29. 11. svátek má Zina
Boj s nelegálními poutači: Zahrává si reklamní společnost s právem?

Nepřehlédněte
3. dubna 2021   (11:48)
Boj s nelegálními poutači: Zahrává si reklamní společnost s právem?
foto: pribram.cz

K případu sporných reklamních poutačů přinášíme názor Mgr. Michala Janíka, advokáta z Příbrami.


Dosud neznámý příbramský fantom vzal spravedlnost do svých rukou a hned dvakrát za sebou odřezal v Příbrami nelegálně postavené reklamní poutače. Jednatel společnosti Eurobillboard Group Anton Fischer následně podal trestní oznámení, případem se zabývá policie.

Fischer vyčíslil škodu na 40 tisíc a upozornil, že nově instalované poutače budou pod dozorem. „Místa může hlídat například ostraha nebo jiné záznamové zařízení. Chtěl bych vzkázat tomu, co poutače odřezává, že až ho dostihneme a my ho dostihneme, bude mít ostudu jak na Facebooku, tak i problémy s policií,“ řekl pribram.cz Fischer.
Příbramský úřad delší dobu s nelegální reklamou marně bojuje
Pokud se nelegálně postavené poutače objeví, město reaguje výzvou k odstranění ve lhůtě 14 dnů. Ale pak začíná hra na kočku a myš. Těsně před skončením lhůty majitel poutače přesune na vedlejší pozemek, čímž splní výzvu. Avšak další den je vrátí zpět na původní místo. „Poslední dobou se nám tady rozmohl takový nešvar, že si kdokoliv kamkoliv postaví reklamu a neřeší vlastnictví pozemku. Nevzhledná a nelegální reklama je věc, se kterou se nejen naše město potýká. Chceme v tomto smyslu vystupovat daleko razantněji a nehodláme tolerovat jakékoliv nezákonné umisťování čehokoliv v našem městě,“ řekl v polovině týdne pribram.cz starosta Příbrami Jan Konvalinka.
Nelegální reklama a zákon
Vzhledem k tomu, že se v poslední době řeší problém reklamních zařízení instalovaných na území města Příbrami, zaměřím se na tuto oblast nikoliv z pohledu zákona o pozemních komunikacích upravující regulaci reklamních zařízení v tzv. silničních ochranných pásmech mimo zastavěná území obcí, nýbrž zejména z pohledu stavebního zákona, který rovněž obsahuje regulaci reklamy a je na tento případ aplikovatelný.

