20. 4. svátek má Marcela

Dnes startuje první řádné zastupitelstvo v novém složení

ON-LINE PŘENOS
15. prosince 2014   (09:34)
Dnes startuje první řádné zastupitelstvo v novém složení

Schůze začíná v 17.00 a jako vždy vám nabídneme textový online přenos.


Dnes v 17.00 začíná zasedání městského zastupitelstva. To má na programu více než 50 bodů. Volit se dnes bude finanční a kontrolní výbor. V úvodu jednání by se zastupitelstvo mělo zabývat také několika rozhodnutímu městské rady, které pozastavil bývalý starosta Pavel Pikrt.

Zastupitelstvo by mělo být poprvé přenášeno online pomocí kamery. Jedná se však o cvičný online přenos, který nebude nikde uložen. I proto můžete sledovat celé zasedání v našemu klasickému textovému přenosu. 

Program zastupitelstva najdete ZDE.

Tip redakce: Pokud nechcete, aby vám unikly aktuální informace, staňte se fanoušky naší stránky na Facebooku a budete 24 hodin denně v obraze.


zdroj: text i foto: pribram.cz

autor: MJ
Byli jsme přítomni a on-line

Vítejte při online přenosu ze zasedání městského zastupitelstva. Záznam připravuje zpravodajský portál pribram.cz.

Přepis vzniká v průběhu schůze, neobsahuje tedy doslovná vyjádření zastupitelů nebo občanů, ale jen parafráze. Upozorňujeme čtenáře, že jednání není reprodukováno zcela přesně a záznam tedy může obsahovat jazykové i významové nedokonalosti.

Příjemné sledování. MJ

15. 12. 2014 (16:48:49)  

Sál se již začíná plnit lidmi. Právě probíhá školení o hlasovacím systému pro přítomné zastupitele. 

15. 12. 2014 (16:51:07)  

Starosta Jindřich Vařeka právě zahájil své první zasedání městského zastupitelstva. Na programu je prozatím 54 bodů.

15. 12. 2014 (17:03:30)  

Vařeka vyjádřil své přání udržet profesionální úroveň jednání. Při dnešním zasedání nikdo nechybí, přítomni jsou všichni zastupitelé. 

15. 12. 2014 (17:05:39)  

Ověřovateli jsou Petr Vácha a Pavel Pikrt. 

15. 12. 2014 (17:06:34)  

Vařeka navrhuje stažení bodu 2,5,11, 28,30, 31 a 32. Dále navrhuje předřadit bod 51 na místo bodu 2. Zastupitelé by na svých stolech navíc měli mít nový bod programu.

Kareš: Můžete nám znovu přečíst ty body a zdůvodnit proč?

Vařeka: Budeme je hlasovat samostatně a každým se budeme zabývat zvlášť.  

Říhová: Pozvánka čítala 54 bodů včetně diskuze, což by znamenalo, že pokud bychom končili o půlnoci, na každý bod máme 8 minut. To by mohlo stačit u odporodeje malého pozemku, ale nemůže stačit na projednání například revitalizace křížového domu, kalkulace vodného a stočného, výběre zhotovitele st. prací, projednání investic do vodohospodářského majetku. Slogan byl, že to prostě uděláme lépe. Program ale není důkazem toho, že by se věci začaly dělat lépe. Tento počet bodů je špatný. Je nutné projednat řadu věcí, ale musí se tak dít důkladně a přitom nesmíme zapomenout na možnost občanů zůčastnit se aktivně. Proto si dovluji navrhnout, aby program dnešního jednání byl ukončen ve 21 hodin a poté byl dán prostor diskuzi a interpelacím. Na vás by bylo, které body se ponechají na další jednání. V bodě 8 jsou navrženy termíny dalších zastupitelstev. Bylo by vhodnější začínat podstatně dřív.

Vařeka: V tuto chvíli můžeme hlasovat o vašem návrhu, kde říkáte, že žádáte ukončení jednání do 21 hodin a pak by se pokračovalo diskuzí s občany. Myslím ale, že do 24. hodiny vydržíme.

Šedivý: Nechci vám do toho krásného aranžmá zasahovat, ale stala se fatální chyba. Zastupitele neobdrželi jednací řád zastupitelstva. Nepamatuji, že by se takto fatální chyba někdy opravila a zastupitelé měli možnost se řídit platným jednacím řádem. 

Vařeka: Děkuji za připomínku i toleranci, kterou jste projevil. Paní tajemnice mě nyní upozornila, že CD s jednacím řádem dostali všichni. 

Nyní se hlasuje o návrhu Dagmar Říhové. Návrh nebyl přijat.  

15. 12. 2014 (17:20:00)  

Vařeka vysvětluje body, které chce stáhnout z programu. Bod 2 a 5. chce v hlasování o stažení sloučit. Důvodem je, že členové rady jednají s ředitele 1. SčV a městem. Obě strany uznávají, že smlouva nejasně vymezuje pojmy jako oprava, obnova, havárie atd., což má zásadní vliv na rozpočet města. Mělo by dojít k precizaci na lednových jednáních. Bude připraven i nový návrh na proplacení či odmítnutí úkonů. 

Šedivý: Obávám se, že se dostaneme do rozporu se zákonem o obcích. Pokud starosta pozastaví výkon rozhodnutí, musí se jím zabývat zastupitelstvo na příštím zasedání.

Volný: Postupovat takto podle mého názoru zastupitelstvo může. Nejblížší bylo už ustavující zastupitelstvo. 

Řihák: V souvislosti s těmito body zaznívaly různé názory. Možná by k tomu měl vystoupit bývalý pan starosta. Měli bychom o tom ale hlasovat. 

Dvořák: Mám tu zákon o obcích a pan Šedivý by neměl mást veřejnost. Bylo zdůvodněno, proč to má být odloženo. 

Šedivý: Poprosil bych pana Dvořáka, aby mě nenapadal. Ten zákonodárce samozřejmě řekl, že to má projednat, ale ne s jakým výsledkem. 

Švenda: Dovolil bych si upozornit, že program zastupitelstva navrhovala rada města, ve které jste byl vy.

Kyselák: Vážení zastupitelé, ztrácíme čas. Pan Volný má pravdu a po právní stránce je vše v pořádku.

Šedivý: Pan Švenda má pravdu, seděl jsem v radě, ale byl tam i bývalý pan starosta, který to pozastavil. Ustavující zasedání je jiné. Myšleno je první řádné zastupitelstvo. Pojďme o tom hlasovat. 

Řihák: Myslel jsem, že vystoupí pan Pikrt a odůvodní, proč to rozhodnutí pozastavil. 

Kareš: Skutečně by to přineslo osvětlení v celé otázce a nevidím nic špatného na tom, kdyby pan Pikrt vystoupil.

Pikrt: Měl jsem právo na to, po konzultaci s právníkem, abych pozastavil usnesení, i pokud k němu nemám důvěru, nebo mu nerozumím. Nebylo to projednáno v poradě starosty. Tyto materiály se pak objevovaly přímo na stole. Byly tam finanční částky ve výši několika milionů a během pár minut mi nedokázal kolega vysvětlit, proč pro to hlasovat. Z toho důvodu jsem je pozastavil. 

Řihák: Myslel jsem, že by bylo fér, aby tento materiál okomentoval. Tady zaznělo, že šlo o velké částky. Já jsem připaven hlasovat pro zamítnutí a věřím, že on nepodpoří vyřazení a budeme to projednávat. Ale je zcela běžné, že i důležité materiály chodí přímo na stůl. Je to tak i v současné radě.

Vařeka: My to projednávat budeme, ale jen tehdy, až budeme připraveni. Jen jeden telefoná mi ukázal, že například poklopy na kanály jsou možné koupit mnohem levněji. Přestaňte bojkotovat toto jednání. 

Kareš: My jsme absolutně spokojení, že jste začali revidovat smlouvy. 

Říhová: Já mám jednu poznámku. Až bude připravováno příští zasedání, nebylo by možné rovnou zvažovat co zařadit na program a co ne. Teď diskutujeme, které z bodů budou pro nedostatčný počet podkladů vyřazeny. Myslím si, že bychom si z toho měli vzít ponaučení, především rada při příští přípravě programu. 

Diskuze ukončena. Body 2 a 5 byly staženy z programu. 

15. 12. 2014 (17:38:06)  

Stažení materiálu č. 11. Návrh na odpis dlužného poplatku z prodlení u nájemníků bytů a nebytových prostor

Dvořák: Návrh byl podán na základě usnesení zastupitelstva města, které stanovilo podmínky. Z materiálu nelze zkontrolovat, jestli byly podmínky splněny. 

Kyselák: Návrh je naprosto nečitelnej a neprojednatelnej. Není tam jasný, kdo kolik kdy zaplatil.

Kareš: Bylo by dobré mít také stručnou historii dluhů pro příští materiál a jestli byly dluhy vymáhány.

Humlová: Jestliže je materiál takto nepřipraven, rada by ho neměla vůbec pouštět. Je to trapné.

