23. 4. svátek má Vojtěch
PB | Realitní
Dnešní zastupitelstvo bude především o rozpočtu

ON-LINE PŘENOS
23. února 2015   (11:17)
Dnešní zastupitelstvo bude především o rozpočtu
foto: pribram.cz

I dnes můžete sledovat komentovaný online přenos, který pro vás připravujeme.Již dnes od 16 hodin začne další zasedání městského zastupitelstva. To dnes má na programu necelou dvacítku bodů, mezi kterými je i schvalování městského rozpočtu. Podle jeho návrhu je v něm počítáno se snížením částky na podporu sportu přibližně o polovinu, což vyvolalo mezi sportovními kluby a částí veřejnosti vlnu kritiky. Rozpočet se bude projednávat jako jeden z posledních bodů.

Projednávat se bude i několik prodejů pozemků, zřizovací listina Centra sociálních a zdravotních služeb, žádosti několika sportovních klubů o půjčku nebo návrh na odpis dlužného poplatku z prodlení z tzv. „penálových prázdnin“.

Tip redakce: Pokud nechcete, aby vám unikly aktuální informace, staňte se fanoušky naší stránky na Facebooku a budete 24 hodin denně v obraze.
zdroj: pribram.cz
autor: MJByli jsme přítomni a on-line

Vítejte při online přenosu ze zasedání městského zastupitelstva. Záznam připravuje zpravodajský portál pribram.cz.

Přepis vzniká v průběhu schůze, neobsahuje tedy doslovná vyjádření zastupitelů nebo občanů, ale jen parafráze. Upozorňujeme čtenáře, že jednání není reprodukováno zcela přesně a záznam tedy může obsahovat jazykové i významové nedokonalosti.

Příjemné sledování. MJ

23. 02. 2015 (15:52:56)  

Jednání bylo právě zahájeno. Přítomna je 1. místopředsedkyně Poslenecké sněmovny Jaroslava Jermanová (ANO). Přítomna naopak není paní Říhová, pánové Řihák a Svoboda, kteří jsou na krajském zastupitelstvu. Chybí také zastupitel Molnár. 

23. 02. 2015 (16:07:27)  

Bod 1. b. Schválení programu.

 
Vařeka: Navrhuji stažení bodu 2 a 3 (penálové prázdniny). Bod nás neustále něčím překvapuje, ale zdědili jsme ho. Jedná se o citlivý materiál. Řešení tohoto bodu nemá žádné dobré řešení, protože pokud by rada města doporučila bod k odsouhlasení, mohla by ohrozit zastupitele, kteří by se rozhodli špatně a mohli by být povolání k zodpovědnosti. Pokud by ho nedoporučila, mohla by naopak ohrozit účastníky "penálových prázdnin". 
 
Kareš: Myslím, že bychom nikoho nepřivedli do potíží. Jaké jsou ty další skutečnosti?
 
Vařeka: Ne všichni dlužníci, kteří jsou uvedeni na seznamu, si to zaslouží. Nesplnili podmínky prázdnin. Provedeme analýzu a předložíme příště. 
 
Stříbrnský: Chtěl jsem odpovědět jako vy. Je třeba provést analýzu. 
 
Body byly staženy.
 
Mráz: U bodu 5. jsem v obchodním vztahu s jedním z účastníků. Zdržím se hlasování. 
 
Program byl schválen i s odsouhlasenými změnami.

23. 02. 2015 (16:13:11)  

Bod 1. c. Informace rady města.

 
Vařeka: Ve dnech 27. a 28. března se uskuteční konference ohledně budoucnosti Brd. Další informací je jmenování bakaláře Strakuly do pozice dočasného vedoucího pečovatelské péče. Jsem o jeho manažerských schopnostech osobně přesvědčen. Bude vyhlášeno výběrové řízení na ředitele Centra sociálních a zdravotních služeb a vedoucí jednotlivých středisek. 
 
Vodičková (velitelka MP) -  Máme nové pozice asistenty prevence kriminality. Dnes jsem si dovedla přivést prvního nového spolupracovníka. 95% jeho platu bude přispívat úřad práce. Budeme mít celkem 4 pracovní místa. Dohromady bude 6 pracovníků prevence kriminality na území města. Asistenti budou u škol, na ubytovnách a na úřadech, kde mohou vznikat problémy. 
 
Kareš: Chtěl bych poděkovat paní velitelce. O tomto námětu jsem hovořil již před rokem. Dále mě zajímá bližší vzdělání pana Strakuly.
 
Vařeka: Nechme to na bod různé.

23. 02. 2015 (16:21:40)  

Bod č. 4. Žádost o prodej pozemku p. č. st. 673 v k. ú. Březové Hory

 
Zastupitelstvo bez diskuze schvaluje.

23. 02. 2015 (16:23:00)  

Bod č. 5. Žádost o prodej části pozemku p. č. 183/2 o výměře cca 80 m2 v k. ú. Březové Hory; 2) Žádost o prodej pozemku p. č. 183/2 v k. ú. Březové Hory

 
Rada města nedoporučuje schválit tento prodej. 
 
Kyselák: Co je důvodem toho negativního postoje? A proč to žadatelé chtějí?
 
Volný: O tom rozhodla rada města, to není otázka na mě. Pokud mám odhadnout, tak prodejem pozemku by bylo nemožné v budoucnu spojit některé místní ulice. Nachází se tam veřejně přístupná komunikace. 
 
Kareš: Pozemek je přehrazený, takže jsme v situaci, kterou často řešíme. Někdo si připlotil část pozemku. Měli bychom požadovat nájemné a nebo, aby ten, kdo okupuje náš pozemek, ho opustil. 
 
Pikrt: Navrhuji usnesení, že zastupitelstvo neschvaluje prodej pozemku.
 
Na jednání dorazil Josef Řihák.
 
Zastupitelé neschválili prodej pozemků. 

23. 02. 2015 (16:28:46)  

Bod č. 6. Výkup pozemku p. č. 716/1 v k. ú. Příbram

 
Rada doporučuje.
 
Vařeka: Navrhuji hlasovat záměr výkupu pozemku. Pouze záměr proto, protože v rozpočtu s tímto výdajem nepočítáme. O té relativně vysoké ceně (1800 Kč/metr) bychom rádi vyjednávali.
 
Kareš: Je tam ta kotelna funkční?
 
Šedivý: Tam prochází jedna trubka, ale musí tam být a s tím věcným břemenem se musí počítat. Je tam pouze deskový výměník.
 
Zastupitelstvo schválilo záměr výkupu. 

23. 02. 2015 (16:32:41)  

Bod č. ​7. Revokace usnesení zastupitelstva města č. 85/2014 ze dne 15. 12. 2014 a přijetí nového usnesení 

 
Rada města doporučuje. Jedno usnesení se má revokovat a další naprosto stejné se má přijmout. Je to proto, že když zastupitelstvo schvalovalo v prosinci usnesení, ve smlouvě nebylo uvedeno, že na pozemku váznou práva třetích osob. 
 
Zastupitelstvo revokovalo usnesení a přijalo nové.

23. 02. 2015 (16:36:14)  

Bod č. 8. Výkup pozemků p. č. 716/2 a p. č. 710/11 v k. ú. Příbram

 
Obdobný případ jako jeden z předchozích. 
 
Vařeka: Je to obdobný případ jako bod 6. takže opět navrhuji odsouhlasit záměr výkupu pozemků.
 
Záměr odsouhlasilo i zastupitelstvo. 

23. 02. 2015 (16:38:01)  

Bod č. 9. Odstoupení od žádosti o prodej pozemku v majetku města Příbram

 
Rada doporučuje. 
 
Humlová: Domnívám se, že je zbytečné revokovat usnesení, stačí vzít na vědomí odstoupení od kupní smlouvy. 
 
Volný: Usnesení se revokují z praktických důvodů. Kdyby někdo požádal v budoucnu o prodej, stejně bychom museli revokovat. 
 
Kyselák: Domnívám se, že právně by mělo být správně, že město Příbram akceptuje odstoupení.
 
Zastupitelstvo schválilo revokaci.

23. 02. 2015 (16:40:52)  

Bod č. 10. Zřizovací listina pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních a zdravotních služeb Příbram

 
Humlová: Když jsme před měsícem projednávali zřízení centra, řekla jsem, že mě děsí ta rychlost a ptala jsem se, co schvalujeme. Měli jsme 3 rozdílné materiály - záměr, realizační usnesení a koncept. Bylo řečeno, že schvalujeme záměr. Ve středu minulý týden tomu přibyl další termín - technikalie. Nejedná se o synonyma a jak se žonglersky přehazují termíny je zmatečné. V první chvíli jsem ani listinu nechtěla příliš studovat. Formálně má všechny náležitosti, ale zjistila jsem, že ačkoliv je tam použito ičo pečovatelské služby, vzniká nová organizace a to není možné. Pokud má být sloučena další organizace, tak se musí provést změna, nebo dodatek ke zřizovací listině pečovatelské služby. Vzniká nám tedy nová organizace a ty dvě zaniknou. Takto to ruší obě dvě organizace. To je zásadní právní rozpor, který je v tom předloženém materiálu. Práce kvapná málo platná. Udělal se právní paskvil. Proto navrhuji, aby tato listina byla zamítnuta a nebylo to schváleno, hrozí obrovský právní problém.
 
