14. 7. svátek má Karolína
Dnes se koná další zastupitelstvo, co nás čeká?

ON-LINE PŘENOS
22. února 2016   (06:26)
Dnes se koná další zastupitelstvo, co nás čeká?

Jednání můžete sledovat i prostřednictvím našeho online přenosu.Dnes v 16 hodin se opět sejdou zastupitelé města Příbram, aby se zabývali několika body, které jsou na programu. Mezi ně patří například zřízení osadního výboru na Zdaboři, prodej domů v Březnické ulici a hlavně rozdělení finanční podpory od města Příbram do různých odvětví jako je sport, kultura a další.

Zejména v oblasti rozdělení finančních prostředků lze očekávat delší diskuzi, i když průběh minulého zastupitelstva byl až do závěrečných interpelací velmi poklidný a opozice často hlasovala společně s vládnoucí koalicí a podporovala její návrhy. 

V závažných tématech zatím koalice vládne těsnou většinou, a to díky dvěma zastupitelům, kteří po volbách opustili své kluby (Pavel Pikrt, Vladimír Kyselák). V případě nepřítomnosti některého z koaličních zastupitelů tak dochází k nepříjemným patovým situacím.

Pravděpodobně dochází ke změně pořadí uvnitř ČSSD. Její zastupitelé už několikrát hlasovali společně s koalicí, respektive místo TOP 09.

Mezi nejaktivněji diskutující zastupitelé tradičně patří klub Šance pro Příbram, někteří zastupitelé z ČSSD, Jiřina Humlová (KSČM) a Ivan Šedivý (ODS). Vládnoucí koalice sází především na trio starosty a místostarostů, které občasně doplňuje radní Dvořák (ANO) a Stříbrnský (TOP 09). Hlas některých dalších zastupitelů zůstává pro diváky téměř skrytý.

Průběh jednání můžete, jako vždy, sledovat prostřednictvím našeho komentovaného online přenosu.

Program:

1 a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů b) Schválení programu jednání c) Informace rady města
2. Návrh na prodej nemovitostí v ul. Březnická v Příbrami IV jako celku
3. Odkup bytu v Příbrami I-77 od Městských lesů Příbram s.r.o.
4. Žádost o zřízení Osadního výboru Příbram V – Zdaboř
5. Přehled účasti členů na jednání výborů ZM za II. pololetí 2015
6. Žádost Cykloklubu Příbram, z. s., o prodloužení splatnosti zápůjčky
7. Návrh na rozdělení finanční podpory pro rok 2016 v oblasti kultura
8. Návrh na rozdělení finanční podpory pro rok 2016 v oblasti církve a náboženské společnosti
9. Návrh na rozdělení finanční podpory pro rok 2016 v oblasti zahraničí
10. Návrh na rozdělení finanční podpory pro rok 2016 v oblasti výchovy a vzdělávání
11. Návrh na rozdělení finanční podpory pro rok 2016 v oblasti: Vrcholový a výkonnostní sport, Jednorázové sportovní akce a Činnost sportovních organizací
12. Návrh na rozdělení finanční podpory pro rok 2016 v oblasti životní prostředí
13. Schválení zřízení služebnosti ve prospěch odkupovaného vodovodu městem Příbram, procházející pozemky v majetku třetích osob par. č. 104/1, 50/7 v k. ú. Kozičín
14. Návrh na odkoupení vodohospodářského majetku v lokalitě Sázky – Barandov Příbram a v lokalitě Lazec – Drmlovo pole Příbram od společnosti První vodovodní a kanalizační, s.r.o.
15. Návrh na odkoupení vodovodního řadu PE DN 110 a kanalizačního řadu PVC DN 250 v k. ú. Příbram – Žežice od Jany Čechové
16. Žádost o prodej pozemku p. č. 4520/2 o výměře 27 m2 v k. ú. Příbram, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če (garáž)
17. Výkup pozemků p. č. 716/3 a p. č. 719 v katastrálním území Příbram
18. Žádost o osvědčení o právní skutečnosti vlastnictví stavby chatky na pozemku p. č. st. 1092 v katastrálním území Březové Hory
19. Nabídka darovat městu Příbram id. podíly pozemků p. č. 710/27 a p. č. 710/28 v katastrálním území Příbram
20. Žádost o prodej části pozemku p. č. 602/1 o výměře cca 20 m2 z celkové výměry 5833 m2 v katastrálním území Březové Hory
21. Různé
22. Diskuse, interpelace, závěr 

Tip redakce: Pokud nechcete, aby vám unikly aktuální informace, staňte se fanoušky naší stránky na Facebooku a budete 24 hodin denně v obraze.


zdroj: text i foto: pribram.cz

autor: red, MJ
Byli jsme přítomni a on-line

Vítejte při online přenosu ze zasedání městského zastupitelstva. Záznam připravuje zpravodajský portál pribram.cz.

Přepis vzniká v průběhu schůze, neobsahuje tedy doslovná vyjádření zastupitelů nebo občanů, ale jen parafráze. Upozorňujeme čtenáře, že jednání není reprodukováno zcela přesně a záznam tedy může obsahovat jazykové i významové nedokonalosti.

Příjemné sledování. MJ

22. 02. 2016 (15:39:42)  

Jednání bylo právě zahájeno. Omluveni jsou následující zastupitelé: Říhová, Danda, Vácha, Stříbrnský, Stefanidesová a Kareš. 

22. 02. 2016 (16:04:15)  

Řihák: Chci seznámit zastupitelstvo s tím, co jsem dostal za odpověď od města. Žádal jsem o materiál, který šel do rady už v říjnu a dostal jsem odpověď, že materiál je k nahlédnutí na příslušném odboru. Pane Švendo, ten materiál nebyl konfrontační. Chci vás opakovaně vyzvat, aby mi byl materiál dodán. Zápis považuji za schválený.

 
Ověřovateli dnes budou paní Brožíková a Humlová.

22. 02. 2016 (16:08:09)  

1 a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů b) Schválení programu jednání c) Informace rady města

 
Vařeka: Navrhuji stažení bodu číslo 2. Je třeba materiál doplnit o vyjádření další komise. 
 
Bod byl hlasováním stažen. Schválen byl program jako celek bez bodu č. 2. 
 
Dvořák: Chci zareagovat na určité fámy, které se ke mně donesly a uvést je na pravou míru. Já jsem zorganizoval na kraji ledna seminář na téma daňového účetnictví. Veškeré náklady nesla moje firma. Tento seminář byl otevřen i některým účastníkům mimo město a ti platili tisíc korun. Za jednoho účastníka byla cena 400 Kč. Nevím, proč z toho vznikly nějaké fámy. Všichni máme e-maily, kam nám chodí různé nabídky školení. V minulém týdnu například bylo jednodenní školení přes 4 tisíce korun. Mé školení bylo 400 Kč na osobu. 

