20. 2. svátek má Oldřich

Hostem dnešního chatu byl Jan Novák, vedoucí odboru Dopravního úřadu

CHAT S OSOBNOSTÍ
23. ledna 2018   (16:09)
Hostem dnešního chatu byl Jan Novák, vedoucí odboru Dopravního úřadu

Chat probíhal s vedoucím Dopravního úřadu v Příbrami


Naše pozvání do chatu přijal vedoucí odboru Dopravního úřadu v Příbrami Mgr. Jan Novák. 

Absolvent Střední průmyslové školy v Příbrami, Sociálně právní akademie v Praze a po vykonání vojenské služby také Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Po studiích zůstal pracovat na jihu Čech jako učitel a následně zaměstnanec zahraniční akciové společnosti až do roku 2002, kdy ho manželství vrátilo zpět do Příbrami. Od roku 2003 pracuje na různých pozicích státní správy vykonávané Dopravním úřadem Městského úřadu Příbram, původně jako referent přestupkového řízení, následně jako vedoucí oddělení správních činností a od roku 2007 jako vedoucí odboru. Od roku 2009 je zároveň zkušebním komisařem řidičů. Od roku 2008 také působí jako lektor školicího střediska profesionálních řidičů. 

 

Tip redakce: Pokud nechcete, aby vám unikly aktuální informace, staňte se fanoušky naší stránky na Facebooku a budete 24 hodin denně v obraze.


zdroj: pribram.cz

autor: TP
Osobnost odpovídala na dotazy (on-line).

Dobrý den. Jak je to se zbytkový alkoholem? Když nadycham ráno 02 promile? Přijdu o řidičák?
30. 12. 2017 (14:44:35)   

Přeji Vám příjemné odpoledne. Co se týká tzv. „zbytkového alkoholu“ je situace poměrně jednoduchá. V České republice stále platí nulová tolerance alkoholu při řízení jakéhokoliv vozidla, tedy nejen toho motorového, ale i nemotorového, např. jízdního kola nebo koloběžky. Platí dokonce i při jízdě na zvířeti, např. na koni. Pokud však policejní dechový analyzátor při silniční kontrole vykáže hodnotu do 0,24 promile, a to včetně této hodnoty, nejedná se o alkohol v dechu řidiče prokázaný a ze strany policie by tak, v případě řízení motorového vozidla, nemělo dojít k zadržení řidičského průkazu. Hodnota 0,24 promile však v žádném případě není hladinou alkoholu, která by byla ze strany policie jakkoliv tolerována, ale je součtem dvou veličin. Jednou z nich je maximální možný fyziologický obsah etanolu v lidském organizmu a druhou je maximální možná chybová odchylka detekčního přístroje použitého při dechové zkoušce. Konsensem závěrů soudních znalců v oboru lékařství a toxikologie byl závaznou metodikou maximální součet těchto dvou veličin stanoven právě na 0,24 promile. Proto se tato hodnota musí povinně odečítat od každého výsledku dechové zkoušky. Logicky je tedy nejnižší naměřenou hladinou alkoholu, po které bude automaticky následovat zadržení řidičského průkazu společně s pokutou a zákazem činnosti, hodnota 0,25 promile. Řidičům však vřele nedoporučuji na toto pravidlo spoléhat. Rozdílem mezi řízením nebo jeho několikaměsíčním zákazem totiž nezřídka bývá pouhá setina promile alkoholu, kterou prakticky nelze odhadnout. 

Nevyzvedla jsem si nový řidičák. Propadl mi v listopadu a přišla na to až teď. Co s tím? Můžu řídit? Nevím jestli ukazovat pri kontrole propadly
30. 12. 2017 (14:49:19)   

Alespoň nepatrně Vás mohu uklidnit tím, že rozhodně nejste jediná. Podle aktuálních statistik ministerstva dopravy je takových řidičů, kteří si nevšimli konce platnosti svých řidičských průkazů, v České republice cca 30 procent. V této situaci tedy doporučuji  co možná nejdříve navštívit příslušný úřad (do 1. 7. 2018 podle místa trvalého bydliště) a podat žádost o vydání nového řidičského průkazu. K žádosti budete potřebovat jednu průkazovou fotografii (opět pouze do 1. 7. 2018), exspirovaný řidičský průkaz a platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas). Pokud Vás při řízení s propadlým řidičským průkazem přistihne policie, nemá cenu tvrdit, že jste si ho zapomněla doma v šuplíku. Hlídka si totiž lustrací přímo na místě silniční kontroly veškeré údaje o Vašem řidičském průkazu zjistí. Neplatný řidičák je samozřejmě důvod k uložení pokuty, ale žádné body, nebo dokonce zákaz řízení, nepřichází v úvahu. Ze strany úřadu žádnou sankci nečekejte. 