Vařeka: K této listině se vyjádřili 4 právníci, vedoucí odborů, byl projednán na kraji a nikdo v tom problém nevidí. 
 
Volný: Musíme rozlišovat jakou fúzí ta organizace vzniká. To co říká paní Humlová je u fúze splynutím, ale toto je fúze sloučením. 
 
Humlová: Nesouhlasím, ve zřizovací listině je to jinak. Je tu v tom dost právní zmatek. Já si to hned taky neuvědomila. 
 
Volný: Já v tom žádný problém nevidí. Pokud ani 4 další právníci, tak to může být otázka právních názorů. 
 
Humlová: Jen upozorňuji na problém. Já bych to pak řešit nechtěla.
 
Brožíková: Tady máme přesně danou formu a to sloučení. Pokud by se jednalo o splynutí, pak by se dvě rušili a vznikala nová, ale tady zůstává ičo a připojuje se další organizace. 
 
Kyselák: Pan Volný a paní kolegyně Brožíková mají naprostou pravdu, ztrácíme čas. 
 
Šedivý: Možná tam mate ten termín, že organizace vzniká toho a toho dne, ale pokud by tam bylo, že dojde k fúzi, bylo by to asi v pořádku. Ale je to věc výkladu práva. 
 
Kareš: Dávám návrh na přerušení jednání o tomto bodu a odložili to na další zastupitelstvo. My připravujeme organizaci na to, aby suplovala služby organizací, které se tady věnují podobným problémům. Ale nikdo s nimi nekomunikuje. Nemáme zajištěné financování, musíme se spolehnout na náš rozpočet. Všichni víme, že ekonomická situace města není dobrá. Chybí mi plán na příští roky a ekonomická bilance. Služby, které chceme zajišťovat, musíme přednést kraji, který ji zapracuje do svých materiálů, který dále jedná s ministerstvem. Nikde není psáno, že náš plán bude akceptovat kraj a posléze ministerstvo. Byl by to skvělý záměr, ale nemohu ho akceptovat v této podobě. 
 
Vařeka: Kdybych měl reagovat na každý nesmysl, který jste řekl, tak bych musel reagovat na každou vaší větu.
 
Ženíšková: Zmotal jste naprosto všechno dohromady. V tuto chvíli chceme jenom přeregistrovat azylový dům pod pečovatelskou službu. Městské jesle přejdou pod ičo pečovatelské služby, nic jiného netvoříme. Připravuje se spousta projektů, ale nebudeme nic rozšiřovat, pokud nebudou prostředky. 
 
Humlová: Zjišťovala jsem si, kdo u nás poskytuje sociální služby. Nikdo nám dodnes nebyl schopen říct, jak se vznik centra projeví na těchto činnostech. Nevím o co jste požádali na kraji. Předmět činnosti centra je naprogramovaný na všechno. Nevíme, jaká je potřeba služeb nyní a jaká je výhledová. Tyto námitky jsou zcela oprávněné.
 
Ženíšková: My pouze přeregistrováváme na kraji azylový dům a odborné poradenství. Nic jiného zatím nevytváříme. Na předjednání byste se dozvěděla, že probíhá plány pod Úřadem vlády. Do všech skupin jsou zařazeny i ty neziskové organizace. Oni sami dávají podněty, co by potřebovali a jak by chtěly rozšířit péči. Nyní ale řešíme naše organizace.
 
Vařeka: Vy jste z předjednání odešla rozčílená, paní Humlová, protože tam nebyli zástupci cizích organizací. Nevím, proč by se toho měli účastnit, když žádnou službu nepřidáváme.
 
Řihák: Omlouvám se za zpoždění. Na kraji jsme projednávali právě finance do sociálních služeb. Pan starosta řekl, že kraj souhlasil. To, co si tu uděláme, je jen naše záležitost. Kraj dnes rozděloval miliony korun a i pro město Příbram. Musíme být zaregistrování v koncepci kraje, platíme si služby sami. Návrhy musíme dát myslím do června letošního roku. Kraj ale bude rozdělovat stále stejné peníze. My jsme proti vytváření centra a argumenty jsme už pronesli. Zastupitelé komunistické strany navrhli, aby byli pozváni i ředitelé příspěvkových organizací. Co se týká Úřadu vlády, budeme o tom ještě diskutovat. V komunitním plánu o žádném centru není řeč. 
 
Kareš: Chybí mi rozvaha v jaké rozsahu budeme zajišťovat ty budoucí služby a jaké je poptávka po těchto službách. Projekt je nepřipravený. Všechny ty instituce by měly být na jednání. Souhlasím se záměrem, ale až po projednání se všemi. 
 
Vařeka: Pane Řiháku, to usnesení na toto téma vypadalo jinak. Jednalo se o vedoucí příspěvkových organizací, tím byly míněny ty naše a ne ty, kterých se to nyní netýká. Stavíme základy, uvidíme, jaké služby se dále budou přidávat. Točíme se dokola. To je jak na dvorečku.
 
Ženíšková: Poradna města Příbram se nyní věnuje velkému množství klientů. Ta spolupracuje s dalšími organizacemi.
 
Kyselák: Pan Řihák řekl, že organizace nebude k ničemu dobrému. Naposled jsme si řekli, že schvalujeme záměr, protože cítíme, že organizace bude přínosem ekonomicky i v kvalitě služeb. Nevěřím, že by vedení města chtělo tyto služby potopit. To, co uvádíte, jsou už detaily. Počkejme, jak to bude fungovat. Ono to nebude fungovat hůř, než to funguje teď. Vy strašíte dopředu a blokujete. Říkali jste, že budete konstruktivní opozice, toto je blokace toho, co má jít dopředu, pane Kareši. 
 
Humlová: Právě záměr je první nápad, po kterém by měly následovat nějaké analýzy. Byl tu záměr zajišťovat MHD prostřednictvím trolejbusů. Pak se začal námět pitvat, přišlo se na to, že v příbramském terénu by to fungovat nemohlo. 
 
Dvořák: Trolejbusy jsou do extra kopcovitých terénů. Tady teď chceme jenom dělat činnosti, které dělají organizace, které máme. Pokud je tu volání po ekonomických rozvahách, podívejte se do loňských rozpočtů, kolik spotřebovala pečovatelská služba a jesle. Pokud prostředky nebudou, nic dalšího se rozšiřovat nebude.
 
Kareš: Vám, pane Vařeko, vyhovuje, že nevíte, co ta organizace bude dále dělat, ale mě to zajímá. Pane Kyseláku, jsem smutný z toho, co říkáte. Tak mi řekněte, co bude ta organizace dělat příští rok, kolik bude obsluhovat lidí a kdo to bude platit.
 
Kyseláku: Minimálně stejně jako nyní. Samozřejmě, že všechno hned nemůžeme. 
 
Kareš: Pane Kyseláku, kolik - 100 tisíc, 200 tisíc? Vám stačí obecná čísla, ale já chci víc. Nebudeme suplovat služby charity, nebo Bedny?
 
Vařeka: Zase meleme do kola to samé. Je to na nás, politické vůli a ekonomických možnostech. Vy jste jako malé dítě před zmrzlinovým stánkem a říkáte "Já chci, já chci, já chci".
 
Šedivý: Nevím, jestli mám vůbec diskutovat. Je to katastrofální. Došel jsem k závěru, že slučujeme neslučitelné. Ono argumentovat, že to jinde funguje...funguje to hůř, nebo lépe? My vlastně tedy nebudeme dělat nic nového. Obdivuji pana Kyseláka, že je takový optimista. Nikdo tu nepodal seriozní analýzu. Hlavně tu ekonomickou. Dáváme bianco šek a nevíme, co z toho bude. Já si myslím, že to tak nespěchá. Proč to neschvalujeme třeba až v březnu. Je to lámání hole nad tím, co se tady dělalo. Pořád se mluví, že se to tady bude dělat lépe, ale já s tím nesouhlasím. 
 
Pikrt: Byl jsem na předjednání situace. Skutečně se staví základ něčeho nového. Myslím, že mohou existovat oba stavy, ale věřím, že to, co vznikne může mít v budoucnosti širší záběr. Co se týká ekonomické analýzy, tak je to i můj požadavek. Ale je to důležité, až budeme centrum zřizovat a věřím, že se na tom pracuje a bude to předloženo.
 
Šedivý: Já asi špatně slyšel. Pokud nyní zvedneme ruku pro zřizovací listinu, tak to zřizujeme. 
 
Řihák: Také si myslím, že nyní hlasujeme o zřízení nové organizace. Nepodsouvejte nám to, že něco chceme bortit. Jsme připraveni poskytnout pomoc, ale máme prostě problém s podpořením tohoto návrhu. Jednání zatím probíhá kultivovaně. 
 
Svoboda: Na kraji mi říkali, že takto je to neplatné. Nejsem právník, ale takto jsem dnes ty informace získal na několika místech. Mám obavy, aby nebyl nějaký právní malér. Jinak bych centrum podpořil. 
 
