vývoj epidemie COVID-19
testovaní nakažení uzdravení zesnulí
celá ČR 442866 9286 6542 321
Středočeský kraj 6749 1069 844 23
okres Příbram ? 52 48 1

Hostem dnešního chatu byl Jan Novák, vedoucí odboru Dopravního úřadu

CHAT S OSOBNOSTÍ
23. ledna 2018   (16:09)
Hostem dnešního chatu byl Jan Novák, vedoucí odboru Dopravního úřadu

Chat probíhal s vedoucím Dopravního úřadu v PříbramiNaše pozvání do chatu přijal vedoucí odboru Dopravního úřadu v Příbrami Mgr. Jan Novák. 

Absolvent Střední průmyslové školy v Příbrami, Sociálně právní akademie v Praze a po vykonání vojenské služby také Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Po studiích zůstal pracovat na jihu Čech jako učitel a následně zaměstnanec zahraniční akciové společnosti až do roku 2002, kdy ho manželství vrátilo zpět do Příbrami. Od roku 2003 pracuje na různých pozicích státní správy vykonávané Dopravním úřadem Městského úřadu Příbram, původně jako referent přestupkového řízení, následně jako vedoucí oddělení správních činností a od roku 2007 jako vedoucí odboru. Od roku 2009 je zároveň zkušebním komisařem řidičů. Od roku 2008 také působí jako lektor školicího střediska profesionálních řidičů. 

 

Tip redakce: Pokud nechcete, aby vám unikly aktuální informace, staňte se fanoušky naší stránky na Facebooku a budete 24 hodin denně v obraze.


zdroj: pribram.cz

autor: TP
Osobnost odpovídala na dotazy (on-line).

Dobrý den. Jak je to se zbytkový alkoholem? Když nadycham ráno 02 promile? Přijdu o řidičák?
30. 12. 2017 (14:44:35)   

Přeji Vám příjemné odpoledne. Co se týká tzv. „zbytkového alkoholu“ je situace poměrně jednoduchá. V České republice stále platí nulová tolerance alkoholu při řízení jakéhokoliv vozidla, tedy nejen toho motorového, ale i nemotorového, např. jízdního kola nebo koloběžky. Platí dokonce i při jízdě na zvířeti, např. na koni. Pokud však policejní dechový analyzátor při silniční kontrole vykáže hodnotu do 0,24 promile, a to včetně této hodnoty, nejedná se o alkohol v dechu řidiče prokázaný a ze strany policie by tak, v případě řízení motorového vozidla, nemělo dojít k zadržení řidičského průkazu. Hodnota 0,24 promile však v žádném případě není hladinou alkoholu, která by byla ze strany policie jakkoliv tolerována, ale je součtem dvou veličin. Jednou z nich je maximální možný fyziologický obsah etanolu v lidském organizmu a druhou je maximální možná chybová odchylka detekčního přístroje použitého při dechové zkoušce. Konsensem závěrů soudních znalců v oboru lékařství a toxikologie byl závaznou metodikou maximální součet těchto dvou veličin stanoven právě na 0,24 promile. Proto se tato hodnota musí povinně odečítat od každého výsledku dechové zkoušky. Logicky je tedy nejnižší naměřenou hladinou alkoholu, po které bude automaticky následovat zadržení řidičského průkazu společně s pokutou a zákazem činnosti, hodnota 0,25 promile. Řidičům však vřele nedoporučuji na toto pravidlo spoléhat. Rozdílem mezi řízením nebo jeho několikaměsíčním zákazem totiž nezřídka bývá pouhá setina promile alkoholu, kterou prakticky nelze odhadnout. 

