17. 11. svátek má Mahuléna

Hostem příštího chatu bude Irena Karpíšková z OHK Příbram

CHAT S OSOBNOSTÍ
20. října 2015   (12:39)
Hostem příštího chatu bude Irena Karpíšková z OHK Příbram

Dotazy je možné zasílat již nyní.


Ve středu 4. listopadu od 9 hodin bude hostem našeho chatu ředitelka Okresní hospodářské komory Příbram Irena Karpíšková. Ta vede tuto instituci již několik let.

Okresní hospodářská komora Příbram má aktuálně 199 členů. Těm zajišťuje různá školení, semináře a poradenství a určitou formu zviditelnění. OHK v Příbrami vznikla v únoru toku 1993.

Více informací o OHK Příbram se můžete dozvědět ZDE.

Chat bude probíhat 4. listopadu od 9 hodin.

Tip redakce: Pokud nechcete, aby vám unikly aktuální informace, staňte se fanoušky naší stránky na Facebooku a budete 24 hodin denně v obraze.


zdroj: text i foto: pribram.cz

autor: MJ
Osobnost odpovídala na dotazy (on-line).

Dobrý sen, chtěl bych se zeptat na Váš názor na prostředí pro podnikatele v Příbrami a na to, jakým způsobem spolupracuje HK s novým vedením města.
Radek Vejvoda
29. 10. 2015 (10:16:30)   

Myslím, že podnikatelské prostředí v Příbrami se nijak výrazně neodlišuje od prostředí pro podnikání v jiných městech ČR. Pravdou je, že v Příbrami a okolí nebyly ani před rokem 1989 žádné velké průmyslové giganty. Příbram byla hornickým městem a  útlumem těžby uranu přišla o pracovní příležitosti. Po roce 1989 v Příbrami se stávající podniky začaly privatizovat  a začaly vznikat i nové firmy tzv. „na zelené louce“. Dnes máme v Příbrami několik větších zaměstnavatelů jako je Ravak, Wheelebrator, Kovohutě, ZAT, CVP Galvanika, Halex Schauenberg, Pbtisk  a další, ale  nepřišel žádný velký nový investor. Částečně je to možná způsobeno neřešením průmyslových zón ze strany bývalých vedeních na radnici, částečně horší dopravní dostupností zvláště napojením na plzeňskou dálnici.
S novým vedením radnice se vzájemně informujeme a vedení radnice zveme na důležitá shromáždění komory.
Celkem nedávno jsme dělali anketu mezi podnikateli, jak by si představovali zlepšení podnikatelského prostředí v Příbrami, ať zašlou náměty. S náměty jsme pak chtěli jít za panem starostou Vařekou. Bohužel ani podnikatelé nemají přesnou  představu, jak stav v Příbrami zlepšit. Přišly náměty velmi obecné bez jakéhokoliv řešení – jednalo se zvláště o rozšíření  průmyslových zón a otázku podpory technického školství.  Situace je taková, že město nemá pro investory ucelené nabídky v průmyslových zónách a otázka technického školství je věcí zřizovatele, v tomto případě Středočeského kraje.

Dobrý den, úplně nerozumím úloze OHK. Vyplatí se členství i běžným živnostníkům? Případně jak?
Pavel Trampota
29. 10. 2015 (21:09:14)   

