26. 2. svátek má Dorota
Dnes se koná další zastupitelstvo, co nás čeká?

ON-LINE PŘENOS
22. února 2016   (06:26)
Dnes se koná další zastupitelstvo, co nás čeká?

Jednání můžete sledovat i prostřednictvím našeho online přenosu.Dnes v 16 hodin se opět sejdou zastupitelé města Příbram, aby se zabývali několika body, které jsou na programu. Mezi ně patří například zřízení osadního výboru na Zdaboři, prodej domů v Březnické ulici a hlavně rozdělení finanční podpory od města Příbram do různých odvětví jako je sport, kultura a další.

Zejména v oblasti rozdělení finančních prostředků lze očekávat delší diskuzi, i když průběh minulého zastupitelstva byl až do závěrečných interpelací velmi poklidný a opozice často hlasovala společně s vládnoucí koalicí a podporovala její návrhy. 

V závažných tématech zatím koalice vládne těsnou většinou, a to díky dvěma zastupitelům, kteří po volbách opustili své kluby (Pavel Pikrt, Vladimír Kyselák). V případě nepřítomnosti některého z koaličních zastupitelů tak dochází k nepříjemným patovým situacím.

Pravděpodobně dochází ke změně pořadí uvnitř ČSSD. Její zastupitelé už několikrát hlasovali společně s koalicí, respektive místo TOP 09.

Mezi nejaktivněji diskutující zastupitelé tradičně patří klub Šance pro Příbram, někteří zastupitelé z ČSSD, Jiřina Humlová (KSČM) a Ivan Šedivý (ODS). Vládnoucí koalice sází především na trio starosty a místostarostů, které občasně doplňuje radní Dvořák (ANO) a Stříbrnský (TOP 09). Hlas některých dalších zastupitelů zůstává pro diváky téměř skrytý.

Průběh jednání můžete, jako vždy, sledovat prostřednictvím našeho komentovaného online přenosu.

Program:

1 a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů b) Schválení programu jednání c) Informace rady města
2. Návrh na prodej nemovitostí v ul. Březnická v Příbrami IV jako celku
3. Odkup bytu v Příbrami I-77 od Městských lesů Příbram s.r.o.
4. Žádost o zřízení Osadního výboru Příbram V – Zdaboř
5. Přehled účasti členů na jednání výborů ZM za II. pololetí 2015
6. Žádost Cykloklubu Příbram, z. s., o prodloužení splatnosti zápůjčky
7. Návrh na rozdělení finanční podpory pro rok 2016 v oblasti kultura
8. Návrh na rozdělení finanční podpory pro rok 2016 v oblasti církve a náboženské společnosti
9. Návrh na rozdělení finanční podpory pro rok 2016 v oblasti zahraničí
10. Návrh na rozdělení finanční podpory pro rok 2016 v oblasti výchovy a vzdělávání
11. Návrh na rozdělení finanční podpory pro rok 2016 v oblasti: Vrcholový a výkonnostní sport, Jednorázové sportovní akce a Činnost sportovních organizací
12. Návrh na rozdělení finanční podpory pro rok 2016 v oblasti životní prostředí
13. Schválení zřízení služebnosti ve prospěch odkupovaného vodovodu městem Příbram, procházející pozemky v majetku třetích osob par. č. 104/1, 50/7 v k. ú. Kozičín
14. Návrh na odkoupení vodohospodářského majetku v lokalitě Sázky – Barandov Příbram a v lokalitě Lazec – Drmlovo pole Příbram od společnosti První vodovodní a kanalizační, s.r.o.
15. Návrh na odkoupení vodovodního řadu PE DN 110 a kanalizačního řadu PVC DN 250 v k. ú. Příbram – Žežice od Jany Čechové
16. Žádost o prodej pozemku p. č. 4520/2 o výměře 27 m2 v k. ú. Příbram, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če (garáž)
17. Výkup pozemků p. č. 716/3 a p. č. 719 v katastrálním území Příbram
18. Žádost o osvědčení o právní skutečnosti vlastnictví stavby chatky na pozemku p. č. st. 1092 v katastrálním území Březové Hory
19. Nabídka darovat městu Příbram id. podíly pozemků p. č. 710/27 a p. č. 710/28 v katastrálním území Příbram
20. Žádost o prodej části pozemku p. č. 602/1 o výměře cca 20 m2 z celkové výměry 5833 m2 v katastrálním území Březové Hory
21. Různé
22. Diskuse, interpelace, závěr 

Tip redakce: Pokud nechcete, aby vám unikly aktuální informace, staňte se fanoušky naší stránky na Facebooku a budete 24 hodin denně v obraze.


zdroj: text i foto: pribram.cz

autor: red, MJ
Byli jsme přítomni a on-line

Vítejte při online přenosu ze zasedání městského zastupitelstva. Záznam připravuje zpravodajský portál pribram.cz.

Přepis vzniká v průběhu schůze, neobsahuje tedy doslovná vyjádření zastupitelů nebo občanů, ale jen parafráze. Upozorňujeme čtenáře, že jednání není reprodukováno zcela přesně a záznam tedy může obsahovat jazykové i významové nedokonalosti.

Příjemné sledování. MJ

22. 02. 2016 (15:39:42)  

Jednání bylo právě zahájeno. Omluveni jsou následující zastupitelé: Říhová, Danda, Vácha, Stříbrnský, Stefanidesová a Kareš. 

22. 02. 2016 (16:04:15)  

Řihák: Chci seznámit zastupitelstvo s tím, co jsem dostal za odpověď od města. Žádal jsem o materiál, který šel do rady už v říjnu a dostal jsem odpověď, že materiál je k nahlédnutí na příslušném odboru. Pane Švendo, ten materiál nebyl konfrontační. Chci vás opakovaně vyzvat, aby mi byl materiál dodán. Zápis považuji za schválený.

 
Ověřovateli dnes budou paní Brožíková a Humlová.

22. 02. 2016 (16:08:09)  

1 a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů b) Schválení programu jednání c) Informace rady města

 
Vařeka: Navrhuji stažení bodu číslo 2. Je třeba materiál doplnit o vyjádření další komise. 
 
Bod byl hlasováním stažen. Schválen byl program jako celek bez bodu č. 2. 
 