22. 02. 2016 (16:12:19)  

3. Odkup bytu v Příbrami I-77 od Městských lesů Příbram s.r.o.

 
Byt by se odkupoval včetně spoluvlastnického podílu. Cena k odkupu byla stanovena znaleckým posudkem na 450 tisíc korun. 
 
Řihák: Můžeme získat za symbolickou cenu? 
 
Dvořák: Je to majetek jiného IČ a je třeba udržet obvyklou cenu.
 
Řihák: Městské lesy jsou přece majetkem města.
 
Dvořák: Městu patří pouze obchodní podíl. Byl by problém s daněmi. 
 
Molnár: Tady se uvádí, že byt prošel rekonstrukcí, jaké byly její náklady?
 
Vedoucí MěRk: Jednalo se o stavební rekonstrukce. Celková cena byla 80 tisíc korun.
 
Molnár: Kdo to hradil?
 
Vedoucí: Městské lesy. 
 
Dvořák: Podporuji tento prodej. Město byt využije, obchod je dobrý pro obě strany.
 
 
Zastupitelstvo schválilo odkup bytu za 450 tisíc korun.

22. 02. 2016 (16:17:41)  

4. Žádost o zřízení Osadního výboru Příbram V – Zdaboř
 
Rada doporučuje stanovit počet členů na 5. 
 
Humlová: Chtěla jsem se zeptat. Tam není ani nástřel, kdo by měl o tu práci ve výboru zájem? Jinak jsem pro zřízení.
 
Švenda: Je to standardní postup, který jsme dělali i v jiných případech. Teď vyzveme lidi.
 
Šedivý: Nejlepší by bylo je určit tajnou volbou.
 
Pikrt: Podporuji vznik osadního výboru Zdaboř. Jsou tam velmi aktivní lidé. Oni už diskutovali, kdo by mohl být ve výboru. 
 
Vařeka: Někdy se tam skutečně sejde i více než 40 lidí a jsou velice aktivní.
 
Šedivý: Vy říkáte, že nemůžeme určovat volbu, jakou si přejí. Už u ostatních jsem říkal a trvám na tom, že tajné volby jsou jediným správným způsobem.
 
Švenda: Málokdy se přihlásí víc zájemců, než kolik je členů v osadním výboru. Pokud ano, tak se sjedou a domluví se. Považuji tento přístup za celkem dobrý. 
 
Šedivý: Ono je to složitější. Ve vašich předvolebních materiálech jste volali po maximální demokracii a tohle podle mého neděláte dobře. 
 
Vařeka: Na příště si připravíme téma, jak jste zrušili osadní výbory.
 
Šedivý: Už jste zase útočný, já jsem návrh an zrušení osadního výboru nedal.
 
Větrovský: Pane starosto, držme se skutečně tématu. Klidně si to na příště připravte. 
 
Řihák: K diskuzi jsme připraveni, nemusíme se speciálně připravovat. 
 
Zastupitelstvo schválilo vznik osadního výboru.

22. 02. 2016 (16:27:22)  

5. Přehled účasti členů na jednání výborů ZM za II. pololetí 2015

 
Bez diskuze odsouhlaseno.

22. 02. 2016 (16:28:38)  

6. Žádost Cykloklubu Příbram, z. s., o prodloužení splatnosti zápůjčky

 
Chce splatit letos 250 tisíc a zbytek za rok. Ekonomický odbor nedoporučuje.
 
Švenda: Chci požádat o podporu prodloužení zápůjčky. Domnívám se, že je to jedna z podpor sportu, o kterých se dneska budeme bavit. Jde jen o to, že 310 tisíc se nám vrátí až za rok. Je to úročeno a zaručeno třemi ručiteli. 
 
Kyselák: Jde celkem o vysoké částky a čas plyne. Prodloužení se mi zdá značně problematické. Do rozpočtu potřebujeme každou korunu. To co po nás chtějí, je nad normální mez. Chci mít jistotu, že se těch 250 tisíc vrátí do konce dubna. Pokud ne, tak jim dejme termín do konce října. 
 
Švenda: V dodatku by bylo, že pokud by nebylo uhrazeno těch 250 tisíc, že chceme okamžitě vrátit celou částku. Navrhuji úročení 4 procenta z nesplacené částky. 
 
Dvořák: V první řadě chci ocenit ekonomický odbor, že k materiálu dává svůj odborný názor. Hlídáme peníze v rozpočtu, je také rozdíl mezi zápůjčkou a dotací. Měl jsem velký problém se zápůjčkou, protože těch 310 tisíc bylo rozpočtováno, že se má vrátit. Upravil jsem svůj názor, pokud se navýší úročení na 4 procenta a je to definitivní.
 
Molnár: Netuším, jak se k tomu dostali, když spousta zastupitelů jim chtělo pomoci a přispět ze svého. 
 
Švenda: Oni mají termín splatnosti do 30. dubna, takže žádají včas. 
 
Král: Zpočátku jsem to v žádném případě nechtěl podpořit. Chci se ale zeptat - vy jste mluvil o nějakých zárukách, můžete k tomu dodat nějakou podrobnost?
 
Švenda: Půjčka je zajištěna jměním třech činovníků cykloklubu. Je to úplně jiný režim půjčky, než jsme do sportu kdy půjčovali. 
 
Kyselák: Upozorňuji právně. V té smlouvě bude zapsáno, že je to úročeno 2 procenty, takže to nemůžeme navýšit na 4 a potřebujeme souhlas protihráče. Musí být zakotveno od kdy se to bude úročit a jak. 
 
Švenda: Možná tady někdo z klubu je, tak se může vyjádřit. 
 
Vařeka: Jde o to, že pokud cykloklub na náš návrh nepřistoupí, tak žádná dohoda nebude a oni musí zaplatit, jak bylo plánováno.
 
Řihák: Nejsem člen sportovní komise, tak mě trochu zamrzela slova pana Švenda, že pokud chceme podpořit sport u nás, tak bychom pro to měli zvednout ruku. Pozitivně vnímám slova pana Kyseláka. Ten klub nás žádá i o dotaci, kterou pak mohou použít na umoření této částky. Zvednu tu ruku, ale ne protože nás k tomu vyzývá pan místostarosta. Ono má všechno svoje mantinely. 
 
Větrovský: Chtěl jsem říct něco obdobného. Slyšel jsem, že to je nejvýhodnější podpora sportu. Ono to moc nejde porovnávat. To bychom pak mohli půjčovat všem a nemuseli bychom být město, ale banka. Souhlasím s panem Dvořákem a Kyselákem a návrh podpořím. Ono se to pak vrátí, když něco kritizujete. Já si pamatuji, když byla situace, kdy se řešila splatnost u volejbalu a fotbalu a vy jste křičeli, že to chtějí prodloužit, aby to zaplatili z dotací. Návrh ale podpořím, podporu si zaslouží. 
 
