17. 11. svátek má Mahuléna

Hostem příštího chatu bude advokátka Martina Bártová, poradí jak na „šmejdy“

CHAT
19. března 2015   (13:15)
Hostem příštího chatu bude advokátka Martina Bártová, poradí jak na „šmejdy“

Chat se uskuteční 9. dubna od 10 hodin.


Hostem našeho příštího chatu bude advokátka Martina Bártová. Ve své advokátní praxi se zaměřuje na činnosti korporací s úzkou specializací na obor práva energetiky. Ve své praxi však poskytuje právní služby i fyzickým osobám, a to zejména v oblasti smluvního závazkového práva ve vztahu k nemovitostem, pracovnímu právu, ale i spotřebitelským smlouvám.  

Ptát se jí můžete například na praktiky tzv. „šmejdů“ jako uzavření nevýhodných smluv, problémy s dodavatelem plynu a elektřiny nebo reklamace a záruky při nákupu zboží atd.

Chat s naším hostem se uskuteční ve čtvrtek 9. dubna, ale své dotazy můžete pokládat již nyní.

Tip redakce: Pokud nechcete, aby vám unikly aktuální informace, staňte se fanoušky naší stránky na Facebooku a budete 24 hodin denně v obraze.


zdroj: text: pribram.cz
foto: archiv Martiny Bártové

autor: MJ
Osobnost odpovídala na dotazy (on-line).

Dobrý den, nevíte, jestli se nechystá nějaký nový zákon, který by pomohl proti těm smějdům bojovat? Jak je to ošetřeno dnes?
Tadeáš Pavlík
02. 04. 2015 (11:15:47)   

Dobrý den, 

problematiku ochrany proti "šmejdům", resp. ochranu spotřebitele, upravuje nyní dostatečně nový občanský zákoník (zák. č. 89/2012 Sb.).
Stále obecně platí, že u smluv uzavřených mimo prostory obvyklé k podnikání, tj. např. při předváděcích akcích, lze od uzavřené smlouvy odstoupit do 14-ti dnů po převzetí zboží. Nejlépe však je, když už se takové předváděcí akce někdo chce zúčastnit, aby v žádném případě neplatil za zboží namístě. 

 

Je pravda, že když koupím nějaké zboží přímo u sebe doma, tak nemám možnost ho vrátit jako v jiných případech?
Tadeáš Pavlík
02. 04. 2015 (11:21:30)   

Ne, to pravda není. Platí to, co bylo napsáno výše, že nový občanský zákoník chrání spotřebitele tak, že pro podomní prodej platí pravidlo možnosti odstoupení od uzavřené smlouvy, tedy do 14- ti dnů od převzetí zboží. 

Na co obecně bych si měl dávat pozor, pokud podepisuju smlouvu? Slyšel jsem, že třeba koupě auta v autobazarech je něco strašného.
Tadeáš Pavlík
02. 04. 2015 (11:24:17)   

Nákupy v autobazarech jsou specifické a podle mého vždy sázka do loterie. 
Při podpisu smlouvy by si měl každý zejména dobře přečíst, co podepisuje. To je sice obecná rada, nicméně významná, protože to ne každý udělá. Ochrana spotřebitele v novém občanském zákoníku je nyní taková, že ujednání smlouvy, která by byla v rozporu s ochranou spotřebitele stanovené v právních předpisech, jsou ze zákona neplatná. Tj. pokud by taková ustanovení smlouva obsahovala, pak nebudou platit, ikdyž je podepíšete. Druhá věc samozřejmě jě konkrétní uplatnění práv spotřebitele v případě nějakého problému. Pokud jde o více peněz, pak je vždy vhodné se v konkrétním případě poradit s odoborníkem. 

Porádíte se šmejdy? Dobře jak se tedy zbavit všehoschopných politiků???
Josef Josef
05. 04. 2015 (10:19:45)   

Zajímalo by mě, jak je ošetřená samotná reklamace? Kolikrát musí mít zboží vadu, abych ho mohl vrátit? Co mám dělat, když mi v obchodě nechtějí reklamaci uznat? Změnilo se něco s novým občanským zákoníkem?
Pavel Burian
08. 04. 2015 (08:12:24)   