Dvořák: Chci zareagovat na určité fámy, které se ke mně donesly a uvést je na pravou míru. Já jsem zorganizoval na kraji ledna seminář na téma daňového účetnictví. Veškeré náklady nesla moje firma. Tento seminář byl otevřen i některým účastníkům mimo město a ti platili tisíc korun. Za jednoho účastníka byla cena 400 Kč. Nevím, proč z toho vznikly nějaké fámy. Všichni máme e-maily, kam nám chodí různé nabídky školení. V minulém týdnu například bylo jednodenní školení přes 4 tisíce korun. Mé školení bylo 400 Kč na osobu. 

22. 02. 2016 (16:12:19)  

3. Odkup bytu v Příbrami I-77 od Městských lesů Příbram s.r.o.

 
Byt by se odkupoval včetně spoluvlastnického podílu. Cena k odkupu byla stanovena znaleckým posudkem na 450 tisíc korun. 
 
Řihák: Můžeme získat za symbolickou cenu? 
 
Dvořák: Je to majetek jiného IČ a je třeba udržet obvyklou cenu.
 
Řihák: Městské lesy jsou přece majetkem města.
 
Dvořák: Městu patří pouze obchodní podíl. Byl by problém s daněmi. 
 
Molnár: Tady se uvádí, že byt prošel rekonstrukcí, jaké byly její náklady?
 
Vedoucí MěRk: Jednalo se o stavební rekonstrukce. Celková cena byla 80 tisíc korun.
 
Molnár: Kdo to hradil?
 
Vedoucí: Městské lesy. 
 
Dvořák: Podporuji tento prodej. Město byt využije, obchod je dobrý pro obě strany.
 
 
Zastupitelstvo schválilo odkup bytu za 450 tisíc korun.

22. 02. 2016 (16:17:41)  

4. Žádost o zřízení Osadního výboru Příbram V – Zdaboř
 
Rada doporučuje stanovit počet členů na 5. 
 
Humlová: Chtěla jsem se zeptat. Tam není ani nástřel, kdo by měl o tu práci ve výboru zájem? Jinak jsem pro zřízení.
 
Švenda: Je to standardní postup, který jsme dělali i v jiných případech. Teď vyzveme lidi.
 
Šedivý: Nejlepší by bylo je určit tajnou volbou.
 
Pikrt: Podporuji vznik osadního výboru Zdaboř. Jsou tam velmi aktivní lidé. Oni už diskutovali, kdo by mohl být ve výboru. 
 
Vařeka: Někdy se tam skutečně sejde i více než 40 lidí a jsou velice aktivní.
 
Šedivý: Vy říkáte, že nemůžeme určovat volbu, jakou si přejí. Už u ostatních jsem říkal a trvám na tom, že tajné volby jsou jediným správným způsobem.
 
Švenda: Málokdy se přihlásí víc zájemců, než kolik je členů v osadním výboru. Pokud ano, tak se sjedou a domluví se. Považuji tento přístup za celkem dobrý. 
 
Šedivý: Ono je to složitější. Ve vašich předvolebních materiálech jste volali po maximální demokracii a tohle podle mého neděláte dobře. 
 
Vařeka: Na příště si připravíme téma, jak jste zrušili osadní výbory.
 
Šedivý: Už jste zase útočný, já jsem návrh an zrušení osadního výboru nedal.
 
Větrovský: Pane starosto, držme se skutečně tématu. Klidně si to na příště připravte. 
 
Řihák: K diskuzi jsme připraveni, nemusíme se speciálně připravovat. 
 
Zastupitelstvo schválilo vznik osadního výboru.

22. 02. 2016 (16:27:22)  

5. Přehled účasti členů na jednání výborů ZM za II. pololetí 2015

 
Bez diskuze odsouhlaseno.

22. 02. 2016 (16:28:38)  

6. Žádost Cykloklubu Příbram, z. s., o prodloužení splatnosti zápůjčky

 
Chce splatit letos 250 tisíc a zbytek za rok. Ekonomický odbor nedoporučuje.
 
Švenda: Chci požádat o podporu prodloužení zápůjčky. Domnívám se, že je to jedna z podpor sportu, o kterých se dneska budeme bavit. Jde jen o to, že 310 tisíc se nám vrátí až za rok. Je to úročeno a zaručeno třemi ručiteli. 
 
Kyselák: Jde celkem o vysoké částky a čas plyne. Prodloužení se mi zdá značně problematické. Do rozpočtu potřebujeme každou korunu. To co po nás chtějí, je nad normální mez. Chci mít jistotu, že se těch 250 tisíc vrátí do konce dubna. Pokud ne, tak jim dejme termín do konce října. 
 
Švenda: V dodatku by bylo, že pokud by nebylo uhrazeno těch 250 tisíc, že chceme okamžitě vrátit celou částku. Navrhuji úročení 4 procenta z nesplacené částky. 
 
Dvořák: V první řadě chci ocenit ekonomický odbor, že k materiálu dává svůj odborný názor. Hlídáme peníze v rozpočtu, je také rozdíl mezi zápůjčkou a dotací. Měl jsem velký problém se zápůjčkou, protože těch 310 tisíc bylo rozpočtováno, že se má vrátit. Upravil jsem svůj názor, pokud se navýší úročení na 4 procenta a je to definitivní.
 
Molnár: Netuším, jak se k tomu dostali, když spousta zastupitelů jim chtělo pomoci a přispět ze svého. 
 
Švenda: Oni mají termín splatnosti do 30. dubna, takže žádají včas. 
 
Král: Zpočátku jsem to v žádném případě nechtěl podpořit. Chci se ale zeptat - vy jste mluvil o nějakých zárukách, můžete k tomu dodat nějakou podrobnost?
 
Švenda: Půjčka je zajištěna jměním třech činovníků cykloklubu. Je to úplně jiný režim půjčky, než jsme do sportu kdy půjčovali. 
 
Kyselák: Upozorňuji právně. V té smlouvě bude zapsáno, že je to úročeno 2 procenty, takže to nemůžeme navýšit na 4 a potřebujeme souhlas protihráče. Musí být zakotveno od kdy se to bude úročit a jak. 
 
Švenda: Možná tady někdo z klubu je, tak se může vyjádřit. 
 
Vařeka: Jde o to, že pokud cykloklub na náš návrh nepřistoupí, tak žádná dohoda nebude a oni musí zaplatit, jak bylo plánováno.
 