V případě zmiňovaných reklamních stojanů či nosičů reklamy se jedná o zařízení ve smyslu ust. § 3 odst. 2 stavebního zákona nesplňující však definici stavby podle ust. § 2 odst. 3 stavebního zákona (za tzv. stavbu pro reklamu se považují dle stavebního zákona objekty, které vznikly stavební nebo montážní technologií a dále reklamní zařízení, která mají plochu větší než 8 m2). Za reklamní zařízení se tak zpravidla považuje konstrukce, rám, rošt, deska, panel či jiné obdobné technické zařízení, které je schopné být nosičem určité reklamy, reklamního plakátu, potištěné textilie, nápisu, kresby, obrazu, fotografie apod.
Při pohledu na fotografie sporných reklamních zařízení si dovolím odhadnout, že tato zařízení mají plochu větší než 0,6 m2 nepřesahující však limit 8 m2. Tato dotčená reklamní zařízení proto nelze umisťovat dle vlastního uvážení či libovůle, ale vyžadují územní rozhodnutí stavebního úřadu, které je možno za podmínek stanovených v ust. § 96 odst. 1 stavebního zákona nahradit územním souhlasem. Bez tohoto územního rozhodnutí, resp. územního souhlasu, nelze reklamní zařízení tohoto typu umisťovat a stavební úřad proto nařídí jeho odstranění podle ust. § 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona. Nerespektování rozhodnutí stavebního úřadu o nařízení odstranění reklamního zařízení pak lze postihnout jako přestupek u podnikajících fyzických či právnických osob coby vlastníků dotčeného zařízení podle § 179 odst. 2 písm. d) stavebního zákona a uložit pokutu až do výše 500.000 korun.
Další otázkou je, zda vlastník reklamního zařízení má bez ohledu na neexistenci příslušného rozhodnutí stavebního úřadu i tzv. občanskoprávní legitimaci k umístění reklamního zařízení na dotčený pozemek, který není v jeho vlastnictví, tzn., zda je oprávněn ať již na základě souhlasu vlastníka pozemku či smluvního vztahu s tímto vlastníkem reklamní zařízení na pozemek vůbec umístit. A to blíže neřeším další otázku případné poplatkové povinnosti vlastníka reklamního zařízení umisťovaného na pozemcích, které jsou veřejným prostranstvím ve smyslu ust. § 34 zákona o obcích (např. veřejná zeleň), kdy umístěním reklamního zařízení dochází k tzv. zvláštnímu užívání, a tedy záboru veřejného prostranství, který pokud není se souhlasem příslušné obce, je i z tohoto pohledu záborem neoprávněným, za což hrozí pokuta podnikatelským subjektům až do výše 50.000 korun, je-li spáchán opakovaně pak až do částky 75.000 korun.
Je-li pak bez příslušných rozhodnutí, povolení či souhlasů reklamní zařízení instalováno v místě, ve kterém brání dostatečnému výhledu řidičů a bezpečnému silničnímu provozu (např. při vjezdu na kruhový objezd či do křižovatky nebo u přechodu pro chodce), a dojde vlivem této překážky k nehodě, při které její účastníci utrpí zranění či dojde ke ztrátě na životech, není vyloučena vedle občanskoprávní odpovědnosti k náhradě vzniklé škody ani trestní odpovědnost osob, které reklamní zařízení do takového místa instalovaly.
V praxi některých reklamních agentur dochází k tomu, že se k těmto nelegálním reklamním zařízením jako vlastník nehlásí. Domnívám se, že to může být i tento posuzovaný případ reklamní agentury, kdy má její zástupce tvrdit, že agentura není vlastníkem reklamního zařízení, ale „pouze prodává reklamní plochy“ na nich.
Zřizovatel nelegálních reklamních zařízení často spoléhá na to, že se mu vyplatí takovéto reklamní zařízení zřídit bez příslušného povolení na dočasnou dobu do okamžiku, než ho příslušný stavební úřad odstraní a spoléhá přitom na někdy zdlouhavý správní proces. Příjmy z pronájmu plochy pak zpravidla překročí vynaložené náklady na pořízení reklamního zařízení, které má většinou jednoduchou, a tedy nijak hodnotnou, konstrukci. Bylo by proto žádoucí např. v rámci příslušného správního řízení před stavebním úřadem zjistit, na základě jakého právního titulu má uvedená společnost oprávnění reklamu na tato zařízení umisťovat; pokud její zástupce tvrdí, že tato společnost není jejich vlastníkem, měla by doložit např. smlouvu o užívání těchto zařízení, ze které lze zjistit i druhého účastníka takovéhoto smluvního vztahu, tj. vlastníka reklamního zařízení, dále, kdo např. zajišťuje údržbu či opravy těchto reklamních zařízení, event. kdo hradí náklady na tyto činnosti, stejně tak by stálo za úvahu oslovit subjekt, který si reklamu na sporném reklamním zařízení sjednal, aby byl doložen případný obsah smluvního vztahu mezi objednatelem reklamy a touto reklamní agenturou. Nebyly-li by takové důkazy před správním orgánem doloženy, mohla by to být významná skutečnost pro případný závěr o účelovosti tvrzení o vlastnictví reklamních zařízení jinou osobou než reklamní agenturou, která z umístěné reklamy trží.
Pokud se týče problému ničení těchto zařízení neznámými osobami, bylo by takové jednání oprávněné za podmínky, že by byly naplněny znaky svépomoci zakotvené v ust. § 14 odst. 1 občanského zákoníku (každý si může přiměřeným způsobem pomoci k svému právu sám, je-li jeho právo ohroženo a je-li zřejmé, že by zásah veřejné moci přišel pozdě). Trestní odpovědnost by mohla vzniknout v případě poškození či zničení reklamního zařízení, pokud by škoda způsobená tímto poškozením byla vyčíslena alespoň na částku 10.000 korun, jinak by se mohlo jednat pouze o přestupek.

