20. 1. svátek má Ilona

Dnes nás čeká poslední zastupitelstvo tohoto roku

ON-LINE PŘENOS
16. prosince 2015   (10:09)
Dnes nás čeká poslední zastupitelstvo tohoto roku

Program má prozatím 15 bodů.


Výše poplatku za svoz odpadu, rozpočet města na příští rok nebo odměna ve výši 100 tisíc korun pro toho, kdo pomůže odhalit anonyma, který překazil letošní zahájení adventu v Příbrami. To jsou jen některé z 15 bodů, které dnes čekají na příbramské zastupitele. Jejich jednání začíná dnes od 16 hodin. 

Jeden z bodů je vyhrazen průzkumu kontaminace plánovaného nízkoprahového denního centra. Zastupitelé se také budou zabývat dotacemi pro Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram a také Plavecký klub Příbram. Zastupitelstvu bude předložena i zpráva o činnosti Kontrolního výboru za první pololetí roku 2015.  

Průběh zastupitelstva opět budete moci sledovat prostřednictvím našeho psaného online přenosu.

Program:
1. a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů b) Schválení programu jednání c) Informace rady města
2. Informace o odstoupení Ing. Petra Walczyska z funkce člena OV Lazec a návrh na jmenování nového člena pana Roberta Štorkána
3. Stanovení paušální částky jako náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva města pro rok 2016
4. Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
5. Návrh rozpočtu města Příbram na rok 2016
6. Osadní výbor Příbram III – Sázky - volba členů a předsedy
7. Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územně plánovací dokumentace města Příbram
8. Nízkoprahové denní centrum a noclehárna Příbram – průzkum kontaminace
9. Žádost o individuální dotaci (Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram)
10. Žádost o individuální dotaci (Plavecký klub Příbram)
11. Vystoupení z členství v Národní síti zdravých měst České republiky
12. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za I. pololetí 2015
13. Odměna pro občana, jehož informace povedou k dopadení pachatele trestného činu šíření poplašné zprávy
14. Různé
15. Diskuse, interpelace, závěr 

Tip redakce: Pokud nechcete, aby vám unikly aktuální informace, staňte se fanoušky naší stránky na Facebooku a budete 24 hodin denně v obraze.


zdroj: text i foto: pribram.cz

autor: MJ
Byli jsme přítomni a on-line

Vítejte při online přenosu ze zasedání městského zastupitelstva. Záznam připravuje zpravodajský portál pribram.cz.

Přepis vzniká v průběhu schůze, neobsahuje tedy doslovná vyjádření zastupitelů nebo občanů, ale jen parafráze. Upozorňujeme čtenáře, že jednání není reprodukováno zcela přesně a záznam tedy může obsahovat jazykové i významové nedokonalosti.

Příjemné sledování. MJ

16. 12. 2015 (15:56:55)  

Jednání bylo právě zahájeno. Nepřítomni jsou následující zastupitelé: Ženíšková, Danda, Molnár, Řihák a Říhová. Přítomno je tedy 20 zastupitelů. Ověřovateli jsou Stefanidesová a Kresslová.

16. 12. 2015 (16:04:09)  

1. a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů b) Schválení programu jednání c) Informace rady města

 
Vařeka: Navrhuji doplnění programu o bod - žádost o individuální dotaci SK Spartak Příbram. Odsouhlaseno.
 
Vařeka: Další návrh se týká bodu č. 12. Na žádost kontrolního výboru bychom rádi stáhli tento bod kvůli nepřítomnosti pana Molnára. 
 
Pikrt: Všechny zprávy jsou bez podpisu. Pro mě je to pak anonymní dokument. Materiál by měl podpisy příště obsahovat. Bod 12. stažen. 
 
Program jako celek byl schválen.

16. 12. 2015 (16:07:09)  

Informace:
 
Vařeka: 10. prosince proběhla valná hromada Svatku obcí pro vodovody a kanalizace. Celkový počet obcí je 18. 17 obcí je rozděleno do 3 košů. Celkový počet hlasů je 62. Z toho Příbram má 45 hlasů, což odpovídá 69 procentům. Je potřeba 50 obcí - Příbram + 5 obcí. Nová správní rada má 5 členů. Nově zvolení členové byli zvoleni za nové obce. Odvolán byl pan Nekl a další. Včera správní rada zvolila jako předsedu mě. Provedeme audit, který by měl poskytnout informace všem zvoleným starostům. 
 
Kareš: Co vás k tomu vedlo? Projednával jste to s někým? Souhlasím s tím, že je nutné prověřovat, ale pro mě je to politicky buranský postup. 
 
Vařeka: Odpovím vám v bodě různé. Nezavádějte nové móresy.