Řihák: Nejsem člen sportovní komise, tak mě trochu zamrzela slova pana Švenda, že pokud chceme podpořit sport u nás, tak bychom pro to měli zvednout ruku. Pozitivně vnímám slova pana Kyseláka. Ten klub nás žádá i o dotaci, kterou pak mohou použít na umoření této částky. Zvednu tu ruku, ale ne protože nás k tomu vyzývá pan místostarosta. Ono má všechno svoje mantinely. 
 
Větrovský: Chtěl jsem říct něco obdobného. Slyšel jsem, že to je nejvýhodnější podpora sportu. Ono to moc nejde porovnávat. To bychom pak mohli půjčovat všem a nemuseli bychom být město, ale banka. Souhlasím s panem Dvořákem a Kyselákem a návrh podpořím. Ono se to pak vrátí, když něco kritizujete. Já si pamatuji, když byla situace, kdy se řešila splatnost u volejbalu a fotbalu a vy jste křičeli, že to chtějí prodloužit, aby to zaplatili z dotací. Návrh ale podpořím, podporu si zaslouží. 
 
Švenda: Panu Řihákovi se také omlouvám, cítím jak to mezi námi krásně jiskří. Já vás o podporu prosil, nevyzýval, to je rozdíl. Toto je pro město finančně nejvýhodnější v rámci podpor a za tím si stojím.
 
Zástupce CK Příbram - pan Hušek: Se 4 procentní sazbou 100% souhlasíme. Teď bychom zaplatili 250 tisíc korun s úroky a příští rok 310 tisíc plus 4% úrok.
 
Zastupitelstvo po technických dohadech odsouhlasilo prodloužení splatnosti částky půjčky.

22. 02. 2016 (16:51:33)  

7. Návrh na rozdělení finanční podpory pro rok 2016 v oblasti kultura

 
Cikler: My jsme se v komisi tímto návrhem zabývali poměrně dlouho. V tomto roce je několik položek vzhledem k 800. výročí města výjimečné. Je tam více pro filharmonii či orchestr, protože připravují jedinečné akce. Prosím, abyste tento návrh schválili.
 
Humlová: Nemám diskuzní příspěvek, jen chci říct, že jsem členkou jednoho souboru, který má podporu dostat
 
Kyselák: Tady mě rozesmálo, že někdo chce koncert a má tam peníze na nákup bicích, stojanů na noty a oblečení.
 
Švenda: Návrh je 5 tisíc a celkové návrhy 31 500 Kč. Tady nelze určit, jestli si pan Šimůnek koupí bicí, nebo co z toho bude financovat. 
 
Král: Chtěl bych podpořit tento návrh, sám jsem členem komise. 
 
Řihák: Musím říct, že je to asi dobře udělané, protože rada nic nezměnila. Rád to podpořím.
 
Šedivý: Já jsem se zastavil u položky Komorní smíšený sbor Vladimíra Vepřeka, který má velkou tradici. Ta částka, kterou je mu vyhrazena (40 tisíc) a porovnám to se Spolkem pražské ulice, který dostává 50 tisíc, tak mám pocit, že to není spravedlivé. Navrhují přesunout 30 tisíc ze Spolku pražské ulice na Komorní smíšený sbor. 
 
Kyselák: Plně souhlasím s návrhem pana Šedivého. Spolek nebudu kritizovat, mám tam syna, ale neviděl jsem tam žádné velké vítězství v jejich akcích.
 
Cikler: Nebudu komentovat tento návrh. Tady šlo o to, že pan Šmolík v předchozích letech žádal o peníze pro sbor a filharmonii dohromady, letos je to rozdělené. Filharmonii už nevede. Tímto bychom mu dali přibližně tu část, kterou měl dříve pro obě tělesa. 
 
Molnár: Zůstalo nerozděleno 25 tisíc, ty bych přidal panu Šmolíkovi. 
 
Molnárův návrh nebyl přijat, Šedivého návrh také ne. Zastupitelé odhlasovali původní návrh rady. 

22. 02. 2016 (17:04:14)  

8. Návrh na rozdělení finanční podpory pro rok 2016 v oblasti církve a náboženské společnosti

 
Rozděluje se celkem 200 tisíc korun. 
 
Šedivý: Komu patří kaple sv. Jana Nepomuckého?
 
Vařeka: Městu.
 
Šedivý: Co s tím uděláme? 
 
Vařeka: Máte nějakou námitku v něčem?
 
Kyselák: Pan Šedivý má pravdu. Spolek dostane 80 tisíc. Proč to dělá spolek, když nebylo výběrové řízení. Kdo určil 80 tisíc na opravu kapličky?
 
Šedivý: Chci, aby byla kaplička opravena, ale proč takto? Proč jí město neopraví samo. Snižme podporu církví a z toho to opravme. Připojit bychom se měli i k varhanům.
 
Švenda: On ten program je zastropovaný a když žadatel zažádal o víc, tak jsme to museli zrušit. Ten spolek je ve spojení s TS a chtějí na té opravě kooperovat. Je i varianta, že to dáme rovnou TS.
 
Cikler: Byla uvedena max částka, o kterou je možné žádat. Komise nemohla dělat nic jiného, než žádost zamítnout. 
 
Šedivý: Nejsem proti opravě, ale domnívám se, že je jednodušší to vyřešit rovnou pomocí TS. A jedná někdo se Svatou Horou o nové žádosti?
 
Švenda: Mám domluvenou schůzku na čtvrtek a budu je o tom informovat. Platí novela, která zpřísňuje podmínky. 
 
Humlová: Stejný problém se opakuje i v dalších materiálech, ale zákon je bohužel velice přísný. Nemůžeme si dovolit ho obejít. Jaktože na Svaté Hoře nevědí o tom dotačním zákonu.
 
Dvořák: Pokud někdo vidí u kapličky právní problém, ať to nahlas řekne, ať neuděláme chybu. Do Svaté Hory letos šlo přes 100 milionů, radši podpořím tu kapličku.
 
Kyselák: Jestli je pan ředitel TS, jestli by mohl vystoupit. 
 
Mácha (TS): O ceně a projektu nejsem informován. Měl jsem jednání a byl jsem se podívat na místě. Nevíme, jak vypadá statika střechy, atd. Rádi se do toho zapojíme. Ono je třeba i restaurátorská práce. Vloni jsme se tam zapojili a základní údržbu udělali.
 