Hospodářská komora vznikla zákonem 301/1992 Sb .o HK ČR a AK ČR. o poté se v jednotlivých regionech začaly zakládat regionální hospodářské komory. Ta naše příbramská vznikla mezi prvními a to v únoru 1993. Členství v komoře není povinné jako v jiných vyspělých státech Evropy.   Základním posláním hospodářské komory, tedy i naší regionální příbramské komory je sjednocovat podnikatele společensky, vytvářet důvěryhodnou organizaci s širokou podporou podnikatelské veřejnosti. Dále pak zajistit kvalitu služeb úřadu OHK, zejména pro členskou základnu. Poskytujeme servis, zejména informační servis, osvětu a zajišťujeme širokou škálu služeb jako je vzdělávání, poskytování celních služeb, poskytování  služeb Czech Pointu pro podnikatele i širokou veřejnost  a v neposlední řadě je to i setkávání členů při nejrůznějších sportovních a společenských akcích komory.
Na úrovni HK ČR je to zvláště podílení se na legislativních procesech, připomínkování jednotlivých zákonů ve prospěch podnikatelského prostředí a snaha o  snižování byrokracie. Spoustu z těchto cílů se daří plnit, ikdyž se o tom veřejnost málo dozví.  HK ČR je jedinou zákonem stanovenou podnikatelskou organizací a její síla tkví v členské základně. Členem komory jsou jak velké firmy, právnické osoby, tak i drobní živnostníci.

O Příbrami se ví, že je tady hodně vysoká nezaměstnanost. Jak byste řešila tu situaci? Nemyslím z pohledu radnice, ale spíš nezaměstnaných občanů - na co se rekvalifikovat, atd?
Pavel Trampota
29. 10. 2015 (21:10:45)   

Máte pravdu, v Příbrami je nezaměstnanost vysoko nad  průměrem ČR a jedna z nejvyšších ve Středočeském kraji. Částečná odpověď příčin je v první odpovědi. Nejsou zde velcí zaměstnavatelé. Ale i vzhledem k takto vysoké nezaměstnanosti nemohou místní firmy najít vhodné kvalifikované zaměstnance, což je velký problém.  Z tohoto důvodu jsme se pokusili  společně s Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy za pomoci ÚP Příbram připravit první Burzu práce, která proběhla v září 2015 a pomoci jak zaměstnanavatelům najít vhodné zaměstnance, tak nezaměstnaným lidem soustředit firmy na jedno místo. Burzy práce se zúčastnilo dvacet jedna firem z regionu Praha – západ, Příbram, Beroun a Benešov a stánky firem zaplnily celý velký konferenční sál  Úřadu práce.  Uchazečů o práci přišlo v průběhu dne téměř dvě stovky. Burza práce byla určena nejen  nezaměstnaným, ale také čerstvým  absolventům, stávajícím studentům, žákům a jejich rodičům a všem, kteří uvažují o  změně  pracovního místa. 
Přísálí bylo vyčleněno středním školám z regionu. I zájem středních škol byl značný, na akci se představilo jedenáct škol nejen z příbramského regionu, ale i z jiných okresů Středočeského kraje. Školy měly zájem oslovit potencionální zájemce o studium s nabídkou oborů, které se vyučují na jednotlivých školách. K návštěvě byli pozváni i žáci 8. a 9. tříd základních škol, kteří si mohli vytvořit obrázek o výběru své střední školy a o svém budoucím povolání. Studenti průběžně proudili  do sálu  do odpoledních hodin. Přišli se podívat žáci ze  základních i středních škol a během dne jich na akci zavítalo téměř 250.  
Z jednadvaceti vystavovatelů, kteří vypsali téměř 150 pracovních pozic a několikanásobně více pracovních míst bylo cca 95% zaměřeno na technické obory ve strojírenství a elektro, zájem byl o automechaniky, konstruktéry a projektanty, další nabídky byly  pro vyučené v oborech zámečník, svářeč atd. Našly se však i nabídky pro řidiče,  prodavače, skladníky a zaměstnance v sociálních službách.
Zde se skrývá odpověď na Vaši otázku, které rekvalifikace bych případně doporučovala. 

