9. 7. svátek má Drahoslava
Hostem dnešního chatu byl Jan Novák, vedoucí odboru Dopravního úřadu

CHAT S OSOBNOSTÍ
23. ledna 2018   (16:09)
Hostem dnešního chatu byl Jan Novák, vedoucí odboru Dopravního úřadu

Chat probíhal s vedoucím Dopravního úřadu v PříbramiNaše pozvání do chatu přijal vedoucí odboru Dopravního úřadu v Příbrami Mgr. Jan Novák. 

Absolvent Střední průmyslové školy v Příbrami, Sociálně právní akademie v Praze a po vykonání vojenské služby také Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Po studiích zůstal pracovat na jihu Čech jako učitel a následně zaměstnanec zahraniční akciové společnosti až do roku 2002, kdy ho manželství vrátilo zpět do Příbrami. Od roku 2003 pracuje na různých pozicích státní správy vykonávané Dopravním úřadem Městského úřadu Příbram, původně jako referent přestupkového řízení, následně jako vedoucí oddělení správních činností a od roku 2007 jako vedoucí odboru. Od roku 2009 je zároveň zkušebním komisařem řidičů. Od roku 2008 také působí jako lektor školicího střediska profesionálních řidičů. 

 

Tip redakce: Pokud nechcete, aby vám unikly aktuální informace, staňte se fanoušky naší stránky na Facebooku a budete 24 hodin denně v obraze.


zdroj: pribram.cz

autor: TP
Osobnost odpovídala na dotazy (on-line).

Dobrý den. Jak je to se zbytkový alkoholem? Když nadycham ráno 02 promile? Přijdu o řidičák?
30. 12. 2017 (14:44:35)   

Přeji Vám příjemné odpoledne. Co se týká tzv. „zbytkového alkoholu“ je situace poměrně jednoduchá. V České republice stále platí nulová tolerance alkoholu při řízení jakéhokoliv vozidla, tedy nejen toho motorového, ale i nemotorového, např. jízdního kola nebo koloběžky. Platí dokonce i při jízdě na zvířeti, např. na koni. Pokud však policejní dechový analyzátor při silniční kontrole vykáže hodnotu do 0,24 promile, a to včetně této hodnoty, nejedná se o alkohol v dechu řidiče prokázaný a ze strany policie by tak, v případě řízení motorového vozidla, nemělo dojít k zadržení řidičského průkazu. Hodnota 0,24 promile však v žádném případě není hladinou alkoholu, která by byla ze strany policie jakkoliv tolerována, ale je součtem dvou veličin. Jednou z nich je maximální možný fyziologický obsah etanolu v lidském organizmu a druhou je maximální možná chybová odchylka detekčního přístroje použitého při dechové zkoušce. Konsensem závěrů soudních znalců v oboru lékařství a toxikologie byl závaznou metodikou maximální součet těchto dvou veličin stanoven právě na 0,24 promile. Proto se tato hodnota musí povinně odečítat od každého výsledku dechové zkoušky. Logicky je tedy nejnižší naměřenou hladinou alkoholu, po které bude automaticky následovat zadržení řidičského průkazu společně s pokutou a zákazem činnosti, hodnota 0,25 promile. Řidičům však vřele nedoporučuji na toto pravidlo spoléhat. Rozdílem mezi řízením nebo jeho několikaměsíčním zákazem totiž nezřídka bývá pouhá setina promile alkoholu, kterou prakticky nelze odhadnout. 

