19. 1. svátek má Doubravka
On-line červnový chat s Mgr. Janem Konvalinkou probíhá právě teď

CHAT S OSOBNOSTÍ
1. června 2018   (09:00)
On-line červnový chat s  Mgr. Janem Konvalinkou probíhá právě teď

Ředitel Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram je k dispozici v chatu právě nyní a můžete mu klást své otázky


Pozvání do červnového chatování online přijal ředitel Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram Mgr. Jan Konvalinka. Do této funkce byl jmenován ke dni 1. 4. 2016.

Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram (CSZS) je největší příbramskou příspěvkovou organizací s více než dvěma stovkami zaměstnanců. Bylo zřízeno k 1. 7. 2015 jako nástupnická organizace Pečovatelské služby města Příbram, Městských jeslí a spojením dalších, do té doby autonomních, subjektů. Pod hlavičkou centra je nyní osm středisek poskytujících sociální a zdravotní služby – Pečovatelská služba, Domov seniorů, Dětské skupiny a rehabilitační stacionář, Azylový dům, Nízkoprahové denní centrum a Noclehárna, Sociální poradna, Středisko terénních služeb a Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná služba. V rámci organizace je též integrován rozsáhlý provozní úsek s autodopravou, prádelnami a gastro provozem. Služby CSZS jsou dostupné především pro občany města, ale i pro obyvatele okolních obcí.

Jan Konvalinka se narodil 1. prosince 1983 v Praze. Od roku 1995 žije v Příbrami. V letech 2003 – 2008 studoval dálkově na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. Od září 2003 pracoval jako učitel, od roku 2010 až do nástupu do CSZS byl zástupcem ředitele v Základní škole Jiráskovy sady v Příbrami. Vzděláním je speciální pedagog se zaměřením na management ve vzdělávání. Vyučoval převážně jazyky – anglický a německý. Stále se věnuje lektorské činnosti v jazykové škole.
CSZS je velký a zavedený poskytovatel služeb. Denně jeho zaměstnanci vstoupí do života stovkám příbramských občanů a pomáhají jim v mnohdy nelehkých situacích, které život přináší.

Tip redakce: Pokud nechcete, aby vám unikly aktuální informace, staňte se fanoušky naší stránky na Facebooku a budete 24 hodin denně v obraze.


zdroj: pribram.cz

autor: mip
Osobnost odpovídala na dotazy (on-line).

Dobrý den, tatínek vyžaduje péči 24 hodin denně a nemůžeme se o nej starat. Byla by možnost ho umistnit k vám do pečovateláku Ikdyz má trvaly pobyt na Dobříši?
15. 05. 2018 (15:29:48)   

Dobrý den. Pokud jde o byty v Domech s pečovatelskou službou (DPS), tak jejich přidělování je v kompetenci Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ (více zde http://pribram.eu/mestsky-urad/odbory-meu/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi/oddeleni-socialni-pece-a-zdravotnictvi.html). Nicméně platí zde, že prioritu mají osoby s trvalým bydlištěm v Příbrami. Pokud tatínek vyžaduje stálou péči, nevidím jeho umístění v DPS jako vhodné. Spíše by se mělo jednat o Domov seniorů (DS). Tuto službu provozujeme my. Žadatelé s bydlištěm mimo Příbram (a mimo obce v rámci ORP) jsou též do našeho DS přijímáni, nicméně nejsou při posuzování žádosti o přijetí tak bodově zvýhodněni, jako obyvatelé Příbrami. Určitý počet bodů připočítáváme za to, že žadatel má rodinné příslušníky s trv. bydlištěm v Příbrami. Více o podmínkách přijetí do našeho DS se dozvíte zde: http://centrumpribram.cz/index.php/pages/domov-senioru v sekci soubory ke stažení. Celou věc můžeme probrat i osobně – viz kontakty na našich stránkách. Jk

Kde můžeme objednat pro nemohoucího otce obědy? Viděla jsem je několikrát rozvážet po Příbrami. Kolik to stojí a vozíte i o víkendech? Dekuju za odpověď. Lucka
15. 05. 2018 (19:09:09)   

Dobrý den Lucko. Ano, obědy rozvážíme i o víkendech. Cena oběda pro naše klienty je 57 Kč + 12 Kč dovážka. V současné době je pozastaveno přijímání nových strávníků z důvodu naplnění kapacity gastro provozu a rozvozu (rozvážíme i 550 obědů denně). Tvoří se pořadník žadatelů (zatím není příliš dlouhý). V případě zájmu volejte na 318 629 057 nebo napište na info@centrumpribram.cz.   Jk