Švenda: Panu Řihákovi se také omlouvám, cítím jak to mezi námi krásně jiskří. Já vás o podporu prosil, nevyzýval, to je rozdíl. Toto je pro město finančně nejvýhodnější v rámci podpor a za tím si stojím.
 
Zástupce CK Příbram - pan Hušek: Se 4 procentní sazbou 100% souhlasíme. Teď bychom zaplatili 250 tisíc korun s úroky a příští rok 310 tisíc plus 4% úrok.
 
Zastupitelstvo po technických dohadech odsouhlasilo prodloužení splatnosti částky půjčky.

22. 02. 2016 (16:51:33)  

7. Návrh na rozdělení finanční podpory pro rok 2016 v oblasti kultura

 
Cikler: My jsme se v komisi tímto návrhem zabývali poměrně dlouho. V tomto roce je několik položek vzhledem k 800. výročí města výjimečné. Je tam více pro filharmonii či orchestr, protože připravují jedinečné akce. Prosím, abyste tento návrh schválili.
 
Humlová: Nemám diskuzní příspěvek, jen chci říct, že jsem členkou jednoho souboru, který má podporu dostat
 
Kyselák: Tady mě rozesmálo, že někdo chce koncert a má tam peníze na nákup bicích, stojanů na noty a oblečení.
 
Švenda: Návrh je 5 tisíc a celkové návrhy 31 500 Kč. Tady nelze určit, jestli si pan Šimůnek koupí bicí, nebo co z toho bude financovat. 
 
Král: Chtěl bych podpořit tento návrh, sám jsem členem komise. 
 
Řihák: Musím říct, že je to asi dobře udělané, protože rada nic nezměnila. Rád to podpořím.
 
Šedivý: Já jsem se zastavil u položky Komorní smíšený sbor Vladimíra Vepřeka, který má velkou tradici. Ta částka, kterou je mu vyhrazena (40 tisíc) a porovnám to se Spolkem pražské ulice, který dostává 50 tisíc, tak mám pocit, že to není spravedlivé. Navrhují přesunout 30 tisíc ze Spolku pražské ulice na Komorní smíšený sbor. 
 
Kyselák: Plně souhlasím s návrhem pana Šedivého. Spolek nebudu kritizovat, mám tam syna, ale neviděl jsem tam žádné velké vítězství v jejich akcích.
 
Cikler: Nebudu komentovat tento návrh. Tady šlo o to, že pan Šmolík v předchozích letech žádal o peníze pro sbor a filharmonii dohromady, letos je to rozdělené. Filharmonii už nevede. Tímto bychom mu dali přibližně tu část, kterou měl dříve pro obě tělesa. 
 
Molnár: Zůstalo nerozděleno 25 tisíc, ty bych přidal panu Šmolíkovi. 
 
Molnárův návrh nebyl přijat, Šedivého návrh také ne. Zastupitelé odhlasovali původní návrh rady. 

22. 02. 2016 (17:04:14)  

8. Návrh na rozdělení finanční podpory pro rok 2016 v oblasti církve a náboženské společnosti

 
Rozděluje se celkem 200 tisíc korun. 
 
Šedivý: Komu patří kaple sv. Jana Nepomuckého?
 
Vařeka: Městu.
 
Šedivý: Co s tím uděláme? 
 
Vařeka: Máte nějakou námitku v něčem?
 
Kyselák: Pan Šedivý má pravdu. Spolek dostane 80 tisíc. Proč to dělá spolek, když nebylo výběrové řízení. Kdo určil 80 tisíc na opravu kapličky?
 
Šedivý: Chci, aby byla kaplička opravena, ale proč takto? Proč jí město neopraví samo. Snižme podporu církví a z toho to opravme. Připojit bychom se měli i k varhanům.
 
Švenda: On ten program je zastropovaný a když žadatel zažádal o víc, tak jsme to museli zrušit. Ten spolek je ve spojení s TS a chtějí na té opravě kooperovat. Je i varianta, že to dáme rovnou TS.
 
Cikler: Byla uvedena max částka, o kterou je možné žádat. Komise nemohla dělat nic jiného, než žádost zamítnout. 
 
Šedivý: Nejsem proti opravě, ale domnívám se, že je jednodušší to vyřešit rovnou pomocí TS. A jedná někdo se Svatou Horou o nové žádosti?
 
Švenda: Mám domluvenou schůzku na čtvrtek a budu je o tom informovat. Platí novela, která zpřísňuje podmínky. 
 
Humlová: Stejný problém se opakuje i v dalších materiálech, ale zákon je bohužel velice přísný. Nemůžeme si dovolit ho obejít. Jaktože na Svaté Hoře nevědí o tom dotačním zákonu.
 
Dvořák: Pokud někdo vidí u kapličky právní problém, ať to nahlas řekne, ať neuděláme chybu. Do Svaté Hory letos šlo přes 100 milionů, radši podpořím tu kapličku.
 
Kyselák: Jestli je pan ředitel TS, jestli by mohl vystoupit. 
 
Mácha (TS): O ceně a projektu nejsem informován. Měl jsem jednání a byl jsem se podívat na místě. Nevíme, jak vypadá statika střechy, atd. Rádi se do toho zapojíme. Ono je třeba i restaurátorská práce. Vloni jsme se tam zapojili a základní údržbu udělali.
 
Pikrt: S částkou 80 tisíc nemám žádný problém. Pokud minulé radnice nezajistily opravu, buďme rádi, že se o to chtějí postarat lidé.
 
Řihák: Zákon je přísný. Možná bychom to měli opravit částečně my. Chtěl bych požádat o krátkou přestávku.
 
Přestávka vyhlášena. 

22. 02. 2016 (17:18:22)  

Po pauze pokračuje projednání bodu číslo 8. 

 
Řihák: Může nám pan Německ říct právní stanovisko?
 
Němec: Pokud byly podmínky programu splněny, nevidím důvod, proč by to město nemohlo podpořit. Je to krkolomné, ale právní problém v tom nevidím. 
 
Hlasuje se původní usnesení rady a to je odsouhlaseno.

22. 02. 2016 (17:37:53)  

9. Návrh na rozdělení finanční podpory pro rok 2016 v oblasti zahraničí

 
Celkem se rozděluje 200 tisíc korun. 
 
Bez diskuze odsouhlaseno.

22. 02. 2016 (17:38:53)  

10. Návrh na rozdělení finanční podpory pro rok 2016 v oblasti výchovy a vzdělávání

 
Rozděleny byly všechny prostředky.
 