Nevyzvedla jsem si nový řidičák. Propadl mi v listopadu a přišla na to až teď. Co s tím? Můžu řídit? Nevím jestli ukazovat pri kontrole propadly
30. 12. 2017 (14:49:19)   

Alespoň nepatrně Vás mohu uklidnit tím, že rozhodně nejste jediná. Podle aktuálních statistik ministerstva dopravy je takových řidičů, kteří si nevšimli konce platnosti svých řidičských průkazů, v České republice cca 30 procent. V této situaci tedy doporučuji  co možná nejdříve navštívit příslušný úřad (do 1. 7. 2018 podle místa trvalého bydliště) a podat žádost o vydání nového řidičského průkazu. K žádosti budete potřebovat jednu průkazovou fotografii (opět pouze do 1. 7. 2018), exspirovaný řidičský průkaz a platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas). Pokud Vás při řízení s propadlým řidičským průkazem přistihne policie, nemá cenu tvrdit, že jste si ho zapomněla doma v šuplíku. Hlídka si totiž lustrací přímo na místě silniční kontroly veškeré údaje o Vašem řidičském průkazu zjistí. Neplatný řidičák je samozřejmě důvod k uložení pokuty, ale žádné body, nebo dokonce zákaz řízení, nepřichází v úvahu. Ze strany úřadu žádnou sankci nečekejte. 

V červnu mi bude18 . Kdy si mohu udělat papíry ??? Až pak nebo i před ?diky
30. 12. 2017 (14:56:16)   

Poměrně přesně a jasně tuto problematiku řeší zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. V jeho § 13 je explicitně stanovena jedna z podmínek k přijetí do výuky a výcviku v autoškole, a to ta, že ke dni ukončení výuky a výcviku žadatel dosáhne věku předepsaného pro udělení řidičského oprávnění příslušné skupiny. V případě sk. B je to Vámi zmiňovaných 18 let. Uvedené ustanovení zároveň stanovuje podmínku, že od zahájení výuky a výcviku k jejich ukončení nesmí uplynout doba delší než 18 měsíců. Převedeme-li to do srozumitelného jazyka, do autoškoly můžete nastoupit nejdříve rok a půl před dosažením věku stanoveného pro skupinu řidičského oprávnění, kterou hodláte získat, závěrečné zkoušky však můžete vykonat nejdříve v den příslušných narozenin. Do autoškoly na sk. B tedy můžete nastoupit již v polovině Vašeho 17. roku, zkoušky však můžete vykonat až v den Vašich 18. narozenin. Určité výjimky existují pouze v případě žáků středních škol, které mají autoškolu zařazenu do učebních osnov. To je ale na delší povídání. V případě Vašeho zájmu jsem Vám k dispozici na e-mailu: jan.novak@pribram.eu.   

Zastavil mě po měření policajt a dal mi 1000 korun pokutu. Na padesátce jsem jel 73. Dostal jsem kromě pokuty i body? Nic neříkal jen ze ještě jednou do roka a dojezdil jsem. Myslel jsem ze je 12 bodu?? To je za rychlost šest? Jak poznám jestli jsem nějaký dostal?u vás?
30. 12. 2017 (15:24:40)   

Z formulace Vašeho dotazu dovozuji, že rychlost 73 km/h byla stanovena již po odečtení 3km tolerance měřícího zařízení a jednalo se o přestupek podle § 125c odst. 1 písm. f) bod 3 zákona o provozu na pozemních komunikacích, jehož skutkovou podstatu řidič naplní tím, že překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 20 km/h a více nebo o 30 km/h a více mimo obec. V takovém případě Vám policista mohl na místě udělit pokutu až do výše 2.500 Kč a do bodového hodnocení Vám byly automaticky připsány 3 body. Pokud byste se ale stejného přestupku dopustil v následujících 12 měsících znovu, přišel byste, kromě pokuty a bodů, také o řidičský průkaz na dobu 1 až 6 měsíců. Případný zákaz řízení by tedy v takovém případě nesouvisel přímo s Vaším bodovým kontem, ačkoliv jsou do něj body připisovány, ale přímo se správním trestem obligatorně stanoveným legislativou. Co se týká kontroly Vašeho bodového konta, existují pouze dvě možnosti, a to na kterémkoliv Czech POINTu nebo příslušném úřadu požádat o výpis bodového hodnocení. Jiná možnost prozatím, bohužel, neexistuje.