Vařeka: Materiál byl připraven předchozí radou. Byl tam pouze ze setrvačnosti.

Řihák: Měl jsem podobnou připomínku jako paní Humlová. Mohli jste to dopracovat, vy jste to schválili. Jestli si myslíte, že je to špatné, tak nám to nepředpokládejte.

Vařeka: Už jsem odpověděl, musel bych se opakovat. 

Diskuze ukončena. Bod č. 11 byl stažen z programu. 

15. 12. 2014 (17:43:15)  

Stažení bodu 28. Výzva Okresního mysliveckého spolku Příbram, Dvořákovo nábřeží 12, Příbram IV, k jednání ohledně řešení záměru odkupu části pozemku p. č. 2790, k. ú. Příbram

Vařeka: V tuto chvíli není navržena koncepce nákládání s nemovitostmi.

Šedivý: Jak to souvisí s koncepcí sociálních služeb?

Vařeka: Souvisí to tak, že s tím domem, kam pozemky přiléhají, mohou být různé instituce. Hovořilo se například o domovu pro bezdomovce.

Řihák: Jedná se o pozemky kolem potoka, aby byl přístup ze zadní strany? O tyto pozemky jsme usilovali. 

Kyselák: Nedporučuji převod pozemků, protože budou mít zajímavý osud.

Kareš: Souhlasil bych s tím, že nám pozemky zůstanou. Jestli ale do takovéto lokality (okolí Hořejší Obory) pustíme bezdomovce, už do okolí své děti nepustím. Bezdomovci si zasluhují podporu, ale citlivě. 

Švenda: Ten materiál opět připomínala bývalá rada města. Nevíme jak naložit s tou nemovitostí. Tím, že materiál stáhneme, neznamená, že ho chceme, nebo nechceme.

Šedivý: Tím, že schválíme záměr nikdo nic špatně neudělá. Ještě se k tomu budeme vracet. Je to jen záměr, nic definitivně neschvalujeme. Jsem proti tomu, aby se pořád říkalo, že to špatně připravila minulá rada. 

Vařeka: Slovo "špatně" tady nezaznělo.

Pikrt: Výzva mysliveckého spolku nebyla limitována, takže nehrozí žádné prodlení.

Diskuze ukončena, bod byl stažen z programu. 

15. 12. 2014 (17:50:06)  

Stažení materiálu 30. Záměr výkupu pozemků p. č. 4219/1 a p. č. 4219/109 v katastrálním území Příbram a 31. Záměr výkupu pozemků p. č. 715/105, p. č. st. 1992 a p. č. st. 2338 v katastrálním území Březové Hory.

Vařeka: Důvod je, že předpokládám, že předchozí vedení bylo vedeno dobrým úmyslem získat pozemky bezplatně od Diama. Státní podnik Diamo nyní požaduje několik milionů, což by znamenalo značný zásah do rozpočtu. Nevíme, jestli pozemky potřebujeme.

Kareš: Diamo už bohužel nemůže postupovat jiným způsobem. Musel by to řešit nejvyšší orgán Diama. Pozemky ale potřebujeme, leží tam dětské hřiště, jsou vedle parku a mají určitý potenciál. 

Vařeka: Budeme o tom dále jednat. 

Humlová: Pozemek pod dětským hřištěm potřebujeme. 

Kyselák: Pan Kareš má pravdu. Znám poměry na uranových dolech, jsou městu nakloněni. Pojďme s nimi jednat. 

Molnár: Podpořím stažení, ale s Diamem se musí jednat.

Řihák: My jsme převedli pozemky asi 60ha bezplatně. Nemám problém, když dále budete jednat. Měli bychom uložit radě, aby dále jednala a měli jsme to v usnesení. Jsem ochotný také pomoci, vztahy byly vždycky dobré. 

Šedivý: S Diamem se jednalo inzentivně a snažili jsme se prolobovat ten veřejný zájem. Dělá se to opravdu výjimečně. Ten případ dětského hřiště se na to nevztahuje. Žádám o samostatné hlasování. V druhém případě bychom měli záměr odsouhlasit.

Kareš: Shodneme se, že pozemky význam mají. Jednání se vedla. Může se domluvit i splátkový kalendář při tom odkupu.

Říhová: Oba pozemky mohou mít jiný význam pro další vývoj. V žádném případě nejsem proto, abychom opouštěli jednání s Diamem. 

Větrovský: Pokud vidíte šanci v jednání, tak podpořím stažení bodů.

Dvořák: Tohle není stopka, pozemky chceme, ale chceme to zkusit bezúplatně. Placený převod je až druhá varianta.  

Kareš: Vždyt je to jednoduchý. Když přijeme záměr výkupu, tak Diamo bude vědět, že máme zájem a máme jistotu, že je nikdo nevykoupí. Pijďme ten bod neodložit. 

Řihák: Stejně se to stáhne. Všichni chceme bezúplatný převod a tím deklarujeme i zájem o pozemky. 

Šedivý: Státní podnik opravdu už řekl, že to nikdy nebude bezúplatné. Já bych tam ten úplatný zájem nechal a jednal bych o ceně. Proč se toho tak bojíme. 

Humlová: Vždyt to usnesení můžeme přepracovat a měli bychom. Ale nemá cenu to stahovat a ze stejných důvodů se k tomu vracet. 

Větrovský: Mně vzal myšlenky pan Šedivý. Když už mám slovo, podporuji stažení, protože mi vyplývá, že se cítíte, že by se vám mohl podařit bezúplatný převod, proto to podpořím, protože věřím, že v tom máte šanci. 

Kyselák: Navrhuji toto" Zastupitelstvo schvaluje záměr bezplatného převodu pozemku a eventuelně odkoupení za dohodnutou cenu, kdy ukládá radě, aby o věci s vlastníkem jednala". 

Šedivý: My jsme mimo, předkládáme usnesení a nemáme odsouhlasený program. 

Diskuze ukončena. Bod 30 i 31 byl stažen z programu. 

15. 12. 2014 (18:17:57)  

Stažení bodu 32. Záměr výkupu pozemků v k. ú. Příbram, Brod u Příbramě, Kozičín, Lazec, Zavržice, Zdaboř, Žežice

Švenda: Je to komplikovaný materiál. 

Říhová: Jsem velmi tvrdě pro stažení bodu. Musíme se zamyslet, jestli město tyto pozemky potřebuje. Další věcí je kupní cena. Nepovažuji tento materiál za způsobilý k projednání. 

Diskuze ukončena, bod byl stažen.

15. 12. 2014 (18:21:06)  

Předřazení materiálu 51. Výběr zhotovitele stavebních prací – Zateplení objektu plaveckého bazénu Příbram – výsledek na bod 2. 

Vařeka: Tento materiál obsahuje lhůty, které je třeba dodržet. Mohlo by dojít k prodlevě a možným škodám na majetku. 

Kareš: Nám něco hrozí pokud to neschválíme?

Vařeka: Jsou tam zákonné lhůty. Potom se k tomu vrátíme při samotné projednání.

Řihák: Tady nemusíme vést diskuzi, tu teprve povedeme.

Větrovský: Chtěl jsem říct totéž. Měli bychom začít jednat.

Diskuze ukončena, bod předřazen.

15. 12. 2014 (18:24:06)  

Zařezení materiálu pod číslem 53. I tento materiál obsahuje lhůty, které je třeba dodržet. Měl by být místo bodu 5. Odsouhlaseno.

15. 12. 2014 (18:25:01)  

Nyní se hlasuje o programu jako takovém. Jednohlasně schválen.

15. 12. 2014 (18:25:37)  

Stále je bod č. 1.

Kareš: Mám několik dotazů a některé souvisí s tím, co se bude projednávat, další s činností zastupitelstva. Nejprve bych se dostal k vašemu dopisu, pane Vařeko. Psal jste panu Hamáčkovi. 

Kareš cituje část dopisu. Kareš: Připadá mi to dopis jak z 50. let. Jak si můžete dovolit mluvit o městu, nikdy jsme nepřijali žádné usnesení. Naprosto patolízalsky obhajujete kroky pana Stropnického a fotíte se s tím. Už to, prosím, nedělejte. Mluvte za ANO, ale ne za celé město. Já se od toho distancuji. 

Vařeka: Děkuji za příspěvek. Nemyslím si, že bod informace slouží k tomuto. Nechte to až na potom. Odebírám vám slovo.

Kareš: Z jakého důvodu?

Vařeka: Nechám hlasovat o tom, jestli váš příspěvek dáme do bodu různé. Odsouhlaseno. Je to zdržování. 

Kareš se hádá s Vařekou, ale bez mikrofonu a není slyšet.

Cikler: Myslím, že to nepatří. Navrhuji ukončit diskuzi. 

Šedivý: Já jsem konsternován. Nemůžete ukončit diskuzi, protože žádná nebyla otevřena. Pokud se vám zvrhne zastupitelstvo, není to zastuptiteli, ale vedením.

Kyselák: Chci informovat, že nepatřím do klubu komunistů. Hlasuji jen podle svého svědomí a nikoliv podle stranické příslušnosti.