Hauser: V několika bodech nebyly splněny kritéria. Ty body se mi velmi líbí a podporují to, co děti potřebují. Jde to ještě nějak změnit?
 
Dvořák: Bude v tom problém. Máme nějaké termíny v programu a pak už je prostor jen pro individuální žádosti. Přimlouval bych se, aby do příštího roku byla pravidla pozměněna. Školský odbor by měl dávat podklady v jednotné formě. 
 
Brožíková: Je to škoda, ale program má svoje znění. Nemůžeme ustoupit. 
 
Odsouhlaseno.
 

22. 02. 2016 (17:49:33)  

11. Návrh na rozdělení finanční podpory pro rok 2016 v oblasti: Vrcholový a výkonnostní sport, Jednorázové sportovní akce a Činnost sportovních organizací
 
Švenda: Musíme postupovat podle pravidel. Pankration gym žádal ve vrcholovém sportu. Žádal ve špatném programu, takže byl vyřazen a my ho nemůžeme přesunout. V kapitole zbývá 360 tisíc, je pak možné žádat o individuální dotace. Přimlouvám se, ať to takto schválíme. 
 
Rotter: Mám návrh na změnu. Týká se 1. FK Příbram. Nesouhlasím s tím, aby se ponižovala částka radou o 400 tisíc korun. Navrhuji vrátit zpátky částku, kterou navrhovala komise. Vzhledem k tomu, čeho dosáhli dorostenci, tak navrhuji ještě zvýšit částku o 150 tisíc. Navrhuji tedy zvýšení o 550 tisíc pro 1. FK Příbram. Navrhuji tuto částku vzít z rezervy rady města. 
 
Větrovský: Chtěl bych ohlásit střet zájmů. Chci říct, že za sportovní komisi nesouhlasíme i se změnou u volejbalového klubu. Ten klub by tak měl jako jediný víc než se dávalo před snížením. Navrhuji snížit a ty dát do rezervy. 
 
Dvořák: Chtěl bych připomenout, že komise brala v úvahu věci, které jsou počitatelné a ne ty, o kterých my jsme si povídali. Nepovažuji za vhodné to probírat. Máte od města další podporu. VK platí městu za pronájem haly, stejně tak hokejisté. Sebrali jsme jim určitě příjmy z reklam. Vnímám obrovský úspěch juniorů. Přidal bych 150, ale ne těch dalších 400. Nesouhlasím, aby se volejbalistům peníze brali, protože je to pro ně limitní na přežití.
 
Brožíková: Nerozumím, proč je Pankration vyřazen z toho vrcholového sportu.
 
Švenda: Nesplnil pravidla. Zabývala se tím komise. 
 
Větrovský: Nesplňují pravidla. Přihlásil se do kategorie, kam nepatří, přestože se předchozí roky přihlašovali správně. 
 
Brožíková: Návrh pana Rottera podpořím. Nemohu ale podpořit snížení na podporu volejbalového klubu.
 
Větrovský: Když řeknete, že používáme další skryté dotace, tak je třeba to vysvětlit. Máte na mysli, že používáme tribunu města, na druhou stranu je potřeba si říci, že to všechno patřilo klubu. Pak se sehnala dotace a jedinou cestou bylo to, že žadatelem bude město, proto se i pozemek daroval městu. U volejbalu vás nepřemlouvám, je to váš návrh. U jiných klubů jste se možná tou limitní částkou ani nezabývali, je třeba měřit všem stejně a ne říkat, že pro jedny je to limitní částka. Ten argument moc neberu. 
 
Švenda: Pankration má světlo na konci tunelu, protože zbydou prostředky, na které se může žádat individuálně. 
 
Dvořák: Nezmínil jste, že za korunu ročně využíváte obrovské pozemky, což je ta obrovská podpora. Volejbalový klub nemá příjmy z reklam, odvádí městu příjmy z nájmu a město z toho něco má. 
 
Větrovský: Tribunu taky asi 13 let udržujeme a opravujeme je za naše peníze. Tu tribunu si ale město může vzít zpátky. Co se týče pozemků, tak asi myslíte ty, na kterých je hřiště, ale my jsme tam ta hřišťata vybudovali. Spartak to má trochu jinak, to bych asi nespojoval. Kdyby volejbal měl svůj stadion, tak by taky neplatil. 
 
Dvořák: Volejbalový klub prostě dává městu vydělat a to je neoddiskutovatelné. Zapomněl jste, že i vy máte ve smlouvě, že se o tribunu musíte starat. Je to typický příklad vyhozených peněz. 
 
Větrovský: Já jsem říkal, že ji udržujeme. Máme jí v pronájmu asi rok a půl, my ji udržujeme asi 13 let. Srovnávat areál velikosti Spartakus  tribunou, to bych nechtěl. Já neřekl, že tribunu nechceme, ale pokud byste jí brali jako další část dotace, tak pak bychom ji nechtěli. 
 
Řihák: Pořád diskutujeme o velkých klubech. My jsme nesebrali peníze z reklam volejbalovému klubu. Ta hala byla naše, tak jsme řekli, že ty peníze chceme do rozpočtu. Mě zaráží spíš to, že jste jednohlasně na radě vzali peníze. Jaký byl důvod toho snížení?
 
Vařeka: Já tam zrovna nebyl, jinak bych vám samozřejmě odpověděl. 
 
Enenkelová: Ověřovali jsme bezdlužnost. VK měl k dnešnímu dni dluh vůči SZM, ale ten byl uhrazen ještě během dneška. Byla to částka asi 33 tisíc korun. 
 
Švenda: Žádám o přestávku, abychom si prošli usnesení.
 
Šedivý (T): Hlasování musí proběhnout, vy jste diskuzi už uzavřel.
 
Řihák (T): Já bych chtěl požádat o 10 minutovou přestávku.
 
Vyhlášena přestávka 10 minut.
 

22. 02. 2016 (18:16:01)  

Po přestávce pokračuje projednání bodu č 11.
 
Nyní se hlasuje o návrhu Petra Větrovského - snížení podpory volejbalu o 150 tisíc korun. Neodsouhlaseno.
 
Nyní se hlasuje o návrhu Rottera - navýšení pro FK Příbram o 550 tisíc z rezervy - odsouhlaseno.
 
Odhlasováno i snížení rezervy v této výši. Podle Vařeky se jednalo o formalitu.
 
Nyní se hlasuje podpora dalším klubům - odsouhlaseno dle návrhu rady, až na změnu u FK Příbram, která byla odsouhlasena.

22. 02. 2016 (18:34:28)  

12. Návrh na rozdělení finanční podpory pro rok 2016 v oblasti životní prostředí

 
Rozdělena byla celá částka 150 tisíc korun.
 
