18. 11. svátek má Romana

Nad ředitelským křeslem v ZŠ 28. října visí otazníky

18. září 2018   (08:35)
Nad ředitelským křeslem v ZŠ 28. října visí otazníky

K politizaci a nestandardním postupům při výběrových řízeních na pozice ředitelů škol ze strany vedení měst a obcí se vyjádřil školský výbor Poslanecké sněmovny.


Konkursní řízení i jmenování ředitelů škol do jejich funkcí neproběhlo všude zřejmě úplně hladce. Školský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyzval Ministerstvo školství, aby do 30. září sdělilo, jaké chystá legislativní úpravy pro výběrová řízení na ředitele škol a školských zařízení.
Zároveň konstatuje, že politizaci a nestandardní postupy při výběrových řízeních na pozice ředitelů a dramaticky klesající počet zájemců (na polovinu konkurzů se hlásí jeden či nula uchazečů) považuje za závažné problémy naší vzdělávací soustavy. 

„Většina koalic ve velkých městech a na krajích nevydrží celé volební období.
No a pak je tudíž „zákonitě" potřeba dostat do vedení školy „našeho" člověka, místo toho „jejich", který tam byl od posledka. Štěstí a klid tak mají jen ti ředitelé, kteří jsou navázáni na stranu, která se vyskytuje ve staré i nové koalici,“ tyto a podobné názory vyjadřují zainteresovaní v diskuzi pod výše uvedeným usnesením. Ani v Příbrami není ještě kauza odvolání ředitelů a následných výběrových řízení uzavřena.

Jaroslav Kopecký řediteluje na základní škole 28. října již nějaký ten pátek. Jako ostatní ředitelé příbramských základních škol, byl vyzván k účasti v konkursu, kde měl obhájit svou pozici vizí a plány pro školu do budoucích let. Konkursní komise uznala, že splňuje všechny podmínky ve vztahu k požadavkům na tento post a v konečném pořadí uchazečů mu určila první místo. Tento výsledek konkursního řízení byl předán radě města jako doporučující. Ta vyhlásila nový konkurs, vtírá se otázka, k čemu tedy byl ten první?

„Respektoval jsem rozhodnutí města a do konkursu se přihlásil. Komise se usnesla, že jsme vhodnými kandidáty na místo ředitele školy. V pořadí uchazečů jsem skončil na prvním místě a komise mě doporučila radě města k jmenování. Ten dokument tu mám podepsaný panem Švendou, který byl předsedou konkursní komise. Když přišlo rozhodnutí rady, že vyhlásí nový konkurs, bylo to pro mě překvapením. Z odůvodnění od pana Švendy, se mi dostalo vysvětlení, že mě nejmenují z důvodu dlouhodobého perspektivního rozvoje koncepce školy. To jsem nepochopil. Dělá to na mě dojem, jsi starý tak běž,“ vysvětluje Kopecký.

„Panu místostarostovi Švendovi jsem poslal dopis, proč když mě konkursní komise, jíž byl předsedou, doporučila ke jmenování, rada města mě nejmenovala. Opakoval, že se jedná o rozhodnutí rady. Čemu nerozumím je, proč mě písemně – jako předseda konkursní komise – radě doporučil a přitom na jejím zasedání hlasoval místostarosta Švenda obráceně. Doporučil mi, ať se přihlásím do dalšího výběrového řízení. To už se hlásit nebudu. Jeden konkurs jsem vyhrál, nejmenovali mě a já se budu hlásit znovu?“ kroutí hlavou ředitel Kopecký.

Na vysvětlení jsme se zeptali přímo pana místostarosty: „Konkursní řízení na obsazení funkce ředitele má vyhláškou MŠMT  č. 54/2005 Sb. přesně stanovená pravidla. Sedmičlenná komise se nejprve usnáší o tom, jestli je kandidát vhodný k výkonu funkce ředitele a při více uchazečích pak stanovuje pořadí, které má pro radu města doporučující charakter. Povinností předsedy komise je podepsat zápis, který mimo jiné obsahuje informace o výsledku hlasování komise ohledně vhodnosti a pořadí jednotlivých uchazečů. Hlasování členů konkursní komise podléhá závazku mlčenlivosti. Je třeba zdůraznit, že názory a preference jednotlivých členů komise včetně předsedy mohou být rozdílné.
Následně je plně v kompetenci rady z doporučených kandidátů vybrat a jmenovat ředitele, ale v jejich kompetenci je i varianta žádného z kandidátů nejmenovat a vyhlásit nové konkurzní řízení. Rada města si výsledky prvního konkursního řízení nebyla jistá, jednomyslně se rozhodla konkurz zopakovat, do toho dalšího se už pan Kopecký nepřihlásil.“

„Nové konkurzní řízení již probíhá a návrh komise na jmenování nového ředitele bude pravděpodobně předložen na jednání RM dne 1. října Po tomto datu by tedy mohl být již znám nový ředitel," doplnil Mgr. Švenda.