Pikrt: S částkou 80 tisíc nemám žádný problém. Pokud minulé radnice nezajistily opravu, buďme rádi, že se o to chtějí postarat lidé.
 
Řihák: Zákon je přísný. Možná bychom to měli opravit částečně my. Chtěl bych požádat o krátkou přestávku.
 
Přestávka vyhlášena. 

22. 02. 2016 (17:18:22)  

Po pauze pokračuje projednání bodu číslo 8. 

 
Řihák: Může nám pan Německ říct právní stanovisko?
 
Němec: Pokud byly podmínky programu splněny, nevidím důvod, proč by to město nemohlo podpořit. Je to krkolomné, ale právní problém v tom nevidím. 
 
Hlasuje se původní usnesení rady a to je odsouhlaseno.

22. 02. 2016 (17:37:53)  

9. Návrh na rozdělení finanční podpory pro rok 2016 v oblasti zahraničí

 
Celkem se rozděluje 200 tisíc korun. 
 
Bez diskuze odsouhlaseno.

22. 02. 2016 (17:38:53)  

10. Návrh na rozdělení finanční podpory pro rok 2016 v oblasti výchovy a vzdělávání

 
Rozděleny byly všechny prostředky.
 
Hauser: V několika bodech nebyly splněny kritéria. Ty body se mi velmi líbí a podporují to, co děti potřebují. Jde to ještě nějak změnit?
 
Dvořák: Bude v tom problém. Máme nějaké termíny v programu a pak už je prostor jen pro individuální žádosti. Přimlouval bych se, aby do příštího roku byla pravidla pozměněna. Školský odbor by měl dávat podklady v jednotné formě. 
 
Brožíková: Je to škoda, ale program má svoje znění. Nemůžeme ustoupit. 
 
Odsouhlaseno.
 

22. 02. 2016 (17:49:33)  

11. Návrh na rozdělení finanční podpory pro rok 2016 v oblasti: Vrcholový a výkonnostní sport, Jednorázové sportovní akce a Činnost sportovních organizací
 
Švenda: Musíme postupovat podle pravidel. Pankration gym žádal ve vrcholovém sportu. Žádal ve špatném programu, takže byl vyřazen a my ho nemůžeme přesunout. V kapitole zbývá 360 tisíc, je pak možné žádat o individuální dotace. Přimlouvám se, ať to takto schválíme. 
 
Rotter: Mám návrh na změnu. Týká se 1. FK Příbram. Nesouhlasím s tím, aby se ponižovala částka radou o 400 tisíc korun. Navrhuji vrátit zpátky částku, kterou navrhovala komise. Vzhledem k tomu, čeho dosáhli dorostenci, tak navrhuji ještě zvýšit částku o 150 tisíc. Navrhuji tedy zvýšení o 550 tisíc pro 1. FK Příbram. Navrhuji tuto částku vzít z rezervy rady města. 
 
Větrovský: Chtěl bych ohlásit střet zájmů. Chci říct, že za sportovní komisi nesouhlasíme i se změnou u volejbalového klubu. Ten klub by tak měl jako jediný víc než se dávalo před snížením. Navrhuji snížit a ty dát do rezervy. 
 
Dvořák: Chtěl bych připomenout, že komise brala v úvahu věci, které jsou počitatelné a ne ty, o kterých my jsme si povídali. Nepovažuji za vhodné to probírat. Máte od města další podporu. VK platí městu za pronájem haly, stejně tak hokejisté. Sebrali jsme jim určitě příjmy z reklam. Vnímám obrovský úspěch juniorů. Přidal bych 150, ale ne těch dalších 400. Nesouhlasím, aby se volejbalistům peníze brali, protože je to pro ně limitní na přežití.
 
Brožíková: Nerozumím, proč je Pankration vyřazen z toho vrcholového sportu.
 
Švenda: Nesplnil pravidla. Zabývala se tím komise. 
 
Větrovský: Nesplňují pravidla. Přihlásil se do kategorie, kam nepatří, přestože se předchozí roky přihlašovali správně. 
 
Brožíková: Návrh pana Rottera podpořím. Nemohu ale podpořit snížení na podporu volejbalového klubu.
 
Větrovský: Když řeknete, že používáme další skryté dotace, tak je třeba to vysvětlit. Máte na mysli, že používáme tribunu města, na druhou stranu je potřeba si říci, že to všechno patřilo klubu. Pak se sehnala dotace a jedinou cestou bylo to, že žadatelem bude město, proto se i pozemek daroval městu. U volejbalu vás nepřemlouvám, je to váš návrh. U jiných klubů jste se možná tou limitní částkou ani nezabývali, je třeba měřit všem stejně a ne říkat, že pro jedny je to limitní částka. Ten argument moc neberu. 
 
Švenda: Pankration má světlo na konci tunelu, protože zbydou prostředky, na které se může žádat individuálně. 
 
Dvořák: Nezmínil jste, že za korunu ročně využíváte obrovské pozemky, což je ta obrovská podpora. Volejbalový klub nemá příjmy z reklam, odvádí městu příjmy z nájmu a město z toho něco má. 
 
Větrovský: Tribunu taky asi 13 let udržujeme a opravujeme je za naše peníze. Tu tribunu si ale město může vzít zpátky. Co se týče pozemků, tak asi myslíte ty, na kterých je hřiště, ale my jsme tam ta hřišťata vybudovali. Spartak to má trochu jinak, to bych asi nespojoval. Kdyby volejbal měl svůj stadion, tak by taky neplatil. 
 
Dvořák: Volejbalový klub prostě dává městu vydělat a to je neoddiskutovatelné. Zapomněl jste, že i vy máte ve smlouvě, že se o tribunu musíte starat. Je to typický příklad vyhozených peněz. 
 
Větrovský: Já jsem říkal, že ji udržujeme. Máme jí v pronájmu asi rok a půl, my ji udržujeme asi 13 let. Srovnávat areál velikosti Spartakus  tribunou, to bych nechtěl. Já neřekl, že tribunu nechceme, ale pokud byste jí brali jako další část dotace, tak pak bychom ji nechtěli. 
 
Řihák: Pořád diskutujeme o velkých klubech. My jsme nesebrali peníze z reklam volejbalovému klubu. Ta hala byla naše, tak jsme řekli, že ty peníze chceme do rozpočtu. Mě zaráží spíš to, že jste jednohlasně na radě vzali peníze. Jaký byl důvod toho snížení?
 
