Reklama u nás je vidět.

Zasedání zastupitelstva města Příbram

11. září 2017   (16:00)
Zasedání zastupitelstva města Příbram

Zasedání zastupitelstva se koná dnes v 16:00. Celkem se projednává čtyřicet pět bodů.


Po prázdninách se schází opět příbramské zastupitelstvo. Sledujte s námi projednávání více než čtyřiceti bodů z připravovaného programu.
 


Program:
1. a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
b) Schválení programu jednání
c) Informace rady města


2. Návrh na uzavření dohody o zrušení smlouvy akcionářů společnosti THERMO Příbram a.s. a návrh na zrušení společnosti THERMO Příbram a.s. s likvidací

3. Souhrnná zpráva o vodohospodářském majetku města Příbram za rok 2016

4. Stanovení nájemného společnosti 1. SčV, a.s. a plán investic do vodohospodářského majetku města na rok 2018

5. Podání žádosti o dotaci na vybudování bezbariérového přístupu do Knihovny Jana Drdy

6. Změny rozpočtu – rozpočtová opatření

7. Závěrečný účet Svazku obcí Podbrdského regionu za rok 2016

8. Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram za rok 2016

9. Závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace za rok 2016

10. II. výběrové řízení na poskytování zápůjček z Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram pro rok 2017, návrh Komise fondu oprav a modernizace

11. Program pro poskytování dotací pro rok 2018 – oblast dobrovolní hasiči

12. Program pro poskytování dotací pro rok 2018 – oblast životní prostředí

13. Program pro poskytování dotací pro rok 2018 – oblast sociální

14. Program pro poskytování dotací pro rok 2018 – oblast zdravotnictví

15. Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram

16. Program pro poskytování dotací pro rok 2018 – Reprezentant ČR

17. Program pro poskytování dotací pro rok 2018 – Jednorázové sportovní akce

18. Program pro poskytování dotací pro rok 2018 – Činnost sportovních organizací

19. Program pro poskytování dotací pro rok 2018 – Vrcholový sport

20. Program pro poskytování dotací pro rok 2018 – Zahraniční vztahy a meziobecní spolupráce

21. Program pro poskytování dotací pro rok 2018 – Výchova a vzdělávání

22. Program pro poskytování dotací pro rok 2018 – Kulturní aktivity

23. Program pro poskytování dotací pro rok 2018 – Památky místního významu

24. Žádost o dotaci – SK Aerobic Oxygen Příbram

25. Žádost o individuální dotaci – Dvořákovo Příbramsko, z.ú.

26. Žádost o schválení bezúplatného převodu majetku do vlastnictví příspěvkových organizací – školních jídelen

27. Návrh na schválení zástavní smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem na projekt realizovaný pod názvem B. j. 23 PB - KODUS Příbram

28. Posouzení záměru prodeje budov v majetku města

29. Výkup pozemků v katastrálním území Příbram

30. Prodej části části pozemku p. č. 467/11 o výměře 3 m 2 z celkové výměry 102 m2 a části části pozemku p. č. 467/29 o výměře 2 m2 z celkové výměry 60 m2 vše v katastrálním území Příbram

31. Žádost o prodej pozemku p. č. 916 v katastrálním území Příbram

32. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí ze dne 04.12.2003

33. Výzva k uznání vzniku vlastnického práva vydržením pozemku p. č. 2642/2 v k. ú. Příbram

34. Výkup id. podílů pozemku p. č. 471/3 v katastrálním území Březové Hory

35. Sepsání souhlasného prohlášení o nabytí vlastnického práva vydržením pozemku p. č. 320/6 v katastrálním území Březové Hory

36. Návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku p. č. 8/1 v k. ú. Brod u Příbramě se zřízením věcného břemene cesty

37. Žádost o prodej pozemků p. č. 465/4, p. č. 466/4, p. č. 466/5 a části pozemku p. č. 467/7, vše v k. ú. Trhové Dušníky