Kolik bezďáků bydlí na Rynečku a kolik za pobit platí hm?
15. 05. 2018 (19:28:04)   

Dobrý den. Zařízení na Rynečku není pobytovou službou. Jedná se o denní centrum a noclehárnu. Stále tam tedy nikdo „nebydlí“. To na úvod. Celkově se na území města pohybuje 50–60 osob bez přístřeší. Jejich počet a intenzita, se kterou využívají služeb Nízkoprahového denního centra, je přímo závislá na počasí. V chladných měsících je vytíženost logicky větší. V tomto jarním období přes den přijde průměrně 15 osob a v noci přespí průměrně 13. Nocleh stojí 40 Kč. Většina ostatních služeb je také za poplatek – zde je ceník Http://centrumpribram.cz/Dokumenty/07ndc/ceniky_ndc_a_nocleharna.pdf
Jk

 

Dobrý den. Zajímalo by mě, jak to máte s financováním. Spoustu věcí děláte pro lidi zdarma. Kdo to platí? Díky. Pavel
16. 05. 2018 (11:57:50)   

Dobrý den Pavle. Jsme příspěvkovou organizací zřizovanou městem. To znamená, že hospodaříme s penězi, které nám jsou přiděleny na základě návrhu rozpočtu. V podstatě jsou naše finanční zdroje rozděleny do tří základních skupin – to, co dostaneme od města, to, co si vyděláme sami, to, co dostaneme na dotacích. V loňském a letošním roce to vychází tak, že město na náš provoz přispívá necelou třetinou. Z jedné třetiny náš provoz financujeme z dotačních titulů (pro rok 2018 se jedná o více než 30 milionů Kč). Zbytek si vyděláme sami (na zpoplatněných službách a z vedlejší hospodářské činnosti). Některé služby jsme povinni poskytovat zdarma, neboť nám to tak ukládá zákon o sociálních službách (108/2006 Sb.). jk

Proč jste vykáceli stromy a keře v zahradě Jeslí? Kácí se všude tak u vás taky?
16. 05. 2018 (12:14:05)   

Dobrý den. Ano, provedli jsme pročištění zahrady střediska Dětské skupiny. Bylo odstraněno několik stromů a prořezána křoviska. Důvodů k tomu bylo několik. Jeden ze stromů stál příliš blízko objektu a zasahoval větvemi do střechy. Některé stromy nebyly v dobré kondici a jiné výrazným způsobem zastiňovaly prostor pro hru dětí. Zahrada byla velmi tmavá a vlhká, neboť na ni pronikalo málo slunečního svitu. Zbývající stromy zajistí dostatečné stínění prostoru zahrady v horkých letních dnech. Na vzniklých místech po pokácených stromech budou během několika málo týdnů umístěny nové herní prvky pro děti. Dodávám, že jsme kácení měli řádně povoleno Odborem životního prostředí. Pro bezpečí a klid našich nejmenších jsem nechal instalovat neprůhlednou tkaninu na plot podél zahrady. jk

Dobrý den, chci se zeptat jak je dlouhá doba od podání žádosti o přijetí do domova seniorů na Březových horách (případně do některého z pečovatelských domů) do přijetí seniora do těchto zařízení. Děkuji. Jitka
17. 05. 2018 (07:30:20)   

Dobrý den Jitko. Přesnou dobu od podání žádosti do přijetí nelze stanovit. Systém přijímání klientů do DS je poměrně složitý. Základním principem je co nejpřesnější posouzení celé škály ukazatelů, které zohledňují jak zdravotní stav žadatele, tak jeho rodinné zázemí a mnoho dalšího. Máme vypracovaný systém kritérií (dostupné zde: http://centrumpribram.cz/images/KriteriaDS.docx). Po provedeném sociálním šetření, doplnění a posouzení veškeré dokumentace stanovíme bodové skóre, na jehož základě je žadatel umístěn v pořadníku. Čím vyšší skóre, tím vyšší příčka v pořadníku a logicky rychlejší nástup do DS. Abych Vám alespoň rámcově odpověděl na Vaši otázku, tak uvádím, že u naléhavých případů (vysoká zdravotní a sociální naléhavost + plné hodnocení ostatních kritérií) se přijetí procesuje v řádu týdnů. U méně závažných případů se jedná o měsíce. Evidujeme i žádosti staré několik let, které u nás lidé mají pro případ náhlé změny soběstačnosti v budoucnu.Obdobně postupuje i Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ při posuzování žádostí do Domů s pečovatelskou službou.