Dobrý den. Co se stane když nezaplatim pokutu za spatne parkovani? Když třeba za steracem chybí blocek? Dekuji
30. 12. 2017 (16:49:26)   

Zdravím Vás a dovolím si předpokládat, že Váš dotaz směřuje k situaci, kdy se, díky ztrátě výzvy městské policie za stěračem, nedozvíte o tom, že jste se dopustil nějakého přestupkového jednání a máte nějaké z toho plynoucí povinnosti. V takovém případě Vás mohu uklidnit a zbavit obav z toho, že by Vám, jako řidiči, hrozila jakákoliv pokuta, o které byste neměl možnost se předem dozvědět, případně se k ní vyjádřit. Pokud by skutečně z jakéhokoliv důvodu došlo ke ztrátě výzvy městské policie za stěračem Vámi řízeného vozidla, v první řadě bude ze strany úřadu kontaktován jeho vlastník zapsaný v centrálním registru vozidel. Ten buď v rámci objektivní odpovědnosti za provoz svého vozidla ponese následky v podobě zaplacení určené částky sám nebo úřadu sdělí Vaši totožnost. Úřad pak zahájí standardní přestupkové řízení přímo s Vámi. Pokud tedy Vy i majitel Vašeho vozidla, obvykle je to jedna a ta samá osoba, přebíráte poštu nebo máte zřízenu datovou schránku, nemáte se čeho bát. Žádné překvapení v podobě exekucí Vás rozhodně nečeká.

Dobrý večer, když jdu do správního řízení muzu dostat více bodu za několik přestupku? Díky za opoved
30. 12. 2017 (17:59:51)   

Přeji příjemné odpoledne. Ne, nemůžete. Pokud jste jedním jednáním, které je předmětem jednoho přestupkového řízení, naplnil(a) více skutkových podstat bodově hodnocených přestupků, budou Vám přiděleny body pouze za ten společensky nejzávažnější z nich, tedy ten, za který je legislativou stanoven nejvyšší počet bodů. 

Dobrý den. Chodí poštou upozornění ze mi dochází body? Nějak jsem jich dostal v roce hodně takže nevím jestli ještě vůbec mám papíry. Vojta
01. 01. 2018 (14:02:01)   

Vážený Vojto, částečně jsem již na Vaši otázku odpověděl v jedné z předchozích reakcí. Mohu tedy pouze zopakovat, že v současné době jsou skutečně pouze dvě možnosti, kterými lze zjistit stav vlastního bodového konta vedeného centrálním registrem řidičů. První variantou je návštěva kteréhokoliv Czech POINTu, kde se řidič za poplatek 100 Kč dozví pouze aktuální stav bodového konta. Druhou variantou je návštěva úřadu příslušného podle trvalého bydliště (od 1. 7. 2018 kteréhokoliv úřadu), kde si řidič nechá za správní poplatek 15 Kč vystavit buď pouze výpis z bodového hodnocení analogický s výpisem pořízeným na Czech POINTu, nebo si nechá vystavit výpis z evidenční karty řidiče. V něm pak nalezne veškeré údaje vedené centrálním registrem řidičů k jeho osobě, a to včetně celé přestupkové a bodové historie, např. kdy, kde, kým a jak byly jeho jednotlivé přestupky vyřešeny.

Dobré ráno. Ráda bych se ucházela o místo u vás na DÚ. Máte v současnosti nějakou volnou pracovní pozici? Kde zjistím, jestli někoho přijímáte? Děkuji Petra Bolevslavská
02. 01. 2018 (06:54:05)   

Vážená Petro, osobně si Vašeho zájmu o zaměstnání na našem odboru velice vážím, nicméně Vás musím, prozatím, zklamat. Poslední výběrové řízení proběhlo shodou okolností minulý týden a v současné době již žádné další vypsáno nemáme. Pokud však vypsáno bude, a to nejen na obsazení pracovní pozice na Dopravním úřadu, jeho podmínky a požadovanou kvalifikaci naleznete na elektronické úřední desce města Příbram na www.pribram.eu. 