Šedivý: Pane Kyseláku, tak musíte jednat vždycky, přísahal jste tak.

Řihák: Informace slouží k tomu, aby rada podávala informace. Chtěl jsem se něco dozvědět o sociálních službách. My jsme si nikdy nedovolili vám říct slovo. Pojďme se vzájemně nepřestřelovat. 

Vařeka: Neodebrali jsme slovo, jen jsme chtěli, aby to bylo v bodů různé.

Šedivý: Chci říct, že jsem technickou neporušil, hovořil jsem o zákonu o obcích.

Dvořák: Jsem rád, že se toto zastupitelstvo promítá a lidé mají možnost vidět, kdo zdržuje, ať se schovává za jakékoliv vyjádření. 

Pikrt: Jsem páté volební obdoví a informace vždycky byly proto, aby rada informovala plénum. 

Kareš: Pan Pikrt má malou paměť, dotazy jsem vznášel. Svoje téma jsem požadoval za normální požadavek, ani jsem nestačil říct dotaz. Proč je pan Pikrt motivujícím starostou? Byl vámi kritizován, proč má najednou on bez ukotvení v politickém klubu zastupovat nás zastupitele.

Vařeka: Bod různé je na konci, nejde to takto dělat. 

Kareš: Nechme to tedy na potom, ale moje dotazy nejsou mimo. Na závěrečnou diskuzi mám aěi 15 dotazů. 

Švenda: Od toho máme bod různé. Vy jste informaci nepodal, ale zeptal jste se. 

Říhová: Bod informace je v prvním bodě našeho programu, takže jsem myslela, že nám budou informace poskytnuty. Abychom předešli diskuzím, ptám se tedy, co jste do bodu informace v přípravě by sám zařadil s dalšími členy rady?

Vařeka: Bod se doposud vyskytoval v každém programu, proto tam zůstal a my jsme nemohli před 10 dny vědět, jestli nějakou zásadní informaci mít nebudeme. Už to začínám považovat za úmysl toto zdržování. 

 

15. 12. 2014 (18:41:02)  

Bod 2. Výběr zhotovitele stavebních prací – Zateplení objektu plaveckého bazénu Příbram – výsledek.

Škaloud: OSHI provedl výběrové řízení na uvedenou investici. Výběrové řízení bylo ukončeno a výsledek byl předložen radě města, která materiál schválila a uložila předložit materiál na zastupitelstvu. 

Šedivý: Musím upozornit, že jste zapomněl hlasovat o návrhu paní Říhové o tom, že se bude jednat jen do 21 hodin. 

Vařeka: Malinko se ztrácíte, už jsme o tom hlasovali. Určitě se to stane i mě, není to žádná ostuda.

Švenda: Vzhledem k výši veřejné podpory a že by město vynakkládalo cca 10 milionu, považuji investici za bezúčelnou. Raději bych je dal do interiéru. Realizací projektu bychom si též mohli omezit další rozvoj zařízení. Navrhuji neschválit vyčlenění částky z rozpočtu města a revokovat usnesení a neschválit realizaci investiční akce.

Humlová: Zabývala se výběrová komise mimořádně nízkou nabídkovou cenou.

Škaloud: Ano, firma byla vyzvána k vysvětlení. Objekt potřebujeme zateplit. Vysoutěžená cena je dobrá a investice se musí brzy vrátit. Nesouhlasím s panem Švendou.

Větrovský: Dotace je opravdu nízká. Kam se počítá s penězi z loterií? S těchto peněz (13 milionů) bylo 35 procent určeno na opravy a rozvoj sportovních zařízení. Chtěl jsem se zeptat, jestli by nebylo možné využít tyto finance. Případně, kde ty peníze jsou.

Úřednice Štochlová: Tyto prostředky byly schváleny do rozpočtu na rok 2014, musí být v tomto roce proinvestovány. Pokud zůstanou na účte, bude zapojen do rozpočtu na rok 2015. 

Řihák: Myslel jsem, že to projednávala nová rada. Divím se, že pan Švenda dává návrh na revokaci. Kdo teda připravuje návrh na usnesení na zastupitelstvu. Teď si dáváte protinávrh. Zateplovali jsme, abychom šetřili. Ceny energií budou dále stoupat. 23 procent dotace není tak málo. 

Vařeka: Může pan škaloud říct, kolik by se ušetřilo?

Škaloud: Takhle to nejsem schopný říct, musel bych kouknout do projektové dokumentace. Úspora za 5 let by měla být cca 3,3 milionů korun. 

Říhová: Jediným kritériem byla cena. Záruka a podobně nebyly brány v potaz. 

Škaloud: Podle schválené zadávací dokumentace byla jediným kritériem právě nabízená cena. Poslední roky jiné kritérium nebylo. 

Švenda: Myslím, že tento návrh je lepší, proto jsem ho prodal. Myslím, že v zájmu veřejnosti je poskytovat lepší služby a ne mít nové opláštění.

Molnár: Jestliže rada schválial závěry hodnotící komise, proč zastupitelstvo revokuje to usnesení. Já tomu nerozumím.

Škaloud: Není to schválení pořadí uchazečů a schválení zadání zakázky. 

Humlová: Závěrem hodnotící komise musí být doporučení pro zadavatele, jak se rozhodnout. 

Kyselák: Vycházím z toho, že máme málo informací. Šokuje mě že za 17 milionů by se mělo provés zateplení celého stadionu. Je ta cena absolutní, nebo je tam klička a budou tam vícepráce. Je ta cena pevná a nepřekročitelná, nebo ne?

Škaloud: Je to cena pevná, nepřekročitelná. Při poslední stavbě jsme například uznávali méně práce. Dělá se to při každé akci. 

Kyselák: Jak jste propočítali úsporu. 

Škaloud: To počítal projektant. 

Dvořák: Dotaz je dobrý. My jsme před pár týdny přišli k věci a snažíme se zorientovat. Asi by vám odpověděl spíš pan Šedivý. Momentálně v městské pokladně ty peníze nejsou.

Říhová: Byl by bazén zavřen při této akci?

Škaloud: Bylo by to za plného provozu.

Kareš: Je dobré, že se bazénem zabýváte. Bylo by dobré udělat kompletní bilanci všech nedostatků na bazénu. Zvýšením návštěvnosti bychom mohli dohnat ty peníze, které bychom jinak ušetřili zateplením.

Vařeka: Souhlasím s vámi.

Větrovský: Když to dnes zrušíme, zateplení už nebude.

Řihák: Dostaneme nějaké dotace na vnitřní vybavení? 

Molnár: Jaké tedy byly závěry výběrové komise? Myslím, že ty 3 miliony úspor za 5 let není tak málo. Ale i těch 23 procent je pěkná úspora.

Humlová: Vy znáte cenu, kolik bude stát teplo za 5 let? Vždycky se to vyčíslovalo v gigajoulech. Hodnotící komise musí podle zákona dát doporučení. Pokud nebylo vyhazeno, že to lze zrušit bez důvodu, tak to může být problém.

Škaloud: Komise plně splnila své úkoly. Nedoporučila nikoho vyloučit a doporučila schválit dané pořadí. Návrh smlouvy je standartní a všechny důvody vypovědění, nebo zrušení výběrového řízení jsou v souladu se zákonem. 

Humlová: Je v zadávací dokumentaci vyhrazeno právo to zrušit? To je něco jiného. Pokud to nebylo takto uvedeno, tak v této chvíli to zrušit nemůžeme. 

Škaloud: Návrh smlouvy je součástí nabídky. Dostupnost financí je uvedena v návrhu smlouvy. Zrušit výběrové řízení může být pouze zákonným způsobem a to je i případ nedostatku financí.

Vařeka: My jsme se tím samozřejmě zabývali a neměl by v tom být žádný problém.

Švenda: Pan Řihák hovoří o tom, že návratnost investice je tedy 20 let. Pokud bychom ty částky investovali do vnitřního vybavení, mohou lidé chodit v té době do bazénu s lepšími službami. 

Říhová: Vnitřní situace je spíš o lidech a ne o investicích. Chodím tam 3 krát týdně. 

Kyselák: Mluvil jsem se správcem teplárny panem Pelikánem. Prý nabízeli radnici zateplení, pokud tam budou oni dodávat teplo. Víte o tom něco?

Škaloud: O této nabídce nevím. Vím jenom o nabídce v soutěži. Podle znaleckých posudků vyšlo, že v případě výroby tepla v projektech, který byl realizován, máme cenu o 60 procent levnější než od teplárny.

Řihák: Pan Švenda hovořil o otřesných podmínkách. Nemyslím, že jsou tam otřesné podmínky. Je to o té práci a myslím, že se tam udělalo mnoho dobrého. Nemůže být všechno, jak bychom chtěli. Pojďme už hlasovat. 

Švenda: Já nehodnotím aktuální stav, ale perspektivu několika let. Vidím účelnější investovat peníze do interiéru.