Vařeka: Já tam zrovna nebyl, jinak bych vám samozřejmě odpověděl. 
 
Enenkelová: Ověřovali jsme bezdlužnost. VK měl k dnešnímu dni dluh vůči SZM, ale ten byl uhrazen ještě během dneška. Byla to částka asi 33 tisíc korun. 
 
Švenda: Žádám o přestávku, abychom si prošli usnesení.
 
Šedivý (T): Hlasování musí proběhnout, vy jste diskuzi už uzavřel.
 
Řihák (T): Já bych chtěl požádat o 10 minutovou přestávku.
 
Vyhlášena přestávka 10 minut.
 

22. 02. 2016 (18:16:01)  

Po přestávce pokračuje projednání bodu č 11.
 
Nyní se hlasuje o návrhu Petra Větrovského - snížení podpory volejbalu o 150 tisíc korun. Neodsouhlaseno.
 
Nyní se hlasuje o návrhu Rottera - navýšení pro FK Příbram o 550 tisíc z rezervy - odsouhlaseno.
 
Odhlasováno i snížení rezervy v této výši. Podle Vařeky se jednalo o formalitu.
 
Nyní se hlasuje podpora dalším klubům - odsouhlaseno dle návrhu rady, až na změnu u FK Příbram, která byla odsouhlasena.

22. 02. 2016 (18:34:28)  

12. Návrh na rozdělení finanční podpory pro rok 2016 v oblasti životní prostředí

 
Rozdělena byla celá částka 150 tisíc korun.
 
Humlová: Proč jsou rozdílné částky pro dva spolky, které se starají o kočky.
 
Vedoucí odboru: Komise posoudila činnost obou spolků a Spolek pro kočku vyvíjí větší aktivitu.
 
Kyselák: 65 tisíc za kastraci koček, to je podle mě luxus. Nevidím důvod. Navrhuji, aby to bylo ve prospěch Junáka, kde se mi částka 3500 zdá směšná. Navrhuji vzít kočkám 10 tisíc a dát je na Junáka.
 
Vedoucí odboru: Junák žádá jen 3500. 
 
Kyselák: Tak někomu jinému. Dal bych to na Ochrana fauny Hrachov. 
 
Vedoucí odboru: Taky už dostávají maximum, o co si žádají.
 
Kyselák: Tak to dáme do rezervy. 
 
Hauser: Vloni bylo jasně řečeno, že na to chceme doklady. Byly dodány? 
 
Vedoucí odboru: Projekty byly na kastraci, léčení a krmení. Všechno je vyfakturováno.
 
Řihák: Minule jsme diskutovali, proč je kastrace důležitá. Nevím, proč jsou tu dva spolky, ale už rada ponížila tuto částku, nemůžeme peníze dávat jinám. Nepodpořím ty pozměňovací návrhy. 
 
Kyselákům návrh neprošel. Původní ano, finance budou rozděleny dle návrhu rady. 

22. 02. 2016 (18:43:34)  

13. Schválení zřízení služebnosti ve prospěch odkupovaného vodovodu městem Příbram, procházející pozemky v majetku třetích osob par. č. 104/1, 50/7 v k. ú. Kozičín

 
Podle nového občanského zákoníku musí projít i zastupitelstvem.
 
Bez diskuze odsouhlaseno.

22. 02. 2016 (18:44:51)  

14. Návrh na odkoupení vodohospodářského majetku v lokalitě Sázky – Barandov Příbram a v lokalitě Lazec – Drmlovo pole Příbram od společnosti První vodovodní a kanalizační, s.r.o.

 
Za milion korun. Rada nedoporučuje.
 
Král: Pokud neschválíme tento odkup, co se stane pro město?
 
Vařeka: Nemyslím, že by se něco mělo stát. 
 
Král: Běžně se stává v jiných městech, že na takovéto případy čeká zahraniční společnost, která systém koupí a vlastní část vodovodů ve městě. Může se tu objevit nový vlastník?
 
Vařeka: Domnívám se, že i v minulosti se vykupovalo za symbolickou jednu korunu. Nyní chtějí milion. Myslím, že bychom to neměli odkupovat.
 
Šedivý: Také souhlasím s radou, proč bychom to měli za milion vykupovat. Pokud zůstane v jejich péči, oni s tim budou mít starosti. 
 
Řihák: Také souhlasím s radou. 
 
Zastupitelstvo neodsouhlasilo.

22. 02. 2016 (18:51:34)  

15. Návrh na odkoupení vodovodního řadu PE DN 110 a kanalizačního řadu PVC DN 250 v k. ú. Příbram – Žežice od Jany Čechové

 
Za symbolickou korunu. Rada doporučuje. Zastupitelstvo schvaluje.

22. 02. 2016 (18:52:45)  

16. Žádost o prodej pozemku p. č. 4520/2 o výměře 27 m2 v k. ú. Příbram, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če (garáž)

 
Za 80 tisíc korun. 
 
Odsouhlaseno.

22. 02. 2016 (18:54:18)  

17. Výkup pozemků p. č. 716/3 a p. č. 719 v katastrálním území Příbram

 
Rada doporučuje. 200 Kč/metr.
 
Humlová: Jak rada dospěla k částce 200 Kč, když oni chtěli 400? Jsou to jenom podíly, jsou tam spoluvlastníci?
 
Volný: Je to čistě na radě. Pokud vím, tak se s nimi nejednalo. 
 
Řihák: Ono je vždy nepříjemné něco vykupovat. Nemám problém podpořit radu. Ti lidé tu nejsou přítomni? Podpořme to a uvidíme, jak to bude dál.
 
Kyselák: Jak je pro nás pozemek důležitý?
 
Volný: Ten menší je pod stavbou kotelny, která je města.
 
Odsouhlaseno dle návrhu rady.
 

22. 02. 2016 (18:59:50)  

18. Žádost o osvědčení o právní skutečnosti vlastnictví stavby chatky na pozemku p. č. st. 1092 v katastrálním území Březové Hory
 
Rada doporučuje souhlasné prohlášení, že město není vlastníkem stavby chatky. 
 
Bez diskuze odsouhlaseno.