Zdravím, řidiči ScZS parkují jako prasata. Jak můžou například v Milínské zastavit přímo na silnici a nechat tam auto i 15minut?!!!!!
17. 05. 2018 (09:20:29)   

Také Vás zdravím. Řidiči CSZS denně rozvezou stovky obědů starým nebo nemocným lidem po celém městě a okolních obcích. Průměrně na jedno auto vychází 50–80 obědů, které se musí naložit a pak co nejrychleji transportovat. Konkrétně v Milínské ulici máme několik „obědářů“. Aby řidiči vše stíhali, zaparkují občas ne zcela obvyklým způsobem. Za tímto účelem mají všechna naše vozidla udělenu výjimku podle § 77 odst. 7 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, z místní úpravy provozu na místních komunikacích, silnicích II. a III. třídy pro dopravní značky B1 Zákaz vjezdu a B28 Zákaz zastavení (za použití výstražných světel). Váš podnět o tom, že naši řidiči parkují „jako prasata“, předávám vedoucímu autoprovozu k prošetření. Jk

Dobrý den smím se optat kolik je důchodců v pečováku na pokojích?Jsou tam po jednom nebo třeba i s někým ?
17. 05. 2018 (12:23:04)   

Dobrý den. Samozřejmě, že se můžete zeptat. Rád Vám odpovím. V našem Domově seniorů je většina pokojů dvoulůžkových. Máme i jednolůžkové, kam jsou klienti umisťováni na vlastní žádost. Jednolůžkový pokoj je o něco dražší a obecně se na něj čeká déle. U dvoulůžkových pokojů se snažíme respektovat potřeby jednotlivců tak, aby jejich vzájemné soužití bylo co nejpříjemnější.
Byty v DPS (Domy s pečovatelskou službou) jsou různé svou dispozicí (1+0, 1+1, 2+0, 2+1) – jednotlivcům jsou přidělovány menší, párům větší. Jk

Dobrý den. Kolik prosím stojí pobyt v Domě s pečovatelskou službou měsíčně? Včetně stravy. Děkuji Myslíková
18. 05. 2018 (08:50:00)   

Dobrý den paní Myslíková. Pokud jde o Dům s pečovatelskou službou (resp. o byt v něm), tak tam se platí klasické nájemné ve výši 40 Kč/m2 + zálohy na služby + zálohy na elektřinu. Obědy stojí na den 57 Kč + 12 Kč donáška (za měsíc tedy cca 2.000 Kč). Mluvíme-li skutečně o bytech  v Domech s pečovatelskou službou (DPS), tak jejich přidělování je v kompetenci Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ (více ZDE). Jiné je to u našeho Domova seniorů, kde je denní ubytovací taxa 130 až 150 Kč dle typu pokoje. Celodenní strava je pak v rozmezí 130 až 156 Kč dle dietního typu. V nejdražší variantě se tedy dostaneme na cca 9.200 Kč. K této částce se pak připočítávají další úkony dle sazebníku, který je dostupný ZDE Ty nejvyšší z měsíčních úhrad se v součtu pohybují okolo deseti tisíc Kč. jk

 

Dobrý den. Chtěla bych u vás pracovat jako pečovatelka. Kam se mám hlásit? Kováčová
19. 05. 2018 (20:59:46)   

Dobrý den paní Kováčová. To mě těší, že chcete u nás pracovat. Možností, jak nás kontaktovat, je víc. Můžete poslat životopis na info@centrumpribram.cz, nebo ho přinést osobně do recepce ředitelství na adrese Brodská 100, Příbram VIII. Můžeme se i setkat, když zavoláte na č. 318 629 057 a prostřednictvím mé asistentky se objednáte. Jk

Pamatuji si dobu, kdy to vaše slavné centrum ještě nebylo. Pečovatelka byla zvlášť a Důchoďák taky. Bylo to lepší. Bylo víc peněz pro lidi a byl klid.
21. 05. 2018 (07:55:40)   