„Nový ředitel nastoupí 1. listopadu, bude to velký zásah do průběhu školního roku. Školu to zatíží organizačně, ale také finančně. Nový ředitel mi nabídne práci, pokud bude nevyhovující, musí mi dát výpověď. Dvouměsíční výpovědní doba začne běžet 1. 12., takže já budu doma listopad, prosinec a leden a půjde mi ředitelský plat. Ten si bude zároveň odnášet i nový ředitel. Uvědomuje si vůbec někdo, jak to školu finančně zatíží?“ vyjadřuje pochybnosti ředitel Kopecký.

K události se vyjádřil také zastupitel Ing. Molnár, který byl členem konkursní komise: „Jak jistě víte, v prvním výběrovém řízení, které se na post ředitele na této škole konalo, byl jeden kandidát a jedna kandidátka, konkrétně současný ředitel a bývalá ředitelka. Komise se rozhodla a vybrala vítěze, ale výběr ze dvou možností je vždycky poměrně těžký, zvlášť když se ani jeden z kandidátů nejeví ideálně, nesplňuje všechny představy, ale není nikdo jiný k výběru. Je tedy pravda, že jsme pana ředitele Kopeckého vybrali, ale rada se rozhodla jinak, a to podle mě i na základě stanoviska pana místostarosty Švendy. V tomto s ním souhlasím. Není to o věku, je to o tom, že ředitel musí mít vizi nikoliv na jeden dva roky, ale minimálně na pět, šest let a nestačí říci, že škola funguje, je zaplněna a tudíž necháme vše tak, jak to běží a vše skvěle půjde dál. To je pro mě málo a je to málo evidentně i pro vedení města. ZŠ 28. října je velká škola, o kterou je obrovský zájem mezi rodiči, je potřeba, aby její vedení mělo dostatek elánu a entuziasmu. To podle mě ani jeden z kandidátů nesplňoval. Výběr pana Kopeckého tak byl výběrem lepší ze dvou ne úplně ideálních možností.“

„Ing. Molnár se účastnil pouze otvírání obálek, konkursu jako takového se vůbec nezúčastnil, ačkoli byl členem komise. O naši školu se oficiálně nikdy nezajímal. Přišel za mnou pouze jednou po prohraných volbách v roce 2014, kdy žádal o místo zástupce ředitele, které jsem mu neposkytl,“ říká na adresu pana Molnára ředitel Kopecký.

Po poradě s právníky zvažuje Jaroslav Kopecký podání žaloby. Nejspíš tak o relevantnosti výběrového řízení rozhodne soud.

Mgr. Kopecký je ředitelem ZŠ 28. října od roku 2012. Na otázku co zde v uplynulých letech vytvořil, měl co odpovědět:

 „Za svůj největší úspěch ve škole považuji to, že se tu narovnaly vztahy mezi pedagogy, srovnali jsme také systém odměňování a učitelé jsou spokojení. Geniálně tu pracuje školské poradenské zařízení, kde je školní psycholog, výchovní poradci, metodici prevence, kteří při sebemenším náznaku řeší rizikového chování, nedej bože šikany, ve spolupráci s rodiči, popřípadě s OSPODem.“

Podařilo se mu však mnohem víc, téměř o sto míst rozšířil kapacitu školní družiny, aby vyšel rodičům vstříc. V celé škole se vyměnily starožitné tabule, v každé třídě je dataprojektor, škola je připojena k internetu optickým kabelem a všichni učitelé mají k dispozici počítače a také notebook. Jaroslav Kopecký je vášnivým učitelem informatiky a vyznavačem moderních technologií, pro školu získal zajímavého partnera – firmu Apple. Díky tomu, mají učitelé druhého stupně možnost pracovat také na vlastních iPadech, které vedení získalo za skvělé ceny, ve třídách je využívána Apple TV. Za jeho působení se vybudovala kompletní strukturovaná kabeláž školy, která zajišťuje internetovou síť, navíc zde využívají dvě další sítě přes wi-fi.

„Ve spolupráci s paní místostarostkou Ženíškovou jsme tu vybudovali v rámci zabezpečení školy přístup na čipy. S úřadem práce se mi podařilo vyjednat také paní vrátnou, která dovnitř jen tak někoho nepustí.“

Dalším cílem, který si Mgr. Kopecký vytyčil při příchodu do školy v roce 2012, bylo vybudování školního hřiště. Doposud se zde ke cvičení používalo asfaltové parkoviště. „To byla pomsta na dětech. Společně s rodiči jsme vedli jednání s městem, které nakonec investovalo do hřiště s umělým povrchem,“ vypráví ředitel Kopecký.

O školu je stále větší zájem, k tomu přispívá její zaměření na hudební výchovu a výtvarnou výchovu, stejně jako na vzdělávání v přírodovědných předmětech (zejména matematiku, fyziku a chemii) a na výuku cizích jazyků. Kapacitně již budova nemohla dále vyhovovat, aniž by nevznikala omezení např. při dělení tříd k výuce cizích jazyků nebo využívání specializovaných učeben. Ředitel opět našel řešení. Objevil dotační titul na půdní vestavbu s pouhou 10 % účastí města. „Všechno jsem připravil, vyplnil a předal panu Švendovi. Ten slíbil, že to projednají na městě. Město ode mě tak dostalo na stříbrném podnosu to, co samo mělo udělat, jako zřizovatel školy a majitel budovy. Dotaci získalo (tuším ve výši 33 milionů) a v současné době probíhá půdní vestavba. Bude tam pět učeben cizích jazyků, učebna informatiky a robotiky a jedna odborná učebna na fyziku,“ vrací se do nedávné minulosti pan Kopecký.

