořádku je účel, kam peníze putují. A bohužel i u těch zmiňovaných utracených 109 milionů se musíme ptát, kde jsou vidět. Vedení obce si musí uvědomit, že občané nejsou jenom kamarádi.

Fotogalerie

Obec bez vodovodu uvažuje o nákladné stavbě: Šatny za 18 milionů rozdělují Podlesí () Obec bez vodovodu uvažuje o nákladné stavbě: Šatny za 18 milionů rozdělují Podlesí (1) Obec bez vodovodu uvažuje o nákladné stavbě: Šatny za 18 milionů rozdělují Podlesí (2) Obec bez vodovodu uvažuje o nákladné stavbě: Šatny za 18 milionů rozdělují Podlesí (3) Obec bez vodovodu uvažuje o nákladné stavbě: Šatny za 18 milionů rozdělují Podlesí (4) Obec bez vodovodu uvažuje o nákladné stavbě: Šatny za 18 milionů rozdělují Podlesí (5) Obec bez vodovodu uvažuje o nákladné stavbě: Šatny za 18 milionů rozdělují Podlesí (6)

foto: architektonická studie / obec Podlesí a Jaroslava Janků

Tip redakce: Pokud nechcete, aby vám unikly aktuální informace, staňte se fanoušky naší stránky na Facebooku a budete 24 hodin denně v obraze.
zdroj: pribram.cz
autor: Radka Typltová
Související


Další články

Tip na výlet: Návštěvníci Zoo Praha mohou vidět dvoutýdenní žirafí mládě Tip na výlet: Návštěvníci Zoo Praha mohou vidět dvoutýdenní žirafí mládě Historie chovu žiraf v pražské zoo sahá do roku 1954, kdy mohli návštěvníci vidět … Už jste u nás viděli houbu z Nového Zélandu? V Brdech roste Už jste u nás viděli houbu z Nového Zélandu? V Brdech roste Květnatec Archerův vypadá spíše jako exotická květina, která do Čech stěží zapadá. … Aktivita klíšťat je opět na vysokém stupni Aktivita klíšťat je opět na vysokém stupni Nejzávažnější nemoci, které klíšťata přenáší, jsou klíšťová encefalitida a lymská … Noc byla v ČR na mnoha místech tropická, teploty neklesly pod 20 stupňů Celsia Noc byla v ČR na mnoha místech tropická, teploty neklesly pod 20 stupňů Celsia Meteorologové již dříve upozorňovali, že tento týden bude velmi teplý. Příbram zpoplatnila cykloboxy u nádraží, zdržovali se v nich bezdomovci Příbram zpoplatnila cykloboxy u nádraží, zdržovali se v nich bezdomovci V posledních týdnech byly plně obsazeny, ačkoliv se v nich kola nenacházela. Inspirace i pěší putování: Skalka u Mníšku pod Brdy se připravuje na Den poutníka Inspirace i pěší putování: Skalka u Mníšku pod Brdy se připravuje na Den poutníka Akce s přednáškami a kulturním programem se v barokním areálu uskuteční v pátek 19. … Do oprav škol v Příbrami se přes léto investuje 20 milionů korun Do oprav škol v Příbrami se přes léto investuje 20 milionů korun Kromě základní umělecké školy proběhnou všechny opravy do konce prázdnin. U Občova narazil řidič škodovky do stromu U Občova narazil řidič škodovky do stromu Policie komunikaci po dobu šetření obousměrně uzavřela. Středočeští zemědělci sklidili 84 pct ozimého ječmene a pětinu ploch s řepkou Středočeští zemědělci sklidili 84 pct ozimého ječmene a pětinu ploch s řepkou Minulý týden začali sklízet i ozimou pšenici, ječmen jarní a triticale, což je …
Policie odvolala pátrání po dvou dívkách ze středních Čech, našly se v Německu Policie odvolala pátrání po dvou dívkách ze středních Čech, našly se v Německu Dívky ve věku 12 a 15 let odešly z domovů, mobilní telefony měly nedostupné.
Kodex redakce Reklama Pro média Kontakty
Provozovatel portálu pribram.cz Rosalota, s. r. o.
Mariánská 135
261 01 Příbram IV

IČ: 02289288
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 217655.


Redakce zpravodajství portálu pribram.cz
Společnost Rosalota, s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.

Autorská práva vyhrazena. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření jakýmkoli způsobem, mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez písemného souhlasu společnosti Rosalota, s.r.o. zakázáno.
2014 - 2024 © Rosalota, s.r.o.Všechna práva vyhrazena. webdesign | websystem | KAO.cz
Nastavení souborů cookies
Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?
Informace o cookies
Souhlasím Přizpůsobit
Podrobné nastavení cookies « zpět
Soubory cookie používáme k zajištění základních funkcí webu a ke zlepšení vašeho uživatelského zážitku. Souhlas pro každou kategorii můžete kdykoliv změnit.

Nezbytné cookies
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Tyto soubory zajišťují uchovávání produktů v košíku, zobrazování seznamu oblíbených výrobků, správné fungování filtrů, nebo přihlášení. Bez těchto souborů cookies nebude webová stránka správně fungovat a ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat. Tyto soubory cookies neukládají žádné osobně identifikovatelné informace.
Cookies pro marketing
Umožňují nám sledovat souhrnné informace o návštěvnosti stránek a využívání různých funkcí. To nám pomáhá naše weby zlepšovat tak, aby Vám lépe sloužily. Analytické cookies jsou nastavovány třetími stranami - Google Analytics, TOP list.

Povolit všechny kategorie cookies Povolit vybrané kategorie cookies