16. 12. 2015 (16:12:06)  

2. Informace o odstoupení Ing. Petra Walczyska z funkce člena OV Lazec a návrh na jmenování nového člena pana Roberta Štorkána
 
Kareš: Ta situace se tam podle mých informací podle mých informací dost vyhrotila. Nebylo by dobré tam provést nějaké sezení?
 
Pazderka (předseda osadního výboru Lazec): Myslím, že důvody odstoupení by měl říct pan Walczysko. Situaci jsem s občany projednával. Většina občanů nám dává podporu. 
 
Kareš: Pak je to naprosto v pořádku.
 
Zastupitelstvo schvaluje.
 

16. 12. 2015 (16:16:09)  

3. Stanovení paušální částky jako náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva města pro rok 2016

 
Částka stanovená na 10 000 Kč/rok/zastupitel. Odsouhlaseno.

16. 12. 2015 (16:18:11)  

4. Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 
Rada doporučuje schválit tuto vyhlášku. 
 
Dvořák: Chci dát pozměňovací návrh. Představitelé města jednali se zástupci firmy SVZ Centrum, která skládku provozuje. Při jednáních jsme postoupili a je reálné, že v roce 2016 se významně změní vztah města a této firmy, z čehož by mohlo mít město prospěch v rámci milionů korun. Navrhuji tedy, aby ta částka, kterou navrhla rada v době, kdy nevěděla, jak se jednání vyvinou. Navrhuji, aby se navržená částka neskládala ze dvou složek, ale těch 96 Kč bych vynechal a nechal tam pouze těch. 552 Kč. Tato částka vychází ze skutečných nákladů na svoz odpadu. 
 
Humlová: Chci se zeptat, jak se v nákladech promítá otázka neplatičů? 
 
Švenda: Tu částku to neovlivňuje vůbec. Náklady se dělí počtem obyvatel města.
 
Štochlová (vedoucí odboru): Zástupci kontrolního výboru navštívili náš odbor a chtěli určité podklady. Byla u nás kontrola z kraje a nenašla žádnou vadu při vybírání poplatků.
 
Král: Kolik je procento neplatičů? 
 
Štochlová: 5 procent.
 
Král: K bodu jsem se snažil připravit a zjistil jsem, že se jedná o politická rozhodnutí. Například v Teplicích se neplatí nic. V ČR je průměrná sazba 800 Kč na občana. Je tam jedna velmi podstatná věc. Pokud je skládka na katastru obce, ta částka bývá poloviční, tedy asi 400 Kč. Z této úvahy mi vychází, abych se ptal, jestli jsou vyčerpány všechny možné zdroje od provozovatelů, než půjdeme k tomu, aby se občanům zvedly náklady? 
 
Dvořák: Neplatiči jsou promítnuti do rozpočtu. Pane Králi, máte pravdu, že je to politické rozhodnutí. Musíme na to nahlížet tak, že jsou to výdaje, které město může ufinancovat ze svého rozpočtu. 
 
Král: Nemůže se stát to, že slušní platiči budou doplácet i na těch 5 neplatičů? Já jsem byl několikrát svědkem, že existuje praxe, že firmy připravený odpad přidají náklaďákům. Funguje kontrola firem? 
 
Štochlová: Firmy kontroluje jiný odbor.
 
Mácha: Tam je problém, že se to objeví například v Pražské ulici, tak my to musíme odvést, nemůžeme tam nechat nepořádek. Je to na úrovni černých skládek. Nepořádek se pak může rozlétat a bude všude po městě a to stejně musíme uklidit. 
 
Šedivý: Co jste mysleli těmi 96 Kč a jak jste k tomu dospěli? To nemůže být jenom kvůli těm jednáním. 
 
Dvořák: My jsme zdědili nějaký stav a ten stav jsme začali intenzivně řešit. Všichni zastupitelé dostali poznámku od pana Máchy, jak se zachází s odpady. Sběrný dvůr nás dnes stojí asi 3 milióny ročně, to se rozpočetlo mezi občany a tak vzniklo těch 96 Kč. 
 
Švenda: Počítá se to z nákladů z roku 2014, v roce 2015 byl otevřen sběrný dvůr, takže ten dopad tam ještě není.
 
Vařeka: Rozpočet počítal s demolicí budov za 8 milionů korun, my máme domluvenou částku 2,5 milionů.
 
Kyselák: Domnívám se, že diskuze je zbytečná. Nikoho navýšení neskolí a je to prokázaná částka. Dovoluji si ale poukázat, že vyhláška hovoří o pobytu, je to pobyt, nebo trvalý pobyt? Ještě mi tam přijde dost komplikované poskytování slev u studentů. 
 
Štochlová: Nejedná se o trvalý pobyt, ale pobyt. Studenti musí skutečně dokládat, že jsou studenti a žijí jinde. Jinak by v tom byli i studenti z Příbrami. 
 
