14. 7. svátek má Karolína
Dnešní zastupitelstvo rozhodne o domech v Březnické, sledujte ho s námi

ON-LINE PŘENOS
25. dubna 2016   (06:36)
Dnešní zastupitelstvo rozhodne o domech v Březnické, sledujte ho s námi

Nástavbové byty v Dlouhé budou na programu až na některém z dalších jednání.I dnes pro vás připravujeme psaný online přenos z jednání zastupitelstva. To se sejde, jako vždy, od 16 hodin a na programu bude mít 23 bodů. Zřejmě nejzásadnějším pak bude prodej nemovitostí v Březnické ulici, kde rada města navrhuje prodej pomocí veřejné dražby.

Zastupitelé se také budou zabývat několika individuálními dotacemi do sportovního o sociálního odvětví. 90 tisíc by měla dle návrhu rady získat obecně prospěšná společnost Alka, 410 tisíc pak provozovatel příbramského Senior Pointu, kterým je Společně o.p.s.

Program:
1) a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů b) Schválení programu jednání c) Informace rady města
2. Návrh na prodej nemovitostí v ul. Březnická v Příbrami IV jako celku
3. Rezignace na funkci člena Finančního výboru ZM 4. Přísedící Okresního soudu v Příbrami
5. Návrh rozpočtového opatření
6. Plán práce FV ZM Příbram na rok 2016 a Zpráva o činnosti FV ZM Příbram za rok 2015
7. Žádost o individuální dotaci (SK SPARTAK Příbram)
8. Žádost o dotaci (OPE)
9. Žádost o individuální dotaci (Pankration gym, z.s.)
10. Žádost o individuální dotaci (Nadační fond pro rozvoj mládežnického sportu)
11. Žádost o dotaci (Matice Svatohorská)
12. Žádost o individuální dotaci (Spolek přátel školy při 3. ZŠ Příbram – Březové Hory)
13. Žádost o individuální dotaci (TJ Spartak Příbram – NISAOPEN 2016)
14. Žádost o individuální dotaci (TJ Spartak Příbram – MEGAMINI Liberec)
15. Žádost o individuální dotaci (TTC Příbram)
16. Žádost o dotaci (Alka, o.p.s.)
17. Žádost o dotaci (Fond ohrožených dětí, spolek)
18. Žádost o dotaci (Společně, o.p.s.)
19. Žádost o dotaci (Domov pod lípou, Lipník)
20. Žádost o zřízení věcného břemene – výměna zemního kabelového vedení NN ve stávající trase v k. ú. Březové Hory
21. Nabídka převodu pozemků, účelové komunikace a veřejného osvětlení v k. ú. Lazec do majetku města Příbram
22. Výkup pozemku p. č. 28/51 v k. ú. Zdaboř
23. Různé
24. Diskuse, interpelace, závěr

Tip redakce: Pokud nechcete, aby vám unikly aktuální informace, staňte se fanoušky naší stránky na Facebooku a budete 24 hodin denně v obraze.


zdroj: text i foto: pribram.cz

autor: MJ
Byli jsme přítomni a on-line

Vítejte při online přenosu ze zasedání městského zastupitelstva. Záznam připravuje zpravodajský portál pribram.cz.

Přepis vzniká v průběhu schůze, neobsahuje tedy doslovná vyjádření zastupitelů nebo občanů, ale jen parafráze. Upozorňujeme čtenáře, že jednání není reprodukováno zcela přesně a záznam tedy může obsahovat jazykové i významové nedokonalosti.

Příjemné sledování. MJ

 

25. 04. 2016 (15:54:22)  

1) a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů b) Schválení programu jednání c) Informace rady města

 
Jednání bylo zahájeno. Chybí Řihák, Danda, Stříbrnský, Svoboda a Molnár - všichni omluveni. Ověřovateli jsou: Kareš a Rotter. 
 
Program schválen beze změn.
 
Rektor Vysoké škole evropských a regionálních studií Pána: Pobočka v Příbrami byla založena v roce 2004, v roce 2006 jsme našli vhodné prostory. Plánujeme otevření magisterského programu a dalších bakalářských. Dovolte mi, abych předal stříbrnou medaili panu starostovi za tuto spolupráci za celé město. Naše škola působí 15 let a všechna vedení školství podporovala. Bronzovou medaili bych chtěl předat i panu Ivanu Fuksovi, za kterého vysoká škola vstoupila do města. Dále panu Řihákovi, který tu není a domluvím se s ní individuálně a dále panu Pikrtovi a Vařekovi.
 
Vařeka: Nyní bych chtěl poděkovat paní tajemnici Novákové, která je tu dnes v této funkci naposledy. Tuto funkci zastávala 13 let. 
 
Vařeka: Dne 7.4. proběhla valná hromada Svazku pro vodovody a kanalizace. Právník, pan Košťál, seznámil přítomné s problémy. Následně valná hromada zvolila nové zástupce podle platných stanov. Všichni byli zvoleni jednomyslně. Vše probíhalo poklidně až na konec, kdy vystoupil pan Kareš a chtěl nám sdělit svůj názor. K žádné kalamitě nedošlo.

25. 04. 2016 (16:18:38)  

2. Návrh na prodej nemovitostí v ul. Březnická v Příbrami IV jako celku

 
Na minulém zasedání se již probíralo. Promítaly se fotografie, které zachycovaly stav objektu. Prodávají se i pozemky. Je zde 18 bytů, 15 ve vlastnictví města. Znalecký posudek je na 4,8 milionu korun. Odhady na rekonstrukci jsou 15 milionů korun. Vlastníci s prodejem svých jednotek nesouhlasí. Mají nakoupené palivo v blízkém skladu. 
 
Kyselák: Z jakého důvodu rada změnila způsob prodeje z dražby na přímý prodej? Už se objevil zájemce?
 
Vařeka: Nevím o tom, že by rada změnila. V návrhu je dražba.
 
Kyselák: A je nějaký zájemce?
 
Sýkorová: Nejednalo se nijak vážně, ale informovat se o možnosti prodeji byli dva zájemci. 
 
Vařeka: Nějaké vyjednávání před dražbou není úplně dobré. 
 
Král: Chci připomenout program politických stran, které jsou v současné koalici, kdy se mluvilo o pozastavení prodeje majetku. V ČR je potřeba asi 180 tisíc sociálních bytů, které se budou potřebovat. Podle mé úvahy bude 500 sociálních bytů potřeba i v našem regionu. Opravdu je v tomto kontextu ten prodej nutný? Ten moment, kdy rozprodáváme majetek je, když nevíme, co s tím. A tak na mě působí i tento prodej, protože nevíme, co s touto situací udělat. Nehodlám se podepisovat pod tento prodej. Vytáhl jsem si jeden program, který spustila Karla Šlechtova. Na demolici nepotřebných budov je připraveno asi 300 milionů. Nyní prodáme lokalitu, kde by se mohly využít alespoň pozemky.
 
Dvořák: Je pravda, že strany, které tvoří koalici měly zastavení prodeje majetku. Chci upřesnit, že to není absolutní. Tento prodej osobně vnímám tak, že pokud ho neuskutečníme, přijde město o více peněz. Měli bychom jednat hned, domy jsou v havarijním stavu. Pokud se podaří je prodat, horký brambor předá do ruky někoho, kdo má prostředky tento problém vyřešit. Koalice udělala vstřícný krok v tom směru, že navrhuje prodejní cenu ve výši znalecké ceny. Doufám, že za tuto cenu se sejde několik zájemců, kteří budou dražit. 
 