Nevyzvedla jsem si nový řidičák. Propadl mi v listopadu a přišla na to až teď. Co s tím? Můžu řídit? Nevím jestli ukazovat pri kontrole propadly
30. 12. 2017 (14:49:19)   

Alespoň nepatrně Vás mohu uklidnit tím, že rozhodně nejste jediná. Podle aktuálních statistik ministerstva dopravy je takových řidičů, kteří si nevšimli konce platnosti svých řidičských průkazů, v České republice cca 30 procent. V této situaci tedy doporučuji  co možná nejdříve navštívit příslušný úřad (do 1. 7. 2018 podle místa trvalého bydliště) a podat žádost o vydání nového řidičského průkazu. K žádosti budete potřebovat jednu průkazovou fotografii (opět pouze do 1. 7. 2018), exspirovaný řidičský průkaz a platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas). Pokud Vás při řízení s propadlým řidičským průkazem přistihne policie, nemá cenu tvrdit, že jste si ho zapomněla doma v šuplíku. Hlídka si totiž lustrací přímo na místě silniční kontroly veškeré údaje o Vašem řidičském průkazu zjistí. Neplatný řidičák je samozřejmě důvod k uložení pokuty, ale žádné body, nebo dokonce zákaz řízení, nepřichází v úvahu. Ze strany úřadu žádnou sankci nečekejte. 

V červnu mi bude18 . Kdy si mohu udělat papíry ??? Až pak nebo i před ?diky
30. 12. 2017 (14:56:16)   

Poměrně přesně a jasně tuto problematiku řeší zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. V jeho § 13 je explicitně stanovena jedna z podmínek k přijetí do výuky a výcviku v autoškole, a to ta, že ke dni ukončení výuky a výcviku žadatel dosáhne věku předepsaného pro udělení řidičského oprávnění příslušné skupiny. V případě sk. B je to Vámi zmiňovaných 18 let. Uvedené ustanovení zároveň stanovuje podmínku, že od zahájení výuky a výcviku k jejich ukončení nesmí uplynout doba delší než 18 měsíců. Převedeme-li to do srozumitelného jazyka, do autoškoly můžete nastoupit nejdříve rok a půl před dosažením věku stanoveného pro skupinu řidičského oprávnění, kterou hodláte získat, závěrečné zkoušky však můžete vykonat nejdříve v den příslušných narozenin. Do autoškoly na sk. B tedy můžete nastoupit již v polovině Vašeho 17. roku, zkoušky však můžete vykonat až v den Vašich 18. narozenin. Určité výjimky existují pouze v případě žáků středních škol, které mají autoškolu zařazenu do učebních osnov. To je ale na delší povídání. V případě Vašeho zájmu jsem Vám k dispozici na e-mailu: jan.novak@pribram.eu.   

Zastavil mě po měření policajt a dal mi 1000 korun pokutu. Na padesátce jsem jel 73. Dostal jsem kromě pokuty i body? Nic neříkal jen ze ještě jednou do roka a dojezdil jsem. Myslel jsem ze je 12 bodu?? To je za rychlost šest? Jak poznám jestli jsem nějaký dostal?u vás?
30. 12. 2017 (15:24:40)   

Z formulace Vašeho dotazu dovozuji, že rychlost 73 km/h byla stanovena již po odečtení 3km tolerance měřícího zařízení a jednalo se o přestupek podle § 125c odst. 1 písm. f) bod 3 zákona o provozu na pozemních komunikacích, jehož skutkovou podstatu řidič naplní tím, že překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 20 km/h a více nebo o 30 km/h a více mimo obec. V takovém případě Vám policista mohl na místě udělit pokutu až do výše 2.500 Kč a do bodového hodnocení Vám byly automaticky připsány 3 body. Pokud byste se ale stejného přestupku dopustil v následujících 12 měsících znovu, přišel byste, kromě pokuty a bodů, také o řidičský průkaz na dobu 1 až 6 měsíců. Případný zákaz řízení by tedy v takovém případě nesouvisel přímo s Vaším bodovým kontem, ačkoliv jsou do něj body připisovány, ale přímo se správním trestem obligatorně stanoveným legislativou. Co se týká kontroly Vašeho bodového konta, existují pouze dvě možnosti, a to na kterémkoliv Czech POINTu nebo příslušném úřadu požádat o výpis bodového hodnocení. Jiná možnost prozatím, bohužel, neexistuje.