Kareš: Město má několik dalších možností, jak schodek snížit, nemyslím, že byly vyčerpány všechny. Já vybírání peněz od firem kritizuji již dlouho. Myslím, že za poslední dobu k žádnému závažnému zlepšení nedošlo. Pět stovek pro chudší lidi může být například dárek pod stromeček nebo zimní boty pro dítě. Navýšení nepodpořím.
 
Šedivý: Myslím, že je správné, že město využívá kapitační platbu, tedy rozpočet mezi obyvatele a ne platbu za jednotlivé popelnice. Strašně mě mrzí, že vždy slyším, že jste něco zdědili a začali to řešit. Nic špatného jste nezdědili. S odpady jsme měli mnoho starostí a všechny jsme vyřešily. Každý na to může mít jiný pohled, ale nemůžete říct, že jsou tam chyby. 
 
Šedivý: Tuto částku vaše rada navrhla před dvěma lety. Už podruhé nebude hlasovat váš návrh. Hrdý bych na to nebyl.
 
Dvořák: Pojďme se nebavit o tom, že město nebude chtít těch 96 Kč a neztrácet čas. Já jsem říkal, že se nechci vracet do minula. Ale když se o tom bavíme, staré vedení vypsalo tendr na zbourání budov za 8 milionů, my jsme se dostali k tomu, že to zbouráme za 2,5 milionů. Pokud zůstaneme na nynějším poplatku, tak město zaplatí za neplatiče i ten nárůst nákladů technických služeb.
 

16. 12. 2015 (16:55:00)  

Stříbrnský: Musím se ohradit proti panu Kyselákovi, že ta částka nikoho neskolí. v Příbrami je hodně lidí, pro které je zvýšení nákladů velice bolestivé. Jakékoliv zvýšení dlouho zvažujeme.
 
Král: Uvažuje současná radnice o tom, že by se město majetkově pustilo do těch současných smluvních vztahů? Myslím, že největší rezerva je v nastavení mezi nájemcem a pronajímatelem. 
 
Vařeka: Zvažovali jsme všechny varianty. Jednání zatím stále probíhají a pokusíme se dopídit něčemu, co bude jasné, průhledné a efektivní pro město.
 
Kyselák: Myslím, že se shodneme na tom, že chceme čisté město. Trvám na to, že 8 Kč měsíčně nikoho neskolí. Nedělejme z obyvatel takové nuzáky. Jsem překvapen, že diskutujeme nad naprosto jasnou věcí. Viděli jste vybavení TS? 
 
Vařeka: Budeme navyšovat o 66 Kč, což je měsíčně 5,5 Kč na občana. 
 
Šedivý: Jeden zastupitel si mě plete, nejsem inženýr. Vím, jak to na technických službách vypadá. Chci jen říct panu starostovi, ať se nestará o to, jak budu hlasovat a jestli na to jsem hrdý, také na vás hrdý nejsem. Město muselo panu Zábrodskému nájem odpustit, nemohl ty pozemky využívat. Zeptejte se právníků, že to tak bylo. A co se týče demolice, tak jsme dle zákona vypsali výběrové řízení. My jsme vycházeli z odborného projektu, bez kterého se to nedalo zadat. Važte slova a neříkejte, že to všechno bylo blbě a všechno děláte perfektně. Jsem hrdý na dobu, kdy jsem byl na radnici. Nová garnitura se bude chovat obdobně k vám, budou také říkat, že nemohli udělat víc, protože přebrali město ve špatném stavu.
 
Vařeka: Vy sem vždycky zanesete konfliktní tón. Můj názor na demolice - bylo to čistočisté šméčko. Jinak to nazvat neumím. Čekal jsem, že vysvětlíte, proč hlasujete proti svému vlastnímu návrhu. 
 
Kareš: Chci mít město čisté a uklizené, proto také třídím odpad. Z principu nechci doplácet za 5 procent neplatičů. 
 
Dvořák: Pohybujeme se v režimu daňového řádu. Jsme vázáni, co můžeme a co ne. Všechny nás to štve, platí to město.
 
Král: Domluvte se společenstvím vlastníků, ať odpady platí jako vodu a energie.
 
Štochlová: Tuto věc jsme udělali a nabídli to. Jenom některá společenství se k tomu přiklonila, ale nutit je nemůžeme. 
 
Vařeka: Do rozpočítané částky se nepromítají fantasie ani krásné myšlenky, ale jen skutečná čísla.
 
Král: Myslím, že by bylo dobré koordinovat odbory a strážníky při restrikci. Chci deklarovat jednu zásadní věc. Já tu kosmetiku na 550 Kč podpořím. Ale stejně jako mě zajímala 1. SčV, tak hodlám pečlivě sledovat, jak se bude vyvíjet odpadové hospodářství. 
 
Větrovský: Je to jak kolovrátek. Každý se může vyjádřit v hlasování. 
 
Diskuze ukončena. 
 