Dobrý den. Vidíte, já si tu dobu vůbec nepamatuji. Pracoval jsem totiž úplně jinde. Do Centra jsem nastoupil po několika měsících od jeho vzniku. Dobu před ním neznám, a tudíž nemohu komentovat. Leccos vím z doslechu a leccos na mne „vykouklo“ z archivních dokumentů. Ale jak říkám, je to minulost, kterou jsem neměl možnost ovlivnit, proto o ní mluvit nebudu. Začnu-li od konce Vašeho příspěvku, tak musím okomentovat slovo „klid“. Máte pravdu, že s přerodem Pečovatelské služby města Příbram na CSZS bylo spojené jisté období nestability. To se ale docela rychle ukázalo jako zbytečné. Tým se ustálil a nikdo se o svou práci bát nemusí. Pokud vnímáte klid tak, že nikdo po nikom nic nechtěl, tak máte asi pravdu. Práce přibylo a razantně se zvýšil důraz na její kvalitu. Byly nově nastaveny standardy ve službách, personál je intenzivně školen a celkově se práce pečovatelek profesionalizuje. Peněz rozhodně víc nebylo. Zrovna v minulém roce došlo ke dvojímu navyšování platů, kdy si pečovatelky (a zejména ty s delší praxí) přišly na opravdu pěkné peníze. Přenastavili jsme i princip osobních příplatků u zaměstnanců. Ti, kteří pracují lépe, mají náročnější práci a plní úkoly v požadované nebo nadstandardní kvalitě, mají výrazně více než ti, kteří pracují na základní úrovni. Tím, jak se vše pospojovalo v jeden velký celek – Centrum, se výrazným způsobem zlepšila pozice při získávání dotací na provoz. V této oblasti se nám opravdu daří. Kromě provozních peněz od zřizovatele (města) k nám tečou i dotace z různých dotačních titulů, díky kterým si můžeme dovolit zaměstnancům poskytnout benefity jako jsou například supervize nebo nadstandardní objem vzdělávacích aktivit. Další dobrá věc na vzniku Centra je propojenost a návaznost jednotlivých služeb. Od terénních přes ambulantní až po pobytové – vše v rámci jedné „firmy“. Zkrátka, vznik CSZS jako integrovaného subjektu je krok správným směrem. jk

Dobrý den. Nechybí vám práce ve školství? Díky za odpověď. ZC
21. 05. 2018 (10:25:29)   

Dobrý den. Někdy ano. I když musím uznat, že práce ve školství a práce v sociálních službách má mnoho společného. Pracujete s lidmi pro lidi. Hlavní produkt, který vytváříte, je služba, na jejíž kvalitě se podílí spousta proměnných. Ve školství je tou pomyslnou kvalitou to, jak dobře vybavíte děti pro další život a další vzdělávání, zda u nich podpoříte vznik schopností a dovedností, díky kterým se později stanou úspěšnými a pro společnost prospěšnými jedinci. U sociální práce je to dost podobné. Pomáháte lidem v tom, aby mohli svůj společenský život vést na odpovídající úrovni. Někoho někam posouváte. Největší rozdíl mezi školstvím a soc. službou je v oblasti služeb sociální péče – cílová skupina seniorů. To je od školství vzdálené asi nejvíc. Ve škole jsem pracoval jako zástupce ředitele, takže něco na pomezí učitelství a manažerské práce. Tady v CSZS je to hlavně o tom řízení týmu. Na školství jako takové jsem rozhodně nezanevřel ani nezapomněl. Mezi učiteli mám mnoho známých a přátel, se kterými se setkávám. Dozvídám se o problémech a starostech, které mají a se kterými se denně potýkají. Myslím si, že školství by se měla věnovat daleko větší pozornost a hlavně podpora. Nejde jen o školy jako budovy, ale také o kantory, vychovatele i další personál. Zaměstnanci školy jsou tím hlavním prvkem, který ovlivňuje kvalitu vzdělávání. Vybavení tříd a technická řešení jsou také důležité, ale rozhodně ne hlavní. A i to je vlastně stejné v sociálních službách. Pracujete s lidmi a pro lidi. jk

Dobrý den pane řediteli . Jak to dopadlo s tím pánem jak přespával u první polikliniky ??? Je u vás ubytovaný ?
22. 05. 2018 (11:58:30)   

Dobrý den. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně snadno identifikovatelnou osobu a v souvislosti s nově platným nařízením GDPR nemohu sdělovat citlivé údaje. Sdělím pouze to, že je o něj dobře postaráno, a že není v žádném z našich zařízení. Jk