38. Žádost o prodej části pozemku p. č. 49/7 v k. ú. Zdaboř

39. Žádost o prodej pozemku p. č. 172/2 v k. ú. Žežice

40. Výkup pozemků p. č. 2236/1, p. č. 2237, p. č. 2238/1, p. č. 2238/2, p. č. 2239/1, p. č. 2239/2 vše v katastrálním území Příbram

41. Výkup pozemku p. č. st. 1712/1, p. č. st. 1992 a p. č. st. 2338 vše v katastrálním území Březové Hory

42. Záměr prodeje části pozemku p. č. 4501/73 nebo části pozemku p. č. 4505/109 nebo jedné ze dvou částí pozemku p. č. 4505/1, všechny v katastrálním území Příbram

43. Smírné řešení ve věci určení vlastnického práva k nemovitosti

44. Různé

45. Diskuse, interpelace, závěr 

Tip redakce: Pokud nechcete, aby vám unikly aktuální informace, staňte se fanoušky naší stránky na Facebooku a budete 24 hodin denně v obraze.


zdroj: pribram.cz

autor: ZP


Další články

Dopravní akce zaměřená zejména na chodce Dopravní akce zaměřená zejména na chodce Dne 3. a 16. listopadu proběhla na Příbramsku dopravně bezpečností akce, která byla zaměřena především na chodce. Jsou to nejzranitelnější účastníci silničního provozu a měli by mít při pohybu na komunikacích zodpovědný přístup. 24. listopadu 2017   (11:57) Černý pátek dnes zahajuje vánoční šílenství v obchodech Černý pátek dnes zahajuje vánoční šílenství v obchodech Předvánoční slevy v obchodech mají prodejcům vykompenzovat dny, kdy je o svátcích zavřeno 24. listopadu 2017   (10:40) Žáci 1. základní školy Dobříš získali skvělé druhé místo v soutěži o Evropské unii Žáci 1. základní školy Dobříš získali skvělé druhé místo v soutěži o Evropské unii Jako výhru si užijí předvánoční poznávací cestu do Belgie 24. listopadu 2017   (08:33) Nový kamerový systém pomáhá strážníkům, ale i policistům Nový kamerový systém pomáhá strážníkům, ale i policistům Příbram snímá nový kamerový systém 24. listopadu 2017   (06:26) Zmizely dvě čtyřkolky Zmizely dvě čtyřkolky Během jedné noci zmizely na Příbramsku dvě čtyřkolky. 23. listopadu 2017   (18:05) Zdravotní klauni přinesli zpěv a úsměv do léčebny dlouhodobě nemocných Zdravotní klauni přinesli zpěv a úsměv do léčebny dlouhodobě nemocných V Oblastní nemocnici Příbram jsou klauni jako doma 23. listopadu 2017   (15:55) Do Příbrami se sjeli nejlepší endokrinochirurgové Do Příbrami se sjeli nejlepší endokrinochirurgové V Oblastní nemocnici Příbram se 16. listopadu konalo již šesté odborné setkání nejlepších českých endokrinochirurgů, tedy odborníků věnujících se chirurgii štítné žlázy a příštítných tělísek. 23. listopadu 2017   (15:10) I ve vašem emailu možná přistála podvodná zpráva pod hlavičkou Policie I ve vašem emailu možná přistála podvodná zpráva pod hlavičkou Policie Policie ČR se případem zabývá 23. listopadu 2017   (12:56) Fotogalerie: Vánoční strom v Příbrami už je na svém místě Fotogalerie: Vánoční strom v Příbrami už je na svém místě Byli jsme při tom, když Technické služby města Příbram strom porazily a následně opět vztyčily 23. listopadu 2017   (11:09) FOTOGALERIE Ledovka si pohrává s auty. U Voltuše havarovala řidička Mazdy Ledovka si pohrává s auty. U Voltuše havarovala řidička Mazdy V místě zasahují veškeré složky IZS 23. listopadu 2017   (09:14) AKTUÁLNĚKodex redakce Reklama Kontakty
Provozovatel portálu pribram.cz Rosalota, s. r. o.
Žižkova 708
261 01 Příbram II

IČ: 02289288
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 217655.
2014 - 2017 © Rosalota, s.r.o.Všechna práva vyhrazena. webdesign | websystem | KAO.cz