V červnu mi bude18 . Kdy si mohu udělat papíry ??? Až pak nebo i před ?diky
30. 12. 2017 (14:56:16)   

Poměrně přesně a jasně tuto problematiku řeší zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. V jeho § 13 je explicitně stanovena jedna z podmínek k přijetí do výuky a výcviku v autoškole, a to ta, že ke dni ukončení výuky a výcviku žadatel dosáhne věku předepsaného pro udělení řidičského oprávnění příslušné skupiny. V případě sk. B je to Vámi zmiňovaných 18 let. Uvedené ustanovení zároveň stanovuje podmínku, že od zahájení výuky a výcviku k jejich ukončení nesmí uplynout doba delší než 18 měsíců. Převedeme-li to do srozumitelného jazyka, do autoškoly můžete nastoupit nejdříve rok a půl před dosažením věku stanoveného pro skupinu řidičského oprávnění, kterou hodláte získat, závěrečné zkoušky však můžete vykonat nejdříve v den příslušných narozenin. Do autoškoly na sk. B tedy můžete nastoupit již v polovině Vašeho 17. roku, zkoušky však můžete vykonat až v den Vašich 18. narozenin. Určité výjimky existují pouze v případě žáků středních škol, které mají autoškolu zařazenu do učebních osnov. To je ale na delší povídání. V případě Vašeho zájmu jsem Vám k dispozici na e-mailu: jan.novak@pribram.eu.   

Zastavil mě po měření policajt a dal mi 1000 korun pokutu. Na padesátce jsem jel 73. Dostal jsem kromě pokuty i body? Nic neříkal jen ze ještě jednou do roka a dojezdil jsem. Myslel jsem ze je 12 bodu?? To je za rychlost šest? Jak poznám jestli jsem nějaký dostal?u vás?
30. 12. 2017 (15:24:40)   

Z formulace Vašeho dotazu dovozuji, že rychlost 73 km/h byla stanovena již po odečtení 3km tolerance měřícího zařízení a jednalo se o přestupek podle § 125c odst. 1 písm. f) bod 3 zákona o provozu na pozemních komunikacích, jehož skutkovou podstatu řidič naplní tím, že překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 20 km/h a více nebo o 30 km/h a více mimo obec. V takovém případě Vám policista mohl na místě udělit pokutu až do výše 2.500 Kč a do bodového hodnocení Vám byly automaticky připsány 3 body. Pokud byste se ale stejného přestupku dopustil v následujících 12 měsících znovu, přišel byste, kromě pokuty a bodů, také o řidičský průkaz na dobu 1 až 6 měsíců. Případný zákaz řízení by tedy v takovém případě nesouvisel přímo s Vaším bodovým kontem, ačkoliv jsou do něj body připisovány, ale přímo se správním trestem obligatorně stanoveným legislativou. Co se týká kontroly Vašeho bodového konta, existují pouze dvě možnosti, a to na kterémkoliv Czech POINTu nebo příslušném úřadu požádat o výpis bodového hodnocení. Jiná možnost prozatím, bohužel, neexistuje.

Dobrý den. Co se stane když nezaplatim pokutu za spatne parkovani? Když třeba za steracem chybí blocek? Dekuji
30. 12. 2017 (16:49:26)   