Mgr. Michal Janík

Tip redakce: Pokud nechcete, aby vám unikly aktuální informace, staňte se fanoušky naší stránky na Facebooku a budete 24 hodin denně v obraze.
zdroj: pribram.cz/Jakub Pečenka
autor: Tomáš Pečenka
Další články

Nový most ve Spáleném Poříčí na hlavním tahu z Plzně je průjezdný bez omezení Nový most ve Spáleném Poříčí na hlavním tahu z Plzně je průjezdný bez omezení Na novém mostě vznikly chodníky a dva jízdní pruhy. Na první adventní neděli zněly Dobříší koledy, voněl svařák a město rozzářila vánoční výzdoba Na první adventní neděli zněly Dobříší koledy, voněl svařák a město rozzářila vánoční výzdoba Letošní první adventní neděle v Dobříši měla neopakovatelné kouzlo. Už ráno si lidé … Policisté bijí na poplach. Za poslední měsíc bylo v Příbrami sraženo osm chodců Policisté bijí na poplach. Za poslední měsíc bylo v Příbrami sraženo osm chodců Absolutní přednost chodců na přechodu? Neexistuje, upozorňují policisté. Středočeský kraj bude příští rok hospodařit s výdaji více než 45 mld Kč Středočeský kraj bude příští rok hospodařit s výdaji více než 45 mld Kč Projednávání rozpočtu se tentokrát obešlo bez dlouhé debaty zastupitelů, trvalo asi … Kvůli nově budované D4 bude dvě noci omezený provoz na I/4 u Mirotic Kvůli nově budované D4 bude dvě noci omezený provoz na I/4 u Mirotic Stavební firma nestanovila objízdné trasy. Opilý řidič v noci na pondělí převrátil v Příbrami auto na střechu Opilý řidič v noci na pondělí převrátil v Příbrami auto na střechu Policisté řidiče podrobili orientační dechové zkoušce. Ta byla pozitivní, výsledná … Tento týden může slabě sněžit, ale teploty budou dál nad nulou Tento týden může slabě sněžit, ale teploty budou dál nad nulou Pouze v noci bude zřejmě mrznout, teploty však klesnou nejvýše na minus tři stupně. Ochotníci dobříšského divadelního spolku zažívají „Manželské zemětřesení“ Ochotníci dobříšského divadelního spolku zažívají „Manželské zemětřesení“ Divadlo Kruh Dobříš sklízí úspěchy s humorně bláznivou a zároveň léčebnou komedií … Výstava v Příbrami ukáže dvě desítky hornických betlémů Výstava v Příbrami ukáže dvě desítky hornických betlémů Zajímavostí je mimo jiné vzácný betlém s figurkami z chlebové hmoty.
Při slavnostním rozsvícení vánočního stromu v Příbrami bylo náměstí plné Při slavnostním rozsvícení vánočního stromu v Příbrami bylo náměstí plné Po dvouleté odmlce mohli lidé v Příbrami sledovat slavnostní rozsvícení vánočního … VIDEO
Kodex redakce Reklama Pro média Kontakty
Provozovatel portálu pribram.cz Rosalota, s. r. o.
Mariánská 135
261 01 Příbram IV

IČ: 02289288
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 217655.


Redakce zpravodajství portálu pribram.cz
Společnost Rosalota, s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
2014 - 2022 © Rosalota, s.r.o.Všechna práva vyhrazena. webdesign | websystem | KAO.cz
Nastavení souborů cookies
Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?
Informace o cookies
Souhlasím Přizpůsobit
Podrobné nastavení cookies « zpět
Soubory cookie používáme k zajištění základních funkcí webu a ke zlepšení vašeho uživatelského zážitku. Souhlas pro každou kategorii můžete kdykoliv změnit.

Nezbytné cookies
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Tyto soubory zajišťují uchovávání produktů v košíku, zobrazování seznamu oblíbených výrobků, správné fungování filtrů, nebo přihlášení. Bez těchto souborů cookies nebude webová stránka správně fungovat a ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat. Tyto soubory cookies neukládají žádné osobně identifikovatelné informace.
Cookies pro marketing
Umožňují nám sledovat souhrnné informace o návštěvnosti stránek a využívání různých funkcí. To nám pomáhá naše weby zlepšovat tak, aby Vám lépe sloužily. Analytické cookies jsou nastavovány třetími stranami - Google Analytics, TOP list.

Povolit všechny kategorie cookies Povolit vybrané kategorie cookies