Švenda: TOP 09 je velmi ostražitá k prodeji majetku. Jsme ale nakloněny k tomu, aby se tyto byty prodaly. V letošním roce se připravuje KODUS, kdy vznikne 24 bytů pro seniory. Při prodeji z bytového fondu se prostředky budou využívat opět na bytový fond. Prodej podpoříme formou dražby za minimální cenu dle znaleckého posudku.
 
Rotter: Navrhoval jsem snížení minimální ceny, dnes to dělat nebudu, ale bojím se, že to bude těžko prodejné. Určitě budu pro prodej. 
 
Říhová: V materiálu je znalecký posudek, který posuzuje dům jako celek, i když neprodáváme všechny byty. Tady už zaznělo, že horký brambor přesuneme jinam, ale to neznamená, že daná lokalita bude vypadat líp. Pokud se podíváme k lokalitě u autobusového nádraží, tak za tu dobu nedoznala moc velkých změn. My nabízíme nemovitosti za nějakou částku. Pokud se to někomu vyplatí koupit, proč se to nemůže vyplatit koupit městu, které by ještě ušetřilo ten vstupní poplatek. Prodáme to jenom jednou. 
 
Větrovský: Pan Dvořák řekl, že se něco prodala za minulého zastupitelstva pod cenou znaleckého posudku, co to bylo?
 
Dvořák: Před měsícem byl návrh u této budovy za 4 miliony.
 
Větrovský: To jsem špatně pochopil, děkuji za vysvětlení.
 
Kareš: Město není zadlužené, mohlo by se našetřit na opravu. Druhá možnost je vstoupit do společného projektu s nějakým soukromníkem. Podnikli jste něco v tomto směru? 
 
Vařeka: Váš návrh já osobně nepovažuji za rozumný. Jsou to sny, které se při střetu s realitou rozplývají. 
 
Švenda: Například bývalá služebna policie v Hornických učňů je příkladem, kdy takovýto prodej může dopadnout i dobře.
 
Dvořák: Dům hrůzy je opravdu hrozný, ale pracuje se tam, i když velmi pomalu. Naštěstí tam už nikdo nežije. Ono se dá vymyslet mnoho alternativ, ale musíme reagovat rychle. Město aktuálně na rekonstrukci nemá. Je dobré, že někdo postupy hledá, ale musí být i reálný. Není vám líto těch lidí i v čem bydlí? Nikdo z kolegů v minulosti nenavrhl, jak reálně bydlení těch lidí vylepšit.
 
Kyselák: Myslím, že v minulém i dnešním zasedání zaznívají různé pohledy. Každý z nás si vybere ty nejzákladnější pohledy, jak to řešit.  Naším největším nepřítelem je čas. Než by to prošlo tou administrativou, potřebovali bychom mnoho času. Když to srovnám s I. poliklinikou, tak se ptám, jak dlouho tady ještě chcete čekat, než bude nějaký malér. Jsem rád, že se navýšila cena a jsem pro prodej.
 
Kareš: Já pro rozpočet nehlasoval. Záměr prodeje jste už zřejmě měli rozmyšlený při tvorbě rozpočtu. To, že jsme jako opozice něco nenavrhli, je pro mě zoufalé. Pane Vařeko, já nebudu komentovat vaše výstupy a vy nekomentujte, jak vám moje vystoupení připadají. Také to nedělám. 
 
Rotter: O rekonstrukci jsem také uvažoval, ale město na ní v tuto chvíli nemá. Při rozpočtu o tom nikdo neuvažoval. Možná bude rekonstrukce stát i víc. Úvěr bych určitě neodsouhlasil. Za peníze můžeme něco udělat pro více lidí.
 
Vařeka: Mě vaše názory také nezajímají, ale já vás nenutím, abyste se mými nápady zabýval. S paní Šlechtovou jsme jednali a přesně toto téma jsme rozebírali a dospěli k názoru, že to pro nás zřejmě nebude možné. Ale podařilo se nám získat 12,5 milionů na KODUS. To, co nás čeká, tak když začnu, tak je to radnice, opadává omítka, výtah pro tělesně postižené je naší povinností, budovy Rudných dolů je také ve špatném stavu. Co třeba Zámeček, tak je plánováno 80 milionů na rekonstrukci. Budova Městských lesů, tam také plánujeme sociální byty, to je dalších 15 milionů korun. Čekají nás i další investice do DPS, aquaparku, zimního stadionu, zelená páteř. Drkolnov, Křižáky, to všechno jsou desítky milionů. Divadlo, kam se desítky let pořádně neinvestovalo. To opravdu nemáme nic jiného na starosti než tuto ruinu? Chováme se jako kdybychom prodávali stříbro po babičce. 
 
Kareš: Pokud se do těchto akcí pustíte, budu určitě rád. Všechny rekonstrukce, které zazněly, uvítám. V divadle nikdo nebydlí a jestli se k té rekonstrukci dostaneme po několika letech, tak to všichni přežijeme. Vždyť víte, co musíte podle zákona. Takováto přání si ale budete jako starosta muset poslouchat. Požadavky od zastupitelů budete muset respektovat v mezích zákona. 
 
Vařeka: Odkazuji vás na přílohu č. 7, kde je rozebráno, co s těmi lidmi bude.
 
Dvořák: Nekladu si za cíl někoho přesvědčit, ale své myšlenky sděluji pro veřejnost, aby věděla, proč se takto rozhoduji. Použil se zde pojem "rychle opravit" ale to je nesmysl. Musí se všechno vyprojektovat a vysoutěžit, minimálně rok by se obyvatelé ničeho nedočkali. V rozpočtu byly plánované 3 miliony z prodeje. Pokud se bavíme, kam těch nemnoho peněz dát, tak tady nemluvíme o ničem jiném než je volba priorit. 
 
Větrovský: Pane starosto, to s tím knězem byla krásná řeč. 
 
Šedivý: Vůbec sem nechtěl mluvit, ale povídají se zde vědomé nepravdy. Jeho technická část a hlediště byly rekonstruovány v roce 2002. S fasádou je problém s tím rázem budovy. Hlavně se musím ohradit proti tomu, co řekl pan Dvořák. On řekl, aby se nestalo to, co se stalo, že peníze z prodeje se ztratily. To jsou nesmysly, nikam se neztratily, bylo tu tolik kontrol, že by na to určitě přišly. Byly použity na investice.
 
Dvořák: Nemluvil jsem o trestně právním jevu. Mluvil jsem o tom hospodářském tracení. Víte sám, kolik nemovitostí se rozprodalo a jak prudce klesal stav peněžní zásoby města. 
 
Kyselák (T): Navrhuji ukončení debaty. 
 
Šedivý: to, že klesala zásoba města, je úplně normální. Nemůžete říct, že by město bylo ve velkých problémech. Vy jste to řekl bez jakéhokoliv vysvětlení, v kontextu to znělo, že se to ukradlo. Právně špatného nebylo nic ani na poliklinice ani na pozemcích na Evropské.
 