Zdravím Vás a dovolím si předpokládat, že Váš dotaz směřuje k situaci, kdy se, díky ztrátě výzvy městské policie za stěračem, nedozvíte o tom, že jste se dopustil nějakého přestupkového jednání a máte nějaké z toho plynoucí povinnosti. V takovém případě Vás mohu uklidnit a zbavit obav z toho, že by Vám, jako řidiči, hrozila jakákoliv pokuta, o které byste neměl možnost se předem dozvědět, případně se k ní vyjádřit. Pokud by skutečně z jakéhokoliv důvodu došlo ke ztrátě výzvy městské policie za stěračem Vámi řízeného vozidla, v první řadě bude ze strany úřadu kontaktován jeho vlastník zapsaný v centrálním registru vozidel. Ten buď v rámci objektivní odpovědnosti za provoz svého vozidla ponese následky v podobě zaplacení určené částky sám nebo úřadu sdělí Vaši totožnost. Úřad pak zahájí standardní přestupkové řízení přímo s Vámi. Pokud tedy Vy i majitel Vašeho vozidla, obvykle je to jedna a ta samá osoba, přebíráte poštu nebo máte zřízenu datovou schránku, nemáte se čeho bát. Žádné překvapení v podobě exekucí Vás rozhodně nečeká.

Dobrý večer, když jdu do správního řízení muzu dostat více bodu za několik přestupku? Díky za opoved
30. 12. 2017 (17:59:51)   

Přeji příjemné odpoledne. Ne, nemůžete. Pokud jste jedním jednáním, které je předmětem jednoho přestupkového řízení, naplnil(a) více skutkových podstat bodově hodnocených přestupků, budou Vám přiděleny body pouze za ten společensky nejzávažnější z nich, tedy ten, za který je legislativou stanoven nejvyšší počet bodů. 

Dobrý den. Chodí poštou upozornění ze mi dochází body? Nějak jsem jich dostal v roce hodně takže nevím jestli ještě vůbec mám papíry. Vojta
01. 01. 2018 (14:02:01)   

Vážený Vojto, částečně jsem již na Vaši otázku odpověděl v jedné z předchozích reakcí. Mohu tedy pouze zopakovat, že v současné době jsou skutečně pouze dvě možnosti, kterými lze zjistit stav vlastního bodového konta vedeného centrálním registrem řidičů. První variantou je návštěva kteréhokoliv Czech POINTu, kde se řidič za poplatek 100 Kč dozví pouze aktuální stav bodového konta. Druhou variantou je návštěva úřadu příslušného podle trvalého bydliště (od 1. 7. 2018 kteréhokoliv úřadu), kde si řidič nechá za správní poplatek 15 Kč vystavit buď pouze výpis z bodového hodnocení analogický s výpisem pořízeným na Czech POINTu, nebo si nechá vystavit výpis z evidenční karty řidiče. V něm pak nalezne veškeré údaje vedené centrálním registrem řidičů k jeho osobě, a to včetně celé přestupkové a bodové historie, např. kdy, kde, kým a jak byly jeho jednotlivé přestupky vyřešeny.

Dobré ráno. Ráda bych se ucházela o místo u vás na DÚ. Máte v současnosti nějakou volnou pracovní pozici? Kde zjistím, jestli někoho přijímáte? Děkuji Petra Bolevslavská
02. 01. 2018 (06:54:05)   

Vážená Petro, osobně si Vašeho zájmu o zaměstnání na našem odboru velice vážím, nicméně Vás musím, prozatím, zklamat. Poslední výběrové řízení proběhlo shodou okolností minulý týden a v současné době již žádné další vypsáno nemáme. Pokud však vypsáno bude, a to nejen na obsazení pracovní pozice na Dopravním úřadu, jeho podmínky a požadovanou kvalifikaci naleznete na elektronické úřední desce města Příbram na www.pribram.eu. 

Mám vyčerpáno 10 z 12 bodů. Lze nějak body třeba pomocí autoškoly získat nazpět? Díky za odpověď
04. 01. 2018 (10:25:07)   

Jistě máte na mysli absolvování kurzu ve školicím středisku bezpečné jízdy, na základě kterého pak dojde k odečtu 3 bodů z aktuálního bodového hodnocení řidiče. Ano, ve Vašem případě tato možnost stále v úvahu přichází. V úvahu by nepřicházela pouze tehdy, pokud byste měl v bodovém hodnocení zaznamenáno více než 10 bodů nebo jste se dopustil některého z přestupků hodnocených více než 5 body. Pokud byste totiž v takové situaci byl, nezbývalo by Vám nic jiného, než čekání na odpočet 4 bodů po roce od spáchání posledního bodovaného přestupku, resp. posledního takového odečtu. K odečtu by samozřejmě došlo pouze v případě, že byste se v této lhůtě žádného dalšího bodovaného přestupku nedopustil. Pro úplnost dodávám, že takový kurz může řidič absolvovat pouze jednou v kalendářním roce.