Pikrt: Také chodím pravidelně plavat. Vnitřek je zastaralý. Radši bych nezateploval a prostředky ušetřil. Podporuji nezateplování. 

Šedivý: Když pan místostarosta řekl poprvé, že je ta návratnost tak dlouhá, tak jsem mlčel, ale podruhé musím reagovat. Ono za těch 20 let odejde celé to opláštění, ale týká se to hlavně velkých oken u bazénu. Konstrukce už prorezávají. Stejně to za pár let budete muset udělat. Podívejte se do projektů a energetických auditů. Studovali jste to? Viděli jste popis technického stavu?

Dvořák: Odpovíte panu Větrovskému, kde jsou ty peníze? Nedočkal jsem se. Rozpočet města se nedá nafukovat. Máte tu prostředky, které musíme rozprostřít tam, kde je to nejakutnější. Sestavujeme rozpočet. Staré vedení pro rozpočet na 2015 neudělalo nic. Současně hledéme a škrtáme. 

Cikler: Podíval jsem se a Montura uvádí, že má aktuálně 1-5 zaměstnanců podle registru živnostenských oprávnění je jedna z oprávněných osob pan Václav Černý.

Šedivý: Pan Dvořák mě asi nemá rád. Pane starosto, řiďte už tuto schůzi. Já jsem zastupitel a neodpovídám bez vyznání. To, co říkal pan Dvořák, my jsme škrtali každý rok, o tom je ten rozpočet. Vybrat akce, kde je to důležité. Proto se dělají i ty trubky, které nejsou vidět. Panu Ciklerovi bych chtěl odpovědět, že to může být, ale pokud firma splnila podmínky, tak komise nemá jinou možnost. Pro získání dotace je omezená časový prostor. 

Vařeka: Už několikrát jste mě napadl, že mám řídit tuto schůzi. Není v mé moci tomu zabránit. Když jste vedl jednání o poliklinice, to byl jiný cirkus.

Molnár: Pane Dvořáku, my jsme na rozpočtu pracovali, vedoucí školských institucí měli předávat svoje požadavky.

Kyselák: Každá hospodyňka může kupovat jenom to, na co má. To je přímo únik peněz. Je to středověk, jak je bazén vybavený. Zateplení není priorita.

Šedivý: Když jsem vás nabádal, abyste zastupitelstvo řídil. Okřikněta pana Dvořáka, aby mi neskákal do řeči. A že vám tady tleská vaše klaka, to mě nezlomí. Někdy se ušetří kompletní rekonstrukcí, než malými opravami. Stěny bazénu nejsou v nejlepší formě. Projevte svůj názor hlasováním. Je vidět, že neznáte podklady. 

Švenda: Dovoluji si dát návrh na ukončení diskuze. 

Řihák: Musíme hlasovat a pak nechat dopovídat přihlášení.

Diskuze ukončena. Pokračuje Kareš, který byl přihlášen: Pane Švendo děláte to samé, co vám dřív vadilo. 

Nyní hovoří občan: Jak je možné, že firma, která neplatí subdodávkám, protože nemá peníze, může vyhrát výběrové řízení. Další informace. Na tuto firmu bylo podáno asi 5 trestných oznámení nezávisle na sobě. Uvádějí 5 zaměstnanců, takovou zakázku nemohou zvládnout.

Škaloud: Pokud firma dává nabídku do veřejné soutěže, musí splnit zákonné podmínky a jedna z nich je bezdlužnost a podobně. Trestní oznámení my nehodnotíme, to není náš smluvní vztah. Bezdlužnost se udává čestným prohlášením a je to dáno zákonem.

Kareš: Já tomu pánovi rozumím. to, že firmy, které dělají pro město, neplatí subdodávky, je známá věc. Ale jak řekl pan Škaloud, nemůžeme s tím nic dělat. Může se vytvořit klima, aby firmy věděli, že zde budou mít problém, alespoň v zákonných mezích. 

Hovoří občan a bývalý zastupitel Králíček: Financování sportu je dost problematické. Kalousek rozhodl, že peníze z loterií půjdou na město někdy v roce 2012. Peníze mají jít na sport a kulturu. V roce 2012 to dělalo asi 32 milionů, v roce 2013 asi 26, letos 24 milionů. Pohybujeme se v rozmezí 70-90 milionů. Prostředky nešly do sportu a kultury. Zaráží mě, že zastupitelstvo ty peníze přerozdělilo a použilo. Měl bych tedy dotaz, kam prostředky přišly. 

Vařeka: Dotaz musím transferovat na pana Šedivého.

Šedivý: Znovu upozorňuji, že neřídíte zastupitelstvo. Pokud se někdo odchýlí, máte odebrat slovo. Máme nyní probírat dělení peněz z loterií? Není. Teď odpovím. Pan Králíček mě nemá rád jako vy. Zastupitelstvo má odpovědnost na rozpočet, proč to pořád transformujete do jednoho člověka? Co se týče těch peněz, tolik peněz jsme opravdu nedostaly. Letos jsme například dělali tu novou plynovou kotelnu. Opravdu jsme všechno nedělali špatně. To chcete 4 roky říkat, že byste všechno udělali líp? 

Vařeka: Firma Montura je předmětem tohoto jednání. 

Hovoří další z občanů: Plavecký bazén je třeba vnímat komplexně a špatně rozhodnutá varianta může mít fatální následky. Dělal jem stavební dozor na stavbě aquaparku v Čestlicích. Jenom jedno procento špatného těsnění zlikviduje účinnost například střechy a podobně. Když se podíváte například v malé hale na hokej, je tam taky poškození. Myslím si, že tato stavba by měla být řešena komplexně. Existují například technologie rekuperace tepla, tam se dá ušetřit mnohem víc než fasádou. Například jen okna ušetří cca 30 procent energií. Můj názor na firmy je takový, že málokdo si nechá postavit dům, jejíž vedení nemá vysokou školu. 

Řihák: Tady zaznělo spousta věcí, na které by měl pan Škaloud měl reagovat. Nejde pouze o zapláštění bazénu. 

Škaloud: Na tuto zakázku bylo výběrové řízení. Předmětem není pouze zapláštění, ale i výměna všech oken, zateplenís třechy a komplexní rekonstrukce a oprava všech železných konstrukcí. 

​Nyní se jde hlasovat. Zastupitelstvo neschválilo vyčlenění částky z rozpočtu a revokovalo usnesení a neschválilo tuto investiční akci. 

15. 12. 2014 (19:54:51)  

Vařeka vyhlašuje pauzu 15 minut. Za 3 hodiny trvání jednání byl odhlasován jeden bod.

15. 12. 2014 (19:55:33)  

Jednání pokračuje bodem č. 3.  Vařeka: Rád bych se odvolal na jednací řád, kde se píše, že se zastupitelstvo může usnést na omezení, že k jednomu bodu bude možné se přihlásit u každého pouze dvakrát. 

15. 12. 2014 (20:19:33)  

3. Pozastavení výkonu usnesení Rady města Příbram R. usn. č. 839/2014. Jedná se o odměnu pro ředitele TS. 

Kareš: Chtěl bych přehled odměn, které dostali jednotliví ředitelé za minulé 4 roky. Poprosím také o přehled toho kdo a za jaké fin. prostředky pracoval u radnice v minulém vol. období.

Říhová: Jaký konkrétní byl mimořádný a zvlášť významný pracovní úkol, který měl pan ředitel splnit? 

Řihák: Měl jsem podobný dotaz jako paní Říhová. Někdo by měl říct, proč to navrhl. Vy mluvíte o obstrukčním jednání, ale my jsme ztratili hodinu tím, že jsme vyřazovali vaše body. 

Šedivý: Myslím, že v materiálu je to jasně uvedené, za co jsem navrhl odměnu. Došlo k nastavení nových principů a technologií. Spokojenost občanů je mnohem větší, než bývala. Za nejlepšího vědomí a svědomí jsem tuto odměnu navrhl. Na tomto zdůvodnění si trvám.

Molnár: Plně potvrzuji slova pana Šedivého. I já zvedl ruku a dovoluji si říct, že po nástupu pana Máchy došlo k výraznému posunu. Má nejvíc zaměstnanců, techniky i práce. 

Švenda: Dvě věci mi brání hlasovat pro tu odměnu. Byl předložen bez projednání v poradě starosty. Byla navíc zvyklost dávát odměny dvakrát ročně. Připravuje se odměna všem ředitelům. Považuji to za nekoncepční. Osvojuji si návrh zastupitelstvo města neschvaluje odměnu. O té bude rozhodovat rada na zasedání 22. prosince.

Svoboda: Myslím, že ten návrh byhom mohli ponechat. TS se opravdu zlepšily, já bych odměnu poskytl. 

Řihák: Pan Švenda nechce hlasovat protože to neprošlo poradou starosty. porada starosty nemá žádnou odpovědnost. To nese starosta. Takže to není problém. Dřív jsme přidělovali i panu Pikrtovi, když byl ředitelem SZM. 