22. 02. 2016 (19:01:26)  

19. Nabídka darovat městu Příbram id. podíly pozemků p. č. 710/27 a p. č. 710/28 v katastrálním území Příbram

 
Rada doporučuje. 
 
Bez diskuze odsouhlaseno.

22. 02. 2016 (19:03:27)  

20. Žádost o prodej části pozemku p. č. 602/1 o výměře cca 20 m2 z celkové výměry 5833 m2 v katastrálním území Březové Hory

 
Rada nedoporučuje. 
 
Zastupitelstvo neschválilo.

22. 02. 2016 (19:05:05)  

21. Různé

 
Hauser: Nebudu zdržovat. Chci jen říct, proč jsem se v otázkách sportu zdržoval hlasování. Jsem si vědom, že pro ostatní to bude směšné, ale mám na to radikální názor. Ani jedna z dotací nebyla žádost na to, aby si děti šly jentak zaběhat, zajezdit, ale všechno je to závodní líheň. Děti by měly mít především radost z pohybu. Na sport jsme dali 12 milionů, na sociální oblast 1 milion. Vrcholový sport mám rád, at si dopují, podvádí, ale za svoje peníze. Nic tady nebylo na obyčejný sport, všechno bylo na závody.
 
Svoboda: Také bych se přimlouval za větší grant u sociální oblasti. Chtěl bych požádat radu o pomoc. Obrátil se na mě občan z DPS. Je mu přes 90 let, platí současně za menší byt více než před tím za ten větší, do kterého ho přesunuli po úmrtí manželky. Chtěl bych poprosit radu, aby se na ten případ podívala.
 
Větrovský: Chtěl jsem reagovat na pana Hausera. Řekl, že všichni dopují a pak se sebere a uteče. K tomuhle chování ale úctu nemám, mohl 5 minut počkat. On zase mohl mít úctu k těm sportovcům. Mám na něj 3 otázky, doufám, že mi na ně odpoví alespoň písemně. Proč tedy hlasoval pro podporu boxerského turnaje? A kteří z příbramských sportovců dopují? Přesně tyhle verdikty vedou k tomu, proč jsme tu do půlnoci. Myslím, že to vyjádření bylo hnusné.
 
Molnár: Mám krátkou informaci z kontrolního výboru. Chci upozornit na kontrolu pracovních činností.Úkol byl přesunut. dozvěděl jsem se informace, že materiály nám nebudou poskytnuty. Měli jsme to udělat už v druhé polovině 2015. Bude možné, že pak úkol nebude splněn. 
 
Král: Chci poprosit radu o zodpovězení 3 otázek. Zajímalo by mě, jak je v domově pro seniory dlouhodobě využita kapacita lůžek. Jak vedení azylového domu řeší problémy s dlužníky a pak, zda bude zachována pozice manažera kvality v CZSS.
 
Řihák: Chci se připomenout panu Švendovi s těmi věcmi, o kterých jsem mluvil v úvodu. Máme na to právo jako zastupitelé. Pan doktor Hauser tady vystoupil trochu nešťastně, ale vážím si lidí, kteří mají stejný názor. Vždycky jsou tu diskuze kolem sportu. Chodil jsem k soudu jako svědě a vypovídal jsem jak volejbal využíval dotace. Některé věci by se možná opravdu měly změnit. Není pravda, že by se do sportu dávalo nejvíc. Máme tu například centrum sociálních služeb a divadlo. 
 
Dvořák: Chci zastupitelům poděkovat za poměrně slušný průběh, takovéto zastupitelstvo nepamatuji. Speciálně se chci zastat kolegy Hausera. Pane Větrovský, vy jste zkroutil to, co on řekl. On neřekl, že každý podvádí, ale že ve vrcholovém sportu je toto časté. 
 
Brožíková: Chtěla bych požádat pana Větrovského a Dvořáka, aby o tom už nediskutovali. Všichni to už pochopili. Chci poděkovat radě, že bylo otevřeno kontaktní místo pro seniory. Je to pro věkovou kategorii perfektní místo. A dále děkuji, že dokázali ušetřit za demolici budov u skládky.
 
Větrovský: On ale ani neřekl, že jenom někteří. To jsou prostě slova, která vyvolají reakci. Také nebudu říkat, že finanční poradci krátí daně, i když bych něco podobného na internetu taky určitě našel. S tím co řekl, se nemůžu ztotožnit. 
 
Vařeka: Velmi dobře chápu pana Hausera, který není v dobré kondici a nechal si svůj příspěvek až na závěr. On nechtěl polemiku, ale jenom sdělit svůj názor. 
 
Švenda: Chci poděkovat panu Řihákovi za trojnásobné připomenutí a popřát mu hezký večer.
 
Řihák: Já děkuji a přeji hezký večer vám všem.
 
Vařeka končí jednání. Děkujeme za pozornost. 

22. 02. 2016 (19:25:24)  

Nepřehlédněte

Zdravotní sestra: S penězi jsem každý měsíc nevyšla, začala jsem se živit svým tělem Zdravotní sestra: S penězi jsem každý měsíc nevyšla, začala jsem se živit svým tělem „Navštěvují mě dělníci, manažeři, turisté i policisté. Jeden z mých stálých zákazníků je například vysoce postavený městský úředník, “ říká v rozhovoru Lenka. 19. února 2020   (09:01) Nepřehlédněte Lahve s alkoholem si uschoval do nohavic Lahve s alkoholem si uschoval do nohavic Během minulého týdne řešili policisté na Příbramsku zloděje v obchodním centru, vykradený karavan, ale i mikrospánek řidiče. 17. února 2020   (08:55) Nepřehlédněte Odsouzený zachránil život ženě, která utrpěla infarkt Odsouzený zachránil život ženě, která utrpěla infarkt „Ihned jsem u bezvládně ležící ženy zkontroloval životní funkce, nedýchala, měla srdeční zástavu. Začal jsem neprodleně se srdeční masáží,“ vypráví odsouzený Ondřej se slzami v očích. 10. února 2020   (17:53) Nepřehlédněte Změny v DPH u piva vyvolávají u restauratérů emoce. Bojí se kontrol a konkurenčních bojů Změny v DPH u piva vyvolávají u restauratérů emoce. Bojí se kontrol a konkurenčních bojů „Když si tady dá štamgast dvě piva u stolu a dvě do džbánku, bude sazba pokaždé jiná. Jak se mám zachovat, když si objedná čtyři točená piva a následně si je do džbánku nalije sám?“ Změny v DPH u piva rozčilují majitele restaurací, kteří nevěřícně kroutí hlavou. 9. února 2020   (10:01) Nepřehlédněte Video: Soud poslal obviněného z vraždy v Krámech do vazby Video: Soud poslal obviněného z vraždy v Krámech do vazby Přinášíme exkluzivní záběry obviněného třiatřicetiletého muže z vraždy svého otce 8. února 2020   (19:03) Nepřehlédněte