Lze říci, že postup reklamace je i po novém občanském zákoníku obdobný. Zákoník zpřesnil některé informací povinnosti prodávajícího, zejména ve vztahu kde může zákazník reklamovat. Platí, že vždy u prodávajícího, kde bylo zboží zakoupeno, ledaže v místě bližším dosahu zákazníka bude určen jiný subjekt pro vyřízení reklamace. Postup reklamace upravuje vedle občanského zákoníku stále i zákon na ochranu spotřebitele a lhůta pro vyřízení reklamace je maximálně do 30-ti dnů. Pokud k vyřízení v této lhůtě nedojde, pak má kupujcí právo bez ohledu na charakter vady od smlouvy odstoupit a tedy požadovat vrácení ceny. Nároky zákazníka v souvislosti s reklamací budou dány podle toho, zda se jedná o nepodstatné či podstatné porušení smlouvy. U nepodstatného porušení smlouvy má zákazník nárok na opravu věci či slevu z kupní ceny, v případě podstatného porušení smlouvy (tj. takového, kdy věc neslouží svému účelu),  má také nárok na výměnu zboží či odstoupení od smlouvy - tedy vrácení ceny. 
V případě, kdy prodávající odmítl reklamaci uznat se doporučuji poradit s nějakým sdružením na ochranu spotřebitelů či Českou obchodní inspekcí či právníkem - pokud by tito odborníci posoudili, že reklamace byla odmítnuta neoprávněně, pak by se zákazník měl obrátit na soud. To samozřejmě může řadu lidí odradit, ale doporučila bych alespoň zaslat prodávajícímu advokátní upomínku, ze které bude zřejmé, že zákazník je ochoten nenechat si postup prodávajícího líbit a že bude svá práva bránit. Ve většině případů takový prodávající své stanovisko přehodnotí.    

Víte co nechápu? Ty důchodce, kteří pořád na ty akce chodí, vždyť je všem už snad jasné, o co jde. Má smysl se vůbec obracet na právničku, když se dostanu do podobných problémů? Abych nezaplatil víc za její služby než za samotné zboží.
Pavel Burian
08. 04. 2015 (08:15:08)   

Na první pohled to je nepochopitelné, nicéméně takoví "prodejci" své postupy v současné době mění a naopak zneužívají medializace problematiky "šmejdů" tak, že tvrdí, že mezi ně nepatří, že oni nenabízení prodej tak, jak je to známé z předváděcích akcí. Jednak přišli s nápadem, že poskytují zakázkovou výrobu, nikoli prodej zboží, dále pak zejména zasílají pozvánky na "společenské" akce, nikoli na předváděcí. Zákazník - důchodce tak jede na společenský výlet a teprve tam je mu nabídnuto nějaké zboží.
Má smysl se bránit, pokud si chybu uvědomí zákazník brzy, tedy tak, že má ještě lhůtu na odstoupení od smlouvy (14 dnů).  Důležité také je si ověřit, zda prodávající je subjekt, který nějak vyvíjí svou činnost, který komunikuje a na kterém tedy bude možno peníze zpět vymáhat,resp. že jste nenaletěli vyloženému podvodníkovi, který udělal jen jednu akci, vybral peníze a zmizel - v takovém případě je vymahatelnost téměř nulová.
Z hlediska právního je dobré doplnit, že nový občanský zákoník upravuje ustanovení o lichvě (§1796), které je formulováno přesně na případy zneužití situace tak, jak to dělají "šmejdové" - tam ale bude třeba vytvoření soudní judikatury a tedy podání žalob.     

Konají ty šmejdové nějaká akce i v Příbrami?
Pavel Burian
08. 04. 2015 (08:16:17)   

V Příbrami upravuje tzv. podomní prodej nařízení města č. 19/2003, tržní řád. Ten je však ohledně úpravy podmního prodeje velmi skoupý a takový prodej v Příbrami nezakazuje, ani neváže na udělování nějakých výjimek. Podomní prodej tady možný je a podle mých infomrací probíhá zejména v oblasti nabídek služeb spojených s dodávkami elektřiny a plynu. 

Jak je možné ukončit kupní smlouvu na zakoupení zboží z předváděcí akce? Je pravda, že nyní neplatí ze zákona záruka za jakost zboží, např. na boty?
Martin Janota
08. 04. 2015 (13:23:05)   

Je pravda, že autoři i zákonodárci nového občanského zákoníku chtěli zvýšit ochranu spotřebitele a zákazníka. Zároveň chtěli vyřešit určitý právní "paskvil" ohledně zákonné záruky za jakost tak, jak ji znal starý občanský zákoník. Vůle tedy byla každopádně taková, že zákonná záruka má trvat stejně jako dříve 24 měsíců, a to od převzetí zboží. Z důvodu konečné formulace příslušného ustanovení zákona se však nyní ozývají i hlasy, že taková záruka neplatí. Řešení přinese až soudní judikatura, která však podle mého bude ve prospěch spotřebitele. Jednoznačně lze říci, že po dobu 6 měsíců od převzetí zboží můžete nárokovat práva z vad bez omezení, po dobu od 7. do 24. měsíce může vzniknout spor o to, zda zboží mělo vady již při předání. Právníci zabývající se ochranou spotřebitelů však jednoznačně tvrdí, že platí lhůta 24 měsíců. Pokud v konkrétním případě poskytuje prodejde lhůtu delší, jako např. aut, pak samozřejmě platí tato delší smluvní záruka.