Vařeka: Děkuji za příspěvek, ale přesně tento problém jsme už probírali, ale myslím, že jsme ho už překonali.
 
Molnár: Myslím, že vůle podpořit centrum tady je, ale potřebujeme další informace. Říkal jste, že jsme jako malé děti a říkáme chceme, chceme, chceme, tak vy jste ty rodiče, co říkají nedáme, nedáme, nedáme.
 
Dvořák: Ono tam možná není šťastné to slovíčko "vzniká", jak říkal pan Šedivý. Nová organizace má vykonávat to, co ty současné. 
 
Šedivý: Navrhuji přestávku. Já ten problém nepřekonal, nevím jak vy. 
 
Vařeka: Přestávka 15 minut.

23. 02. 2015 (17:35:34)  

Po přestávce pokračuje projednání bodu č. 10.

 
Dvořák: Radili jsme se a dali jsme na to, co padlo v rozpravě a dávám pozměňovací návrh, aby v odstavci bylo slovo "fúzuje" (a další drobné úpravy jednoho odstavce). 
 
Řihák: Já si nestačil udělat poznámky. Je to tak důležité, že bychom to neměli hlasovat takto. Dávám návrh na odročení na příští zastupitelstvo. 
 
Dvořák: My jsme se radili i s právníky a shodli jsme se, že jak to bylo, to bylo průchodné, ale snažili jsme se vyjít vstříc, aby to neznělo, že to doposud bylo špatně.
 
Šedivý: Osobně se domnívám, že můj návrh na přestávku byl správný. Bylo by nejlepší to probrat s lidmi, kteří dělají zápisy. V textu nalézám další chybu. 
 
Volný cituje část zákoníku a vysvětluje situaci ze svého pohledu. 
 
Kyselák: Nenahrazujme rejstříkový soud. Diskutujme o tom, jestli ano. Pokud bude chyba, tak nás upozorní a je to vyřešené. Diskuze je k ničemu. 
 
Nejprve se hlasuje o návrhu Řiháka - odročení projednávání zřizovací listiny na příští zasedání zastupitelstva. Nepřijato.
 
Návrh od Dvořáka již přijatý byl.

23. 02. 2015 (18:14:12)  

Bod č. 11. Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci mezi Odborem pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR a městem Příbram

 
Zástupce Úřadu vlády: Tento dokument je takovým schválením naší činnosti v Příbrami. Oproti minulým letům můžeme pomoci s čerpáním dotací z EU. 
 
Danda: Když si najdeme článek 7, tak ten čtvrtý odstavec - píše se tu o městě Ostravě. 
 
Zástupce Úřadu vlády: Jde o překlep, působíme i tam. 
 
Řihák: Tady je napsáno, že budeme informováni. Jak často budeme informováni jako zastupitelé? Nemáme zástupce ve všech komisích. Taky se tu píše o vyčlenění pracovní síly na poloviční úvazek. 
 
Ženíšková: Komise dávno probíhají. Jinak v tuto chvíli probíhá výběrové řízení na tuto pozici.
 
Zastupitelstvo schválilo memorandum o spolupráci. 

23. 02. 2015 (18:24:39)  

Bod č. 12. Žádost Cykloklubu Příbram, o. s., o poskytnutí bezúročné zápůjčky

 
Klub žádá o zápůjčku 560 tisíc na období leden až březen tohoto roku. Klub si půjčoval i v minulosti, datum splatnosti byl dvakrát posunut a ani tak nebyla zápůjčka zcela uhrazena. Klub následně chtěl prominout 100 tisíc, což zastupitelstvo neschválilo.
 
Švenda: Důvody žádosti už podle mého pominuly. Je tu zástupce?
 
pan Hušek z CK Příbram: Jedná se o odlišnou půjčku. Jedná se o složení kauce u českého svazu cyklistiky. Tyto peníze nebudou utraceny za žádné odměny, ale pouze složeny svazu a po 15 měsících znovu vráceny na městský účet. 
 
Větrovský: Tak pominuly důvody, nebo ne?
 
Švenda: Vzpomínám si na jednání s panem Wimmerem, který řikal, že už je to hotové.
 
Hušek: Jednali jsme se sponzorem. Peníze měly být, ale nejsou. Jako jediní v Evropě máme výjimku a posunutý termín pro složení peněz.
 
Řihák: Když jsme půjčovali peníze klubům, tak jsme je půjčovali, protože byly v problematických situacích. To prodloužení půjčky bylo vždycky se souhlasem zastupitelstva. Z 23 zastupitelů bylo 23 pro prodloužení. U dalšího prodloužení to bylo 20 zastupitelů. Cykloklub splatil. Myslím, že bychom měli vyjít vstříc.
 
Stříbrnský: Žádám o 5 minut přestávku. 

23. 02. 2015 (18:32:03)  

Pokračuje projednávání bodu č. 12.

 
Větrovský: Co se stane, když nepodpoříme tu půjčku?
 
Zástupce CK Příbram: Je to jedinečná příležitost reprezentovat město i na evropské úrovni. Pokud půjčka nebude, nebudeme moci pokračovat.
 
Kyselák: Jak mám chápat, že se nebude dále pokračovat? Sponzoruje vás i někdo jiný kromě města?
 
Zástupce CK Příbram: Ten projekt Kontinentální liga ani nevznikne, licence je zaplacená, ale musíme zaplatit tuto kauci. Rozpočet klubu je našponovaný a toto bez města nepřipadá v úvahu. 
 
Kyselák: A je možné, aby za sebe platili závodníci?
 
Zástupce CK Příbram: Je to 6 tisíc korun. 
 
Větrovský: Toto je poslední krok? Kolik stojí licence?
 
Zástupce CK Příbram: Je to 160 tisíc, které jsou zaplacené. Přijdeme o ně, jestli k té půjčce nedojde.
 
Kareš: Vím, že dodržujete reklamu, máte loga města. Za klubem stojí hodně práce s mládeží a vynikající výsledky. Tady je minimalizované i riziko, že by se peníze čerpaly na něco jiného a navíc se nám vrátí. My se přikláníme k tomu, že půjčku podpoříme. 
 
Dvořák: Předem říkám, že jsem velký cyklista. Vy jste dali 160 tisíc a šli jste do toho. Jak jste měli zajištěno, že se vám to podaří a o peníze nepřijdete? Vy vidíte nemožné, aby tu kauci dali lidé ze svého?
 
Zástupce CK Příbram: Přislíbil nám to náš generální sponzor. S městem jsme měli dobré zkušenosti a vždycky nám vyšlo vstříc. To je taková částka, že zřejmě ne. Pokud bych měl na účtě 560 tisíc, tak je tam vložím, ale nemám je já ani ředitel.
 
Dvořák: Naše město má na účtě mínus 3 miliony, abyste věděl, kde žádáte.
 
Větrovský: Jsem jednoznačně pro podpořit. CK Příbram se rozhodl jet kontinentální pohár, sehnal peníze na registraci. Pokud jim nepomůžeme o peníze přijdou. Měli i partnera, který to měl zaplatit a bohužel to nevyšlo. Teď nás žádají o to, aby o peníze nepřišli. Pane Dvořáku, oni neříkají dejte nám, oni říkají půjčte. Já to podpořím.
 
Kyselák: Je to 560 tisíc, ještě úroky...to máme dalších pár tisíc k tomu, to je 600 tisíc. Takovýto dar je velký frajerství, budu proti, je to vyhazování peněz. 
 
Molnár: Já to jednoznačně podpořím.
 
Vařeka: Nabízím jiný pohled. S příchodem nového občanského zákoníku se zodpovědnost zvýšila. Pokud tuto zápůjčku nedostaneme zpátky a hlasovalo by 15 zastupitelů, tak je to 37 tisíc pro každého. Zápůjčka není ničím jištěna. Vy byste půjčili ze svých peněz? Z vaší peněženky, nemyslím, že byste to dali.
 
Dvořák: Pan starosta to řekl trefně. Měli bychom se chovat jako kdybychom to dávali ze svého. Mám cyklistiku rád a vaši činnost chci podporovat. 
 
Stříbrnský: Žádám dalších 10 minut přestávku.

23. 02. 2015 (18:56:08)  

Pokračuje se projednáváním bodu č. 12.

 
Kareš: Třeba turnaj v malé kopané by se mohl škrtnou, je tu občerstvení za 80 tisíc korun. Další peníze se dají ušetřit na Městské realitní kanceláři. Dále revize za kašny za 300 tisíc. To je námět, kde sehnat peníze pro cyklisty.
 
Stříbrnský: Dávám návrh na stažení tohoto bodu. Myslím, že by rada města měla zpracovat návrh řešení, který bude přijatelný pro město. Chtěl bych udělat závazek, že pokud by se na příštím zastupitelstvu města nepodařilo sehnat peníze, dám 37 tisíc ze svého.
 
Kareš: Já se připijím.
 
Vařeka: No vidíte, my to dáme dohromady. Já se také přidám, tak už jsme tři.
 
Stefanidesová: Rada města odsouhlasila 400 tisíc na Humor fest a my tady nevíme, jestli podpoříme takto významnou sportovní akci.
 