Další články

Premiér Babiš zavítal na hasičskou stanici v Příbrami Premiér Babiš zavítal na hasičskou stanici v Příbrami V úterý 25. února v odpoledních hodinách navštívila příbramskou stanici profesionálních hasičů delegace složená z předsedy vlády České republiky Andreje Babiše, starosty Příbrami Jana Konvalinky a dalších členů doprovodu. 25. února 2020   (20:07) Vojtěch ke koronaviru: Není důvod panikařit a zakazovat akce Vojtěch ke koronaviru: Není důvod panikařit a zakazovat akce Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) je potřeba se poradit jak postupovat. Na večer proto svolal rozšířené předsednictvo Bezpečnostní rady státu. 25. února 2020   (18:05) 1.FK Příbram se rozhodl ukončit spolupráci s trenérem Nádvorníkem 1.FK Příbram se rozhodl ukončit spolupráci s trenérem Nádvorníkem Roman Nádvorník nastoupil do Příbrami v březnu roku 2019 25. února 2020   (17:17) Vyrostou v blízkosti vysokochlumeckého hradu větrné elektrárny? Vyrostou v blízkosti vysokochlumeckého hradu větrné elektrárny? Ze strany zastupitelů je k umístění větrných elektráren zaujímán spíše negativní názor. Názor veřejnosti ukáže anketa 25. února 2020   (16:11) Nemocnice jsou na koronavirus připraveny, zatím v Česku není, řekl Adam Vojtěch Nemocnice jsou na koronavirus připraveny, zatím v Česku není, řekl Adam Vojtěch V České republice bylo dosud na koronavirus testováno 86 lidí a všechny vzorky byly negativní. 25. února 2020   (12:51) V příbramské věznici se odsouzení vzdělávají v oblasti gastronomie V příbramské věznici se odsouzení vzdělávají v oblasti gastronomie Vězenství Jako malá chtěla být učitelkou. Nakonec pracuje s vězni Jako malá chtěla být učitelkou. Nakonec pracuje s vězni "Když chci někomu něco vytknout, musím si předtím dobře rozmyslet, jaká slova použít. Nikdy nevíte, co v nich vězí, může u nich nastat zkrat," říká o práci s odsouzenými Olga Karasová, vychovatelka ve věznici Bytíz 25. února 2020   (09:32) Požár na balkoně bytového domu likvidovaly dvě jednotky hasičů Požár na balkoně bytového domu likvidovaly dvě jednotky hasičů K zahoření došlo v ulici Boženy Němcové v Příbrami 25. února 2020   (08:18) Na Nováku vznikne Hobití vesnička. Pomůže dětem v největších vedrech najít skrýš před sluncem Na Nováku vznikne Hobití vesnička. Pomůže dětem v největších vedrech najít skrýš před sluncem Zajímavosti
Sajdkárista Lukáš Černý: Občas se ve vozíku svezu, ale nesmí řídit blázen Sajdkárista Lukáš Černý: Občas se ve vozíku svezu, ale nesmí řídit blázen „Najít podobně zblázněné lidi, kteří s vámi budou trávit většinu víkendů, budou špinaví, omlácení od ostatních motorek a pak ještě třeba ani nedojedou do cíle, těch je málo,“ říká Lukáš Černý 24. února 2020   (19:04) Příbramské divadlo by mohlo hostit ozvěny zlínského festivalu Příbramské divadlo by mohlo hostit ozvěny zlínského festivalu Předběžně se počítá s jejich uspořádáním v předposledním červnovém týdnu. 24. února 2020   (16:09) Bezbariérový vstup do vody, vodní lehátko pro imobilní jedince. Novák si nově užijí i lidé s handicapem Bezbariérový vstup do vody, vodní lehátko pro imobilní jedince. Novák si nově užijí i lidé s handicapem Zajímavosti Škoda po srážce náklaďáku s vlakem přesahuje pět milionů, řidiči hrozí pět let ve vězení Škoda po srážce náklaďáku s vlakem přesahuje pět milionů, řidiči hrozí pět let ve vězení Doprava Silný vítr zaměstnal hasiče, vyjížděli ke 250 událostem Silný vítr zaměstnal hasiče, vyjížděli ke 250 událostem Většina zásahů byla kvůli popadaným stromům. 24. února 2020   (08:17) Bude na dobříšském náměstí veřejně dostupný defibrilátor? Rozhodnou lidé Bude na dobříšském náměstí veřejně dostupný defibrilátor? Rozhodnou lidé Pořízení defibrilátoru je jedním z návrhů participativního rozpočtu. Pokud ho lidé podpoří, bude umístěn poblíž autobusového nádraží, na budovu, ve které sídlí Městská policie Dobříš 24. února 2020   (06:23) Vidle, meč s dřevěnou rukojetí, černá karta. Lidé ztrácejí nejen klíče a mobily Vidle, meč s dřevěnou rukojetí, černá karta. Lidé ztrácejí nejen klíče a mobily V roce 2019 občané na úřad přinesli 53 nálezů. Pouze devět z nich si jejich vlastníci vyzvedli 23. února 2020   (19:09) „Nemáme na sport čas,“ říkají příbramské děti „Nemáme na sport čas,“ říkají příbramské děti Více než třetina dívek starší 15 let ve svém volném čase téměř nesportuje, nebo sportuje jen několikrát měsíčně. Nemají na to údajně čas ani kamarády 23. února 2020   (16:12) Milínský masopust byl ve znamení pohádkových postav Milínský masopust byl ve znamení pohádkových postav Masopust Záběry z palubní kamery: Řidič nákladního vozidla vjel přímo pod projíždějící vlak Záběry z palubní kamery: Řidič nákladního vozidla vjel přímo pod projíždějící vlak Doprava Letní kino hlásí comeback, využije však původní promítačky Letní kino hlásí comeback, využije však původní promítačky Příbramské letní kino s kapacitou kolem 4500 míst patří k největším v republice. 23. února 2020   (07:16) Meteorologové zpřísnili výstrahu před silným větrem. Přijde dřív a bude intenzivnější Meteorologové zpřísnili výstrahu před silným větrem. Přijde dřív a bude intenzivnější Vítr bude místy dosahovat až 110 kilometrů v hodině s nárazy až 30 metrů za sekundu. 