Babička nám teď nedávno z jedné takové akce přivezla nějaký "zázračný" vysavač asi za 35 tisíc korun. Je to asi 14 dní. Dá se s tím ještě něco dělat? Co tak sleduju případy v televizi, tak práva se člověk domůže málokdy.
Patrik Schwayze
09. 04. 2015 (08:57:15)   

Doporučuji ihned odeslat odstoupení od kupní slouvy, a to na prodávajícího, doporučeně s dodejkou - vzor takového odstoupení najdete např. na stránkách "dtest.cz", nebo i osobně na kontaktním místě, pokud takové místo prodávající má. 
Podle mé zkušenosti se práva člověk domůže ve většině případů, pokud se o to snaží, v televizi se samozřejmě prezentují ty případy, kdy to nevyjde. 

A ještě jedna věc...dost často chodím něco reklamovat, nejsem typ, co si nechá líbit nekvalitní zboží, ale někdy mi řeknou, že je nutné dodat zboží originálně zabalené, někdy s dalšími výmluvami odmítnou. Jak to tedy je? Musím si schovávat od všeho krabice?
Patrik Schwayze
09. 04. 2015 (08:59:01)   

Zboží musíte vráti tak, jak jste je převzal, nikoli však ve smyslu, že má být originál zabalené. Odmítnutí reklamace z důvodu chybějící krabice by bylo neoprávněné. 

V on-line chatu je připraveno 10 otázek.

Další články

Gymnázium Příbram si připomene 30 let od revoluce Gymnázium Příbram si připomene 30 let od revoluce Pamětníci budou vyprávět, jak se tlačili v davu na Národní třídě, jak probíhala generální stávka v Příbrami nebo jak těžce se studovalo, žilo a pracovalo za totality. 16. listopadu 2019   (16:52) V Brdech vznikly nové tůňky. Zaženou sucho a přitáhnou vzácné obojživelníky V Brdech vznikly nové tůňky. Zaženou sucho a přitáhnou vzácné obojživelníky Nové tůně byly vybudovány na Padrtích a v blízkosti Strašic. Na jaře se naplní žabími snůškami 16. listopadu 2019   (14:38) Ministryně spravedlnosti navštívila příbramskou věznici Ministryně spravedlnosti navštívila příbramskou věznici V současné době je ve věznici umístěno cca 1000 odsouzených mužů. 16. listopadu 2019   (11:18) Dana Tuháčková: Všichni můžeme být o Kapku lepší Dana Tuháčková: Všichni můžeme být o Kapku lepší „Až když člověk pozná sám sebe a přestane si něco nalhávat, přetvařovat se a naučí se říkat NE, je to ta správná cesta," říká právnička, která se rozhodla pomáhat onkologicky nemocným dětem 16. listopadu 2019   (08:07) První děti se podívají do hornického pekla i nebe již na konci listopadu První děti se podívají do hornického pekla i nebe již na konci listopadu Spolek Prokop Příbram velkou část své činnosti zaměřuje na programy pro děti, popřípadě pro rodiče s dětmi. Největší z těchto akcí je Hornický Mikuláš, který vznikl z podnětu členů spolku v roce 1994 a těší se značné obliby u veřejnosti. 16. listopadu 2019   (06:55) Provoz na dálnici D4 omezí demolice mostu na Zbraslavi Provoz na dálnici D4 omezí demolice mostu na Zbraslavi Demolice mostu a stavba nového způsobí řadu dopravních omezení. 15. listopadu 2019   (18:04) Přejel do protisměru a porazil sloup veřejného osvětlení Přejel do protisměru a porazil sloup veřejného osvětlení Městští strážníci řídili dopravu kyvadlově 15. listopadu 2019   (15:27) Policisté pátrají po šestatřicetiletém muži. Hledaný  neplní dohled ve zkušení době podmíněného propuštění Policisté pátrají po šestatřicetiletém muži. Hledaný neplní dohled ve zkušení době podmíněného propuštění Okresní soud na muže vydal příkaz k zatčení. 15. listopadu 2019   (14:19) Méně známé skutečnosti o událostech kolem 17. listopadu 1939 odhaluje nová výstava v Památníku Vojna v Lešeticích Méně známé skutečnosti o událostech kolem 17. listopadu 1939 odhaluje nová výstava v Památníku Vojna v Lešeticích Výstava pojednává mimo jiné o likvidaci Vysoké školy báňské v Příbrami a odvlečení části studentů do koncentračního tábora. 15. listopadu 2019   (12:16) Šel pomoct známé s úklidem, pomohl ale hlavně sobě Šel pomoct známé s úklidem, pomohl ale hlavně sobě Policisté tento týden obvinili dva muže z krádeže. 15. listopadu 2019   (09:47)Kodex redakce Reklama Kontakty Informace o cookies Ochrana osobních údajů
Provozovatel portálu pribram.cz Rosalota, s. r. o.
Žižkova 708
261 01 Příbram II

IČ: 02289288
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 217655.


Redakce zpravodajství portálu pribram.cz
Společnost Rosalota, s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
2014 - 2019 © Rosalota, s.r.o.Všechna práva vyhrazena. webdesign | websystem | KAO.cz