Mám vyčerpáno 10 z 12 bodů. Lze nějak body třeba pomocí autoškoly získat nazpět? Díky za odpověď
04. 01. 2018 (10:25:07)   

Jistě máte na mysli absolvování kurzu ve školicím středisku bezpečné jízdy, na základě kterého pak dojde k odečtu 3 bodů z aktuálního bodového hodnocení řidiče. Ano, ve Vašem případě tato možnost stále v úvahu přichází. V úvahu by nepřicházela pouze tehdy, pokud byste měl v bodovém hodnocení zaznamenáno více než 10 bodů nebo jste se dopustil některého z přestupků hodnocených více než 5 body. Pokud byste totiž v takové situaci byl, nezbývalo by Vám nic jiného, než čekání na odpočet 4 bodů po roce od spáchání posledního bodovaného přestupku, resp. posledního takového odečtu. K odečtu by samozřejmě došlo pouze v případě, že byste se v této lhůtě žádného dalšího bodovaného přestupku nedopustil. Pro úplnost dodávám, že takový kurz může řidič absolvovat pouze jednou v kalendářním roce.

Dobrý den, ty fronty na dopravce jsou šílený. Nemělo by se přijmout víc úřednic?
10. 01. 2018 (09:14:52)   

Zdravím Vás a dovolím si odpověď na tuto otázku pojmout v nepatrně širším, nicméně přímo souvisejícím kontextu. Dopravní úřad, a nejen on, vždy považoval klienta za nejdůležitější součást úřednické práce. Proto v minulosti docházelo k postupnému rozšiřování jeho úředních hodin až do současné podoby, kdy je jediným neúředním dnem, nutným k zúřadování veškeré agendy nashromážděné během týdne, pouze pátek. Veškeré ostatní dny pracovního týdne jsou úředníci, po celou jejich pracovní dobu, připraveni odbavovat žádosti žadatelů prostřednictvím přepážek. Vlivem neustále narůstající legislativní a byrokratické zátěže již také v minulých letech došlo k personálnímu posílení přepážkového provozu oddělení registrace vozidel s cílem eliminovat prodlužující se dobu nutnou k odbavení klienta. Zároveň jsme se tím ale dostaly na strop kapacitních možností kancelářských prostor odboru. Došlo také k zavedení funkce kontaktního pracovníka v čekárně Dopravního úřadu, který žadatelům poskytuje informace a odbornou pomoc s vyplněním potřebných formulářů tak, aby po příchodu k přepážce měli všechny podklady kompletní a v pořádku. Tím chci pouze ilustrovat to, že se ve spolupráci s vedením městského úřadu skutečně snažíme pro spokojenost klienta, jeho pohodlí a rychlost jeho odbavení udělat mnohé. Možná se nám však ještě dostatečně nepodařilo rozbít zažitý mýtus o pondělcích a středách, jako o jediných úředních dnech pro veřejnost, kdy skutečně někdy dochází k větší kumulaci klientů. V rozšířených úředních dnech, tedy v úterý a čtvrtek, je naopak čekací lhůta na odbavení o poznání přívětivější. Srovnání této disproporce však zřejmě nikdy ideálně nedosáhneme a rozumím i tomu, že to klienta nemusí zajímat. Dovolím si však také konstatovat fakt, že 75 % všech klientů Dopravního úřadu jsme v loňském roce, prostřednictvím přepážek, odbavili ve lhůtě kratší než 15 minut. Osobně tuto skutečnost považuji za kvalitní základ, na kterém je ale, samozřejmě, stále co zdokonalovat. Proto např. v současné době spolupracujeme na jednom z dalších opatření zkvalitňujících služby klientům, a to možnosti online rezervace pořadí u přepážky prostřednictvím internetu.