Šedivý: Je to jako v zastupitelstvu, i každý člen rady může přednést svůj návrh. Bývalý pan starosta Pikrt pro to hlasoval včetně tohoto bodu, takže v tom problém opravdu nebude.

Pikrt: O materiálu jsem nevěděl a ptal jsem se proč jenom pan ředitel TS. Proč ne ostatní, Vždycky dostávali všichni. Dále jsem zjišťoval, že odměna za první pololetí už byla udělena a ve stejné výši. Jinak si ho vážím a nemám k němu žádné připomínky.

Dvořák: Já sám vidím, že TS pracují opravdu lépe. Myslím ale, že to není jenom o roku 2014, vnímám to i z dřívějška. Problém je jinde. Myslím, že sama bývalá rada udělala kontraproduktivní věc, když takto schvalovala i jiné věci. Myslel jsem, že nám spíš řeknete, proč jste zažité standarty obcházeli. Pan Pikrt měl oprávněné starosty. Pan ředitel TS bral takové odměny, že nikdo jiný z příspěvkových organizací nebral více. 

Molnár: Pan Pikrt mohl navrhnout odměnu i jiným. On bral největší odměny, ale to bylo taky za tu jeho práci. 

Řihák: Já dva roky nejsem člen rady, nic jsem neobcházel. Jen jsem upozornil na špatný argument. 

Šedivý: Proč jen pan ředitel? Já nemohl nikomu jinému odměnu navrhnout. Já měl ve své gesci jen TS. Já tim splnil svoji povinnost. Já nevím, co pan Dvořák považuje za neobvyklé postupy. Odměny jsou podle počtu pracovníků, které řídí a podle objemu jeho práce. 

Kyselák: Kolik je průměrný výdělek pana ředitele, že dostane dvojnásobej průměrného výdělku?

Paní Kuzmová: Nejsem schopná sdělit přesné informace. Můžu je dodat písemně. 

Vařeka: V tomto bodě není nikdo rigidní, je to na svobodné vůli. Osvojuji si návrh usnesní, že zastupitelstvo města neschvaluje odměnu řediteli TS dle návrhu v příloze. 

Pro hlasovalo 14, návrh byl přijat, ředitel TS odměny nedostane.

 

15. 12. 2014 (20:40:42)  

4. Pozastavení výkonu usnesení Rady města Příbram R. usn. č. 811/2014. Jedná se o demolici objektů u skládky Bytíz.

Vařeka: V nedávné době byla započata jednání s firmou SVZ Centrum. Postoj pana Zábrodského je velmi vstřícný a jsem si jistý, že záležitost demolice bude možné řešit v rámci dalších jednání o prodeji, nebo pronájmu pozemků, aniž by bylo nutné okamžitě vydat z rozpočtu města více než 5 milionů korun. 

Humlová: Mně vyšlo, že pokud je někde nutná demolice a hrozí tam nebezpečí, pokud tam někdo vleze, tak je třeba to řešit urychleně. Kdy to tedy chcete vyřešit? Nerada bych pak řešila odpovědnost města Příbram za ublížení na zdraví. Proto se ptám, jak a kdy to chcete vyřešit?

Kareš: Myslím, že tam k ničemu nedojde. Stavba je obklopena soukromým pozemkem. Škoda, že tuto teorii nerazil někdo i v minulosti, protože jsme vůbec nemuseli vyhazovat peníze za projekt. Rád bych viděl projektovou dokumentaci.

Kyselák: Zajímalo by mě, jak má být do budoucna naloženo s tím pozemkem? Pokud to hodíme na hrb někomu, kdo ho koupí, tak si to ulehčíme. 

Šedivý: Je krásné, když se neznají souvislosti. O pozemek je zájem, je stavební povolení na vybudování další kazety odpadu. Tato se bude nacházet pouze na katastru Příbrami. Právě proto je to výhodné. Samozřejmě se počítalo, že do ceny pozemku se započítá i dotace a projektová dokumentace. 

Řihák: Doktorka Humlová se ptala na časový termín realizace. Také by mě to zajímalo. 

Vařeko: V jednání je několik možností. V tuto chvíli nejsme schopni říct, jak budou dlouho jednání trvat. Ale pokud se rýsuje možnost ušetřit 5,7 milionů, pokusil bych se o to.

Pikrt: Kromě procesných důvodů jsem to pozastavil i proto, že tam ta budova stojí 50 let a minimálně 20 let už je zničená. Nikdo se nezmínil, že rada měla schválit pět firem, které budou osloveny, i to mě zarazilo.

Šedivý: Plocha už je pronajmuta a ten pronájem je snížen za ty předmětné budovy a pronajímatel to nemůže užívat. Ano,stojí 50 let, ale ony také postupně chátrají. Ted sice ušetříme, ale při prodeji pozemku to můžeme získat zpátky. A co říkal pan Pikrt, že přišly volby a najednou se to schvalovalo. Ono to tak není a pan Pikrt to ví. Proces trval už dva roky, to jsme si nevycucali z prstu. 

Dvořák: Mám dojem, že pozemky byly pronajaty do jara letošního roku. Jde o to, jestli ten, kdo pozemek koupí, není schopný ty budovy sbourat levněji.

Volný: Na tuto otázku nedokážu odpovědět, mohu to ale zjistit. 

Kareš: Největší trumf je, že máme k pozemku přístup a je náš. Má tam vzniknout další kazeta skládky. Vydupejte v tomto směru co nejvíce pro naše město.

Diskuze ukončena. Zastupitelstvo neschválilo záměr demolice objektů. 

 

15. 12. 2014 (20:57:41)  

Bod 5 (dříve 53). Návrh změny rozpočtu města. Jedná se o přijetí prostředků na kompostárnu a sběrný dvůr. 

Štochlová: Je to třeba stihnout do 23. prosince. 

Šedivý: Ten bod by se měl jmenovat číslo 5, když jsme ho předřadili.

Kareš: Doufám, že kompostárna bude fungovat, protože jednu provozuje právě i SVZ Centrum

Šedivý: Kompostárna je součástí sběrného dvora a krásně si jí uživíme. To, že vznikla dříve jinde, to je jiná věc. 

Dvořák: Je to technická záležitost, pojďme to odhlasovat.

Návrh byl odhlasován jednohlasně.

15. 12. 2014 (21:03:47)  

6. Zřízení Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva města Příbram

Zastupitelstvo města zřídilo oba výbory jednohlasně. 

Švenda: Doporučující návrh je usnesním rady. Navrhujeme zřídit maximálně 9 členů výboru. Osvědčilo se to i minule. Navrhujeme, aby ve fin. výboru byly dva zástupci ANO a TOP 09, jeden zástupce hosp. komory a po jednom zástupci z každé opoziční strany. Koalice tak nebude mít většinu. U kontrolního výboru chceme více zapojit opozici a tam navrhujeme, aby členy výboru se stali i  zástupci stran, které při volbách získaly alespon 4 procenta hlasů. Navrhujeme, aby byl předsednou někdo ze současné opozice.

Řihák: Ten materiál je důležitý. Jako ČSSD jsme nominovali člena i předsedu. Jmenujeme pana Větrovského na členy fin. výboru. A na předsedu kontrol. výboru jmenujeme pana Molnára. Proč jste zvolili 4 procenta a ne třeba 3? Když se podívám na návrh na nominace, tak za ANO je tam paní Frýbertová. to mě trošku udivilo. 

Vařeka: Nemusíte zvlášť podávat návrhy, budeme hlasovat podle tabulek, kde jsou předpokládám vaše návrhy. 

Švenda: Proč 4 procenta. Šlo o to, abychom splnili dvě podmínky a počet členů byl lichý a bylo jich maximálně 9. Pokud by to bylo od 3 procent, nesplnili bychom tyto podmínky.

Humlová: Mám problém, že v obou výborech jsou zástupci OHK. Spolupráce se dá dělat zcela jinak. Uvítala bych zástupce osadních výborů, ti tam patří spíše než OHK. Ty 4 procenta mě taky zarazily. Návrhy, které předložil pan Kyselák nejsou návrhy KSČM. 

Kareš: Je to totální pochybení a znevážení některých zastupitelů. Mírně souhlasím se zástupci OHK, že mohou mít zajímavé nápady, ale nejsem o tom úplně přesvědčen. Proč tam nemáme zástupce odborů? Jsem skeptický i k hranici 4 procent. Důvod bych měl, ale je subjektivní a řeknete, že to není pravda. Není to podle mě tak demokratické, jak jste dříve deklarovali. 

Dvořák: Názory vidí jako oprávněné. OHK - vidíme ji jako významného představitele a tvůrce peněz a pracovních míst. Chceme, aby měla zastoupení v těchto výborech. Vždyt ty návrhy nejsou konečné, každý může někoho navrhnout. 

Švenda: Ten počet 9 je důležitý pro konstruktivní jednání, pak by se na ničem nikdo nedomluvil. 