Dobrý den. Co se stane když nezaplatim pokutu za spatne parkovani? Když třeba za steracem chybí blocek? Dekuji
30. 12. 2017 (16:49:26)   

Zdravím Vás a dovolím si předpokládat, že Váš dotaz směřuje k situaci, kdy se, díky ztrátě výzvy městské policie za stěračem, nedozvíte o tom, že jste se dopustil nějakého přestupkového jednání a máte nějaké z toho plynoucí povinnosti. V takovém případě Vás mohu uklidnit a zbavit obav z toho, že by Vám, jako řidiči, hrozila jakákoliv pokuta, o které byste neměl možnost se předem dozvědět, případně se k ní vyjádřit. Pokud by skutečně z jakéhokoliv důvodu došlo ke ztrátě výzvy městské policie za stěračem Vámi řízeného vozidla, v první řadě bude ze strany úřadu kontaktován jeho vlastník zapsaný v centrálním registru vozidel. Ten buď v rámci objektivní odpovědnosti za provoz svého vozidla ponese následky v podobě zaplacení určené částky sám nebo úřadu sdělí Vaši totožnost. Úřad pak zahájí standardní přestupkové řízení přímo s Vámi. Pokud tedy Vy i majitel Vašeho vozidla, obvykle je to jedna a ta samá osoba, přebíráte poštu nebo máte zřízenu datovou schránku, nemáte se čeho bát. Žádné překvapení v podobě exekucí Vás rozhodně nečeká.

Dobrý večer, když jdu do správního řízení muzu dostat více bodu za několik přestupku? Díky za opoved
30. 12. 2017 (17:59:51)   

Přeji příjemné odpoledne. Ne, nemůžete. Pokud jste jedním jednáním, které je předmětem jednoho přestupkového řízení, naplnil(a) více skutkových podstat bodově hodnocených přestupků, budou Vám přiděleny body pouze za ten společensky nejzávažnější z nich, tedy ten, za který je legislativou stanoven nejvyšší počet bodů. 

Dobrý den. Chodí poštou upozornění ze mi dochází body? Nějak jsem jich dostal v roce hodně takže nevím jestli ještě vůbec mám papíry. Vojta
01. 01. 2018 (14:02:01)   

Vážený Vojto, částečně jsem již na Vaši otázku odpověděl v jedné z předchozích reakcí. Mohu tedy pouze zopakovat, že v současné době jsou skutečně pouze dvě možnosti, kterými lze zjistit stav vlastního bodového konta vedeného centrálním registrem řidičů. První variantou je návštěva kteréhokoliv Czech POINTu, kde se řidič za poplatek 100 Kč dozví pouze aktuální stav bodového konta. Druhou variantou je návštěva úřadu příslušného podle trvalého bydliště (od 1. 7. 2018 kteréhokoliv úřadu), kde si řidič nechá za správní poplatek 15 Kč vystavit buď pouze výpis z bodového hodnocení analogický s výpisem pořízeným na Czech POINTu, nebo si nechá vystavit výpis z evidenční karty řidiče. V něm pak nalezne veškeré údaje vedené centrálním registrem řidičů k jeho osobě, a to včetně celé přestupkové a bodové historie, např. kdy, kde, kým a jak byly jeho jednotlivé přestupky vyřešeny.

Dobré ráno. Ráda bych se ucházela o místo u vás na DÚ. Máte v současnosti nějakou volnou pracovní pozici? Kde zjistím, jestli někoho přijímáte? Děkuji Petra Bolevslavská
02. 01. 2018 (06:54:05)   

Vážená Petro, osobně si Vašeho zájmu o zaměstnání na našem odboru velice vážím, nicméně Vás musím, prozatím, zklamat. Poslední výběrové řízení proběhlo shodou okolností minulý týden a v současné době již žádné další vypsáno nemáme. Pokud však vypsáno bude, a to nejen na obsazení pracovní pozice na Dopravním úřadu, jeho podmínky a požadovanou kvalifikaci naleznete na elektronické úřední desce města Příbram na www.pribram.eu. 