Vařeka: Vy víte něco o tom festivalu, který se chystá?
 
Stefanidesová: Nevím nic.
 
Vařeka: Aha, tak vy nic nevíte.
 
Kyselák: Do kdy je třeba dát peníze? A kolik máte dětí?
 
Zástupce CK Příbram: Do konce března. A dětí máme 22 a 10 dospělých.
 
Větrovský: Pane Stříbrnský, podporuji vás a chválím za iniciativu. A také se připojuji.
 
Rotter: Podpořím pana Stříbrnského. 
 
Švenda: Také se připojím.
 
Vařeka: Kdo je tedy ochoten půjčit cykloklubu? Pozor, peníze jsou nezajištěné.
 
Humlová: Já si to nyní nedovedu představit.
 
S podporou se hlásí zhruba větší polovina zastupitelů.
 
Zastupitelé stahují bod z programu...jednohlasně.

23. 02. 2015 (19:14:40)  

Bod č. 13. Žádost Volejbalového klubu Příbram, o. s., o poskytnutí bezúročné zápůjčky

 
Zápůjčka ve výši 1 milion korun.
 
Vařeka: Dostali jsme návrh klubu o stažení bodu.
 
Bod je stažen z jednání. 

23. 02. 2015 (19:16:07)  

Bod č. 14. Žádost SK SPARTAK Příbram, o. s., o poskytnutí bezúročné zápůjčky

 
Spartak žádá 200 tisíc na provozní náklady na počátek roku. Rada města nedoporučuje. 
 
Kyselák: Co jsou ty náklady na začátek roku?
 
Větrovský: Je tu někdo ze Spartaku?
 
Vařeka: Pan Králíček se omlouval. Dávám návrh, že zastupitelstvo neschvaluje bezúročnou půjčku.
 
Zastupitelstvo půjčku neschválilo.
 

23. 02. 2015 (19:19:02)  

Bod č. 15. Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o povoleném přečerpání zůstatku na běžném účtu č. 951/14/LCD
 
Rada města tento návrh doporučuje. 
 
Dvořák: Není v silách města tento úvěr splatit jinak. Je to jediná možnost.
 
Šedivý: Nerozuměl jsem tomu, co říkal pan Dvořák. 
 
Dvořák: Vedoucí odboru říkala, že peníze byly použity na financování toho, kde nedoběhly dotace. Ono peníze jsou anonymní. Je pravda, že nám nedoběhly nějaké příjmy z dotací. Peníze byly použity na akutní výdaje. Nechci to tady pitvat, to bude v rozpočtu. 
 
Šedivý: Teď už tomu rozumím. 
 
Zastupitelstvo schválilo uzavření dodatku. 

23. 02. 2015 (19:24:14)  

Bod č. 16. Návrh rozpočtu města Příbram na rok 2015 

 
Dvořák: Rozpočet respektuje organizační schéma úřadu jak momentálně platí. Po reorganizaci budou provedeny rozpočtové změny. Nedošlo ke skoku, snažili jsme se navázat. Jediná oblast jsou dotace do sportu, které se zmenšují asi o jednu třetinu. Jiná čísla jsou nepravdivá. Nedochází ani ke změnám v sociálním odboru. Optické navýšení o 6 milionu korun spočívá v tom, že v roce 2014 tekly dotace přímo do rozpočtu pečovatelské služby. Dotace nyní potečou do příjmů a výdajů města. Na první pohled to vypadá, že se zvětšují výdaje, ale neni to tak. (Dvořák nyní prezentuje několik tabulek). Dalších peníze jsou povinné zvýšení mezd od 3,5 procenta. Dále se mediálně propírala kultura. Říkalo se, že sportu se ubere a kultuře přidá. Organizace jako divadlo, galerie a knihovna jsou organizace města a my jsme za ně zodpovědní. Na rozdíl od situace, kdy dáme příspěvky někomu jinému. A ty 3 miliony jsou opět jen optický klam. Je to dáno opět plynutím dotací a povinné navýšení mezd, které dohromady dělá přes 10 milionů korun v celém rozpočtu. Zůstatek peněz na účtu je poprvé za poslední roky v mínusu, je to mínus 3 a půl milionů. V roce 2010 jsme měli 119 milionů na účtech. Domnívám se, že se jednalo i akci, kdy se rozprodávaly nebytové prostory. žijeme z ruky do huby. Dále tu máme úvěr, který musíme splácet. Já se v prvé řadě cítím být zastupitelem a mám odpovědnost za město a ne za jiné organizace. Nepomáháme si rozprodejem majetku. Máme v rozpočtu pouze 500 tisíc za drobné prodeje pozemků. Uvažovali jsme o prodej chaty Granit, ale tuto myšlenku jsme opustili. (nyní je prezentován přehled podpory sportovních klubů za loňský rok). Co se týká sportu, máme rozpočtovány nějaké akce mimo tyto granty. Pokud dnes neschválíme rozpočet, prodloužíme trvání provizoria, nemůžeme skoro nic. Byl bych rád, kdyby každý zastupitel, který bude říkat, kde přidat, řekl i kde ubrat. S kolegou Karešem jsme vedli diskuze a velice si vážím návrhů Šance pro Příbram. Návrhy vidím jako správné a byl bych rád, kdybychom na tom spolupracovali. Návrhy jsou prakticky proveditelné až v příštím rozpočtu. Doufám, že zastupitelé, kteří mají střet zájmů se k němu přihlásí. 
 
Větrovský: Než začnu reagovat, tak chci jako vždy vyzvat pana Volného, jestli jsem již nyní ve střetu zájmu, když se nehlasuje přímo o penězích pro 1. FK. 
 
Volný: Nejsem doktor, ale inženýr. Můžete to prohlásit už nyní, hlasování vám nikdo nebrání. 
 
Větrovský: Pracuji ve společnosti 1: FK Příbram a tímto považuji povinnost za splněnou a jdu pokračovat. Jsem rád, že sledujete můj Facebook, protože každý sledující je dobrý. Určitě jste viděl, že jsem články nepsal já. Sdílím, co mi přijde zajímavé. To, co kulhá, je hlavně ta tabulka, kterou jste prezentoval. V minulém roce se dělilo 25 milionů. Dělilo se 13 milionů z loterií, takže opravdu jde o půlku. to, že se z peněz z loterie vrátilo 40% zpátky do rozpočtu na opravdu sportovních zařízení. Nesrovnávejte roky 2010 a 2014, je potřeba si říct, že v roce 2010 to bylo naposled, co mohli společnosti dávat peníze z hazardu přímo klubům. Až rok poté se to začalo přerozdělovat přes město s doporučením, že peníze mají jít do sportu. byl bych ale rád, kdyby to bylo jenom 30%. Další bod je akciová společnost. Zval jsem vás a mohli jste přijít. Nabízel jsem vám i místo místopředsedy v radě. Oni mají na registračce a.s., protože to jsou stanovy fotbalové asociace. My bychom jinak byli rádi občanské sdružení, ale v první lize musíte být akciová společnost jinak nedostanete ligovou licenci. Hokej se z kategorie vyndal protože, hokej hraje krajský přebor a to neni úplně vrcholový sport. Za nás se hokejisté měli nejlíp, jak se měli. Pak by se do kategorie chtěl dostat i například Spartak. Na spoustu věcí, které jste zmínil, existuje logické vysvětlení. Mrzí mě, že se to všechno otočí. 
 
Dvořák: Vnímá to z vaší strany velice pozitivně. Nebyl to ale váš Facebook, to vás zklamu. Co se týká hokeje, bral jsem to jako konstatování. 
 
Vařeka: Já se to dočetl i na isport.cz. Píšete o tom, že přidáváme 3 miliony kultuře. Byl jste na předjednání, takže snad víte jak to je a je to podle mě trošku demagogické.
 
Větrovský: Říkal jsem, že sdílím to, co píše někdo jiný. Já nejsem redaktorem deníku Sport. 
 
Rotter: Padl návrh na změnu od paní Humlové. Šlo o přesun 200 tisíc z podpory církvím do dětských sportovních organizací. Finanční výbor doporučuje rozpočet schválit. Pokud jsme 3 miliony v mínusu, tak je to strašná věc, pokud jsme 4 roky zpátky byly 120 milionů v plusu. Udělalo se spoustu oprav, ale já za investice považuji něco, co i vydělá peníze. Rád bych také rozdával, ale není z čeho.
 
Brožíková: Jen krátká otázka na pana Dvořáka. Navýšení mezd nás bude stát 10 milionů? Kolik financí přijde jako příspěvek na státní správu?
 
Dvořák: Je to asi 40 tisíc korun. 
 
Cikler: Budu reagovat na ten úbytek na účtech. Ten trend je jednoznačně negativní. Pokud se neudělá nějaký zásadní zásah, tak se z toho jen tak nevyhrabeme. V březnu 2016 budeme nuceni splácet kontokorentní úvěr. Vím, že město si nechávalo zpracovávat rating od Moody. Vždy bylo uvedeno, že problémem je nízká likvidita. Nic se s tím dále nedělalo. Kontokorent jako takový je jen na to, aby překryl nějaké výkyvy. Myslím, že v této situaci budeme stát před tím vzít si nějaký střednědobý úvěr, který nám s tím pomůže. Město má velice malou zadluženost, ale i likviditu. Já bych se přimlouval, abychom 200 tisíc těm církvím nechali. 
 