Dobrý den. Mám řidičské oprávnění skupiny B a zároveň tedy i AM. Můžu řídit i motocykl 125 s automatickou převodovkou?
11. 01. 2018 (08:09:17)   

S přáním příjemného odpoledne konstatuji, že můžete. Tato tzv. „rovnocennost“ řidičských oprávnění, jejíž současná podoba vešla v účinnost již na začátku roku 2013, opravňuje všechny držitele řidičského oprávnění sk. B i k řízení lehkých motocyklů sk. A1, tedy motocyklů s objemem spalovacího motoru nejvýše 125 cm3, výkonem do 11 kW a s poměrem výkonu ku hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg. To vše ale pouze v případě, že je takový motocykl vybaven automatickou převodovkou, nejčastěji variátorem.

Dobrý den, venku je 10 cm sněhu a silničáři zaspali? Proč nejezdíte celou noc, když sněží?!!!!!!!!
17. 01. 2018 (07:44:10)   

Lituji, s tímto dotazem se musíte obrátit na příslušné správce komunikací, kteří jsou za udržování jejich sjízdnosti zodpovědní. Dopravní úřad to však, u žádné kategorie pozemních komunikací, není.

Dobrý den, zajímalo by mě kdy půjde pan Zajíček do důchodu. Už mě ty věčné dohady co jde a nejde nebaví. Zatím to řeším ježděním na Dobříš nebo Sedlčany. Často si i úředníci ve výše zmíněných mestech klepou na čelo, že nechápou o co panu Zajíčkovi jde
23. 01. 2018 (16:37:46)   

Kdy má pan Zajíček v úmyslu odejít do důchodu skutečně netuším. Na druhou část Vaší otázky si dovolím reagovat vyslovením nejen vlastního přesvědčení, že se jedná o pečlivého, zodpovědného a odborně velice zdatného profesionála, který nepřehlíží legislativní povinnosti správního úřadu a velmi čile komunikuje s ministerstvem dopravy. Skutečnost, že na jiném úřadu jde provést to co nelze provést na Dopravním úřadu v Příbrami ještě neznamená, že jiný úřad postupuje v souladu se zákonem a příbramský nikoliv. Rozumím však i tomu, že z hlediska klienta se to tak může jevit.  

V on-line chatu je připraveno 13 otázek.

Nepřehlédněte

Chcete, aby váš blízký umřel doma? Ať jde na týden do nemocnice Chcete, aby váš blízký umřel doma? Ať jde na týden do nemocnice V červenci 2018 začala fungovat dávka dlouhodobého ošetřovného. Po téměř dvou letech se prokazuje potřeba změn zejména u onkologicky nemocných, jejichž blízcí na dávku mnohdy vůbec nedosáhnou. Každý by měl mít právo volit místo svého umírání a využít podpory, kterou umožňuje stát - bez zbytečných překážek. Podpořte pozitivní změnu, komunikujte s poslanci. 1. června 2020   (08:52) Nepřehlédněte Přibylo lidí s úzkostí nebo sebevražednými myšlenkami. Na Příbramsku ukončili život dva lidé Přibylo lidí s úzkostí nebo sebevražednými myšlenkami. Na Příbramsku ukončili život dva lidé Během čtrnácti dnů spáchali sebevraždu skokem z hráze Orlické přehrady dva lidé. 26. května 2020   (21:43) Nepřehlédněte Příbramská studentka bojuje o finále Miss České republiky Příbramská studentka bojuje o finále Miss České republiky Barboru kromě dalších kol soutěže letos čeká i maturita a přijímací zkoušky na vysokou školu. 26. května 2020   (06:29) Nepřehlédněte Od úterý se otevřou všechny přechody s Německem a Rakouskem. Na Slovensko od středy na 48 hodin bez testů Od úterý se otevřou všechny přechody s Německem a Rakouskem. Na Slovensko od středy na 48 hodin bez testů Od úterý se otevřou všechny silniční a železniční přechody na hranicích s Rakouskem a Německem. Od středy budou moci Češi a Slováci mezi zeměmi cestovat bez nutnosti negativních testů na onemocnění covid-19 a bez karantény, pokud se vrátí zpět do své země do 48 hodin. 25. května 2020   (18:53) Nepřehlédněte Firmám do 50 zaměstnanců by stát mohl odpustit sociální odvody za červen až srpen Firmám do 50 zaměstnanců by stát mohl odpustit sociální odvody za červen až srpen Sociální pojištění a příspěvek na politiku zaměstnanosti, které platí zaměstnavatel, činí 24,8 procenta pracovníkova výdělku. 25. května 2020   (18:21) Nepřehlédněte