Vyhláška byla schválena dle pozměňovacího návrhu Václava Dvořáka, poplatek se zvýší o 66 Kč na 552 Kč. 

16. 12. 2015 (17:13:33)  

5. Návrh rozpočtu města Příbram na rok 2016

 
Rada doporučuje schválit.
 
Dvořák: Mimo koalice se na předjednání dostavili všichni členové finančního výboru (i opoziční) a pan Kyselák. Hlavní novinka je ta, že se nechceme pohybovat v rozpočtovém provizoriu. Rozpočet je o dost přehlednější než rozpočty v předchozích letech. Rada musela přeskočit z doby, kdy jsme využívali rozpočtové schodky do nové éry, kdy musíme pracovat v přebytcích. *nyní je prezentován graf schodků a přebytků za posledních 5 let a graf zůstatku peněžních prostředků*. Je rozpočtován přebytek 28 milionů korun, 8 milionů je na dlouhodobé úvěry, které chválím a dalších 20 milionů, které si vzalo vedení města, než odešlo. Splacení je naplánováno na únor 2016. Nejsou plánovány žádné úvěry. Problémem města je mizivá likvidita. Nemáme v rozpočtu na příjmové stránce jiné dotace, než ty, na které jsou již podepsané smlouvy. Dříve se počítalo i s plánovanými dotacemi. Do vodohospodářského majetku máme rozpočtováno asi 27 milionů korun, což je výrazně více, než v minulých letech. 
 
Rotter: Chci informovat, že finanční výbor jednomyslně rozpočet podpoří s jednou výjimkou, kterou pronese paní Humlová:
 
Humlová: 200 tisíc pro církve bychom přesunuli do rezervy. V současné době jsou církve nejlépe dotované instituce a to lépe než města a obce. Za situace, kdy šetříme, kde se dá, bychom 200 tisíc měli využít jinak. 
 
Švenda: Já bych požádal o zvážení tohoto přesunu. Nevíme, o co budou žádat a jedná se o minimální částku. O těchto dotacích rozhodne zastupitelstvo. Mohou žádat i soukromé osoby na opravy kapliček, atd... Počkejme, jaké se sejdou žádosti. 
 
Vařeka: Pokud by peníze byly použité na opravu kapličky, která je v majetku města, tak by to bylo důstojné. 
 
Humlová: Toto je dotační program pro církve a náboženské společnosti, to se netýká církevních staveb v majetku města nebo soukromých osob.
 
Kyselák: Kromě divadla a knihovny mě zarazila otázka financování odboru informačních technologií. Je tu na to asi 8 milionů.
 
Vedoucí odboru: Mám připravený rozpis, kde je částka rozklíčována. Je to nezbytné.
 
Stříbrnský: Zaznělo, že církve jsou nejlépe dotované. Já tyto informace nemám. 
 
Humlová: Restituce jsou dar církvím. 
 
Kyselák: Může se k rozpočtu vyjádřit ředitel divadla, jestli je to dost?
 
Bednář: Jsem rád, že se dostávám ke slovu. Jsme vícesložkový podnik, máme 55% soběstačnost. Příští rok nás čeká navýšení platů, což je pro nás cca 650 tisíc korun. Pak bude plánovaná odstávka kina kvůli 3D kinu. Dostali jsme míň. Myslím, že je to to, co je dneska možné. My se s tím samozřejmě budeme prát. Faktury, které ovlivňují prodejnost je mnoho a my neprodáváme auta ani jídlo, vaříme z křišťálové koule. Děláme mnoho aktivit i pro děti a mládež.My se tím musíme poprat. 
 
Větrovský: Kolik procent jde na výplaty herců a kolik jde na opravy a provoz divadla. 
 
Bednář: Letos musíme dodat 3,5 milionů, abychom zaplatili naše zaměstnance. 
 
Stříbrnský: Chci potvrdit slova pana Bednáře. Musím říct, že výsledky příbramského divadla jsou opravdu exkluzivní. Budova divadla je jedním ze symbolů, ale budova není moc hospodárná. 
 
Kareš: Takže 25,5 milionů jde na mzdy.
 
Bednář: Dvě třetiny těch lidí jsou vysokoškoláci a středoškoláci. Jsou to špičky ve svých oborech a ten průměrný plat není vysoký.
 
Dvořák: Jsem v úzkém kontaktu s ekonomy a hlídám, jak nakládají s prostředky. Organizace se stále zekonomičťují. U divadla zrovna není co vytknout.
 
Šmídová (Knihovna Jana Drdy): V loňském roce jsme začali vyměňovat inventář a budeme v tom pokračovat i v roce 2016. Pokud bude rozpočet ponížen, budeme muset upravit investiční akce.
 