Vařeka: Domnívám se, že jsem neřekl, že do divadla nebyly peníze dány. Pokud jsem to tak řekl, beru to zpět. Chtěl jsem říct, že bude třeba další velké peníze zainvestovat. Co se týče majetku města, tak hodnota pojišťovaného majetku klesla za 10 let od 2 miliardy. 
 
Diskuze byla hlasováním ukončena. 
 
Návrh na prodej byl 13 hlasy schválen.

25. 04. 2016 (17:18:07)  

3. Rezignace na funkci člena Finančního výboru ZM 

 
Větrovského vystřídá Turek.
 
Rotter: Chtěl bych Petru Větrovskému poděkovat za jeho dosavadní práci. 
 
Větrovský: Moje účast nebyla taková, jakou bych si představoval. Raději odejdu, než abych to dělal napůl.
 
Schváleno.

25. 04. 2016 (17:20:38)  

4. Přísedící Okresního soudu v Příbrami

 
Schváleno dle návrhu.

25. 04. 2016 (17:25:10)  

5. Návrh rozpočtového opatření

 
Dvořák: Dotace nedoputovala v roce 2015.
 
Schváleno.

25. 04. 2016 (17:26:34)  

6. Plán práce FV ZM Příbram na rok 2016 a Zpráva o činnosti FV ZM Příbram za rok 2015

 
Rotter: Chtěl bych poděkovat všem členům za jejich práci. Příjmová stránka by se mohla navýšit až o půl milionů korun. Práce přináší výsledky. 
 
Vařeka: I já děkuji finančnímu výboru.
 
Zastupitelstvo schválilo plán.

25. 04. 2016 (17:29:09)  

7. Žádost o individuální dotaci (SK SPARTAK Příbram)

 
Žádají o 380 tisíc na činnost mládeže. Spartak žádá na stejný účel jako v předchozím kole. 
 
Humlová: Já mám problém, že na listu jsou i dvouleté děti. Chtěla bych to vysvětlit.
 
Králíček ml: Ve fotbalové školičce se nejedná konkrétně o fotbalové dovednosti, ale základní pohybové dovednosti. 
 
Švenda: Měl jsem několik jednání se zástupci Spartaku a toto je jedna z nových aktivit. 
 
Hauser: Podpora dětského sportu je primárně nespravedlivá. Jsou podporovány pouze organizované děti. Nikde nevidím podporu těch, co nejsou v žádných organizacích. Stejný problém je i u těch organizovaných. Vše je vázáno na výkon. Proč máme podporovat úspěšné? Vždyť je jedno, jestli vyhrají nebo prohrají. Sportují oba. Moje nápady byly většinou technicky neřešitelné. Budu dávat na doporučení rady.
 
Kareš: O této činnosti Spartaku vím a ve stejném duchu u nás pracují i jiné organizace. Já to hodnotím pozitivně.
 
Větrovský: Tento případ ukazuje, že pravidla je třeba změnit. Komise to ani podpořit nemohla, ale já to podpořím. 
 
Rotter: Jsem rád, že se pravidla budou měnit. Žádost podpořím. Navrhuji se přiklonit k návrhu rady 300 tisíc korun. Spartak má neskutečně krásný areál, chodím tam pravidelně. 
 
Cikler: Připojím se k podpoře. Město podporuje i neorganizované sportovce, jsou přístupná hřiště. 
 
Král: Budu hlasovat ano. 
 
Kareš: Co se týká sportoviště pod Svatou Horou, pořád je problém nějakého zázemí, kam si pověsit bundu a podobně. Když začne pršet, není se kam schovat. Neustále tam dochází k tomu, že tam někteří jednotlivci chodí a popíjí alkohol a bývají vulgární a agresivní. 
 
Zastupitelstvo odhlasovalo 300 tisíc pro Spartak.

25. 04. 2016 (17:44:38)  

8. Žádost o dotaci (OPE)

 
Žádají 30 tisíc na katalog pro hendikepované umělce. Nerozdělená částka 10 tisíc. Komise doporučuje 10 tisíc. 
 
Cikler: Chci podpořit poskytnutí této dotace. Přesvědčilo nás, že chtějí zařadit i hendikepované umělce. 
 
Zastupitelé odsouhlasili 10 tisíc.

25. 04. 2016 (17:47:41)  

9. Žádost o individuální dotaci (Pankration gym, z.s.)

 
Komise doporučuje 44 tisíc. Rada města doporučuje 40 tisíc. 
 
Odsouhlaseno 40 tisíc bez diskuze. 

25. 04. 2016 (17:49:28)  

10. Žádost o individuální dotaci (Nadační fond pro rozvoj mládežnického sportu)

 
Doporučeno 20 tisíc korun. Odsouhlaseno.
 

25. 04. 2016 (17:51:32)  

11. Žádost o dotaci (Matice Svatohorská)
 
Žádají o 60 tisíc na dostavbu varhan. Předchozí žádost nesplňovala podmínky. Zbývá 45 tisíc. Komise doporučuje žádost schválit. 
 
Dvořák: Tuto žádost nepodpořím, protože myslím, že do Svaté Hory šlo hodně peněz a schvalovali jsme peníze, ze kterých jsme chtěli obnovovat stavby na území města. 
 
Cikler: Připomínám, že minule jsme se o tom bavili a došlo k opětovnému podání. Pokud jsme takovýto signál vyslali, bylo by dobré tomu dostát. Peníze nebylo možné použít na opravu varhan. Bylo by dobré je dostavět. 
 
Švenda: Také žádám o podporu. Ten projekt je zcela mimořádný a zbývá dofinancovat už jen několik procent. Ze Svaté Hory můžeme těžit, je to náš magnet na turisty. 
 
Král: Předřečníci to řekli za mě. Svatá Hora je naprostý klenot. Budu hlasovat pro.
 
Kyselák: Domníval jsem se, že město spoří a že Svatá Hora, když jí dáme 60 tisíc, tak se varhany dodělají. Když zbývají ještě 2 miliony, šetřeme. Má se o to starat někdo jiný, budu jednoznačně proti.
 
Kareš: Tento bod podpořím. Kolega Král pro mě argumentoval velmi silně. Na varhany už sice šly statisíce. Proč si to nezaplatí sami? 
 
Pikrt: Chtěl bych vystoupit na podporu. Když jsme na různých setkáních prezentovali město, vždy jsme představovali Svatou Horu. V kontextu dalšího to není velká částka.
 
Švenda: Osvojuji si návrh na 45 tisíc, které zbývají. 
 
Cikler: Kolega už všechno řekl. 
 
Šedivý: Mrzí mě, že se diskutuje takovýmto způsobem o věcech, které jsou pro město důležité a povzbuzují kulturu. Mrzí mě, že ta částka je tak nízká, protože Svatá Hora je opravdu perlou a všichni se k ní rádi upírají. Jsou tu různé benefiční koncerty a město by nedalo ani korunu? Myslím, že by bylo ostudou, pokud bychom minimálně těch 45 tisíc neschválili.
 
Odhlasováno 45 tisíc.

25. 04. 2016 (18:03:42)  

Vyhlášena přestávka.

25. 04. 2016 (18:03:58)  

12. Žádost o individuální dotaci (Spolek přátel školy při 3. ZŠ Příbram – Březové Hory)

 
Spolek žádá o 65 tisíc korun na basketbal dívek. Komise doporučuje podpořit částkou 60 tisíc korun. 
 