Další články

ČOI si došlápla na příbramské obchody, kontrolovala prodej alkoholu mladistvým ČOI si došlápla na příbramské obchody, kontrolovala prodej alkoholu mladistvým Řidička hyundaie vyjela mimo silnici, porazila lampu a zastavila o strom Řidička hyundaie vyjela mimo silnici, porazila lampu a zastavila o strom Na koupalištích nebude povinnost nosit roušky, kina a divadla zruší kapacitní omezení Na koupalištích nebude povinnost nosit roušky, kina a divadla zruší kapacitní omezení Jermanová vidí záchranářku jako oběť dění v zákulisí Jermanová vidí záchranářku jako oběť dění v zákulisí Brožová s vyjádřením hejtmanky nesouhlasí. 1. června 2020   (16:09) K ochranným pomůckám se mohl každý dostat, tvrdí vedení záchranky K ochranným pomůckám se mohl každý dostat, tvrdí vedení záchranky Na dnešním jednání krajského zastupitelstva to za záchranku řekl Martin Houdek, zodpovědný za krizové vedení. 1. června 2020   (13:20) SOUTĚŽ o 3x kredit na mytí zdarma v hodnotě 1000 Kč na nově otevřené automyčce RACEWASH SOUTĚŽ o 3x kredit na mytí zdarma v hodnotě 1000 Kč na nově otevřené automyčce RACEWASH Chcete, aby váš blízký umřel doma? Ať jde na týden do nemocnice Chcete, aby váš blízký umřel doma? Ať jde na týden do nemocnice V červenci 2018 začala fungovat dávka dlouhodobého ošetřovného. Po téměř dvou letech se prokazuje potřeba změn zejména u onkologicky nemocných, jejichž blízcí na dávku mnohdy vůbec nedosáhnou. Každý by měl mít právo volit místo svého umírání a využít podpory, kterou umožňuje stát - bez zbytečných překážek. Podpořte pozitivní změnu, komunikujte s poslanci. 1. června 2020   (08:52) Nepřehlédněte Výstava Loupežníkova Lásky hra osudná v Památníku Karla Čapka na Strži přiblíží vztah bratří Čapků k ženám a lásce Výstava Loupežníkova Lásky hra osudná v Památníku Karla Čapka na Strži přiblíží vztah bratří Čapků k ženám a lásce Výstava začne 2. června a potrvá až do 12. září. 1. června 2020   (08:24) Děti dnes oslaví svůj svátek Děti dnes oslaví svůj svátek
Hejtmanka hledala se zástupci podnikatelů cesty k oživení regionu Hejtmanka hledala se zástupci podnikatelů cesty k oživení regionu Cílem jednání bylo zjištění reálných dopadů krize na podnikatele a hledání možných forem podpory. 31. května 2020   (16:08) Češi ve velkém nakupují stany, spacáky a trvanlivé kempingové jídlo Češi ve velkém nakupují stany, spacáky a trvanlivé kempingové jídlo Prodejci evidují vyšší zájem také o kempingový nábytek, vařiče či treckingové hole. 31. května 2020   (13:36) Karel Čapek: Kdo radí šoférovi, dokazuje tím, že sedí v autě poprvé Karel Čapek: Kdo radí šoférovi, dokazuje tím, že sedí v autě poprvé Nezodpovědní chovatelé podporují existenci množíren Nezodpovědní chovatelé podporují existenci množíren Příbram porazila Olomouc 2:1. V tabulce se odrazila z posledního místa Příbram porazila Olomouc 2:1. V tabulce se odrazila z posledního místa Na prázdném Andrově stadionu se dlouho hrál především atletický fotbal bez šancí. 