Dobrý den, jak se vyvíjí počet členů OHK v Příbrami? V čem je podle vás vůbec výhoda členství?
Pavla Bláhová
01. 11. 2015 (19:03:29)   

Jak jsem již uvedla, příbramská komora funguje téměř 23 let. Nejsme zde jen pro firmy příbramské, ale samozřejmě pro celý okres. Začleněny jsou firmy z oblasti Dobříška, Sedlčanska, Rožmitálska i Březnicka. Již zhruba deset let se nám daří držet stabilizovaný počet členů cca na hranici 200 členů. Poslední léta mírně převažují právnické osoby nad fyzickými osobami. Pravdou je, že v posledních letech došlo k výraznější obměně členské základny a to zvláště pod vlivem dopadů ekonomické situace v ČR i v Evropě. Věříme, že se nám nadále bude tento stav dařit udržovat, neboť 200 členů v tak malém okresním městě má málokterá komora v ČR. Snažíme se být s našimi členy v neustálém kontaktu, nabízíme jim různé nabídky a služby nejen naše, ale i v rámci HK ČR. Zasíláme týdenní přehled aktualit- sledujeme důležité zákony, třídíme důležité informace, abychom podnikatele výrazně nezahlcovali e-mailovou poštou. Naši členové mají značné slevy na vzdělávacích seminářích, které pořádáme pravidelně na aktuální témata. Organizujeme i řadu sportovních a společenských akcí, aby se naši členové mohli setkávat a odreagovat se od každodenních problémů, které přináší život podnikatele či živnostníka. Naše práce je z velké části založena na mezilidských vztazích a kontaktech. K tomu přispívá samozřejmě i představenstvo komory  včele s nově zvoleným předsedou představenstva Ing. Leopoldem Roulem a dozorčí rada, kteří se scházejí pravidelně 10 x do roka.   

Myslím, že je to zhruba rok, kdy se v médiích objevil spor mezi příbramskými podnikateli panem Vařekou st. a panem Kajgrem. Šlo tehdy o převzetí pneu Kajgr právě panem Vařekou. Nevíte, jak celý případ skončil? Myslím, že se to celé řešilo soudně.
Pavla Bláhová
01. 11. 2015 (19:05:28)   

O tomto sporu jsem samozřejmě něco zaslechla, ale mě ani komoře nepřísluší zasahovat do vnitřních záležitostí jednotlivých firem. Nemám k tomu ani tolik informací, abych mohla hodnotit, kdo je v právu.

A ještě mám jeden dotaz - spolupracujete nějak s regionálními školami? Mám na myslim například nějakou optimalizaci výuky proto, aby se absolventi uplatnili? Mám pocit, že to se školství jde od desíti k pěti.
Pavla Bláhová
01. 11. 2015 (19:06:26)   

Se školami samozřejmě spolupracujeme a střední odborné školství je dokonce jednou z priorit hospodářské komory. Dá se říci, že v našem regionu jsou všechny střední odborné školy a učiliště našimi členy. Jsme zváni  na různé akce ve školách, byli jsme zapojeni jako partneři k v několika projektech. Máte pravdu, školství v ČR není nastaveno šťastně, spíše mám na mysli opačnou odpověď.  Není řízeno centrálně, ale jejich zřizovateli jsou jednotlivé kraje. Optimalizace škol by byla určitě na místě, ale vše je otázka politických rozhodnutí a neznám politika, který by si pod sebou dobrovolně uřízl větev. Tak jsou ředitelé škol vystaveni obrovskému tlaku o přežití a přetahování se o žáka. Jelikož je dětí pomálu, tato situace je nezáviděníhodná. Ředitelé škol vymýšlí nové a nové obory, které jsou tzv. atraktivní a bohužel ubývá těch oborů, které by byly potřeba podržet pro budoucnost. Zde komora moc a moc apeluje na rozumné rodiče, aby své potomky dávala do oborů, které mají budoucnost. Pokud na to dítě má a půjde na techniku nebo řemeslo, určitě vyhraje a najde práci.    
Jinak naše představenstvo se zabývá žádostmi škol  s nabídkami na otevření nových oborů a doporučuje Krajskému úřadu jen ty žádosti, kde nedochází k navyšování počtu žáků ve školách   a o kterých si myslíme, že jsou pro region užitečné. Konečné stanovisko je ale vždy na zřizovateli školy.