Švenda: Chci upozornit na tabulku. Spolek přátel školy ještě nikdy nežádal, ale basketbalistky jsou celkem úspěšné. Z rady jde návrh na 0 korun, ale pan starosta bude mít protinávrh. Pokusili jsme se hledat volné zdroje.
 
Vařeka: Z rezervy starosty navrhuji 40 tisíc korun.
 
Kareš: Jsem rád, pane starosto. 
 
Brožíková: Také podpořím. 
 
Hauser: Je samozřejmé, že musí pomáhat i rodiče. 
 
Zastupitelé odsouhlasili 40 tisíc korun.

25. 04. 2016 (18:34:40)  

13. Žádost o individuální dotaci (TJ Spartak Příbram – NISAOPEN 2016)

 
Z rady návrh 0. Chtějí 5 tisíc.
 
Kareš: Proč v tomto případě ne?
 
Švenda: Ten příspěvek Spartaku je o 43 tisíc vyšší než v roce 2015. Ve frontě jsou i další žádosti. 
 
Větrovský: Pro mě to úplně srozumitelné nebylo. Jednali jste o tom se Spartakem?
 
Švenda: Ne, nejednali. Je to na základě surových dat, které máme. Rezervy jsou již vyčerpané. 
 
Větrovský: Kolik je aktuálně peněz v rezervě starosty?
 
Dvořák: Nevím přesně kolik, ale rozpočtován byl milion. Ale to není rezerva určená do sportu, to je na celý rok a na všechno. 
 
Vařeka: Jsem velmi lakomý na "mé" rezervě je asi ještě 800 tisíc. Ten tlak na peníze je místy až neúnosný. Já navrhuji, aby ty peníze tedy šly z rezervy starosty, protože ta částka není vysoká. 
 
Větrovský: Přesně to jsem vám chtěl navrhnout. 
 
Kareš: Všem kolegům chci zmínit, že to oceňuji. 
 
Dvořák: Rezervy města jsou velmi malé a mrzí mě, že jsou tak malé, proto nerad vidím, když se z nich čerpá.
 
Zastupitelstvo odsouhlasilo 5 tisíc korun.

25. 04. 2016 (18:49:14)  

14. Žádost o individuální dotaci (TJ Spartak Příbram – MEGAMINI Liberec)

 
Prakticky totéž. 
 
Odhlasováno 5 tisíc korun.

25. 04. 2016 (18:50:23)  

15. Žádost o individuální dotaci (TTC Příbram)

 
Jedná se o stolní tenis. Doporučováno 80 tisíc korun. Odbor doporučuje. 
 
Vařeka: Navrhuji 20 tisíc z rezervy starosty. Schváleno.

25. 04. 2016 (18:52:01)  

16. Žádost o dotaci (Alka, o.p.s.)

 
Rada navrhuje 90 tisíc korun. Odsouhlaseno bez diskuze.

25. 04. 2016 (18:53:15)  

17. Žádost o dotaci (Fond ohrožených dětí, spolek)

 
Rada nedoporučuje.
 
Vařeka: Usnesení navrhuji doplnit o důvod, že se nejedná o příbramské aktivity.

Usnesení nebylo přijato. Nebude poskytnuto. 

25. 04. 2016 (18:55:22)  

18. Žádost o dotaci (Společně, o.p.s.)
 
Provozuje Senior Point. Rada navrhuje 410 tisíc korun. 
 
Král: Bylo by možné to závažné komentování "Klacky pod nohy nám hází Senior point" vysvětlit?
 
Vařeka: Je to na další povídání. Dva svazy tělesně postižených si organizovali semináře a výlety. Těch peněz nyní bude daleko více. Tělesně postižení se mohou k výletům dostat přes Senior Point. Jsou, podle mého, organizovány profesionálněji. Na veškeré akce se může přihlásit kdokoliv. Těch akcí bude přibývat. Samozřejmě zpochybnit je možné všechno.
 
Říhová: Nemám nic proti tomu, aby Senior Pointu byly přiděleny nějaké prostředky. Na komisi se dost dlouho diskutovalo a komise doporučila 400 tisíc korun. Proč nebylo akceptováno stanovisko komise? 
 
Vařeka: Chcete říct, že pokud se rada rozhodla dočerpat zbytek, tak nerespektujeme rozhodnutí komise? To je přehnané.
 
Vácha: S touto obavou, že Senior Point sebere příspěvky dalším poskytovatelům, bude hodně na nás, abychom pohlídali peníze pro již zaběhlé poskytovatele. Naše očekávání jsou za tou realitou, dámy, které tam pracují 3 hodiny denně, nestíhají. 
 
Vařeka: Trochu mi to připomíná doby, kdy jsme zakládali Centrum sociálních a zdravotních služeb. Díky tomu kroku jsme získaly mnoho prostředků do rozpočtu. Toto je to samé, měli bychom tomu dát nějakou šanci. Tento krok je podle mě jediný možný a správný.
 
Kareš: Budu samozřejmě rád, pokud se zjistí, že je to instituce, která si našla své místo. Proč by lidi nechodili do organizace, kde je zaplaceno vše. Senioři si zaslouží podporu, ale apeluji na vyváženost. 
 
Vařeka: Senioři nedostávají více než v loňském roce. Jen založením Senior Pointu je možné získat další peníze, ČEZ je začátek a další se hlásí. A vyčítat nám přehnanou podporu seniorů považuji za nehorázné. Vy byste dokázal zošklivit nemluvně vlastní mámě. 
 
Hauser: Pokud bude rada města tímto způsobem nerespektovat rozhodnutí komise, budu jen vděčný.
 
Kyselák: Budu trochu brutální. Když se podíváme na ten rozpis, tak je to 25 akcí. To znamená, že na každou akcí to bude 16 tisíc v trapu a my vůbec nevíme, kolik to bude stát. 3 roky jsme sponzoroval a když jsem zjistil, že peníze jsou na kafíčko a posezení, tak jsem ty prachy radši dal dětem. 
 
Vařeka: Chceme jen, aby to bylo spravedlivější. Není to jen o výletech. Jsou to ty samé peníze.
 
Kyselák: Nezlobte se, ale to je velice velkorysé. Navrhoval bych 200 tisíc. 
 
Vařeka: My jsme donutili tyto organizace, aby si platily energie a služby. To značí, že peníze hlídáme. Chceme, aby peníze šly ideálním směrem. Mrzí mě, že ať člověk udělá cokoliv, vždy se najde něco, co lze udělat jinak.
 
Kareš: Konečně tady zazněla replika, která byla překroucená. Byly mi vloženy do úst úplně jiné závěry. Několikrát jsem řekl, že tomu zařízení přeji úspěch a mluvil jen o vyváženosti podpory. Tato demagogie tady byla a bylo to zoufalé. Je to stejné. V některých směrech jsme dokonce dál, než jsme byli. Jde mi pouze o vyváženost. Celý apel byl, abyste se tímto zabývali a navrhl několik sfér. Možná, že u Senior Pointu řeknu, že jsem měl zbytečné obavy. 
 
Vařeka: Vaše řeč je nesrozumitelná, to předtím bylo dostatečné. Podporu senioru považujete za přehnanou.
 
Vácha: Chápu, že sociální patologické jevy také vyžadují mnoho prostředků. Měli bychom být pyšní, že naše město dokáže nabídnout to, co naši senioři potřebují. Ta organizace je zcela nová, ale zatím perfektně funguje. 
 