Dobrý den, ty fronty na dopravce jsou šílený. Nemělo by se přijmout víc úřednic?
10. 01. 2018 (09:14:52)   

Zdravím Vás a dovolím si odpověď na tuto otázku pojmout v nepatrně širším, nicméně přímo souvisejícím kontextu. Dopravní úřad, a nejen on, vždy považoval klienta za nejdůležitější součást úřednické práce. Proto v minulosti docházelo k postupnému rozšiřování jeho úředních hodin až do současné podoby, kdy je jediným neúředním dnem, nutným k zúřadování veškeré agendy nashromážděné během týdne, pouze pátek. Veškeré ostatní dny pracovního týdne jsou úředníci, po celou jejich pracovní dobu, připraveni odbavovat žádosti žadatelů prostřednictvím přepážek. Vlivem neustále narůstající legislativní a byrokratické zátěže již také v minulých letech došlo k personálnímu posílení přepážkového provozu oddělení registrace vozidel s cílem eliminovat prodlužující se dobu nutnou k odbavení klienta. Zároveň jsme se tím ale dostaly na strop kapacitních možností kancelářských prostor odboru. Došlo také k zavedení funkce kontaktního pracovníka v čekárně Dopravního úřadu, který žadatelům poskytuje informace a odbornou pomoc s vyplněním potřebných formulářů tak, aby po příchodu k přepážce měli všechny podklady kompletní a v pořádku. Tím chci pouze ilustrovat to, že se ve spolupráci s vedením městského úřadu skutečně snažíme pro spokojenost klienta, jeho pohodlí a rychlost jeho odbavení udělat mnohé. Možná se nám však ještě dostatečně nepodařilo rozbít zažitý mýtus o pondělcích a středách, jako o jediných úředních dnech pro veřejnost, kdy skutečně někdy dochází k větší kumulaci klientů. V rozšířených úředních dnech, tedy v úterý a čtvrtek, je naopak čekací lhůta na odbavení o poznání přívětivější. Srovnání této disproporce však zřejmě nikdy ideálně nedosáhneme a rozumím i tomu, že to klienta nemusí zajímat. Dovolím si však také konstatovat fakt, že 75 % všech klientů Dopravního úřadu jsme v loňském roce, prostřednictvím přepážek, odbavili ve lhůtě kratší než 15 minut. Osobně tuto skutečnost považuji za kvalitní základ, na kterém je ale, samozřejmě, stále co zdokonalovat. Proto např. v současné době spolupracujeme na jednom z dalších opatření zkvalitňujících služby klientům, a to možnosti online rezervace pořadí u přepážky prostřednictvím internetu.

Dobrý den. Mám řidičské oprávnění skupiny B a zároveň tedy i AM. Můžu řídit i motocykl 125 s automatickou převodovkou?
11. 01. 2018 (08:09:17)   

S přáním příjemného odpoledne konstatuji, že můžete. Tato tzv. „rovnocennost“ řidičských oprávnění, jejíž současná podoba vešla v účinnost již na začátku roku 2013, opravňuje všechny držitele řidičského oprávnění sk. B i k řízení lehkých motocyklů sk. A1, tedy motocyklů s objemem spalovacího motoru nejvýše 125 cm3, výkonem do 11 kW a s poměrem výkonu ku hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg. To vše ale pouze v případě, že je takový motocykl vybaven automatickou převodovkou, nejčastěji variátorem.

Dobrý den, venku je 10 cm sněhu a silničáři zaspali? Proč nejezdíte celou noc, když sněží?!!!!!!!!
17. 01. 2018 (07:44:10)   

Lituji, s tímto dotazem se musíte obrátit na příslušné správce komunikací, kteří jsou za udržování jejich sjízdnosti zodpovědní. Dopravní úřad to však, u žádné kategorie pozemních komunikací, není.