Sociální služby ve městě se za poslední roky dost zlepšily. Je to určitě i Vaše zásluha. Nemáte ale pocit, že se toho dělá pro socky a bezďáky až moc? Co třeba normální rodiny s dětma? Neměli byste se radši starat o mladší lidi, co pracují a vydělávají? Díky. Pospíšilová
22. 05. 2018 (13:52:03)   

Dobrý den paní Pospíšilová. Děkuji za Vaše pozitivní hodnocení. Práce v oblasti sociálních služeb se udělalo opravdu dost. Celá nově postavená koncepce a samotný vznik CSZS byl velkým počinem, za kterým stojí zejména paní místostarostka Ženíšková. Když jsem Centrum v dubnu 2016 přebíral, bylo už nějaký čas v provozu. Trápily nás nějaké „dětské nemoci“, ale postupně se vše srovnalo. K Vašim otázkám. Víte, sociální služby pro cílové skupiny, které jste uvedla, vnímáme trochu jinak než někteří jiní poskytovatelé. Nám jde o to, ty lidi rozhýbat, donutit je k aktivitě a k tomu, aby se ke svému životu postavili zodpovědně. Nabídneme jim pomoc odbornou, ale i materiální (od dárců máme co nabízet). Zejména tu materiální pomoc pak podmiňujeme jejich proaktivitou, tím, že se sami zapojí do řešení svých problémů. Tím, jak v Centru máme soustředěno více propojených služeb, dokážeme klienty komplexně „podchytit“. Těm, kteří jsou opravdu na dně a zoufalí, nejprve pomůžeme z nejhoršího a pak začneme pracovat na jejich sociálním „uzdravení“. Platí zde staré moudro, že síla a vyspělost společnosti se pozná podle toho, jak se staví k těm nejslabším… Já to zase vidím i tak, že společnost musí sama sebe uzdravovat tím, že nenechá své členy upadat a chřadnout. Mluvíte o normálních rodinách s dětmi a o lidech, kteří vydělávají. Z podstaty sociálních služeb vyplývá to, že středem zájmu jsou osoby znevýhodněné, postižené či jakkoliv jinak pomoc potřebující. Taková normálně fungující rodina s dostačujícími příjmy ve většině případů naše služby nepotřebuje. Nicméně, do budoucna máme záměr podpory mateřských center pro maminky s dětmi, kam by mohly docházet, a kde by jim bylo poskytováno jak poradenství, tak osvěta a možnost smysluplně trávit čas s dětmi. jk

 

Naproti centru pro bezdomovce na rynečku posedává každý den bezdomovec. Smrdí a chlastá vodku od rána. Nešlo by s tím něco udělat? Děti z něj mají strach když jdou ráno na autobus
23. 05. 2018 (08:34:36)   

Dobrý den. Váš podnět jsem krátce po jeho zaregistrování předal našim terénním pracovníkům k řešení. Upozornil jsem i Městskou policii.
Podobných lidí se mohou malé děti bát. I pro dospělé je přítomnost zapáchajících a podnapilých osob nepříjemná. Snažíme se to prostřednictvím našich terénních pracovníků řešit. Situace nám rozhodně není lhostejná, proto jsme v úzkém kontaktu s MP a PČR a hledáme vhodná řešení pro podobné případy. Pokud budete svědkem toho, jak Vámi zmiňovaný člověk někoho ohrožuje (nebo se chová tak, že pohoršuje okolí), neváhejte a ihned volejte 156. Občanská angažovanost a nelhostejnost je v podobných chvílích naprosto nezbytná. Díky. Jk

Blíží se volby. Nemáte strach o své místo?
24. 05. 2018 (11:22:12)   

Dobrý den. Popravdě, nevím. Jsem ředitel organizace, kterou zřizuje město. Můj mandát tedy vzniká i zaniká na základě rozhodnutí Rady města. Předjímat to, co bude po volbách, je v tuto chvíli předčasné.
Svou práci dělám rád a s plným nasazením. Ačkoliv jsem dost sebekritický a nemám ve zvyku se přehnaně chválit, musím říct, že se CSZS za ty dva a čtvrt roku pod mým vedením posunulo k lepšímu. Stále je na čem pracovat, co zlepšovat, přicházejí nové a nové výzvy. Rád bych jim čelil i v dalších letech. jk