Šedivý: Uvědomte si, co je náplní činnosti. Na co tam bude významný zaměstnavatel? Má kontrolovat věci, které souvisí s chodem města. Myslím, že jsou tu nezařezení zastupitelé, kteří by se toho mohli ujmout. Ale je důležité, aby byl akceschopný a ti lidé chtěli opravdu pracovat. 

Svoboda: Tady je, že budou zastoupeny všechny strany. To bychom měli odsouhlasit jako první. 

Řihák: Nedostal jsem odpověd na to politické hnutí ANO, proč nominovalo paní Frýbertovou.

Vařeka: Je to protože se domníváme, že nikoho lepšího nemáme a nemáme problé s tím, že není vyloženě z našeho hnutí. A je to naše věc, ve vší zdvořilosti. 

Zastupitelstvo odsouhlasilo počet členů obou výborů na 9. 

Řihák: Stahujeme návrh pana Větrovského na předsedu a budeme ho podporovat jako člena.

Svoboda: Pokud bude váš kandidát předsedou, budeme to respektovat. 

Dvořák: Navrhuji pana Petra Rottera na předsedu fin. výboru.

Král: Navrhujeme jako člena pana Kareše do fin. výboru.

Šedivý: Za ODS nenominujeme předsedu, bylo by to zbytečné.

Zastupitelstvo zvolilo předsedou fin. výboru Petra Rottera. 

Následují zmatky ohledně volby dalších členů. Šedivý kritizuje volební systém.

Šanci pro Příbram nepročel jako kandidát ani Kareš ani Říhová.

​Kareš: Vzácně se shoduji s panem Šedivým. Ať jsme se řezali, jak jsme chtěli, tak toto jsme respektovali. Takovouhle lidskou a politickou ubohost jsem ještě neviděl. 

Řihák: Nesouhlasím, že si můžeme řikat, co chceme. Neměli bychom se urážet, ale není správné nepodpořit nominanta té politické strany. Koho se bojíte? Chtěli jste být jiní a otevření a toto jsme si nedovolili ani my. 

Dalšími členy by ale měla být paní Marta Frýbertová, Jiřina Humlová, Zdeněk Havrančík, Petr Větrovský, František Caithaml, Marek Školoud, Markéta Klemšová.

Byla vyhlášena přestávka 15 minut.

 

15. 12. 2014 (21:52:23)  

Jednání pokračuje volbou složení kontrolního výboru.

15. 12. 2014 (22:09:40)  

Šance navrhuje na předsedu kontrolního výboru Říhovou, jako člena Kareše. 

Humlová: My navrhujeme jako člena pana Zdeňka Baráka. 

Kareš: Svoji nominaci odmítám a navrhuji Eugena Révaie. Král kandidaturu poté stahuje.

Předsedou kontrolního výboru se stal Juraj Molnár.

Dalšími členy Jiří Dostál za OHK, Valdemar Brožík, Karel Urban, Pavel Sirotek, Dagmar Říhová, Vojtěch Šamšula, Václav Vitouš.

Kareš: Navrhuji Jitku Stefanidesovou. 

Svoboda: Pan Kyselák kandidoval za městskou orgnizaci v Příbrami a ta navrhla pana Buráka, žádného Kyseláka. 

Kyselák: My jsme se od vás oddělili legální cestou.

Humlová: My jsme měli podmínku na kandidatury do výboru a do komisí, že to musí být někdo, kdo kandidoval ve volbách a proto nemohl být nikdy za KSČM v Příbrami. On na to ani odborně nemá. Pokud zvolíte Havelku, je to proti KSČM v Příbrami, které nebude mít zastoupení.

Kyselák: To je vaše věc.

Řihák: My jsme se nerozštěpili, jak jste řekl. Myslím, že KSČM by tam měla mít svého zástupce.

Švenda:  Pro mě je nečitelné, kdo je za KSČM. Máme tu dva návrhy na jedno místo. Buď pan Havelka, nebo Jitka Stefanidesová. 

Svoboda: Chci odpovědět panu Švendovi. Oficiální dopis s razítkem je na pana Buráka a ne Kyseláka a Havelku. Divím se vůbec, že tam někdo mohl něco připsat. 

Šedivý: Musím říct, že ta tabulka mluví jasně a také to usnesení rady. KSČM má v tabulce jasně prezentováno, koho nominovali. Pan Kyselák tady vystupuje jako zastupitel Kyselák a ne zástupce politické strany. O to víc mě mrzí, že to jejich hlasování dopadlo tak, jak dopadlo. Děláme z toho trhací kalendář. Toto jsem ještě neviděl, to nebývá ani v Parlamentu. Já bych se chtěl vrátit znovu k hlasování o nominantovi za KSČM a nechal o něm hlasovat. 

Vařeka: Všichni jsou členy KSČM.

Humlová: Když nebyl přijatelný Zdeněk Burák, tak navrhuji doktora Svobodu. 

Posledním členem kontrolního výboru byl zvolen Zbyněk Havelka, kterého navrhl pan Kyselák. Ozývá se ironický potlesk. 

 

15. 12. 2014 (22:44:31)  

7. Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram

Řihák hovoří o dotazníkovém šetření, které mělo být provedeno. Vodičková: Byla jsem v dlouhodobé pracovní neschopnosti, takže nevím, ale písemně odpovíme. 

Řihák: V roce 2008 bylo velké dotazníkové šetření a tím jsme začínali vlastně s prevencí kriminality a schváli jsme plán prevecnce kriminality. Je to důležité, abychom mohli čerpat dotace. Nevšiml jsem si, že by to někde bylo prezentováno. 

Pikrt: Mohu potvrdit, že šetření bylo provedeno. Nevím ale jak byli informováni zastupitelé. 

Řihák: My jsme to právě chtěli, abychom věděli, jak dále řešit prevenci kriminality. 

Zastupitelstvo bere na vědomí předloženou zprávu.

15. 12. 2014 (22:55:01)  

8. Návrh termínů jednání Rady města Příbram a zasedání Zastupitelstva města Příbram na rok 2015

Kareš: Dávám návrh, aby jednání začínalo ve 12:30. Pokud budeme mít mín bodů, je reálné skončit mezi 4 a 5 hodinou, což je normální doba, aby mohli přijít na závěrečnou diskuzi. Chtěl jsem navrhnout přesunout jednání na čtvrtek. Zatím teda navrhuji jen ten začátek ve 12:30. Musím odjet, zítra jedu na pracovní cestu. Přeji všem vítězný pocit. Já se loučím. 

Vařeka: Loučíme se s vámi také.

Říhová: Nepovažuji čas začátku jednání od 17 hodin za ideální. Začátek by měl být dříve, abychom toho v příčetném stavu stihli více. I pro občany, kteří jsou přítomni a kteří sledují se zájmem to, co děláme. Myslím si, že ideální by bylo začít kolem poledne.

Dvořák: Já myslím, že problém by odpadl, kdyby se 2 hodiny neschvaloval program. V práci by se občané přece nemohli dívat. Navrhuji začátek v 16 hodin. 

Cikler: Já bych si musel brát každé pondělí volno. 

Kyselák: Souhlasím s panem Ciklerem. Iedální je 3-4 hodina.

Větrovský: Díval jste se, kolik to sleduje lidí? 150. 

Řihák: My jsme ale hodinu a půl škrtali body, které do programu dala tato rada. Pokud se odprostíme od těchto věcí, tak to může být rychlé. Je dobré, že se lidé dívají, ale bereme jim možnost, aby sem přišli. My se ale k těm bodům musíme vyjadřovat. Vypadá to, že dneska tu budeme do půlnoci. Spousta lidí zase chodí do práce druhý den. Není to ale dobře, když budeme omezovat diskuze. Máme ze zákona právo, abychom byli uvolňováni. 

Humlová: Myslím, že od 15 to bylo ideální. 

Volný: Zastupitelstvo svolává starosta a je to jeho pravomoc. 

Vařeka: Pokusíme se najít vhodný čas. Dnes to nebude definitivní. 

Řihák: On se změnil zákon? My jsme schvalovai termíny zastupitelstva a svolával nás starosta. 

Volný: To jsme schvalovali, ale bylo to nadbytečné. Někdy to starosta stejně měnil. 

Danda: Já bych zvolil zlatou střední cestu začínat ve 4, ale byl bych rád za ten čtvrtek. Když se to přetáhne, tak pátek zvládnete a dospíte to o víkendu. 

Řihák: 6 let jsem tedy žil v bludu. 

Byly odhlasovány termíny zasedání. Zpravidla se bude začínat od 16 hodin. 

 

15. 12. 2014 (23:15:11)  

9. Stanovení oddávajících pro volební období 2014 – 2018

Oddávajícími budou: Pikrt, Humlová, Šedivý, Molnár, Svoboda, Král, Větrovský, Danda, Říhová a Hauser. 

15. 12. 2014 (23:17:59)  

10. Přísedící Okresního soudu v Příbrami – opětovné zvolení

Žádost o opětovné zvolení paní Dzamkové. Schváleno.