22. února 2020   (21:39) Babybox se přesunul na původní místo. Zachránil již čtyři děti Babybox se přesunul na původní místo. Zachránil již čtyři děti Zdravotnictví Vesecká: Většina jen čeká na to, co udělá ten druhý a hned hledá, jak by to mohl pohanit a zkritizovat Vesecká: Většina jen čeká na to, co udělá ten druhý a hned hledá, jak by to mohl pohanit a zkritizovat Renáta Vesecká reaguje na článek Mgr. Josefa Strejce, ředitele ZŠ Příbram – Březové Hory 22. února 2020   (15:47) Přerazila zábradlí a skončila s vozem na boku. Nehoda si vyžádala zranění dvou osob Přerazila zábradlí a skončila s vozem na boku. Nehoda si vyžádala zranění dvou osob Dopravní nehoda uzavřela silnici na výjezdu z Příbrami 22. února 2020   (12:31) Meteorologové varují před silným větrem Meteorologové varují před silným větrem Výstraha platí od nedělních 16:00 do pondělních 08:00. 22. února 2020   (09:33) Měl přilákat turisty, místo toho stojí v garáži. Turistický vláček nechce v Příbrami nikdo provozovat Měl přilákat turisty, místo toho stojí v garáži. Turistický vláček nechce v Příbrami nikdo provozovat Doprava Caveman, Kryštof camp, MIG 21. Kultura v Příbrami dostává ten správný drive Caveman, Kryštof camp, MIG 21. Kultura v Příbrami dostává ten správný drive Na Nováku v létě vyroste ledový bar a zahrají Roxette a Nightwish Revival 21. února 2020   (18:41) Ve Staré Huti se staví nová mateřská škola. Původní bude zbourána Ve Staré Huti se staví nová mateřská škola. Původní bude zbourána V domě, kde je současná mateřská škola umístěna, žil nějakou dobu akademický sochař Karel Dvořák a jeho žena, významná herečka Leopolda Dostálová 21. února 2020   (16:03) Po nárazu s nákladním vozem vykolejil vlak Po nárazu s nákladním vozem vykolejil vlak Doprava Příbramsko navštíví premiér Babiš. Doprovodí ho ministr zdravotnictví i hejtmanka Příbramsko navštíví premiér Babiš. Doprovodí ho ministr zdravotnictví i hejtmanka Předseda vlády České republiky Andrej Babiš navštíví v úterý 25. února spolu s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem a v doprovodu hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové Sedlčany a Příbram. 21. února 2020   (11:38) Dostavba Junáče míří do finále. Bude bezbariérový a nabídne i hladové okno Dostavba Junáče míří do finále. Bude bezbariérový a nabídne i hladové okno Na nové fasádě se již podepsali sprejeři. 21. února 2020   (08:48) Hauser: Pokud budeme první, kdo rally zruší, budeme slavnější, než když se tu bude pořádat Hauser: Pokud budeme první, kdo rally zruší, budeme slavnější, než když se tu bude pořádat Rally Příbram vyráží do boje s vizuálním smogem. Poradí grafička z Brna Příbram vyráží do boje s vizuálním smogem. Poradí grafička z Brna Tento týden navštíví město grafička Veronika Rút Nováková, která od vizuálního smogu úspěšně osvobodila Brno 20. února 2020   (18:22) ZŠ Březové Hory vsadila na pohybové aktivity dětí ZŠ Březové Hory vsadila na pohybové aktivity dětí Vedení školy rozhodlo navýšit tělesnou výchovu pro první stupeň na 3 hodiny týdně. 20. února 2020   (15:52) Příbram osvětlí nejrizikovější přechody pro chodce Příbram osvětlí nejrizikovější přechody pro chodce Osvětleno bude pět příbramských přechodů. Zhotovení veřejného osvětlení vyjde řádově na jeden až dva miliony korun 20. února 2020   (14:09) „Za rok tu slepici nepoznáš. Nebude na sobě mít ani peříčko,“ říká zaměstnanec slepičí farmy „Za rok tu slepici nepoznáš. Nebude na sobě mít ani peříčko,“ říká zaměstnanec slepičí farmy Podmínky chovu slepic jsou otřesné. ANO však úplný zákaz klecových chovů v Česku nepodpořilo 20. února 2020   (12:16) Ta Thuy Dung: Když mi někdo udělá křupavou kachnu se zelím, dám mu svoje srdce Ta Thuy Dung: Když mi někdo udělá křupavou kachnu se zelím, dám mu svoje srdce ROZHOVOR Známe situační plán stavby fast foodu KFC v Příbrami, na konci roku by mělo dojít k jeho otevření Známe situační plán stavby fast foodu KFC v Příbrami, na konci roku by mělo dojít k jeho otevření Fast food Příbramská teplárna zlevňuje teplo	pro domácnosti o 13% Příbramská teplárna zlevňuje teplo pro domácnosti o 13% Nově se pro odběratele ze sekundárního rozvodu sníží cena na 580,00 Kč/GJ (bez DPH), a to od 1.1.2020, tedy zpětně. 19. února 2020   (18:22) Meteorologové varují: V noci na čtvrtek se bude na silnicích tvořit náledí Meteorologové varují: V noci na čtvrtek se bude na silnicích tvořit náledí Výstraha vstoupí v platnost ve středu úderem 21. hodiny a skončí ve čtvrtek v 9 hodin. 19. února 2020   (16:41)

Kodex redakce Reklama Kontakty Informace o cookies Ochrana osobních údajů
Provozovatel portálu pribram.cz Rosalota, s. r. o.
Žižkova 708
261 01 Příbram II

IČ: 02289288
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 217655.


Redakce zpravodajství portálu pribram.cz
Společnost Rosalota, s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
2014 - 2020 © Rosalota, s.r.o.Všechna práva vyhrazena. webdesign | websystem | KAO.cz