Dobré odpoledne. Jaký je prosím denní režim v azylovém domě? Myslím tím především návštěvy a zda můžou matky, když mají hlídání pro děti nocovat mimo?
28. 05. 2018 (15:52:46)   

Dobrý den. Návštěvy jsou v Azylovém domě povolené od 14 hodin do 18 hodin. Každá návštěva se hlásí na vrátnici AD. V individuálních případech mohou být návštěvy, pokud jsou předem nahlášeny, puštěny i mimo tuto dobu, například v případě nemoci dětí, nemoci klientů, u matek v období porodu apod.
V případě, že klient nebude spát v AD, je povinen svou nepřítomnost předem nahlásit pracovníkům AD. Zajištění hlídání dítěte je povinností klientů (ať již v AD nebo mimo AD) a to i v případě denních odchodů z AD. Klienty je noční hlídání využíváno například při nočních směnách v zaměstnání.
Mezi další povinnosti klientů AD patří denní úklidy, pravidelné týdenní a měsíční velké úklidy celého AD a okolí.
K přerušovanému pobytu ještě uvádím citaci ze smlouvy o poskytnutí sociální služby: …Poskytovatel je oprávněn smlouvu vypovědět z těchto důvodů…. c) jestliže klient bez závažných objektivních důvodů (zdravotní stav, pobyt v ústavním zařízení atp.) více než 15 dnů za měsíc službu nevyužívá… Už jsme měli i případy, kdy klientky přespaly jen pár nocí v měsíci, čímž defacto pouze blokovaly pokoj osobám, které na něj čekaly v pořadníku. Více o pobytu v AD naleznete ZDE. jk

 

Chtěla bych pracovat jako aktivizační pracovník, ale mám si ještě někde dodělat praxi. Šlo by to u Vás na brigádu, dobrovolník, DPČ či tak něco. Jsem tvořivá, nápadů mám spoustu. Po absolutoriu by mě přijala Praha, protože tady místa nejsou. Děkuji moc
28. 05. 2018 (21:58:35)   

Dobrý den. Dobrovolnická činnost u nás funguje – ve středisku Domov seniorů je zřízeno přímo dobrovolnické centrum. Na letní měsíce přijímáme brigádníky do všech středisek – nejvíce do Pečovatelské služby. Za každého tvořivého a nadšeného člověka jsme rádi a podporujeme lidi, kteří v oboru sociální péče začínají. Pošlete e-mail na naše personální oddělení petra.slapakova@centrumpribram.cz a napište do něj, o co máte zájem. Ozveme se zpět. Jk

Vaše práce musí být velice složitá a namahavá. Na jaký projekt si vzpomenete a těšíte se z výsledků?
29. 05. 2018 (08:17:42)   

Dobrý den. Vaše otázka je možná z těch nejsložitějších, které dorazily. Začnu s tím, zda je moje práce složitá a namáhavá. Je. Nejenom velikostí, ale i šířkou záběru je CSZS náročné na řízení. Denně přichází množství věcí k řešení, které jsou dost často úplně rozdílné svou podstatou i závažností. Stává se, že když přijdu domů a manželka mi položí obligátní otázku „co bylo v práci?“, nejsem kolikrát schopen podat konkrétní odpověď. Protože ten den v práci bylo snad úplně všechno – od ekonomických a personálních záležitostí, přes klientské záležitosti, jednání s úřady, dodavateli, partnery až třeba po to, že nám v kuchyni odchází konvektomat a jednomu z rozvážkových vozidel nesvítí světlo. Mám obrovské štěstí na tým deseti vedoucích, mých přímých podřízených, kteří na svých úsecích a střediscích odvádějí vynikající práci. Bez nich by Centrum nemohlo fungovat.
Projektů a výzev je dost. Vlastně celé Centrum je takovým projektem. Cestou integrace služeb sociální a zdravotní povahy se prozatím mnoho měst nevydalo. V našem prostředí to byl dost ambiciózní krok, který obnášel mnoho počátečních úskalí. Já naskočil do už rozjetého nebo spíše rozjíždějícího se vlaku. Dost mě těší, že po těch více než dvou letech, co jsem ředitelem CSZS, se mohu ohlédnout a říci, že je vykonáno dost práce. Centrum běží, máme dobré zaměstnance a spokojené klienty. Naše služby mají úroveň a současně jsou dostupné všem občanům Příbrami. To mě těší asi nejvíce.