Větrovský: Myslím, že rozpočet je přehledný, ale nemyslím, že byl předtím zpracováván špatně. Zarazilo mě, že jste říkal, že něco v rozpočtu bylo protizákonné. Viděl jsem 2 grafy, chyběl ale další, který hovoří o zhodnocení města, to určitě bude vědět pan Pikrt. Největší ráno vloni dostal sport. Mrzí mě, že toto se nezohlednilo. Bylo by dobré navýšit peníze pro SZM, zasloužilo by to trochu lepší stav, ale je to spíš takové moje přání. 
 
Dvořák: Ty dva grafy měli cíl, abyste si uvědomili nutnou změnu filosofie rozpočtu. Co se týká nezákonnosti, tak zákon o rozpočtových pravidlech hovoří, že schodek může být jen ze smluvně zajištěným úvěrem. 
 
Šedivý: Musím na to reagovat. Pan inženýr si to představuje jednoduše. Zastupitelstvo nejprve musí schválit zastupitelstvo a pak teprve si můžeme vzít úvěr, nemůžeme nic dělat předem. Je mi divné, že mě na to nikdy nikdo neupozornil a že těch finančních kontrol jsme měli hodně. Jak si chcete vzít úvěr, když to není schválené zastupitelstvem? To by byla činnost, co by zajímala někoho na Zdaboři.
 
Dvořák: Mýlíte se. Nevěděl jsem to dřív. Proč vás někdo neupozornil, to nevím. 
 
Stefanidesová: Chtěla bych se zeptat na neinvestiční příspěvek do CZSM. Dále se chci zeptat na právní služby od právníka Dvořáka a Jonáka, jak město vybíralo tyto právní konzultanty. Dále se chci zeptat na paušály pro zastupitele, je na ně rozpočtováno 16 tisíc.
 
Dvořák: Navýšení centra chápejte tak, že vzniklo sloučením a příspěvek je naskládán z výdajů, které byly plánovány na tyto organizace. U centra se navíc povinně zvedly platy, ale i tak se o něco škrtlo. Co se týká právních služeb, tak neumím odpovídat na vybírání těchto poskytovatelů, jsem si jist, že je to v souladu s pravomocemi vedení města. Můj syn už dlouho nepracuje pro pana Janáka a angažuje se v situaci 1. SčV, kde vlivem jeho práce se významně změnili vztahy města s touto firmou. 
 
Vařeka: Právní kancelář Janák se zabývala 1. SčV, teplárnou. Bylo potřeba vzít toho nejlepšího. Ono dělat výběrové řízení není tak jednoduché. 16 let ten spor o teplárnu nebyl podle nás veden dostatečně efektivně. 
 
Kyselák: Když vzniklo CZSS, zaznamenali jste nějakou úsporu?
 
Dvořák: Momentálně ne. Rád bych připomněl, že při vzniku centra se hovořilo o předpokládaných příjmech na straně dotací. 
 
Kyselák: Myslel jsem, že se celá řada služeb zkoncentruje pod vedení méně lidí a že to bude prezentovat určitou úsporu.
 
Dvořák: Centrum je v životě půl roku a ono si funkčně zatím sedá. Zatím mám čísla, že je to nákladově stejné. 
 
Vařeka: Hlavním cílem bylo, abychom šli s dobou a byla větší provázanost služeb, což je do budoucna podmínkou získat dotace.
 
Švenda: Příspěvek centra se rovná součtu příspěvků z minulého roku, i když se zvyšují platy. Sport by si určitě zasloužil víc peněz, víme o stavu SZM. Meziročně se navýšila částka na opravy poměrně dost, ale i tak je to kapkou v moři za současného stavu.
 
Král: Dnes večer tu dvakrát zaznělo, že staré vedení radnice jednalo protiprávně. Hovořilo se, že místostarostka bude odpovídat na dotazy příště, ale rozpočet budem hlasovat dnes, nebo se pletu?
 
Dvořák: Jsem 100% u toho, že se zákon porušoval, když se kryl schodek rozpočtu nesmluvním úvěrem. Jestli ta poznámka byla, jestli nemáme nějak konat, říkám nechme to být.
 
Vařeka: Co se týče paní místostarostky, ona se omlouvala, není jí dobře, ale sleduje jednání a myslím, že jsme všechno odpověděli. 
 
Danda: Mám jeden dotaz na to centrum. V jednom z prvních rozhovorů se starosta vyjádřil, že město dotuje sociální služby 15 miliony a jedním z důvodů bylo, aby se tyto peníze ušetřily. Jak je toto možné?
 
Vařeka: Teď srovnáte jablka a hrušky. Existují evropské a krajské dotace, které dříve nemohly být čerpány. O ty je dnes zažádáno.
 
Dvořák: Sám za sebe vím, že bylo řečeno, že se zvětší samofinancovatelnost. Za rok se zeptejte, jestli se podařilo získat dotace. Do rozpočtu je dávat nebudeme, není to správné. 
 