Humlová: Proč jsou rozdílné částky pro dva spolky, které se starají o kočky.
 
Vedoucí odboru: Komise posoudila činnost obou spolků a Spolek pro kočku vyvíjí větší aktivitu.
 
Kyselák: 65 tisíc za kastraci koček, to je podle mě luxus. Nevidím důvod. Navrhuji, aby to bylo ve prospěch Junáka, kde se mi částka 3500 zdá směšná. Navrhuji vzít kočkám 10 tisíc a dát je na Junáka.
 
Vedoucí odboru: Junák žádá jen 3500. 
 
Kyselák: Tak někomu jinému. Dal bych to na Ochrana fauny Hrachov. 
 
Vedoucí odboru: Taky už dostávají maximum, o co si žádají.
 
Kyselák: Tak to dáme do rezervy. 
 
Hauser: Vloni bylo jasně řečeno, že na to chceme doklady. Byly dodány? 
 
Vedoucí odboru: Projekty byly na kastraci, léčení a krmení. Všechno je vyfakturováno.
 
Řihák: Minule jsme diskutovali, proč je kastrace důležitá. Nevím, proč jsou tu dva spolky, ale už rada ponížila tuto částku, nemůžeme peníze dávat jinám. Nepodpořím ty pozměňovací návrhy. 
 
Kyselákům návrh neprošel. Původní ano, finance budou rozděleny dle návrhu rady. 

22. 02. 2016 (18:43:34)  

13. Schválení zřízení služebnosti ve prospěch odkupovaného vodovodu městem Příbram, procházející pozemky v majetku třetích osob par. č. 104/1, 50/7 v k. ú. Kozičín

 
Podle nového občanského zákoníku musí projít i zastupitelstvem.
 
Bez diskuze odsouhlaseno.

22. 02. 2016 (18:44:51)  

14. Návrh na odkoupení vodohospodářského majetku v lokalitě Sázky – Barandov Příbram a v lokalitě Lazec – Drmlovo pole Příbram od společnosti První vodovodní a kanalizační, s.r.o.

 
Za milion korun. Rada nedoporučuje.
 
Král: Pokud neschválíme tento odkup, co se stane pro město?
 
Vařeka: Nemyslím, že by se něco mělo stát. 
 
Král: Běžně se stává v jiných městech, že na takovéto případy čeká zahraniční společnost, která systém koupí a vlastní část vodovodů ve městě. Může se tu objevit nový vlastník?
 
Vařeka: Domnívám se, že i v minulosti se vykupovalo za symbolickou jednu korunu. Nyní chtějí milion. Myslím, že bychom to neměli odkupovat.
 
Šedivý: Také souhlasím s radou, proč bychom to měli za milion vykupovat. Pokud zůstane v jejich péči, oni s tim budou mít starosti. 
 
Řihák: Také souhlasím s radou. 
 
Zastupitelstvo neodsouhlasilo.

22. 02. 2016 (18:51:34)  

15. Návrh na odkoupení vodovodního řadu PE DN 110 a kanalizačního řadu PVC DN 250 v k. ú. Příbram – Žežice od Jany Čechové

 
Za symbolickou korunu. Rada doporučuje. Zastupitelstvo schvaluje.

22. 02. 2016 (18:52:45)  

16. Žádost o prodej pozemku p. č. 4520/2 o výměře 27 m2 v k. ú. Příbram, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če (garáž)

 
Za 80 tisíc korun. 
 
Odsouhlaseno.

22. 02. 2016 (18:54:18)  

17. Výkup pozemků p. č. 716/3 a p. č. 719 v katastrálním území Příbram

 
Rada doporučuje. 200 Kč/metr.
 
Humlová: Jak rada dospěla k částce 200 Kč, když oni chtěli 400? Jsou to jenom podíly, jsou tam spoluvlastníci?
 
Volný: Je to čistě na radě. Pokud vím, tak se s nimi nejednalo. 
 
Řihák: Ono je vždy nepříjemné něco vykupovat. Nemám problém podpořit radu. Ti lidé tu nejsou přítomni? Podpořme to a uvidíme, jak to bude dál.
 
Kyselák: Jak je pro nás pozemek důležitý?
 
Volný: Ten menší je pod stavbou kotelny, která je města.
 
Odsouhlaseno dle návrhu rady.
 

22. 02. 2016 (18:59:50)  

18. Žádost o osvědčení o právní skutečnosti vlastnictví stavby chatky na pozemku p. č. st. 1092 v katastrálním území Březové Hory
 
Rada doporučuje souhlasné prohlášení, že město není vlastníkem stavby chatky. 
 
Bez diskuze odsouhlaseno.

22. 02. 2016 (19:01:26)  

19. Nabídka darovat městu Příbram id. podíly pozemků p. č. 710/27 a p. č. 710/28 v katastrálním území Příbram

 
Rada doporučuje. 
 
Bez diskuze odsouhlaseno.

22. 02. 2016 (19:03:27)  

20. Žádost o prodej části pozemku p. č. 602/1 o výměře cca 20 m2 z celkové výměry 5833 m2 v katastrálním území Březové Hory

 
Rada nedoporučuje. 
 
Zastupitelstvo neschválilo.

22. 02. 2016 (19:05:05)  

21. Různé

 
Hauser: Nebudu zdržovat. Chci jen říct, proč jsem se v otázkách sportu zdržoval hlasování. Jsem si vědom, že pro ostatní to bude směšné, ale mám na to radikální názor. Ani jedna z dotací nebyla žádost na to, aby si děti šly jentak zaběhat, zajezdit, ale všechno je to závodní líheň. Děti by měly mít především radost z pohybu. Na sport jsme dali 12 milionů, na sociální oblast 1 milion. Vrcholový sport mám rád, at si dopují, podvádí, ale za svoje peníze. Nic tady nebylo na obyčejný sport, všechno bylo na závody.
 
Svoboda: Také bych se přimlouval za větší grant u sociální oblasti. Chtěl bych požádat radu o pomoc. Obrátil se na mě občan z DPS. Je mu přes 90 let, platí současně za menší byt více než před tím za ten větší, do kterého ho přesunuli po úmrtí manželky. Chtěl bych poprosit radu, aby se na ten případ podívala.
 
Větrovský: Chtěl jsem reagovat na pana Hausera. Řekl, že všichni dopují a pak se sebere a uteče. K tomuhle chování ale úctu nemám, mohl 5 minut počkat. On zase mohl mít úctu k těm sportovcům. Mám na něj 3 otázky, doufám, že mi na ně odpoví alespoň písemně. Proč tedy hlasoval pro podporu boxerského turnaje? A kteří z příbramských sportovců dopují? Přesně tyhle verdikty vedou k tomu, proč jsme tu do půlnoci. Myslím, že to vyjádření bylo hnusné.
 