 

15. 12. 2014 (23:19:53)  

12. Návrh na odpis dluhu a poplatku z prodlení u bývalého nájemce nebytového prostoru v Příbrami VII/288 – firmy Likomex, s. r. o. (11 stažen z programu)

Dluh jsme žalovali. Pohledávka nám byla přiznána. Vymáhali jsme pohledávku i exekučně, protože nikde neměla žádný majetek. V roce 2013 byl vyhlášen konkurz na tuto firmu. 

Kyselák: Přihlásili jste se do konkurzu.

Černá: To nám uteklo. Toto byla Praha východ a nezaznamenali jsme to.

Říhová: Má město nastaven nějaký vyhledávač na insolvenční rejstřík, aby se nám to už nestalo?

Černá: Toto sleduje ekonomický odbor.

Štochlová: Ano, program nám to hlídá.

Kyselák: Jak dlouho pohledávku hlídáte? Máte stanovený limit, než vystartujete a začnete jí vymáhat.

Štochlová: Vyjedou nám dlužníci i den po splatnosti.

Říhová: Kolik činil nájem?

Černá: Bylo to asi 50 tisíc, cca 5-6 měsíců. 

Diskuze ukončena. 

Zastupitelstvo schválilo odpis dluhů ve výši 340 tisíc a poplatky z prodlení. 
 

15. 12. 2014 (23:25:57)  

13. Žádost o dotaci na rok 2015 z dotačního programu Podpora terénní práce

Město podalo žádost na terénního pracovníka. Je nutné žádost doplnit o souhlas zastupitelstva se spolufinancováním projektu.

Svoboda: Chci se zeptat paní Ženíškové, jestli to bude zařazeno do té sociální koncepce.

Ženíšková: Domnívám se, že terénní práce je důležitá a v nové koncepci s ní počítáme a budeme jí i nadále rozvíjet. Jedná se práci s etnickými menšinami. Chybí tu romský koordinátor

Řihák: Romský koordinátor tady funguje už několik let. Je to pan Čámský. Je poměrně kladně hodnocen. Je dobře, že se žádost podala. 

Ženíšková: Já jsem neřekla, že tu romský koordinátor není. 

Pikrt: Taky jsem slyšel, že romský koordinátor není. Toto je nová pozice, která by měla vzniknout na základě dotací.

Zastupitelstvo schvaluje žádost. 

15. 12. 2014 (23:31:58)  

14. Žádost o dotaci TJ Sokol Příbram (4. ročník Poháru města Příbram v Teamgymu)

Rada města doporučuje schválit 10 tisíc korun na akci. 

Molnár: Chci se přimluvit za poskytnutí této dotace. Zúčastnil jsem se všech ročníků a je to moc hezká akce. Jezdí sem i z Moravy.

Hauser: Počítá rada s tím, že každá dotace bude požadovat naprosto přesné vyúčtování, nebo se to dá at si s tím dělají, co chtějí?

Dvořák: Budeme hledat koncepčnejší přístup k těmto dotacím. Ano, bude se vyúčtovávat.

Větrovský.: Tuto dotaci také podporuji. Co se týče vyúčtování, tak tam je přesný položkový rozpočet projektu. 

Šedivý: Také to chci podpořit. Chci vyvrátit omyl, že dotace má velká pravidla a dar ne. Ono to tak opravdu není. U dotace provádí kontrolu město, u darů můžeme také, ale hlavně to provádí i finanční úřad. 

Řihák: Každá dotace se musí vyúčtovat. 

Říhová: U rozpočtu se udává, že 8 tisíc je pronájem sportovní haly, ta hala je města.

Šedivý: Osvojuji si částku 10 tisíc korun.

Kyselák: My jim dáme 10 tisíc, oni to udělají v hale a my si sami zaplatíme za nájem?

Šedivý: To je moje oblíbená parketa. Pane doktore, SZM jsou příspěvková organizace a oni se musí chovat s péčí řádného hospodáře. My jsme ustoupili od korunových pronájmů, to jsou pak skryté dotace. Nemám rád ani, když jsme dávali dary a oni pak dali dar ze své akce, přestože to zaplatilo město. Někdy by bylo lepší, kdyby město ty peníze dalo přímo.

Pikrt: V minulosti pak SZM chyběly příjmy, takto je to nastaveno správně. 

Řihák: Nejedná se pouze o SZM, je to i v divedle, nebo na ledové ploše. Ty peníze pak chybí, proto se platí normálně pronájem a my jim pak dáme dotaci a to je podle nás transparentní. Když jste někomu snížil nájemné ze sálu, tak pak to chybělo divadlu.

Diskuze ukončena. Zastupitelstvo schválilo 10 tisíc korun.

15. 12. 2014 (23:43:41)  

15. Žádost o dotaci TJ Sokol Příbram (účast členek Sokola Příbram na ME v Teamgymu na Islandu)

Stejná organizace, chtějí 40 tisíc korun.

Větrovský: Zase bych byl pro to podpořit. Dovoluji si osvojit usnesní na 40 tisíc korun.

Řihák: Myslím, že jsme takto podporovali i jiné, například Oxygen a dělají dobré jméno městu. Bude se vám běžne stávat, že v průběhu roku budou i mimořádné žádosti, protože některé věci se nedají odhadnout dopředu.

Zastupitelstvo schválilo 40 tisíc.

15. 12. 2014 (23:46:26)  

16. Křížové domy, Cíl – apelace paní Novákové

Řihák: Je to velice důležitý bod. Pan Kareš k němu hodně diskutoval, je škoda, že tu není. Je přítomna paní Nováková, která to předkládá? Měli bychom se zamýšlet nad tím, co je zde požadováno, například přestěhování Bedny. Podle mě je to dobré zařízení a neměli bychom ho stěhovat, ale spíš zvýšit dohled nad chováním klientů a zvýšit dozor strážníků v lokalitě. Dále chtějí rušit herny, což bude v dalším bodě. 

Pikrt: Myslím také, že umístení Bedny je dobré. Bylo i jednání s podnikateli z této oblasti, to tu není zmíněno. Bylo to velmi konstruktivní a některé zásahy se hned provedly. Dále se naplánovala kamera do této oblasti. 

Říhová: Tato otázka nemůže asi být jenom vzata na vědomí. Je to hodně skutečností, které vytvářejí stížené podmínky pro občany města. Měl by být předložen nějaký komplexní plán. Navrhuji, abychom radě města uložili předložit do 4 měsíců koncepci revitalizaci této oblasti. Návrh Říhové byl přijat. 

16. 12. 2014 (00:00:51)  

17. Návrh obecně závazné vyhlášky o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram

Humlová: Vzhledem k tomu, že je po půlnoci, navrhuji přerušit jednání. Já musím odejít a myslím, že toho máme všichni dost a ten počet bodů se stejně projednat nedá. Pojďme to posunout na 22.prosince.

Kyselák: Já bych se k paní doktorce chtěl přidat. Ty body jsou skutečně komplikované. Jen k tomuto mám x připomínek.

Vařeka vyhlašuje přestávku 5 minut na rozhodnutí.

16. 12. 2014 (00:03:16)  

Vařeka navrhuje ještě hodinu pokračovat, poté by se domluvilo, kdy se bude pokračovat. Pokračuje projednávání bodu 17.

Řihák: Nechtěl bych vystupovat za pana Kyseláka, ale říkal, že k tomu má hodně připomínek, ale už musel odejít. Já tady s váma klidně zůstanu do rána. Dávám tedy návrh o přerušení tohoto bodu.

Vařeka: Přesuneme tedy tento bod na tu druhou část našeho jednání. Zastupitelstvo to schválilo.

16. 12. 2014 (00:14:03)  

18. Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

nová výše poplatku by měla bý 528 korun na osobu. 

Vařeka: Jedná se o materiál předložený minulou radou města. V příštím roce bude možné ceny aktualizovat. My budeme hlasovat pro schválení.

Řihák: Mám připomínky. I kdyby to připravila naše rada po volbách, tak si myslím, že ty náklady dost stouply. Já z těch materiálů nedokážu idenfitikovat ty 2,5 miliony, o které to stouplo. Myslel jsem, že tím, že tady vznikne skládka a nebudeme vozit na skládku do Chrástu, tak budeme šetřit. Dávám protinávrh, abychom to udělali stejně jako minulý rok, protože to tady nedokážu rozklíčovat. Bylo by to teda 468 Kč. 

Svoboda: Mám obdobný návrh, cenu bychom neměli navyšovat, čísla se mi také nezdají. 

Dvořák: My se přikláníme k návrhu bývalé rady. 

Švenda: Cena je vypočítána na základě nákladů, pokud bychom to neschválili, budeme muset výpadek hradit z rozpočtu. Náklady se dají snížit i tříděním odpadu.

Říhová: Mám dotaz k té kalkulaci. Vzoreček, který je tam připojen, tak vychází z roku 2013, což znamená loňský rok. Už máme určitě účetně uzavřeno 10měsíců roku 2014. Zajímalo by mě, jestli náklady stoupají, nebo naopak.

Štochlová: To nevím, možná pan Mácha.