Jak dlouho už působíte v hospodářské komoře, čím se kromě toho zabýváte?
Václav Václav
03. 11. 2015 (07:43:32)   

No to je otázka přímo na tělo. Já sama jsem 1. září  2015 oslavila své dvacetileté působení v hospodářské komoře, z toho 13 let ve funkci ředitelky.  Těch 13 let se mnou táhnou káru i moje dvě kolegyně Lenka Dudukina a Petra Kuchařová a dá se říci, že jsme dobře sehraný tým. Troufám si říci, že už trochu podnikatelské prostředí v regionu znám a někdy přesně vím, co se stane, což je někdy i na škodu. Moje práce je pro mě srdeční záležitostí a jsou  pro mě hodně důležité dobré mezilidské vztahy a  důvěra podnikatelů, představenstva, zaměstnanců a lidí, se kterými spolupracuji. Tato práce je i společenská, takže se dá říci, že mě dost pohlcuje po všech stránkách.
Jinak jsem normální ženská, která má fungující rodinu, manžela, který podporuje mou práci a dvě dospělé dcery, které mě obdařily již třemi vnoučátky. Takže víkendy patří rodině. Moc ráda vařím, peču a snažím se, abychom byli všichni v pohodě. Energii čerpám hlavně z přírody a miluji cestování zvláště po Itálii. Tam člověk najde všechno od krásné přírody, historických měst i kouzelných vesniček až po moře, hory a nádherná jezera. Vše dýchá úžasnou atmosférou, historií, uměním a vynikající kuchyní. To mě nabíjí. 

Mám pocit, že se hovořilo o zapojení OHK do chodu města. Nevím, jestli mělo jít o komise, nebo o co.Jak vypadá realita?
Václav Václav
03. 11. 2015 (07:57:22)   

Realita je taková, že historicky měla vždy komora své členy v jednotlivých komisích města až na předposlední období za starostování pana  Řiháka. V posledním roce bylo toto embargo zrušeno a naši členové byli do komisí začleněni. V novém volebním období tomu není jinak a dostali jsme nabídku nového vedení města Příbram, abychom si navrhli své zástupce do komisí a výborů města, což jsme samozřejmě učinili. Představenstvo komory průběžně sleduje činnost těchto komisí a v červnu jsme pozvali naše zástupce v komisích, aby zhodnotili zhruba půlroční práci komisí. Tato hodnocení probíhala i za účasti pana radního Ing. Václava Dvořáka, který si mohl vyslechnout kladné i negativní ohlasy. Vím, že některé komise a výbory pracují aktivně, např. finanční výbor a další. Jsou ale i komise, které pracují formálně jako v předchozích obdobích. Je to vždy o lidech, kteří svou práci vykonávají buď naplno nebo ne. Doporučení Ing Dvořáka bylo následující. Tlačit více na předsedy komisí, aby více spolupracovali s vedoucím jednotlivých odborů města a prosazovali svoje náměty a doporučení.

Dobrý den, nemáte informace o tom, jestli bude v příbramské masně probíhat nějaký další nábor zaměstnanců?
Vojtěch Vojta
03. 11. 2015 (13:21:14)   

Před vyhlášením konkursu byla Masna Příbram dlouholetým členem komory a byli jsme v kontaktu. Masna patřila k významným zaměstnavatelům, zaměstnávala cca 400 zaměstnanců. Jsme samozřejmě rádi, že se firma znovu zaktivizovala a chtěli jsme společně s vedením Agrární komory navštívit pana generálního ředitele a dojednali si schůzku. Bohužel pan ředitel schůzku bez náhrady a vysvětlení zrušil. Mrzí nás to, protože právě budoucnost firmy, plány zaměstnanosti a případná vzájemná spolupráce by nás velmi zajímala. 