Dobrý den, zajímalo by mě kdy půjde pan Zajíček do důchodu. Už mě ty věčné dohady co jde a nejde nebaví. Zatím to řeším ježděním na Dobříš nebo Sedlčany. Často si i úředníci ve výše zmíněných mestech klepou na čelo, že nechápou o co panu Zajíčkovi jde
23. 01. 2018 (16:37:46)   

Kdy má pan Zajíček v úmyslu odejít do důchodu skutečně netuším. Na druhou část Vaší otázky si dovolím reagovat vyslovením nejen vlastního přesvědčení, že se jedná o pečlivého, zodpovědného a odborně velice zdatného profesionála, který nepřehlíží legislativní povinnosti správního úřadu a velmi čile komunikuje s ministerstvem dopravy. Skutečnost, že na jiném úřadu jde provést to co nelze provést na Dopravním úřadu v Příbrami ještě neznamená, že jiný úřad postupuje v souladu se zákonem a příbramský nikoliv. Rozumím však i tomu, že z hlediska klienta se to tak může jevit.  

V on-line chatu je připraveno 13 otázek.Další články

Příbramská teplárna zlevňuje teplo	pro domácnosti o 13% Příbramská teplárna zlevňuje teplo pro domácnosti o 13% Nově se pro odběratele ze sekundárního rozvodu sníží cena na 580,00 Kč/GJ (bez DPH), a to od 1.1.2020, tedy zpětně. 19. února 2020   (18:22) Meteorologové varují: V noci na čtvrtek se bude na silnicích tvořit náledí Meteorologové varují: V noci na čtvrtek se bude na silnicích tvořit náledí Výstraha vstoupí v platnost ve středu úderem 21. hodiny a skončí ve čtvrtek v 9 hodin. 19. února 2020   (16:41) Příbram plánuje výstavbu parkovacího domu u nádraží Příbram plánuje výstavbu parkovacího domu u nádraží Kapacita parkovacího domu má být kolem 180 míst 19. února 2020   (14:10) Policie pátrá po zloději, který okradl seniora Policie pátrá po zloději, který okradl seniora S neuvěřitelnou a nepochopitelnou drzostí okradl osmaosmdesátiletého muže, ke kterému se pod záminkou schůzky s jeho vnukem vetřel do bytu. 19. února 2020   (12:02) Zdravotní sestra: S penězi jsem každý měsíc nevyšla, začala jsem se živit svým tělem Zdravotní sestra: S penězi jsem každý měsíc nevyšla, začala jsem se živit svým tělem ROZHOVOR V Příbrami byl nalezen oběšený muž, na místo přijela kriminální policie V Příbrami byl nalezen oběšený muž, na místo přijela kriminální policie AKTUALIZOVÁNO Hasiči vyměnili proudnice za florbalové hole Hasiči vyměnili proudnice za florbalové hole Příbramští hasiči vyhráli krajský přebor ve florbalu. 18. února 2020   (20:49) V Příbrami se rozhořel spor kvůli novému ceníku parkovného V Příbrami se rozhořel spor kvůli novému ceníku parkovného Doprava Pro popáleného muže spěchal záchranářský vrtulník. K úrazu došlo při manipulaci s pyrotechnikou Pro popáleného muže spěchal záchranářský vrtulník. K úrazu došlo při manipulaci s pyrotechnikou Exploze zasáhla především obličej, došlo k popáleninám druhého stupně. 18. února 2020   (14:19)
Mezi 30 nejlepších kuchařů pořadu Master Chef patří i Bára Dražanová z Příbrami Mezi 30 nejlepších kuchařů pořadu Master Chef patří i Bára Dražanová z Příbrami ROZHOVOR Recyklace elektroodpadu má nový mezičlánek. Vykradače kontejnerů Recyklace elektroodpadu má nový mezičlánek. Vykradače kontejnerů Červený kontejner v Novém Kníně je několikrát do roka vypáčen a vykraden. Mnohdy však zloději v jeho útrobách narazí na nežádoucí „zboží“ 18. února 2020   (09:19) Když psa viděla, odhodila berle a lehla si k němu na zem. Odešla šťastná a bez berlí Když psa viděla, odhodila berle a lehla si k němu na zem. Odešla šťastná a bez berlí Zajímavosti Novým radním Příbrami je Holý, nahradil Chrastinu Novým radním Příbrami je Holý, nahradil Chrastinu Novým příbramským radním se dnes stal zastupitel za ANO Jiří Holý. Nahradil dosavadního radního za ODS Svatopluka Chrastinu, který rezignoval kvůli zdravotním potížím. 