Šedivý: Existuje metodický pokyn, jak se to vypočítává. 

Řihák: Já se ptám, co je to tu za náklady. Můžeme něco ušetřit? To je můj problém, protože mám schválit konečná čísla, ale nevím, z čeho vycházejí. 

Hovoří občanka a bývalá zastupitelka Dzamková: Pokud se nepletu, zjistila jsem si, že jsme skoro nejlepší ve třídění odpadu. Některá města zato občany odměňuje a platí pak méně za odvoz. Pokud se to zvedne, tak tím trestáte občany. 

Švenda: Je chválihodné, že občané třídí. Pokud budeme třídit ještě lépe, bude to znát, pokud ne, tak se náklady navýší a budeme se bavit o vyšších částkách. 

Diskuze ukončena. 

Řihákův návrh nebyl přijat, ten původní také ne. 

16. 12. 2014 (00:31:35)  

19. Aktualizace Přílohy č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 ze dne 10. prosince 2012, o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, loterie a jiné podobné hry

Odbor obdržel 8 žádostí, z toho jen 3 v termínu.

Stříbrnský: Nebudeme podporovat vznik nových míst. Chceme aby do konce volebního období byl byly regulovány všechny herny.

Švenda: To zrušení není tak jednoduché. Připravuje se nový zákon, chceme zjistit, jaké zkušenosti mají ve městech, kde vyhlásili plošný zákaz. Z tohodo důvodu nebudeme nyní navrhovat plošný zákaz, nicméně si dovolím usnesení - Zastupitelstvo schvaluje aktualizaci vyhlášky o stanovení s tím, že z míst vyjme tyto adresy: Spojovací 110, Mánesova 310, Drkolnovská 53, Havlíčkova 65 a Žežice 7. 

Říhová: K tomu, abychom to mohli projednat zodpovědně, bylo by nutné mít mapu heren, jak jsou umístěny na území města. Tento seznam doplněný mapou by usnadnil rozhodování tak, abychom dokázali naplňovat to, co jsme slíbili voličům před volbami. Nechtěli jsme rozšiřovat herny, ale chtěli jsme, aby nebyly v blízkosti škol. Z návrhu pana Švendy nevím, kde jsou ty dané herny. Možná je to pokročilou hodinou, či mým pokročilým věkem, ale nedokážu si je vybavit. K tomuto materiálu bychom se měli vrátit v době, kdy nebude tak pokročilá hodina a požadovala bych mapičku těch heren s údajem, kdo je provozuje.

Řihák: My jsme snížili počet heren ze 76 na 26. K rušení heren jsme měli stanovisko policie a sociální péče. Musíme si stanovit kritéria. Musíme také myslet na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. V roce 2012 jste navrhovali, že chcete ihned zrušit všechny herny, dejte to usnesní i teď. V opozici se to lehce navrhovalo. Zrušte je všechny, nevyzobávejte. 

Švenda: Tady je na místě si říct ještě něco. V tuto chvíli jsme navrhli vyjmout z přílohy herny, které jsou možné, aniž bychom někoho omezovali. Analýzu jsem si udělal. Od předchozího vedení jsem neměl žádné materiály. Navrhujeme vyřadit herny, na kterých v tuto chvíli nejsou žádné výherní hrací přístroje, aby tam nemohly žádné vzniknout. Vždycky jsem navrhoval zrušit veškerý hazard, ale připravuje se nový zákon, který nám do toho může zasáhnout. Ve městě máme dva typy herních přístrojů. Jedny povoluje ministerstvo s těch je většina a ty běží dál. Fungují tam i odvolání, které mohou trvat roky. 

Stříbrnský: Vstoupíme do jednání s ministerstvem, aby tu už nemohla žádná herna vzniknout. 

Řihák: Mě by zajímala ta analýza pana Švendy. 

Šedivý: Chtěli jste bojovat proti korupčnímu prostředí a tohle tím zavání.

Stříbrnský: Byl bych rád, aby nezapadl fakt, že se nejedná jen o herny sám, ale i o jevech, které nás trápí. Chce to řešit komplexně.  Takže chceme řešit i prodej alkoholu mladistvým a podobně. 

Řihák: Požaduji ten návrh, abych věděl o čem hlasuju. 

Švenda: V roce 2012 podle mě důvody nebyly jasně vysvětleny. To je můj názor. Usnesení není publikované, protože drtivou část máte v technické části toho materiálu. Je to celé usnesení kromě bodu II.

Říhová: Nemíním znevěryhodňovat tvrzení pana Švendy, ale myslím, že když si dělal studii o tom, co máme rušit, tak měl nějaké chybné informace, protože v jedné z těch heren určitě automat je.

Hauser: Já bych to chtěl jenom zjednodušit. To, co řekl pan Řihák, to bych podepsal...tu větu "všechny herny ihned". Chce ale všech 25 zastupitelů, aby se zrušily? 

Švenda: Upozorním, že se připravuje nový loterijní zákon, který by měl přinést revoluci. Nevíme, jak projde, ale měl by platit od roku 2016. Jak jsem říkal, drtivá většina automatů je povolávana ministerstvem a tyto herny budou moci stejně fungovat dál. 

Řihák: Myslím, že si nerozumíme. Já jsem řekl, že bych podpořil váš dřívější zákon. Asi to je realizovatelné, když jste to tenkrát navrhovali. Dneska říkáte, že to zase budete dělat postupně. 

Vyhlášena je přestávka 10 minut na žádost Řiháka.

16. 12. 2014 (01:17:22)  

Jednání pokračuje hlasováním o návrhu Šedivého. Návrh nebyl schválen. Nyní se hlasuje o návrhu Václava Švendy. Tento návrh přijat byl.

16. 12. 2014 (01:28:13)  

Vařeka navrhuje přerušení zastupitelstva s tím, že bude pokračovat dnes od 18 hodin. Zastupitelé to odsouhlasili. Děkujeme za vaši pozornost.

16. 12. 2014 (01:29:00)  

Další články

Čtyři jednotky hasičů zasahují u požáru lesa Čtyři jednotky hasičů zasahují u požáru lesa Ani na Velký pátek nemají hasiči klid 19. dubna 2019   (17:49) AKTUÁLNĚ Velký pátek připomíná smrt Ježíše Krista Velký pátek připomíná smrt Ježíše Krista Pokračujeme v našem mini seriálu o významu Velikonoc. 19. dubna 2019   (16:19) K nahlášenému požáru vyjížděli hasiči na Březové hory K nahlášenému požáru vyjížděli hasiči na Březové hory Právě nyní proběhl zásah hasičů na Březových Horách. 19. dubna 2019   (13:58) AKTUÁLNĚ Tragická nehoda na Příbramsku: Motorkář nepřežil srážku s autem Tragická nehoda na Příbramsku: Motorkář nepřežil srážku s autem Záchranářský vrtulník odlétl prázdný 19. dubna 2019   (12:28) AKTUÁLNĚ I o Velikonocích vám poradíme, jak trávit prodloužený víkend I o Velikonocích vám poradíme, jak trávit prodloužený víkend Počet akcí je o tomto víkendu poměrně omezený. 19. dubna 2019   (09:41) Příčina včerejšího požáru v CHKO: Odlétnutí segmentů po řízeném výbuchu Příčina včerejšího požáru v CHKO: Odlétnutí segmentů po řízeném výbuchu Přinášíme krátká videa vrtulníku a z vrtulníku pro dokreslení velikosti zasaženého území a komplikovanosti zásahu 19. dubna 2019   (06:59) VIDEO Na Velký pátek si nakoupíte. Na Velikonoční pondělí však zůstanou obchody zavřené Na Velký pátek si nakoupíte. Na Velikonoční pondělí však zůstanou obchody zavřené Obchodním domům to přikazuje zákon. 18. dubna 2019   (21:42) Zeleným čtvrtkem začíná hlavní část Velikonoc, proč je ale zelený? Zeleným čtvrtkem začíná hlavní část Velikonoc, proč je ale zelený? Velikonoce od loňska nabídnou hned 4 dny, kdy nemusíme do práce. 18. dubna 2019   (18:18) Hasiči likvidují požár skládky větví, došlo k rozšíření ohně i na stromy Hasiči likvidují požár skládky větví, došlo k rozšíření ohně i na stromy Příčinou požáru mohlo být i samovznícení 18. dubna 2019   (16:16) Hasiči bojují s požárem lesa, na pomoc povolali vrtulník s bambi vakem Hasiči bojují s požárem lesa, na pomoc povolali vrtulník s bambi vakem Byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu 18. dubna 2019   (15:43) AKTUALIZOVÁNOKodex redakce Reklama Kontakty Informace o cookies Ochrana osobních údajů
Provozovatel portálu pribram.cz Rosalota, s. r. o.
Žižkova 708
261 01 Příbram II

IČ: 02289288
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 217655.


Redakce zpravodajství portálu pribram.cz
Společnost Rosalota, s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
2014 - 2019 © Rosalota, s.r.o.Všechna práva vyhrazena. webdesign | websystem | KAO.cz