Švenda: Chtěl bych Petrovi Větrovskému poskytnout tabulku. Z hazardu se rozdělilo klubům jen 7,2 milionů. Takže ta částka byla 20 milionů. 
 
Dvořák: Musíme se zamyslet nad tím, co s tím, když jsme v mínusu. Střednědobý úvěr je jedna z variant. 200 tisíc na církve - připomněl bych, že původně býval v rozpočtu milion. Vidíte ten trend. Peníze by byly investovány tak, aby se opravovaly nějaké památky, aby to bylo přínosné i pro tvář města. 
 
Vařeka: Kontokorent nemá sloužit takto, ale město vyjednalo vynikající podmínky, takže je možné ho využívat i takto.
 
Větrovské. Pane Švendo, to já říkal. Vy nemluvíte o 30% částce z hazardu, která zůstala městu. Na předjednání rozpočtu jsem byl, ale mám prostě jiný názor. Mrzí mě, že to berete jako demagogii. Chtěl bych taky ukázat tabulku. Já vím, že kluby nemusí dostat ani korunu. Ale ti, co vedou ty kluby, to taky dělat nemusí. Některé to možná dělat přestanou a sport v Příbrami vymizí. Navrhuji navýšení dotací do sportu o 2,9 milionů. Peníze by byly z divadla, galerie, knihovny a kulturního grantu. Nejsem kulturní nadšenec, ale není to invektiva proti minulému roku. Jsou to částky z minulého roku a věřím, že zmírní trápení sportovních klubů.
 
Dvořák: My jsme mluvili o částkách, které šli cizím organizacím, tedy ne SZM a oprav tělocvičen. Tam je těch 20,5 a plánuje se 13,,5 milionů. Navrhujete vzít peníze třeba knihovně, divadlu - tam bych podotkl, že divadlo čerpalo 20,8 milionů, k tomu dostalo grant ve výši 1,3 milionů, navíc musíme zvýšit mzdy o půl milionu. Když to sečtete + 1,3 milionů + povinné navýšení mezd jste přesně na 22,6, není tam vůbec nic navíc. Nezapomínejte na mzdy. Uvědomme si, že jsme především zastupitelé města Příbram a máme se starat o jeho organizace. 
 
Švenda: Asi jste se nedíval na přílohu č. 7. Knihovně navýšíme tolik, že to ani nepokryje povinné navýšení mezd. Ono například Svatohorská šalmaj, nebo příbramský Big band není přímo v rozpočtu, takže ta částka na granty je nyní vyšší. Zredukovali jsme mnoho věcí jako rozpočet na městské slavnosti a podobně. Ta redukce je významná. 
 
Vařeka: Celkový součet našich úvěrů je 49 milionů. S odřenýma ušima jsme prošli riskem, když jsme prodlužovali kontokorent. My jedeme šusem z kopce dolu a brzdíme jenom rozprodáváním majetku. Současnou likviditu si dovolim přirovnat k nádražnímu kiosku. Takto nezodpovědné chování se neslučuje s vizí trvale udržitelného rozvoje. Na prosincovém zastupitelstvu jste také hlasovali proti zvýšení poplatku za svoz komunálního odpadu, nyní tam proděláváme 2,5 milionů korun. Na tento rok je rozepsána řada investičních akcí, které jsou rozjety a které nemůžeme odříct. Ona míra získávání dotací se zde trochu odráží v míře úspěšnosti politika. Já si to nemyslím.Děláme to, na co jsou dotace a ne to, co je potřeba. Jsme otroci toho, co bylo nasmlouváno. Nejsme schopni splnit ani náš volební slib, nemůžeme navýšit peněz do sociální sféry, prostě nejsou peníze. Město by mohlo být bohatým městem, ale to bychom nesměli mít politiky, kteří kvůli svému jepičímu politickému životu rozprodali například byty. Za sebe říkám, že bychom rádi podporovali sport, ale nemáme na to.
 
Humlová: Církve jsou nyní nejštědřeji dotované instituce v tomto státě. Již třetí rok čerpají peníze z nadhodnocených restitucí a ještě letos mají plně hrazené mzdy na kněží státem. Bylo by dobré, aby i církev investovala ze svého. Padlo tady, že máme nezaplacené dotační tituly. Kolik to dělá? 
 
Dvořák: Co se týče církví, je to regulérní názor. Byla tady vůle, aby peníze šly ku prospěchu vzhledu města Příbrami. Co se týče dotací, je to kolem 20 milionů. 
 
Vařeka: Dotace církvi byla ponížena na 1/5.
 
Šedivý: Mnoho věcí padlo. Jsem rád, že ten rozpočet děláte tak, jak jsme ho dělávali my. I když se částky trochu mění, ale to je na politické zodpovědnosti. Co mě mrzí je, že z města děláte, že je strašně chudý. Už to tady padlo. 20 milionů jsme nedostali hned z dotací. To, že nastal problém u ulice 28. října, to je právnický problém. Když se to sečte, tak město v červených číslech nebude. Vadí mi, že pan Cikler zpochybňuje rating města. Zrovna u firmy Moody by to bylo špatné. Co se týče té likvidity, měli jsme jedinečnou možnost získat dotace na potřebné věci. možná někdo řekne, že jsme nemuseli dělat náměstí, ale to bylo naše politické rozhodnutí, protože si myslíme, že si to zasloužily. TGM mělo nezpevněnou plochu a bořilo se to. Z mého pohledu to bylo dobře. Co se divadla týče, tam nikdo neví, jaké dotace dostane, to platí i u pečovatelské služby. Pan starosta tady napadl věci, které schválilo minulé vedení, ale město je krásné a prosperující. Nemyslím, že bychom měli chodit se žebráckou holí. Věřím panu Dvořákovi, že správně odhadl daňové příjmy a že s tímto rozpočtem, který si odhlasujete bude vše splněno a na konci roku uvidíme. Ukáže se i pevnost koalice, takže já se zdržím hlasování. 
 
Dvořák: Mrzí mě, že nebudete hlasovat pro rozpočet. Měl jsem vás za radního, který byl zodpovědný. My rozhodně bohaté město nejsme. Máme slušně opravené silnice a zateplené budovy, ale zároveň musíme hlídat tu systémovou zdravost a to je ten dluh a nelikvidita města. Padlo tady, že nám doteče 20 milionů z dotací, což nepopírám. Chci pochválit, že staré úvěry byly velmi dobře udělané. 
 
Vařeka: Ano, můj projev byl politický, ale ona to politika je. Největší investice do města šli v roce minulém, který byl rokem voleb. Dluhy ukazují na určitý trend a o to tady jde. 
 
Kareš: Mám asi 50 poznámek, tak jsem zvědavý, jak tu budeme dlouho. Já se o věci zajímám a sděluji svůj názor. Vadí mi formulace o hlasování minulého zastupitelstva, já třeba nepodporoval rozprodeje majetku. Pro mě je nepřijatelná formulace "minulá léta byla špatná a my jsme převzali údaje z minulého rozpočtu" to přeci nejde. V některých kapitolách zůstalo všechno stejné. Byli jste zvolení v říjnu, je konec února a vy jste nestihli spoustu věcí. Co se týče církví, jsem proti přidělování, i proti 200 tisíc korunám. Připadá mi paradoxní, že říkáte řekněte nám náměty, proč jste neřekli, když jste začali dělat ten rozpočet? 
 
Vařeka: Vy jste nevěděl, že se dělá rozpočet?
 
Kareš: My si pronajímáme toalety, je na to určeno asi 900 tisíc korun. Jeden záchod stojí asi 35 tisíc. Poplatky Dubnu, platíme 1,4 milionu. To vás nezaujalo? Ukládá se na našem katastru, Dubno má třetinu skládky, kam se neukládá a my se s nimi dělíme, protože oni se pak mají dělit pro nás? To mi nepřijde dobré. O reklamních plochách už hovořit nebudu, protože je to bezvýznamné. Pronájmy nebytových prostor - to jste nezkontrolovali alespoň nějaké nájmy a nevalorizovali je? Co například tento barák? Co s ním bude? Budete podnikat s touto budovou? Zakomponovali jste peníze z FOMu? Příspěvkové organizace mohou být soběstačnější díky kvalitnějším službám. Minulá koalice dostala spoustu prostředků. Těším se na seznam nových dotací, které začnete zařizovat vy. 
 
Dvořák: Slízli jsme, že jsme nic moc nedělali, ale den má jenom 24 hodin a nevím, jestli bys během prosince a ledna dokázal zanalyzovat a prostudovat účetnictví a hospodaření příspěvkových organizací, tak já to nedokážu. Proto jsme vycházeli z minulých let a já se nedomnívám, že stará radnice dělala všechno špatně. Nemyslím, že by město mělo provozovat toi toiky. To není jen tak. Tu částku jsme seškrtali. U Dubna plácáš, Petře. Změnit smlouvy není jen tak. Jsou tam výpovědní lhůty. Sám si řekl, že si zastupitel nemůže dovolit hazard. Spoustu věcí nemůžeme promítnout dříve než do příštího rozpočtu. Co se týká smluv na nebytové prostory, budeme se tím zabývat. Město má spoustu volných prostor a jentak tu střelit, že navýšíme nájmy...to musí být s nějakou rozvahou. Nebylo to v mých možnostech. 
 