Kyselák (T): Pan Dvořák řekl at to necháme být, já souhlasím, nevznikla tím žádná škoda a nemělo to právní dopad.
 
Diskuze ukončena. Vyhlášena přestávka 15 minut.
 

16. 12. 2015 (18:32:18)  

Po přestávce pokračuje projednávání rozpočtu. Nyní by se mělo hlasovat. Nejprve o návrhu zastupitelky Humlové. Ten nebyl schválen o jeden hlas.

 
Nyní se hlasuje rozpočet jako celek. Schváleno těsnou většinou 13 hlasů.
 

16. 12. 2015 (18:58:51)  

6. Osadní výbor Příbram III – Sázky - volba členů a předsedy
 
Odsouhlaseno dle návrhu. 

16. 12. 2015 (19:00:33)  

7. Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územně plánovací dokumentace města Příbram

 
Navržen byl Kareš. Protinávrh Mráz. Schválen Mráz.

16. 12. 2015 (19:03:08)  

8. Nízkoprahové denní centrum a noclehárna Příbram – průzkum kontaminace

 
Schváleno.

16. 12. 2015 (19:05:05)  

9. Žádost o individuální dotaci (Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram)

 
Rada navrhuje 10 tisíc korun.
 
Šedivý: Myslím, že je to významný klub, který nás již dlouho reprezentuje. Částka 10 tisíc je směšné. Navrhuji 100 tisíc.
 
Větrovský: MS dokonce dívky vyhrály. Navrhuji 50 tisíc dle návrhu komise.
 
Kyselák: Připojuji se k návrhu 50 tisíc.
 
Větrovský: Proč to bylo sníženo?
 
Dvořák: Oni dosáhly velkého úspěchu, ale soutěže se zúčastnilo málo klubů. Být v tak malé konkurenci mistry světa je velice snadné.
 
Větrovský: Když jste na základě těchto informací snížili částku, tak jak moc tu informaci máte ověřenou? Podle mých informací to bylo víc. Ten oddíl měl i tak velké náklady, Rusko nebylo puštěno přes hranice. 
 
Stříbrnský: Výsledku si vážím, ale podpořím jen návrh rady.
 
Vařeka: Vycházeli jsme z informace, že kadetky vyhrály z počtu mužstev 1 a seniorky z počtu 3. 
 
Šedivý: Ono je to těžké. Když jeli na Martinik, tak nevěděli, kolik tam bude mužstev. Veškerou píli a finanční zatížení do toho investoval museli i tak. Historie se neptá, kolik jich tam bylo. Ty náklady byly opravdu vynaloženy. 
 
Stříbrnský: Také tedy podpořím 50 tisíc.
 
Diskuze ukončena. Odsouhlaseno 50 tisíc. 

16. 12. 2015 (19:19:00)  

10. Žádost o individuální dotaci (Plavecký klub Příbram)

 
Komise navrhuje 10 tisíc. Odsouhlaseno.

16. 12. 2015 (19:25:14)  

11. Vystoupení z členství v Národní síti zdravých měst České republiky

 
Vařeka: Spolupráce byla nulová, proto jsme navrhli zrušení členství.
 
Král: Proč jsme vstupovali?
 
Vařeka: Odpovědět neumím. 

16. 12. 2015 (19:29:02)  

Bod 12. stažen.

16. 12. 2015 (19:29:11)  

13. Odměna pro občana, jehož informace povedou k dopadení pachatele trestného činu šíření poplašné zprávy

 
Kyselák: Kam byl dopis doručen a kdo finálně rozhodl?
 
Vedoucí odboru: Byl doručen na policii a rozhodlo vedení města spolu s policí a hasiči.
 
Kyselák: Z čeho to bude hrazeno? 
 
Vařeka: Bylo by to z rezervy starosti. Pokud by byl viník odhalen, tak rozpočet byl několik stovek tisíc, vymáhali bychom to po něm. 
 
Kareš: Nepodpořím to. Myslím, že může dojít ke křivým obviněním. Jednat musí policie.
 
Vařeka: Vygooglil jsem si odměny za dopadení a vyjelo mi mnoho odkazů. Není to nic neobvyklého.
 
Stefanidesová: Byla už nějaká odezva? 
 
Vařeka: To nevím. 
 
Dvořák: Návrh podpořím. Když jsem sledoval ty diskuze, tak mi to přišlo prapodivně. Bylo to tam ve smyslu, že se nebude podporovat udavačství a to mi přijde divné. Odměna je jenom pro toho, kdo reálně pomůže odhalit zločince. 
 
Brožíková: Chtěla jsem říct, že žijeme v právním státě a kdo nechce, tak nemusí. Kdo informace ví a nepředá je, tak je spoluviník.
 
Kareš: Ano, jsme povinni a proto není třeba 100 tisíc.
 
Diskuze ukončena.
 