Viděla jsem video s paní na vozíku. To pro ni opravdu nedokážete nic udělat?
01. 06. 2018 (08:57:41)   

Dobrý den. Pokud máte na mysli to video natočené před KD, tak to jsem viděl také, i jsem ho komentoval. Docela se mě dotklo to, co paní říká. V duchu „všechno je špatně“ v podstatě naznačila, že město pro imobilní lidi nic nedělá. A to není pravda. Udělalo se toho hodně a to, co není, na tom se pracuje. Staví se výtah v KJD, jsou nové výtahy v DPS a v „Kulturáku“ výtah bude také. Když ke všemu připočtu „městské“ akce, které se konají prakticky každý měsíc a třeba akce, které děláme pro klienty my, tak nemůže být pochyb, že se toho i pro cílovou skupinu imobilních osob dělá hodně.

V on-line chatu je připraveno 20 otázek.

Další články

Děti z milínské základní školy se učí i ve skleníku. Pěstují strelicie, ale i muškáty do oken Děti z milínské základní školy se učí i ve skleníku. Pěstují strelicie, ale i muškáty do oken Součástí skleníku je i moderní přírodovědná učebna s mikroskopy a binokulárními lupami 19. ledna 2020   (15:50) Příbramské divadlo přinese lepší požitek nedoslýchavým divákům Příbramské divadlo přinese lepší požitek nedoslýchavým divákům V rámci rekonstrukce hlediště dojde k instalaci speciální zvukové smyčky pro nedoslýchavé 19. ledna 2020   (12:26) Blíží se konec platnosti dálničních známek Blíží se konec platnosti dálničních známek Platnost loňských dálničních známek k poslednímu lednovému dni končí. Od roku 2021 budou už jen elektronické 19. ledna 2020   (09:23) Po čtyřech letech se otevře Junior klub, bude bezbariérový Po čtyřech letech se otevře Junior klub, bude bezbariérový Spravovat ho budou Sportovní zařízení města ve spolupráci s Městským kulturním centrem. 19. ledna 2020   (06:56) Letní sídlo T. G. Masaryka čeká rekonstrukce Letní sídlo T. G. Masaryka čeká rekonstrukce Renovace hlubošského zámku, který byl v roce 1958 prohlášen za kulturní památku, se prodraží o 50 milionů korun 18. ledna 2020   (19:31) Zbyněk Prousek poradí, jak se bránit obchodním praktikám „šmejdů“ Zbyněk Prousek poradí, jak se bránit obchodním praktikám „šmejdů“ Každodenně se setkáváme s případy, kdy jsou povětšinou naši senioři zlákáni, oklamáni a okradeni takzvanými „šmejdy“. V Příbrami bude o této problematice přednášet Zbyněk Prousek. 18. ledna 2020   (17:16) Městští strážníci zadrželi pachatele, který se vloupal do knihovny Městští strážníci zadrželi pachatele, který se vloupal do knihovny Díky rychlému zásahu městských strážníků nestačil nic odcizit. 18. ledna 2020   (14:23) Dotkněte se, nakoukněte, zatočte s kličkou. Do příbramské galerie dorazila výstava Divadla bratří Formanů Dotkněte se, nakoukněte, zatočte s kličkou. Do příbramské galerie dorazila výstava Divadla bratří Formanů V jedinečný svět fantazie a hry se Galerie Františka Drtikola promění v neděli 19. ledna při slavnostní vernisáži 18. ledna 2020   (13:10) Chřipka útočí ze všech stran, již má první oběť. Jak se nenakazit? Chřipka útočí ze všech stran, již má první oběť. Jak se nenakazit? Hygienici zaznamenali raketový vzestup chřipky 18. ledna 2020   (10:09) Jan Konvalinka: Rekonstrukce příbramského akvaparku se může oddálit o roky Jan Konvalinka: Rekonstrukce příbramského akvaparku se může oddálit o roky Proti rekonstrukci s předpokládanými náklady 440 milionů korun se v minulých dnech postavila ODS i Piráti 18. ledna 2020   (08:09)Kodex redakce Reklama Kontakty Informace o cookies Ochrana osobních údajů
Provozovatel portálu pribram.cz Rosalota, s. r. o.
Žižkova 708
261 01 Příbram II

IČ: 02289288
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 217655.


Redakce zpravodajství portálu pribram.cz
Společnost Rosalota, s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
2014 - 2020 © Rosalota, s.r.o.Všechna práva vyhrazena. webdesign | websystem | KAO.cz