Molnár: Mám krátkou informaci z kontrolního výboru. Chci upozornit na kontrolu pracovních činností.Úkol byl přesunut. dozvěděl jsem se informace, že materiály nám nebudou poskytnuty. Měli jsme to udělat už v druhé polovině 2015. Bude možné, že pak úkol nebude splněn. 
 
Král: Chci poprosit radu o zodpovězení 3 otázek. Zajímalo by mě, jak je v domově pro seniory dlouhodobě využita kapacita lůžek. Jak vedení azylového domu řeší problémy s dlužníky a pak, zda bude zachována pozice manažera kvality v CZSS.
 
Řihák: Chci se připomenout panu Švendovi s těmi věcmi, o kterých jsem mluvil v úvodu. Máme na to právo jako zastupitelé. Pan doktor Hauser tady vystoupil trochu nešťastně, ale vážím si lidí, kteří mají stejný názor. Vždycky jsou tu diskuze kolem sportu. Chodil jsem k soudu jako svědě a vypovídal jsem jak volejbal využíval dotace. Některé věci by se možná opravdu měly změnit. Není pravda, že by se do sportu dávalo nejvíc. Máme tu například centrum sociálních služeb a divadlo. 
 
Dvořák: Chci zastupitelům poděkovat za poměrně slušný průběh, takovéto zastupitelstvo nepamatuji. Speciálně se chci zastat kolegy Hausera. Pane Větrovský, vy jste zkroutil to, co on řekl. On neřekl, že každý podvádí, ale že ve vrcholovém sportu je toto časté. 
 
Brožíková: Chtěla bych požádat pana Větrovského a Dvořáka, aby o tom už nediskutovali. Všichni to už pochopili. Chci poděkovat radě, že bylo otevřeno kontaktní místo pro seniory. Je to pro věkovou kategorii perfektní místo. A dále děkuji, že dokázali ušetřit za demolici budov u skládky.
 
Větrovský: On ale ani neřekl, že jenom někteří. To jsou prostě slova, která vyvolají reakci. Také nebudu říkat, že finanční poradci krátí daně, i když bych něco podobného na internetu taky určitě našel. S tím co řekl, se nemůžu ztotožnit. 
 
Vařeka: Velmi dobře chápu pana Hausera, který není v dobré kondici a nechal si svůj příspěvek až na závěr. On nechtěl polemiku, ale jenom sdělit svůj názor. 
 
Švenda: Chci poděkovat panu Řihákovi za trojnásobné připomenutí a popřát mu hezký večer.
 
Řihák: Já děkuji a přeji hezký večer vám všem.
 
Vařeka končí jednání. Děkujeme za pozornost. 

22. 02. 2016 (19:25:24)  Související články

Vláda podpořila návrh Senátu dát do Listiny právo bránit život se zbraní Vláda podpořila návrh Senátu dát do Listiny právo bránit život se zbraní Senát chce ústavní novelou rozšířit listinu o ustanovení, že "právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon". 13. července 2020   (20:58) Prostředky z transparentního účtu se bude pomáhat  i děkovat Prostředky z transparentního účtu se bude pomáhat i děkovat Na začátku dubna město Příbram vyhlásilo veřejnou sbírku, kam mohli a doposud mohou přispět všichni, kteří chtějí pomoci osobám postiženým koronavirem nebo poděkovat těm, kteří se o pomoc zasloužili. 13. července 2020   (09:25) ANO si v průzkumech dál udržuje pozici suverénně nejsilnějšího uskupení na české politické scéně ANO si v průzkumech dál udržuje pozici suverénně nejsilnějšího uskupení na české politické scéně ANO ve volebním modelu s náskokem dál vede před Piráty a ODS. 12. července 2020   (16:49) STAN: Kraj tvrdí, že je transparentní, ale z jeho účtu nekontrolovaně odtekly miliony STAN: Kraj tvrdí, že je transparentní, ale z jeho účtu nekontrolovaně odtekly miliony "Středočeský kraj tvrdí, že je transparentní, ale z jeho účtu nekontrolovaně odtekly miliony za externí právní služby," uvedli v tiskové zprávě Starostové a nezávislí. 10. července 2020   (08:10) Středočeské nemocnice dostanou dotace na krytí výdajů v souvislosti s COVID-19, do Příbrami míří přes 18 milionů Středočeské nemocnice dostanou dotace na krytí výdajů v souvislosti s COVID-19, do Příbrami míří přes 18 milionů Celkem 152,68 milionu korun poskytne oblastním nemocnicím ze svého rozpočtu Středočeský kraj pro krytí dodatečných výdajů nad rámec stanovených standardních výdajů oblastních nemocnic, a to na zajištění ochrany veřejného zdraví v souvislosti s pandemií COVID-19. Rozhodli o tom středočeští zastupitelé na svém mimořádném jednání 9. července 2020. 9. července 2020   (11:58)


Nepřehlédněte

Na výročí Gottových narozenin jsou venku první záběry nového filmu Na výročí Gottových narozenin jsou venku první záběry nového filmu "Je to náš dar k narozeninám, dar, který sice nemůžeme předat osobně, který nás ale naplňuje radostí," uvedla režisérka filmu Olga Malířová Špátová. 14. července 2020   (13:06) Nepřehlédněte S horkými léty roste obliba klimatizací. Jak je vybírat, provozovat a jak s nimi naložit, až doslouží? S horkými léty roste obliba klimatizací. Jak je vybírat, provozovat a jak s nimi naložit, až doslouží? Dlouhodobě velmi horká léta zvyšují mezi lidmi zájem o klimatizace. 13. července 2020   (09:52) Nepřehlédněte Naučná stezka Olšina představí návštěvníkům neznámou Šumavu, k vidění bude i budka pro ptáky lidské velikosti Naučná stezka Olšina představí návštěvníkům neznámou Šumavu, k vidění bude i budka pro ptáky lidské velikosti Realizace trvala necelý rok a vyžádala si náklady přes 24 milionů korun. 10. července 2020   (20:44) Nepřehlédněte Epidemie koronaviru nám mnohé vzala, ale i dala, říká šéfredaktor pribram.cz Epidemie koronaviru nám mnohé vzala, ale i dala, říká šéfredaktor pribram.cz „Museli jsme přejít ze zavedeného redakčního systému a dosavadní praxe na úplně jiný režim,“ uvedl v rozhovoru majitel a šéfredaktor pribram.cz Tomáš Pečenka. 8. července 2020   (06:09) Nepřehlédněte Jaroslav Starka: Když se liga nedohraje, my nepadáme, jsem nadšený Jaroslav Starka: Když se liga nedohraje, my nepadáme, jsem nadšený Pro šéfa příbramských fotbalistů nepřichází v úvahu další posunutí termínové listiny kvůli karvinské karanténě. "Už teď se to posunulo o pár dní ve druhé lize kvůli Třinci, teď i první liga. Lidi mají pak dovolené, všechno je domluvené, plánujeme nějaký start přípravy na další sezonu. Za mě to prostě nejde," prohlásil prezident 1.FK Příbram Jaroslav Starka. 3. července 2020   (08:07) Nepřehlédněte