Vařeka: Smlouva s Dirtechem je do půlky roku 2016. Nejblíže to můžeme vypovědět v půlce roku. Co se týče zákonu o skládkování. Nevidím důvod zpochybňovat smlouvu s Dubnem. 

23. 02. 2015 (20:59:56)  

Pokračuje diskuze k rozpočtu.

 
Molnár: Dostáváme od kraje peníze za pronájem středních škol. Kde je ta částka nájmu? Je tu rezerva jeden milion korun, navrhuji snížit tuto částku o 600 tisíc a ty dát sportovním organizacím. 
 
Dvořák: U těch nájmů je to stejné jako u hazardu, je to příjem města, který slouží k neadresnému financování čehokoliv v rozpočtu města. Neznáme situaci škol, proto chceme ten milion nechat jako rezervu. Ta milionová rezerva je obecná. Půl milionu je rezerva místostarosty pro různé situace. 
 
Molnár: Ono se říkalo, že se neinvestovalo do školských zařízení, ale od roku 2011 se udělalo opravdu hodně věcí i vevnitř. 
 
Vařeka: Pokud je rezerva, je to dobře. Vzpomeňme, dnes jsme odsunuli dva nákupy pozemků za 660 tisíc.
 
Větrovský: Už to trochu upadlo v zapomnění, ale chci reagovat na vás, pane starosto. Je možné zveřejnit tabulku?
 
Vařeka: Je to možné. 
 
Hauser: Četl jsem v médiích několik příspěvků. Všechny vytýkaly nedostatek peněz a všechny poukazovaly na děti. Pan Řihák dokonce řekl, že si rada bere děti jako rukojmí. Sport je v médiích každý den. Je to tak dokonale vymyšlené, že není den, kdy bychom nebyli zahlceni vrcholovým sportem. Přijde mi nemorální se zaštiťovat dětmi. Když trenér vybírá děti do vyšších týmů, to je někdy děs. Pan Větrovský řekl, že nejsem kulturní nadšenec. Civilizaci přinesla kultura. Viděl jste kordon před divadlem? Tam vám nikdo nebude vypalovat auta a podobně. 
 
Větrovský: A viděl jste kordon před mládežnickým zápasem?
 
Hauser: Byl bych rád, kdyby do sportu šlo co nejdéle, speciálně do vrcholového. 
 
Král: Když to tady poslouchám, tak čísla nejsou povzbudivá.Čekám kdy přijde zase nějaká sbírka jako o cyklistů. Mám jednu zásadní věc. Velmi se mi nelíbí, jak se stále staví sport proti kultuře. Nejsem přívrženec ani jednoho. Baví mě koncerty, divadlo i fotbal. Dostat se v rámci 700 milionů rozpočtu do diskuzí o 200 tisících na církev svědčí o tom, že likvidita je opravdu velmi špatná.
 
Kyselák: Vedeme rozsáhlou diskuzi a pořád se bavíme o tom, jak rozdělovat to, co máme na hromádce. Pan Kareš jediný navrhl, zamysleme se nad záchoda, skládkou a tak dále. To je to důležitá, příjmová stránka věci. Ještě mě upoutal postoj pana Šedivého, že nebude souhlasit a přitom je to on, který město dostal do tohoto stavu. Předpokládám, že bude mít stejný postoj i pan Řihák. Vy chcete, aby byly problémy, to je konstruktivní opozice, jak má být.
 
Dvořák: Jen si chci jemně přihřát polívčičku. Souhlasím s Petrem Karešem, ale promítnout se to může až v příštím roce.
 
Cikler: Pane Králi, líbí se mi váš názor, že je třeba mít vyrovnané tělo i ducha. My jsme dbali o to, aby peníze šly především na mládež. To už bude na sportovní komisi. Vrcholový sport je opravdu velký byznys a měl by si vydělávat sám. Rating Moody se zpochybňuje možná trochu sám těmi dvěma stupni pro města, která byla hodnocena. 
 
Šedivý: Musím reagovat na pana Ciklera. My jsme ve vyšším ratingu. Města, která jsou na tom hůře si rating nenechají dělat, to trochu mate. Reagovat na sprosťárnu pana Kyseláka nebudu, to bychom tu byly dlouho. Byl jsem přesvědčen, že budu hlasovat pro rozpočet a pro ten jsem hlasoval i v opozici. Ale nikdo nemluvil o šíleném dluhu, zadluženém městě a kiosku na nádraží. To mě zaskočilo. Je to váš rozpočet. Po těch urážlivých slovech se nedá hlasovat. Chybí mi ale více investic. Ten dluh je díky těm zpožděným poplatkům za dotace. V posledním roce jsme nejvíce investovali, ale ono to bylo pochopitelné, protože končilo programovací období. To nebylo záměrem a mrzí mě, že se tak stalo. Na druhou stranu souhlasím s tím ohledně skládky Dubno, jiná možnost nebyla. Opravdu si všichni myslíte, že by bylo lepší nechat peníze na účtech a nic nebudovat? Skoro u všech dotací jsme dostali 80% dotaci. To město vypadá úplně jinak. Veškerý majetek, který se vybudoval, to navýšilo hodnotu města, takže myslím, že tento problém není, takže mluvit o chudém městě je nespravedlivé.
 
Dvořák: Mrzí mě, že nebudete hlasovat pro rozpočet a pokud ho zpochybňujete tím, že se vás někdo dotkl. Měli bychom odhlédnout od osobního uražení.  Je pravda, že řada měst si rating nedělá, ale srovnávejme se s těmi lepšími. 
 
Vařeka: Vy jste investovali veliké peníze, možná více, než na co bylo. Jenom teď přichází doba, kdy si to nemůžeme dovolit.
 
Svoboda: V návrhu není družební styk s Čechovem. Nebo jsem to přehlédl. Budovy středních škol potřebují rekonstrukci, zvažte výměnu budov s krajem, který prostředky má. Co se sportu týče, bavíme se o vrcholovém sportu, ale peníze do vrcholového sportu nejdou. Kluby buď zvýší příspěvky a ty chudší na to mít nebudou. Vždyť je to na mládež. Dvě černý díry máme v tom, že jsme prodali organizace, které pečují o vodu a ČSAD. Vemte si, kolik tam sypeme peněz. Kdybychom si to nechali, nestálo by nás to tolik. Nikdy jsem nezvedl ruku pro navýšení peněz za vodné. Podporuji návrh pana Větrovského, ale dávám jeden sám. Divadlo si peníze lehce v letošním roce sežene. Jsou vyhlášeny dotace. V divadle jsou šikovní a určitě se přihlásí. 
 
Dvořák: Těch 10 milionů je navýšení. Těch 40 tisíc je komických, ale je to tak. Je tam položka 500 tisíc na podporu zahraničních aktivit. Ono s tím sportem je hrozně těžké, aby kontrolní orgán rozlišil, kdo například kopal míčem, který se koupil. Rád využiji nabídku pana Větrovského a nechám se poučit. K odpadu je dobré, aby byl drobný ekonomický tlak na třídění.  Je nespravedlivé brát peníze divadlu. Kdo si to tam projde zjistí, že to zázemí rozhodně není žádný luxus. V takovém prostředí byste moc pracovat nechtěli. Navíc se z příbramského divadla stává uznávaná perla, stejně jako slyšíme ať pěstujeme ligový sport. 
 
Po téměř dvou a půl hodinách je vyhlášena přestávka při projednávání rozpočtu.

23. 02. 2015 (21:50:17)  

Pokračuje projednání rozpočtu po přestávce.
 
Řihák: Řečeno bylo už hodně. Tady bylo kriticky řečeno, že jsme rozprodávali byty a nebytové prostory. Je třeba si uvědomit, že lidi to opravili a je to ku prospěchu města. My jsme dokonce v době krize snížili nájemné, abychom pomohli živnostníkům. Nezvyšovali jsme ani daň z nemovitostí. My jsme ty byty prodávali občanům, kteří v těch bytech žili. To sídliště je jako nové. Využili k tomu i různé fondy a půjčky a podle mě to bylo dobře a nepřišli jsme o žádné miliardy korun. Rating jsme si dělali a nemyslím, že je na tom něco špatného. Pokud je zadluženost 1,5%, to je přece krásné číslo. Jestliže strašíme, že jsme mínus 3,5 milionů korun, ale ty dotace přišly do konce roku, tak jsme byli v plusu. My jsme ty peníze neprojedli. Přirovnat město k nádražnímu kiosku - myslím, že město vzkvétalo. Ve čtvrtek máme zasedání ROP a pokud dotace nechcete, není problém to ze zásobníků projektů na kraji vyřadit. Co se týče sportu, nedali jsme nic profesionálnímu sportu. Nevím, jestli míčem kopou děti nebo profesionál, ale vždycky jsme dávali do mládeže. Kluby s námi spolupracovali i na různých preventivních projektech. Nerad slyším, že jsme v dluzích a nemáme peníze, s těmi dotačními peníze budeme v plusu, až přijdou. Je to vždy o prioritách koalice. Taky jsem unavenej jako vy. Záměrně jsem moc nediskutoval. Jsem hrdý, že jsem byl 6 let starostou a zlepšili jsme tvář našeho města. Investice byly do našeho majetku. V současném rozpočtu nám chybí investice a dalších několik věcí, ale řešit to tu, to je jako házet hrách na zeď. 
 