17. února 2020   (21:17) Křižáky dostanou nový vnitroblok. Za více než 9 milionů korun Křižáky dostanou nový vnitroblok. Za více než 9 milionů korun Stavba začne v březnu a dotkne se celého prostranství mezi křížovými domy a přilehlými provozovnami. Po dobu realizace díla bude pohyb osob v místě stavby velmi omezen 17. února 2020   (20:01) ON-LINE: Na zastupitele čeká téměř třicet bodů k projednání ON-LINE: Na zastupitele čeká téměř třicet bodů k projednání O nejdůležitějších bodech jednání vás budeme informovat. 17. února 2020   (15:56) Životní minimum se zvýší na 3860 korun měsíčně Životní minimum se zvýší na 3860 korun měsíčně Životní minimum se od 1. dubna zvedne o 13,2 procenta. Dosáhne 3860 korun měsíčně, existenční minimum pak 2490 korun měsíčně. Po jednání vlády o tom informoval vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Návrh ministerstva práce a sociálních věcí podle něj reaguje na růst cen. 17. února 2020   (13:31) V Obecnici je možné zakoupit zvěřinu z brdských honiteb V Obecnici je možné zakoupit zvěřinu z brdských honiteb Problémy s parkováním ve Školní ulici vyřeší další parkoviště Problémy s parkováním ve Školní ulici vyřeší další parkoviště Doprava Lahve s alkoholem si uschoval do nohavic Lahve s alkoholem si uschoval do nohavic Během minulého týdne řešili policisté na Příbramsku zloděje v obchodním centru, vykradený karavan, ale i mikrospánek řidiče. 17. února 2020   (08:55) Nepřehlédněte Rybův festival v ohrožení. Ministerstvo ho letos finančně nepodpoří Rybův festival v ohrožení. Ministerstvo ho letos finančně nepodpoří Organizátorům festivalu chybí finance na honoráře umělců. S výzvou "Nechte Rybu vyplout" prosí širokou veřejnost o finanční pomoc 17. února 2020   (06:05) Záchranářský vrtulník spěchal pro motokrosaře. Při tréninku si zlomil pánev Záchranářský vrtulník spěchal pro motokrosaře. Při tréninku si zlomil pánev Vrtulník letecké záchranné služby vzlétl v neděli odpoledne do Nečína. 16. února 2020   (17:35) Studentka z Ukrajiny: Co vám závidím, je vybavení vašich škol. V porovnání s našimi je velmi moderní Studentka z Ukrajiny: Co vám závidím, je vybavení vašich škol. V porovnání s našimi je velmi moderní V rámci projektu EDISON dorazilo do Příbrami osm zahraničních stážistů. Studentům Gymnázia pod Svatou Horou přiblíží místa, kde žijí 16. února 2020   (16:43) Petrovice mají zálusk na vodu z jižních Čech Petrovice mají zálusk na vodu z jižních Čech Obce na Petrovicku zvažují napojení na dálkový přivaděč vody až z jihočeského Římova. Hydrogeologický průzkum oblasti totiž ukázal, že je nepravděpodobné, že by se v regionu našel nový zdroj pitné vody 16. února 2020   (12:49) Dvořák: Na finančním výboru se nehádáme, nýbrž diskutujeme Dvořák: Na finančním výboru se nehádáme, nýbrž diskutujeme Václav Dvořák reaguje na články ohledně odstoupení Marty Frýbertové z finančního výboru. 16. února 2020   (10:04) Začíná období masopustu, těšte se na spoustu jídla, pití i originální masky Začíná období masopustu, těšte se na spoustu jídla, pití i originální masky Masopust Skútry dostanou na Slapech prostor pro akrobacii a rychlou jízdu Skútry dostanou na Slapech prostor pro akrobacii a rychlou jízdu Vymezené plochy pro skútry, ve kterých neplatí pravidla předjíždění a rychlosti jízdy, mají zamezit nebezpečným situacím, při kterých dochází ke střetu s ostatními účastníky plavebního provozu 16. února 2020   (06:29) Středoškoláci posílají pomoc Austrálii. Do oblasti, kde žije jeden z absolventů školy Středoškoláci posílají pomoc Austrálii. Do oblasti, kde žije jeden z absolventů školy Finanční pomoc z příbramské Střední průmyslové školy putuje na východ Austrálie, do Nového Jižního Walesu. Vybralo se více než deset tisíc korun 15. února 2020   (17:20) Pneumatiky, kanystry s olejem, plechovky. 