30. května 2020   (18:46) Testem z matematiky a francouzštiny začne v pondělí ráno státní část maturitních zkoušek Testem z matematiky a francouzštiny začne v pondělí ráno státní část maturitních zkoušek Zkoušky se letos budou konat za zvýšených hygienických opatření k ochraně proti koronaviru. 30. května 2020   (15:24) Za krádež aviváží může skončit až na tři roky ve vězení Za krádež aviváží může skončit až na tři roky ve vězení Třiačtyřicetiletý muž se bude zpovídat z přečinu krádeže. 30. května 2020   (12:02) S příchodem astronomického léta se oteplí, bude až 27 stupňů S příchodem astronomického léta se oteplí, bude až 27 stupňů Čapkův památník v červenci zpřístupní spisovatelovu garáž Čapkův památník v červenci zpřístupní spisovatelovu garáž Součástí budou i panely s informacemi pro návštěvníky. 30. května 2020   (07:01) Babiš: Postup hejtmanky Jermanové byl zbytečný. Trestní oznámení nepřinese žádný užitek Babiš: Postup hejtmanky Jermanové byl zbytečný. Trestní oznámení nepřinese žádný užitek Případem se zabývají kriminalisté z odboru extremismu a terorismu. 29. května 2020   (19:09) Rozsáhlý výpadek Vodafonu způsobily technické chyby Rozsáhlý výpadek Vodafonu způsobily technické chyby Vodafone jako kompenzaci výpadku nebude během dneška odečítat svým zákazníkům data z mobilních tarifů. Opatření se týká jak firemních, tak nefiremních zákazníků, tarifů i předplacených karet. 29. května 2020   (14:59) Víte, po kom se jmenují příbramské ulice? Město nainstaluje dodatkové tabule Víte, po kom se jmenují příbramské ulice? Město nainstaluje dodatkové tabule U některých názvů je to zcela jasné, některé by si zasloužili více pozornosti. Ta se jim nyní dostane díky projektu Poznejte ulice Příbrami. 29. května 2020   (14:37) Motorkář přišel při havárii u Lochovic o nohu, první pomoc muži poskytla projíždějící zdravotní sestra Motorkář přišel při havárii u Lochovic o nohu, první pomoc muži poskytla projíždějící zdravotní sestra Foto: Neznámý vandal posprejoval fasádu vodojemu u Milína Foto: Neznámý vandal posprejoval fasádu vodojemu u Milína Příbramští policisté pátrají po pachateli trestného činu poškození cizí věci, za který může skončit až rok ve vězení. 29. května 2020   (10:26) Pátrání: Řidič nedal přednost motorkáři a z místa nehody ujel Pátrání: Řidič nedal přednost motorkáři a z místa nehody ujel Sanitka zraněného muže přepravila do nemocnice k ošetření. 29. května 2020   (08:12) Hejtmanka žádá policii, aby opět posoudila oznámení v kauze roušek Hejtmanka žádá policii, aby opět posoudila oznámení v kauze roušek Výsuvné sloupky v Pražské ulici budou mít akustické detektory sirén, záchranářům umožní bezproblémový přístup Výsuvné sloupky v Pražské ulici budou mít akustické detektory sirén, záchranářům umožní bezproblémový přístup Řidička Peugeotu po technické závadě zdemolovala oplocení Řidička Peugeotu po technické závadě zdemolovala oplocení Hasiči v ulici třída Kpt. Olesinského řídili dopravu kyvadlově. 28. května 2020   (19:45) Zákazníci Vodafonu nemohou volat, nefungují ani datové služby Zákazníci Vodafonu nemohou volat, nefungují ani datové služby Kdy pracovníci potíže odstraní, zatím není jasné. 