Díky tomu, že učí také na vysoké škole v Českých Budějovicích, navázal spolupráci se dvěma vysokými školami. Žáci zaměření na výtvarnou a hudební výchovu mají tak možnost vyjíždět na týdenní pobyty nejen se svými pedagogy, ale také výtvarníky či muzikanty z vysokých škol. Po linii přírodních věd škola spolupracuje s Univerzitou Karlovou. Další jednání probíhají o spolupráci v rámci fyziky a připravované výuky robotiky.
 
 
 

Tip redakce: Pokud nechcete, aby vám unikly aktuální informace, staňte se fanoušky naší stránky na Facebooku a budete 24 hodin denně v obraze.


zdroj: pribram.cz

autor: jkDalší články

Hygienici varují: V souvislosti s chřipkou v České republice umírá průměrně 1500 osob za rok Hygienici varují: V souvislosti s chřipkou v České republice umírá průměrně 1500 osob za rok Onemocnění chřipkou může způsobit vážné zdravotní komplikace i u zcela nerizikových pacientů 18. listopadu 2019   (15:04) Muzeum zlata v Novém Kníně nabídne výstavu regionálních betlémů Muzeum zlata v Novém Kníně nabídne výstavu regionálních betlémů K vidění budou regionální betlémy nejrůznějších provedení. 18. listopadu 2019   (12:37) Namol opilá řidička najela s Yarisem na svodidla, nadýchala tři promile Namol opilá řidička najela s Yarisem na svodidla, nadýchala tři promile Na silnici mezi Tochovicemi a Horčápskem byla doprava řízena kyvadlově. 18. listopadu 2019   (09:37) Pochod svobody prošel přes Příbram Pochod svobody prošel přes Příbram Příběhy politických vězňů si připomněli návštěvníci nejen z Příbramska, ale i z Březnice nebo Prahy. Zazněly také autentické příběhy politických vězňů. 18. listopadu 2019   (09:21) V Dobříši se protestovalo proti drezuře zvířat v cirkusech V Dobříši se protestovalo proti drezuře zvířat v cirkusech Protestní akci uspořádala jedna z obyvatelek Dobříše, svůj nesouhlas se zvířaty v cirkusech přišlo vyjádřit osm lidí 18. listopadu 2019   (06:06) Heřmánek, zázvor nebo šalvěj. I bylinky pomáhají při nachlazení Heřmánek, zázvor nebo šalvěj. I bylinky pomáhají při nachlazení V podzimním období náš imunitní systém snadno podléhá různým virózám, chřipkám nebo i jen obyčejnému nachlazení. Jak se proti nim bránit? 17. listopadu 2019   (17:45) Bojíte se AIDS? Nechte se anonymně a zdarma otestovat Bojíte se AIDS? Nechte se anonymně a zdarma otestovat Bezplatné a anonymní testování se v Příbrami uskuteční na konci listopadu. 17. listopadu 2019   (15:07) Mléko v sáčku a máslo, které nešlo namazat. Vzpomínáte na jídlo před revolucí? Mléko v sáčku a máslo, které nešlo namazat. Vzpomínáte na jídlo před revolucí? Přestože odborníci tvrdí, že před sametovou revolucí nebyly potraviny kvalitnější než dnes, mnozí nedají na tehdejší produkty dopustit 17. listopadu 2019   (11:58) Češi si připomínají výročí třiceti let od sametové revoluce Češi si připomínají výročí třiceti let od sametové revoluce Sedmnáctý listopad je jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté uzavřeli české vysoké školy. O padesát let později si studenti toto výročí připomněli na Albertově, odkud zamířili na protestní pochod do centra Prahy. Tímto byla zahájena sametová revoluce. 17. listopadu 2019   (09:40) Ze života přehradáře: O kulturní vyžití nebyla nouze, životní podmínky byly horší Ze života přehradáře: O kulturní vyžití nebyla nouze, životní podmínky byly horší V souvislosti se stavbou Orlické přehrady se píše o patnácti stovkách dělníků bez dostatečného přísunu pitné vody, bez topení, bydlící v dřevěných barácích a „všude bláto až po uši“ 17. listopadu 2019   (06:53)Kodex redakce Reklama Kontakty Informace o cookies Ochrana osobních údajů
Provozovatel portálu pribram.cz Rosalota, s. r. o.
Žižkova 708
261 01 Příbram II

IČ: 02289288
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 217655.


Redakce zpravodajství portálu pribram.cz
Společnost Rosalota, s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
2014 - 2019 © Rosalota, s.r.o.Všechna práva vyhrazena. webdesign | websystem | KAO.cz