300 dobrovolníků vyčistilo břehy Orlíka Pneumatiky, kanystry s olejem, plechovky. 300 dobrovolníků vyčistilo břehy Orlíka Příroda Vyřizování účtů? V noci na sobotu shořelo auto v Chrašticích Vyřizování účtů? V noci na sobotu shořelo auto v Chrašticích Příčinou zahoření bylo úmyslné zapálení, z BMW zbylo jen torzo 15. února 2020   (11:28) Cestopisem roku jsou Prázdniny v Evropě Ladislava Zibury Cestopisem roku jsou Prázdniny v Evropě Ladislava Zibury Zibura navázal na loňský úspěch 15. února 2020   (09:40) „Nezula se a dívala se do skříní,“ stěžují si na úředníky žadatelé o dávky v hmotné nouzi „Nezula se a dívala se do skříní,“ stěžují si na úředníky žadatelé o dávky v hmotné nouzi Sociální zabezpečení Potvrzeno. V Příbrami vyroste KFC, bude navazovat na obchodní centrum Potvrzeno. V Příbrami vyroste KFC, bude navazovat na obchodní centrum Fast Food Sabine se prohnala nad Brdy. Nejvíce poničila západní okraj pohoří Sabine se prohnala nad Brdy. Nejvíce poničila západní okraj pohoří O plošném zákazu vstupu do oblasti středních Brd se prozatím neuvažuje. Bude však platit časově omezený zákaz vstupu do míst, kde bude probíhat těžba 14. února 2020   (16:54) Kouř na chodbě bytového domu zalarmoval hasiče Kouř na chodbě bytového domu zalarmoval hasiče Na tísňové lince oznamovatelé uvedli, že jsou nebytové prostory silně zakouřeny, což se po příjezdu hasičů na místo potvrdilo. 14. února 2020   (13:33) Orlík se začne brzy napouštět. Devět z deseti orlických ryb doporučuje úklid jeho břehů Orlík se začne brzy napouštět. Devět z deseti orlických ryb doporučuje úklid jeho břehů Sobotní úklidová akce je jedna z posledních možností, jak přehradě ulevit od odpadu. Tentokrát se úklid zaměří na dostupnější místa 14. února 2020   (12:47) Svou matku vulgárně urážel a napadal pěstmi Svou matku vulgárně urážel a napadal pěstmi Z přestupku proti občanskému soužití se bude zpovídat 44letý muž z Příbramska 14. února 2020   (09:48) Hasiči vyprostili veverku, která uvázla v ptačí budce Hasiči vyprostili veverku, která uvázla v ptačí budce Příroda Voda jim vzala domov, zbyly jen vzpomínky. Lidé ze zatopených obcí vypráví své příběhy Voda jim vzala domov, zbyly jen vzpomínky. Lidé ze zatopených obcí vypráví své příběhy Historie Lidé Valentýna většinou neslaví, svátek zamilovaných nechávají na prvního máje Lidé Valentýna většinou neslaví, svátek zamilovaných nechávají na prvního máje V tento den některé páry podlehnou mediální masáži, a ačkoliv se ještě před týdnem hádaly, najednou se nechají zlákat ke koupi květin a čokoládových srdíček. 13. února 2020   (17:29) Personální agentury měly okrást stát o téměř 200 milionů. Při policejní razii zadrželi 23 osob Personální agentury měly okrást stát o téměř 200 milionů. Při policejní razii zadrželi 23 osob KRIMI

Kodex redakce Reklama Kontakty Informace o cookies Ochrana osobních údajů
Provozovatel portálu pribram.cz Rosalota, s. r. o.
Žižkova 708
261 01 Příbram II

IČ: 02289288
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 217655.


Redakce zpravodajství portálu pribram.cz
Společnost Rosalota, s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
2014 - 2020 © Rosalota, s.r.o.Všechna práva vyhrazena. webdesign | websystem | KAO.cz