Rotter: Souhlasím s tím, co řekl pan Vácha. Pro děti jsme už dneska i minule udělali dost. I v tomto bodě bychom měli zvážit. že všichni budeme staří a lidé to potřebují. Podpořím návrh rady.
 
Dvořák: Je to opět o volbě priorit. Když jsme se tu dohadovali o centru, tak byli dobře mínění odpůrci a myslím, že se ukazuje, že jít touto cestou velkého centra byla správná. Už jsme dostali přísliby dotací. Senior Point je něco podobného. Pokud tomu nedáme šanci, tak si za rok neřekneme třeba, že to bylo dobré. Osobně dám na názor těch specialistů, kteří toto navrhují.
 
Šedivý: Zprávy které mám hovoří o něčem jiném než samé chvále. Diskuze začala kvůli obavám organizací, které jsou tu už několik let. tato organizace, kterou nám předkládáte, je pro některé seniory univerzální, ty další tradiční mají určité obavy, aby neztratily příspěvky pro tu specifickou činnost. Bylo by to případně dobré vyvrátit. 
 
Král: Skoro cítím morální povinnost. Protože jsem tu debatu začal, rád bych jí zakončil. Problém opravdu spočívá v tom, aby tradiční organizace nemohly být ohroženy nějakým novým projektem, který bude chtít sdružovat všechno okolo. Nedovedu si představit, že Senior Point toto vše zastřeší. Bohužel paní Ženíšková tu není. Chtěl bych poděkovat panu Váchovi za odpověď, ale rád bych na toto dostal písemnou odpověď. Pane starosto, neberte tyto věci ublíženecky, nechci na vás vůbec útočit.
 
Vařeka: Víte tu vášeň sem přineslo to vyjádření pana Kareše, které bylo přes čáru. Činnost malých organizací je zachována a bude zachována, naopak mají vyměněná okna, atd... 
 
Vácha: Pane Šedivý, naprosto s vámi souhlasím. Zásadně nesmíme dopustit, aby Senior Point ovlivňoval nějakou tradiční činnost organizací.
 
Hlasuje se o návrhu Kyseláka na 200 tisíc korun. Neodsouhlaseno. Původní návrh rady na 410 tisíc korun byl odsouhlasen 15 hlasy.

25. 04. 2016 (19:25:19)  

19. Žádost o dotaci (Domov pod lípou, Lipník)

 
Žádost se týká jednoho příbramského chlapce. Rada navrhuje 3 tisíce korun. 
 
Odsouhlaseno.

25. 04. 2016 (19:26:27)  

20. Žádost o zřízení věcného břemene – výměna zemního kabelového vedení NN ve stávající trase v k. ú. Březové Hory

 
Jedná se o výměnu kabelového vedení ve stávající trase. Rada doporučuje. Zastupitelstvo odsouhlasuje. 

25. 04. 2016 (19:33:22)  

21. Nabídka převodu pozemků, účelové komunikace a veřejného osvětlení v k. ú. Lazec do majetku města Příbram

 
Rada nedoporučuje. 
 
Král: Lidé většinou postupují podle územního plánu města. Oni splní všechna kritéria, která mají, aby se zjistilo, že na základě doporučení ředitele TS se nedoporučilo odkoupení pozemku. Moje otázka spočívá v tom, co má ten občan udělat, aby město řeklo, že je ochotné to udělat a převést. Jaká je vůbec historická úloha města, chceme ho rozvíjet?
 
Humlová: Město má schválený územní plán, zde se plánuje se stavbou rodinných domků. Nezlobte se na mě, ale já jako stavebník bych se takovéto oblasti vyhnul obloukem. Chápu, že město nemá na to, aby to zainvestovalo, ale nechápu, pokud to zainvestují soukromé osoby, tak že to město odmítne. Není to dobrý signál pro stavebníky.
 
Vyhlášena přestávka 5 minut.
 
 

25. 04. 2016 (19:43:12)  

Po přestávce pokračuje bod 21.
 
Vařeka: Mám protinávrh, že zastupitelstvo převede pozemek. Argumenty považujeme za rozumné. 
 
Říhová: Já se domnívám, že možná řešíme něco od konce a bylo by dobré podobné případy řešit už na začátku. Stavebník by měl mít daná jasná pravidla, kdo vybuduje sítě, kdo to bude udržovat, atd.. 
 
Vařeka: To je přesně to, co jsme diskutovali o přestávce. Musíme najít nějaký systém.
 
Kyselák: Jestliže Městský úřad schválí kolaudaci, tak musíme jít jedním směrem.
 
Humlová: Připojuji se k paní Říhové. Na krajském úřadu to funguje zcela spolehlivě. 
 
Šedivý: Souhlasím s tím, co bylo řečeno. Dejme úkol radě, ať vytvoří pravidla, podle kterých bude město přebírat majetek a ta můžeme opět schválit na zastupitelstvu. 
 
Volný: Jestliže město povolovalo výstavbu, tak ono samo muselo přivést plyn a tak dále. Jinak bych šel cestou smlouvy o smlouvě budoucí po splnění podmínek. 
 
Vařeka: Ano, TS by měly být účastníkem stavebního řízení.
 
Mácha (ředitel TS): Myslím, že uvažujete správným směrem. S tím převzetím jsou i povinnosti a ty budou pro nás těžko realizovatelné. Někdy například silnice nemusí být dobře udělaná a my to pak opravujeme. 
 
Schváleno odkoupení za korunu.

25. 04. 2016 (20:05:18)  

22. Výkup pozemku p. č. 28/51 v k. ú. Zdaboř

 
Rada nedoporučuje schválit výkup. Majitelé snížili požadovanou částku ze 794 tisíc na 700 tisíc. 
 
Humlová: Chci upozornit, že užívání pozemku pod komunikacemi je cena regulována ministerstvem financí. 
 
Král: Vzpomínám si, že už jsme se tím zabývali a shodli se na nějaké ceně. Chci se zeptat, jestli tady není někdo z té rodiny?
 
Příbuzná majitelky: My jsme navrhli nějakou částku s tím, že jsme ochotní ještě jednat. Komunikace je tu již strašně dlouho a majitelka platí daň z nemovitosti, i když nemá možnost pozemek užívat. 
 
Vařeka: Město může pozemek koupit za 844 Kč nebo vyplácet náhradu za bezesmluvní užívání. Trvalo by 42 let než by se město dostalo k částce, aby se ta investice navrátila. Z matematického hlediska to pro město nevychází výhodně. Vy nás nyní nutíte ke špatnému rozhodnutí tím, že nabízíte vysokou cenu. 
 
Příbuzná majitelky: Ta cena je podle znaleckého posudku. 
 
Vařeka: Znalecký posudek není všechno, musíme zastupovat práva občanů. 
 
Švenda: Chci říct, že jsme dvě strany a my zastupujeme kupujícího. Na našem místě byste si to možná taky nekoupila. Pro nás je nyní lepší platit ten nájem. 
 
Král: Komise doporučuje za 375 Kč. To je ta částka uvažovaná na 20 let?
 
Vařeka: Počítal jsem 844 Kč za metr čtvereční, pokud bychom hovořili na té částce, co říkáte vy, tak dejme tomu, ale pořád by to bylo pro město lehce nevýhodné. 
 