Šedivý (T): Nejsem si jistý, jestli tam má být záměr, to bychom pak o tom museli znovu hlasovat. 
 
Kyselák: Právně je to nesmysl, buď dáme, nebo nedáme. 

Humlová: Já si myslím, že by tam to slovo záměr mělo být. 

Kyselák: Viděli jste někdy v kovbojských filmech na plakátu, že je záměr vyplatit odměnu? Nechte si záměry do jiných právních aktů.
 
Odsouhlaseno bez slova záměr. 
 

16. 12. 2015 (19:45:45)  

Bod č. 14. Žádost o dotaci SK Spartak.
 
Na regeneraci umělých hřišť. SK Spartak obdržel v tomto roce celkem 592 tisíc.Materiál doplněn o rozklíčování majetku, který je SK Spartaku a který města. 
 
Kyselák: Jsem názoru, že by bylo spravedlivé na ten trávník 100 tisíc dát.
 
Stříbrnský: Měl jsem podobný návrh, chtěl jsem navrhnout stejnou částku.
 
Větrovský: Kde těch 100 tisíc vezmeme?
 
Enenkelová: Zdroje jsou na jiných prvcích. 
 
Diskuze ukončena. Odsouhlaseno 100 tisíc pro Spartak.
 

16. 12. 2015 (19:50:58)  

14. Různé
 
Kareš: Chci jen připomenout, že by se dalo mnoho prostředků ušetřit na revizích. Služby by mohl zajišťovat náš zaměstnanec. Připomínám ten svůj dotaz z úvodu.
 
Vařeka: Hájím zájmy Příbrami tak, jak nejlépe umím. Možná by to někdo dělal jinak. To, co jsme učinili u provozovatele městského majetku, tak věřím, že uděláme pokroky i zde u svazku. Začínáme auditem, který vám rádi předložíme. 
 
Pikrt: Podílel jsem se na činnosti realitní kanceláře. On ten pohled na úspory je zavádějící. Jenom na mzdách to dává částku půl milionu, k tomu mobil, vozidlo, kancelář a další věci...
 
Kareš: Přesně proto chci, abychom si sedli a probrali to. 
 
Kyselák: Mám informaci, že na Nováku je spousta žulových kostek, co s nimi bude?
 
Vařeka: Ty kostky leží na více místech, mohli bychom z nich postavit další město. Panoval nesouhlas s odprodejem. Materiál tedy připravíme.
 
Stefanidesová: Chtěla jsem se zeptat na zrušení pozice paní Šperkové a jmenování pana Strakuly. Nejprve byl jmenován na dobu neurčitou a druhý den na dobu určitou.
 
Novotná - Kuzmová: Ono je to poměrně zapeklitá situace. Když rada jmenovala na dobu neurčitou, tak vzhledem k tomu, že měl pracovní poměr na dobu určitou a byl v pracovní neschopnosti, kterou ukončil, tak se mu zkušební doba prodloužila. Paní ředitelka ještě v den ukončení naprosto legitimně napsala výpověď ve zkušební době panu Strakulovi. Došlo ke změně pracovního poměru. Jmenováním vznikl nový pracovní poměr. 
 
Stefanidesová: Nechápu, proč to nebylo rovnou na dobu neurčitou.
 
Vařeka: Této citlivé sociální oblasti jsme se doposud vyhýbali. Čekal jsem, kdo bude mít ten žaludek na to, aby tuto záležitost otevřel. Nebudu komentovat článek paní Šperkové, ale mám dobré důvody si myslet, že k tomu byla někým vyhecována. Propustit někoho v rámci zkušební doby je naprosto normální záležitost. Smutné je pokud někdo svůj osobní výklad situace takto zveřejnil. *nyní jsou promítány obrázky štěnic*. Klient se to styděl přiznat a proto se na to přišlo až v této době. Tyto fotografie obdržela od pana Strakuly paní ředitelka 25.9.2015 včetně všech instrukcí, co je třeba učinit. Pan Strakula navrhl zakoupení parního zařízení, které štěnice zlikviduje. To mělo stát cca 7-8 tisíc. Parní čistič byl koupen 9.11.2015, tedy po 46 dnech. Udělal jsem přesně to, co bych udělal i ve své firmě, tam by ode mě ale možná ona neodešla dveřma. Bylo to i lidské selhání, nejen profesionální. Není to zdaleka jediná věc. 
 
Cikler: Jsem rád, že město bude provozovat reklamu na veřejném osvětlení, myslel jsem, že město zato pochválí pana Kareše, který za to dlouho bojoval. Děkuji mu alespoň já.
 