Mám vyčerpáno 10 z 12 bodů. Lze nějak body třeba pomocí autoškoly získat nazpět? Díky za odpověď
04. 01. 2018 (10:25:07)   

Jistě máte na mysli absolvování kurzu ve školicím středisku bezpečné jízdy, na základě kterého pak dojde k odečtu 3 bodů z aktuálního bodového hodnocení řidiče. Ano, ve Vašem případě tato možnost stále v úvahu přichází. V úvahu by nepřicházela pouze tehdy, pokud byste měl v bodovém hodnocení zaznamenáno více než 10 bodů nebo jste se dopustil některého z přestupků hodnocených více než 5 body. Pokud byste totiž v takové situaci byl, nezbývalo by Vám nic jiného, než čekání na odpočet 4 bodů po roce od spáchání posledního bodovaného přestupku, resp. posledního takového odečtu. K odečtu by samozřejmě došlo pouze v případě, že byste se v této lhůtě žádného dalšího bodovaného přestupku nedopustil. Pro úplnost dodávám, že takový kurz může řidič absolvovat pouze jednou v kalendářním roce.

Dobrý den, ty fronty na dopravce jsou šílený. Nemělo by se přijmout víc úřednic?
10. 01. 2018 (09:14:52)   

Zdravím Vás a dovolím si odpověď na tuto otázku pojmout v nepatrně širším, nicméně přímo souvisejícím kontextu. Dopravní úřad, a nejen on, vždy považoval klienta za nejdůležitější součást úřednické práce. Proto v minulosti docházelo k postupnému rozšiřování jeho úředních hodin až do současné podoby, kdy je jediným neúředním dnem, nutným k zúřadování veškeré agendy nashromážděné během týdne, pouze pátek. Veškeré ostatní dny pracovního týdne jsou úředníci, po celou jejich pracovní dobu, připraveni odbavovat žádosti žadatelů prostřednictvím přepážek. Vlivem neustále narůstající legislativní a byrokratické zátěže již také v minulých letech došlo k personálnímu posílení přepážkového provozu oddělení registrace vozidel s cílem eliminovat prodlužující se dobu nutnou k odbavení klienta. Zároveň jsme se tím ale dostaly na strop kapacitních možností kancelářských prostor odboru. Došlo také k zavedení funkce kontaktního pracovníka v čekárně Dopravního úřadu, který žadatelům poskytuje informace a odbornou pomoc s vyplněním potřebných formulářů tak, aby po příchodu k přepážce měli všechny podklady kompletní a v pořádku. Tím chci pouze ilustrovat to, že se ve spolupráci s vedením městského úřadu skutečně snažíme pro spokojenost klienta, jeho pohodlí a rychlost jeho odbavení udělat mnohé. Možná se nám však ještě dostatečně nepodařilo rozbít zažitý mýtus o pondělcích a středách, jako o jediných úředních dnech pro veřejnost, kdy skutečně někdy dochází k větší kumulaci klientů. V rozšířených úředních dnech, tedy v úterý a čtvrtek, je naopak čekací lhůta na odbavení o poznání přívětivější. Srovnání této disproporce však zřejmě nikdy ideálně nedosáhneme a rozumím i tomu, že to klienta nemusí zajímat. Dovolím si však také konstatovat fakt, že 75 % všech klientů Dopravního úřadu jsme v loňském roce, prostřednictvím přepážek, odbavili ve lhůtě kratší než 15 minut. Osobně tuto skutečnost považuji za kvalitní základ, na kterém je ale, samozřejmě, stále co zdokonalovat. Proto např. v současné době spolupracujeme na jednom z dalších opatření zkvalitňujících služby klientům, a to možnosti online rezervace pořadí u přepážky prostřednictvím internetu.