Dvořák: Ta cena z komise vychází asi na 20ti letou návratnost.
 
Říhová: Za jakých okolností tam byla ta komunikace vybudována? 
 
Příbuzná majitelky: Bylo to bez souhlasu. 
 
Kyselák: Po právní stránce je to jedno, jak se tam ta cesta objevila. 
 
Šedivý: Město dělá i investice, kde není návratnost ani za 100 let. Město by se mělo snažit napravit újmy z minulosti. 
 
Příbuzná majitelky: Šli bysme na 400 tisíc korun.
 
Král: Skoro bych navrhl přejít do bodu různé. Tady licitovat v přímém přenosu je asi unáhlené. 
 
Vařeka: ta navrhovaná částka je stále vysoká. Navrhneme stáhnout tento bod a můžete se se mnou spojit a společně se bavit o výsledné ceně. 
 
Bod byl stažen.
 

25. 04. 2016 (20:32:49)  

23. Různé
 
Vařeka: Jak vám vyhovuje nový systém hlasování? Máme nabídku, že tento systém by vyšel asi na 356 tisíc, současně platíme za jedno jednání 23 tisíc. Při 12 jednáních ročně nás to vychází na  284 tisíc ročně. 
 
Volný: Pokud se člověk vzdálí od mikrofonu, není slyšet. Bylo by dobré zachovat mobilní mikrofon. 
 
Vařeka: Mrzí mě, že odešel pan Kareš, aby nám vysvětli, proč se prezentoval na valné hromadě svazku pro vodovody a kanalizace. 
 
Švenda: Pan Drozen nechal vyměnit router, je to aktuálně lepší? Heslo je stále stejné. Za sebe mohu říct, že lepší to je. Chci vás pozvat 9. května od 17 hodin na jednání ohledně rekonstrukce aquaparku, který si zaslouží náročnější rekonstrukci. 
 
Humlová: Máme letos 800. výročí. K této události se konají různé akce. Ne všechny akce jsou označeny tak, že je to věnováno 800. výročí. 13. 4. se v divadle uskutečnil koncert městského příbramského orchestru, kde vystupoval i Václav Hudeček. Byl to fantastický večer. Mrzelo mě, že město reprezentovalo paní Enenkelová. Nic proti ní nemám, ale ona je úředník. Vážená rado, těch akcí, které jsou k 800. výročí by se měl vždycky někdo z rady zúčastnit. Není toho zase tolik, aby to nešlo nějak rozdělit. Strašně mě to mrzelo. 
 
Švenda: Děkuji paní Humlové za námět. Myslím, že paní Enenkelová byla důstojnou reprezentací. Těch akcí je celá řada, ale sám lituji, že jsem se nemohl zúčastnit. Budeme se snažit zúčastňovat co nejvíce.
 
Brožíková: Chci se vrátit k hlasovacímu zařízení. Ta písmenka jsou rozmazaná, asi bych si měla dojít na oční. Bude to vidět lépe na monitorech diváků to hlasování? 
 
Vařeka: Doplnili bychom to i o úplně jiný kamerový systém. 
 
Šedivý: Chtěl bych o něco požádat. Nemohli by zastupitelé dostávat soupis daňových příjmů? 
 
Vařeka: Věřím, že to není problém.
 
Diskuze ukončena.
 
 

25. 04. 2016 (20:47:03)  

24. Diskuse, interpelace, závěr

 
Občan si stěžuje na postup vymahačské firmy. 
 
Vařeka: Obávám se, že je to příspěvek pro PČR, neumím si představit, jak bychom mohli pomoci.
 
Občanka: Už jsem v důchodovém věku a po 44 letech má důchod 12,5 tisíce. Mrzí mě, že tu není pan Kareš a Kyselák, protože hovořit o tom, že jsme odepsaní, to jsem pochopila z jejich řeči. Rozhodnutí, aby tu byl Senior Point je naprosto v pořádku. V menších spolcích měl uzavřenou společnost a pokud se tam někdo nový chtěl přihlásit, bylo mu řečeno, že už je to obsazeno. Chtěla bych pochválit radu, že dělá smysluplné věci. Jsem ráda, že TS má víc techniky, co je vidět. Městská policie zřídila institut asistenta prevence kriminality, ti opravdu obcházejí krizové oblasti, kde se shromažďovali nepřizpůsobiví občané. Jeden čas jsem se bála na procházku kolem Obory. 
 
Vařeka končí dnešní jednání. Děkujeme za pozornost. 

25. 04. 2016 (21:01:14)  Související články

Vláda podpořila návrh Senátu dát do Listiny právo bránit život se zbraní Vláda podpořila návrh Senátu dát do Listiny právo bránit život se zbraní Senát chce ústavní novelou rozšířit listinu o ustanovení, že "právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon". 13. července 2020   (20:58) Prostředky z transparentního účtu se bude pomáhat  i děkovat Prostředky z transparentního účtu se bude pomáhat i děkovat Na začátku dubna město Příbram vyhlásilo veřejnou sbírku, kam mohli a doposud mohou přispět všichni, kteří chtějí pomoci osobám postiženým koronavirem nebo poděkovat těm, kteří se o pomoc zasloužili. 13. července 2020   (09:25) ANO si v průzkumech dál udržuje pozici suverénně nejsilnějšího uskupení na české politické scéně ANO si v průzkumech dál udržuje pozici suverénně nejsilnějšího uskupení na české politické scéně ANO ve volebním modelu s náskokem dál vede před Piráty a ODS. 12. července 2020   (16:49) STAN: Kraj tvrdí, že je transparentní, ale z jeho účtu nekontrolovaně odtekly miliony STAN: Kraj tvrdí, že je transparentní, ale z jeho účtu nekontrolovaně odtekly miliony "Středočeský kraj tvrdí, že je transparentní, ale z jeho účtu nekontrolovaně odtekly miliony za externí právní služby," uvedli v tiskové zprávě Starostové a nezávislí. 10. července 2020   (08:10) Středočeské nemocnice dostanou dotace na krytí výdajů v souvislosti s COVID-19, do Příbrami míří přes 18 milionů Středočeské nemocnice dostanou dotace na krytí výdajů v souvislosti s COVID-19, do Příbrami míří přes 18 milionů Celkem 152,68 milionu korun poskytne oblastním nemocnicím ze svého rozpočtu Středočeský kraj pro krytí dodatečných výdajů nad rámec stanovených standardních výdajů oblastních nemocnic, a to na zajištění ochrany veřejného zdraví v souvislosti s pandemií COVID-19. Rozhodli o tom středočeští zastupitelé na svém mimořádném jednání 9. července 2020. 9. července 2020   (11:58)