Další články

Na výročí Gottových narozenin jsou venku první záběry nového filmu Na výročí Gottových narozenin jsou venku první záběry nového filmu "Je to náš dar k narozeninám, dar, který sice nemůžeme předat osobně, který nás ale naplňuje radostí," uvedla režisérka filmu Olga Malířová Špátová. 14. července 2020   (13:06) Nepřehlédněte Roušky v MHD se možná vrátí od října či listopadu Roušky v MHD se možná vrátí od října či listopadu Hasiči vyjížděli k požáru dřevníku do Nečína Hasiči vyjížděli k požáru dřevníku do Nečína Při události nedošlo ke zranění osob 14. července 2020   (10:07) Klíšťovou encefalitidou se do června nakazilo víc lidí než minulý rok Klíšťovou encefalitidou se do června nakazilo víc lidí než minulý rok Proti viry způsobené klíšťové encefalitidě neexistuje léčba, jen očkování. Loni byl podíl očkovaných v populaci asi 29 procent. Jedna dávka vakcíny stojí 900 korun, přispívají na ně zdravotní pojišťovny z preventivních programů. 14. července 2020   (09:23) Festivaly kromě fanoušků myslí i na potřebné. V Občově část ze vstupného věnují malé Elle Festivaly kromě fanoušků myslí i na potřebné. V Občově část ze vstupného věnují malé Elle Sobota 18. července je nabita hudebním programem. V okolí Příbrami můžete zajít na Fesťák Na Vsi, Svojšický rockový večer nebo open-air koncerty na Letní scéně v Jerusalemě. 14. července 2020   (08:38) Příbramsko si vede výborně. Hygienici neevidují ani jednu nakaženou osobu koronavirem Příbramsko si vede výborně. Hygienici neevidují ani jednu nakaženou osobu koronavirem Nejvíc lidí se v rámci středních Čech nakazilo v Praze-východ, kde hygienici od začátku epidemie evidovali 262 nakažených. Nejlépe si vedl Rakovník, zde onemocnělo 22 lidí. 14. července 2020   (06:31) Vláda podpořila návrh Senátu dát do Listiny právo bránit život se zbraní Vláda podpořila návrh Senátu dát do Listiny právo bránit život se zbraní Senát chce ústavní novelou rozšířit listinu o ustanovení, že "právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon". 13. července 2020   (20:58) U Vojkova se čelně střetl Superb s traktorem, policisté silnici uzavřeli U Vojkova se čelně střetl Superb s traktorem, policisté silnici uzavřeli V zahraničí se nakazilo koronavirem již devět Čechů V zahraničí se nakazilo koronavirem již devět Čechů V červenci se Češi dosud nakazili koronavirem v šesti zemích. 13. července 2020   (16:06)
Kometa Neowise rozzářila noční oblohu Kometa Neowise rozzářila noční oblohu Z příbramské firmy Byznys software je nyní Solitea Z příbramské firmy Byznys software je nyní Solitea S horkými léty roste obliba klimatizací. Jak je vybírat, provozovat a jak s nimi naložit, až doslouží? S horkými léty roste obliba klimatizací. Jak je vybírat, provozovat a jak s nimi naložit, až doslouží? Dlouhodobě velmi horká léta zvyšují mezi lidmi zájem o klimatizace. 13. července 2020   (09:52) Nepřehlédněte Prostředky z transparentního účtu se bude pomáhat  i děkovat Prostředky z transparentního účtu se bude pomáhat i děkovat Na začátku dubna město Příbram vyhlásilo veřejnou sbírku, kam mohli a doposud mohou přispět všichni, kteří chtějí pomoci osobám postiženým koronavirem nebo poděkovat těm, kteří se o pomoc zasloužili. 13. července 2020   (09:25) Železniční zastávka na sídlišti odhaluje svou konečnou podobu. Poslouží i postiženým Železniční zastávka na sídlišti odhaluje svou konečnou podobu. Poslouží i postiženým Pivní novinky: Čím malé pivovary v okolí Příbrami ochutí léto? Pivní novinky: Čím malé pivovary v okolí Příbrami ochutí léto? Prázdniny jsou časem vstřebávání nových zážitků. Minipivovary z Příbrami a okolí zahájily sezonu a tradiční portfolio rozšiřují o letní nabídku piv. 13. července 2020   (06:22) Milovníci dobrého jídla a pití si přijdou na své. Na konci prázdnin bude Piknik na Nováku Milovníci dobrého jídla a pití si přijdou na své. Na konci prázdnin bude Piknik na Nováku Organizátoři a stánkaři, kterých bude na akci více než v minulých letech, připraví bohatou nabídku ze všech světových kuchyní. 12. července 2020   (19:52) ANO si v průzkumech dál udržuje pozici suverénně nejsilnějšího uskupení na české politické scéně ANO si v průzkumech dál udržuje pozici suverénně nejsilnějšího uskupení na české politické scéně ANO ve volebním modelu s náskokem dál vede před Piráty a ODS. 12. července 2020   (16:49) Ministerstvo zdravotnictví eviduje první případy nákazy koronavirem na dovolených Ministerstvo zdravotnictví eviduje první případy nákazy koronavirem na dovolených Výsledek řízení k likvidaci hald u Příbrami bude během prázdnin Výsledek řízení k likvidaci hald u Příbrami bude během prázdnin Příbramské uranové ložisko se rozkládá od Kamenné po Dubenec. Rozlohu má 52 km², délku téměř 25 kilometrů a šířku až čtyři kilometry 12. července 2020   (09:56) Na českých silnicích začíná téměř čtyřměsíční sčítání intenzity dopravy Na českých silnicích začíná téměř čtyřměsíční sčítání intenzity dopravy Přes 4000 lidí, takzvaných sčítačů, bude až do konce října sledovat provoz na přibližně 6500 úsecích všech tříd silnic. 12. července 2020   (08:03) Řidič u Rožmitálu vylétl ze silnice a zdemoloval Octavii Řidič u Rožmitálu vylétl ze silnice a zdemoloval Octavii Policisté šetří příčiny dopravní nehody mezi obcemi Rožmitál pod Třemšínem a Skuhrov na Příbramsku. 