28. května 2020   (17:22) Pohonné hmoty dál zdražily, nad 26 korunami za litr je už i nafta Pohonné hmoty dál zdražily, nad 26 korunami za litr je už i nafta Na Příbramsku nakoupíte litr Naturalu v průměru za 27,12 Kč/l, naftu pak za 26,90 korun 28. května 2020   (17:03) Do třetího ročníku participativního rozpočtu bylo přihlášeno sedmnáct projektů Do třetího ročníku participativního rozpočtu bylo přihlášeno sedmnáct projektů Do hlasování veřejnosti, které bude zahájeno 1. června, postoupilo deset návrhů. 28. května 2020   (14:26) Rodičům zůstává nárok na ošetřovné do 30. června, musejí však uvést objektivní důvody Rodičům zůstává nárok na ošetřovné do 30. června, musejí však uvést objektivní důvody Až do 30. června zůstává nárok na ošetřovné všem rodičům, kteří se z objektivních důvodů rozhodnou neumístit dítě do školy či školky. Důvod pak uvedou v aktualizovaném tiskopisu „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. Podpora zůstává ve výši 80 % denního vyměřovacího základu za kalendářní den. 28. května 2020   (11:18) Největší důlní neštěstí v Evropě se stalo na Březových Horách, zemřelo 319 horníků Největší důlní neštěstí v Evropě se stalo na Březových Horách, zemřelo 319 horníků Uzavírka Husovy a Milínské ulice čeká Příbram až v příštím roce Uzavírka Husovy a Milínské ulice čeká Příbram až v příštím roce Nepřihlásili jste dítě do výuky na prvním stupni? Do skupin lze přihlásit i další školáky Nepřihlásili jste dítě do výuky na prvním stupni? Do skupin lze přihlásit i další školáky CK Alexandria zrušila letní zájezdy.  Důvodem jsou výrazné změny podmínek v destinacích, které ovlivní kvalitu dovolených CK Alexandria zrušila letní zájezdy. Důvodem jsou výrazné změny podmínek v destinacích, které ovlivní kvalitu dovolených Zájezdy na léto už zrušily také CK Exim Tours a Fischer. 27. května 2020   (20:15) Lidé by se už neměli bát navštívit nemocnici a zanedbávat tak chronické problémy Lidé by se už neměli bát navštívit nemocnici a zanedbávat tak chronické problémy Přinášíme komentář ředitele příbramské nemocnice k proběhlé epidemii covid-19. 27. května 2020   (18:51) Příbram prodává turistický vláček, minimální cena je 483 tisíc korun Příbram prodává turistický vláček, minimální cena je 483 tisíc korun Firma B.E.S. ukončila šití roušek, nenašla dostatečný odbyt Firma B.E.S. ukončila šití roušek, nenašla dostatečný odbyt Zastupitelé jednali o odměnách, nic nakonec nezmění Zastupitelé jednali o odměnách, nic nakonec nezmění Ani jeden z návrhů zastupitelstvem neprošel. 27. května 2020   (09:34) Příbram při Horváthově debutu remizovala s Ostravou 0:0 Příbram při Horváthově debutu remizovala s Ostravou 0:0 Příbram byla díky podpoře z tribun od začátku aktivnější. 27. května 2020   (07:14)


Kodex redakce Reklama Pro média Kontakty
Provozovatel portálu pribram.cz Rosalota, s. r. o.
Žižkova 708
261 01 Příbram II

IČ: 02289288
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 217655.


Redakce zpravodajství portálu pribram.cz
Společnost Rosalota, s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
2014 - 2020 © Rosalota, s.r.o.Všechna práva vyhrazena. webdesign | websystem | KAO.cz