Švenda: Počítáme, že to přinese stovky tisíc ročně
 
Kareš: Informace jsem zveřejňoval i minulé volební období. Dirtecho za to mělo sumy od 1-2 milionů. Pane Vařeko, musíte pochopit, že se na pana Strakulu lidé ptají, byl to váš volební manažer. O tyto věci se média i zastupitelé naprosto právem zajímají. Všechny vás prosím, až budeme jednat o kostkách, neprodávejme je. Přimlouvám se, aby se sešli fundovaní lidé a našli jsme nějaké značení v Hrabákově ulici. Chodí tam mnoho lidí a je to rizikové. 
 
Šedivý: O sociálních službách jsem nechtěl mluvit. Myslel jsem, že jste chlap. Vybrali jste si po několika výběrových řízeních ředitelku, kterou jste chválil a pak nám řeknete, že kdyby to bylo ve vaší firmě, že by neodešla dveřma. A kudy by měla odejít. Takto byste se neměl chovat.
 
Vařeka: To selhání bylo nelidské a horší než to, co jsem řekl.
 
Šedivý: Jde o to, že se takto chováte k ženě. Jinak štěnice se neřeší parním čističem za pár tisíc. Vždycky jsme zvali příslušnou odbornou firmu. 
 
Diskuze ukončena. Ukončeno je i dnešní jednání. 
 
Děkujeme za pozornost. 

16. 12. 2015 (20:19:03)  

Další články

Parkourové hřiště bude, plážový volejbal je v jednání Parkourové hřiště bude, plážový volejbal je v jednání Vybudování parkourového hřiště nic nebrání. Volejbalové hřiště komplikuje ochranné pásmo Příbramského potoka 20. ledna 2020   (06:20) Stavební úřad vydal rozhodnutí o umístění části stavby Jihovýchodního obchvatu Stavební úřad vydal rozhodnutí o umístění části stavby Jihovýchodního obchvatu Po dlouhých 18 letech od schválení územního plánu města Příbrami, kde byla trasa obchvatu zanesena a schválena, byl udělán důležitý krok pro jeho realizaci. 19. ledna 2020   (19:47) Děti z milínské základní školy se učí i ve skleníku. Pěstují strelicie, ale i muškáty do oken Děti z milínské základní školy se učí i ve skleníku. Pěstují strelicie, ale i muškáty do oken Součástí skleníku je i moderní přírodovědná učebna s mikroskopy a binokulárními lupami 19. ledna 2020   (15:50) Příbramské divadlo přinese lepší požitek nedoslýchavým divákům Příbramské divadlo přinese lepší požitek nedoslýchavým divákům V rámci rekonstrukce hlediště dojde k instalaci speciální zvukové smyčky pro nedoslýchavé 19. ledna 2020   (12:26) Blíží se konec platnosti dálničních známek Blíží se konec platnosti dálničních známek Platnost loňských dálničních známek k poslednímu lednovému dni končí. Od roku 2021 budou už jen elektronické 19. ledna 2020   (09:23) Po čtyřech letech se otevře Junior klub, bude bezbariérový Po čtyřech letech se otevře Junior klub, bude bezbariérový Spravovat ho budou Sportovní zařízení města ve spolupráci s Městským kulturním centrem. 19. ledna 2020   (06:56) Letní sídlo T. G. Masaryka čeká rekonstrukce Letní sídlo T. G. Masaryka čeká rekonstrukce Renovace hlubošského zámku, který byl v roce 1958 prohlášen za kulturní památku, se prodraží o 50 milionů korun 18. ledna 2020   (19:31) Zbyněk Prousek poradí, jak se bránit obchodním praktikám „šmejdů“ Zbyněk Prousek poradí, jak se bránit obchodním praktikám „šmejdů“ Každodenně se setkáváme s případy, kdy jsou povětšinou naši senioři zlákáni, oklamáni a okradeni takzvanými „šmejdy“. V Příbrami bude o této problematice přednášet Zbyněk Prousek. 18. ledna 2020   (17:16) Městští strážníci zadrželi pachatele, který se vloupal do knihovny Městští strážníci zadrželi pachatele, který se vloupal do knihovny Díky rychlému zásahu městských strážníků nestačil nic odcizit. 18. ledna 2020   (14:23) Dotkněte se, nakoukněte, zatočte s kličkou. Do příbramské galerie dorazila výstava Divadla bratří Formanů Dotkněte se, nakoukněte, zatočte s kličkou. Do příbramské galerie dorazila výstava Divadla bratří Formanů V jedinečný svět fantazie a hry se Galerie Františka Drtikola promění v neděli 19. ledna při slavnostní vernisáži 18. ledna 2020   (13:10)Kodex redakce Reklama Kontakty Informace o cookies Ochrana osobních údajů
Provozovatel portálu pribram.cz Rosalota, s. r. o.
Žižkova 708
261 01 Příbram II

IČ: 02289288
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 217655.


Redakce zpravodajství portálu pribram.cz
Společnost Rosalota, s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
2014 - 2020 © Rosalota, s.r.o.Všechna práva vyhrazena. webdesign | websystem | KAO.cz