Větrovský: Chtěl bych reagovat na pana Hausera. Na předjednání rozpočtu jste říkal, že to jak děláme sport hraničí se zločinností. Pan Švenda, Vařeka i Dvořák mají jiný názor, ale chovají se ke mně slušně. Já ani FK Příbram, nejsme zločinci. Říkáte, že nejlepší je chodit do Brd, zeptejte se před školou dětí kdo chce do Brd a kdo chce hrát fotbal. 
 
Dvořák: Kdybych prostředky z nebytových prostor někde viděl, tak bych řekl, že je to dobré, ale na účtech nic není. Nejnižší míra daní z nemovitosti vidím jako populismus stejně jako hlasování o odpadech. Poliklinika se neměla prodávat, ale mělo se vydělávat na pronájmech. Jak jste říkal, že Příbram vzkvétá, v ekonomii moc dobrý nejste. Samozřejmě, že my smysluplné dotace chceme. Jako manipulaci vidím to, co bylo na vašem facebooku, kde píšete, že chtějí vzít dětem a sportují mládeži více než 12 milionů. To vidím jako neslušnou manipulaci. Řekl jste, že chybí peníze do investic, ale kde je vezmete? 
 
Vařeka: Těch 9 tisíc bytů mělo skutečně hodnotu v miliardách. 
 
Rotter: Můj pohled je, že když máme dluh 3 miliony korun, když jsme před několika roky měli 120 milionů plus, tak já bych z toho nespal.
 
Molnár: Já jsem nekritizoval rezervy, jenom jsem se ptal na ty položky a dal jsem pozměňovací návrh. 
 
Dvořák: Ale chtěl jste je snížit.
 
Molnár: A tím něco kritizuji? No to snad ne.
 
Pikrt: Nepochybuji o spolehlivosti společnosti Moody, výsledek beru jako fakt a jako kladné. Co se týče skládky, tak souhlasím a byl jsem u toho. Já si nechal vytáhnout porovnání majetkových účtů a mám tady stav od 1.1. 2010 do 31.3. 2014 a je tu několik položek. Co se týče pozemků, tak došlo k navýšení hodnoty o 235 milionů, nedokončený hmotný majetek + 105 milionů. Celkem je tady nárůst 353 milionů na majetku města. My jsme nejen prodávali, ale i nakupovali. Například pozemky na Rynečku, nebo parkoviště u Podařilů. Vrcholový sport, to je jenom špička ledovce. Když vezmeme prvoligové kluby, tak to je dohromady asi 300 sportovců. Sport jsem vždycky podporoval a podporovat budu. Rozpočet jsem ochotný celkem podpořit. Věřím, že se situace bude zlepšovat.
 
Dvořák: Každá dobrá zpráva pro město je i pro mě dobrá zpráva. Kolik z toho navýšení bylo ale bezplatnými převody, ale to si řekneme potom spolu.
 
Stříbrnský: Mně se rozpočet nelíbí. není to dobrý rozpočet, chtěl bych rozpočet přebytkový, bez dluhů a aby mohl podporovat vše. Ale tento je jediný, co je reálný a odpovídá ekonomické realitě. Řešíme nyní mnoho věcí kolem, které nejsou podstatné, například kdo má co na Facebooku. To není konstruktivní. 
 
Řihák: Byl jsem vyzván panem Dvořákem. Ekonom nejsem, jsem veterinární lékař, ale mám právo říct svůj názor. Dovolil jsem si říct, že ne všechno bylo špatné. Nezvyšování daní nebyl populismus. My jsme se bavili i se zástupci OHK co můžeme udělat pro lidi a živnostníky a tyto věci z toho vznikly. To nevymyslel nějakej Řihák, ale i odborníci z OHK. Dotace a mramorové chodníčky. Byl schválený zásobník projektů a na ně jsme hledali dotace. Nebyly to žádné mramorové chodníčky. Pokud víte o nějakých nesmyslných dotacích, tak to řekněte. 
 
Kareš: Mám jiné informace ohledně skládky. Čerpal jsem od soukromých firem, které skládky provozují. Podám 4 rozpočtové změny, které se týkají turnajů, či rekonstrukce rybníčka v Lazci. Dále snížení částky na provoz kašny na polovinu. Tyto prostředky bych rád dal na sporty, ale né ty z druhé kategorie. 
 
Vařeka: Jen si nejsem jist, jestli můžeme takto zasahovat do rozpočtu. Vyhlašuji přestávku. 

23. 02. 2015 (22:52:20)  

Po přestávce pokračuje projednávání rozpočtu.

 
Řihák: Požádal bych u hlasování o samotném rozpočtu o oddělené hlasování. 
 
Diskuze ukončena po 3 hodinách a 8 minutách (bez přestávek).
 
 
Pozměňovací návrh Kareše - pohár u turnaj starosty (95tisíc) dát na podporu sportovních organizací. - Odsouhlaseno. 
 
Další Karešův návrh -  150 tisíc z prostředků pro údržbu kašen opět přesunout na podporu sportovních organizací -  Neodsouhlaseno.
 
Turnaj v malé kopané o pohár starosty - 190 tisíc Kč přesunout na podporu sportovních organizací. - Odsouhlaseno.
 
300 tisíc, které jsou určeny pro opravu rybníka v Lazci opět do sportu -  Odsouhlaseno. 
 
Návrh pana Svobody - z divadla přesunout do sportu -  Neodsouhlaseno. 
 
Návrh Molnára - navýšení podpory sportu o 600 tisíc z rezerv -  Neodsouhlaseno.
 
Návrh Rottera - přesunutí 200 tisíc církvím na sport - Neodsouhlaseno.
 
Návrh Větrovského - Navýšení peněz pro sportovní kluby z financí pro kulturu -  Neodsouhlaseno.
 
Nyní se hlasuje o rozpočtu jako takovém - Přijato. 
 

23. 02. 2015 (23:28:53)  

Bod č. 17. Informace – výsledky dotazníkového šetření „Cítíte se v Příbrami bezpečně?“
 
Řihák: Mrzí mě, že tu není pan Hadrbolec, měl jsem nějaké dotazy. Na základě těchto průzkumů jsme dělali preventivní programy. Šlo z toho něco i na programy pro příští rok? A slyšel jsem, že prevence kriminality už nebude pod městskou policií. Prevence je velmi důležitá. Mrzí me, že minulé vedení to nezapracovalo do úkolů zastupitelstva. 
 
Šedivý: Chci říct, že minulé vedení v tom nemohlo dál, to mohl jenom pan starosta, protože to bylo odřízeno jemu.
 
Pikrt: Žádné takové usnesení, které by to ukládalo, nebylo. Potvrzuji, že na prevenci toho bylo uděláno hodně. 
 
Vařeka: Paní vodičková říká, že prevence spadala pod MP, ale neměla s ní nic společného a vzájemně postup nekoordinovali.
 
Kareš: Dovolím si připomenout usnesení z minulého zasedání o řešení bezpečnosti v okolí škol.
 
Švenda: Již se to děje, bude se tím zabývat nyní i komise, pracujeme na tom.
 
Řihák: Není pravda, že by paní Vodičková neměla nic společného s prevencí. Podmínkou čerpání dotací bylo udělat preventistu. My jsme vyčlenili pana Fáru a pak pana Hadrbolce, který spadal pod pana starostu, ale v rámci MP. Oba měli letitou zkušenost.
 
Vařeka: Záměr považujeme za pozitivní a hodláme navýšit počet pracovníků prevence kriminality na 6. Bude to hrazeno z jiných zdrojů. 
 
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledky dotazníkového šetření.

23. 02. 2015 (23:38:10)  

Bod č. 18 Různé.

 
Molnár: Kontrolní výbor se od ustanovení sešel dvakrát.
 
Kyselák: Šel jsem na Novák na procházku a kolem zadního plotu se nachází X tun žulových kostek. Proč jsou tam a jaký je jejich osud? 
 
Vařeka: Rada se dohodla, že tento majetek bude změřen a odhadnuta jeho váha a bude nabídnut do prodeje v co nejkratší době. 
 
Král: Chtěl bych navrhnout zřízení pracovní komise, který by zpětně za 4 roky zkontrolovala faktury od 1. SčV směrem k městu. Kontroloval bych faktury nad 100 tisíc a věcné plnění. Každý zastupitelský klub by delegoval jednoho člena. 
 