Nepřehlédněte

Na výročí Gottových narozenin jsou venku první záběry nového filmu Na výročí Gottových narozenin jsou venku první záběry nového filmu "Je to náš dar k narozeninám, dar, který sice nemůžeme předat osobně, který nás ale naplňuje radostí," uvedla režisérka filmu Olga Malířová Špátová. 14. července 2020   (13:06) Nepřehlédněte S horkými léty roste obliba klimatizací. Jak je vybírat, provozovat a jak s nimi naložit, až doslouží? S horkými léty roste obliba klimatizací. Jak je vybírat, provozovat a jak s nimi naložit, až doslouží? Dlouhodobě velmi horká léta zvyšují mezi lidmi zájem o klimatizace. 13. července 2020   (09:52) Nepřehlédněte Naučná stezka Olšina představí návštěvníkům neznámou Šumavu, k vidění bude i budka pro ptáky lidské velikosti Naučná stezka Olšina představí návštěvníkům neznámou Šumavu, k vidění bude i budka pro ptáky lidské velikosti Realizace trvala necelý rok a vyžádala si náklady přes 24 milionů korun. 10. července 2020   (20:44) Nepřehlédněte Epidemie koronaviru nám mnohé vzala, ale i dala, říká šéfredaktor pribram.cz Epidemie koronaviru nám mnohé vzala, ale i dala, říká šéfredaktor pribram.cz „Museli jsme přejít ze zavedeného redakčního systému a dosavadní praxe na úplně jiný režim,“ uvedl v rozhovoru majitel a šéfredaktor pribram.cz Tomáš Pečenka. 8. července 2020   (06:09) Nepřehlédněte Jaroslav Starka: Když se liga nedohraje, my nepadáme, jsem nadšený Jaroslav Starka: Když se liga nedohraje, my nepadáme, jsem nadšený Pro šéfa příbramských fotbalistů nepřichází v úvahu další posunutí termínové listiny kvůli karvinské karanténě. "Už teď se to posunulo o pár dní ve druhé lize kvůli Třinci, teď i první liga. Lidi mají pak dovolené, všechno je domluvené, plánujeme nějaký start přípravy na další sezonu. Za mě to prostě nejde," prohlásil prezident 1.FK Příbram Jaroslav Starka. 3. července 2020   (08:07) Nepřehlédněte