Dobrý den. Mám řidičské oprávnění skupiny B a zároveň tedy i AM. Můžu řídit i motocykl 125 s automatickou převodovkou?
11. 01. 2018 (08:09:17)   

S přáním příjemného odpoledne konstatuji, že můžete. Tato tzv. „rovnocennost“ řidičských oprávnění, jejíž současná podoba vešla v účinnost již na začátku roku 2013, opravňuje všechny držitele řidičského oprávnění sk. B i k řízení lehkých motocyklů sk. A1, tedy motocyklů s objemem spalovacího motoru nejvýše 125 cm3, výkonem do 11 kW a s poměrem výkonu ku hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg. To vše ale pouze v případě, že je takový motocykl vybaven automatickou převodovkou, nejčastěji variátorem.

Dobrý den, venku je 10 cm sněhu a silničáři zaspali? Proč nejezdíte celou noc, když sněží?!!!!!!!!
17. 01. 2018 (07:44:10)   

Lituji, s tímto dotazem se musíte obrátit na příslušné správce komunikací, kteří jsou za udržování jejich sjízdnosti zodpovědní. Dopravní úřad to však, u žádné kategorie pozemních komunikací, není.

Dobrý den, zajímalo by mě kdy půjde pan Zajíček do důchodu. Už mě ty věčné dohady co jde a nejde nebaví. Zatím to řeším ježděním na Dobříš nebo Sedlčany. Často si i úředníci ve výše zmíněných mestech klepou na čelo, že nechápou o co panu Zajíčkovi jde
23. 01. 2018 (16:37:46)   

Kdy má pan Zajíček v úmyslu odejít do důchodu skutečně netuším. Na druhou část Vaší otázky si dovolím reagovat vyslovením nejen vlastního přesvědčení, že se jedná o pečlivého, zodpovědného a odborně velice zdatného profesionála, který nepřehlíží legislativní povinnosti správního úřadu a velmi čile komunikuje s ministerstvem dopravy. Skutečnost, že na jiném úřadu jde provést to co nelze provést na Dopravním úřadu v Příbrami ještě neznamená, že jiný úřad postupuje v souladu se zákonem a příbramský nikoliv. Rozumím však i tomu, že z hlediska klienta se to tak může jevit.  