Dvořák: Pan Řihák řekl, že ho mrzí, jak se vyjadřuji proti němu, mně to mrzí přesně naopak. Zachytl jsem jeho narážku na mou smlouvu s městem. Přijde mi to trapné. Dále se chci vyjádřit k mému hlasování na městské radě ke kanceláři Janák, kde pracuje můj syn. Advokát Morvej se stal soudcem a nemohl nás zastupovat v situaci teplárny. Pan inženýr Volný zná kancelář a navrhl ji. Na začátku jednání rady jsem oznámil, že by to mohl být střet zájmů a řekl jsem, že tam pracuje můj syn a smlouvu kritizoval a následně se zdržel hlasování. V zápisu byla vada, že jsem hlasoval pro a to jsem reklamoval. 
 
Kareš: Mně děsí, že ty kostky chcete prodat. Vždyť to je cenné. Věřím, že nebudeme jenom asfaltovat a tam je můžeme využít. Jak je to se zatékáním vody v Mariánské ulici?
 
Vařeka: Můj osobní názor je, že čím ty kostky déle budou ležet, tím méně jich budeme mít. Co se týče dláždění, tak vy jste velkým příznivcem, ale právě v Mariánské je to způsobeno i tím, že jsou tam kostky podle některých expertů a navíc je to velice hlučné. Než to použijeme, tak nebude, co prodávat. 
 
Kareš: Pak jsme mluvili o rekonstruování prostranství u "malého šneku". Vnitroblok "křižák". 
 
Řihák: Já zareaguji na pana Dvořáka. Já po vás nechtěl žádnou smlouvu. Já si pak přečtu od tiskového mluvčího pana Hodrmenta, že se vás bojím na něco zeptat. Já mluvím o informacích ze zápisu z rady. Co se týče advokátní kanceláře pana Janáka, nemám problém, je dobrá. Já bych o tom nepsal, ale já nedostal odpověď. Já reagoval především na to, že pan starosta upozornil velmi důrazně paní Stefanidesovou, že má střet zájmů. Já mám ale informace jenom ze zápisu z rady. 
 
Dvořák: Já nikde neřekl, že se mě bojíte a napsal jste tam, že jsem  vás někde hrubě urážel. Nevím, kde jste to vzal. 
 
Vařeka: Mám jedno prohlášení. Chtěl bych přečíst jedno prohlášení paní Stefanidesové v jedné diskuzi na portálu pribram.cz. (čte usnesení). Jste pod výrokem podepsána? Psala jste ho?
 
Stefanisedová: Ano, psala:
 
Vařeka: V této místnosti je minimálně 10 svědků, kteří potvrdí, jak jste intrikovala, abyste získala post 1. místostarostky. Následně jste požádala, abychom vás umístili do pozice ředitelky pečovatelské služby. Zároveň jste propadla jako PR manažerka naší kampaně. Jste lhářka, prospěchářka a šiřitelka pomluv, což můžeme kdykoliv prokázat a dokázat. Vyzývám vás, abyste složila mandát zastupitele a odešla z veřejného života. 
 
Švenda: Pane Řiháku, při té kontrole o té opravě - mohu potvrdit, že všichni si vzpomněli na povinnost pana Dvořáka, který nahlásil střet zájmů. 
 
Řihák: Pane místostarosto, to já vím. V tom prvním zápase nic takového není. Vy jste to opravili až zpětně. Chtěl bych říct, že takovýto tvrdý atak z vaší strany je tvrdý. Já to snesu a nemám s tím problém, ale paní Stefanidesová je těhotná a měl byste se k ní chovat jinak, nezlobte se na mě. Pane Dvořáku, já si zatím stojím. 
 
Dvořák: Ano, stala se chyba, kterou jsem reklamoval. 
 
Stříbrnský: Jsem z toho dost rozčarován. My jsme odvedli hodně práce. K rozpočtu proběhal racionální diskuze, ale o čem se nyní bavíme půl hodiny? Máte ještě někdo něco o městě? 
 
Kareš: Máme útulek pro psy a bylo zvykem, že byli inzerování v Kahanu, pokračujme v tom. Hádali se tady dřív chlapi, ale tohle tu ještě nebylo a to pan Švenda ví, jakou tady dostával čočku. Ale tohle bylo...to jsem ještě nezažil a snad už se to nebude opakovat.
 
Stefanidesová: Nevím, jak se mám vyjádřit. Jestli mám zareagovat jako vy. Strašně mě mrzí, že hnutí vedete právě vy a že jsem vás nanominovala i já. Vzala bych to okamžitě zpět, kdybych věděla, co se stane. Energii byste měl investovat do vedení města. Stále jste nevysvětlil, proč jste byl s paní Ženíškovou v charitě. To, že mě nahráváte na improvizované schůzce, to komentovat nebudu.
 
Vařeka: Neútočil jsem na vás, ale my to snášíme už 4 měsíce a někdy někdo musí říci dost a to jsem řekl dnes já.
 
Stefanidesová: Musíte snášet kritiku. Vy nesnesete jiný názor než váš. 
 
Vařeka končí jednání. Děkujeme za pozornost a přejeme dobrou noc.

24. 02. 2015 (00:09:08)  Další články

Předsednictví středočeské TOP 09 obhájil Václav Švenda Předsednictví středočeské TOP 09 obhájil Václav Švenda Václav Švenda nyní zahajuje druhé období v čele krajské organizace. Před dvěma lety v … VIDEO: Složky IZS cvičily záchranu zavalených osob v opuštěné budově v Rožmitále pod Třemšínem VIDEO: Složky IZS cvičily záchranu zavalených osob v opuštěné budově v Rožmitále pod Třemšínem Námětem cvičení byl výbuch nahromaděného plynu z tlakové lahve v opuštěném objektu, … Příbram hostí o víkendu Mistrovství ČR v šipkách 2024 Příbram hostí o víkendu Mistrovství ČR v šipkách 2024 Již tuto sobotu a neděli přivítá Estrádní sál Divadla Antonína Dvořáka v Příbrami … Příbram Bobcats přivezli zlatou medaili z mezinárodního turnaje v Chorvatsku Příbram Bobcats přivezli zlatou medaili z mezinárodního turnaje v Chorvatsku 55 týmů z celé Evropy se zúčastnilo třetího ročníku mezinárodního flag fotbalového … V Letech byl otevřen památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách V Letech byl otevřen památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách Památník vznikl v lokalitě, kde se nacházel od 70. let minulého století vepřín. AKTUALIZOVÁNO Ve Středočeském kraji přibylo minulý týden 183 případů černého kašle Ve Středočeském kraji přibylo minulý týden 183 případů černého kašle Nemoc se v úvodu projevuje jako jiné respirační infekce. Typickým příznakem je dávivý … Magdaléna vyjede na letní festivaly. Seznámí s riziky užívání drog a umožní testování na alkohol Magdaléna vyjede na letní festivaly. Seznámí s riziky užívání drog a umožní testování na alkohol Program v rámci služeb na snižování rizikového chování počítá také s podporou … Skupina GZ Media loni zvýšila výrobu desek na 84 milionů a utržila 8,3 mld. Kč Skupina GZ Media loni zvýšila výrobu desek na 84 milionů a utržila 8,3 mld. Kč Společnost, která je světovou jedničkou ve výrobě vinylů, má hlavní výrobní závod v … Jaké počasí bude do konce dubna a v první polovině května? Meteorologové zveřejnili dlouhodobou předpověď Jaké počasí bude do konce dubna a v první polovině května? Meteorologové zveřejnili dlouhodobou předpověď I přes nynější chladné počasí bude nakonec období ode dneška do 19. května teplotně …
ON-LINE: Zasedání zastupitelstva v Příbrami ON-LINE: Zasedání zastupitelstva v Příbrami Na programu mají zastupitelé 17 bodů.
Kodex redakce Reklama Pro média Kontakty
Provozovatel portálu pribram.cz Rosalota, s. r. o.
Mariánská 135
261 01 Příbram IV

IČ: 02289288
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 217655.


Redakce zpravodajství portálu pribram.cz
Společnost Rosalota, s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.

Autorská práva vyhrazena. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření jakýmkoli způsobem, mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez písemného souhlasu společnosti Rosalota, s.r.o. zakázáno.
2014 - 2024 © Rosalota, s.r.o.Všechna práva vyhrazena. webdesign | websystem | KAO.cz
Nastavení souborů cookies
Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?
Informace o cookies
Souhlasím Přizpůsobit
Podrobné nastavení cookies « zpět
Soubory cookie používáme k zajištění základních funkcí webu a ke zlepšení vašeho uživatelského zážitku. Souhlas pro každou kategorii můžete kdykoliv změnit.

Nezbytné cookies
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Tyto soubory zajišťují uchovávání produktů v košíku, zobrazování seznamu oblíbených výrobků, správné fungování filtrů, nebo přihlášení. Bez těchto souborů cookies nebude webová stránka správně fungovat a ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat. Tyto soubory cookies neukládají žádné osobně identifikovatelné informace.
Cookies pro marketing
Umožňují nám sledovat souhrnné informace o návštěvnosti stránek a využívání různých funkcí. To nám pomáhá naše weby zlepšovat tak, aby Vám lépe sloužily. Analytické cookies jsou nastavovány třetími stranami - Google Analytics, TOP list.

Povolit všechny kategorie cookies Povolit vybrané kategorie cookies