Další články

Na výročí Gottových narozenin jsou venku první záběry nového filmu Na výročí Gottových narozenin jsou venku první záběry nového filmu "Je to náš dar k narozeninám, dar, který sice nemůžeme předat osobně, který nás ale naplňuje radostí," uvedla režisérka filmu Olga Malířová Špátová. 14. července 2020   (13:06) Nepřehlédněte Roušky v MHD se možná vrátí od října či listopadu Roušky v MHD se možná vrátí od října či listopadu Hasiči vyjížděli k požáru dřevníku do Nečína Hasiči vyjížděli k požáru dřevníku do Nečína Při události nedošlo ke zranění osob 14. července 2020   (10:07) Klíšťovou encefalitidou se do června nakazilo víc lidí než minulý rok Klíšťovou encefalitidou se do června nakazilo víc lidí než minulý rok Proti viry způsobené klíšťové encefalitidě neexistuje léčba, jen očkování. Loni byl podíl očkovaných v populaci asi 29 procent. Jedna dávka vakcíny stojí 900 korun, přispívají na ně zdravotní pojišťovny z preventivních programů. 14. července 2020   (09:23) Festivaly kromě fanoušků myslí i na potřebné. V Občově část ze vstupného věnují malé Elle Festivaly kromě fanoušků myslí i na potřebné. V Občově část ze vstupného věnují malé Elle Sobota 18. července je nabita hudebním programem. V okolí Příbrami můžete zajít na Fesťák Na Vsi, Svojšický rockový večer nebo open-air koncerty na Letní scéně v Jerusalemě. 14. července 2020   (08:38) Příbramsko si vede výborně. Hygienici neevidují ani jednu nakaženou osobu koronavirem Příbramsko si vede výborně. Hygienici neevidují ani jednu nakaženou osobu koronavirem Nejvíc lidí se v rámci středních Čech nakazilo v Praze-východ, kde hygienici od začátku epidemie evidovali 262 nakažených. Nejlépe si vedl Rakovník, zde onemocnělo 22 lidí. 14. července 2020   (06:31) Vláda podpořila návrh Senátu dát do Listiny právo bránit život se zbraní Vláda podpořila návrh Senátu dát do Listiny právo bránit život se zbraní Senát chce ústavní novelou rozšířit listinu o ustanovení, že "právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon". 13. července 2020   (20:58) U Vojkova se čelně střetl Superb s traktorem, policisté silnici uzavřeli U Vojkova se čelně střetl Superb s traktorem, policisté silnici uzavřeli V zahraničí se nakazilo koronavirem již devět Čechů V zahraničí se nakazilo koronavirem již devět Čechů V červenci se Češi dosud nakazili koronavirem v šesti zemích. 13. července 2020   (16:06)
Kometa Neowise rozzářila noční oblohu Kometa Neowise rozzářila noční oblohu Z příbramské firmy Byznys software je nyní Solitea Z příbramské firmy Byznys software je nyní Solitea S horkými léty roste obliba klimatizací. Jak je vybírat, provozovat a jak s nimi naložit, až doslouží? S horkými léty roste obliba klimatizací. Jak je vybírat, provozovat a jak s nimi naložit, až doslouží? Dlouhodobě velmi horká léta zvyšují mezi lidmi zájem o klimatizace. 13. července 2020   (09:52) Nepřehlédněte Prostředky z transparentního účtu se bude pomáhat  i děkovat Prostředky z transparentního účtu se bude pomáhat i děkovat Na začátku dubna město Příbram vyhlásilo veřejnou sbírku, kam mohli a doposud mohou přispět všichni, kteří chtějí pomoci osobám postiženým koronavirem nebo poděkovat těm, kteří se o pomoc zasloužili. 13. července 2020   (09:25) Železniční zastávka na sídlišti odhaluje svou konečnou podobu. Poslouží i postiženým Železniční zastávka na sídlišti odhaluje svou konečnou podobu. Poslouží i postiženým Pivní novinky: Čím malé pivovary v okolí Příbrami ochutí léto? Pivní novinky: Čím malé pivovary v okolí Příbrami ochutí léto? Prázdniny jsou časem vstřebávání nových zážitků. Minipivovary z Příbrami a okolí zahájily sezonu a tradiční portfolio rozšiřují o letní nabídku piv. 13. července 2020   (06:22) Milovníci dobrého jídla a pití si přijdou na své. Na konci prázdnin bude Piknik na Nováku Milovníci dobrého jídla a pití si přijdou na své. Na konci prázdnin bude Piknik na Nováku Organizátoři a stánkaři, kterých bude na akci více než v minulých letech, připraví bohatou nabídku ze všech světových kuchyní. 12. července 2020   (19:52) ANO si v průzkumech dál udržuje pozici suverénně nejsilnějšího uskupení na české politické scéně ANO si v průzkumech dál udržuje pozici suverénně nejsilnějšího uskupení na české politické scéně ANO ve volebním modelu s náskokem dál vede před Piráty a ODS. 12. července 2020   (16:49) Ministerstvo zdravotnictví eviduje první případy nákazy koronavirem na dovolených Ministerstvo zdravotnictví eviduje první případy nákazy koronavirem na dovolených Výsledek řízení k likvidaci hald u Příbrami bude během prázdnin Výsledek řízení k likvidaci hald u Příbrami bude během prázdnin Příbramské uranové ložisko se rozkládá od Kamenné po Dubenec. Rozlohu má 52 km², délku téměř 25 kilometrů a šířku až čtyři kilometry 12. července 2020   (09:56) Na českých silnicích začíná téměř čtyřměsíční sčítání intenzity dopravy Na českých silnicích začíná téměř čtyřměsíční sčítání intenzity dopravy Přes 4000 lidí, takzvaných sčítačů, bude až do konce října sledovat provoz na přibližně 6500 úsecích všech tříd silnic. 12. července 2020   (08:03) Řidič u Rožmitálu vylétl ze silnice a zdemoloval Octavii Řidič u Rožmitálu vylétl ze silnice a zdemoloval Octavii Policisté šetří příčiny dopravní nehody mezi obcemi Rožmitál pod Třemšínem a Skuhrov na Příbramsku. 11. července 2020   (21:01) Stát připravuje snížení spotřební daně za naftu, možná až o 2 Kč Stát připravuje snížení spotřební daně za naftu, možná až o 2 Kč Snížení daně by mělo být plošné pro nákladní i osobní auta. 11. července 2020   (19:16) Ochočil si krkavce, kvůli ničení nábytku ho odložil do záchranné stanice Ochočil si krkavce, kvůli ničení nábytku ho odložil do záchranné stanice „Bohužel zpět do přírody nelze vracet zvířata zvyklá na soužití s člověkem. Pamatuji si příběh straky, která utekla ze zajetí a v parku přilétala lidem na hlavu, aby jim klovala sluneční brýle. Kdyby se takto choval krkavec, hrozilo by to kvůli jeho velikosti úrazem. Musí tedy žít do smrti v zajetí,“ říká jeho ošetřovatel. 11. července 2020   (15:30) První střet husitských bitev se udál u Živohoště na Příbramsku, bitvy trvaly 15 let První střet husitských bitev se udál u Živohoště na Příbramsku, bitvy trvaly 15 let Vítězství husitů na Vítkově pod vedením Jana Žižky vedlo ke konci první křížové výpravy. 11. července 2020   (12:08) Vasilův rubáš dnes večer pobaví vtipnými texty i chytlavými melodiemi Vasilův rubáš dnes večer pobaví vtipnými texty i chytlavými melodiemi Kapela zahraje dnes večer na Nováku. Dokáže pobavit nejen příznivce folku, zcela jistě nadchne i fanoušky ostřejšího punku. 11. července 2020   (08:36) Po horkém pátku přichází ochlazení. Příští týden se tropického počasí nedočkáme Po horkém pátku přichází ochlazení. Příští týden se tropického počasí nedočkáme Naučná stezka Olšina představí návštěvníkům neznámou Šumavu, k vidění bude i budka pro ptáky lidské velikosti Naučná stezka Olšina představí návštěvníkům neznámou Šumavu, k vidění bude i budka pro ptáky lidské velikosti Nepřehlédněte Hasiči letos podruhé prověřovali spolupráci s vodními záchranáři na Slapech Hasiči letos podruhé prověřovali spolupráci s vodními záchranáři na Slapech Cvičení bylo zaměřeno na ověření akceschopnosti a komunikace s vodní záchrannou službou. 10. července 2020   (18:15) Olga Lounová a Dalibor Gondík slavnostně otevřeli nový autosalon Hyundai v Příbrami Olga Lounová a Dalibor Gondík slavnostně otevřeli nový autosalon Hyundai v Příbrami PR Re-use centra vdechnou věcem další život. Nové otevřeli v Jincích Re-use centra vdechnou věcem další život. Nové otevřeli v Jincích Místa, která schraňují nepotřebné, ale stále použitelné předměty, nejsou v českých městech novinkou. Sortiment Re-use centra v Jincích se po měsíci fungování plní rozmanitou nabídkou – sportovním náčiním, nádobím nebo hračkami. 10. července 2020   (13:20) Dohodáři zřejmě dostanou náhrady 350 korun za den Dohodáři zřejmě dostanou náhrady 350 korun za den Takzvaní dohodáři budou moci podle předlohy žádat o příspěvek zpětně za období od 12. března do 8. června. Celkem tedy dosáhnou až na 31.150 korun. 10. července 2020   (10:46) STAN: Kraj tvrdí, že je transparentní, ale z jeho účtu nekontrolovaně odtekly miliony STAN: Kraj tvrdí, že je transparentní, ale z jeho účtu nekontrolovaně odtekly miliony "Středočeský kraj tvrdí, že je transparentní, ale z jeho účtu nekontrolovaně odtekly miliony za externí právní služby," uvedli v tiskové zprávě Starostové a nezávislí. 10. července 2020   (08:10) Terénní triatlon v Podlesí se letos protáhne na dva týdny Terénní triatlon v Podlesí se letos protáhne na dva týdny I přes nepřízeň okolností se organizátorům amatérského triatlonu Brdonoš podařilo alespoň částečně zachovat letošní 12. ročník. Pro dospělé bude připravena plavecká, cyklistická i běžecká trať. Startovné je zdarma. 10. července 2020   (06:20) Velkolepá podívaná začíná: Lidé mohou na obloze spatřit kometu Neowise Velkolepá podívaná začíná: Lidé mohou na obloze spatřit kometu Neowise Čtyři procenta Čechů nejí maso, novým trendem je flexitariánství Čtyři procenta Čechů nejí maso, novým trendem je flexitariánství Češi patří k národům, které do svého jídelníčku zahrnují maso pravidelně. Alespoň jednou týdně si ho dopřeje 82 procent mužů a 77 procent žen. 9. července 2020   (19:23) Výrok o "novodobém gestapu" míří po 37 letech znovu k soudu Výrok o "novodobém gestapu" míří po 37 letech znovu k soudu Za impulzivní výrok o novodobém gestapu se hned začala žena omlouvat, přesto skončila před Okresním soudem v Příbrami s obžalobou za útok na státní orgán... 9. července 2020   (17:11) Vážná nehoda uzavřela Strakonickou. Pro zraněnou řidičku spěchal vrtulník Vážná nehoda uzavřela Strakonickou. Pro zraněnou řidičku spěchal vrtulník Meteorologové varují: V pátek budou velmi silné bouřky, které doprovodí silný vítr a kroupy Meteorologové varují: V pátek budou velmi silné bouřky, které doprovodí silný vítr a kroupy Vítr může v poryvech dosáhnout rychlosti až 70 kilometrů v hodině a může lámat větve. 9. července 2020   (13:17) Nemocnice nespí ani v létě, letní režim je letos jiný Nemocnice nespí ani v létě, letní režim je letos jiný Středočeské nemocnice dostanou dotace na krytí výdajů v souvislosti s COVID-19, do Příbrami míří přes 18 milionů Středočeské nemocnice dostanou dotace na krytí výdajů v souvislosti s COVID-19, do Příbrami míří přes 18 milionů Celkem 152,68 milionu korun poskytne oblastním nemocnicím ze svého rozpočtu Středočeský kraj pro krytí dodatečných výdajů nad rámec stanovených standardních výdajů oblastních nemocnic, a to na zajištění ochrany veřejného zdraví v souvislosti s pandemií COVID-19. Rozhodli o tom středočeští zastupitelé na svém mimořádném jednání 9. července 2020. 9. července 2020   (11:58)


Provozovatel portálu pribram.cz Rosalota, s. r. o.
Žižkova 708
261 01 Příbram II

IČ: 02289288
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 217655.


Redakce zpravodajství portálu pribram.cz
Společnost Rosalota, s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
2014 - 2020 © Rosalota, s.r.o.Všechna práva vyhrazena. webdesign | websystem | KAO.cz