V on-line chatu je připraveno 9 otázek.

Další články

Gymnázium Příbram si připomene 30 let od revoluce Gymnázium Příbram si připomene 30 let od revoluce Pamětníci budou vyprávět, jak se tlačili v davu na Národní třídě, jak probíhala generální stávka v Příbrami nebo jak těžce se studovalo, žilo a pracovalo za totality. 16. listopadu 2019   (16:52) V Brdech vznikly nové tůňky. Zaženou sucho a přitáhnou vzácné obojživelníky V Brdech vznikly nové tůňky. Zaženou sucho a přitáhnou vzácné obojživelníky Nové tůně byly vybudovány na Padrtích a v blízkosti Strašic. Na jaře se naplní žabími snůškami 16. listopadu 2019   (14:38) Ministryně spravedlnosti navštívila příbramskou věznici Ministryně spravedlnosti navštívila příbramskou věznici V současné době je ve věznici umístěno cca 1000 odsouzených mužů. 16. listopadu 2019   (11:18) Dana Tuháčková: Všichni můžeme být o Kapku lepší Dana Tuháčková: Všichni můžeme být o Kapku lepší „Až když člověk pozná sám sebe a přestane si něco nalhávat, přetvařovat se a naučí se říkat NE, je to ta správná cesta," říká právnička, která se rozhodla pomáhat onkologicky nemocným dětem 16. listopadu 2019   (08:07) První děti se podívají do hornického pekla i nebe již na konci listopadu První děti se podívají do hornického pekla i nebe již na konci listopadu Spolek Prokop Příbram velkou část své činnosti zaměřuje na programy pro děti, popřípadě pro rodiče s dětmi. Největší z těchto akcí je Hornický Mikuláš, který vznikl z podnětu členů spolku v roce 1994 a těší se značné obliby u veřejnosti. 16. listopadu 2019   (06:55) Provoz na dálnici D4 omezí demolice mostu na Zbraslavi Provoz na dálnici D4 omezí demolice mostu na Zbraslavi Demolice mostu a stavba nového způsobí řadu dopravních omezení. 15. listopadu 2019   (18:04) Přejel do protisměru a porazil sloup veřejného osvětlení Přejel do protisměru a porazil sloup veřejného osvětlení Městští strážníci řídili dopravu kyvadlově 15. listopadu 2019   (15:27) Policisté pátrají po šestatřicetiletém muži. Hledaný  neplní dohled ve zkušení době podmíněného propuštění Policisté pátrají po šestatřicetiletém muži. Hledaný neplní dohled ve zkušení době podmíněného propuštění Okresní soud na muže vydal příkaz k zatčení. 15. listopadu 2019   (14:19) Méně známé skutečnosti o událostech kolem 17. listopadu 1939 odhaluje nová výstava v Památníku Vojna v Lešeticích Méně známé skutečnosti o událostech kolem 17. listopadu 1939 odhaluje nová výstava v Památníku Vojna v Lešeticích Výstava pojednává mimo jiné o likvidaci Vysoké školy báňské v Příbrami a odvlečení části studentů do koncentračního tábora. 15. listopadu 2019   (12:16) Šel pomoct známé s úklidem, pomohl ale hlavně sobě Šel pomoct známé s úklidem, pomohl ale hlavně sobě Policisté tento týden obvinili dva muže z krádeže. 15. listopadu 2019   (09:47)Kodex redakce Reklama Kontakty Informace o cookies Ochrana osobních údajů
Provozovatel portálu pribram.cz Rosalota, s. r. o.
Žižkova 708
261 01 Příbram II

IČ: 02289288
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 217655.


Redakce zpravodajství portálu pribram.cz
Společnost Rosalota, s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
2014 - 2019 © Rosalota, s.r.o.Všechna práva vyhrazena. webdesign | websystem | KAO.cz