11. července 2020   (21:01) Stát připravuje snížení spotřební daně za naftu, možná až o 2 Kč Stát připravuje snížení spotřební daně za naftu, možná až o 2 Kč Snížení daně by mělo být plošné pro nákladní i osobní auta. 11. července 2020   (19:16) Ochočil si krkavce, kvůli ničení nábytku ho odložil do záchranné stanice Ochočil si krkavce, kvůli ničení nábytku ho odložil do záchranné stanice „Bohužel zpět do přírody nelze vracet zvířata zvyklá na soužití s člověkem. Pamatuji si příběh straky, která utekla ze zajetí a v parku přilétala lidem na hlavu, aby jim klovala sluneční brýle. Kdyby se takto choval krkavec, hrozilo by to kvůli jeho velikosti úrazem. Musí tedy žít do smrti v zajetí,“ říká jeho ošetřovatel. 11. července 2020   (15:30) První střet husitských bitev se udál u Živohoště na Příbramsku, bitvy trvaly 15 let První střet husitských bitev se udál u Živohoště na Příbramsku, bitvy trvaly 15 let Vítězství husitů na Vítkově pod vedením Jana Žižky vedlo ke konci první křížové výpravy. 11. července 2020   (12:08) Vasilův rubáš dnes večer pobaví vtipnými texty i chytlavými melodiemi Vasilův rubáš dnes večer pobaví vtipnými texty i chytlavými melodiemi Kapela zahraje dnes večer na Nováku. Dokáže pobavit nejen příznivce folku, zcela jistě nadchne i fanoušky ostřejšího punku. 11. července 2020   (08:36) Po horkém pátku přichází ochlazení. Příští týden se tropického počasí nedočkáme Po horkém pátku přichází ochlazení. Příští týden se tropického počasí nedočkáme Naučná stezka Olšina představí návštěvníkům neznámou Šumavu, k vidění bude i budka pro ptáky lidské velikosti Naučná stezka Olšina představí návštěvníkům neznámou Šumavu, k vidění bude i budka pro ptáky lidské velikosti Nepřehlédněte Hasiči letos podruhé prověřovali spolupráci s vodními záchranáři na Slapech Hasiči letos podruhé prověřovali spolupráci s vodními záchranáři na Slapech Cvičení bylo zaměřeno na ověření akceschopnosti a komunikace s vodní záchrannou službou. 10. července 2020   (18:15) Olga Lounová a Dalibor Gondík slavnostně otevřeli nový autosalon Hyundai v Příbrami Olga Lounová a Dalibor Gondík slavnostně otevřeli nový autosalon Hyundai v Příbrami PR Re-use centra vdechnou věcem další život. Nové otevřeli v Jincích Re-use centra vdechnou věcem další život. Nové otevřeli v Jincích Místa, která schraňují nepotřebné, ale stále použitelné předměty, nejsou v českých městech novinkou. Sortiment Re-use centra v Jincích se po měsíci fungování plní rozmanitou nabídkou – sportovním náčiním, nádobím nebo hračkami. 10. července 2020   (13:20) Dohodáři zřejmě dostanou náhrady 350 korun za den Dohodáři zřejmě dostanou náhrady 350 korun za den Takzvaní dohodáři budou moci podle předlohy žádat o příspěvek zpětně za období od 12. března do 8. června. Celkem tedy dosáhnou až na 31.150 korun. 10. července 2020   (10:46) STAN: Kraj tvrdí, že je transparentní, ale z jeho účtu nekontrolovaně odtekly miliony STAN: Kraj tvrdí, že je transparentní, ale z jeho účtu nekontrolovaně odtekly miliony "Středočeský kraj tvrdí, že je transparentní, ale z jeho účtu nekontrolovaně odtekly miliony za externí právní služby," uvedli v tiskové zprávě Starostové a nezávislí. 10. července 2020   (08:10) Terénní triatlon v Podlesí se letos protáhne na dva týdny Terénní triatlon v Podlesí se letos protáhne na dva týdny I přes nepřízeň okolností se organizátorům amatérského triatlonu Brdonoš podařilo alespoň částečně zachovat letošní 12. ročník. Pro dospělé bude připravena plavecká, cyklistická i běžecká trať. Startovné je zdarma. 10. července 2020   (06:20) Velkolepá podívaná začíná: Lidé mohou na obloze spatřit kometu Neowise Velkolepá podívaná začíná: Lidé mohou na obloze spatřit kometu Neowise Čtyři procenta Čechů nejí maso, novým trendem je flexitariánství Čtyři procenta Čechů nejí maso, novým trendem je flexitariánství Češi patří k národům, které do svého jídelníčku zahrnují maso pravidelně. Alespoň jednou týdně si ho dopřeje 82 procent mužů a 77 procent žen. 9. července 2020   (19:23) Výrok o "novodobém gestapu" míří po 37 letech znovu k soudu Výrok o "novodobém gestapu" míří po 37 letech znovu k soudu Za impulzivní výrok o novodobém gestapu se hned začala žena omlouvat, přesto skončila před Okresním soudem v Příbrami s obžalobou za útok na státní orgán... 9. července 2020   (17:11) Vážná nehoda uzavřela Strakonickou. Pro zraněnou řidičku spěchal vrtulník Vážná nehoda uzavřela Strakonickou. Pro zraněnou řidičku spěchal vrtulník Meteorologové varují: V pátek budou velmi silné bouřky, které doprovodí silný vítr a kroupy Meteorologové varují: V pátek budou velmi silné bouřky, které doprovodí silný vítr a kroupy Vítr může v poryvech dosáhnout rychlosti až 70 kilometrů v hodině a může lámat větve. 9. července 2020   (13:17) Nemocnice nespí ani v létě, letní režim je letos jiný Nemocnice nespí ani v létě, letní režim je letos jiný Středočeské nemocnice dostanou dotace na krytí výdajů v souvislosti s COVID-19, do Příbrami míří přes 18 milionů Středočeské nemocnice dostanou dotace na krytí výdajů v souvislosti s COVID-19, do Příbrami míří přes 18 milionů Celkem 152,68 milionu korun poskytne oblastním nemocnicím ze svého rozpočtu Středočeský kraj pro krytí dodatečných výdajů nad rámec stanovených standardních výdajů oblastních nemocnic, a to na zajištění ochrany veřejného zdraví v souvislosti s pandemií COVID-19. Rozhodli o tom středočeští zastupitelé na svém mimořádném jednání 9. července 2020. 9. července 2020   (11:58)


Provozovatel portálu pribram.cz Rosalota, s. r. o.
Žižkova 708
261 01 Příbram II

IČ: 02289288
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 217655.


Redakce zpravodajství portálu pribram.cz
Společnost Rosalota, s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
2014 - 2020 © Rosalota, s.r.o.Všechna práva vyhrazena. webdesign | websystem | KAO.cz