V on-line chatu je připraveno 13 otázek.Další články

Se staršími telefony od března bez internetu. Vodafone vypne 3G sítě Se staršími telefony od března bez internetu. Vodafone vypne 3G sítě V Tochovicích narazil řidič Fordu do čistícího vozu, policisté silnici uzavřeli V Tochovicích narazil řidič Fordu do čistícího vozu, policisté silnici uzavřeli Letošní červen byl nejdeštivější za posledních 60 let Letošní červen byl nejdeštivější za posledních 60 let Sněmovna schválila zrušení daně z nabytí nemovitostí Sněmovna schválila zrušení daně z nabytí nemovitostí Téměř polovina lidí roušky v obchodech a při cestování veřejnou dopravou neodloží Téměř polovina lidí roušky v obchodech a při cestování veřejnou dopravou neodloží Nezaměstnanost ve středních Čechách v červnu vzrostla na 3,2 pct Nezaměstnanost ve středních Čechách v červnu vzrostla na 3,2 pct Úřady práce v regionu evidují 30.198 uchazečů o zaměstnání. 8. července 2020   (08:32) Epidemie koronaviru nám mnohé vzala, ale i dala, říká šéfredaktor pribram.cz Epidemie koronaviru nám mnohé vzala, ale i dala, říká šéfredaktor pribram.cz „Museli jsme přejít ze zavedeného redakčního systému a dosavadní praxe na úplně jiný režim,“ uvedl v rozhovoru majitel a šéfredaktor pribram.cz Tomáš Pečenka. 8. července 2020   (06:09) U Třebska skončilo auto na střeše, policisté komunikaci uzavřeli U Třebska skončilo auto na střeše, policisté komunikaci uzavřeli V úterý po 18. hodině vyjížděly záchranné složky na silnici mezi Třebskem a Modřovicemi na Příbramsku 7. července 2020   (19:07) Navzdory předem avizované dopravní akci porušil každý čtvrtý řidič předpisy Navzdory předem avizované dopravní akci porušil každý čtvrtý řidič předpisy Ačkoliv policisté dopředu upozorňovali, že bude na silnicích zvýšený počet hlídek, řidiči si pozor nedali. 7. července 2020   (16:34)
Rodiny s dětmi, kde rodiče pracují, by mohly dostávat vyšší přídavky na děti Rodiny s dětmi, kde rodiče pracují, by mohly dostávat vyšší přídavky na děti Přídavek na dítě zatím pobírají rodiny s příjmem pod 2,7násobkem životního minima. Dávka činí 500, 610 či 700 korun měsíčně podle věku dítěte. 7. července 2020   (13:55) Vážná dopravní nehoda omezila provoz na silnici I/4, po čelním střetu skončila jedna cestující v nemocnici Vážná dopravní nehoda omezila provoz na silnici I/4, po čelním střetu skončila jedna cestující v nemocnici V úterý dopoledne vyjížděly záchranné složky k dopravní nehodě na Strakonické silnici. 7. července 2020   (12:01) Opilá  a agresivní cestující odmítala opustit vlak. Než skončila v cele, museli policisté zajistit péči o její dítě Opilá a agresivní cestující odmítala opustit vlak. Než skončila v cele, museli policisté zajistit péči o její dítě Policejní cela o svátečním pondělí nezela prázdnotou. Nejprve v ní skončil agresivní opilý muž, následně podnapilá cestující. 7. července 2020   (10:53) Odměny dostanou všichni zdravotníci, nejen ti v první linii Odměny dostanou všichni zdravotníci, nejen ti v první linii Odměny se budou pohybovat od 10 do 40 tisíc. 7. července 2020   (09:52) AKTUALIZOVÁNO Druhý prázdninový týden se policisté zaměří na Strakonickou, zvýšený dohled bude i na dálnici D4 Druhý prázdninový týden se policisté zaměří na Strakonickou, zvýšený dohled bude i na dálnici D4 Větší množství hlídek bude na silnicích i v tomto týdnu. 7. července 2020   (09:06) Slovinsko vrátilo Českou republiku zpátky na seznam bezpečných zemí Slovinsko vrátilo Českou republiku zpátky na seznam bezpečných zemí Slovinsko vrací ČR s výjimkou severní Moravy mezi bezpečné země 7. července 2020   (06:43) Hygienici kontrolovali kvalitu vody v přírodních koupalištích. U Županovic byl prokázán nárůst sinic Hygienici kontrolovali kvalitu vody v přírodních koupalištích. U Županovic byl prokázán nárůst sinic Rok se překulil do své druhé poloviny a začaly tak očekávané prázdniny a doba letní dovolené. Opět přichází tak dlouho očekávané období, kdy by lidé alespoň načas měli zapomenout na své starosti, děti na své povinnosti a plně se věnovat odpočinku. No a kde jinde co nejlépe relaxovat nežli v přírodě, nejlépe na břehu řeky nebo hezkého rybníka s čistou vodou. 6. července 2020   (17:39) Ornitologové vyzvali veřejnost, aby jim pomohla zkontrolovat hnízda čápů a sečíst mláďata Ornitologové vyzvali veřejnost, aby jim pomohla zkontrolovat hnízda čápů a sečíst mláďata Na více než 140 čapích hnízdech byla již pozorována vzrostlá čapí mláďata. Kde jsou další? Ornitologové vyzývají veřejnost k zapojení do sledování čapích hnízd. 6. července 2020   (14:02) Při sekání luk umírají tisíce srnčat. Jedno z nich mělo štěstí, i když přišlo o zadní nohu, dokáže se pohybovat rychlostí blesku Při sekání luk umírají tisíce srnčat. Jedno z nich mělo štěstí, i když přišlo o zadní nohu, dokáže se pohybovat rychlostí blesku Při sekání trávy v České republice každoročně přijde o život 50 až 60 tisíc srnčat. 6. července 2020   (11:20) Před 605 lety skonal na hranici Jan Hus Před 605 lety skonal na hranici Jan Hus V renesanci sloužil Hus jako štít protestantům, v období národního obrození byl vyzdvihován jako vlastenec, bojovník za svobodu a pravdu. 6. července 2020   (08:12) Spisovatel Hofmeister: Rodák z Rožmitálu má svůj film Spisovatel Hofmeister: Rodák z Rožmitálu má svůj film V pátek 10. července bude ve Společenském centru v Rožmitále pod Třemšínem uvedena premiéra filmu Rudolf Richard Hofmeister. Částečně hraný dokument je věnován autorovi fantastické literatury a knih o pravěku. 6. července 2020   (07:40) Opilý řidič smetl na výjezdu z Příbrami projíždějící auto. Ženu s dítětem převezla sanitka do nemocnice Opilý řidič smetl na výjezdu z Příbrami projíždějící auto. Ženu s dítětem převezla sanitka do nemocnice Fotky z dovolené na sociálních sítích? Dobrý zdroj informací pro zloděje Fotky z dovolené na sociálních sítích? Dobrý zdroj informací pro zloděje Krádeže vloupáním tvoří více než jednu pětinu majetkové trestné činnosti. Pachatelé si své objekty pro napadení tipují podle lokality, umístění nemovitosti a jejího vzhledu, ale také na základě informací získaných ze sociálních sítí. 5. července 2020   (18:10) Řidič nákladního vozu prudce zabrzdil a vysypal na silnici pivovarské mláto, Strakonická byla uzavřena Řidič nákladního vozu prudce zabrzdil a vysypal na silnici pivovarské mláto, Strakonická byla uzavřena Výhled počasí na zbytek července: Teploty většinou kolem 25 stupňů, zaprší až v závěru měsíce Výhled počasí na zbytek července: Teploty většinou kolem 25 stupňů, zaprší až v závěru měsíce "Celkově bude období od 6. července do konce července srážkově podnormální, popřípadě na spodní hranici dlouhodobého srážkového normálu," uvedli meteorologové. 5. července 2020   (12:30) Obrazem: Hasiči zveřejnili fotografie ze záchranné akce u Cukráku Obrazem: Hasiči zveřejnili fotografie ze záchranné akce u Cukráku Orel mořský nemá v přírodě žádného přirozeného predátora, největším nebezpečím je pro něj člověk Orel mořský nemá v přírodě žádného přirozeného predátora, největším nebezpečím je pro něj člověk Vztah Karla Čapka a Olgy Scheinpflugové k automobilismu ukazuje nová část expozice v Čapkově památníku Vztah Karla Čapka a Olgy Scheinpflugové k automobilismu ukazuje nová část expozice v Čapkově památníku Nové prostory v památníku dnes byly slavnostně otevřeny při příležitosti výročí 85 let od jejich první cesty do Alp. 4. července 2020   (18:19) Jednasedmdesátiletý řidič narazil do svodidel a vylétl mimo dálnici, na pomoc vzlétl vrtulník Jednasedmdesátiletý řidič narazil do svodidel a vylétl mimo dálnici, na pomoc vzlétl vrtulník Dálnici D4 u Cukráku zablokovala nehoda, policisté komunikaci uzavřeli 4. července 2020   (15:16) Lidé budou moci na obloze spatřit kometu Neowise. Dobře viditelná bude i pouhým okem Lidé budou moci na obloze spatřit kometu Neowise. Dobře viditelná bude i pouhým okem O působivou podívanou se teď na obloze starají planety Jupiter a Saturn 4. července 2020   (11:16) Lišáka Větrníka připravili o rodinu myslivci, Eliška se stala nepohodlnou Lišáka Větrníka připravili o rodinu myslivci, Eliška se stala nepohodlnou Na Příbramsku vznikla další petice proti těžbě uranových hald Na Příbramsku vznikla další petice proti těžbě uranových hald Za peticí, kterou zatím na internetu podpořilo kolem 60 lidí, stojí starosta Petrovic Petr Štěpánek, starosta obce Háje David Lukšan a geolog Petr Kareš. 4. července 2020   (07:00) Leoš Mareš se po čtyřech letech chystá do Příbrami, doprovodí ho skupina Holki Leoš Mareš se po čtyřech letech chystá do Příbrami, doprovodí ho skupina Holki Česká moderátorská jednička dokáže každý rok vyprodat tři dny po sobě O2 arénu, letní vystoupení vyprodává za hodinu a na Instagramu ho aktuálně sleduje více než 1.000.000 lidí. 3. července 2020   (19:00) Řidička felicie narazila u Velké Lečice do stromu, na pomoc spěchal vrtulník Řidička felicie narazila u Velké Lečice do stromu, na pomoc spěchal vrtulník Zaklíněnou ženu museli hasiči z havarovaného vozidla vyprostit. 3. července 2020   (17:16) Stavební část Junioru je dokončena. Procházku si můžete zpříjemnit točeným pivem nebo malinovkou Stavební část Junioru je dokončena. Procházku si můžete zpříjemnit točeným pivem nebo malinovkou Výdejní okénko bude v provozu celé léto, každý den od 13:00 do 18:00. Návštěvníci občerstvení mohou také využívat toalety v budově. 3. července 2020   (14:40) Provoz na Strakonické kolabuje, tvoří se několikakilometrové fronty Provoz na Strakonické kolabuje, tvoří se několikakilometrové fronty Střet tří vozidel značně narušil provoz na silnici I/4 u obce Těchařovice na Příbramsku. 3. července 2020   (12:12) Animační programy na Nováku nabízejí zábavu pro děti i dospělé, tvořivé dílny a každou středu minidisco Animační programy na Nováku nabízejí zábavu pro děti i dospělé, tvořivé dílny a každou středu minidisco Sportovní zařízení města Příbram mají pro návštěvníky areálu Nový rybník na letošní sezónu velkou programovou novinku. Jsou jí animační programy, které se konají každé úterý, středu, pátek a sobotu. 3. července 2020   (10:57) Soud rozplétá rozsáhlou drogovou kauzu ve věznici Bytíz Soud rozplétá rozsáhlou drogovou kauzu ve věznici Bytíz Česko už není pro Slovinsko mezi epidemiologicky bezpečnými státy Česko už není pro Slovinsko mezi epidemiologicky bezpečnými státy Lidé přijíždějící do Slovinska musí prokazovat místo svého pobytu nebo vlastnictví nemovitosti či lodě v prázdninové destinaci. 3. července 2020   (09:02) Nepřehlédněte Jaroslav Starka: Když se liga nedohraje, my nepadáme, jsem nadšený Jaroslav Starka: Když se liga nedohraje, my nepadáme, jsem nadšený Kvalita vody na příbramských koupalištích je stále velmi dobrá Kvalita vody na příbramských koupalištích je stále velmi dobrá Na všech místech, kde hygienici kvalitu vody měřili, ji hodnotili stupněm jedna nebo dva. 3. července 2020   (06:18)


Provozovatel portálu pribram.cz Rosalota, s. r. o.
Žižkova 708
261 01 Příbram II

IČ: 02289288
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 217655.


Redakce zpravodajství portálu pribram.cz
Společnost Rosalota, s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
2014 - 2020 © Rosalota, s.r.o.Všechna práva vyhrazena. webdesign | websystem | KAO.cz